Tibor bá’ blogja kategóriaarchívum

(3421) Hazudunk

Tibor bá’ szerkesztett fordítása

 

Hazudunk éjjel, hazudunk nappal

Az emberi érvényesülés egyik silány eszköze a hazugság. Azért silány, mert többet fizetünk érte, mint amennyit ér. A jól ismert mondás szerint a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát. Más aforizma szerint a hazug ember büntetése, hogy soha senkinek semmit nem hisz el. Ráadásul az örökös hazugság rettenetesen sok, és hiábavaló munkát ad az elkövetőnek. Hiábavaló, mert mindig lebukáshoz vezet. Hiábavaló, mert kivédhető. Ugyanis arra, ami valóban megtörtént velünk, élesen fogunk emlékezni. Arra, amit kitalálunk, arra nem. A hivatásos kihallgatók éppen ezért leírják a vallomást, majd egy hónapig pihentetik az aktát, ami után megint kihallgatás és jegyzőkönyv. Ezt megismétlik még vagy kétszer, és összevetik a vallomásokat. A valóság összevetve is megmarad. A hazugságok változni fognak. Ennek oka, hogy a kihallgatási szünetben a vádlott folyton erre gondol és variál. A végén már nem tudja mit talált ki pontosan. Nem csoda tehát, hogy a hazugsággal tudományosan is foglalkoztak, ami érdekes eredményt szült. Az alábbiakban a kutatási eredmények fordításával találkozhattok.

Az új emberekkel történő találkozás elfelejteti velünk a valóságot, mert oly nagyon „elfogadhatónak” akarunk látszani, hogy észre se vesszük a hazugságot.

Sok fajta okból kifolyólag hazudunk. Például a konfrontáció elkerülése végett, vagy ráérzések befolyásolására. Az együttélés elég bonyolult dolog, ezért majdnem lehetetlen a füllentések teljes elkerülése.

A munkanap előre haladásával egyre inkább vagyunk hajlamosak hazudni. Hogy ez miért van az nem tudható, de tény, ha az igazat akarod hallani, akkor reggel kérdezz.

A kutatások szerint, amint kiderül, hogy mások lenéznek minket, azonnal elkezdünk hazudni. Illetve, többet hazudunk, mint korábban.

A nők és a férfiak egyforma mértékben hazudnak, csak más-más okból kifolyólag. A férfiak a jobb színben történő feltűnésért, míg a nők azért, hogy a férfiak jobban érezzék magukat (drágám, életemben te vagy a második).

Ismerősöknek inkább hazudunk, mint idegeneknek, mert nem mindegy miként vélekednek rólunk, mert az idegennel talán nem is találkozunk többet.

Mikor kezdünk hazudni? Már a 10 hónapos csecsemő is hazudik, mert rendszeresen akkor is sír, amikor erre semmi oka nincs, simán csak figyelmet akar kapni. A 11 hónapos csecsemősírással hívja fel a figyelmet, hogy ledobhasson olyan ételt, amihez nincs kedve. A 9 éves gyerekek gyakrabban hazudnak, mint a 7 évesek. Általában az idősebb gyerekek feltett kérdésre gyakrabban hazudnak, mint a fiatalabbak.

Csimpánzok szándékosan csalnak ételért, szexért, vagy, hogy elkerüljenek büntetést. Jó példa erre Koko a híre gorilla, akit megtanítottak jelbeszédre. Egy alkalommal Koko eltört egy mosogatót. Amikor megkérdezték, hogy tört el, a vele együtt élő kismacskára fogta.

Azok leplezik le legkönnyebben a hazugokat, akik a legkevésbé kételkednek az elmondottakban. Ennek egyik oka lehet, hogy a notórius kételkedők maguk nem kerülnek kényes helyzetbe, ezért  a leleplező készséget nem nyerik el.

A hazugság leleplezésére nem létezik biztos módszer. Az árulkodó jelek, mint a szem kontaktus, beszéd hangsúly, gesztikulálás emberről emberre változik. Egy ember viselkedését sok minden befolyásolhatja: a hazugság jellege, mennyi idő alatt találta ki, mennyire bízik a hazug saját magában.

A hazugságvizsgáló méri a pulzust, a bőr (az elektromos) vezetőképességét. Ezek számtalan ember esetében növekedhetnek. Profi vizsgáló észreveszi a hazugságot a kérdésre érkező reakcióból.

Kapásból, gondolkodás nélkül a legtöbb ember az igazat mondja. Egy hazugság kitalálása gondos tervezést követel, hogy a történet hihetővé váljon. Az elaborált hazugságot követve igen nehéz nem elárulni a valóságot.

Vannak, akik állandóan hazudnak mindenféle ok nélkül, ami betegesnek mondható, legalább is néhány pszichológus szerint. Ezek azonban hamar felfedik magukat.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3420) Amivel hiszünk

Tibor bá’ online

Ismerkedjünk meg azzal az eszközzel, amivel hiszünk (és ha marad rá még elég időnk, akkor gondolkodunk is vele 😀 ). Ez az eszköz nem más, mint saját agyunk. Elsőre tehát vizsgáljuk meg, agyunk elég jól látja-e el a feladatait?

Az ember az eget sok ezer éve szemléli nem kevés csodálattal, de rossz módszerrel, pedig a kutatás lehetősége nem volt elzárva előle. Nem élt vele, inkább hajlott a miszticizmus felé.

Arkhimédesz (i. e. 287–212) felfedezése a folyadékok felhajtó erejéről, vagy a tévesen Püthagorasznak (i. e. 580–496) tulajdonított híres tétel: a2 + b2 = c2 (hogy csak kettőt említsek), bizonyosságot szolgáltat, hogy az Ember a fizikai világot már több ezer év óta sikeresen ostromolja.

Ezzel szemben saját maga felé jóval később fordult. Ismeretgyarapítás céljából az emberi test felboncolása alig néhány száz évre tekinthet vissza, az emberi agy kutatása, pszichéjénk megismerése pedig csak a XX. században kezdődött el. Azt jelentené ez, hogy az emberiség ezen a téren el van maradva? Nem mondhatnánk. Különösen a II. világháború óta, és különösen Amerikában igen intenzív és mélyreható kutatásokat végeztek, elsősorban kereskedelmi célból. Ugyanis a piacgazdaság működésének legfontosabb feltétele magának a piacnak a megteremtése. A piac pedig mi magunk emberek vagyunk, persze csak akkor, ha hajlandók vagyunk pénzt költeni. Ahhoz pedig, hogy költekezésre, mi több, állandó és folyamatos, sőt szükségtelen költekezésre bírjanak rá, a termelő és az értékesítő szektornak meg kell ismerni döntéshozó testrészünket. Ez pedig az agyunk, az emberi agy.

Ma már elég sokat tudunk az emberi agyról és az annak működését tükröző pszichéről, de ez a tudás meglehetősen szelektált. A nemzetközi tőkének természetesen nem érdeke, hogy az egyszerű átlagfogyasztók (ezek vagyunk mi emberek) egyazon tudás birtokába jussanak velük. Ezt csak úgy mellékesen jegyeztem meg, mert természetesen nem célom a fogyasztói szokások és a fogyasztó befolyásolhatóságának taglalása. Nézzük inkább azt, ami ránk vonatkozik, ránk, akik a kérdésre szeretnénk megtalálni a választ.

A legfontosabb dolog, amivel tisztában kell lennünk az, hogy agyunk, vagyis mi magunk, szinte tökéletesen ismeretlenek vagyunk saját magunk előtt. Cselekszünk, teszünk-veszünk, döntéseket hozunk nem jelentéktelen magabiztossággal, de csak ritkán tudjuk, pontosan miért. A színtiszta igazság az, komoly bajok vannak ezzel a bizonyos „szabad akarattal” (erről már volt szó). Ennél is rosszabb, szeretjük becsapni (mások után) önmagunkat is. Itt van mindjárt az első, az úgy nevezett kognitív disszonancia.

A kognitív disszonancia állapotába akkor jutunk, amikor ellentmondásba kerülünk saját magunkkal. Első hallásra ez jelentéktelen dolognak tűnhet, de nem az. Kognitív disszonanciában az ember nagyon kellemetlenül érzi magát és éppen ezért iparkodik megszüntetni azt, ha kell csalás és hazugság árán is.

Nézzünk egy példát az önigazolásra (némi rövidítéssel) Elliot Aronson: A társas lény című könyve nyomán. Képzeljük el, hogy hipnotizálnak egy fiatalembert, Pistit. A hipnotizőr posthipnotikus szuggesztió útján a következő parancsokat adja neki:

 1. Amint az óra négyet üt, menjen a szekrényhez, vegye ki esőkabátját és öltse fel.
 2. Vegyen magához egy ernyőt.
 3. Menjen nyolc háztömböt az ABC-áruházig és vásároljon hat üveg ­whiskyt.
 4. Jöjjön haza.
 5. Amint belép a lakásba ébredjen fel, de a hipnotikus parancsra ne emlékezzen.

Ennek megfelelően amint az óra négyet üt, Pisti azonnal elindul a szekrény felé, végrehajtja a parancsokat, felöltözik, és elmegy a whiskyért.

Azonban a parancsokban van egy jó adag irracionalitás. Az ég felhőtlen, a nap ragyog, egy saroknyira van egy üzlet, ahol jóval olcsóbb a whisky, mint az ABC-ben, sőt Pisti antialkoholista. Ennek ellenére nézzük, mi történik!

Pisti hazaérkezik, kinyitja az ajtót, belép a lakásba, hipnotikus álmából azonnal felébred, majd észreveszi, hogy ott áll esőkabátban, ernyővel és egy szatyorral a kezében, benne hat üveg whisky. Egy kicsit zavarodottnak látszik. Hipnotizőr barátja így szól hozzá:

– Szia Pisti, hol voltál?

– Csak lementem az ABC-be.

– Mit vettél?

– Hát… hát… úgy látszik ezeket a whiskyket.

– De hát te, úgy tudom, nem iszol.

– Nem, nem… csak… csak jönnek majd a barátaim, és azok isznak.

– De minek vetted fel ezt az esőkabátot?

– Ja… hát ilyenkor az időjárás eléggé bizonytalan.

– Én egyetlen felhőt se látok az égen!

– Azt sose lehet tudni.

– Igaz is, hol vetted a whiskyt?

– Hát ott… na, hát ott… szóval az ABC-ben.

– Minek mentél olyan messzire?

– Hát azért… na hát azért… mert olyan szép idő van.

 

A fentiekből leszűrhetjük, az emberek erősen motiváltak arra, hogy igazolják saját tetteiket, álláspontjukat. Az ember meggyőzi önmagát, hogy amit tesz az helyes, logikus és ésszerű. Pisti értelmetlen dolgokat művelt, hiszen hipnotikus parancsra cselekedett, aminek természetesen nem volt tudatában, mégis megpróbálta megmagyarázni totálisan irracionális viselkedését. A világért nem ismerte volna be, hogy cselekedetei nem racionálisak.

Jól tesszük, ha emlékszünk rá, irracionálisan nemcsak hipnotikus parancs miatt viselkedhetünk, hanem például megszokásból, nevelésből, utánzásból, divatból, stb. Ez azonban még nem minden. Elménknek van más olyan tulajdonsága, ami szintén befolyásolja nézetünket az eldöntendő kérdésben. Nézzük, mi ez!

Leda Cosmides amerikai pszichológus szerint: létezik egyetemes emberi természet. Ez az egyetemesség az evolúció folyamán létrejött pszichés mechanizmusban, nem pedig kulturális viselkedésben jelenik meg.

A mai ember agya 3 millió év alatt fejlődött ki. Ebből a 3 millióból mindössze 30 000 év az, ami civilizált környezetben eltöltöttnek tekinthető. Ez pedig az összes időnek mindössze egy százaléka. Következésképpen agyunk fejlődését sokkal inkább szabja meg az első 99 százalék, amikor is a formák felismerése alapvető fontosságú volt a túléléshez. Nézzük, miért! Ha ősünk szürkületkor meglátott egy tigrisre emlékeztető árnyat, akkor két dolgot tehetett: feltételezte, hogy tigrissel áll szemben, és késlekedés nélkül a megfelelő ellenlépésre szánta el magát (mondjuk elmenekült), vagy azt feltételezte, hogy az árny pusztán a természet csalfa játéka, és békésen nyugovóra tért. Ha a tigrisárny mögött egy tényleges tigris húzódott meg, akkor az utóbbi viselkedés végzetesnek bizonyult. „Ősünk” a tigris aznapi vacsorájává vált, és aligha volt ideje utódokat nemzeni, és így ténylegesen nem vált ősünkké. Aki viszont ott is látott valamit, ahol nem volt semmi, csak képzelete játszott vele, de hitt ennek a képzeletnek, az jobb eséllyel élte le életét, és hozott létre utódokat. Egyszerűen fogalmazva, a „hiszékenység” 3 millió éven keresztül a túlélés záloga volt. Hárommillió év rettenetesen hosszú idő, egyenlő százezer generációval.

Ma már tényként kezelik, hogy létezik egyetemes emberi természet, ami (sajnos) nem látható pszichológiai mechanizmusokban és viselkedési formákban manifesztálódik. Kijelenthető, hogy örökletesen meghatározott módon látjuk a világot, és bizonyos viselkedési formákat előnyben részesítünk más formákkal szemben. Ehhez a tényhez kapcsolódik az emberi agy alapvető affinitása a hithez, ami valamennyiünkben megvan. A babonás magatartás nem patológiás. Hinni vallásos tanításban, asztrológiában, számmisztikában, stb. nem alacsony IQ, vagy tudatlanság kérdése, hiszen a hit belénk van építve, de tudatunkkal, a racionalitás magunkra „erőszakolásával” sikeresen ki tudunk belőle törni, és elérhetjük, hogy tisztábban lássunk (persze csak az, akinek van erre igénye).

Sok szó esik arról, hogy a sokmillió állat közül miért csak az Embernek alakult ki öntudata. A legvalószínűbbnek a kialakult tulajdonságok szerencsés egybeesése tűnik. Ezek közül is, talán a legfontosabb éppen a hitre való hajlandóság. Robin Dunbar, a Liverpooli Egyetem munkatársa szerint az állatokhoz viszonyítva az Ember feltűnően altruista, ami egyben a faj sikeres fennmaradásának is titka. Miben nyilvánul ez meg? A közösségi akarat feltétel nélküli elfogadásában, akár a halál vállalásának árán is (aki ezt kétkedéssel fogadja, az gondoljon Dugovics Tituszra, vagy éppen Oleg Kosevojra, és hogy ne kelljen visszamenni oly messzire a történelemben, nézzünk szemben a Közel keleti öngyilkos merényletek sokaságával. Ezek az emberek nyilván úgy gondolják, hogy személyes halálukkal saját népcsoportjuk célkitűzéseit segítik elő.) Azt meg nyilván nem kell különösképpen magyarázni miért életképesebb egy olyan állatcsoport a többihez viszonyítva, amelynek tagjai nem csak önmagukért, de a közösségért is vannak.

A kollektív altruizmus azonban csak akkor működik, ha a csoport egyes tagjai nem élnek vele vissza. Tehát azt az egyént, amelyik élősködni szeretne a többieken, meg kell regulázni. Erre pedig legalkalmasabbnak természetfeletti erők bizonyultak, akik már itt a Földön is büntetnek, de a túlvilágon egészen biztosan. Van azonban ennek egy apró szépséghibája. Az istennel való fenyegetés csak akkor hatásos, ha a csoport tagjai hisznek benne. Mivel azonban az Ember alapvetően hisz, a vallások erkölcsi előírásainak a betartása (a XX. század kivételével) ragyogóan működött.

Ha tehát az ember nem lett volna predesztinálva a hitre, akkor altruista magatartásának semmi hasznát nem vette volna, és könnyen lehet, hogy ma se lennénk többek, mint az egyik emberszabású majom a fél tucat közül, hacsak nem haltunk volna már ki.

[Nem tartozik ide, de értelmetlen lenne elhagyni Robin Dunbar további gondolatait: „Agyunk megengedi az istenek és a vallások létrehozását. A kérdés az, hogy ez a készség agyunk fejlődésének véletlenszerű következménye-e, vagy csak egyszerű adaptáció? Saját megfigyeléseim azt mutatták, hogy főemlősöknél, beleértve az embert is, a neokortex térfogata, de különösen a homlok lebeny, közvetlen korrelációban van a csoport nagyságával és közösségformáló képességével. Más szavakkal az agyvelő méretének növekedését a számolási készség szükségessége váltotta ki, hiszen a nagy csoportok stabilitásának fenntartásához szükség volt a közösségi érzés kifejlesztésére. Hogy ez hová vezetett arra a neurobiológia legfrissebb felfedezése mutat rá. Ugyanis felfedte az úgynevezett isten-központot, ami az agyvelő baloldali parietális (koponyacsont melletti) lebenyében van. Ez a központ végzi az önérzékelést, ami extázis alatt kikapcsol („körülöttem megszűnt minden”). Az isten-központra hatni lehet flagellációkkal (ritmikus tánc, monoton éneklés), ugyanis ezek endorfin kiválasztást eredményeznek, ami pedig az ópiátokhoz hasonlóan megnyugvást és belső békét hoz az emberre. Végül tehát azt mondhatjuk, hogy az isteneket a nagy méretű agyvelő hozta létre annak érdekében, hogy megakadályozza a csoporton való élősködést. De a vallás, mint a csoport hatékonyságának növelője ennél pozitívebb megvilágítást is kiérdemel.”]

Amerikai felmérések szerint (és ez az előzőek fényében nem meglepő) az amerikai lakosság több mint fele úgy gondolja, hogy az asztrológia valódi tudomány, és hisz jóslataiban. Körülbelül ugyanennyien hisznek a jövőbelátás, gondolatátvitel és ezekhez hasonló parafizikai jelenségekben. Az amerikaiaknak mintegy harmada tényként fogadja el az Atlantisz létezését (pontosabban, valamikori létezését), és valamivel több, mint 10 százalékukat (!!!) már legalább egyszer elrabolták földön kívüli lények (természetesen valamennyit szabadon engedték). Ilyen irányú felmérések Magyarországon nem készültek, talán, mert mi a politikával vagyunk elfoglalva. (Egyébként magyar szociológusnak eszébe se jutna ilyen kérdést feltenni, valószínűleg azért, mert nem szeretné, ha hülyének néznék.) Ez azonban nem jelenti azt, hogy a magyar ember kevésbé lenne „hiszékeny”, mint az amerikai. Ugyanis ha a közvélemény kutató azt a kérdést teszi fel, ön szerint ki fogja megnyerni a következő választást? Senki se válaszolja, „fogalmam sincs”. Mindenkinek szikla szilárd fogalma van olyasmiről is, amit igazán nem tudhat, például egy jövőbéli eseményről. Ez elsősorban a szóhasználatból derül ki. Nem azt mondják: „valószínűleg…”, vagy „úgy tűnik…”, vagy „arra tippelek…”, nem, ők azt mondják: „szerintem…”, „részemre…” Ez pedig nem más, mint hit. Hisz abban, hogy feltételezése, ráérzése, tippelése egyenesen az abszolút valóság. Komolyan hisz abban, hogy a választásokat ez vagy az a párt fogja megnyerni.

Levonhatjuk-e ebből azt a tanulságot, hogy az Ember szeret hinni? Le bizony! Kérdés, olyan nagy hiba lenne-e ez? Ahogy vesszük. A hit az emberi elme szabad akaratának gyümölcse. Vagyis, megengedem magamnak azt a luxust, hogy higgyek ebben vagy abban. Szabadon hinni valamiben az ember személyi joga. Mindenki abban hisz, amiben akar, és ebbe beleszólni nem lehet, nem megkérdőjelezhető, amióta a szabad vallásgyakorlás a nyugati társadalmakban elfogadott elv. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hit kizárólag pozitív hatással van az egyénre. Tapasztalati tény, hogy a hit igen jó eszköznek bizonyul az önámításra. Az alábbi példa Richard Franklin amerikai pszichológustól származik.

„Szilárdan hiszek abban, hogy családi házam garázsában egy sárkány lakik. Egy szép napon elmondom barátomnak, hogy lakik nálam egy sárkány. Barátom kíváncsi ember lévén megkér, mutassam meg neki a sárkányt. Elmegyünk együtt a garázsajtóhoz, ahol a barátom beles a kulcslyukon. A garázsban lát néhány festékesdobozt, egy ócska kerékpárt, egy használaton kívüli porszívót, egy korhadt kerti létrát, de mást nem. Csodálkozva néz rám. Kérdi, hol a sárkány? Ja! Mondom én. Elfelejtettem említeni, hogy ez a sárkány láthatatlan. Barátom javasolja, hintsünk lisztet a padlóra, amiben meg fog látszani a sárkány lába nyoma. Nem fog, mondom én, ez a sárkány nem mászkál a földön, repdes a levegőben. Barátom nem adja fel. Jó, akkor elhozom otthonról az infravörös érzékelőmet, ami ki fogja mutatni a sárkány által okádott tüzet. Nem fogja, vágom rá, mert ennek a sárkánynak hideg a tüze. Rendben van, mondja a barátom, mit szólnál, ha hoznék festék spray-t és befújnék vele a lyukon? Ez se fog bejönni, válaszolom, mert ennek a sárkánynak nincs teste. Barátom elveszti a türelmét, és azt mondja. Figyelj, ha nem látható, nem jár a földön, nincs tüze, és még teste sincs, akkor ez a sárkány nem létezik. De létezik, kötöm az ebet a karóhoz. Persze, válaszolja a barátom, a fejedben.”

Én hiszek abban, hogy van sárkány a garázsomban. A barátom meg van győződve róla, hogy nem vagyok beszámítható. Kinek van igaza? Ha az olvasónak is van egy sárkánya a garázsában, akkor nyilván úgy gondolja, hogy nekem van igazam. Ha nincs saját kis sárkánya, akkor meg lesz győződve arról, hogy a barátomnak van igaza, és én vagyok az, aki nem beszámítható.

Richard Franklin példájában azért választott egy tűzokádó sárkányt, mert azt szerette volna, minél több olvasó értsen egyet a barát álláspontjával, vagyis azzal, hogy a garázs tulajdonosa nem beszámítható. Most akkor bővítsük a kört, és mondjuk azt, hogy a garázsban sárkány helyett egy lótuszvirággal övezett Buddha ül. Ezt én látom, de mások számára természetesen láthatatlan (csakúgy, mint a sárkány). Látomásomnak idővel híre menne, és hamarosan százmillió buddhista ünnepelne. Nemcsak hinnének bennem, mint látnokban, de valószínűleg a végén még szentté is avatnának. Bevallom, nem nagyon tudnám, mit kezdjek vele.

Folytassuk a játékot. Jelentkezik valaki, akinek nem a garázsába, hanem a közeli erdőben Szűz Mária jelenik meg. Ezt sokan eliszik és csodaváró hellyé alakul az erdő. Még tovább, tizenkét embert látta, hogy Jézus felemelkedik a Mennyekbe. Miért van az, hogy a sárkányos mesét kinevetjük, a mennybe menetelt pedig száz milliók elhiszik?

Az eddigiek alapján arra lehetne következtetni, hogy a hit kizárólag vallásokkal kapcsolatos, tehát istenhitről van szó. Nyomatékosan ki kell hangsúlyoz­ni, hogy ez nincs így. Az emberi agy vagy hisz valamiben, vagy nem hisz, és a tudás csak ritkán képes háttérbe szorítani a hitet. Hinni lehet például abban is, hogyha Medárdkor esik az eső, akkor negyven napig esni fog. Lehet abban is hinni, hogyha minden héten bedobok egy lottószelvényt, akkor előbb vagy utóbb, nyerni fogok. Ugyanis ha mindenki a valószínűségre támaszkodva, vagyis a „tudásra” alapozva hozná meg döntését, akkor a lottózókat percek alatt bezárnák, és a Szerencsejáték Rt.-t csődeljárás alá vonnák. A hit sajátos­sága az, hogy hatása alatt, bizonyítás nélkül, tényként fogadunk el ­állításokat, és tényként kezelünk bármit, ami hitünkkel kapcsolatban eszünkbe jut.

Mindezek azonban egyes hozzászólókat egyáltalán nem érdekli. El se gondolkodnak azon, hogy hitük (bármi legen az) talán nem egészen megalapozott. Körmük szakadtáig ragaszkodnak hozzá. Igen, igen, Tibor bá’ érdekes dolgokat szed itt össze, nahát ki gondolta volna, de hogy elgondolkodna rajta, vagy levonná a következtetést, azt már nem. Értem én azt, – így az egyik hozzászóló – hogy Gyurcsány Viktor megölte az anyját, saját szememmel láttam a gyilkosságot, ennek ellenére az életemet adnám érte. Persze, Orbán Ferencről pontosan tudom, – így egy másik hozzászóló – hogy ellopta a Magyar Nemzeti Bank teljes aranytartalékát, én vezettem a teherautót, amiben az aranyrudak voltak, de ettől még ő a legnagyobb hazafi, akit az elmúlt 1100 évben a föld a hátán hordott. Hogy miért? – Kérdezhetnénk a két nyilatkozót. – Mert hiszek bennük! – kapjuk a magától érthető választ.

De hát, pontosan ez a lényeg, miért hiszünk akármiben, akárkiben ok nélkül? Csak úgy eszünkbe jut? Adódik magától? Magunktól, befolyástól mentesen? Szabad akaratból? Természetesen, kapjuk a meggyőző választ. Úgy értem meggyőző annak, aki a választ adja. Nos, akkor gondolkozzunk el a szabad akaraton (ez most úgyis divatos téma).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3419) A svéd cél

Tibor bá’ fordítása online

 

A svéd cél: a „nyáj immunitás”, katasztrófába tornyosult

A svéd kormány által elérni kívánt „nyáj immunitás” a COVID-19 járvánnyal szemben, katasztrófát eredményezett. A svéd kórházak túlterheltek, proszektúrákban egymás hegyén-hátán a hullák. A szomszédos Norvégia és Dánia segítséget kínáltak fel.

Svédország a pandémiára úgy reagált, hogy az üzleteket és az iskolákat nyitva tartotta, miközben márciusban már majd minden ország lezárta őket.

A svéd katasztrófa oka, a járvány szabadon engedésének politikája volt, a „nyáj immunitás” elérése érdekében. Ősszel, sunyi módon ezt vette át Orbán.

A miniszterelnök bejelentette, hogy a konzultációból kiderült, az emberek a gazdaság életben tartására szavaztak. Hogy igaz volt-e vagy sem, az mellékes. Egy vezetőnek nem szabad a hozzá nem értők, az érzéseik által vezérelt, tompa tömegekre hallgatni, hanem legjobb tudás szerint kell meghozni a döntéseit az ország, a társadalom érdekében. Orbánt nem érdekelte a társadalom, Orbánt az oligarchia érdekeinek szem előtt tartása érdekli. Az emberek hullhatnak, mint a legyek, őt az egyéni profit vezérli.

Orbán nem butaságból, nem hozzá nem értésből tétovázott a nyáron, hanem tudatos járvány felvállalásból. Most persze, hogy elszabadult a pokol, megijedt, szabadulni akar a felelősség alól. Csakhogy ezt már nem lehet visszacsinálni. Már túlléptük az 1000 halottat/egy millió fő. Ezzel az eredménnyel, a pórul járt Svédországot sikerült túlszárnyalni.

Máskülönben, a svédek meggondolták magukat és elkezdték a megszorításokat. Orbán más taktikát választott, lehazudja az elhunytak igazi számát, legalább is Karácsony Gergely szerint. Különben, az összes halott száma átlépte a tízezret.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3417) Az önkényuralom ébredése

Egy marxista filozófus 80 évvel ezelőtt megjósolta a Trumpizmus (lehetne Orbánizmus is) ébredését

 

…..Amikor Trump (Hitler/Orbán, stb.) támogatói rájönnek, hogy adott intézkedések érdekeiket szolgálják, egyszerűen átlépnek bizonyos kisebbségek ellen hoznak intézkedéseken (ami Trump/Hitler/Orbán esetében nem ugyanaz). Trump támogatói trikókat hordanak ezzel a felirattal: „őrjítsd meg a liberálisokat”. Hitler zsidó ellenes jelszavakat kreált, Orbán buzik ellen buzdít. De itt abba is hagyom a párhuzamokat, magatok is észlelhetitek…..

___________________________________________________________________________

Az alábbi angol nyelvű poszt szekesztett magyar fordítását E-mailben szét küldöm a VIP előfizetőknek. VIP előfizető az lehet, aki (összegtől függetlenül) adományával hozzájárul a honlap fenntartásához.

Szolgálati közlemény: Aki 2020-ban adományozott és nem kapott fordítást, azt kérem jelezze E-mailben, akkor legalább a címét is fogom tudni.

_______________________________________________________

This Marxist philosopher foresaw the rise of Trumpism more than 80 years ago

 

More than eighty years ago, a then-obscure German philosopher wrote an essay that foresaw the essential reason behind President Donald Trump’s enduring political appeal. His name was Walter Benjamin; born to a Jewish family in Berlin, Benjamin was present for a pivotal moment in history, and watched Hitler rise to power. By the time he wrote his most famous essay, he was an exile living in France amidst financial hardships, having recognized that the Reichstag fire three years earlier signified that the Nazis had achieved total power in Germany.

In 1936 — as Hitler was violating international treaties with impunity and preparing Germany for war (a threat that many Western powers did not take seriously) — Benjamin, a Marxist and a Jew who was thus obviously opposed to the Nazis, postulated that modern fascists succeed when they are entertainers. Not just any entertainer — a circus clown or a juggler-turned-fascist wouldn’t do. Specifically, modern fascists were entertainers with a distinct aesthetic, one that appeals to mass grievances by encouraging their supporters to feel like they are personally expressing themselves through their demagogue of choice.

Benjamin’s insight, which appears to have been largely forgotten, is that keeping fascism out of power means recognizing how they use aesthetic entertainment to create their movements. That does require us to admit, cringe-inducing though it may be, that Trump is an artist — albeit a tacky, shallow and transparently self-aggrandizing one. More importantly, his movement, the MAGA crowd, has a distinct aesthetic which he has created and honed for them.

The key passage from Benjamin’s “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction,” which was published in 1936, deserves to be quoted in full:

Fascism attempts to organize the newly created proletarian masses without affecting the property structure which the masses strive to eliminate. Fascism sees its salvation in giving these masses not their right, but instead a chance to express themselves. The masses have a right to change property relations; Fascism seeks to give them an expression while preserving property. The logical result of Fascism is the introduction of aesthetics into political life.

Earlier in the essay, Benjamin describes how the history of art itself had changed in modern history. Although works of art were initially created carefully by individual craftsmen working under mentors, industrialization made it possible for art to be produced on a large scale and distributed quickly and easily among millions of people. (Bear in mind that he wrote this in 1936, when printing presses and radio were the main means of mass distribution, television was in its infancy and the internet had yet to be conceived.)

Not surprisingly, this meant that politicians had learned how to utilize art to advance their own agendas. Fascists, however, took things one step further: They recognized that, by using purely aesthetic entertainment to create solidarity among their supporters, they could distract them from the economic and social forces oppressing them, and instead build political movements based around the ability to creatively express their grievances. In other words, you could promote policies that rampantly redistributed wealth upwards, consolidated power in the hands of a few and dismantled democracies, and one’s followers would not care as long as they had the aesthetic entertainment to comfort them and make them believe they were being heard by those very politicians who fundamentally despised them.

Because Benjamin was most concerned with Adolf Hitler, who ruled Germany from 1933 to 1945, his essay drew particular attention to Hitler’s love of extravagant military exhibitions. Clearly, there are parallels to Trump, who has used gaudy military pageantry in unprecedented ways to impress his supporters, as well as declared literal war on many of his own citizens, in part to achieve that same effect. Benjamin quotes Italian fascist and futurist Filippo Tommaso Marinetti, whose celebration of war is chillingly poetic:

War is beautiful because it establishes man’s dominion over the subjugated machinery by means of gas masks, terrifying megaphones, flame throwers, and small tanks. War is beautiful because it initiates the dreamt-of metalization of the human body. War is beautiful because it enriches a flowering meadow with the fiery orchids of machine guns. War is beautiful because it combines the gunfire, the cannonades, the cease-fire, the scents, and the stench of putrefaction into a symphony.

Obviously, Trump’s understanding of art and entertainment precedes his military displays, and may explain how he became the first president to lack either political or military experience. Acknowledging that he did not actually write the books like “The Art of the Deal,” which helped make him famous, he still played a major role in choosing the faux-opulent and brassy architectural style that distinguished his early buildings. He was a major creative force behind his hit reality TV show “The Apprentice,” which he hosted for a decade until shortly before he began his 2016 presidential campaign. While it would be a stretch to describe Trump as having the soul of an artist, he has always intuitively understood that people like to be entertained, and that making a spectacle of your businesses (such as his real estate holdings) and of oneself (such as through his reality TV show) is good for business.

By developing a knack for entertaining the masses in a self-promotional way — whether by claiming credit for art he did nothing to produce, like “The Art of the Deal,” or actually playing a role in artistic choices over investments like his buildings and his TV show — Trump created an image for himself as the quintessential American businessman, the type of billionaire that, as comedian John Mulaney astutely observed in 2009, is a caricature of what a hobo might imagine a wealthy person to be like. For the first sixty-plus years of his life, Trump became adept at using aesthetic presentations to make himself into a pop culture icon.

When he decided to run for president, he simply transferred that understanding to the political realm.

There are two main ways that he did this prior to his presidency, both of which he has continued to do during his administration. The first is through his tweets, which took advantage of Americans’ dwindling attention span by regularly packing memorable, punchy ideas into very small packages. As Amanda Hess wrote in Slate back in 2016, the secret to Trump’s ability to create a political movement off of Twitter is that “whether he realizes it or not—and he’s tweeted that he has ‘a very high IQ,’ so I’m assuming he does—his most Trump-ian tweets manage to hit upon all three of Aristotle’s modes of persuasion: logos (the appeal to logic), ethos (the appeal to credibility), and pathos (the appeal to emotion).”

Trump has tweeted so much that it would take an entire academic paper to deconstruct all of them thoroughly, but Hess’ analysis of a Trump tweet directed at one of his rivals in the 2016 Republican primaries, former Florida Gov. Jeb Bush, is quite revealing. After quoting Trump’s tweet — “Jeb Bush never uses his last name on advertising, signage, materials etc. Is he ashamed of the name BUSH? A pretty sad situation. Go Jeb!” — Hess points out that “he seized on a truth about Jeb Bush’s campaign branding, leveraged it to question the very legitimacy of the Bush name, declared the situation ‘sad,’ and still had leftover space to offer some condescending words of encouragement.”

One finds the same strategy in his tweets trying to delegitimize Joe Biden’s victory in the 2020 election, which the president insists he won even though he has repeatedly failed in court to prove any of his claims. On Thursday he nevertheless tweeted, “The ‘Republican’ Governor of Georgia, [Brian Kemp], and the Secretary of State, MUST immediately allow a signature verification match on the Presidential Election. If that happens, we quickly and easily win the State and importantly, pave the way for a big David and Kelly WIN!” Again, Trump very strategically packed a lot into this single tweet: An insult against a fellow Republican who he feels has been disloyal by not helping him steal the election, to inspire anger; a seeming appeal to logic by requesting “a signature verification match”; and the offer of rewards for other powerful if his wishes are granted.

But the other aesthetic that Trump has honed impeccably is the art of trolling. As my colleague Amanda Marcotte wrote in her book “Troll Nation: How The Right Became Trump-Worshipping Monsters Set On Rat-F*cking Liberals, America, and Truth Itself,” this fit with a longstanding trend among American conservatives. Indeed, for years before Trump’s rise, they began transitioning away from advocating for traditional conservative ideas and instead focused on encouraging their followers to be bitter, hateful and paranoid. Over time, American right-wing politics was no longer defined by beliefsbut by intense hostility toward perceived threats that they invariably attributed to the left.

“Watch Fox News any day of the week, and most of what they cover is a bunch of segments about how liberals are hypocrites or liberals are the worst,” Marcotte told Salon in 2018 when discussing her book. “Everything is just reinforcing the stereotype of liberals as these hate objects you can just feel justified in trying to punish.” She later added that “conservative audiences respond to this kind of media because they want to. I think we underestimate how much people are going to do what they want to do and believe what they want to believe.” While Trump supporters may recognize that certain government programs help them, they will disregard those facts if a right-winger appeals to their hostility toward racial minorities, women, the LGBTQ community, immigrants or members of other marginalized groups.

This trolling approach defines Trump’s official speeches, his press conferences, the rhetoric he employs at political rallies and virtually every other aspect of his political life. For his followers, this type of communication trope has become ingrained into their being. Plenty of conservative politicians appealed to their supporters’ basest instincts prior to Trump, but the president and his followers made overtly vilifying the left and gleefully savoring upsetting leftists through their words and actions into their central appeal. He did this when he kicked off his aborted 2012 presidential campaign by promoting a racist conspiracy theory about President Barack Obama and his successful 2016 effort by disparaging Mexican immigrants as rapists and criminals. He has done this on the countless occasions when he has made inflammatory statements about important issues that inevitably upset the left and, just as inevitably, put Trump in the headlines. He and his supporters have even sold T-shirts with controversial messages by appealing to supporters’ desire to “drive liberals crazy.” Frequently, Trump supporters will actually admit that they don’t agree with his rhetoric, but they enjoy his sadistic bullying because it makes them feel good. In other words, they connect with the aesthetic.

Trump’s is an an approach that goes beyond mere rhetoric and enters the realm of performance art, a fact that Trump himself unintentionally acknowledged during his first speech at the 2020 Republican National Convention, when he urged his supporters to chant “12 more years” in order to “really drive [liberals] crazy.” That moment epitomized precisely how Trump has transformed traditional political rhetoric into performance art: Instead of simply making the case for his candidacy or advocating for certain ideas, Trump focused on creating a moment in which he would entreat his followers to join him in a performance — not for a major political point, but simply to elicit a desired emotional response from their supposed common enemy. It was the type of performance art that Trump has perfected: To act like a troll, and encourage his supporters to act like trolls, and thereby create an act of mass catharsis through creative self-expression that did absolutely nothing to address any legitimate economic or social concerns that his supporters might have.

If Trump was simply using these ends to advance an otherwise traditional political career, it would debase democracy but not necessarily pose a threat to it. The problem is that Trump is not a traditional American politician; he has all the hallmarks of being a fascist. As Italian philosopher Umberto Eco wrote in a 1995 essay about fascism, “behind a regime and its ideology there is always a way of thinking and feeling, a group of cultural habits, of obscure instincts and unfathomable drives.” There are many drives that fuel fascist movements and are present with Trump, including a glorification of an imagined past through appeals to traditionalism (hence Trump’s slogan to “Make America Great Again”), a hostility toward intellectuals and a fear of difference (to quote Eco, “the first appeal of a fascist or prematurely fascist movement is an appeal against the intruders” and is thus “racist by definition”). Fascist movements also pander to the individual and social frustrations of their followers, heavily rely on nationalism, convince themselves that their opponents are elitists and utilize a specific type of machismo that “implies both disdain for women and intolerance and condemnation of nonstandard sexual habits, from chastity to homosexuality.” When fascists talk about their support of “the People,” it is not in terms of a belief in individual rights but rather as “a monolithic entity expressing the Common Will. Since no large quantity of human beings can have a common will, the Leader pretends to be their interpreter. Having lost their power of delegation, citizens do not act; they are only called on to play the role of the People.”

Even if Trump never again holds political office, the fascist tendencies that he exploited will continue to thrive, and it is not inconceivable that a future fascist political aspirant will figure out how to replicate his ability to create a political aesthetic as the glue that holds their movement together. The ongoing debacle over Trump’s refusal to accept his 2020 election loss is a perfect example of that. For Trump himself, this is almost certainly a symptom of his obvious narcissism, the fact that in his world nothing is worse than being a “loser.” Yet it is telling that so many people are buying into his claims (a recent poll found that 73 percent of likely Republican voters and 44 percent of all likely voters are questioning Biden’s victory), despite there being no evidence of voter fraud whatsoever.

Even if Trump miraculously vanishes from the political scene after leaving office, his lies about the 2020 election are likely to foreshadow future ways in which American fascists use mass entertainment to win over support. As Marcotte recently noted, polls show that most Republican voters do believe that their votes counted, and there are no plausible signs of waning interest in participating in future elections, because they realize that Trump’s claims of being robbed are yet another performance art piece in which they can participate.

“Republican voters understand perfectly that Trump’s lies are part of a con game — and they imagine they’re in on the con,” Marcotte wrote. Replace “con” with “spectacular show,” or “mass entertainment,” or even (dare I say it) “work of art.” That’s the Trump aesthetic.

The reality is that the problems facing ordinary Americans economically, socially, ecologically and internationally are largely due to the forces identified by the left: income inequality, lack of access to basic needs like healthcare, student debt, predatory lending and so on are all side effects of capitalism. Yet as long as fascists know how to win over supporters by appealing to an aesthetic — whether military parades and catchy tweets or trolling public statements and conspiracy theories that exist mainly to create a shared false narrative that can upset and delegitimize the left — their followers will misidentify the source of their misery, as Benjamin foresaw.

Forrás: RT

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(3418) A hit meghatározása  

Tibor bá’ online

A hinni, vagy nem hinni kérdés tárgyalása természeténél fogva hatalmas érdeklődésre tarthat számot, ami kihangsúlyozottan fontossá teszi a félreértések elkerülését. Ez a cél pedig csakis akkor érhető el, ha a fogalmakat pontosan meghatározzuk és ragaszkodunk hozzájuk.

Személy szerint világ életemben utáltam a nyelvtant, mégis érintenem kell a filológia területét. Ugyanis a magyar szóhasználat szerint a hinni igének az értelmezése messze nem egyértelmű.

1) Amikor azt mondom, hogy „azt hiszem, estére kész leszek a motor beállításával” tulajdonképpen nem hitet vallok, hanem feltételezésemnek adok hangot.

2) Van, amikor a „hinni” igét kibúvásnak használjuk fel, azaz a nyílt színvallás elkerülésére. Nézzünk egy példát! „Azt hiszem, szombaton nem tudok elmenni az osztály bulira.” Szó sincs arról, hogy hinnék, vagy nem hinnék valamit, egyszerűen csak „homályosítok”, nem mondom ki a határozott nemet, hanem csak célzok rá. Természetesen, akinek a mondat szól, pontosan érti, amit mondok.

3) További lehetőség valaminek tényként való elfogadása. „Elhittem a feleségemnek, hogy nem volt közöttük semmi”. Vagyis elhittem egy mesét, mert nem nagyon tehettem mást, de persze a tűzbe nem tenném érte a kezem.

4) Megint másik fordulat, amikor bizakodást fejezünk ki a „hinni” igével. „Azt hiszem, át fogok menni a vizsgán.” Tulajdonképpen mindössze bátorítom magam, azaz csak bizakodok benne, de arról szó sincs, hogy biztos lennék a dologban.

5) De kifejezünk vele véleménynyilvánítást is. „Azt hiszem ez a Zoli egy okos fiú.” Ezzel a mondattal nyilvánvalóan a véleményemnek adok hangot egy Zoli nevű egyénnel kapcsolatban.

6) Sok esetben a „hinni” ige alkalmazója befolyást akar gyakorolni „Azt hiszem, a fiam szereti a menyem”. Ebben az esetben arról van szó, hogy az illető másokat, esetleg a nászát meg akar győzni arról, hogy a fia szereti a feleségét.

7) Sőt a „hinni” igével visszaélést is el lehet követni például éles vita közben. Ateista kontra hívő vitákban gyakran állnak elő azzal a váddal, hogy „ha te nem hiszel semmiben, akkor te tulajdonképpen abban hiszel, hogy ne hiszel semmiben”. Bár ebben a mondatban a „hinni” ige valódi értelemben szerepel, a mondat mégis hamis. Aki nem hisz semmiben, annál a „hinni” ige alkalmazása helytelen. Ugyanis az illető álláspontja az, hogy csak tényeket fogad el. Egy ilyen személy egyszerűen nem követi el a „hinni” ige mögött meghúzódó cselekményt.

A lényeg az, hogy a „hinni” igét gyakorta használjuk az élő nyelvben, nem egészen rendeltetésszerűen. Ezzel nem lenne semmi baj, de a viták folyamán ebbe bele szoktak kapaszkodni. Más szavakkal a filológiai „hinni” szót finoman átcsúsztatják a filozófiai „hinni” fogalomra és viszont.

A fentiek fényében kijelentem tehát, hogy a „hinni” igét minden megnyilvánulásomban, túlmenően a magyar értelmező szótár definícióján, („A valósággal egyezőnek, igaznak tekinteni”)  a következők szerint értelmezem: Bárminek tényként történő elfogadása, bizonyíték nélkül. Ezen definíció alapján könnyen észrevehető, hogy a köznapi értelemben a „hinni” igét leggyakrabban a „feltételezés” igével cserélik fel, illetve helyette használja a köznyelv.

Ilyen brutális megfogalmazáson elgondolkozva a legtöbb önmagát logikusnak feltételező elme – a vagyis kivétel nélkül mindenki 😀 – automatikusan kibúvókat keres, mert vagy elfogadja, hogy irracionálisan gondolkodik, vagy gondolatvilágának mozgásterét leszűkítettnek érzi. Jó kitörési pontnak mutatkozik a „mindenki hisz valamiben” (amiről a fentiekben már volt szó). Ugyanis, nehéz annak elfogadása, hogy az ember ne higgyen semmiben. Ez azonban csak egy ősi belső késztetés, ami minden körülmények között felül akarja írni tudatunkat. Aztán van, aki hagyja, és van, aki nem hagyja.

Érzékeltetés végett csússzunk át egy másik területre, éspedig a jogrendre. Bírósági eljárások során ítéletet hozni csakis bizonyítékok előterjesztése alapján lehet. A bizonyítékokat két csoportba osztják: közvetlenre és közvetettre. A közvetlen bizonyíték szikla szilárd és megdönthetetlen. Ha valakinek az ingujján talált vérfolt DNS vizsgálat alapján megegyezik egy meggyilkolt ember vérével, akkor az közvetlen bizonyíték arra, hogy ha nem is ő maga a gyilkos, de a hullával valamilyen módon érintkezésben volt (az inge). Viszont közvetett bizonyíték arra, hogy ő lehetett (feltételes mód) a gyilkos, hiszen egy inget általában a tulajdonosa hord. Azt írtam „általában” de nem mindig. Éppen ezért a bizonyíték közvetett.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a közvetett bizonyítékok sok esetben nem fedik a valóságot. Éppen ezért halálra ítélni közvetett bizonyítékok alapján nem lehet(ne). Nem is teszik, bár előfordul, mert a bírói „szabadság” meglehetősen nagy.

A közember azonban felületes és sok esetben a közvetett bizonyítékot abszolút igazságnak tekinti. Fejébe veszi, hogy a közvetett bizonyíték a valóságra utal, és még mérget is venne rá. Éppen ezért meg kell még egy dologban egyeznünk, amikor „bizonyítékról” írok, akkor egyértelműen az úgynevezett közvetlen bizonyítékra gondolok.

Példának okáért, ha egy 150-nel száguldó gépkocsiról egy olyan fénykép készül, amin egyértelműen látszik, hogy a gépkocsit a tulajdonosa vezet, az közvetlen bizonyítéknak számít, de ha a gépkocsiban ülő személy azonosítása nem lehetséges, a bizonyíték mindössze egy gyenge közvetett, mert a gépkocsit más is vezetheti.

Ezen kívül van más buktató is, amikor a közvetlen bizonyítékot hamisan alkalmazzák. Nézzünk rá egy példát, amit Paley tiszteletes talált ki már vagy kétszáz éve. Ezek szerint a tengerparton sétálgatva talál egy zsebórát, amit felvesz és vizsgálgat, majd arra a következtetésre jut, hogy azt egy intelligens „órásmester” készíthette, ugyanis készítő nélkül nem létezhetne. Paley tiszteletes tehát a szerkezet működésében közvetlen bizonyítékot lát arra, hogy a zsebóra nem lett magától, hanem egy intelligens órásmester készítette. [Ez a feltételezés különben tökéletesen logikus.] Állítását el is fogadjuk. Való igaz, egy ilyen óra nem jön létre egy alkotó mester nélkül. Csakhogy, Paley itt nem állt meg, hanem azzal folytatta: tehát a zsebóránál sokkal bonyolultabb földi élet sem jöhetett létre alkotó nélkül, akit természetesen istennek nevezünk. Itt azonban már egy hatalmas csúsztatás lép be a képbe. Ugyanis emberi tapasztalat szerint egy zsebóra, valóban nem fán terem, nem a hullám mossa ki a tenger fenekéről és nem kardhal petéjéből fejlődik ki. Egy zsebórát ember hoz létre, ember gyárt le. Na de, hogy lehet ebből arra következtetni, hogy minden mást is egy „külső erőnek” kell létrehozni. Ezt legfeljebb feltételezni lehet addig, amíg nem találunk valami bizonyítékot az ellenkezőjére. Ami azt illeti az emberré válás után, jó néhány tízezer évet kellett várni, amíg valaki előállt egy ellenkező bizonyítékkal. Ezt a valakit úgy hívják, hogy Charles Darwin.

Tudom, hogy nem nagyon látsz különbséget a közvetlen és a közvetett bizonyíték között, sőt fejtegetésemet szőrszálhasogatásnak foghatod fel, de tudományos értelemben a dolog nagyon fontos. A gyakorlat azt mutatja, hogy az életben nagyon sok közvetett bizonyítékról derül ki, néha csak évtizedekkel később, hogy nem fedték a valóságot. Legyünk tehát tisztességesek, ha közvetett bizonyítékkal áll valaki elő, függesszük fel a döntésünket addig, amíg sikerül megtalálni a közvetlen bizonyítékot is.

Magyarul, amíg nincs közvetlen bizonyíték, tartsuk fenn magunknak a jogot a „nem tudom” kijelentésére. Aki nem így jár el, az egyszerűen csak hisz abban, hogy a feltételezés bizonyíték nélkül is igaz.

Természetesen vannak a közvetett bizonyítékokon túlmenően még gyengébb „jogalapok” valami elfogadására. Ilyen például a nagy számokra való hivatkozás. „Kétmilliárd keresztény van a világon, lehetetlen, hogy ennyi ember tévedjen”. Erre szokás azt válaszolni, hogy akkor egyél szart, 100 trillió légy nem tévedhet. De félretéve a tréfát, ha én éjszaka kimegyek az országútra, egy irányjelző táblán meglazítok egy csavart és a táblát elforgatom, másnap minden autós rossz irányba fog menni. Hivatkozhatok én arra este, hogy egészen biztos arra felé van Budapest, mert egész nap mindenki arra ment? Természetesen nem. Megtörtént tragikus jelenség, hogy egy kigyulladt irodaház füsttel teli folyosójára kimenekülő emberek közül az első rossz irányba próbált menekülni. Az összes többi rohant utána feltételezve azt, hogy van helyi ismerete, és kijutnak az épületből. Valamennyien bennégtek.

Bosszantó tünet, de érdemes rá felfigyelni, amikor a 8 éves gyerek helyreigazítására azt válaszolja, hogy a „tanító néni mondta” és nekünk egy teljes esténk rámegy arra, hogy a gyerekkel megértessük a vélemény helytelenségéről. Egyértelműen levonható a tanulság, hogy sok embernek elég, ha valamit egy úgynevezett véleményformálótól hall. A kivívott tekintély nagymértékben kiváltja a tárgyi tudást. Ugyan, hogyan lehet eltérő véleménye egy analfabéta, egyszerű parasztembernek az írástudó főtisztelendő úrétól?

Az meg éppenséggel természetes, hogy egy családban felnövő gyermeknek a világról kialakuló véleménye megegyezik a szülőkével. Arra még nem volt példa, hogy két katolikus szülő gyermeke evangélikus lett volna, vagy fordítva. Nem csoda, hogy a terjeszkedési politikát követő vallások ellenzik a fogamzásgátlást.

Vannak jelenségek, amelyek kifejezetten arra mutatnak, hogy az Ember döntéseinél a hitet teljesen reálisnak, talán még racionálisnak is fogja fel. Ez legszembetűnőbben a vásárlásoknál jön elő. Ha látszólag azonos minőségű termékek közül választani kell, legyen az, mondjuk papír zsebkendő, és a polcon hat különböző, ám a vásárló részére tökéletesen ismeretlen márkájú zsebkendő található, akkor az Ember elhiszi a tézist, miszerint az ár a minőség pontos függvénye. Következésképpen, ennek megfelelően dönt. Nem a legolcsóbbat választja, mert azt hiszi, hogy annak a minősége nem elfogadható.

Hinni, tehát hiszünk bőségesen, ha kell, ha nem. A nagy kérdés az: mi végből?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(3415) Klíma és Covid

Tibor bá’ fordítása online

 

A klíma és a COVID-19 találkozása

A közvetlen kapcsolat egyértelmű: elsősorban az utasforgalom csökkenéséből, az aeroszolok és rövid élettartamú szennyező gázok (pl. NOx) kibocsátása visszaszorult. A kezdeti eredményeket jól mutatják a egyértelmű kapcsolat a tiszta levegő és a pandémia miatt elrendelt megszorítások és a viselkedésváltozás között, azonban még eddig a hőmérséklet és egyéb klímával kapcsolatos változók oly kis méretűek, hogy nem detektálhatók.  (Freidlingstein et al, 2020).

A globális CO2 kibocsátás visszaesése hatásos (LeQuere et al, 2020), de nem elég nagy ahhoz, hogy a széndioxid koncentráció növekedését megállítsa. (Ehhez 70-80 százalékos csökkenés kellene) Tekintve, hogy a CO2 hatása kumulatív, ez a jövőbéli hőmérsékletre aligha fog kihatni jelentős mértékben, hacsak nem lenne fenntartva a pandémia után is.

A metaforikus kapcsolat szintén világos. A koronavírus tagadás spontán megjelenése, a valaha jelentős tudósok epidemiológiai álláspontot aláásó perem nézetei, a tudományos témák átpolitizálása, és annak nehézsége, hogy az intézkedéseket összhangba hozzák a tudománnyal a klímaváltozás szempontjából mind azonnal érzékelhető. Az a nézet, hogy a klímaváltozás egy unikumnak nevezhető haszontalan probléma (hosszú távú és globális természete miatt) gyorsan felszínre került.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3416) CDC útmutató

Tibor bá’ fordítása online

 

A CDC útmutatója nem teljesen egészséges emberek beoltásával kapcsolatban (feltételezem, hogy nekünk is hasznos lehet)

A Betegség Szabályozás és Megelőző Központ (CDC) szombaton kibocsátott egy új útmutatót, amely szerint alapbetegségben szenvedő emberek kaphatnak oltás.

Az útmutató szerint bármely életkorú felnőtt bizonyos alapbetegséggel nagyobb kockázatnak van kitéve a COVID-19 betegséget okozó vírussal szemben. Ehhez még hozzáadták, hogy az FDA szerint jóváhagyott vakcina beadható azoknak, akiknek van valamilyen alapbetegsége, feltéve, ha a vakcina bármely részére nem allergiásak.

A CDC szerint más betegség vagy gyógyszer miatt csökkent immunrendszerrel rendelkezők szintén kaphatnak COVID-19 vakcinát, de tudniuk kell, hogy részükre a biztonság csökkentett értékű. HIV kezelés alatt állok esetében nem végeztek vizsgálatot.

A CDC szombaton kibocsátott útmutatója arra is kitér, hogy autoimmun állapotú egyének beolthatóak, de tudniuk kell, hogy esetükben szükséges vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre.

Ugyancsak beolthatók a Guillain-Barré szindrómában szenvedők, és a Bell bénulást tapasztalók. A klinikai vizsgálat során néhány önkéntesnél jelentkezett a Bell bénulás, de nem volt gyakoribb, mint az általános népességnél várható.

A CDC azt javasolja, hogy a beoltottaknak is folytatni kell a jelenleg gyakorolt biztonsági protokollt, mint a maszkviselés, társadalmi távolság tartás, és a tömegek elkerülése.

A CDC szerint közel 2 millió beoltott van, vagyis ennyien kapták meg az első oltást szombatig bezáróan. Mind a Pfizer/BioNTech, mind pedig a Moderna azt írja elő, hogy több hetes késéssel kétszer kell oltani.

Mindkét vakcina esetében az utolsó tesztelésnél 95 százalékos hatékonyságot mértek, vagyis ekkora hányadnál akadályozza meg a COVID-19 fertőzést. Bár Moderna esetében a hatékonyság 86 százalék volt 65 év felettiek esetében.

A vakcina első szétosztásánál az egészségügyben dolgozók kaptak elsőbbséget. A CDC Tanácsadó Testülete az immunizáló eljárás esetében múlt héten azt javasolták, hogy a következő oltás sorozatnál vegyék sorra a 75 év felettieket, valamint front vonal dolgozókat, mint szolgáltatások ellátóit, és a tanárokat.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3412) A hiszékeny ember

Tibor bá’ online

 

A nyugati ember számára (és minden ellenkező híreszteléssel szemben mi is ide tartozunk) a vallás az Ó és Újszövetséget magában foglaló Bibliában lefektetett tanokat jelenti, hite pedig a bibliai teremtő istenhez kapcsolódik. Mi tehát vagy hiszünk a Bibliában vagy nem. Szerencsénkre a zsidók már több ezer évvel ezelőtt is olyan „modernek” voltak, hogy egyetlen egy istenhez kötötték a világ teremtését és elég koherens mesét találtak ki hozzá, úgy hogy az, kisebb-nagyobb foltozgatással mind a mai napig fennmaradhatott. Ugyanis a Teremtés könyve jóindulatú allegóriákkal még a hinni akaró természettudósok torkán is lenyomható.

Az természetesen más kérdés, hogy a római katolikus egyház az újszövetségi mesével, nem utolsó sorban az elképesztő maradiságával saját létét csak azért nem veszélyezteti, mert a Föld lakósságának egy jelentős része még ma is primitív, tanulatlan állapotban tengeti életét. Az európai feudalizmust oly jól kiszolgáló egyház most Afrikában és Dél Amerikában biztatja a kisemmizett embermilliókat, hogy nyugodtan tűrjék a Tőke kizsákmányoló hatalmát, amiért cserébe a Másvilágon övék lesz az örök boldogság. Ezzel a maszlaggal az embereket a fejlett országokban már nem lehet megetetni, kivéve az USA 70 százalékát, nem véletlen tehát, hogy a Amerikába a dúsgazdag felső tízezer a keresztény fundamentalizmus bástyája, míg az életét lassan már nyomorszinten tengető, felvilágosodott 30-40 millió állampolgár nagy ívben tesz a vallásra.

Mindennek ellenére a nyugati világ embere a vallás alatt valamifajta keresztény, azaz bibliára támaszkodó hitet ért. Ebből egyenesen következik, hogy az istentagadók a Bibliát kritizálják, a hívők pedig a Bibliára hivatkoznak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 6 és félmilliárd lelket (bocs. a szójátékért J) meghaladó emberiség teljes egészébe behúzható ezen ernyő alá. Éppen ezért szükségesnek tűnik néhány világvallás körvonalazása a diverzifikáció bemutatása céljából. A teljesség kedvéért kezdjük mindjárt a kereszténységgel.

A kereszténység

Keresztényeknek a bibliai Újszövetségben szereplő Jézus Krisztus követőit nevezzük. Jézus egy vándor prédikátor volt, aki kétezer évvel ezelőtt a Palesztina elnevezésű romai provinciában élt és megközelítőleg 3 éven keresztül hirdette tanait, amíg keresztre nem feszítették, megközelítőleg I. u. 30-ban. Jézus apostolai és tanítványai a tanokat tovább hirdették, melyek mélyreható szociális tartalmuk miatt gyorsan terjedtek a Római Birodalomban, ahol a kezdeti ellenállás után 380-ban Konstantin császár állami vallássá nyilvánította. A vallás hirdetői szinte az első perctől fogva kötelességüknek érezték hitük terjesztését, számtalan esetben akár erőszakos eszközökkel is. Nem véletlen, hogy napjainkban a mintegy 2 milliárd hívővel, a világ legnépesebb hitének nevezhető.

A történelem folyamán a kereszténység többször is szétvált, és számtalan szekta keletkezett. Az eredeti hit „jogutódja” a romai katolikus anyaszentegyház mintegy 1 milliárd hívőt tarthat számon. A három fő mellékág: VIII. Henrik angol király által létrehozott Anglikán vallás, Luther Márton német reformátor tanait követők az evangélikusok, míg Kálvin János tanait magukévá tevők a reformátusok. A körvonalazott fővonulatokon kívül számtalan olyan szekta jött létre, melyek mindegyikének a Biblia képezi a spirituális alapját. Ezeknek némelyike a hagyományos európai normák szerint morálisan teljesen elfogadhatatlan.

Az iszlám

Allah követőinek száma a világon 1,3 milliárdra tehető, ami a kereszténység után a Föld második legnépesebb, míg a követőik számát tekintve a leggyorsabban terjedő vallás. Az elmúlt években legnagyobb mértében Afrikában tudott terjeszkedni, és meglepő módon Közép Ázsiában a volt Szovjet Unió hajdani tagállamaiban.

Az iszlám kifejezés tartalma „az isteni akaratnak való teljes alávetettség”. Az a hívő ember, aki ennek eleget tesz, az muzulmán. A muzulmán hitt követői nem fogadják el a „mohamedán” elnevezést (amit a keresztények akasztottak a nyakukba), mert Mohamed próféta maga nem isten, mindössze a muzulmán hit megalkotója.

Kevesen tudják, hogy a muzulmán hit alapjai is a zsidó-keresztény Bibliából származnak. Az i.u. 570-ben, Mekkában született és i.u. 632-ben Medinában elhunyt Mohamed próféta látomásai Gábriel arkangyallal kapcsolatosak. Az igazhitű muzulmának Allah az istene és Mohamed annak prófétája. Szent könyvük a Korán, amiben 114 fejezet (sura) található. Az iszlámhívők is hisznek a halál utáni életben, a paradicsomban és a pokolban. Az iszlámvallás öt támasza a következő: 1) Allah az egyedüli egy isten, és Mohamed az ő prófétája. 2) A napi ötszöri imádkozás. 3) Alamizsna adása. 4) A „Ramadan” hónap alatti böjtölés. 5) Mekka városába zarándoklás legalább egyszer a hívő muzulmán élet folyamán. A mindennapi életben az imádság (salat) minden felnőtt muzulmán részére kötelező, amit naponta ötször kell megejteni, méghozzá „tiszta” helyen, amit egy kis méretű, maguknál tartott szőnyeggel biztosítanak. Imádság előtt a muzulmán hívő leteríti az imaszőnyegét és arra térdelve Mekka felé fordul. Gyülekezeti imádkozást a mecsetekben végzik. Az imára való gyülekezést a minaretnek nevezett toronyszerű épület tetejéről kürtölik szét.

Sok mindent megmagyaráz, ha figyelembe vesszük, hogy a muzulmán hit szorosan összeköti a mindennapi életet a politikával és a hittel. A Korán nem csak vallásos utasításokat ad, de beleszól az életvitelbe is, ami sajnálatos módon lehetetlenné teszi az iszlámkövetők lépéstartását a társadalmi fejlődéssel, illetve más társadalmakba való beilleszkedésre. A vallás és a mindennapi élet szoros összefonásának eredménye az iszlám fundamentalizmus létrehozása és terjeszkedése, aminek végső célkitűzése a vallás valamint a politika egyesítése, és globális elterjesztése az iszlám törvények szerint. Az csak természetes, hogy a fundamentalista iszlám ellenzi a nyugati befolyást, és élesen tiltakozik a vallás és az állam szétválasztása ellen. Az már csak ráadás, hogy a nyugati, hedonisztikus életstílust (az élet adta örömök kihasználását, az élet élvezését) elutasítják. [Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezekből a tételekből világosan kiderül az iszlám és a nyugati életforma inkompatibilitása, ami felveti a nyugati politikusok felfoghatatlan felelőtlenségét a muzulmán hívők Európába történő beengedésével kapcsolatban.]

A muzulmán hitnek két, egymással élesen szembeforduló ága van: szunniták és a síiták. A szunniták Ali bin Abi Talib nevű 4. kalifát imádják. Aki Mohamed leszármazottja. A síiták ennél kevésbé dogmatikusak, és elfogadnak olyan vallási vezetőket is, akik nem közvetlen leszármazottai Mohamed prófétának. A síiták főbb bástyái: Irán 60 millió követővel, Pakisztán 20 millió követővel és Irak 15 millió követővel.

Az iszlámmal foglalkozva, most, 2009-ben, külön ki kívánok térni az amerikai neocon (új konzervatív) vezetők érthetetlen magatartására a muzulmán országokkal folytatott konfliktuskezeléssel kapcsolatban. A jelek szerint egyszerűen nincsenek tisztában az ellenfél mentalitásával, magukból kiindulva érthetetlenül állnak szembe például az öngyilkos merénylők jelenségével. Ennek oka, hogy a keresztény Biblia világosan kimondja, Isten az embernek szabad akaratot adott. Ez a szabad akarat ad „jogalapot” istennek, hogy a bűnös megbűnhődjön. A judaizmus alapjait lerakó zsidó főpapoknak volt annyi sütnivalójuk, hogy ez csakis így működhet. Ha az ember mindössze egy isten által mozgatott bábú, akkor aligha lehet számon kérni tetteit. Igen ám, de mit mond az iszlám? Vesd magad alá isten akaratának! Nincs tehát keresztényi szabad akarat, van helyette isteni akarat, ha úgy tetszik egy isteni nagykönyv, amiben benne van minden egyes igazhívő sorsa. Az egyén nem irányítja sorsát, hanem megéli azt, amit Allah rászabott. Ebből adódóan egy igazhitű muzulmán félelmetes ellenség lehet, (és volt is a középkori hódítások alkalmával), hiszen nincs mitől tartania. Ha isten számára úgy rendelte, hogy békés öregként megéri a 100 évet, akkor 20 évesen nyugodtan szembeszállhat, akár puszta ököllel is, egy modern izraeli tankkal.

Az erre vonatkozó mese egyik verziója szerint az egyik kalifa szolgája találkozik a Halállal, aki közli vele, hogy az urával akar beszélni. A szolga rohan az urához és jelenti, hogy itt van érte a halál. A kalifa lóra pattan és egész napi vágta után, este megérkezik Bagdadba, ahol a város kapujában vár rá a halál. A holtfáradt kalifa csodálkozására a Halál megszólalt: reggel csak figyelmeztetni akartalak, számodra az van megírva, hogy ma este végkimerültségben meg fogsz halni Bagdad kapujában.

Judaizmus

A harmadik, de kronologikus sorrendbe véve az első monoteista (egy istenben hívő) vallás. Hívei számát tekintve a világvallások közül a legkisebb. A mintegy 13 millió zsidó az egész világon szétszóródva él. Ebből a zsidó államban, Izraelben 5,3 millióan képezik a legnagyobb tömörülést. A zsidók magukat „Izrael fiainak” (Ben Izrael) nevezik. Felfogásuk szerint Isten szövetséget kötött Ábrahám, Izsák és Jákob patriarchákkal. A zsidók az istent a világ urának tartják, magukat pedig az isten által kiválasztott népnek. A zsidók hite szerint az isten a Szinai hegyen Mózesnek átadta törvényeit (Tora), ami nem csak a keresztények által is jól ismert Tízparancsolatot tartalmazza, hanem 613 tilalmat is.

A szabály szerint zsidó az, akinek szülőanyja zsidó, illetve, aki a vallás törvényei szerint felveszi a zsidó hitet. A zsidó hit felvétele után a prozelita (megtért) zsidóvá válik felruházva azonos jogokkal és kötelességekkel. Manapság a zsidók diaszpórákban élnek. Miután feltevéseik szerint i.e. 586-ban a babiloniak meghódították a zsidó államot, illetve azt követve, hogy i.u. 70-ben a romaiak lerombolták a jeruzsálemi templomot, a zsidók földönfutókká váltak. A jeruzsálemi templom lerombolása és Júdea meghódítása a zsidó történelem legnagyobb tragédiája, amiről minden évben augusztus 9-én emlékeznek meg egész napos gyásszal összekötött böjtöléssel. A mai Izraelen kívül a legnagyobb zsidó közösség az Amerikai Egyesült Államokban él, mintegy 5 millió. Ezen kívül élnek zsidók Dél Amerikában, Oroszországban és európai nagyvárosokban. A II. Világháború folyamán a Nácik mintegy 6 millió zsidót gyilkoltak le különböző haláltáborokban. Ennek statisztikai következménye, hogy míg 1933-ban Németországban 570.000 zsidó élt, ebből a háború végét mindössze 20.000 élte meg. Magyarországon körülbelül 100.000 zsidó él, ami a környező országokhoz viszonyítva a legszámosabb. Nem lenne teljes a kép, ha a fenti „hivatalos” adatokat nem egészíteném ki kevésbé „hivatalos” tapasztalati tényekkel. Középiskolás koromban az egyik zsidó osztálytársnőm édesanyja meghalt, akinek temetésére az osztályból néhányan elmentünk. Az eseményre 1950-ben került sor, tehát több mint egy fél évszázaddal ezelőtt. A megásott sír mellé fel volt állítva egy hordozható tábla, amin messziről is jól látható, hatalmas héber betűkkel egy ima volt felírva, nyilvánvalóan azok részére, akik az imát nem tudták fejből. Legnagyobb meglepetésemre (mert, hogy az én családomban a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máriát, vagy a Hiszekegyet mindenki kívülről fújta) a gyászoló zsidó gyülekezetből az imát senki nem ismerte, néhány 70 körüli idős rokon (akik 1880 környékén születhettek) a tábláról olvasva együtt imádkozott a rabbival. Az 50 körüliek (akik 1900 környékén születhettek) nem néztek a táblára, feltételezhetően, mert nem tudták elolvasni a héber szöveget, ezért csak motyogtak. Az ennél fiatalabbak pedig néma csendben álltak. Ismeretségi körömben tudok olyan haláltábort megjárt zsidóról, aki a kádári évek alatt egyetlen egyszer nem járt zsinagógában. Viszont a rendszerváltás óta kóser hentesnél veszi a grillcsirkét (háromszoros áron). Rákérdeztem, mitől lesz kóser egy grillcsirke? Nem tudott rá válaszolni. Zsidó ismerőseim hanukáznak, majd néhány nappal később felállítják a karácsonyfát is.

Magyarországon rasszista csoportok néhány tucat zsidó politikus és újságíró nevét és címét közzé tették (nehéz megérteni, hogy miért). A pellengére állított „zsidók” egyike se vallásos. Akkor mitől zsidók? Közvetlenül a rendszerváltás után született a megállapodás, az a zsidó, aki zsidónak tartja magát. Érdekes módon 1942-ben senkitől se kérdezték meg, hogy zsidónak tarja-e magát. Akkor most, hogy állunk ezzel a kérdéssel? Segítséget kell kérnem Gilad Atzmon-tól[i], aki szerint (és vele tökéletesen egyetértek) a zsidó lét megfogalmazása igen széles skálán történhet, mert belefér a különböző kulturális megnyilvánulás, megkülönböztethető csoportok, egymástól eltérő hitek, egymással szemben álló politikai pártálláshoz tartozás, különböző társadalmi osztályhoz tartozás és eltérő etnikum jegyei. Mégis van közöttük egy intellektuális, spirituális és mitologikus kollektív kapocs, ami a zsidó létnek erős identitást ad. Természetesen szó sincs faji vagy etnikai kategóriáról, annak ellenére, hogy a zsidó azonosság faji és etnikai orientációval bír, mégis, egy körülírható, homogén csoportról szó sem lehet. Egyes vélemények szerint a mai zsidóság az izraelita vallást követő ősök leszármazottai. Ez természetesen csak részben igaz, csak kevés zsidó izraelita. Továbbmegyek, a magát büszkén zsidónak vallók legnagyobb részének fogalma sincs az izraelita vallásról (amint erre fentebb több példával kitértem). Sőt, számtalan zsidó egyenesen ateista és vehemens ellenlábasa az izraelita vallásnak. Ha tehát a zsidó lét nem jelenti az izraelita vallás követését, akkor pontosan mi is határoz meg egy zsidót? Született volna egy új vallás vagy ideológia, esetleg mindössze egy különleges elmeállapot?

 • Tegyük fel, hogy a zsidó lét egy vallás követése. Akkor fel kell tennünk a kérdést, milyen vallás? Mit foglal magában? Miben nyilvánul meg? Miben hisznek követői?
 • Tegyük fel, hogy a zsidó lét egy ideológia követése. Ebben az esetben fel kell tennünk a kérdést, mi is ez az ideológia? Megfogalmazzák-e ezt az ideológiát? Merev és megváltoztathatatlan ez az ideológia? Törekszik-e egy új világrendre? Mi a célkitűzése, béke vagy erőszak? Van-e univerzális üzenete az emberiség számára, vagy csak egy újabb, ember csoporttól származó manifesztum?
 • Tegyük fel, hogy a zsidó lét nem más, mint egy elmeállapot. Nos, ha így van, akkor meg kellene tudnunk, hogy racionális-e vagy irracionális? Megfogalmazható-e ez az elmeállapot vagy sem?

Mindezeket átgondolva az ember igaz szívvel arra gondol, hogy némi eséllyel a zsidó lét egy érthetetlen hibrid állapot, mert egy időben lehet vallás, ideológia és elmeállapot is. Yeshayahu Leibowitz[ii] filozófus és egyben ortodox zsidó, volt az első, aki kijelentette: „Az izraelita vallás 200 éve halott. Ma már a világ zsidóságát semmi más nem tartja össze, csak a Holocaust.” Vizsgáljuk meg közelebbről a témát! A Holokaust egészen biztos sokkal több, mint egy történelmi esemény, és valóban tartalmazza az alapvető vallásos elemeket. Meg vannak a papjai (Shimon Wiesenthal, Elie Wiesel, stb.)[iii], és a profétái (Shimon Peres, Benjamin Netanyahu)[iv], akik megjósolják a bekövetkezendő iráni atomcsapást. A Holokaust vallásnak van kialakult rítusa (auschwitzi zarándoklás, megemlékezések az évfordulókról). Léteznek ezoterikus szimbólumok: kapo (a haláltáborok zsidókból toborzott rendfenntartói, akik nem egyszer a náciknál is kegyetlenebbek voltak), gázkamra, kémény, hamu, Musselmann (a haláltáborok „élőhullái”), stb. Megvannak a szentélyek, templomok: Yad Vashem (A holokaust áldozatainak és hőseinek az izraeli emlékhatósága, holokaust múzeum. A holokaust vallás annyira koherens, hogy megvannak saját antikrisztusai is, azok, akik tagadják a holokaust létezését.

Jó hazai illusztráció az a tény, hogy Deutsch Für Tamás (mára a „Für” sztornó), ismert és aktív Fideszes politikus a Holokaust megemlékezésének napján a dohány utcai zsinagógában könnyes szemekkel vett részt a ceremónián. Ehhez tegyük hozzá, hogy a Fidesz Polgári Párt a kezdeti időben erősen vallásellenes volt. Egészen az utóbbi időben pedig, a magyarországi fasisztoid szélsőjobbnak szellemi partnere. Másik meglepő saját tapasztalatom a ”rasszista” fogalommal kapcsolatos. Baráti társaságban arról volt szó, hogy a liberális magyar zsidók érthetetlen módon viszik túlzásba a cigányok védelmét. Ekkor megkockáztattam azon nézetem ismertetését, miszerint ennek oka az, hogy ösztönösen arra gondolnak, amíg a cigány biztonságban van, addig a zsidókhoz egészen biztos nem nyúlnak. Ez a vélemény meglepő reakciót váltott ki az egyik, haláltábort járt, idős zsidó nőből. Az illető felháborodott hangon ”kikérte magának”, hogy a zsidókat összevonjam a cigánysággal. A hölgy – életkorából kifolyólag – nem vette észre, hogy kitörésének alapja a cigányok ellen irányuló mélyen ülő rasszista előítélet.

Mindezeken felül a holokaust vallás politikailag és gazdaságilag erejét tekintve vetekszik a katolicizmussal. Sikerült elérnie, hogy több európai országban a holokaust „tagadása” köztörvényes bűnnek számítson, amiért több év börtönbüntetés is kiszabható. Ennek abszurditása normál körülmények között nem igényelne külön megvilágítást, de éppen az abszurditása miatt kell szót vesztegetni rá. Ugyanis, ha végiggondoljuk, egy ilyen törvény azt jelenti, hogy az állampolgárnak nincs joga hülyének lenni. Konkrétabban, a butaságért börtönbüntetés jár. Ha kijelenteném, hogy 1848-as szabadságharc valójában sose volt, az egészet Kossuth találta ki halála előtt 5 évvel, legrosszabb esetben az emberek elmebetegnek tartanának, de ezért semmi esetre se csuknának börtönbe. Ilyen önkényes hatalma a római katolikus egyháznak csak a középkorban volt, vagy napjainkban a muzulmán fundamentalista vezetés alatt álló országok zsarnokainak.

Érdekes, és nagyon friss adalék a judaizmussal/cionizmussal kapcsolatban. A Tel-Aviv University európai történelem professzora, Dr. Shlomo Sand szerint a „zsidó nemzet” fogalma egy olyan mítosz, amit alig több mint 100 éve találtak ki kizárólag azért, hogy az Izrael állam megteremtésének jogosságát bizonyítsák. Nézetének közreadása előtt Dr. Sand mindenre kiterjedő történelmi és archeológiai vizsgálatot folytatott nem csak a fentiekben vázolt állítás igazolására, de több más ellentmondásos „tény” cáfolására is. Állítása szerint a zsidók soha nem hagyták el a Szentföldet. A ma élő zsidók nagy többségének semmi történelmi köze sincs az Izraelnek elnevezett területhez. Dr. Sand szerint alig több mint száz évvel ezelőtt a zsidók úgy gondolták, hogy ők azért zsidók, mert egy közös vallás hívői. A XX. századfordulón a cionista zsidók ezzel a nézettel szembefordultak és belefogtak egy nemzeti történelem kitalálásába, belopva azt az ötletet, hogy a zsidók a vallásuktól függetlenül, mint „nemzet” léteznek. Ezt követte az a zsidó „kötelesség”, hogy a száműzetésből visszatérjenek az „ígéret földjére”, ami a judaizmustól teljesen idegen. A cionizmus megváltoztatta Jeruzsálemmel kapcsolatos képet is. Korábban Jeruzsálem volt az a hely, ahová vágytak, de nem ahol élniük kellett. A zsidók 2000 éven keresztül távol maradtak Jeruzsálemtől, de nem azért, mert nem tudtak volna visszatérni, hanem azért mert a vallásuk megtiltotta, hogy visszamenjenek még mielőtt a messiás megjelent volna. Bevallása szerint Dr. Sandot a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor a bibliai időkből származó archeológiai bizonyítékokat vizsgálta. Korábban csak úgy, mint minden más zsidó, magától érthetőnek vette, hogy a zsidók Júdeában éltek, ahonnan a rómaiak i.u. 70-ben elűzték őket. De miután elkezdte keresni a bizonyítékokat, rájött, hogy Dávid és Salamon királysága mindössze legenda volt. Ugyanez a helyzet a száműzetéssel is, állítja Dr. Sand. A zsidóságot nem lehet a helyére rakni száműzetés nélkül. De a történelemmel foglalkozó könyvekben a száműzetés leírásával kapcsolatban, semmi se található. Semmi. Az ok egyszerű, a rómaiak senkit se száműztek. Tény az, hogy a palesztinai zsidók majdnem kizárólag parasztok voltak, és a bizonyítások szerint a földjeiken maradtak. Egy alternatív elmélet sokkal valószínűbb. A száműzetés mítoszát a korai keresztények találták ki, hogy a zsidókat áttérítsék az új hitre. A keresztények a későbbi zsidó generációkkal el akarták hitetni, hogy őseiket Isten által elrendelt büntetéskén űzték el a földjeikről. Viszont ha nem volt száműzés, akkor hogy szóródott szét oly sok zsidó a világban, mielőtt a modern Izraeli állam biztatta volna őket, hogy térjenek „vissza”? Dr. Sand úgy gondolja, hogy közvetlenül a keresztény vallásalapítás előtt és után, Judaizmus egy prozelita vallás volt, mindent megtett az áttérítésért. Ezt a tényt a korabeli római könyvekben megemlítik. A környéken utazó zsidók próbálkoztak térítéssel Jemenben, az Észak-afrikai berbereknél, évszázadokkal később a Kazár birodalomban (ami napjainkban Oroszország déli része), ahol a teljes lakosság áttért, és belőlük lettek a közép- és kelet-európai askenázi zsidók. Ezzel kapcsolatban Dr. Sand felhívja a figyelmet arra a furcsa önámításra, amiben az izraeliek élnek. Nemrég az újságok beszámoltak új ásatási eredményekről, ami szerint a Kazár birodalom fővárosát felfedezték a Kaspi-tenger mellett. Ha viszont a zsidók többsége nem hagyta el a Szentföldet, akkor hová lettek? A választ az izraeli iskolákban nem tanítják, de a korai cionista vezetők, beleértve David Ben Guriont is (Izrael első miniszterelnöke) úgy gondolták, hogy a palesztinok az eredetileg ott élő zsidók késői leszármazottjai. Úgy gondolták, hogy a zsidók áttértek az iszlám hitre.

A téma természetesen jóval tovább lenne gördíthető, de nem célom a 13 millió zsidó hitének vagy hitetlenségének politikába hajló boncolgatása, hanem az Ember feltétel nélküli hajlandósága elhinni a bizonyíthatatlant.

Keresztény „osztódás”

Az előzőekben ismertetett vallásokat Magyarországon a „hagyományos” jelzővel szokás ellátni, ami nyilván azt implikálja, hogy kell lenni nem hagyományos egyházaknak is. Világviszonylatban beszélhetünk még jó néhány szektáról, amelyeknek valamilyen mértékben a biblia az alapja. Ilyenek a Metodisták, akik körülbelül 1725-től John Wesley tiszteletest követik. A Jehova tanúi, akiket Charles Taze Russell választott le 1844-ben az eredeti hitről, és az tette őket hírhedté, hogy saját gyermekeik egészségét veszélyeztetik elavult vallási nézeteik miatt. Az Adventisták 1863-ban alakultak meg, hisznek Jézus Krisztusban, és betű szerint értelmezik a Bibliát. Legfontosabb megkülönböztetésük az, hogy szombat az ünnepnapjuk. A Szcientológia vallást egy Ron Hubbard nevű amerikai alapította 1954-ben szigorúan üzleti alapon. A csatlakozó tagok tudományos módszerességgel vannak anyagilag kihasználva. Maga a szekta meglehetősen agresszív és igyekszik politikai befolyáshoz jutni. A Mormonok tanát 1830-ban hozta létre Joseph Smith. Legfőbb nevezetességük a többnejűség, amit 1890-ben hivatalosan „betiltottak”, de amit mind a mai napig töretlenül gyakorolnak. A Baptisták a szentháromság alapján élik hitéletüket. Legfontosabb tételük, hogy Krisztus megváltását az eredeti bűntől nem kell senkire ráerőszakolni. Mindenki saját elhatározásából keresztelkedik meg. A Kvékerek azaz a „barátok társasága” érdekessége, hogy elutasítják a szertartásokat. Szerintük mindenkinek magának kell megtalálni önmagában az istent. Görögkeleti vallás végeredményben a Krisztust követők 1054-ben történő kettéválás utáni keleti, Konstantinápolyhoz szakadt rész, amennyiben ezt szláv nemzetiségűek gyakorolják akkor Pravoszláv az elnevezés.

A szektaalapítás tulajdonképpen azóta „divat”, amióta vallásszabadság van. Magyarországon is összeállhat 100 ember, és abban hisz, amiben akar. Ilyen például a Hit gyülekezete, amit 1979-ben Németh Sándor alapított, és meglehetősen diktatórikus eszközökkel irányít. Mit ad isten, 1998-ban egy csoport szakított vele és létrehozta a Budapesti Autonóm Gyülekezetet. Az emberek hinni akarása, és e vágy egyesek által történő kihasználása a kizárólagos oka annak, hogy a világot százával lepik el a különböző szekták. Ezek egy része kifejezetten káros. Példának röviden megemlíthetem: AUM szekta, ami a buddhizmus tanaira épülő szekta. 1995-ben a tokiói metróban ideggázos merényletet követtek el. A Jombola kultusz követői hisznek egy erőben, amelynek segítségével át tudják alakítani magukat, macskává, kutyává vagy egyéb teremtménnyé. A szekta 1996-ban 30 emberáldozatot követelt. A Naptemplom Rendje (Order of the Solar Temple). Hittek abban, hogy a halál felszabadulás a test fogságából. Ez a francia-kanadai-svájci szekta 1994 és 1997 között kollektív öngyilkosságra utasították/beszélték rá tagjaikat. A Mennyek Kapuja (Heaven’s Gate) 1997-ben Kaliforniában 41 ember tömeges öngyilkosságát követte le Marshall Applewhite vezetésével, melyre előre tudatosan felkészültek. Téves nézeteik szerint a Hale-Bopp üstökös mögött UFO rejtőzködött, melyben földön kívüliek közeledtek a Föld felé, hogy kitelepítsék az “arra méltó” embereket. Sátánista Hasfelmetszők (The Ripper Crew) Robin Getch vezette szervezet az Amerikai Egyesült Államokban a nyolcvanas években működött, nézeteik hatása alatt sorozatgyilkosságot követtek el. Adolfo Jesús Constanza szektája vudu nézeteket vallott. 1989-ben harminc áldozatuk volt. Isten bárányai (The Church Of The Lamb Of God) 1960-tól Ervil LeBaron vezette új poligamista szekta. A szekta legtöbb tagja, saját felesége és gyermekek zöme tőle származott. Az Ervil LeBaron által elkövetett gyilkosságban elhunyt 20 ember a “többnejűség verseny” áldozatai voltak. Hippí-pünkösdista sey kultuszt David Brandt Berg alapította 1968-ban az amerikai Kaliforniában. Megengedett volt a házasságtörő heteroszexuális kapcsolat. (Házasok egyedülállókkal, valamint egymás gyermekeivel 18 éves kor után közösültek). 1969-ben a hippy-pünkősdista Charles Manson 9 gyilkosságot követett el. Magyarországon a szervezet „A Család” néven működik. A Szeretet Temploma (The Temple of Love) 1980 és 1999 között 14 halálos áldozatot követelt. A Holic csoport (Holic gruppe) leginkább a szülők kötelező meggyűlölése, a vagyon kötelező beszolgáltatása, alapvető szabadságjogok korlátozása, valamint a tagok leromlott mentális és fizikai állapota miatt (mely a kötelezően önsanyargató hitelvek következménye) a közvélemény, a sajtó illetve a tagok rokonai, ismerősei destruktív szektának tartja. A Népek Temploma (The People’s Temple), amit az 1970-es években Jones tiszteletes hozta létre és végeredményben a hívők lakóközössége volt a guyanai dzsungelben. 1978-ban a közösség 914 tagját tömeges öngyilkosságra kényszeríttették. Aki ellenszegült, azt agyonlőtték. A legújabb szekta a Christian End Times (Keresztények utolsó napjai), akik szerint Amerikát liberális csoportoknak álcázott sátáni banda irányítja. Miközben az „igazak” (vagyis ők) a végítélet eljövetelében reménykednek. Szóval az amerikai elnöknek csak meg kell  nyomni a piros gombot és kész J.

Különben a lista természetesen nem teljes, mert nem is lehet az. Ki tudja hány szekta létezik titokban vagy éppen jelentéktelenségben. Egy biztos, az emberi hinni akarás ,valóban „csodákra” képes.

Monoteista vallások összefoglalója

Az egy isten „ötlete” Ábrahámtól származik, és az egy istenben hívő vallások közös alapja a bibliai Ó-szövetség, aminek lényege, mint emlékezhetünk, a zsidó nép és Isten szövetsége. Ideológiai alapja pedig, hogy a teremtő isten Izrael népét kiválassza magának (nem tudni miért), kiváltságos helyzetben tartja, amiért cserébe Izrael népének „jól kell viselkedni”. Az csak természetes, hogy a nép és isten közötti kapcsolat a papokon keresztül történhet, amiért cserében a papoknak nem kell „vérednek verejtékével” keresniük kenyerüket, munka nélkül eltartja őket a nép. Ez a felállás természetesen csak addig működik, amíg a népnek jól megy a sorsa, de mi van akkor, ha nem. Háborús vereség, éhínség, szárazság, stb. stb., mind benne van a kalapban. A nép ebben az esetben számon kérheti a papokon, mi van az istennel kötött szövetséggel? Miért hagyta el isten az ő népét? Erre az esetre kellett kitalálni az isteni büntetést, de ez csak úgy volt lehetséges, ha előtte kitalálták a bűnt. A probléma tehát megoldódik: „Bűnösök vagytok, ezért isten elfordult tőletek.” Most már csak egyetlen egy probléma maradt, olyan tevékenységet kitalálni, amitől az embereket hiába tiltják, nem képesek engedelmeskedni. Ebben az esetben ugyanis lehetetlen nem bűnbe esni. Ha például kikiáltjuk a sertéshús fogyasztását bűnnek, akkor a nép nem eszik sertéshús, eszik helyette birkát. Nem követ el bűnt, nincs mivel magyarázni a csapást. De ha kitalálják azt a híres vagy hírhedt 6. parancsolatot: Ne paráználkodj, akkor megoldódott a gordiuszi csomó (néhány ezer évvel Nagy Sándor előtt J). A szex az egyetlen dolog a világon, amitől az embereket nem lehet eltiltani. Így már teljes rendszer. A nép állandóan paráználkodik, de az Isten elnéző. [Gondoljunk Lótra, aki saját lányával „hált”. Tehát Istent egyáltalán nem zavarta Lót vérfertőzése.] Amikor a népet éri valami csapás, akkor az addig elnéző isten egyszeribe haragra gyúl és a papok meg tudják magyarázni a csapást, sőt kigondolhatnak önmaguk részére valami előnyös dolgot, amivel az Isten kiengesztelhető. Ez a zseniálisan átgondolt rendszer aztán átöröklődött és beépült valamennyi monoteista vallásba.

Az eredeti egy Istent kitalálók leszármazottjai, mára már gyakorlatilag ateisák, 13 millió zsidót leszámítva, a keresztény világot és az iszlám hívőket egyaránt, durván 3 milliárd embert, azaz az emberiség felét évszázadok óta sújtja a Szinai hegyen kiötlött „Ne paráználkodj” mózesi parancsolat hozadéka, amit én egyszerű szavakkal „nemi erkölcsnek” neveznék. Nem kívánok a hit ismertetésétől túl messzire merészkedni, de az előzőekben leírt szavaimnak szeretnék két példával súlyt adni.

* A legtöbb keresztény (mondjam úgy, nyugati?) országban a házastársi hűtlenség egyértelmű válóok. Ami például az elkövető férj esetében igen komoly anyagi vesztességet jelenthet, Amerikában plusz egy politikai karrier kettétörését is.

* A muzulmán országokban a helyzet ennél is rosszabb. Szád Arábiában a házasságon kívüli szeretkezésért a nőket egyszerűen lefejezik.

Jól tudom, bennetek ez túl nagy megütközést nem eredményez, elsősorban azért, mert egy olyan országban nőttetek fel, ahol a judo-keresztény kultúrának évezredes hagyományai vannak. Más azonban a helyzet, ha ezt a monoteizmusból származó kellemetlen kinövést összehasonlítjuk az ázsiai vallásokkal, ahol a testi örömök szerzése nem csak nem bűn, de egyenesen kívánatos cél. Van itt azonban más is. Amikor Jézus követői létrehozták az Újszövetséget, akkor ebbe a monoteista elrendezésbe bedobtak egy svédcsavart. Jézusból istent akartak csinálni, de a monoteista elrendezést se akarták felborítani. Arról nem beszélve, hogy Máriát is meg kellett valahogy termékenyíteni, amit a Szentlélekre bíztak, elvégre Jézus önmagát nem termékenyíthette meg. Tessék, máris három istennél tartunk. Most jön a fából vaskarika. Egy isten van, de az egy istenben három személy van: az Atya, a Fiú ás a Szentlélek. Egy kicsit ugyan kusza, egy kicsit érthetetlen, de istennel kapcsolatban nem kell mindent érteni, tökéletesen elég, ha hiszünk.

Hinduizmus (Brahmanizmus)

A hinduizmus természetesen politeista (több istenben hívő) vallás. Követői nem érzik kötelességnek az istentől sugallt térítést, ezért hívei főleg Indiában találhatók. Ráadásul a vallás gyakorlásához nem feltétlenül szükséges egy pap. Minden hívőnek megvan a saját istene vagy istennője, de összeköti őket a mindent magában foglaló Lélekben való hit. A vallásnak nincs megnevezett alapítója, csak úgy van, és összefonódik az indiai társadalommal, illetve a társadalmi kasztokkal, amelyek egyike a „brahmana” vagyis papi kaszt. A papok létre hoztak szent könyveket, amikben vallásos előírások, szokások, rítusok és mitológiai formációk vannak összegyűjtve. Erre szükség is van, mert a hinduizmuson belül elég nagy rendetlenség uralkodik. Némi humorral mondhatnánk azt is, hogy hinduizmus a legliberálisabb vallás, bizonyos tág kereteken belül mindenki abban hisz, amiben akar. Mik ezek a keretek? Nincs teremtés, a Világ öröktől való és örökké tart. Az embernek lelke van, ami a test halála után beköltözik egy másik testbe, ami lehet állat, ember, vagy akár isten is, attól függően, hogy az ember milyen életet élt. A társadalom kasztokban (társadalmi osztályok) élnek, amelyek egymás alá, illetve fölé vannak rendelve. Az újjászületés (reinkarnáció) után a lélek lejjebb vagy feljebb csúszhat. Főistenek: Brahma, aki megteremtette a világot (ez egy kicsit ellentmond az öröktől való világnak, de hát az vesse az első követ……) és irányítja a lélekvándorlást. Visnu, aki az egész herce-hurcát fenntartja. Hatalma nagyobb, mint a Brahmáé, elvégre ez utóbbi csak létrehozta (tulajdonos), de Visnu az üzembentartó. Különben ő maga is reinkarnál abba, amibe az egyén elképzeli (már írtam, hogy a legliberálisabb vallás). Siva, aki nem tudja eldönteni, hogy romboljon-e vagy építsen. Ezért aztán a hívők szerint ezt is, azt is teszi, kinek-kinek ízlése szerint. A három főisten között nincs meghatározott sorrend. Hol Siva, hol meg Visnu az erősebb, ez megint csak az egyén ízlésére van bízva. Vannak alacsonyabb rangú istenek is, például: Indra, Mitra, Varuna és Agni, Ganésa, stb. Ezek össze-vissza mindent csinálnak, amit az Ó-kori görögöknél már megszokhattunk.

Buddhizmus

A vallást kb. 500 évvel időszámításunk előtt Siddharta Gautama (i.e. 563-483) alapította, akit követői a Buddhának vagyis „felvilágosultnak” neveztek el. Buddha tanításának alapja a „négy nemes igazság”, amik a következők:

 • Az élet szenvedésének igazsága.
 • A szenvedés oka a vágy és a megtévesztés igazsága.
 • A szenvedés megszüntetésének igazsága a pártatlansággal és elszakadása.
 • A nyolc út igazsága, ami a vágy és szenvedés megszűnéséhez vezet.

Akkor most a nyolc út:

 • Az igaz hit (vagyis a négy nemes igazság).
 • A helyes cél: a testiség legyőzése, mások szeretete, élőlény nem bántása.
 • A helyes beszéd.
 • A helyes viselkedés.
 • A helyes életvitel.
 • A helyes célkitűzés.
 • A helyes odafigyelés.
 • A helyes meditáció annak érdekében, hogy szentté váljunk és megnyugodjunk a nirvánában. A lények (így mi emberek is) addig-addig reinkarnálunk, amíg el nem érjük a nirvánát.

Shinto:Ezt a tant kizárólag a japánok követik mintegy 100 millióan. A hit lényege, hogy mindennek lelke van, állatnak, növénynek, élettelen tárgyaknak, sőt elvont fogalmaknak is. Az istenek (kami) beköltöznek bizonyos tárgyakba, például hegyek, fák vagy a Nap, ezért aztán ezeket imádni kell. A vallásnak nincs ismert alapítója és nincs szent könyve. A Kami kultusz a VII. század körül jött létre a japán önazonosulás megerősítésére. Ezért aztán különös erőssége a társadalmi rítusok gyakorlása a mindennapi életben (örökös hajlongások, stb. amikről a japánok híresek). A shinto vallás nem dogmatikus, ezért aztán mellette lehet hinni másban is.

Taoizmus: Kína eredeti vallása, ami egyben filozófia is. Alapítása i.e. a VI. században történt. Alapítója Lao Tzu, akinek műve a Tao Te Ching. A vallás érdekessége, hogy egyetlen egy istene sincs. A „Tao” szó értelme „út” átvitt értelemben. Megfigyelt erők az életben a yin (nő) és a yang (férfi), ami egy általános elv emberi elmével nem elérhető. Mint gondolkodó iskola a Konfuciánizmus éles ellentéte. Központi témája az erő nélküli világ, amit tevőlegesség (wu wei) nélkül lehet elérni, vagyis minden szükségtelen közbelépés elkerülésével. A tudás csak azok számára elérhetők, akik tisztában vannak tudatlanságukkal és harmóniában élnek a természettel. A valláshoz tartoznak szellemek és démonok is, valamint meditációs technikák, amik a hosszú életet biztosítják, sőt adott esetben akár halhatatlanságot is.

Konfuciánizmus: A vallást Confucius (i.e. 551-479) alapította, ami nem más, mint erkölcsi és állami filozófia. Kezdetben fontos eleme volt az állandó háborúzás. Elve az uralkodás öröklés helyett rátermettségi alapon történő átvétele. A nemesség tehát nem egy osztályt jelent, hanem a rátermettek csoportját, akik kiérdemlik az uralkodást. A vallás szerinti főerények: Igazság ismeret, együttérzés, erkölcsösség, bölcsesség és őszinteség. Ezekkel a tulajdonságokkal az ember nem születik, hanem állandó tréning által eléri. Confucius tanításainak főforrása a Lunyu elnevezésű bölcs mondásainak gyűjteménye.

Sikhizmus:  A mindössze 24 millió követőre talált sikhizmust Nanak guru (1469-1539) hozta létre északnyugat Indiában. Nanak szerint csak egy isten van (ezek szerint tartozhatna a monoteisták csoportjába is), aki mindenható. Viszont megvan a keleti vallások kedvenc megoldása a reinkarnáció, amit a lélek mind addig folytat, amíg nem egyesült istennel. Ez az egyesülés annál hamarabb következik be, minél kevesebb a reinkarnálódás. A cél tehát az újraszületés elkerülése, aminek módja az erkölcsös életben van elrejtve. Szent könyvük a Guru Granth Sahib.

Ez a rövid összefoglaló a vallásokról valóban csak egy összefoglaló azok részére, akik születésük óta egyetlen vallás hívei és nehezen tudják elképzelni, hogy a földön vannak emberek, akik egészen más dolgokban hisznek. A valóság az, hogy megfelelő körülmények mellett az Embernek felülmúlhatatlan készsége van elhinni bármit, ami nem bizonyított, illetve bizonyíthatatlant.

Most vitatkozhattok!

 

[i] Gilad Atzmon 1963-ban ateista zsidónak született Tel Avivban. Anticionista írásai valamint könyvei jelentek meg. Legfőbb foglalkozása: szaxafonista. Jelenleg Londonban él.

[ii] Yeshayahu Leibowitz (1903-1994) Rigában született zsidó filozófus. Híres volt ellentmondó politikai és etikai nézeteiről. 1935-ben emigrált Palesztinába. Számtalan vallásos írásában élesen kritizálta a zsidó államot. A „zsidó-náci” mentalitás kifejezés az ő szüleménye.

[iii] Shimon Wiesenthal (1908-2005) osztrák fennhatóság alatt álló Galiciai születésű zsidó, aki az „életét tette” a náci bűnösök felkutatására. Elie Wiesel 1928-ban magyar nemzetiségű zsidó családban, Máramarosszigeten született, amerikai író. Több mint 40 könyv szerzője. Ő használta először a „holokaust” kifejezést.

[iv] Shimon Peres 1923-ban született Lengyelországban. Családja 1934-ben vándorolt ki a mai Izraelbe. Napjainkban Peres izraeli politikus, volt miniszterelnök, jelenleg Izrael állam köztársasági elnök helyettese. Benjamin Netanyahu litván származású zsidók gyermeke. Tel Avivban, 1949-ben született, izraeli politikus, aki 1996-99 között miniszterelnök volt, és most újra azzá választották.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3413) WHO figyelmeztetés

Tibor bá’ fordítása online

 

WHO főtudósa figyelmeztet: nincs rá bizonyíték, hogy a COVID vakcina megakadályozza a vírus átadását

A WHO újra jelentkezik néhány összezavaró figyelmeztetéssel a koronavírus vakcinával kapcsolatban miszerint, nincs rá bizonyíték, hogy az oltás megakadályozná a vírus átadását, és azok akik megkapták az oltás, továbbra is viselniük kell a maszkot, tartani a társadalmi távolságot és betartani az utazással kapcsolatos utasításokat.

A figyelmeztetés Soumya Swaminatham, WHO főtudósa hozta nyilvánosságra egy hétfőn tartott virtuális sajtótájékoztatón.

„Pillanatnyilag nem hiszem, hogy lenne bizonyítékunk arra, hogy bármelyik vakcina képes megakadályozni a fertőzést és annak tovább terjesztését.” 

Valóban a Pfizer és Moderna kutatásából kiderül, a tanulmányok nem vizsgálták, hogy a vakcinák ténylegesen megakadályozzák-e a vírus továbbadását: a vizsgálat tárgya annak kiderítése, hogy az oltott személyek fertőzést mutató tünetei, jelentősen ritkábban következett be, mint a nem oltottak esetében. Erről van szó. Igaz, az adatokból az is kiderülhet, hogy a továbbadási ráta csökken.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(3411) WHO közlemény

Tibor bá’ fordítása online

 

A világnak fel kell készülni a következő pandémára, figyelmeztet az ENSZ a Járvány Felkészülés első nemzetközi napja alkalmából

Az ENSZ december 27-én (vasárnap) megemlékezett az Járvány Felkészülés első nemzetközi napjára, kiemelve a koronavírus pandémiából levont tanulságokat, és felhívta a tagország figyelmét a nagyobb szolidaritás és együttműködés fontosságára, a jövőben bekövetkező egészségügyi vészhelyzetek alkalmából.

Antónió Guterres főtitkár üzenetében kiemelte, hogy az év végére jelzett helyzet bekövetkezett, de amint kontroll alá helyezzük a járványt, nem feledkezhetünk meg a következőről.

Megjegyezte még, hogy szükség van erős egészségügyi rendszerekre, társadalmi védelemre, közösségi védelemre, és az országok közötti technikai együttműködésre.

„A munka közben a tudományra kell támaszkodnunk. A szolidaritás és az együttműködés meghatározóan fontos, senki nem lehet biztonságban, ha valamennyien nem vagyunk.” Tette hozzá a főtitkár.

Mr. Guterres meghajolt az egészségügyi dolgozók előtt a „dicséretreméltó elkötelezettségükért”, szemben a koronavírus pandémiával.

„Amint magunk mögött hagyjuk a pandémiát, lássunk neki megelőzési képességünk kiépítéséhez, hogy készen álljunk, amikor a világnak szembe kell nézni a következő járvánnyal.” ösztönözte a népeket.

Nem lehetünk önteltek

Hasonlóan Volkan Bozkir, a Közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a COVI-19 pandémia „gyilkos tapasztalata” világossá tette a járvány elfojtásának hasznát.

„Ha felkészülünk rá, akkor életeket menthetünk, és meggátolhatjuk, hogy a járvány pandémiává nője ki magát.” mondotta, majd hozzátette, hogy a COVID-19-re úgy kell tekintenünk, mint az utolsó figyelmeztetés.

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy meg legyünk elégedve, tanulnunk kell a hibáinkból.”

Mr. Bozkir mindenkit felszólított, hogy csatlakozzon hozzá a tudomány elismerésében, a korai figyelmeztetés támogatásában, és a szolidaritásban történő összefogásban.

„Fel fogunk készülni úgy, ahogy még sohase készülünk fel, így a járvány és a pandémia nem lesz képes olyan szenvedést okozni, mint amilyent ebben az évben, világviszonylatban elszenvedtünk.” sürgetett a közgyűlés elnöke.

Közös Egészségügyi Megközelítés

Egy külön üzenetben, Tedros Adhanom Ghebreyesus, az ENSZ WHO vezérigazgatója, kiemelte a „Közös Egészségügyi Megközelítés” fontosságát, ami magában foglalja a humán egészséget, állati egészséget és a növények egészségét, valamint a környezeti tényezőket.

Ez annál is fontosabb, mert az új és várható emberi fertőző betegségek 75 százaléka zoonotikus, amit olyan kórokozók terjesztenek, melyek állatok és emberek között tud terjedni.

„Minden erőfeszítés, ami az emberi egészség növelésére irányul halálra van ítélve, hacsak nem figyelünk a kritikus kapcsolatra ember és állat között.” mondotta Dr. Tedros.

A WHO feje ösztönözte az országokat fektessenek be előkészületekbe, hogy megelőzzék, észleljék és mérsékeljék a vészhelyzetet, és megismételte milyen fontos az erős, elsődleges egészségügyi rendszer, mint az univerzális egészségügy alapja.

A valódi felkészülés nem csak az egészségügy dolga, szükség van egy teljes értékű állami és teljes értékű társadalmi megközelítésre.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3410) Új mutáns

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

 

Fertőző és mutáns: Mit tudunk az új koronavírus törzsről – és kell-e idegeskedni miatta

Közvetlen karácsony előtt pattant ki a hír, hogy Angliában terjed egy új, az előzőnél 70 százalékkal virulensebb SARS-COV-2 vírus, amitől hisztérikusak lettek a különböző kormányok. Lezárták a határokat, Angliában maximális készültség fölé emelték a védekezést. Miközben kiderült, hogy az új törzs már több országban jelen van: Írország, Libanon, Japán, Németország, Dánia, Hollandia és Olaszország.

Honnan származik: Úgy gondolják, hogy Angliából, ahol már szeptemberben észlelték. Hogy miért pont karácsonyra időzítették a pánikot, csak a megváltó tudja a jászolban.Miben különbözik: Jobban fertőz, de lefolyása nem rosszabb. Ennek ellenére a média szenzációt csinált belőle. Sun: Lázálom karácsony előtt. Financial Times: A tudósok megrémültek a COVID mutáns miatt. Miközben a nagyobb fertőzésre utaló jelek elhanyagolhatók. Néhány szakértő egyenesen tagadja a gyorsabb terjedést. Olyan hírek is jártak, hogy gyermekek között jobban terjed, de hozzátették, hogy ezt még alaposan ki kellene vizsgálni.

Akkor pontosan mi van? Az eredeti vírustól eltérően Európába már eleve egy mutáns érkezett, ami aztán az egész világra elterjedt. De a spanyoloknál is lett egy új mutáns, ami mára Európában 7 százalékot tesz ki. Minden vírus mutál, rendszerint enyhébb forma felé. Ez egy normális folyamat.

Sok ezer COVID törzs létezik, ez az új törzs nem egy nagy dobás, de a politikusok imádják az új autoriterianizmust.

Pillanatnyilag semmi bizonyíték arra, hogy az új törzs halálosabb lenne a meglévőnél.

Védeni fog-e ellene a vakcina: Pillanatnyilag a szakértők egyetértenek abban, hogy igen. Azonban, ha a vírus tovább mutál, fennáll a veszélye annak, hogy megtanulja kikerülni azt a vakcinát, ami pillanatnyilag rendelkezésünkre áll.

Eddig a koronavírus nem elég gyorsan mutál ahhoz, hogy aggodalmat okozzon. Pfizer és Moderna tesztelik a vakcinájukat az új törzzsel kapcsolatban. A BioNT úgy nyilatkozott, hogy ha a vakcina nem hatásos az új törzsre, mindössze 6 hét kell ahhoz, hogy a gyártó adaptáljon.

Elméletileg a vírus folytathatja a mutálást, egy lépéssel mindig a vakcina gyártás előtt járva, ami miatt lehet aggódni. Jó hír viszont, hogy az immunitás legalább 8 hónapig kitart.

Ezzel párhuzamosan az angol kutatók kipróbálnak egy új gyógyszer koktélt, ami remények szerint bárkinél azonnal megállíthatja a fertőzés kialakulását, míg a vakcinának kell 4 hét ehhez, és nem mindenkinél hatásos.

Éljetek a lehetőségekkel!

(3409) A nagy illúzió

Tibor bá’ VIP fordítása, amit elküldök a VIP előfizetőknek. Előfizető az lehet, aki adománnyal hozzájárul a honlap fenntartásához.

Szolgálati közlemény: Aki nem kaptam meg, de adományozott, illetve, aki kétszer is megkapta az jelezze E-mailben: evatibor#t-online.hu. Nem elég utalni, közölni kell az E-mail címet is. 😀

___________________________________________________________________________

Chris Hedges cikkének, a The Great Delusion (A nagy illúzió), egy részét fordítottam le, mert vonatkoztatható a magyar helyzetre is. Lássuk: Gyűlöletből lett a hazafiság netovábbja. A sebezhetők lesznek a bűnbakok. Az értelmiségieket, újságírókat, tudósokat, akik a tényleges világban élnek, semmibe vesznek. Az értéket adó elit elveszíti hitelét. Az összeomlás vezet a nihilizmusba, és a vér áztatott fantázia világába………

___________________________________________________________________________

The Great Delusion
By Chris Hedges:

Hatred becomes the highest form of patriotism.

The vulnerable are scapegoated. Intellectuals, journalists and scientists rooted in a fact-based world are despised. Ruling elites and ruling structures lose all credibility. This collapse is often a portal to a world of nihilism and blood-drenched fantasy.

After four years of lies, the stoking of racist violence, stunning ineptitude, rampant corruption and an abject failure to cope with a national health crisis, Trump expanded his base by 11 million votes. This should be a huge, flashing red light.

Worse, 70 percent of Trump voters, 51 million Americans, believe that “radical Left Democrats” and the deep state rigged the elections through “voter fraud,” including the importation of Venezuelan voting software, illegitimate mail-in ballots and the wholesale destruction of Trump ballots by election officials.

One hundred and twenty-six Republican House members joined a lawsuit filed by 18 Republican state attorneys general asking the Supreme Court to overturn Biden’s victory. The vast majority of Republican senators refused to acknowledge the election results following the November vote.

Electors from the Electoral College were forced in several states to deliver their votes to state legislatures under armed guard. Some two dozen armed protesters carrying American flags and chanting “Stop the Steal” descended on the home of Democratic Michigan Secretary of State Jocelyn Benson.

Seven hundred members of the white nationalist group the Proud Boys took over streets in Washington last weekend to protest the alleged theft of the election, leading to more than three dozen arrests, four stabbings, the vandalizing of four Black churches, and Black Lives Matter banners and signs ripped down and burned.

Trump may be gone soon, but he leaves behind a party that is openly authoritarian, dismissive of democratic norms, an enemy to science and fact-based discourse and which attempted a coup d’état. The next time around they won’t be so disorganized and inept.

This hostility to democracy by one of the two ruling parties, supported by millions of Americans, many of whom were betrayed by Biden and the leaders of the Democratic Party, will not dissipate but grow, especially as the hammer of economic dislocation, including the looming evictions of millions of Americans, pummels the country.

The decades-long corporate assault on culture, journalism, education, the arts, universities and critical thinking has left those who speak this truth marginalized and ignored. These Cassandras, locked out of the national debate, are dismissed as unhinged and depressingly apocalyptic. The country is consumed by a mania for hope, which our corporate masters lavishly provide, at the expense of truth. It is this delusional hope that will doom us.

The Austrian writer Stefan Zweig, who with a handful of other writers and artists desperately tried to warn of the suicidal folly of World War I, wrote of what he called “the mental superiority of the defeated.” His anti-war play Jeremiah, based on the Biblical prophet Jeremiah who issued warnings in vain, illustrated that those who face reality, however bitter, are able to endure and rise above it.

“Awaken, doomed city, that thou mayest save thyself,” the prophet cries out in Zweig’s play. “Awaken from your heavy slumbers, heedless ones, lest you be slain in sleep; awaken, for the walls are crumbling, and will crush you; awaken.”

But the warnings from Jeremiah, called “the weeping prophet,” were ignored and ridiculed. He was attacked for demoralizing the people. There were plots against his life.  When the Babylonian army captured Jerusalem, Jeremiah, like Julian Assange, was in prison.

“I was always attracted to showing how any form of power can harden a human being’s heart, how victory can bring mental rigidity to whole nations, and to contrasting that with the emotional force of defeat painfully and terribly ploughing through the soul,” Zweig wrote in his memoir, The World of Yesterday.  “In the middle of war, while others, celebrating triumph too soon, were proving to one another that victory was inevitable, I was plumbing the depths of the catastrophe and looking for a way to emerge from them.”

We cannot use the word hope if we refuse to face the truth. All hope rooted in self-delusion is fantasy. We must lift the filter from our eyes to see the danger before us. We must heed the warnings of our own prophets.

We must destroy the centers of power that lure us and our children, like the Pied Piper of Hamelin, to certain doom. The walls, daily, are closing in around us. The radical evil we face is as real under Trump as it will be under Biden. And if this radical evil is not smashed, then the world ahead will be one of torment and mass death.

Chris Hedges is a Pulitzer Prize–winning journalist who was a foreign correspondent for 15 years for The New York Times, where he served as the Middle East bureau chief and Balkan bureau chief for the paper. He previously worked overseas for The Dallas Morning NewsThe Christian Science Monitor and NPR. He is the host of the Emmy Award-nominated RT America show “On Contact.” 

This column is from Scheerpost, for which Chris Hedges writes a regular column twice a month. Click here to sign up for email alerts.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

Breaking news

Bostoni orvos állítja, a Moderna Covid vakcinától olyan rosszul lett, hogy majdnem lélegeztetőre kerül.

Dr. Hossein Sadrzadeh, Bosztoni hematológus a Boston Medical Center munkatársát szent este beoltották Moderna COVID-19 vakcinájával. Az orvos erősen allergiás volt a kagylófélékre.

Elmondása szerint az oltást követően pulzusa felment, zakatolt a szíve. Elsőre azt feltételezte, hogy izgalmi állapotba került, de csakhamar ráébredt, hogy a dolog ennél okkal komolyabb, mert a nyelve és a torka feldagadt. Ennél is rémisztőbb a vérnyomása zuhant. Szerencsére nála volt az EpiPen-je, amit azonnal alkalmazott önmagán mielőtt megérkeztek a mentők és berohantak vele a készenléti osztályra, ahol különböző gyógyszereket kapott, beleértve szteroidokat is.

Másnap reggelre minden rendeződött, de orvosi vélemény szerint, ha nincs felkészülve egy allergiás rohamra, az eset másként is végződhetett volna.

Sadrzadeh azt állítja, ha nincs nála az EpiPen-je intubálni kellett volna (invaziv lélegeztetés), mert 11 éves kora óta ez volt a legrosszabb allergiás rohama. Javaslata szerint, allergiákra hajlamos embereknek a vakcinát kőrházban kell beadni. „Ismertem a szimptómákat, volt róla tapasztalatom, halálra voltam rémülve. Képzeljenek el valakit, akinek nincs ilyen tapasztalata.

Korábban, már volt 6 allergiás reakció az oltást követően. Az FDA és a CDC már vizsgálódik, a Pfizer-BioNTech és Moderna pedig már kézbe vették a témát.

________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3408) Hólapátolás

Tibor bá’ vissza a múltba online

 

1951 januárját írtunk. 18 éves voltam és a kortársakkal való együttlét nagyon sokba került. Az én családomban nem volt divat zsebpénz. Bármire szükségem volt, kérni kellett rá pénz, aztán vagy kaptam 3 forintot, hogy moziba menjek, vagy nem. Ha, „komolyabb” dologra kértem pénzt, azt a választ kaptam, hogy ha majd keresel Tibike, veszel magadnak. [aztán, amikor kerestem, az anyám elvette a fizetésem felét].

Na, ekkor mondta azt valaki az osztályban, hogy az éjszakai hólapátolásért 50 forintot adnak. Ötven forint egy egész vagyon volt, de kellett hozzá hó is. Aztán bejött a szerencse. Egy januári reggel elkezdett esni a hó. Estére már 20-25 centis hó volt Budapesten, lehetett jelentkezni. Egy ilyen jelentkezési pont a Wesselényi utcában volt, közel a nagykörúthoz. Este 10 kor a kezembe nyomtak egy lapátot és gyerünk ki az utcára lapátolni. Miközben a hó esett tovább.

Havazás közben nem feltétlenül kell ahhoz elesni, hogy az ember csupa hó legyen. A munkával nem volt baj, hozzá voltam szokva, mert kertes házban laktunk a Szabadság-hegyen, de az átázott cipő, és az átázott ruha elég kellemetlen volt. Sebaj, az 50 forintra gondoltam, és nyomtam a melót tovább. Közben 10 percenként mentek el mellettünk az 5-ös buszok, amik elmentek a Fogaskerekű alsó végállomása mellett, a Pasarét felé. Számtalan esetben ezzel mentem haza. Hatalmas volt a kísértés, hogy felpattanjak az egyik buszra és gyerünk haza, de az 50 forint nyomos érv volt a maradás mellett.

Aztán kezdtem magam megdumálni, nem a lapátolással van a baj, hanem a zuhogó hóval, ami az istennek se akart elállni. Majd jövök legközelebb, esetleg holnap, amikor nem esik a hó. Jó-jó, de már elment egy óra, ha most elmegyek, az eddigi szenvedés, kényelmetlenség hiába való lesz. Nyomtam hát tovább.

Aztán jött az 5-ös busz, amivel még el lehetett érni az utolsó fogast. Jött, megállt, aztán elment, én meg néztem utána. Hát ennyi! Még jött egy utolsó busz, amivel vagy el lehetett érni az utolsó fogast, vagy nem. Szörnyű ez a vizes ruha, a franc, nem éri meg. Eddig is meg voltam 50 forint nélkül, ezután is megleszek. Igaz, egyszer volt száz forintom, az apám adta vendégei előtt, mert el akartam menni moziba és kértem rá pénzt. A vendégek után visszakérte, mondván „nincs neked erre szükséged”.

Tépelődés közben megjött az utolsó busz, én meg a falnak támasztottam a lapátot és felpattantam rá. Buszra nem volt érvényes a diák hetijegy (2,70 Ft), kellett vennem egy vonaljegyet, 50 forint helyett lett egy forint kiadásom, és az utolsó fogast természetesen lekéstem, bár a hátsó piros lámpáját még láttam. Innen most már csak taxival lehetett volna hazamenni, ami 13 forintból jött volna ki, de persze nem volt 13 forintom. Nem volt más megoldás, mint elkezdtem gyalogolni a fogas sínek mellett, fel a hegyre, a különben roppant romantikus havazás mellett. Több mint egy óra gyaloglás után értem haza. Hajnal kettőkor feküdtem le az ágyba, és aludtam az igazak álmát 4 órán keresztül. Reggel 6-kor a még mindig vizes ruhát és cipőt kellett felvennem, a kajánkodó nevelőanyám szeme előtt. De más megoldás nem volt. Egy pár cipőm volt, ami ha elkopott, a talpalás ideje alatt az apámtól kapott kölcsöncipőt használtam. A talpalás 30 forint volt, amit az anyám nem adott át ingyen, meg kellett érte hallgatnom, hogy nem vigyázok a ruháimra, a cipőmre, ezért kell őket állandóan javítani.

Aztán elállt a hó, de soha többé nem próbálkoztam a lapátolással. Minek? Már pontosan tudtam, hogy akkor se éri meg, ha történetesen csóró vagyok.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(3407) Jézus

Tibor bá’ fordítása online

 

A következő öt történelmi tény azt sugallja, hogy Jézus Krisztus sose létezett

Az ókor kutatók nagy része úgy gondolja, hogy az Új Testamentum evangéliumai „mitológizált történelem”, más szavakkal, a rendelkezésre álló bizonyítékokra támaszkodva, úgy gondolják, hogy az első évszázad kezdetén egy Josua ben Jozef nevű, vitatott zsidó rabbi tanításai adták az alapot, amiből kinőtt a kereszténység. Ezzel egy időben ezek az ókori kutatók elfogadták, hogy több bibliai történet, mint a szeplőtelen fogantatás, különböző csodák, feltámadás, stb. kölcsönvett részletek. A mitológiai témák meg vannak formálva, ami az ókori Közel Keleten bevett szokás volt, nagyjából úgy, ahogy a forgatókönyv írók az új filmeket, régi ismert szóképekre, vagy cselekményekre építik. Ilyen értelemben a „történelmi Jézus” mitológizált lett.

Több mint 200 éven keresztül mindenféle teológus és történész, erre a perspektívára alapozva analizált ősi szövegeket, azok, amelyek bekerültek a Bibliába, és azokat, amelyek nem, annak érdekében, hogy a mitológia mögött álló embert előkaparják. Több bestseller követte ezt a megközelítést, letisztázva a témát a hallgatók számára. Ismert mű: Bart Ehrman – Hogy lett Jézusból Isten.

Szembe helyezkedve, más kutatók úgy gondolják, hogy az evangélium történetei ténylegesen „történelmisített mitológia”. Ilyenformán azok az ősi misztikus sablonok önmaguk adják a lényeget. Fel vannak töltve nevekkel, földrajzi helyekkel és más, valós világból származó részletekkel, mert a Jézust imádó szekták megpróbálták megérteni és megvédeni a megörökölt tradíciókat.

Az elképzelés, hogy Jézus sose létezett, egy kisebbségi pozíció. Természetesen az, állítja David Fitzgerald „a karácsony mítoszok, amik azt mutatják, hogy Jézus sose létezett” című mű szerzője. Fitzgerald rámutat arra, hogy évszázadokon keresztül a komoly kereszténység kutatók, keresztények voltak, és a modern szekuláris iskolák erősen támaszkodtak azokra, akik összegyűjtötték, fenntartották és analizálták, az ősi szövegeket. Még ma is a szekuláris iskolák legnagyobb része vallásos háttérből táplálkozik, korábbi hitük feltételezéseiből.

A komoly kutatók azt gondolhatják, hogy Jézus sose létezett. Kételyüket a következő tények tartják élve:

 • Az első évszázadból nem maradt fönn semmi bizonyíték, ami alátámasztaná, hogy Josua ben Jozef létezett

Bart Ehrman szavaival (aki önmaga hiszi, hogy a történetek történelmi tényekre lettek felépítve):

Jézus idejéből miket jegyezek le pogány szerzők Jézusról? Semmit. Bármennyire furcsa, sehol nincs utalás Jézusra a pogány kortársaktól. Nincs születési feljegyzés, tárgyalási jegyzőkönyv, halotti bizonyítvány, tartozási követelés, rágalmazás, sértés, hivatkozás, semmi és semmi. De, ha a befigyelt időt kiterjesztjük évekkel a halálát követően, de ha akár az egész első évszázadot figyeljük, egyetlen egy hivatkozást nem találunk Jézusra bármilyen nem keresztény, nem zsidó forrásban. Ki kell emelni, hogy ebből az időből nagy mennyiségű dokumentum maradt ránk: költemények, filozófiai munkák, történelmi lejegyzések, tudományos értekezések, és kormányhivatalok iratai. Nem beszélve a rengeteg fennmaradt kéziratról és papiruszra írt jogi dokumentumokról. Ezekből sehol egyetlen egy helyen nem írják le Jézus nevét.

 • Az Újszövetség korai leírói úgy tűnik nem ismerték Jézus életének részleteit, ami későbbi szövegekből kitűnik.

Példának okáért, Pálnak nincs tudomása a szeplőtelen fogantatásról. Nincsenek bölcsek, nincs keleti csillag, nincsenek csodatételek. A történészek nem értik „Pál csendbe maradását” a legtöbb életrajzi adattal és Jézus tanításaival kapcsolatban. Pál nem tesz említést Jézus tekintélyéről. Sőt, sose tesz említést a 12 apostolról, valójában sose említi, hogy Jézusnak lettek volna tanítványai, vagy, hogy követett volna el csodát, vagy lett volna példabeszéde. Valójában nem volt hajlandó közölni semmiféle életrajzi adatot. Pál néhány titkos célzása egyenesen ellentétes a szentírással. A korai jeruzsálemi keresztény mozgalom vezetői, mint Péter és Jakab lényegében Jézus követői, azonban Pál mellőzi őket, mint senkik, és ismételten ellenük emel szót, mert nem igazi keresztények.

Marcus Borg, liberális teológus szerint az emberek az Újtestamentumot kronológiai sorrendben olvassák a korai kereszténység kibontakozását kutatva.

Pál után az evangélium világossá teszi, hogy mint írásos dokumentum, nem a korai kereszténységtől származó forrás, hanem annak a terméke. A szentírás – jó hírek – a korai keresztény közösségek termékei, ami több évtizeddel Jézus történelmi élete után keletkezett, és arról árulkodnak, hogy ezek a közösségek Jézus fontosságát látták történelmi összefüggésben.

 • Az Újtestamentum történetei se állítják, hogy első kézből valók

Ma már tudjuk, hogy a négy evangélium négy apostoltól származik: Máté, Márk, Lukács és János, de nem ők írták. Hogy a dolog még összecsapottabb legyen a név meghatározások valamikor a második évszázadban történt, körülbelül 100 évvel azt követve, hogy a kereszténység állítólag megszületett.

Különböző okokból kifolyólag az álnévalkalmazás abban az időben közhely volt, és számtalan onnan származó dokumentumot híres emberek „írták alá”. Ez igaz az Újtestamentum apostoli levelekre is, kivételt képezve néhány Páltól származó levelet (13-ból 6 esetében), amelyekről állítható, hogy valósak. De még az evangélium történeteinél se írják, hogy „ott voltam”, ehelyett azt állítják, hogy valaki látta. Ezt a jelenséget ismerjük: a nagynéném ismer valakit, aki…..

 • A történelmi Jézusról kizárólag az evangéliumokból tudhatunk, de ezek egymásnak ellentmondanak.

Ha azt hiszed, hogy jól ismered a Jézus történeteket, akkor javasolható, hogy állj meg és ellenőrizd le magad, azzal a 20 kérdéssel, amit az exChrisian net-en találhatsz.

Márk evangéliuma úgy tudjuk, hogy a létező legősibb „Jézus élete”, de a nyelvi analízisek azt sugallják, hogy Lukács, Máté simán csak átdolgozták Márkot, és kiegészítették saját gondolataikkal és új anyaggal. Azonban ellentmondanak egymásnak, és még nagyobb mértékben ellentmondanak a sokkal később keletkezett János evangéliumával, mert más célból íródott, más olvasók számára. Az inkompatibilis húsvéti történetek jó példát adnak arra, milyen mértékben térnek el egymástól a történetek.

 • Azok a modern kutatók, akik azt állítják, hogy megtalálták az igazi történelmi jézust, egy teljesen más személyt írnak le

Találtak egy cinikus filozófust, egy karizmatikus igazhitűt, liberális képmutatót, konzervatív rabbit, fanatikus forradalmárt, és egy pacifistát, hogy csak ennyit idézünk Price sokkal hosszabb listájából. „A történelmi Jézus (ha volt ilyen) könnyen lehetett egy messiás király, vagy egy haladó farizeus, vagy egy Galilei sámán, vagy varázsló, vagy egy hellenisztikus bölcs. De az lehetetlen, hogy valamennyi legyen egy adott időben.” John Dominic a Jézus szemináriumban: „a meglepő sokszínűség, egy akadémiai szégyen.”

David Fitzgeraldot ezek a megállapítások arra a következtetésre juttatták, hogy a megállapítás elkerülhetetlen, ami szerint Jézus az okozat, nem az ok. Pál és a keresztények többi első generációs vezetői kutatták a Septuaginta átírást a héber írásokból, hogy a zsidók részére létrehozzanak egy titokzatos hitet, együtt olyan pogány rituálékkal, mint az utolsó vacsora, levelekben a gnosztikus kifejezések, egy személyes megváltó isten, aki átveszi a szomszédok régen regnáló egyiptomi, perzsa, görög, és római hagyományait.

A hamarosan megjelenő Fitzgerald: Jézus, mitológia a gyakorlatban, tanulmányában úgy érvel, hogy a szekuláris kutatók egymással versengő munkáikban annyi probléma, mint a hívőkében. Íme:

Még ha el is fogadjuk, hogy volt egy valódi Názáreti Jézus, vagy azt, hogy az első évszázadba élt egy Josua ben Jozef, nem sok értelme van keresni a „történelmi Jézust”, mert azt lelkesen kihámozták, majd összerakták szekuláris kutatók, hogy már az, önmagában fikció.

Sohase tudhatjuk meg biztosan, mi a valós keresztény történelem, hacsak az időutazást nem találják fel.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3406) Különös szenteste

Tibor bá’ vissza a múltba online

 

1956 október 23 után azt gondoltuk, hogy most lesz egy konszolidált Magyarország, ahol élvezet lesz élni. Ez az álom november 4. után elszállt. Na, most mi lesz? Az, ami volt, vagy még rosszabb. Az emberek elkezdték átlépni a határt Ausztria felé. Ők voltak a „menekült szabadságharcosok”. A Szabad Európa Rádió naponta számolt be róla, igen részletesen, szinte csábítóan. November 13-án hivatalosan leszereltem, ha nem sikerül a határátkelés, nem leszek katonaszökevény. Az őrizetlen határon átmenni nem ütközött nehézségbe. A határ másik oldalán fel voltak állítva menedékhelyek, ahol az átfagyott, fáradt és éhes magyarok megkapták az első segítségeket. Délelőtt folyamán jött egy busz és az összegyűlt menekülteket elvitte egy táborba. Csakhogy túl sokan voltunk, a táborok megteltek, és akkor elkezdtek megnyitni iskolai tornatermeket, teli pakolva emeletes ágyakkal. A világ pedig szembesült a ténnyel, hogy 200.000 magyart el kell helyezni. Egymás után tették a felajánlásokat, hogy melyik ország hány ezer magyart fogad be. Ennek a gyakorlati lebonyolítását a Bécsben lévő követségek végezték. Itt azonban a jelentkezőket kikérdezték, stb. stb. ez azonban időbe telt. Engem Ausztrália fogadott be, és közölték, hogy a szállításra kb. márciusban kerül sor, addig várjak türelmesen.

A várakozás alatt iparkodtunk magunkat jól érezni, amihez annyi schillingre próbáltunk szert tenni, amennyi csak lehetséges volt. Mivel rengeteg segítő szervezett működött, ez nem volt túl nehéz. Ausztriából nemrég mentek ki az oroszok, a kapitalizmus még nagyom szolid volt. A hangulatos bécsi kocsmákban 5 Schilling volt egy gulyásnak nevezett marhapörkölt, egy kis üveg kóla pedig 50 Grossen, ami mellet egész este ott lehetett ülni, és dobálni a pénzt a zenegépbe. A villamos részünkre ingyenes volt, mindent bejártunk, nézegettük a látnivalókat. Nekem mégis a 4-5 Schillinges banán, és az 5 Schillinges Milka csoki tetszett. Ez akkor 0,2 $-nak felelt meg. Ma átszámítva 60 Forint.

Közben elment a november, már december közepén jártunk és az előttünk álló karácsony már érzékelhető volt. Erkkor kezdett tudatosodni bennem, hogy végül is hontalan vagyok. Apám/anyám Budapesten, a húgom (akit a szülők tiltottak a disszidálástól) pedig csak az isten tudja, hol van. December huszadikán úgy éreztem, de jó lenne otthon lenni. Kommunizmus ide, kommunizmus oda, a karácsonyokon ez sose látszódott meg. Anyám mindig békebeli karácsonyt csinált. A vacsora után még kávét is kaptunk, ami elég nagy szó volt. A fáról a férfiak gondoskodtak. A meleg szoba ablakából néztük a húszcentis sváb-hegyi havat. Aztán kimentünk mászkálni egyet.

A közszájon forgó hírek szerint visszamenni nem volt probléma. A West bahnhof-ról indult vonat Nikelsdorfba, a másik oldalon pedig ott állt a gyors Budapestre. Viszont a visszajövetel már rázósabb volt. És ahogy múltak a napok, egyre rázósabbá vált. Ennek hatalmas visszatartó ereje volt.

Huszonharmadikán már alig fértem a bőrömbe. A szobatársaim is lebeszéltek, „nem fogsz tudni visszajönni”. Huszonnegyedikén reggel már egy zabszem se fért volna a seggembe. Tudtam mikor indul a vonat. Játszottam a gondolattal. Ha nem megyek, biztos megbánom. Aztán az utolsó percben felpattantam és megindultam, amihez össze kellett pakolnom.

A határnál pontosan az történt, amit mondtak, semmi cécó és máris rajta voltam a budapesti gyorson, ami megvárta az osztrák csatlakozást. Mit mondjak a gyorsvonat szerintem cammogott. Sehogy se akart Pestre érni, pedig már délután volt az idő. Csak nehogy a Déli pályaudvarról gyalog kelljen hazamennem. Szerencsére, mire megérkeztünk még jártak a villamosok és a fogas is. Már jóval sötétedés után értem haza. A kert kapu nyitva volt, mint mindig. A Csülök nevű kutya vakkantott egy szelídet, mert megismert. Aztán betoppantam a konyhába, de Petőfi hiába írta, hogy repült felém anyám, mert az én anyámnak földbe gyökerezett a lába a meglepetéstől. Én vagyok Tibi, nem a szellemem. Hát te hogy kerülsz ide? Jöttem szentestére. Na, akkor apám is előkerült a szobából. És akkor most mi lesz? Semmi különös a holnapi vonattal megyek vissza. És mi van a hátizsákodba? Nyissátok ki.

Banán a tetején, alatta csoki, kávé, szardínia konzerv, sajt. Anyám majd elájult. Mindenesetre nehéz volt eldönteni, minek örültek jobban nekem vagy a csemegéknek. Jelenlétemet gyorsan megszokták, mintha csak eltávozásra jöttem volna a laktanyából.

Nem állítottunk fát, minek, kettőnknek nem kell. Mit tudsz a húgodról? Semmit. Mi tudjuk a címét. Akkor azt kérem, majd megkeresem. Visszamész? Természetesen, csak szentestére jöttem. Csak vigyázz magadra, vissza tudsz menni? Persze, csak fel kell rá készülnöm. Hogyan? Úgy hogy régi lepedőből varrok magamnak egy jó bő overált, hogy a hóban ne lehessen látni. És milyen ott az élet? És én meséltem és meséltem. Később eldöntöttük, hogy lemegyünk az éjféli misére. Le is mentünk a Szabadság-hegyre, ami egy jó kis séta volt a hóban, de valahogy nem volt az igazi. Se Ildikó, se karácsonyfa, se ünnepi vacsora. Mindig akkor derül ki milyen fontos valami, amikkor már nincs többé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3405) The Reality club és Edge

Tibor bá’ fordítása online

 

A Reality club top értelmiségiek gyülekezete volt 1981 és 1996 között, ahol mindenki előadhatta elméletét, amit aztán a többiek megtámadhattak, néha kegyetlenül is. Mottójuk a következő volt: „Az emberi ismeretek széléhez (edge) eljutni úgy lehet, ha összefogod a legbonyolultabb és legkifinomultabb agyakat, és arra ösztönzöd őket, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel egymásnak, amiket ők maguk is feltesznek önmaguknak.” Aztán a Reality club 1996-ban elindította online működését Edge.org bejegyzés alatt. A website – ami egyesek szerint az Interneten található legműveltebb honlap – mind a mai napig létezik (elő lehet rá fizetni), és időről-időre igen érdekes irományok jelennek meg rajta. Az egyik ilyen munka RICHARD DAWKINS „vallomása” volt, THIS IS MY VISION OF “LIFE” címen (Én így látom az „életet”). Az alábbiakban ezen iromány lényegét adom közzé az én saját véleményemmel együtt, ami nincs teljesen szinkronban Dawkins „víziójával”.

* * *

Dawkins úgy „vizionálja” az életet, hogy ezen a bolygón minden a replikátoroktól származik, ami a gyakorlatban DNS molekulákat jelent. A replikátorok beavatkoznak az életbe, úgy, hogy befolyásolják replikálásuk bekövetkezésének a valószínűségét. Legtöbbjük nem jut tovább, mint az a test, amiben léteznek, de ez a gyakorlati előfordulás, nem pedig az elméleti lehetőség. Az egyedi szervezet [mondjuk egy ember] meghatározható, mint fenotipikus termékek sokasága, aminek egyetlen lehetőség van biztosítva a génjeinek jövőbeli létezéséhez, miközben önmaga a lehetőség hordozója.

Szerintem ezzel az általános megfogalmazással Dawkins nem mondott újat, de azzal igen, amit a Darwinizmusról állít. Szerinte a világmindenséget 1022 csillag (azaz Nap) népesíti be. Nyilvánvalóan egy nagyságrenddel több bolygónak kell lenni (1023). Ilyen elképesztő számú bolygó között igen nagyszámú élet kialakulására alkalmas bolygó kell, hogy létezzen. Szinte kizárt, hogy az élet máshol ne indulhatott volna be. [eddig ezzel csak egyetérteni lehet] Az nem mondható meg, hogy az élet milyen formát vesz fel, de Dawkins abban biztos, hogy az életnek a Darwinizmus mentén kell fejlődni a világmindenség bármelyik sarkában. [amivel egyet kell érteni]

Azonban ezt én másképp fogalmaznám meg. Álláspontom szerint a „teremtés” (bármit is értsünk ez alatt) meghatározta a kezdeti feltételeket, vagyis a szubatomi részecskék milyenségét, és a természet négy alapvető erő (gravitáció, gyenge magerő, erős magerő, elektromágneses erő) nagyságát és egymáshoz viszonyított arányát. Ezt meg kellett „teremteni” mert csak ezekkel a kezdeti feltételekkel lehetséges az élet megjelenése, de (ellentétben az okosabb hitharcosok véleményével, akik elfogadják a darwinizmus létezését, de azt állítják, hogy azt is isten teremtette) az evolúciót nem kellett „megteremteni”, mert az evolúció semmi más, mint logikus következmény. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy folyamatos mutációk mellett mindig annak van lehetősége életképes utódnemzésre, aki erre alkalmasabb. A kevésbé alkalmasaknak nem lesz utódja. Ez a „teremtőtől” teljesen független, magától érthető történés. Ez a folyamat teljesen független a kezdeti feltételektől, bármik is legyenek azok. Dawkins-nek igaza van. Bármilyen formát is vegyen fel a létrejött élet, annak fejlődése darwini vonal mentén kell, hogy történjen.

http://edge.org/conversation/richard_dawkins-this-is-my-vision-of-life

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(3403) COVID után

A COVID után nem lesz visszatérés a normális élethez. Be kell lépnünk egy emberiség utáni korszakba, és ki kell találnunk egy új életvitelt.

Az alábbi angol poszt magyar fordítását E-mailben elküldöm a VIP előfizetőknek. Ha elfizettél, és nem kaptad meg, akkor kérlek jelezd felém: evatibor#t-online.hu

___________________________________________________________________________

Zizek: There will be no return to normality after Covid. We are entering a post-human era & will have to invent a new way of life

 

Slavoj Zizek

is a cultural philosopher. He’s a  senior  researcher at the Institute for   Sociology and Philo-sophy at the University of Ljubljana, Global Distinguished Professor of German at New York University, and  international  director  of  the  Birkbeck  Institute  for the Humanities of the University of London.

It’s time to accept that the pandemic has changed the way we exist forever. Now the human race has to embark on the profoundly difficult and painful process of deciding what form the ‘new normality’ is going to take.

The world has lived with the pandemic for most of 2020, but what is our situation with regard to it now, in early December, in the middle of what the European media is terming ‘the second wave’? Firstly, we should not forget that the distinction between the first and second wave is centred on Europe: in Latin America the virus followed a different path. The peak was reached in between the two European waves, and now, as Europe suffers the second of these, the situation in Latin America has marginally improved.

We should also bear in mind the variations in how the pandemic affects different classes (the poor have been hit more badly), different races (in the US, the blacks and Latinos suffer much more) and the different sexes.

And we should be especially mindful of countries where the situation is so bad – because of war, poverty, hunger and violence – that the pandemic is considered one of the minor evils. Consider, for example, Yemen. As the Guardian reported, “In a country stalked by disease, Covid barely registers. War, hunger and devastating aid cuts have made the plight of Yemenis almost unbearable.” Similarly, when the short war erupted between Azerbaijan and Armenia, Covid clearly became less of a priority. However, in spite of these complications, there are some generalisations we can make when comparing the second wave with the peak of the first wave.

What we have discovered about the virus

For a start, some hopes have been dashed. Herd immunity doesn’t appear to work. And deaths are at a record level in Europe, so the hope that we have a milder variation of the virus even though it is spreading more than ever doesn’t hold.

We are also dealing with many unknowns, especially about how the virus is spreading. In some countries, this impenetrability has given birth to a desperate search for guilty parties, such as private home gatherings and work places. The oft-heard phrase that we have to ‘learn to live with the virus’ just expresses our capitulation to it.

While vaccines bring hope, we should not expect they will magically bring an end to all our troubles and the old normality will return. Distribution of the vaccines will be our biggest ethical test: will the principle of universal distribution that covers all of humanity survive, or will it be diluted through opportunist compromises?

It’s also obvious that the limitations of the model which many countries are following – that of striking a balance between fighting the pandemic and keeping the economy alive – are increasingly being demonstrated. The only thing that appears to really work is radical lockdown. Take, for example, the state of Victoria in Australia: in August it had 700 new cases per day, but in late November, Bloomberg reported that it “has gone 28 days with no new cases of the virus, an enviable record as the US and many European countries grapple with surging infections or renewed lockdowns.”

And with regard to mental health, we can now say, in retrospect, that the reaction of people at the peak of the first wave was a normal and healthy response when faced with a threat: their focus was on avoiding infection. It was as if most of them simply didn’t have time for mental problems. Although there is much talk today about mental problems, the predominant way people relate to the epidemic is a strange mix of disparate elements. In spite of the rising number of infections, in most countries the pandemic is still not taken too seriously. In some strange sense, ‘life goes on’. In Western Europe, many people are more concerned if they will be able to celebrate Christmas and do the shopping, or if they will be able to take their usual winter holidays.

Transitioning from fear to depression

However, this ‘life goes on’ stance – indications that we have somehow learned to live with the virus – is quite the opposite of relaxation because the worst is over. It is inextricably mixed with despair, violations of state regulations and protests against them. Since there is no clear perspective offered, there is something deeper than fear at work: we have passed from fear to depression. We feel fear when there is a clear threat, and we feel frustration when obstacles emerge again and again which prevent us from reaching what we strive for. But depression signals that our desire itself is vanishing.

What causes such a sense of disorientation is that the clear order of causality appears to us as perturbed. In Europe, for reasons which remain unclear, the numbers of infections are now falling in France and rising in Germany. Without anyone knowing exactly why, countries which were a couple of months ago held as models of how to deal with the pandemic are now its worst victims. Scientists play with different hypotheses, and this very disunity strengthens a sense of confusion and contributes to a mental crisis.

What further strengthens this disorientation is the mixture of different levels that characterises the pandemic. Christian Drosten, the leading German virologist, pointed out that the pandemic is not just a scientific or health phenomenon, but a natural catastrophe. One should add to this that it is also a social, economic and ideological phenomenon: its actual effect incorporates all these elements.

Suicides in Japan rise to highest level in 5 years amid coronavirus crisis

For example, CNN reports that in Japan, more people died from suicide in October than from Covid during the entirety of 2020, and women were impacted most. But the majority of individuals committed suicide because of the predicament they found themselves in because of the pandemic, so their deaths are collateral damage.

There is also the impact the pandemic is having on the economy. In the Western Balkans, hospitals are pushed over the edge. As a doctor from Bosnia said, “One of us can do the work of three (people), but not of five.” As France24 reported, one cannot understand this crisis without reflecting on the “brain drain crisis, with an exodus of promising young doctors and nurses leaving to seek better wages and training abroad.”  So, again, the catastrophic impact of the pandemic is clearly caused also by the emigration of the workforce.

Accepting the disappearance of our social life

We can therefore safely conclude that one thing is sure: if the pandemic really does proceed in three waves, the general character of each wave will be different. The first wave understandably focused our attention on the health issues, on how to prevent the virus from expanding to an intolerable level. That’s why most countries accepted quarantines, social distancing etc. Although the numbers of infected are much higher in the second wave, the fear of long-term economic consequences is nonetheless growing. And if the vaccines will not prevent the third wave, one can be sure that its focus will be on mental health, on the devastating consequences of the disappearance of what we perceive as normal social life. This is why, even if the vaccines work, mental crises will persist.

The ultimate question we are facing is this: Should we strive for a return to our ‘old’ normality? Or should we accept that the pandemic is one of the signs that we are entering a new ‘post-human’ era (‘post-human’ with regard to our predominant sense of what being human means)? This is clearly not just a choice that concerns our psychic life. It is a choice that is in some sense ‘ontological’, it concerns our entire relation to what we experience as reality.

The conflicts over how best to deal with the pandemic are not conflicts between different medical opinions; they are serious existential ones. Here is how Brenden Dilley, a Texas chat-show host, explained why he is not wearing a mask: “Better to be dead than a dork. Yes, I mean that literally. I’d rather die than look like an idiot right now.” Dilley refuses to wear a mask since, for him, walking around with a mask is incompatible with human dignity at its most basic level.

What is at stake is our basic stance towards human life. Are we – like Dilley – libertarians who reject any encroaching upon our individual freedoms? Are we utilitarians ready to sacrifice thousands of lives for the economic wellbeing of the majority? Are we authoritarians who believe that only a tight state control and regulation can save us? Are we New Age spiritualists who think the epidemic is a warning from nature, a punishment for our exploitation of natural resources? Do we trust that God is just testing us and will ultimately help us to find a way out? Each of these stances relies on a specific vision of what humans are. It concerns the level at which we are, in some sense, all philosophers.

Taking all this into account, Italian philosopher Giorgio Agamben claims that if we accept the measures against the pandemic, we thereby abandon open social space as the core of our being human and turn into isolated survival machines controlled by science and technology, serving the state administration. So even when our house is on fire, we should gather the courage to go on with life as normal and eventually die with dignity. He writes: “Nothing I’m doing makes any sense if the house is on fire. Yet even when the house is on fire it is necessary to continue as before, to do everything with care and precision, perhaps even more so than before – even if no one notices. Perhaps life itself will disappear from the face of the earth, perhaps no memory whatsoever will remain of what has been done, for better or for worse. But you continue as before, it is too late to change, there is no time anymore.

One should note an ambiguity in Agamben’s line of argumentation: is “the house on fire” due to the pandemic, global warming etc? Or is our house on fire because of the way we (over)reacted to the reality of the pandemic? “Today the flame has changed its form and nature, it has become digital, invisible and cold – but precisely for this very reason it is even closer still and surrounds us at every moment.” These lines clearly sound Heideggerian: they locate the basic danger in how the pandemic strengthened the way medical science and digital control regulate our reaction to it.

Why we cannot maintain our old way of life

Does this mean that, if we oppose Agamben, we should resign ourselves to the loss of humanity and forget the social freedoms we were used to? Even if we ignore the fact that these freedoms were actually much more limited than it may appear, the paradox is that only by way of passing through the zero point of this disappearance can we keep the space open for the new freedoms-to-come.

If we stick to our old way of life, we will for sure end in new barbarism. In the US and Europe, the new barbarians are precisely those who violently protest against anti-pandemic measures on behalf of personal freedom and dignity – those like Jared Kushner, Donald Trump’s son-in- law, who, back in April, bragged that Trump was taking the country “back from the doctors” – in short, back from those who only can help us.

Zizek: Covid crisis sparked fear of communism & China’s rise as superpower. But best way to prevent communism is to FOLLOW China

However, one should note that in the very last paragraph of his text, Agamben leaves open the possibility that a new form of post-human spirituality will emerge. “Today humankind is disappearing, like a face drawn in the sand and washed away by the waves. But what is taking its place no longer has a world; it is merely a bare and muted life without history, at the mercy of the computations of power and science. Perhaps, however, it is only by beginning from this wreckage that something else can appear, whether slowly or abruptly – certainly not a god, but not another man either – a new animal perhaps, a soul that lives in some other way…

Agamben alludes here to famous lines from Foucault’s Les mot et les choses when he refers to humankind disappearing like a figure drawn on sand being erased by waves on a shore. We are effectively entering what can be called a post-human era. The pandemic, global warming and the digitalisation of our lives – including direct digital access to our psychic life – corrode the basic coordinates of our being human.

So how can (post-)humanity be reinvented? Here is a hint. In his opposition to wearing protective masks, Giorgio Agamben refers to French philosopher Emmanuel Levinas and his claim that the face “speaks to me and thereby invites me to a relation incommensurate with a power exercised.” The face is the part of another’s body through which the abyss of the Other’s imponderable Otherness transpires.

Agamben’s obvious conclusion is that, by rendering the face invisible, the protective mask renders invisible the invisible abyss itself which is echoed by a human face. Really?

There is a clear Freudian answer to this claim: Freud knew well why, in an analytical session – when it gets serious, i.e. after the so-called preliminary encounters – the patient and the analyst are not confronting each other face to face. The face is at its most basic a lie, the ultimate mask, and the analyst only accedes to the abyss of the Other by NOT seeing its face.

Accepting the challenge of post-humanity is our only hope. Instead of dreaming about a ‘return to (old) normality’ we should engage in a difficult and painful process of constructing a new normality. This construction is not a medical or economic problem, it is a profoundly political one: we are compelled to invent a new form of our entire social life.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(3401) US-Kína

Tibor bá’ fordítása online

 

Az US-Kína háború

Forrás: http://bonnerandpartners.com/

 

Ha tetszik, ha nem, a Föld megállíthatatlanul forog a tengelye körül. Aki ma világbajnok, az holnap futottak még lesz. A mai tartalék valuta, holnap kissé vastag vécépapírrá válik. A ma büszkén kukorékoló kakas, holnap ünnepi ebédnek lesz felszolgálva. Így működik a világ.

Lehet, hogy gazdag vagy, esetleg csak szeretnél az lenni és mindent megteszel, hogy azzá válj, de nem árt, ha megnézed, melyik valutában tartod a pénzed.

A kormányok azért vannak, hogy egyesek hatalmon legyenek. A hatalmon lévők fegyverrel, hadsereggel és törvényekkel akadályozzák meg, hogy mások elfoglalhassák a helyeiket. Amikor ez már nem fenntartható, a kormányok csalásra vetemedtek. Megengedték a közönséges állampolgároknak, hogy szavazzanak, de nem választhatnak. Nem az lesz, amit az állampolgárok szeretnének.

Francia Fukuyama hallucinációja szerint vége a történelemnek. Ha ez igaz lenne, akkor a FED-nek nem kellene a dollár miatt aggódnia, de ha választani kellene a történelem és a dollár között, én a történelemre szavaznék. Legvalószínűbb, hogy a dollár le fog bukni a trónjáról. A kérdés, hogyan fog ez történni?

Ez az, amit senki se tud, de egy biztos, kiváltságos helyzetét harc nélkül senki se adja fel. A jelenséget úgy hívják, hogy Thucydides csapdája.

Amikor egy gyorsan fejlődő társadalom veszélyezteti egy uralkodó társadalom kiváltságát, az összeütközés elkerülhetetlen, ami egyetlen dolgot jelent – háborút.

A neves görög történész, Thucydides azonosította ezt a jelenséget, ami Athén és Spárta évtizedeken át tartó háborújának volt az oka. Thucydidesre gyakran hivatkoznak, aki szerint a háborút elkerülhetetlenné tette Athén felemelkedése. Szerinte két tényező játszik szerepet: egy rivális felemelkedése, és a félelem ettől a felemelkedéstől. És akkor mit tapasztalunk ma? Kína felemelkedését, és félelem ettől a felemelkedéstől az amerikai uralkodó osztály részéről. És nem ok nélkül!

A világ tartalék valutájának a kikiáltása egy szélsőséges kiváltság, amit annak idején a volt francia elnök, Charles de Gaulle fogalmazott meg. Ez lehetővé teszi, hogy az amerikaiak bármit megvegyenek a világpiacon anélkül, hogy fizetnének érte. Ugyanis fizetés helyett papír fecniket adnak helyette. Aztán ezen a papír fecniken amerikai kincstárjegyeket, és egyéb dollár denominált értékpapírt vásárolnak. Közgazdasági értelemben ez a rendszer (amit Richard Nixon keltett életre 1971-ben) egy svindli. Nézzük, ez mit eredményez! A kínaiak úgy tesznek, mintha tisztességes vevőik lennének. Az amerikaiak úgy tesznek, mintha tisztességes adósok lennének. És mindenki úgy tesz, mintha egyre gazdagabbak lennének….. mert mindez mögött egy ígéret áll, ami szerint valamikor a (soha meg nem érkező) jövőben ez le lesz rendezve. Valójában senki se akarja, hogy eljöjjön az igazság napja, mert mindenki tudja, hogy sokkal több a tartozás, mint annak a fedezete (amennyi javakat elő lehet állítani).

1971-től napjainkig körülbelül 10 billiárd (10.000.000.000.000) dollárral több áru érkezett Amerikába, mint amennyi árut Amerika adott cserébe. A különbségre, mint tartozásra, fedezetül szolgálnak az USA létező vagyontárgyai, valamint a jövőbéli termelése. De ezen kívül van még 17 billiárd dollár szuverén (állami) tartozás, amire a fedezet szintén jövőbéli termelésből kinyert adó. Ez utóbbi tartozás kiegyenlítésére az amerikai kormánynak költségvetési aktívumot kellene elérni, de helyette állandó hiány jelentkezik.

Ahelyett, hogy szembenéznének a tényekkel, a vezető országok kormányai csak rontanak a helyzeten. Amerika arra ösztönzi állampolgárait, hogy vegyenek minél több Kínában gyártott árut. Kína arra ösztönzi gyárait, hogy gyártsanak minél több árut azoknak, akik valójában nem engedhetnék meg maguknak a vásárlást.

Amerika nem tudja feladni a költekezést. Kína nem tudja abbahagyni a gyártást, ami közben növekszik a gyártás kapacitása és javul a technológiája, ezért aztán egyre versenyképesebb. Ma már nem csak rossz minőségű, de olcsó kacatokat képesek gyártani, de elő tudják állítani a legmodernebb haditechnikát is. Csak idő kérdése, mikor áll elő Amerikában a folyamat megakadályozásának igénye, ami háborút jelent, legalább is a történelem tanítása szerint. Ha pedig háború, akkor a kérdés, hogyan fog lezajlani?

Amerika háromszor költ többet „védelemre”, mint a kínaiak. Az előny tehát a Pentagonnál van. Igen ám, de a perzsák a görögök elleni háborúban rádöbbentek, hogy a nagyobb, és jobban felszerelt hadsereg nem jelent feltétlenül előnyt, mert lomhasághoz, önteltséghez és túlvállaláshoz vezet. Az amerikai hadvezetés a leglanyhább, zombikkal fertőzött bürokrácia a Földön, amely szenved a források elfojtó özönétől. Katonáinak költsége fejenként 1 millió dollár évente. A Pentagon olyan fegyver rendszereket épít, amelyek elavulttá válnak, még a hadrendbeállítás előtt. A Pentagon dédelget egy nagy rakás lobbistát, tanácsadót, kivitelezőt, nyugdíjast, haszonlesőt és szélhámost, és mint minden bürokrácia elsősorban önmagáért van és csak nagyon csekély mértékben érdekli a nemzet biztonsága.

Példának okáért gondoljuk át a 10 repülőgép anyahajót! Ezekkel elképesztő jól lehetett közbeszerzéseket létrehozni, amihez költségek tartoznak. Arra is nagyon jók, hogy demonstrálják Amerika katonai erejét kétoldalú konfliktusok esetén. De ha egy modern, elektronikusan fejlett ellenfélről van szó…. Na, akkor mi történik? Hamarosan meg fogjuk látni.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3402) Régi telek/karácsonyok

Tibor bá’ vissza a múltba online

 

Iskolás koromban a tél november második felében kezdődött, amikor leesett vagy 20 centi hó és meg is maradt február végéig. Persze újabb és újabb havazások jöttek. Közben Budapesten a havat összekotorták és az úttest szélén felhalmozták. Az iskolaudvart néhány napig fellocsolták, hogy jó vastag jég legyen rajta, és már lehetett is korcsolyázni tanítás után egészen késő estig. Az utakon nem volt nagy forgalom. Így lehetőségvolt rá, hogy a kisgyerekeket szánkón húzzák, mondjuk a Váci úton.

A Mikulás éjszaka látogatta meg az ablakba kirakott cipőket, amikbe főleg szaloncukrot tett dióval, mogyoróval, na meg virgácsot, ha aktuális volt a figyelmeztetés. Különleges csokoládék nem voltak gyakoriak a csoki mikulás, és csizma figurákon kívül.

Mikulás után már készülődtünk a karácsonyra. Nagy „divatja” volt a betlehemnek. A tíz év körüli gyerekek betlehemet építettek, amihez gazdagon hozzájárult a nyomdaipar. Az iskolához igen közel volt egy ’ÁPISZ” ahol a szokásos papír árú mellett karácsony előtt megjelentek a betlehemi figurák: angyalok, bárányok, három királyok, betlehemi csillag, Mária, József, bölcső a kis Jézussal, stb., ráadásul különböző méretekben. Lehetett válogatni, ki mekkora betlehemet akart építeni. Ha jó sikerült a szülők betették a karácsonyfa alá.

A negyvenes években még szokás volt Pesten is, hogy néhány nappal karácsony előtt, este becsöngettek vadidegen „betlehemesek” és megkérdezték szabad-e betlehemezni. Igenre, bejöttek a lakásba egy nagydoboz betlehemmel, néhány fiú kifordított bundában volt pásztornak álcázva, és előadtak egy rövid színjátékot. Természetesen az előadás után illet nekik adni néhány fillért.

A karácsonyfát termész6etesen nem most találták ki, volt már régebben is, de például fényfüzérek helyett apró gyertyák voltak a fákon, amiket természetesen meggyújtottak. Lakástűz mégse volt, mert az emberek jobban vigyáztak. Az égő gyertyákat nem hagyták magukra. Csillagszóró már akkor is volt. Színes gömbök helyett sztaniol papírba csomagolt diók lógtak a fán.

Az ünnepi vacsora se nagyon változott. A hal és a bejgli pont olyan népszerű volt, mint most. Az ajándékozás nem volt ilyen eszeveszett. Tanulóknak szinte kötelező volt a könyv ajándékozás. Ismerje meg a világot olvasáson keresztül. Az ajándékozás sokszor össze volt köve a szükséglettel. Én gyakran kaptam karácsonyra zoknit, alsó nadrágot. Nevelőanyámat apró konyhai eszközzel leptük meg, például pogácsa szaggatóval. Apám kapott egy új szipkát. Jelentős értéket nem volt divat ajándékozni. Akkoriban a szaloncukor színezett és ízesített fondant volt. Először a zselés szaloncukrot találták ki, majd jött a többi, mindenféle töltelék egyre magasabb áron.

Az én családom nem volt templomba járó, de Szent este a hangulat kedvéért elmentünk egy közeli kápolnába éjféli misére. Ez a Sváb-hegyen volt, és hazafelé baktatni a 20 centis hóba (hegynek fel), valóban adott egy különös hangulatot. Pláne, ha derűs volt az ég és látszottak a csillagok, elsősorban az Orion csillagkép gyönyörű a téli égbolton.

A karácsony akkor is jó alkalom volt a távolabbi rokonok kölcsönös látogatására. Akkoriban Budapest népessége még egy millió körül volt. A rokonság nagy része vidéken élt. A látogatás külön élményszámban ment. Elsősorban azért, mert tél közepe a disznóvágás szezonja, ami a látogató pesti rokonság számára külön élmény, akkor is, ha részt vesz benne, de akkor is, ha csak az „eredményre” érkezik. Én például kocsonyát csak a sashalmi nagyszülőknél ettem. Külön érdekesség, hogy a nem fűtött verandán, a nagy asztalon 10-15 tányér kocsonya várt minket, meg hidegre fagyott sült hurkák tömege.

Érdemes kitérni a hőmérsékletre. Nulla feletti hőmérséklet egyszerűen nem létezett. Volt viszont -20°C alatti. Ilyen volt pl. 1949/50, vagy 1953/54 tele. Nem vészes, csak fel kell rá készülni. Mikor legyen hideg, ha nem télen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

Tarhálás

 Tibor bá’ tarhálása online

Az Information Clearing House elnevezésű hírportál egy független intézmény, nap mint nap összegyűjti a független posztokat az egész világból, és a címlistára szétküldi. Természetesen én is megkapom minden nap. A szolgáltatás ingyenes, de elvárnak némi adományozást. Az elmúlt években időnként jelezte az egyszemélyi szerkesztő (Tom Feeley), hogy járuljunk hozzá a fenntartáshoz. Néhány nappal később közölte mennyi jött össze, és minden ment tovább. Az idén megváltozott a helyzet. A posztok másolata közé be van téve egy kiemelt felhívás. Íme:

Note form Tom

Forgive the interruption, but this month Information Clearing House really needs your help. 99.5 percent of our readers don’t give they look the other way. All we ask is that you click this link and provide what ever you can to support our work.

We ask you humbly: please don’t scroll away.

Peace and Joy

Tom Feeley

Ennek így néz ki a fordítása:

Értesítés Tomtól

Elnézést a megszakításért, de most az I.C.H-nak tényleg szüksége van a segítségedre. Az olvasók 99,5 százaléka nem adakozik, másfelé néznek. Csak azt kérjük, hogy klikkelj ide és adj annyit, amennyit tudsz, a munkánk segítésére.

Tisztelettel kérünk, ne lapozz tovább.

Legyen béke és öröm

Tom Feeley

Amikor már a harmadik napja ütköztem össze ezzel a bejegyzéssel, elgondolkoztam rajta. Pandémia, leállás, munkanélküliség, félelem mit hoz a jövő, bizonytalanság. Most a korábbi VIP előfizetőknek csak 20 százaléka újított. Megértem. Ezért úgy határoztam, hogy 2021-re a VIP előfizetés díját nem határozom meg, mindenki annyit adjon, amennyit anyagi helyzete megenged. Ha valaki csak 1000 forintot tud nélkülözni, azt is tudomásul veszem. Rendkívüli időkben segítsünk egymásnak, ahogy tudunk. OTP 11773030-00271383.

U.i.: Ne csak utalj, gondoskodj róla hogy megtudjam az E-mail címed is (új előfizetők!).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3399) Melegszünk?

Tibor bá” online

 

De mennyire. Az idei év novembere minden idők legmelegebb novembere volt, és legalább egy tized Celsius fokkal. Tekintve, hogy nyakig ülünk a La Nina jelenségben, a rekord igen figyelemreméltó. Felvetődik a gondolat, hogy nem játszik-e szerepet az aeroszolok árnyékoló hatásának a csökkenése az COVID miatt bekövetkező ipari tevékenység visszahúzódása miatt.

Tekintve, hogy 2016 11. és 12. hónapja nem volt rekord, most viszont a melegedés száguld, nagyon valószínű, hogy a 2020 lesz a legmelegebb év. A következő El Nino évet pedig – bármikor következzen is az, alaposan meg fogjuk izzadni.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3400) Megnyugtatni az időseket

Tibor bá’ fordítása online

A következő vakcina kihívás: megnyugtatni az idős embereket

Úgy tűnik két koronavírus vakcina hatékony volt idős önkéntesek esetében is a vizsgálatok alatt. „Egyszerűen nem értem, az emberek mitől félnek”. Nyilatkozott egy 95 éves amerikai.

Mr. Bruno, egy II. világháborús veterán jelentkezett a Moderna klinikai vizsgálatánál, mert az unokaöccse jelentkezett. Drukkolt, hogy a vakcinát kapja nem a placebót. Enyhe melléktünetei voltak, de akkor lehetett biztos a dologban, amikor kimutatták nála az antitesteket.

Örült az oltás biztosított szabadságának. Volt egy kis javításra szorulás a lakásában, és így most jöhetett egy szerelő, nem kellett félnie a vírustól.

Mi van a mellékhatásokkal? „Egy szúnyogcsípés kellemetlenebb, mint az oltás. Egyszerűen nem értem, az emberek miért félnek.”

Az igen idős emberek számára a vakcina sikere sarkalatos fontosságú, mert ők a legesélyesebbek a kórházi kezelés szükségességére, és a végleges eltávozásra, és a legkevésbé esélyesek, hogy erős immunitás fejlődjön ki bennük a koronavírussal kapcsolatban.

Van olyan idősek otthona, ahol a bennlakók 40 százaléka meghalt a COVID-19 miatt. Ezért van az, hogy az amerikai CDC javasolta, hogy a Pfizer-BioNTech vakcinákat először a mintegy 3 millió idősek otthonában élőknek adják be.

Azonban a bizottság egyik tagja ez ellen szavazott. Szerinte a vakcina tesztelése nem volt elég alapos, és ha később valami gubanc állna elő, akkor a társadalom elfordulna az oltástól.

Viszont a bizottság többi tagja úgy érvelt, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a vakcina biztonságos és hatékony idősebb emberek esetében is.

Az University of Iowa immunológusa Dr. Stanley Perlman, aki benne van a CDC és FDA adminisztrációban is, így nyilatkozott: „A vakcina olyan jó, amilyen jónak szerettük volna, hogy legyen egészen idős emberek esetében is.”

Volt annak oka, hogy a tudósok úgy vélték a vakcina nem lehet kellően hatásos az időseknél. Amint az emberek idősebbek lesznek az immunrendszerük gyengül, és a vakcinákra is kevésbé érzékenyek.

A Sanofi és GlaxoSmithKline gyógyszergyárak jelezték, hogy a vakcinájuk úgy tűnik idősebbeknél nem működött kellően, mert a dózis kicsinek bizonyult ahhoz, hogy kellő Immunitást váltson ki az időseknél.

A Harvard Medical School geriantrikusa Dr. Sharon Inouye szerint: „Sokaknál az immunválasz néha elégtelen, csökkent, vagy késve reagál.

Pfizer és Moderna nem tett közé statisztikai adatokat vakcinájuk hatékonyságáról 80 év felettiek esetében, de az adatok szerint 65 felettieknél jól szerepelt.

Az University of Utah gerianrikusa Dr.Timothy Farrell szeint, a vakcina hatékonysága az idősek esetében meglepő. Rendkívül fontos az alcsoport eredményeinek az ismerete, vagyis rájönni, hogy van-e jelentős különbség 85 év felett. Már csak azért is, mert 65 és 106 év közötti pácienseinek javasolja az oltás elfogadását.

Jelenleg a COVID-19 egyértelmű veszély. Idősek részére a kockázat sokkal nagyobb, mint az egyén krónikus betegsége. Az idősek nagy része fél a mellékhatásoktól. Ez, ha néhány egyénnél jelentkezik, sokkal kevésbé veszélyes, min a COVID-19, ami ellen a vakcina immunitást vált ki.

Dr. Inouye is arra a következtetése jutott, mind szakmai, mind pedig családi vonalon. 91 éves édesanyja egy idősek otthonának a lakója. Életkora ellenére rendkívül aktív, zongorázik, bridzsel és rendszeresen edzi magát. Ennek ellenére gyógyászati állapota és életkörülményei miatt nagyon, nagyon, nagyon veszélyeztetett. Feltétlenül be kell oltani.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3398) Nem Orbán a vírus

Tibor bá’ online

 

Hogy tíz év óta Orbán kilopja a szemünket, az egy dolog, de most már magyar emberek halála van a rovásán.

Szeptember 18-án még azt mondta, hogy „minden döntést a kormánynak kell meghoznia, következésképpen a felelősséget is a kormánynak kell viselnie, leginkább persze nekem. Ezt én vállalom is természetesen, mégiscsak ez a dolgom, mondhatnám, ezért kapom a fizetésemet.”De ezt követve elmulasztotta meghozni a szükséges intézkedéseket. Már Európában sehol se engedték a foci meccsek közönségét szabadon, nálunk még mindig mehetett a tömeg drukkolni, és terjeszteni a vírust. A rég ismert orbáni focimánia mindent felülírt, mert ő ezt így ítéli helyesnek, és ha ez nekünk nem tetszik, akkor 3 hónappal meghosszabbítja, mint a felcsúti kisvasutat. Hiába kérték a szakemberek, hogy szigorítani kell. Orbán nem mozdult mind addig, amíg a számok nem kezdtek emelkedni, de akkor már túl késő volt. Orbáni megoldás – összemosták a tavaszi jó számokat az őszi nagyon rossz számokkal. Eredmény? Eredményeink jó európai átlagok.

Aztán a számok még rosszabbak lettek. Ekkor, Orbán felelős minisztere előállt azzal, hogy mi, emberek nem tartjuk be az előírásokat. A statisztika továbbra se javult. Ekkor Orbán úgy döntött, hogy kibújik a felelősség alól. Íme: „Az ellenzék hiába próbálja támadni a kormányt, ebben az ügyben a kormányt semmilyen felelősség nem terheli. Nekünk egy dolgunk van: legyen elegendő lélegeztető gép, legyen elegendő orvos és ápolónő, legyenek a betegeket befogadni képes kórházak, és minél hamarabb legyen vakcina. Ez a kormány felelőssége, és ennek eleget is teszünk.”

Mindössze két hónapra volt szükség, hogy Orbán büszkén vállalt felelőssége szertefoszoljon. A 7000 fölé ugró elhalálozási számért nem ő a felelős. Hanem ki? Soros? Gyurcsány? A szocik 8 éve?

Ha az ország főgázszerelője százmilliárdokat tesz zsebre, azt ellehet nézni, mert közvetlenül senkinek se fáj. De ha meghal az apám, a nagyanyám, a bátyám, azt aligha. Nem csoda, ha a Fideszre szavazok tábora elkezdett zsugorodni.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Éljetek a lehetőségekkel!

Breaking news

New Covid-19 strain found in UK spreads FASTER, is already in nearly 60 local authority areas – health secretary

A rapidly spreading strain of the coronavirus has been identified in England, adding more than 1,000 cases to the UK’s total count, the health secretary said, after confirming London is entering the top tier of Covid-19 measures.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3397) Az ígéret földje

Tibor bá’ fordítása online

 

Tragikus amerikai adatok a COVID-19 pandémiával kapcsolatban

Ez év december 31.-et követően 30 millió amerikainak kell szembenézni kilakoltatással. A lakbért kölcsönből fizetők száma 70 százalékkal nőtt.

Ez év december 26.-át követően 16 millió amerikai számára szűnik meg a munkanélküli segély.

A mai napig 110.000 étterem zárt be állandó jelleggel.

A mai napig 106.000 idősotthon lakó és személyzet halt meg.

A matematikából elbukó diákok száma 600 százalékkal nőtt.

A börtönlakók megbetegedése 400 százalékkal múlja felül a társadalomét.

COVID-19 fertőzéssel, 400 százalékkal nagyobb eséllyel kerülnek kórházba fekete, latin és indián származású betegek, mint fehérek.

Bevásárlás közben a szegények kétszer nagyobb eséllyel kapják el a kórt, mint a gazdagok.

Fekete amerikaiak a fehér amerikaiakhoz képest 37 százalékkal nagyobb eséllyel halnak meg.

Vajon magyar adatokról mikor olvashatunk?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3396) Az emberiség közelgő élettér elvesztése

Tibor bá’ szerkesztett ingyenes VIP fordítása

 

Szerző: Guy R. McPherson nyugalmazott professor, University of Arizona

McPherson összeszedte gondolatait és március óta keresett folyóiratot, amely leközölte volna azt. Ez most végre sikerült, december 9.-én. Pedig semmi olyat nem írt le, amit más már korábban ne jelzett volna. Végeredményben ez nem más, mint a klímakutatók tanulmányainak az összegezése. (a posztot 11.-én McPherson törölte, illetve fizetőssé tette.) Az eredeti posztban vannak hivatkozások, több tucat. Ezeket általában nem fordítom le, mert aki a fordítást olvassa nyilván nem ért angolul, akkor mit ér a hivatkozással? Most azonban menet közben rájöttem, hogy be kellene csatolnom a hivatkozások fordításait is, mert a szöveg annyira hihetetlen, de mire visszamentem hivatkozásokért, a posztot mér nem tudtam kinyitni.

A jelenleg tapasztalt hőmérséklet emelkedés azt jelenti, hogy a Föld klímája 2030-ra hasonlítani fog a Pliocén korszak klímájára. A közép Pliocén több mint 2 C fokkal volt melegebb, mint a mai Föld. Burke és társai által 2018-ben észlelt változási ráta elég gyors ahhoz, hogy a gerincesek és az emlősök ne legyenek képesek lépést tartani vele. A Homo sapiens megjelenése óta mi élünk a legmelegebb Földön, meghaladva az agyon magasztalt 2 C fokot az 1750-es alapérték felett. Nem ismerünk semmit, amivel a Föld átlag hőmérsékletét stabilizálni, pláne csökkenteni lehetne. Az IPCC által előre jelzett jövőbéli klímaváltozás sebessége tízezerszer felülmúlja a gerincesek adaptációs készségét. Ehhez hasonlóan az emlősök se képesek elég gyorsan változni, hogy kikerüljenek a jelenlegi kihalási krízisből.

A besorolás szerint az ember egy gerinces emlős, ami azt jelenti, hogy sorosunk meg fog egyezni a napi 150-200 kihaló fajéval. És az a nap, amikor ez bekövetkezik, egyre közelebb kerül. Burke és társai által közé adott tanulmány a közel jövőben bekövetkező gyors globális felmelegedést jósol, és rámutat, hogy az IPCC nem vesz figyelembe számtalan önerősítő visszacsatolást, és az aeroszol takaró hatást.

A megfigyelt és előrevetített gyors globális átlaghőmérséklet emelkedést a Föld történetében példa nélküli. Más szavakkal a Föld máris egy gyors, visszafordíthatatlan klímaváltozás közepén van, és a globális átlaghőmérséklet emelkedés várhatóan gyorsulni fog a közel jövőben. Az nem kétséges, hogy az emberi állat létét veszélyeztető helyzettel áll szemben. Nem csak arról van szó, hogy az ember a besorolás szerint állat, de életben maradásunk függ más fajoktól. Ahogy ezt Strona és Bradshaw 2018-ban jelezte: „Leegyszerűsítve az együttélés egyszerűen azt jelenti, hogy egy fogyasztó nem maradhat életben fogyasztható források nélkül.” Számtalan bizonyíték van arra, hogy az ember is beletartozik a „Földön minden élet” megfogalmazásban. Az egyetlen kérdés, mikor, nem hogy bekövetkezik-e az élettér elvesztése és a kihalás bekövetkezése.

A gyors, visszafordíthatatlan klímaváltozáson kívül, a Föld a tömeges kihalás útján halad. Ez nem a jövőben fog bekövetkezni, és nem is tegnap előtt kezdődött. Ez legalább tíz évvel ezelőtt kezdődött. Vegyük Ceballos és társai 2017-es tanulmányának „Jelentős” fejezetét. „A fajok kihalásának fókuszba állítása jelzi, hogy a biológiai kihalás jelenlegi kritikus része azon az ismert tévedésen alapszik, ami szerint a Föld életfáját közvetlen veszély nem fenyegeti, mindössze lassan lép be egy nagy fokú biodiverzitási elvesztésbe. Ez a nézet átlép a jelenleg tapasztatható populációvesztésen és kihaláson. 27600 gerinces ezen belül 177 emlős vizsgálatánál kiderült, hogy a gerincesek családjában igen nagy a vesztesség. A biodiverzitás elvesztése ember által okozott. Megállapítható, hogy biodiverzitás és az etológiai rendszer fenntartása alapvető fontosságú az emberi civilizáció számára. Ez a biológiai megsemmisülés aláhúzza mennyire komoly az emberiség számára a jelenleg fennálló, hatodik, tömeges kihalás folyamata.”

Jelenlétünk az állatok birodalmában lehetőséget ad arra, hogy megjósoljuk, hogy az élettér elvesztése fajtánk funkcionális kihalását okozza, csak úgy, mint más állatokét.

Más szerzők állítják, hogy a Homo sapiens a Földön elvesztheti az életterét, ami már megkezdődött. Az ember kihalása valószínűleg akkor indult be, amikor a Föld 2 C fokkal meghaladta az 1750-es értéket, 2020 márciusában.

Annak ellenére, hogy bizonyos modellek az eseményt több évtizeddel a jövőbe teszik, a halálos wet-bulb (100 % relatív légnedvesség melletti) hőmérséklet már előfordul, ami a szervezet leállásához és halálhoz vezet.

Az élettér elvesztésének első bejelentett okát 2008-ban Shakhova és társai jelezték: A sarki óceán alól tapasztalt metán felszabadulás jelzésével. A tanulmány szerint akár 50 Gt metánhidrát nyugohat lent, ami bármely pillanatban felszabadulhat. Egy ilyen hirtelen felszabadulás a globális átlaghőmérséklet olyan emelkedéshez vezet, amihez organizmusok nem képesek alkalmazkodni.

A metán legalább százszor potensebb, mint a széndioxid üvegházhatását illetően, és az 50 Gt akár csak felének a hirtelen felszabadulása Shakhova és társai véleménye szerint az ember életterének az elvesztéséhez vezetne néhány hónap alatt.

Shakhova és társai 2008-ban nem jelezték, hogy a jégmentes Arktiszra szükség lenne egy ilyen mennyiségű metán felszabadításához. A sarki óceán viszonylag alacsony mélysége nem az egyetlen metánforrás. Ezt az aktív üvegházhatású gázt az Arktisz területek permafrosztja is kiengedi magából.

Az ipari tevékenység folyamatosan termeli a széndioxidot, ami jelenleg 415 ppm felett jár, a metán pedig 1500 ppb lett. Ez biztosítja a Föld katasztrófájának beköszöntését viszonylag rövid időn belül. Érdekes módon az emberi életteret nem csak a növekvő ipari tevékenység rombolja, de a csökkenő ipari tevékenység is. Az aeroszol árnyékoló hatását, vagyis a globális tompítást legalább 90 éve jelzik a szakmailag bírált irodalomban. Az ipari tevékenység növeli az üvegházhatású gázok jelenlétét, de ezzel egy időben hűti is a Földet az árnyékoló aeroszolok termelésével. Az atmoszférában jelen lévő aeroszol blokkolja a bejövő napsugarakat, amivel hűti a Földet.  Az ipari tevékenység csupán 20 százalékos csökkenése a feltételezések szerint a globális hőmérsékletet 1 C fokkal emelné néhány héten belül. Az aeroszol árnyékoló hatása bekövetkezhet a SARS-COV-2 miatt előállott ipari tevékenység csökkenése miatt.

Előzetes mérések szerint a COVID-19 pandémia 17 százalékkal csökkentette a napi CO2 kibocsátást. Hogy ez egyenlő-e az ipari tevékenység 17 százalékos csökkenésével, azt nem lehet tudni.

Az ipari civilizáció meghatározó eleme a gabona termelése, tárolása és elosztása. A gabonatermelés jelentős csökkenése egészen biztos a civilizációnk összeomlásához vezet.

A mezőgazdasági területeken a földi giliszta populáció 83,3 százalékkal csökkent más földterületekhez viszonyítva, ami veszélyezteti az ipari civilizációt.

A jégmentes Arktisz (amit helytelenül 2016 + 3 éve tették) az első jel az összeomlásra, aminek negatív hatását a Finn elnök mondta ki 2017-ben: „Ha elveszítjük az Arktisz jegét, elveszítjük a Földet. Ez a valóság.”

A repülők által keltett légörvények fél-állandó atmoszférikus keringést okoznak. Ezek a légörvények erősen befolyásolják az atmoszféra hőelnyelő és kibocsátó képességét. Az is lehetséges, hogy ezek a változások befolyásolják az atmoszféra víztartalmát, ami veszélyeztet minden Földön élő lényt, nem csak az emberi populációt. Ezért a kereskedelmi légi forgalom hozzájárul a Föld összes élőlényének az elvesztéséhez.

Végül: Az óceánok hatalmas mennyiségű széndioxidot és hőt tartalmaznak. Egy El Nino esemény alatt az óceánból felszabadult hő csökkentheti a mezőgazdaság termelőképességét, aminek eredménye az emberi élettér összeomlása, amit gyorsan követ a faj kihalása.

Bármilyen esemény, ami az ipari civilizáció bukását eredményezi, kis idővel előzi meg az ember kihalását két egymástól független okból kifolyólag. Első: az ipari tevékenység csökkenéséből származó aeroszol árnyékolás megszűnése közvetlenül az élettér megszűnéséhez vezet. Második: A világ atomerőműveinek katasztrofális leolvadása, mivel a szükséges felügyelő munkaerő visszavonul vagy eltűnik az ember kihalása miatt. Ez halálos mutációkat okoz a mindenütt jelenlévő ionizáló sugárzás miatt, ami a növények létét fenyegeti.

Akkor most mi van? Annak ellenére, hogy valamennyien tudjuk, hogy meg fogunk halni. A saját halálunk elfogadása néhány hónap vagy év múlva majd mindenki részére igen nehéz. Ehhez hasonlóan, bár tudjuk, hogy az összes faj ki fog pusztulni, az emberi faj néhány éven belül kihalásának elfogadása igen nehéz.

Számtalan mai klímatudós, vezérigazgató, politikus tud hozzájutni az írásaimhoz. Ennek ellenér ezek az egyének nem szívesen osztják meg az információkat. Az ok a szűkszavú tartózkodás. Az információra, amit évek óta terjesztek, kevés reakció érkezik.

Én általában javaslom a teljes élet élését. Javaslom a kiválóság keresését. Javaslom a szeretet keresését, arra a rövid időre, ami még hátra van. Javaslom mind ezeket hangosabban, mint valaha.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3395) Sakk-matt

Tibor bá’ vissza a múltba online – hétvégi kikapcsolódás

A Queen’s Gambit miatt megint divatba jött a sakk, ami bennem régi emlékeket kavar fel. Egy bentlakásos iskolában 7 éves koromban tanította meg velünk a felügyelő tanár a sakkot. Megtanítás után heteken át, mindig velem játszott, mert szerinte én voltam a legértelmesebb. A rá következő nyáron apám kint a Rómain ráuszított egyik „nagy menő” barátjára, aki kegyesen leereszkedett hozzám egy parti erejéig, amiben én győztem. Az általános iskola felső tagozatán volt egy iskola bajnokság, amit simán megnyertem. A középiskola első osztályába jártam, amikor az igazgató meghívott egy nagymestert szimultán meccsre. Voltunk vagy negyvenen. Egyedül nálam adta fel a partit. Ezek után kérdéses, miért fordítottam hátat a sakknak. Megmondom, ivarérés után a nők jobban érdekeltek, mint a sakk. Fordítsunk tehát hátat a sakknak és térjünk át a nőkre!

Szégyen és gyalázat, de egy bizonyos nő nevére nem emlékszem, és akkor se jutna eszembe, ha megfeszítenének. Nincs mit tenni, az egyszerűség kedvéért nevezzük el Zsófinak. Akkor most újra kezdem a sztorit.

Az ismeretlen Zsófival megbeszéltem, hogy az ő javaslatára egy erzsébeti presszóban találkozunk a kora délutáni órákban. Igaz, hogy Erzsébet vagy 40 kilométerre van lakhelyemtől, de akkoriban még 5 forint volt egy liter benzin, és különben se célszerű egy kibontakozás előtt álló kapcsolatot vitával kezdeni.

Tehát hossza keresgélés után még időben, sőt 10 perccel korábban ráakadtam a presszóra és beléptem. A kiválasztott presszó minden volt, csak éppen meghitt nem, mert volt benne vagy 30 asztal és faltól-falig lehetett vagy 20 méter. Kevesen voltak benne, különben se lehetett volna megtölteni egy hétköznap délután, így aztán nem volt nehéz a körülnézés.

Meg is van, egészen biztos az a falnak támaszkodó, arccal a bejáratra néző, ám egy könyvbe mélyen beletemetkező nő lehet a Zsófi, aki különben úgy ült ott, mintha dél óta olvasná az asztalra terített könyvet. Megcéloztam, és határozott lépésekkel közeledtem felé. Amikor már majdnem az asztalához értem egy pillanatra feltekintett a könyvből, és megszólalt: ülj le, majd mintha ott se lennék, olvasott tovább, én meg csak álltam és néztem.

Zsófi elképesztően jó alakú, és kifejezetten szép arcú volt. Tulajdonképpen nem akartam hinni a szemeimnek. Ez a nő egy osztályon felüli bombázó. Na ekkora a B-52-es a fejezet végére ért és becsukta a könyvet, majd megszólalt

 • Könnyen idetaláltál?
 • Igen, elég rég közlekedem Budapesten, és van egy jó térképem.
 • Errefelé nem vagy ismerős?
 • Nemigen, Ifjú koromban néhány hónapig ide jártam dolgozni a Gyapjúfonóba. Akkoriban HÉV-vel jártunk, na meg busszal, amikor késésben voltunk, de az régen volt. – Ezt Zsófi bólogatással hallgatta, majd ő jutott szóhoz.
 • Én gyerekkorom óta itt lakom, szeretek itt lakni, de sokan lenézik ezt a környéket.
 • Én nem, – siettem megnyugtatni – különben is, egy ilyen bitang jó nőért lehazudtam volna a csillagokat is az égről, ha kell.
 • Na, majd elválik – vettette oda Zsófi, és mindjárt előállt az első meglepetéssel.
 • Nem szokásom férfiakat lakásra hívni, de gyere fel hozzám, mert ez itt túl zajos.

Mit mondjak, zajt nem hallottam, legfeljebb a közelgő pincér cipőjének a kopogását, aki ott is hagyott minket, amint Zsófi kifizette fogyasztását. Én ugyan tettem némi erőtlen kísérletet a számla rendezésére, de Zsófi nem engedte. Kifelé menet megkérdezte, hogy kocsival vagyok-e. Igenlő válaszomra az után érdeklődött, melyik az én kocsim, odamentünk, beszálltunk, és vártam az utasítást, amit meg is kaptam és szép csendben elindultunk a jelzett irányba.

Zsófi útközben megemlítette, hogy a férje nincs itthon, akiről különben nem is tudtam, hogy létezik. Csodálkozásomra közölte, hogy férjével a viszonya közömbös vagy ilyesmi. Tulajdonképpen válófélben vannak, de tényleges lépéseket egyikük se tesz az ügy érdekében, vagyis a válás senkinek se fontos.

Közben azon törtem a fejem, hogy mi a fene van, illetve lesz. Jó, nincs otthon a férj, de bármely percben betoppanhat. Könnyű úgy közömbösnek lenni, hogy ketten vannak a lakásban, de mi van, ha engem meglát? Azért ezt a férj dolgot jó lett volna előre tisztázni.

Na, akkor megérkeztünk, bementünk a lakásba, behuppantunk egy-egy fotelba és kezdetét vette az ismerkedés. Zsófi szaporán tette fel a kérdéseket, mi a munkám, mi a hobbim, milyen zenét szeretek? És így tovább. Már épp tiltakozni kezdtem volna, hogy talán én is feltehetek néhány kérdést, Zsófi elkezdett önmagáról nyilatkozni olyan alaposan, hogy kis híján fejvadásznak éreztem magam.

Az önvallomás vége felé a legfontosabb mondanivalója az volt, hogy ő fel akar nézni egy férfire. Mondtam neki, ebben az esetben kell még nőnöm vagy 20 centit, de ezt nem tartotta viccesnek. Hogy érzékeltesse a helyzetet felületesen megemlítette Kocsis Zoltánt, aki már akkor is zongorázott, mint valami kapcsolatfélét. Erre tettem egy erőtlen próbálkozást, hogy gyerekkoromban néhány évig én is tanultam zongorázni, de ezt se díjazta. Szerinte az ő kegyeiért versengő férfinek valamiben kiválónak kell lenni és egyenesen felszólított, hogy nevezzem meg saját kiválóságomat.

Úgy felületesen átsuhant az agyamon, hogy ezért a tortúráért igazán nem volt érdemes kéglire jönni, de aztán bevallottam, hogy kitűnően tudok rántottát gyártani, és a honvédségnél kiváló céllövő voltam, pedig 6 dioptriás a szemüvegem.

Zsófi azonban nem hatódott meg, és nem értette, hogy miért tartom elképzelését viccesnek. Én meg azt nem akartam megérteni miért kell nekem Haydn befejezetlen szimfóniáját befejezni, vagy egyesítenem a kvantummechanikát a relativitással, hogy hozzájussak ahhoz, amihez rajtam kívül pontosan 3 milliárd férfi jutnak hozzá minden zokszó nélkül.

Aztán támadt egy mentő ötletem, középiskolás koromban iskolabajnok voltam sakkból, megkérdeztem, hogy az számításba jöhet-e. Mázlim volt, mert Zsófi röhögés helyett némi csodálattal nézett fel rám. Hál istennek, gondoltam, végre megtörik a jég. Ekkor Zsófi másodpercek alatt előkerített egy sakktáblát és javasolta, hogy játszunk egy partit. Óh, hát örömmel és már magam elé képzeltem izmosan formás combjait, melltartót nem igénylő kebleit, sőt a bábuk felrakosgatása közben már pihés puncija is képezni kezdte egyre dúsabb fantáziámat.

Aztán beindult a játék. Mindjárt a második lépésnél észrevettem, hogy susztermattot akar adni. Nana, kis huncut, ezt meg kitől tanultad. Húsz éve nem ültem sakktábla előtt, de azért gondolkodni nem felejtettem el. Csakhogy mire észrevettem, hogy profival állok szembe, már behozhatatlanul késő volt. A kissé félvállról vett meccset elveszítettem. Mit szépítsem a dolgot, Zsófi engem úgy elvert, mint a szart.

Igaz, a meccs után Zsófi felajánlott egy revansot, de nem fogadtam el. A Marie Sklodowskákkal sosem tudtam mit kezdeni. Különben sakkhoz azóta se nyúltam. Egy ropogós punci elpasszolását nem tudom a játéknak megbocsátani.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3394) Vásárlás

Tibor bá’ fordítása online

 

A félelem szülte vásárlás

hirdető szakemberek (a manipuláló csibészek) pontosan tudják, hogy milyen kitűnően működik a félelem szülte vásárlás. Ha az embereket kellő mértékben meg tudod ijeszteni, akkor bármit eladhatsz nekik. A trükk egyszerű: találj ki egy problémát, ami valójában nem is létezik (pl. kerékpározás közben megsérülhet a könyököd, beverheted a fejed). A következő lépés, hogy megtámadod a tömegeket a nem létező probléma megoldásával. — Az emberek két okból kifolyólag vásárolnak.

1) Megszerezzék azt, amire szükségük van.

2) Elkerüljék azt, amitől tartanak. Ez utóbbira épül a félelem szülte vásárlás, aminek három tényezője van:

1) A károkozás felfogása. Vagyis valami kellemetlen vagy káros ránk nézve.

2) A károkozás komolyságának a felfogása. Vagyis valami szokatlanul kellemetlenül érinthet.

3) Lehet-e tenni valamit ellene?

Az ipar kialakítja az első kettőt, majd közlik a vásárlókkal: igen, tehetsz ellene. Vedd meg a mi termékünket. Na, nézzük csak.

Biztonsági termékek: A világ teli van bűnözőkkel, akik arra várnak, hogy meglopjanak, ha kell, az életedre törjenek, de a mi termékeink keresztül húzzák a számításaikat. Mi garantáljuk a biztonságodat. Tudod te azt, hogy Budapesten évente 17 ezer gépkocsit kötnek el. A tiédet mi biztosítja. Gondolkoztál már ezen?

Öregedést gátló termékek: Az öregedés nem kellemes, megakadályozni nem lehet, de késleltetni igen. Olyan időket élünk, ahol a fiatalság tarol. Nem szabad megöregedned. Ebben a törekvésedben sietünk a segítségedre. Olyan technológiát alkalmazunk, amely figyelembe veszi, hogy mit kíván a bőröd.

Antibiotikumok: A baktériumoktól megbetegedhetsz, a mi termékeink megölik a baktériumokat, és ezzel megóvnak téged. Választanod kell, te vagy a mikrobák? Azok a mikrobák, amelyek mindenütt megtalálhatók. Ezért a védekezés széles körű. Antiszeptikus szappan, kispárna, talpbetét, mosogatószer, stb. stb. — És a valóság? Mikrobák valóban mindenütt vannak. Legnagyobb részük ártalmatlan, sőt vannak kifejezetten hasznosak. A károsak ellen fellép az immunrendszerünk.

Csecsemő & gyermek biztonsági termékek: A világ veszélyes. Mi megvédjük a gyermekeidet. A felnőtté válás közben a gyermekek valamivel több apróbb balesetet szenvednek, mint a felnőttek. A korábbi generációknak nem volt semmi problémája a gyerekkori balesetekkel. Most azonban minden lehetséges és lehetetlen esetre van valami „védelem” amelyek beszerzése futótűzként terjed.

Gyógyszeripar: Ha bármi bajod van, a mi pirulánk meggyógyít. — Televíziózás közben vetített hirdetések láttán az embernek olyan érzése támadt, hogy egy gyógyászati csatornára tévedt. Hirdetés-hirdetés hátán kínál minden lehetséges bajra, kellemetlenségre, cseppet, kenőcsöt, pirulát. Sőt, a gyógyszeripar időről-időre kitalál újabb és még újabb „betegséget” pl: „premenstruációs szindróma”. Elképzelheted. A nők pedig beleélik magukat, és megveszik a premenstruációs szindróma ellenszerét.

A wellness ipar: Ha használod a termékünket, elkerülheted a betegséget. — Az ipar sugallata szerint az emberiség normál állapota a betegség, amiből csak a wellness ipar termékei ragadhatnak ki. Járj az edzéseinkre, vagy eltörnek a csontjaid, felszívódnak saját izmaid, vagy megállhat a szíved. Szedd ezeket a vitaminokat, vagy eljön érted a rák hátán lovagoló halál. Köszönet istennek, mi felfedeztük a sztatinokat, amelyek szedése megakadályozza véred magas koleszterin tartalmát, ami – remélem emlékszel rá – lerakódik a koszorú ereidben.

Biztosítások: Előbb vagy utóbb utolér előre nem látható katasztrófa, de mi ott állunk a hátad mögött és átvállaljuk a károkat. A biztosítok kifejezetten a félelemre építenek.  Utazol, repülsz? Mi van, ha baleset ér? Leéghet a házad, elviheti a vihar a tetőt, földcsuszamlás, árvíz, földrengés… Persze, de mekkora a valószínűség, és mennyit kell a biztonságért fizetni?

Persze a biztosítás egy jó ötlet, mert viszonylag elfogadható költség mellett kis eséllyel bekövetkezhető hatalmas vesztességet kerülhetsz el. De a biztosítónak ez üzlet. Mindent el fog követni, hogy káreset bekövetkezésénél, minél kevesebbet keljen fizetnie. Légy résen!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3393) Barátság

Tibor bá’ fordítása online

 

Hat jelzés arra, hogy felszámolj egy barátságot

Szerző: Jennifer Twardowski (The Huffington Post)

Tapasztalataim szerint a barátság természetes módon megy át különböző fokozatokon. A kezdetben hallatlan közel vagytok egymáshoz, az égvilágon mindent elmondotok egymásnak, aztán évekkel később csak néha-néha jöttök össze egy kis beszélgetésre. A barátság mélységét több tényező is befolyásolhatja. Te megházasodsz, a barátod nem. Neked gyerekeid lesznek, a barátodnak nem. Te törtetsz az előrejutásért, a barátod nyugodtan él. Te családi kirándulásokra jársz, a barátod minden héten kirúg a hámból, és így tovább. Ez zavarólag hathat, viszont ez egy természetes fejlemény, végül is valamennyien „fejlődünk” (változunk) az idő múltával. Ami ma érdekel minket, az mellett holnap közömbösen elmegyünk. Ha viszont ezeket félretesszük, az életben akadnak olyan pillanatok, amikor az a helyes, ha egy barátságnak véget vetünk, de mivel ez egy nehéz döntés, fel lehet sorolni hat olyan „jelzést”, ami indokolt egy barátság felbontására.

 1. A barátod (barátnőd) folyamatosan kritizál: öltözéked, frizurádat, egyéb dolgokat. Ráadásul a hátad mögött is emlegeti ezeket.
 2. Összedolgozás, segítségadás helyett úgy tűnik, hogy verseng veled. Megjegyzéseket tesz, hogy ezt vagy azt jobban oldotta meg. Valamit elér magától, és megjegyzést tesz rá, hogy neked ez nem sikerült. Átveszi a te hobbidat, majd közli, hogy jobban csinálja, mint te.
 3. Elkezd téged felhasználni. Mindig te teszed a szívességet neki, soha se ő neked. Ő tartozik neked pénzzel, és késlekedik a visszaadással. Hozzád jár segítségért, de ha neked van szükséged segítségre, kitér előle.
 4. Kikezd a házastársaddal, partnereddel. Illetve ráhajt a te volt partneredre, de ezt előtte nem beszéli meg veled. Az ilyen húzások egyértelműen árulkodnak arról, milyen mértékben értékeli a barátságotokat.
 5. Elég gyakran kapod rajta, hogy hazudik neked. Néhány apró hazugság egy dolog, de amikor ebből kivétel helyett szabály lesz, az már tűrhetetlen. Az nem nevezhető barátnak, akinek a szavahihetőségében nem lehetsz biztos.
 6. Szükség esetén nem áll melletted. Amikor nehézségeid vannak, segít? Hajlandó együtt érzően meghallgatni téged? Segít céljaid elérésében? Örül-e veled együtt a sikerednek?

Végül pedig kérdezd meg magadtól: Miért vagyunk mi barátok? Mit nyerek én ebből a barátságból? Mit élvezek ebben a barátságban? Ha ezekre a kérdésekre negatív a válasz, és a fenti 6 pont közül néhány bejön, akkor a barátság megszakítása egy logikus lépésnek tűnik.

Aztán pedig, ismered a közmondást, madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg. A barátaidból ragyogóan lehet következtetni valójában ki vagy te. Az évek múltával rádöbbenhetünk, hogy néhány aspektusunk már nem képviseli személyes érdekünket. Ennek lehet eredménye az is, hogy egy-egy barát elhagyását saját érdekünk követeli meg, bármennyire is lehet az fájdalmas.

Ne feledkezzetek meg arról, hogy a szerző nő.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3392) Vétó

Tibor bá’ online

 

Orbán újra győzött. Merkel nem fogja számunkra kikaparni a gesztenyét, azt a magyar ellenzéknek kellene, de erre 10 éve képtelen. Nyugaton megy a hatalmas duma a demokráciáról, de a lényeg a profit. Orbán rabszolga szinten tartja a magyar munkavállalókat, és Merkelnek csak ez a fontos. És akkor a jogállamisági vita már el is dőlt, csak megy a parasztvakítás. És ezzel a helyzettel Orbán tökéletesen tisztában van, és olyan művészien játszik vele, mint Yehudi Menuhin a hegedűn.

Igen, a jogállamisági követelmény fennmarad, csak éppen fel van függesztve. Nekem erről az jut eszembe, hogy az osztrák békeszerződéshez hozzá volt tűzve az orosz csapatok Magyarországi kivonulása, csak ideiglenesen itt maradnak. Az ideiglenesség 34 évig maradt fenn (ha jól számolok).

Orbán tehát győzött, tovább kapja az uniós pénzeket, tovább lophatja, tovább nem történik semmi, tovább megy majd a hatalmas nagy duma. És – ez a legnagyobb poén – az ellenzék állíthatja, hogy Orbán mekkorát bukott. LOL. Akkorát bukott, hogy ezer milliárdokat vághat zsebre.

Következmény? Persze, hogy lesz. Majd jól megszórja az embereket pénzzel (lesz miből) és ő lesz a sárkányt (COVID) legyőző Szent György. Naná, hogy újra választják.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3391) COVID-19 gyógyszere

Koronavírus elleni gyógyszerkutatás

Kutatók reménykeltő új COVID-19 elleni gyógymódokat fednek fel

Az eredeti cikk fordítását E-mailben elküldöm a VIP előfizetőknek

___________________________________________________________________________

The Search for a Coronavirus PillResearchers Explore Promising New Therapies for COVID-19

All eyes are on coronavirus vaccines at the moment. But efforts to find successful treatments against COVID-19 are rapidly moving along as well. Initial laboratory tests have been encouraging.

By Jörg Blech (Der Spiegel)

Virologist Meike Dittmann: “I believe the inhibitor is quite promising in the medium term.”

Effective in 70 percent of cases, in 90 percent, even in 95 percent: The recent triumphant announcements from AstraZeneca, BioNTech and Moderna, rooted in preliminary results from ongoing clinical trials, make it look as though a vaccine against the coronavirus could soon be approved.

But there is another pharmaceutical footrace going on – one which will be just as crucial in the fight against SARS-CoV-2 and other, similar viruses. Largely under the public radar, researchers around the world are searching for a drug therapy to help those who have already contracted the virus. The hope is that patients will be able to take an inhibitor that binds to an important virus enzyme and paralyzes it. That, researchers hope, would then prevent the virus from replicating.

The German virologist Meike Dittmann of the New York University School of Medicine has tested a solution from Pfizer in her laboratory in Manhattan. In a petri dish, it was able to significantly reduce SARS-CoV-2 replication. “I believe the inhibitor is quite promising in the medium term,” Dittmann says.

Other laboratories have also reported encouraging findings. The University of Tübingen is conducting research similar to Dittmann’s, and the German biochemist Christoph Nitsche at Australian National University in Canberra has assembled a team to figure out how to block the important enzyme. The number of experiments with the same focus has exploded around the world.

But what should be the focus of such an agent? SARS-CoV-2 forces its way into host cells and takes control. The cells are reprogrammed and forced to produce viral genetic material and viral proteins – the building blocks of more viruses. A certain enzyme known as a protease, which has the ability to break down proteins, plays a key role here (see graphic).

It is possible to interrupt viral replication at a number of different stages in the process, but many researchers believe that protease present the best target. “It is my favorite target in the life-cycle of the virus,” says Meike Dittmann. “The virus needs the protease immediately after entering the cell, and if the protease is deactivated, the life-cycle is stopped before the virus can even begin to replicate.”

There are other advantages as well. The viral protease is significantly different from proteases found in humans, meaning an inhibitor would likely only bind the correct target. That would make undesirable side effects extremely unlikely. Furthermore, the coronaviruses that have thus far been identified all possess proteases that are more or less identical. That means that an inhibitor developed for SARS-CoV-2 could also be effective against other members of this family of viruses.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Éljetek a lehetőségekkel!

(3390) Kutyák…

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

 

Öreg kutyák, új kutatások és az öregedés titka

 

A kutyák éppen úgy átmennek életciklusokon, mint az ember, ami minden négylábú baráttal rendelkező számára nyilvánvaló.

Költök, énekesek, írok már mind jelezték a jelenséget, de most a tudósokra került a sor. A kutyák megfigyelésének eredményét esetleg át lehet ültetni az emberekre, és észlelni lehet, hogyan öregszünk.

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a kutyák fontos dolgokban hasonlítanak az emberre. Például, hogy viselkednek serdülő és öregkorban. Mi történik a DNS-sel öregedés közben. A tudósok szerint, ez „modell” lehet az emberi öregedésre.

Bécsi kutatók arra figyeltek fel, hogy a kutyák személyisége az idő múlásával változik. Úgy tűnik, hogy a kutyák idővel szelídülnek valahogy úgy, ahogy a legtöbb ember is teszi.  A tanulmány legérdekesebb része, hogy némelyik kutya, csak úgy, mint az ember, koravén.

Különben a Bécsi tanulmányban kizárólag Border collie-k vettek részt, ami kérdésessé teszi, hogy volt közöttük érett egyed, mert ez a fajta kutya állandóan kergetni akar valamit, vagy valakit.

Egy másik dolgozatban arra hívják fel a figyelmet, hogy  a kutya életkorának a kiszámítása az ember életkorához viszonyítva pontatlan. A helyes módszer szerint a kutya tényleges, években megadott életkorának a természetes logaritmusát be kell szorozni 16-al és hozzá kell adni 31-et. Ez nem olyan bonyolult, mint első látásra gondolnák. Például 6-nak az e-alapú logaritmusa 1,8 (többé-kevésbé), amit ha megszorzunk 16-al, akkor 29-et kapunk. Ehhez hozzáadva 31-et, kapunk 60-at. Vagyis a 6 éves kutya 60 éves embernek felel meg. Ehhez persze keresni kell egy logaritmus táblázatot. Na, jó, segítek: https://planetmath.org/tableofnaturallogarithms.

Az utóbbi időben tudósok azt jelentették, hogy  a kamasz kutyák éppen úgy viselkednek, mint az ember kamaszok, például parancsra nem figyelnek, és vonakodva teljesítik. Természetesen nem a te gyerekeidről van szó. 😀

Valójában a kamasz kutyák nem kínozzák az anyjukat, inkább panaszkodnak a gazdinak. Ez azt jelenti, hogy néhány gazdinak dupla csapásban van része, ha véletlenül van egy kamasz fia és egy kamasz kutyája és a koronavírus miatt otthon kell vesztegelniük, amire csak annyit tudok mondani, hogy további kutató munkára lenne szükség. 😀

Talán nem kellene viccelődnöm ezzel a kutatással, ami alapvető dolgokkal foglalkozik és igen fontos felfedezéshez vezethet. Például az e-alapú logaritmussal való életkor kalkuláció, amihez a kutatók úgy jutottak, hogy a DNS egyik megváltoztatásának mintáját keresték. Ezt az eljárást DNS-metilácónak nevezik, ami a gén tartalmat nem érinti, de arra kihat, hogy milyen aktívak legyenek.

A laboratóriumi vizsgálat megmondja milyen idős egy ember a metilációs mintából. Köszönve ennek a kutatásnak, ugyanez elvégezhető kutyáknál is. Az eredmény segíti a kutatókat a kutyák öregedésének a tanulmányozásában, amit át lehet alakítani az emberekre. A kutatásokat nem laborban tartott kutyákon végezték. Az öregedés összevetésével kapcsolatos minden tanulmányt házi Labrador retrievereken végezték a tulajdonos engedélyével, hogy vérmintát vegyenek.

A tudósok nem biztosak abban, hogy az öregedő kutyáknál (és embernél is, valójában minden emlősnél) a fizikai hanyatlás összefüggésben van a korábbi életvitellel, vagy a hanyatlás egy egészen más folyamat. A kutatók azt találták, hogy a metiláció mintája szerint ugyanazok a gének szerepelnek mindkét folyamatban.

Amire valóban kíváncsiak vagyunk, és ki kellene találnunk, hogy a kutya DNA-jában van-e valami, ami megmagyarázná, hogy némelyik kutya miért él olyan hosszú ideig. Ha erre választ kapnánk, az segítene az emberi egészséges öregedés megnyújtásában.

A kutya személyiség változással kapcsolatos tanulmány, ami része volt a Bécsi Egyetemen tartott Okos Kutya Programnak, Border collie-kal foglalkozott. Ezek a kutyák társak voltak, akiket a tulajdonosok kínáltak fel. Az emberről úgy tudjuk, hogy az évek múltával egyre kényelmesebbé, stabilabbá és beleegyezőbbé válik. Természetesen vannak kivételek, talán saját családunkban is, de a statisztika nem lehet tekintettel Bözsi nénire vagy Karcsi bácsira.

Hogy kell tesztelni a kutyád személyiségét? A Border collie-kat különböző feladatoknak vetették alá. Az egyikbe egy idegen bejön a szobába és megsimogatja a kutyát. Egy másikban a tulajdonos a kutyára egy trikót húz fel. A gazdik ötöde bevallja, hogy ezt már korábban megtette, de nem tesztelési szándékkal. Egy megint másik esetben a gazdi kábé egy percig meglóbál egy kolbászt a kutya előtt, aki éppen, hogy nem éri el. Majd egy idő után a kutya megehette a kolbászt.

A kutatok azt találták, hogy a kutyák az évek múltával éppen úgy változnak, mint az emberek. Kevésbé aktívak és kevésbé izgathatóak. De a szerzők egyike Turcsán Borbála a Budapesti Eötvös Loránd Egyetemről észlelte, hogy egyes kutyák nem sokat változnak. „Erősebb karakterű emberek az évek múltával kevésbé változnak”, állítja a hölgy, „és pontosan ugyanezt vettük észre kutyánál is.”

Az öregedés vége természetesen ugyanaz kutyáknál is, mint az embernél, csak a kutyák sokkal hamarabb érnek oda. Ez az, amiért a kutyák jó modellnek számítanak az emberi öregedéshez és elmúláshoz – állítja Dr. Promislow.

Kutyák sokkal gyorsabban öregszenek – jegyzi meg Dr. Karlsson az intézményből. „És ha az öregedést akarod tanulmányozni, ami az embereknek segít az élete folyamán, akkor olyasmivel kell foglalkozni, ami sokkal gyorsabban öregedik, mint mi. Egy embernél 80 évet kell várni, hogy meghaljon.

Ez kedvező a tudománynak, de szomorú a kutya tulajdonosok részére. Kutyák túl gyorsan pusztulnak el a szemünk láttán, ami újra és újra elszomorító. Sohasem kellemes látvány.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3389) Krampusz

Tibor bá’ online

 

Hat éves múltam, amikor apám munkahelyén Mikulás ünnepséget rendeztek. Mi gyerekek egy üzemi ebédlőben ültünk egymás mellett. Egyszer csak bejött a Mikulás, mögötte, lánccal összekötve négy krampusszal, azt sugallva, ha rossz tanulok leszünk, akkor mi is odakerülünk a lánc végére. Négy évvel később az internátusban Mikulás előtti napok estéjén krampuszok rohangáltak a folyóson, jelezve felénk, hogy vannak ám bukott angyalok is, és mi is közéjük kerülhetünk, ha megbukunk, mondjuk matekból. Mindent összevetve a jószívű Mikuláshoz hozzátartoztak a krampuszok is. Akik egész évben „rossz fiú” volt, az csoki mikulás helyett gipszből készült fekete krampuszt kapott, egy virgácsra kötözve. Ja, és a virgács szerepe a haszontalan gyerekek elnáspángolása volt. Hol vagyunk ma már az elnáspángolástól! Talán már azt se tudjuk, hogy az mi.

Vén fejjel ma már nem rakosgatok édességeket gyerekcipőkbe, késő éjszaka, de azért azt észlelem, hogy megváltoztak a szokások. Az én cipőmbe almát, diót raktak. Én már szaloncukrot pakoltam gyerekeim cipőjébe. Ma pedig egyre finomabb csokoládékat „hoz a Mikulás”. De, hová lettek a krampuszok, a „rossz” gyerekek jutalma?

Eltűntek. A világ kényesedik. Egy földhöz vágott macskát (még vannak ilyen megátalkodott öregemberek), a híradóban kitakarnak és előtte figyelmeztetnek, hogy a következő képék egyeseket érzékenyen érinthetnek. Hogy a fenében képzelem én, hogy egy gyereket szabad krampusszal ijesztgetni. És micsoda dolog virgácsot tenni a cipő mellé, emlékeztetni a gyereket a testi fenyítésre? A kereskedelem természetesen alkalmazkodik, nincs krampusz, nincs virgács. Nem rendelnek, tehát a gyárak nem gyártanak. Ugyanis nincs rossz gyerek, nincs rossz tanuló, mert a tudás nem követelmény, elég, ha a gyerek tudja nyomkodni a gombokat és applikál. Hogy mindez hova vezet, azt csak a krampuszok, Mikulások főnöke tudja.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3388) Hétvégi lazítás – Second hand

Tibor bá’ vissza a múltba online – ausztrál emlékek

 

Járom a várost, kedvenc városomat. Szóval járok-kelek Budapesten, és nézem ezt meg azt. Határozottan angolosodunk. Nem tudom, hogy örüljek-e, vagy szomorkodjam.

Valamikor gyerekkoromban elsősorban a germanizmusoktól féltették nyelvünket azok, akiknek ez szívügyük volt, magyartanárok, zsurnaliszták. Manapság senkinek sem az. Újabban nincs is szívügy!

Napjainkban nem számít már a német, talán egy kicsit ciki is, amiről minden bizonnyal Herr Ulbricht elég sokat tehet. Újabban az angol mánia hódít. Még az is angol szavakkal vagdalózik, aki a személyes névmásokat sem tudja tisztességesen.

Van, aki nem vagdalózik angol szavakkal, csak angol szlogeneket ültet át magyarra, hadd forgolódjon Arany János a sírjában. Az Aranypók például évek óta azt állítja, hogy „ügyel a részletekre”. Amikor először olvastam, azt hittem, részletvásárlás esetén nem engedik, hogy hátralékba kerüljek. Én kis naiv! Le kellett volna fordítanom angolra, és akkor mindjárt értelmessé válik mondanivalójuk, „We take care of the details.”

S bár a Hertz-féle szalámiban sokkal sűrűbb a só. (Karinthy Frigyes: Így írtok ti)

Én mégis visszafordítom részedre, óh nyájas olvasó.

Az Aranypók valóban azt állítja, hogy „az apróságokra is figyel”. Nem akarom én őket kipécézni. Különben is, az vesse az első követ… Meg aztán, van ennél jóval bántóbb is. Azt mondja egy maszek cégtábla:

SECOND – HAND SHOP

Vagyis használt cikkeket árusító üzlet. Majdnem olyan, mint az

ANTIQUITAS

Csak itt nem giccset, hanem hacukát árulnak. Igazából nem haragszom ám rájuk. Inkább mosolygok rajta. Lám, büszke gőggel még a nyomorban is lehet sznoboskodni, ha a használt rongyra azt mondjuk, second-hand.

A second különben azt jelenti, „második”. A magyar is meg tudja fogni ezt a fogalmat, „másodkézből”, tehát használt. Szép ez a „másodkézből”, csak most éppen nincs divatban. Nem így a second-hand. Ez egyre népszerűbb lesz. Ráadásul nekem még egy sztorim is van róla.

* * *

Ausztrál seggünkön még rajta volt a tojáshéj, amikor Orsós Miki barátomra rámosolygott a szerencse. Valaki azt mondta neki, ha estig tud szerezni egy szmokingot (és nem nagyon lötyög rajta), akkor 4 óra alatt kereshet 5 fontot, plusz borravaló. Egész vagyon!

Miki persze estig szerzett egy szmokingot, és így egy Double Bay-i rongyrázós partin találta magát, precízebben ötödmagát, pincéri státuszban. Egyetlen dolga az volt, hogy tálcán koktélokat hordjon körbe, és kínálja a vendégeket. De hát filmekből ezt biztos ismeritek.

Amikor a vendégek lepucolták a tálcát, akkor a tálalóban a pincéreknek újra fel kellett tölteni azt.

Az est fénypontja, amikor a távozó vendégek előtt a pincérek sorfalat állnak, borravaló reményében. A legcsóróbb vendégek még adnak is, szeretnék, ha legalább a pincérek elhinnék, hogy menők (erre vonatkozó irodalom: Zilahy Lajos: A lélek kialszik )

Na, de ez még odébb volt. Egyelőre Miki hordta a koktélokat körbe-körbe, illetve koktélokban úszó kandírozott cseresznyeszemeket. Egyszer csak szóltak a tálalóban, baj van. Fogyófélben a cherry. Micsoda leégés, hogy lehet kivinni koktélt cherry nélkül?

Nem éppen szép, pláne nem higiénikus, de csak egy megoldás látszott. Az üres poharakban hagyott cseresznyeszemeket újra fel kell használni. Különben is, az alkohol dezinficiál.

Kezdtek tehát a cseresznyeszemek ide-oda mászkálni a tálaló és a nagyterem között. Be a koktéllal, ki az üres pohár fenekén, ha csak a vendég meg nem ette.

A házigazda nem csak tudott a dologról, de egyenesen ő adta az utasítást erre az előkelő házakban meglehetősen szokatlan megoldásra.

Már közel járt az éjfél, amikor Miki tálcájáról épp a házigazda emelt le egy poharat, és közben csendben megkérdezte tőle

– Is the cherry second-hand?

– Seconnnnd? – húzta el gúnyosan a szót Miki. – At least fifth.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3387) Az emberiség….

Tibor bá’ fordítása online

 

Az emberiség öngyilkos háborút visel a természettel

ENSZ főtitkár, Antonio Guterres figyelmeztetett: Földünk belebetegedett abba az öngyilkos háborúba, amit az emberiség folytat. De, a Természet mindig visszavág mérgesen és elképesztő erővel.

A főtitkár a klímaváltozással kapcsolatos megoldást az ENSZ asztalára akarja tenni. Lényegében jövő évben el akarja érni, hogy összefogjanak a káros anyag kibocsátásának nullára csökkentése érdekében.

A nulla kibocsátás azt jeleni, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását a lehető legnagyobb mértékben visszavágják, és ami megmarad, azt kivonják az atmoszférából. Számszerűen 2030-ra a 2010-es kibocsátás értékét 45 százalékkal visszavágni, 2050-re pedig 100 százalékkal.

Guterres szerint, mi a teendő?

 • Megadóztatni a szenet.
 • Fosszilis üzemanyag szubvenció megszüntetése.
 • Jövedelem helyett szén adóztatása.
 • Azok megsegítése, akik a klímaváltozás közvetlen hatásait már eleve elszenvedik.

Apokaliptikus tüzek és áradások

Mr. Guterres elmondta a BBC-nek, a tudományos eredmények egyértelműek, ha a Világ nem csökkenti a fosszilis üzemanyagok égetését évente 6 százalékkal 2030-ig, a helyzet sokkal rosszabb lesz. Radikális lépések nélkül katasztrofális 3-5 fokos emelkedést érhetünk el ebben az évszázadban. Ennek előszele máris érezhető.

Az új norma apokaliptikus tűvészek, áradások, ciklonok és hurrikánok.

A biodiverzitás összeomlóban van. Sivatagok terjednek, az óceánok műanyag alatt fuldokolnak. Melegedés okozta oxigénhiánytól a halak fuldokolnak.

Az igazság órája

Mr. Guterres állítja, hogy a Föld nemzeteinek fel kell vállalni a káros anyagok kibocsátásának csökkentését az Egyesült Királyságban és Olaszországban megtartandó nemzetközi klíma konferencián, ami a jövő évben lesz.

A klíma krízissel kapcsolatos teendők promotálása mellett, kéri az országokat, hogy lépjenek fel a kihalások ellen, ami rombolja a biodiverzitást.

A főtitkár értékeli, hogy Az Európai Unió, az USA, Kína, Japán, Dél – Korea, és több mint 110 ország felvállalták, hogy szén semlegesek, hogy a fejlett technológiák segíteni fognak a cél elérésében.

„Biztonságosabb, fenntarthatóbb és méltányos utat kell választanunk”, jutott az ENSZ főtitkár a logikus következtetésre. „Ezen kívül a Föld elleni háborút be kell fejeznünk, egy állandó tűzszünetnek itt az ideje, és ki kell békülnünk a természettel.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3386) Bibliai méretű…

Tibor bá’ online

 

Az Egyesült Nemzetek Élelmiszer ügynöksége attól tart, hogy a COVID-19 járvány közepette, 2021-ben a Világra bibliai méretű éhínség vár

Forrás: Associated Press – Edith M. Lederer

Az ENSZ Élelmiszer ügynökség feje, David Beasley állítja, hogy az ügynökség Nobel Békedíja ráirányította a figyelmet az ügynökségre, ami most felhívja a világ vezetőinek a figyelmét arra, hogy a jövő év rosszabb lesz a jelenlegi évnél, és több milliárd dollár ráfordítása nélkül 2021-ben bibliai méretű éhínség vár a Világra.

A tarhálási részletekből az derül ki, hogy nem élelmiszerből lesz kevés, hanem pénzből. Kb. 130 millió embert kell etetni és ehhez rengeteg pénz kell, amit nagyon nehéz összeszedni. Összességében 15 milliárd dollárra lenne szükség. És az adakozásra szoruló országok?  Jemen, Dél Szudán, Északkelet Nigéria, Burkina Faso Afganisztán,  Kamerun, Közép Afrikai Köztársaság, Kongó, Etiópia, Haiti, Libanon, Mali, Mozambik, Niger, Sierra Leone, Szomália, Szudán, Szíria, Venezuela, Zimbabwe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3385) Ezt kapd ki!

Az eredeti cikk fordítását a VIP előfizetőknek E-mailban elküldöm

Globális szakértő gárda 10 súlyos hibát talált a leggyakoribb COVID tesztnél, ezért követelik a teszt azonnali bevonását.

___________________________________________________________________________

A global team of experts has found 10 FATAL FLAWS in the main test for Covid and is demanding it’s urgently axed. As they should

 

By Peter Andrews, Irish science journalist and writer based in London. He has a background in the life sciences, and graduated from the University of Glasgow with a degree in genetics.

A peer review of the paper on which most Covid testing is based has comprehensively debunked the science behind it, finding major flaws. They conclude it’s utterly unsuitable as a means for diagnosis – and the fall-out is immense.Last week, I reported on a landmark ruling from Portugal, where a court had ruled against a governmental health authority that had illegally confined four people to a hotel this summer. They had done so because one of the people had tested positive for Covid in a polymerase chain reaction (PCR) test – but the court had found the test fundamentally flawed and basically inadmissible.

Now the PCR testing supremacy under which we all now live has received another crushing blow. A peer review from a group of 22 international experts has found 10 “major flaws” in the main protocol for such tests. The report systematically dismantles the original study, called the Corman-Drosten paper, which described a protocol for applying the PCR technique to detecting Covid.

The Corman-Drosten paper was published on January, 23, 2020, just a day after being submitted, which would make any peer review process that took place possibly the shortest in history. What is important about it is that the protocol it describes is used in around 70 percent of Covid kits worldwide. It’s cheap, fast – and absolutely useless.

The 10 deadly sins

Among the fatal flaws that totally invalidate the PCR testing protocol are that the test:

 • is non-specific, due to erroneous primer design
 • is enormously variable
 • cannot discriminate between the whole virus and viral fragments
 • has no positive or negative controls
 • has no standard operating procedure
 • does not seem to have been properly peer reviewed

Oh dear. One wonders whether anything at all was correct in the paper. But wait – it gets worse. As has been noted previously, no threshold for positivity was ever identified. This is why labs have been running 40 cycles, almost guaranteeing a large number of false positives – up to 97 percent, according to some studies.

The cherry on top, though, is that among the authors of the original paper themselves, at least four have severe conflicts of interest. Two of them are members of the editorial board of Eurosurveillance, the sinisterly named journal that published the paper. And at least three of them are on the payroll of the first companies to perform PCR testing!

Heroes we deserve

The 22 members of the consortium that has challenged this shoddy science deserve huge credit. The scientists, from Europe, the USA, and Japan, comprise senior molecular geneticists, biochemists, immunologists, and microbiologists, with many decades of experience between them.

They have issued a demand to Eurosurveillance to retract the Corman-Drosten paper, writing: “Considering the scientific and methodological blemishes presented here, we are confident that the editorial board of Eurosurveillance has no other choice but to retract the publication.’’ Talk about putting the pressure on.

It is difficult to overstate the implications of this revelation. Every single thing about the Covid orthodoxy relies on ‘case numbers’, which are largely the results of the now widespread PCR tests. If their results are essentially meaningless, then everything we are being told – and ordered to do by increasingly dictatorial governments – is likely to be incorrect. For instance, one of the authors of the review is Dr Mike Yeadon, who asserts that, in the UK, there is no ‘second wave’ and that the pandemic has been over since June. Having seen the PCR tests so unambiguously debunked, it is hard to see any evidence to the contrary.

The house of cards collapses

Why was this paper rushed to publication in January, despite clearly not meeting proper standards? Why did none of the checks and balances that are meant to prevent bad science dictating public policy kick into action? And why did it take so long for anyone in the scientific community to challenge its faulty methodology? These questions lead to dark ruminations, which I will save for another day.

Even more pressing is the question of what is going to be done about this now. The people responsible for writing and publishing the paper have to be held accountable. But also, all PCR testing based on the Corman-Drosten protocol should be stopped with immediate effect. All those who are so-called current ‘Covid cases’, diagnosed based on that protocol, should be told they no longer have to isolate. All present and previous Covid deaths, cases, and ‘infection rates’ should be subject to a massive retroactive inquiry. And lockdowns, shutdowns, and other restrictions should be urgently reviewed and relaxed.

Because this latest blow to PCR testing raises the probability that we are not enduring a killer virus pandemic, but a false positive pseudo-epidemic. And one on which we are destroying our economies, wrecking people’s livelihoods and causing more deaths than Covid-19 will ever claim.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3384) Mit tudunk ma?

Tibor bá’ online

Vagyis, a Világban 70 vakcina fejlesztés folyik, amelyek közül még egyet se hagytak jóvá. A III. (klinikai) vizsgálatban 13 van, a II. fázisban 17, és az I. fázisban pedig 40.

Mára megállapításra került, hogy COVID-19 pandémiában szenvedők leginkább fertőznek a tünetek megjelenése előtt két nappal (!!!), és öt nappal utána. Ennek a jelentőségére nem kell, hogy felhívjam a figyelmet. Egy tünetmentes barát, vagy rokon se jelent életbiztosítást. Erre különösen karácsonykor érdemes emlékezni. Az új tények ismeretében a hatóságoknak meg kell fontolni a karanténba vonulás időtartamát is.

Figyelmeztettek, hogy a koronavírus idővel vakcina rezisztenssé tud válni. Ezért a kutatók felhívják a figyelmet az éberség fontosságára.

Egyre több bizonyíték van arra, hogy egy korai mutáció (614G) a járvány leállítását nehezebbé teszi. Korábban a kutatók nem tartották valószínűnek, hogy a koronavírus mutáció útján fertőzöttebbé válhat. Azonban az új kutatási eredmények hatására megváltoztatták a véleményüket.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3383) Izraeli….

Tibor bá’ online

 

Izraeli diplomácia

Izrael állam, megalakulása óta folytat egy nagyon hatásos “diplomáciát”, aki útjában áll, vagy céljainak nem felel meg, azt egyszerűen likvidálja. Íme (a palesztin arabokkal való háborúskodás áldozatai természetesen mellőzve vannak):

September 11, 1962 Munich  West Germany Heinz Krug német rakétatudós
February 23, 1965 Montevideo  Uruguay Herberts Cukurs repülési szakember
October 16, 1972 Rome  Italy Abdel Wael Zwaiter
December 8, 1972 Paris  France Mahmoud Hamshari
January 24, 1973 Nicosia  Cyprus Hussein Al Bashir
April 6, 1973 Paris  France Basil Al-Kubaissi
April 11, 1973 Athens  Greece Zaiad Muchasi
June 28, 1973 Paris  France Mohammad Boudia
March 27, 1978 East Berlin  East Germany Wadie Haddad
June 13, 1980 Paris  France Yehia El-Mashad egyiptomi atomtudós, egyetemi tanár
September 1981 São Paulo  Brazil José Alberto Albano do Amarante A brazil atomprogram szakembere
August 21, 1983 Athens  Greece Mamoun Meraish
June 9, 1986 Khalid Nazzal .
October 21, 1986 Munther Abu Ghazaleh
April 16, 1988 Tunis  Tunisia Abu Jihad
July 14, 1989 Alexandria  Egypt Said S. Bedair egyiptomi tudós, mikróhullámú szakértő
March 20, 1990 Brussels  Belgium Gerald Bull kanadai mérnök Szaddam Husszein szolgálatában
June 8, 1992 Paris  France Atef Bseiso
October 26, 1995 Sliema  Malta Fathi Shaqaqi
September 27, 2004 Damascus  Syria
August 1, 2008 Tartus  Syria Muhammad Suleiman katonai szakértő.
January 12, 2010 Tehran  Iran Masoud Alimohammadi
July 23, 2011 Tehran  Iran Darioush Rezaeinejad iráni mérnök
November 12, 2011 Tehran  Iran General Hassan Tehrani Moghaddam iráni rakéta szakértő
January 11, 2012 Tehran  Iran Mostafa Ahmadi-Roshan iráni atomtudós
February 12, 2013 Damascus  Syria Hassan Shateri
July 5, 2014 Damascus  Syria Mwafaq Badiyeh
April 21, 2018 Kuala Lumpur  Malaysia Fadi al-Batsh

A legutolsó sikeres gyilkosságok:

Kaszem Szulejmáni az iráni forradalmi gárda vezetője 2020. január 2.

Mohsen Fakhrizadeh iráni atomtudós 2020. november 27.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3382) Antarktisz

Tibor bá’ fordítása online

 

Mit rejt az Antarktisz jégmezői alatt húzódó tó

Az orosz tudósok beszámoltak az Antarktisz jege alatt húzódó, Vosztok-tóban található, teljesen ismeretlen baktériumról. A felfedezett mikroorganizmus választ adhat arra a kérdésre, hogy milyen életformát találhatunk a bolygóközi űrben. A kutatók szerint a w12310 névre keresztelt baktérium teljesen ismeretlen volt a kutatók előtt. Később kiderítették, hogy genetikailag a baktérium mindössze 86 százalékban azonos az összes ismert organizmussal. A Lentaru szerint ez tökéletesen elégséges annak a ténynek a megállapításához, hogy a mikroorganizmus teljesen egyedülálló.

A szokatlan baktérium felfedezési helye az Antarktisz gleccserei alatt elhelyezkedő legnagyobb tó. A tó feletti jég vastagsága 4000 méter, és a becslések szerint 20.000 éves. Az orosz űrkutató állomásról elnevezett Vosztok-tó 15.000 éven át maradt elszigetelve a Föld többi részétől, állítják a tudósok. A tó vizének hőmérséklete a felszín közelében mindössze 2-3 fokkal van fagyáspont alatt. Vagyis nagy valószínűséggel a tó fenekén geotermikus forrás lehet, ami melegíti a tavat és kellemes életkörülményeket biztosít mikroorganizmusok részére. A környezet, amiben a w12310 baktérium fennmarad hasonló lehet ahhoz, ami a Jupiter bolygó holdjainak (Ganümédesz, Kallisztó, Európé) jégóceánjai alatt, valamint a Mars bolygó pólusainál található. A tudósok ebből arra következtetnek, hogy az Antarktisz prehisztorikus jege alatt található mikroorganizmusok tanulmányozása megoldhatja a talányt, hogy milyen életformákkal találkozhatnak az űrben.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3381) Hétvégi lazítás

Tibor bá’ vissza a múltba online – ausztrál emlékek

 

Ham Sandwich

Pista bácsi nem volt több 35 évesnél, és így a mai fogalmak szerint aligha érdemelte ki a bácsi megszólítást. Bácsiságát, azt hiszem, két dolognak köszönhette. Egyfelől, vagy tíz-tizenkét évvel volt idősebb nálunk, amit mi huszonévesként igen soknak tartottunk, másfelől pedig vidéki volt, és ez még Melbourne-ben is érezni lehetett rajta. Mindent összevetve Pista bácsi az a fajta rátarti magyar volt, aki húsz év után pontosan annyit fog tudni angolul, mint húsz nap után tudott, vagyis semmit.

Pista bácsi bejárt abba a fitzroy-i magyar milk barba, ahol egy időben én is mindennapos vendég voltam. Ízes magyarsággal beszélt, de hát az ott nemigen érdekelt senkit. Valami gumigyárban dolgozott igen kemény körülmények között, amit az irgalmatlan meleg és a penetráns vegyi szag tett majdnem elviselhetetlenné. Ilyen kemény körülmények esetében a munkaadó nem kényes a nyelvtudásra, ilyen állást a Pista bácsik is kapnak.

Pista bácsi egyébként békés természetű ember volt, csendes, sokat tűrő. Panasz a száját sosem hagyta el. Csendesen éldegélt, számunkra megfejthetetlen volt, miért itt és minek.

Egyik este a társaságnak nem volt nagy kedve a dumához, inkább csak üldögéltünk, így Pista bácsi is szóhoz jutott.

– A franc, csak tudnám, miért kell nekem mindig fasírtot ennem? – Nocsak, még sincs minden rendben, kaptuk fel a fejünket.

– Miért kellene neked mindig fasírtot enned? – tettem fel a kérdést, és fürkészni kezdtem Pista bácsi’ arcát.

Hadd szúrjam közbe, hogy déltájban a gyárak, irodák, intézmények mind-mind leállnak lunch time címen, amely ebédidőt jelent, úgy megközelítőleg.

Na, most belém lehet kötni, miért megközelítőleg! Hát, azért, mert az időpont, az időtartam és a cél a lunch time és ebédidő között azonos, de a bonyolítás merőben más.

A lunch time-ot illik betartani másodperc pontossággal, ami azt jelenti, hogy mindenki űzi magát, rohan, alig rágja a falatot.

Idehaza az ebédidőre jó tíz-tizenöt perccel korábban kezdenek „felkészülni”, egymásnak átkurjongatni, „Jössz enni, Marika?” Rendszerint húsz perccel tovább tart, mint kellene, és akkor is hoz magával mindenki egy kis süteménymaradékot, amelyet az íróasztalnál fogyaszt el. Egy órával később jön a kislány, akitől meg lehet rendelni a másnapi „ala kártot”, és nagyokat lehet vitázni a kollégákkal, ki mit rendeljen, illetve a jelen éppen nem levők helyett mit rendeljenek stb. Ezen okokból kifolyólag az én agyamban a „lunch time” és az „ebédidő” nem is egy emeleten van, bár tudom, hogy az egyik a másiknak pontos fordítása.

Hát, akkor most vissza Ausztráliába. Szóval, az emberek egy részének a felesége még reggel csomagol lunch-ot, mert így olcsóbb. A magányosok és pénzesebbek (ezek nem mi voltunk) beszerzik maguknak a helyszínen.

A helyszín az rendszerint egy bódé az utcán, ahonnan lunch time alatt ezrével szórják ki az előre gyártott szendvicseket.

A szendvicsek pedig a 12×12 centis „kockakenyér” két hajszálvékony szeletéből állnak, vékonyan megvajazva, és közé téve akármi.

Az akármi lehet: szardínia, sonka, csirkehús, sajt, tojás, sült marha, főtt rák meg a fene tudja, még mi. Viszont bőségesen van bele téve fejes saláta levele, amitől az egész olyan mutatósan vastaggá válik.

Ezzel a dolog még nincs kész. Ugyanis a 12×12 centis, négyzet alakú, dupla kenyérszeletet a benne lapuló töltettel együtt mindkét átló irányában át is vágják. Így kapunk 4 darab aprócska, egyenlő szárú derékszögű háromszöget, amelyeknek átfogója 12 cm, befogói hossza pedig egyenként 8,5 cm. De guszti vagy! Hamm, bekaplak, egy falat!

Még annyit kell tudni a szendvicsekről, hogy „jobb helyeken” mindezt fehér és barna kenyérből is elkövetik.

Ezekben a bódékban lehet még kapni pie-okat is (kiejtése: páj), amelyek linzertésztába bújtatott édes és sós töltetek, és hamburgert, amelyet Pista bácsi a történetem elején „fasírtnak” titulált. Nagyon helyesen.

A hamburger adjusztálása merőben más. Nem nagyon kellene firkálnom róla, elvégre néhány éve a budapesti főutakat is ellepték a hamburgeristák. Enyhén fonnyadt zsemle behasítva, becsapva közé egy alig átsült, erősen hagymás, darált marhahúsból préselt, vékony szelet, jól szemen spriccelve valami büdös szósszal, és kész. Szerencsétlen Pista bácsi ezt ette hónapok óta.

Na, most folytassuk ott, ahol abbahagytam a Pista bácsival elkezdett beszélgetést.

– Hát, öcsém, azért eszem mindig csak fasírtot, mert nem tudom, hogyan kérjek mást. – Megint csak összenéztünk.

– Miért, Pista bácsi, mit kérsz?

– Hát, azt mondom, hogy „hamburger plíz”, aztán kapom a fasírtot.

– És mit szeretnél enni legközelebb?

– Mondjuk sonkás szendvicset, azokkal a szép piros szeletekkel.

– Figyelj, Pista bácsi! Legközelebb mondd azt, hogy „hem szendvics plíz”, na, mondd utánam! Hem szendvics, hem szendvics.

– Hát „hem szendvics plíz”.

– Nagyon jó, Pista bácsi, nagyon jó.

Másnap este vártuk Pista bácsit, hogy megtudjuk, sikerült-e neki betörni a hem szendvicset fogyasztók táborába. Helyette Zsíros Karcsi jött, már az ajtóban fuldoklott a röhögéstől.

Kiderült, hogy délben Zsíros Karcsi 2 méterrel állt Pista bácsi háta mögött, és mindent tisztán látott és hallott. Ezek szerint, amikor Pista bácsira került a sor, büszkén köpte ki a szavakat, „hem szendvics plíz”. Igen ám, de az árus tudni akarta, hogy fehér vagy barna kenyérből kéri-e, tehát visszakérdezett.

– How do you want it, with white bread or brown bread? – Ebből Pista bácsi egy kukkot sem értett, így hát megismételte a betanult szöveget.

– Hem szendvics plíz.

– All right – fakadt ki az árus –, de hogy kéred, barna kenyérrel vagy fehér kenyérrel?

Pista bácsi, nem értve a kérdést, nem tehetett mást, újra megismételte:

– Hem szendvics plíz.

Erre már az árusnak kezdett elfogyni a türelme, főleg, mert Pista bácsi mögött egyre gyűlt a kielégítetlen vevők sora.

– All right, you fucking idiot, how do you want it? White bread or brown bread?

Pista bácsi először kétségbeesetten körülnézett, majd lemondóan nyögte ki a már sokszor bevált szavakat.

– Hamburger plíz.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3380) Sorsunk

Tibor bá’ online

 

Már nagyon régen nem volt politikai poszt, de most nem vagyok képes kihagyni az alkalmat, mert mérföldkőnek nevezhetőek a napi események.

Orbán Viktor belemondta a szemünkbe, hogy Brüsszelben az a nézet, hogy ahova nem engednek be migránsokat, az nem jogállam. Ezt pedig ő, mint Magyarország miniszterelnöke nem engedheti meg a magyar emberek rovására. Nem tudom ezt hányan veszik be az országban, de én már szinte komikusnak találom. Na jó, de mi következik ebből?

Mi nem engedünk be migránsokat (aminek különben én is híva vagyok), tehát nem vagyunk jogállam, és ezért (parasztosan fogalmazva) nem kapunk több pénz, az orbáni magyarázat szerint. Szerencsére, vagy sokak szerencsétlenségére, Orbán megvétózhatja a pénzosztást, és ezzel jól keresztbe tesz 25 tagállamnak, viszont nem lehet tőle megtagadni a pénzt jogállami alapon.

Úgy sejtem, Orbán a pénzről már rég lemondana, csak ne derüljön ki ország-világ előtt, hogy Magyarország már réges régen nem jogállam. Tehát köti az ebet a karóhoz, amiben egyenlőre Lengyelország partner. Akinek ez nem világos, annak megjegyzem. Orbán, Merkelnek azt mondta, hogy amit kér tőle az egyenlő az öngyilkossággal. Különben jó helyen mondta, mert Merkel eddig mindent elnézett neki azért, mert a német vállalatok állítják elő a magyar GDP 52 százalékát, és a hasznot természetesen ki is viszik innen. Magyarul német gyarmat vagyunk, államilag garantált jogfosztott rabszolgák felajánlásával.

A lényeg mégis az, hogy Orbán a büdös életben nem fogja visszavonni a vétóját. Egyszerűen nem vonhatja vissza, mert ha visszavonja és kiderül, hogy nagy rakás brüsszeli pénz Mészárosék zsebébe vándorolt, akkor be lehet őket perelni, na nem itthon, és vissza lehet követelni az ellopott pénzt.

Marad Brüsszel. Illetve maradna, de néhány tagállamnak teli van a hócipője Orbánnal. Vagyis, ha Merkel bármit kitalálna, meg fogják vétózni. Megy egymás felé a két kecske a keskeny pallón, és egyik se akar utat adni a másiknak.

Nem fognak beleesni a patakba, mert annyira azért nem hülyék. Arra vagyok kíváncsi, mikor döbbennek rá, hogy Orbánnak nincs többé helye az Unióban. És ha már jósolok hozzá teszem, Lengyelország az utolsó percben vissza fog lépni. Hogy velünk mi lesz, azt csak a magyarok istene tudja. Majd fizetitek a 30 évre felvett hitel törlesztéseit. Azért, abból is van némi haszon, ha az ember 87 éves. Gürizzen az, aki megússza a COVID-19 fertőzést, és Orbánt kétharmaddal harmadszor is beszavazza a hatalomba.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3379) Statisztika

Tibor bá’ online

 

A házi közvélemény kutatásban megkérdeztük, hogy hogyan válaszolsz a kérdésre: beoltatod-e magad vagy sem? A kérésre 150 olvasó válaszolt. Ezek 23 százaléka volt IGEN, majd duplája, 42 % NEM és 35 % még nem döntött. Valószínűek tartom, hogy ezek is egy-harmad, két-harmad arányban fognak dönteni. Ez különben jobb az országos átlagnál, mert ott az igenek aránya csak 17 %. Némileg tehát érvényesül az értelmes emberek fóruma, mer 23 % mégiscsak több mint 17.

Így vagy úgy, ha durván akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám sorainkban kétszer több az értelmetlen, mint az értelmes ember. De nem erről van szó. A rengeteg összeesküvési elmélet hirdetés megtette a magét. De mért nem gondolkodtok el logikusan? Az összes vakcina III. vizsgálatánál 20-40 ezer embert oltanak be. Egyetlen egy se halt bele. Akkor mitől féltek? Mellékhatástól? A COVID-19-nek van mellékhatása, sőt bele is lehet halni. Ha választani kell én inkább a vakcina még nem jelentkezett mellékhatását választom a COVID-19 helyett.

Nézzük a esztelen propagandát. L.S. barátunk legutolsó hozzászólását itt leközlöm. Olvassátok el, és szavazzatok. A jövőben ilyen vaskos marhaságot átengedjek-e vagy sem?

___________________________________________________________________________

A VAKCINÁK PERE

Pennsylvánia, 2O18.január 11.

Egy előtervezett tömeggyilkosság a napirenden

 1. Stanley Plotkin, esküdtszéki eljárásának hivatalos jegyzőkönyve

Cleanthis Grivas

http://www.grivas.info/emvolia/361-kl-grivas-i-diki-ton-emvolion-pensylvania-11-01-2018

“Az következő fasizmust már nem fasizmusnak fogják nevezni.

“Totalitárius terápiás államnak” fogják nevezni.

És annak jelképe nem lesz a horogkereszt vagy a sarló-kalapács.

Egy mérgekkel ellátott fecskendő lesz, amely áthatol egy ártatlan újszülött

gyermek testén és erőszakkal vezeti be a betegség bomló univerzumába.

Sajnos: “A történelem rossz tanár: először rója a  büntetést, majd késöbbre

hagyja, hogy a tanuló megtudja, midezt miért.” (Arthur Koestler)

Κλεάνθης Γρίβας ( Cleanthis Grivas )

TARTALOM

 1. A NÁZIZMUS UTJÁN: 1933-tól 2018-ig
 2. KÉT KÜLŐNLEGES FÖHŐS: STANLEY PLOTKIN & PAUL OFFIT
 3. A BŰNÖZÉS MOTIVÁLÁSA: MINDIG A NYERESÉG
 4. A FÉLELMETES ELLENFÉL: AZ ÜGYVÉD AARON SIRI
 5. DR. DR. STANLEY PLOTKIN ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁSÁNAK HIVATALOS JEGYZŐKÖNYVE
 6. (Óriási) érdekellentétek

A tudosok “lelkiismeret” megszerzésének az ipara

 1. Az úgynevezett “tudományos” kutatás abszolút megbízhatatlansága.
 2. Vakcinák: A nácizmus által kijelölt úton.

Kísérletek bebörtönzött anyák babáival, árvákkal, a társadalom peremére szorult emberekkel,

szellemi fogyatékossággal élő személyekkel, stb.

Kommentár: Az oltások és a nácizmus “etikájának” újjáélesztése

 1. Hepatitis B vakcinák

Kommentár: Az oltások “ártatlanok, amíg bűnösségüket  be nem bizonyítják …”.

 1. DTap / TDaP oltások és autizmus

Kommentár: Mr. Hyde eltávolította Jekyll doktort.

 1. HPV vakcina (Gardasil)

A nagy trükk az adatok megváltoztatása

Megjegyzés: A biztonsági teszt eredményeinek a módosítsa.

 1. Pertussis és hepatitis B oltások.

Kettős kritérium az oltásbiztonsági tesztekben

A vakcina mellékhatásainak figyelése 2-5 napig tartott!!

 1. A pertussis vakcina hatékonysága

Az immunitás valószínűleg 5 évig tart. (!)

A vakcina hatékonysága 2 év után csökken. (!)

A beoltott emberek továbbítják a betegséget. (!)

Kommentár: Naiv az aki a naiv kijelentést teszi, miszerint “az oltás védi az oltott embereket és a közösséget”.

 1. A túlaktív immun: a nagy gyilkos

A vakcinák célja az immunrendszer aktiválása.

Kommentár: Az immunrendszer túlstimulációjának kiváltása azonban az autizmus egyik fő oka.

 1. Az események jelentési rendszerének (VAERS) adatai “A legtöbb mellékhatás valószínűleg a VAERS rendszerhez kapcsolódik” … de “ez helyes”, és hogy “a VAERS rendszerben a vakcina mellékhatásainak csupán 1% -át képviselik” (!!!)

Kommentár: A “tudományos” logika trükkjei

 1. A kivételek megszüntetése vallási okokból

“A bibliai szövegeket az oltások feltalálása előtt írták.” [!]

Kommentár: De a szülők a gyermekek oltásának megtagadásáról szóló döntéseik a jelenlegi tapasztalataikon alapulnak, nem pedig a “bibliai szövegeken” vagy az orvosi kezeléseken.

Bibliográfia: az irás végén

http://www.grivas.info/emvolia/361-kl-grivas-i-diki-ton-emvolion-pensylvania-11-01-2018

A teljes jegyzőkönyv:
https://www.docdroid.net/8zJh4QQ/1-11-18-matheson-plotkin.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3378) Dollár…

Tibor bá’ fordítása online

 

Dollár lemaradt az Euróval szemben a nemzetközi elszámolásban

A nemzetközi elszámolást végző Swift rendszerből származnak az adatok

2020 októberében a globális fizetéseknél leginkább az eurót alkalmazták.

A Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications = Társaság az egész Földre érvényes financiális telekommunikációra) több mint 11 ezer financiális intézménnyel áll kapcsolatban 200 országban. Az ő kimutatásuk szerint a részesedés így alakult:

€ = 37,82%

$ = 37,64%

Ł, jen, CAD = 12,25% (angol font, japán jen, kanadai dollár)

Juan = 1,66% (kínai juan)

Az Euró éppen hogy lehagyta a dollárt, de lehagyta. Ez a „lehagyás” a jövőben valószínűleg fokozódni fog. Érdekesség, hogy a rubelről nincs egy árva szó se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3377) AstraZeneca

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

 

Az AstraZeneca által gyártott koronavírus vakcina előállítása könnyű és olcsó, ezen kívül úgy tűnik hatékony

Ezt kapjuk mi is

Az első kiértékelések szerint a gyártók rátaláltak egy kiszerelő üzemre.

Szerzők: Rebecca Robbins and Benjamin Mueller

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem tegnapelőtt (november 23.) bejelentették, hogy az olcsó és könnyen előállítható koronavírus vakcinájuk hatékonynak bizonyul, követve a vezető vakcina gyártók reménykeltő eredményeik bejelentését.

Az első kiértékelések szerint a klinikai vizsgálat azt mutatta, hogy a vakcina hatékonysága 62 illetve 90 százalékos, attól függően, hogy alkalmazták azt. Ez azt jelenti, hogy a vakcina jelentős muníciónak számít a pandémia ellen, ami a mai napig 1,3 millió ember életét vette el 2020 januárja óta.

AstraZeneca állítja, hogy még ebben az évben elkezdi a vakcina leszállítását, és képesek lesznek 3 milliárd dózis előállítására a jövő évben. Mivel egy embernek két dózist kell kapni, ez azt jelenti, hogy a Földön minden ötödik embert be tudják ezzel a mennyiséggel oltani.

Más vakcina gyártóktól eltérően az AstraZeneca hatalmas mennyiséget fog tudni gyorsan legyártani, amit könnyen lehet hosszabb időre tárolni és a költség nem fogja meghaladni a néhány dollárt.

Pfizer és Moderna vizsgálati eredményei 95 százalékos hatékonyságot mutatnak, de ezeket a vakcinákat -80°C hőmérsékleten kell tartani, ami a tárolást, szállítást és szétosztást igen megnehezíti. Ezen kívül az AstraZeneca 3-4 dolláros dózisai csak tört része annak, amibe a többi gyártó termékei kerülni fognak.

Az AstraZeneca változó hatékonyságának oka az oltás beadásának módja. A 90 százalékos hatékonyságot akkor érték el, amikor az első oltás fél dózis volt, a második oltás pedig egy teljes dózis. A hatékonyság csökkent, amikor mind az első oltásnál, mind egy hónappal később a második oltásnál teljes dózist alkalmaztak.

A klinikai vizsgálatot Nagy Britanniában és Brazíliában végezték. A vizsgálat alatt nem tapasztaltak hátrányos mellékhatást. A vizsgálatot ideiglenesen leállították, amikor Angliában az egyik önkéntesnél neurológiai panaszokat tapasztaltak.

A gyártók a klinikai vizsgálat eredményeit benyújtják Nagy Britanniában, Az Európai Unióban és Brazíliában az engedélyező hatóságoknak, hogy beindíthassanak egy vészhelyzeti jóváhagyást.

Míg a Pfizer és Moderna mRNS technológiát alkalmaz, az AstraZeneca vakcina ettől eltérő. Csimpánz adenovirus legyengített változatát használják, amivel koronavírus géneket juttatnak az emberi sejtekbe. Ez beindítja az immunrendszert, hogy a tényleges koronavírusokkal felvegye a harcot.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3376) Öregedés gátlás

Tibor bá’ fordítása online

 

Forrás: RT

A tudósok felfedeztek egy fontos sejtfehérjét, ami az öregedésért felelős. Ez lehetőséget biztosíthat az öregedés lelassítására vagy akár megállítására. Úgy gondolják, hogy a szénanhidráz nevű fehérje felismerése az első lépés egy olyan gyógyszer előállítására, amely lelassítja az idegdegenerálódást, mint például az Alzheimer vagy Parkinson betegséget.

A Nottinghami Egyetem tudósai nagyobb mennyiségű fehérje részecskéket találtak öreg egerek agyában és izmaiban, a fiatal egerekhez képest. Viszont az agyi degenerációban szenvedő fiatal egereknél is ez volt a helyzet. Ez arra mutathat, hogy az energiát gerjesztő fehérje a sejtek mitokondriumában szerepet vállal az öregedésben.  Erről itt van szó.  

Annak meghatározására, hogy a fehérje káros lenne-e, nem pedig a test védekezése lenne az öregedési degenerációval szemben, a kutatók kipróbálták egyetlen milliméter hosszú bélférgen. A bélféreg szénhidráttal való etetése megrövidítette az életét. Ezek szerint a tudósok  rátalálhatnak egy, az Alzheimer kort leküzdő gyógyszerre. Lisa Chakrabarti az Egyetem állatorvosi fakultásának vezető kutatója szerint: „Ami valóban izgalmas fejlemény, hogy képesek voltunk meghatározni ennek a fehérjének a sejten belüli szerepét az öregedésben.” – „Sikerrel kecsegtető kezdet a mitokondriumban lévő azon fehérje elismerése, amely a test öregedését lelassítja, miközben egyéb, nem kívánt mellékhatásokat sakkban tartja.” – „Jelentős lehetőséget biztosít mind a degeneráló betegségek gyógyítása, mind pedig a test öregedésének csökkentésére.”

Három év kutatási munka eredményeit az Ageing tudományos folyóiratban jelentek meg.

Jelenleg a kutatók megpróbálnak olyan inhibitorokat találni, amelyek segítségével sikeresen lehetne csökkenteni a szénhidrázok jelenlétét, és akkor boldogan élhetnék 200 évig. 😀

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3375) Tramp…

Tibor bá’ fordítása online

 

Trumpnak két hónapja van, hogy megtámadja Iránt, és ez nem elképzelhetetlen

Szerző: Tom Fowdy, angol politikai elemző.

Miközben a Trump adminisztráció alkonyában van, a Fehér Háznak több befejezetlen témája van, elsősorban Iránnal kapcsolatban. Kérdés Trump mennyire hajlandó elmenni, hogy lehetetlené tegye Biden részére az, de eszkalációt.

Miután Szaud Arábia és Izrael két éven át folytatott követelésére „maximális nyomást” gyakoroltak Iránra, amivel a Trump adminisztráció a rezsimet kívánta gyengíteni és erőszakkal meg kívánta gátolni regionális ambícióit. Azonban Joe Biden januári elnöké válása miatt Washingtonban és Tel Aviv-ban egyre nő az aggodalom, hogy a Trump adminisztráció kedvező eredményeit visszacsinálják.

Kevés idő maradt, de az esély egy utolsó USA-Irán konfrontációra nem lehetetlen. A nukleáris energia ügynökség (IAEA) jelezte, hogy Teherán dúsított urániuma  tizenkétszer több mint, amit a szerződés megengedett. Irán folyamatosan túllépte azt, amire kötelezte magát, de tagadja, hogy nukleáris fegyverek gyártásába kezdett volna. Azonban Trumpék a Fehér házban nem „párbeszédre” törekszenek. Valójában nem érdekli őket a „normalizáció” Iránnal, aminek fenntartása az Obama adminisztrációval „iszonyatos nagy hiba” volt. Ebből következik, hogy a hátralévő két hónap alatt várható, hogy a Fehér ház mindent meg fog tenni az „új státusz quo” fenntartására, még akkor is, ha az valami fajta büntetést jelent, amit Trump a múltban örömmel csinált.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

(3374) Hétvégi lazítás

Tibor bá’ vissza a múltba – ausztrál emlékek

Chevrolet

 

A sors úgy hozta, hogy Miki barátom Sydney-ben, én Melbourne-ben telepedtem le, de azért egymást szemmel tartottuk. Három hónap után már mindkettőnknek volt autója. Nekem egy 3 éves Morris Minor, amelyet 700 fontért vettem, természetesen részletre . Miki viszont egy 1932-es Chevrolet-t vett 18 fontért, amelyet kápé fizetett (nagy kunszt).

1957-ben egy 1932-es évjáratú kocsi még nem volt veterán, egyszerűen csak lefutott roncs. Igaz viszont, hogy „üzemképes” állapotban volt. Az is igaz, hogy ez nem számított különösebb eredménynek, mert 1932-ben még annyi anyagot raktak egy benzinmotorba, és olyan alacsony a fordulatszáma, hogy ezek a kocsik még ma is „üzemképesek”, csak éppen nem tartozik hozzájuk már sem alváz, sem karosszéria. Azok már rég lerohadtak a motor környékéről.

Na szóval, Miki első gépkocsija működött, és ez volt a fontos. A tömegközlekedés nemcsak igen drága volt, de nem is lehetett rá mindig számítani: Miki a kocsiját nagyon előkelően csak Chevnek (ejtsd: sev) becézte, pontosan úgy, ahogy a papa pénzét költő selyem ifjak a Detroitból importált, méregdrága, vadiúj gépóriásokat. Annyi volt a különbség, hogy Miki nem pörgette a slusszkulcsot a mutatóujján a társaságtól való búcsúzása közben, ugyanis slusszkulcs helyett két drótot kellet összekötni a műszerfal alatt.

A kocsinak voltak még más apró hiányosságai is, de hát 18 fontért (amely egy heti fizetése volt) mi a fenét akarhat az ember. Így például a padlózata meglehetősen hiányos volt. Nem csak a kárpit kopott fel róla, de már a deszkázat is át-átlyukadt (abban az időben nem lemezből készült a padló), és bizony a kocsi alatt lapuló macskaköveket is látni lehetett. Na persze volt ennek előnye is, mert menet közben a kiürült sörösüvegeket (akkor még nem volt dobozos sör) nem kellett nagy ívben kidobni a kocsiból, amit ugye a rendőr akár több száz yardról is láthatott, le lehetett engedni őket a padlón tátongó lyukakon keresztül. Szép csendben, sutyiban. Igaz, Miki ezt sosem engedte meg az utasainak, de ez nem jelentett semmit.

Az viszont kifejezetten bosszantó volt, hogy bal kanyar esetén a jobb ajtó kinyílt. Ennek egyszerű oka volt. Kanyarban az ajtó és az ajtókeret közti hézag (normális körülmények között 4-5 mm) sokszorosára, mondjuk két centire nőtt. Miki eredeti foglalkozása különben autószerelő, így rácsavarozott a karosszériára egy hatalmas WC-riglit, amelynek tollát mintegy három centire lehetett kitolni. Ez aztán megfogta az ajtót.

Ne is mondjam, a gépkocsi birtokában Miki ázsiója megnőtt a sydney-i társadalmi életben. A kocsit a gazdag ausztrálok nagyon jópofának tartották. Különben is mindenki tudta, hogy csóró magyar, most jött. Lesz neki még több pénze is (nem lett). A lényeg azonban mégis az volt, hogy hajnalban, egy-egy parti után volt mivel hazamenni a húsz-harminc kilométerre lévő albérleti szobába.

Mikinek volt egy gyerekkori osztálytársa, aki még a ’40-es években ment ki, akarom mondani, vitték ki a szülei. Ez a fiú ott járt középiskolába és egyetemre is. Ez az a két hely, ahol az életre szóló barátságok kötődnek, és az utóbbi a kulcsa az uralkodó rétegbe való bekerülésnek. Gyuri már bekerült, és mint ilyen, Mikit meghívatta egy rohadt előkelő partira. Biztosan azt mondta, „srácok, hozok szombaton egy igazi freedom fightert”.

Miki ment, és végig jó pofáskodta az estét, mindenki dűlt a röhögéstől. Neki minden angol mondatról egy magyar vicc jutott az eszébe. Ezt csak le kellett fordítani, és az ausztrálok rettenetesen eredetinek találták (mi nem, még ma is azokat a vicceket hallom tőle, ki tudja hány ezredszer).

Jött az est fénypontja, a búcsú és a hazamenés. Ez azért fénypont, mert itt dől el, ki kit visz haza, stb. Kipárosítás után egyetlen facér lány maradt (persze az isten háta mögött lakott) és két fiú, egyik a Miki. Na, ki vigye haza a csajt? Folyt a vita a két fiú között. Végül úgy döntöttek, megkérdik magát a lányt, mivel vigyék haza, egy VW-vel vagy egy Chevvel. Így előkelően: „ví-dabljú” vagy „sev”.

Na persze, a csajok Ausztráliában sem különbek, és már akkor sem voltak, így csak természetes, hogy a lány a Chevet választotta, és már előre lázban égett, mit fognak szólni a szomszéd ablakból leselkedő lányok, ha meglátják, hogy éjfél környékén egy hófehér Chevből száll ki.

A fiúk persze tudták, és az ablakhoz sorakozva nézték a hatást. Miki és a lány kimentek a kapun, és kezdtek végigmenni a járda szélén sorakozó gépkocsik mellett. Ötödik vagy hatodik helyen állt Miki kocsija. Olyan volt, mint egy ott felejtett emlékmű, robosztus és a rossz világítás mellett is láthatóan kopott. Mellette a csaj földig érő nagy estélyiben és tűsarkú cipőben. Megálltak. Az ablakban mindenki lélegzetvisszafojtva figyelt. Megindult a beszélgetés.

– Ez mi?

– Ez egy Chev.

– Ez egy Chev?

– Ez az.

– Hol kell beszállni?

– Hol akarsz ülni? Elöl vagy hátul?

– Ahol lehet.

– Ülj mellém.

– Inkább hátra ülnék.

– Oda nem lehet.

– Mért nem?

– Lehet, de nem tűsarkú cipőben.

– Mér’, mi baj van a cipőmmel?

– Most még semmi, csak lesz, ha odaülsz.

– Hát ezt nem értem.

– Nézd, hátul nincs padló.

– Hogyhogy nincs padló?

– Úgy, hogy nincs padló.

– Hát mi van?

– Lyuk.

Dermedt csend, a lány nyilván arra gondolt, hogy ez egy rohadt nagy leégés, vissza kellene menni, de az még nagyobb leégés. Tehát egy hirtelen mozdulattal úgy döntött, beül előre, és nyúlt a kilincs után, beleakaszkodott, de az nem engedett. Tehát rángatni kezdte.

– Mit csinálsz?

– Ki akarom nyitni az ajtót

– Várj, előbb elhúzom a riglit

– Minek itt ez a rigli?

– Menetközben ez tartja csukva az ajtót.

– Mért, különben kinyílik?

– Ki.

– Azt ígérted, Chevvel viszel haza.

– Ez egy Chev.

– Lehet, de húszéves.

– Nem húsz, huszonöt.

– Ezt nem mondtad.

– Nem kérdezted, hány éves.

Ekkorra az ablakokban már olyan hangosan röhögtek, hogy nem lehetett nem meghallani. A lány menekülni akart a jelenet elől.

– Nem érdekes, csak indulj már el.

– Azt csinálom.

– Akkor mért nem indul?

– Nem találom a drótot, sötét van.

– Milyen drótot? Ez nem kulccsal működik?

– Ez nem. Ez dróttal.

– Ilyet még nem is hallottam.

– Én sem, én találtam ki.

– Na, indulj már!

– Nem akar, azt hiszem, meg kell kurblizni.

– Hát akkor kurblizd meg.

Szóval a kurblira sem indult be. Először lejöttek a fiúk és tolták. Oltári nagy heccnek számított. Végül kihívták az autóklubot, akik a tagjaik részére ingyenes “kis hiba elhárítást” szolgáltattak. Mikinek volt annyi esze, és a vételt követő napon belépett a klubba.

Igen ám, de azon a héten akkor már harmadszor hívta ki a klubot, és ott már kezdték unni a dolgot, finom célzásokat tettek.

A végső eredmény a következő lett: a lány többet nem állt vele szóba, az autóklub nem állt vele szóba, Gyuri barátja nem állt vele szóba, és ugye a saját kocsijával sem tudott szót érteni.

Miki barátom tehát gondolt egyet. A kocsiról levette a rendszámtáblát és „ott felejtette” valahol. Hazament és megfogadta, az életben többé nem vesz Chevrolet-t. Be is tartotta. Manapság japán kocsikkal jár.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!