(699) Bencsik János újévi köszöntője

Tibor bá’ online

Bencsik János környezetvédelmi államtitkár, vagy valami hasonló, a múlt év végén lemondott. Ez a lemondás a szokásos államtitkári lemondásokhoz képest jóval nagyobb érdeklődést váltott ki. A csak nyelvtanilag enyhén megszerkesztett köszöntőjét azért közlöm, mert fényt derít az okokra, egy olyan nem kifejezetten politikai témában, ami hosszútávon valahányunkra kihat.

2012 a katarzis esztendeje lehet, mely akár vissza is terelhet bennünket vállalt sorsunk beteljesítésének útjára. Pokoljárásunknak sorscsapások sorozata vethet véget, mely természeti katasztrófák, sztrájkok, tömegmegmozdulások, fegyveres konfliktusok formájában fog az emberiség számára „segítséget nyújtani” az ébredéshez.

Kedves Barátom! Másfél esztendővel ezelőtt azért vállaltam kormányzati szerepet, hogy a kormányzati munkamegosztáson belül egy irányítás alá kerüljön az energia- és klímapolitika. A másfél esztendő során előkészített, megvitatott, majd jóváhagyott Nemzeti Energiastratégia először tett kísérletet arra, hogy szinkronba hozza az ellátás-biztonsági és fenntarthatósági szempontokat. Az Országgyűlés által elfogadott dokumentum két évtizedre jelöli ki az elvégzendő feladatokat, s végrehajtásuk elősegítése érdekében cselekvési tervek elkészítését írja elő, melyekhez illeszteni szükséges a meglévő jogszabályi környezetet, és létre kell hozni a kitűzött célok megvalósítását szolgáló ösztönzési eszközrendszereket. A cselekvési tervek közül kettő – megújuló energia, valamint energiahatékonysági – már ugyancsak elkészült, melyeket a Kormány jóvá is hagyott.

A szerény, de szemléletformálásra elegendőnek mutatkozó forrásokból olyan fejlesztési programokat indítottunk el, amelyek a természeti erőforrásokkal történő felelős gazdálkodás szükségességére, és az új technológiák hordozta lehetőségekre hívták fel a lakosság, a közintézmények és a vállalkozások figyelmét. Miután az elmúlt esztendő során több mint hatvan településen jártam, módomban állt lemérni a helyi közösségek együttműködési készségét, mely a jövőre vonatkozóan reménykeltőnek mutatkozott.

Mindeközben felülvizsgáltuk a hatályos Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, melynek eredményként teljes körűen át is dolgoztuk azt. A megelőzés mellett hangsúlyossá tettük az ország alkalmazkodó képességének javítását szolgáló intézkedéseket. Egyértelművé vált, hogy a globális klímavédelmi kötelezettségvállalások legfeljebb csak lassíthatják a változás folyamatát, de annak megállítására elégtelenek. Miután Magyarország az éghajlatváltozás szempontjából a különösen érintett területek közé tartozik, számunkra elsődlegessé válik a sikeres alkalmazkodási feltételek megteremtése.
Az egységes szakpolitikai szemlélet kialakítására, és annak érvényesülését elősegítő stratégiaalkotásra, a megvalósítást elősegítő intézményrendszer létrehozására irányuló államtitkári szolgálatom a tegnapi nappal lejárt. Sokan tették fel számomra a kérdést, hogy miért is távozom, miért is hagyom cserben a szakterületet. Nos, nem szándékozom cserbenhagyni semmit és senkit, csak a szolgálatom keretei változnak. Ugyanakkor azt is tudomásul kellett vennem, hogy amíg az általunk indítványozott és a Kormány, valamint az Országgyűlés által jóváhagyott stratégiai irányokban szinte teljes körű az egyetértés, addig a megvalósítás részleteit illetően jelentős véleménykülönbség áll fenn. Legjobb tudásom szerint igyekeztem a meglévő feszültségeket feloldani, mely időnként több, máskor pedig kevesebb eredménnyel járt, végül mérlegre kellett tennem, hogy belső energiáimat itt, vagy esetleg máshol tudom eredményesebben kamatoztatni. Döntésem immáron ismertté vált.

Van még valami, ami hozzájárult döntésem meghozatalához, számomra a Rend előbbre való, mint a rendszer. A Rend az egész rendjét, az isteni teremtés rendjét hordozza magában. Ehhez képest a rendszer egy beszűkült részlet, mely csak töredékességében tartalmazza a Rend ismertetőjegyeit. A jó kormányzáshoz szükség van a bátorságra, de társulnia kell mellé a körültekintésnek is, hogy a bátorságot időnként felül ne írja a vakmerőség. Elengedhetetlen az igazságosság szempontjainak érvényesítése, hiszen egy ország lakói, egy nemzet tagjai egyben kockázatközösséget is alkotnak, minden magyar felelős minden magyarért. Ezért a terhek igazságos megosztása csak a mértékletesség és a méltányosság erényével együtt alkalmazandó. Mindenkire akkora terhet lehet és kell róni, amekkora elviselésére egészségi állapota és felkészültsége alkalmassá teszi.
És van még valami, amely egy nemzet életképességét és egyben vállalt sorsfeladatának sikeres végrehajtását befolyásolja, s az nem más, mint az önismeret, és az arra épülő egészséges önbizalom. Mindenkinek egyénre szabott sorsfeladata, hogy megismerje önmaga képességeit és javítandó gyengeségeit, mert ezek nélkül életfeladataink teljesítése során rendre alul maradhatunk. Tudjuk jól, hogy sorsdöntő pillanatokban mindig magunkra maradunk, de akkor sem vagyunk egyedül. Ott van bennünk a múltból eredő segítség, a korábbi sokszor átgondolt tapasztalatainkra és megismert, tovább fejlesztett képességeinkre épülő önbizalom. De ott kell még lennie a hitnek, a hitre alapuló bizalomnak is, hogy a közösségem is kiáll mellettem. E kettő egységet kell, hogy alkosson, melynek összetartó ereje a szeretet melegsége.
A politikai közéletből is hiányzik a bizalom, a hit, a szeretet melege. A pusztító szenvedély és a jéghideg közöny által épített falanszter falai itt is csak nehezen repedeznek. A 2012-es esztendő katarzisa viszont életünk e területén is változást hozhat. Évszázados pokoljárásunk végéhez közeledik. Ahhoz viszont, hogy a reánk váró eseményeket ne sorscsapásként, hanem sorsfordulóként élhessük meg, az eddigieknél nagyobb nyitottságra és megértésre lesz szükségünk egyéni és közösségi életünk minden szintjén.
Az Újesztendő személyes életemben is változást hoz. A mai naptól visszatérek a Gazdasági és informatikai Bizottság kötelékébe, ahol elsődlegesen továbbra is energetikai és fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozom majd. Az év első hónapjaiban korábbi polgármester szolgálatom idején felgyülemlett irományok feldolgozását is el kell végeznem, hogy a közérdeklődésre számot tartó dokumentumok bekerülhessenek a városi levéltár fondjai közé. Tavasztól pedig az eddigieknél is több időt és energiát kívánok fordítani az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti alkalmazkodási stratégiánk kimunkálására. Természetesen továbbra is ellátom választókerületem képviseletét az Országgyűlésben. 2012. Január 1. Barátsággal: Bencsik János

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

51 gondolat erről: „(699) Bencsik János újévi köszöntője

 1. Bencsiket nehéz értékelni a legfrissebb események tükrében.
  A mostani döntése etikus embernek mutatja, én is olvastam már egy pár nyilatkozatát. Általában ara hivatkozott, hogy a politika olyan feltételeket szabott munkájához, hogy az lelkiismerete szerint nem összeegyeztethető az energetikai szakmai szempontokkal.
  Mindezt természetesen politikusan úgy nyilvánítja ki, hogy ne egy kritikai élű demonstrálásként lehessen értékelni a kormány részéről.
  Nagyon szerényen úgy fogalmazott, hogy helyet kell adnom olyan embereknek, akik nálam tehetségesebbek a politikai és szakmai szempontok összefésülésében. Magában valószínűleg azt gondolja, ilyen úgysem lesz, viszont lesz báb, aki lelkiismeretfurdalás nélkül kiszolgálja a politikát, még ha a szakma bele is döglik, ő viszont ennek terhét nem óhajtja viselni.
  Ez alapjában nagyon szimpatikus, de azért a kisördög azt súgja nekem, hogy ezzel lehet, csak túlélésre játszik. Ezzel elhárítja a várhatóan bekövetkező negatív fejlemények felelősségét.
  Még az is megfordult a fejemben, hogy egy esetleges kormánybukás esetén ő egy belső ellenzék, egy szakmailag elkötelezett ember nimbuszával tudna jól kijönni a helyzetből.
  Bencsik csinált már jó nagy bakugrást korábbi politikai pályáján is, amikor is az szdsz-ből átlavírozott a fideszhez, ami azért elég meredek váltás volt, nem a nagy elkötelezettségét bizonyítja.
  De hát ez már régen volt…
  A vallásos felhangot nyilatkozatában nem hányom szemére, a vallás morálja közel áll a nem vallásos emberek természetes szolidaritási ösztönéhez, meg hát egyébként is, ő eredetileg teológiai végzettségű ember, ezt nem tagadja meg.
  Egyébként meg nyilván tehetséges ember, habár annakidején, mikor 25 évesen megválasztották a bányabezárás következményeivel küszködő Tatabánya polgármesterének én is fanyalogtam, hogy hogy lehet egy ilyen tapasztalatlan kölyköt ültetni ilyen felelős székbe, de végülis megállta a helyét.

 2. „A 2012-es esztendő katarzisa viszont életünk e területén is változást hozhat. Évszázados pokoljárásunk végéhez közeledik. Ahhoz viszont, hogy a reánk váró eseményeket ne sorscsapásként, hanem sorsfordulóként élhessük meg, az eddigieknél nagyobb nyitottságra és megértésre lesz szükségünk egyéni és közösségi életünk minden szintjén.” – Vajon ezzel mire utal? A kormányzat (is) elkönyvelte már az ország gazdasági értelemben vett bukását? Vagy valami még annál is megrázóbb várható? Avagy csupán – az 1. hozzászóló által említett – egy politikus öncélú lépésének magyarázataként értelmezhető?

 3. 2: Én így fordítottam le magamnak: Ha hajlandó vagyok annyira nyitottnak lenni, hogy mindent elfelejtsek hirtelen, akkor talán értékelni tudom azt a hatalmas sorscsapást, amit a fidesz szabadít ránk 2012-ben.

 4. Tibor bá, miért herélted ki Bencsik köszöntőjét? A címet, a legkifejezőbb mondatát hagytad le!

 5. Hellyesebben erre a részre gondoltam, amit nálad nem találok:

  „2012 a katarzis esztendeje lehet, mely akár vissza is terelhet bennünket vállalt sorsunk beteljesítésének útjára. Pokoljárásunknak sorscsapások sorozata vethet véget, mely természeti katasztrófák, sztrájkok, tömegmegmozdulások, fegyveres konfliktusok formájában fog az emberiség számára „segítséget nyújtani” az ébredéshez. „

 6. 2, flagellumdei:

  Pont ugyen ezeken a sorokon akadt meg ay én szemem is. Már éppen írni akartam amikor láttam hogy kommmentelted. Nekem úgy tűnik mintha célozna valamire. Nem egy egy lehetséges, hanem egy biztosan bekövetkező dologról beszél. Egy másik helyen is említést tesz ugyanerről:

  „Pokoli esztendő vár reánk, melyet pusztító szenvedélyeinkkel és jéghideg közönyünkkel mi magunk – külön-külön és együttesen -, emberek idéztünk elő.”

  – Olyan mint aki tud valamiről de nem beszélhet róla. Ha – teszem azt – rögeszméje lett hogy 2012-ben jön a valami „katarzis” akkor valószínúleg beszélne róla, próbálna meggyőzni másokat és nem csak célozgatna, ködösítene. Szándékosan nem találgatok.

 7. Közben megtaláltam a teljes írást, és azt kell mondjam, az itt közzétett szöveg nem adja vissza a teljes gondolatsort. Azt azért nem mondom, hogy ez így ferdítés, de szerencsésebb lenne a teljes szöveg megjelenítése.

 8. 5, 7, Igen amit Arma bemásolt ide szöveget úgy már összeáll kép. Így viszont csak azt tudom mondani, hogy valószínűleg arról lehet szó, hogy Bencsik baromira nem akarja, hogy -amikor majd jönnek lámpavasazni az emberek- az ő nevéhez kötődjőn hogy ki zárta el gázcsapot, kapcsolta le a fűtést, oltotta ránk a villanyt. „Energikus” ember lévén ugrott egy jó nagyot a sűlyedő hajórol.

 9. Tudjátok nagyon jól, hogy utálom a hosszú, fesleges ismétlésekkel teli szöveget. Az eredeti szöveg négyszer ilyen hosszú, tartalmazza az előző évek üzenetét is. stb. De a kifogásolt hiányt beteszem az elejére. Az valóban meghatározó.

 10. 8: nem erről van szó. Láthattad a médiumokban, milyen dühös vita folyt kétszer is Bencsik és a demagóg-gerinctelen Lázár között. Bencsiknek nem volt lehetősége szakmailag képviselni a válságtudatosságán alapuló programját, mert az OV-kormány őrültségei, ámokfutása, percemberkesége azt felülírta. Tehát távozott, jól tette, mert most nyjltan beszélhet és neve már ismert, lesz közönsége.

 11. Ha hinni lehet a modelleknek és a különféle előrejelzéseknek, bármelyik pillanatban eljuthatunk odáig, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrások elégtelenek lesznek a magasabb szerveződési szintek felől érkező visszajelzések kivédéséhez, illetve nem tudják biztosítani a rendszer működését. Ha ez bekövetkezik, két dolog történhet, a rendszer átszervezése, egyfajta energiatakarékos működésre, illetve teljes összeomlás. Ez lehet gyors, egy-két hónap alatt lejátszódó, de lehet akár néhány évtizedre elhúzódó.
  A működés átszervezése gyakorlatilag a hetvenes évek óta folyik. Ha valakit e kérdés hangulati elemei érdekelnének, érdemes megnéznie a Válogatott gyilkosok (Killer Elite) c. filmet. Van benne néhány hihetetlenes jelenet, de összességében sokat mond az olajért folytatott harcról (is).
  Az átszervezés lényegében arról szól, hogy a központ elkezdte elvonni a perifériáktól az energiát. Ez a jelenség természetszerű velejárója volt korábban is a rendszernek. Első lépése a hierarchia megbomlása és belső, társadalmi jellegű periféria kialakulása volt. Ezt római példával lehet világossá tenni: az ókori proletariátus megjelenése. Őket a cirkusz és a kenyér kettősével fékezték meg. Ez ma is így megy. Minél kevesebb a kenyér, annál több a cirkusz. Amikor Róma kifogyott a lehetőségekből, azaz a cirkusz a belső rendet fenyegette volna, a belső perifériát elkezdte kiszorítani. Minél távolabb legyen a központtól. Ezt szolgálták a háborúk, illetve a veteránok letelepítése a különféle provinciákba, majd a provinciák különféle jogokkal történő felruházása. Aztán amikor ez is kevésnek bizonyult, egyszerűen veszni hagyta a perifériát.
  Ugyanez a folyamat lejátszódott a külső és belső gyarmatosítások során Róma reneszánsza, azaz a kapitalizmus történetében is. Most eljutottunk odáig, hogy olyan elemek kezdnek perifériává válni, amelyek korábban a központhoz tartoztak. Ezt jelzi az euróövezet válsága, illetve a különböző társadalmakban a középosztály lecsúszása. A folyamat sok tekintetben eljutott odáig, hogy a rendszer egészét veszélyeztesse. Azaz tényleges szerkezeti változások nélkül a helyzet kezelhetetlen. És itt jutottunk el a billenési ponthoz. Addig, amíg a szerkezeti változások az energia minél hatékonyabb elvonását szolgálják, a válság kezelhetetlen, sőt e változások egyre kezelhetetlenebbé teszik. Azaz egyre közelebb kerülünk egy belső összeomláshoz. Erre csak ráerősítenek az egyre halmozódó természeti katasztrófák, melyek ugyancsak megterhelik a rendszert és elhárításuk, kivédésük, illetőleg a következményeik felszámolása egyre nagyobb terhet ró a gazdaságra. Hogy a folyamatok beérnek-e ebben az évben, azt nehéz kiszámítani, de az a gyanúm, Bencsik János erről beszél. Arra céloz, hogy nem valamiféle átmeneti pénzügyi válságról van szó. Beszéde nem elsősorban a fidesz-kormány tevékenységének a bírálata, hanem egyfajta figyelmeztetés: vegyük észre, hogy a helyzet sokkal súlyosabb, mint gondolnánk. A Titanic egyik tisztje próbál szólni az utasoknak: ideje mentőcsónakot keresni, mert ennek a hajónak már csak egy irányba vezet az útja.

 12. 5.-10:
  7:flagellumdei
  „Közben megtaláltam a teljes írást, és azt kell mondjam, az itt közzétett szöveg nem adja vissza a teljes gondolatsort. Azt azért nem mondom, hogy ez így ferdítés, de szerencsésebb lenne a teljes szöveg megjelenítése.”

  Akit érdekel:
  http://bit.ly/xSePGt

 13. Üdv Tibor Bá és Mindenki.
  Úgy látszik Bencsik egy kicsit „megkattant”.
  Igy van ez, mikor egy idealista próbálkozik nagyon is realista világunk megjavítgatásával.
  Mindenesetre – gyengeségével együtt, vagy talán éppen ezért -, messze értékesebb ember, mint politikustársai.
  Más:
  Pletykák keringenek a Magyar Elit összeomlás-készülődéséről, gyakorlati kivitelezés szintjén. Mint Mi, csak nagyobban.
  A MÁR összeomlásban lévő területekről /saját ismerőseim pl Ózd városa, Miskolc környéke/ költözik elfele aki megteheti, aki valami okból marad, az pedig második ingatlant vásárol.

 14. 12:
  Igazad van. Közölnöm kellett volna a teljes szöveg elolvasási lehetőségét. Most ezt te kipótoltad. Köszönöm. De a telejes szövegen való átrágás után semmivel se kapsz több információt, de lehet, hogy ez csak az én véleményem.

 15. Tibor bá’, én is csak bele-bele olvastam, de nem olvastam végig. A linket azért tettem ide, mert valaki(k) kérte/kérték. Számomra sincs nagy jelentősége a teljes cikknek, de ha vkit érdekel, had olvassa.

 16. 14: igazad van, hogy hosszadalmas, lényegében elég lett volna azt közölni, amit én emeltem ki! 🙂
  Nem tréfálok.

 17. 16:
  Persze, de annak a bekezdésnek se füle se farka.

 18. Bencsik János írását érdemes komolyan venni,mert az háttérelemzések megalapozottságával készült.
  Nem a megfogalmazott végkövetkeztetések magyarázatával,az odáig vezetű út leírásával bíbelődik,hanem egyszerűen leírja a végkövetkeztetést,hogy a plebsznek még gondolkodnia se kelljen.

  Sajnos a tömegek olyanok,hogy a fekáliával telített folyón,a rózsaszínű gondolati gumicsónakjukban,halk fütyörészés mellett evezgetnek,figyelembe se véve,hogy alattuk mi kavarog,mert nem akarják tudomásul venni,hogy valaminek vége.
  Egy szép napon azonban, egy „jóakarójuk” kiszúrja,rózsaszínű lélekvesztőt,s csak egy buggyanás marad a csónak,s gazdája után.
  Akkor már késő lesz.
  A rossz hír hozóját soha nem kímélték,de attól még igaz volt az,amit hírül hozott.

 19. 16. Arma
  „Kemény vagy Csoki” /üvegytigris/

 20. 17: dehogynem. Van benne egy állítás:

  – 2012-ben sorscsapások sorozata következhet be természeti katasztrófák, sztrájkok, tömegmegmozdulások, fegyveres konfliktusok formájában.

  és egy értékelés, amely Bencsik vallásos hitén alapul.
  Ez utóbbit nyugodtan hagyd figyelmen kívül, akinek hite hasonló a szerzőéhez, az ne hagyja.

  De mindanyian komolyan vehetjük, hogy egy nemrégi államtitkár az ő infóforrásai birtokában ilyen előrejelzést tesz az idei évre!

 21. 20, pontosabban egy feltételes módban állítás,vagyis nem állítja hogy bekövetkezik, hanem be következhet, ez olyan mint az akár nyerhet is reklám .
  Aki eddig nem gumibelsőben élt annak Bencsik semmi újat nem mondott, csak célzást tett, de persze csak annyit, hogy képviselői mandátumát ne veszélyeztesse. Amin meglepődök, hogy ezt még a tájékozottabbak is „nagyra” értékelik, mert ugyebár lótumfaktum volt államtitkár beszél, na de ha majd a „box” a hazugság láda (tv)is erről beszél……

  Semennyi jóindulatot sem tudok e bagázs iránt tanúsítani még akkor sem ha lemond, majd úgy is felfele fog bukni, de az is lehet jobb orra van mint a többinek és így volt ez akkor is amikor az SZDSZ ből átigazolt, neki lett igaza, az SZDSZ leszerepelt, ahogy a Fidesz is le fog.

 22. 21: De akkor miért nem lépett ki a pártból? Számormra kissé kétszínű ez a „szóltam nektek, de valójában nem is lépek le igazából.”
  Ha egyéni képviselőként jutott be, akkor simán lehetne független.

 23. 21: én is gyanakvó vagyok politikusokkal, de per pillanat Bencsikből kinézem, hogy őszintén utálta meg a szadit annak idején és tényleg istenhívő lett.

  Feltételes módban nem azt állítja, hogy sorscsapások jönnek, azt biztosra veszi:

  „2012 a katarzis esztendeje lehet, mely akár vissza is terelhet bennünket vállalt sorsunk beteljesítésének útjára. Pokoljárásunknak sorscsapások sorozata vethet véget, mely természeti katasztrófák, sztrájkok, tömegmegmozdulások, fegyveres konfliktusok formájában fog az emberiség számára „segítséget nyújtani” az ébredéshez”

  azt írja, ilyen csapások formájában FOG…
  Nem azt, hogy talán fog, foghat, stb.

  A feltételes mód arra vonatkozik, hogy e biztos, elkerülhetetlen csapások okozHATNAK katarzist, visszaterelHETNEK bennünket vállalt sorsunk beteljesítésének útjára, véget vetHETNEK pokoljárásunknak.

  Tehát valami bűnből tisztító szerepet vár a csapásoktól az ószövetségi próféták és protestáns prédikátorok nyomain haladva…

  Magukat a csapásokat nem kétli!

 24. 23. és a többiek:
  Bencsik mindössze azt mondja, amit mi. Jőn a sorscsapás, de nem tudni mikor, lehet, hogy már ebben az évben. Tehát megerősít minket. Miért tartottam fontosnak ezen közlést? Mert kormánytag volt, és feltételeztem, hogy az európai politikai elit összes információjának a birtokában van. És ez azért több, moint amivel mi dicsekedhetünk.

 25. 23, jól teszi ha nem kétli a csapásokat, közülük mindnek kijárHATNA egy csapás, a nyakra. S annyi! Kezdhetnénk új lappal, mert a nemzet és ország vagyon vesztésének, sötét ködben tartásának, kizsákmányolásának ugyebár nem Józsi bácsi és Mariska néni a fő felelőse?

 26. 24. ha így nézzük akkor igen, csak a végén nehogy róla is kiderüljön mint Drábikról, hogy ő a rendszer „legális leleplezője” aki mindegy mit ír a háttérhatalomról, könyvei a szupermárketek polcainak legelején megtalálhatóak, de ide sorolhatjuk Vitéz Szörényi Lászlót is aki a német fejlesztési bank tanácsadója, amely bank a Goldman Sacks köldökzsinórához van direktbe kötve, de ontja a Vitéz úr a leleplező nyilatkozatokat. Tipikus „állj az élére ha megszüntetni nem tudod”

 27. Bammeg, Árpád, Bencsik nem szent, de semmi jele, hogy ilyen titkos küldetése lenne! maximum tévedhet, de Tibor bának igaza van, kormányzati rangú és infóforrású ember létére oda kell figyelni rá, mit mond. Világos, hogy mi ezt évek óta mondjuk, de az azért van, mert okosak vagyunk és szépek, nekünk még kormányzati infók nélkül is sikerült… .-)

  Azonban Bencsiknek hjrértékűnek kéne lennie, meglátjuk, lesz-e.

 28. 11,
  akik már sejtenek valamit, vagy netán készülnek is, az alapkérdés most szerintem az lenne, hogy gyors vagy elhúzódó lesz az összeomlás???
  persze az elhúzódó fázis már elkezdődött pár éve, és tart, csak ha új szinte ér a válság, akkor mi lesz?
  Nagyon más stratégiát igényel a felkészülésben, a gyors vs. lassú összeomlás.
  Ki mire szavaz? Miért?

 29. 29: Szerintem lassú, és ami fontosabb irreguláris lesz. Azaz nem következik be egyszerre mindenhol ugyanaz a fokozat, és a végeredménye sem lesz mindenhol azonos.

  Ennek az az oka, hogy az egyes országok berendezkedései széles skálán mozognak.
  – Egyik véglet a társadalmi fejletlenség (Afrika) ahol kevés változást hoz az összeomlás. A most szegénységükből adódó életmódjuk összeomláskor erősség lesz.
  – Másik véglet pedig a működő társadalmi jólét országa mint Svédországé. Nincs végletesen szegény réteg, gazdaságilag erősek, így ameddig a jelenlegi rendszer fennmarad addig ők benne tudnak maradni.
  – A köztes mezsgyén levők állnak a legrosszabbul, mint Magyarország. Szegények vagyunk, nincsenek tartalékaink, de hozzászoktunk a jóléthez. Emiatt nagyon hamar belesodródhatunk. És ebbe nem vettem bele önsorsrontó kormányunk szerepét, amivel esetleg sikerülhet a kétes első helyet megszerezni bőven idő előtt.

  -Viszonylag izolált országok, mint Ausztrália, USA, Oroszország, Kína, stb. szintén nem első körös, ugyanakkor a relatíve szegények aránya rontó tényező bárhol.

  Persze nem számolok a nukleáris háború eshetőségével, mert minek, akkor ugyis annyi szinte mindenkinek.

 30. 29.# Vedd alapul a következőket. Egységes globális világgazdaság van és világkereskedelem. Egy átlagos paradicsom kétezer kilométer felett utazik, amíg az asztalodra kerül, miközben minden lehetőséget elvettek a szomszédban lakó termelőktől, hogy paradicsomot termeszthessenek. Az az energiaforrás, aminek köszönhetően a szomszédos falvakban élelmiszeripari alapanyagot termelhetnek a mezőgazdálkodási vállalkozók, ugyancsak ezer kilométer felett utazik, míg ideér, hasonló nagyságrendnyi távolságon át utaznak az alapanyagok a feldolgozókba, onnan a késztermékek vissza a boltokba. Nos, ez a fejlett világban mindenütt így van. Ehhez két dolog szükséges: adott szervezettségi szint, és az energiaforrás meghatározott mennyisége. Ha a pénzügyi válság, globális konfliktus vagy valamilyen összetett, egyszerre több világrészt érintő természeti katasztrófa vagy katasztrófa sorozat miatt a szervezettség megszűnik, vagy a rendelkezésre álló energiaforrás kitermelése hirtelen 10%-kal visszaesik, vagy a lassú, de a rendszer alkalmazkodóképességét meg nem haladó csökkenés eléri vagy meghaladja a 25% körüli értéket a rendszer villámgyorsan összeomlik. Magyarán, ha úgy látod, hogy a válságok 2012-ben a jelenlegi világkereskedelem fenntartását ellehetetlenítő káoszba torkollnak biztos lehetsz a gyors összeomlásban.

 31. 31:
  Ha Iran ne adj’isten lezarna a dumuzi szorost,ahol a koolajszallitas 40%-at bonyolitjak le,tuti lesz az azonnali osszeomlas.Es a vilaghaborus helyzet.Ki fogja okozni a kaoszt?
  USA es IRAN.
  Kinek erdeke a gyors osszeomlas es az ezzel kezdodo haboru?

 32. 32:
  Bocsanat,hormuzi szorost,sajnos mindig Sumeria sorsa lebeg a szemem elott 😀

 33. 31. Molnár Géza

  Egy átlagos paradicsom kétezer kilométer felett utazik

  Mégha csak…

  De most röhög azon fél nyugat, hogy két kamion karambolozott. Az egyik paradicsomot szállított Spanyolországból Hollandiába, a masik meg paradicsomot Hollandiából Spanyolországba.
  Kár hogy ne túl nevetséges.
  Az összeomlás ezeket az anomáliákat nagy valószínűséggel megszüntetné.
  Ha belegondolunk, hogy mekkora pazarlás megy, akkor szinte kívánjuk az összeomlást. Végülis ennek a rendszernek NEM mi vagyunk a haszonélvezői.

 34. Rajtunk magyarokon már csak az segíthet ha néhány hónapon belül kitörne a harmadik világháború.

 35. 13!
  Milyen összeomlásról beszélsz johny?Hetente két nap Miskolcon vagyok,és közlekedek,járok kelek,nézelődök közbe,és csak annyit vettem észre,hogy nő az új X7-esek száma..Meg rengeteg új autó van..Semmilyen összeomlást nem észlelek magam körül..Hiába szajkózza ezt mindenki..Eddig még semmilyen összeomlás jeleit nem véltem felfedezni,pedig állítólag BAZ megye a legszegényebb..Akkor mi lehet máshol?

 36. 37. melike: majd ha átmegy a szűrőn a nyilasi-blog tőzsdefórum linkje, akkor meglátod, h milyen összeomlás. Lényegre törő pénzügyi elemzést tartalmaz. Az ember közvetlen környezete nem reprezentatív, sokszor csalóka következtetést lehet levonni belőle. Főleg, h sosem tudhatod, h mennyi a hitelvásárlás.

 37. 36 # Nem akarok védeni senkit, de:

  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. dec. 15-i ülésén tárgyalta a Nemzeti Adó és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága beszámolóját B-A-Z megye 2010. évi gazdasági teljesítményéről.

  Ebben szerepelt, hogy a megye lakosságszáma 2010. év végén 685 ezer fő volt, ami 5,6 százalékkal (41 ezer lakossal) kevesebb a 2005. évinél.

  Szóval csak mennek innen fel is meg el is…

 38. 38!
  Ebből nem csak az következhet hogy elköltöznek az emberek,hanem az is hogy nem születnek annyian,mint amennyien meghalnak…Vándorlás eddig is volt..
  37!
  Hitel vásárlás?Itt már ha bemegyek a Pennybe,ki van rabolva.Újhelybe,meg Szerencsre járok be út közben,mert ott nincs lerabolva az áruház..Ha meg hitelre is vásárolnak,azt is csak vissza kell fizetni hónapról hónapra,biztos van miből..
  Sírni tudni kell..

 39. 39 # Ez sajnos nem így van. Az országban itt a legmagasabb a születésszám 😉

 40. 37 Gloucester: Én is szoktam figyelni Nyilasit (nyilasi.hu), mert általában nagyon jól látja a globális folyamatokat. A poszttal két probléma van:
  – Egy éves bázison nézi a fejleményeket, ami ugyancsak félrevezető lehet.
  – másodikán írta, ma megdőlt az EUR/HUF, de ami fontosabb, hogy a PLN/HUF rekord is.
  Persze korrekt módon a végén avval zárja, hogy esetleg hamarosan beárazódhat a láncfűrészes pszichopaták (fidesz) ámokfutása majd.

 41. 42:
  Ezt a lehető legrosszabb pillnatban linkeltged be. A forint ma 321 Ft/ € színtre esett. és a java még csak most jön.

 42. MAGYAR IDŐ 15 Vukics Ferenc, Drábik János, Varga István, Bencsik János.

  Ezt a mondatot azért másoltam be, mert ha beírjátok a keresőbe ott lesz a Magyarok szövetségének online tévéje első találatként, de hiába is klikkeltek a videóarchívumra, hibát fog kiírni, sajnos már nem elérhető.

  Csak a nevek miatt másoltam be, ők egy asztal mellett ültek, és ekkor ismertem meg Bencsiket, korábban nem hallottam róla soha. Mikor megtudtam, hogy fideszes képviselő, kicsit meg is lepődtem, hiszen ha nézitek a neveket, akkor elég kakukktojásnak tűnhet ő ebben a társaságban.

  Részletekben emlékszem a videóra, leginkább politikai, pénzügyi témákat feszegettek, és Bencsik is nagyon helyeselte, Drábik vesszőparipáját, hogy az MNB-nek a magyar állam kezében a helye.

  Bencsik úgy látszik nem sokat változott. Ebben a videóban egy jóembernek ismertem meg. Valószínűleg Tatabányán sem véletlenül válasszák vissza 90-óta polgármesternek.

  Tibor bá által beillesztett köszöntőben elég sok minden benne van, de roppant burkoltan. Ezt viszont a másik posztnál is épp az előbb említettem meg a Fidesz legfőbb bűnei közt, és Bencsik lemondása, helyzetértékelése sem menti fel az alól, hogy végre egy Fideszes, aki a kemény maggal nagyon nem ért egyet kinyissa a száját.

  Idáig Bencsik sem mert elmenni, pedig a szakadék szélén igazán vehetné már valaki a fáradságot, merészséget, tökösséget, hogy elmondja a megmaradt magyar nemzetnek, hogy miért esünk hamarosan a szakadékba.

 43. 29. „Ki mire szavaz? Miért?”
  Azért szavaztam a lassú összeomlásra, mert még nem vagyok kész!

 44. 46 Gergo55

  Ki van kész? Senki. Szerintem, mert a kész vagyok valamivel, abban az esetben mondható, ha tudtam, mi a feladat, a feladat ki volt adva. A „feladatot” mi most igazán nem érezzük,értjük, hisz olyan lesz, amit mi nem ismerünk. Tibor bá’ korosztálya ismeri. Csak nem hiszünk nekik.Ezért is húzza mindenki a felkészülést.

  Szerintem is lassú lesz, csak nem azért, mert mi nem vagyunk még kész. 🙂
  (kinek mi a lassú egyébként 1év? 5év 10 év? )(az egyik kedvenc viccem, mikor a beteg rákérdez a dokinál mennyi van neki hátra, a válasz 10. Mi doktorúr? év hónap nap? 9. 8. 7……)

 45. 47 Arma
  Már fordult is az arány. Délelőtt még gyorsban féltünk, s most már lassúban. Így nem is lehet csodálkozni, hogy lassú lesz, ha nem tudunk dönteni, csak változtatunk mindig.:-)

  Most direkt figyelem a változást, remekül mutatja, nem is kell a hírekre figyelni, elég az oszlopokra pillantani, s ha változik, megnézni, milyen új fejlemények vannak.

 46. Ki tudja mi az oka a hadkötelesek (hadképesek) összeírásának?

  És Amerikáról is hasonló lépésekre készülésekről (tartalékosok magasabb aktivizálása).

  Lehet, hogy mindennek hasonló okai vannak, mint amiket Bencsik is megemlített.

 47. 50:
  Semmi különös. Ne kelljen kapkodni az utolsó pillanatban. 😉

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük