(665) Az Adójövő alias adógeddon

Pepper Johny vendégposztja

Amikor egy törvényi változásról értesülök, mindig elgondolkodom azon, hogyan fog ez hatni rongyos kisember életemre. Ezért írok le Nektek néhány száraz adatot, hátha Ti is elgondolkodtok róluk. Az adatok tények, a számok pontosak.

SZJA: Adójóváírást megszüntetik, ezzel átláthatóbb a rendszer, de nagy gond lesz belőle, mert a kiskeresetűeket érinti. Vállalkozásoktól várják, hogy kompenzálják a bércsökkenést.  Az adójóváírás jelenleg max. 12.100 Ft., tehát jövőre, ennyivel kevesebbet visz haza  a dolgozó, ha nem történik béremelés. A kormány azt várja el, hogy a vállalkozások ezt kompenzálják. Reméljük, nem fogják kikényszeríteni. Nézzük a garantált minimálbér emelés többlet terhét:

 

 

2011    garantált minimum

2012   garantált minimum

Bruttó bér

         94.000 Ft        108.000 Ft

SZJA

              7.001 Ft             17.280 Ft

Nyugdíj

              9.400 Ft               10.800 Ft

Egészségbiztosítás

              7.050 Ft               9.180 Ft

Nettó

            70.549 Ft             70.740 Ft

27%

            25.380 Ft             29.160 Ft

Szakképzés

              1.410 Ft               1.620 Ft
     

APEH

            50.241 Ft             68.040 Ft

nettó

            70.549 Ft             70.740 Ft

Összesen:

          120.790 Ft           138.780 Ft

Tehát egy cirka 70.000 forintot hazavivő munkavállaló nekem az idén 120.000-be kerül, jövőre 138.000-ba fog kerülni.!!! Ha valaki megteszi a kormány által várt emelést, hogy a munkavállaló nettója ne változzon, az a 27% Szociális hozzájárulási adóból (a régi, a munkáltatót terhelő 27% TB járulék) kaphat kompenzációt.

De ezt természetesen csak akkor kapja meg, ha kéri és igazolja előre-hátra, hogy jár neki! Ezt egy kormányrendelet fogja szabályozni, ami még nincs meg!!!!!!! Igényléséről még nem tudunk semmi pontosat, de várhatóan, azokra, akire vonatkozik, akik 75 ezer – 190 ezer Ft. bért kapnak, akiknél az adókedvezmény max. 16.125 Ft. lehet. Aki nem hajtja végre az emelést, az két évig állami megrendelést nem kaphat, és a közbeszerzésből, támogatásokból kizárják. (2011 évi XCIX tv. Szerint a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó azon munkáltató, aki a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat és a központi költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet.” – Tehát, ha nem emelek, akkor „jogot sértek”!

A szuperbruttót csak részben vezetik ki: 2.424.000 Ft (havi 202.000) jövedelemig megszűnik teljesen, felette megmaradt, sávos adó lett.

Béren kívüli juttatás (cafetéria): A juttatás 119% után 16 %-os szja és bevezetnek + 10%os ehot (összes adóteher: 30,94%) Éves keret: 500 ezer Ft. /személy, ami adható: Széchenyi pihenő kártya (kormány rendelet szabályozza, de folyamatosan változik): Szálláshelyre          225.000 Ft /év, Vendéglátás      150.000 Ft/év, Szabadidő-rekreáció   75.000 Ft/év. Hideg étkezés: 5.000 Ft/hó (Eddig 20,000 volt!) vagy munkahelyi étkeztetés: 12.500 Ft/hó. Maradt változatlan, emelt adóval: Helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, iskolarendszerű képzés, önkéntes nyugdíj és egészségpénztár. Viszont az Internet megszűnt!!! Egyes meghatározott juttatások: Juttatás 119% után 16%-os szja +27% EHO (összes teher: 51,17%). Ilyen:

Adóelőleg levonás: Adószámos magánszemélytől kötelező levonni az SZJA előleget. Költségnyilatkozatot 50%-ig tehet, ha nincs nyilatkozat, akkor a 10% szabály maradt. Ingó értékesítés adómentes: 600 ezer Ft-ig. (200 ezer volt eddig). Külföldi napidíj 30%-a, de max. napi 15 euróig adómentes.

Társadalombiztosítás változásokNyugdíjas egyéni vállalkozók, társas vállalkozók havi egészségügyi szolgáltatás járuléka 5.100 Ft-ról, 6.390 Ft-ra emelkedett. A segítő családtag intézménye megszűnt! Tevékenységet kezdő egyéni vállalkozó kedvezménye megszűnt, nincs több kedvezmény az első évre. A magánnyugdíj-pénztári tagdíjat már nem a NAV kezeli (aki bent maradt a mnyp-ban), közvetlenül a pénztárnak kell bevallani, befizetni. NAV csak a tagdíj behajtásában járhat el. Járulékfizetési felső határ: 21.700 Ft/nap, ami éves: 7.942.200 Ft. A pénzbeli egészségbiztosítási járulék (munkavállalót terheli) 2%-ról 3%ra nő. Ez az alapja a táppénznek, tgyásnak, gyednek. Ezentúl a többes jogviszonyosoknak is kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni. Eddig nem szedtek erre, mivel nem akartak utána ellátást fizetni, de hogy tavaly maximálták az ellátásokat, lehet beszedni a több pénzt, kifizetni úgy sem kell. Végkielégítés, szabadságmegváltás, stb. után is  meg kell fizetni a pénzbeli járulékot = 3%.

Társas vállalkozókat érintő emelések: Rájuk is vonatkozik a pénzbeli eb járulék emelése 2%-ról 3%-ra. A nyugdíjjárulékot a kivét után fizeti, az egészségbiztosítási járulékot a kivét 1,5 szeres után fizeti.

 

Társas vállalkozó  

Bruttó kivét

108.000 Ft  

SZJA

   7.280 Ft  

Nyugdíj

  10.800 Ft

bruttó bér 10%

Eg.bizt.

  13.770 Ft

 bruttó bér * 1,5 *8,5%

Nettó

  66.150 Ft  

27%

  29.160 Ft  

Szakképzés

   1.620 Ft Negyedévente fizetendő
     

NAV

  72.630 Ft  

Kivehető nettó

  66.150 Ft  

Ha csak a minimum van megfizetve a garantált bér után: 2011-ben navnak fizetendő: 94.000 Ft. minimál után: 41.830 Ft. 2012-ben navnak fizetendő: 108.000 Ft. minimál után: 53.730 Ft. Itt 12,000 az emelkedés!

Nyugdíj: Még nincs elfogadva, de nagyjából tuti: 2012  januártól csak az minősül nyugdíjasnak, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. Tehát aki idő előtt ment el nyugdíjba akár szolgálati (színész, rendőr, katona, stb.), akár előrehozott öregségi nyugdíjba, az addig nem nyugdíjas amíg a rá érvényes nyugdíjkorhatárt el nem éri. Kivéve azok a nők, akik  40 év szolgálati idő után mentek el előrehozott nyugdíjba. A többieknél  a nyugdíjat felváltja egy szociális járadék, ami ugyan annyi, mint a nyugdíj ugyan úgy emelik mint a nyugdíjat, de mivel nem nyugdíj, ezért aki egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozó 2012.01.01-től legalább a minimális járulékalap figyelembevételével kell járulékot fizetni, minimum 53.730 Ft/hó. Rokkant nyugdíjakat átalakítják: felülvizsgálják, azt nézik, hogy mennyire egészséges valaki, nem azt hogy milyen beteg. Vissza a munkaerőpiacra!!! Nem nyugdíj lesz, hanem szintén szociális járadék. Aki mellette feketén dolgozik, nem jelentik be, azt ha elkapják elveszik a járadékát, és kötelezhetik, hogy megelőző egy év nyugdíját fizesse vissza.

Érdekességek, néhány makro adat: A most az alkotmányba beépítésre váró szabály, hogy bármikor kivethetnek egyéb adókat, ez azért szükséges, hogy ha valaki megtámadja az uniónál a törvényeket, lehessen nevén nevezni, hogy miért kérik a többlet adót (volt már ilyen pl. bankadó). A pénzügyminiszter bejelentése szerint átlagosan az adónövelés a GDP 2%-a 2012-ben. (új adók bevezetés, egyes adókat emelnek). Az államadóság kamata = az állam éves Szja bevétellel!!! A munkáltató által a foglalkoztatott után fizetendő 27 % TB járulékot adónak minősítették, tehát nem jár utána ellenszolgáltatás, illetve a magánnyugdíjpénztárban maradtak nem kaphatnak ebből semmit. (megtámadni így nem nagyon lehet).

SZJA adatok a 2010-re beadott bevallásokból: 4,5 millióan adtak be bevallást (lényegében ők adóznak Mo-on). Ebből: Az éves minimálbér alatt: 27,9%  (1.285 ezer fő), az összes szja 1,8%-a. (egyéni vállalkozók és társas vállalkozók is sokan vannak közöttük). 3 millió éves jövedelem felett 14,6% az adó 67%-át ők fizették be. 3.740 ezren vallottak munkaviszonyból származó jövedelmet, ezt áltagosan havi bruttó 155 ezer Ft. Adójóváírást (kedvezmény a munkavállalóknak) 3.465 ezer fő vett igénybe, értéke 484,1 milliárd (EZT TÖRLIK EL). 1+1% felöl rendelkezett 2.064 ezer fő, ebből érvényes: 1.927 ezer fő. Az egyházak kaptak: 4,978 milliárd Ft., civilek: 8,957 milliárd Ft. Kiemelt költségvetési cél: 1,509 milliárd Ft. A MasterCard felmérése szerint: A magyar GDP 23,6 % nem adózik!(fekete gazdaság) összehasonlításra: USA = 15%, Németország = 12%. Vállalkozások 2010-ben: Nyereséges 57,5%, Nulla nyereség: 9,5% (könyvelői bravúr!  😀 ), Veszteség: 32,9%. Minimumot adóztak: 119.000 vállalkozó (ügyes a könyvelő). 1800 vállalkozó nem a minimum, hanem az alatt vallott, vállalta az ellenőrzést. Egyéni vállalkozások 2010-ben: Veszteség, vagy nulla: 42,9%. Minimumot adóztak: 33,8% (128.800 vállalkozó). 5070 vállalkozó nem a minimum, hanem az alatt vallott, vállalta az ellenőrzést. Végleges minimálbér nincs még. (na, ebből tervezz felelősen). Várhatóan az alap: 92.000,- Ft. ami középiskolai végzettséghez kötött garantált minimum,  várhatóan 108.000,- Ft.

Zsörtölődés: Tehát megsarcolják a kisembert. Bocsánat, őt nem, mert csak a munkaadóját. Vagyis öt sem, mert őt meg „kompenzálják”. De hogy is van ez? Hogyan lesz így az államnak több adóbevétele!? Tibor bától átvéve: „ezek gyereket beszélnek a hasamba!” Tudjátok, megértem én, hogy megszűnőben a jóléti állam, „vissza a munka alapú gazdasághoz”, blablabla… De van egy félelmem, az  hogy az Én pénzemet, „mások” majd mindenféle ostobaságra fordítják. Azt nem is feltételezném, hogy ellopják. – Mindenkinek vidám Armageddont!

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 

69 gondolat erről: „(665) Az Adójövő alias adógeddon

 1. A tőkejövedelemre bezzeg 16% az adó és tervben sincs az emelése, ha rajtam múlna 105% adó lenne a kamatbevételeken.
  Mennyi a kamatkiadásunk az ÁFA bevételhez viszonyítva? Mert azt aztán mind a 10 millióan fizetjük, nincs kivétel.
  A cirkusz zavartalanul folyik, reméljük a kenyér is kitart még egy darabig

 2. Igazából amíg a számlagyárak és a cégtemetők működnek addig tökmindegy mennyi az adó.

  Csak ezeket párt közelben is csinálják ezért nem nyúlnak hozzá.
  Néha van egy-egy kishal azt jól előveszik azt a médiában is megostorozzák nehogy valakinek kedve legyen utánozni.

  Aki (saját, alkalmazott) bér a járulékait befizeti az looser, persze van akinek nincs választása.
  A minimumot mindenki bevallja, mostanában be is inkasszózzák hamar ha van mit a számláról.

  A cégek vállalkozások zöme kiürítve tartja a céget és kiszedi a megélhetéshez szükséges pénzét mindenhogyan. Van aki papírozza van aki leszarja (és házipénztár ugye duzzadt, erre szabályozták be hogy mennyi a max ami a hp-ben lehet).

  Tőkejövedelmeket illetően bérleti díjakat a kutya sem figyeli, magánszemélyként akárki bérlőztethet lakásban (igaz a mai ingatlanpac mellett ezek sokat buktak, jobban jártak volna ha eladnak és valahol kamatoztatják a pénzüket).

  Szóval aki adózik az a multi munkavállaló (kénytelen, nincs választása), a közszféra emberei (nekik sincs választásuk, cserébe nem dolgoznak semmit), magánszférában is akad de ott már sok a szürke, fekete ember.

  Szóval nagy kamu az egész, össznépi játék ez is.
  Adóztatni próbálnak, a nép meg próbálja kikerülni.
  Aki nem teszi az nem is él meg, és ténylegesen csődbe megy, mert a versenytársak lenyomják az adóelőnnyel.

 3. Ja a közalkalmazotti bértrükkből!

  Ugye kötelezően megemelik a bért, ezzel megnő a bértömeg amit egyébként limitáltak vagy limitálnak (IMF tuti).
  Ennek megfelelően hogy ne emelkedjen a bértömege a közférának el fognak bocsátani embereket.

  Eredmény?

  IMF ukáz végrehajtva emberek elküldve.
  Bértömeg nem csökken, megtakarítás nincs.
  Végkielégítések miatt egyszeri kiadások megterhelik a 2012-t, ami rosszabb lesz a tervezettnél.
  Csókos pártkatonák jól jártak, adóbevételt virtuálisan megnöveltük (adóbevételből), IMF ukáz pipa, mi megmondjuk hogy nem lesz jobb pipa, stb.

  Ez az ügyes baszni is meg szűznek maradni is, pettingelünk egy jót.

 4. Ugye kérdés hogy mikor jönnek rá kedves vezetőink hogy a gdp-t virtuálisan meg lehet ám növelni.

  Teszem azt xyz cég elad valamit az egyiknek az a másiknak tovább ugyanazon áron, majd a harmadik visszaadja az xyz cégnek.
  így körbeutaztatok mondjuk 1mrdFt-ot az rögtön mindegyik cégnél 1-1mrdFt bevétel, és 1-1mrdFt kiadás.
  Nyereség, áfa nulla, mert ugye mindent le is költségeltek, egyedül az ipa húzza őke, de ha ezeket a cégeket 0 ipás helyiségekben székeltetik akkor az is nulla.
  Mindezt megfejelve azzal hogy ezeket nem ellenőrzik (mikutyánkkölyke) akkor megvan a gdp gyár.
  Ez a gazdaságban úgy látszik hogy pörög a gazdaság, hiszen jön megy az áru, pörög a pénz, stb.

  Ez egyébként az áfacsalásos játék csak más célzattal, mert itt nem a visszaigénylés a cél hanem a minél nagyobb forgalomgenerálás.

  Valóságban ez már megtörtént kicsiben a nyugati országokban, hiszen a gdp nagyrészt az egymás körbeszolgáltatásából áll.
  Közszféra dolgozói megkapják a pénzüket adóból, kiszolgáltatják magukat (fodrász, taxi, étterem, mozi, telekommunikáció, internet, stb), ami effektív nem termelt semmit; aki szolgáltat az is igénybe veszi a szolgáltatásokat, végül a szolgáltatók befizetik az adót amiből a közszféra fizetései adják…
  Nem keletkezett semmi, csak a gdp magas…

 5. 1. Sziget
  Egy tanulmány szerint a Fidesz-adózás az adófizetők 5%!!!-ának kedvezőbb, az ezt megelőző adótehernél.
  Kövér szerint a következő 4 évben 2500 milliárd a kamatteher.
  Oszkó szerint 2010. évre 2331,9 milliárd áfát szednek be.
  Szerintem puszta számadatokból messzemenő következtetést nem lehet levonni – a Világ változik. Mindenki hazudik. Csak az adó jogszabályoknak lehet hinni, azok pedig egyre keményebbek.
  Ja… Makróban nem vagyok jó. Csak egy buta könyvelő vagyok.
  Csak arra vagyok érzékeny, ahogy szivatják a Kisembert.

 6. 1. Sziget:
  Nem teljesen értem. A kamatadóról beszélsz? Azt miért kénne megemelni?! Egyáltalán minnek van? Miért büntetik , azt az egyre kisebb réteet aki tud még kicsitt takarékoskodni?
  Remélem nem arról szól a történet, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene, ha nekem nem megy..

 7. Ha mindezt a módszerváltáskor meglépjük, most nem lenne miről beszélni. Ez most azért tűnik szemétségnek, mert el lettek kapatva az emberek. Félreértés ne essék, én nem szeretem Viktorékat, de az előző posztban Tiborbá pont a hiányt feszegette. Nincs pénz, és mégis honnan a fenéből vegyenek, ha egyszer az állam mi vagyunk? Az ufóktól? Nekem se tetszik, de lehet, hogy jobb lassan leérni a szakadék aljára, mint nekifutásból beleugrani és pofára esni. Mert elkerülni nem fogunk semmit, ebben biztos vagyok, a végén ki kell kanalaznunk fenékig a főztünket.

 8. 7. Roli: Variációk egy témára. Lassú halál olyan, mint amikor a békát lassan főzik meg. Ha a fortyogó vízbe teszik, akkor kiugrik.

 9. 2.Elmflage
  Az új törvények megpróbálnak odabasznini a számlagyáraknak, cégtemetőknek is: pl. visszamenőleges felelősség szigoritása, adószám felfüggesztése, megszüntetése, hatóságok közötti nyilvántartások összekötése, több esetben megfordul a „bizonyítási kényszer” stb. A házipénztár – kis cégnél – már most is csak 500 ezer ft lehet. De erre szarnak a vállalkozók. Ezzel szemben, nálam is van olyan, akinek 25 milliója van, ki is fogom rúgni.
  Tehát, lesznek akik többet fognak adózni, mert megijednek, és lesznek, akik eddig a szürke gazdaságban voltak, és most majd megfeketednek.

 10. 5:Emlekszel a Kupa Mihalyra?O mondta,hogy a tomegtol(amit masszanak nevezett)lehet elvonni a nagy lovet.Tehat a kisembert lehet mindig jol kupan vagni!A helyzet azota sem valtozott es nem is fog.A kisember serelmere elkovetett adoszabaly-valtozasok,megszoritasok tovabb fogjak novelni az elszegenyedok,nyomorgok taborat.De hat igy lehet lecsokkenteni az orszag lakossagat konnyen iranyithato szintre.Innen mar csak egy kis ugras kell csak a RABSZOLGATARTO TARSADALOM letrejottehez.Mindig a legszegenyebb reteg fog eltunni,mindenki remenykedhet,hogy benne lesz a nyertes megmaradok kozott.Mirol fogja valaki felismerni a veg kozeledtet?
  Elso lepeskent elvesziti a munkajat,majd az addig osszekuporgatott vagyonkajat,aztan hajlektalankent eltengodhet az elkovetkezo hideg evszakig,amikor megfagyhat,vagy a fogdmegek halalra verik szerencsetlen hajlektalansaga miatt.Jobb esetben remenye lehet egyes szerveinek „tuleleseben”,ha szervkereskedok halojaba kerul.
  A geddon forgatokonyve Magyarorszagon kezdodott,es onnan fog elterjedni a szelrozsa minden iranyaba.Senki sem vehet merget ra,hogy tul fogja elni.De,mint mondjak,”a remeny hal meg utoljara”. 😀

 11. 10. Suhi
  Mi biztosan túléljük, mert előrelátóbbak és felkészültebbek lehetünk, mint a Többiek.
  Mivel előre látjuk az adóváltozásokat, van kerek 1 hónapunk arra, hogy felkészüljük rá.
  A többi meg kismiska. 🙂

 12. 7:
  Az világos, hogy a szükséges pénzt nekünk (10 millió) kell összedobni. Nem ez a bánatom, hanem ahogy az összedobott pénzzel bánnak.

 13. 12.
  Úgy Bánnak majd vele, ahogy a manyup pénzzel bántak. Csak egy kicsit még „okosabban”.

 14. 12:Amirol nem veszunk tudomast,az nincs,nem letezik!Az adossag kerdeset is lehet igy nezni.Olyan latszatpenzeket vettek fel kamatos-kamat [Ettől a hülye propaganda szövegtől megőrülök. Nem létezik kamatos-kamat hitel. A kamatos-kamat egy számítási technika.] hitelre,ami mogott nem volt valosagos ertek,de a visszafizetesnel valodi,kezzel foghato erteket kovetelnek.Mire fel?Az adossagot ilyen alapon visszafizethetjuk ugy is,hogy nyomtatunk nekik ugyanolyan fedezet nelkuli penzt,amit mi is kaptunk toluk.Adossag letudva! 😀

 15. 12. Na igen, ezeknek adót fizetni? 🙂 Csak az a baj, Mátyás óta csupa ilyen vezeti az országot…

 16. 6 Győző: ezért: http://bit.ly/uMOxpb
  Jól látod hogy egyre kisebb réteg tud takarékoskodni de hidd el nem szorulnak ők védelemre, megvették már a teljes törvényhozást. Akiket te féltesz, a középosztály, azok megtakarításait stabilan és könyörtelenül lopják el az inflációval aminek a tényleges mértéke messze meghaladja az OTP betétre kapható kamatot. Ez rizikósabb befektetésekre kényszeríti az embereket és talán nem mondok hülyeséget azzal, hogy a tőzsdézés mostanában nem a „vedd és tartsd” taktikának kedvez. Kivéve ez aranynál 😉

 17. 13 Suhi

  Sajnos nyomtatott pénzzel nem lehet visszafizetni az adósságot.
  A nyavajásoknak valódi érték kell.

  Ezért kell nekik „garancia” amit akkor váltanak be, ha pénzzel baj van… (Korona, Országház, vízkészlet, Balatonpart satöbbi)

 18. 14:
  Az igaz, hogy fiat pénzt kaptunk, de az első alkalommal valódi árut kaptunk érte. Később már csak foltoztunk vele.

 19. 15. Ez a menekülési szalmaszál hasonlit ahhoz a vicchez, mikor a kisegér át szeretné vinni az elefántot a hídon, és úgy próbálkozik , hogy a zsömlét kettévágja, és a hátára meg a hasára ragasztja, hogy eltüntesse. 🙂 Ez sajnos csak fordítva működik.

 20. Nincs ezzel semmi baj, vagyis egy részével nekem nincs bajom. Tudom, egy ország gazdaságát és a szabályzókat nagyon nehéz kiemelve megvizsgálni, de hát te is ezt tetted. Az ál-rokik ügye számomra tetsző – amúgy keresem már azt régi topikbejegyzésemet (valahol), amiben már évekkel ezelőtt leírtam, hogy én, akinél hamisságot találok ebben az ügyben, attól évekre visszamenőleg követelném az illetéktelenül felvett rokkantsági-járadékot, mert aki feketén tud dolgozni, akkor az alkalmas arra, hogy eddig is dolgozni tudott volna – mert ha egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor ha valami nem jár akkor nem jár, ha bonyolultabban akarnám magam kifejezni, akkor meg azt írnám, hogy nem tisztességes az, hogy a még dolgozni bírókkal fizettessék meg a szabadidejük számukra barátságos eltöltését. Mert az az, ha nem rokkant de visszaél vele, és ennek különösen visszataszító formája, ha mellette még fekete munkát is végez. Ezzel azt követi el, hogy nem elég, hogy csal a járadékkal, hanem még a társadalmat megillető járulékot sem fizeti meg, de persze a társadalmi együttélésből származó előnyöket sokkal hangsúlyosabban veszi igénybe. Nem elfeledve, hogy egy másik embertől veszi el a munkalehetőséget.
  Tudom – miért is ne tudnám – hogy a rokikártya egyfajta menekülés volt a munkanélküliség okozta nélkülözésből, de legalábbis ezzel takaróznak.
  (Az olyan ostobák, akik azzal akarnak jönni, hogy „ledolgoztam 32 évet a bányában és utána kirúgtak, hát mi mást tettem volna 52 évesen, sehol nem adtak munkát”, kérem ezzel ne zaklassanak, a megoldást kell keresni, nem a megszokott kifogásokat végtelenítve hallgatni.)
  Sokan elhitték, hogy nekik minden jár, de legalábbis ingyen, nem tudnak számolni, elhiszik, hogy létezik „ingyen”, elhiszik, hogy ők a munkájuk révén kiváltságosak. Pedig nem. Persze azt is tudom, hiába írom le, majd jól felháborodnak és továbbra is meggyőződve hiszik az igazukat. nekik írom, hogy ha nekem nem hiszik, majd elhiszik a nyugdíjcetliknek, az áruházak polcain az árcéduláknak és mondjuk a gyógyszertárban.

 21. Szép összefoglaló. Így különösen szomorú ezt a mindenre kiterjedő megszorítási vonulatot végignézni.
  Mindezt azért, hogy a felső 5% jobban érezze magát? Ők már eddig is jól érezhették magukat…

  Vicces amikor arról van szó, hogy a közalkalmazottak mennyi adót fizetnek. Állam bal zseb -> jobb zseb. Könnyen őrzi meg az állam az állami alkalmazottak nettóját, pont ugyanannyit fizet – a nettót. A versenyszféra meg dögöljön meg, ezt is kitermelheti. Lehet, hogy a verseny a szférában, hogy ki megy előbb tönkre?

  Ja és az EVA 30%->37% ki is maradt, de még így is annak örülhetünk, hogy van még.

 22. Nekem a legfőbb bajom ezzel az adóssággal az, hogy nem annak kell visszafizetni aki felveszi!!!
  Ez a probléma egyébként igaz generációkra, mert ebből a hitelesdiből az elején éltünk jól, kb a 80-90-es évekig, utána már egyre több az adóteher, tehát már inkább visszahúz, és akkor még a visszafizetésről szó sincs…
  Aztán ugyanez a probléma megjelenik a kormányok szintjén is, egyik kormány épít valamit hitelből úgy hogy a következőnek kelljen elkezdenie törleszteni, ő meg döngeti a mellét! De szinte minden más hitelre igaz ez, pl. az imf hitelünk is ilyen volt!

  Igazából csak azt nem értem mért nem gyűrűzött le ez lakossági szintre is! Vagyis tarthatnánk ott, hogy én felveszem a hitel új kocsira, házra, nyaralásra a gyerek meg majd visszafizeti…

  És ez fenntartható! Bizony! Mert a gyerek meg majd nem a gyerekire hanem az unokáira fog hitelt felvenni…

 23. 23:
  Évezredeken át az volt a helyzet, hogy az ősök munkájából, szorgalmából megszületett javak nagy részét az utód minden erőfeszítés nélkül örökölte, majd elszarta és csak az ő utóda lehetett szorgalmas, vagyongyűjtő. stb. Ez az elrendezés igazságtalan v olt, egy egyértelmű. – – – Ez most megváltozott, a családi kölcsönök felvételével senki nem hagy maga után jelentős vagyont, az utód nem örököl kizárólag vagyont, mert örököl hozzá tartozást is. Ez némileg igazságosabb.

 24. 10: Kupa Mihály, aki pénzügyminisztersége idején bevédte Stadlert! Persze az akkor még tejelt az mszp-nek csak utána vállalhatatlan lett. Be is került a dutyiba. Nem mintha nem érdemelte vol a meg a milliárdos áfacsalások miatt…

 25. 19:Neked lehet,hogy „propagandaszoveg”,de sajna igaz!Ami a penzkibocsajtasnal inflaciokent termeles vagy ertek nelkul jelentkezik,csak egy darab papir,nincs erteke,fedezete!Nincs mogotte munka,csak spekulacio.Es ez a spekulacios toke valtozik at a hazaarulok kozremukodesevel valodi ertekke.Azt mondod a kamatos-kamat csupan szamitasi technika.Ez nem igaz!Nem szamitasi technika,hanem a nyereszkedes legalissa tett eszkoze!
  A penz,mint indukcios tekercs!Az egyik oldalon negativkent bedugod,a masikon pozitivkent kiveszed.Es nem csinaltal erte semmit sem.Ha a masik ember beledoglik,az a kutyat sem erdekli,pedig az o munkaja veszik el,amikor te jol jarsz a kihelyezett ertek nelkuli penzed „fialtatasaval”.Azt mondod,ez az evolucio lenyege,az erosebb elbukik,a gyenge meg elvesz.Csakhogy a penzed meg az aranyad nem lesz elegseges a tuleleshez,mert a joleti tarsadalmak megszunese utan ismet csak a valodi ertekek fognak szamitani.Az evolucios alavetettseg nem jelenti azt,hogy a sajat fajod egy gyongebb tagjat el kell pusztitanod rablassal,csalassal vagy mas kormonfont eszkozzel.A fajok tulelesenek legfontosabb kelleke az egyuttmukodes.A mai ember sajat magat fosztja meg a tuleles lehetosegetol,amikor kozombosse valik mas fajtarsai irant.Az emberi fajok egyedeinek szolidaris magatartasa megvolt mar a penz megjelenese elott.A dominans magatartas sosem jelentette a gyengebb egyed elpusztitasat.A penz megjelenesevel valoszinuleg egyidos a penzzel valo csalasi lehetosegek kialakulasa.A lehetoseg,hogy valos ertekteremtes nelkul javakhoz lehet jutni,inditotta el azt a folyamatot,amit ma evolucios zsakutcanak nevezunk.Lusta,dolgozni semmit sem akaro egyedek jutottak ezaltal elonyhoz,kiszaporodtak a termeszettel osszhangban elo nepeket,elveve azok eletteret.Ezen elony megtartasa erdekeben kepesek felelni a bolygo eroforrasait,de az elovilag elpusztitasatol sem riadnak vissza.Mindennek az oka a beteges haszonhajhaszas,amit a hitel es a kamat (szerinted penzugyi technika,szerintem meg munkavegzes nelkuli energiahoz jutas,ami nem felel meg a fizika torvenyeinek)kitalalasa ota folyton-folyvast embertomegek kihasznalasanak es haboruk gerjesztese altali legyilkolasanak eszkozeve valt.A kamatos-kamat,mint penzugyi technika elfogadhato abban az esetben,ha a kolcsonadott penz valos ertekkel rendelkezik,es a kolcsont felvevo kepessege nincs korlatozva az ertekteremtesben,amivel ki tudja termelni a „penzugyi technika”altal letrejott ertekkulonbseget vagy hasznot.Itt viszont felmerul a kerdes,miert kellene nekem hitelt felvenni,ha termelni tudok?
  Valamint jogszeru-e az az eset,amikor masok vesznek fel hitelt,ugy,hogy nem tudnak vele elszamolni,vagy a visszafizetesre itelt kisembereknek semmilyen informaciot nem szolgaltatnak a valos helyzetrol(lsd.20 milliard tartozas 1989-ig)?
  15:Nem Matyas ota kezdodott a lejto,hanem sokkal korabban.Akkor,amikor a Homo sapiens feltalalta a penzt,majd a hitelt es a kamatot.Azota vannak haboruk,de valoszinuleg mar becsuszott egy olyan armageddon is,ami most kozeleg.Kozte es a Homo neandertalensis kozott nem volt semmi kulonbseg sem,csak a csalasra valo hajlam. 😀

 26. Én cégvezetöi minimálbért vezetnék be, esetleg néhány év türelmi idővel de mindenképp személyhez kötötten (új cég alapítása kizárva): akinek nincs havi 2-300 ezer ft-ja magára az ne vállalkozzon!

  Istenem, hány olyan vállalkozót ismerek aki minimálbéres de a garázsban ott a max 3 éves x5-ös vagy a q7-es vagy az aston martin.

  Az is igaz, hogy nem kellenének ide új törvények, csak a meglévöket kellene betartatni és _keményen_ büntetni mindenkit (multit is!) aki nem tartja be.

  Egyébként ne húzzátok fel magatokat: geddontudatunk van annyira előrehaladott, hogy ilyen adóemelések ne számithassanak újdonságnak.

 27. 26:
  Szerintem az a legokosabb, ha erre nem válaszolok, csak felteszek egy kérdést. Te mennyivel tartozol?

 28. 26.
  A kamat vagy kamatos-kamat ellen egyetlen lehetőséget látok! Az „arab” példát! Az ott elvileg úgy működik, hogy pénzt adnak neked és a haszonból jár nekik rész! Vagyis ha bebukik a vállalkozásod akkor buknak őkis, de legalább kamatot nem kell visszafizetnek!

  Igaz ez mondjuk csak olyan esetben működne amikor a kölcsön által értéket tudsz teremteni! Arra, hogy neked szép házad legyen nem jó, mert ebben nincs kézzel fogható haszon amit a bank realizálni tud! De speciel ez legyen a legkisebb gond, akinek szép ház kell dolgozzon meg érte, vagy vegyen fel hitelt kamatos-kamatra! Megérdemli! Ha ki tudja fizetni azért, ha meg belebukik azért!

  27.
  igazából tényleg nem kéne sok törvényt változtatni! Vagyonosodási vizsgálat!

 29. 27: Jó ötlet. 🙁 A vállalkozók kb. 1%-a jár az általad említett járgányokkal. A többiek nagy része kényszervállalkozó, akik próbálnak megélni és nem neked, vagy nekem kell őket eltartani. Így van, ki kell belőlük verni a sz@rt is.

 30. 28:Semmilyen tartozasom sincs.Ugy is mondhatnam,nincsenek anyagi gondjaink.Kulhonban dolgozunk,van egy kis megtakaritasunk,de nem elunk nagylabon.Peldakent emlitenem,fetolthetos nagyon regi nokiat hasznalok,az utolso feltoltes kb.4 honappal ezelott esett meg,10 fonttal.Szabadidom nagyreszet igyekszem hasznos dolgokkal eltolteni.Mint pl.felkeszules a geddonra 😀

 31. Suhi, kár, hogy nem fogadtam Tiborpapával, hogy neked nincs tartozásod.
  Csak mert az írásod szerintem nem volt elég felháborodott és nem volt eléggé számonkérő.
  😉

  29: nem értem, mi a baj a kamattal, még ha „kamatos-kamat” is. Egyrészt a játékszabályok adottak – nyilván vannak a bankok részéről nem tolerálhatóak is, azt üldözni kell – senkinek nem nyomtak a fejéhez pisztolyt, hogy hitelt vegyen fel. Másrészt meg ha a játék kedvéért eltekintünk a bankok kifogásolható eljárásától, akkor pontosan azt csinálja a tőkéjével, ami csak maximálisan kihozható belőle. Ha egy vállalkozó a bármilyen eszköze nullára futott – meghozta az árát – nem fogja csak azért eldobni és újat venni, mert „így tisztességes”, bizony a fúrógépét addig használja, amíg az csak forog. A bank sem fogja azt mondani a saját érdekei ellenére, hogy itt van 15 millió 2%-ra, ráadásul ezt elosztom neked húsz évre, így hát gyakorlatilag ingyen ad neked pénzt. A bank azért sem hibás, mert te BÁRMILYEN okból nem tudsz fizetni, a bank alapvetően nem gonosz, mindössze a szerződés betartását kéri – hangsúlyozom, vannak bizony olyan eljárások a bank részéről, ami semmilyen szinten nem tolerálható, de mi/én most csak elméleti síkon beszélek az ideális bankról, de az „ingyen bank az nem ideális bank – épp úgy, ahogy te is visszakéred azt a kölcsönadott izédet, ami a megélhetésedet biztosítja. Arra akartok hivatkozni, hogy a bank virtuális pénzt ad ki, tehát nem is kell visszaadni? Hát, itt a példa, hogy mi fog történni, mi történik, ha a bank nem csinál virtuális pénzt vagy nem adja ki, és a tőkeszegény vállalkozások nem jutnak hitelhez…

 32. 31:
  Ebben az esetben csupán buggyant vagy. 🙂

 33. 32:Tevedsz,en vagyok a vilag legfelhaborodott embere 😀 .Van aki csupan buggyantnak nevez,de nem ez a lenyeg.Az a baj,hogy olyan penzugyi rendszert akartok elfogadtatni az emberekkel,aminek semmi ertelme.A klasszikus ertelemben hasznalt penz kizarolagosan az ARUCSERE eszkoze.Magyarul es egyszeruen mondva,megtermelt ertek kicserelesenek megkonnyiteset szolgalja.Semmi mast!Aki a penzbol arut akar csinalni,az nyereszkedik masok karara,foleg akkor,ha megakadalyoz abban,hogy vissza tudjad fizetni.Ha a bankokrol beszelunk,szoba kell hozni a MONOPOLY nevu tarsasjatekot.Milyen erdekes,a bank sosem veszit!Ezert akar mindenki bankos lenni!Normalis esetben,ha nem magankezben levo(profitorientalt)penzintezetrol beszelunk,hanem allamirol,akkor kamatmentes hitelt is ki lehet helyezni olyan emberekhez,akik valodi erteket tudnak teremteni.Persze ehhez az allamnak rendelkeznie kell ertekkel biro penzfelesleggel,ami mogott mar befejezett munkavegzes van.A penzforgalom igy a termeles novekedesenek aranyaban bovulhet.Termeszetesen munkat vegeznek a szellemi dolgozok is,kiveve a politikusokat,megmondo emberekre nincs szukseg,foleg hazudozokra nem.
  Nem lesz sem inflacio,sem deflacio,viszont a penz ertekallo marad.A kamatos-kamat kihelyezesevel,a kamat osszege mogott semmi munkavegzes sincs.Minel tobb ilyen hitelt helyezel ki,annal jobban rontod a tarsadalom tobbi tagjanak munkaval megteremtett osszes jovedelmet,mert a kamatos-kamat altal a zsebedbe jutott money-ert nem dolgoztal meg!Egyszeruen tolvaj vagy!Ha meg csapatban csinalod,akkor pedig szervezett bunozo!
  Igen,lehet mondani,hogy buggyant vagyok,de a lenyeg nem ez.
  A rendszervaltas idejen elkovettem egy nagy hibat,megpedig azt,hogy elmentem szavazni.Osszevesztem a legjobb baratommal politikai nezetek miatt,aki bar parttag volt,de soha semmi rosszat nem kovetett el ellenem.Nemsokra ra meghalt szivinfarktusban.
  Akkor meg nem tudtam,mi miert volt,de igy utolag rajottem,hogy hibaztam akkor,amikor elmentem szavazni,amivel hozzajarultam hazam mai helyzetenek kialakulasahoz is.Soha tobbe nem fogok szavazni,mert mar latom,mindenki ugyanazt a kovet fujja,foleg a partocskak.Az utobbi evekben a sors kegyes volt hozzam,ekkor hataroztam el,ha torik,ha szakad,kideritem,mik vezettek a mai allapotokhoz.Nem volt konnyu elindulni,de ma mar erzem,hogy jo uton jarok.
  Ha az Isten is megsegit,ki fogom koszorulni a csorbat!
  Normalis embereknek nincs szukseguk a virtualis,erteknelkuli toketekre,amivel mindent visztek:orszagot,hazat,asszonyt,lovat.Rohadt gazemberek!
  Akinek nem inge ne vegye magara 😀

 34. 23.d311c
  Az EVA tényleg kimaradt meg még más dolgok is. Így is túl husszú lett.
  Tehát az EVA jövőre felmegy 37%ra, két év múlva tervbe van a megszűntetése is. Aki viszont ki akar belőle lépni, és bevételi nyilvántartásos (vagyonmérleget kell csinálni) annak a vállalkozását könyvvizsgáltatni kell (100.000 ft!!!-ba kerül)+ ha adómutatói csökkennek bizton számíthat egy NAV vizsgálatra.
  Egy Evás általában nem kér számlát, sokszor feketén vesz igénybe szolgáltatás, vesz árút. Eztán majd kérni fog, így a MÁSIK oldalon is „keres” az állam egy kis áfát.

 35. Suhi: totálisan igazad van. (Csak az emberek képtelenek felfogni és inkább lehülyéznek.)

 36. 35 & 37:
  Az emberi történelem folyamán néhány utópiát már leírtak, nem ez az első. Sőt, volt emelyiket megpróbáltak megvalósítani (szocializmus-kommunizmus). Sajnos nem működik egyik se, az akadálya az „emeberi természet”. A szociálizmus építői erre rá is jöttek, és ki akarták alakítani a „szocialista embertípust”. Persze az Ember természetét nem lehet ripsz-ropsz megváltoztatni. Már írtam (de persze hiába) az emberi természethez legjobban a kapitalizmus passzol. Ezért volt olyan sikeres. Az altruizmus sehova se vezet. Hogy nem helyesen látjátok át a témát az abból vezethető le, hogy mániákusan isméltelgetitek a kamatos-kamatot. Ha az adós az év végén legalább a kamatot kifizetné, nem lenne szükség a kamatos-kamat számításra. De mivel nem fizeti ki, egy év után a kamatot is kölcsön kell kérnie, tehát „tőkésítik”. – – – Három havonta felteszem a kérdést, most nektek is. Ha valaki tőlem kölcsönkér mondjuk 1 millát, de én nem kérhetek kamatot, akkor miért adnék kölcsönt? Mi motiválna? Mi motiválná a bankot? Mi motiválná az államot? Várom a választ.

 37. 35. suhi

  Egy nem realista-álhumanista világkép szerint igazad van, bolsevik- és kibucszemlélettel körítve. Fűszerezve.
  🙂
  Ezt persze ne rossz értelemben vedd magadra. Mivel senki nem garantálja egy „ideális” társadalomban sem az áruk értékének állandóságát, ezért az emberek a vágyaik eléréséhez egyéb technikákat alkalmaznak. A tisztességes kamat nem az ördögtől való, ahogy te is szeretnél az elvégzett munkádért többet- és többet kapni, úgy az is, aki a kereskedéshez ért. mert a pénzkereskedés szerintem egy speciális de nem megvetendő formája a kereskedésnek általánosságban. Lehet, én olyant szeretnék, amit egyszerre nem tudok megszerezni, apránként azonban igen – ezt manapság hitelnek nevezik, vagy kölcsönnek, mondjuk áruvásárlási-kölcsönnek. Aki hitelből vesz valamit, az mindenképp tovább nyújtózkodik, mint ameddig a takarója ér, ezzel már eleve vesztes helyzetbe kerül. A „pénz kölcsönző”-nek épp úgy a termelő eszköze a pénz, mint neked a fúrógép vagy logarléc, vagy nekem a fogfúró. (Ez csak példa) Te éppen úgy megszeretnéd kapni a munkád ellenértékét, ahogy ő, vagy én. Ha nem tetszik a pénzért kapott több pénz, akkor ne tetszen az ügyvédi horribilis munkadíjak sem, a fogorvosé pláne, sőt minek luxus sportkocsi, ha tulajdonképpen a Trabant is megoldja a közlekedési feladatok 90%-t.

 38. 38, 39:
  Szerintem félreértitek, hogy mire akart Suhi kilyukadni:
  a problémára, ami mélyebben van a rendszerben és erre mindig ez jut eszembe:
  – Ketten vagyunk a világon (leegyszerűsítve érthetőbb)
  – Ha én vagyok a bank és csak nekem van jogom pénzt előállítani/nyomtatni
  – Te képviseled egy személyben az átlagpolgárt
  adok Neked kölcsön 1 milliót 20%-os kamatra (csak az egy millió létezik), honnan fizeted vissza nekem (a banknak) az 1 millió feletti részt (kamatot), ha csak az 1 millió van forgalomban?
  Csak úgy tudod, ha én (a bank) bővítem a pénzkészletet újabb hitelekkel.
  Szóval szerintem nem utópiákról írt Suhi csak logikusan rámutatott a rendszer alapvető hibájára.

 39. 38 Tiborbá

  Ha valaki tőlem kölcsönkér mondjuk 1 millát, de én nem kérhetek kamatot, akkor miért adnék kölcsönt? Mi motiválna? Mi motiválná a bankot? Mi motiválná az államot? Várom a választ.

  – Téged?
  Mondjuk a faluban az egyik parasztnak kellene a milla hogy kicsit javítson a gépparkon. Ha tudja hogy rád számíthat, akkor tuti hogy megkapod a legjavát a disznótorosnak… valószínűleg a hivatalos kamatnál is jobban járnál, egész évben friss hússal, gyümölccsel.

  – A bankot?
  A gazdaság olajozása. Bár, igaz a bankok szerepe kamat nélkül eléggé beszűkülne az egyének és az állam közötti tranzakciókra.

  – Az államot?
  Példáull a kamat nem kerül ki a gazdaságból, hanem (államformája válogatja) vagy ott marad a polgárnál, vagy adóként be lehet szedni, amit aztán vagy szolgáltatásra, vagy háborúra etc el lehet költeni.

  —–
  A családban generációk óta divat egymás kisegítése, és akkor sem számoltunk kamatot, amikor a hivatalos igen magas volt.
  Mindeddig „busásan” megérte akár családon belül, akár az ismeretségi körben, mert mindig többet kaptunk vissza, ha nem is rögtön készpénzben, de tudtuk, hogy lehet egymásra számítani.
  Néha csak egy információ, vagy ha úgy alakult hogy „Pityu, fe kellene ugranom Pestre… akkor a válasz az volt, hogy „várj egy kicsit, megtankolom neked, ne vidd el üres tankkal…”

  Persze, lehet úgy élni, hogy mindennek rögtön elkérjük az árát, hogy biztosak lehessünk hogy mi jártunk jól, mert ugye ki tudja hogy mit hoz a holnap.

  Meg lehet hinni az emberekben, hogy jó tett helyébe jót várj.
  Lehet hogy én vagyok az egyetlen, akit még nem pofozott „jobb belátásra” a sors, de egyelőre ehez tartom magam, maradok idealista.

 40. 42:
  Köszönjük, de már korábban más belinkelte. Viszont lenne egy fogadásom. Szerintem az euró nem fog 2013 májusában bedölni.

  41:
  Kurva drága lenne az a disznótor, mert soha a büdös életben nem látnám vissza az egy millámat. Éppen ezért azt mondanám a kérőnek, hogy sajnos nekem sincs pénzem.
  Család? Hát ez vicces. felnőtt gyermekeimnek százezreket, milliókat adtam. Sose kértem vissza. Egyszer, amikor megkiséreltem a visszakérést (kerülő uton) azt a választ kaptam, hogy „családon belül nem illik visszakérni a kölcsönt. És napjainkban ez a tipikus család, nem a feltankolós. 🙁

  40:
  Ez egy béna példázat.
  Az igazi baj az, hogy a FED magán vállalkozás, és nem az állam alá tartozik.
  A normális pénzrendszer kettő féle lehet.
  1) Az állam nyom annyit ki, amekora likviditás szükséges, és nem többet.
  2) A kiadott papírpénz mögött arany fedezet lapul a banakban. Ezért nem volt probléma 1971-ig.

 41. 38. Tibor bá1: be kell vezetni a szabad pénzt, ami 1 hónap elteltével leértékelődik (pl. csak 90%-át éri). Rögtön megszűnne a pénz kivonása a forgalomból, és felpörögne a gazdaság. A hatalmi természetét elvesztené, és inkább termelésbe forgatnák az emberek megtakarításaikat. Rögtön motivált lennél 😉
  Volt már kísérletképpen ez a rendszer, de rócsildéknak nem feküdt, és betiltották 🙂

 42. 44:
  Ha én a megérdemelt (megdolgozott) pénzemnek elveszítem 10 százalékát egy hónapa alatt, akkor felmerül a kérdés, az eltűnt értékem kinél fog megjelenni mint nydereség?

 43. 43.
  Tibor bá Attila nem idealista! Nálunk is működik ez a módi!
  De azt mondanom sem kell, hogy csak úgy pénzt sem én a szüleimtől sem a szüleim a szüleitől nem kaptak! Amikor építkezik valaki vagy házasodik az más tészta, de egyébként nem jár! A kölcsön viszont visszajár! Természetesen nem ad az ember akárkinek, még családon belül se! De a rendszer megfelelő emberekkel működik!

  Egyébként szerintem ott szokott veszekedés lenni a pénzügyekből ahol van pénz!

 44. 40:Most hiztam vagy ket kilot 😀

  38:Az az utopia,amirol beszelsz,az ausztral bennszulotteknel hosszu evezredeken keresztul mukodott,egeszen addig,mig a tesztoszteron nevu hormon tultengeset okozo gennel rendelkezo,es ezaltal magukat felsobbrenduve titulalt angolok meg nem jelentek gyarmatositokent.Ezek a bennszulottek az eg adta vilagon mindenen megosztoztak egymassal,bekeben eltek,mert a foldjuk kozos tulajdonnak szamitott,nem voltak haboruik,hanem megosztozva azon a teruleten,melyen eltek,EGYUTTMUKODTEK egymassal.Ezt nem en talaltam ki,ezert megjelolom a forrast.(Cser Ferenc:A mellerendelo szemleletmod)
  Ha valakit erdekel,a neten megtalalhato.
  A lenyeg,hogy az ember osi,tarsadalomszervezodesi rendszere nem a maihoz hasonlo fonok-beosztott viszony alapjan mukodott.
  A masik peldalozas egy Ural hegyseghez kozeli,halasz-vadasz tarsadalom:naluk igaz,hogy van fonok,de csak annyi a kulonbseg az o es a „kozemberek” satoranak berendezese kozott,hogy a fonoknel nehany szormevel tobb talalhato.
  Lehet dobalozni az utopia kifejezessel,de a szocializmus(te is eltel benne),mint tarsadalmi forma mukodokepes,ha nem avatkoznak bele kapitalista modszerekkel,es akkor,ha nem versenypalyan akarunk elni egymas elpusztitasi szandekaval.
  Lassuk be mar vegre,a munkavegzes nelkuli haszonszerzes (profit)maximalizalasa okozza a mokuskerek gyorsulasat.
  De nevezhetnem szelkereknek is,amikor egyre nagyobb szelet gerjesztunk,aminek a vegen a szerkezet nem tudja elviselni a porgesi sebesseget.
  Amit a szocializmus epitoirol mondassz,annyiban hibas,hogy nekuk eszuk agaban sem volt a valodi joleti tarsadalom kiepitese.Egyetlen celjuk volt,a kozosbe beeroltetni az allami vagyont,hogy a gengsztervaltas folyaman privatizalhassak,immaron nemzetidegen kulfoldieknek.
  Allandoan szajkozod,hogy az ember termeszete alapbol hibas,onzo.Ha ez igaz lenne,ma az ember nem allhatna az evolucio „csucsan”.Az embert az osszefogas es az egyuttmukodes emelte erre a rangra,ez volt az oka,hogy le tudta vadaszni pl. a mammutot,valamint maga ala tudta gyurni a nalanal fizikailag sokkal erosebb fajokat is.Ma sajnos ott tartunk,hogy allandoan egymas levadaszasan torjuk a fejunket,nemcsak fegyverrel,hanem mas,bekesnek latszo eszkozzel,ami ugyanugy fegyver,csak nem annak latszik,mert a hatasa csak kesobb jelentkezik.Na ez a kamatos hitel!

  „Ha valaki tolem kolcson ker mondjuk egy millat,de en nem kerhetek kamatot,akkor miert adnek kolcson?Mi motivalna?”

  Abban az igazsagos tarsadalomban,ahol mindenki az orszag lakossaga altal megtermelt valodi ertekbol munkaja alapjan megkapja a rea eso reszt,fizetes vagy ber formajaban,neked soha a budos eletben nem lesz lehetoseged penzt kamatra kolcson adnod,bunozo leszel,mert illegalis haszonra torekszel.
  Erre valaszolj kerlek!Igazsagos ez a felvetes vagy sem? Az igazsagot keresed allitolag,akkor valljal szint!

  „Mi motivalna a bankot?”

  A bank alkalmazottai is allami fizetest kapnak(EZ IS JOL MUKODOTT EGYKORON),igy a bank allami szferaba tartozik.Itt sem letezhet munka nelkuli,kamattal szerzet jovedelem,mert inflaciot gerjeszt!Mindenki teszi a munkajat,olajozottan mukodik a gepezet,es megis megmagyarazhatatlan modon emelkednek az arak?
  Ez csak egyet jelenthet,lopjak a nep penzet!Ez a szivattyu!

  „Mi motivalna az allamot?”

  Az allamot az egvilagon semmi sem motivalna!Az allam ugyanis mi vagyunk.Igy nem erdekunk a munka nelkuli jovedelemszerzes.
  Vagy talan meg sem mi vagyunk az ALLAM?

  39:Nem vilagkepekben gondolkodom,hanem igazsagos tarsadalom lehetosegeben.Ha valami megvalosithato,akkor az mar realizmus es nem idealizmus.
  Neked is csak azt tudom mondani,a penz,mint az arucsere eszkoze,normalis esetben nem valhat aruva,MERT CSAK ESZKOZ!
  Ezt nem vagytok hajlandoak tudomasul venni,a penz nem aru,tehat nem lehet vele kereskedni.Csupan a mar megtermelt javak kereskedeset konnyitheti meg.A penz nem termek!Csak egy szaros papirdarab,amivel munka nelkul akartok valodi aruhoz jutni,ha kamatot kertek!Tudod mi az alhumanizmus?Az,amikor az embereket olyanrol akarjatok meggyozni,hogy kurva jo,ami valojaban a halal folyosoja fele tereli oket!
  Pont ilyenek voltak a kozepkorban a papok!
  Elhitettek az emberekkel,most igaz,hogy szar az eletetek,de majd a tulvilagon jo lesz nektek is.Ideje lenne mar azon gondolkodni,hogy mindenkinek elviselheto legyen az elete.
  Mindenkinek annyi jar,amiert megdolgozik!Igazsagos ez,vagy sem?Valaszoljatok erre, igazsagkeresok!

 45. 47. Suhi 🙂 Ki mondta, hogy az élet igazságos? Igazságos, hogy az igazgató bére 38-szorosa a munkásnak? Igazságos, hogy Etiópiában éhen halnak, nyugaton meg betegek a kövérségtől? Társadalmi szintekre bontva a kérdést, és úgy felelősöket keresve már a híres 50-50%-ig jutottunk el. Ha mindenki vállalná a maga 50%-át, akkor nem lenne, aki elfogadná a kamatfizetést. Ezen a módon is megdönthető volna a rendszer. De volt már szó erről a politikai próbálkozásról, ami kudarcot vallott. Lényegében a lakosság követelte a kamatfizetés lehetőségét.

 46. 48:Tarsadalmi szintekre bontva a kerdest,a nepesseg tudathordozo retegenek van egy fontos feladata,meg kell oriznie azt a csoportot,amit a tudasanal,tapasztalatanal fogva iranyit,ha nem ezt teszi,elfogynak a kornyezeteben elo azonos kulturaju egyedek,vegul megsemmisul a tudathordozo reteg is,mert nem lesz kit iranyitania.Vegeredmenyben egy rakos sejtburjanzashoz hasonlithato folyamat,amikor a gazdatest nem tudja erzekelni a folyamat karos hatasat,mert osszessegeben nem tudja felmerni a rakos sejt elburjanzasanak az okat.A tarsadalmak tekinteteben lathato,hogy azt a reteget eri eloszor a pusztulas,amelyik nem kepes felfogni ezt az okot,mert az informacio nem jut el hozza,igy keptelen a vedekezesre.Sot,a tarsadalmi piramis felsobb szintjen levok meg bele is rugnak egyet-kettot a legalso szinten levo,lemorzsolodasra itelt(mert a tudathordozo reteg nem ovja meg vagy nem ad informaciot a baj okarol)egyedekbe,mert az informacio elottuk is el van hallgatva.Azt csak legfelul tudjak.Igy a kepzeletbeli piramis a talpatol kezdve pusztulni kezd,eloszor a legszegenyebbek,majd azok a hulyek kovetkeznek fokrol fokra,akik ugyan latjak a problema lenyeget,de bekepzelik maguknak,hogy oket bizony nem eri el a rakos sejtburjanzas.Most meg rohognek,de nemsokara szajukra fagy a mosoly!
  Mondd meg nekem legyszives,mi volt pl.az en hibam, a felelossegem!Munkaseveim alatt eladhato erteket termeltem,mindenhez az akkor hatalmon levok altal megallapitott aron jutottam.A media ugyanolyan dicshimnuszokat zengett,mint manapsag.Szerinted milyen informacio jutott le a piramis aljara?Tudod micsoda?Loszar!Ezert ne akarj engem egyetlen szazalekban sem felelosnek tartani.Es azert sem en felelek,hogy egy diktatorikus,idegen fegyverek segitsegevel fenntartott rendszer alatt felhalmozott adossag segitsegevel kamatrabszolgasagba hajtottak az orszag lakossagat.Azert sem en felelek,hogy a szocialista nagyipart felszamoltak,bezartak a banyakat,az osszes vallalatot tonkretettek beleertve a mezogazdasagot is.Tudod kit hibaztass ezert?Azt,aki odadobta a hazadat a KGST-bol a Vadnyugatnak,meg az egymas kezet mosogato kormanyokat,akik mindehhez asszisztaltak.De,ha a kepet meg magasabbrol akarod szemlelni,akkor elsosorban azokat vondd felelossegre,akik tonkretettek a Szovjetunio gazdasagat,aminek kovetkezteben fingert hugyert vasaroltak fel az igy tonkrement iparvallalatokat,egesz Kozep-Europaban!
  Legegyszerubb raharitani mindent a lakossagra,a berbol,fizetesbol elokre,mert fedezet nelkul fogyasztottak!
  Csakhogy ezt ok nem tudtak!Tevedesbe lettek ejtve!Mindez nagyhatalmi erdekek valtozasa miatt tortent,a cel a vilag eroforrasainak megszerzese lett,barmi aron.A dollar lett e cel megvalositasanak az eszkoze.
  A te fejtegetesed szerint a kutyanak a farkabol erkezett az informacio,ami a csovalast okozta.Mindig a fejetol budosodik a lab!A kamatlab is 😀

 47. 49. Suhi 🙂 A lakosság és a vezetés közötti 50-50%-ról volt szó már nagyon sokszor. Az elautókázott vagyonokról, a nyugatimádatról a hazai piac védelme helyett. Erről minden magyar ember tudott, de ugye a kényelem mindenek felett… na meg a státuszszimbólumok, amelyek nélkül kielégítetlen űr tátongana kicsiny lelkecskékben. Sok fogyasztás, kevesebb munka. Erről is volt szó. Mindenki bűnös, a vezetők és a lakosság is. Ártatlanok nincsenek. Aki ilyet mond, az mossa kezeit. Most olvasom, hogy Portugáliában megszorítanak. Miből áll a megszorítás? Elveszik a 13. és 14. havi fizetéseket két évre a havi 1100 eurónál többet kereső állami alkalmazottaktól. ÁFA kulcsot megemelik 6 és 13%-ról 23%-ra. Nálunk mennyi az ÁFA? 30 perccel többet kell dolgozni egy héten… Ezek pedig irgalmatlanul fájnak a portugáloknak. Akkor jöjjenek ide dolgozni és meglátjuk, hogy mit szólnának. Ugye, hogy mekkora különbségek vannak még mindig az országok között? De a magyarok sem különbek. A többség itthon is bort iszik és vizet prédikál. „Az emberiség a saját érdekeinek a fogja.” Méghogy csak a vezetők a hibásak… ehh
  Meg kell barátkozni a tudattal, hogy jólétben élünk. Ennél már csak xarabb lesz. Kulcsgondolat (szintén ismétlem az elhangzottakat): meg kell tanulnunk szegényen élni! Mert most dőzsölünk.

 48. 52:
  Ha meggondolom, hogyan éltek a szüleim megszületésem idején, akkor csak azt tudom mondani, hogy ma mindenki dőzsöl. Az a 37 ember, aki idáig kihűlt, a saját hülyeségének köszönheti, nem a nyomornak. Afrikában van nyomor, azt kell etalonnak tekeinteni. Melike kiszúrta, hogy a kilakoltatás előtt álló család fényképén jól látható a nő kezében az öngyújtó. Fizetni nem tud, de dohányzik. Aki a hadifogságban a kajáját elcserélte cigarettáért, az mind otthagyta a fogát. That is life!

 49. 50:
  Ki tudatositotta az emberekben a Nyugatimadatot?Talan en,vagy a nep onmaga?Nem!Emlekeztek Hofi Gezara?”A kapitalizmus a szakadek szelen,onnan nez lefele,hol van a szocializmus.Mar a humoristak is a szocialis gondolkodasmod hatterbeszoritasat szolgaltak,mi meg egyre jobban sovarogtunk a birtokolhato javak utan.Elhitettek az emberekkel azt is,hogy a magyar termekek szarok,vegyuk inkabb a markas kulfoldit.Erre a reklamra is oriasi penzeket koltottek.Aztan ott van a kultura,na meg a szorakozas.Az angol nyelvu dalok a menok,a magyar nepzene es tanczene egyertelmuen hatterbe szorul.Ennek is meg vannak az okai.Amelyik termeket nepszerusitik,az fog jobban fogyni,mintahogy az a noveny novekszik jobban,amelyik tobb elteto vizet kap.A kulonfele zenei iranyzatok szerepe felreneveles,mar fiatal korban eltavolodnak az anyanyelv szeretetetol,rombolva(ezzel is)a nemzeti tudatot.Ezt elosegiti az idegen szavak gyakori hasznalata,nagyon sokan eloszeretettel helyettesitik a magyar szot,mert novelheti az onertekelesuket.

  „meg kell tanulnunk szegenyen elni!Mert most dozsolunk.”

  Ez egy hamis propagandaszoveg!!!
  Ezt mondd azoknak,akik egy fikarcnyit sem tettek a kozjo erdekeben,ennek ellenere mindenuk megvan.Sokan vannak am!
  Regen volt felso tizezer,most legalabb felmillioan vannak,
  ok tartjak magukat a hunok utodainak 😀 .
  Azt mondod „artatlanok nincsenek”.Mindenki bunos.Hat ez a kifejezes bizony buzlik!Bammeg,vannak am torvenyek,amik szerint a tarsadalom tagjainak elniuk kell,kulonben MEGBUNTETIK OKET.Ne akarj kitalalni olyan torvenycikkelyt,ami alapjan az egesz emberiseget bunosnek titulalhatod.Bunos az,aki a fennallo torvenyekkel szemben vet!Van olyan paragrafus,mely szerint a fogyasztas buncselekmeny?
  Mert ha van,ebben az esetben azok a legnagyobb bunozok,akik tonnaszam nyomtatjak a papirpenzt,hogy munka nelkul sokat fogyaszthassanak.Es lehet kategorizalni is,aki keveset fogyasztott=kisbunozo,aki pedig sokat,az=nagybunozo.
  Megnyugtatlak,a magyar lakossag tulnyomo resze a gengsztervaltas ota fokozatosan fogyasztasa csokkentesere van itelve,csupan morzsak jutnak,ami a letfenntartashoz sem eleg.

  51:
  Nem kotekedni akarok,de rajtad csodalkozom a legjobban!
  Az elettapasztalatod alapjan szet kellene valasztanod az osszehasonlitasaidat az akkori es a mai korulmenyek figyelembevetelevel.
  A haboruk kovetkezmenyekent a koznep nyomora minden esetben a legnagyobb,tartalekok nelkul,nullarol indulva epul fel ujra meg ujra a tarsadalom.Ez megtortent 1945 utan is,az eletszinvonal mai szintre emelkedese az ossznep aldozatos munkajanak koszonheto.Ujjaepitettek az orszagot, bekovetkezett egy vilagviszonylatban ici-picinek nevezheto orszagvagyon felhalmozodas,bar mindent elkovettek ennek megakadalyozasara.
  A magyarsag eletszinvonala ugyan emelkedett a rendszervaltasig,de azota fokozatosan csokken,a tarsadalom a korabban megszerzett vagyont eli fel.
  Mivel a privatizacio megszuntette az eladhato ertekek termeleset,igy az „adossagszolgalat” egyre jobban fokozza a vagyonfelelest.Ne akard nekem bedumalni,hogy ez a veletlen muve,es a hulye magyar nep azert kototte magara a penzszivattyut,hogy munka nelkul dozsolhessen!
  Azt mondod a „Jobbikra”szavaztal,akkor ismered Endrey Antal irasait,abban minden le van irva.Nem a hulye magyar koznep akart az IMF es a Vilagbank tagja lenni,mert azt sem tudta,hogy annak mi a szerepe!Ma mar tudja, aki meg akarja erteni:Orszagrablas.
  Te miert nem akarod ezt megerteni?
  Miert a piramis also lepcsojen allo legszegenyebbekbe es a mozgathato sakkfigurakba rugsz bele?
  Miert nem annak okat keresed,hogy ezek a sakkfigurak nem ugy mozognak, ahogy a kozjo szolgalata megkivanna?
  Miert nem foglalkozol a valodi okokkal,ami ezt az orszagot erre a szintre lezullesztette?
  Te,aki intelligens ember letedre foglalkozol az elet szinte minden teruletevel,es annak is tartod magad,hogyan tudsz a szolidaritas legkisebb jele nelkul igy belerugni a „fejlett,civilizalt” tarsadalomnak nevezett konyortelen rendszer emberi mivoltukbol mar kivetkoztetett, elbutitott egyedeibe?Nem felsz,hogy egyszer neked is le kell vetkoznod?

 50. 52. Suhi 🙂 Szerintem fogalmak magyarázásával igyekszel igazolni állításod. Jelen esetben a „bűn, bűnös” fogalmát. Ismered azt a pszichológiai elméletet, amikor az áldozatot jelölik meg bűnösnek? Létezik olyan, hogy az áldozat képtelen kilépni áldozati szerepéből, lényegében keresi azt, egyfajta mártír szerepkörre vágyik. Jogi értelemben áldozat. Nade pszichológiai értelemben… De ez talán kicsit sánta hasonlat volt. Valójában mindenki spekulálni akar(t), jobban élni befektetett munka nélkül. Sajnos az 50-50%-os felelősséget továbbra is vallom. Bárcsak igazat tudnék adni Neked. Én is megkönnyebbülnék.

 51. 52:
  Élvezettel olvasom dörgedelmes szavaidat, de nekem úgy tűnik, hogy az indulattól nem látod tisztán a leírt sorokat. Nem a háború után születtem, hanem a Nagy gazdasági Világválság végén. Apámék akkor béreltek egy szoba-konyhát a Kazinczy utcában, és esténként ettek vöröshagymát kenyérrel, amire csapvízet ittak. Anyám parasztlány volt, apám vasmunkás proli. Szóval nekem te ne szövegelj. Apám szorgalommal, önképzéssel kimászott született sorsából. Nekem meg lehetőségem volt látni, hogy miképpen élnek azok, akik közül kimászott. A különbség az akkor és a most között, hogy akkor fröccsöt ittak zárásig a csehóban, most pedig Borsodit a bowling bálya mellett. A végeredmény ugyanaz.

  Kíváncsi vagy miért hűlt ki (nem megfagyott) 37 ember? mert hülye mint a segg. Nem tudták, hogy ha az ember hidegben van és a testhőmérséklete leesik 35 °C alá, akkor nem fázik, hanem álmos lesz, nagyon álmos lesz, tehát szépen elalszik…ÖRÖKRE.

 52. 47.
  Hát nem tudom pontosan milyen volt az ősközösség, mint ahogy nem ismerem a mai hasonló népek életét se!
  De abban biztos vagyok, hogy gyakorlatilag mindenhol van főnök! Mert ez egyszerűen muszáj! Mégha nincs is, biztos kerülnek olyan helyzetbe ahol dönteni kell, és ezt valakinek meg kell hozni…
  Az a néhány szőrme lehet nekik pont akkora különbség, mint nekünk egy suzuki és egy merci között!

  Egyébként főnök nélküli közösséget és olyan helyen tudnék elképzelni ahol:
  1. gyakorlatilag végtelen a kajaellátmány
  2. kis népsűrűség (nincsenek háborúk)
  3. élelemszerzésen kívül nincs más kötelező közösségi munka (pl. tüzelőgyűjtés)
  -vajon mennyi ilyen hely van a földön???

 53. 53:
  Gloucester 😀 Szerinted egy torvenyek altal szabalyozott tarsadalomban elvezhetnek csoportok olyan elojogokat,melyek alapjan az altaluk hozott torvenyeket folyton folyvast athagjak?
  Raadasul az okozott karokat ugyanugy el akarjak teriteni az egesz tarsadalomra,ami az elobbiek alapjan jogszerutlenul mukodik(?),mint a szinten jogszerutlenul felhalmozott adossagnak nevezett modernkori hadisarcot.Szerinted van ehhez joguk,ha masok erdekeinek kepviseletet felvallaltak?
  Tudod kinek az erdekeit kepviselik?Kizarolag a profitmaximalizalaset.Ma mar mindent a gazdasagi ertelemben vett hasznossag vezerel.Egyetlen szervezesi alapelv letezik,ez pedig egy globalis,mindenek felett allo profiterdekeltseg.Minden mas elkepzeles error uzenetet ad a szoftverekben.
  „valojaban mindenki spekulalni akar(t),jobban elni befektetett munka nelkul”.
  Hat,bizony ez a gondolat is santit,az elotte levo pszichologiai pedig mar fellabu,mankos eset! 😀
  A valos helyzet az,hogy a bunosok az aldozatok nyakaba akarjak varrni az elkovetett disznosagokat.
  Spekulalni pedig kizarolag az tud,akinek van erre felhalmozott tokeje!
  Szerinted az a lakossag,amelyik legalabb 90%-a mar a szocialista idokben is a mindennapos letszuksegletek kielegitesere koltotte minden jovedelmet,szerinted rendelkezett ilyen tokevel?

  54:Tibor ba!
  Ha megnezed a hozzaszolasomat,abbol kitunik,hogy altalanossagban HABORUK utani helyzetrol beszeltem.
  A te szuletesed idopontja is haboru utanra teheto! 😀
  Minden vesztes haboru trianoni kovetkezmenyekkel jart.
  Az elso vilaghaboru gazdasagi vesztesegeivel legalabb egyenertekunek tekintheto(de azt joval meg is haladhatja)a rendszervaltassal okozott karokozas.Innen mar nem lesz felepules,a „gyoztesek” ezzel tisztaban vannak,de a jateknak meg nincs vege.
  Kepzeld az en dedapam tagja volt annak a szekely hadosztalynak,aminek tortenetet nemregen Foldi Pal irta meg.
  Az elso vilaghaboru utan mar nem tudott visszamenni Aradra,igy Baranyaban telepedett le.
  Az en Anyam a TEESZ-ben dolgozott,Apam pedig kertesz,majd epitoipari munkas volt.Gyerekkoromban zsiros es cukros kenyeret ettem.Mi is berlakasban eltunk.
  Nem ertem a problemadat,amikor azt kozlod:”Szoval nekem te ne szovegelj”

  55:Arwind

  A fonokseg fogalmat,olyan ertelemben nezdd,amikor a vezetes vagy iranyitas a kozosseg akaratabol olyan szemelyek kezebe kerul,akiket a vezeto posztrol barmikor eltavolithattak.
  Vagyis a vezetonek valasztott barmikor levalthato volt.
  Ezeknek a vezetoknek feladata elsosorban a tarsadalom erdekeinek szem elott tartasa,maskeppen a csoport megvonja toluk a bizalmat,vagyis foloslegesse valik ezen egyedek fenntartasa.

 54. 56.
  Én elfogadom, biztos lehetséges normálisan élni ősközösségben! De abban is biztos vagyok, hogy egy főnöknek mindig többet lehet mint a többinek!
  Egyrészt egy ilyen törzsben is baromira számít ki honnan jön, vagyishogy ki volt a szüleje! Aztán próbálj meg a „primitíveknél” leváltani egy sámánt!
  Az a baj, hogy mi saját fejünkkel nézzük ezeket az embereket, és innen nézve tényleg tök egyszerű a társadalmuk, de szerintem egy ilyen közösségben élőnek legalább annyi munka beilleszkedni mint nekünk!
  Képzeljétek el, hogy valaki ősközösségben nő fel és megtanulja, hogy a sámán közvetít az istenekkel! Az ő számára, hogy a fenébe lesz visszahívható egy sámán, hiszen nem tudja mi az igazság, honnan tudná???
  Vagyis nekünk tök triviális kintről nézve, hogy a törzsfőnök egy béna, de nekik ez nem látszik!
  Mink is leváltanánk az orbánt ha teljesen világos lenne, hogy ő bénázik! De nem világos, mert ezer dolog lehet, pl. gonosz bankok, befektetők, vakolók, unió, stb.!

  Szerintem minden ember a saját világához igazodik, mi is ebbe nőttünk bele! Ha pedig csak annyira leszünk értelmesek amennyire a világunk bonyolultsága megkívánja, akkor hogy emelkedjünk fölébe?

  Ez akkor most azt a szomorú tényt jelenti, hogy nincs tökéletes társadalom???

  Ha pedig a fejlődést nézzük, akkor mégegy problémával számolnunk kell! Tegyük fel, hogy létezett tökéletes társadalom, és ez az ősközösség volt! De akkor mért fejlődtünk ide???
  Vagyis tökéletes-e az a táradalom amely nem tudja kontrollálni a fejlődését???

 55. 56. Suhi 🙂 „Spekulalni pedig kizarolag az tud,akinek van erre felhalmozott tokeje!
  Szerinted az a lakossag,amelyik legalabb 90%-a mar a szocialista idokben is a mindennapos letszuksegletek kielegitesere koltotte minden jovedelmet,szerinted rendelkezett ilyen tokevel?”

  Ahmm, autóra és benzinre volt tőke, de értelmes befektetésre nem. Saját tőke nélküli hitelfelvételre volt spekulatív ötlet, úgymint lakásvásárlás, autóvásárlás, értékpapír vásárlás, de értelmes befektetésre nem. Szerintem mindenki spekulálni akart. Akinek volt tőkéje azért, mert azt akarta fialtatni munka helyett, akinek meg nem volt tőkéje azért, mert okosabb akart lenni a banknál.

 56. 57:
  Termeszetesen nem oskozossegben kellene ma elnunk,viszont a terulet kozos birtoklasa mindenfelekepp ildomos lenne.
  Ezen belul mindenki kepessege es szorgalma alapjan reszesulne a megtermelt javakbol.Ennek alapjan ervenyesulhetne a valodi kivalasztodas,a tarsadalom lehuto retege elsorvaszthatova valna.
  Legfontosabb a munkamegosztas,mindenkinek lehet munkat talalni,amivel mindenki hasznara valhat.
  Kerded „akkor miert fejlodtunk ide???”.Ennek Istentol jovo okai
  vannak.:D Onzo emberek megtalaltak a modjat,hogyan lehet munka nelkul jobban elni,mint masok.Kitalaltak a kamatot es megtettek Istenuknek.Egyszer mar biztosan,de lehet,hogy mar tobbszor is eljutott az emberiseg az atomkorszakba.Erre irasos bizonyitekok vannak,de kezzel foghatoak is.

  58:Gloucester!Szerintem itt egy bakot lottel! 😀 „Ahmm,autora es benzinre volt toke”.A munkavegzesert kapott jovedelem felhasznalasa mindenkinek maganugye,arra hasznalja fel,amire akarja.Van aki a kocsmaba hordja,van aki autora es benzinre kolti.Senkinek semmi beleszolasa nem lehet,ha az illeto megdolgozott erte.
  Az „atkosban” a munkasosztaly zome teljesitmenyberben dolgozott,legtobb termelo egysegben darabberert.Ezeket az eladhato termekeket joreszt a szovjet piacra termeltuk,es kaptunk erte cserebe mast,ami nekunk nem volt,pl.olajat.
  A munkas darabbere (mindenkit beleertve,aki a kesztermekkel annak elkeszulteig valamilyen munkamuveletet elvegzett)nem erte el a kesztermek ertekenek 10%-at sem.Azt mondtak azert ilyen keves a ber,mert kell az oktatasra,egeszsegugyre,stb.
  Ezek az allam altal kizsakmanyolt emberek ennek ellenere tudtak sporolni,mert sokan foglalkoztak munka mellett mas, jovedelemkiegeszitest nyujto tevekenyseggel.Na nem uzsoraval!
  Hogy a fenebe mered te ezeket az embereket elmarasztalni.Ezek az emberek megdolgoztak a penzert,a fizetesert,ami szerinted toke.:D 😀 😀

 57. 59. Suhi :-)Miért lőttem volna bakot? Mert számon kérem, hogy mire költik a pénzüket? Ha elszórja (értsd: külföldi tőkéseknek adja) a nehezen megkeresett tőkéjét, akkor ne csodálkozzon, ha kisemmizik. Eddig Tibor bá’ fogalmazta meg a legtömörebben, ezért bemásolom mégegyszer:
  „Vannak oly elszánt fiatalemberek akiknek, nem kocsi lesz az első céljuk, hanem kert, tanya… megszerzése. Bár ez a szemlélet manapság nem divatos! Nagyapám is azon a véleményen volt, hogy elébb legyen ól, utána az ólba malac, majd szekér… no ezt a világlátást kell értelmezni.”

 58. 61:Gloucester 😀 Mert kevered a toket a munkaberrel.”Vannak oly elszant fiatalemberek akiknek,nem kocsi lesz az elso celjuk,hanem kert,tanya megszerzese.” Oke!Csak azt elfelejtitek kozolni,hogy az a fiatal,aki ilyen celt tuz ki maga ele,hogyan tudja megvalositani mindezt!Nincs munkalehetosege szinte senkinek,ha valaki palyakezdokent veletlenul munkat talal,megoregszik,mire osszesporolja a tanyara valot.Es ha veletlenul sikerul egy ilyen ingatlanhoz hozzajutnia,ezaltal biztosithatja a letfenntartasat a ma torvenyileg eloirt idiota szabalyrendszerben?
  Meg egy megjegyzes,a tobbseg nem szorja el ugy a penzet,ahogy te felveted,es ha nem adja a multiknak a penzet,akkor ehen hal,mivel az egesz feldolgozo ipar es ertekesitesi lancok az o kezukben vannak.

 59. 61. Suhi 🙂 Ha azt olvasod ki a hozzászólásomból, hogy keverem a tőkét a munkabérrel, akkor nem magyarázok tovább. Nem keverem, de belemagyarázod. 🙂 Ha tudnád, hogy hány olyan fiatalt ismerek, aki azért küzd, hogy kocsit vehessen lakás/tanya helyett. huhúúú, rengeteget. És természetesen egy tanya megszerzése önmagában nem biztosítja a létfenntartást, de ilyet nem is állított senki. Ellenben arra nem kaptunk választ, hogy egy autó megszerzése miért volna indokolt legelőször. Sok esetben tanulmányi időszak alatt. 🙂

 60. 62:Mert ma arra harapnak a nok!Ez egy evolucios problema!Auto nelkul nincs lehetosege a fiunak lanyhoz jutni!Azt mondod hulyeseg!Ezt egy muszlim ismerosom mondta,es igaza van,akkor tudsz szaporodni,ha rendelkezel minimum autoval,de azert egy peco sem artalmas dolog! 😀

 61. 60, Gloucester:
  Az idézetet nem Tibor bátyánk fogalmazta meg, hanem én. Még valamikor tavasszal.
  61, Suhi: nem a munkahely elvesztése vagy találása lesz a legnagyobb probléma, hanem „a jövő héten mit fogok enni” ?
  63, Suhi: a semmire minek szaporodni ?! A nő ne a kocsira harapjon, hanem a házikolbászra. 10 évembe telt mire meg tudtam venni 1490 m2-es zártkertet…gondolhatod, hogy mennyi munkaviszonyom lehet összesen !
  Apám 17 éves VW Golfjával járok, ezt tankolom, ezt szervizelem. Távolsági közlekedésre tökéletesen megfelel. Új kocsira – meg erre a kevés időre – meg felesleges spórolni. A közeljövőben úgyis változások lesznek a használt autó-piacon! A lenézett-kis fogyasztású Suzukik értéke hamarosan megnő.
  Suhi, ismét a „3 millió koldus országa” leszünk…ezen nem tudunk változtatni. Társadalmak, civilizációk jönnek és tűnnek el ebben az evolúciós versenyben.

 62. 64:Janos
  Ha mindannyian fejre is allunk,a no,mint a teremtes zaloga,mindig azt valasztja,ami a szaporodas elosegiteset legjobban megvalositja!Hiaba kinalod neki a kolbaszodat 😀 amikor O az autora es a hazra vagyakozik,mert igy biztosabb lesz az utod felnovese.
  Nem versenyben vagyunk,hanem zsakutcaban.

 63. 57.

  A társadalom fejlődése mindig az egyedek fejlődésének kivetülése. Ami bent azt kint, ami fent az lent is. Nincs olyan, hogy a gonosz zsidrákok. Vannak,meg mindenféle más nemzetü egyed is szép számmal, persze.A baj az, hogy csak éppen azzal fognak meg minket amikben ők a királyok: a saját fösvénységünkkel.
  Tehát a mi rossz tulajdonságaira rájátszva jutottak hatalomra. Kezdve a kalmárokkal. Nem számít csak én is jól járjak-gondolta a palesztin narancskereskedő. Utána már csak nézhetett.

  Egyedi fejlődésünk(főleg pszichikai, de testi szinten is egyébkéntstb.) ezen az evolúciós állomáson áll jelen pillanatban. Tehát ami történik a világban az normális velejárója a dolgoknak. Hiszen képesek vagyunk megszüntetni önnön létfeltételeinket, saját nyakunkra ültetni piócákat kik csak szívják vérünket.
  Hogy történhetett mindez? Úgy, hogy az emberek nem mernek összeállni, nem mert lelkületük megváltozott. Gondolkodásuk csapdájában vannak. Azt gondolják, hogy egyedül vannak, mivel egyedül is vannak. Egyedül maradtunk hiszen félelem uralja az elménket, ráadásul nem is értjük nagyon, hogy pontosan mi történik velük.
  A nagytöbbség számára csak külsőleg tűnik megvalósíthatónak a közösség mint olyan elképzelése, úgy értem „külsőleg”, hogy elméletileg megvalósíthatónak. Belsőleg már lehetetlenség megvalósítania mert elméje kondicionáltsága már nem teszi lehetővé ezt valójában.

  Nem értjük, hogy miért épültek a panelházak úgy ahogy. miért ilyen a kialakítása.
  pl. nincsenek közös helységek. A konyha kicsi így a család nem tud egyszerre vacsorázni. A család mint az egységre utaló fogalom csökken ezen lakás-szerkezet miatt.
  Ráadásul ezek a házak sok esetben(ha nem ezek akkor egy valamilyen irodaház a közelben) a templom fölé nyúlnak. Ezzel is kicsinyítve a vallási jelképeket.
  Eközben óriási mértékben mosták az agyunkat, hogy így meg úgy legyek egyedi. Oszt csináltak sok nagyon egyedi metroszekuxális „tömeggyurkát”.

  Szóval ez a társadalom olyan amilyennek jelen pillanatban lennie kell. Itt sokan értik a dolgokat. Vagyis az alapproblémából keletkező következmények magyarázatát, de példának okáért nem látják, hogy az a mindenkiben jelen levő érzés, pl. hogy én kitűnök a tömegből. Hogy én a világtól totálisan elkülönült entitás vagyok az alapja mindennek.
  Ennek nyilvánvaló és legalapabb példája a vastag aranynyakláncos hájas-izmos cigánykeverék, aki úgy vonul végig a plázán, hogy a világ az övé.
  De itt megemlíthetünk sok felvilágosult blogolvasót is aki komolyan harcol az állítólagos igazáért. Mintha nem lenne amúgy is torz a szemüvege(neki is). Mindegy, hogy mit gondol a másik, csak az a fontos, hogy elismerjék amit ír.
  Úgyanígy vannak az országok is, pl. tuti egy igazság van és az nem lehet másé csak az enyém. Ha nem így van akkor először is hazudsz, ha meg tovább szívózol akkor úgyis kinyírunk.

  Szóval el nézem ahogy itt vitatkoztok és megértettem, hogy totálisan ez van kicsiben is. Örökös harc.
  Örökös harc a munkahelyen, a társadalom összes kis zeg-zúgában. „Nekem van igazam”-ok hangzanak el mindenhonnan. A felszínen a hamis udvariasság nevében persze kicsit jópofiznak hozzá, de akkor is azt gondolják belül. Nincs igazi kommunikáció az emberek között. Ezenkívül mohók és önzőek. Csak azt nem szabad elfeljtenünk, hogy ők nem „hülyék”, hanem ők ezen a szinten állnak, a hülye szinten.De azért emberek. Az is csak intelligencia tekintetében tudd többet náluk, aki nem képes a hülyeségükből fakadó szerencsétlenségükben is meglátni bennük az embert. A politika sem látja az egyedeket, csak címkéket, hogy: pl.tömegek. A gyerekeket felrobbantó terrorista is csak annyit, hogy pl.: hitetlenek. Címke és nincs ember.

  Igazi emberi kapcsolatok híján hamarabb végünk lesz mint gondolnánk. Ehhez azonban szükség van túllátnunk a következményeken. Ezért mondják végső igazságnak azt, hogy csak a szeretet az út. Azért mert logikailag is ez az egyedüli evolúciós lehetőségünk. Hiszen az emberek egojának szintje mára már elérte a kritikus szintet és a folyamat mostanra gyorsult be. Csak már elcsépelt lett ez a kifejezés, akárcsak sok más is. Önző magányosodási folyamatunkat a többre irányuló igény (nem is igény ez hanem egy hamis vágy) tökéletesen táplálja. Aztán mindenki totál szarul érzi magát meg depressziós lesz. Hihetetlen látni, hogy a társadalom hogyan omlik össze emberi mivoltában, tartásában.
  valamelyik nap kimentem a piacra. Hűha!
  Árusokkal beszélgettem, néztem az emberek arcát, viselkedését, hallgattam panaszkodásukat. Kiabálni szerettem volna, hogy hé! ébredjél már fel! például úgy, hogy a kofa ne akarja átverni a vásárlót, a vásárló ha meg egy 1000-sel többet kapna vissza akkor azt vissza kéne adnia. Ha az emnberek tudatáig nem jut el, hogy amit megtesznek egymással azzal formálják a társadalmat és magukkal is cselekszik végső soron.
  Ugyanígy a természettel. Itt sincs egységérzet, ezért tudd a rövidtávú gondolkodás győzedelmeskedni. Innen tovább kell lépnünk, de ezen evolúciós szinten ez szükséges az életben maradáshoz, tehát az emberek nagy-többsége nem képes továbblépni. Róka-fogta csuka.

  Persze tudom, hogy az se volna jó ha mindenki mostanában felébredne, mert most már fizikai akadályai lennének a dolognak. Abban az esetben a keveseknek se lenne meg azon kevéske esélyük ami most még a rendelkezésükre áll néhány előkészítésre alkalmas lehetőség formájában.

 64. 66:Par mondatban is leirhattad volna a lenyeget.Az evolucios szelektalodasban a megmaradas elsorendu zaloga a csalad intezmenye.Mino erdekes,hogy liberalis gondolkodasu ertelmisegunk cselekedetei ennek tonkretetelere iranyulnak.
  Mar kisgyermekkorban az onmegvalositast sulykoljak az emberpalantakba.Semmi mas nem letezik,csak az egyen!A globalista gondolkodasmod kimuveli a totalisan onzo,egyuttmukodest kizaro eletmodban boldogsagukat kereso egyedeket.Lehet ilyen utodokra bizni jol mukodo tarsadalmak felepiteset? Nem!Akkor mit lehet tenni?
  Mutass ra a vegso igazsagra!A szeretet nem mukodik,megmondom miert.Hiaba szereted azt az embert,aki nem viszonozza erzelmeidet.megis,szerinted mi az oka,hogy az ember idaig jutott?
  Ha felebrednenk mindannyian,ahogy felveted:”Abban az esetben a keveseknek se lenne meg azon keveske eselyuk ami most meg a rendelkezesukre all nehany elokeszitesre alkalmas lehetoseg formajaban.”
  Aruld mar el nekem,milyen nehany elokeszitesre alkalmas lehetosegre gondolsz?Es kik lesznek azon „kevesek”?

 65. 67!
  „Az evolucios szelektalodasban a megmaradas elsorendu zaloga a csalad intezmenye.Mino erdekes,hogy liberalis gondolkodasu ertelmisegunk cselekedetei ennek tonkretetelere iranyulnak.”

  Ebben tökéletesen igazad van Suhi.Mi is hárman három felé vagyunk..De abban már nem igazán értek veled egyet,hogy az önmegvalósítást sulykolják a gyerekekbe.Mert mi hárman háromfelé vagyunk,de igenis a szeretet,az összetartozás,összetart minket,és az hogy csak így lehet haladni,mert ez a világ van, ezt próbálom én is átadni a gyerekemnek,hogy azért nem kell elválni,meg össze-vissza élni,mert nem vagyunk együtt.Igenis tartozhatunk össze ,és dolgozhatunk ,tarthatunk össze,már csak azért is..És ha ezt látja,és azt is hogy ez hogy működik,és mitől tud működni,meg tudja tanulni,meg belé tudom sulykolni..Mert muszáj,ha életben akar maradni.Mert egy rossz lépés,egyetlen kis hiba,és rögtön elölről kezdheted az életed,a start vonalra kerülsz újra..Mindent meg kell becsülni..

 66. 68:
  „abban mar nem igazan ertek egyet veled,hogy az onmegvalositast sulykoljak a gyerekekbe”

  Pedig ez a tapasztalat!A gyerekeket nem a szulok nevelik,ok el vannak foglalva a letfenntartashoz ma nelkulozhetetlen penz eloteremtesevel.A gyerekek ugyszinten a penz buvkorebe kerulnek
  viszonylag tul koran.
  A szulok keptelenek atadni az evolucio soran szerzett tapasztalataikat,a gyerek tulelese erdekeben,mikor mar ok is nagyreszt elfelejtettek mindent,ami a termeszettel osszekototte az embert.Ezt az elszakitott fonalat a penz helyettesiti,melynek esetleges hianyara nem tud felkeszulni,vagy nem tudja helyettesiteni mas eszkozokkel,pl.
  arucsere,mert az arutermeleshez is hulyeve valt,vagy nincsenek birtokaban a termelesi eszkozok.Utobbi a legfontosabb,ha nincs hol talajt fognod,legnemuve valsz,mintha meg se szulettel volna.Nincs fold,aso,kapa,csak a nagyharang!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük