(431) Tibor bá blogja – Hamad Subani: “War for the People; Profit for the Bankers”

önarcképAz emberek nyakukba kapják a háborút, a haszon a bankároké” cikk néhány napja bejárta a világ valamennyi „alternatív” hírforrását, és csütörtökön Gedeon is hivatkozott rá.

Kezdjük azzal, ki ez a Hamad Subani? Egy indiai blogszter, akiről a Wikipédia 1120 címet dob ki, míg rólam 7490-et. Némi túlzással azt mondhatnám, hogy nálam kb. hétszer „kisebb menő” (és hol vagyok én a nagymenőktől?). De, ha  meggondoljuk, hogy ő angol nyelven publikál, akkor tulajdonképpen egy apró porszemnek se számít a világhálón, mert a „War for the People….” Posztján kívül, alig szólalt meg. Ettől még természetesen lehetnek neki forradalmian új, briliáns meglátásai, amik különben egybeesnek Gedeon elméleteivel. Szerintem azonban nincsenek, de arra nagyon alkalmas a „mű”, hogy a gondolkodó kisemberek fejében tovább erősítsék a bankárokkal szembeni utálatot – akiket én se szeretek. [Ha most arra következtetsz, hogy én védem a bankárokat, akkor hatalmasat tévedsz, mindössze nem szeretem a félrevezetést semmilyen irányba]

Mind Hamad Subani, mind pedig Arma Gedeon tézise az, hogy a bankárok bábukat  nevelnek ki (Hitler, Sztálin, Churchill, De Gaulle, Adenauer, Tito, Roosevelt, Bush, Mao Ce-tung, és természetesen Gyurcsányt és Orbán Viktort is) abból a célból, hogy megvalósítsák a (főleg zsidó) bankárok nagy álmát. A bizonyítékok között elég sok minden van, amiket érdemes sora venni. Például a Gedeon által belinkel Henry Makow websitján látható egy Ford-teherautó hirdetés a Náci Németország idejéből. Arról egy szó se esik, hogy a Kölnben telepített Ford gyár első kocsija 1931-ben gördült le a futószalagról, Hitler hatalomra kerülése előtt 2 évvel. Akkor pedig mit bizonyít ez a 75 éves hirdetés? A Subani posztot átvevő másik  blogszterről, Makowról annyi tudható meg, hogy elsősorban szex-szel foglalkozik, mint például a relevánsnak aligha nevezhető „Nehezen nyélbeütött randevú” című műve, és van egy irodalmi Ph.D-je Torontóból. Fő trükkje az, hogy zsidó létére ostorozza a zsidókat. De mit is állítanak a fentiekben megnevezett úriemberek?       

1) „The Federal Reserve was set up in 1913 to finance both sides of two subsequent world wars.” = 1913-ban a FED-et azért hozták létre, hogy az egymást követő két világháborúban, mind a két oldalt anyagilag támogassák. — Ez egy akkora mellélövés, hogy nem is érdemes foglalkozni vele. Egy bank annak ad kölcsönt, aki kér és feltételezhetően vissza tudja fizetni. Az oligarcháknak köztudottan nincs se hazafisága, se nemzetisége, istene a pénz, és a profit érdekében bármire képes.

2) „If we assume that such systems are primarily instruments of war, can we also infer that the World Wars could have been prevented in their absence.” (cseles módon a kérdő mondatszerkezet után nincs kitéve a kérdőjel)  = Ha feltételezzük, hogy egy ilyen rendszer (nyilván a FED) a háború elsődleges elősegítője, akkor következtethetünk arra, hogy ha nem lettek volna, akkor a világháborúkra se került volna sor. — Tehát, amit eddig tudtunk a háborúk kirobbantásának okairól, az mind téves. Szó sincs arról, hogy az I. világháború oka a gyarmatosításból kimaradt  Németország helykérése a világgazdaságban, amire az angol féltékenység, és a francia félelem (Németország túlsúlya Európában) a kiutat az USA bevonásával megvívott háborúban látta. Szó se lehet arról, hogy Hitler revánsot akart volna a szégyenletes, és lebénító békeszerződés után.  A FED profitot akart, tehát kiképzett bábúkat, akik aztán a megrendelésnek megfelelően háborúztak egyet-kettőt. Az ember mindig tanul valamit. 😀

3) „Most of us naively assume that the Federal Reserve only underwrote the American war effort. This is not the case. In World War II, the Lend-Lease program was used to ship supplies worth $759 billion to other countries involved in the war.” = Sokan közülünk naivan feltételezik, hogy a FED mindössze segítette az amerikai háborús erőfeszítéseket. A helyzet azonban nem ez. A II. világháború alatt a kölcsönbérleti szerződés keretein belül 759 milliárd dollár értékű hadianyagot szállítottak a háborúban álló országoknak (megjegyzem, elsősorban a Szovjetuniónak). — Mi ebben a meglepő. Sztálin adta az emberanyagot, de nem volt elég hadifelszerelése. Angol-Amerikai érdek volt, hogy Sztálin nagy létszámú német hadtesteket tudjon leköti a keleti fronton. A hadianyagot az USA kormánya küldte, nem a FED.

4) „Even more bewildering is the fact that the inflated dollars churned  out by the Federal Reserve managed to find their way into Nazi Germany, through American private investments.” = Ennél is felháborítóbb, hogy a legyártott dollárt a FED  amerikai magán befektetőkön át a Náci Németországba juttatta. — Hogy is van ez? Tehát nem a II. világháború alatt, hanem az 1930-as békeévekben amerikaiak Németországban befektettek. Mi ebben a meglepő, szörnyű, vagy éppen elfogadhatatlan? Akinek jelentős tőkéje van, az  befektet ott, ahol ezt a legalkalmasabbnak találja. A felfutó félben lévő Németország ideális befektetési helynek számított.  Mi köze ehhez a FED-nek?

5) „it appears that the rearmament of Germany was largely the effort of Americans ‘investing’ the new American dollars produced by the Federal Reserve.” = Úgy tűnik, hogy a német újrafegyverzés főleg a FED által kreált új amerikai dollár befektetésével történt. — Hitler helyrehozta és meredeken növekvő pályára állította a német gazdaságot, a hatalmas (és lebénításra szánt) jóvátétel ellenére. Hitler szerint a Német Márka mögötti fedezet a német nép szorgalma és munkája volt,  mert az ország se valuta, se aranytartalékkal nem rendelkezett.

Most rátérek Gedeon állításaira.

1) Naiv ez a Whitney, abból a téves felfogásból indul ki, hogy a világpolitika szereplői azok, akik annak látszanak, tehát a „nemzetállamok”. Továbbá azt is készpénznek veszi, hogy az egyes államok tényleges irányítói azonosak az ország vezető tisztségeit betöltő személyekkel. — Ez azt implikálja (mint már írtam) hogy kiképzett bábúk vezetik az országokat. Ez az elmélet egyszerűen nem veszi figyelembe, hogy a sikeres politikusok közös tulajdonsága a kivételesen nagyfokú cezarománia. A hatalom megkaparintásáért nem egy még az életét is feláldozza (magyar példa rá, Nagy Imre és Rajk László). Hogy ezekre a vezetőkre időnként hatalmas külsőnyomás nehezedik (mint most például Orbán Viktorra médiatörvény ügyében, vagy Putyinra az S-300 leszállításának a  megtagadása érdekében) az egy normális diplomáciai jelenség. Van, aki a kényszerítő körülmények hatására beadja a derekát, van aki nem. — Kétségtelen, hogy bizonyos érdekcsoportok hatalmas pénzeket költenek egy-egy, számukra előnyös vezető megválasztására, vagy fegyveresen támogatnak egy-egy „Amerika barát”, de népellenes vezetőt. De odáig elmenni, hogy Hitlert a „háttér hatalmak” juttattak hatalomra, egetrengető túlzás. A Náci Párt korai szakaszában komoly hatalmi harc folyt. Hogy Hitler került ki győztesnek, az egyszerűen betervezhetetlen volt. Az pedig nem volt előre láthat, hogy megtébolyodik és egy elvesztett háborút, hatalmas  véráldozattal, az utolsó háztömbig folytat tökéletesen háttérbe szorítva a legminimálisabb racionalitást is. Ezt nem lehet 20 évvel korábban betervezni egy kastélyban megrendezett világtalálkozón.

2) „A valóságban Obamát nem kell ragozni, Putyin pedig rövid életútelemzés és vezetői tevékenysége vizsgálata után, csakis egyfajta kirakatfigurának tekinthető, míg a két országot ténylegesen ugyanazok a globalista bankárkörök irányítják.” — Obama esete valóban egyértelmű, mert az USA-t nem az elnök, hanem a 100 tagú szenátus irányítja, akiket a zsidó oligarchák már rég megvettek. Putyin egészen más eset. Putyint nem vették meg az oligarchák, ellenkezőleg tökéletesen ellenőrzés alatt tartja őket. Az én megítélésem szerint az életútelemzéssel nem sokra megyünk. Nem ritka jelenség, hogy valaki menetközben felnő a feladatához. A KGB igen jó iskola az intrikák, cselek, átverések útvesztőiben történő eligazodás megtanulásához. Putyint kifejezetten országának érdekét tartja szem előtt. Putyin mai megnyilvánulásából én azt veszem ki, hogy egyetlen egy kaput se zár be, mert még nem világos, kivel-kikkel kell szövetkeznie a nagy ellenséggel, az USA-val történő összecsapáskor. Ez lehet Európa, Kína, vagy mind a kettő. Valamint Izrael is számba jöhet a szélsőséges muzulmánok elleni harcban.        

3) „FED-et létrehozó globalista bankároligarchia egyaránt felfegyverezte az USÁ-t,  Németországot és a Szovjetuniót.” — A háború a bankároknak jó üzlet az Ókor óta, mert a háborúra való felkészülés rengeteg pénzbe kerül, amit kölcsönből fedeznek, és a zsákmányból terveznek  visszafizetni. De kölcsönt nem csak a FED folyósított.  Napóleon is fegyverkezett, és hódított. Sőt már Nagy Sándor is. Ezeket is a FED pénzelte? Nevetséges. A katolikus püspökök megáldották a frontra induló csapatokat Franciaországban éppen úgy, mint Németországban. A bankok kölcsönt folyósítottak Franciaországban éppen úgy, mint Németországban. Ehhez nem kell háttérhatalmi összeesküvés.

Csak úgy széljegyzetként megemlítem, hogy a január 14-i Haaretz-ben megjelent egy elemzés. Ezek szerint az izraeli politikában belső hatalmi harc folyik az Iránt megtámadni akarók és a mérsékeltek között. Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Ehud Barak védelmi miniszter támadni akar, akár USA segítség nélkül is (Obamának esze ágában sincs). Ezzel szemben Az IDF vezérkari főnöke Gabi Askenazi, a Mossad feje Dagon, a katonai elhárítás vezetője Amos Yadlin és a Shin Bet feje Yuval Diskin nem akarja Iránt megtámadni. Hol van itt Gedeon által sugallt zsidó összeesküvés a precízen kidolgozott forgatókönyvvel? Természetesen vannak általános zsidó érdekek (és azon belül, attól eltérő egyéni érdekek), de hogy ez úgy működne, ahogy egyesek elképzelik, az szerintem kizárt. Persze, az SZDSZ szétbaszta magát, erre megalapították az LMP-t. De ugye, azt senki se gondolhatja komolyan, hogy ez így volt betervezve?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

35 gondolat erről: „(431) Tibor bá blogja – Hamad Subani: “War for the People; Profit for the Bankers”

 1. Tibor bá, igen sokat markoltál egyszerre, ezt alaposan hosszadalmas lesz vitatni.

  Azért kapásból annyit, hogy Makow fő témája nem annyira a szex, hanem a feminizmus, mint téveszme és háttérhatalmi romboló eszköz-ideológia leleplezése.
  Ez ügyben nagyon megfontolandókat ír rendszeresen.
  Mindjárt a két legfrissebb bejegyzése izgalmas, a brit arisztokrácia elzsidósodása és a háttérhatalmi-zsidó kézben levő szórakoztatóipar (pl. Hollywood) sátánista-tudatmódosítási témáit tükröző filmek.

 2. Most nézzük ezt:
  „Fő trükkje az, hogy zsidó létére ostorozza a zsidókat.”

  A jereváni rádió hírében több igazság van!
  A te mondatodban annyi az igaz, hogy Makow zsidó származású és ezt hangoztatja. Természetesen nem ostorozza „A” zsidókat, épp ellenkezőleg, hol élesebben, hol megértően szembeszáll azokkal, akik érthető haragjukban ezt teszik. Arról győzködi őket és minden olvasóját, hogy a szerinte (és mások szerint) létező szervezett, oligarchikus bankár háttérhatalom jelentős részben egy sátánista zsidó szekta (sabbateánus-frankista) tagjaiból jött létre, akik egyrészt összeházasodtak nemzsidó elitcsoportokkal, másrészt a zsidó kisembereket ugyanúgy kifosztható, vagy akár kiirtható áldozatnak tekintik, mint a nemzsidó kisembereket. Ennek konkrét példája, hogy cinikusan népirtást szerveztek a kiszsidók tömegeinek, hogy a megmaradókat Izraelbe terelhessék és traumatizálva eszközként használhassák.

  Ez az álláspontja számomra teljesen korrekt. Főleg, hogy nem tagadja, hogy a nem hatalmi pozícióban levő zsidók közt is tömeges a hiszterizáltság, idegengyűlölet és hogy ez már az ószövetségi hagyományban is megvolt. Szemmel láthatóan ő egy olyan zsidó SZÁRMAZÁSÚ egyén, aki átlát a szitán és ki tudott szabadulni e rossz hagyomány, identitás csapdájából. Derék dolog, éljen!

 3. A „pénz és hatalomisten” az alap működtető erő. A maradék 1-2% lehet összeesküvés de ezek létrejöttét és élettartamát is ezen istenség határozza meg.

 4. Az összeesküvés elméletek teljesen alaptalanok. Senki sem tudta előre például, hogy Hitler kétfrontos háborúba ugrik bele, megfelelő utánpótlás, emberanyag, és katonai vezetés nélkül. Minden esetre akkoriban Hitler önhatalmúlag kilépett a Népszövetségből, ami jelenthetett volna némi baljós üzenetet. És mellette titokban fegyverkezett. De gondoljuk csak végig, Hitler hatalomra kerülésekor épp gazdasági válsággal küzdött Európa, mindenki a saját gondjaival volt elfoglalva. És akkor jött később a „fekete leves”, Hitler minden ellenállás nélkül elfoglalta Ausztriát és Lengyelországot. A tények azt mutatják, hogy erre senki sem volt felkészülve. Továbbá Hitler a fajelméletén, és az államilag szabályozott árja német kinevelésén kívül, teljesen új vallást is szeretett volna teremteni. Hitler alapvetően elmebeteg volt, nem pedig egy kiszámítható, irányítható bábu. A kiszámíthatatlansága pedig a pillanatnyi torz agyszüleményeinek volt köszönhető, amit minden áron véghez akart vinni. Ennek következtében teljes mértékben irányíthatatlan.

 5. 4-hez.
  Az 1-2%-ot azért kevésnek tartom. Mindenki (?) próbálja tervezni- befolyásolni a saját jövőjét, miért tenne máshogy a pénzvilág, illetve annak vezetői? Bizonyára léteznek 1-5-10, vagy akár (családban is gondolkodva) emberöltőkön is átívelő tervek a hatalom megszerzésére, megtartására, a vagyon növelésére. ( Kicsiben is erre törekszik az emberek nagyobb része – legyen jobb /több/ a gyerekeinknek.) Természetesen folyamatos korrekció szükséges, az aktuális események alapján. Akinek lehetősége (pénze, hatalma) van, miért ne próbálná meg befolyásolni az embereket, országokat, nemzetközi szervezeteket a saját érdekében?

 6. Még mindig nem módszeresen, csak belekapva:

  Egy konkrét vád az összeesküvéselméletben, hogy pl. Hitler a bankár háttérhatalom bábja volt, feladata nem a győzelem volt, hanem Németország veresége, szinte elpusztítása, hogy a kommunista Szovjetunió megkaphassa kelet-Közép Európa jó részét és hogy létrejöhessen Izrael.
  A nácik amerikai bankkörök általi korai finanszjrozása jól dokumentált tény.
  De tény az is, hogy Hitler érthetetlenül leálljtotta pl. Dunkerque-nál a bekerített angol-francia csapatok százezreinek foglyulejtését és hagyta kimenteni őket. Később leálljtotta Anglia bombázását, amikor Churchill már tárgyalt a flotta USÁ-ba hajózásáról, ha Hitler elfoglalná a szigetet.
  Az oroszoknál nem a bakui olajmezők voltak a fő csapásiránya, hanem Moszkva, Leningrád, Sztálingrád.
  Rommel seregét az afrikai sivatagban bohóckodtatta, ahelyett, hogy az iraki olajmezők felé küldte volna.
  És végül 1942-ben, amikor látszott, hogy fordulópont van, innentől vissza kell vonulniuk, leállíttatta a német atomprogramot, ami addig nem állt rosszabbul, mint az amerikai.
  Ez a fickó nem Németország győzelméért dolgozott.

 7. 1: Tara: Ez lerágott csont. 1934-ben a 20th Century Pictures kihozta „The House of Rothshild” című filmjét, amiben minden benne van. Ha nem láttad, tőlem megkaphatod.

  2-3: Gedeon van még ilyen zsidó. Például Vilad Atzmon, aki sokkal kiegyensúlyozottabban és számomra elfogadhatóbban gondolkodik. A legutolsó posztjából: „Endowed with the ‘strength of Samson’ and the ‘wisdom of Solomon’, Captain Israel is a genocidal hero who profoundly personifies the disastrous state of current Jewish national affairs
  Israelis and Zionists are proud of their pathological, murderous intentions. They are a threat not just to their neighbors, but to humanism and humanity in general.” amit egy fiatal zsidóknak szánt képregény hősről ír.
  Az ilyen állításokat: „Ennek konkrét példája, hogy cinikusan népirtást szerveztek a kiszsidók tömegeinek, hogy a megmaradókat Izraelbe terelhessék és traumatizálva eszközként használhassák.” azért nem tudom elfogadni, mert ez megszervezhetetlen. Igen, valami ilyesmi történt visszamenőleg nézve. De ez nem betervezhető. Az a 6 millió zsidó, 6 millió gondolkodó emberből állt. Némi tulzással az is mondható, hogy 6 millió féleképpen gondolkodtak. Volt, aki 1933-ban kiment Amerkikába. Volt, aki csak 1937-ben. Volt, aki azt mondta, hogy ő az I. világháborúban hadnagyként harcolt és vaskeresztet kapott, neki nem lehet baja. Ha 1944.03.19-én nem szállják meg Magyarországot sokkal több magyar zsidó életben marad. Ezt is beprogramozták Hitlerbe, 25 évvel korábban? Trendeket ki lehet jelölni (én is jelöltem ki) de konkrét eseményeket nem, mert a szereplők állandóan beleköpnek a levesbe. Lásd a mai izraeli vezetők veszekedése, hogy mit tegyenek. A bankárok harácsolnak és szőnek terveket, megvesznek politikusokat, és irányítanak a hátérből. Aztán a nép elemi erfővel feltőr mint most tunéziában és az összes arab despota teli szarja a gatyáját. Gondolom a zsidó bankárok ezt is betervezték.

  4: Tömören megfogalmazva pontosan így van.

 8. 5-re

  Azért akkor sem voltak naivak. Egy végletekig megalázott, a gyarmatosításból kizárt Németország (porosz hagyományokkal) akkoriban csak háborúval vehetett revansot, ezt lehetett tudni. Hogy a vezető AH lett? Részben véletlen, részben az egyéni képességek dobták felszínre. Ha nem AH, akkor valaki más vitte volna háborúba Németországot, egyszerűen ez volt a „népakarat”.
  Egyébként, hogy a németek a végsőkig kitartottak, azért nem volt rossz üzlet bizonyos köröknek, függetlenül attól, hogy mások megpróbálták eltenni láb alól, nem is egyszer. Ez inkább arra utal, hogy a pénzvilág sem volt teljesen egységes még akkor.

 9. 9-re. A háború üzlet, semmi más. Csak a hétköznapi emberek és a kivezényelt katonák látják kárát. De az adott körülmények befolyásolják, nem pedig valami mindenek felett álló néhány ember előre eltervezett és kiszámított koreográfiája.

 10. 10-re.
  Ha valamit, akkor a II. VH-t biztosan tervezték ( még Magyarország is – ideológiában, fegyverkezésben, szövetségesek keresésében stb.). Kellett némi idő (+pénz)a felkészülésre… Hogy ugy zajlott le, ahogy, ahhoz az is kellett, hogy az USA-ban meglátták benne az üzletet (is). Természetesen én se állítom, hogy ez teljesen kiszámított koreográfiával előre tervezhető lett volna. De a levegő 1939-re már erősen puskaporos volt… Hogy megtörténik, abban mindenki biztos volt, hogy hogyan, azt bizony sokan rosszul látták (sajnos mi is).

 11. 7: Nem tudom miért nem vagy képes elfogadni, hogy Hitler elmebeteg volt + cezaromániás = halálos kombináció. Miért csodálkozol, hogy egy tizedes nem tudja jól levezényelni a II. világháborút. Nincs stratégiai koncepciója, csak hatalma. Ha normális vezető, akkor időben leáll. Engem nem a hülye döntései lepnek meg, hanem, hogy a tábornokai miért hagyták? Ez az emberi tulajdonság érdekel igazán, mert nagy hirtelen ez most nálunk is aktuálissá vált.

  11: Az I. világháború békeszerződésébe be volt kódolva a II. szükségszerűsége. Ezt az Antant (Entente) el is fogadta és ha csak a „korrekció” történik meg, azt eltűrték volna. De Hitler mindent akart. El nem tudom képzelni mi a fenének támadta meg Oroszországot?

 12. 8: nem kevés ilyen zsidó szerző van, aki a cionistákat, a zsidó bankárokat, vagy más zsidó hagyományokat kritizál. Kapásból beugrik Izrael Sahak, Izrael Samir, Finkelstein, Bjernkes, Noam Chomsky, stb. Jó dolog, de inkább magától értetődő, mint meglepő. További jó munkát kívánok nekik és a hasonlóknak.
  Én is kritizálok magyar dolgokat…

  Ami az ún. Holokauszt megszervezhetetlenségét illeti, ennek ellentmond, hogy végülis megszervezték…
  Mondom, hogy túl sokat markoltál, mert ez önmagában megérne egy külön vitát. rengeteg forrás van arról, hogy a háború előtt és alatt a náci Németországból menekülő zsidók befogadása ELLEN lobiztak az angliai és amerikai cionista szervezetek, méghozzá nagy sikerrel, hiszen a politikusok már régóta a zsebükben voltak. A cél az volt, hogy az Európát a náciveszély miatt elhagyó zsidók ne Amerikába, Angliába stb. menjenek, csakis Palesztinába. Lerágott csont, hogy nem bombázták se Auschwitzot, se az odavezető vasútvonalakat.
  Ismertek a cionista vezetők nyilatkozatai még a nagy irtás előttről, hogy az európai zsidóság csak egy marék por, meg hogy „egy tehén Palesztinában többet ér, mint az összes lengyel zsidó” (ha Lengyelországban marad…)

 13. 12. Hitler nem volt elmebeteg. Átlagon felüli szellemi képességei voltak, pl. pszichológiai érzéke is nagyon jó volt, tudott bánni az emberekkel, tudta őket manipulálni.
  Hogy senki ne állghasson neki ellen, tábornokok se, azt garantálta a megfelelő megtorlóeszközök és apparátus kiépítésével, még a formális jogszabályokat is meghozatta:

  http://kuruc.info/r/6/72492/

  „A Führer beszéde után Göring birodalmi tábornagy szólalt fel. Kétségtelen – mondotta –, hogy a Führernek a jelenlegi háború idején, amikor a német nép létéért, vagy nem létéért harcol, rendelkeznie kell az általa igénybe vett joggal, hogy mindent megtehessen, ami a győzelem kivívásához szükséges. A Führernek ezért anélkül, hogy a fennálló jogi előírásokhoz lenne kötve, minden időben módjában kell állnia, hogy szükség esetén minden németet, akár egyszerű katona, akár tiszt, akár alacsonyrangú, akár magasrangú tisztviselő, vagy bíró, vezető, vagy alárendelt párttisztviselő, munkás, vagy alkalmazott, az összes általa megfelelőnek ítélt eszközzel kötelességeinek teljesítésére kényszeríthessen és a kötelességek megszegése után az őt megillető büntetésben részesítse, az előirt eljárások alkalmazása nélkül hivatalából, állásából elbocsáthassa és rangjától megfoszthassa.
  Göring indítványára a birodalmi gyűlés egyhangú lelkesedéssel megszavazta a Führer által igényelt rendkívüli hatalmat.
  Berlini politikai körökben minden hatalomnak Hitler kezében való egyesítését azzal magyarázzák, hogy a küszöbön levő harcok súlyossága tette szükségessé a német törvényhozó testületnek mostani elhatározását és a mai naptól kezdve minden passzivitás, lagymatag kötelességteljesítés olyan bűncselekmény, melyet kíméletlenül meg lehet torolni.”

  (így, vagy úgy minden diktátor ilyesmikkel igyekszik bebiztosítani, hogy ne szálljanak szembe az ő terveivel, így teszi ezt még egy viktátor is…)

 14. Igen, tervezték. De az nem volt más mint Hitler és akik hűséget fogadtak neki. Egyébként Hitler szándékai közt állt az USA tönkretétele is. Első lépésben a saját „megbízható” kádereinek más országokban lévő kormányokba történő beépülése volt a cél, és az ottani viszonyok alapján így belülről akart bomlasztani. Az volt a célja, hogy más országokban politikai káoszt teremtsen. Nem valakik, ismeretlenül a háttérből Hitlert eszközként használva, hanem maga Hitler.

 15. 13: Ilyen zsidó törekvések létezése természetesen tény. De más egy törekvés (ami az esettől függően különböz százalékban jön be) és megint más egy több száz éven átívelő forgatókönyv elfogadása. Valójában az van, hogy a „válsztott nép” maszlagot több ezer év óta etetik magukba, aminek egyenes következmény egy bizonyos viselkedési forma, aminek egyenes következménye az időnkénti zsidó népirtás, progrom, üldözés. A köztük lévő szünetekben pedig az átlagnál kellemesebb életszínvonal. Ezt már 1989-ben megírtam és publikáltam (mert akkor már lehetett). Ez éppen úgy meghatározott egy szubkultúrát (mert végül is be voltak ágyazva az európai kultúrába), mint a keresztény kultúrában a 6. parancsolat, aminek hatásától mind a mai napig nem tudunk megszabadulni (te se 😀 ). Csak éppen más következményei vannak.

 16. Hitler valóban birtokában volt bizonyos képességeknek. De emellett még adták alá a lovat a pártján belül is. Emiatt, és amiatt hogy abban az időszakban szinte bármilyen ötlete sikert aratott, túlértékelte saját magát. Tudatában volt annak, hogy amennyiben elveszíti a háborút, Németország is megsemmisül, de kezdetben nem nyers erővel akarta lerohanni európát, hanem cselszövéssel és szabotázzsal káoszt akart teremteni. Azt se felejtsük el, hogy „bizonyos körök” puccsra készültek, mert úgy vélték, hogy hadvezetés terén nem lehet pillanatnyi ötletek alapján irányítani, és emellett inkább „filozófiai” vezetőt láttak benne. Ezek után ezer magas rangú katonai és politikai vezetőt gyilkoltatott meg az ellenzék sorai közül.(1933 június 30.)

 17. 7.-re!
  ” És végül 1942-ben, amikor látszott, hogy fordulópont van, innentől vissza kell vonulniuk, leállíttatta a német atomprogramot, ami addig nem állt rosszabbul, mint az amerikai. ”
  Kizártnak tartom, hogy ez a történés ennyire egyszerű lenne .

 18. 12-re
  „El nem tudom képzelni mi a fenének támadta meg Oroszországot?”
  Talán bizonyítani akarta, hogy jobb mint Napóleon. Vagy csak megtudták, hogy miket tervez Sztalin Európával (benne a németekkel). A nagy kérdés: Mi mi a fenének támadtuk meg?

  Hogy a végére Hitler bedilizett, az valószínű (legalábbis ragaszkodott az életéhez bármi áron – mégha aztán öngyilkos is lett)

 19. Ez a zsidó királyság szöveg hazugság. Rasi-t, Ráhelt, egy barátomon keresztül ismertem meg, a Pasaréti református gyülekezetben járt hittanra, igen ő a ME úr egyik lánya. Református család, ezt személyesen meg tudom erősíteni.

  Tények alapján alkossatok véleményt, mint Tibor bá. Féligazságok is hazugságok, valós tény hamis színben való feltüntetése a legtöbb ilyen képzelgés.

 20. 19-re. Mi revanst akartunk venni Trianonért, mivel akkor is túl kicsik és túl gyengék voltunk kellett egy nagy testvér. A németeknek pedig nyilván voltak kitételeik. Egyébként meg Hitlernek, esetleges győzelmekor esze ágában sem lett volna visszaállítani a Trianon előtti határainkat. Csak kellett neki néhány tízezer golyófogó. Mi ugyan úgy szolgaszerepet töltöttünk volna be egy Német birodalmon belül, mint bármely más, egyébként szláv nép. Egyébként Hitler nemzetelvűségéről annyit, hogy ő egy teljesen jogfosztott irányítható néptömeget akart (Németországon belül is) létrehozni melyet az általa kitenyésztett fajta ural.

 21. 20: református – melyik héten?

  OV szolnoki focista korában az ottani Jehova Tanúit látogatta. Első gyermekeit egy metodista lelkész keresztelte, szép zsidó nevekre. Aztán mintha lettek volna katolikusok is, de ez csak így rémlik.
  A zsidó Magyarországon többnyire nem jelent aktjv vallásgyakorlót, de a vad ateista zsidók is zsidóként viselkednek a kiválasztottság terén. A muzulmán, katolikus stb. titkoszsidóknak, akik csak színleg asszimilálódnak a helyi töbséghez, nagy netes irodalma van, a zsidó őskutatók kimondottan büszkélkednek velük.
  OV családi kapcsolatairól volt ábra a neten a zsidó Vitézy klánnal való rokonságról. (V. Dávid szédületes ifjú karrierje is összefügg) A Lévai gyakori zsidónév, pl. Léviből magyarosítva. OV-né elég zsidóképű. Láttam OV anyjának fiatalkori képét, ott se zárnám ki.

  Természetesen senki nem lesz automatikusan se rossz, se jó ember bármilyen származástól. De a zsidó érdekszövevényhez és identitáshoz kapcsolódás egy tényező, amennyiben a zsidó háttérhatalom általi kiemelésről van szó.

 22. „Egyébként meg Hitlernek, esetleges győzelmekor esze ágában sem lett volna visszaállítani a Trianon előtti határainkat.”

  Horthyéknak esze ágában se volt ilyet kérni. Az etnikailag indokolt, illetve Erdély estén kompromisszumos visszacsatolások megtörténtek hadbalépésünk előtt.

 23. 21-re
  Mintha az oroszok is ígérgettek volna valamit ezzel kapcsolatban…- valószínűleg ők se túl komolyan, és nem is ingyen, de ezt már nemigen tudjuk meg.
  Egyébként mintha lett volna 1-2 bécsi döntés, ahol az etnikai határokat figyelembe véve – nekünk /a korábbi állapothoz képest/ kedvező döntés született. (Ezt nem Hitler védelmében írom.)
  Egyébként kevés diktátorról tudok, aki nem birkanépet akar magának…, hanem gondolkodó, véleményéért kiálló polgárokat.

 24. 22 és 25

  Azért az tagadhatatlan, hogy a mai Mo-n van bizonyos felülreprezentáltságuk bizonyos területeken /politika, tudomány, művészet, pénzügy – meglepő, de pl.a mezőgazdaságról ilyet nem hallani :)/

  24-re
  Én azt sem tudom, hogy az asszonynak mi a szándéka ma estére, hogy AH-é mi volt, azt is csak találgathatjuk. De a határkiigazítások tényleg megtörténtek, még ha csak koncot is vetettek nekünk, illetve versenyeztettek a románokkal.

 25. 26: nem koncokat vetettek, hanem nagyjából a magyar kormányzati igényt elégítették ki. A románokkal persze valóban versenyeztettek, de nemcsak ők, hanem a történelmi helyzet. Mint tudjuk, a románok nyerték a versenyt, mert volt eszük időben átállni.

 26. Érdekes, hogy senki nem irt a szabadköművesekről.Mit is akarnak: az old (christians) World Order helyett egy újat.Érdekük a materializmus, mert így vezethetők az emberek – főleg félelmeik által. Tudjuk róluk, hogy „isten”-hívők, és egy bizonyos fokozat után már „szellemekkel” beszélgetnek, (ld. Albert Pike, George W. bush, Tony Blair, vagy akár Hitler, akinek szintén „súgtak”). Vagyis a szabadköművesekről (aki jelen vannak szinte mindenhol), és a ritusaikról sokan azt mondanák, hogy egyfajta „skizofrén állapotot” eredményez.
  Hogy a magasabb fokozatokba való beavatás által milyen mélységben lesz betekintésük az emberiség kollektív tudatába, és hogy ez milyen szellemi szintet eredményez,ez már az irracionalitás területe. De az biztos hogy nem a „Nagy Mozgató” szándékait követik, hanem valami „mütyürebb sötét tudatosság” tanácsaira hallgatnak. A tudattágulás minden embernek elvileg megadatna, de még nem érett meg rá a helyzet, és csak hülye lesz tőle. Bocs, ha elvont voltam, és ez a „mater-korlát” blog ezt nem tudja befogadni, csak előjött belőlem a buddhista, szinkretista világnézet.

 27. 25: természetesen nincs rögeszméd, ha lenne már rég jeleztem volna. A bizonyított tényeket értékeled úgy, ahogy teszed. Ezzel szemben a többség nem bizonyított, kitalált, szándékosan félrevezető „tényekre” hallgat, és ami még ennél is rosszabb, belinkeli ide, mint bizonyítékot.

  26: Van egy olyan kifejezés, hogy „ráutaló magatartás”. Egy-egy vezetőnek (bár te csak AH-t említetted) nem feltétlenül kell a szándékáról nyilatkozni ahhoz, hogy az ember a magatartásából, személyiségéből nagy pontossággal következtetni tudjon a jövőbéli szándékra. Ez a mai magyar helyzetre is érvényes. Pont ez adja most a vitaalapot (nem ennél a posztnál). Van, aki a szöveget kézpénznek veszi, és udvariasan elfelejti a tegnap előtti szöveget. Van, aki nem felejt és nem veszi kézpénznek se a tegnapi, se a mai szöveget.

 28. Abszolúte nem reklámozni szeretnék, csak pont idevág.
  Ha mégis reklámnak gondold Tiborbá akkor töröld.

  A Hozzászólásokban felmerülő kérdésre hogy miért támadta meg Hitler Oroszországot:

  Viktor Szuvorov: Az M-nap Ki kezdte a második világháborút?

  Rövid ismertető
  Az orosz szerző nagyon messze vezető kérdésre ad döbbenetes választ. Ha igaza van, minden 65 évesnél fiatalabb történelemkönyvet újra kellene írni, és a francia gazdáknak minden év június 22-én meg kellene köszönniük a németeknek, hogy nem kellett téeszbe vinni a földjeiket.
  A kérdés: ki kezdte a második világháborút? A Kairosz Kiadónál 2006-ban megjelent A Jégtörő című kötetben Szuvorov megkísérelte bebizonyítani, hogy a Szovjetunió részéről hosszú távú, ideológiailag megalapozott támadási szándék létezett. Az ˝M-nap˝-ban a szerző feltárja, hogy a hitleri Németország ellen pontosan kitűzött időpontra, jól megtervezett támadási előkészületek történtek. Egy katonai titkosszolgálati tiszt rendszerességével gyűjti össze a szerző az önmagukban jelentéktelennek tűnő részletek sokaságát annak érdekében, hogy bebizonyítsa: a Sztálin vezette Szovjetunió 1939 augusztusa óta, fegyverkezési és hadi stratégiai tevékenységét következetesen egy 1941 júliusában Németország elleni támadó háború megnyitására irányította. A Vörös Hadsereg 1941-ben elszenvedett vereségének döntő okát a szerző abban látja, hogy a Wehrmacht támadása akkor lepte meg a Szovjetuniót, amikor az minden erőfeszítését a hamarosan bekövetkező M-napra összpontosította, azaz támadni akart – ezért védekezésre nem volt felkészülve.

  Saját megjegyzés:

  Tehát az Oroszok az akkori ribbentrop-molotov paktum határnál állomásoztatták az összes haderejüket. A németek már tudták hogy az Oroszok fel fogják rúgni ezt az új határt, ezért megelőző támadást kezdtek. Ez részben magyarázatot ad arra is hogy lehetséges hogy olyan gyorsan olyan nagy távolságra tudott haladni a német hadsereg. Illetve azt is megmagyarázza hogy mikor Rommel már majdnem lefejezte az ellenfelet Afrikában majdnem „révbe ért” ( hiszen ha ez sikerül akkor az angolok csak afrika megkerülésével tudtak volna ellátmányt szállítani a szigetekre ) miért volt H. olyan őrült hogy átcsoportosította a hadsereget az orosz frontra.

  Egy másik megjegyzés: Ennek részben örülhetünk hiszen ha megnézzük hogy nézett ki Sztálingrád, akkor bizony hálát adhatunk hogy a németek még időben megkezdték az ellentámadást és a komoly hadműveletek nem itt hanem kelet Európában zajlottak.

  A könyvről készült egy jó cikk is az origón: http://www.mult-kor.hu/20081020_sztalin_tamadott_volna_eloszor_a_masodik_vilaghaboruban

  Hogy mi volt Hitler szerepe a Európában arról Viktor Szuvorov a fentebb már említett Jégtörő Hitler mint eszköz Sztálin terveiben c. könyvében ír….

 29. 30: Ez érdekes, de van sok gyenge pontja. Például az oroszoknak nem volt számottevő hadiipara és hadifelszerelése. A kölcsönbérleti szállítmányok majd a háború végéig mentek az USA-ból. Persze ez nem jelent cáfolatot, mert a Führerek többször döntenek hülyén, mint okosan.

 30. Tibor bá!

  Én kedvelem Tibor bát,és írásait is.Arma Gedeonnak is 🙂
  Minden tiszteletem.Most csak kiváncsian kontárkodni szeretnék. 🙂
  Szóval olvasgatom itt a Hitler féle elemezgetéseket is,és arról nem olvastam egy szót sem hogy milyen betegségei voltak,és hogy kinlódott velük,és azok hogy befolyásolták döntéseiben.Pedig mindig félt hogy hamar meghal rákban.És egyéb betegségei Parkinson kór, gyomor bántalmak is kihathattak döntéseire.És még valamit szeretnék csak ugy halkan megjegyezni,hogy valakinek,vagy valakiknek csak kellett pénzelnie a dolgait,mert szinte mindent csinált egyszerre ,és az nem egy két fillér volt.És a döntéseit is kellett szintén valakinek ugymond súgni.Az hogy az aztrológiához is fordult néha néha állítólag,az lehet hogy csak egy dolog,nem tudom.
  Szóval lehet hogy ez egy összetettebb dolog az egész…
  Hogy precizen kidolgozott forgatókönyv van-e?Lehet hogy létezik,csak már odafennt sincs szerintem egyetértés a különböző oligarha csoportok közt,és az emberek is másképpen gondolkoznak és cselekszenek.Az internet sem hiszem hogy annyira be lett volna kalkulálva a nagy forgatókönyvbe.

  A szabadkömüvesek szintén nagy frászok.Az elmúlt másfél évben nagyon sokat kutattam ebben a témában.Alattomosan játszanak szerepet.Szoktam olvasgatni mostanság a freemasonry today cimű folyóiratot is.
  Egyébként az Orbántól is hallottam már nem egyszer az új világrend emlegetését.Tehát úgy vélem ő is bele tartozik a nagy vakoló brigádba,aki a nagy mester rezidenseként tevékenykedik. 🙂
  (Az a probléma hogy máshol,más helyen itt, vagy akár az életben is ,ilyen dolgokról nem igazán lehet beszélni,mert elküldik az embert egy kettő pszichológushoz..:)
  Már jártam igy,ezért jövök ide kontárkodni.:) )

 31. 25-re. A múltjukat nem ismerem. Csak másfél éve ismerem őket. Most viszont teljesen reformátusnak tűnnek.

  Nem akartalak megbántani Gedeon, azt hittem, hogy vallásgyakorló zsidóként tekintessz rájuk.

 32. 32: A valóságot kikaparni nem könnyű dolog. Itt valamennyien ezt szeretnénk, aki nem, az vagy önként távozik, vagy „rábeszélem”. Kevesen vagyunk, de ez a hobbynk. Ha közénk tartozol, mi nem fogunk pszichológushoz küldeni. Különben is nekik kellene egymáshoz járni 😀

  33: Tamás, sajnos a fiatal életkor néha nagy hátrány. Aki vissza tud emlékezni 20 évre, és nem felejt, az tudja, hogy OV már minden hangszeren játszott. Igazi OV nem létezik, mindig az, ami éppen a legpraktikusabb és nem zavartatja magát, mert az emberek memóriája 24 óránként kitörlődik.

 33. Remélem még nem volt, ezért bátorkodom megmutatni Benjamin H. Freedman 1961-es beszédét a XX. sz. történelméről:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük