(454) Tibor bá blogja – Majdnem vallás

önarcképAz Ősrobbanással kapcsolatos téma a nagy szerelmem, csakhát semmi köze a túléléshez, bár vallás helyett megteszi. Nem fogok kimásolni semmit a saját könyvemből, inkább újrafogalmazok. Megítélésem szerint – és elég sokat foglalkoztam vele – a Világmindenség anyagába, úgy értem az anyagi részecskékbe be van programozva az intelligencia megjelenítése. Ez például megmagyarázná a kvantummechanika egyik nagy talányát, nevezetesen a fény kettős viselkedését. Mint tudott a foton, a fény legkisebb része, hol hullám, hol pedig korpuszkulum. Amikor például egyetlen fotonnak két, egymáshoz nagyon közel létrehozott résen kell átmennie, egyszerre megy át mind a kettőn, mint hullám. Ennek bizonyítéka, hogy önmagával interferenciát hoz létre. Ésszerű sejtésem szerint, ezt azért teszi, mert nem tud dönteni, hogy melyiket válassza. Amikor pedig egy ember figyeli a viselkedését, akkor mint részecske a két rés közül kiválasztja valamelyiket és azon megy át. Az én ésszerű sejtésem szerint, ezt azért teszi, mert ebben az esetben már nem mindegy melyiken megy át, az átjutásnak van tétje, hiszen egy gondolkodó lény figyeli.

Ezzel kapcsolatban vetettem fel a radioaktív izotópokat, amelyek egyike-másika spontán felbomlik. Ennek a bomlásának van egy úgynevezett felezési ideje, ami minden izotópra jellemző. Ez azt jelenti, hogy van egy adott idő, ami alatt egy adott izotópból álló anyagmennyiség fele felbomlik. Ez például a rádium esetében 1800 év. Szemléltetve, 1 g rádium 1800 év alatt elsugározza tömegének a felét, egy újabb 1800 év alatt már csak 0,25 g marad belőle. Hogy ezt a felezési időt az anyag be tudja tartani, ahhoz – szerintem – az atomoknak tudniuk kell egymásról, különben honnan veszi bármelyik atom, hogy mikor kell neki dezintegrálni? Vagyis úgy gondolom, hogy van közöttük valamifajta „összebeszélés”.

Elképzelésemnek van egy nagy hibája, sejteni lehet mögötte egy teremtő isten létezését, akinek konkrét célja lehetett. Ha minden csak úgy magától van – amit sokan állítanak – és a véletlen úgy hozta, hogy kialakult az, amit magunk körül látunk kezdettől létező természeti törvényeknek megfelelően, akkor az anyagi részecskék ilyenfajta „öntudata” nem létezhet. Az izotópok tehát előre meghatározott törvények szerint bomlanak és kész.

Csakhogy nemrég történt egy véletlen felfedezés, amire csak úgy rábukkantak. Közismert, hogy valódi randomizált számsor előállítása egyáltalán nem könnyű feladat. A találomra felvett számoknál a „találom”-ot mindig befolyásolja valami. Ennek kiküszöbölése bizonyos erőfeszítést kíván. Az egyik ötlet az volt, hogy radioaktív anyagban bekövetkező spontán atom bomlások között eltelt időt mérték, ami nyilvánvalóan találomra történik. Azonban 2006 december 13-án Jere Jenkins atomfizikus a Purue Egyetemen azt tapasztalta, hogy a mangán-54 radioizotóp mintából származó atombomlást jelző kattogások egységnyi időre eső száma változik méghozzá a napkitörések változásának megfelelően. Ráadásul ez a változás éjszaka következett be, ami azt jelenti, hogy ami a változás okozta, az a Föld teljes tömegén áthatott. Feltételezések szerint ez nem lehet más, mint a Naptól származó neutrinók. Na most, a töltés nélküli, rendkívül kis tömeggel bíró részecskék közel fénysebességgel száguldanak és belső tulajdonságaik miatt nem ismernek akadályt. A számítások szerint egy fényév vastagságú ólomtömbön is átjut minden  második neutrinó. Vagyis interakcióra egyáltalán nem hajlandó. Akkor pedig hogyan befolyásolja a radioaktív izotópok – mindezideig konstansnak vélt – bomlási rátáját? A nagy talány így szól: „Hogyan lehetséges, hogy egy interakcióra nem hajlandó részecske megváltoztat olyan valamit, ami megváltozhatatlan?” Még van egy lehetőség, hogy a bomlási rátát befolyásoló „valami” nem neutrinó. Akkor viszont olyasmiről lehet szó, amit még nem ismerünk, de a Nap kibocsátja. Ez aztán még nagyobb talány.

Maradjunk annyiban – a könyvemben is ezt tettem – hogy az anyag hátterében olyan dolgok vannak, amiket nyugodtan nevezhetünk titokzatosnak, és megismerhetetlennek.      

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Éljetek a lehetőségekkel!

72 gondolat erről: „(454) Tibor bá blogja – Majdnem vallás

 1. Jó reggelt kívánok! A saját szövegezésű véleményhez még álmos vagyok…

  http://www.magyarpaxromana.hu/archivum/dokumentumai/ganoczy.html

  “Ezzel kapcsolatban érdekes a megfigyelés, hogy századunk természettudományos lángeszei, pl. Einstein és Heisenberg, nem voltak sem a pozitivizmus, sem pedig a redukcionizmus követői. Még kevésbé tettek ateista hitvallást. Einstein kicsinek érezte magát a kozmosz törvényszerűségeivel szemben. Elragadtatással adózott nekik és bennük találkozott az isteni valósággal. Ideáljaként a “kozmikus vallásosságot” jelölte meg, amely egy közös indokra vezeti vissza a kutatás és az imádás magatartását. A hivő és a kutató között analógia áll fenn. Érthető, hogy a fizikai relativitás teoretikusa szerette a zsoltárokat és csodálta Jézust, Szent Ferencet szintúgy, mint a buddhista lelkiséget.

  Míg Einstein a természet törvényszerű és determinált mivoltát isteni szintre emelte, Heisenberg a kvantummechanika feltalálója a véletlennek is szinte teremtői hatást tulajdonított. Erre még visszatérek.

  Szerintem azonban az igazságkeresés szempontjából különösen az korszakalkotó, amit Heinsenberg “háromszög módszerének” lehetne nevezni. Eszerint a tudományos megfigyelés három egymással csereviszonyban álló tényezővel áll vagy bukik. A megfigyelt tárgy az első, a megfigyelő alany a második, és az alany által kiválasztott mérőeszköz és kérdésfogalmazás a harmadik tényező. Így másként, mint az arisztoteleszi módszer szerint, a tárgy nem követel az alanytól feltétlen engedelmességet. Másrészt, másként mint Kant szerint, a tárgy igazsága nem függvénye az alany elméleti kategóriáinak. Mindhárom mozzanat találkozása és inzerakciója vezet igazolt ismerethez. Ámde az ilyen ismeret nem lehet százszázalékosan tárgyilagos. Csak egy maximális, azaz a lehető legnagyobb objektivitás elérésére képes. Nagymértékű “Wahrscheinlichkeit”-re, valószínűségre. Mindenesetre a megfigyelő ill. kísérletező fizikus egyéni döntése és az a mód, ahogy ő kérdez, kutat, mér, számit, következtet, lényeges összetevője az elért eredménynek. Természetesen az eredmény mindig ideiglenes, a szó szoros értelmében provizórikus. Egy végleges végeredményű fizikai megismerés utópia.”

 2. Tibor bá, most eszembe jutott az, hogy van néhány neutrinó detektor a Földön (-alatt jobban mondva). Szóval a méréseket össze lehetne vetni a bomláskor tapasztaltakkal és korrelációt keresni az eredmények között (pl. ki lehetne mutatni hogy valóban akkor történt-e a változás a bomlásban amikor jelen voltak nagyobb számban neutrínók, előtt, vagy utána, fénysebesség eltérés, stb.), de erre vonatkozó utalást, információt nem találtam még sajnos.

 3. Szeretném a témához kapcsolódóan olvasmányként ajánlani “Helmuth Von Glasenapp: Az öt világvallás” című könyvét (http://www.libri.hu/konyv/az-ot-vilagvallas.html.
  Nagyszerűen bemutatja, hogy nemcsak az általunk ismert egyistenhit létezik, és pl. a Buddhizmus világképe soha nem kényszerült arra az évszázadok évezredek során, hogy álláspontját módosítja a tudomány által bizonyított tételek miatt.

 4. “A fénynél is gyorsabban – A Cserenkov-sugárzás, neutrínók, és a sötét anyag”
  (Remélem, sikerült rövidíteni az URL-címet.)

  http://surl.hu/IkfEjK

  Még egy érdekesség: ehhez a cikkhez Mészáros Milán: Természeti hadviselés kontra klíma-konferencia c. értekezése vitt el. Mészáros Milán a napkitörések lézer-torpedóval történő mesterséges generálását sem tartja kizártnak! (Tibor bá: tudom, HAARP-mánia…)

 5. Tibor bá, nagyon örülök ennek az írásodnak, mert ugyanezek a gondolatok foglalkoztattak a napokban. Mint tudod, én keresztényként szemlélem a dolgokat, de próbáltam elvonatkoztatni ettől és párhuzamosan vizsgáltam az ősrobbanást és a Teremtést.

  Én is arra jutottam gondolati úton, hogy az ősrobbanás az egy fix pont, amibe minden bele van sűrítve és programozva, egyetlen pillanatban, az idő létezése nélkül. Tehát az ősrobbanás pillanatában az történt, hogy ez a fix pont szétrobbant a benne lévő összes információval és megjelenítette egy kronologikus idődimenzióban önmagát.

  Olyan ez mint rügyfakadás előtt a rügy, amiben benne van az információ, hogy szép érett almát ropogtathatunk majd nyáron és a benne lévő mag információja, amiből almafa lesz majd.

  Tehát az emberiség és a világmindenség jövője is létezik ebben a fix pontban egyetlen pillanatban, csak most megjelenítődik az idő dimenziójában is. Az idő fogalma szerintem tehát két részre osztható, van egy örök idő, amiben már minden létezik egy örök jelenben és van egy kronologikus idő dimenzió is, amelyben megjelennek szépen sorjában ezek a beprogramozott dolgok.

  Tehát a mobil telefon és a számítógép már létezett az ősember korában is valójában és a következő évezredek eseményei is léteznek már, csak az ősrobbanás ebben a kronologikus időben még nem jutott el arra a pontra, hogy megmutassa önmagát a benne szemlélődőnek.

  Ez fölvet egy újabb kérdést, hogy akkor minden beprogramozott és determinált. Ez valószínűleg így van, mégis azt kell mondanom, hogy ez a programozottság és determináltság paradox módon a legnagyobb szabadsággal egyenlő. Vagyis az almamag akkor érzi szabadnak magát, ha almafává növekszik, rügyet bont, kivirágzik és ropogós, pirosan mosolygós almát érlel.

  Tehát ha lenne egy olyan személy, aki képes lenne kívülről szemlélni az ősrobbanást, simán meg tudná mondani, hogy mi történik a következő ezer, tízezer, egymillió, milliárd évben egészen a végtelenségig, minthogy az almamagot elültető kertész is meg tudja mondani, hogy mi lesz az almamagból.

  A különbség csak ott van az ősrobbanás és a kertész között, hogy a kertész nem tudja előre, hogy mennyi eső lesz, mennyi napsütés lesz, milyen ütemben növekszik a fa, milyen minőségű és mennyi termést hoz. Az ősrobbanás viszont nagyon is jól tudja, mert az összes körülmény bele van programozva.

  És mi van a választás szabadságával? Ha a beprogramozott almamagban az egyik információ öntudatra ébred és azt mondja a kertésznek, hogy nem akarok alma lenni, azt csak te akarod, hogy alma legyek, de én nem.

  Tibor bának itt jön el a nagyszerű meglátása, miszerint ha két lehetőség közül választhat a fény, azt a lehetőséget fogja választani két résen való áthaladáskor, amit az őt figyelő intelligenciával kapcsolatban tenne, míg enélkül a kapcsolat nélkül maga dönti el, hogy melyiken megy át vagy esetleg részecskeként vagy hullámként viselkedik.

  Az ősrobbanás úgymond annyira intelligens, hogy minden be van programozva, tehát meg van adva a benne lévő információnak a választás szabadsága, hogy akar-e alma lenni vagy sem, minden körülmény bele van programozva és minden előre ismert a program megvalósulásában.

  Tehát olyan ez, mintha a kertész elvet egy almamagot, ismeri előre az esőt, napsütést és annak hatásait, valamint ismeri, hogy szabad választásának köszönhetően kiből mi lesz.

  Szerintem bármiben is hiszünk, akár ősrobbanás, akár Teremtés, minden információ létezik már egy örök jelenben, ami most kibontakozik egy kronologikus idősíkon is. Ettől természetesen nem kell megijednünk, hogy akkor mindegy, hogy mit teszünk, mert semmit sem tehetünk az előre megírt, determinált sorsunk ellen. Ne feledjük, hogy ezt mi választottuk szabad akaratunból, jobban mondva MOST VÁLASZTJUK! folyamatosan.

  Tehát hiába van beprogramozva az ősrobbanás illetve Isten is láthatja előre a sorsunkat, mert az örök jelenből szemlélődnek. De nekünk életünk minden egyes pillanata létfontosságú és minden jelen döntésünk, választásunk meghatározó ebben a programban!

  Tehát akár ősrobbanás pártiak vagyunk, mi határozzuk meg az adott emberi lehetőségeinkhez képest, hogy miként oldódunk majd bele távoli galaxisok csillagködébe vagy ellentmondunk az ősrobbanás programjának és azt mondjuk, hogy nem akarok csillagköddé válni, de az ősrobbanás programja megadja ezt a lehetőséget is, hiszen szabadon választhatunk, de a programjában már ismert, hogy mit választunk a jelenben és mi lesz belőlünk, ha nem akarunk csillagköd lenni, talán egy sötét antianyag még lehetünk vagy egy fekete lyuk valahol a végtelenben.

  Aki pedig egy intelligens Teremtőben hisz, az szintén szabadon választhat, hogy milyen isten programjában és miért hisz. Aki pedig csak a véletlenben hisz, azt is megteheti.
  SZABADOK VAGYUNK!

 6. FILLÉR FERENC:

  AZ ANTIANYAG NYOMÁBAN

  http://www.agria.hu/tfm/antianyg.htm

  Saját gondolatok:
  1. Ha a világegyetemben az anyag és antianyag mennyisége azonos (feltételezés), úgy az ősrobbanást felfoghatom az “unatkozó” Teremtő játékaként: a birtokában lévő energiát anyaggá és antianyaggá változtatta. Ha ahhoz lesz kedve, hogy ezt a tarka világot megszüntesse, egyesíti a két anyagi világot.
  2. A Torinói Lepel kapcsán régi – házi használatú – magyarázatom az Einstein-elmélet: Jézus teste (“m” tömeg) energiává – fénnyé – változott (‘E”). Ez persze feltételezi egy felsőbbrendű lény létezését, vagy egy magasabb technikai szinten álló (földönkívüli) civilizáció valóságát.

 7. 8!
  A wimp részecskére már én is gondoltam..
  7!
  Fekete lyuk még lehetünk valahol,azt írod.
  De minket embereket még valami lélek is irányít.Én is azon gondolkoztam hogy tulajdonképpen azonos anyagokból vagyunk mi is mint egy élettelen tárgy.De a léleknek is el kell rendeződni valahová.Mindegy ez más tészta már..
  6!
  Már a napot is HAARP-olják olvastam.. 🙂

 8. 9. “Én is azon gondolkoztam hogy tulajdonképpen azonos anyagokból vagyunk mi is mint egy élettelen tárgy.”

  Életem legnagyobb dilemmája, legijesztőbb felfedezése volt, amikor középiskolás koromban a kémia órák sűrítményeként e felismerés súlya rám nehezedett – talán azóta sem tudtam megszabadulni attól az iszonyattól: én voltam az idősebb fiú a családban, én hordtam ki hétről-hétre a trágyát a disznók alól: néztem azt a bűzös ocsmány anyagot és a lapátoló kezemet – és majdnem sírtam, amikor az atomokra és az azokat alkotó kisebb részecskékre gondoltam: azonosak?

 9. Folytatva az előző (10.) hozzászólásom: ha ezzel a kérdéskörrel bíbelődök, előbb-utóbb kozmikus magány-érzet vesz erőt rajtam, amit így tudok érzékeltetni:

  Üresség

  Tükörbe nézek –
  semmibe látok.
  Ha keresnétek,
  ott megtaláltok.

  Mosolyom festék –
  arcom a vászon.
  Hiába lesnék,
  magam se látom.

  Kezemben holt ág –
  virága lennék,
  amit a Hold lát:
  éjjeli árnyék.

  Lelkem rongy-háló:
  átfújja a szél.
  Szívem hamujától
  fekete a tél.

  Csorba Tibor

 10. 6: Nekem a HAARP-ra már a szemem se rebben. 😀

  11: Bolyongásotokhoz a poszt témában nem piszkálom. Ez nem lehet vita tárgya, mert mindenki azt feltételez (hisz, ha jobban tetszik) amit akar. Ez a verselés viszont kiverte nálam a bitosítékot. Így aztán a holnapi posztban bemutatom magam, mint verselő hódítót. – Ha már kifroccliztátok belőlem. 😀

 11. 12. “Ez a verselés viszont kiverte nálam a biztosítékot.”

  Megint utolért az üldözési mániám – túlverseltem a blogot?

 12. 13: Nekem nagyon tetszett! Szerintem Tibor bá is csak irigykedik! 🙂

 13. Tibor bá sugallatot kapott, nemsokára a Nap egy újabb fejlődési hullámot (szándékosan nem evolúciót írtam) indít el a Naprendszerben (direkt nem Földet írtam). A hajdan emberré vált, ám mostanra fogyasztóvá züllött teremtmény újabb esélyt kap. Ahogy a gorilla is egy pillanat alatt peckes tartással állt kétlábra.
  Csak követni kell a dobok ritmusát, az égre nézni és a szívre hallgatni.

 14. 15: Mit vártál? Kurva jó vers, én meg sárgulok. 🙂

 15. Statikus, tetszik a versed, versrajongó vagyok. Így aztán Tibor bá’-ét is nagyon várom:)

 16. Mindenkinek köszönöm az elismerő sorokat. Azt a lelkiállapotot, amit a megírásakor éreztem, nem kívánom senkinek – önző vagyok…

 17. Üdv Tibor bácsi!

  Ha a fény – valamely oknál fogva – egy vizsgálat során pusztán a megfigyelés ténye miatt képes a megfigyelés céljával kapcsolatban változtatni az alaptermészetén, akkor ezen alapelv miatt miért ne lehetne erre képes a körülöttünk lévő bármely anyag valamilyen módon?
  Miután minden általunk ismert anyagot (elemet, részecskét, stb.) azért ismerünk, mert eddig tapasztalatot szereztünk velük, azaz megfigyeltük őket.
  Voltaképpen az általunk ismert, figyelt és vizsgált világmindenség sem biztos, hogy ugyanaz, mintha nem figyelnénk vagy vizsgálnánk.
  Ebből viszont az következhet, hogy a valóság a vizsgálata során a vizsgálat mélységétől függve egyre inkább a szubjektív megfigyelőtől függ.

  Üdv: Montezuma

 18. 9: melike00

  Mint írod, a léleknek is rendeződnie kell valahova.

  (Tibor bára és a többiekre való tekintettel a római katolikus hitem részletezését most mellőzöm)

  Az ősrobbanás egy olyan végtelen információs halmazt indított útjára, amibe bele van programozva az emberiség kialakulása és benne minden egyes emberé. Hátborzongatóan izgalmas arra gondolni, hogy a több milliárd évvel ezelőtt elkezdődött folyamatba már előre be volt kódolva, hogy az anyagból és információkból létrejöjjön egy olyan intelligens anyagi csúcs szerveződés, mint bármelyik ember, önálló személyiség.

  Minden ember egy fontos információs egysége az ősrobbanásnak és nem veszhet el! Tehát amikor úgymond meghalunk és testünk elporlad, vele együtt egész személyiségünk is, az ősrobbanás ezt az információs egységet bármikor képes újjászervezni, mert tárolja az információt rólunk! Sőt többet mondok: ez az információ, tehát a személyiségünk vagyis lelkünk, hogy a Te szavaiddal éljek, egy végtelenül kicsike információs egységben él tovább, amit még fel sem fedezett az emberiség és az ősrobbanásnak ebben a dimenziójában nem is fog.
  Ez nem egy anyagi részecske, illetve az is lehet, de a ma ismert legkisebb részecske végtelened kicsiny része.

  Az ősrobbanás és benne az ember még egyáltalán nem ért el a csúcsra, hiszen a fejlődés végtelen tudásban és megismerésben egyaránt. Halálunk után személyiségünk és élettörténetünk teljes tudatában folytatjuk utunkat az ősrobbanás egy információs egységeként.

  Tehát a lelkünk tovább él, ha ősrobbanásban vagy akár Teremtésben hiszünk! És mindez azért, mert véletlenül nem jöhet létre egy olyan öntudatra ébredt információs csúcs szerveződés, mint az ember, akár kódolva van az ősrobbanásban, akár Teremtés által!

 19. Mi van akkor, ha létezik egyfajta “evolúciója” az anyagnak is?
  Hiszen az anyagból épülő világunk élőlényei is valamiféle evolúció szerint fejlődtek illetve fejlődnek.

  És mivel az anyag az energia egy megnyilvánulási formája, lehet, hogy létezik “evolúciója” az energiának is.

  És mivel a tudat, az intelligencia, a gondolatok, érzelmek, stb. is energia, így elvileg az előzőekkel paralell módon ez is fejlődhet.

  A brahmanizmus szerint a főisten “ezerarcú”.
  Lehet, hogy amit a hívők istennek neveznek (nem tiszteletlenségből, hanem sokféleségére utalva praktikusságból írtam kis kezdőbetűvel) – az gyakorlatilag az ősrobbanással megszűnt és megszületett helyette a világmindenség.

  Amely egy bizonyos evolúciós folyamat végén megsemmisül (összeomlik) újra megszülve “istent”, immár milliárdszor milliárdnyi új kis tapasztalattal.
  Ez lenne az oszcillálóan táguló világegyetem, és így lehetséges az, hogy “isten ott van minden teremtményében.”

  Az ősrobbanástól az összeomlásig tart a teremtő egy szívdobbanása.

  Na, hogy tetszik? 🙂

  M

 20. Tibor bá: Az írásodat olvasva az indította el bennem a gondolatokat, hogy feltételezted, hogy esetleg az anyagba be van programozva valami intelligencia. Ez egyértelmű dolog, hiszen az emberben, mint anyagi szerveződésben megjelenik az intelligencia! Az ősrobbanásban benne kell lennie az intelligenciának, hiszen itt vagyunk bizonyítékként valóságosan!

  Az ősrobbanás öntudatra ébredt és vizsgálja önmagát. Az ősrobbanás hívőket a Teremtéshívőktől az választja el, hogy az ősrobbanás egy olyan almamag, ami mindig is létezett és önmagától kezdett gyökeret ereszteni és almafává nőni kódoltan, míg a Teremtéshívők feltételeznek egy kertészt, aki valamilyen célból elvetette ezt a magot.

  Nem kell mást tennünk, mint a valóságot szemlélni, hiszen benne vagyunk az ősrobbanás kellős közepében. Mit láthatunk?
  Az anyag öntudatra ébredt bennünk és vizsgálja önmagát. Azt láthatjuk, hogy önmagunkat nem tudjuk létrehozni a semmiből, de nagyon sokmindent létrehozunk a rendelkezésünkre álló anyagból. Tervezünk, céljaink vannak és megvalósítunk dolgokat. Amennyiben mi emberek képesek vagyunk erre, az csak azért lehetséges, mert az ősrobbanás magában hordozza ezt a képességet, intelligenciát, öntudatot, személyiséget.

  Mert az ellentmondás lenne, ha a részek különböznének az egésztől. Érdekes továbbá, hogy az ősrobbanásban többmilliárd öntudatra ébredt információs egység vagyis ember van. Ezek a részecskék leképezik az egészet vagyis az ősrobbanás egészét!

  Mert az teljességgel lehetetlen, hogy egy véletlenül keletkező nagy egységben, mint egy burokban öntudatos milliárdnyi egység létezzen, aki vizsgálja belülről a burkot.
  Tehát több van itt annál, minthogy a puszta véletlen műve lenne az ember.

 21. 22: Montezuma!

  Szerintem az ősrobbanásban semmi ciklusosság nincs, az információ örökérvényű! Tehát örökké létezik idő nélkül és végtelen. Az ősrobbanás vagy Teremtés az örök jelenben létezik és bármelyik információja lekérdezhető. Az ember nagyon fontos helyet foglal el ebben az információs halmazban, az információs halmaz különleges egysége, mely egy végtelenségbe tartó, jobban mondva az örök jelenben pulzáló egység és végtelen fejlődés és felfedezés a része az információs halmazban.

  Személyiségünk információja nem veszhet el, csak fejlődhet!
  Ezért nem hiszek a ciklusosságban, csak az előremutató fejlődésben. Személyiségünknek mindig is tudatában leszünk és végtelenségig fejlődhetünk mindazokkal a szeretteinkkel, akik életünk részei és végtelenszámú új kapcsolatunk lehet. A tudás és megismerés is végtelen.

 22. Üdv Limojoe!

  “Szerintem az ősrobbanásban semmi ciklusosság nincs, az információ örökérvényű!”

  Az egyik nem zárja ki a másikat – lehet, hogy amit ősrobbanásnak nevezünk, az inkább a “zsák-elmélethez” áll közelebb.

  Lehet, hogy az általad kizárt ciklikusság is kódolt előre, aminek a célja az előbb leírt gondolataim alapján a folyamatos és egyre több tapasztalat begyűjtése. Az anyag – élet – intelligencia “evolúciója” ebben az esetben maga “isten” evolúcióját is jelentheti.

  Üdv: M

 23. Az almamagot elültetve tudni fogom, hogy mi lesz belőle, hisz bele van kódolva!
  De az nem tudom, hogy ki fog-e hajtani, fel fog-e nőni az almafa vagy elviszi valami betegség!
  Ha a világmindenséget egy magnak tekintjük, és elültetjük (ősrobbanás) tudjuk, hogy mivé kellene fejlődnie, de nem lehetséges, hogy a folyamat maga nincs kódolva?
  Tehát tudom, hogy milyen fajtájú almafa lesz, de, hogy pontosan, hogy fog kinézni, az a körülményektől fog függeni! A világegyetemünk fejlődése során mért ne függhetne a körülményektől?
  Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, több almafát is látni kell!

 24. hmm.

  Az ember nem más, mint egy tévedés.
  Fatális nagy tévedés.

  Amúgy nem a dolgok bonyolultak, hanem mi vagyunk túl együgyüek hozzájuk. még.

  És az, hogy átszaladgál rajtam csak úgy valamiféle izotóp, meg neutrino, az kicsit borzongással tölt el.

 25. 25: Szerintem az ősrobbanásban minden információ benne van, csakúgy a Teremtésben is. Nincs szüksége evolúcióra, ő maga a teljesség.

  Egyébként érdekesség, hogy az ősrobbanásban benne vannak a következő információk is: Mint információs egységben, az emberben megjelenik a fájdalom, szenvedés, birtoklás, gondoskodás, szeretet, gyűlölet, pusztítás,lelkiismeret, megbocsájtás, apaság, anyaság, tesvérség és még sorolhatnánk. Mik ezek az információk?

  Az ősrobbanásnak, mint nagy egésznek, miért vannak olyan részegységei, amelyek hordozzák ezeket az információkat? És az ember, mint ezeknek az információknak legfőbb hordozója mit jelenít meg a nagy egészből? Miért jelenítődik meg az emberben, mint az ősrobbanás egy részegységében a család? Mit akar az ősrobbanás azzal megjeleníteni, hogy apa, anya és gyerek? Mit akar az ősrobbanás megjeleníteni azzal, hogy az ember megtervez és elkészít valamit? Mit akar az ősrobbanás megjeleníteni azzal, hogy céljai és vágyai vannak az ember nevű részegységének, egyik legfőbb információ hordozójának?
  Miért van benne az ősrobbanás egyik legfőbb információhordozó egységében, az emberben a Teremtő és az örök élet utáni vágy?

  Miért vágyik az ősrobbanás Teremtőre? Miért van belekódolva ez az információ? Miért van belekódolva az örök élet utáni vágy? Mert hogy bele van kódolva, az egészen biztos, hiszen ez a valóság. Az ősrobbanás nagy információs halmazának egy részegysége hordozza ezeket az információkat. Miért? És az is biztos, hogy mindezen információkat hordoznia kellett a legelső pillanatban is az ősrobbanásnak, amikor nagyon kis sűrűségű állapotban volt. Tehát megállapíthatjuk, hogy az ősrobbanás legkisebb kronologikus időegységében, a másodperc szinte végtelenedik kis egységében is bele volt kódolva minden információ, ami eddig megtörtént, történik és történni fog.

 26. 26: Természetesen azt nem tudhatjuk, hogy az almamag fejlődésének melyik fázisában van most az ősrobbanás és hogyan néz ki teljességében majd. De rossz a logikád, mert én azt mondtam, hogy az ősrobbanás az maga a teljesség és minden információt, tehát a körülményeket is hordozza magában.

  A körülmények nem lehetnek az ősrobbanáson kívüliek, mert akkor feltételezünk egy a világmindenségen kívüli szemlélhetőséget is, ami már Teremtőt feltételez. (Én ugyan római katolikus hitű vagyok, de most megpróbálok ősrobbanásban gondolkodni, tulajdonképpen az ősrobbanást helyettesítem a Teremtővel).

  Tehát rossz a logikád, nem kell látnunk több ősrobbanást és körülmények sincsenek, mert csak egy ősrobbanás van, ami hordozza magában az összes információt és a körülményeket is.

 27. 27: Az ősrobbanás hordozza magában a tévedés információját is, mert az ember megjeleníti ezt az információt is. Csakhogy az ember önmagában nem lehet tévedés, hiszen az ősrobbanás egészét képezi le. Tehát nem kerülhet ellentmondásba az ősrobbanás egésze egy benne lévő egységével. Olyan ez, mintha azt mondanád, hogy az embernek tévedésből van bármilyen testrésze.

  Azzal egyetértek, hogy a dolgok nem bonyolultak.

 28. Mindenesetre van még egy nagyon elgondolkodtató információ az ősrobbanásban. Nevezetesen az, hogy az ember egy olyan egység benne, amely öntudattal, intelligenciával, vágyakkal, célokkal, érzésekkel rendelkezik. Mit akar megjeleníteni az ősrobbanás több milliárdnyi ilyen egységével?

  A rész az mindig magában hordozza az egészet. Az ősrobbanásnak ezek szerint öntudata és intelligenciája lenne?
  Mert az elképzelhetetlen, hogy egy részegység több legyen az őt hordozó egésznél.

 29. 29
  kukacok vagyunk! itt ülünk az almafán egy almában és elmélkedünk, hogy hogyan is keletkezett az almafa! Pedig ott se voltunk, sőt még almán kívül sem!

  Azért mert mi csak ezt az egy világegyetemet “ismerjük” mért ne lehetne másik is! Mint sok buborék egymás mellett!
  Réges régen még azt sem tudták az emberek, hogy a földön kívül is van világ….
  Ha csak 1 almafát ismerünk, akkor számunkra az fogja jelenteni az almafa minden tulajdonságát, és élete egyenlő lesz az almafa életével, de mivan ha nemcsak 1 almafa létezik?

  én a körülöttünk lévő világból indulok ki! Ebben a világban rengeteg almamag létezik, mindegyikben megvan a lehetőség, hogy almafa legyen! De hogy az lesz az múlik a körülményeken és az almafán!
  Az élőlények mind így viselkednek! Élettelen világból már nehezebb ilyen példát hozni, nekem spec a bolygóképződés jutott az eszembe! De arkított példának hozhatom, a windóz telepítést is! Ugye amikor berakod a lemezt akkor azt várod eredménynek, hogy feltelepíted és működni fog! Holott előfordulhat, hogy mégsem! Most akkor bele van kódolva a sikertelenség?

 30. Vagy talán az ősrobbanásban öntudatra ébredő ember képez le egy rajta kívülálló intelligenciát? És itt érkezünk el a Teremtőhöz.

 31. 26: A te gondolataid épkézlábak. limojoe viszont rá akarja erőltetni összes elképzelését mindenre, ami utjába akad. —- Ma úgy tudjuk, hogy a létrejövés pillanatában a természeti törvények már léteztek. Ezek a törvények úgy vannak összehozva, hogy létezésük garantálja a működőképes világ kialakulását. Nincs semmi előzetes információ, csak a törvények léteznek. Az anyagba viszont be van kódolva a végkifejletre való törekvés. —– Mi pdedig fogyóanyag vagyunk. Aki örök életben reménykedik, az nem mer szembenézni a valósággal. Földi életünk végén örökre eltűnünk. helyet adunk másnak, hogy ba nagy játékmester tovább szorakozhasson a fejlemény szemlélésével.

 32. 32: Egyetértek Veled, én is hiszem, hogy nem csak egy almafa van, sőt azt is hiszem, hogy még több gyümölcsfa is van.

  Elképzelhető teljes mértékben, hogy több univerzum is van egymás mellett, én fogalmaztam akkor rosszul, úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen kell lenni egy végső egységnek, amely minden információt hordoz a körülményekkel együtt. Tehát egy olyan végső egységre gondolok, ami mindent magában foglal, attól függetlenül, hogy ismerjük-e vagy sem.

  Ebben a létező nagy egységben vizsgálom az ember szerepét, mint létező információjét. Abból indulok ki, hogy a részecske magában hordozza az egészre jellemző tulajdonságokat. Tehát az ember magában hordozza a végső nagy egység tulajdonságait.

  A sikertelenség is bele lehet elvileg kódolva az ősrobbanásba, csak ezt nem tudjuk vizsgálni, mert nem ismerünk más ősrobbanásokat és azok tulajdonságait. Tehát, hogy mi egy sikertelen ősrobbanás részei lennénk, azt nem tudhatjuk. Azt viszont tudjuk, hogy ettől függetlenül is részei vagyunk a nagy egésznek és információkkal rendelkezünk, információhordozók vagyunk. Teljesen hibás információkat nem hordozhatunk, valami jellemző információnak akkor is kell lennie bennünk a nagy egészre vonatkozóan, mert részei vagyunk.

 33. 33
  Azt szokták mondani, hogy amíg nem tudunk biztosat Istenről, addig hinni kell benne! Ha létezik, és hittél benne jó, ha nem létezik akkor úgyis mindegy…

 34. 34: A valóságot kell nézni, amiről tudunk. Létezik az ember, mint az ősrobbanás része. Részként leképezi a nagy egészet.
  Azokat az információkat, amiket az ember hordoz, nem kapkodhatja magára az ősrobbanáson kívüli légüres térből.

  Az ember által hordozott információknak benne kellett lenniük az ősrobbanásban az ember megjelenése előtt is, hiszen senki nem adott közben injekciót az ősrobbanásnak.
  Tehát az ember megjelenése előtt is léteznie kellett a szeretetnek, gyűlöletnek, megbocsájtásnak, birtoklásnak, Isten utáni vágynak, hiszen az ember az ősrobbanásból fejlődött ki és nem egy külső légüres térből ugrott bele.

  Ha nem léteztek volna ezek az információk az ember megjelenése előtt, akkor most sem létezhetnének.

  Tibor bá azt feltételezi, hogy az ember az ősrobbanás természeti törvényei szerinti anyagi fejlődés terméke, az ember által hordozott információk pedig kívülesnek az ősrobbanáson. Minden információ az ősrobbanás része és soha nem veszhet el! Hova fog szivárogni? Egy lyuk van talán a világmindenségen?

  A világmindenség fejlődik és törvényei vannak. Az ember egy bizonyos fejlettséget elért egység benne. Ez az információhordozó egység olyan magas szintet ért el, amely nem tud elszivárogni csak úgy. Az ősrobbanás fejlődik, nem pedig visszafejlődik. Az ember személyiségét nem lebontja a halállal, hanem megőrzi és továbbfejleszti személyiségünket.

 35. Az ember a jelenlegi világunk része, DE! Biztos hogy it is keletkezett?
  Még az sem bizonyított, hogy az élet a földön keletkezett! ha jól tudom akkor elvben az élet érkezhetett egy meteorit által a földre…
  Ha egyszer képesek voltunk átmenni egy másik bolygóra, akkor elvben mi zárja ki, hogy nem lehet a világegyetemünket is elhagyni?

 36. Egyébként Tibor bá eléggé lehangoló a szemléleted az örök élettel kapcsolatban. Én is ugyanolyan része vagyok az ősrobbanásnak, mint Te. Valamiért én azt az információt hordozom magamban, hogy van örök élet és Isten. Az biztos, hogy ezek az információk nem az én egyéni ötleteim, hanem benne vannak a világmindenség információhalmazában, hiszen nem jártam a világmindenségen kívül, hanem annak egészét képezem le. Most már csak azt kell kideríteni, hogyan hordozhat két ellentétes információt az ősrobbanás két emberi szintet elérő információs egysége?

  Az én információm előremutató, a fejlődés irányába. Az ősrobbanás fejlődésében, építésében hisz. Te azt mondod Tibor bá, hogy az ősrobbanás lebontja önmaga egy olyan egységét, ami egy magasabb szerveződési szintet ért el és visszahullik a semmibe. Az ember személyisége nem veszhet el, ha már egyszer létrejött.

 37. 38: Arwind, tisztelem a törekvéseidet, de szerintem nem érted tisztán, hogy miről beszélek.

  Egy nagy egészet vizsgálj, amiben minden benne van! Az összes világegyetem, meteorit és még ami azokon kívül van, az is. Van egy végső nagy egység, amiben minden benne van.

  Az ember ennek az egységnek a része és mint információhordozó leképezi az egész egységet. Nem hordozhat magában az ember olyan információkat, amelyek ne lennének valósak!

  Azért ellentmondásos az a kijelentés, hogy nincs örök élet és nincs Isten, mert az örök élet és Isten, mint információ, az ősrobbanás része. És mivel létező valóság vagyunk, az általunk hordozott információ is akkor erősebb, ha a létezés mellett szól, akkor pedig gyengébb, ha a tagadás mellett szól, mert egy valós információt akar letagadni.

  Tehát aki azt mondja, hogy van Isten és örök élet, az valósabb információ, mint az, ha valaki tagadja ezeket.
  Mert aki hisz benne, az nem tesz mást, mint az ősrobbanás egy információjának létezését mondja ki, aki pedig tagadja, annak ki sem szabadna mondania, hiszen létezik ez az információ.

 38. Egyébként mégegyszer hangsúlyozom, hogy teljesen mindegy hogyan zajlott le az ősrobbanás és mi volt belekódolva, azt a valóságos tényt kell néznünk, hogy milyen információt jelenít meg az ember, amikor családot alapít, szeretetből tesz valamit, megbocsájt, elültet egy fát, megépít egy házat? Honnan származik ez az információ a világmindenségbe, hogy az ősrobbanás egy öntudatra ébredő anyagi szerveződése ezeket teszi?

 39. 41: A nem létező isten a te agyadat nem felvilágosította – ahogy illik – hanem elhomályosította. Elképesztő szorgalommal nyomod itt a vallásos áhitatot, amihez ismert fogalmakat foglalsz le merőben szokatlan alkalomazásra. Mondd meg őszintén, mi a fenént jelent a “családalapítás információ megjelenítése”, amit persze az ember tesz? és mi ebben a valóságos tény? Szerintem mi nem egy nyelvet beszélünk!

 40. A probléma az idővel van. Mindent a saját idősíkunkon próbálunk értelmezni. Ez az idő illúzió. Ha az, akkor a tér is, amit érzékelünk, mert ugye elválaszthatatlanok. A saját érzékszerveink rabjai vagyunk. Amit nem tudunk érzékelni, arra legyártjuk a műszereinket, melyek a saját érzékelésünk határai közé fordítanak (szorítanak) mindent.
  Arra akarok kilyukadni, hogy a volt az ősrobbanás első 10 a mínusz sokadikon – ha jól emlékszem 43 – másodperce. (Az lesz a király, aki megmondja a tutit, hogy mi is történt a szingularitástól addig.) Ez a jelenlegi idősíkunkon 10 a -43 másodpercet tesz ki, ám az akkor jelenthetett 10 milliárd évet, vagy 10 a mínusz ezrediken másodperecet is. Ez egy fiktív adat, amely feltételez egy csomó dolgot, ami nem biztos, hogy úgy is volt az “idők” folyamán. Visszaszámoltunk a vöröseltolódás alapján és ez jött ki.
  A következő bibire (hiányzó anyag) a válasz, a sötét anyag. Aki ebből talál egy kosárkával, az Nobel-díjat kap. Szerintem senki sem fog találni belőle egy sötét-atomnyit sem. Én úgy gondolom, hogy ez “A szoftver”, amit Tibi Bá is keres. Itt kell lennie valahol a kutyusnak elhatolva…

 41. Üdvözletem mindenkinek!

  A kvantumfizika “borzalmai” már a biológiát is “megfertőzték”?
  http://www.idokep.hu/hirek/ereznek-a-novenyek
  Óh, mi lesz így veled, korunk imádott bálványa, Te mindig hűvös és kimért Racionalitás? 😉

  Üdv, kedves földim, Montezuma!

  22:
  Isten meghalt. (Nietzsche)
  Nietzsche meghalt. (Isten)
  🙂
  A hinduk szerint egyébként az Őskígyót fordították ki a bőréből a világ megnyilvánulásához. Azonban az Őskígyó nem halt meg, hanem a következő történt: eddig Őbenne rejtezett minden, ezután pedig Ő lett minden megnyilvánulás belső lényege.

  Üdv, Arwind!

  26: Az Őskígyó legyen veled: http://href.hu/x/elgc 🙂

 42. Üdv, Limojoe!

  39. “Az ember személyisége nem veszhet el, ha már egyszer létrejött.”
  Ezt miből vezetted le? 🙂 Ha a modern gondolatkörből indulunk ki, az állítás egyértelműen érvénytelen. Ha a hagyományok mentén próbálkozunk, akkor arra jutunk, hogy éppen azért veszhet el, mert létrejött: “ami keletkezik, az el is múlik”.

  40. “Mert aki hisz benne, az nem tesz mást, mint az ősrobbanás egy információjának létezését mondja ki, aki pedig tagadja, annak ki sem szabadna mondania, hiszen létezik ez az információ.”
  Hmm… Így is lehet fogalmazni: “én abban hiszek, hogy az élet véges”. Ebben az esetben Te vagy az, aki ezt tagadja. 🙂
  Szegény Platón foroghat a platón, hogy ideáiból ilyen furcsa filozófiát alkottak… 🙂

 43. 42: Tibor bá! Logikai úton próbálok gondolkodni, római katolikus hitemet most talonba teszem.

  Mondjuk azt, hogy ateista vagyok és ősrobbanás párti. Vizsgálok belülről egy nagy rendszert, az ősrobbanást, aminek része az ember. Felteszem magamnak a kérdést, hogy az ember, mint információs egység mit jelenít meg az ősrobbanásból?
  Merthogy a részegység az jellemzi a nagy rendszer egészét és nem hordozhat magában olyan információkat, amelyek ne lennének a nagy rendszerre jellemzőek! Tehát az ember minden egyes információja jellemző az ősrobbanásra. Amikor ősrobbanásról beszélünk, akkor az emberről beszélünk.

  Úgyis mondhatnánk, hogy az ősrobbanás családot alapít, szeretettel gondoskodik az utódokról, ismeri a szeretetközösséget, a rossz dolgokat is, vannak vágyai, stb.
  Azt nem mondhatjuk, hogy van az ősrobbanás és külön egységként az ember belepottyant teljesen eltérő információkkal a nagy semmiből!

  Tehát ateista lévén logikai úton azt kell mondanom a valóságot szemlélve, hogy az ősrobbanás és a benne lévő anyag, valamint információ egyik jellemzője, hogy életet tud létrehozni, intelligens, személyiségi jegyei és öntudata van, szeretni képes, ismeri a rosszat is és mindarra képes, amire az ember. Mert ha ezt tagadjuk, azzal elismerjük, hogy az ember által hordozott információk máshonnan származnak.

  Amikor betesznek egy házba egy újszülött kisbabát, nem vizsgálhatják a házat nélküle. Felteszi a külső szemlélő a kérdést, hogy ki az, miért van ott, milyen információs egysége a háznak? Ha valaki képes lenne kívülről szemlélni az ősrobbanást, joggal tenné fel a kérdést az emberekre vonatkozóan: kik ezek, miért vannak ott, hogyan kerültek oda, milyen információit alkotják az ősrobbanásnak?

  Ezért mondom azt, hogy meglehetősen bigott vagyok és szemellenzős, ha ateistaként azt mondom, hogy az ember egy darab kő felrobbanásával keletkezett és tudományos bizonyítékot kérek azoktól, akik feltételeznek egy intelligens, önálló személyiségű Teremtőt, akire hasonlítanak az emberek. Hiszen saját szememmel látom a valóságot, itt van az orrom előtt, hogy az ember, mint információs egység a legfőbb bizonyítéka egy ugyanolyan létező és rajta kívülálló intelligens öntudattal rendelkező személyiségnek, hiszen máskülönben nem hordozhatna magában ilyen információkat az ember!

 44. 43:Ati! A probléma nem az idővel van, hanem a logikánkkal! Nem veszünk tudomást azokról az egyszerű valóságos dolgokról, melyek a szemünk előtt vannak. Minden tudományos módszert és logikát, amit máskülönben elismerünk, nem alkalmazzuk az ősrobbanás vizsgálatánál.

  Egyszerű logikai úton levezethető, hogy létezik a Teremtő, aminek legfőbb bizonyítéka az ember! Hiszen az ember az összes információjával egy nagy rendszer egészének a része, amely részegységnek hasonlítania és jellemeznie kell a nagy rendszer egészét. Minden esetben léteznie kell egy Teremtőnek, aminek vagy magának az ősrobbanásnak kell lennie vagy egy rajta kívülállónak, de teljesen mindegy, hogy melyik az igaz, mert mindkét esetben Teremtőtől, öntudattal és intelligenciával rendelkező személyiségről beszélünk.

  Az ember egyetlenegy testrésze sem haladhatja meg az embert, tehát nem rendelkezhet az ember keze, lába olyan speciális funkciókkal, amelyek ne lennének jellemzőek az emberre. Nem élhet külön életet egyik testrészünk sem.
  Az ember sem haladhatja meg az ősrobbanást, henem hasonlítania kell információiban az ősrobbanásra.

  Tehát ha az ember hús, vér és csont akkor a kéz is hús, vér és csont. Ha a kéz képes írni, akkor az ember is képes írni. Ez azt jelenti, hogy az ősrobbanás öntudattal és intelligenciával, önálló személyiséggel rendelkezik, mint az ember! Hiszen az ember ezeket az információkat hordozza magában. Vagyis létezik Teremtő!

 45. 45:waterflow! Először a második kijelentésedre reagálnék.

  Azt mondod, te a következő kijelentést teszed:

  Abban hiszel, hogy az élet véges. Aki ezt tagadja, az én logikám szerint önnön csapdájába esik. Megmondom Neked, hogy hol hibádzik a Te logikád.

  Bármilyen dolgot is nézünk, egy negatív kijelentés mindig gyengítő erejű. Én azt állítom, hogy van örök élet. Ez egy pozitív, előremutató, fejlődésre utaló állítás. Amennyiben Te tagadod ezt, akkor a Te állításod gyengítő, negatív irányba mutató lesz rám nézve. Ha Te azt állítod, hogy az élet véges, akkor Te egy negatív irányba mutató, gyenge erejű kijelentést teszel. Ezt nekem nem kell tagadnom, hanem csak annyit kell tennem, hogy pozitív, megerősítő kijelentést teszek, miszerint létezik az örök élet. Az én információm önmagában erősebb, mint a Tiéd és pozitív irányba mutat. Tehát két létező információt jelenítünk meg egyszerre: egy erős, pozitívat és egy gyenge, negatívat. Mivel mindketten az ősrobbanás részei vagyunk és információ hordozói, ezeket az állításokat az ősrobbanás fogalmazta meg önmagáról.

  Nagyon jól látható valóságosan is, hogy az ősrobbanás információ halmazában ez a két erő harcol egymással szemben.
  A pozitív, megerősítő és a negatív, gyengítő erők.
  Egy információ azt mondja, létezik az emberben az élniakarás, az örök élet utáni vágy. Egy másik információ mindjárt elkezdi gyengíteni, negatív irányba vinni. Bizonyítékot követel ennek a vágynak a valósságára, miközben tudja, hogy valóban létezik ez a vágy, hiszen minden ember legerősebb vágya az élniakarás. Az egyik információ azt mondja, létezik öntudattal és intelligenciával rendelkező, önálló személyiségű Teremtő, akire hasonlítunk, a másik információ tagad, gyengít, negatív irányba mozdul, bizonyítékokat követel, a valóságban pedig az orra előtt hevernek a bizonyítékok, mert az ember létezése önmagában bizonyíték.

 46. 45:waterflow! Második kijelentésed, miszerint honnan vezettem le, hogy az ember személyisége nem veszhet el, kapcsolódik az előző logikai menethez.

  Teszek egy pozitív kijelentést, hogy a személyiség örök életű. Minden emberben létezik az a pozitív vágy, hogy személyiségét megőrizve, fejlesztve örökké éljen az információk végtelen és kimeríthetetlen megismerésében, felfedezésében. Ez egy erős, pozitív, fejlődő szemlélet.

  Aki azt mondja, hogy elveszhet a személyiségünk, az gyengítő, negatív irányba mozdul. A pozitív kijelentés mindig erősebb, mint a negatív, megvalósulásban is! A pozitív erő a létezés mellett van, a negatív erő a megsemmisülés mellett.

  Egy pozitív állításnak önmagában is pozitívnak és megerősítőnek kell lennie!

  Ezért van az, hogy amikor egy római katolikus tanúságot tesz hitéről, a negatív erő rögtön felháborodik, bizonyítékokat kér, cáfol és tagad. És azt mondja, egy hívővel képtelenség vitatkozni. Hát persze, hogy képtelenség! Mert pozitív, megerősítő állításokat fogalmaz meg, mintegy kinyilatkoztat és ezeket akarja cáfolni, tagadni az ateista és bizonyítékokat követel. Jól látható, hogy egy pozitív és egy negatív szemlélet csap össze.

  Egy katolikus nem háborodik fel egy ateista negatív állításain, nem kér bizonyítékokat és nem cáfolja, nem tagadja azokat, hanem pozitív kijelentéseket tesz.

  A katolikus pozitív, mert azt mondja, hogy van Teremtő, van örök élet. Az ateista negatív, mert azt mondja, nincs Teremtő és nincs örök élet és bizonyítékokat kér.

  A katolikus azt mondja, öntudattal és intelligenciával rendelkező, személyes Isten teremtette az embert, az ateista azt mondja, hogy ősrobbanással keletkeztünk véletlenül.
  Közben mindketten tudják, hogy létezik az ember, aki magában hordozza azokat az információkat, amelyek jellemzőek a rendszer egészére. És mindezek ismeretében még azt is mondják az ateisták, hogy mennyire bigott vallásos.

  Van egy érzésem, hogy egy ősrobbanáson kívüli szemlélő melyik állításon mosolyogna.

  Még egy fontos dolog: Isten létezését levezetni logikai úton megtehetjük, de megismeréséhez csak személyes keresésünkkel juthatunk el. A szívünkben lévő bizonyosság csak Isten kegyelme által lehetséges, ami mindennél jobb érzés!

  Még egy fontos dolog: Isten létezését levezetni logikai úton megtehetjük, de megismeréséhez csak személyes keresésünkkel juthatunk el. A szívünkben lévő bizonyosság csak Isten kegyelme által lehetséges, ami mindennél jobb érzés!

  Még egy nagyon fontos dolog: Minden egyes ember egyformán fontos Istennek, legyen az hívő vagy ateista.

  Ha bárkit megsértettem vagy megbántottam az írásaimmal, attól bocsánatot kérek és Isten áldása legyen mindenkin!

 47. limojoe

  Te tényleg kinyilatkoztatsz! mintegy kb 600 éve is kinyilatkoztattak a keresztények, hogy a világ közepe a föld és ezt nekünk Isten teremtette! És voltak kétkedők!!! Akiknek bizony igazuk lett, mert a világ nemcsak a földből áll, sokkal nagyobb annál!
  Most ott vagyunk, hogy jösz te és kinyilatkoztatsz, hogy a világegyetem van és slusz nincs tovább! Az ember meg eleve bel lett írva a teremtésbe! Azis bele lett írva, hogy ilyen legyen amilyen.
  Összeségében véve mindenkinek az lenne a legjobb, ha ez így lenne! mert akkor nem halnánk meg és örökké élhetnénk!

  De attól, hogy valaki, akár Isten teremtette a világot, mért ne lehet több világegyetem egymás mellett! Mért ne létezhetne?
  Mért ne lenne lehetséges az, hogy isten nem azért teremtette a világot, hogy nekünk jó legyen, hanem mi csupán csak véletlen vagyunk benne?

  A választ akkor fogjuk megkapni amikor meghalunk!

  Még egy apróság! Az emberközpontúság! a hívők szerint a teremtés fő célja az ember volt, és a világ többi része csak kiegészítés, azért hogy nekünk jó legyen! A tudomány állása alapján azonban a földi életben az ember szerves része az egésznek! Ha isten teremtette, akkor ezt az egészet teremtette együtt, tehát például nem szabadna kihasználnunk a világunkat! Márpedig most pont az folyik, hogy ássuk a saját sírunk és elhasznánljuk a természetet! És ebben az egész világ benne van, hívőstől, ateistától kezdve mindenki!!! Sőt bizonyos értelemben ez a természetellenesség valahol pont abból fakad, hogy isten minket teremtet a világot meg értünk! A keresztény világnézetben pont belefér a természet lerablása!

 48. 51: Mi is a bibliai isten jelszava: SOKASODJATOK ad infinitum.

 49. 52. Több jelszó is van. Az un. természetes kiválasztódás nagyon is ott van a sorok között “Isten akarata” címszó alatt, így a népszaporulatért nem okolható a Biblia.

 50. 53: És a kondom használatát tiltó pápa, mint isten földi helytartója?

 51. 51. “A keresztény világnézetben pont belefér a természet lerablása!” Erről tudnak a szegénységi fogadalmat tevő szerzetesek is? Szerintem a kinyilatkoztatások és az azokat magyarázó írások között érdemes különbséget tenni.

 52. 54. Sosem értettem, akik ezzel érvelnek. Talán most választ kapok. Épp azzal lehetne csökkenteni a népességet, ha a nemi úton terjedő fertőző betegségek elterjedhetnének.

 53. Üdv, Limojoe!

  Én nem az ateizmus talaján állok a magam szónoki emelvényén; egyszerűen csak rákérdeztem két dologra, Te pedig válaszoltál, amit ezúton is köszönök.

  Ha egy mondatban foglalnám össze a mondanivalódat, akkor azt írhatnám: szerinted csak a pozitívum létezik, csak az lehet igaz; minden negatív irány, minden tagadás fikció. Jól értelek?
  Ha a negatívumok is létezhetnek, akkor csak annyit állítunk, hogy a negatív negatív, a pozitív meg pozitív – de ekkor mindkettő a valóság egyenrangú része, egymás komplementerei. Ekkor egy pozitív állítás nem lehet automatikusan “igazabb” egy negatívnál.

  Ha a negatívumok nem létezhetnek, akkor nem létezhetne a “fény hiányaként” meghatározott sötétség, vagy a “hang hiányaként” meghatározott csend. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Csend “hang hiányaként” való meghatározása csak az egyik nézőpont. Ekkor a hang mint “valós létező” (pozitív tartalom, aktívum) jelenik meg, míg a negatív, passzív Csend ennek nemléteként. A Csendet azonban a “hang forrásaként” is szokás meghatározni, ami arra utal, hogy ez nem egyszerűen a hang hiánya, hanem az összes lehetséges hanghullám egymást “kioltó” eredője (vagyis az összes hangot lehetőségként tartalmazza). Ehhez képest bármely megnyilvánult hang csakis “alsóbbrendű” lehet; ekkor tehát a forrás válik a “nemcselekvő aktivitássá” (és ezzel pozitívvá), míg a dinamikus megnyilvánulás lesz a negatív és passzív elem.
  Tehát azt sem annyira egyszerű meghatározni, hogy adott esetben mit tekintsünk pozitívnak…

  Egyébként az ember vágya (többek között) a földi élet meghosszabbítására, a betegségek elkerülésére is irányul, ennek ellenére földi életünk véges, egészségünk könnyen megrendül. Vágyainkból tehát szintén nehéznek látszik a “halhatatlanság” valamiféle objektív igazságának levezetése.
  Hadd mellékeljek két tanulmányt, amelyek a hagyományok szemszögéből próbálják bemutatni a “halhatatlanság problémáját” (a szerzők Ananda K. Coomaraswamy és Julius Evola):
  http://href.hu/x/elij
  http://href.hu/x/elik

 54. 56: Valamivel humánusabb népesség korlátozás, ha a fogamzást gátoljuk és nem az életet. Élő ember halálos megfertőzésére játszani, az én szememben szélsőséges cinizmus.

 55. 58. Ha az eddigi életmódot vesszük alapul, akkor valóban cinizmusnak nevezhető. Mindig a jelenlegi életmódot szeretnénk fenntartani és erre keresni megoldásokat. A fogamzásgátlás tiltása mellé számos életvitelt is előír az Egyház. Tibor bá pechje, hogy lelkes olvasója vagyok, ezért tudom, hogy gondolkodásunk sokban hasonlít. Már többször kifejtetted, hogy a sikeres élet elérésében az ateista és a teista felfogás között nincs különbség, de a legrosszabb életstratégia és a boldogtalansághoz legrövidebb út az ingadozó világszemlélet, ha ma egy kicsit vallásosak vagyunk, holnap egy picit kételkedünk. Ezt igaznak vélem az elfogadható mennyiségű népesség elérésére is. Vagy az egyik megoldást alkalmazzuk, vagy a másikat, de keverve a leghaszontalanabb, ráadásul konfliktusforrás.

 56. 56
  Végül is a pápa tiltakozása a fogamzásgátlás ellene érthető! Arra hivatkozik, hogy az élet létrejötte Isten akarata!
  De ha ilyen alapon nézzük, akkor orvoslás, gyógyítás ellen mért nem lép fel???? Hiszen a betegség is Isten akarata!!!!!!!!
  55
  A szegénységi fogadalomban, vagy egyéb fogadalmat felvállalók talán keresztényként élnek, de többségi magát kereszténynek való, bizony benne van nyakig a világunk jelenlegi kifosztásában!
  Magyarország sem működik fenntarthatóan, sem természetbaráti módon, mégis ez ellen egy két elvakultat kivéve senki sem foglalkozik, senkit sem érdekel a jövőnk! Sem a keresztényeket, sem az ateistákat, sem a papokat, sem a szegénységi fogadalomban élőket?
  Bizonyos szempontból nézve hívőnek lenni sokkal könnyebb mint felvállalni a világ problémáit! Gondolok itt arra, hogy a fenntartható élet lemondással járna, talán főleg a népességkorlátozás, míg a hívő ember elintézheti azzal, hogy azért ilyen a világ mert isten úgy akarta??? Rengetek terhet és bűntudatot levehet a lábamról az ha a saját felelősségemet Istene akaratára hárítom! Hiszen az ellen tenni nem lehet!

 57. 60. Jó kérdések, megvannak a magam válaszai, amely talán eltér egy egyházi személy feleletétől. Ráadásul egy ateistának csak okoskodós válasznak tűnhet.

  A keresztények összessége is vegyes csapat. Van aki érdekből keresztelkedik, hiszen a papot is be lehet csapni, van akit kényszerítenek, van aki benső megfontolásból, vannak, akik kikeresztelkednek. Szerintem a természeti kincseket kifosztó Egyházzal nem találkozhatsz. A mértékletességet fontos erénynek tartja. (Arma Gedeon “szakterülete” a diaszpórában élők elvegyülésének technikái.) Olyannal találkozhatsz, akik félremagyarázzák az evangéliumot és saját érdekükben csűrik, csavarják.

 58. 43!
  Ez a sötét anyag a WIMP részecske.Már egy atomocskányit találtak azt hiszem.Egy föld alatti részecskedetektorral.. 🙂

 59. Waoo, most olvastam, tudósok megvizsgálták, hogy mitől tudják 95-98% hatékonysággal hasznosítani a napfényt a növények, szemben a mi 10-15%-al. Tavalyi kísérlet:
  http://www.idokep.hu/hirek/ereznek-a-novenyek

  “Nem kis meglepetésükre azt tapasztalták, hogy az elnyelt foton energiája gyakorlatilag “azonnal”, vagyis mérhető időkülönbség nélkül jelent meg a messzebb lévő klorofill-molekulákban is, a fénysebességet, illetve a pigmentek térbeli távolságát láthatóan figyelmbe sem véve. ”

  “Mai, éppen hogy csak felismert (józan ésszel alig felfogható) fizikai ismereteink alapján mindez csak egyféleképpen lehetséges – a térben jól elkülönülő klorofill-molekulák kvantumfizikai szinten összefonódott részecskepárokból állnak, illetve ilyeneket tartalmaznak. Másképp megfogalmazva – ugyanazon részecskék manifesztációi egyszerre vannak jelen több térbeli helyen a növény vagy zöld alga (fotoszintetizáló élőlény) levelének (testének) felszínén, a fény-szakasz vizsgált biológiai felépítésében egyránt.”

  A cikk is tovább megy, és érdemes is elgondolkozni rajta, mert messzire vezethet.
  Ez szerintem egy külön cikket is megérdemelne akár.. én meg gondolkozhatok, hogy a mostani vegetáriánus életmódomat fényevőre upgradeljem. : D

 60. Úgy látom, hogy időközben a poszt kezd lecsengeni, de lenne még egy két gondolatom…

  Limojoe: Nekem éppen a “valóságos” és a “szemünk előtt lejátszódó” dolgokkal kapcsolatban vannak fenntartásaim. Erre próbáltam utalni a hozzászólásomban is. Ibolyánk sincs, miről szól a valóság, az érzékszerveink és a korlátolt agyunk rabjai vagyunk.
  Az emberek hitét (világnézetét) tiszteletben tartom, a vallását pedig elfogadom. A vallás számomra egyenlő a politikával. Az emberek vallása általában attól függ, hogy a sárgolyó melyik pontján látták meg a napvilágot. A különböző vallások égisze alatt kardélre hányt emberek milliói mesélhetnének erről – ha tudnának…
  Melike00: Hát, ez akkor még messze van a “kiskosártól” 🙂 Úgy tudom, hogy ezek a részecskék nem nagyon mutatnak hajlandóságot arra, hogy a “kézzelfogható” anyaggal kölcsönhatásba lépjenek. Ezért elég nehezen megfogható a számomra, hogy galaxisok milliárdjait tologatják ide-oda. Bár lehet, hogy sok lúd, disznót győz… 🙂

 61. Hu!
  Hogy legyen mibe belekavarodnotok:
  Ugy halottam, hogy nem csak 3 dimenzio+ido van, hanem 11.
  Ennyi dimenzioba belefer a parhuzamos univerzum, meg meg sok 🙂 minden. Hallottam hurelmeletrol, meg membranelmeletrol, meg hogy az osrobbanas elott is volt valamai.
  Nem igazan ertem ezeket, de nem is nagyon lesz idom megismerni, mert a kertet kell elokeszitem a csicsokanak. 🙂

 62. 65: Rosszúl hallottad. EGYES ELKÉPZELÉSEK szerint a húrelmélet magával hozza a 11 dimenzió szükségességét. Messze nincs bizonyítva. Most már pénzbe se kerül, mert rólam letölthető: Mi volt előbb isten vagy Ősrobbanás. Ne raboljuk egymás idejét. Ne dobj ne ilyen csontot, hogy rágjuk. Te meg elmész csicsokázni. 😀

 63. 64:Ati! Nem értem a fenntartásaidat a valóságról. Ehhez semmi köze sincs a vallások által legyilkolt milliókhoz. Nem álmodozni és filozofálni kell, hanem megnézni azt, ami az orrod előtt van.

  A valóság pedig az, hogy létezik az öntudatra ébredt, intelligenciával és önálló személyiséggel rendelkező ember az ősrobbanás részeként. Ez a mocskos nagy valóság, már elnézést a kifejezésért. Lehet itt vitatkozni 11 dimenzióról, meg mindenféle elméletekről, a világmindenség egyszerűségében minden őt vizsgálónak egyértelmű válaszokat ad.

  Az ember, mint információ vizsgálata, mindenre választ ad. Nem távoli csillagokat és parányi atomokat kell vizsgálni a válaszok kiderítéséhez, hanem magát az embert és viselkedését.
  Az ősrobbanásban minden információs egység magán viseli az egész tulajdonságait. Legkézenfekvőbb az embert vizsgálni és választ kapunk mindenre.

 64. 67: limojoe! Ez egy kolosszális zagyvaság. Mi a fenét jelent az, hogy az ember az ősrobbanás része? Az “Ősrobbanásban minden információs egység”? Mi a kuytaszar ez? Ne bosszants már!!!

 65. Tibor bá! Úgy értem, hogy az ember az ősrobbanás anyagából és törvényei által jött létre, majd öntudatra ébredt és intelligens, önálló személyisége van.

  Te jobban értesz a fizikához, lehet, hogy rosszul fogalmazom meg, akkor azt hogy lehet jellemezni, ha egy rendszerben helyet foglaló egységet jellemezni tudunk, következtethetünk-e a rendszer egészére?

  Tehát ha látjuk az embert és viselkedését, ezeket az információkat felhasználhatjuk-e az ősrobbanás egészének a vizsgálatánál? Miért csak a fényt és atomokat, távoli csillagokat vizsgálunk és fogadjuk el mérvadónak ezeket az információkat az ősrobbanás jellemzésében?

  Hiszen az ember egy terméke és információs egysége az ősrobbanás evolúciójának. Az ember természetrajza sejtszinten, működésben, viselkedésben sokat elárulhat az ősrobbanás természetéről.

  Lehetnek-e az embernek, mint információs egységnek olyan jellemzői, amelyek ne lennének jellemzőek az ősrobbanás egészére? Egyszer hoztam azt a példát, hogy az embertől nem létezhet különálló részként a keze. Ha a kéz tud írni, akkor a gazdája is. Valamint a kéz nem haladhatja meg az embert.
  Az ember sem haladhatja meg az ősrobbanást, mert annak része.
  Ha az ember öntudattal rendelkezik, intelligenciája és önálló személyisége van, akkor az ősrobbanásnak is rendelkeznie kell ezekkel a tulajdonságokkal, vagyis a világmindenségnek kell, hogy legyen öntudata, intelligenciája és önálló személyisége.

 66. 69: Az Ősrobbanás nem egy tárgy, egy jelenség, egy folyamat. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy a 100 méteres síkfutásnak is van öntudata, mert ember futja a távot.

 67. limojoe
  Ez a világ nélkülünk, azaz ember nélkül is létezne!!!!!!!!!
  Sőt ez az egész élet nélkül is létezne!!! Ugyanúgy forogna a föld, ugyanúgy keringene a nap körül, lennének évszakok, stb., csak sivár élettelen lenne a bolygó, kb mint ma a mars!

  Mért hiszik azt egyes, hogy mert mi itten vagyunk akkor már mi vagyunk a világ közepe! Nekünk kéne alázatosan beleolvadni a természetbe, ehelyett igyekszünk mindent a magunk kényére formálni!

 68. Üdv, Limojoe!

  Hadd gonoszkodjak kicsit – ez a minimum, ha már nem reagáltál a felvetéseimre (57. hsz). 😉

  69:
  “Hiszen az ember egy terméke és információs egysége az ősrobbanás evolúciójának.”
  Eddig a “vitánk” olyan volt, mintha minden válaszodat egy hatalmas, “POZITÍV VÉLEMÉNYEK” feliratú kalapból rángattad volna elő. Ennek szellemében kérdezem tehát: szerinted hogyan létezhet az evolúció mint folyamat a korábban Általad előadottak fényében? Hiszen azt állítani, hogy az ember valamikor primitív volt (ne adj Isten, egy szánalmas egysejtű), meglehetősen negatív közlésnek tűnik. Sokkal pozitívabb ennél az a kijelentés, miszerint az ember mindig is Isten képmása volt. Pozitívabb, ergo igazabb – legalábbis az eddigiek alapján. 🙂
  Továbbmegyek: a “kezdet” fogalma is “negatív, gyengítő erejű kijelentés” a teljes örökléthez képest. Ha már örök élet, ne aprózzuk el, ábrázolása ne csak egy félegyenes legyen, hanem egy teljes, a végtelent jelentő vonal, minden korlátozás nélkül… Na, ez így már elég pozitív. 🙂

  “…az ember az ősrobbanás anyagából és törvényei által jött létre…”
  Az “ősrobbanásnak” milyen törvényei vannak? A törvények – ha nem is időbeli, de logikai – elsőbbséget élveznek az anyaggal szemben; magát az “ősrobbanást” is e törvények irányították, ergo ezek nem ennek részei.

  “Egyszer hoztam azt a példát, hogy az embertől nem létezhet különálló részként a keze.”
  Na ja, egészen addig, amíg fel nem mérgesíted Kolompár Szebasztiánt, aki aztán jogos felháborodásában kínai szamurájkardjával bemutatja, hogy egy kézből igenis lehet gazdájától különálló részt képezni. 🙂

  Mellesleg ha ez a hsz is reakció nélkül marad (pedig igyekeztem provokatív lenni), szvsz zárszónak is megteszi. 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük