(723) Himmler a gonosz

Tibor bá’ online

 

A cím olvasása után minden valószínűség szerint az első gondolatod az lehet, hogy mi az ördög késztethetett engem arra, hogy Himmlernek áldozzak egy posztot két emberöltővel halála után. Valószínűleg ugyanaz, amiért az 1955-ben született Peter Longerich, a Londoni egyetemen a modern német irodalom német születésű professzora megírta könyvét Heinrich Himmler élete címen. Az utca embere úgy tudja, hogy a XX. század legkegyetlenebb  vezetői Adolf Hitler, Josef Sztálin és talán Mao Che-tung, esetleg Pol Pot voltak, miközben Himmler senkinek nem jut az eszébe, jó lehet kegyetlenségben messze felülmúlta a felsoroltakat. Himmlerből tökéletesen hiányzott a bátorság, tisztesség és minden emberi érzés. Elsősorban az ő kezéhez tapad több millió, többnyire teljesen ártatlan ember legyilkolása, és a végén saját halála, ami a lehető leggyávábbak egyike volt.

Heinrich Himmlerrel kapcsolatban a legnagyobb talány, hogyan volt lehetséges, hogy egy jómódú, katolikus, közalkalmazott fia egész Európán átnyúló tömeggyilkolás mestertervezőjévé váljon? Ennek kiderítése érdekében Longerich messze több kutatást végzett a megszokottnál, és szó szerint átgereblyézte Himmler egész életét egymástól teljesen független szemszögből nézve. Ebből adódik a megállapítása miszerint a német állam valamennyi végrehajtó szerve, de elsősorban a Waffen-SS által elkövetett atrocitásának mindegyike az ő kezébe futott össze. Éppen ezért a könyv nem annyira egy hagyományosnak mondható életrajz, mint sokkal inkább azoknak a szervezeteknek a története, amelyek Himmler hozott létre abból a célból, hogy terrorizálni tudja saját népét, Európa zsidóságát, sőt egész Európát. Longerich szerint Himmler a pontos ellentéte volt az arctalan bürokratáknak, akik egymással csereszabatosak. Az a pozíció, amit Himmler kialakított magának tökéletes példa a politikai hatalom perszonifikálására. [Kár, hogy az író nem ismeri a mi Orbán Viktorunkat, aki ezt a perszonifikációt szintén meg tudta teremteni. Biztos  vagyok benne, hogy lesz, aki kifogásolni fogja O.V. „idekeverését”, de ezeket biztosítom, hogy nagyon komoly párhuzam van a két ember között. Nem csak a szélsőséges hatalomvágy jellemző rájuk, és annak elnyerése érdekében bármily eszköz válogatás nélküli igénybevétele, de a létező rendszerek precíz átszervezése is, ami ezt a hatalmat hosszútávon is biztosítani hivatott.] Ezért vált szükségessé nem csak Himmler portréjának a felépítése, de azoknak az intézményeknek az átvilágítása is, amit Himmler saját képmására fabrikált.

Himmler 1900-ban született egy megbecsült, konvencionális, müncheni családba. Apja tanár volt, míg anyja háztartásbeli. Három fiúgyerek közül Heinrich középen helyezkedett el, a példaképnek állított idősebb báty és az elkényeztetett legkisebb között. Élete kezdetén és serdüléskor sokat betegeskedett, és talán ezért mondható, hogy fizikai megjelenése „törékenynek”. Egészen fiatal korától kezdve lenyűgözte minden, ami háborúval és a katonasággal volt kapcsolatos, ezenkívül osztozott korosztályának érzéseivel az országra szabott kegyetlen békekötési szerződés megalázó voltával kapcsolatban. A háború végén, tizennyolc évesen bújtatták egyenruhába, de bevetésére nem került sor. Ezt a tényt mélységesen sajnálta, annak ellenére, hogy semmi olyan nem történt, amiből arra lehetne következtetni, hogy a harctéren megállta volna a helyét. Himmler gyermek és ifjúkorában semmi olyan nem történt, amiből előre látni lehetett volna, hogy egy abnormális jellem fog kialakulni. Személyiségéhez tartozott a józanság, távolságtartás, ridegség, objektivitás, rendszeretet és fegyelmezettség, valamint a nők alsóbbrendűségének az elfogadása. Csak jóval felserdülése után érzékelte a homoszexualitás veszélyét, amit a férfi összefogás és önmagára erőszakolt cölibátussal tartott sakkban, amiből aztán kialakult egy látens embergyűlölet. Itt talán tovább lehetett volna menni [a szokásos szexmániám mondatja verem 😀 ],de a szerző nem járt utána, nem volt-e az embergyűlölet mögött a homoszexualitástól való félelme, illetve az ellen való védekezése.  

Hitlertől lefelé az egész német hadvezetésre jellemző volt az a szexualitás ami Himmlernek volt sajátja, és aminek egyik megnyilvánulása a nőkhöz fűződő bonyolult, mondhatni zavart viszony, és érzelem nélküli kapcsolat. Himmlernek volt egy, a jelek szerint teljesen érzelemmentes házassága, majd jóval később egy kapcsolata a személyi titkárnőjével, amelyről alig tudni valamit azon kívül, hogy csak ritkán találkoztak és sose éltek együtt. Ez a rendhagyó viszony azt sugallja, hogy szexuális önbizalma közel nulla lehetett, szexuális preferenciája pedig bizonytalan. Annak a valószínűsége, hogy a parancsnoksága alatt álló szervezetekben aktívan hirdetett kegyetlenség egy belső gyűlöletből fakadt, nem zárható teljesen ki.

Az I. világháború végén a hadsereg kötelékéből való távozás után, az 1920-as évek elején, egy ideig Himmler mezőgazdaságot tanult még mielőtt csatlakozott volna a radikális jobboldalhoz, és mint ilyen, Alsó Bajorországban Náci agitátorszerepet vállalt, majd 1924 nyarán politikai aktivistává lépett elő, ami saját szavai szerint, élete igazi értelme volt. Így vált a Reich helyettes propaganda főnökévé, majd 1927-ben elnyerte az SS (Schutzstafflen) vezetését, ami egy kis létszámú, Hitler személyes védelmére rendelt egység volt. Longerich véleménye szerint ez a kinevezés majdnem biztosan a legfelsőbb pártaktivisták számára szervezett találkozók egyenes eredménye volt, amit Himmler szervezett. De bármi is legyen a magyarázat, Himmlernek az SS-sel való kapcsolatba lépése jóval nagyobb jelentőséggel bírt, mint azt Hitler, vagy bárki más el tudta volna képzelni. Bármilyen hiányosságot fel lehet mutatni Himmler képességeiben, azonban a bürokratikus szervezőkészsége zseniálisnak bizonyult. Pontosan tudta hogyan vegyítse össze az ambiciózus ideológiai eszmét a hatalom megtartás taktikájával. Ezzel a képességével sikerült feljutni a náci vezetőstruktúra szerkezetében. Vezetése alatt az SS tökéletes szervezetté vált, semlegesítve a velük versengő SA-t (stormtroopers), megteremtve a SD titkosszolgálatot és 1935 őszére a teljes német rendőrség felett ő rendelkezett. Képes volt létrehozni az egész Reichet lefedő, a törvény felett álló, állandójellegű, terrorrendszert. A címek, amiket elnyert 1927 és a háború vége között, a következők voltak: Országos rendőr főkapitány,  Reichsführer-SS, Az Etnikai Német Nemzet Konszolidációjának Országos Parancsnoka, Belügyminiszter, és a Tartalékhadsereg Legfőbb Vezetője. Egészen csinos jegyzék. Vezető stílusa – finoman szólva is – különös volt. Már fiatal korában kiderült, hogy szinte betegesen avatkozott bele mások magánéletébe, és mániákusan gyűjtött adatokat életük folyásáról, amely szokása élete végéig elkísérte. Önmagát azonban a beosztottainak mindössze az oktatójaként látta, aminek okán szinte mindenbe beavatkozott: öltözködéseikbe, gazdálkodásukba, egészséggondozásukba, és természetesen házasságukba és családtervezésükbe. Himmler saját elképzeléseit elképesztő mértékbe tudta ráerőszakolni az általa vezetett szervezetekre. Számára az SS vezetése nem csak egy politikai cél megvalósítása volt, hanem önmegvalósítás is. Az önmaga elé állított feladat egy olyan erős belső szervezettel bíró SS megteremtése volt, amely garanciát jelenthet a német utópia megteremtésére. A Hitler által rábízott feladatot fáradhatatlanul hajtotta végre, miközben elképzelhetetlen méretű hatalmat összpontosított a kezeihez, hogy idioszinkratikus elképzeléseit meg tudja valósítani.

Ezek az „elképzelések” sok esetben súrolták az elmebetegség határait, mert bőven át volt itatva okkultizmussal, mitológiával, asztrológiával, reinkarnációval, és az isten tudja még mi mindennel, bár ezeket soha se ötvözte össze egyetlen koherens elképzeléssé. Himmler Időnként érezhetően egy fantázia világban élt, és elmondható, hogy a háború végére bőven megérett zárt osztályú gondozásra. Személyiségének ezt az oldalát Longerich nem igazán dolgozta fel, minden bizonnyal azért, mert mint kutató tudós ragaszkodott a precíz bizonyítékokkal történő alátámasztáshoz. Az viszont joggal feltételezhető, hogy ezek a zavarosnak mondható ötletek [mert, hogy én totálisan mentes vagyok spirituális képzetektől] megszállottságra hajlamos személyiségét még feljebb srófolták, amikor eljött az idő a fajtisztító megsemmisítés hihetetlen méretű megvalósítására, amit ő felügyelt.

A kegyetlen népirtás részletei jól ismertek, amelyeknek áttanulmányozása érzelmileg kimerítő. Amikor a nácik vereségének az elkerülhetetlenségéhez semmi kétség nem férhetett, Himmler még akkor is folytatta a tömegmészárlást. Sőt, minél közelebb volt a Harmadik Reich bukása, Himmler annál nagyobb erővel gyorsította a mészárlást az elfoglalt területeken. Német oldalról szemlélve mellbevágó, hogy a védekezésnél  felhasználható embereket és fegyvereket Himmler mások, többnyire civil lakósság gyilkolására fogta be. Amikor már a szövetséges csapatok egészen közel voltak a haláltáborokhoz, Himmlernek volt némi erőtlen, és sikertelen próbálkozása az ott folyt „események” eltűntetésére. 1945 májusában elfogták, de gyáva módon kicsúszott az igazságszolgáltatás alól egy szájában elrejtett ciánkapszula elharapásával. Csak úgy, mint egész életében, most is a gyávák fegyveréhez nyúlt.    

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

106 gondolat erről: „(723) Himmler a gonosz

 1. Én egyáltalán nem vagyok náci barát, sem a szélső jobboldalhoz nem tartozom, de ennek a könyvnek a részletei bőven elegendő ahhoz, hogy megállapíthassuk a cionista hátszelet. Köszönöm, Tibor bá, hogy kitetted ezt a posztot, erre a könyvre már biztosan pénzt nem áldozok.Talán érdemes lenne ennyi erővel a mi belügyérünket kielemezni, de távolról sem áll szándékomban megmondani, hogy miről írjál, csak Himmler viselt címei erősen vetekednek a belügyérével, már csak a cián maradt el.

  Ami az öngyilkosság minősítését illeti szerintem gyomorforgató, legalábbis részemre. Nem egy cionista pennájából olvastam, hogy az ő szemszögükből hős szereplő, hősiesen önkezével vetett végett életének és nem adta meg azt a dicsőséget, fogvatartóinak, hogy végezzenek vele. Ez egy tipikus cionista érvelés, ezt átvenni szerintem egyáltalán nem okos dolog. Talán Saddam Husszein bátrabb volt, hogy nem végzett önmagával és hagyta, hogy megalázzák? Hát Kaddafi? Ő ráadásul hadifogoly volt? Cionisták végeztették ki mindkettőt.

 2. Miközben nem fér kétség ahhoz, hogy a német vezetés bizonyos „mentális terheket” hordozott, ez a kérdés nem vizsgálható a szélesebb összefüggések megvilágítása nélkül.

  Gondolok itt arra, hogy miközben a Szovjetunió megalapításában ügyködő Lenin és Troczkij-t Jacob Schiff pénzelte a Kuhn-Loeb New York-i bankházon keresztül, addig Hitler NSDAP-jét (és ezáltal Himmlert is) az a Warburg bankház hátterű Fritz Thyssen iparmágnás, aki az Amerikában megalapított Union Banking Corporation segítségével létrehozott Thyssen Group és az általa tulajdonolt Egyesült Acélművek szállította Hitlernek az acéltermékek több, mint 50%-át. (aminek érdekes módon az a Prescott Bush volt az elnöke, aki az idősebb George Bush apja volt). Nem véletlenül választották Hitlert az „Év embere” címre is, éppen az „ellenségei”.

  Tehát itt az „igazi” bűnösöket nem feltétlenül ott kell keresni, ahol a hétköznapi logika sugallja számunkra. Itt tulajdonképpen olyan mentálisan sérült emberek „felbérléséről” volt szó, akik a céloknak tökéletesen megfeleltek (tudottan vagy öntudatlanul). Ennek váltak áldozatává azok a hétköznapi zsidók (sok más néppel egyetemben), akik áldozatul lettek odadobva, viszont nagyban elősegítették az izraeli ki- ill. bevándorlást, amihez a korabeli felmérések szerint nem sok hajlandóságuk volt. (Ki akarna magától egy kibaszott sivatagba költözni?).

  Az Orbáni párhuzam itt sántít, mert tudtommal nemhogy nem rendelkezik támogatással a nemzetközi pénzügyi körök részéről, hanem kifejezetten „szálka” a szemükben. Ez persze azóta van így, mióta 1998-ban kilépett a CFR-ból, ami a 80-as évek Soros általi „kiképzése” után értelemszerűen „dukált” neki.
  Mi vezetett Orbán pálfordulásához, az majd a jövő igazságot kereső történészeinek feladatai közé fog tartozni…

 3. 1 & 2:
  A történelmet mindenki úgy interpretálja, ahogy jónak látja, ez mindenkinek a szíve joga. Ebbe nem kivánok beleszólni. De abba igen, ha valaki félremagyarázza a mondanivalómat. Én mindössze azt írtam, hogy Orbán pont olyan jól volt képes perszonifikálni, mint Hmmler, ami egy nagyon ritka képesség. Valamint azt éllítottam, hogy Orbán pont olyan ragyogó átszervező, mint Himmler. PONT

 4. 4:
  Távol álljon tőlem, hogy kötekedni akarjak, de ez egy ügyesen álcázott OFF topik. Az nem megy ám, hogy több órai munkámat egy perc alatt szétbassza valaki, és átmegyünk az ő témájára. Majd írok egy posztott a „szövetkezeti gazdálkodásról” ott majd jöhetsz az örtleteiddel.

 5. Szabad itt kérdezni is, nem csak kinyilatkoztatni ?
  Mit jelent az a szó, hogy perszonifikálni ?

  Számomra ebben az egész érintett kérdéskörben, az a legmegrázóbb és legérdekfeszítöbb kérdés ,hogy egy – a mi polgári konszolidált nézőpontunkból – már perverz, könyörtelen, deklarált ellenségeivel szélsőségesen – szokatlanul? – antihumánus
  politikai formáció , nemzetállam , régionális szerveződés, ,társadalmi struktúra ,kis híjján(?) apró véletleneken múló módon(?) majdnem leigázta az egész glóbuszt.

  Itt illik bevallanom,hogy a véletlen fogalma -különösen a történelemben- erősen problematikus nehezen értelmezhető a számomra.

 6. Fontos nélkülözhetetlen adalékok a témához:

  Indoktrináció

  Népszabadság archívum :
  Lovas István összehasonlító véralgebra és Holokauszt

 7. Rendben Tibor bá tényleg igazad van nem csak mondom 🙂 kérlek töröld ki ezt meg az előző hozzászólásomat nem fogok egyáltalán haragudni főleg mert nem volt korrekt amit csináltam így teljesen normális az ha kitörlöd, másik pedig,hogy lementettem a lényeget így az éppen aktuális információ megmaradt,elnézést az offolásért remélem nincs harag:)

 8. Az egész rendszer felépítésében az az érdekes, hogy a „nép” milyen szépen elviseli egy egy diktatúra kiépülését (náci Németország, Sztálin Szovjetúniója), minden különösebb ellenvetés nélkül. Feltehetően genetikailag kódolt egy erős vezető iránti igény 😉

 9. 9:
  A nép nem tud egyszerre fellépni. Aki höbörögni kezd, vagy szerveszkedik, azt kiemelik a népből és elteszik láb alól. Erre a többi félni kezd és nem tesz semmit.
  Valóban kodolt egy ilyen igény, de a vezetőnek nem feltétlenül kell zsarnoknak lenni.

  6:
  A perszonifikáció fogalma az írásból kiderül, rá lehet jönni. Azt jelenti, hogy a vezetése alá vont szervezetet (ami lehet egy kormány is, párt is) úgy építi ki, hogy személyétől függjön, egyben őt megszemélyesítse, vulgárisan még a vízcsapból is ő follyon. Vagy ahogy XIV. Lajos mondta: „L’état c’est Moi” (az állam én vagyok). Ez aztán azt is jelenti, hogy a személye nélkül a szervezet összeom(lana). Gondolj bele, mi lenne a Fideszből Orbán nélkül? Tehát ezek az emberek magukat nélkülözhetetlenné teszik.

 10. 10: Ha ez így lenne, nem lettek volna forradalmak. Az más tészta, hogy minden forradalmat „vezetett” egy csoport, akik mögé oda lehetett állni.
  Egy kiépült diktatúrát valóban nehéz megdönteni belülről (de nem lehetetlen: lsd. Ceausescu, ámbár itt valószínűleg volt némi külső segítség), ugyanakkor a diktatúra „kiépülését” jól tolerálják az emberek. Nálunk is a (balos) média hiába beszél OV diktatúrájának kiépítéséről, ez a tömeg ingerküszöbét nem éri el. (És nem is fogja, amíg nyíltan lehet szidni a rendszert a kocsmában.)

 11. üdv Tibor Bá és Mindenki.
  Szerintem, amíg ÁLL-LÉTEZIK az Únió, addig a nemzetiszociálkodást, fasisztálkodást úgysem hagyják, szépen kinyírják a vezetést.
  A Nép annyira nem hülye, hogy a még elviselhető jobbágyiság helyett a hazafias jelszavakat válassza.
  A szélsőjobban pedig még nyoma sincs Himmler-Hitler zsenialítású agyaknak.

 12. 11.Observer.
  O.V csak addig építgeti a diktatúráját, amíg a melősok úgy ahogy megélnek és nem csökkenti a nyugdíjakat.
  Azért nem akkora lumen Ő, hogy üres gyomorral is éljenezze a nép.

 13. 12: „A szélsőjobban pedig még nyoma sincs Himmler-Hitler zsenialítású agyaknak.”
  Ezek inkább őrültek voltak, mint zsenik – Szálasival egyetemben.
  Mérhetetlen károkat okoztak saját országuknak (meg másoknak is).

 14. 13: Nem én mondom, hogy OV diktatúrát épít, hanem a balos média. (meg néha Tibor bá’ 🙂 )
  Orbán ugyan mindenhova fideszeseket ültet, de ebből még nem lesz diktatúra. Az majd akkor lesz, amikor az emberek úgy kezdenek viselkedni, ahogy hitük szerint „elvárják” tőlük – pl. kiretusálnak valakit a híradóból. 😉

 15. Tiborbá: eszemben sincs sem Himmler, sem a többi beteg náci bűneit kisebbíteni, de ha már ennyire ragaszkodsz a józan észhez, nekem elég furcsának tűnik az alábbi kijelentés (aminek az igazságtartalma mind Himmler, mind a többi náci megítélésében alapvetően meghatároz mindent).

  „A kegyetlen népirtás részletei jól ismertek, amelyeknek áttanulmányozása érzelmileg kimerítő.”

  Az, hogy ez a téma sok ember számára érzelmi okokból vizsgálhatatlan, teljesen érthető és elfogadható álláspont.
  Az viszont sajnálatos tény, hogy még véletlenül sem jól ismertek a „kegyetlen népirtás részletei”. Van egy ezer sebből vérző valami, ami kapcsán józan ésszel nagyon nehéz eldönteni, hogy abból mi lehet igaz és mi győztesek történelemgyártása. Pláne, amikor manapság már évről évre egyre több kulcsfontosságú eleméről derül ki, hogy vegytiszta fikció.
  Manapság egyre nagy gondban van az, aki ebben a témában sem szeretné feltétel nélkül elfogadni a szabvány agymosást, és szeretné az igazságot tudni (pláne mondjuk pl. a kollektív bűnösség kapcsán).
  Az egyébként, hogy ma már minden létező eszközzel tiltják az ilyen irányú kutatásokat, szerintem elég egyértelmű jelzés arra nézvést, hogy ha meg is van az igazságtartalma a történteknek, ott valami nem kerek. Az igazságot elvileg nem kellene törvényekkel védeni, hisz minden törvénynél egyértelműbb meggyőződést adhat a szimpla józan ész.

  Amúgy ennek kapcsán láttad a Perge-Graf (hk. revizionista) Karsai-Ungváry (hk. védelmező) vitát a kurucon? Miután forrásmegjelülésekkel ment az agymenés, szerintem kellően tanulságos olvasmány volt.

 16. 14

  Attól, hogy valakit gyűlölünk,megvetünk, attól a még az illető nem válik elmebetegé,bármennyire is ezt szeretnénk.

  Egy elmebeteg nem lehet képes nyíltan megszerezni a főhatalmat és uralkodni.

  Ez a feladat túl sok és igen magas teljesítményt, követelményt támaszt, ezeknek egy elmebeteg nem képes eleget tenni.

  Nem véletlenül szerepel a szóban ‘beteg’ fogalom, amelynek szinonímája a ‘gyengélkedő’

  Más kérdés hogy a csúcson évek alatt elképzelhetőnek tartom a megzakkanást, elhülyülést, elkényelmesedést a lélek súllyos deformálódásait.

 17. 9

  Meggyőződésem, hogy nem létezhet fegyveres erők nélküli önkéntes belátáson alapuló társadalom.

  Az állam erőszakszervezet, állam nélkül pedig nincsen milliókat számláló társadalom.

 18. 17: Nem vagyok ismerője az idevonatkozó szakirodalomnak, de úgy tudom, hogy lehet valaki úgy is elmebeteg, hogy a kívülállók ezt nem veszik észre, mert a cselekvéseinek egy része egyfajta racionalitást mutat. A végeredmény alapján ezek komplett idióták voltak.
  Pl. Horthy megpróbált kiugrani a háborúból (látva, hogy itt már nincs tovább – racionális döntés / dilettáns végrehajtás), Szálasi meg harcolni küldte a katonákat, egy csomó felesleges vér-, és anyagi áldozatot okozva (utólag láthatóan irracionális döntés – sikeresen végrehajtva. Ugyanakkor megmagyarázható – védte az országot az orosz hordáktól – ez akkor még racionálisnak is tűnhetett a lakosság számára. Miközben a románok szépen átálltak, és legalább a háborús pusztítás egy részét megúszták – meg végleg megkapták Erdélyt.)

 19. 2, Bastian

  Mi vezetett Orbán pálfordulásához, az majd a jövő igazságot kereső történészeinek feladatai közé fog tartozni…

  De azért nem nehéz kitalálni.
  A 80-as években, különösen az ellenzéki értelmiség körében divat volt mindenkinek csontig benyalni aki szovjetellenes volt.
  Ezért tekintettek sokan Sorosra is megváltóként.
  Vitte is az ellenzék szinejavát Oxfordba, New Yorkba agyat mosni, hogy jól idomított SZDSZ-esek legyenek belőlük, mire eljön az idő.

  Aztán elkezdett kilógni a cionista lóláb, és egyeseknek kinyílt a csipája… Akkoriban Soros elég sokat nyilatkozott, élvezte a „humanista milliárdos pénzügyi guru” szerepét… de elkövette azt a hibát, hogy minden nyilatkozatába beleszőtte hogy a magyarok fasiszták, nácik, meg hogy nem érdemlik meg a jólétet…
  A 90-es évekre világos lett hogy Soros egy cionista elgondolás alapján nevel eliteket, pénzel forradalmakat, ad vesz pártokat, mint egy zsák krumplit…
  Tehát ha valakinek nem voltak különösebben mély elkötelezettségei a Soros által képviselt ideológiákban, könnyen felfordulhatott a gyomra. Ez történhetett a Fidesz akkor vezetésében is.

 20. 18: Arra találták ki a demokráciát, hogy ne legyen elnyomás, elvileg a teljes nép gyakorolja a hatalmat választott képviselői útján 😉 .
  „az állam erőszakszervezet” még én is ezt tanultam 🙂

 21. 19

  Senkinek az elmeállapotát nem hiteles kizárólag a végeredmény
  alapján megítélni.

  A kudarcnak nem csak az elmebaj lehet oka.

  Közkedvelt örökzöld mese a legyőzött diktátorok elmebetegezése.

  Vágyteljesítésre írt „történelem”

 22. 21

  A demokrácia mindenkit pontosan annyira képvisel, mint amennyi pénze van az illetőnek.

  Ezt a berendezkedést próbálta meghaladni a szocializmus, ki ki megítélheti ,hogy mekkora sikerrel.

 23. 19, Observer

  Pl. Horthy megpróbált kiugrani a háborúból (látva, hogy itt már nincs tovább – racionális döntés / dilettáns végrehajtás)…

  Igen… Ez a kincstári mantra.
  De az időközben előkerült Randal-Namier levelekből kiderült, hogy a kiugrási kisérleteket az angol zsidó lobbi akadályozta meg, hogy késleltesse az ország németek által való megszállását, mert a zsidók addig valamelyes biztonságban voltak ameddig az ország mégha névlegesen is, független volt.

  (Hostages of Modernisation – Studies of Modern Antisemitism)

 24. 20 – HIBA ! (bocs)

  Vitte is az ellenség szinejavát Oxfordba, New Yorkba…

  Helyesen:

  Vitte is az ellenzék szinejavát Oxfordba, New Yorkba…

 25. 22: „Közkedvelt örökzöld mese a legyőzött diktátorok elmebetegezése.” Normális emberből nem lesz diktátor.

  23: A szocializmus – sok embert (és utódaikat) „helyzetbe hozott”, akiknek korábban esélye sem volt a felemelkedésre. Ugyanakkor sokakat meg letaszított az addigi pozíciójából. Ezért a megítélése legalábbis vegyes. Igazából egyfajta államkapitalizmus volt.

  24: Attila, a lényeg az volt, hogy Horthy megpróbálta…

 26. 27

  „Közkedvelt örökzöld mese a legyőzött diktátorok elmebetegezése.

  Normális emberből nem lesz diktátor”

  Ugyanilyen erővel akkor elmondható az is hogy:

  Normális emberből nem lesz sírásó, hóhér, halott öltöztető, ,boncmester, végrehajtó, telefonmarketinges, prostituált, utcaseprő, síugró,pszichiáter,csatorna tisztító,politikus,
  rendőr ,BKV ellenőr,Apeh ellenőr, fegyőr stb kinekkinek izlése szerint

 27. 28: Sőt Lepedőakrobata sem 🙂 Bocsi, de ezt nem lehetett kihagyni.

 28. FŐÁLLÁSBAN BUKOTT DIKTÁTOR VAGYOK.

 29. „A történelem egy csokor hazugság, amiben többen megegyeztek.”

  Jó vitaindító, ahogy látszik elérte célját! 🙂

  Valahol a kommentek között volt egy, az enyémmel többé kevésbé megegyező: a faszi a címben -akit illik, mi több kell gyűlölni- egy alapjába véve jól működő, a célnak tökéletesen megfelelő eszköz volt. Rossz volt a cél. Lehet szűk látókörűnek (mi több csőlátásúnak, ilyent ismerek mást is 😉 ), perverznek vagy aberráltnak hívni, ami igaz is. De az adott célnak tökéletesen megfelelt ezekkel a képességeivel, defektjeivel, személyiségével. Nem akarom felmenteni, nem is hinném, hogy lehetne/kellene, de az ember gyarló. (nem kaptam bibliai neveltetést) Akkor és ott -mint ahogy a történelemben számtalanszor korábban és „geddonistáknak” nem kell magyarázzam a jövőben is fog- összeállt egy olyan konstelláció aminek az eredménye több millió ember halálához vezetett. De ezért nem csak adott egyén a felelős, annak ellenére, hogy nem volt kerékkötője a rossz folyamatoknak.
  A kérdésem csupán, ha egy fecske nem csinál nyarat, akkor egy másik fecske mit tehet, ha hallja a négy ló patáinak erősödő dobogását?

 30. Az ítélkezéstől csak ideig óráig és csak részben vagyunk képesek megtartóztatni magunkat.

  Mégis igaz, amilyen mértékben ez sikerül, olyan mértékben leszünk objektívek, tárgyilagosak, és reálisak, éppen annyira lehetünk hiteles történészek.

  Az érzelmek elvakítanak.

 31. 33:
  lepedőakrobata!
  Légyszi, egy kicsit fogd magad vissza.

 32. 24:
  Észrevételezem, ha „időközben előkerülne” olyan levelezés, amiben neked nem tetsző „tények” lennének felsorakoztatva, azonnal kikiáltanád cionista fabrikációnak. A március 19-i megszállás célja nem a kiugrás megakadályozása volt. Hitler már nem bízott bennünk. Ennyi és nem több. Az angol-zsidó lobby törekvése nekem nagyon új. Ha létezett zsidó érdekeket védő angol-zsidó lobbi, akkor Horthy kiugrásának késleltetése helyett miért nem érte el, hogy a Szövetségesek, vagy legalább Anglia lebombázza a haltáborokhoz vezető vasútvonalakat? Ezt elérni sokkal egyszerűbb lett volna, mint a magyar kiugrást késleltetni, és általa sokkal több zsidót lehetett volna megmenteni. Ha ez volt a cél

 33. Ami közös Himlerben és O.V.-ban (is) az a félelem (hideg,üres,alanytalan,tárgytalan), ami gondolkodást okoz, az kontrollt szül, a túlzásba vitt -totális- kontroll maga a fasizmus.
  SZERINTEM.

 34. 20: Nem tudom mi visz rá, hogy állandóan fényezd orbánt, de amit leírtál az egy vicc. Nyilván utálod a zsidókat Sorosostúl, de azért ekkora befolyással nem bír, orbán pedig nem azt ismerte fel amit leírtál, hanem egy sokkal prózaibb dolgot:

  Orbán – jó érzékkel – egyszerűen azt ismerte fel, hogy SZDSZ2-ként elsüllyed a fidesz, és több lehetőség kínálkozik, ha teljes fordulattal beveti a párt magát a széthulló MDF helyére.
  Miközben reális lett volna már a 94-es bukta után orbán menesztése, mégsem történt meg, ugyanis a fidesz magja – lévén ugyanúgy törtető, mint orbán – ebben egyet is értett.

  Sajnálom azokat, akik erre a fideszre szavazatot bíztak valaha is, mert ez a fidesznek mindig csak addig számított amíg a pozíciót elérték. Ők az igazi vesztesek. Nyertesek szinte kizárólag a klientúrájuk környezetében vannak.
  Sajnos a másik (volt) nagy párt elég hülye most is ahhoz – mindegy hány felé oszlik – hogy akár hosszabb távra konzerválni tudja a fidesz hatalmát. Így pedig az ország nem csodálkozhat, hogy ott tart ahol.

  Te meg örülhetsz, hogy neked ez nem kell testközelben megtapasztalnod.

 35. 36. Tiborbá’

  Az angol-zsidó lobby törekvése nekem nagyon új.

  Nem csak neked.
  De idő kell ahhoz, hogy a gondosan fiókok aljára száműzött részletek a felszínre kerüljenek, felszabaduljanak több generációs titkosítások, vagy csak egy politikailag képzetlen kutató beletenyerel valamibe.

  A „Hostages of Modernisation” elérhető az interneten, és a 945. oldal körül található az idevágó információ.

  Horthy nagy kutyaszorítóban volt.
  Hitler pontosan azért nem bízott bennünk, mert nagyon immel-ámmal volt az ország zsidóellenes, és tudta azt is, hogy nem németszeretetből voltunk szövetségesek, hanem Trianon miatt.
  Igaz, hogy meghozta a „zsidótörvényeket” de nem nagyon alkalmazta őket. A németek meg folyamatosan követelték rajta.
  Tulajdonképpen azért lett megszállva az ország, mert Horthy az utolsó pillanatig elsunnyogta a zsidókérdést, sőt egy alkalommal fegyveresen védte őket.
  Ezt tudta az európai zsidóság, ezért menekült Magyarországra az összes zsidó, aki tehette.
  És az angol zsidó lobby is tudta, hogy addig van relatív biztonségban a 800 000 zsidó, amíg Horthy lavírozik.

  AZ sem véletlen, hogy Horthy csak tanuként volt Nürnbergben, és hogy az életükért hálás zsidók fizették élete végéig az ellátmányát.

  Arról, hogy a a szövetségesek miért nem bombázták a koncentrációs táborokhoz vezető vasútvonalakat, egylőre még csak spekulálni lehet, talán éppen ez a második világháború legjobban őrzött titka. Mert logika az nem nagyon van benne.

 36. 38 d311c

  Ez nem orbánfényezés, hanem az a helyzet, hogy a kezdeti „minden jó ami szovjetellenes” eufóriából néhányan hamarabb józanodtak ki. Nem csak Orbánnak, de sokaknak feltűnt hogy Soros hogyan „szelektálja” védenceit. Voltak akik egyetértettek, voltak akik nem. Ha Orbánt csak a hatalom érdekelte volna akkor megmarad Soros-csemetének, és az ő támogatásával valami SZDSZ szerű konstrukcióban koronáztatta volna magát királlyá a globális hatalom áldásával.

  Az Open Society szinte minden országban létrehozott egy információs hálózatot.
  Soros keze benne volt a szerb, (Otpor) az ukrán, a grúz, a belorusz, és még csomó másik felkelésben, zavargásban. Ezek az információk azokban az időkben nyílt titokként terjedtek.

 37. 40: „Ha Orbánt csak a hatalom érdekelte volna akkor megmarad Soros-csemetének, és az ő támogatásával valami SZDSZ szerű konstrukcióban koronáztatta volna magát királlyá a globális hatalom áldásával.”

  Igen az SZDSZ is csodákra volt képes. Láthatod rajtuk az eredményt. Biztos nem támogatta Soros őket.

  Orbánnak nagyon feltűnhetett a szelektálás, mert ő is benne volt. Ez egy vicc, majd pont ő böki ezt ki. A nagy egyet nem értés jegyében nyalja huszonX éve a bankok seggét is, nyilván.

  Csak rajzolgatod orbán glóriáit, de közben nem látod be, hogy sokkal valószínűbb, hogy másképpen történt, mint amit feltételezel.
  Analógiát más országokból meg nem lehet levonni – helyi bizonyítékok is kellenének. Anélkül ez csak mellébeszélés.

 38. 39:
  Szép kerek mese, csak nem hihető. Az igazi cáfolatot (vasút vonalak lebombázásának elmaradása) pedig jégre rakod. Gedeon várziója is joöbb a tiednél, mert szerinte az európai zsidókat jól meg kellett ijeszteni, hogy átmenjenek Palesztinába. Ebbe belefér a bombázás elmaradása. Csak a 6 millio egy kicsit sok ijesztgetésre. A legegyszerűbb ok, Himmler személyisége, az nektek nem jó, pedig a történelem százszor bizonyította, hogy adott esetben egy-egy szereplő egyéniségén nagyon sok múlik, amire nagyon jó példa Nagy Sándor, Attila, Dzsingisz Káhn, Hernán Cortés, de még a mi Mátyásunk is.

 39. 42:
  Úgy látom, itt mindenkinek szent és sérthetetlen a hk. téma, ezért ha nem akarsz érdemben válaszolni, légyszíves töröld ki ezt is és a 16-os hozzászólásom is.

 40. 20. Attila

  Lehet, hogy igazad van, nem tudom. Mindenesetre Orbán két lovat próbál megülni egyszerre, ezért van az ami most van. Ez nem fog neki sikerülni, el kell most már határozni magát vagy itt áll vagy ott.
  Egyébként én érteni vélem a taktikáját, úgy akarja kihúzni a „kígyó” méregfogát, hogy most nagy vehemenciával támogatja a mi ESM-be való belépésünket is, viszont az abban foglaltak egyelőre csak az eurózóna országaira vonatkoznak. Mi ránk csak akkor fog vonatkozni, ha mi is belépünk az euróövezetbe, tehát „sohanapján kiskedden”, ezért valójában „neszesemmi fogd meg jól-t” ad nekik.
  Az Orbáni diktatúráról való lamentálást pedig szerintem hagyni kellene, mert amíg bolsevikok tivornyáznak már napi rendszerességgel az utcán, menóra térré változtatják minden évben a Nyugati teret, a politikai ellenfelek naponta hazaárulást követnek el külföldön és ennek semmi következménye nincs, addig felesleges itt diktatúráról hadoválni.

  Az pedig, hogy a bírók nyugdíjkorhatárával „ügyeskedik”, hát nagyon helyes. A vén komcsikat ki kell takarítani a bírói karból, mert ezért nem születnek csak legfeljebb „felfüggesztett” ítéletek vagy az sem, meg elhúzzák az egészet évtizedekig, hogyan lehetne tőlük különben megszabadulni?
  Az pedig szintén ezt a célt szolgálja, hogy megválaszthassa az ügyészség, melyik bíróságon ítélkezzenek, mert különben megint a régi vérbírókhoz kerülnek a csókos haverok és megint megúsznak mindent. Ezeket csak helyeselni tudom, aki pedig ez ellen van vagy nem érti az egészet és fasisztázik, az gyakorlatilag agyhalott vagy a komcsik szolgája és belőlük él.

 41. 44:
  Egyetemi előadónak érzem magam. Amikor szépen feltöltöm valakinek az agyát ismeretekkel, akkor lediplomázik és elmegy, de jönnek helyette mások üres fejjel és kezdhetem az egészet előlről.
  Bastian! Tudod-e hogy miért vonakodnak mindenütt bevezetni az eutanáziát? Azért kérdezem mert az ok ugyanaz, amiért Orbán ötleteit a bíróságokkal kapcsolatban nem lenne szabad bevezetni. Rajta, válaszolj!

  43:
  Gondolom a hk holokausztot jelent. Nem tabu, itt semmi se tabu téma. Csak a kommenteddel az a baj, hogy nincs benne konkrét (érdemleges) állítás. Nincs mit kutatni. Közel 70 évvel az események után? 1945-ben 1946-ban a téma apró darabokra lett szedve. A napilapok folytatólagosan közölték Dr. Mendele naplóját. A megmenekültek elmondták élményeiket. Én magam beszéltem olyan 16 éves lánnyal, aki akkor jött meg és a sparhel melege mellett, az esti félhomályban, monoton hangon mesélt. A haláltáborokat ezer meg ezer felszabadító katona látta. Halomra készültek a fényképek, amiket publikáltak. Most néhány okos tojás „tanulmányozni” akarja a holokausztot. Ez vicc. Ez olyan vicc, mintha valaki követelné, hogy vizsgálják meg Szentggyörgyi nem csalt-e. Van-e tényleg C-vitamin a paprikában. Ez nem tavalyi hó, hanem tavaly-ravaly-tavaly előtti hó. – – – Ha avval állsz elő, hogy a zsidók agyon nyúzzák a témát és hat bőrt húznak le róla, akkor azt mondom, hogy igazad van, de ezzel se lehet tovább semmit se tenni. Ha avval jössz, hogy nem 6 milliot ölteke meg, csak hármat, arra azt mondom tök mindegy. Egyetlen gyilkosság is sok. Ha a 6 milliót leredukáljuk 3 millióra, akkor ki lesz ártatlanabb? Nem lehet valakit kétszer se felakasztani, nem 3 milliószor. Szóval írd meg mi az a gombóc, amit nem tudsz lenyelni, és akkor kapsz rá választ.
  A metódikáról pedig: Ide bárki bármit beírhat, de a kitörlést azt ki kell érdemelni. 😀

 42. 45.

  Tudom, azért, mert az adott személy „állítólagos javát szolgáló”, de mégis csak gyilkosság.
  De fogalmazhatnék úgy is, hogy „a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve”.

  A helyzet csak az, hogy itt egy diktatúra maradványáról van szó, amit un. „demokratikus eszközökkel” megváltoztatni nem lehet. Ez világos. De hol volt itt valaha „tankönyvi” demokrácia? Ezzel az erővel soha semmit nem lehetne csinálni, mert mindent lehet jóra és rosszra is használni. Itt egyértelműen lépni kell. Mióta szavaznak még a demokratikusnak nevezett országokban is a katonák a hadseregben az ellenség megtámadásáról?

  Orbán előre tekint. Tudja, hogy az eddigi un. demokráciának mindenhol vége, Amerikában a legsúlyosabb mértékben sértik meg az emberi jogokat, de ugyanígy Angliában és egyre több helyen. amikor az EU széthullik, mindenhol a legbrutálisabban fogják a „demokratikus” jogokat a sárba tiporni (eddig is így volt, csak most majd nyíltan teszik). Orbán elmondta, hogy az ideológiák nem érdeklik többé, csak az ország többségének a sorsa. Ehhez pedig hozzátartozik, hogy végre megtöltsék bolsevikokkal a börtönöket, mert ez az elvárás vele szemben. Ha nem teszi, akkor elzavarják, ez már világos. Ennek pedig feltétele a bíróságok „felszabadítása”, ha kell erőszakkal.

 43. 46:
  Nem Bastian, mellé lőttél. Arról van szó, ha a rokonság kérésére lehetőség nyilna az eutanázia kérésére, akkor mindig akadna olyan orvos, akit le lehetne fizetni (a leendő örökségből) hogy irja alá a megfelelő papírokat. Mert Murphy törvényei szerint, ami korrumpálható, azt korrumpálni fogják.

  A bolsevik szöveg sima propaganda, nokedli, amit lehet nyelni. A bolsevikok már elhaltak. Az igazi ok, hogy a tapasztalt bírók helyett feltöltse a kart orbán-katonákkal. Ezzel csak az a baj, hogy ha nekem van ügyem, akkor egy nyálasszájú, tapasztalatlan csaj fog dönteni a sorsom felett, aki úgy tudja, hogy nem kell pártatlannak lenni. Tehát ellenem fog dönteni egy nő javára, tök igazságtalanul. És én ezt az árat nem akarom megfizetni.
  Az ország többségének a sorsa? Pont ez az. Őt a felső százezer érdekli. Azok kapják az összes kedvezményt az ország többségének a rovására. Látod, ez a baj Orbánnal. Ezen kívül legatyásitja az országot. Életképtelen ötletei súlyos milliárdokba kerülnek, amiket velünk fizettet meg. Ez a baj Orbánnal. És én már megbocsátottam. Ne kerüljön öreg bolsi börtönbe, mert attól nem leszek boldog, de télen ne fázzak és legyen ennivalóm, ki tudjam váltani a gyógyszeremet, ki tudjam fizetni a gázszámlámat, és a térd protézisemre ne kelljen várni 8 évet. Ha ezekre lenne gondja, akkor felőlem annyi bolsit akaszthatna fel Orbán amennyit akar, de ez a bolsi szöveg semmi más mint elterelő hadművelet.

 44. 44.

  Itt ne mutogasd az ócska lelakott zsidó-kommunista ellenségképeidet ,mert erre csak a legmegvezetettebb
  Fidesz fanok,és az egészen buták a vevők, a honlapra meg ki van írva „Orbánfanok kíméljenek”

  23 évvel a rendszerváltás után ideje lenne új ellenségeket kreálnotok,mert a régi már teljsen hiteltelen.

 45. 1990 után lett volna ideje az MSZMP esetlegesen bizonyíthatóan bűnös tagok felelősségre vonásának.

  Bár nem tudom éltek e még akkor olyan elvtársak, akik magas pártvezetők voltak az utolsó kádári megtorlások, tehát a 60-as évek elején.

  Ezek törvény elé állítását helyeseltem volna, másokét nem.

  Ma 2012 -ben pig erre a kérésre visszatérni ,a legócskább indulat elterelő hadművelet.

 46. 48.

  Tévedsz. Csak 2006-ban szavaztam a fideszre, mert akkor nem láttam mást akire érdemes lett volna.

  A bolsevikok, a vérszerinti és szellemi örököseik ássák el ezt az országot a mai napig. Olyanok, mint a vírus, mindenütt ott vannak, a parlamentben, a vezető gazdasági pozíciókban és mindent gátolnak, elszabotálnak, kirabolnak, hazárulnak. Amíg ezeket nem takarítjuk ki az országból, addig itt kizárt dolog, hogy minimálisan is jobb lenne.

  47. „tapasztalt bíró” = vén bolsevik. Más nem is lehet a koránál fogva.

 47. 49.

  Teljesen mindegy valójában, hogy ítélkeztek-e politikai ügyekben a régi rendszerben vagy sem. Haveri kutyák. Miért nincs egy bolsevik sem börtönben? Se a Kurcsányit, se Biszkut, senkit nem ítélnek el, csak azt a szerencsétlen Budaházy-t zargatják, meg divatdiktátort játszanak, hogy ki hogyan öltözik. Nevetséges. Most még a Kulcsár ügyet is újrakezdték, Princz meg megúszta a 32 milliárdos csalás, hűtlen kezelést 10 év per után 3,6 milliós büntetéssel. Ez kell neked? Mert akkor csókoltatlak…

 48. ” A bolsevikok, a vérszerinti és szellemi örököseik ássák el ezt az országot a mai napig. Olyanok, mint a vírus, mindenütt ott vannak, a parlamentben, a vezető gazdasági pozíciókban és mindent gátolnak, elszabotálnak, kirabolnak, hazaárulnak. Amíg ezeket nem takarítjuk ki az országból, addig itt kizárt dolog, hogy minimálisan is jobb lenne”

  Készen áll az új vírusos járvány ……. fidesz… fidesz….. fidesz

 49. 51: Főmaffiózó Pintér „olajos” Sándor is mindent megúszott, sőt ő a belügyminiszter most. Mit vársz egy ilyen garnitúrától? Két év kormányzásuk sem volt elég, hogy leadj az idealizmusodból?

  Tényleg az a legfontosabb az országnak, hogy elítéljenek valakit? (Nagyrészt koholt vádakkal.)

  Morálisan és politikailag kellene átlépni az ilyen alakokon, de akkor Pintér sem lehet semmilyen pozícióban soha többé.

 50. 53.

  Ez így van, ezért sem szavazok a fideszre. Ott van a III/II-es Martonyi is, aki ráadásul még Bilderberges is.

  Nem azért lényeges az „elítélés”, mert valami bosszúra van szükség, hanem egyszerűen ki kell vonni őket a forgalomból. Jó példa erre a liberálbolsevik „újtőkés” Oszkó, akit futni hagynak és közben a Wizzair igazgatótanácsából feljelentgeti a Malévet, aminek most lehet akár 1000 milliárdos következménye. Óriási károkat okoznak a bolsevikok az országnak minden területen, ha itt tényleg diktatúra lenne, akkor itt is úgy lógnának ezek, mint Iránban, ahol ennél kisebb dolgokért akasztanak. Érdemes megnézni néhány videót, ahol felüljárókról szokták ezt végrehajtani több tízezer néző előtt. Javasolnám a bolsevikoknak, hogy imádják a lába nyomát is Orbánnak, mert ha Orbánt elzavarják, akkor jön az amitől annyira félnek és már nem lesz Orbán aki megvédje őket….

 51. Az a sejtésem ,hogy nácik fő vonalakban pusztán csak azt a brbarizmust emlték államigakorlattá amelyik többezer éves rutin az emberiség éltében.

  Bár a zsidókkalkapcsolatos „politika” mozgatórugói nem egészen világosak a számomra.

  Az ellenséggel szembeni kérlelhetetlen kegyetlenség, korántsem egyedülálló ismérve a III.Birodalomnak inkább a zsidó és más áldozatok megsemmissítésének ipari és szervezett jellege,méretei volt iszonyatos újdonság.

  Ők, a kor színvonalán hajtották végre, amit elődeik több ezer éven át kezdetlegesebb eszközökkel, de korántsem kíméletesebben valósítottak meg.

  Továbbá nyíltan deklarálták azt, amit mások „csak végrehajtottak” de ennyire nyíltan soha nem vállaltak fel.

 52. 28:
  „Normális emberből nem lesz sírásó, hóhér, halott öltöztető, ,boncmester…”

  Annak idején HAJSZÁLON múlt, hogy a radiológiára, és nem a patológiára adtam be a rezidensi jelentkezésemet. Felvettek volna (2 hely volt és 1 jelentkező).

  Tessék mondani, akkor én most nem vagyok normális? Vagy majdnem nem?

 53. Ó, jaj, megint egy minden hajdan volt németet elmebetegnek, buzinak beállító agyrém. Foglalkozzunk most kicsit a buzi-val. A zsidók minden lehetséges eszközzel igyekeznek minden olyan, a mai társadalomban negatívnak gondolt tulajdonsággal felruházni a „krampuszt”. Nota bene, ugyanakkor a homokszekszuális viselkedésforma elfogadtatásán azért az álliberális erők fáradtságot nem kímélve dolgoznak, ugyanakkor – mily nevetséges – tudván, hogy bár szavakban a társadalom valamelyest elnéző velük szemben de lélekben már közel sem annyira, de mégis ugyanennek a társadalomnak az ítéletét hívják segítségül a „krampusz”el/megítéléshez, akitől egyrészt toleranciát várnak a devianciához, ugyanakkor ugyanazért az el-ítélést is elvárják.
  Vagy pedig antiszemita vagy.
  Érdekes probléma:
  1. ha zsidó a buzi: vagy toleráns vagy, vagy antiszemita,
  2. ha német a buzi: vagy … vagy antiszemita.

 54. 57

  Tessék mondani, szabad saját véleményt formálni?

  Válasz akérdésedre : majdnem nem.Fontos az a hajszál,az én szememben.

  Egyébként a boncmester az nem patológus orvos.

 55. 54: Az a baj, hogy a politikusok bíróság elítélését hajtani holtvágány. Néhány valóban elítélhető bűnöző, mint Zuslag persze van.

  A többiek, mint a Biszku félék pedig már elévültek, így csak emberiség ellenes bűntettekért elítélhetőek egy jogállamban.

  Olyanok, mint Oszkó pedig jellemzően bűntett hiányában nem ítélhetők el egy jogállamban.
  A Budai féle puszta rágalmazás szerintem inkább árt az ügynek, mint használ.

  Úgyhogy adódik a lehetőség, hogy persze ha végleg megszüntetjük a jogállamot, akkor bárki bármiért elítélhető, koholt vádak vagy sejtések alapján.
  Én nem szeretnék egy ilyen országban élni, és szerintem elég sokan vannak még így. Ennyit végképp nem ér ez a balhé.

  Politikailag kell megváltozzon az ország. Amikor a kommunistázó fidesz új alkotmányát nem az MSZMP KB és kormánytag Pozsgay elvtárs írja. És még sorolhatnánk a neveket.

  Emiatt kellene alacsony limit és sok párt inkább a parlamentbe, hogy ne csak a szar és a nagyobb szar legyen a választási palettán. Lecsökkenteni a kompenzációkat, hogy ne legyen soha 2/3 egyetlen párt kezében, csak ha tényleg annyi szavazatot kap, de ez sok párttal pláne valószínűtlen. Ugyanis ha koalíció kell a 2/3-hoz, akkor érdemi egyeztetés kell történjen, feltehetően kellő nyilvánosság mellett. Enélkül a parlamentarizmus egy bohózat, ahogy a fidesz meg is mutatta.

 56. 58

  Értelmes ember nem áll be szájaló zsidónak se és lihegő antiszemitának se ?

 57. 60

  A taps helye a színház, a hangversenyterem és a cirkusz.

  A köpködés helye a politika.

 58. 60. „Az a baj, hogy a politikusok bíróság elítélését hajtani holtvágány”

  Csak akarat kérdése, lásd Horvátország, Románia, Ukrajna…

  Egyébként már az is egy megfelelő lépés lenne, ha végre meghoznák azt a rohadt törvényt, hogy a múlt rendszerben bármilyen vezető beosztást betöltöttek ne vehessenek részt a közügyekben, amit szinte az összes keleti blokk országaiban meghoztak. (persze ez is már késő).

  „Enélkül a parlamentarizmus egy bohózat”
  Mindenképpen az. Ráadásul ha tele lenne kis pártokkal, 4 év alatt nem tudnának egy nyomorult törvényt meghozni, ezt úgy hívták régen, hogy „obstrukció”. Működésképtelen lenne.

  Tibor bá’: Akkor most olvasd végíg ezt a listát, és állítsd őket bíróság elé!

  Orbán Viktor – gimnáziumi, majd egyetemi KISZ-titkár
  Stumpf István – a Hazafias Népfront alelnöke, MSZMP-tag
  Pintér Sándor – MSZMP titkár
  Martonyi János – MSZMP-tag
  Járai Zsigmond – MSZMP-tag
  Varga Mihály – KISZ-titkár
  Matolcsy György – MSZMP-tag
  Boros Imre – MSZMP-titkár
  Mikola István – a Hazafias Népfront alelnöke
  Harrach Péter – MSZMP-tag
  Turi-Kovács Béla – MSZMP-tag
  Fónagy János – MSZMP-tag

  Deutsch Tamás – KISZ-titkár
  Kövér László – KISZ-titkár, az MSZMP Társadalompolitikai Intézetének munkatársa
  Kerényi Imre – MSZMP titkár
  Hoffmann Rózsa – MSZMP-tag
  Pozsgay Imre – az MSZMP KB és PB tagja
  Szűrös Mátyás – MSZMP KB-titkár

 59. Bastian!
  Éretlem vagy. Innentől csak szűrésem után mész át addig, amíg komformmá nem válsz.

  r2d2:
  Ez zagyvaság. értékelése béka segge alá.

  Mindenkinek:
  Nem látom be, hogy Himmlerről szoló könyv révén politikai heccelődést kell folytatni.

 60. 63 Tibor bá’:

  Véleménynek elfogadom az 58-ban megfogalmazott véleményemre adott válaszodat, cáfolatnak kevésbé, ha nem haragszol.
  De akár azt is, ha ezt valamilyen módon megteszed, a többiek okulására. Meg az enyémre.

 61. 63

  …valaki talán azt hiszi, hogy egy volt MSZMP tag más rugóra jár a kapitalizmusban, mint más vele egykorú és hasonló műveltségű, szakképzettségű állampolgár ?

  Urban legend

 62. Az a sejtésem ,hogy a nácik fő vonalakban, pusztán csak azt a barbarizmust emelték állami gyakorlattá amelyik több ezer éves rutin az emberiség éltében.

  Bár bevallom a zsidókkal kapcsolatos “politika” mozgatórugói nem egészen világosak a számomra.

  Az ellenséggel szembeni kérlelhetetlen kegyetlenség, korántsem egyedülálló ismérve a III.Birodalomnak, inkább a zsidó és más áldozatok megsemmisítésének ipari és szervezett jellege,méretei volt iszonyatos újdonság.

  Ők, a kor színvonalán hajtották végre, amit elődeik több ezer éven át kezdetlegesebb eszközökkel, de korántsem kíméletesebben valósítottak meg.

  Továbbá nyíltan deklarálták azt, amit mások “csak végrehajtottak” de ennyire nyíltan soha nem vállaltak fel.

 63. 59: De. Első körben az. Vannak persze más funkciói is, de ha az alapján nem normális, mert boncmester, akkor nem normális és vannak még más funkciói is.

 64. 67 Tibor bá’:
  Hogy miért zagyvaság. Hiszen naponta látom és hallom azt, amiről beszélek.

 65. 70. Konkrétan nem lehet érteni mit akarsz mondani. Nincsen benne logika. De még logikátlan gondolatokat is össze lehet úgy szedni ha tud valaki bánni az anyanyelvével hogy legalább formailag, vagy első olvasatra azt lehessen hinni pár percre hogy van neki értelme.
  De ne érts félre, nekem semmi bajom a melegekkel..Csak mondom hogy ha azt kéred hogy valaki cáfolja meg az állításod, akkor eléggé megfoghatatlan feladatra kéred.

  Azt megcáfolni hogy „miért zagyvaság”? Azt nem neked kéne?

 66. 69

  Lehet, hogy tévedtem őt nem kellett volna bevennem.

 67. 71 S:
  Hát, odaadtam az asszonyállatnak, tényleg bennem van-e a baj. Az igaz, hogy szerinte nem teljesen így van, de ő megértette.
  De a kedvedért átfogalmazom:
  A zsidók a buzi jelet ráaggatják szerencsétlen Himmlerre, tudván, hogy a társadalom a lelke mélyén elítéli ezt a devianciát még ha a szájuk mást is mond. Tehát arra játszanak a zsidók, hogy a az állítólagosan előre megtervezett tömeggyilkosság kitervelésén kívül az emberek még a deviancia miatt IS elítéljék Himmelert így utólag. de lehet, hogy egyszer az iskoláéban még a tízóraiját is elvette valamelyik osztálytársától a kis Himmler lurkó, meglehet ezért is vetni őt.
  A vicc része pedig az, hogy PONT Ők próbálják a homoszexualitást elítélendőnek, legalábbis az ilyen embert ezért a tulajdonságáért is megbélyegezni.
  Most érthető?

 68. 73: „odaadtam az ‘asszonyállatnak’, tényleg bennem van-e a baj” Hát, ha a kedvesedet így nevezed, valamicske biztos van 🙂

 69. 74 Observer:
  Ugye ez azért nem változtat a lényegen?
  ;-)))))))

 70. A posztban az értelmezésem szerint nem az volt a lényeg, hogy „fujj és még buzi is volt”
  Hanem az, hogy volt ESETLEG egy REJTETT, titkolt veleszületett hajlama, ami ahelyett hogy manifesztálódott volna és lett volna egy viszonylag boldog vagy normális pasi-pasi kapcsolata,durván eltorzította az elméjét, a pszichéjét (szvsz ördögien beteggé tette), és ezzel lehetővé vált hogy iparosított tömeggyilkosságot kivitelezzen.

  A többi még mindig nem teljesen világos, már amit te írtál, de már kapizsgálom .. sokra nem megyek vele:)

 71. 75: Fogalmam sincs, hogy Himmler homokos volt-e vagy sem, de ez szerintem nem is lényeges.

 72. Szóval ha valamit elfojtanak, (főleg ha az szexuális elfojtás, akkor az máshol máshogyan tör elő) Tehát nem az a baj, ha valaki buzi, hanem ha ezt nem tudja feldolgozni, mert vagy önpusztító lesz, vagy egyéb körülményektől és egy kis alapdilitől „megtámogatva” gonosz ember..

 73. 76 S:
  Látom működik a propaganda nálad, persze, hogy nincs kihangsúlyozva, de azért sikerült a fejedben elültetni a gondolatot.
  „Normális pasi-pasi kapcsolat”. Ezek szerint te nő vagy… ez egy. A másik meg az, hogy „normális” buzikapcsolat…
  Fából vaskarika.
  Ha-ha-ha!

  77 Observer:
  dettó.

  Amúgy én sohasem írtam, hogy a poszt lényege ez volt, hanem azt, hogy van ez a buta-aljas szokás, hogy az ellenfélre, főleg aki még cáfolni sem tudja, arra mindent rá lehet aggatni.

 74. Ehh'(legyintéshang)

  Alapvetően szerintem a buzikra nézve kínos és kellemetlen hogy esetleg egy ilyen gonosz emberrel vannak egy lapon említve, (mert nekem nincs homofóbiám,nem érdekel senki szexuális életeí) amíg engem nem érint 🙂

  Neked meg az a kínos, ha egy náci van egy lapon említve a buzikkal.. Ezt értelmezd ahogy akarod.

 75. Direkt félreértelmezed, ugye kedves S?
  Soha nem hallottál az korrektségről? Nekem nem kínos sem ez, sem az, nekem Himmler egy fikarcnyit sem ártott, nekem a történelem egy személyisége. Tudom, hogy mit kell és mi az elvárt vélemény róla, de ezt magasról lesajnálom.
  Elvileg az Alkotmány rendelkezik a szabad véleményalkotásról.

 76. Na, Tibor bá’, te „javítottad ki az egyik hozzászólásom?

 77. 82:
  Torzult személyiség hatalommániával, és kontrollmániával, ha van ilyen… nem tudom mit értesz R2D2 nem korrektségnek vagy „aljasságnak” azon, ha valaki megpróbálja feltérképezni mik azok a tényezők, amik egy ilyen vagy hasonló torz személyiség vagy karizmatikus diktátorok megjelenéséhez és felfutásához vezetnek.Esetleg hol lehet figyelmezteő jeleket felismerni.
  Neked annyi jött át az egész írásból, hogy Himmlert LLEBUZIZTÁK…aaa a zsidók (?)

 78. 84 S:

  Az akkori német társadalmi berendezkedés gyökeresen más volt, mint a mai. Kötve hiszem, hogy ezt túl sokan – én sem – a helyén tudnák kezelni, ezért az akkor élt emberek személyiségét is a helyén kell kezelni.
  Szeretném, ha kontrollként és bizonyítandó a te véleményed helyessége mutatnál legalább egy olyan véleményt, ami korrektül méltatná az ellenfelét egy zsidótól vagy a rosszabbik fajtájától: egy filoszemitától, mert hát Longerich véleményét más ismerjük. Most legszívesebben megnéznék egy Guderianról szóló ilyent, de ezt rád hagyom…
  Mit értek korrektnek? Hát megírom neked. Korrekt személyiségkutatásnál az író ilyenkor esetleg kordokumentumokat mutat be az illetőről (levelek, leletek, más, tőle nem függő vagy haragban lévő személyek elbeszélése, stb.) amiből azt a véleményét formálta, amit. A sok hülyének ilyenkor CSAK az a szerencséje, hogy az illető már nem él.

 79. 85:
  Tíz percig gondolkoztam azon, hogy mit írjak neked. Tíz percig, amikor ez nekem soha se gond. r2d2 nagyon, de nagyon nem vagy idevaló. Még halvány fogalmad sincs, hogy milyen bődületesen vagy bigott. Bocs, de ezt finomabban nem lehet megfogalmazni. És hogy legyen egy kapaszkodód. Nagyon nem vagyok zsidó.

 80. 84:
  Nagyon jól látod a dolgokat. Viszont én esküdni mernék rá, hogy nő vagy. Csak a nöknek van ilyen baromi türelme. A pasival kapcsolatban pedig paff vagyok. Már sok mindent megértem, de hogy valaki a homoszexualitást azonos szintre emelje a tömeggyilkossággal. Hogy sérelmezze egy sokszorosan tömeggyilkosról a feltételezést, hogy esetleg a homoszexualitásából fakadóan torzult ilyen mértékben el a személyisége, ez minden képzeletet felülmúl.

 81. Nagyon jó cikk Tibor bá…Gratula hozzá…
  Nagyon érdekes a párhuzam ov.-al.
  Az olvasóid tényleg ködben élnek…( bocsánat, nem akarok általánosítani ) De a lista amit ,,szeretett” fideszes politikusainkról közöltél teli találat volt…
  Jó egészséget kivánva, Tisztelettel: P.Zsolt

 82. 88:
  Tudod bárki olvashatja a posztot. Amit nem értek, hogy ezek az emberek nem érzik, hogy nekik itt nem kellene megszólalni. Nem érik el gondokodásban azt a szintet, amire itt szükségük lenne.

 83. Tehat foglaljuk össze: Himmlert lebuzizták a zsidók, hogy ezzel felértékeljék a holocaustot, ami nem is vót.

  Nos, a cionbolsi világösszeesküvés nevében: MUHAHAHAHA! Gyöztünk!!

 84. 90:
  Beismerem ezen lehet röhögni, de én inkább szomorú vagyok, hogy az ilyen bigott félörültek téglával verik a mellüket, hogy magyarok. Szegény hazám!

  Az már csak hab a tortán, hogy a feleségét asszony-állatnak nevezi, de képtelen megfogalmazni a kusza gondolatait. Mert magyarnak magyar csak magyarul fogalmazni nem tud. Eszembe jut Petőfi Magyar nemese. Semmi se változik, csak a csillagok állása.

 85. 86-87 Tibor bá’:

  Eltűnt a beírásom…
  🙁

  1. Nem vagyok bigott.
  2. Nem teszek egyenlőségjelet sehová
  3. Sajnálom, hogy belőled csak a sértődöttség beszél, szándékosan kikerülöd az érdemi vitát, csak a személyemmel foglalkozol
  4. Áh…

  90:

  Ki verte itt a mellét a magyarságával?

 86. Biblia:

  Ráadásul a magyar fordításokat rendszeresen hozzáigazították a nyelvhasználat változásaihoz. A régi kiadásokban még „asszonyállatot” teremtett az ember párjául az Úr. Annak idején az „állat” még mindenfajta lényt jelentett, nem volt pejoratív felhangja. Ma már minden elfogadott változat (a Károli-féle fordítás például 1908 óta) az „asszony” és „asszonyember” kifejezéseket használja.
  http://nol.hu/archivum/archiv-352596

 87. 92:
  Ha már egyszer becsempészted magad más nikkel, akkor válaszolok.

  Nem töröltem ki a beírásodat.

  Hogy bigott vagy-e azt nem te döntöd el, mert nem tudod eldönteni, csak kivülállók.

  Dehogynem teszel.

  Miért sértődnék meg. Nem vagyok Himmler leszármazottja, és nem vagyok zsidó. éÉdemi vitát pedig veled nem lehet folytatni, mert fogalmad sincs a dolgokról. legfeljebb okrtatni lehetne, de ahhoz se időm, se kedvem.

  Tanácsolom, máshol gyümölcsöztesd érdekes meglátásaidat.

  Beengedtem a 93-at, mert jogod van magad megvédeni. A nyelv él, és változik. A nyelv az ember és ember közötti kommunikáció eszköze. Éppen ezért a szavak és kifejezések egyetemesek, már amennyire lehet. Vagyis mindenki ugyanazt érti egy-egy szó alatt. Nem hivatakozhatsz arra, hogy az asszony-állat 500 éve nem volt sértő, mert ma az, és ma használod. Valamikor a huggyozni ige teljesen szalonképes volt (lásd: hugycső), ma már nem az, stb.

 88. 94 Tibor bá’:

  Köszönöm, hogy nem te voltál, viszont akkor nem értem, hogy miért nem jelenik meg egyik véleményem sem.
  Amúgy nem csempésztem, hiszen magamra hivatkoztam…

  De ha ti tudjátok – mint kívülállók – eldönteni, hogy én mi vagyok, akkor én ugyanezt megtehetem-e vajon Longerich-el? Nincs fogalmam a „dolgokról”? Hiszen egypáran itt meg sem próbálták (próbáltátok), egyből csak a személyeskedés ment ellenem.

 89. De kedves Tibor bá! Ėn csak a rezonör szerepét töltöm be, akik rajtam keresztül röhögnek, azok a cionbolsevista világpusztitó összeesküvök.

 90. 95:
  Lehet, hogy a szűrőben van. Nem néztem meg. Utánajárok.

 91. 86 Tibor bá’:

  1. Bigott? Én?
  2. Soha nem mondtam, sőt, még csak nem is gondoltam volna rólad, hogy te az vagy.
  3. Nem vagyok idevaló? Csak mert más a véleményem, amin neked hosszú ideig kell gondolkodnod?
  4. (S-nek írott válaszod rólam) Ne írj olyant, amit én nem is mondtam. Egyszerűen jellemtelennek tartom – és ugyanakkor jellemzőnek is, hogy egy filoszemita úgy rugdos mindenféle bizonyíték nélkül maga körül, ahogy csak bír. Elhiszem én, hogy Himmler buzi volt, csak ne egy történész képzelje magát pszichológusnak, pláne, aki a „specialistának” mondja magát a holokauszt történelmében.
  http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Longerich
  Az utolsó: már késő van, kérlek, holnap olvass végig megint, és írd már meg, hogy én hol raktam egyenlőségjelet a deviancia és a cselekmény között. Megköszönném, és ha találsz ilyent, én megkövetlek.
  De azért megint: nem sérelmezem a feltételezést ha van alapja, én CSAK a már ismert és JELLEMZŐ viselkedést tettem szóvá. Írhatnám a fajtajelleges kifejezést, de nem teszem, meghagyom a kuruc.info-nak.

 92. 99:
  Ne éld bele magad, nem vagyok filoszemita, de antiszemita se. Amikor én rugdosok, akkor meg van rá az alapos okom, és nem tartom magamra nézve kötelezőnek, hogy bizonyítékokkal álljak elő.
  Ne éld bele magad. Senki nem mondta, hogy Himmler buzi volt. Ezt írtam:

  Csak jóval felserdülése után érzékelte a homoszexualitás veszélyét, amit a férfi összefogás és önmagára erőszakolt cölibátussal tartott sakkban, amiből aztán kialakult egy látens embergyűlölet. Itt talán tovább lehetett volna menni [a szokásos szexmániám mondatja verem ],de a szerző nem járt utána, nem volt-e az embergyűlölet mögött a homoszexualitástól való félelme, illetve az ellen való védekezése.

  Olvasd el néhányszor. Akkor kiderül, hogy a szerzőnek esze ágában se volt állítani. Én sérelmeztem, hogy nem nézett utána a dolognak, mert könnyen lehet, hogy azért volt ilyen kegyetlen. De öcsi, te nem azt olvasod, ami le van írva, hanem amit látni akarsz. Öreg hiba.

 93. A szokásos -harmadik fél számára végtelenül üres é tökéletesen érdektelen- értelmetlen indulatfelkorbácsolásba és személyeskedésbe, alig álcázott gyalázkodásba torkollott a topik, ahogyan minden más fórum is rendszeresen vérzik ettől a betegségtől.

 94. 101:
  Ebben sok igazság van, de nem azzal szolgálom a közjót, ha a „rendbontókat” egyszerűen kitiltom, hanem azzal, ha megtanítom őket tisztán gondolkodni, és logikusan érvelni. A legtöbb viháncolóval az a baj, hogy elönti a vörös köd, ha el akarják venni kedvenc játékszerét, és csapkodni kezd. Ezeket le kell csillapítani, semlegesíteni kell a vörös ködöt és gondolkodó lénnyé kell őket nevelni, hogy értékesebb magyarokká váljanak.

 95. 103:
  Süldő!
  Ne nálam heheréssz! Válaszolj Almatúrának! 🙄

 96. Tibor bá’

  68 -ban írottakkal egyetértesz ?

 97. Üdv, Tibor bá’!
  Szerintem jó ez a cikk, bár némely dolog kifogásolható benne, mint a legtöbb ilyen cikkben. Az angolok hivatalos állítása szerint valóban öngyilkos lett, de ez koránt sem biztos. Több történész is talált olyan bizonyítékokat amik azt támasztják alá, hogy Himmlert egyszerűen eltették láb alól. Nos akkor a feltételezés, hogy gyáva volt egyből ugrik.

  És valóban én sem értem mi értelme van ezeket a dokumentumokat letitkosítani, hiszen úgy gondolom az igazságot jogunk lenne tudni.

  És most mindenki gondolhat amit akar, én nem azért írtam, hogy újabb veszekedést indítsak el, ez az én véleményem, ennyire egyszerű.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük