Hírek Világ Oroszország Hosszú-hosszú háborúra rendezkedik be Oroszország, ezt jelzi az új védelmi miniszter személye

Andrej Belouszov és Vlagyimir Putyin
Írta: Ferenc SzéF

 

A kezdeti villámháborús reménykedések kudarca után Putyin elnök belátta, hogy a Nyugattal gazdasági és technológiai harcot is vívnia kell, és ehhez az új műsorhoz új férfi kell. Sztálin óta most először lett olyan vezetője a védelmi tárcának, akinek semmilyen katonai tapasztalata nincs.

Andrej Belouszov közgazdász védelmi miniszteri kinevezése azt jelenti, hogy Vlagyimir Putyin a hadiipari komplexumot a gazdaság motorjává kívánja tenni, és militarizálása révén hosszú ideig folytatni kívánja a háborút.

Totálisan Putyin-párti személyről van szó, de miért egy civil?

A moszkvai elnöki rendszerben a vezető felé mutatott lojalitás az első és legfontosabb szűrő, melyen az új védelmi miniszter kétség nélkül átjut. Méltatói emlékeztetnek arra, hogy a Krím 2014-es annektálásakor Putyin gazdasági környezetében Andrej Belouszov volt az egyetlen, aki feltétel nélkül támogatta a döntést, miközben az oligarchák féltették profitjukat az esetleges nyugati szankcióktól, a vezérkar pedig a logisztikai problémák felett aggodalmaskodott.

Az idő Belouszovot igazolta, mert bár érkeztek szankciók az Obama-kormány részéről, 2022-re Oroszország nemzeti jövedelme visszaállt a ‘Krím előtti’ állapotra. Gyakorlatilag tehát – átmeneti veszteséggel -, de megszerezték Európa egyik legértékesebb stratégiai pontját, amit azóta is szilárdan tartanak, és ami nélkül az Ukrajna elleni háború megvívása szinte lehetetlen volna.

Belouszov az elnök kinevezési ceremóniáján - 2024 május 7.
Belouszov az elnök kinevezési ceremóniáján – 2024 május 7.Vyacheslav Prokofyev/Sputnik

Putyin elnök akkor megjegyezte, hogy Belouszov katonásabban viselkedett, mint sok katona. Ha tehát bárki abban reménykedik, hogy egy polgári személy fölemelése a katonai hierarchia csúcsára egyben valamiféle civil enyhülés jele az orosz vezetésben, az valószínűleg csalódni fog. A döntés tisztán pragmatikus, hogy Oroszország felkészülhessen az ukrajnai háború technológiai szakaszára, és alkalmassá váljon egy esetleges háború megvívására a Nyugattal szemben is.

A védelmi miniszter nem vezeti a hadsereget, de ő biztosítja a fejlesztések feltételeit és a hadigazdaság működését

A döntés sürgősségét jelzi, hogy az ötödik elnöki ciklusát megkezdő Vlagyimir Putyin szinte egy percet sem várt a súlyos és merésznek mondható lépéssel. A háborúpárti bloggerek, akik többnyire veterán katonatisztek vagy titkosszolgálati szakértők, egyelőre óvatosan, de inkább pozitívan kommentálják a döntést. Legfőbb gondjuk az, hogy nem nagyon ismerik Belouszov személyét, de bíznak abban, hogy kézbe tudja venni a hadsereg szervezeti korszerűsítését, amiről elismerik, hogy halaszthatatlan.

Az előd, Szergej Sojgu egyre súlyosabb teher volt az elnök vállán. A miniszter sorozatosan kapta a nyakába a vádakat, hogy nem érti, és nem is ismeri a modern katonai stratégiákat, emiatt pedig nem képes a rendelkezésre álló hatalmas erőforrások célszerű felhasználására.

Ezek a kritikák – látva az ukrajnai háború első szakaszát – jogosak is voltak. Az orosz haderő aránytalan és gyakran szükségtelen vérveszteségeket szenvedett el, miközben Sojgu azzal dicsekedett az elnöknek, hogy naponta képes egy új ezredet kiállítani.

Az orosz katonai gondolkodást kívülről befolyásoló elemzők és bloggerek mantra szerűen ismételgették a hadsereg köreiben eluralkodott korrupciót és a rosszul kiválasztott csapatparancsnokok úrhatnám viselkedését, ami nem csak katonák ezreinek, de kulcsfontosságú tábornokoknak az életébe is került. Ezeket a jelenségeket egyöntetűen Sojgu személyéhez kapcsolták.

Azért is, mert a lopások és a korrupció elburjánzása miatt sokszor hiányoztak a frontról az alakulatok korszerű távközlési eszközei, és emiatt a magasabb parancsnokoknak fölöslegesen kellett túl közel menniük a vonalakhoz, kockáztatva ezzel személyes biztonságukat.

Felrótták a miniszternek azt is, hogy személyes hatalomféltéstől vezetve gátolta a Wagner-csoport ellátását, amivel szükségtelenül provokálta ki a mélyen lojális Jevgenyij Prigozsin lázadását. Ennek folytán az orosz haderő elveszítette egyik legértékesebb humán befektetését.

Kétségtelen, hogy a Wagner-lázadás és annak leverése hosszú hónapokra megzavarta az orosz műveleteket Ukrajnában. Emiatt kellett – például – megválni Szergej Szurovikin hadseregtábornoktól, aki pedig az előző őszön sikeresen óvta meg a szorult helyzetbe került haderőt a Dnyeper mentén.

Sojgu körül már április végén megfagyott a levegő, amikor a szövetségi nyomozók súlyos korrupció gyanújával őrizetbe vették helyettesét, Timur Ivanov vezérezredest. Az elemzők azonnal megjósolták Sojgu menesztését, de az utódját nem tudták megtippelni.

Mit várnak el Belouszovtól? A fő feladat a Nyugattal vívott hibrid háborúra való felkészülés

A legbefolyásosabb blogger csatorna, a Rybar szerint a kinevezés a védelmi hatóságokon belüli összes pénzügyi modell nagyszabású átstrukturálását jelenti. Hatalmas összegekről és ipari kapacitásokról van szó, hiszen Oroszország a legkeményebb szovjet időkre emlékeztető GDP-arányos katonai költségvetéssel vágott neki 2024-nek.

Belouszov és Putyin a Kremlben
Belouszov és Putyin a KremlbenTASS

A Rybar abban reménykedik, hogy Belouszov felhagy a „színlelt szépség” mutogatásával, és nem látványos diavetítéseket tart az elnöknek, hanem egy teljesen világos Excel-táblát tesz elé, a leggazdaságosabb lehetőségekkel. Belouszov olyan személy, akinek mindig volt határozott álláspontja a fontos ügyekről, és emiatt népszerűtlen is, de pontosan erre van most szüksége az orosz védelmi minisztériumnak, állítja a blog.

Kirill Fedorov háborúpárti blogger szerint Belouszovnak nem az a feladata, hogy harcoljon, hanem hogy gazdaságilag biztosítsa a győzelmet, mert a termelés és a technológia az, ami majd megnyeri a háborút. A jelöltnek van bizalmi hitele, és ezzel lehetősége is közgazdasági tapasztalatainak igazolására. Ő az a személy, aki a hazai totális háborúba tudja vezetni a nemzetet.

[Megjegyzés: a totális háború fogalmát Joseph Göbbels használta 1943 elején, amikor a nácik meghirdették azt a gazdaságpolitikát, amiben minden anyagi és személyi erőforrást úgy kellett felhasználni, hogy az a győzelem céljait szolgálja. Ennek keretében engedték meg például a női munkavállalást a hadiipari vállalatoknál, amit Hitler korábban szigorúan megtiltott.]

A Katonai Csatorna nevű blog szerint a kezdetben speciális műveletnek indult hadjárat mára egy hosszú lemorzsolódási háborúvá fajult, ezért egy gazdaságból érkező személy kinevezésének közvetlen gyakorlati értelme van. A védelmi miniszteri poszton szereplő katona általában „hülye”, aki a laktanyán és a felvonuláson kívül semmit sem látott az életben, és ez nem segít a győzelemben, hanem inkább a gátja annak. Szergej Sojgu ezt az akadályt nem tudta megugrani, és katonai menedzseri képességeinek hiányát a Putyin iránti hűség sem pótolhatta.

Maga a ‘hibrid háború’ azt a komplex hadviselést jelenti, ami meghatározza a 21. század katonai konfliktusait, és amelyre Oroszország még nem készült fel teljesen, de erőteljes léptekkel halad felé, és több fronton előnybe is került a Nyugattal szemben.

Belouszov kinevezése annak a felismerése és elfogadása, hogy a nagy háborúk megnyeréséhez a puszta katonai (kinetikus, csapásmérő) erő már nem feltétlenül elégséges, hanem elsősorban a különféle képességek szinkronizálására van szükség.

Az orosz hibrid rendszer csápjai
Az orosz hibrid rendszer csápjaiResearch Gate

A kifejezés Frank Hoffman amerikai tengerészgyalogos veterántól és katonai stratégától származik, aki szerint a modern hadviselésnek egészen újfajta szinergikus rendszert kell létrehoznia. Ebben a hagyományos és a nukleáris tényezők, a katonai és polgári célpontok ellen bevetett kiber-eszközök, a verbális fenyegetések, a gazdasági, politikai, jogi és diplomáciai kapacitások, a célország közvéleményének befolyásolása és vezetésének korrumpálása, de akár a bűnözés és még a terrorizmus bizonyos fajtái is beleférnek, egymást kiegészítő módon, és mindig az adott helyzethez igazodva.

A polip kulturális csápokkal is rendelkezik, és a végső csapás előtt szinte teljesen behálózza az ellenfelet, aki olyan helyzetbe keveredik, mint a pókhálóba esett légy.

Egy ilyen rendszer előfeltétele a lehető legszélesebb körű információszerzés, a rendkívül gyors reakciókészség, és a gazdasági-ipari kapacitások optimális kihasználása. Vagyis alapvetően nem katonai, hanem inkább menedzseri feladatról van szó.

Belouszov – egy tipikus szovjet-orosz karrierpálya

A 65 éves Belouszov a Moszkvai Állami Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett kibernetikai közgazdász diplomát, és azóta is foglalkozik tudományos munkával. 1986-tól a Szovjetunió Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozott, az ezredforduló után pedig a Makrogazdasági Elemző Központot vezette. Kormányzati munkát először 2006-ban vállalt, a gazdaságfejlesztési miniszter helyetteseként.

2013 és 2020 között Vlagyimir Putyin személyes tanácsadója volt.

Belouszov 2023-ban
Belouszov 2023-banTASS

2020-2024 között szolgált a Misusztyin-kormány első miniszterelnök-helyetteseként, ahol az egységes pénzügyi, hitel- és monetáris politika végrehajtását felügyelte. Portfóliója gigantikus volt, mert hatáskörébe tartozott a pénzügyek állami szabályozása, a piacfelügyelet, a bankszektor ellenőrzése, az infrastrukturális projektek és az orosz állam külföldi befektetései.

Közgazdasági felfogását tekintve Belouszov sosem volt híve a szabadpiacnak, hanem a kormányzati kiadások és az állami befolyás növelése mellett foglalt állást, némileg hasonlóan a Keynes-i iskola felfogásához, ami a 30-as években kirángatta az Egyesült Államokat a világválságból és új fejlődési pályára állította.

Az elmúlt években aktív részese volt az exportőrök többletnyereségének felderítésében és megcsapolásában, jegyzi meg a The Bell távirati csatorna.

Általában rideg, szókimondó figurának írják le, de nem törtetőnek, hanem olyan embernek, aki kivárja a neki rendelt időt. Az orosz üzleti világban sokan félnek tőle, mert a hirtelen szerzett nagy vagyonokat patkány-műveletnek szokta nevezni, másik állandó jelzője pedig a ‘vályú-vállalkozó’, amit azokra a külső haszonlesőkre ért, akik az állami megrendeléseket habzsolják fel, de ritkán teljesítenek megfelelően.

(Euronews)

 

34 gondolat erről: „Hírek Világ Oroszország Hosszú-hosszú háborúra rendezkedik be Oroszország, ezt jelzi az új védelmi miniszter személye

 1. 2024. június közepére véget érnek a kelet – európai hadijátékok, de a szövetséges csapatok egymás országaiban csak letanyáznak tartósan.

  Majd egy megfelelő tesztterületen óriásit durrantanak az oroszok, hogy becsengettek a tanításra.

  Sőt, mit ne mondjak, a lengyel média felkapta kb. 3 hete azt a kifejezést,

  hogy egynapos biztonsági hátizsák /plecaku ewakuacyjnym/…

 2. A 39. hónapja tartó háború
  – szürreális
  – tökéletesen értelmetlen
  – végtelenül tragikus
  – embertelen, mint minden háború
  – kizárólag a részvevő és érintett felek veszteséglistáját növeli
  – egyértelmű bizonyíték arra hogy az Ember egy irracionális lény.

 3. 2./ Lee.
  Akár irracionális, akár nem, az egyértelmű, hogy Putyunnak
  a háboró fenntartása az érdeke, mert addig ukrajna előtt
  zárva van a lehetőség bárhová is tagnak lenni, amíg
  háborűban áll. — a háború befejezése vagyis a béke létrejotte
  nyitja meg a kaput a NATÓ tagság előtt is. — Az EUnak talán így
  is tagja lehetne ( nemtudom, ) de ez nem érdeke senkinek.

 4. 2 Akkor lenne értelmetlen és irracionlális, ha a döntéshozók érdekeinek nem felelne meg. De megfelel, amit abból látunk, hogy elindították. Az emberhalál, a nép jólléte ezeket sose érdekelte.

 5. A különleges hadművelet megindításakor Putyin azt hitte kis befektetéssel nagyot kaszálva érvényesíti Oroszország általa vélt érdekeit.
  Van valaki,aki ma még azt gondolja, hogy ez sikerült neki ?
  Van valaki aki rosszabbúl járt volna, ha nem lenne ez a lassan 40 hónapja tartó háború ?

 6. 5 – Én nem vállalkozom arra, hogy megtippeljem, mit hitt vagy mit gondol most Putyin.

 7. 6.
  De talán abban egyetértünk nem javította Oroszország helyzetét ? !

 8. 7 Az orosz propaganda szerint Oroszország már nem is létezne, ha nem vívnák ezt a háborút. Ki tudja, Putyin maga elhiszi-e ezt?

 9. Ebből is látszik , hogy ha hosszú háborúra készül Oroszo. akkor nem fogja bevetni az atomot , mármint a nagyobb töltetet egyenlőre(bár bármi lehet)
  Ki mire számít?
  Képzeljük el hogy 2,5 éve van a háború. Képzeletben kapcsoljuk ki az agyunkból a beáramló információt (háború van , internet,tv, hírforrások stb…) és képzeljük el hogy Európa bármely pontján lakunk.
  Mit érzünk a mindennapokban? Tulajdonképpen semmit .Persze magas az infláció de nem vészes.Például covid alatt a vas ára 3x-osára ment fel most meg normalizálódott a vas ára pedig jön Ukrajnából is akkor hogy van ez?
  Munkahelyek vannak, pl. megrendelések nem csökkentek nagy volumenben sehol.Az emberek mindenhol élnek. Jó persze voltak gazdatüntetések németországban mert a gazda havi bevétele nem 110 ezer eur volt hanem csak 80. Ugye nélkülözés (éhezés, fűtés, áruhiány,lopások, üzemanyag vagy áramkimaradások,
  gyárleállások,stb…) nem volt, akármit is monduk luxus van még jelenleg.

  Tulajdonképpen a kérdés hogy mikorra várható az a pont amikor minden megborul?

  Az ember azt képzeli hogy egy európára kiterjedő háborúban megáll az élet.Például a covidban jobban megállt az élet.
  Ugye a 2. világháborúban az emberek talán 80-90%-a a mezőgazdaságban dolgozott így aki otthon maradt az csinálta a kertet és megtermelte az élelmet az 1940-es évek derekán.
  Most a mostani rendszerben talán 5% ha dolgozik mezőgazdaságban a maradék 95% munkahelyen.
  Kérdés hogy hogy játszódhat le egy európai háború? Tehát pl a fronton folyik tovább a háború, de párhuzamosan a polgárok élik tovább a sima hétköznapi életüket, munkahelyre bemennek, welness , kocsi vásárláshétvégi kirándulások stb….???

  Tulajdonképpen a viszonyok megváltoztak mert a társadalom úgy van felépítve hogy kell műkörmös, szempilla stilist meg minden egyéb.Nyilván egy háborúban nem első helyre kerül a műkörmös de lényegében pont ez a baj hogy ahhoz hogy fennmaradjon az emberek megélhetése ahhoz működtetni kell a fogyasztói társadalmat.

  Kérdés hogy mikor lehet az amikor eljutunk a nélkülözéshez és tömegeknek nem lesz munkája?

  Még egy érdekes dolog.Ukrajnában háború van. Sokan elmenekültek, de én pl. mind a mai napig nem tudom hogy ki mit csinál? Pl gyárak egy része ugyanúgy megy? Tehát létezik e két párhuzamos világ? A front és a polgári élet. Bocs a kérdésért de szerintem 100 emberből nagyon kevesen tudnák a választ. Aki nem dolgozik kap segélyt? Vagy esetleg megy minden gyár (ahol van áram ) bejárnak dolgozni az emberek?
  Vannak e éhező zombik, bűnözés, rablás, mad max.? Persze sokan elmenekültek de még sok millióan ott vannak, velük mi van?

  Tulajdonképpen most még azt is el tudom képzelni hogy háború esetén is ugyanúgy megy minden tovább a polgári életben és éli az európai polgár az elkényelmesedett életét és mint írtuk a másik posztban a nyaralásokról és az új autókról beszél. Hát a 2008-as válság pl. jóval nagyobb gebasz volt az átlagember életében mint az ukrán háború az európai életében legalábbis eddig.Ott pl. volt olyan hogy 1-2 évig az újságban egy álláshirdetés nem volt .
  Esetleg nem lesz áram? De higgyétek el hogy a nagy multiknak fenn lesz tartva az áram hogy menjen a termelés. Szétbombázzák az utakat, vasutat? Igazából a közút könnyen javítható.Kiesik 1-2 cég ami gyárt valamit? Igazából wordwide beszerezhető máshonnan. Még most nem látni hogy mi lesz az a dolog amikor tényleg elindul a nélkülözés az emberek életében.

  Tulajdonképpen egy kis nélkülözés egyébként nem ártana a mai facebokk fiataloknak és libáknak sőt még jól is jönne szerintem mint edzés.
  Azt szokták mondani hogy ez már a második generáció akinek a picsája bele van téve a készbe.Persze ez nem mindenkire igaz , de valamilyen szinten igaz és látom pár emberen hogy pl. semmi nem lenne belőlük és azért vannak előbbre mert a mama és a szülők alávágták a készet (pl, föld, ingatlan, lóvé).Azt tudni kell hogy régen pl. 2 generációval ezelőtt a tömegek a 0-ról indították az életüket. Alapvetően pl. régen is mondták nagyszüleink hogy egy háború kéne már fiam hogy megtanuljátok….Tulajdonképpen ebből a háborúból még jelenleg semmit sem érzünk a nélkülözés síkján viszont jól is jönne hogy az eltorzult világot némileg helyreállítsa. Olyan ez mint amikor agyerek már annyira rossz hogy a szülő ad 2 nevelőpofont.
  Esetleg egy modern háború így néz ki 2 dimenzióban?
  1. Front 2 Polgári élet ami ugyanolyan mint békeidőben

 10. 10.

  Egy darabig lehet úgy alkoholos italt inni, hogy a delikvensen nem veszel észre semmilyen szembeötlő változást.
  De ha a dolog időarányosan tovább folytatódik, az illető egyszer csak szó szerint padlót fog.
  Lehet éhezni hónapokon át , de egyszer ebbe is belehal az ember.
  A mennyiségi változást egy ponton túl, minőségi változás követi.
  Vetítsed azt ki, az Orosz ukrán háborúra.
  Fogy a hadrafogható férfiak száma és egyszer csak felgyorsul a fogyatkozás.
  Az összes háborús kellék vonatkozásában ugyanez a helyzet sőt az ukrán infrastruktúrával is.
  Az orosz halottak miatti felháborodás ami ma még szinte észrevétlen az meg egyszer majd eltakarítja a Putyin rezsimet.

 11. 11 – Lee

  „Az orosz halottak miatti felháborodás ami ma még szinte észrevétlen az meg egyszer majd eltakarítja a Putyin rezsimet.”

  Az internet videók tömegével van tele az ukrán erőszakos sorozásokról, a Tiszát átúszó vagy átúszni próbáló ukrán férfiakról vagy a Moldovába, hegyen-völgyön át szökő emberekről, természetesen Ukrajna felől stb. Szerintem az itteni fórumozók közül sokan és sokat láttak ilyen felvételeket.

  Hát, valóban észrevétlen ma még a felháborodás Oroszországban; éppen két hónapja volt, hogy 77,49 %-os részvétel mellett Putyin az érvényes szavazatok 88,48 %-át szerezte meg az elnökségért folyó versenyben. De bizonyára bottal verték a választókat, hogy így szavazzanak meg működött a fortélyos félelem abban a nagy országban, nem igaz? Vagy példát vettek az USA-ról és jól meghamisították a választásai eredményeket…

  Lehet, hogy az alkoholról sokat tudsz, e tekintetben nem is akarom vitatni a megállapításaidat. Nekem viszont nagyon úgy rémlik, hogy Oroszországgal kapcsolatban kicsit hiányosak az ismereteid és csak a saját vágyálmaidat osztottad meg a fentiekben velünk. Dehát nem kell elveszíteni a reményt, hátha eljön az „egyszer majd” meg az „eltakarítás” és a felébredt, bölcs orosz nép kiadja ezt a galád mocsok Putyint a fényes tekintetű, igazságos hágai bíráknak, na! Kellemes várakozást kívánok!

 12. 11

  Utólagos engedelmeddel én nem személyeskednék.
  Köszönöm a megértésedet.
  Azt én bizony igazán nem tudom, mennyire igazságosak a hágai bíróságok, de abban tökéletesen egyetértek Veled, hogy Putyin egy galád, mocsok, mint a többi vérben gázoló diktátor.
  Az orosz választási eredmények meg pont olyanok, mint a fidesz kétharmad.

 13. 10, andrew

  Bocsi.
  Le tudnál szakadni a munkahely és a jövedelem témáról?

  Mikor fogod az érdeklődésedet a háború előszobájában pl. a SERE, CAC meg efféle dolgok felé irányítani, pláne ha 50 év alatti, nem katonaviselt ember vagy?

  Érted, hogy a front átszakadása után a keletiek és a balktikumiak kerülnek sorra? A lengyel kormányzati oldalak már egy ideje javasolják, hogy mit kell a lakosságnak magánál tartania.

  Tudod andrew,
  van a magyar társadalomnak egy olyan széles rétege, akiknek már unokái is vannak és nem azon filozofálnak, hogy „mennyi időnk van”, hanem amikor eljön az idő, akkor deres fővel is menni fognak a határra, amíg te otthon lapítasz a kiba…tt OSB kunyhódban!!

  11, Lee

  Próbálj szóba elegyedni szorgalmas, becsületes ukrán emberekkel, akik el tudják mondani mi a szitu vagy olvass vissza ezen a blogon.

 14. János

  „Érted, hogy a front átszakadása után a keletiek és a balktikumiak kerülnek sorra?”

  Aki nem basztatja a medvét, az miért aggódna?

  Csecseneknél is chill, grúzoknál dettó.

  Az ukrán sokat tett azért, hogy kinyiljon a pofonláda. A baltiak is szorgalmasak,bmeg a moldávok. De ha nem basztatják az oroszt, nem fog randalirozni.

 15. 12 Zsolt +1
  15 Kerub +1

  Hamisítatlan Euronews cikk, de lehetett volna bármelyik másik független és tárgyilagos média a Lajtán túlról…:D
  „Lopakodó korrupció”, és mindent ellopnak az oroszoknál, bizony. 2022.-ben azt is megtudhattuk a szabad világ sajtójának jóvoltából, hogy az orosz hadseregnek nincs elég téli felszerelése, sem lőszere, plusz a katonák lázadoznak… (ja meg hogy Putyin rákos plusz meghalt már legalább kétszer).
  Mi van még itt, lássuk csak, mit tudhatunk meg eme objektív és tényszerű tájékoztatás segítségével a Euronews-t nézve, olvasva:
  „Kezdeti villámháborús reménységek kudarca” az oroszoknál. Ühüm. Ezt is biztos -mármint a blitzkrieget is – Putyin mondta, ja nem, akkor Shojgu….190 ezer fegyveressel, mely a hidegháborús Magyar Honvédség létszámát sem éri el, egy Ukrajna méretű ország lerohanását vizionálni – rásadásul villámháborúval!!!- az azért nem semmi.
  Szerintem a nyugati média legnagyobb érdeme, hogy még létezik, és hisznek is neki – ezt az egyet nagyon jól csinálják (bár lehet, hogy inkább a fogyasztóközönségnél kell keresni az okokat).
  De itt kérem orosz propaganda van, és nyugati független média, punktum.
  Van itt még egy gyöngyszem a cikkből:
  „Kétségtelen, hogy a Wagner-lázadás és annak leverése hosszú hónapokra megzavarta az orosz műveleteket Ukrajnában….”
  Hát itt majdnem leestem a székről (a nagy röhögésben)…annyira megzavarta az orosz hadműveleteket, hogy pár hétre rá be is vették Bahmutot:D…mi lett volna ha nincs „lázadás”? Amúgy…mit takar a „lázadás leverése” amire a cikk utal?
  Nos az lehet, hogy itt komoly orosz propaganda van – én meg nem mondhatom – de hogy a nyugati virtuális valósághoz és vágyálomszerű hírhamisításokhoz képest még mindig közelebbinek tűnik a realitásokhoz egy RT cikk az igenis tény, ami leellenőrizhető.
  Az már csak hab a tortán, hogy Oroszország – a nyugati szabad média szerint – már recseg-ropog és bármikor összeroskadhat, de valahogy mégis olyan fenyegetést jelent ami ellen az egész „szabad világnak” össze kell fognia.
  Nem ismerős valahonnan ez a sztori a 40-es 50- es korosztálynak?

 16. 15, Fényhozó Kerub

  Leírom tizenhatodjára is.
  Szívesen.
  A magyar kormányon meg fogják találni a guruló dolláros agytrösztök a fo(r)gási pontot.

  Mondtam, hogy a 4iG és a Huawei kooperációjának nem örülnek Tallinban.
  Most itt az újabb hazai kiberbotrány.
  Robert Fico elnököt sajnos kinyújtóztatták.
  Donald Trump nem díjazza a kínai autókat és akkumulátorokat sem.
  A lengyelek, Nyugat – Ukrajna elcsatolási tervével foglalkoznak.
  Nagy hatótávolságú (200-400 km) rakéták települnek jelen időben Romániába, Lengyelországba és szállítják Ukrajnába is, ezek az üzemanyag kiégése után, ballisztikusan is képesek pályakorrekcióra.
  Az Usa, ezen a 20. héten szubkritikus nukleáris robbantást mutatott be Los Alamos – ban.
  …stb.
  A moszkvai és a brüsszeli székeken nem lehet egyszerre ülni.

  Minden kemencébe jól be van fűtve. Forróság lesz itt is.

  Ja, még annyi, hogy mégsem telepítették át a moszkvai ipari körzetből az ország belsejébe a high – tech gyárakat, csak 2023 novemberétől kezdődően odagurítottak (nyaralónak álcázva) bazi sok csöves – és rakétás légvédelmi berendezést.
  Egyébként, 2022.-ben leállította az orosz, az EU határaihoz közel lévő ipari- kereskedelmi komplexumok építését is.

 17. „Törököt fogtam, s nem ereszt !”

  Ez az orosz kontra nyugat, egymással szembenálló felek helyzetének leírására legalkalmasabb mondat.

  „Hiába is akarnék, nem tudok kiszállni.”

  „Rettegek az arcvesztés szégyenétől és attól, hogy világossá váljon, értelmetlen célért áldoztam fel hiába hatalmas értékeket. ”

  „Saját hamis narratíváim csapdájának foglya vagyok.”

 18. Az ember egy elvetemült állat. Ha tetszik, ha nem. Magasztaljuk önmagunkat isten nevében. Amit mi kreáltunk önmagunknak.
  Nagyon közel van a harmadik világháború. Térdeljetek isten előtt, hogy az egyetlen ember, aki ezt idáig megakadályozta, minél tovább legyen azon a poszton, amin jelenleg van. Persze isten nincs, csak józan ész van. Ez a józan ész nem európai, de nem is amerikai
  ..

 19. Éljen Vlagyimír Putyin !
  A Világ megmentője !

 20. 20, Lee

  Az iráni elnök váratlan halála miatti forró helyzetnek még nem örvendezel?

  Libanon – Izrael közti összecsapás küszöbön áll.

  Továbbá a zöldsapkások hatás – és jogköre bővülni fog a szövetséges (gyarmati) országokban, ez komoly kockázat a helyi kormányoknak.

 21. Kedve Éva!

  Valamiért nem engedi át a levelem a rendszer. Pedig semmi olyant nem írtam belé és még hosszú sem volt.
  Kérlek tisztelettel, ha ráérsz enged át.
  Kétszer is megpróbáltam elküldeni, így lehet, hogy egyik írás pluszba lenne.
  Köszönöm.

 22. 21. János

  A bent ragadt írásom pont arról szól, hogy miért is nem lesz 5. cikkelyen kívüli NATO beavatkozás. Főleg nem a Bukaresti 9 részéről.

  Az utolsó mondatod azonban megfogott.
  Vagyis:”Továbbá a zöldsapkások hatás – és jogköre bővülni fog a szövetséges (gyarmati) országokban, ez komoly kockázat a helyi kormányoknak.”
  Ha tényleg így módosítják az amerikai katonák jogkörét, hát az semmi jót nem sejtet! Könnyen lehet, hogy megvárják mi lesz az EU-s és egyéb választásokon júniusban és ha nem a nekik tetsző verzió születik, akkor – ahogy már korábban is céloztam rá – simán megszállnak és elmozdítják a nekik nem tetsző kormányt, illetve tesznek egy bábkormányt a helyükre. Amilyen forró lett a kása nekik Ukrajnában, simán el tudom képzelni. Nincs amit veszítsenek, ha kimutatják a foguk fehérjét. Ha veszítenek, akkor úgy is mindegy, ha pedig nyernek, akkor is, mert úgy is egy új-marxista, woke eszmékre felhúzott digitális zöld disztópiát/diktatúrát akarnak létrehozni. Ezek tükrében pedig nincs amiért óvatoskodjanak. Úgy, hogy minden megtörténhet. Öveket bekötni, mert rázós lesz a fel és leszállás.
  Azonban ha ezt a lerohanósdit meglépik, akkor meg kell mindent tenni nekünk magyaroknak, hogy sem nekik sem a megbízottaiknak egy perc nyugtuk se legyen. Magyarországnak nincs amiért háborúznia! Főleg nem az USA és egyéb nyugati csatlós állam érdekéért! Ha kedvük van menjenek. Jó utat!

 23. 23 – Erről valahogy ez jutott eszembe:
  444.hu/2024/05/20/orban-viktort-akarja-bizottsagi-elnoknek-az-osztrak-szabadsagpart-listavezetoje

  Akármennyi bajom van Orbánnal, ezt azért nem bánnám!

 24. Egy egy kisebb vagy nagyobb közösséget csak erőszakkal, diktatórikus eszközökkel lehet közös érdek mentén vezetni.
  A fegyelmet a központi irányítást a többség nem szíveli.
  Pedig bizony európai birodalmat kéne építeni, elkerülendő a romlást.
  A demokrácia a jólét és a veszélytelen környezet virága.
  Európa országait lehetetlen arra a közös szabályozott fegyelmezett pályára állítani ami érdekük lenne.
  A legtöbb ország saját kialakult ideológiai szemléletét, rigolyáit követi, autonóm módon, attól nem tágít.
  A Európa nevű hajó még csak lassan, de már süllyed, de a lékeken át beáramló vizet senki sem hajlandó szivattyúzni.

 25. 22.Bendegúz
  Volt nekem is egy hosszabb hozzászólásom az székelyföldi témára és nem engedte a rendszer , lehet valami szó van beállítva.De szerencsére lementettem magamnak és majd ha nem felejtem el megpróbálom ismét valamikor.

 26. 25. Lee

  Most a neked írt válaszom ragadt be.
  Remélem Éva kiszabadítja a korábbival együtt.

 27. János,Bendegúz mi a véleményetek?
  Minap eszembe jutott 1-2 dolog és írtam fejből egy kisebb összefoglalót.Nem okoskodásnak szántam, csak saját vélemény.

  Utánajártam egy kicsit ennek a hadiiparnak. Pl. a Rhein Metal-nak világszerte van gyára minden kontinensen. Namost ezek az üzemek automatizáltak. Pl az anyagmozgatás targoncával és szállítószalagokkal történik
  tehát nem olyan mint régen.pl. a robbanóanyag bekeverése géppel történik de pl. a legyártott rakéták mozgatása is robotokkal majd targoncákkal, tehát nem kell annyi ember mint régen.
  Továbbá ha megnézzük pl. a 2 világháborús hadiipart az teljesen más volt. Abban az időben nem voltak 24 tonnás kamionok amikkel szállították az anyagot és és targonca sem a kirakodáshoz.Például
  abban az időben a franciák lovakkal vontatták az ágyút is mert nem volt annyi jármű.
  Mára a hadiipar egy része könnyűszerkezetes csarnokokban van jellemzően CNC megmunkáló, prés és hajlítógépekkel.Persze vannak kivételek.Érdekes hogy itt már nem 16 órában dolgoznak asszonyok
  hanem mondjuk 8 órás munkarendben 2 vagy 3 műszakban operátorok, mérnökök és karbantartók.Tehát munka után mennek haza kocsival mint egy sima munkás és netflixeznek meg ilyenek.
  Többször említettük hogy nem lesz elég anyag és energia a háborúhoz. Megfigyelésem szerint pl. a Rhein metalnak minden kontinensen van gyára és egy gyárbanspecializálódtak valamire például rakétade van ahol dugattyút gyártanak.
  Itt a lista a gyárakról:
  rheinmetall.com/en/company/locations-worldwide Persze nem mindben van hadiipari gyártás.
  Véleményem szerint ma már nem európa gyártja le a háborúhoz szükséges fegyvereket , hanem pl . a Rhein Metal és a Thyssen majd ennek fizet az EU.
  Például egy tankot lehet épp az indonézek gyártanak le indonéz árammal .Lehet épp a tank motor Mexikóban készül és Malajziában szerelik össze.A váltót pedig valószínű a thyssen gyáraiban készítik ami saccra 2-3x-osa egy kamion váltójának.Tehát a hadipari gyártás szét van szórva a világban így szerintem bőven lehet energia a gyártásra mert lehet hogy egy EU-ban felhasznált rakéta épp a világ másik részén készül.
  A másik az anyag mozgatása.Például ha egy tankhoz kell 2-3 cm-es vastag lemez akkor azt akár ausztráliából is elszállíthatják egy Európai gyárba pl összeszerelésre vagy csak megmunkálásra.Tulajdonképpen a teherszállító
  hajók óriási terhet tudnak szállítani gondoljuk csak bele a legnagyobb 24 000 konténeres teherszállító hajóra.Például egy ilyennek meg sem kottyan pl 100 db tank alvázához való vaslemez szállítása.Tételezzük fel elhozza az EU-ba majd itt lézervágóval kivágják a megfelleő alakra majd élhajlítóval meghajlítják és összeehegeszik.Így ez relative nem nagy energia.A motor érkezhet egy motorbeszállítótól
  az erőátvitel a Thyssenből , a vezérlés pedig bárhonnan.
  Nem vagyok benne a dologban , de alapvetően már nem ezer tízezer számra készítik a tanokakt .Pl . amerika 31 db amrahams tankot adott ukrajnának tavaly egyszer .Úgy belegondolva ez mondhatni semmi….Tulajdonképpen nem ezer , tízezer darabokról beszélünk mint régen a II vh-ban mára talán sláger lett a rakéta.
  Például a tankokba a motor és a váltó gyártás nem nagy dolog mert egyrészt nem tízezer számra készülnek másrészt pl. egy gyártónak mindegy hogy egy nap pl. 200 kamion váltót készít és 5 db tank váltót vagy épp
  220 db kamion váltót.De pl. láttam ytb videót ahogy a rheim gyárában kamionról pakolják le az alumínium öntecseket.Ekkor jutott eszembe hogy pl. a Rheim metalnak is van pl. öntöde beszállítója ami
  lehet éppen egy brazil faluban lévő iso minősítéssel rendelkező öntöde aki a reimnek szállít.Így lehet hogy épp az egyik hadiipari termékbe egy brazil vagy épp magyar öntöde szállít be.

 28. folytatás
  Egyébként a rheim metalnal kb. 31ezer ember dolgozik magasan automatizált gépek mellett és pl tankokat , rakétákat , harcjárműveket (teherautó) és gondolom a szoftvereket gyárt, bár az lehet másik cég.
  A Thyssyen pedig főleg fém alapanyagokat (vasrudak , szelvények minden méretben és minden fajta ötvözetben) és szerintem pl. erőátvitelt gyárt , de pl. egy lengéscsillapító rugó készülhet a magyar gyárban is.
  Egyébként már rendeltem a thesteelpontcom oldalról vasat mert nem volt olyan spec méret a tüzépen és neki a thyssen szállít .Egy 1 m vastag fémrudat kamionnal hozták ki nekem amikor volt erre fuvar .
  Honlapjukon minden fajta fém van egyenlőre hiány nincs.
  Belegondolva pl. ma nem gond 1,2,10,100 darab tank legyártása pl ausztráliában (rheinmetal) ahol van anyag és energia majd átmozgatása Európába,Gondoljuk bele pl a nagy turistahajók ahol van színház, mozi, úszómedence
  bevásárlóközpont és még 100 dolog és ezeket mozgatják a turistákkal, azaz komplett épületet namost ennek fényében 1,2,5,100 db tank szállítása szinte semmi a világban, főleg az árához képest.De pl. megéri akár ausztráliában gyártani olcsó vassal és energiával egy tankot pl. harmadáron majd átszállítani pl. 10-20 millióért az Eu-ba, a szállítási ár eltörpül azzal amit az olcsó alapanyagon spórolnak és a gép árához filléres dolgog de amúgy beleszámolják az árba.Épp valahol hallottam hogy egy ausztráliában élő magyar mondta hogy ott jóval olcsóbbak az autók (nem ellenőriztem le)
  Nem mondom hogy minden így van ahogy írtam ezek csak saját gondolatok de az a sejtésem hogy nagyjából igen.
  Egyébként pl. szerintem a rhein metal és ilyen cégek alapvetően az elmúlt 20 évben terjeszkedtek így ami egy könnyűszerkezetes csarnokot és pár darab fémmegmunkáló gépet jelent pár operátottal és mérnökkel.
  A termékek egyszerűek de egyben bonyolultak a sok tűrés akár ezred mm pontosság miatt.
  Egyébként még európai viszonylatban sem mondható hogy nagy energiafogyasztók mert pl. egy gyáregység szerintem általában 20-30 cnc gép vagy élhajlító, lézervágó, hegesztő stb…. reletive nem nagy fogyasztó, lehet egy 5-10ezres település lakossága simán megeszik ennyi energiát.Nyilván ha10 ezer számra kellene gyártnai a tankokat csak eu-ban akkor gondba lennénk de ezek az üzemek szét vannak szórva a világban és gondolom előtérbe helyezték azt a szempontot hogy ahol olcsó az anyag és az energia oda teszik az oda illő terméket.
  Ami még eszembe jutott az régen és most dologban az az hogy régen a II vh idején valóban nem volt anyag mert kb. még talicskával és vésővel bányásztak leegyszerűsítve.Továbbá a szállítás feldolgozás is nehézkés volt
  és háború idején tényleg volt alapanyaghiány.Most a mai világunkra nem jellemző a „nincs” fogalma(még). Ha épp holnap több vas kell akkor 5000 tonna vasérc helyett 6000 tonnát adnak le a napi kitermelési tervben tehát az előállítás
  és feldolgozás nem gond a világ nagy részén még az óriásgépekkel. (nem mondom hogy az eu-ben nem lesz gond )

  Szerintem még az anyag nem lesz akadály inkább majd az ember mert minap láttam tv-ben mutatott pl pár nagy ukrán várost ami napközben is teljesen ki volt ürülve mert a férfiak aki tudott elmenekült vagy bujkált a besorozás elől.Kb. mint itt egy nagyváros pár darab autóval és teljesen üres utcákkal.Azért kemény látvány volt.

 29. 25 – Európa hajója egyáltalán nem süllyedne, ha a vezetői nem vitték volna szándékosan zátonyra, a többség demokratikus akaratára fittyet hányva.
  Ugyanazok a vezetők, akik most a totális, központi hatalomra törnek.

  Abban igazad van, hogy egy jó vezetővel jobban halad egy társadalom, mint nélküle, szubszidiáriasan mindent a lehető legalacsonyabb szinten eldöntve. Azt hagyod ki a számításból, hogy egy rossz vezető viszont pillanatok alatt romlásba tud dönteni és a megsemmisülésbe sodorni még egy erős birodalmat is.
  És pont ez néz ki most Európának.

 30. andrew

  Nem azzal lesz a baj, hogy nincs tudás vagy egyéb technológia a hadieszközök gyártásához, hanem azzal, hogy nem lesz amiből, ugyanis nem lesz sem energia, sem nyersanyag. Most, hogy lassan szétlövik az ukrán energiaszektort az oroszok (amire nem mellékesen az egész EU számított), hiányozni fog a szükséges árammennyiség a gyártás alól. Ha pedig a köznépet korlátozzák a fogyasztás tekintetében, akkor nagyon hamar megfordul a hangult az elkényelmesedett polgárok fejében. Főleg hogy egy olyan háborúról van szó, amit a politikusokon kívül (akiket persze nem veszélyeztet a front borzalma) senki nem akar. Európa nagyon fejlett iparilag de pontosan olyan mértékben energia- és nyersanyagszegény is. Márpedig hiába van Ferrarid, ha nincs benzin hozzá. És még nem is szóltunk a szükséges képzett munkaerő hiányáról! Vagy el tudod képzelni, hogy a Mucikák és az identitászavaros Szójaboyok szépen robotolnak a gyártósoron 10 órában, amikor 5 percet sem képesek a seggükön megülni (élmény kell a drágáknak, na)? Már a szüleik sem voltak alkalmasak erre a munkára (nem véletlen tódították be a 3. világot anno is, lásd török vendégmunkások esetét) ott a fejlett nyugaton, nemhogy ők.
  Az, hogy – ahogy Te is írod – máshol gyártassák le pl. a tankokat, az működik békeidőben, de egy világháború esetén nem fog. Most kellene ezt gyorsan lebonyolítani, mert később nem lesz lehetőség. De a cégek úgy vannak vele, hogy minek fokozzák a termelést, ha lehet, hogy jövőre véget ér a háború, aztán a nyakukon marad a termék. Az állam kellene biztosítsa a pénzt, ami az USA esetében működik is, de az EU-nak nincs amiből, legfeljebb hitelt vehetne fel, de azt minimum mi blokkoljuk (legalábbis ezt mondja OV).

 31. 29, andrew

  Mit szeretnél kérdezni? Rövidebben össze tudnád foglalni?

  Magyarország annyira pici ország, hogy itt nincs műveleti mélység, itt csak összehangolt partizánakciókkal lehet idegesíteni az ellent.
  A területvédelmi partizánakciókat gyalog vagy kerékpárral szokták elkövetni és nagyon egyszerű fegyverekkel – amit el tudnak hordozni önerővel vagy barkácsolt robbanóanyagokkal és drónokkal.
  Nem lesz úgysem működőképes apc, ifv meg efféle high-tech kategória.

 32. 32. János
  Csak azt akartam kérdezni,hogy a fenti írásom alapján azt következtettem ki, hogy lesz elég anyag és energia a hadianyagok legyártásához és hogy erről mi a véleményetek.
  Bendegúz megírta hogy nem lesz anyag és energia sem.Alapvetően elfogadom azt a nézőpontot is hogy nem lesz anyag és energia.
  Csak ennyi volt de az idő viszonylag hamar eldönti majd.

 33. Helló Éva!

  Az euronews – nak ez a cikke vajon az Európai Külkapcsolatok Tanácsának (European Council on Foreign Relations) egyik elemzőjének – gondolkodásformáló szövege alapján készült?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük