Az igazság keresése (2. blog) Irán és az iráni elnök, Mahmud Ahmadinejad

önarcképGöbbels a III. Birodalom propaganda minisztere mondta egyszer. Hazudj egy hatalmasat és ismételd sokszor. A végén nem lesz az országban ember, aki ne hinné el. A trükk tehát az állandó ismételgetés. Nos, a magyar média nem állja meg, hogy Irán és elnökének, Ahmadinejadnak említéséhez ne tegyen hozzá két ragadvány jelzőt. Ezek szerint Irán atombomba gyártásán dolgozik, (ami roppant veszélyes a világra, hiszen terroristákat támogat). Ahmadinejad pedig egyfelől „holokauszt tagadó”, másfelől pedig „Izraelt le akarja söpörni a térképről”. Ezzel szemben a valóság mindössze az, hogy az iráni elnök és népe utálja az amerikaiakat és a cionistákat, PONT. Ennyi. 

Az amerikaiakat és a cionistákat nagyon sokan nem szeretik, de most se ezekkel se az indokaikkal nem foglalkozom. Irán esetében azonban van némi előzmény. Íme: A II. világháború alatt Churchill és Sztálin úgy gondolták, hogy a háború megnyeréséhez nekik szükségük van Iránra, ezért aztán 1941-ben mind a ketten megtámadták Iránt. A háború után 1951-ben a nép szabad választásokon, elsöprő többséggel, miniszterelnöknek választotta Mohammed Mossadegh-et, aki az iráni olajtartalékokat államosította. Anglia erre embargóval válaszolt, de a Hideg Háború miatt ennek hatékonysága kétséges volt. Így aztán az USA-val összefogva, alapos CIA előkészítés után, megdöntötték a köztársaságot és Mohhamad Reza Pahlavit trónra helyezték, mint iráni shah-ot, aki a titkosrendőrségére (SAVAK) támaszkodva egyre autokratábbá vált, mígnem a francia száműzetésben élő Ayatollah Ruhollah Khomeini hívei meg nem döntötték uralmát 1979 januárjában, ami az amerikaiaknak nagyon nem tetszett és némi aknamunkába kezdtek. Erre volt egy diplomáciailag elfogadhatatlan ellenlépés. 1979 novemberében az iráni egyetemisták egy csoportja Khomeini tudta nélkül, de utólagos jóváhagyásával elfoglalta az amerikai konzulátust (ahonnan a CIA tevékenységet irányították), majd a négerek és a nők egy hónap utáni szabadon engedése után, a férfiakat 444 napi fogva tartás követve engedték csak el.

Az USA válasza Saddam Hussein felbérelése volt. (igen, jól gondolod, arról a Saddamról van szó, akit az amerikaiak megtámadtak és felakasztatták) Saddam olajtartalékot rejtő területek megszerzés végett egy gyilkos háborút indított Irán ellen. Saddamot Amerika fegyverrel (beleértve vegyi fegyvereket is) és műholdról nyert információkkal támogatta. Iránnak megközelítőleg 1 milliós emberáldozata volt, amiből 100.000 embert mérges gázok öltek meg: Azonban a hazánknál 18-szor nagyobb területtel rendelkező, több mint 70 milliós Iránt Saddam még amerikai segítséggel se tudta legyőzni, ezért a háború 8 év után véget ért úgy, hogy Irán az irakiakat visszanyomta Irakba. A háború után Irán nekilátott az ország modernizálásának, aminek pénzügyi alapjait hatalmas nyersolajkészlete képezte.

Közbevetve most szólni kell néhány szót a Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons szerződésről, aminek célja az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása volt. Az 1968 januárjában létrejött szerződést 189 ország írta alá, így Irán is. Csupán négy ország nem írta alá a szerződést, vagyis: India, Izrael, Pakisztán és Észak Korea. Természetesen mind a négynek van atomfegyvere. Ezek közül Izrael követeli a leghangosabban az iráni „atomlétesítmények” (amire mindjárt visszatérek) lebombázását. A Non-Proliferation szerződésnek három főrésze van. 1) Az atomfegyverek használatának a betiltása. 2) A meglévő atomfegyverek megsemmisítése (erre mindenki szarik). 3) A hasadó anyagok kizárólag békés célú felhasználásának engedélyezése.

Irán álláspontja az, hogy olajkészletei hamarosan kimerülnek és az olajra épített energia ellátását atomreaktorokkal akarja kiváltani. A szerződés szerint ez teljesen legális. Mivel a törekvéseihez nyugati segítséget nem kap (bojkott alatt áll), önmaga kezdett urániumdúsításba, ugyanis az atomreaktorok fűtőelemei dúsított urániumból vannak. A munkálatokat az ENSZ erre szakosodott bizottsága ellenőrzi, jelentésük szerint Irán nem törekszik atomfegyverek előállítására.

Egy kis műszaki közbeszúrás. A természetben előforduló urániumnak két jelentős izotópja van. Ezek közül az 238U 99,3 %-ban van jelen, míg az 235U mindössze 0,7 %-ban. A helyzet az, hogy neutronbombázásra csak az 235U izotóp hasad szét (és maga is lövell ki neutronokat). Ezért a láncreakció fenntartása végett az urániumot „dúsítani” kell, vagyis a benne lévő 235U izotóp arányát növelni kell. Fűtőelemhez 5 %-os, míg atombombához 85 %-os dúsítás kell. Azaz a fűtőelem minőségtől a bomba minőségig igen jelentős utat kell megtenni. Különösen, ha megfontoljuk, hogy az urániumdúsítás egy nehéz és fáradtságos eljárás, tekintve, hogy minkét izotóp minden vonatkozásban azonos, csak a tömegükben különböznek 1,27 %-al. Az eljáráshoz az urániumból  UF6-ot (uránium-hexafluorid) kell előállítani (ami légnemű) és ezt kell centrifugálással szétválasztani.

Igaz nekem is vannak olyan érzéseim, hogy végső fokon Irán atombombát akar előállítani, mert legalább a visszavágás lehetőségét akarja biztosítani maga számára, ami természetesen mindössze elrettentő hatást jelent. Józan ésszel nem elképzelhető, hogy a 2-300 nukleáris töltettel rendelkező Izraelt meg akarná támadni, aminek különben nem is lenne semmi értelme. Az USA-t és Izraelt azonban bosszantja, hogy Iránban nincs amerikai bábkormány, és olajával szabadon rendelkezik.

Most nézzük Mahmud Ahmadinejad elnököt! 1. Vád: Tagadja a Holokausztot. Ahmadinejad nem állította, hogy nem volt Holokauszt, de azt viszont valóban kijelentette, hogy a zsidók a Holokausztot mitológizálják és szakralizálják, amivel sokan egyetértenek. Valamint a Der Spiegelnek adott egyik interjújában azt állította, hogy „Európában két vélemény létezik. A történészek egy része – akiknek legnagyobb hányada politikailag motivált – állítja, hogy a Holokauszt megtörtént. De van egy másik csoport, akik ellenkező állásponton vannak, amiért börtönbe vetik őket.” Az én véleményem szerint ebből nem következik, hogy Ahmadinejad tagadná a Holokauszt megtörténését, de a maga perzsa áttételezett fogalmazásával jelezte, hogy a holokauszt tagadást börtönbüntetéssel sújtani, civilizált környezetben, elfogadhatatlan. A Main Stream Media (MSM) azonban egy pillanatra se hagyja abba Ahmadinejad szorongatását. Az ENSZ rasszizmus ellenes konferenciáján, 2009. április 20-án tartott beszédét is alaposan kiforgatták. Az idézet szerint a Holokausztot „bizonytalannak (ambiguous) és kétségesnek (dubious)” tartotta. Ugyanakkor az ENSZ hangfelvétele alapján a hivatalos farsi (perzsa) tolmács szerint valójában a „Holokauszt kérdésével való visszaélést” (the abuse of the question of the Hoilocaust) emlegetett.  2007 szeptemberében a Columbia University meghívta egy előadásra, amelynek keretein belül egyértelműen kijelentette: „Nem állítom, hogy egyáltalán nem történt meg (a Holokauszt). Én nem fogok itt igazságot osztogatni, de azt mondom, hogy a kérdést nyitva kell hagyni, kutatásokat kell végezni és hagyni kell, hogy a hozzáértők megvitassák a kérdést.” Tekintettel arra, hogy Ahmadinejad 1956-ban született, és 1980-ban kezdett éretten gondolkodni, negyed századdal a Holokauszt után, valamint szülőföldje több ezer kilométerre van Németországtól. Nem lehet tőle ennél többet elvárni. Én 11 éves voltam, amikor személyesen találkoztam és beszéltem olyanokkal, akik akkor jöttek vissza a koncentrációs táborokból, majd a következő években publikált horror fényképeket láttam a táborokról. Nem csoda, hogy nekem nincs semmi kételyem a Holokauszt megtörténésével kapcsolatban. Az én álláspontom szerint azt, aki tagadja, nem börtönbe kellene zárni, hanem elmegyógyintézetben kellene ápolni. A zsidó nyomásra meghozott büntető törvények civilizálatlanok, messze nem liberálisak és a hatalom ittasságról árulkodóak. 2. Vád: Izrael államot meg akarja semmisíteni. A valóság az, hogy az állandóan idézet mondat nem is az ő véleménye, hanem egy beszédben a néhai Ayatolla Khomeinit idézte. Természetesen az ember általában olyasmit idéz, amivel különben egyetért. Vagyis nem lehetne áthárítani Khomeinire a felelősséget, de milyen felelősséget? Az MSM szerint a Khomeini idézet így szólt: „Izraelt le kell törölni a térképről”. A mondatot természetesen átvette a magyar média is. Az újsághír után tucatjával jelentkeztek a perzsa anyanyelvű, nyugaton élő értelmiségiek és jelezték, hogy a fordítás hibás, megváltoztatja az eredeti szöveg jelentését. Ezt azonban az MSM totálisan ignorálta. Nézzük, valójában  mit mondott Ahmadinejad! „Imam ghoft een rezhim-e ishghalgar-e qods bayad az safheh-ye ruzgar mahv shavad.” Aminek a pontos angol fordítása a következő The Imam said this regime occupying Jerusalem must vanish from the page of time.” Ami lefordítva magyarra így szól (sajnálom, hogy perzsából nem tudom lefordítani, csak az angolon keresztül J) „Az Imám azt mondta, hogy ennek a Jeruzsálemet elfoglaló rezsimnek el kell tűnnie az idő lapjáról.” Most nézzük a fordítást szóról-szóra farsiból! Imam Khomeini ghoft mondta een ennek rezhim-e rezsim ishghalgar-e elfoglaló qods Jeruzsálem bayad kell az safheh-ye ruzgar az idő lapjáról mahv shaved róla eltűnni.

Herr Göbbels célja világos. Ha ők le akarnak minket törölni a térképről, akkor mi is letörölhetjük őket a térképről.  

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük