(766) A kereszt és a lincselő fa

Tibor bá’ könyvszemléje és gondolatai

 

„The Cross and the Lynching Tree”

 by James H. Cone

 

James H. Cone: „A kereszt és a lincselő fa” című könyvének mondanivalója a következő bekezdés körül bonyolódik: „Jézus a tömeghisztéria és a Római birodalmi arroganciájának volt az ártatlan áldozata csakúgy, mint számtalan afró-amerikai a vérszomjas fehér csőcseléké, akik az isten nevében, a szegregáció védelmében, a fehér felsőbbrendűségért, és az angolszász faj tisztaságáért gyilkoltak. Mind a kereszt, mind pedig a lincselő fa a terror, a kínzás és a kivégzés eszköze, melyek elsősorban rabszolgák, bűnözők és lázadók részére volt fenntartva. Mind Jézust, mind pedig a feketéket nyilvánosan megalázták, és a legnagyobb kegyetlenséggel fosztották meg őket ruháiktól, hogy megfosszák őket büszkeségüktől, majd az áldozatokat sétáltatták, miközben órákon át gúnyolták, leköpték, korbácsolták, szurkálták és kínozták őket az éljenző tömeg előtt, hadd tudják meg a többiek, milyen sors vár rájuk, ha elfelejtenék, hol a helyük.

A gyanútlan olvasó részére a könyv feltárja, hogy az USA területén 1880 és 1940(!) között, hatvan év alatt, majdnem 5000 négert lincseltek meg, ami évente közel száz ártatlan áldozatot jelent, miközben a fehérbőrű papok, evangélisták és teológusok – a jelek szerint – ebből semmit se vettek észre, vagy nem volt hozzá kedvük. Mi ez, ha nem a kereszt hatalma az emberek felett.

A szerző hezitálás nélkül kijelenti, hogy Jézust meglincselték. Majd utal a hasonlatra Jézus keresztre feszítése és az amerikai négerek lincselése között, miközben rámutat, hogy a kereszt értelmezéséhez az összefüggés megértése fontos feltétel. „Ahogy Jézus a tömeghisztériának és a Római birodalom hagyományos kegyetlenkedésének volt az ártatlan áldozata, ugyanúgy volt számtalan amerikai néger a fehér csőcseléknek az ártatlan áldozata, akik isten nevében szomjaztak a néger vérre a szegregáció, a fehér felsőbbrendűség, és az angolszász rassz tisztántartásának a védelmében.” Mind a kereszt, mind pedig a lincselő fa a terror szimbóluma, a kínzás és kivégzés eszköze, ami elsősorban rabszolgák, bűnözők, és a fegyveres lázadók, a társadalom legalja számára volt fenntartva. A párhuzam majdnem tökéletes. Mind Jézust, mind pedig a feketéket nyilvánosan megalázták a maximális kegyetlenséggel. Levetkőztették őket, megfosztva önérzetüktől sétáltatták őket, miközben gúnyolták, korbácsolták, szurkálták és leköpték órákon keresztül az ujjongó tömeg jelenlétében, akiknek ez a legtökéletesebb szórakozást jelentette. A párhuzam tehát tökéletes. Minkét esetben ott rejtőzködött a fenyegetés a célszemély mögött meghúzódó sorstársak számára. Ki nem mondva volt nyilvánvaló, hogy ez a sors bárki számára megismételhető volt, ha nem maradnak nyugodtan a társadalmilag megszabott helyen.

[Balra James H. Cone néger teológus]  Hosszas kutatómunkája során Cone szinte hihetetlennek találta, hogy isten szolgáinak egyetlen megnyilvánulásában: szentbeszédek, prédikációk, vagy bármely írásos formában nyoma se volt a kereszt tövében elkövetett gazságoknak. Még abból a periódusból se, amikor a lincselés a legvadabbul tombolt. Nem volt teológus, aki észrevette volna a kereszt szerepét a kegyetlen lincselésekben.

Nem várom el, hogy könnyeket ejtsetek az amerikai négerekért, amiket könnyen asszociálták a magyar cigányokkal, de ha felidézek néhány konkrét esetet, egészen biztos meg fog változni a véleményetek.

1918-ban Valdosta város (Georgia) fehér csőcseléke nem találta otthon Haynes Turnert (akinek semmi más bűne nem volt, mint a fekete bőre) a sheriff helyette a feleségét tartóztatta le, aki történetesen a nyolcadik hónapban hordta Turner gyermekét. Amikor a nő ismételten kiállt az mellett, hogy a férje ártatlan, leszaggatták a ruháit, a bokájánál fogja fejjel lefelé akasztották fel, leöntötték benzinnel és meggyújtották. Az összeéget nőnek egy fehér férfi felvágta a hasát egy vadászkéssel, és a földe hulló csecsemőt a földbe taposták.

[Meglepő, hogy milyen sok érdeklődő fiatal nő van a tömegben.]

Ha ez nem elég, akkor folytatom. 1955-ben, ami jóval közelebb van hozzánk, Emmett Louis Till, egy 14 éves chicagói néger fiút Mississippiben élő nagymamájától elrabolták, mert (a mendemonda szerint) ráfütyült a 21 éves Caroly Bryant nevű fehér nőre, majd azt kiáltotta utána, hogy „szia, bébi”. A fiúnak az egyik szemét kiszúrták, megkínozták, a felismerhetetlenségig agyonverték, fejbe lőtték, gépkocsi után kötötték a hullát és behúzták a közeli folyóba. A két elkövetőt letartóztatták, bíróság elé állították, ahol nem találták őket bűnösnek.

És mindez abban az Amerikába történik, ahol a politikai vezetők nagyhangon támadják a terrorizmus, és mindenhová el akarják vinni a demokráciát.

A könyv utolsó fejezetében a sötétbőrű szerző felteszi a kiöltői kérdést, ilyen kegyetlen körülmények között hogy voltak képesek a néger családok együtt maradni, és épp ésszel túlélni ezeket a lincselő időket. A válasz megint egy párhuzam, de most a korai keresztények idejéből való, amikor a római rabszolgák a Krisztus követésében találták meg a vigaszt, mert a megváltó megígérte nekik az örök életet a másvilág legkellemesebb helyén, a szenvedésekkel kiérdemelt Mennyországban.

Ezt a képet Attila (PV) számára linkeltem be, akinek az okoskodását néha nagyon unom:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

58 gondolat erről: „(766) A kereszt és a lincselő fa

 1. Jézus elsősorban nem a Római birodalomra, hanem a korrupt akkori zsidó egyházra, és államra jelentett veszélyt. Nem a Római elnyomás, hanem a vallás elkurvulása, a képmutatás ellen beszélt. Hagyjuk most a csodatételeket, érdemes inkább azokra a kijelentésekre beszédekre figyelni amik tartalmában végig erre az egyfajta reformációra, paradigmaváltásra utalnak. Márpedig ezek végzetes veszélyt jelentettek a zsidó egyházra. Egyáltalán nem arról volt szó, hogy a zsidók emberi jogaiért harcolt, vagy prédikált volna a Római megszállással, elnyomással szemben. Nyilván nem verte a seggét a földhöz örömében, de az „Adjátok meg Istennek ami az Istené a Császárnak pedig ami a Császáré” beszólása elég sokat elárul nem? A Barabbás és Jézus közötti döntés pedig egyértelműen arra utal, hogy a zsidók számára egy Róma ellenes bűnöző fontosabb volt, mint egy „féleszű, magát az ember és Isten fiának” valló békeharcos. Már ha Barabbás valóban az volt. Nem tudom.

 2. Egyébként az tudtátok, hogy Barabbás teljes neve Jesus Bar Abba aminek a jelentése „Jézus, az atyának a fia” volt? Jézus pedig vélhetően nevet változtatott amikor alámerítkezett. Habár a nevek körül iszonyatos keverések vannak a Bibliában. Jeshua, Jesus (ez utóbbi ugye elég latinos) aztán a görög verziók ami akár nem is későbbi fordítások eredménye hiszen már akkor is használták a görögöt mint hivatalos nyelvet. Szerintem ezek soha a büdös életben nem lesznek tisztázva.

 3. Bennem a négerlincseléses vonal indított meg gondolatokat. Sokszor eszembe jut, micsoda változáson ment keresztül Amerika a gyermekkorom óta.
  Ma már szinte el sem akarja hinni az ember, hogy a 60-as években még működött a faji szegregáció Amerikában, nagyjából hasonló volt a helyzet mint Dél-Afrikában még sokáig, amiért viszont a későbbiekben az ottani rendszer a világ „fekete bárány”-a volt, ha már bibliai kifejezéseknél tartunk.
  Még emlékszem a hírekre a rádióból, mikor a Kuklux-klán akciói nyomán erről beszéltek.
  De persze az élet tud nagy meglepetéseket szerezni. Igencsak meglepődtem, mikor az ifjabb Bush kormányában megjelent a hírhedten héja beállítottságú Condoleezza Rice, aki egyrészt azt példázta, hogy ma már egy színesbőrű nő is eljuthat akár a hatalom vezető köreibe is.
  Másrészt kiderült, hogy egyike volt azoknak a kisiskolásoknak a 60-as években, akiket a fehér lakosság fenyegetései ellenére rendőri védelemmel kísértek be azokba a jobb iskolákba, amelyekben addig néger be sem tehette a lábát, miközben a TV közvetítette az eseményeket. A tömeg még a kísérő rendőröket is inzultálta, akkora volt a felháborodás az új, szegregáció ellenes törvények miatt, egyszerűen nem akartak belenyugodni.
  Aztán a kis Condoleezza végigjárta iskoláit, kiváló eredményekkel végzett az egyetemen is. És lám, a csúcsragadozó USA keménykezű külügyminisztere lett…
  Jó, ennek semmi köze a szegregációhoz meg a négerséghez, csak egy kis érdekes fintora a sorsnak.
  Habár nálunk is megfigyelhető, hogy a Rákosi és Kádár korszakban hiába figyeltek oda,hogy a felnövekvő új értelmiség lehetőleg csupa munkás-paraszt származású legyen, hogy tudja gyökereit, a hatalom és a gazdagság felülírja a múltat, a mai újgazdagok között rengeteg van, aki ilyen gyökerekkel és ilyen indíttatással kezdte pályáját, mára meg „Csányik”, meg „Gyurcsányok” lettek…

 4. 2:
  James H. Cone néger teológus természetesen a hivatalos (amerikai) verziót tudja, tudhatja. És úgye ott a zsidó főpapok még akkor is tabú téma, ha nem a mai, hanem a 2000 évvel ezelőttiekről van szó.

  3:
  Felteszem, hogy „Pesach”-ra gondoltál, csak félsz Dorka nyelvétől. 🙂

  4:
  Jó ez a kis összefoglaló, ami mögött az általam megállás nélkül hirdetett Emberi Természet húzódik meg. Tegyük mindjárt hozzá a magyar példát: Farkas Flórián, aki ma ponrtosan annyira cigány mind Condi Rice néger.

  Nem off topikolni!

 5. üdv Tibor Bá és Mindenki.
  Minden valamirevaló hatalomnak kell egy KÉZZELFOGHATÓ gyilkos -, kínzó eszköz, amivel félelemben tarthatja a népeket. A keresztény főnököknek ott volt még a máglya beletörő-kerék stb.
  És, ha már pl Jézus visszatértét, angyalokat, Ördögöt ugye, csak tökrészegen lehet látni, milyen jó mozi – Jézusra való kegyeletből a keresztet kihagyva – egy jó kis boszorkány-kislány vízbefojtást játszani az Isten és egymást SZERETŐ KERESZTYÉN EMBEREKNEK.

  Asszem’ ez a magatartás evolúciós kényszer. Egy hal-társadalomban valószínűleg a tűző napra való partra dobás lenne a tuti halálnem, amit a halközönség perizskópon kerezstül élvezhetne, persze a egy bucsújáró-cédula halpénzzel való kifizetése után. 🙂

 6. üdv Tibor Bá és Mindenki.
  Minden valamirevaló hatalomnak kell egy KÉZZELFOGHATÓ gyilkos -, kínzó eszköz, amivel félelemben tarthatja a népeket. A keresztény főnököknek ott volt még a máglya beletörő-kerék stb.
  És, ha már pl Jézus visszatértét, angyalokat, Ördögöt ugye, csak tökrészegen lehet látni, milyen jó mozi – Jézusra való kegyeletből a keresztet kihagyva – egy jó kis boszorkány-kislány vízbefojtást játszani az Isten és egymást SZERETŐ KERESZTYÉN EMBEREKNEK.

  Asszem’ ez a magatartás evolúciós kényszer. Egy hal-társadalomban valószínűleg a tűző napra való partra dobás lenne a tuti halálnem, amit a halközönség perizskópon kerezstül élvezhetne, persze a egy bucsújáró-cédula halpénzzel való kifizetése után. 🙂

 7. Ha nem offtopic, idézhetem, hogy Kossuth már eperjesi és sárospataki tanulmányai alatt diáktársaival együtt mennyire példaképnek tartotta a polgári szabadság mintaállama, az USA berendezkedését…
  (és tudatosan, mint szabadkőműves berendezkedést!)
  A lincseléseknek nem az angolszász fehér faj volt az oka, mert északon is éltek olyanok. Nem is a kereszténység volt az oka, ugyanezért. Délen a vakolók egy sokkal ocsmányabb változata volt hatalmon, akiknek a négerlincselés rituális cselekedet volt.

 8. 8:
  Ez ellenkezik James H. Cone megállapításaival.

 9. 8: Gedeon, én azt az egyet nem értem, hogy mért gondolod folyamatosan azt, hogy ha valami szörnyűség történik, azért CSAK a frankista-szabbateánus-szabadkőműves-rózsakeresztes-sátánista-kovácspista banda lehet a felelős. Szerinted az emberek maguktól nem képesek baromságokat horribile dictu szörnyűségeket művelni?

  Mért kell mindig minden mögé egy nyakatekert logikából belemagyarázni az összeesküvés-elméletet, mikor sokkal egyszerűbben meg lehet magyarázni mindent az emberi természet ismeretével? Szerintem túl sok intellektuális erőfeszítést teszel hiába. De te tudod.

 10. 8: Egyébként még valami ide. Ahova a keresztény angolszász banda betette a lábát, onnan népirtás, tömeges elszegényítés, rablás és hasonló „finomságok” nélkül nem takarodtak ki, ha kitakarodtak egyáltalán valaha is.

  Észak-Amerika – indiánok kiirtása
  Ausztrália – gyakorlatilag a teljes aboriginal rassz kiirtása
  India – egy virágzó, gazdag birodalomból tömegnyomor
  Kína – a teljes kínai gazdaság (ami a 19. században a világ akkori GDP-jének 1/3-át adta) kipakolása az ópiumon keresztül

  Azt mondod, hogy északon nem voltak lincselések. És az indiánok módszeres kiirtása? (ami még a 19. században is aktívan folyt, nem csak a 18-ban). Az, hogy a négereket nem végezték ki, elsősorban azért volt, mert a négereket mint olcsó munkaerő-forrást tudták hasznosítani, az indiánok erre alkalmatlannak bizonyultak. Azt se felejtsük el, hogy az északi államok gazdasága ebben az időszakban gyorsabban fejlődött, mint a délieké, így jobban kellett a munkaerő, ez valószínűleg valamivel javította a négerek életének az értékét.

 11. 11: csúsztatsz. Egyébként az indiánokat vírusok és baktériumok irtották ki, a fehéreknek erről fogalma se volt. Puskával-karddal kevesebb indiánt öltek meg, mint ahányat azóta autó ütött el…

 12. 13:
  A skalpolás intázménye nem téged igazol.

 13. 13: Fogalmazzunk úgy: az indiánokat a biológiai ÉLETTERÜK elvételével irtották ki. Bölények kiirtása, földjeik, vadászterületük elvétele, egyik egyezmény felrúgása a másik után. Az, hogy miután megszűnt az életterük, az életüket tulajdonképpen baktériumok és vírusok (is) oltották ki, már csak részletkérdés. Terminus technicus, hogy úgy mondjam.

 14. 13. Virusok és bacik (misszionárius póz) + az alkohol

 15. Anno valami én is olyat olvastam, hogy 10-ből 9 indián az Európából behurcolt betegségekben halt meg. Persze konkrét adatok nincsenek. A maradékot pedig irtották szépen, még pénzt is fizettek érte.

 16. Abszolút szakmai közhely az indián történelem kutatói között, hogy a kegyetlen gyarmatosító szándék melett az indiánok egy biológiai katasztrófa áldozatai lettek. Afrikát is gyarmatosították, mégse vesztek ki a négerek, mert az Óvilág részeként sokkal inkább az afrikai betegségek irtották a fehér betolakodókat, mint fordítva.

  De ha valakit érdekelnek a tények a Ku-Klux-Klán eredetéről, nemcsak a néger „teológus” tipikus PC-elmélete:

  conspiracyarchive.com/Blog/?p=4274

 17. Még a végén kiderül, hogy a megskalpolt indiánokkal valójában jót tettek, mert úgyis kimúltak volna valami csúnya vírusfertőzésben..
  Fiúk/lányok, a nagy Jugó szétszakadási háború során megtapasztaltam (hálistennek nem a saját bőrömön), hogy az ember mennyire manipulálható – és hogy milyen aljasságokra képes!
  Ezek a tulajdonságaink (igen, én is ilyen vagyok, csakúgy, mint Ti) NEM VÁLTOZTAK az évezredek folyamán.
  Nagyon jó azt érezni, hogy mi felsőbbrendűek vagyunk és a másik
  (egyén)nemzet a hibás mindenért, amelyet bűntudat(következmények) nélkül eltaposhatunk. És még közben meg vagyunk győződve arról, hogy mennyire helyesen cselekszünk!

  Azt, hogy „én ezt úgyse csinálnám” – felejtsétek el.
  Dehogynem!
  Csak egy kis lökés kell hozzá.

 18. Kíványcsi volnék mit lépett volna arra az Egyesült Államok, Ha az afroamerikai lakosság vagy az őslakos amerikai indiánok egy államot követeltek volna maguknak az évszázadokon keresztül át őket ért népírtás, kényszermunka, rabszolgatartás, gettóba (bocsánat, rezervátumba) kényszerítés kárpótlásaként. Tudom, ez most úgy hangzik mintha a zsidóellenes volnék, pedig egyáltalán nem. Csak elgondolgodtam azon, hogy akiktől egy egész kontinenst raboltak el, vagy akiket egy másik kontinensről hurcoltak el és kényszerítették őket rabszolgasorsba generációkon keresztül, vajon nekik joguk lett volna egy esetleges kárpótlásra hasonlóképpen a holokausztra adott válasszal?

 19. 20. Egyetértek Pistával. Szerintem ez a fajta szegregálás nagyon mélyen gyökeredzik az emberben. Úgy értem a homo sapiens eleve egy ilyen faj. Elsősorban, primitív szinten a külső jegyek, majd egy fejlettebb szinten a vallási kultúrális, nyelvi, vagy bármilyen tanult elsajátított jellemzők alapján határozza meg csoporthoz való tartozását illetve különít el másokat. Ahol az érdekek ütköznek ott előkerül az egész paletta. Ezek bármelyikére lehet hivatkozni, ezzel úszítani, félelmet, gyűlöletet kelteni. Nincs még megfelelő és végleges bizonyíték arra, hogy például a Neandervölgyi magától adta volna be a kulcsot vagy esetleg ebben mi komoly szerepet játszottunk. Ha tippelni lehetne én az utóbbira tenném le a voksot. És gondolom mivel már ténylegesen, biológiai értelembe vett másik faj már nem létezett, tovább folytattuk egymás között a szelektálást. Ha nem így lenne, akkor országok se léteznének.

 20. 20…22:

  Örömmel olvasom ezeket a hozzászólásokat. Nem állítom azt, hogy ezeket a nézeteket én plántáltam a fejetekbe (talán egyesekébe igen), de azt talán remélhetem, hogy én adtam nektek a bátorságot, vagy a késztetést, hogy előálljatok velük. Köszönöm a szabad és független elmék megnyilvánulását.

 21. Egy csoporthoz tartozás nagyon fontos, ha az erőforrások korlátozottak. Ha túlteng bennünk az emberszeretet, akkor esetleg az egész faj kihalását okozzuk – tudomásul kell venni, hogy (ha lesz geddon) nem jut mindenkinek élettér. Azok a csoportok (népek) lesznek esélyesebbek a túlélésre, ahol az összetartozás érzése erősebb.
  A történelmi népirtások is az élettér kibővítése miatt történtek. A fejlettebb államok túlnépesedve, a népesség egy részének új életteret ‘biztosítottak’, mellesleg meg a kapitalistáknak extraprofitot.

 22. 24. Observer:
  Hm… erről csoport versus egyén dologról megvan a saját véleményem és tapasztalom. Vegyünk egy súlyosan túlnépesedett országot. Ahol családonként a 4-5 gyerek a sztenderd. Kérdezed miért? A válasz pofon egyszerű és kiábrándító: A szülők gyereket csinálnak mert ha majd felnőnek és keresőképesek lesznek akkor azok biztosítják a „nyugdíjt”. Magyarul több purdé, magasabb nyugdíj. Persze ehhez iszonyú mély és pszichés függőséget egyfajta „tartozás” érzést nevelnek beléjük. Csakhát ahogy te is említetted: ” az erőforrások korlátozottak” Az pedig csak hab a tortán, hogy egy ilyen túlnépesedett országban az alacsony oktaktás, a tapasztalat hiánya révén súlyos probléma az is, hogy halvány lila fingjuk sincs az erőforrások végességéről azok kihasználásáról.

  Ázsiáról beszélek természetesen és bizony azt kell, hogy mondjam hogy valóban van mitől aggódni a jövőben. És itt nem az ilyen „Kína lerohanja a nyugati világot” riogatásokra gondolok. Mert habár kína termel, de valójában éppenhogy az egyik legnagyobb fogyasztója és pazarlója a természetes erőforrásoknak. Márpedig ha ezekből kimerül, valahonnan pótolnia kell. Lásd Németország második világháború szén-acél, majd kőolaj. Szovjetúnió kommunista éra élelmiszer, USA huszadik század második fele kőolaj. Hogy az olcsó munkaerőt ne is említsem.

 23. Tibor bá! Tudom, hogy most provokálsz, de már akkor is televan a tököm azzal, hogy állandóan a fehér keresztény kultúrkör emberét vádolják oktalan erőszakkal, lincseléssel és minden rosszal, a „természetesen” teljesen ártatlan színesbőrüek rovására, miközben a világból hozzám eljutó információk és a saját (falunk utcáján begyűjtött) tapasztalataim ennek teljesen az ellenkezőjét mutatják! Csak azokról nem írnak könyveket!!

  Én elhiszem, hogy Te pesten láthattál még 56-ban lincselést, de én a családom idősebb tagjaitól hallott elbeszélésekben nem találkoztam se a falunkban, se a környező kisvárosokban néhány kissebb hőzöngéstől eltekintve komolyabb atrocitással. A párttitkár elbújt a padlásán, és néhány siheder nagy hangon fegyvert követelt a vadász dédapámtól, hazazavarták őket, ennyi. A vidéki nép akkor is más habitusú volt, mint a nagyvárosi.

  Ötven éve az a népcsoport, amihez tartozónak vallom magam, az agresszióval, erőszakkal, lincseléssel csak mint áldozat találkozott (Szögi Lajos neve mond valamit?). És valahogy nem a fehér a fiúk fütyülnek rá a lányokra (már lassan az utcára kimenni sem mernek), hanem épp a más színűek.

 24. 25: Szegény országokban a magas gyerekszám egyrészt a magas gyermek halandóság miatt alakul ki, másrészt a munkaerő is fontos a család számára. (Persze olyan extrém eset is lehet, hogy eladják a gyereket – vagyis ‘árucikk’). Természetesen egyfajta biztosítékot is jelenthetnek ‘öreg napjainkra’.
  Gazdag országokban viszont inkább kutyát tartanak a gyerekvállalás helyett 🙂 .

  Kína nem csak nagy erőforrás pazarló, de nagy szennyező is.

  A csoporthoz való tartozás kapcsán arra gondoltam elsősorban, hogy a csoporttudatot ‘erősíti’ egypár jól sikerült lincselés, kis indiánirtás stb. (Persze ez így elég szörnyen hangzik, de sajnos igaz.) Érdemes beleolvasni, hogy egypár (szélső)jobboldali portálon milyen szájkaratézás megy a cigányokkal szemben – egy (kis) részük azonban, ha büntetlenül tehetné, bizonyára nem riadna vissza egy kis erőszaktól sem.

 25. 26:
  A lehető legnagyobb „bűnt” követted el, amit hozzászóló elkövethet. Olyan szavakat, és gondolatokat adsz a számba, amik ott sose voltak. Az amerikai négerek tökéletesen átvették az amerikai kultúrát, többségében békés, vallásos népcsoport. Semmi körülmények között nem lehet párhuzakot vonni az amerikai néger és a magyar cigányság között. A magyar cigányság ragaszkodik primitív, a többségi társadalmon élősködő élletmódjához, amit a liberális magyar zsidóság vezetői aktívan támogatnak.
  Te meg le se mered írni a CIGÁNY szót, és alaptalan feltételezése okán engem korholsz? Ugyan már!

 26. 28: „A magyar cigányság ragaszkodik primitív, a többségi társadalmon élősködő életmódjához, amit a liberális magyar zsidóság vezetői aktívan támogatnak.”
  Hogy ezért mennyien fognak támadni… 🙂

 27. 28. a felsoroltakhoz tenném hozzá továbbá, hogy: A kontinens fekete lakosságát behurcolták (igenis, nagyonis keresztények) Brutális és embertelen módon, ráadásul mindezt legalizálták évszázadokon át, generációról generációra rabszolgaként tartották őket. De a felszabadításuk után sem kapták meg valójában a jogokat. Szándékosan megvonták tőlük a lehetőséget az önállóságtól, tanulástól, munkától, de még attól is, hogy ugyanazon a buszon utazhassanak ahol a fehérek. Hol van ehhez képest az európai (igen nemcsak magyar probléma, nem-nem…) cigányság helyzete? Senki sem hurcolta be őket erőszakkal, soha nem voltak rabszolgák. Ennek ellenére természetesen vannak előítéletek és diszkrimáció velük szemben ami természetesen szintén nem ok. De én is azon a véleményen vagyok, hogy e két jelenség közé párhuzamot vonni az bizony óriási csúsztatás volna.

 28. „Meglepő, hogy milyen sok érdeklődő fiatal nő van a tömegben”. Sajnos nem meglepő Tibor bá’. Nem a magam neme ellen szólok, de a női természetnek ugyanolyan velejárója az agresszió, és a kegyetlenkedésre való hajlam mint a férfiének. Ha közvetlenül nem is vesz részt benne, de legtöbb esetben asszisztál hozzá, ebben egészen biztos vagyok és mi más okból, mint,hogy érdekei ezt kívánják. Nagy Pista tökéletesen egyetértek a hozzászólásoddal. Ha egy nő képes felvenni magára olyan szőrmebundát például, amelyért élve megnyúztak előtte egy állatot, és erről még tudomása is van, semmivel sem különb mint az, aki elkövette az élvenyúzást. Márpedig egész biztos vagyok abban is, hogy 10-ből 9 nő felveszi a bundát, ha a milliárdos szeretője megajándékozza vele. Számomra inkább az a meglepő, hogy évezredekkel alatt sem tud az emberi faj kigyógyulni az agresszióból és a másik élőlény ellen elkövetett kegyetlenkedésekből. Egyébként nagyon jó a poszt Tibor bá’, s az író által felhozott példák valóban sokkolóak…

 29. 28. Tibor Bá.
  Igen. Az USA négerei mindig is dolgoztak, alapból rabszolgaként és volt idő és pénz beintegrálni Őket. A cigányokkal azért ELKÉSETT a dolog, mert egy részük sosem dolgozott, a régi cigány foglakozásokra pedig nincs szükség. És nincs már pénz és idő a beintegrálásukra.

  A Klán sem a régi már. Én Cleveland-ban voltam igazi Klán-Kocsmában. Senki sem akart megverni. Sőt, az együttes dobosa echte néger volt. Mikor rákérdeztem, azt mondták, Ő nem néger, hanem Tiszteletbeli Fehér! 🙂

 30. 31:
  Igen Edit, azért meglepő, mert a nők mindíg is vigyáztak a látszatra. Kultúrált nő bármennyire kiváncsi, ilyen helyszínre nem megy el kéz a kézben a kedvesével, mint egy majálison.

 31. 33. Igen, Tibor bá’,de a nők többsége még ma is kifelé mutatva egyazon véleményen kell legyen a férjével, éppen azért mert ügyel a látszatra, az mindegy, belül hogy ég a pokluk, kinn mindenkinek azt kell látni, hogy „egy követ fújunk”.
  32. Pepperjohny ezen még mosolyogni is tudtam.

 32. 30: Cigány rabszolgaság volt, de nem volt általános.
  32: „a régi cigány foglakozásokra pedig nincs szükség. És nincs már pénz és idő a beintegrálásukra.”
  Senki előtt sincs lezárva, hogy olyan szakmát szerezzen, amilyet csak akar – a cigánynak sem tilos szakmát tanulni.
  500 év alatt nem integrálódtak, mennyit kellene még várni? Egyébként jelentős összeg ment el ilyen címen, minimális eredménnyel. Mennyit dobjunk még ki az ablakon?
  Ettől persze még a probléma megvan, aki önmaga nem akar kiemelkedni a ‘cigánysorból’, azt nem is lehet kiemelni.

 33. 29:
  Megszoktam, hogy a valóság leírását nehezen viseli az, akinek kellemetlen annak olvasása.

 34. Elnézést kérek Tibor bá, ha megbántottalak, de továbbra is tartom, hogy aránytalanul sok alkalommal jelenik meg a médiában (véleményformálók írásaiban, fikciós művekben) az OK NÉLKÜL lincselő, agresszív, rasszista fehér ember képe, miközben a színesbőrüek (négerek, latinok amerikában, arabok, cigányok európában) szinte kizárólag az ártatlan áldozatok lehetnek, ugyanakkor a hírekben és a (külföldi) rendőrségi statisztikákban pont fordított az arány, 10 000 késelő cigányra és erőszakoló négerre jut egy Breivik!

  Tisztában vagyok vele, hogy hülye, erőszakos ember minden rasszban akad, és hogy a négerek akaratuk ellenére voltak odahurcolva, és lehet hogy a fent említett esetek szóról szóra igazak, de ezt a könyvet akkor is elfogultnak, és hatásvadásznak tartom. Ugyanilyen felkavaró történeteket lehetne leírni például a délvidéki mészárlás eseményeiről is, ahol 40 000 magyarnak kellett meghalnia pusztán a származása miatt, de ilyen könyvet valahogy nem jut eszedbe bemutatni, pedig az közelebbről érint minket, és olyan régen sem volt.

  Neked, a bloggazdának fel kell vállalnod, hogy ami tartalom az oldaladon megjelenik, (kivéve a hozzászólásokat) az a Te világnézetedet, véleményedet tükrözi, akkor is, ha mástól idézel. Ha nem határolódsz el tőle, nem fűzöl hozzá megjegyzést, teljes joggal gondolhatom, hogy egyetértesz az idézett véleménnyel, és a jelen esetnél maradva, teljes szívvel hiszed, hogy az 5000 lemészárolt néger az utolsó szálig ártatlanul, csak a bőrszíne miatt halt meg, azt sugalmazva ezzel, hogy minden fehér ember garázda tömeggyilkos (lám ott is miket követtek el).

 35. 38:
  Frászt bántottál meg. Egyszerűen tudatlan vagy, és kész.
  Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy az én kötelességem azt felrakni, ami megegyezik a véleményemmel. Ilyen honlapból nagyon sok van. Odamegy, akinek ugyanaz a véleménye és egymást fűtik, hergelik a kommentelők. Az én dolgom minden nézetnek helyet adni, ha egyetértek vele, ha nem. Valamint bemutatni olyan dolgokat, amit a mainstream média elhallgat. Kinyitni a szemét annak, akinek félig csukva van és hajlandó kinyitni más irányba is.
  Nincse időm, se türelmem minden tévhitedre kitérni, de:
  1) A lincselésnek a lényege, hogy bizonyítási eljárás nélkül, a felhergelt nép előítélet, feltételezés alapján gyilkol. Ha egy néger elkövetett bűncselekményt, azt nem kellett meglincselni, mert a bíróság is halálra itélte. Az 5000 lincselés pontosan dokumentálva van, mert később a hivatalos szervek lerendezték az ügyeket.
  2) Ha a bemutatott könyv elfogult és hatásvadászó lenne, akkor a kiadó nem adta volna ki. Én meg nem ismertettem volna. Ha a délvidéki mészárlásról megjelenik könyv azt egészen biztos sokan fogják méltatni, nem lesz rám szükség. Ennél a könyvnél volt. Az aktualitását pedig az adja, hogy a nemlétező atomfegyverek miatt lerohant Irakba a fehér amerikaiak úgy vitték el a demokráciát, hogy eddig másfél millió arab belehalt, ami „mindössze” 5000 amerikai katona életét követelte. És egy pillanat! Az iraki amerikai frontot megjárt női katonák között 4-ből 3-at férfi társai megerőszakolnak.
  3) Végül, a könyvnek nem az a lényege, hogy 5000 négert lincseltek, hanem, hogy mindezt a KERESZT árnyékában tették, ahogy Jézus Krisztussal is. Na ezért raktam fel húsvétkor.

 36. 39: csakhogy én linkeltem neked egy 1922-es nagyon korrekt újságcokket, ahol ellenőrizhetően bizonyítják, hogy a Ku-Klux-Klán mintaadója egy középkori német titkostársasági bíróság, amiről Goethe írt, majd az ő nyomán az amerikai Délen nagyon népszerű Walter Scott. Tehát történelmi romantikus regény volt a mintaadó és a dolgot ezotérikus-vakoló körök alapították, akiknek a kereszténységhez csak színleg volt köze.

 37. Mellesleg a magyar 1848 tragédiáját épp így készítették elő, Weishaupték útmutatása alapján a magyar írók vagy 40 évig csupa királygyilkolásról, lázadásról írtak, Tell Vilmos, Bánk Bán, Kont vitéz, tehát az IRODALOM volt a (mesterségesen manipulált) valóság mintaadója, aljas politikai-ideológiai-felforgatási céllal. Ugyanazok a körök álltak mögötte.

 38. 30: „A kontinens fekete lakosságát behurcolták (igenis, nagyonis keresztények)”

  Sajnos Mórickának kell lennem. Na kik vitték a prímet a rabszolgakereskedelemben, na kik? Nem annyira keresztények, mint gondolnád… És utódaik dicsekszenek vele.

 39. Van egy alternatív magyarázata a témának, a Tibor bá által többször idézett Farrakhan Iszlám Nemzet nevű néger szervezete részéről:

  en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Relationship_Between_Blacks_and_Jews

  „A titkos kapcsolat a feketék és a zsidók között” A könyv azt állítja, hogy a zsidók dominálták az atlanti rabszolgakereskedelmet.

  A második kötet:

  blacksandjews.com/?page_id=149

  Az ismertetőben kitérnek arra, hogy a hivatalos, PC, a Rágalmazásellenes Liga és a Szövetség Fiai páhpoly által terjesztett (hamis) történelemkép szerint a Délen a zsidók a négerek mellett egy másik üldözött kisebbség voltak. A könyv zsidó szerzők forrásként használatával bizonyjtja, hogy ezzel szemben gazdag zsidók voltak a Ku-Klux-Klán finanszírozói között és a Klán által dominált Délen a zsidók látványos, díszes zsinagógákat emeltek a korban, üldözésükről szó sem volt, viszont a feketéket kizskmányoló üzletágakban vezető szerepük volt.

  A két kötetet a zsidó lobbi által fizetett, köztük fekete bőrű történészek kiátkozzák, mert nem PC…

 40. Gedeon!
  Nem érdekel milyen következtetést vonsz le belőle. Ebben a témában nem vagyok hajlandó foglalkozni veled, elsősorban sajnálom rá az időt, másodsorban egyáltalán nincs hozzá ledvem. De van egy utolsó megjegyzésem. csak Magyarországon és csak évente 10.000 (tízezer) könyvet adnak ki. Minden témában pró és kontra sok-sok tucatot írnak szerte a világban. Hogy te hozol erre vagy arra bizonyító könyveket, a világon semmit se jelent, mert az ellenkezőket bizonyító könyvek is vannak, amire neked megint lesz egy magyarázatod, olyan, ami egybeesik az elképzeléseddel, mert ami nem esik egybe, az nem létezik vagy az összeesküvők műve, tehát nem fogadod el. Teljesen el vagy rugaszkodva a realitástól. Találsz három irodalmi művet, amiben lázadás van, akkor ez neked már bizonyíték. De 50 éves intervallumban az égvilágon mindenre lehet találni irodalmi művet. Képtelen vagy észrevenni a szelektív válogatásodat. Nyakig ülsz a saját csapdádban. I have spoken.

 41. 39. Tiborbá

  Az amerikai kontinensen lezajlott mészárlásoknak és lincseléseknek pontossan annyi köze volt a kereszthez, mint az iraki tömeggyilkosságnak a demokráciához.

 42. 44: oda-vissza. Te hoztál egy marginális néger teológust, aki szerint a kereszténység a négerlincselések oka. Én hoztam egy forrást, mely szerint a romantikus történelmi regényen fellelkesült vakolók az okok, meg egy másikat, amely szerint a zsidók.

  Mind marginális szerző, kvittek vagyunk. Az én forrásaim se rosszabbak a tiedtől.

 43. 45:
  Akkor nézd meg az új fénykép csatolást.

  46:
  Ezzel egyetértek, de én a könyvről a beszámolót nem bármi bizonyítására szántam csupán húsvéti tájékoztatás egy újdonságról. A benne szereplő adatok nyiláván valósak, a többi pedig egy néger evangelista véleménye, meglátása.

 44. 47: az nem kérdéses, hogy a Ku-Klux-Klán használta a kereszt jelképét, csak éppen , ha jól tudom, gyakran meggyújtva, és talán néha fejjel lefelé is (ebben kapásból nem vagyok biztos), de az égetése önmagában nem arra utal, hogy tiszteletüket fejezték volna ki a kereszt jele iránt. (ami viszont eredetileg egy kivégzőeszköz, tehát használata lincseléskor tulajdonképpen adekvát lenne… – de ezt nem gondolom komolyan…)
  Mivel nem vitatható, hogy a Klán alapjtói és tagsága nagy átfedésben voltak a gnosztikus-vakoló körökkel, nem gondolhatjuk, hogy ezek „jó keresztények” lettek volna, még akkor sem, ha egyébként az alapítók egyike is lelkész volt, véletlenül abból a felekezetből, amiben Cone is az! Az ilyen protkó felekezetek lelkészei, pl. a magyar reformátusok és evangélikusok évszázadokon át testületileg vakolók voltak, vagyis igazi „hitük” gnosztikus volt, ami a kereszténységgel ellentétes tan. Nappal hirdették az igét a kereszt alatt, este meg jó kis feketemiséken és hasonlókon vettek részt…

 45. 47: csak most látom az új képet. A keresztet meggyújtani kb. olyan, mint leköpni, vagy megtaposni…
  Tehát akik lángoló kereszt jelében lincselnek, azok jelzik keresztényellenességüket.
  Ezt Cone tiszteletesnek is tudnia kéne, bassza meg a teológiai tudományát! Természetesen azokat az egyházakat (közte sajátját!) joga van elítélni, melyek tűrték, hogy lelkészeik okkultizmussal foglalkozzanak és lincseléseken vegyenek részt, vagy hagyjanak szó nélkül.

 46. Tiborbá

  köszönöm a képet.

  De attól, hogy néhány rasszista fegyverbuzi kereszteket éget, a lincselések nem lesznek jobban keresztény alaptételek mint amennyire denokratikus dolog félmillió gyermek legyilkolása Irakban. A kereszténység szimbólumait pontosan azért használták a legnagyobb csirkefogók, amiért MINDEN pozitív szimbólumot megpróbáltak a maguk hasznára fordítani.

  Ha én most lemegyek az utcára, és felgyújtok egy benzinkutat, mert Tiborbá blogján éindenki az energia miatt aggódik, akkor te felelős vagy? Na ugye…

  És az sem feltétlenül írható a keresztények számlájára, hogy az egyház korrupt vezetése rutinosan összekacsint a legnagyobb csirkefogókkal.

 47. 49:
  Az égő keresztet Attila (VP)-nem szántam. Különben ha a feketemisékben van szex is, akkor én nyitott vagyok rá. 😀

 48. 51: de ettől még logikátlan. Az USA egyes államai büntetik a nemzeti zászló elégetését. Ennek analógiájára, aki keresztet éget, az keresztényellenes, nem?

  A feketemisékkel vegyes a helyzet. Van, ahol a szex keretében gerontofil perverzek aggastyánokat kúrnak seggbe. Nyitott vagy rá? 🙂

 49. Az ovodások is tudják, hogy a KK-sok tiszteletből világítják ki a keresztet. Ők mondják hogy kivilágítják, nem az elégetés a cél, hanem hogy fényeskedjen dicsőségesen.(keresztény fehér hatalom)
  /és van rá egy ezresem, hogy most azt fogod írni, hogy (ki-VILÁGÍTÁS, tehát illuminátusok, és persze kukluxos zsidók. A feketemiséző négerek meg négerzsidók. Meg ott vannak még a rabszolgakereskedő arabzsidók is. 😀
  Kirtanultalak, mint középsős a legósvödröt 😀 tudom mire mi jön, majdnem mindig.

 50. 55:
  Ki volt az a barom, aki kitalálta a „zsidó kissebbség” fogalmat. Ilyen nem létezik. Egyértelmű, hogy ők vannak többségben. 😀

 51. 56: Az USÁ-ban csináltak felméréseket, átlagembereket kérdezgettek, szerintük az ország lakosságának hány %-a zsidó. A médiában, külpolitikában, közbeszédben vitt irányadó szerepük alapján sokan válaszoltak olyanokat, hogy mondjuk 50%, 40%, stb. A valóság valahol a 2% alatt lehet, ha jól rémlik.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük