(558) JFK

Tibor bá’ online

öKözel 48 éve annak, hogy J.F. Kennedyt megölték, amióta számtalan írás, könyv jelent meg, de az emberek érdeklődése nem csökkent, mert a homály nem tisztult. Most, 2008-ban az Orbis Books kiadó gondozásában megjelent James Douglas – JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters [Kennedy és a Kimondhatatlan: Miért kellett meghalnia és miért van neki jelentősége]. A könyvet külön aktuálissá teszi a párhuzam JFK és Barack Obama között. Hasonló körülmények között Obama nem a Kennedy által választott utat követte, hanem utódjáét, Johnson elnökét, mert az afganisztáni háborút 34.000 amerikai katona odairányításával tovább fokozta. Közben nem lehet szabadulni a gondolattól, hogy minden egyes döntésénél Obama elnöknek eszébe jut Kennedy elnök szomorú sorsa.

Douglass argumentuma igen valószínűvé teszi, hogy Kennedyt a „kimondhatatlan” erők ölték meg. [A hitpszichológiai munkáiról (is) híres amerikai író, Thomas Merton (19151968), a Gecsemáné kolostor trappista szerzetese által kreált figura]. Az ok: a hidegháború harcosából békepártivá avanzsálás.

Douglas egy egész sor új keletű információra támaszkodva kijelenti, hogy JFK a katonai-ipari komplexus részére komoly veszélyt jelentett, ami miatt el kellett őt távolítani a CIA által kidolgozott konspiráció segítségével. A történetet végigkövetve kiderül, hogy a CIA lábnyoma mindenütt fellelhető. A főkérdés persze az, hogy miért és ki által? Ha kimutatható, hogy Kennedy, mint politikai megoldástól, elfordult a háborútól, amit a tábornokok és a titkosszolgálat melegen ajánlott, és békés megoldásokat keresett, akkor az eltávolításának motivációját már meg is találtuk.

Továbbá, világosan kimutatható, hogy Oswald egy halálos játék balekja volt, és a katonai/hírszerzői apparátus erők működtek közre az egész idő alatt. Majd a nyomozás során keletkezett anyagokból a szerző kimutatja, hogy a merénylet visszavezethető a CIA-hez. A következő lépés a történelmi áttekintés, aminek során kiderül, hogy Kennedy óta egyetlen elnök se volt hajlandó szembehelyezkedni a „nemzetbiztonsággal” kapcsolatos követelményekkel. Mi mást lehetne feltételezni, mint hogy az elnökök sorra kaptak egy üzenetet, amit valamennyien megértettek. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy Raymond McGovern, aki 27 éven át volt CIA analizátor, egy új keletű interjúban kifejtette, hogy a CIA-nek két, párhuzamos alosztálya van. Az egyik végzi a kiértékeléseket az elnök részére, a másik pedig a titkos eljárásokat végzi saját belső törvényei szerint.

Lépjünk vissza a történelemben. 2000-ben bizonyos anyagoknak lejárt a tikosítása, ezekből kiderült, hogy 1961 januárjában beiktatott Kennedyt a CIA behúzta a csőbe. Az 1961 áprilisában megkísérelt és elbukott Disznó öböli invázió kudarcáért a CIA Kennedyt tette felelőssé. Lásuk, mi történt! A CIA és a Pentagon meg akarták buktatni Castrót. Ennek érdekében kubai menekültekből toborzott csapatokkal támadták meg Kubát. Kennedy nem adta a nevét az invázióhoz, mégis a kudarcért őt okolták. Miközben a CIA megtudta, hogy az oroszok,  a támadást megelőző egy teljes héttel értesültek a tervekről. És akkor most jön az elképzelhetetlen. A CIA Kennedyvel nem közölte, hogy az oroszok tudnak a tervről és így természetesen Castro is. Ennek ellenére a támadást nem fújták le. Miért? Hogy Kennedy nyakába varrhassák. Bár mindent nem látott át, Kennedy kirúgta a CIA vezetőjét Allen Dullest (aki később a Warren vizsgáló bizottság vezetője lett). Ezt követve JFK egyetlen tanácsadójára se hallgatott. 1961-ben a katonai vezérkar követelte, hogy küldjenek katonákat Laoszba. Ehelyett Kennedy megparancsolta a Genfi Konferencián résztvevő Averall Harrimannak: „Megértetted? Békés megállapodást akarok Laosszal. Nem küldök oda katonákat.” Ugyancsak 1961-ben történt, hogy a tábornokok követelték, hogy atombombákat vessenek be Berlinben és Délkelet Ázsiában. Kennedy kezeit a levegőbe felvetve a következőkkel kommentálta: „Ezek meg vannak őrülve.” Nem volt hajlandó lebombázni Kubát, ahogy azt az 1962-es Kuba rakéta krízis idején a katonák javasolták.

1963 júniusában Kennedy az Amerikcan Universityben egy nem várt beszédet tartott, amiben felhívást intézett az atomfegyverek totális betiltása érdekében, amivel párhuzamosan be lehetett volna fejezni a hidegháborút. Néhány hónappal később Nyikita Hruscsovval aláírta az atomkísérletek részleges betiltásáról szóló megállapodást. 1963 októberében kiadta az utasítást, hogy az év végéig 1000 amerikai katona hagyja el Vietnámot. Mindeközben titokban a KGB-n keresztül titkos tárgyalásokat folytatott Hruscsovval. Ez a kimagasló békepártolás – mutat rá Douglas – egyértelműen az amerikai „nemzetbiztonság” híveinek elképzelésével ütközött. Kennedy köztudottan részt vett és maradandóan megsebesült a II. világháborúban. Tökéletesen tisztában volt a háború borzalmaival, és azt is világosan látta, hogy tábornokai a háborúk megszállottai. Többször megjegyezte magánbeszélgetéseiben, hogy egy katonai hatalomátvétel nem elképzelhetetlen. Az aggódó feleségének egy nappal a merénylet előtt azt mondta: Ha valaki egy távoli ablakból le akar lőni, senki se tudja megakadályozni, akkor pedig minek idegeskedni miatta.

Végül is ki ölte meg? Douglass könyvében jelentős mennyiségű bizonyítást tálal fel, amelyeknek egy része régi, egy másik része új. Ezekből az derül ki, hogy a CIA titkos tevékenységet fejt ki nemzetbiztonsági érdekből. A gondolkodó olvasó ezek láttán csak meglepődhet, hiszen világosan látszik, hogy az ország kormánya, hírközlő szervei, az akadémiai intézmények és valójában az egész társadalom 1963. november 22-től egészen a mai napig meg van győződve arról, hogy az igazság „kimondhatatlan” vagyis nem kideríthető. Aki ezt nem fogadja el, azt egy legyintéssel intézik el: összeesküvés hívő. A félelem és a bizonytalanság megakadályozza a merénylet körülményeinek a feltárását, ráadásul az terjedt el, hogy az igazság már nem is lényeges. Pedig nagyon is számít, mert tudjuk, hogy JFK óta, egyetlenegy elnök se mert szembe menni a katonai-ipari-hírszerző komplexussal, pedig köztudott, hogy Pax Americana polip karjait kiterjesztette 130 országban több, mint 750 katonai bázisába. Azt is tudjuk, hogy a háborúkban elszenvedett vér és dollár vesztesség csillagászati. Sok minden köztudott, és még több minden van, ami nem ismert, vagy csak nem akarjuk megismerni.

Amennyiben a „hivatalos” gyilkost, Lee Harvey Oswaldot sikerül kapcsolatba hozni az FBI és a CIA szervezetekkel, akkor logikus, hogy nem volt egy magányos, kissé hibbant gyilkos. Márpedig számtalan bizonyíték van arra, hogy Oswald úgy mászkálta be az egész Földet, mint egy sakkfigura, és amikor a játéknak vége volt, akkor a sakkfigurát „leütötték” a dallasi rendőrkapitányságon. Oswald után eredve Douglass felteszi a kérdést: Miért nézte el, sőt támogatta az a kormány Harvey Oswaldot, amelyiket oly csúfosan elárult? Mert, hogy is volt? Oswald a CIA U-2 kémrepülők japán bázisán dolgozott, majd dezertált és a Szovjet Unióban kért menedéket, ahol elítélte szülőhazáját és elvett egy orosz nőt feleségül, mialatt Gary Powers vezette U-2 kémrepülőt lelőtték az oroszok. Ezt követve az amerikai nagykövetség segítségével visszatért Amerikába, ahol T.Raikin, egy eszeveszett antikommunista fogadja, akinek igen jó kapcsolatai voltak a titkosszolgálatokkal. Oswald simán megúszta a múltját és letelepedett Texasban, ahol összejön George de Mohrenschildt nevű orosz antikommunistával, aki szerez neki egy állást egy térképészeti  vállalkozásnál, akik az amerikai hadsereg részére dolgoznak, beleértve a U-2 kémrepülő útjának geográfiai értékelését. Mohrenschildt 1977-ben öngyilkosságot „követett el”, amikor a Warren bizottság hozzáért a kihallgatással. Egyáltalában, Oswaldon kívül túl sokan haltak meg. 1963 áprilisában Oswald új állása a Reilly Coffee Companynál van, amelynek tulajdonosa a CIA kapcsolatokkal rendelkező William Reily. Különben a vállalat közvetlenül az FBI közelében van. A következő hónapokban Oswald szinte éjjel nappal CIA ügynökökbe bukkan. A feltárások szerint olyan dolgokat művel (célzás gyakorlás, elmegy a mexikói orosz követségre, Castro ellenesnek kiáltja ki magát, majd fordítva, Castro barátnak) ami alkalmassá teszi egy merénylet elkövetésére.

Egy rövid ismertetőbe nem fér bele a sok száz apró mozaik, amelyek mind a titkosszolgálati összeesküvésre mutatnak. Ott van például Abraham Bolden, az első néger ügynök, akit maga Kennedy vitt a Fehérházba. Bolden figyelmeztette az elnököt, hogy merénylettől tart. November 22. után letartoztatták és bebörtönözték. Boldent a könyv szerzője hét alkalommal interjúvolta meg, melyek során az interjú alanya feltárta a november 2.-ára tervezett, majd elvetett merénylet elképzelést.

Végül, van-e a könyvnek relevanciája a jelennel? Több mint kívánatos. Az nem megállapítható, hogy pontosan ki, kik vannak a CIA mögött (talán Gedeon tud adni erre választ), de, hogy a világot a CIA irányítja, ahhoz semmi kétség nem fér, amihez a mainstream média statisztál, az a napnál is világosabb. 

61 gondolat erről: „(558) JFK

 1. JFK meggyilkolásának szerintem oka volt, hogy elkezdte csökkenteni a FED hatalmát, avval hogy a 2 és 5dollárosok kibocsájtását vissza vette volna állami kézbe(45 milliárd akkori dollár értékben).

 2. 1: Az 1 $ bankjegyet (amiből a legtöbb van forgalomban) miért hagyta (volna) meg a FED-nek? Kivitelezhetetlen! Szerintem ez kacsa.

 3. üdv Tiborbá és Mindenki.
  Mind tévedésben vagytok! Kennedyt ugyanis Rákosi lövette le. Bizonyítékul mellékelek egy keresztlevelet, amely szerint Oswaldot, Oszvald Sándorként anyakönyvezték, tősgyökeres magyar hazafi volt, a táncdal énekesnő Oszvald Marika édes bátyja.
  Sőt! Az egész 56-os cirkuszt csak azért rendezték, hogy disszidensként az egész világot eláraszthassák altatott ügynökökkel, megalapozva ezzel a hungarista-kommunista glóbusz hegemóniát.
  Oszvald Sanyi pedig azért volt különösen alkalmas bérgyilkosnak, mert recski ufonautaként, három kézzel áldotta meg a Jóisten, ezért tudott három puskával háro helyről lövöldözni.
  Jó hűsölést Mindenkinek!

 4. Fed-dollárokról:

  FED felszámít pénzt plusszban minden bankó nyomtatásáért, 2.5 centet minden bankó után.
  De a bankszámlapénz a lényeg, az az igazi pénz, a valuta, a nyomtatott pénz az töredéke a devizának v másnéven bankszámlapénznek.
  2 usd ritka viszonylag, újabban ilyeneket nem nyomnak.

 5. A CIA tervezett átalakításával, és a FED már folyamatban lévő megregulázásával JFK alapérdekeket sértett. De ne feledkezzünk meg Dimonával kapcsolatos, nagyon határozott álláspontjáról sem, amivel nyíltan szembehelyezkedett Ben Gurion és az izraeli héják törekvéseivel. Szerintem ez utóbbi volt JFK legsúlyosabb és megbocsájthatatlan bűne.
  Hogy a ravaszt ki húzta meg és hányszor, szerintem érdektelen.

 6. JFK meggyilkolása a világtörténelem legnagyobb rejtélye. Soha nem tudjuk meg, mi lett volna, ha nem ölik meg. Érdekes módon a másik oldalon is hasonló változás történt, bár Hruscsovot nem ölték meg, de eltávolításával gyakorlatilag ugyanaz történt, mint JFK-val. JFK halála után kezdődött az USA lassú hanyatlása, utódai másodosztályú emberek voltak, talán Clinton kivételével. Obama óriási csalódás, az ő megválasztásával az amerikai nép világosan jelezte, hogy 180 fokos fordulatot akar minden területen, de gyakorlatilag nem történt semmi.

 7. Egyébként Obama mintha arról beszélt volna annak idején, hogy hatalmas ingatlanfelújítási programokat szerveznek, szigetelés, energiatakarékosság, minden. Ebből semmi nem lett, gondolom.

 8. A II.vh.után az USA hatalmas ütemben fejlődött.
  A hidegháború miatt az USA fegyverkezése nemhogy csökkent volna a háború után,hanem még nőtt is.
  Eisenhower elnök,az egyik beszédében a következőket mondja:
  „Rá lettünk véve,hogy kiépítsünk egy egyre növekvő fegyveripart,mely óriási méreteket öltött.Csak az éves katonai kiadásaink összege több,mint az összes amerikai cég együttes nettó árbevétele.”

  Kiknek a kezében van a fegyveripar?Íme az elnök válasza:

  „A kormányzati bizottságokban feltétlenül meg kell akadályoznunk a jogosulatlan befolyások szerzését a katonai-ipari komplexum által legyen az direkt, vagy indirekt.A hatalom rossz kezekben mindig is komoly veszélyt jelentett,és ez a jövőben is így lesz.”

  A kormányzat ma a külső bizottságok döntéseit követi.
  Ilyenek pl.:A CFR (Külkapcsolatok Bizottsága),a Trilaterális bizottság..stb.
  Nézzük meg az alapító tagokat,s rögtön tudjuk,hogy honnan fúj a szél.

  Nos a J.F.Kennedy,Bobby Kennedy,Martin Luther King ezeknek a köröknek az érdekeit sértették meg,s így merénylet áldozatai lettek.
  J.F.Kennedy meggyilkolásánál a saját testőrsége+…a szokásos 3-betűsek is benne voltak.
  A dallasi merénylet előtt néhány másodperccel az elnöki kocsi mellett futó két testőrt visszarendelték,az egyik méltatlankodva emeli fel a kezét,amiben benne a kérdés:Mi ez a hülyeség fiúk?

 9. #7:
  Kérdés, hogy mit tettek volna a testőrök, ha nem rendelik vissza őket.. a sofőrt likvidálták volna (vagy JFK-t?)
  A hárombetűsökön kívül szerintem legalább egy ötbetűst is meg kell említeni. A többi fedőcég talán csak alvállalkozó volt.

 10. 8:)Ebben az esetben nem a testőrök tetteit boncolgattuk,hanem a főnökeiikét.
  Egyébként ők a lövonalban futva,véletlenül beleszaladhattak volna egy gyilkos golyóba,ezzel a merénylet sikerét kockáztatták volna.
  A megbízók biztosra mentek.

 11. #9:
  Érdekes, hogy az anyahajóknál alkalmazott távolsági-közeli-pontvédelem mintájára alakították fel a tamadósorokat. A belső körben, testközelben ült az utolsó likvidátor — ‘ha minden kötél szakad’ alapon, ebbe a lővonalba senki nem tudott volna beleszaladni.
  Senkinek sem tűnt fel, hogy a kamerák kereszttüzében, nagy tömeg előtt nyilvánosan végezték ki az elnököt? Az egész Kennedy-ügy, 9/11-hez (és a középkori vásári akasztásokhoz) hasonlóan szándékos elrettentő erővel bír: eddig és ne tovább.. aki átlépi a vörös vonalat, arra ez a sors vár.

 12. Mindebből az következik, hogy az amerikai nép rendkívül naiv. Ezek után Obama nem tehet mást, mint amit tesz. Egyúttal az is világos, hogy az USA megreformálhatatlan. Össze kell omólnia.

 13. 11:)”az amerikai nép rendkívül naiv”
  Akik meg nem azok,mit tudnak csinálni.Egy ilyen felépítésű hatalmi rendszer „demokratikus” kontrolljába (ahol felső szinten is működik a „cserépszavazás” rendszere)lehetetlen kívülről belenyúlni.
  Belülről meg az elit nem is akar,mert neki úgy jó ahogy van.
  Ennek következtében bármit,bármikor megtehetnek,következmények nélkül.
  Miért? – Mert az emberek félnek (ezért aztán szándékosan abban is tartják őket),s ennek érdekében kiszolgáltatott létformát hoztak létre számukra,ezzel bebetonozva a félelemérzetüket.
  Szokták mondani,hogy a lét határozza meg a tudatot,s változás csak akkor lesz,ha kevés a lé.

 14. JFK ügye elöl-hátul bűzlik. Már önmagában az is nehezen hihető, hogy „elhibázott” lépésként egy olyan embert engedtek döntési pozícióba – nyilván előélete ismeretében és teljes pszichológiai profilja birtokában -, aki a jelek szerint túlságosan is normálisan gondolkodott.
  Nem tudom, mennyire lehet és mennyire célszerű az ún. háttérhatalmat idiótának nézni; vajon mik az alapvető lehetőségek akkor, ha ez a koncepció téves? Egy gondolatkísérletet talán megér a dolog.

  Amennyiben Kennedyt tudatosan engedték „önállósulni”, akkor azt elsősorban azért tehették, hogy későbbi – törvényszerű – megöletésének lehetséges okai a legkülönbözőbb helyeken kerülhessenek majd megvitatásra; ezzel pedig megjelenik a „háttérhatalom” szándékolt önleleplezésének furcsa motívuma, amely által ez az erő – mindig a pillanatnyilag szükséges mértékben – diszkréten önmagára irányítja a reflektorfényt. Ugyanez a motívum érvényesül 9/11 esetében is, ahol az ikertornyok furcsa robbanásaira részben éppen ugyanabból a körből mutatnak rá – egyfajta álellenzékként -, mint ahonnan a hivatalos álláspont is érkezik. Lényegében ugyanebbe a sorba illik a világhálón keringő, gyakran ásítozásra ingerlő „ébresztőfilmek” egész tárháza, és következményük, a mostanában feltűnően divatba jött ébresztgetési és szemnyitogatási láz is. Mindez azzal a körítéssel érkezik, hogy a globális elitnek rettenetesen fáj az internet szabadsága – hát persze… Azért nem nehéz elgondolni azt sem, hogy ez az átmeneti információs szabadság egy előre tervezett dolog, és az önleleplezés, az ellenségkép megrajzolása bizony nem kevés szerepet játszik benne.
  Ezekben a filmekben mit is akarnak a gaz háttérhatalmi erők? Új Világrendet, Világkormányt. Centralizált hatalmat, globális hadsereget, egységes pénzügyi rendszert, totális kontrollt, nanotechnológiát, mikrochipeket mindenkinek és még mindenféle földi jót. A Világkormány azonban – ebben a formában – sehogyan sem akar összeállni: inkább az összeomlás, széthúzás, szétszakadás, megosztottság fázisában élünk. Ez a „felébresztettek” szerint egyértelműen a háttérhatalmi erők kudarcát jelenti. Ezen rövid áttekintés kiinduló feltevése viszont éppen az volt, hogy ezek az erők nem ennyire együgyűek.
  Könnyen elképzelhető, hogy egy küszöbön álló világforradalomban (és esetleg világháborúban) áldozatul eshet a „népharagnak” a globális elit azon elnyomó rétege, amelyre a reflektort ráirányították. A tömegek tenni akarása, tehetetlen dühe ekkor végre „értelmet nyer”, és a lámpavason himbálódzó politikusok, oligarchák és egyéb jómadarak (esetleg ártatlanok) vérét véve remegve kielégül. (Mintha csak Albert Pike vízióját olvasnánk.) A forradalmi és háborús hangulat gerjesztése mindenesetre 2011-ben már szabad szemmel is látható, és mindez nem feltétlenül kudarc vagy tervezési hiba eredménye, hanem akár egy történelmi jelentőségű globális fordulat tervszerű előkészítése is lehet.
  Tehát – gondolatkísérletünkben tovább haladva – az arcunkba tolt nyersanyag- és erőforráshiány, az ipar fenntarthatatlansága, a gazdasági modell agóniája és a háborús légkör egy óriási robbanást követő totális paradigmaváltás ígéretét hordozza – a maroknyi túlélő számára. A háttérerő ekkorra ugyan valószínűleg hivatalosan már megbukik és megsemmisül, valójában azonban „élt, él és élni fog” – elvégre a lelepleződött réteg szellemi szerepe mindig is jelentéktelen volt -, ilyenformán ez az erő láthatatlanul továbbra is jelen lesz az események mögött. Ebben a kaotikus közegben pedig nem lehet nehéz az össznépi támogatás megszerzése az „eredethez való visszatéréshez”, vagyis egy hagyományos elveken alapuló világ felépítéséhez. Ekkor egyetlen „apróságra” kellhet nagyon ügyelni: az új világmodell valószínűleg egy lényegében INVERZ tradicionális civilizáció lenne. Ez utóbbi gondolat egyúttal indokolja is, hogy mi szükség volt egykor a tradíciók fellazítására, nevetségessé tételére és eltörlésére, ezzel párhuzamosan pedig a materialista gondolkodás magvának elhintésére; mindezek csak kilométerkövek az „új világrend” megvalósításához vezető úton.

  A fenti sorok tartalma persze mindössze csak gondolatok szövögetése, játék a szavakkal, amelyek ha véletlenül itt-ott meg is közelítik az igazságot, nem kavarják fel túlságosan az állóvizet, elférnek a számtalan eltérő vélemény között.
  Na jó, ígérem, legközelebb óvatosabban bánok majd a gombákkal… 😉

 15. 13:)”Ezekben a filmekben mit is akarnak a gaz háttérhatalmi erők? Új Világrendet, Világkormányt. Centralizált hatalmat, globális hadsereget, egységes pénzügyi rendszert, totális kontrollt, nanotechnológiát, mikrochipeket mindenkinek és még mindenféle földi jót. A Világkormány azonban – ebben a formában – sehogyan sem akar összeállni: inkább az összeomlás, széthúzás, szétszakadás, megosztottság fázisában élünk. Ez a “felébresztettek” szerint egyértelműen a háttérhatalmi erők kudarcát jelenti. Ezen rövid áttekintés kiinduló feltevése viszont éppen az volt, hogy ezek az erők nem ennyire együgyűek.”

  Jól gondolod,nem ennyire együgyűek.
  A centralizált hatalom…és a mikrochipek…stb.valóban tények és szándékok.
  Ebben a fázisban még a háttérhatalmi erők kudarcáról nem lehet beszélni,inkább azok egymás elleni harcáról.

  Picit kifejtem:
  -1 /- A világ két pólusra szakadt -keleti és nyugati
  -2 /- A nyugati a régi módon már nem tud élni,mert a bőségszaru elapadt,a 3.világ vagy nem adja a javait,vagy nem tudja,mert már nincs neki.
  -3 /- A nyugati gazdaságok összeomlásával (USA+EURÓPA+JAPÁN+AUSZTRÁLIA),ami nem lesz egy fáklyás menet,
  a Főnix madár feltámadhat poraiból.
  A $,az € és a YEN bedölésével egy új,közös valutát hoznának létre,ami jelenleg az SDR névre hallgat.
  -4 /- A keleti világ ereje teljében van,de a nyugatból él.
  Ez a világ a BRIC nevű új valutát preferálja,amit Brazilia,Oroszország,Indonézia,és Kína hozott létre.

  Úgy tűnik nem a legjobb barátok.

  Nagyon nagy a tét.

 16. 15: Amit 3 mondattal nem tudsz elmondani, azt nem érdemes. (idézet Tibor bától 😀 )

  Komolyabban: Miért kell mindent áttételekkel értékelni, miért nem lehet direktben? Például engem ki irányít? (esküszöm senki) Miért kell feltételezni, hogy egy rebelis amerikai hírportált valaki irányít?

 17. 16 (Csőrmi): Igen, valóban ez látszik a felszínen – minden balhé előtt szükség van jól látható okokra. A jelenlegi polarizáció pedig éppen olyan természetű, mint amilyen szembenállások az előző két világháború előestéjén is kialakultak… Különbség a végkifejletben lehet, mivel szélsőséges esetben ezúttal szinte totális lenullázásra is sor kerülhet. A tét tehát tényleg nagyon nagy, és ez fokozottan lehet érvényes az esetleges háború utáni állapotokra.

  17 (Tibor bácsi): Persze, lehet mindent direktben is értékelni, bár pl. 9/11 esetében ez mindössze azt jelentheti, hogy az ikertornyok láthatóvá-hallhatóvá tett fura robbantásait spontán szóvá tesszük, szabad akaratunkból. Így legfeljebb annyit állapíthatunk meg, hogy „azannyát, ez biztosan belső munka volt” (de ha tényleg csak a tényekre koncentrálunk, akkor legfeljebb annyit mondhatunk, hogy füstfelhőket véltük látni a tornyok oldalán, és néhány tanú is beszélt állítólag hanghatásokról).
  Itt meg is állhatunk, vagy feltételezhetjük, hogy annyira idióták voltak, hogy akaratlanul kamerák tucatjaival mutatták meg a világnak, hogy „ezt mi csináltuk, pupákok”! Ha nem ezt feltételezzük, hanem azt, hogy ezt is direkt csinálták, máris abban az ingoványban vagyunk, ahol az előbb jártam. Lényegében ez is egy direkt értékelés továbbgondolása. Egyébként az a tény, hogy azt a gumicsontot rágjuk, amit a szánkba adnak, már eleve a befolyásolásunk egy aránylag finomabb formája. De ígérem, hogy le fogok szokni a gombáról… 😉

 18. #18:
  A többiek, Johnson, Nixon, Ford, Carter Reagen, Clinton, a két Bush sem önállóskodtak. A bizonyíték erre az, hogy még élnek.
  Mindannyian a CIA termékei voltak? Szerintem nem.
  Viszont ők elfogadták a status quo-t, és tudták, hogy meddig mehetnek el anélkül, hogy kitörnék a nyakukat.
  De hogy Obama a legkevésbé tűnik önállónak, abban egyetértek.

 19. 18. Gedeon: Ennyivel nem úszod meg. Ezt mire alapozod?

  17. Tibor bá: Ha a hírportálokat nem irányítják, akkor az újságíró oktató egyetemeken miért adnak olyan feladatokat, hogy Shakespeare Rómeó és Júlia művéből írjanak hírt a Rómeó Rádiónak, a Thybalt Rádiónak és Gertrúdisz Rádiónak? A nagy távirati irodák kinek a tulajdonában vannak?

 20. 1.

  Arra gondolsz, hogy:
  – Kennedy 1963. június 4-én meghozott elnöki rendeletével („Executive Order 11110” – 1963.06.04.) a FED-el szemben újra állami ellenőrzés alá vonta a pénznyomtatást?
  – Kis időeltolódással, hogy ne legyen nyilvánvaló az ok-okozat, 1963.11.22.-én Dallasban (nyílt színen, hogy mindenki, akinek kell, okuljon belőle) megölték.
  – Utóda, L. B. Johnson elnök hivatalba kerülésének első napján eltörölte a 11110 rendeletet.

  Most akkor melyik az igazi, és melyik a fedőtörténet?

  Vagy Kennedy nem egyszerűen beleköpött a levesbe, hanem teleköpködte a levesestálat?

 21. 21: Gedeonnak vannak ilyen kijelentései, amiket hasonlókkal fog megmagyarázni. Veszett fejsze nyele.

  Hírportálok: Ebben a kérdésben hol van a logika? A hírportálokat nem lehet egy nagy kalapba beseperni.

 22. Hírportálok: A „rebellis” hírportálok a leggyanúsabbak. 🙂 Részemről nem is a hírportálokon volt a hangsúly (ha már miattam kerültek szóba), hanem inkább azon, hogy valami olyasmi látszik a 9/11-es eseményeket rögzítő felvételeken, hogy az ikertornyokat egyszerűen felrobbantották.
  Erre nyilván lecsapnak a „rebellisek” – némelyikük spontán, némelyikük munkaköri kötelességből… Végül is az is egy nagy kalapba söprés lenne, ha senki sem irányítaná egyiket sem… 😉

 23. 23. Hírportálok annyiban lehet egy kalapba tenni, mint a parlamenti pártokat. Valóban ellenzék az ellenzék? Netán van közös szponzoruk? CIA embere itt is, ott is megtalálható?

 24. 25. Hú de elkezdtünk CIA-ni… Miért pont a CIA? Ok. Ők a „Nagy” Amerika legnagyobb titksszolgálata… De akkor már lehetne a Moszad által a CIA legfelsőbb köreibe szivárogtatott ügynökök munkája is… 😛 Vagy hogy tovább bonyolítsam, a háttérhatalmi erők akik a Moszadot irányítják utasították a Moszadot, hogy szivárogtasson be egy ügynököt a KGB és a CIA legfelsőbb köreibe és ezen keresztül irányítsák a világot… És mindenki utálhatja a CIA-t meg a KGB-t… Szerintem itt nem szabadna leragadni arra, hogy CIA a főgonosz, mert ők az Amerikaiaké és biztos ott vannak a nagy machinátorok. Szerintem ha van erős háttérhatalom, az független minden ügynökségtől, de fordítva az ügynökségek már függenek a háttérhatalomtól. Mondjuk a lényegen nem változtat…
  15. Begombázott látomásában van valami, teljesen logikusnak tűnik… Mondjuk elbeszélgetnék azokkal az autista hackerekkel, akik feltörték ezeknek az ügynökségeknek a szervereit, rengeteg extratitkosított adathoz fértek hozzá, aztán eltűntek a szigorúan őrzött börtönök mélyén… Talán ők tudnának mit mesélni… Vagy talán még ők sem… Talán ezeknek az ügynökségeknek a legmagasabb körei sem tudnak semmit arról, hogy mi történik, csak parancsot teljesítenek…
  Szerintem…

 25. 27 (Drakonisz): „Szerintem ha van erős háttérhatalom, az független minden ügynökségtől, de fordítva az ügynökségek már függenek a háttérhatalomtól”.

  Igen, ezzel teljes mértékben egyet lehet érteni. Sőt, akár azt is kijelenthetnénk, hogy egy valódi háttérhatalom független minden államtól. Ezzel pedig megállapíthatnánk, hogy minden polarizáció és szembenállás mögött valójában közös gyökerek húzódnak.

  Állítólag Giuseppe Mazzini (33. szintű szabadkőműves, az olasz maffia alapítója, Albert Pike levelezőpartnere) írt egyszer valami ilyesmit: „A világ minden pontjára elérő testvéri szövetséget alkotunk. Minden igát le akarunk rázni. Mégis van egy láthatatlan, alig érzékelhető hatalom, amely ránk nehezedik. Honnan jön ez, hol van ez, senki sem tudja… Vagy legalább is senki nem mondja meg. Ez a szövetség még számunkra, a titkos társaságok veteránjai számára is áthatolhatatlan titok.”

  No de most már elég lesz mára belőlem, mert aztán tényleg elvonókúrára utal Tibor bácsi… 😀 Hogy ezek a gombák mit meg nem mutatnak… 😉

 26. 29. Nagy vonalakban. A hírügynökségek, mint a Reuters, MTI… MTI kb. 70 hírügynökséggel tart kapcsolatot, napi 3000 hírt ad ki. (Ebből egy 8 perces rádióműsor hírek sávjába bekerülhet 8 hír.) Nade a hírek megfogalmazása már közel sem olyan tárgyilagos, független, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva. Egész egyszerűen nem lehet úgy fogalmazni. És ezt nagyonis kihasználják. Az újságírás igyekszik önmagát definiálni és a szakmaiságát meghatározni, de a nyelv és nyelvhasználat ennél sokkal többrétűbb, így ez sosem lehetséges, mégha ketté is osztják tárgyilagos és véleményközlő műfajokra a 19 féle újságírói műfajt.
  Ami a csatornákat illeti: Egy újságíró általában egy médium égisze alatt adja ki munkáit. Az újságíró szakma szabályai szerint igyekszik megfogalmazni, megszerkeszteni. Az újságíró is ember, véleménye van, amit felismerhet és háttérbe szoríthat, ha jó szakember, de munkája több kézen átmegy, így át is irathatják, ha nem tetszik a főszerkesztőnek (pl.). Ha nem felel meg a médium elvárásainak az újságíró világképe, akkor egész egyszerűen elbocsátják.

  Összességében: Hírportálok médiacézárok uralják, ami átnyúl országhatárokon, akár kontinenseken is. Médiabirodalmak irányítói pénzembereknek igyekeznek beállítani magukat, akiket nem érdekel a tartalom, csak a pénztárcájuk dagadjon. Mégis naivitásnak tartanám, ha úgy vélnénk, hogy a tartalomra nincs gondjuk. (pl. Aranyember c. film)

 27. HÁTTÉRHATALOM…

  Juj de izgi.
  Mindenki beszél róla (én is) és úgy tesz mintha tudná mi az.
  De egyre inkább az a meggyőződésem, hogy nem egy van belőle.
  Ha egy lenne, már régen a Mátrix 4-et játszanánk.
  De ezeknek a gazembereknek azért van egy jó tulajdonsága: Egymás hátában is megforgatják a kést.
  A szsbadkőművesek, a rózsakeresztesek, a Carlye csoport meg a Bilderbergék (az ínyencek ide vehetik a cion bölcseit is ) az „újgazdag” oligarhákkal egymás között is komoly harcot vívnak a privilégiumért, hogy ki mondja meg a tutit.
  És még nem kevertük bele a távolkeleti mafiákat sem, akik egyre nagyobb befolyást szereznek a világ irányításában.

  Tehát nem kell annyira hanyattesni a „háttérhatalmak” mindenhatóságától.

  Én úgy gondolom, hogy Madoff lebukása, DSK alázása-mentése ezeknek az asztal alatti rugdalódzásoknak a látható vetületei.
  Ide sorolandó az USA látványos agóniája is… A „háttérhatalom” hátországa omladozik.

  Ami JFK-t illeti, jól belecsapott a levesbe…
  Rendet akart tenni. A FED és a CIA nyilván egy húron pendültek, és nem akarták befolyásukat elveszteni holmi idealista álmodozónak… És ugye a tábornokok se sajnálták.

  Abban is egyetértek, hogy Obama a CIA kreálmánya…
  Tulajdonképpen olcsó időhúzás.
  Az USA kifutott az opciókból, és az elit csomagolja a bőröndjét, csak még nem tudja hogy hova.
  Az Obama által kínált „remény” egyszerű parasztvakítás a fegyveres felkelés késleltetésére…

 28. USA eladósodottsági görbéje miatt mutatom az alábbi linket, bár a poszt is sokatmondó. JFK uralkodása alatt bizony nem emelkedik. Ronald Reagan szobrát pedig nemrég avattuk. Ilyen példaképeket választ magának kormányunk.
  http://bit.ly/nkWKA2

 29. 31: Én is így gondolom. Az ún. „háttérhatalmak”, azaz inkább fogalmazzunk úgy, hogy az átlagosnál több rálátással és cselekvőképességgel rendelkező emberek többször, többféleképpen megpróbálták elmagyarázni a „tömegnek”, hogy baj lesz. Sokszor még a politikai akarat is megvolt az „elit” részéről, hogy tényleg megváltoztassák a dolgokat. Ilyenkor a lehetőség mindig a „tömeg” akaratán bukott meg.
  Be kell látni: a világot nem háttérhatalmak irányítják, hanem sajnos túlságosan is jól működik a demokrácia. Pech, hogy a többség akarata romlásba dönti a világot.

 30. 30: A kérdésemre még megközelítő választ se kaptam. Pedig a téma eléggé kényes, hiszen én is belőlük dolgozom.

 31. 33 Jancsika.

  Szerintem az „elit” a saját pecsenyéjét sütögeti, és a tömeg „példát vesz” róla. Ezért ilyen a világ… A sugárzott értékrk ilyenek.
  Nem a tömeg találta fel a tömegtermelést, hanem a profitéhes elit. A hülye reklámokat és a pazarlást sem.
  A tömeg nem tudós, hanem egyszerűen elhitte hogy jó a tömegfogyasztás és tömegfogyaszt…
  Lehet hogy van pozitív változásokat hirdető elit réteg, de azok óvatosak, és tanultak Kennedy sorsából.
  Most ilyen Soros meg Madoff meg Bilderberg féle elitünk van.
  Sajnos ők osztják a lapokat.

 32. 35: nem Attila, elveszel az ideológiádban. A tömegtermelés a Tömeg érdekét szolgálta, mert olcsóbb lett a termék, és az is megengedhette magának, aki a drágábban nem. Lásd: varrógép. A más lapra tartozik, hogy az Ember (és nem az elit) mindenben meglátja a lehetőséget egyéni nyerészkedésre. A tömegtermelés lehetősége nem állt meg ott, ahol csak pozitívum, mert a termelőeszköz tulajdonosa több profitot akart. A tömegek pedig belementek a tömegtermelés kiszélesítésébe (vételi szándékkal), mert kedvükre volt a javak gyűjtése.

 33. 35: Az ún. „háttérhatalmak” – ha egyáltalán létezik ez a csoport – pontosan ugyanannyira részei és bizonyos értelemben áldozatai ennek a rendszernek, mint a „tömeg”. Csak más szemszögből. Őket ugyanúgy sodorja a történelem áradata, mint mindannyiunkat.

  Ha ez nem így lenne, akkor egyetlen kérdést válaszolj meg: mért hagyják szarrá menni a világot? Ha náluk a hatalom, a technológia, a lehetőség, és ők okoztak minden bajt, akkor mért nem oldják meg a problémákat? Szerinted bárkinek, legyen bármennyire hataloméhes is, reális célja lehet a világ teljes tönkretétele, még ha a maga túlélése talán néhány évvel tovább biztosított, mint az átlagé? Szerintem ez egyszerűen elképzelhetetlen. A válasz az ellentmondásra az, hogy ők maguk sem képesek irányítani az eseményeket, és soha nem is voltak képesek rá. Lehet, hogy bizonyos trendeket szűk csoportok fogalmaztak meg, de hogy mindez hova fog vezetni és hogy mi lesz a vége, azt soha senki nem látta pontosan, és ma sem látja. Mint ahogy a megoldást sem ismeri senki sem. Ha ismerné, már próbálná megoldani, főleg, ha az illető az elithez tartozna, akiknek még megvannak a lehetőségeik is.

 34. 37: Így van. Az Emberiség sorsa meg van pecsételve, ami agyának a felépítéséból fakad.

 35. 38 Ha az emberiség egyenlö az önzéssel akkor vége .

 36. 39: Az ember mindig is önző volt. Tehát a szomorú vég be volt programozva.

 37. Az emberben benne van az altruizmus és az önzés is .
  Sajnálatos ,hogy most az önzés vált dominánsá.
  De ami most van nem lesz örökké valo ,nem is öröktöl van igy .

 38. 37!
  Itt jön képbe egy még magasabb erő..Amit el sem tudsz képzelni..

 39. 41: Természetesen az emberben sok minden van, de mi az univerzális? Az altruizmus semmiképpen nem.

 40. 43:)Az az embernek látszó létképződmény,ami csak az állatok szintjén képes cselekedni,az az is,de talán jobb is lenne,ha a többség ezen a szinten mozogna,mert akkor nem jutottunk volna el idáig.
  A szabad akarat mindig ad választási lehetőséget,az ösztönvilág kontra magasabb rendű szellemi világ között.
  A kérdés itt,hogy emberek,vagy embernek látszó tárgyak vagyunk-e?
  A Madách féle homouzion,vagy homoiuzion jelentéstartalom szintjén.

 41. 44: Rossz hírem van számodra. A szabad akaratot erősen megkérdőjelezték az utóbbi időben. És joggal!

 42. 37. Jancsika

  „Ha ez nem így lenne, akkor egyetlen kérdést válaszolj meg: mért hagyják szarrá menni a világot? Ha náluk a hatalom, a technológia, a lehetőség, és ők okoztak minden bajt, akkor mért nem oldják meg a problémákat?”

  Azért, mert a jelen „háttérhatalmak” csupán intellektuálisan elitek, morálisan csótányok.
  Ráadásul egymással is vívnak, és nincs tartalék energia a cicomázásra, ahol a „jóság” a „gyengeséget” jelenti.

  Nem is olyan régen, a királyok a seregeik ÉLÉN mentek harcba olyan dolgokért amiben tényleg hittek.
  A mai elit titkos bunkerekből küldi mások gyerekeit meghalni nyilvánvalóan mocskos és hazug kifogásokkal.
  Vannak akinek ez a fejlődés, de nekem az agóniát és a rothadást jelenti.

  „Szerinted bárkinek, legyen bármennyire hataloméhes is, reális célja lehet a világ teljes tönkretétele, még ha a maga túlélése talán néhány évvel tovább biztosított, mint az átlagé? Szerintem ez egyszerűen elképzelhetetlen.”

  Láttad a JÓ, A ROSZ ÉS A CSÚF című filmet?
  Nos… a hatalom és a pénzéhség sajnos felülírja a józan észt.
  Aki annyi mocskot követett el a hatalom megszerzéséért és megtartásáért, annak a globális túlélés kevésbé fontos, mint hogy átengedje bosszúszomjas vetélytársainak a kezdeményezést.
  A globális túlélés rengeteg ismeretlen változóval jár, a vetélytársak kezébe adott fegyver viszont a biztos halál.

  Sajnos a mostani világ olyan mint amikor két sakkjátékos játszik, (a háttérhatalom és a tömegek) és mindkettő csak egy lépésre tud előre gondolkodni.

  Szerintem egyetlen remény van:
  Az a régimódi arisztokrácia, amelyiket nem sikerült kiirtani a jakobinus-marxista-liberális eszmék terjesztőinek, valahogy le tudják seperni a sakktáblát.

  Talán nekik van meg a morális és intellektuális képességük, hogy olyan változásokat indítsanak el amelyek komoly irányváltozást hozhatnak.

 43. 46: Oké, morálisan csótányok. Na, de kérem szépen, attól, hogy valaki morálisan csótány, még nem lehet annyira hülye, hogy el akarná pusztítani a világot! Ez nem moralitás kérdése, hanem egyszerű túlélési ösztöné. Azt akarod mondani, hogy az elitnek nincs túlélési ösztöne? Akkor hogy a fenében nem nyírták még ki magukat? Bárki, akinek VALÓBAN lenne ráhatása az eseményekre (és pontosan innen látszik, hogy nincs ilyen csoport, csak tömegek, de azok viselkedése kiszámíthatatlan, pláne irányíthatatlan), kizárólag egyetlen irányba mozdulhatna el, ha van benne egy cseppnyi túlélési ösztön, mégpedig a jelenlegi folyamatok megállításának az irányába. Ez még csak nem is ész kérdése. Ha létezne elit, és valóban lenne hatalmuk, biztosan ebbe az irányba gondolkodnának.
  „Sajnos a mostani világ olyan mint amikor két sakkjátékos játszik, (a háttérhatalom és a tömegek) és mindkettő csak egy lépésre tud előre gondolkodni.”
  Ezzel gyakorlatilag pontosan azt mondod, amit én is. Nincsen háttérhatalom, nincs elit. Érdekek vannak, és az érdekek mentén mozgó játékosok. Csakhogy senki sem irányítja a játékot, a rendszer irányíthatatlan, és mindig is az volt. 7 milliárd ember viselkedését képtelenség előre kiszámítani. Csak egy lépésre előre lehet gondolkodni, de hogy mi lesz a lépés eredménye, pláne, hogy mi lesz a következő lépés, azt senki sem tudja.

  „Az a régimódi arisztokrácia, amelyiket nem sikerült kiirtani a jakobinus-marxista-liberális eszmék terjesztőinek, valahogy le tudják seperni a sakktáblát.

  Talán nekik van meg a morális és intellektuális képességük, hogy olyan változásokat indítsanak el amelyek komoly irányváltozást hozhatnak.”

  Huhh, na ez megint érdekes. Egyrészt, nem gondoltam volna, hogy ennyire konzervatívan gondolkodsz. Persze ez egyáltalán nem baj, de meglepő. Másrészt, az az arisztokrácia, akikre te gondolsz, már rég nem létezik, rég beolvadtak vagy kihaltak vagy eltértek azoktól az értékektől, amiket te fontosnak tartanál. Harmadrészt, még amikor létezett, már akkor is egy impotens, beltenyészett, korlátolt, idejétmúlt banda volt, akiket a korszellemnek sokkal inkább megfelelő kereskedő réteg úgy forgatott ki a vagyonából, hogy még csak meg se izzadtak bele. Negyedrészt, elköveted a konzervatív szemléletűek klasszikus hibáját: nem látod be, hogy az, ami most van, még SOHA NEM VOLT, ergo, minden, a múltban egyszer valamikor működő megoldás automatikusan nem jöhet szóba, mivel azok a megoldások azért működtek, mert akkor teljesen más volt a helyzet. Ezért is kételkedem abban, hogy a geddont követően az emberiség szépen visszafelé fogja lejátszani az elmúlt 5000 év történelmét. Elképzelhető ilyen szcenárió, de szerintem az emberi kollektív tudatalatti képtelen lenne elviselni az ezzel járó irtózatos pszichológiai nyomást.

 44. 47. Jamcsika

  „Azt akarod mondani, hogy az elitnek nincs túlélési ösztöne? ”

  Ellenkezőleg.
  A rövidtávú túlélést a hatalom gyakorlása jelenti számukra. A hatalom átengedése pedig a lámpavasat.
  A hosszútávú túlélést meg az USA-ban ezrével épülő atombunkerekben sejtik megoldani.

  Ez tényleg olyan, mint amikor a gyilkos menekül egy olyan országban ahol van halélbüntetés. MINDEN jobb mint ha elkapnák.

  A sakkjátékban éppen az elitnek van helyzeti előnye…
  És ki is használja.

  Azt nem tudom, hogy „az” az arisztokrácia létezik-e amelyik képes kihúzni a világot a kátyúból…
  De szerintem úgy 5-600 évvel ezelőttig léétezett egy elkötelezett arisztokrácia, nemesség, amelyik felelősséggel tartozott az általa irányított népeknek.
  Erre utaltam a seregei élén harcba szálló vezetőkkel.

  „Harmadrészt, még amikor létezett, már akkor is egy impotens, beltenyészett, korlátolt, idejétmúlt banda volt, akiket a korszellemnek sokkal inkább megfelelő kereskedő réteg úgy forgatott ki a vagyonából, hogy még csak meg se izzadtak bele.”

  Ehem… erre gondolok.
  Atttól nem kell lekorlátoltozni egy hozzáállást, ha azt felváltja egy morálisan csótány társaság.
  Az „új elit” abszolút felforgatta a világot, a parasztból nincstelen földönfutót, kiszolgáltatott munkaerőt csinált, lerabolta a közép és felső osztály vagyonát, megszüntette a hagyományos családmodelt, és minderre mint koronát, megalkotta panelproli nyálacsorgó konzumidiótát, akinek lehet hogy internetes hozzáférése, de gyakorlatilag kisebb a mozgástere mint egy középkori parasztnak.

  Szerintem nagyobb pszichológia nyomás elképzekni a következő 100 évet mint visszafordulni ebben a zsákutcában.

 45. 48: Értelek, de ez az ellentmondást akkor sem oldja fel. Ugyanis azt nem gondolhatod, hogy ha az elit valóban irányítja a világot, és valóban ők határozzák meg a világ jövőjét, akkor ebben a jövőben szívesebben üldögélnek majd az atombunkerekben, mint hogy valahogy megtartsák a világot maguknak. De ide még egy ellentmondás, ami kizárja, hogy az elit képes lehetne irányítani bármit is:

  Az összeesküvés-elméletekkel foglalkozók között nagyon népszerű a George Guidestones témaköre. Mint valószínűleg magad is tudod, ez egy nagyméretű, gránitból készült emlékmű, amin az emlékművet állítók (bárkik is legyenek azok) megfogalmazták a céljaikat. Az egyik legfontosabb: az emberiség létszámát 500 millióra vagy az alá csökkenteni, és stabilan tartani. Nos, az emberiség létszáma 1980-ban kb. 4,5 milliárd volt. Ma 7,5 milliárd. Vagyis ha ők az elit, és már 1980-ban ez volt a céljuk, akkor nem igazán lehet azt mondani, hogy túlságosan ügyesek lettek volna az elmúlt 30 évben nem?

  Az ellentmondás feloldását magad is megteszed:

  „A rövidtávú túlélést a hatalom gyakorlása jelenti számukra.”

  MINDENKI (az elit, a tömeg, az emberiség általában) rövid távon gondolkodik. Ez így volt már ősidőktől kezdve is. Az ember genetikailag a mohó megoldásokat részesíti előnyben, és a rövid távú előnyeiért bármikor hajlandó volt (van, lesz) elcserélni a hosszú távú túlélését („addigra már úgyis teljesen más lesz a helyzet…”). Az emberiség történelmében, biológiájában ez az egyetemes állandó. Pontosan ez a probléma. Ettől megválni nem lesz könnyű, sőt, megkockáztatom, hogy EVOLÚCIÓS nagyságrendű lépés lenne az emberi faj szempontjából. Pontosan ezért olyan kevés az esélyünk, és pontosan ezért nem működik semmilyen eddig bevált stratégia (a nemesség ill. a hozzájuk köthető gondolkodás, értékrend restaurációja sem). ILYEN MÉG SOHA NEM VOLT, így a megoldás olyasmi, amit eddig még soha nem csináltunk. Számomra bármilyen konzervatív értékrendre alapuló elgondolás pontosan ezért bukik el.

  Amit a társadalom degradációjáról írsz, az mind igaz, csak az a problémám (és valahogy ebbe a fajta gondolkodásba csak magyarokkal beszélgetve, blogolva futok bele), hogy Magyarországon az emberek hajlamosak MINDENT az ún. „elit” számlájára írni. Ez azért is abszurd, mert mint fent kifejtettem, az elit SZINTÉN csak rövid távon tud gondolkodni. Ennyire hosszú távú és következetes, módszeres munkát képtelenek lettek volna véghez vinni, mivel ma sem képesek elérni a legalapvetőbb céljaikat sem, pedig ma jóval hatékonyabb eszközök állnak rendelkezésükre, mint 100 vagy akár 1000 évvel ezelőtt. A degradáció amit leírsz az emberiség mohóságának általános következménye, semmi más. Igen, az elit is ott van, meghatároznak bizonyos lépéseket, de ahogy magad is írtad, mindenki csak egy lépésig gondolkodik a sakktáblán.

 46. 49: Most már hetek óta vissza-visszatérő téma az egyén felelőssége az elkurt társadalomért, gazdaságért, jövőért, mindenért. Ezt többen zokon vették és a dolog elfajult egészen a sértegetésig. Most nem foglalok állás (nagyvonalakban félúton állok) Csak hangosan meditálok egyet. Tegyük fel, hogy megfogadom az intelmeidet és nem csatlakozom a tömegekhez. Versenyképes leszek, nem leszek elnyomva, önfeláldozásommal javítok valamit a dolgokon? Úgy gondolom, hogy nem. Az emberiségnek közös a sorsa, amit meghatároz az általános emberi hozzáállás (ezt fejtegeted a 49. alatt). Vagyis van egy jól látható, előre kalkulálható folyamat, amin végig kell, végig fogunk menni. Erre a konkluzióra nem vagytok hajlandók jutni. Te is nyitva hagy egy nagyon kicsi esélyt. Amikor nagyomn jól tudod, hogy ahoz meg kellene változnunk. Nem csak néhányunknak, de valahányunknak. Van ennek esélye? Aligha.

 47. 50: Persze, viszont fontold meg a dolog másik oldalát is: azok, akik úgy gondolják, az egyén felelőssége a folyamatban elhanyagolható, szintén alkudoznak (visszautalva itt a gyászreakció 5 szintjére), mivel szerintük ha egyszer végre véget vetnénk az elit ámokfutásának, akkor helyrejönnének a dolgok. Mi másért alkotjuk meg az elit képét, ha nem azért, hogy az eltűnésüktől várjuk a megoldást?

  És ha most azt mondod, hogy végül is mindkét hozzáállás egyfajta alkudozás, akkor tökéletesen igazad van. Az erre a blogra járók 90%-a csak annyival jár előrébb az 5 lépcsős folyamatban, hogy mi már legalább nem tagadjuk, hogy baj van, mint az emberek túlnyomó többsége általában. Mi egy fokozattal jutottunk tovább: alkudozunk (talán kettővel, sok pszichológus a haragot sorolja a második lépcsőfokra, és az alkudozást a harmadikra). Az egyetlen véleménykülönbség köztem és mondjuk Gedeon vagy Géza között, hogy én más érvek mentén alkudozom, mint ők – vagy talán más emberekre haragszom. Azt viszont még jó pár évig ne várd el tőlünk, hogy ennél tovább jussunk, mert a többség itt jóval fiatalabb mint te, és a magam részéről pl. 30 évesen szívesebben hagyok nyitva egy minimális esélyt, mint hogy elfogadjam, hogy kész, vége, finito. 78 évesen valószínűleg nekem is lesz annyi élettapasztalatom és bölcsességem, mint neked, de most még nincs. És ez így is van rendjén. Mikor akarja az ember megváltani a világot, ha nem 30 évesen? Aztán 78 éves korára rájön, hogy ez nem megy. De az utat akkor is végig kell járni. Vagy szívesebben töltenéd az idődet egy csomó depresszióssal?

 48. 51: van más különbség is, Jancsika. Én is külföldön élek, tartósabban eddig 3 országban éltem és ezért immunis vagyok az olyan, a szadi közegéhez köthető magyarozásokra, hogy ” csak a magyarok olyanok…” és a folytatás valami negatívum. Én még olyan magyar hülyeséget nem láttam, ami máshol ne fordulna elő tömegesen.

  Például a gonosz összeesküvő elitet hibáztatás irodalma angol nyelven hasonlíthatatlanul gazdagabb, mint magyarul. Más kérdés, hogy ez nem teljesen hülyeség…
  Miközben az is igaz, hogy az emberi természetben bennerejlik az, ami szervezett formában háttérhatalommá vált.
  Géza olyamire célozgat, hogy ugyanezzel az emnberi természettel bizonyos fajta világnézettel és kollektív értékrenddel rendelkező közösségek tudtak fenntarthatóbban élni. Tehát nem feltétlenül vagyunk „sárkányfog-vetemény”. Ez utóbbi egyébként egy alapvető gnosztikus hittétel, hogy e földi világ a Sátán teremtménye.

  Ha nem vagy zsidó, miért ilyen zsidós a gondolkodásod? Pontosabban a gondolati sémáid onnan, a zsidó közegből származnak. Nem mind, csak a „magyarozósak”. Nyilvánvaló, hogy tudatról beszélek, nem génekről.

 49. 51: Pontosan emlékszem. 1962 koratavaszától egészen november végéig Londonban éltem az első feleségemmel. Készültünk hazatérni, akkor volt a Kubai rakéta krízis, ami eléggé felkavarta az embereket. Én akkor még nem töltöttem be a 30. életévemet. A feleségemmel a Kew gardens-ben ültünk egy padon. Én pedig egy kisebb előadást tartottam neki az emberi természetről, és arról, hogy ez, ezen belül pedig legelsősorban az emberi önzés szabja meg sorsunkat, méghozzá megváltoztathatatlanul. —– Ezzel csak azt akarom mondani, hogy 1) Nem kell 78 évesnek lenni ahhoz, hogy ezt az ember belássa és elfogadja. 2) Az álláspontom nem azért ellenkezik többekével, mert 78 vagyok. Végül hadd emlékeztesselek valamire, amit nagyon jól tudsz magad is. Minél öregebb az ember, minél közelebb áll a halálhoz, annál inkább ragaszkodik az életéhez. Az én véleményemet tehát nem befolyásolja, hogy „nekem már úgyis csak pár évem van hátra.” Viszont a ti alaptalan reménykedésetek hátráltat a felkészülésben.

 50. 52:
  Na, megint megkaptam a hétre esedékes lezsidózást.
  Hogy mennyire nincs igazad a zsidóságommal kapcsolatban, arra álljon most itt egy (nem is olyan) rövid történet.

  2007-ben – mint ezt már korábban megírtam – kirúgtak a radiológiáról, mert privatizálták az intézetet. Egy kis háttértörténet nem árt ide. 2000 körül Magyarországon a legtöbb radiológiai intézet veszteséges volt, mivel az OEP a radiológiai vizsgálatok zömére annyira kevés pénzt fizetett ki, hogy abból még a készülékek működtetését (áramszámla, karbantartás, stb.) sem tudták megoldani. Főleg úgy nem, hogy ezek nagyrészt külföldi gyártóktól származó készülékek voltak, vagyis a szervizelést, pótalkatrész-cserét csak külföldi cégek voltak hivatva megoldani. Ezek a cégek a mai napig 50.000 forintos órabérnél INDULNAK a karbantartáskor.

  Mindezek fényében 2002-2003 körül az OEP kiadta a jelszót: PRIVATIZÁLNI! A döntően önkormányzati tulajdonban lévő kórházaknak nincs pénze fenntartani a veszteséges radiológiát, jöjjön a szabad piac, az úgyis mindent megold.
  Jött is. Magyarországon a Euromedic Kft. képében, akik az IMC (International Medical Center, izraeli cég) leányvállalataként más leányvállalatokkal karöltve „átvették” a radiológiai osztályok kb 50-60%-át. Az önkormányzati működtetésben maradt „maradék” gyakorlatilag konkurencia volt számukra, ezért mindent elkövettek, hogy ezeket az intézeteket bezárassák. Szegeden ezt konkrétan úgy érték el, hogy ráverték a balhét a 2. kórház akkori igazgatójára (aki maga is radiológus volt) egy olyan műhiba ügyben, amihez semmi köze nem volt (sőt, nem tartom kizártnak, hogy maguk csinálták a műhibát, hogy így lehetőséget teremthessenek a váltásra), majd beültették a saját emberüket (ha nem haragszol, nem mondanék neveket, de könnyen utánajárhatsz az ügynek), aki természetesen kötelességének érezte, hogy a 2. kórház osztályainak a java részét bezárassa úgy, hogy a kormány központi pénzből több, mint 900 millió forintot adott a kórház felújítására. Vagyis belepumpáltak majdnem egy milliárd forintot egy kórházba, aminek a 60%-át bezárták (traumatológia, nőgyógyászat java része, sebészet java része, teljes radiológia, labor ment a levesbe). Ami maradt, azt nemes egyszerűséggel bevágták az egyetem égisze alá. Mivel a radiológiáról nem kevés szakorvos került ki, immár állástalanul, így a szegedi, immár privatizált egyetemi radiológia nemcsak érdemi konkurencia nélkül maradt a 470.000-es ellátási körzetben, de ráadásul hirtelen tele lettek orvossal.
  Ebből a helyzetből pusztán a „gazdasági racionalitás” érvei mentén következett, hogy azokban az években nem kellett több radiológus Szegedre. Főleg tanonc nem. Főleg úgy nem, hogy a rezidensképzést az állam fizette (2007-ben már gyakorlatilag a kórház többet kapott a rezidens után, mint amennyi a rezidens nettó fizetése volt akkor), de a rá következő 3 évben a kórháznak kellett volna fizetnie a rezidensek bérét. Na, hát azt nem. Így aztán a 2005-2007-es évfolyamot kollektíve kitették az utcára, gyakorlatilag egyik napról a másikra (kb. 1 héttel korábban derült ki, hogy bocs, gyerekek, nem lesztek tovább alkalmazva, sorry). És most jön a két hatalmas meglepetés:

  1. AZ IMC GAZDASÁGI VEZETŐSÉGE 100%-BAN ZSIDÓKBÓL ÁLLT. És itt most ne olyasfajta emberekre gondolj, akikről azt gondoljuk, hogy TALÁN zsidók, mert olyanok az arcvonásaik vagy a viselkedésük, itt az igazi, echte, kaftános-pajeszos-sábeszes-szakállas-nagyorrú zsidókra gondolj, a szegedi ortodox hitközösségre, szőröstül-bőröstül. Honnan tudom? Egyszer beültettek minket a gazdasági igazgatóság ülésére, hogy értsük, mért fognak kirúgni.

  2. Időközben az OEP hozzáállása a radiológiai vizsgálatokat illetően csodák-csodájára hirtelen megváltozott. Hogy mennyire, arra megint egy érdekesség: nejem révén egy közeli rokonom Gyulán, a Pándy Kálmán Kórházban, a radiológiai osztályon dolgozik. Az IMC elkövette azt a hatalmas hibát, hogy Békés megyében csak a békéscsabai radiológiát vette át, ugyanis nem gondolták, hogy egymástól max. 20 km távolságra két súlyponti kórház is életben maradhat. Nos, mit ad isten, életben maradt, a Pándy Kálmán Kórház radiológiai osztályán a mai napig van CT, MR, és az új finanszírozásnak köszönhetően a kórház pusztán a radiológiai osztály többletbevételéből nemcsak, hogy nem ment csődbe, mint számos másik vidéki kórház, de kitermelt egy patológiai intézetet, egy teljesen új labort, a belgyógyászat teljes felújítását, sőt, még egy vadonatúj CT-t is. Itt érdemes még megjegyezni, hogy Magyarországon 4-szeres áron veszünk minden radiológiai berendezést pl. a svédországi árakhoz képest (náluk egy CT most 130 millió, nálunk 500 millió). Mindezt gyakorlatilag 5 év alatt. Ezek után sejthető, hogy mennyire jó pénz manapság radiológiát üzemeltetni az új OEP finanszírozásnak köszönhetően.

  Ami szerénységemet illeti, nekem 6 évet jelentett az életemből ez a kirúgás, plusz az addigi karrieremet, amit soha nem fogok tudni visszakapni, ugyanis ha 2007-ben nem rúgnak ki, akkor 2010-ben szakvizsgázom, és idén már szakorvosként dolgozhatnék – akár Magyarországon is. Fizikus diplomával plusz programozói ismeretekkel (időközben csináltam a programozó matematikus szakot is, amit félbehagytam 2008-ban, mikor elmentünk otthonról) MRI kutatóorvosként szerettem volna dolgozni. Ez volt az álmom kb. 10 éve akkor. Ehhez képest nyilván nem volt maradásom, így másfél év ígérgetés után, hogy majd ha lesz hely, újra visszavesznek, döntöttem és léptünk. Külföldön rohadt nehéz bekerülni a szakképzésbe (Angliában gyakorlatilag lehetetlen), nekem most sikerült a 3. külföldi országban. Gyakorlatilag a nulláról kezdem újra, radiológiát nyilván nem csinálhattam tovább, mert ide belgyógyász kell (ezt egyébként nem is bánom, mert radiológusként geddon után éhen halnék).

  Na, ezek után láthatod, hogy mit tettek velem a zsidók, és hogy mennyire megalapozott indokkal törték ketté az életemet 2007-ben.

  Számos más sztorit is írhatnék a családom életével kapcsolatban, nem egyszer kerültünk kapcsolatba zsidókkal, és soha nem jöttünk ki jól belőle.

  Szóval röviden a kérdésedre: Nem, nem vagyok zsidó, nem is gondolkodom úgy, mint ők. Az pedig, hogy szerinted zsidó vagyok, vagy úgy gondolkodom, a tökéletes bizonyíték, hogy az összeesküvés-elméleteid légből kapott ötletek. Ha engem illetően, akivel a blogon keresztül napi kapcsolatban vagy, és eddig kb. 2 könyvre való hülyeségemet olvashattad, ekkorát tévedtél, akkor gyakorlatilag borítékolható, hogy a világot legalább ennyire félreismerted.

  Viszont egy dologban igazad van. Rosszul fogalmaztam meg, hogy mi az, ami csak Magyarországon van, ráadásul ezt korábban már sikerült jól megfogalmaznom. Nem az elit hibáztatása, igazad van, az máshol is van, legfeljebb más mértékben vagy más módon. Ami Magyarországon általános, az annak a sztereotípiának a teljes körű elfogadása (az értelmiség szintjén is, pedig ez máshol tényleg extrém ritka), hogy akinek a véleménye különbözik a miénktől, az vagy segg hülye, vagy az ellenségünk – másszóval aki nincs velünk, az ellenünk van. Mivel úgy látszik, néhány posztom után meggyőződhettél arról, hogy nem vagyok segg hülye, így szempontodból az egyetlen logikus következtetés az maradt, hogy az ellenséghez tartozom – vagyis zsidó vagyok.

  A sors fintora, hogy ez a hozzáállás a társadalom valódi irányítóinak LEGHATÉKONYABB eszköze. Divide et impera. Szerinted Magyarország mért tart ott, ahol tart? Hát ezért.

  53: Ebből is látszik, hogy Te már akkor is okosabb voltál nálam. Maradok a Simicska-féle örök igazságnál: Mindenkinek alkotmányos joga, hogy hülye legyen. De azért készülök magam is a geddonra, hidd el. Bár abban nem vagyok biztos, hogy adott esetben lenne erőm életben maradni, úgyhogy a 9 mm-es mindig kéznél lesz.

 51. 53: Ne mérgesíts! Ez nem ész kérdése. Tudásodat miért nem akarod alkalmazni önmagadon? Arról van szó, hogy pont olyan jól tudod mint én, hogy mi várható, csak éppen áltatod magad.
  Geddeonnal ne iddegesítsd magad. Engem is lezsidózott, nem is egyszer. Azt hiszi, ő az egyetlen goj, akinek van esze.

 52. 55: Nyugalom, Tibor bá, van B tervem is. Szerinted miért jöttem el otthonról? Nekem ez a túlélési stratégiám: pakolni és menni, ha jön a geddon. Ezért jöttem a kardiológiára is: ez lesz az egyik legutolsó szakma, ami le fog szegényedni, és még a leszegényedés után is meg lehet majd belőle élni.

 53. Üdv!
  Kétszer vagy háromszor fojtottam el egyetértő megjegyzésemet jancsika hozzászólásaival/posztjával kapcsolatban, hogy ne ártogassak neki, „alátámasztva” a fenti (52.) hülyeséget. Egész egyszerűen logikus és nem hagyja magát egy egy hülye árral elsodortatni. Ritkaság hogy átlagban 55.8 cm-s hozzászólásokat anélkül tudjak elolvasni, hogy ne tartsam locsogásnak,és ne szkrollozzak át rajta gyorsolvasással. Jancsika tök okos, és nem ért egyet veled (Arma Gedeon) egy két dologban. Nem azért mert zsidósan gondolkodik, hanem mert nincsen neked igazad:) Én sem azért nem értek veled egyet nagyon sok mindenben mert zsidósan gondolkodom, (amúgy sincs ilyen, mindenki máshogy gondolkodik, de leginkább Magyarországon magyarországiasan gondolkodik zsidó és nemzsidó, mert itt szocializálódott a magyar oktatási rendszerben,magyar meséken, magyarul. Utolsó kissé barokkosra sikerült mondat azért remélem érthető, legalább hangulatában 🙂

 54. 57: Sajnos Dorka tiltakoznom kell. Bizony van „zsidós gondolkodás”. A magyarországi zsidók egy szubkulturában nőnek fel, és ez érzékelhető viselkedésükben, gondolkodásukban egyaránt. Ha érdeke, írok részletezéseket.

 55. Köszi nem fontos :)…Bár nem tudom, talán jókat szórakoznék a példákon:-) Én mindenesetre általában azonosulni tudok Jancsika gondolataival, és nem azért mert „zsidósan” gondolkodna.

 56. 58: Engem mondjuk nagyon érdekelne. Van némi tapasztalatom ezzel kapcsolatban, de a Tiéd valószínűleg több.

 57. 60. csak a végén nehogy az derüljön ki, hogy tényleg zsidósan gondolkodsz 😀

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük