Kapcsolat

evatibor#t-online.hu (természetesen # helyett @)

26-337-326 (ez nem mobil 😀 )

14 thoughts on “Kapcsolat

 1. Paleolitikus táplálkozáshoz fűzném:

  A “paleo hívők” szerint a természetes alkalmazkodás egy lassú folyamat az új táplálékokhoz. Viszont az új táplálékok gyorsan szelektálják az embereket. Magyarán szólva a gyengébb szervezetűek gyorsan belepusztulnak a nem megfelelő táplálkozásba.
  Pl. ezer évvel ezelőtt egy személy 1 kg cukrot fogyasztott egy évben átlagosan. Manapság a fejlett országokban 70 kiló/év/ személy. Hogy lehet ilyen gyorsan alkalmazkodni?
  Van is cukorbeteg bőven.

 2. Kedves Tibor bá’ egy olyan poszthoz akartam hozzászólni, amit lezártál, pedig szerettem volna megerősíteni, hogy neked van igazad. Nem csak az evolúció rá a bizonyíték, de a hívők szent könyve is, a Biblia, nekik is elég lenne bizonyítéknak, ha legalább azt elolvasnák. 😀

  Ez a szöveg az 1611-es első latinról angolra fordított Bibliában van csak, mert valamelyik eszes pap észrevette, hogy bukta van és másik 13 könyvvel együtt ezt is kivette.

  Bölcs Salamon, Dávid fia ezeket mondja a Bölcsesség könyvében – picit lerövidítve.
  “Rövid és szomorú az életünk; nincs orvosság az ember halála ellen, és nem ismerünk szabadítót”
  ” Ha elalszik, testünk hamuvá lesz, a lélek meg elillan, mint a lenge szellő.”
  “Életünk csak egy árnyék tovasuhanása, és halálunk nem ismétlődik meg, mert le van pecsételve, és nem tér vissza senki.”
  ” Rajta hát! Élvezzük a jelenvaló jókat! Használjuk ki buzgón a világot, mint ifjúkorunkban! Töltekezzünk pompás borral, mirhával, s ne nélkülözzük a tavasznak egyetlen virágát se!”
  “Egyikünk se vonja ki magát tobzódásunkból. Mindenütt hagyjuk ott jókedvünk jeleit, mert ez az osztályrészünk és ez a mi sorsunk!”

  “Bánjunk el a szegény igazzal, ne kíméljük az özvegyet, és a koros aggastyán ősz hajától ne riadjunk vissza! Számunkra a hatalom legyen az igazságosság mércéje, mert a gyenge nem ér semmit.” – Na, ez különösen tetszik –

  ” Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen.”

  “Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát.
  Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat. Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti,

  és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent.

  Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut!

  Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből.

  Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét!

  Ítéljük gyalázatos halálra, mert – saját szava szerint – Isten oltalmában részesül!” Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja agát.”

  Maguk a pápák mondták ki, hogy a kereszténység csak egy misztérium vallás, azaz nem létezik egy antropomorf Isten, vagy a történelmi Jézus soha nem létezett. Egy másik pápa még azt is leírta, hogy az Ószövetség letűnt népeknek (sumer, pártus, káld, babiloni, egyiptomi) megmásított történelme. Persze ezután a ráépülő Újszövetség is. Ezt megírta egy zsidó sumerológus is, Samuel Noah Kramer a Paralel Bibliában. ( https://hu.pinterest.com/nicrosenau/saga-thing-ancient-sumer/?lp=true) Az ortodoxia azonban nem hisz a pápának. 😀

 3. Bocs Tibor bá’, tudom, nem a Te kedvenc témád, de enged meg, hogy erre az Inkvizítori ferdítésre mondjak valami hosszabbat.

  Vagyis:
  Kedves Inkvizítor. Esetleg ha vennéd a fáradságot és tovább olvasnád az idézett szöveget, akkor nem beszélnél badarságokat. Ugyanis az, egy az egyben így folytatódik: “Így gondolkodnak, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket. Nem ismerik Isten titkos szándékait. Ezért sem az erény jutalmát nem remélik, sem a tiszta lelkek díját nem tudják becsülni. Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette. A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják.”
  A Bölcsesség könyve 2 szerinti gondolatokat a szerző a gonoszak szájába adja (többesszám első személy) mutatván, hogy azok hogyan gondolkodnak, illetve a 3.-ban (olvasd el!) Salamon elmondja, hogy az ember halhatatlan.
  Függetlenül attól, hogy hívő vagy, vagy sem, nem illik egy írás tartalmát szövegrészek kiemelésével megpróbálni kiforgatni.

  Mellékesen nem vett ki semmit az egyház a bibliából. Az általad és a kútfőd által hiányolt részek benne vannak a Szt. István Társulat által kiadott bibliában is (Katolikus Biblia!), nem csak az 1611-es kiadásban.

  Az egyébként – vélhetően – általad “forrásként” használt Újvilágtudat (szerintem, újv.marhaság) oldalán feltüntetett, a papok által a bibliából kihagyott 14 könyv mindegyike megvan a Katolikus Szentírásban (is!).

  Ezt írja a hivatkozott oldal:
  “1611-ben a Bibliát latinról angolra fordították. Ekkor a Biblia összesen 80 könyvet tartalmazott, és az utolsó 14 könyvet, amelyeket mára eltávolítottak, az Ószövetség végét képezték, melyek a következők voltak:

  ✔ Ezsdrás első könyve
  ✔ Ezsdrás második könyve
  ✔ Tóbiás könyve
  ✔ Judit könyve
  ✔ Eszter többi része
  ✔ Bölcsesség (Salamon) könyve
  ✔ Sirák fia könyve
  ✔ Báruk könyve Jeremiás levelével
  ✔ A három szent gyermek dalai
  ✔ Zsuzsanna története
  ✔ Bél és a sárkány
  ✔ Manasses imádsága
  ✔ Makkabeusok első könyve
  ✔ Makkabeusok második könyve”

  És lásd a Katolikus Biblia tartalomjegyzékét:
  “Ter – Kiv – Lev – Szám – MTörv – Józs – Bír – Rut – 1Sám – 2Sám – 1Kir – 2Kir – 1Krón – 2Krón – Ezd – Neh – Tób – Jud – Esz – Jób – Zsolt – Péld – Préd – Én – Bölcs – Sir – Iz – Jer – Siral – Bár – Ez – Dán – Oz – Jo – Ám – Abd – Jón – Mik – Náh – Hab – Szof – Ag – Zak – Mal – 1Mak – 2Mak – Mt – Mk – Lk – Jn – ApCsel – Róm – 1Kor – 2Kor – Gal – Ef – Fil – Kol – 1Tesz – 2Tesz – 1Tim – 2Tim – Tit – Filem – Zsid – Jak – 1Pt – 2Pt – 1Jn – 2Jn – 3Jn – Júd – Jel”.

  Elérhetőség:
  http://szentiras.hu/SZIT

 4. 5: Na, valami ilyesmit gondoltam én is. A hamisításnak nem vagyok híve, bármilyen célt is szolgál.

 5. Sólyom Lóránt

  Nem állt szándékomban versengeni, hogy melyik Bibliát találják a hívek hitelesebbnek, mert a lényeg nem is ez, hanem az, amit Salamon az életről, halálról és Isten fiáról mondott, aki dicsekszik – majd 900 évvel Salamon után. Az ortodox hívők olyan ügyesen csúszkálnak a vallási vitákban, mint a kígyók. Ezért aztán eddig még soha nem vitáztam vallási kérdésekben. Nincs is szándékom senkit megbántani az ő hitében. Engem csak a Biblia és maga a vallás/ vallások születése érdekel és élveztem a vitátokat a másik topikban, mert mindegyikőtöknek igaza volt (illetve volt igaza 😀 ), Attilának, Avatarnak, Observernek, Tibor bá’-nak és a többieknek is.

  Én a katolikusok által használt Szent Bibliát azért tartom mérvadónak, mert minden időben ők voltak a legnagyobb hamisítók és most is ők azok, élükön Bergoglióval.

  A Szent Biblia című kiadvány fenn van a MEK-en, mint írtam. 1295 oldal.

  http://mek.oszk.hu/00100/00161/00161.pdf

  Ebben nincs bent az inkriminált rész. A Wikipédia is hozza, hogy „Salamon bölcsességei” a deuterokanonikus könyvek egyike.

  Ne haragudj én ezen nem vitázom, nálamnál sokkal okosabb emberek kikutatták már azt, hogy milyen ferdítésekből áll a judeo-keresztény vallás ami évezredekkel ezelőttre nyúlik vissza, amikor Ábrahám még nem is létezett, a három ábrahámi vallás a zsidó, keresztény és iszlám vallás sem létezhetett. Gondolom ebben nincs vita köztünk. Katolnai tanulmányait érdemes elolvasni, ha valóban érdekel a kérdés és nem csupán a vita kedvéért írtál. Ilyen például az Ószövetség pszeudo-történelme, adalékok Jézus misztériumához.

 6. 7. inkvizitor
  A másik poszt alatt is megjelent Sólyom Lóránt megjegyzése, inkább ott kellett volna reagálni rá, de most már én is itt leszek offtopic.

  Azt állítottad, hogy 1611 óta minden Bibliából hiányzik a Bölcsességek könyve. Ez nem bizonyult igaznak, így a katolikus változatot veszed mérvadónak.

  Az általad idézett rész viszont így is hamis, mert Salamon szájába adod, amit ő példaként említ az eltévelyedett gondolkodásra.

  Az pedig köztudott, hogy a Biblia sokszor volt szerkesztve hatalmi szempontok alapján, és korábbi vallásokból, mitológiákból merítettek a megírásához. Én a más vallásokból mazsolázást nem hamisításnak tartom, hanem a vallások változásának, evolúciójának. Szerintem Jézus nem meghamisítani akarta a zsidó vallást, hanem a meggyőződését hirdette. Történetesen annyira különböző dolgot hirdetett, hogy zsidó szektából külön vallás lett a kereszténység. A hamisítás szó feltételezi, hogy volt egykor egy vallás, ami az egyetlen Igazságot tanította. Én ebben nem hiszek.

  Bergoglio egy reformer. Nekem sem szimpatikus sok szempontból, amit képvisel, de hamisítónak nem nevezném. Akár őszintén hiheti is, hogy jó, amit tesz, és ez Isten akarata, az egyház érdeke, a hívők javára van, stb.

 7. Kedves Tibor bá,
  Kíváncsi lennék (és remélem sokan mások is) véleményére a boszniai piramisokkal kapcsolatban. Meglehetősen sok a pro és kontra mellette, szkeptikusok hada szerint az egész egy jól megtervezett átverés. Én hiszek benne az eddig olvasott információk és videók alapján. Szenzációs felfedezés amiről nem lehet hallani csak aki kutakodik.
  Köszönettel:
  XerXes

 8. 9. Xerxes
  Már többször előkerült a téma. Lustaságból csak bemásolom egy régebbi hozzászólásomat erről.

  “Egyszer el kéne látogatni a boszniai „piramisokhoz”. Annak sem vagyok szakértője, de a geológiai-, régészeti bizonyítékok számomra hiteltelenek. A hőelnyelési anomália, a betonnak nevezett folyóvízi üledékes konglomerátum világszerte megtalálható természetes képződmény. A piramisnak nevezett hegyek közül egy van, amelyiknek piramis alakja van az egyik oldalról nézve, a járat-rendszernek nevezett dolognak csak kis részét találták meg, az is odébb van a piramistól, a korát nem lehet meghatározni, de állítólag középkori tárnákra hasonlít. A feltárásokat barbár módon végezték, a régészeti elvárásoknak egyáltalán nem felel meg. Átvágtak minden réteget céltudatosan az őket érdeklő részig, ezzel tönkretettek egy csomó leletet, akár az illír korból. Találtak kb. 30.000 éves szerves anyagot, de nincs dokumentálva, hogy hol, milyen körülmények között, nem tudni, hogy hol végezték el a radiokarbon vizsgálatokat. Nem találtam komoly tudósnak nyomát a feltárók között. A vállalkozást egy amerikai-bosnyák üzletember kezdte, aki amatőr régész, de teljesen elrugaszkodott elképzeléseket olvastam tőle, akár a majákról is. Az ásatást egy zenei producer vezette, akinek (azt hiszem) van régész végzettsége, de nincsenek korábbi ásatásokról tapasztalatai, publikációi, stb. Az állításaikat nem bizonyítják rendesen, nincsenek peer-reviewed cikkeik, csak a saját honlapos, bulvársajtós cikkek és youtube-os szenzációhajhász videók. Ha valakinek van türelme elolvasni, tanulságos vitát lehet olvasni egy piramishívő és a wikipédia szerkesztői közt folyt végtelen vitának, ahol a hívő (egyben prédikátor) azt kéri számon, hogy miért nem objektív a wikipédia ezügyben, miközben ő mutatja be a szubjektivitás csúcsát, és ugyanazokat a köröket futja újra meg újra, nem ért, vagy nem akar érteni semmit a válaszokból.”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ABosnian_pyramid_claims%2FArchive_6

 9. Üdvözletem
  Mit jelent az USA , papír dolláron az E vagy K betű jelölés?

 10. Kedves Tibor bá,
  Tudom, hogy itt nem szokás a helyesírással foglalkozni. A blog címe azért legyen már hibátlan!
  “értelmes emeberek”

 11. 12 – mumuj:
  Valóban a helyesírás off topic, hacsak nem valami kirívó. Pl. volt valaki, aki a rosz szót éveken át így, egy sz-szel írta. Viszont ez itt most nem helyesírási hiba, hanem elütés, de köszönöm, már kijavítottam.

 12. 13. Sőt, Tibor bá’, olyan valaki is van itt, aki a mai napig két ss-el írja a kisebb szót, többszöri javítás és odafigyelés ígérete után is.
  Nicket nem is írok, biztos ráismer magára… 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..