(950) Hülyül-e az emberiség? Egy Stanfordi genetikus szerint, IGEN.

Tibor bá’ online

 

A Stanfordi genetikusok kiadtak egy provokatív hipotézist, ami szerint az emberiség szellemi képessége, legalább is az ókorhoz képest, csökken. A publikáció szó szerint a következőket állítja: „Az emberi intelligencia csúcsa akkor lehetett, amikor őseink elhagyták Afrikát. Genetikai mutációk az elmúlt évezredek alatt az emberi intelligencia, és érzelmi stabilitás csökkenést okozták…. Az evolúció már nem premizálja az intellektust, ezért a ’helyzet’ fokozódik.”

Gerald Crabtree  (http://crablab.stanford.edu/) genetikus szerint ez a folyamat, csak úgy mint bármely más genetikai változás, hosszú időt vesz igénybe. Elméletének közepén az áll, hogy minden egyes generációnál előfordul hátrányos mutáció, ami azt jelenti, hogy idővel a szellemi képességünknek is csökkenni kell. A genetikus szerint erre jó bizonyíték az emberi szaglás. Jelenleg étkezésünkkel kapcsolatos ételminőség megítélése  intellektusunkkal történik. Orrunkban a szagot érzékelő receptorok száma jóval kisebb, mint más állatoké. Ha viszont szaglás helyett inkább az intellektusunkat használjuk fel, akkor a szaglásunk folyamatosan tompulni fog.

Ahogy ezt sejteni lehetett, más genetikusok nagyon nem értenek Crabtree-vel egyet. Steve Jones (University College London.  szerint szép-szép ez a hipotézis, de számokkal nincs alátámasztva, mert hogy számok egyáltalán nincsenek.

Kevin Mitchell (Trinity College Dublin) szerint az emberi agyat sok ezer gén építi fel, és bármelyik gén mutációja károsan befolyásolhatja a felépítést, EZ IGAZ. És az is igaz, hogy minden egyes generáció újabb mutációt produkálhat. Azonban Crabtree teljesen elhanyagolta az okoskodás másik oldalát. Nevezetesen azt, hogy létezik egy természetes szelekció is. (hogy egy genetikus ezt ne tudja!). A természetes kiválasztás egy hallatlan erős tényező, amely egészen biztos kizárja azokat a mutációkat, amelyek az intelligencia ellen hatnak.

Crabtree azonban visszavágott: Általános vélemény szerint az evolúció folyamán bekövetkező mutációk folyamatos minőség javulást okoznak, de ez csak akkor igaz, ha van szelekció. Ez azonban az utolsó generációknál nem játszott szerepet. Vagyis az emberi túlélés nemigen függött az egyed szellemi képességétől (gondoljunk George Bush, volt amerikai elnökre). Semmiképpen [Ez lenne a legintelligensebb ember?] nem akkorát, mint félmillió évvel ezelőtt az afrikai dzsungelben.

Tény, hogy Crabtree ésszerű sejtését nem tudja bizonyítani, de az én személyes véleményem szerint, elképzelésének komoly esélye van, hogy megfeleljen a valóságnak. Gondoljatok csak arra, hogy vezető pozíciókba milyen csekélyke szellemi értékkel is be lehet kerülni, és persze nem csak Magyarországon.

Crabtree azonban tovább lépett és rámutatott arra, hogy napjainkban a szelekció nem az emberi intelligencia, hanem az egészség területén működik. Jelenleg a túlélés záloga az egyén immunrendszere. A zsúfoltság, az egészségtelen táplálkozás, és életmód csak a legjobb fizikai tulajdonsággal bíróknak engedi meg, hogy utódaik legyenek, az intelligenciának nincs szerepe.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

141 gondolat erről: „(950) Hülyül-e az emberiség? Egy Stanfordi genetikus szerint, IGEN.

 1. „…én személyes véleményem szerint, elképzelésének komoly esélye van, hogy megfeleljen a valóságnak…”
  Csatlakozom.

 2. Valószínű, hogy van egy ilyen folyamat.
  Az evolúció furcsán is tud működni, gyakran az egyik kezével ad, a másikkal meg elvesz. Az állatvilágban sok példa van erre. például a páncélzat kifejlesztésével párhuzamosan csökken az adott faj mozgékonysága, mert egyrészt fölöslegessé válik, másrészt a páncélzat súlya csökkenti azt. (teknősök)
  Az embernél a fizikai képességek gyengülése folyik az első kőszerszám és tábortűz óta. Egy jó kis fanyélre kötözött kőfegyverrel az ősember olyan ellenfeleket is meg tudott állítani, amely ellen egy nála nyolcszor erősebb emberszabásúnak sem volt esélye, tehát nyugodtan sorvadhatott a fizikuma, még akkor is versenyképes maradt a létért folyó harcban.
  A mai átlagembernek meg nyugodtan csökkenhet az intelligenciája a modern társadalom védőburkában. Viszont ezt a modern társadalmat fenntartani és építeni, az már komoly szellemi teljesítményeket igényel, viszont erre a feladatra elegendő a társadalom egy igen kis hányada.
  Ezt viszont az népesség kitermeli a nagy számok törvénye alapján.
  Abban igazad van Tibor bá’, hogy sok magas posztra is gyenge képességű ember kerül, de ezek többsége pontosan ezért lett odatéve, hogy ne veszélyeztesse az irányító szándékát, aki viszont már nem ilyen fejére ejtett. 🙂
  Ezt munkahelyemen is számtalanszor tapasztaltam. Fiatalon gyakran megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy a megüresedett vezetői posztra már megint a rendelkezésre állók közül a leggyengébbet ültették oda, nála nagyságrendekkel jobb koponyák rágták a gittet alatta.
  Aztán egy idő után már látta az ember, hogy a kinevezett madár főnöke és támogatója igencsak pakolja a vajat a füle mögé, természetesen a kinevezett segéd sokszor nem is aktív, hanem pusztán szemlehúnyó támogatása mellett.
  Arra a posztra kifejezetten tehetségtelen, szakmailag önállótlan, erkölcsileg labilis személy kellett, aki pontosan tudja, hogy az ő magas pozíciója és fizetése nem a tehetségének, hanem a főnök kegyének az eredménye, így akár az anyján is keresztülgázol, ha azt kívánják.
  Ha meg meg kell tőle szabadulni, akkor szakmai bakijai erre bőséges alapot adnak bármikor…
  És az is látszik, hogy minél fejlettebb egy társadalom, annál kevesebb effektíven gondolkodó ember kell a működtetéséhez, egyre nagyobb hányad lebutított droidmunkát végez, már ha van egyáltalán munkája.
  Szóval van még szabad tér a butuláshoz. 🙂

 3. „…Ahogy ezt sejteni lehetett, más genetikusok nagyon nem értenek Crabtree-vel egyet…”
  Én ugyan nem vagyok genetikus, – de egyet értek.

 4. Többször javasoltam a Hülyék Paradicsoma címu filmet.
  PONTOSAN errõl szól.

  Itt a link a bemutatóhoz:
  http://indavideo.hu/video/Hulyek_Paradicsoma_Idiiocracy

  Az intelligencia valamilyen módon akadálya a szaporodásnak, a hülyeség meg serkentõje.
  Ezt alátámasztani látszik a valóság is. Statisztikailag a szegényebb, alacsonyabb intelligenciájú rétegek szaporábbak… „fentrõl nézve” felelõtlenek.
  Bár a világ ökoszisztémája szempontjából az intelligencia veszélyesebb.

 5. Evolúciós fokmérő lehet-e az önfegyelem?

 6. 4.Attila(PV)
  Ennyire tömören és teljességében megfogalmazni a lényeget csak kevés embernek sikerül. 🙂

  A magam részéről annyit tennék hozzá, hogy a meglátásom szerint ez az elhülyítés és lebutítás szándékosnak, célirányosnak tűnik…

 7. 4: Azt a filmet én is rendszeresen ajánlgatom!
  Viszont én nem felejtem el, hogy az egy vígjáték (és sajnos annak is csak közepes)… 🙂

  Egyébként érdekes ez a felvetés, de nemrég épp azt olvastam, hogy az IQ teszteken elért eredmények átlaga kb 10 évenként 3 pontot emelkedik, amit Flynn effektus néven ismernek…
  http://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect

 8. Az a közhely mindenkinek megvan, hogy az intelligencia állandó, de a népesség egyre nő… 🙂

 9. Figyelemreméltó gondolat, de több hibát is látok az elméletben.

  1. Az intelligencia nem erősen öröklődő dolog. Valószínűleg van rá hatása a géneknek is, de legalább ilyen erősek egyéb faktorok. Tibor bá írta korábban valahol, hogy pl. ő középszerű intellektusú szülők intelligens gyermeke, és hogy kifejezetten gyakori, hogy kiemelkedően intelligens embereknek középszerű gyerekei születnek. Ha pedig elsődlegesen nem öröklődő tulajdonság az intellektus, akkor nem is lehet nagy hatással rá a szelekció.

  2. Az, hogy magas pozíciókban hülyék (is) vannak, nem releváns abból a szempontból, hogy kik szaporodnak erősebben. Egy csomó gazdag embernek kevés gyereke van, akár okos, akár hülye az illető. Az intelligensek többsége középosztálybeli, de bőven akad köztük szegény is.

  Nem az kérdés, hogy a különböző intelligenciaszintek hogyan képviseltetik magukat a társadalmi osztályokban, hanem az, hogy milyen korrelációt mutatnak a gyerekszámmal. És erről nem mutatott itt senki statisztikát. Innentől benyomásokról és egyéni véleményekről beszélünk, nem tényekről.

  Ami kicsit talán relevánsabb adat: a nők iskolai végzettsége fordított korrelációt mutat a gyermekszámmal. Ugyan van sok diplomás hülye, és van sok intelligens munkás is, talán van korreláció a végzettség és az intelligencia között. Ezesetben ez az adat talán mond valamit. Egyébként úgy tudom, Magyarország egyedülálló a tekintetben, hogy a legmagasabb (egyetemi) végzettségű nők egy kicsivel több gyermeket vállalnak az eggyel alacsonyabb (talán érettségi?) végzettségűeknél, vagyis a tendencia a végén megfordul.

 10. Tibor bá, a szavazáshoz: olyan nincs, hogy valaki másra szavazna? Én nem tudok hová kattintani: Bajnaira soha, Orbánra nem szívesen, de valakire szavazni akarok!

 11. Szerintem az biztosan nem igaz, hogy az intelligencia csökkenne a kőkor óta, mert nagyon sokáig a nagyon intelligensek kerültek vezető pozicióba, gyűjtötték maguk köré a tudósokat, de az is igaz, hogy most az utóbbi száz évben a tudománynak (tehát elvben az intelligenciának) köszönhetően gyakorlatilag a szellemi és fizikai fogyatékosok is teljes életet élhetnek (Vagy majdnem) és bármennyire humánusak is vagyunk, és próbálunk megértőek lenni mindenkivel, az emberiség érdeke az lenne, hogy az önállóan életképtelen egyedeknek ne lehessenek utódai.

  4,7 ha nem linkelitek be én is ajánlottam volna ezt a filmet. Bár az is igaz, hogy kicsit zs kategóriás, de szerintem pont az a legjobb benne.

 12. 10:
  Kibővíthetem, de az egész értelmetlen, mert egy Orbánfil több gépről is rá szavazott. De azért OK.
  Különben, mi az okod arra, hogy Gordonra soha?

 13. Szerintem a fõ probléma, hogy az intelligenciát majdnem mindig a moralitás nélkül tekintjük, szinte automatikusan adottnak deklarálva, hogy aki intelligens, az jó is.

  Az intelligens, végülis sikeres emberek a futó logika szerint illesztik magukba a természettudományos világképet.
  Ez arra alapszik, hogy a világ az õsrobbanással kezdõdött, az élet véletlenszeruen jött létre és a születéssel kezdõdik, majd a halállal ér véget. Ezzel együtt elvárják az embertõl, hogy ne csaljon, lopjon és gyilkoljon, de azért már korán a fejébe verik a darwinizmust, miszerint az erõsebb kutya… izé…
  Szóval úgy tunik, hogy az intelligencia komoly hányada arra fordítódik, hogy a darwinizmus és az erkölcsi korlátok közötti ellentmondást kikerüljük.
  Az az „okos” aki úgy csal, hogy ne vegyék észre, vagy ne lehessen törvényesen felelõsségre vonni és él mint Marci Hevesen.
  A „hülyék” meg követik az írott és íratlan szabályokat és megmeradnak lúzernek…

  A trend szépen körvonalazódik.
  Ahogy a dinosszauruszok idején a méret volt a nyerõ kritérium, manapság az intelligenca nagysága a tuti.
  A dinosszauruszok odáig fejlõdtek, hogy hatalmas tömegük nem volt képes olyan változásokra reagálni, mint az apróbb élõlények.
  A modern intelligencia a darwinizmus fényében nyilván önmegsemmisítõ folyametot indít el.
  Ahol az önzés (darwinizmus) magas intelligenciával és alacsony erkölcsökkel párosul, ott az utódnemzés is sokadik szempont, nem beszélve a Föld többi élõlényének tekintetbe vételérõl.
  Életünk attól függ elsõsorban, hogy kipusztul-e az a magas intelligencia, amelyik képes és hajlandó elpusztítani a Földet saját rövidtávú érdekei hajszolása miatt, mielõtt elpusztul a Föld.

  Mert ne felejtsük el, soha annyi „okosság” nem volt felhalmozva mint manapság, de olyan közel soha nem állt a bioszféra ahhoz, hogy az emberi intelligencia elpusztítsa.

  Ennek már egész kultúrája van.

 14. 12 Tiborbá

  „Különben, mi az okod arra, hogy Gordonra soha?”

  Bocs de én is válaszolok…
  Bajnai = Gyurcsány, azaz a szoclib trójai falova.
  Ugyanannak a szoclib kormánynak volt miniszterelnöke, korábban minisztere, és számos pozíció betöltõje.
  Azért választották õt, mert személyisége Gyurcsány ellentéte, de ugyanazt az árut reklámozza. Gyurcsánnyal együtt a KISZ-vagyon szétosztásából gazdagodott meg és szinte minden vállalkozása csõdbe ment miközben magánvagyona nõtt…
  Ráadásul Soros alapította azt a társaságot, amelyik Bajnai alapítványát pénzeli…
  Tehát nagyjából az szavaz Bajnaira, aki szive szerint Gyurcsányra szavazna, de nyíltan szégyenli felvállani.

 15. 4 Attila (PV)

  Egyszer olvastam erről is egy elemzést, ami szerint a mai tendencia szerint a nyugati, technikai kultúrát működtető népesség öngyilkos módon alulszaporodik, míg a deklasszálódott, alacsony szellemi szinten élő rétegek, valamint a bigott vallásokat képviselő rész egyre nagyobb arányt képvisel a föld népességéből. Egy részük nem képes kontrollálni szaporodását, más részük pedig vallási parancsként bűnnek is tekinti azt.
  Igaz, korlátlan szaporodásukat éppen az a fejlett technika teszi lehetővé, amit az előbbi kisebbség létrehoz és működtet.
  Ha ez végül összeomlik, magával rántja ezt a felszaporodott tömeget is…

 16. Tibár bá’!

  Én inkább úgy fogalmaztam volna a címben, hogy hülyítik az emberiséget!
  Mivel a mai Luxus „kánaánban” rengeteg salatanyag, zsír, sav, cukor kerül a szervezetbe, nem beszélve a mesterséges anyagokról, így a lúg és sav háztartás felborul, valamint mutálódik a génkészletünk. Figyeld meg, Tibor bá’, hogy az elkövetkezendő generációk nem csak gyengébbek, de torzabbak is. A 90′-ben született gyerekek bőrén is meglátszik az erős torzulás, ami a 70′-es években még kevésbé mutatkozott.
  Erre jön rá a nukleáris szemcsék levegőben szállása, a savas eső, valamint a mértéktelen gyógyszerzabálás.
  És akkor kérdik(ed), az emberi gén hülyül e? Nem, csak már nem képes alkalmazkodni ehhez az abnormális, természetellenes megnyilatkozásokhoz, életmódhoz, anyagokhoz.
  Galaxy

 17. 15. hubab

  Ha egy pillanatra elfogadjuk, hogy a bioszféra ugyanúgy rendelkezik valamilyen öntudattal, mint az élőlények, akkor egy viszonylag ésszerű választ kaphatunk a problémára.

  A bioszférának nem tetszik az „intelligens” emberiség, és úgy állítja be körülményeket, hogy azok szaporodása csökkenjen, akik a legnagyobb károkat okozzák.

  MINDEN élőlény eltűr bizonyos fokig egy csomó élősködőt.
  Amikor egyensúlyban vannak akkor szimbiózisnak hívjuk, és ha az egyik túl sokat vesz el a „közös” energiából, akkor azt már parazitának hívjuk, és a gazdaállat lehetősége szerint elkezd lépéséket tenni a parazitától való megszabadulásra.

  A bioszféra például a „fehérember” spermaszámát csökkenti.
  Persze több jelzést is ad…
  Azt mondják, az elmúlt 100 év természeti katasztrófáinak több mint a fele az elmúlt 10 évben történt.
  Sokan foggal-körömmel próbálják véletlennek tekinteni, de szerintem ideje lenne a Földünket partnernek, vagy legalábbis társbérlőnek (vagy főbérlőnek?) tekinteni itt a Naprendszerben.

 18. 13 Attila (PV)

  A világot irányító elit soha nem volt morális, akkor sem, amikor még sehol nem volt a darwinizmus.
  Akkoriban ugyanúgy kiválógatódott az a réteg, amelyben túltengett a hatalomvágy, és produkáltak egy véres történelmet, amelyben olyan dolgokat tettek, amit nem tehettek volna, ha betartják a vallás előírásait.
  Ezzel szemben ma is van nagyon sok intelligens, és egyúttal magas morális szintű ember, ahogy régen is volt, csak sajnos a dolgok logikája szerint ma sem ők szabják meg a történelem menetét, ők egyszerűen nem vállalhatják fel azt a sok disznóságot, ami az odajutáshoz szükséges. (mint Machbet)

  Az intelligencia öröklődéséről meg annyit, hogy a zsenialitás tényleg nem örökölhető, mert az olyan mint az ötös találat a gének lottójában.
  De ha úgy nézzük az intelligenciát, mint egy kockajátékot, ahol két kockát dobunk egyszerre (a két szülő) és az eredményt összeadjuk, akkor bizony ott van nagyobb esély magas számot gurítani, ahol a kockák oldalain eleve nincs hármasnál kisebb szám, azzal szemben, mintha nem lenne hármasnál nagyobb. 🙂

 19. 15-hubab

  Talán erról van szó?

  Youtube -> „Cultural Imperialism and Islam”

 20. 18. hubab

  Azt hiszem, a „múltat végképp eltörölni” kívánó mozgalomnak köszönhetjük, hogy egy nagyon torzító szemüvegen keresztül nézzük a múltat. Ez egy érthető önvédelem számukról, hogy megakadályozza egyrészt a „szebb múltba” való vágyódást, másrészt a jelent vonzóbbnakk tüntesse fel.
  A középkori földesurat kövér lelketlen zsarnoknak kellett feltüntetni, hogy a földjeikről eluzött és a városokba hajtott parasztok, elfogadhatónak érezzék a „feltörekvő” városi gyárosokat.

  Persze… az emberi önzés mindig is jelen volt, de sosem volt ennyire intézményesítve és ideologizálva.

  Egyébként volt idő, amikor a világot irányító elit sokkal morálisabb volt mint manapság.
  Egyszerű példa a katonái élén csatába lovagoló királyok, vagy a a saját pénzükön országot fejlesző nemesek.
  A régi arisztokrácia „tulajdonának” tekintette a hozzá tartozó embereket, és jó gazda módjára igyekezett gondjukat viselni. Az „új” arisztokrácia miután szinte teljesen kiirtotta a régit egész Európában, nekifogott a múlt eltörlésének…
  A legendák, népmesék, népdalok, tehát az íratlan történelem mind mind egy erkölcsösebb világról tanúskodnak, ezért nem véletlen, hogy mióta megjelent a könyvnyomtatás, hatalmas energiákkal próbáljk félresöpörni és hiteltelenné tenni (sajnos sok esetben sikerrel) a régi korok erkölcseit.
  A nyomtatott könyvek tudnak hazudni, és nagyon sokszor hazudnak is.
  De a népmesék, legendák soha… csak érteni kell hozzájuk.

  A zsenialitás tényleg nem örökölhetõ.
  De az átlagosnál magasabb (és alacsonyabb) intelligencia igen.
  Vannak kivételek, de statisztikailag azért kimutatható, hogy intelligens szülõknek intelligens gyerekei vannak.

 21. Flynn effektusra reakció? Senki?
  Na mindegy…

  9: Recesszív gén esetén simán lehetne az, hogy a heterozigóta szülők egyikében sem érvényesül a kiemelkedő IQ-t lehetővé gén, de ha összejön egy homozigóta gyerekük, az sokkal okosabb lesz, mint szülei voltak. Más géntípusoknál meg éppen a heterozigóta állapot hordozza a kiemelkedő teljesítmény lehetőségét a homozigótához képest (ezen alapul a hibrid kukoricák magas termésátlaga is). Ráadásul több gén is szerepet játszhat egyidejűleg az IQ kialakításában.
  De én inkább azt hiszem, hogy az IQ épp úgy fejleszthető (elsősorban gyerekkorban), mint a fizikai erőnlét, vagy épp az immunrendszer hatásossága. Ha megfelelő kihívások érik a szervezetet, akkor megtanulja kezelni azokat. Van valamilyen genetikai alap, amiről indul az ember, de a környezeti hatások is jelentősen befolyásolják a végeredményt.

  13: „Ez arra alapszik, hogy a világ az õsrobbanással kezdõdött, az élet véletlenszeruen jött létre és a születéssel kezdõdik, majd a halállal ér véget. Ezzel együtt elvárják az embertõl, hogy ne csaljon, lopjon és gyilkoljon, de azért már korán a fejébe verik a darwinizmust, miszerint az erõsebb kutya…”

  Ezzel szemben a kereszténység azt tanítja, hogy már eleve ott van benned a bűnre való hajlam, és bűnös vagy még azért is, amit nem is te követtél el, hanem valami képzeletbeli ősszülőd…
  Majd elvárják, hogy ne kövess el bűnt, de ha katolikus vagy, akkor egy gyónással lerendezheted, ha mégis…

  17: „A bioszférának nem tetszik az “intelligens” emberiség, és úgy állítja be körülményeket, hogy azok szaporodása csökkenjen, akik a legnagyobb károkat okozzák.”

  Miután hárommal ezelőtti postban Tibor Bá’ deklarálta, hogy az Univerzum célja az ember megjelenése volt, a cél elérése után nyilván új cél után kellett nézni szegény Univerzumnak, és mi mást találhatott volna ki új célként, mint az ember eltüntetését… 🙂

 22. 21 Avatar

  ” Univerzum célja az ember megjelenése volt, a cél elérése után nyilván új cél után kellett nézni szegény Univerzumnak,”

  Neeeem….

  Szerintem csak szelíden terelgeti a „megjelent” embert, hogy ne az univerzum megsemmisitését tuzze ki feladatának, hanem a vele együtt élést.
  Gondolom, még kapunk pár pofont, mire rájövünk. hogy a természettel való harmónikus együttélésnek mik a szabályai.

  A természetes kiválasztódással szemben az ember sokszor a mesterséges kiválasztódást helyezi elõtérbe.
  Ez a szõlõnemesítéstõl a génpiszkálásig érvényes.
  És ezért okosítja gyermekeit, oldat meg velül IQ teszteket, hogy ha esetleg oda kerül a sor, akkor a rutin miatt magasabb pontszámot érjen el.
  Manapság az intelligencia fontos tulajdonságnakk számít, tehát a gyereken van agy jó adag kényszer.
  Szerintem ez van a Flynn effektus mögött.

  „Ezzel szemben a kereszténység azt tanítja, hogy már eleve ott van benned a bűnre való hajlam ”

  Ez nagyjából igaz is.
  Háborúk és természetellenes helyzetek sora mutatja, hogy „megfelelõ” körülmények kihozzák az emberbõl a vadállalot.
  De más körülmények kihozzák a jótett lelket, és erre kellene törekedni.
  A kisértés a könnyu életre mindig ott van, és folyamatosan tudatában kell lennünk.
  Nem csoda, hogy a reklámok mindig a dolgok könnyebb végének felajánlásával próbálják környékezni az embereket.

 23. Hogy hülyül-e az emberiség?hm..Lehet..De azért azt is meg kell nézni,hogy ma már mindent az ember szájába adnak,semmin nem igazán kell gondolkodnia a ma emberének..Minden a szánkba van adva,minden szinten..
  És amikor villanyoltás van,akkor jön rá az ember igazán hogy mi újság van a dolgok mögött..Nem kell tudni senkinek semmiről csak vásárolni..Aki a dolgok mögé néz,az néz csak igazán nagyokat..
  Meg ugye a csapatmunka..Na ez a kedvencem..Akkor ugye egy dolgozik,a többi meg csak úgy van magának..Tehát elég ha egynek van tudása meg munkája,abból megél a többi is..

 24. Pusztán a cím elolvasása után a hétköznapok tapasztalatainak tükrében alkotott véleményem, hogy: IGEN ez így van. És mi is hülyülünk akik azt gondoljuk, hogy kivételek vagyunk. A sok dezinformáció, dilettantizmus, és az objektivitás elvesztése minket is „gyötör”, de a természeti törvények ismerete és a „józan paraszti ész” átsegít néhányunkat ezen a furcsa időszakon.

 25. „A genetikus szerint erre jó bizonyíték az emberi szaglás. ”

  Ide lehet még sorolni, a látást, hallást, tapintás, reflexeket, stb.
  Ez még nem azt jelenti, hogy hülyül az emberiség, legföljebb annyi történik, mivel ezeket nem használjuk olyan intenzitással mint őseink, így visszafejlődnek.
  Cserébe a gondolkodási képességek növekednek nagymértékben.
  Inkább talán átalakulásról lehetne beszélni és nem visszafejlődésről!

  Kedvenc analógiám, ifjonc koromban, mikor az indiános korszakomat éltem, sok ilyen témájú könyvet olvastam, volt egy idős trapper, aki azon morfondírozott, milyenek a mai fiatalok, nem tudnak semmit, mi lesz így belőlük, még nyomot sem tudnak olvasni! 😀
  Ahhoz képest jól el vannak a „fiatalok”, jó száz évvel ezután is. 🙂

 26. Tibor’bá miért van főnt a szavazón a libatolvaj,ciprusi adó lovag?Nem elég oda egy tolvaj?
  A véleményem: hülyül és ez tény a szavazáson is kiderült a lap tetején.Az intelligencia mérése……..hát elég bonyolult és nem korrekt számtalanszor.(A kérdező szubjektivitása erősen megkérdőjelezhető)A mindenki által emlegetett IQ a 25%-a a mérésnek a többit 3 más néven fut.(SQ pl.)
  Hülyülök én is attól a sok szeméttől amit,mint fizikailag,mint mentálisan lenyomnak a torkomon.Akaratom ellenére persze,hogy hülyülök.Mert épp ésszel már régen a zárton lenne a helyem,vagy börtönben mivel szabadon engedném a nem tetszésemet a többi hülyével szemben akik a nyakamon ülnek és a vérem szívják.De mivel még ebben győz a józan ész nem ott vagyok 😀 ez a túlélés záloga a jelenlegi rendszerben.
  A film ajánlóval egyet kell értenem a film gagyi de a mondani valója az nagy.(Hülyék paradicsoma)
  Még annyi a politika egy cirkusz aki elhiszi hogy attól bármi meg fog változni,hogy más korrupt,tolvaj van hatalmon( a jelképes hatalmon) az tényleg hülye.A kenyér adó gazdája mind az egy oldalnak ugyan az.Egy oldal az egész csapat.A háttérből ugyan azok pénzelik az egész gárdát.A bankok,a multik pénzelik a zsebeket.Ergo :Azok mögött ugyan az a érdek oligarhia húzódik meg.Elhangzott Soros neve jól tudvalevő a főnöke mindig pénzeli mindkét oldalt(ő is).Az állítólagos két oldal érdekei mindig ugyan azok.Hatalom korlátlan birtoklása,korlátlan felügyelet,kontról a tömegek felett.A legfontosabb Isteni mivoltuknak dícsőitése.A teljes elnyomás.
  Tehát összegezve a vége a bukás 😀 Majd a ciklus fut újra 😀

 27. 22 Attila

  Mi van ? Szívtál valami jóféle füvet ? Ma nagyon békülékeny, megengedő a stílusod. Jókat írtál, még vitatkozni sincs kedvem semelyikkel. Sehol egy zsidó, sehol egy összeesküvő ! Kurva jó ! Ami meg a poszt alapgondolatát illeti : Biztosak vagytok abban, hogy a teremtés szándéka az ember, és nem valamelyik éppen most evolválódó, az embernél életképesebb értelmes élőlény létrejötte ? Miért pont az ember ? A delfin nem jó ? Ha mi időben kipusztulunk, lesznek forrásai, lesz elég ideje és élettere a fejlődéshez.

 28. Ha elég ügyesen pusztulunk ki akkor hagyunk annyi szemetet magunk után,hogy egy darabig ne nagyon élvezze senki sem a helyzetet.Bár lehet,hogy pont egy ilyen közegben alakul ki a következő uralkodó faj.
  Szerintem az átlagnak tényleg csökken mert manapság igen sokan betanított munkát végeznek és otthon készen várja minden: például villany a konektorban,víz a csapban,gáz a csőben,kaja a dobozokban-zacskókban.Sok mindent készen kapunk és a munkánk pedig egy minimális terültet fed le pl:pénztáros.Kevés dolognak ismerjük a felépítését,münködését ki vagyunk szolgálva és szolgáltatva is egyben.Azt az információ amit pedig innen onnan összecsipegetünk a neten nem ér sok mindent gyakorlat nélkül.Lehet könyvből kerékpár szerelést tanulni de a gyakorlatban nem lesz minden olyan mint amit leírtak.Kell lenni-e egy harmadik útnak is amikor vannak technikai vívmányok és mégsem vágjuk magunk alatt a fát.

 29. 27-Technomuzsik
  „Miért pont az ember ? A delfin nem jó ?”
  A delfin nem jó, más sem! Azért az ember, mert mindenki magából indul ki, minden ember. Az ember magát értelmesnek tartja, ezért más életforma nem is lehet értelmes. 🙂

  Butulunk.
  Ennek oka egyértelműen a testi erőnk hanyatlása.
  „Ép testben ép lélek.”
  Az őseik erősek voltak, a természetes kiválasztódás szerint.
  A gyengébbet hamar agyonütötte a többi. Most a sánta/béna/vak is sokáig él és szaporodik.
  Itt az ok a butaságra! A szüléshez/születéshez kell az erő.
  Át kell bújni a szülőcsatornán, ehhez kell sok erő.
  A nagyfejűek nem tudnak átbújni, csak a kisfejűek. Azoknál pedig kevesebb az ész. A császármetszés segíthet, de ez nem lehet általános, vagyis általában kisebb fejűek születnek.
  Na ezért butulunk. 🙂 Na most én hogyan születtem? 🙂

 30. 28!
  Ezt a harmadik utat magyarázta Csurka Pista bácsi,csak senki nem figyelt rá.. 🙁
  26!
  Egyetértek,ezért még regisztrálni sem megyek..
  Nem érdekel az egész már úgy ahogy van..
  Figyelek,és mosolygok..
  27!
  Attila mindig szív,úgy jön ide,aztán jóféléket álmodik.. 🙂

 31. Bajnai azért szerepel a felmérésben, mert most beindult. Hírértéke van. Különben ezeket a Bajnai vádakat jó lenne bizonyítani.

 32. 27. Technomuzsik

  „Mi van ? Szívtál valami jóféle füvet ?”

  Hát nem szívás az ami itt megy? (persze, ha NAGYON figyelsz, van ott minden)

 33. Bajnai azért jön a csapból is mert a média urai õt szeretnék.
  Milyen vádakra gondolsz?
  Hogy echte szoclib ?
  Gyurcsány fiatalkori barátja?
  Üzleti „sikerei”?

  Õt, vagy Gyurcsányt, vagy mindegy kit a régi gárdából azok szeretnék, akiknek bejött a multiparadicsom, és príma állásaik voltak középvezetõként, üzletkötõként, tolmácsként…
  Ez egy figyelemreméltó réteg, és befolyásos is, de elég vékony ahhoz, hogy Bajnaiból királyt csináljanak.

  Bajnai nemértettünk hozzá Gordon Wallises múltját nem kell sokat bizonygatni.
  Szoros kapcsolatait az amerikai adminisztrációval sem.
  Gyakorlatilag vállalhatalan a legtöbb ember számára 3 fõ ok miatt:
  1. A csúnyán levitézlett elõzõ kormányban játszott szerepei miatt (az IMF-es vállonveregetés is inkább árt az imidzsének)
  2. A libás ügyre se m vághat fel.
  3. Nyílt amerikai hátszél.

  Ebbõl legfejjebb egy SZDSZ szintu politizálásra fussa…
  Azok meg hány százalékot is kaptak ?

 34. Szerintem nem hülyülünk, de a szellemi képességet mérni gyakorlatilag lehetetlen, így átlagot vonni sem lehet.

  Például zenei téren hatalmas fejlődés volt az elmúlt 30-40 évben. Vagy akár az ügyességi sportok is iszonyatosan felgyorsultak.

 35. Tibor’bá:A Bajnait nem vádoljuk tényként tudvalevő dolog.Egy cég nem csinál semmit mivel a cég fogalom,tárgy önmagától működni képtelen dolog.Egy cég azt teszi amit a vezérek kitalálnak benne vagy is amit a tulajdonosok akarnak.A felelőség természetesen a vezetést terheli erkölcsileg,anyagilag pedig a céget.A cég követte el a gonosz dolgokat nem a mögötte álló ember.Ergo tönkre teszem érdekből a cégem az nem az én hibám hanem a cégé,mert a cég ment tönkre nem én,nem én követtem el hanem a cég.Ez egy nagyon alattomosan kitalált törvényes lopás.A Bajnai cége lenyúlta a dolgozókat,befektetőket.Az vitte ki ciprusra mosta át a pénzt.Tehát nem a Bajnai csinálta hanem a cége.Az Ő tudta nélkül,csak Ő gazdagodott meg rajta mocskosul meg a gyerek kori barátja Gyurcsán Ferenc.Most találtuk ki azt az élettelent ami gondolkodik és magától cselekszik.A politikában nem történnek véletlenek ha jól emlékszünk egy FBI igazgató jelmondatára bár az kicsit másként hangzott.:D

 36. 20. Erkölcsösségről itt szó sem volt szerintem. Egyszerűen arról, hogy akkor egy földesúr jobbágyostul, erdőstül hadseregestül továbbadhatta az utódainak a saját birtokát, így hosszú távon is megérte visszaforgatni bele, így a magasabb intelligenciával rendelkező nemesek növelték a saját birtokukat, az ostobábbak pedig felélték azt, amit rájuk hagytak, így az erősödött ahol az intelligencia magasabb volt. (Szerintem). Most egy cég tulajdonosa gyakran nagyobb magánvagyonnal jöhet ki egy cégből, ha becsődölteti és ellop mindent, amit lehet, mintha még 30 évig működtetné, és az utódaira hagyná azt. Így az intelligencia trükközik és nem teremt. Az egész korunk torz. Pont ahogy nod leírta a 35-ben.
  Úgymond a királyoknál hasonlóan. Ők is továbbadhatták az országot az utódaiknak, és ha intelligensek voltak, akkor teli kincstárral, erős hadsereggel, megnövelt területtel adták tovább. Ha ostobák, akkor elherdáltak mindent, esztelen háborúkat kezdtek, vagy rosszul irányítottak, és területet vesztettek. Most a politikus nem adja tovább senkinek a hatalmat. 4, legfeljebb 8 év után leváltják, addig kell annyi javat összelopnia, amiből még az unokái is gazdagok lesznek, ha semmit nem csinálnak, akkor is… Szerintem ennyi a lényeg, a többi pedig a moralitásról, erkölcsiségről csak szép körítés…

 37. Az intelligencia csökkenéséről szóló hozzászólások egy jó része az emberek tudatos hülyítéséről, megvezetéséről, a fontos információk megvonásáról szólnak.
  Ezek igazak is, de a Tibor bá’ által megírt folyamat eredetileg szerintem nem erről szólt, hanem a „hardware” minőségének pusztulásáról. Ez pedig az előbbitől független folyamat, ez az evolúció műve, szemben az előbbivel, amivel a hatalom birtokosai manipulálják a társadalmat.
  Azon gondolkodtam, hogy ez a folyamat kissé hasonlít ahhoz, amikor az élővilág feltalálta az egysejtűek uralma után a többsejtű, telepes élőlényeket. Itt is a jó irányíthatóság miatt le kellett építeni az egyes sejtek autonóm működési képességét, le kellett degradálni őket speciális részfeladatok végzésére, és végül minden önállóságukat fel kellett adni, hogy a sejtek közösségének közös érdeke érvényesüljön valamilyen vezérlési rendszer révén. Ezért viszont önállóan teljesen életképtelenné váltak, az anyaszervezetből kivéve menthetetlenül elpusztulnak.
  Az embernél is ezen elv mentén pusztul az önálló élet képessége a társadalom gépezetének védőhálója alatt. De még mindig igen erős az individuális késztetés az egyedekben, amely sokszor a közös működés kárára van, vagyis a társadalom fejlődése olyan mértékben haladja meg az evolúciós átalakulást, hogy ez konfliktust okoz a működésben. Na ezt az evolúciós késést próbálják meg a vezetői szinten egy kis „szedálással” pótolni, itt jön be a tudatos manipuláció. Csak sajnos a manipulálókban is túl sok az egyéni motiváció, ezt a saját hasznukra teszik.
  De a kívánatos tendencia mégis az, hogy a tömegek végezzék speciális feladataikat, de ne szóljanak bele a folyamatok irányításába, azt olyan emberek végezzék, akik viszont erre specializálódtak. Szóval haladás egy szuperorganizmus felé.
  Az egónk persze tiltakozik, és ellenáll ennek. 🙂

 38. Tibor ba 950 poszt.
  Scientific.American.Presents.Your.Bionic.Future.(Fal99).Tdr
  page 62-68 forditasa magyar fogalmazasomon tul van.

 39. 37. hubab

  „de ne szóljanak bele a folyamatok irányításába, azt olyan emberek végezzék, akik viszont erre specializálódtak.”

  Ez az élet rendje, a hierarchia.
  De nem az „önzõ” hierarchia, ahol az elit CSAK magára gondol.

  Ott ahol a király vagy a földesúr többet kap, mert nagyobb a felelõssége is, ott rendben van… De ahol a bankár ezerszer többet kap, de SEMMI felelõséget nem vállal, nem csak igazságtalan, hanem természetellenes…
  És aha természetellenes, akkor ki fog iktatódni.

 40. 38. Addendum… ha nincs meg quarterly es erdekelne, leskennelem peldanyom es elkuldom. Ha van DNA covertered, amit feltelezek, hogy van, akkor a DNA strukturak analizalasa konnyen megszerezheto.

 41. 29-es hozzászólásomra senki sem reagált.
  Ott kifejtettem, hogy szerintem miért butulunk,
  több mosolyt is odatettem, vagyis nem gondoltam komolyan!

  Most komolyan mondon, nehogy valaki úgy maradjon!
  Az emberi agynak sok tartaléka van és nem használjuk ki képességeinket.

  Ha valaki egészségesen születik és fejlődése során folyamatosan megkapja a szükséges, minőségi, szellemi táplálékát, akkor okos és inteligens emberré fejlődik. Ezt igaznak tartom MINDEN EMBERRE!
  Ebben a szülők felelőssége a legnagyobb!

 42. 41. RJ

  Szerintem a „természetes” intelligencia a természettel való harmonikus együttélést segíti.
  Az az intelligencia, ami a mai torz világban való vergõdéshez szükséges, majdnem teljesen szembe megy ezzel, és nemcsak szembemegy, de mindent elkövet, hogy a világnak még nem teljesen eltorzult részét is eltorzítja.

  Ezért, maga a kérdésfeltevés, hogy „hülyül-e” az ember, elég torz… Nagyjából azt jelenti, hogy alkalmas-e ebbe a torz világba való illeszkedésre.
  Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ha letesszükk a garast amellett, hogy „hülyül” akkor ez azt is jelenti, hogy képtelen a torz világ részévé válni.

  Tehát egy kis csavarintással úgy néz ki a dolog, hogy az embereknek KEZD MEGJÖNNI AZ ESZE !!!

 43. 29. RJ

  :-))) Szerintem farral, vigyáztál a fejedre,mint a lányom.:-)

  Szerintem az ember mint faj nem butult, nem hülyült. Változik. Az evolúcióban nincs visszafelé, mindig előre van, tehát átalakulunk csak. Az IQ pedig egy általunk,a mostani körülményekre alapozva, a magunk mérésére kialakított dolog.Egy ókori embert nem lehet összehasonlítani egy maival.Sokszor felvetjük, ha egy embert ma kitennénk a természetbe, elpusztulna, míg az ősember, a természeti népek pedig vígan boldogulnak. Azt mindig elfelejtjük, hogy az élet lényege a tanulás.Akkor sem kifejlett felnőtt emberek csöppentek csak úgy bele a nagyvilágba. Az állatok is tanulnak és ezt is elfelejtjük. Ezért nem látom értelmét az egész felvetésnek, mert egy folyamatot nem lehet összehasonlítani, az őt alkotó, felépítő részeivel.

 44. „evolúcióban nincs visszafelé, mindig előre van” – Ez nem igaz. Példának okáért ott a szaglásunk. Visszafejlődött. Ezzel nincs is akkora baj. Viszont az intelligencia visszafejlődése kicsit más kérdést vet fel, és más fajta társadalomra enged következtetni. Egyébként szerintem is visszafejlődik. És ezt tapasztalatból mondom.

 45. „A zsúfoltság, az egészségtelen táplálkozás, és életmód csak a legjobb fizikai tulajdonsággal bíróknak engedi meg, hogy utódaik legyenek, az intelligenciának nincs szerepe.”

  A helyzet még rosszabb, szerintem még a fizikai tulajdonságoknak sincs komoly szerepe a modern társadalomban. Egyedül a termékenységi defektek ejtik ki biztosan a továbbszaporodásból az embereket, meg az olyan súlyos betegségek, amelyek már fiatal korban halálhoz vezetnek.
  Azért ezek statisztikailag nem túl gyakoriak, tehát a mai egészségügyi ellátás mellett könnyedén lehet családot alapítani olyan egészségi problémák mellett is, amelyek régebben elvitték volna az illetőt már jóval korábban. Mire a betegséget már a modern orvostudomány sem tudja uralni, addigra már ott lehet néhány utód, akik ráadásul hordozhatják a hajlamot.
  Ezt a folyamatot legfeljebb valami embertelen falanszter társadalomban lehetne megfékezni, ahol valamiféle „jogosítványhoz” kötnék a szaporodás jogát. Igaz, innen kezdve az ember további evolúcióját már nem a természet szűrője, hanem a társadalom által meghatározott követelmények szabnák meg, mint az a háziállatoknál már régóta történik.
  Na, ez sem nagyon lelkesítő perspektíva. 🙁

 46. „A helyzet még rosszabb, szerintem még a fizikai tulajdonságoknak sincs komoly szerepe a modern társadalomban.”
  Ezzel is egyetértek. Elbaszott világ ez ahol ez a két alapvető valójában a túléléshez és a fennmaradáshoz alapvetően szükséges tulajdonságok értéke mára már szinte semmit sem érnek. Nem egyszer tapasztaltam meg, hogy a legtöbb nőnek ez maximum addig kell, amíg jól akarja érezni magát. Utána már jön a vagyoni kérdés. Ja és hát dolgozni, építeni együtt már a legtöbbjének büdös. Amikor ezzel szembesülnek akkor már nem számítanak ezek a dolgok. És mi a legdurvább? Még be is vallják.

 47. Tiborbá!

  Nem tudok levelet küldeni, mert a free-mail szórakozik.

  ezt az eu-ban betiltott filmet szerettem volna ajánlani:

 48. 44.csókacsalád

  A nincs visszafelét úgy értettem, hogy nem tudunk előemberbe visszafejlődni, maximum kiírtjuk saját magunkat. Hogy egyes részképességeink változnak, az törvényszerű, hisz a külvilág ingereire válaszol minden lélegzetével az ember és az állat is. A külvilágot pedig mi saját magunk, a tudatunk, az inteligenciánk változása befolyásolja,így szépen nem tud elakadni a folyamat. Mihez viszonyítunk, mikor azt mondjuk, hogy visszafejlődik? Valaki írta tegnap?, hogy az egysejtűből a többsejtűbe és végül egy egész szervezetbe fejlődés az evolúció, s hogy a tudat, az egyéni inteligencia is a társadalmak hatására,egy közösbe fog szerveződni, s nekem ebből logikusan következne,az egyéni tudat már magában életképtelen lesz.Az egyén lehet már hülye, de a felhalmozott tudás, az inteligencia működteti a folyamatot tovább. Érdekes felvetés. Asimov: Az utolsó kérdés című művében pont azt feltételezi, hogy egy ponton az inteligencia,a szellem egy egészbe olvad, s lesz csak az Ember.Aztán persze az Ember is fuzionál az ember által kifejlesztett tudattal, s majd az fogja újra felkapcsolni a villanyt. 🙂 Remek írása ez Asimovnak.

  Az Ember magában tűnődött, mert valami módon az Ember szellemileg eggyé vált. Billió, billió és billió kortalan testből állt, melyeknek mindegyike háborítatlanul és megvesztegethetetlenül nyugodott a helyén, mindegyikről éppilyen megvesztegethetetlen és tökéletes automaták gondoskodtak, miközben a testek szellemei szabadon és megkülönböztethetetlenül egymásba olvadtak.
  – Haldoklik a világegyetem – mondta az Ember.

 49. Buza 49.
  „Az Ember magában tűnődött, mert valami módon az Ember szellemileg eggyé vált. Billió, billió és billió kortalan testből állt,………..”
  Egynehány hónappal ezelőtt Tibor bától kérdeztem, hogy van-e anyagnak intellingeciája. Válasza rövid és pregnáns volt Nincs…….. Tökéletes összhangban voltunk. Ebből kiindulva, az Intelligencia (I) nem az anyagvilág terméke és így nem az anyagvilág törvényei dominálják. „Az Ember magában tűnődött….,”
  Eltünődés és felismerés. – Honnan, hogyan került az I az Emberbe? A XX, XXI sz.-ban az ’anyagvilág embere’ FELISMERTE és tudományosan bizonyítja (Quantuum Theory szellemében ) hogy van ’NON-LOCAL’ anyagtalanvilág is, ahol az anyagvilág singularity formájában (God’s particle, mondja)a tudomány)az Intelligenciában, mind anyagtalan Exisztencia nyugszik. A mostani aoen ciklus BB terentéséhez, fenntartásához és felodásához szükséges energiában ( E ) a megfelelő Intelligencia megadatott. Az Ember teremtetett arra, hogy ezt az evolució folyamatot felismrje.
  Genesis 1:14-31. Gen. 2 a Summerian historyból átvett mese. – Mózes tévedése.-

  u.i. Deu 18:22 Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!
  (Darwin felismerései a Természetben a bizonyság.stb., stb, tudatos kutatók.

 50. Michio Kaku fizikus, akit gyakran lehet látni a tudományos csatornákon, elmélkedik az ember mai evolúcióján:

 51. hubab 51
  Meghallgattam:
  „http://www.youtube.com/watch?v=UkuCtIko798&feature=fvwrel”

  Definició kérdése, hogy mit nevezünk fejlődés és fordítottja alatt.
  Anyag méretben plul. az embei fej ma kisebb, mind az őseinké vagy 50 K évvel ezelőtt, de az agy szellemi képessége kapacitásban növekedett. Pythagoras idejében a matematika szintja és ma, az elemi iskolákban .

 52. 52-Levi
  „Pythagoras idejében a matematika szintja és ma, az elemi iskolákban .”
  Talán ismeri ma valaki a tételeit? 🙂

 53. 49: A termeszek, hangyák, méhek már évmilliók óta úgy működnek, hogy a boly, a kaptár tulajdonképpen egy szervezetnek tekinthető, ami egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó részekből áll. Csakhogy ezekben az egységekben genetikailag is egységes az állomány, mindenki mindenkinek testvére, vagy egyéb közeli rokona, és egy másik, más DNS-t hordozó boly/kaptár ellen épp úgy tudnak háborúzni, mint ahogy az emberek háborúznak egymás ellen. Szóval szerintem amíg az emberi DNS változatossága fennáll, addig az egyének mindig meg fogják különböztetni a családilag hozzájuk közelebb állókat, valamint az eszmék (mémek) terén is csak akkor lehetne az egységet biztosítani, ha valami nagyon kegyetlen módon írtjuk a „tökéletes” ideológiától való elhajlásokat. Nem biztos, hogy a sokak által vágyott egységes világ szabad akaratból és felismerésből egyesül (ha egyáltalán megtörténik ez), nem pedig diktatórikus kényszerből…

  50: „Egynehány hónappal ezelőtt Tibor bától kérdeztem, hogy van-e anyagnak intellingeciája. Válasza rövid és pregnáns volt Nincs…….. Tökéletes összhangban voltunk. Ebből kiindulva, az Intelligencia (I) nem az anyagvilág terméke és így nem az anyagvilág törvényei dominálják.”

  Van-e hangja, ha egy gombostűt leejtek a padlószőnyegre? Lényegében nincs, az emberi fül ezt a hangot nem képes meghallani. Vajon ebből következik-e, hogy ha egy kiló gombostűt dobok le, akkor annak se lehet hangja, ha mégis hallani vélek valamit, akkor az érzékszervi csalódás, vagy valamely más misztikus dimenzióból bukkan fel a hang?

  „van ’NON-LOCAL’ anyagtalanvilág is, ahol az anyagvilág singularity formájában (God’s particle, mondja)a tudomány)az Intelligenciában, mind anyagtalan Exisztencia nyugszik”

  Szerintem te legalább három különböző dolgot keversz össze: intelligencia, szingularitás, „Isteni részecske” (angolul God particle, nem God’s particle). Az „Isteni részecske” a Higgs bozon bulvárneve, nem a szingularitásé. A szingularitásról a tudomány nem feltételezi, hogy az intelligenciához köze lenne. Mint ahogy a Higgs bozonról sem.

 54. 53,
  Á-szor á, az á-négyzet, kisangyalom.
  Bé-szer bé az bé-négyzet, kisangyalom.
  A kettőnek összege:
  Püthagorasz tétele, kisangyalom! 🙂

 55. 55:
  Azért ez elég slampos (de könnyen megjegyezhető)!
  Egy derékszögű háromszögben a két befogó négyzetének az összege megegyezik az átfogó négyzetével. Hogy ezeket a, b, c-vel jelöljük az irreleváns.

 56. 52 Levi

  Az emberi agy térfogata az ember kifejlődése során folyamatosan nőtt. Az australopithecusnak alig volt nagyobb a csimpánzénál, aztán a habilis, az erectus és végül a sapiens folyamatosan növekvő értéket mutattak. A neandervölgyi lóg ki kissé a sorból, mert annak hasonló volt a mai emberéhez, de az már tényleg szinte unokatestvérünk volt, mindkettő közvetlenül az erectusból (a Samuék) származott le, csak úgy látszik neki jutott Ábel, nekünk meg Káin szerepe. 🙂
  A nagyobb agy-fejlettebb kultúra elvet inkább a „hobbitok” (homo floresiensis) borították fel a közelmúltban, akik maradványait Indonézia egy kis szigetén találták meg, akik olyan aprók voltak, hogy a méteres magasságot nemigen haladták meg, kultúrájuk viszont nagyjából azonos volt az erectuséval (ahonnan egyébként származtatják őket), tehát már ügyes szerszámkészítők voltak. Szóval ők grapefruit méretű aggyal is tudták azt, amit a nagyok. Le is döbbentek a kutatók. 🙂
  Kaku egyébként ugyanazt mondja, mint Tibor bá’, vagyis hogy a fejlődés motorja az a folyamatos környezeti nyomás volt, hogy valamikor csak az maradhatott életben aki okosabban tudott megfelelni a környezet folyamatos kihívásának, aki nem, annak nem maradtak utódai.
  Na, ez a szelekció megszűnt, ma az alacsony intelligenciájúak is korlátlanul szaporodhatnak, sőt a társadalmi folyamatok inkább kontraszelekciót eredményeznek.
  Ez annyira logikus, hogy ha nem mutatható ki számszerűen, akkor az csak azért lehet, mert számunkra lassú a folyamat.

 57. Ugyan off, de azért válaszolok, Tibor bá: aki az MSZP színeiben miniszterelnök lett, az nekem eleve hiteltelen. A posztkommunista utódpárt az én szememben eleve illegitim, aki velük ilyen szinten összeszűri a levet, azt én leírom. Nem beszélve a libás ballépésről és egyéb aljasságokról.

  De úgy látom, az én választásom egész népszerű: valaki más. Az a kérdés, kik lesznek azok, akik ezt a sok szavazatot be tudják gyűjteni, és nem aprózódnak-e el így nagyon?

 58. Avatar 54 “Ist
  eni részecske” (angolul God particle, nem God’s particle)”
  Nem vitapont. God particle a helyes megnevzés.
  ———————
  ‘Ebből kiindulva, az Intelligencia (I) nem az anyagvilág terméke és így nem az anyagvilág törvényei dominálják.”

  Van-e hangja, ha egy gombostűt leejtek a padlószőnyegre?’
  Félreértés: a gombostűnek mind anyag nincs intelligenciája, hisz abból indultam ki. És, ha gombostű nem a szőnyeges padlóre, de a szemedbe esik, akkor más a sztori.

 59. Avatar 55
  Á-szor á, az á-négyzet, kisangyalom.
  Bé-szer bé az bé-négyzet, kisangyalom.
  A kettőnek összege:
  Püthagorasz tétele, kisangyalom!
  —————–
  És a3+b3 a kettő összege nem c3 -miért nem?? bölcsességem.-
  sorry, take it easy….nem vafyok matematikus.

 60. Avatar 55 „Az “Isteni részecske” a Higgs bozon bulvárneve, nem a szingularitásé.”

  Kérdésem:Felbonható-e a Godod particle?

  HHáttér.
  Hawking és a feketeluk. Black Hole.
  I want to report that I think I have solved a major problem in theoretical physics.” With those words the eminent physicist Stephen Hawking opened a lecture at a scientific conference in Dublin yesterday which, in true Hawking style, overturned decades of scientific thinking, surprised and thrilled many of his academic peers and left everyone else scratching their heads. Speaking to an audience of more than 600 physicists and dozens of the world’s media, Prof Hawking said he now believed that black holes, the mysterious massive vortexes formed from collapsed stars, do not destroy everything that is sucked into them. Instead, an abstract quantity called „information”, which describes the core characteristics of every type of particle in the universe, leaks from the black hole over time.
  The announcement marks a U-turn from Prof Hawking, who had argued that anything swallowed by a black hole was forever hidden from the outside universe. It has also lost him one of the most famous bets in science: in 1997 Hawking and fellow theoretical physicist Kip Thorne made a wager with John Preskill at the California Institute of Technology, who insisted that information carried by an object entering a black hole was not destroyed, and so could be recovered.
  „I’m now ready to concede the bet,” Prof Hawking said yesterday. At stake was an encyclopedia – „from which information can be recovered at ease” – of the winner’s choice. „John is all American so naturally he wants an encyclopedia of baseball. I had great difficulty finding one over here, so I offered him an encyclopedia of cricket as an alternative,” Prof Hawking said. „But John wouldn’t be persuaded of the superiority of cricket.”
  The about-turn ends a 30-year personal struggle for Prof Hawking. In 1974, while formulating new equations in an attempt to unite the heavyweight ideas of quantum mechanics and general relativity, he realised that black holes must emit heat, now known as Hawking radiation. The problem was that this radiation would carry energy away, meaning the black hole would gradually evaporate and then disappear in a final explosive outburst – taking the crucial information with it. This contradicts the fundamental laws of quantum physics, which insist the information can never be totally wiped out.
  While several physicists over the years offered solutions to this paradox, Prof Hawking preferred to believe that the intense gravity inside a black hole somehow unravelled the quantum laws. More intriguingly, he suggested that the vanishing information might travel through the black hole to a parallel universe – planting the seeds for a staple of science fiction.
  „There is no baby universe branching off as I once thought,” Prof Hawking admitted yesterday. „I’m sorry to disappoint science fiction fans but if information is preserved there is no possibility of using black holes to travel to other universes. If you jump into a black hole, your mass energy will be returned to our universe, but in a mangled form which contains the information about what you were like.”
  His new calculations suggest the surface of the black hole, the event horizon, has fluctuations that allow the information to escape. „It is great to solve a problem that has been troubling me for nearly 30 years, even though the answer is less exciting than the alternative I suggested.”
  He presented his new work at a hastily scheduled session at the 17th international conference on general relativity and gravitation at the Royal Dublin Society. Such is his reputation, conference organisers allowed him to speak without previously seeing the work. Prof Hawking’s talk has been eagerly awaited for weeks after news of his change of thinking emerged when he spoke at a department seminar in Cambridge.
  Puzzling
  Gerry Gilmore, an astrophysicist at Cambridge University and a colleague of Prof Hawking, said: „At the moment everyone is reserving judgment, but Steve doesn’t say things like this very often and so it’s highly likely he’s on to something interesting. What it is may well be so esoteric that it’s not obvious to a non-expert, but then he’s not talking to non-experts.”
  He said the findings could shed more light on quantum gravity – a puzzling concept that emerges when physicists try to resolve the forces of gravity, which describes how the universe works on its biggest scale, and quantum mechanics, which only works on the smallest.
  Prof Hawking shot to fame with his best-selling book A Brief History of Time, which tried to explain how the universe works to a general audience. Despite being virtually paralysed with amyotrophic lateral sclerosis since his mid 20s, he travels the world on speaking engagements, communicating with a speech synthesiser and a hand-held device to select words. His speech comes five months after he survived a near-fatal bout of pneumonia, and follows a police inquiry into allegations of domestic violence against his wife, who was cleared of any wrongdoing.
  After being given the baseball encyclopedia, which was flown to Dublin for the occasion, Prof Preskill said he was very pleased to have won the bet but added: „I’ll be honest, I didn’t understand the talk.” He said he was looking forward to reading the detailed paper Prof Hawking is expected to publish next month. Scientific wagers
  • The nature of a black hole is not Stephen Hawking’s only scientific wager. In December 2000 he made a $100 bet with theoretical physicist Gordon Kane of the University of Michigan about the existence of a subatomic particle, the Higgs boson, otherwise known as the God particle.

 61. 56: Slampos ugyan, de anyukám így énekelte. 🙂
  Meg azt is énekelte, hogy:

  Archimédesz, az öreg, kisangyalom
  Fürdőkádba beesett, kisangyalom
  Mikor onnan kimászott
  Egy nagy törvényt kiáltott, kisangyalom!
  (hogy)
  Minden vízbe mártott test, kisangyalom
  A súlyából annyit veszt, kisangyalom
  Amennyi az általa
  Kiszorított víz súlya, kisangyalom!

  Ez is slampos, mert nem csak vízbe mártott testre igaz, hanem minden folyadékba, vagy gázba mártott testre…
  Azért dobtam be a derékszöges strófát, mert azt hittem, hogy ezt mindenki ismeri. Az archimédeszesből viszont egy kicsit más szövegváltozatot találtam a neten, meg egy újabb jó kis versszakot, amit nem ismertem:
  Magban proton, neutron, kisangyalom!
  Burokban az elektron, kisangyalom!
  Proton száma a rendszám,
  Neutronnal tömegszám, kisangyalom!
  🙂

  Sajnos be kell ismernem, hogy Shannon csatornakódolási tételére már nem emlékszem slamposan sem (de arra igen, hogy van ilyen), pedig Jani apukája egykor megtanította azt is nekem egyetemista koromban. A könnyebb megjegyezhetőségnek tehát mindenképp van értéke, ugyanis a Püthagorasz tétel pontos definícióját az iskolában baromi könnyen megjegyeztem a dalocskára alapozva, míg másoknak gondot okozott még a név és a képlet összerendelése is.

  61: „Felbonható-e a Godod particle?”

  Jelenlegi tudásunkkal nem vagyunk képesek felbontani, de ez a jövőben változhat. Most még csak ott tartunk, hogy megpróbáljuk detektálni, hogy valóban létezik-e és olyanok-e a tulajdonságai, amilyennek a fizikai modellünk alapján gondoljuk. Ezzel is már elég régóta küzdünk, vannak akik emiatt mókásan Godot particle-nek nevezték el.
  A háttérként megadott szöveget mihez szántad háttérnek?

 62. 62:
  A kisangyalomos szöveget néhány éve, amikor még élt, Teller Ede elénekelte a TV-ben. 60 év Amerika után még emlékezett rá. Jómagam elsőben egy Erika nevű osztálytársnőbe voltam „szerelmes”, amikor az Ohm törvényt tanultuk E = r.i ami ugye az Erika első 3 betűje. A halálom után se fogom elfelejteni. 😀 Sajnos a másodfokú egyenlet megoldási képleténél ilyen trükk nem létezik. Túl „komplikált”. Arról nem beszélve, hogy tudni kell, mi az a, b, és a c.

 63. 58:
  Rossz eszme futtatás! Kritikusainak (Sztálin miatt) Churchill Brit miniszterelnök, aki a háborút megnyerte Angliának, azt mondta, hogy Hitler legyőzéséhez még az ördöggel is szövetkezne. Szövetkezett is, leverték Hitlert, majd menten egymás ellenségei lettek a hidegháborúban 44 éven át.

 64. Avatar 62/61 A háttérként megadott szöveget mihez szántad háttérnek?
  Hawking 30 éves kemény munka után felismerte, és beismerte, hogy tévedett. The sign of intelligence.

 65. 63. Tibor bá’
  Már sok éve korrepetáltam matekot, mire rögzült a másodfokú egyenlet megoldóképlete. 🙂 Addig minden alkalommal le kellett vezetnem.

  65. Levi
  Milyen lényegi következtetést vonsz le a beidézett szövegből? Mivel kapcsolatban érv ez?
  „Hawking 30 éves kemény munka után felismerte, és beismerte, hogy tévedett. The sign of intelligence.”
  Igen, így fejlődik a tudomány. (a vallással ellentétben 🙂 )

 66. 63: Szerintem tök egyszerű megjegyezni, hogy „iksz egy,kettő egyenlő mínusz bé pluszminusz gyök dé, per kettő á, ahol a dé egyenlő bé négyzet mínusz négy ácé”. 🙂
  Na jó, valami dallammal mindjárt megjegyezhetőbb lenne.
  Lásd: http://youtu.be/ab8GtuPdrUQ?t=17s
  (Aki nem ismeri az IT crowd – Kockafejek sorozatot, az nagyon mókás dologról marad le…)

 67. Jani 66.
  „Igen, így fejlődik a tudomány. (a vallással ellentétben )”
  Egyes megjegyzés ragyog a bölcsességtől.
  Ezzel mindent megmondtál. Csak egyre szeretnék rámutatni (nem korrigálok) – a *vallással* ellentétben – A domináns vallások midegyike EGY ISTENT hisz és tanít, de majdmind vallás-generáció a Reformációtól kezdődően -Septuagint vis a vis Vulgate – más és más interpretálásban. Tehát, míg a hit (Egy Isten, God particle) nem változik, a vallás ugyan úgy mind a tudomány fejlődik. Csupán a fanatizmus az, mely lelassítja a fejlődést, illetve a két fejlődő emberi eszme (intelligencia) egyesítését.

 68. 67:
  Sorry, de ez egyszerűbb: „mínusz bé, plusz-minusz négyzetgyök bé négyzet mínusz 4 ácé per kettő á.” – Minek bevezetni a dét?

 69. 66. Jani

  “Hawking 30 éves kemény munka után felismerte, és beismerte, hogy tévedett. The sign of intelligence.”

  A „tudomány” nem egyéb mint tévedések vígjátéka…
  Egyebet sem csinálnak, mint tévedéseiket korrigálják, de egyre messzebb kerülnek attól, hogy valami használhatót mondjanak a világról. És a tudomány fejlõdését akkor lehet valamelyest elfogadni, ha nem a vallással szemben definiálja magát, hanem mellette.

 70. 69: Mert érdemes a diszkrimináns kiszámolásával kezdeni, hiszen ha az negatív és komplex gyököket nem keresünk, akkor már látjuk is, hogy nincs megoldás.
  Egyébként tényleg mindegy, ha az ember megjegyzi, hogy az egész „bé négyzet mínusz 4 ácé” van gyök alatt és a végén az egész addigit kell elosztani két á-val. Sajnos vannak, akik szóban jól visszamondják a képletet, csak mondjuk a mínusz bé-t nem rakják be a per két á-s tört számlálójába, csak a gyök dé-t, vagy éppen a per két á-t is beviszik a gyök alá. A természetes nyelv nem jelöli jól az ilyeneket.
  A dé bevezetése az ilyen kavarodást is segíthet megelőzni.

 71. „És a tudomány fejlõdését akkor lehet valamelyest elfogadni, ha nem a vallással szemben definiálja magát, hanem mellette”

  A filozófia a teológia szolgálóleánya

 72. Attila 70 A “tudomány” nem egyéb mint tévedések vígjátéka…
  Q/A What drives scientists to venture unflinchingly into the unknown without any guarantee of discovering the next big breakthrough that will generate headlines? Ignorance, according to Stuart Firestein, author of a compelling book, Ignorance: How It Drives Science.
  ——————-
  És mi tartja vissza a vallas fejlődését?? Nem-e a tudat-lanság?
  Őseinket nem lehet hibáztatni. Ők talán hitték az u.n Sola Scripturát, mégha át is írták.

  Plul.: tudjuk, hogy Jézus nem karácsonykor született. Mithras született dec. 24,25-ke táján és tulajdonképpen a karácsonyban egy hogyanismondjam idolt ünnepel a kereszténység.

  A vallás évezredeken át se csinált mást.
  Mikor volt a kereszténység tanító mestere papagálymódra felöltözködve amikor tanított? Jézus szandálban járt és forradalmi beszédeivel a szenvedő népet szolgálta.
  Kérdem. Az elmult 2 ezer évben, mikor volt egy pap munkanélküli? Van Magyarországon ma munkanélküli pap?
  A népnek ma joga van kormányt választani. Mikor választhatott a vallásos hívő (4-5-re) egy bíborost, püspököt, hm,…vagy pápát?
  A 95-2000 közötti években az angol Economist egy statisztiakai táblázatot mutatott be a Vatikán kölcsönyvetéséből. Egy pár finom gyolcsharisnya párja @ £42. valamennyi penny volt. Míg pápai család, a vallásos nép kizsákmányolói kényelemben biztonságban élnek, a hagyományos storikat átdolgozva félrevezetik a népet, és a hívők milliói szerte a világon éheznek. Az írásszakértők szerint az Újtestamentumban leírtak 20%-a se tartalmazza Jézus szavait.
  Tehát, mindkét félben van valami, amit lehetne szellőztetni.
  Mat 6:5 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák õket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

 73. 73. Levi

  „És mi tartja vissza a vallas fejlődését?? ”

  Hova fejlõdjön a vallás?
  A tudomány fejlõdik, mert a semmibõl kezdi és folyton betöri az orrát a nagymellényu kinyilatkoztatásokkal, amik aztán igen gyorsan tarthatatlannak bizonyulnak.
  A „világot” próbálja megismerni, de a legfontosabb összetevõket figyelmen kívül hagyja.

  Amii gond van a vallással, az pontosan az, hogy a tudomány mintájára idõnként „fejlõdni” próbál ami valójában azt jelenti hogy hozzábutul a kor általános szintjéhez.

  Abban igazad van, hogy a vallás képviselõi elkorrumpálódtak.
  De a vallás nem a korrupt papok gyülekezete, hanem a hívõ embereké. És pontosan az bizonyítja a vallás erejét, hogy a korrupt egyházak és a „tudomány” nyomásával szemben még mindig él a hit az emberekben.

  Egyébként a népnek ma sincs joga kormányt választani.
  Ez, a demokráciának csúfolt jégkrémbalett csak azt engedi kiválasztani, aki beadja nekünk a keseru pirulát. A valódi döntéshozók rejtózködnek, és választható politkusokon veretik el a port maguk helyett.
  Ami ma a Vatikán, sajnos az az 500 évvel ezelõtti eseményekre vezethetõ vissza, amikor az itáliai bankárkaszt bekönyökölte a pápaságba a Medici csládot. Azóta a világ szellemi és lelki központja a pénz hatalmában van.
  Tehát nem túl elegáns a vallást azon keresztül kritzálni hogy képviselõik sokszor az hirdetett igékkel szemben élnek.

  Ezt már sokszor elmondtam már itt: Ha nem lennének a palimadarak, a vallásos, „megtévesztett” lúzerek, akik odatartják a másik orcát és kenyérrel dobnak vissza, akik hisznek a becsületszóban és meg is tartják apróbetukre való hivatkozás nélkül, akkor a „rátermettek” és a „haladók” is éhen halnának, akik ezeknek a lúzereknek a valódi munkájából spekulálnak.

 74. „Ami ma a Vatikán, sajnos az az 500 évvel ezelõtti eseményekre vezethetõ vissza, amikor az itáliai bankárkaszt bekönyökölte a pápaságba a Medici csládot. Azóta a világ szellemi és lelki központja a pénz hatalmában van.”

  És az ennek hatására kialakult protestantizmus?

  Vagy Luther is szabadkőműves volt?

 75. 75. Hargi

  „Vagy Luther is szabadkőműves volt?”

  Sokan fordítva ülnek a lovon…
  Eddig a világon szinte minden pozitív ideológiába beköltözött egy opportunista társaság, ami aztán a maga javára fordította õket aztán hagyta szétrothadni.
  A keresztény egyház nyilván vonzó volt ezeknek a köröknek, meg is találták az útját, hogy beférközzenek.
  Az eztuán alakuló protestáns irányzatokat már könnyebb volt befolyásolni.
  A kommunizmus is a növekvõ ipari munkások legitim jogaiért harcolókból alakult… És mivel tömegeket mozgatott, oda is beköltözött ugyanaz a társaság. De ezek herélték ki a demokráca és a liberalizmus fogalmait is, amelyek mind a mai napig megtartják „pozitív” koncepcióikat, de „valahogy” mégis a világ szétrothasztásának az eszközeivé váltak.

  Már várom, hogy mikor lesz a biznisz számára kisajátítva az a néhány gondolat, ami mondjuk nemzeti szinten még tiszta maradt… Bár remény az van, hogy a sötétség nem jut el minden zugba.

 76. 70, 74: „A “tudomány” nem egyéb mint tévedések vígjátéka…
  Egyebet sem csinálnak, mint tévedéseiket korrigálják, de egyre messzebb kerülnek attól, hogy valami használhatót mondjanak a világról.”

  http://whynogod.files.wordpress.com/2011/01/2007-01-15-science-vs-faith.png

  „A tudomány fejlõdik, mert a semmibõl kezdi és folyton betöri az orrát a nagymellényu kinyilatkoztatásokkal, amik aztán igen gyorsan tarthatatlannak bizonyulnak.”

  Bezzeg a vallás kezdettől fogva mindig az igazság mellett tört lándzsát minden esetben, pl. amikor az egyháziak ragaszkodtak a Geocentrikus világképhez… No meg a mintegy 6000 éves Földhöz.
  Meg persze az evolúciót is kezdettől fogva hirdették, sosem gondolták ők úgy, hogy Isten valóban földből gyúrta az embert, és a bordájából az asszonyt, nem is tanítottak ilyet senkinek.

  A pápa épp a napokban ismerte el, hogy az állítólag Krisztus születésével kezdődő időszámításunk téves, mert Dionysius Exiguus szerzetes rosszul kalkulált/tippelt, amit Szent Béda, majd a többi egyházi fazon szépen szkepszis nélkül elhitt és terjesztett tovább, mint „Anno Domini”. A pápa szerint Krisztus néhány évvel Krisztus Előtt született. 🙂

  „Amii gond van a vallással, az pontosan az, hogy a tudomány mintájára idõnként “fejlõdni” próbál ami valójában azt jelenti hogy hozzábutul a kor általános szintjéhez.”

  LOL.

 77. 77. Avatar

  A vallásról le kellene fejteni azokat a sallangokat, amelyeket azért aggattak rá hogy lehessen kritizálni.

  Elõször is szét kellene választani az Ó és Újszövetség tanait…
  A zsidó mitológia a kiválasztottsággal együtt egy más kategória, de általában ezzel szokták támadni az Egyházat, sajnos a Mediciek kora óta több-kevesebb joggal.
  Az Újszövetség annyiban épül az Ószövetségre, hogy azokat az erkölcsi zsákutcákat próbálja feloldani, amibe a zsidóság került, és nem annak a tovább fejlesztett változata. Sõt… Az „õskeresztény” erkölcsök ezer évekkel Krisztus elõtt is léteztek, és pontosan ezen erkölcsök kisiklását volt hivatott Jézus helyreigazítani.

  Az pedig, hogy egy jópáran elszámolták a naptárat, végülis igazán nem vesz el semmit azokból az alap értékekbõl, hogy erkölcsi normák nélkül az emberi társadalom életképtelen.

 78. Attila 74 “És mi tartja vissza a vallas fejlődését?? ” – Hova fejlõdjön a vallás? –

  – Egységre, mind a tudomány. Akkor a világban béke lesz.
  Lépések már megtörténnek. A Gáza Strip Izraelhez nagyon közel eső részen egy high tech. project működik. A világ szeme kiséri munkájuk. A dolgozók összetétele, mind tudós. Iránból, Izraelbl, Palesztíniak, Egyiptomból. Békességben együtt dolgoznak. Tegnap láttam a BBC 22.00 hirekben. Példaképei a forrongó középkeletnek.
  Attila 76.” Sokan fordítva ülnek a lovon”…
  Megjegyzéseddel egyhangban vagyok.
  Szerintem is, az Egyházakat mind Intézményeket gazember urai miatt nem lehet elitélni. Az Intézmények álapjában véve a testvéri szeretet, a megbocsájtás otthonai. Magzarország népét mind nemzetet gazember urai, árulói végett nem lehet elitélni.

 79. 79. Levi

  „Egységre, mind a tudomány. Akkor a világban béke lesz.”

  Az egységgel nincs baj.
  Azokkal van a baj, akik szerint az oszd meg és uralkodj elv az igazi. A hétköznapi életben szinte mindannyian tapasztaljuk, hogy a vallási különbségek emberek egymás közötti viszonyát nem érintik.
  Amivel gond van az a média, ami politikai indíttatásból igyekszik éket verni az emberek közé.
  Én tényleg dolgoztam a legkülönbözõbb hátteru emberekkel, és semmi bajom nem volt.
  Nem a vallásnak kell „egységre” törekednie, hanem a politikának. Az hogy ki milyen formában áldoz istenének az nem tul fontos. De hogy az „egyszer élünk” alapú materialista szemlélet kilopja az életteret a jövõ generációk alól, a tudományre hivatkozva, az mégis megérdemel egy kis szemöldökráncolást… nem ?

 80. „A Stanfordi genetikusok kiadtak egy provokatív hipotézist, ami szerint az emberiség szellemi képessége, legalább is az ókorhoz képest, csökken.”

  Az Avatara nevű ókorkutató előadó (és az általa olvasott ókori iratok) szerint is.
  A hülyülés, romlás végpontját – beszámolója szerint – 20 ókori irat 2012. dec. 21. 24:00-ban határozta meg.
  Íme az erről szóló előadás:

  Mivel az előadás hosszú, kimazsoláztam belőle az ontopic részt, 0:07:25-től kéne nézni, hogy érthető legyen az egész magyarázat és türelmetlenek még 0:09:15-kor is bekapcsolódhatnak.:)
  Bő fél órát beszél erről, legalább ennyi időt kell szánniuk rá az érdeklődőknek.

 81. 42: Attila, már másfél hete felfigyeltem Rád, a gondolkodásodra. Igen, az enyémmel egyezik.
  (Tibor kimoderált véletlenül, pedig írtam akkor is.)
  Amit most leírtál, arról remek könyvet olvastam, a címe: A normalitás tébolya. Ismered? Nem is gondoltam, hogy a lényege olyan tömören is megfogalmazható, mint ahogy most tetted.:)

 82. ‘És a tudomány fejlõdését akkor lehet valamelyest elfogadni, ha nem a vallással szemben definiálja magát, hanem mellette.’

  Nem értem azt, hogy hogyan lehet képes valaki egyszerre összetett mondatokat megfogalmazni (tehát az IQja > 70), és egy ilyen állítást leírni.

  A vallás lényegében csak egy eltorzult dogmarendszer, ami mára teljesen elvált az asztronómiai és – ide nem illő szóval – pszichológiai alapjaitól. Abszurd elvárás, hogy a tudomány konformáljon a vallással – a tudománynak a valóságot kell leírnia, a vallásnak pedig annak az ellenkezőjét.

  Hasonlóan abszurd felróni a tudománynak, hogy ha új megfigyelések nem írhatók le az aktuális paradigma keretein belül, akkor paradigmát vált – ezt kiegészíteném azzal, hogy konkrétan a fizikán belül Newton óta nem volt példa arra, hogy az új paradigma határesetben ne adta volna vissza a régit.

  Persze, ezt a meccset már számtalanszor lejátszották itt az interneten. Ha valaki annyira hülye, hogy elhiszi, hogy római politikusok mondták meg az örök igazságot en block mindenről, az költözzön Texasba.

 83. 78: Teljesen felesleges szétválasztani az Ó és Újszövetséget, egyrészt mert a keresztények vallása szerint szétválaszthatatlanul összetartozóak, másrészt meg a zsidó vallás magában is egy vallás, pont annyira, mint a katolikus. (Olyan vallás meg nincs is, amelyik csak az újszövetséget fogadná el, hacsak meg nem alapítottad.)

  Szóval a zsidó vallásra is érvényes kell legyen a „Hova fejlõdjön a vallás?” felvetésed. Nyilván nincs hova fejlődnie, így ahogy van tökéletes, mint a keresztény, a mohamedán, a Krisna tudatú, a hindu, a sintó, a dzsain és az összes többi vallás, legyen bár monoteista, vagy politeista, esetleg épp ateista… Szóval egyiknek sincs hova fejlődni, bár egymásnak ellentmondó dolgokat fogalmaznak meg, és mindegyik nagyon erősen hiszi a maga igazát, némelyik még azt is hozzá teszi, hogy egyenesen isteni kinyilatkoztatásból származik, és persze ez az utolsó és teljeskörű, minden korábbinál jobb, ami után újabb már nem is jön soha, hiszen ebben minden benne van.
  És bár nagyon állítják magukról ezek a vallások, hogy ők a kinyilatkoztatás óta folyamatosan az igazságot képviselik, azért mindig vannak újabb és újabb értelmezéseik, ha már a szövegen nem változtathatnak. Amikor már nagyon nyilvánvaló, hogy valótlanságok szerepelnek a szent írásokban, akkor jön az „ezt átvitt értelemben kell érteni” szöveg. Átvitt értelemben pedig már úgy magyarázzák, ahogy épp tetszik nekik, no meg azt is saját ízlésük határozza meg, hogy mit kell szó szerint és mit átvitt értelemben érteni.

  A biblia is sokadik értelmezését nyögi már, már az átvitt értelmet is csak átvitten lehet érteni, annyira magyarázzák.
  http://ateistaklub.blog.hu/2012/04/29/138_javitott_kiadas_avagy_a_biblia_ertelmezesrol
  Erre mondod te, hogy ez a kor színvonalához hozzábutulás. Csak azért is szó szerint 6 földi nap alatt teremtette meg a világot az Isten, és valóban Isten gyurmázása formálta meg az embert, nem az evolúció.
  Ehhez csak gratulálni tudok, pont ez a szemlélet (muzulmán változatban) vezetett el az Alexandriai könyvtár felgyújtásához, hiszen a Koránon kívül minden könyv felesleges, mert vagy ugyanazt írja, mint a Korán, de az isteni kinyilatkoztatásnál nem lehet benne nagyobb tudás, tehát nem veszítünk információt az elégetésével, vagy eltér attól, amit a Korán ír, de akkor meg csak téves lehet, tehát felesleges…

 84. 47: Ferenc! A múlt héten néztem meg a filmet, mert egy általam látogatott oldalon ajánlották. Felfigyeltem rá, hogy máshol is ajánlgatják. Az egyik helyen már úgy olvastam, _állítólag_ betiltott film. De elgondolkodtam rajta: miért lenne betiltva, amikor hasonló szemléletű, gondolkodású filmeket bőséggel nézhettünk az elmúlt évtizedekben? (Brian élete, A K-nemtomhányas bolygó, Sabrina a tiniboszorkány…) Valójában nem olyan nagy áttörés A Gyönyörű Zöld a többihez képest.
  De az is feltűnt, hogy ez valami tudatos kampány lehet; ennek a filmnek a beharangozása. A teljes ismeretlenségből 2 héten belül szinte mindenkihez eljutott. Miért? Mi fogja követni? Milyen igényt ébreszt fel ez a film, aminek kapcsán majd valamit megint el lehet adni?
  Emlékeztek a The Secret-re?
  4 hónappal a film után kiadták a könyvet.
  4 hónappal a könyv után megjelent az első tanfolyam.
  4 hónappal ezután a kiegészítő tanfolyam.
  4 hónappal később az „akinek még most sem működik a vonzás törvénye” tanfolyamok sokasága…
  El is neveztem Teremtésbiznisznek.

 85. 81: Avatara, azaz Bácsfi Diána aranykori szeretetéből köszönettel nem kérek. Ha őt tekintjük a mai ember mintapéldányának, akkor egyet tudok érteni azzal, hogy az elhülyülés végállapota felé közeledünk, de szerencsére a saját tapasztalatom az, hogy nála sokkal értelmesebb az emberek többsége. Az emberek többsége pl. nem áll ki 26 évesen Szálasit dicsőíteni, meg nem pózol karlengetve, mint ez az ostoba némber. http://www.nol.hu/archivum/archiv-332192
  Persze ekkor még nem ókorkutató volt, hanem hungarista, aki mindenütt vállalja önmagát.
  Az a szekér nem futott eléggé, úgyhogy időközben átnyergelt az ezoterikus kamulógia témakörre, és már nem annyira vállalja egykori náculását, helyette viszont vállal ő már szinte bármit: „Aranykori életvezetési tanácsadás, csakrák gyógyítása, fényadás, eltávozott lelkek vezetése a Túlvilágon, egészséges táplálkozás, lelki válságok kezelése, útmutatás bármilyen élethelyzetben… vagy csak egy kis lélekmelengető beszélgetés…” Mindezt csupán 7000 Ft/óra áron honlapja szerint.
  Szellemileg és erkölcsileg is hatalmas 0 ez a nő, szégyellem, hogy az enyémhez hasonló nevet választott.
  A videót 12:29-nél megállítottam, hogy rákeressek az 1962-es Nevadai alumínium leletre, de csak a videó szövegváltozatát találtam meg. (Úgyis gyorsabban olvasok és közben legalább a hangját se kell hallani.) Szóval kamuzott valami jól hangzó leletet. Nyilván előadás közben senki nem tudta ellenőrizni állítása hitelességét.
  Aztán folytatja:
  „Csak amikor előkerül a századik, nem a századik, hanem az ezredik, nem az ezredik, hanem a tízezredik ilyen, az evolúciós elméletbe beilleszthetetlen lelet, akkor az ember már egy kicsit elgondolkodik.”
  Ja, hogy egyet se sikerül normálisan meghivatkozni, de már a tízezrediket emlegeti… Pedig régész_hallgatóként_ is tisztában lehetne vele, hogy csak úgy bemondásra nem hiszünk el minden állítást.

  „Hésziodosz azt írja, hogy a kultúra fénykorában nem volt halál sem” … „Ha mégis elfáradtak és szerettek volna „hazamenni”, … elméjét ezúttal a szellemvilágra, a Mennyországra, Istenre összpontosította … és az a kis fényteste is, ami még megvolt, eltűnt”
  Sajnos Hésziodosz azt írta, hogy az aranykorban nagyon sokáig éltek, de halandóak voltak az emberek, a halálukat békés elalváshoz hasonlította. Szó se volt elteleportáló emberekről nála. Ráadásul Istenről és mennyről nyilván nem ír, hiszen Zeuszban és sok más istenben hitt. Ja, meg azt is írta Hésziodosz, hogy akkor még nem voltak nők, de ezt Diána elfelejti megemlíteni. 🙂

  Szóval gyors nekifutásra ennyit arról, hogy mennyire érdemes Avatara előadásait hallgatni. Nagy katyvasz.
  Na még a végén találtam egy gyöngyszemet:
  „Itt halász-vadász-madarász szibériai, meg különböző lakosságelemek vannak, és azt mondják, hogy nekünk a legközelebbi rokonaink az ún. szamojédok, akik szibériai eszkimók.”
  LOLOLOL! A szamojédek nem finnugor nép, hanem az uráli alapnyelv másik ága. És persze a szamojédok nem eszkimók, az megint egy egész más: eszkimó-aleut nyelvcsalád. És ez a nő állítja, hogy összehasonlító indoeurópai nyelvészetet hallgatott. Azért csak szóba kerülhetett volna ott a többi nyelvcsalád is, hogy valami fogalma legyen róla, ha már gimiben nem tanult semmit…
  Aki ennyire vágja, hogy mi is a finnugor rokonság, az inkább ne is hozza szóba, mert csak leégeti magát.

 86. Avatar 84 (Olyan vallás meg nincs is, amelyik csak az újszövetséget fogadná el, hacsak meg nem alapítottad.)

  Távol legyen tőlem minden vallásalapítás.Van belőlük több a kelleténél.A fanatikus vallás az emberiség rákfenéje.
  Az, hogy az Ó és Uj-szövetséget egy közös néven a Biblia, az nem jelenti azt, hogy a vallás egységes. Távolról sem.
  Jézus a zsidókhoz így szólt: Joh 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölõ volt kezdettõl fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen õ benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
  Talán Jézus oktalanul hazudott?
  Olvassatok bele a Talmudba.

 87. 81:
  Brilliant!
  Ebből a függönyt lebegtető nőből elég 2 perc is. Hogy jutott eszedbe, hogy ezt a szemetet belinkeld? De tényleg.

 88. 83. Bockó

  „Abszurd elvárás, hogy a tudomány konformáljon a vallással”.

  Pedig csak így fog tudni elõre lépni.
  Ha a tudomány kitart amellett hogy sokévezredes tudást és hagyományt figyelmen kívül hagyva tovább alakítsa a világot a saját szakállára, akkor csak a katasztrófák sorát gyarapítja, mert sokkal több valódi és véres problémaát teremt, mint amire képes megoldást nyújtani.

  Nem azt várom, hogy elfogadja a dogmákat, de azokat az alapokat szemügyre vehetné, amin az asztrológia vagy hermetka nyugszik…

  Itt van például a „Amint a Mennyben úgy a Földön is”…
  Ezt már sokezer éve tanítják hogy ahogy fenn úgy lenn, vagy ahogy kinn úgy benn… És csak néhány éve jött rá a tudomány hogy a világ fraktál rendszerü… ami azt jelenti, hogy jelenségek, rendszerek ismétlõdnek a Világegyetemben különbözõ szinteken…
  Kevesebb arroganciával valószín^uleg évszázadokkal lehetne a tudomány elõbbre…
  Igaz… akkor elvesztené „szabadságát” hogy szolgálatait elsõsorban a profit érdekében kamatoztassa, és tudomásul kellene venn morális kereteket is.

 89. 87: Jó kis idézet. Viszont tudtommal a keresztény hit szerint az ördögöt is Isten teremtette, csak ő elfordult Istentől. Eszerint viszont Jézus azt mondja, hogy „emberölő volt kezdettől fogva”. Akkor őt a jóságos Isten eleve emberölőnek teremtette?
  Vagy esetleg azt jelenti ez a „kezdettől fogva”, hogy Kezdetben nem csak az Ige volt, hanem létezett az ördög is?
  🙂

 90. 89:
  „sokévezredes tudást” ? Viccelsz?

 91. 82!
  Attilára én is felfigyeltem.. És mindenki más..Nem vagy egyedül.. 😉
  Egészen normális őrület.. 😀
  81!
  Csak egy kérdésem lenne..Mikor lesz 2012.Dec. 21?Úgy valójában.Mert azóta az ókor óta,meg Maya mi egymás,elég szépen tologatták a valós időszámítást.A király komák sem vettetek meg egy kis idő ugrást néha napján..

 92. Avatar 90 Vagy esetleg azt jelenti* ez a “kezdettől fogva”, hogy Kezdetben nem csak az Ige volt, hanem létezett az ördög is?
  Ma a tények bizonyítják, hogy ott fenn se mennyország se pokol nem létezik. Mindkettőt a vallás krelja itt a földön. Látjuk, éljük.
  * Nem vitapont. „God doesn’t play dice”
  Mózes k.b. 1450 évvel élt Krisztus születése előtt,ha egyátalán létezett. Mindegy. Tegyük fel, hogy létezett. Milyen ABC-vel írta Mózes az 5 könjyvét? Az kezdetleges ABC-t a föníciaiak 1200 körül terjeszteték el Közép-keleten és Jeruzsálemben Dávid/Salamon idejében kezdték meghonosítani
  Mózes tulajdonképpen nem egy történelmi személy. Az egyiptomy történelem nem jegyzi Mózes néven sehol.

 93. 92. Melike

  Nyugi.
  Kedj el Heribert Illiget olvasni…
  Így 2012 december elején kifejezetten megnyugtató, hogy még csak 1700 valamennyit írunk, ugyanis 296 évet csak úgy betoldottak a naptárba. Kb 600 és 900 között…

 94. 93. Levi

  Mózes tulajdonképpen azt jelenti hogy „született”… Egy csomó fáraó nevében is benne van : Tut-moses Ra-m(o)ses, stb.

  A hangjelölõ ABC-t tényleg a föníciaiak találták ki, hogy le tudják jegyezni bizniszpartnereik kijelentéseit, de attól Mözes írhatott képírással is. Az ABC egy valójában lebutított jelrendszer, ami már csak töredékét tudja kifejezni a képírásnak.

  Ami pedig az ördögöt illeti, Isten szabad akaratot is adott némely teremtményének…

 95. 82 Brilliant

  Ha ilyen nyíltan felvállalod, hogy egyetértesz velem, sok rosz pontot szedhetsz itt össze…
  Az „értelmes emberek vitafórumán” én elég fekete báránynak számítok.

  Mindenesetre köszi a bátorítást.
  A könyvet még nem olvastam, de hasonlókat már igen.
  A belinkelt video beleillik abba az új lendületbe, amelyik a kincstári dogmák mögé próbál láttatni, bár nekem pont ez kevéssé meggyõzõ… Balogh Bélát hitelesebbnek érzem, de az is világos, hogy rengeteg új információ került felszínre.
  Nyilván az elhárítás is teljes gõzzell beindult és megy az új infók hiteltelenítése, hígítása, aztán nevetségessé tétele.

  Egy biztos: Egy korszak a lezárulásához érkezik.
  Lesz akinek megkönnyebbülés, lesz akinek tragédia, lesz akinek csak változás… Attól függõen, hogy mennyire jó neki ez ami most van.
  Biztosan sokan fogják sajnálni az életet, amit ez a rendszer biztosít nekik… de õket már kevesebben fogják sajnálni.

 96. Attila 95. Hol van Tutmoses földi maradványa és hol van Mosesé?
  Az Izrael kutatók szerint Exodus nem volt.

 97. 95:
  Herribert Illig tanai kb. 2003-ba érkeztek meg Magyarországra, azóta sem tudta az MTA elfogadni állításait.

  Nemcsak a főniciaiak ismerték a hangjelölő abc-t ! Érdemes foglakozni a koreai abc-vel és a „turáni” rovással is. A demotikus írás szintén hangjelölő abc volt. Na az meg, hogy rokon a turáni rovással, na az is megérne egy vendlgposztot…

  Az izraeli kutatók – sajnos -ugyanúgy vannak a múltjukkal, mint román kollégáik: nincsenek tárgyi emlékek a nagy és dicső múltról !

 98. Avatar 90 „….Vagy esetleg azt jelenti ez a “kezdettől fogva”, hogy Kezdetben nem csak az Ige volt, hanem létezett az ördög is?
  Isa 45:7 Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!
  Isa 45:8 Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhõk folyjanak igazsággal, nyiljék meg a föld és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt; én az Úr teremtettem azt!
  Isa 45:9 JAJ ANNAK, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondja-é az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei?
  Ellenmondások
  Gen 1:26 És monda Isten: Teremtsünk embert A MI KÉPÜNKRE és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon
  Gen. 1:28-31

  2Ki 19:35 És azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott az Assiriabeli táborban száznyolczvanötezeret, és mikor jó reggel felkeltek, ímé mindenütt holttestek hevertek.
  Isa 37:36 HITELESÍTI Akkor kijött az Úrnak angyala, és levágott az assir táborban száznyolczvanötezeret, és midõn reggel az emberek felköltek, ímé azok mindnyájan holt hullák valának!
  Joh 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni…….
  Talán Jézus oktalanul hazudott?

 99. 97. Levi

  „Az Izrael kutatók szerint Exodus nem volt.”

  Shlomo Sand szerint aki történelem professzor a Tel Aviv-i egyetemen, a zsidók tulajdonképpen nem léteznek, csak „feltalálták” magukat…

  Viszont abból az erkölcsi rendszerbõl kell kiindulni, amit a keresztény vagy zsidó vallás ad a világnak.

 100. 92, 94, 98: A maja naptárat az általunk jelenleg használthoz átszámolva jön ki a 2012.12.21. Átszámolhatod muzulmán időszámításra is, akkor a szám más lesz, de ugyanarra a napra fog esni.
  Illiget azért nem tudták elfogadni se az MTA-n se más tudományos közösségben, mert nem tudta bizonyítani az állításait. Speciel pont Magyarország területén feltárt avar temetőkben találtak olyan pénzérméket, amelyek általa utólag kitaláltnak minősített uralkodókat ábrázolnak… Azt azért kétlem, hogy Szilveszter pápáék kérésére temetkeztek ilyenekkel az avarok.
  Hetesi Zsolt csillagász egész szépen (és röviden) összefoglalta az Illig (és más naptárhamisítást kiáltók, pl Hunnivári) elméletével kapcsolatos ellenérveket:
  http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_naptartortenet_es_kronologia/20080206_kimaradt_e_barmennyi_ev_az_idoszamitas_soran.html

 101. 98 János

  Az MTA sokmindent nem tud elfogadni.
  A finnugor rokonsággal is 20 évvel le van maradva még a finnek mögött is, de olyan történelmi fejlemények kapcsán is, mint Székesfehérvár meg a Budai vár hollétének kérdése is ködbe burkolódzik.
  Illig tényleg kemény dió, de nemcsak a magyar tudományos életben… De ne felejtsük el, hogy a könyvnyomtatás szinte mindig egyfajta monopólium volt. A dátumhamisitás tényével lehet vitázni, de a levont következtetéseket és „furcsa” egybeeséseket, duplázódásokat nagyon sokáig nem lehet kerülgetni.

  Azok az ABC-k, amelyek nem õrizték meg képírási múltjuk bizonyos részeit, és nem is jelölnek magánhangzót, mint például a héber, igen furcsa olvasatot adnak. Nem csoda, hogy olyan sokféleképpen lehet értelmezni és a fõbb kérdése ma is vitásak.

  Itt van például:

  .S.T.N.
  ez lehet:
  SáTáN
  de akár:
  iSTeN is.

  Tehát a héber forrásokra való hivatkozás „magyarázatok” vagy sokszor szubjektív értelmezés nélkül igen labilis.

  A magyar még a doppler effektust is beépítette a nyelvbe:
  Ha magas hangrendü magánhangzókkal töltöm ki akkor „közeledek” Istenhez, ha mély hangrendü mássalhangzókkal akkor pedig távolodok és a sátánhoz kerülök.
  A doppler effektus a még müködik az „ide, ez, ebbe, erre” és „oda, az, abba, arra” meg hasonlók esetében is.

 102. 93: írhatta volna akármilyen írással hieroglifáktól ékjelekig bármivel, de azt nekem senki nem fogja beadni, hogy Mózes 5. könyvének 34:5-től kezdődő részét is ő írta, hiszen ott épp azt olvassuk: „És meghala ott Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb földén, az Úr szava szerint.”
  Nagyon szorgosnak kellett volna lennie, ha még halála után is jegyzetelgeti, hogyan temették el és gyászolták… 🙂

  De ha már ilyen jól kétségbe vontuk Mózes létét, akkor keressünk a Biblián kívüli bizonyítékot Jézus létezésére is… Szintén nem fogunk találni.
  Sőt még csak azt se lehet igazolni, hogy az evangéliumok valóban azoktól származnak, akiknek tulajdonítják őket.

  97: Tutmoszisz (magyarosan Thotmesz) néven 4, Rámszesz néven 11 fáraó uralkodott, némelyiknek máig megvan a múmiája.
  III. Thothmesz pl így néz ki:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Thutmose_III_Head.jpg

 103. 98: János, János, te write only üzemmódban működsz?

  Varga Csaba (nyugodjon békében) erről szóló írása elolvasható a neten, mint ahogy az is, hogy ő valami olyasmit nevezett démotikus írásnak, amiről rajta kívül senki se tudta, hogy micsoda, ugyanis a Rosetta kövön és egyéb leleteken NEM az a jelkészlet szerepelt, amit ő a könyvében bemutat démotikus írás néven. Ezt már múltkor is belinkeltem neked, amikor felhoztad a témát:
  http://moonlightsociety.blogspot.hu/2008/08/az-egyiptomi-s-az-eredeti-magyar-bc.html

 104. Attila 100 „Viszont abból az erkölcsi rendszerbõl kell kiindulni, amit a keresztény vagy zsidó vallás ad a világnak.”*

  Gyöngyszem megjegyzés. Az Exodus-ban nem a fizikai történet a mottó, de a zsidóság szellemi ébredése a monotheism és a polytheism istenségek közötti különbség felismerésében van a mottó. Ezt szimbolizálja a Vöröstenger szétválása utat engedve a zsidóságnak a part ‘másik’ oldalára, illetve a monotheismuhoz, míg az egyiptomiak elvesztek a polytheismusban. V.i. a tenger összecsapódott a fejük felett.

  * zsidó vallás ad a világnak.”
  Mal 1:1 Az Úr igéjének terhe Izráel ellen, Malakiás által.
  Mal 1:2 Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Miben szerettél minket? Avagy nem atyjafia vala-é Ézsau Jákóbnak? azt mondja az Úr: Jákóbot pedig szerettem;
  Mal 1:3 Ézsaut ellenben gyûlöltem, és az õ hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá.
  Kérdés: -VALLÁS NÁCIZMUST!?!?!

  .

 105. 102: „A finnugor rokonsággal is 20 évvel le van maradva még a finnek mögött is”

  Jól érzem, hogy ez egy utalás akar lenni „a finnek már nem is tanítják a finnugor elméletet” hazugságra?
  Manapság könnyen lehet ellenőrizni az ilyen állításokat, elég, ha megnézi az ember a Helsinki egyetem és a Finn Tudományos Akadémia honlapját, és amikor mindkét helyen megtalálja a finnugor tanulmányokat, akkor tudja, hogy a hazugság terjesztői mennyire szavahihetőek.

  „Illig tényleg kemény dió, de nemcsak a magyar tudományos életben… De ne felejtsük el, hogy a könyvnyomtatás szinte mindig egyfajta monopólium volt.”

  Guttenberg évszázadokkal később találta el a könyvnyomtatást, mint amikorra a naptárhamisítást teszi Illig. Teljesen anakronisztikus a könyvnyomtatás monopóliumát emlegetned.

 106. Avatar 103/97
  Feltételezem, hogy egy intelligens bloogon vagyok és egy-két elírás nem kvacsolja ossze az informativ közlések értemét, ha az információ forrása a reference frame.
  Tehát a kérdés fennmarad: hol van Tutmoszisz főldi maradványa és hol van Mózes eltemetve?

 107. 107: Az általam belinkelt III. Thotmesz múmia Kairóban van.
  Mózes földi maradványairól a Biblia ezt mondja:
  „És eltemeté őt a völgyben, a Moáb földén, Béth-Peórral átellenben; és senki sem tudja az ő temetésének helyét e mai napig.” 5Móz 34:6
  Szóval már akkor se tudták hol a sír, amikor a könyvet megírták.
  De ha ellátogatsz Isztambulba, a Topkapi palota kincstárában megtekinthetsz egy botot, amiről azt állítják, hogy Mózes botja volt, amivel szétválasztotta a Vörös tengert. Aztán vagy elhiszed, hogy ez az a bot, vagy nem (én nem).
  Ugyan tilos fotózni, és még a megvilágítás is gyenge, de van róla kép a neten is:
  http://3.bp.blogspot.com/-DJWJhApk5aU/Tb71D4YDAeI/AAAAAAAAALk/acInLPEYxhQ/s1600/stick.jpg

  De mire akarsz kilyukadni a kérdéssel? Számos legendás alak földi maradványainak a helye ismeretlen, köztük sok olyané is, akik sokkal kevésbé régen éltek.
  Hol van Attila sírja? Hol van Árpád eltemetve?

 108. 105. Levi

  Tulajdonképpen arra igyekeztem rávilágítani, hogy az Új Testamentum új (vagy nagyon régi?) erkölcsi útmutatást is nyújt a zsidóval szemben.
  Az Ószövetség tele van erkölcsi ellentmondásokkal, „igazolt” tömeggyilkosságokkal, hazugsággal, csalással, amibõl az következik hogy a kiválasztottaknak mindent lehet…
  Az Újszövetség jóval közelebb áll a mai erkölcsökhöz és az általános humanizmushoz. Ezért lehet úgy értelmezni, hogy a zsidóság egy „elhajlás” volt az alapvetõ erkölcsi normáktól, pontosan a kiválasztottság miatt, amit aztán a kereszténység próbált helyretenni. Igaz megmaradt egy szük társaság, akiknek „bejött” a kiválasztotság ideológiája és az hogy a „tömegek” törvényei õrájuk nem érvényesek.

  Nem a VALLÁS nácizmus, hanem a kirekesztõ vallás az.
  Az univerzális vallás definíció szerint nem lehet „náci”.

 109. 106. Avatar

  A finnugor elméletrõl a finn hozzáállásról meg a fejleményekrõl itt találsz szép összefoglalót:
  http://www.hunhir.hu/forum.php?rsid=300&max=10&start=3550

  De bizos te is hallottál róla hogy annakidején a Tudományos Akadémia egy levélben ismerte be, hogy a finnugor elméletet politkai okokból fogadta el az alternatív elméletekkel szemben.
  Ha nagyon akarod, kikeresem, de már itt is volt róla szó.

 110. 109. Attila

  „Az Ószövetség tele van erkölcsi ellentmondásokkal, “igazolt” tömeggyilkosságokkal, hazugsággal, csalással, amiből az következik hogy a kiválasztottaknak mindent lehet…”

  Nem LEHET, hanem csak úgy. Akkor még aligha beszéltek bármiféle kiválasztottságról!

  Az Újszövetség jóval közelebb áll a mai erkölcsökhöz és az általános humanizmushoz. Ezért lehet úgy értelmezni, hogy a zsidóság egy “elhajlás” volt az alapvető erkölcsi normáktól, pontosan a kiválasztottság miatt, ..”
  No, nem. Abban a korban, amelyről szól, még NEM beszéltek kiválasztottságról. Az elhajlás maga volt a természetesség.

  Legalábbis az én olvasatomban, a Biblia leírása szerint legalábbis, nem volt ott arról szó, hogy azért vannak cikkcakkban a családok (pl.), mert kiválasztottként úgy érezték, hogy megtehető. Szerintem erről szó sincs. Csak egyszerűen ez volt számukra a természetes. Erkölcsről nem hinném, hogy lehet beszélni abban a korban. Vagy valaki olvasott ilyet?

 111. Bocs, ezt a szöveget tőled vettem Attila:
  Az Újszövetség jóval közelebb áll a mai erkölcsökhöz és az általános humanizmushoz. Ezért lehet úgy értelmezni, hogy a zsidóság egy “elhajlás” volt az alapvető erkölcsi normáktól, pontosan a kiválasztottság miatt, ..”
  No, nem. Abban a korban, amelyről szól, még NEM beszéltek kiválasztottságról. Az elhajlás maga volt a természetesség.

  – lemaradt az idézőjel.

 112. és most is, tehát
  „Az Újszövetség jóval közelebb áll a mai erkölcsökhöz és az általános humanizmushoz. Ezért lehet úgy értelmezni, hogy a zsidóság egy “elhajlás” volt az alapvető erkölcsi normáktól, pontosan a kiválasztottság miatt, ..”

 113. 111-113:
  Kedves Bubu. Slamposságod miatt több száz olvasónak okozol felesleges időtöltést, és összezavarást. Fegyelmezettebben kellene viselkedni.

 114. Kezdik számolni a zsidókat a parlamentbe..Elkezdődött.. 😀

 115. 92.: „82 Brilliant

  Ha ilyen nyíltan felvállalod, hogy egyetértesz velem, sok rosz pontot szedhetsz itt össze…”

  🙂
  Nem tudom, milyen a megítélésed.
  (Én azt látom, hogy hajlamosak vagyunk felnagyítani magunkban a minket érzékenyebben érintő véleményeket, de ha valóban belenézünk mások fejébe, akkor ahányan vannak, annyiféleképpen gondolkodnak, vélekednek, és nem létezik ilyen szörnyű helyzet, mint amire most utaltál.)
  Én csak azt tudom, hogy az én meg nem jelent hozzászólásaim nagyon hasonlók a Tieidhez, és amiket leírtál, az én észjárásommal azonosak, ezért sok mindent fölösleges már leírnom.
  Ezért kicsit udvarolni is akartam, sose lehet tudni.;)

 116. 88: Úgy, hogy alátámasztja a cikkedet. Nekem örömet okoz, amikor dolgok egybeesnek. Neked nem? Annak örülsz, ha olyan véleményeket írnak ide, hogy miért rossz, amit állítasz? Én annak, hogy ha azt mondják, hogy jé, itt is pont ezt mondta valaki más! Az az egymásra találás, a szeret élménye. Nekem kizárólag ez okoz örömet az emberi kommunikációban, semmi más. Ez itt nem trendi?

 117. 92:

  „82!
  Attilára én is felfigyeltem.. És mindenki más..Nem vagy egyedül.. ;)”

  Akkor Te is udvarolsz neki? Veled kell megküzdjek?:)

  „81!
  Csak egy kérdésem lenne..Mikor lesz 2012.Dec. 21?Úgy valójában.Mert azóta az ókor óta,meg Maya mi egymás,elég szépen tologatták a valós időszámítást.”

  Nem kívánok világrendváltási témát bevonni ide, az elhülyüléselmélet miatt linkeltem be kizárólag az erről szóló részt.

  (A kérdésedre amúgy a video OFFtopic részében van válasz.:)
  Csakhogy 2 órát kell rászánj, nem felet.:))

 118. 114. Tibor bá

  Igazad van. Bár a posztod címe épp az emberiség elhülyülése.
  Remélem végül is nem okoztam végzetes összezavarást!

 119. 110: Na akkor a linkelt témából:
  „Hogy ettől még a finnugor család létezik, és vannak finnugor tanszékek, tagadhatatlan. Az már más kérdés, hogy szinte kizárólag Magyarországon. Legalábbis a Google kizárólag magyarországi egyetemek oldalait listázza a finnugor department, finnugor professorship, és egyáltalán a finnugor szóra. Hosszas keresgélés után találtam finnugor tanszéket a helsinki, a turkui és a groningeni egyetemen, ám ezeknek alig van nyomuk.”

  No lám, mégis megtalálta a finneknél a Helsinki egyetemen.
  Lehet, hogy az zavarta össze, hogy a tanszék teljes neve „Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies”. Itt lehet „Finno-Ugrian Studies”-t tanulni, aminek egyik specializációja pont a magyar nyelv és kultúra tanulmányozásáról szól. http://www.helsinki.fi/fus/studying/finnougrian.html Érted, a finnugor tanulmányokon BELÜL!
  Szóval a finnek mégis tanítják. Sőt még az akadémiájukon is 17 hely a „Finno-Ugric Studies”-nak van fenntartva… http://www.acadsci.fi/members.htm
  Meg van Finn-Ugor Társaságuk is: http://www.sgr.fi/

  Ja, hogy angolul nem „finnugor” a finnugor, hanem „finno-ugrian”, vagy „finno-ugric”, estleg „fenno-ugric”? Ez biztos valami összeesküvés miatt van így, a Habsburgok és a komenisták tehetnek róla. (Elég lett volna a Wikin behozni a „finnugor nyelvek” lapját, majd angolra váltani a nyelvet…)
  Én ezzel a tudással kb 1 perc alatt találtam „Slavonic & Finno-Ugrian Studies” nevű tanszéket az új delhi-i egyetemen is. http://www.du.ac.in/index.php?id=313
  Meg a prágain „Institute of Linguistics and Finno-Ugric Studies”-t http://tarantula.ruk.cuni.cz/FF-7894.html
  Az által kimondottan hiányolt észteknél: http://www.fl.ut.ee/ee_eng/departments/finno-ugric
  Oroszországban az Udmurt állami egyetemen: http://v4.udsu.ru/default/kaf_fu_yaz
  Szintén a ruszkiknál a moszkvai és szentpétervári egyetemen is van finnugor tanszék.
  Ha neked ez nem elég, öleld meg a kemencét…

  „A finnugor conference keresőszó kizárólag magyarországi konferenciák oldalait hozza.”
  Még mindig rossz a keresőszó. A Finnugor Népek Világkongresszusának a honlapja speciel orosz, ugyanis a legtöbb finnugor nép Oroszországban él, az orosz a közvetítő nyelv köztük: http://fucongress.org/

  Badinyi-Jós munkásságába most nem mennék bele idő hiányában.

  „De rengeteg közös szót lehet felfedezni az egykori hun szövegekben is. Igaz, eredeti hun iratok nem maradtak ránk, de örmény szerzetesek napjainkig megőrizték ezek másolatát, örmény rovásírással, de hun nyelven lejegyezve.”

  Ez ugye a Detre féle Iszfaháni kódex lenne, amit soha senki nem látott, csak ő. Annyira hiszek benne, mint a Mormon könyvét tartalmazó aranytáblában, amit csak John Smith látott. (És mi az az örmény _rovás_írás???)

  „Az „úr” szó ugyanis sumér.”
  Inkább: Az „ur” szó létezik a sumer nyelvben is, az alábbi jelentésekkel:
  ur [ABUNDANT] (1x: Old Babylonian) wr. ur3 „(to be) abundant” Akk. kapāšu
  ur [ANOINT] wr. ur5 „to rub in, anoint” Akk. kadādu
  ur [BAKE] (3x: Ur III, unknown) wr. ur5; ur3 „to bake”
  ur [BASE] wr. ur2; ĝešur2 „base, legs of a table”
  ur [COLLECT] wr. ur5 „to confine, imprison” Akk. pâdu
  http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html

  „Órákon keresztül írogathatnám még a hasonló kapcsolatokat”
  Hülyeségeket én is végtelenítve tudok mondani…

  „Blogzárta utáni kiegészítés” „Csakhogy ez sem hoz több találatot: a torontói egyetemen bukkantam még finnugor fakultásra, és ennyi”
  Hát én találtam még néhányat elég hamar…

 120. Brilliant:)
  92:

  “82!
  Attilára én is felfigyeltem.. És mindenki más..Nem vagy egyedül.. ”

  Akkor Te is udvarolsz neki? Veled kell megküzdjek?:)
  ———————————————————–
  😀 😀 Lányok! Küzdjetek meg érte, vagy varászsoljátok el kétfelől, vagy foglaljátok le valahogy:)

 121. 122.: Lehet, hogy van kapacitása több nőre is, nem?;)
  Felőlem mehet a párhuzamos szerelmi kapcsolat, ha egyenrangú és publikus mindegyik!:)

 122. Attila van kapacitásod több nőre is?Természetesen csak is publikusan.. 😀

 123. Párhuzamosan, publikusan,ÉS szigorúan a keresztényi ekvivalencia elve mentén! .. 🙂
  ontopic: Hülyül e az emberiség? – Naná… de még mennyire! 🙂

 124. Beszarok csajok!
  Várjatok néhány évet, az internet orgazmust még nem találták ki. 🙄

 125. 110: Ha ezek után még sikerül Attilának eljutni az én kommentemhez is…

  „De bizos te is hallottál róla hogy annakidején a Tudományos Akadémia egy levélben ismerte be, hogy a finnugor elméletet politkai okokból fogadta el az alternatív elméletekkel szemben.
  Ha nagyon akarod, kikeresem, de már itt is volt róla szó.”

  Én csak hamis Trefort idézetes sztorit ismerek:
  http://toriblog.blog.hu/2010/12/07/hamis_e_a_nemzetveszto_trefort_idezet
  Kérlek adj meg valami forrást erről a levélről!

 126. Attila 109 „Az Ószövetség tele van erkölcsi ellentmondásokkal, “igazolt” tömeggyilkosságokkal, hazugsággal, csalással, amibõl az következik hogy a kiválasztottaknak mindent lehet…”

  KIVÁLASYTOTRTAKNAK mindent lehet, mert az emberi tudatlanság elfogadja és tűri abban a hitben, hogy a Mennyországban lesz az elszmolás, lesz az igazság tétel és Jézus, az Atya jobb oldalán lesz nem a MEGVÁLTÓ, de az itélő – tehát nem lesz megbocsátás -. Ma tudjuk, hogy ez a tanítás téves. A tények bizonyítják, hogy ott fent nincs mennyország, ott lent nincs pokol. Mindkettőt,tudatlanságában, itt a földön az ember teremti.

 127. 120 Avatar

  „Szintén a ruszkiknál a moszkvai és szentpétervári egyetemen is van finnugor tanszék.
  Ha neked ez nem elég, öleld meg a kemencét…”

  Szeretsz dolgozni, látom.

  Persze sokszor pongyola vagyok.
  Nyilván van finnugor elmélet, de itt a bibi a magyarokkal való kapcsolat körül van. Az, hogy az északi népek nyelvi struktúráját kielégítõen tárgyalja, az sosem volt kérdés.
  A kérdés, és már az egyre markánsabb válasz is olyasmi, hogy a magyar nyelv kapcsolata nem olyan mély mint ahogy eredetileg politikai megfontolásokból állították:

  Trefort Ágoston 1877-ben – mint vallásügyi és oktatási miniszter, sőt 1874-től az MTA igazgatója – a következőket nyilatkozta: „Én az ország érdekeit kell nézzem és ezért a külső tekintély szempontjából az előnyösebb, a finnugor származás principiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonságra van szükségünk. A kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek lándzsát.”

  Nyilván meg kell várni, amíg az Akadémiából kihalnak azok akik a finnugor rokonségra alapítva szerezték pozícióikat, mielõtt a „hivatalos” álláspont lazul egy kicsit…
  Mert ugye akik most ott komoly tutimegmondók, azoknak nyilvánosan választani kell aközött hogy hülyék vagy hazaárulók… Megértem, nem könny^ü választás.

 128. 127 Avatar

  Igen, az Akadémia már beindította az elhárítást.
  Nyilván az akadémia jegyzõkönyvei az õ kezében vannak és annak adja ki, akinek akarja. Tehát a Hary Györgyné cikk után a bizonyíték „eltünt”.
  Ez azért illik a képbe, mert volt az Akadémiának egy Hunfalvi, azaz Hunsdorfer nevü munkatársa, aki rendesen magarul sem tudott, de nagy mennyiségü rovásírást égetett el, mert nem illett a képviselni kivánt elméletekbe.
  Tehát az Akadémiának van háttere bizonyítékok megsemmisítése ügyében. És itt már hosszú évtizedek óta a mundér becsületérõl van szó.

  Hary Györgynérõl pedig még senki sem állította hogy notórius hazudozó, tehát az ominózus idézet „inkább” t^unik valósnak, mint valótlannak, különösen a legújabb nyelvészeti kutatások fényében.

 129. 126. Tiborbá

  „Beszarok csajok!
  Várjatok néhány évet, az internet orgazmust még nem találták ki.”

  El vagy maradva, Tiborbá !

 130. Brilliant, Melike, Dorka,

  Nem olvastok tündérmeséket?
  A fiúkat a királylányok nem szokták megkérdezni a kapacitásukról.
  Ki szokták õket próbálni ! (Úgy is mondják hogy próbatétel)

 131. 133:
  Ez azért még nem az igazi, de kezdetnek nem rossz.

 132. 130: Vádaskodsz feltételezéseid és mendemondák alapján, bizonyíték pedig egy szál se.
  Ha Hunfalvy magyarul se tudott, akkor vajon hogy a fenébe lett a szabadságharc alatt a Habsburg ház trónfosztását kimondó debreceni országgyűlés jegyzője? Talán oda is a Habsburgok építették be?
  De azt se igazán tudja nekem megmagyarázni egy önjelölt szakértő se, hogy ha csak az MTA-ra bebetonozott finnugristák tudják fenntartani a finnugor elméletet hazánkban, akkor a világ összes többi országában hogy a francba nem írták még felül az egészet? Hogy lehet, hogy a finnek is – az erre vonatkozó hazugságok ellenére – a finnugor nyelvek között tartják számon a magyart, és nem mondjuk a török nyelvek közt?

 133. 135. Avatar.

  Ja igen.
  Ha az a bizonyíték, amit a finnugor elméletre épülő MTA elfogad, akkor meg vagyunk lőve… egyébként a bizonyítékok sokasodnak, és itt ez már nagyon off.
  Az bizony igaz, hogy Hunfalvi azután kezdett magyarul tanulni, miután az akadémia tagja lett.
  Ami a többi országot illeti, gondolom, várnak még, amíg az Akadémia vakaródzik, addig a saját nyelvükkel foglalkoznak.

 134. 135. Avatar

  ” Vádaskodsz feltételezéseid és mendemondák alapján, bizonyíték pedig egy szál se.”

  Nem tudom… Hát nem osztrák gyarmat voltunk… vagy erre is akarsz bizonyítékot?

 135. „Várjatok néhány évet, az internet orgazmust még nem találták ki.”

  Meg se fordult a fejemben, hogy ezek után az egyértelmű kijelentések és vallomás után van rá esély, hogy csak internetes marad a kapcsolat…

 136. 136: „Ha az a bizonyíték, amit a finnugor elméletre épülő MTA elfogad, akkor meg vagyunk lőve…”

  Meg a finn akadémia, meg a világ minden táján minden neves egyetem ezeket a bizonyítékokat fogadja el. Tudom, csakis a komenista Habsburgok miatt.

  „Az bizony igaz, hogy Hunfalvi azután kezdett magyarul tanulni, miután az akadémia tagja lett.”

  Az bizony nem igaz, ugyanis az MTA levelező tagja 1841-től, 1851-től könyvtárosa, rendes tag 1858-tól, igazgató 1883-tól. Viszont (a wiki szerint 6 éves korától ismerkedik a magyar nyelvvel, de ami ellenőrizhető:) 1827-28-ban (17-18 évesen) 2 évig Miskolcon tanul magyar nyelven (az ötödik osztályt az evangélikus algimnáziumban végezte, a hatodikat a reformátusok miskolci líceumában), majd 1833-tól Podmaniczky Károly gyermekeinek nevelője, ezalatt 34-38-ig (24-28 évesen) ismét Miskolcon élt és tanult, 1938-ban a Podmaniczky családdal együtt Pestre költözött, és a nevelői munka mellett ügyvédkedett. 1841-ben lett az MTA levelező tagja, akadémiai székfoglalója egy ókortudományi
  tárgyú értekezés volt. Ebben az évben változtatja a nevét Hunsdorferről Hunfalvira, de nem ekkor kezdett el magyarul tanulni!
  1842-ig volt a Podmaniczky fivérek nevelője (Pesten), ezután a jogtudomány tanszékvezető tanára a késmárki kollégiumban, ahol előadásait magyar nyelven tartotta, holott addig a legtöbb
  jogtudományi intézetben latinul folytak az előadások. Az 1846–47. tanévtől a főiskola igazgatója. 1848-ban a szepesszombati választókerület egyhangúlag megválasztotta, így 1848–49-ben az ogy. tagja, a debreceni parlament egyik jegyzője, követte a menekülő képviselőházat Szegedre, majd Aradra is.
  1849-50 telén kezdett el finnül tanulni Toldy Ferenc jóvoltából, később Reguly Antal hantik és manysik közt gyűjtött anyagait segített feldolgozni.
  1850 nyarán kegyelmet kapott, ekkor folyamodványt nyújtott be
  Thun Leó osztrák kultuszminiszterhez, hogy a Pesti egyetemen a görög és a latin nyelv magántanárává habilitáltassa magát. Kérelmét politikai szereplése miatt elutasították.
  1850-ben új tudományos folyóiratot indított Új Magyar Múzeum címmel.
  1851-től az MTA könyvtárosa, ebben az évben tartotta első nyelvészeti témájú felolvasását.
  1856-ban Magyar Nyelvészet címmel új folyóiratot indít, melynek 6 évfolyamát nemcsak szerkesztette, hanem jórészt ő írta.
  1857-ben egyike az elsőknek, akik a magyar és a sumér nyelv közti kapcsolatokat felveti és vizsgálja, ekkoriban még a török és mongol (nagyjából minden ragozó) nyelvet is a magyar rokonának tartja, de a finnel gondolja erősebbnek a kapcsolatot.
  1858-tól lett az MTA rendes tagja.
  Az un. ugor-török háború 1869-től kezdődött, amikor Vámbéri Ármin (ha már Hundorfer-eztél, Habsburg bérenceztél: Zsidó családba született Wamberger Hermann néven, később igazolhatóan brit titkosügynök volt) nézeteit vitatta. Ekkor még csak rendes tag és könyvtáros, de egyesek szeretik úgy beállítani, mintha ekkor ő lett volna a teljhatalmú döntéshozó. Vámbéry a török pártisága ellenére 1876-ban az MTA rendes tagja lett (1860-tól levelező tag volt), sőt 1894-től igazgatósági tag! Hú de el volt nyomva!

  Nos, ezek a tények, nem pedig az a mocskolódás, amit az önjelölt szakértők összehordanak.

  „Ami a többi országot illeti, gondolom, várnak még, amíg az Akadémia vakaródzik, addig a saját nyelvükkel foglalkoznak.”

  Hát persze, ha már kiderült, hogy hazugság, hogy a finnek már nem is tanítják a finnugor nyelvrokonságot, akkor kell valami új kifogás.

  „Hát nem osztrák gyarmat voltunk… ”

  Ezzel mit is akarsz igazolni? (Mellesleg nem gyarmat voltunk.)

 137. 104:
  mi a gránát a write only ?
  115:
  Végre ! RPG-t nekik, éljen Gáza !

 138. 140: Write only üzemmódnak mifelénk azt nevezik, amikor valaki ugyanazt írja le újra meg újra, annak ellenére, hogy közben az állításaira már érkeztek azokat cáfoló válaszok.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük