(4209) A sztálinista Putyin

Tibor bá’ fordítása online

bemutatva, hogyan vélekedik az amerikai értelmiség

Összeesküvés Oroszország ellen

 Hogyan elevenítette fel Putyin a sztálinista Amerika-ellenességet egy elrontott háború igazolására

 Írta: Andrej Kolesnikov
(sz: 1933.02.11.)

Amikor május elején két drón a Kreml tetejébe csapódott, Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivőnek nem kellett megvárnia a nyomozást a tettes azonosításához. A támadást az Egyesült Államok, nem pedig Ukrajna tervezte – jelentette ki magabiztosan. „Kijev csak azt teszi, amit mondanak neki” – magyarázta. Néhány nappal később, miután Zakhar Prilepin orosz írót, a megrögzött orosz nacionalistát és a háború szókimondó támogatóját kis híján meggyilkolta az autójában elhelyezett bomba, az orosz külügyminisztérium ugyanolyan magabiztosan kijelentette, hogy az Egyesült Államok áll a bűncselekmény hátterében. Ez annak ellenére történt, hogy a fő gyanúsítottként azonosított személy egyértelműen a társadalom peremére került, aki Prilepinhez hasonlóan nyilvánvalóan az oroszok által támogatott szeparatisták mellett harcolt Ukrajna Donbas régiójában.

Ezek az állítások nem véletlenek. Ahogy Moszkva ukrajnai „különleges hadművelete” hosszú és nehéz háborúvá fajul, az orosz messianizmus régi ideológiája, amely már a Kreml által kedvelt közvélemény-manipulálási eszközzé vált, a rezsim egyfajta meghatározó indokává keveredett. Oroszország többé nem egyszerűen csak a gyönge és esztelen Ukrajnát hozza a sarkára, amely a „neonácik” bűvöletébe esett. Az új keretek szerint Oroszország igazi harca a hatalmas Egyesült Államok ellen folyik, amely el akarja pusztítani, miközben Ukrajna – akárcsak az Európai Unió és a NATO – csupán egy engedelmes amerikai csatlós. A Kreml számára egy baljós amerikai összeesküvés kényelmes magyarázatot ad arra, hogy miért húzódik olyan sokáig a háború, és miért bizonyult Putyin mégsem olyan nagy katonai stratégának. Ez is segít elmagyarázni az átlagos oroszoknak, hogy miért tört ki a háború.

Ebben az összefüggésben a „különleges hadművelet” az elveszett birodalmi területek visszaszerzésére irányuló erőfeszítésből fejlődött civilizációs harcba az Oroszország által megtestesített jó erők és az Egyesült Államok által megszemélyesített gonosz erők között. Ez az egyszerű ötlet máris extravagáns méreteket öltött. Nyikolaj Patrusev, az orosz Biztonsági Tanács vezetője májusban azt jósolta, hogy az amerikaiak hamarosan áttelepítési célokra igyekeznek majd kihasználni Oroszország hatalmas területeit, mert a Yellowstone Nemzeti Park alatti szuper vulkán közelgő kitörése miatt nem lesz hol lakniuk. (Az, hogy egy magas rangú orosz tisztviselő egy ilyen abszurd összeesküvés-elméletet helyeselt, egy közösségi média riffet váltott ki III. Sándor cár híres mondásából: „Oroszországnak csak három szövetségese van: a hadsereg, a haditengerészet és a Yellowstone-i vulkán.”)

Az Egyesült Államokkal kapcsolatban Putyin a hidegháború ideológiai alapjait alkotó késői sztálinista doktrínákba nyúl: az Egyesült Államok uralja a világot, és mindig is gyengíteni, ha nem elpusztítani akart minket. Természetesen az átlag orosz – legalábbis amikor az orosz állam nem mondja másként – hajlamos volt közömbös vagy akár részlegesen viszonyulni az Egyesült Államokhoz. De amint azt Sztálin tudta, és Putyin is felfedezte, ezek a hozzáállások hatékony propagandával megváltoztathatók.

Egy aljas, teljhatalmú ellenfél megidézésével a Putyin-rezsim új igazolást teremthet egy rendkívül költséges háborúhoz, amely már jóval több mint egy éve húzódik, és valószínűtlennek tűnik, hogy egyhamar véget érjen. Egy ilyen erős külső ellenség jelenléte természetesen indokolja a belső ellenségek – másként gondolkodók, polgárjogi aktivisták, jogászok, újságírók, professzorok és különféle „külföldi ügynökök” – fokozott elnyomását is. A kései sztálini rezsim ugyanezen logika szerint működött. 1951 áprilisában George Kennan ezt írta a Foreign Affairsben: „Egyetlen uralkodó csoport sem szereti beismerni, hogy csak úgy kormányozhatja népét, ha bűnözőnek tekinti és kezeli őket. Emiatt mindig hajlamosak vagyunk a belső elnyomást a külvilág fenyegető gonoszságára való rámutatással igazolni.”

ÁTOK YANKEES

Az orosz idegengyűlöletnek eredetileg nem az Egyesült Államok volt a középpontjában.Az első világháború idején Németországot tekintették a fő ellenségnek, és a hazafias hisztériát a németellenesség szította.Aztán a korai szovjet években Franciaországot és az Egyesült Királyságot tekintették a fő ellenfélnek – míg az Egyesült Államok egy távoli, jól fejlett, de lélektelen kapitalista társadalom volt, ahonnan technológiát és ipari szakembereket lehetett kölcsönözni.Az Egyesült Államok főellenséggé állítása inkább háború utáni jelenség volt: Sztálint már akkor is jobban foglalkoztatta, ahogy 1946-ban fogalmazott, „Hitleri uralmának Churchill uralmával való felváltása”, és növekvő anglofóbiájában figyelmen kívül hagyta Amerika vezető hatalommá válását.Ám a propagandával és az elnyomással is gyorsan kárpótolt, amikor az „angol-amerikai kémek” színre léptek.

A második világháború idején azonban a dolgok teljesen másképp voltak: a szovjet katonák és a szovjet lakosság erős affinitást mutatott angol-amerikai szövetségeseik iránt. Az 1945. júliusi potsdami konferencián a Vörös Hadsereg dal- és táncegyüttese a szövetségesek két legnépszerűbb dallamát adta elő: az „It’s a Long Way to Tipperary” című brit menetdalt, valamint a „There’s a Tavern in the Town” amerikai népdalt.

Nem csak az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok zenéje volt sztratoszférikusan népszerű a háború végére.Maguk a szövetségesek is így voltak vele.Május 9-én reggel, miután hajnali 3-kor a rádió bejelentette, hogy Németország megadja magát, hatalmas, ujjongó tömegek özönlöttek Moszkva utcáira.Édesapámat, aki éppen betöltötte a 17. életévét, hajnali négykor felébresztette egy osztálytársa, és rohantak a Vörös tér felé, amely már tele volt ünneplőkkel.A nap folyamán az emberek a közeli térre is sereglettek, ahol az Egyesült Államok nagykövetsége volt.

Sztálin késői éveiben az Amerika-ellenesség a szovjet propaganda sarokkövévé vált.

„Természetesen meghatódtunk és örültünk a közérzet ezen megnyilvánulásának, de tanácstalanok voltunk, hogyan reagáljunk rá” – emlékezett vissza Kennan, a nagykövetség akkori ügyvivője, aki még nem vált híressé „hosszúságáról”.Az elragadtatott moszkoviták bárkit katonai egyenruhában emeltek fel, és készek voltak ugyanígy megtenni egy baráti hatalom nagykövetségének munkatársait is.Az oroszul beszélő Kennan megkockáztatta, hogy kimászott a nagykövetség bejárata feletti mellvédre, és így kiáltott: „Gratulálok a győzelem napjához!Minden tisztelet a szovjet szövetségeseknek!”

Bár akkor a szovjet emberek nem vették észre, Kennan azonban már érezte a hidegháború kibontakozó feszültségeit.John Gaddis történész szerint a három nagy szövetség tagjai már a Hitler felett aratott diadal nyomán is háborúban álltak egymással, legalábbis ideológiailag és geopolitikailag.A Sztálin-rezsim későbbi éveiben az Amerika-ellenesség fontos stratégiai célt szolgált, szembeszállva a Nyugat új, szovjet befolyási övezetei fenyegetésével.Az Amerika-ellenesség a külpolitika, a propaganda és az ellenpropaganda sarokkövévé vált az egész hidegháború alatt.Nem meglepő, hogy a mai Nyugattal való hasonló konfrontáció kihozta a régi dzsinnt a palackból – nincs ennél hatékonyabb eszköz.

„BOMBÁK LESZNEK”

2022-ben az anglosaksi (angolszászok) becsmérlő kifejezést hirtelen gyakran használták a Kreml vitáiban, és bekerült a hétköznapi oroszok szókincsébe is. De ez a kifejezés, amely az engedelmes európai csatlósokat vezető amerikaira utal, semmiképpen sem a Putyin-rezsim találmánya. Közvetlenül az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején a szovjet hatalmi lexikonból származik, amikor a Szovjetunió legfontosabb ellenfeleire használták. Moszkva jelenlegi ideológiájában és propagandájában intuitívan vagy tudatosan visszaszorította a klasszikus orosz összeesküvés-elméleteket, amelyek mindig is – mind a szovjet, mind a posztszovjet történelemben – egyszerű, univerzális módjai voltak Oroszország problémáinak vagy uralkodói expanziós lépéseinek magyarázatára.

A hidegháború idején például a KGB aktívan támogatta a Szovjetunió elleni titkos amerikai összeesküvést. Gondoljunk csak a KGB által beszervezett orosz történész, Nyikolaj Jakovlev 1979-es, széles körben terjesztett CIA Target: The USSR című könyvére. Többek között Jakovlev kifejtette az orosz biztonsági szervek és az orosz nacionalista körökben akkoriban népszerű elméletet, miszerint létezett egy amerikai „Dulles-terv” (a C.I.A. Allen Dulles) arra hogy elpusztítsa a Szovjetuniót. Amint Viktor Shnirelman orosz történész kimutatta, ezt az ötletet valószínűleg az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsa 1948-as irányelvének szándékos félreértelmezése ihlette, amely a szovjet hírszerzés számára ismertté válhatott. (Az irányelv valójában kizárólag védekező volt, és egyetlen szót sem tartalmazott az „orosz nép elpusztításáról”.) A „terv” létezéséről szóló mítosz néhány orosz történelemkönyvbe is bekerült.

A KGB azt az elképzelést hirdette, hogy van egy titkos amerikai összeesküvés a Szovjetunió elpusztítására.

Bár a szovjet kormány a Mihail Gorbacsov-korszakban sokkal közelebb került az Egyesült Államokhoz, a szélsőséges Amerika-ellenesség továbbra is virágzott a szovjet és a posztszovjet állam egyes szegleteiben. Az 1990-es években például Filip Bobkov, a KGB egykori magas rangú tisztje azt állította, hogy a Szovjetunió összeomlását az Egyesült Államok tervezte a „Jakovlev-csoport” segítségével – ezúttal Alexander volt a szóban forgó Jakovlev. a peresztrojka kitalálója és Gorbacsov jobbkeze. Ezek az összeesküvés-elméletek változatlanul tovább éltek Oroszország nacionalista peremén, többek között Ivan Iljin (1883-1954) orosz emigráns filozófus munkásságában, akinek a globális „színfalak mögötti világ” vagy illuminátus koncepciója divatossá vált. (Az ilyen filozófusok Putyinra gyakorolt hatását azonban nem szabad eltúlozni: talán két alkalommal idézte Iljint; egyszer pedig hivatkozott a klasszikus orosz filozófusra, Nyikolaj Berdjajevre, bár valószínűleg nem tud róla többet, mint Brezsnyev. Lényegében csak azt mutatta be, hogy a Nyugattal szemben álló oroszság történelmi eszméje megmaradtak.

A veszedelmes nyugatról és az ezzel szembeni orosz ellenállásáról szóló Kreml összes tézise, amit Putyin megállás nélkül ismétel, már régen a késő Sztálin-korszakban megfogalmazódott, néha még versekben is. 1951-ben a Pravda kiadta a „A szovjet atomról” című versét, amelyet Szergej Mihalkov gyermekköltő írt, aki a szovjet, majd az orosz himnuszhoz is írt szavakat. Nagyjából lefordítva valahogy így hangzott: „Bombák lesznek! / Vannak bombák! / Ezt figyelembe kell venni! / De nem szerepel a terveinkben / Más országok meghódítása.” Ezeket a sorokat egyenesen Putyin egyik beszédéből lehetne kiemelni.

Aztán ott van az a gyakorlat, hogy Oroszország amerikai ellenségeit hülyének ábrázolják. Valójában ez az üzenet: „Ellenfeleink ravaszak, de mi jól átlátunk rajtuk.” A késői sztálini években a kommunista vezetés azt a klisét terjesztette, hogy az amerikaiak kamerákkal barangolnak Moszkvában, és édességgel vesztegetik meg a gyerekeket, hogy szomorúnak tűnjenek, hogy ezzel is megmutassák a Szovjetunió életének levertségét. Hasonlóképpen Putyinnak és Dmitrij Medvegyevnek, az egykori orosz elnöknek és a Biztonsági Tanács alelnökének is szokása, hogy beszédeikben „bolondoknak” nevezik és megszégyenítik nyugati ellenségeiket. Ezt kíséri Putyin növekvő rögeszméje az LMBTQ témákkal és a nyugatiakkal kapcsolatos obszcén viccekkel kapcsolatban.

AMERIKA ELSŐ, OROSZORSZÁG MÁSODIK

A hivatalos Oroszország gyakran Amerika-ellenes volt, de régóta megszállottja az Egyesült Államok gazdasági hatalmának, sőt az Egyesült Államok áruinak és élelmiszereinek is. Az 1960-as évek Hruscsov-korszakának egyik fő szlogen arra irányult, hogy az egy főre jutó hús-, tej- és vajtermelés tekintetében megelőzze az Egyesült Államokat. Amikor Putyin hatalomra került, a felzárkózási fejlesztés gondolata aligha volt kevésbé jelen. Bizonyos értelemben az „Amerika az első” valójában Putyin egyik szlogenje: mindent az Egyesült Államok és a Nyugat prizmáján keresztül néznek. Másnak lenni azt jelenti, hogy nem úgy nézünk ki, mint a nyugati emberek, és nem úgy élünk, mint ők. Pontosabban azt jelenti, hogy a saját erejére támaszkodva, a szuverenitás és az „eredetiség” megőrzése mellett hasonló sikereket kell elérni, és gyakorolni az importhelyettesítést. Más szóval, mind az orosz állam, mind a társadalom továbbra is az Egyesült Államok és európai szövetségesei mércéjéhez méri magát.

A minta egészen a legkorábbi szovjet évekig nyúlik vissza. Az amerikai „burzsoá specialisták” az 1920-as és 1930-as években, Sztálin iparosítása idején jelentek meg a Szovjetunióban. Valentin Katajev szovjet író kissé ironikusan ábrázolta őket, de az igazság az, hogy az amerikai technológia nélkül nem valószínű, hogy az ipari áttörés lehetséges lett volna. Amikor az Egyesült Államok 1959-ben Moszkvában bemutatta az Amerikai Nemzeti Kiállítást – ez az esemény a szovjet közönség több mint kétmillió tagját vonzotta, akik megkóstolták a Pepsit és először pillantottak meg az amerikai mosógépekbe. Nikita Hruscsov és Richard Nixon a híres „ konyhai vita” címmel a vásár helyszínén zajlott, amelyen a kapitalizmus és a szocializmus egymáshoz viszonyított érdemeit taglalták. Akkoriban a szovjet vezetés egyértelműen érezte elmaradottságát a fogyasztói szférában. Ezért is kellett a Szovjetuniónak élen járnia az űrversenyben: ki kell szabadulnia a felzárkózási mátrixból.

Az Amerika, az amerikai életről szóló orosz nyelvű magazin, amelyet az Egyesült Államok külügyminisztériuma adott ki, áhított cikk volt, bár kevésbé, mint a farmer, a rágógumi és az üdítők. Jellemző, hogy a folyóiratot 1948-ban betiltották, amikor a sztálinista Amerika-ellenesség teljes erővel élt, és az 1950-es években, Hruscsov antisztálinista felolvadása idején jelent meg ismét. Az 1970-es évek elején Leonyid Brezsnyev örömmel fogadta az amerikai autóipar prototípusait, mint ajándékot az amerikaiaktól, ami tovább fokozta az enyhülés hangulatát. Amikor pedig 1975 júliusában a Szojuz és az Apollo küldetések közösen kikötöttek az űrben, Moszkvában a történelmi eseményről elnevezett cigarettában az „igazi virginiai dohány” megjelenésével emlékeztek meg: nem az anyaország fojtogató füstjével, hanem az anyaország illatos aromájával. A Szovjetunió szürkületi éveire a szovjet ipar annyira függött a nyugati szállítmányoktól és technológiáktól, hogy az afganisztáni invázió miatt Moszkvával szemben kirótt szankciók egész iparágakat, például a vegyészetet veszélybe sodorták.

Putyin mindent az Egyesült Államok és a Nyugat prizmáján keresztül néz.

Még a posztszovjet korszakban is az amerikai modellekhez való orosz kötődés és Putyinnak az Egyesült Államok által rákényszerített egypólusú világról szóló beszéde a „tőlük” való elkerülhetetlen függőség érzését keltette. Az orosz fókuszcsoportok válaszadói néha azt mondták, hogy Oroszország 1993-as alkotmányát Washingtonban írták, és Putyin módosításai szükségesek ahhoz, hogy az ország valóban szuverén legyen. Ugyanakkor az emberek megértik, hogy az Egyesült Államok egy olyan gazdasági erő, amelytől Oroszország sokat tanulhat az azonos életszínvonal elérése érdekében. Ismét az orosz felsőbbrendűség és az orosz alsóbbrendűség kombinációja nyilvánult meg Moszkvának az amerikai riválisával szembeni ellentmondásos hozzáállásában.

Mindazonáltal, amíg Putyin 2012-ben vissza nem tért az elnöki székbe, és Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet, az oroszok Egyesült Államokkal kapcsolatos komplexusai nem voltak annyira feltűnőek. Uralkodásának kezdeti éveiben, 2000-től Putyin még mindig alkalmazkodott a Nyugathoz, és óvakodott attól, hogy elpazarolja elődje, Borisz Jelcin örökségét. Oroszországot nem tekintette a Nyugat által vezetett világrend irányadójának. A 2007-es müncheni biztonsági konferencián Putyin beszédében kifejezett nyílt ellenséges Nyugat azonban az Egyesült Államokkal való kapcsolatok megromlásának kezdetét jelentette – amit csak kis mértékben késleltetett Medvegyev négyéves elnöksége alatti „reset” kísérlete. 2014-re Moszkva új hangsúlya az orosz büszkeségre és az újjáéledt nagyhatalmi törekvésekre visszahozta az Egyesült Államokkal kapcsolatos összes régi akadályt, kvázi hazafias hisztériát szítva. De a legerősebb megnyilvánulás a „különleges hadművelet” tavalyi kezdete óta került felszínre.

Azóta az oroszok hozzáállása az Egyesült Államokhoz drasztikusan romlott. 2022 februárjában az oroszok 31 százaléka pozitívan viszonyult az Egyesült Államokhoz. Egy évvel később a független orosz közvélemény kutató szervezet, a Levada Center szerint a válaszadók mindössze 14 százaléka vélekedett pozitívan az Egyesült Államokról, 73 százalékuk pedig negatívan. Az Európával kapcsolatos pozitív attitűdök csökkenése nem marad el emögött: 2023 februárjában a megkérdezett oroszok mindössze 18 százaléka volt pozitív véleménnyel az uniós országokról, míg 69 százalékuk nem. Az összeesküvés-elméletekkel és Putyin egyre növekvő elszigeteltségével kombinálva az orosz kötődés a militarizmus hatékony receptjévé vált.

AZ OROSZ MAGATARTÁS FORRÁSAI

Putyin konspiratív Amerika-ellenessége különösen veszélyes, mert rezsimje egyre inkább figyelmen kívül hagyja a régi vörös vonalakat. A hidegháború idején legalábbis mindkét fél egyetértett abban, hogy az egymásnak okozott károk elfogadhatatlanok lennének. Putyin problémája – tulajdonképpen az egész világ problémája jelenleg – az, hogy az orosz kormányból hiányzik az egyetlen ösztön, amely az 1960-as évek vége óta folyamatosan a Nyugattal szembeni enyhüléshez vezetett: a tárgyalási hajlandóság. Ehelyett Putyin felfüggesztette a nukleáris fegyverek elterjedésével kapcsolatos együttműködést, infantilis könnyelműséggel tárgyalt egy nukleáris csapás lehetőségéről, tinédzserek panaszait fejezte ki, és nem hajlandó a párbeszéd minimális szintjét sem fenntartani. Mindezek a tettek kedvezőtlenül különböztetik meg Putyin Amerika-ellenességét néhai szovjet elődeiétől.

„A mai szovjet hatalom politikai személyisége – írta Kennan 1950-ben – az ideológia és a körülmények eredménye. Ha megnézzük az orosz magatartás mai forrásait, akkor a körülmények a küldetése megszállottja. Ami az ideológiát illeti, Oroszország új külpolitikai koncepciója az ország „eredeti állami civilizációként, hatalmas eurázsiai és euro-csendes-óceáni hatalomként elfoglalt különleges helyzetére” utal – ez egy figyelemre méltó új kifejezés. Ez a koncepció továbbá hivatkozik Oroszország szerepére „az orosz nép és más népek, amelyek az orosz világ kulturális és civilizációs közösségét alkotják” megszilárdításában – egy olyan földrajzi térben, amelynek határai nincsenek meghatározva.

Ennek az ideológiának az eklektikus esszenciáját, amely Oroszország történelmi fejlődésének különböző szakaszaiban újra felbukkant, okosan írta le Vlagyimir Nabokov „Beszélgetési darab, 1945” című novellája, amelyben az Egyesült Államokba emigrált Fehér Hadsereg egykori ezredese kijelenti. „A nagy orosz nép felébredt, és a hazám ismét egy nagyszerű ország.” Így folytatja: „Három nagyszerű vezetőnk volt. Volt Ivánunk, akit ellenségei Szörnyűnek neveztek, aztán volt Nagy Péterünk, most pedig Joszif Sztálinunk. Ma minden szóban, ami Oroszországból kijön, érzem a régi Oroszország erejét, érzem a pompáját. Ismét a katonák, a vallás és az igazi szlávok országa.

Május 9-én, a győzelem napi beszédében Putyin kijelentette, hogy Oroszország ellenségei a felsőbbrendűségi ideológiájukról nevezetesek. Érdekes, hogy szinte mindent felhasznál, ami róla elmondható. Ebben rejlik az orosz Amerika-ellenesség mélyebb célja: mindent az Egyesült Államoknak tulajdonítani, amit maga tervez, mindazokat az erkölcstelen terveket, amelyeket kidolgoz.

De ez a feltámadt ideológia a kétpólusú hidegháborús rend eltűnését és az ezzel járó orosz nagyság és hatalom elvesztését is tükrözi. Így amikor Putyin és csapatának tagjai egy új, többpólusú világról beszélnek, egyszerűen csak megpróbálják megerősíteni Moszkva elveszett nagyhatalmi státuszát, és vezérfényként tüntetik fel magukat a volt szovjet köztársaságok, valamint Afrika, Ázsia és Latin-Amerika országai számára. Mindez a Szovjetunió összeomlásának lelki traumájának a következménye, amit a 2000-ben hatalomra került elit magával vitt. Huszonkét évvel később ez a trauma globális katasztrófához vezetett.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

55 gondolat erről: „(4209) A sztálinista Putyin

 1. Egy amerikai szenátor éppen Kijevben volt tegnap.
  Ezt mondta: „Az oroszok meghalnak… A legjobb pénz, amit elköltöttünk”

  https://www.heraldsun.com.au/news/world/lindsey-graham-russians-are-dyingbest-money-weve-spent/video/c31ef6c0a2dc7b1a3d97de1e5aa25957

  Az angolszászok ráhímezhetik e hitvallásukat a zászlaikra!
  De tudom, Lindsey Graham egy beépített orosz ügynök, egy báránybőrbe bújt farkas, aki a csak provokál a galamblelkű, toleráns, a szláv és más kelet-európai népek tekintetében sosem rasszista gondolkodású angolszászok között.

  Azt is be kell ide linkelni, hogy a Nyugat Oroszország feldarabolásáról álmodozik és szép, színes, Oroszország térképeik alatt konferenciázgatnak? Vagy arra azért itt még mindenki képes, hogy ezeket a híreket egyedül is megtalálja?

 2. 2

  Oroszorszag széthullása a jelcini időkben volt igazán reális lehetőség de a hidegháborúban győztes Nyugat ezt már nem engedte meg,túl nagy volt a kockázat, számukra, inkább egy nyugatbarát diktátor volt jobb megoldás , aki egy nagy ország élen állva kiszolgálja a nyugati érdekeket ,ennek következménye pedig az is -volt többek között -,hogy feláldozták az orosz demokráciát. ….ennek egyik leglátványosabb és legfontosabb megnyilvánulásaként a Jelcin által elrendelt az orosz parlament elleni katonai támadás nem ítéltek el Nyugaton hanem pont ellenkezőleg meg támogatták is… ami pedig Jelcin utána jött – már orosz oldalról nézve -egyenesen vezetett oda ahol most vagyunk, de ehhez kellett az USA 1990 óta tartó politikája is megkoronázva Ukrajna lehetséges Nato tagságának ígéretével . ..ide jutottunk, nem beszélve arról ,hogy időközben új versenyzők is bejelentkeztek elsősorban Kina…

 3. Az oroszok mai, újfajta USA ellenessége nem légböl.kapott. A Szu felbomlása után Oroszország közelében nyitotta a kapuit és tárt karokkal várta a Nyugati, köztük az usát. A valóság kiábrándító volt.
  Az USA és a nyugat képviselői győztes hóditókként, pimasz felsöbbrendüséggel mentek el Oroszországba, gyakorlatilag kifosztani az országot. Nem osztogattak ( emelték fel az országot), hanem fosztogattak.
  ( Ukrajnában egyébiránt ott folytatták 2014 után, ahol Oroszországban Putyin miatt abba kényszerültek hagyni. )
  Az erefmény kísértetiesen hasonló: az ország jávai elrabolva, a nép szegénységbe taszítja, ám a dölyfös nyugati urak degeszre hizlalt bankszámlákkal élösdiznek a térségben..

  Amikor Hodorkovszkijt Putyin lekapcsolta ( az ő feladata az orosz kőolaj vezetékrendszer átjátszása volt USA cégeknek), a nyugat az USA vezényletével megindította az információs/ propaganda háborút Oroszország/ Putyin ellen. 2008 bán az USA ügynök Szakaasvilit az USA biztatására megtàmadta az oroszokat.

  Ami ma ukrajnában történik , az elsősorban az USA műve, kezdve a majdani puccs megszervezésével és a kijevi rezsim oroszokra uszitásával
  ( Benne foglaltak virtigli ukrán nácik kiképzése és felfegyverzése.)

  Ugyancsak az USA volt az, aki sziriában fejlevágó dzsihadistákstképzett ki és uszított a törvényes szír kormány ellen. Ugyancsak az USA volt, aki az oroszok szír tevékenységet minden módon gátolta.
  Ugyancsak az USA volt, aki a kezdetektől szabotálta, gátolta az északi áramlat 2 vezetéket. A felrobbantása sem kérdés, kihez köthető.

  Az USA elnöke kinyilvánította, hogy oroszországot a XIX. századba akarja visszalökni Sok USA politikus hangoztatta, hogy az oroszokat el kell pusztítani, Putyint meg kell ölni, de minimum bebörtönözni.

  Zsófia e, hogy az oroszok most épp nem zárják őket a szivükbe?

 4. 3

  Igen. Sajnos az USA így és ebben a formában képzelte el a Hidegháborúban vesztes Oroszország betagozódását a nyugati világba.
  Megtehették hiszen nem volt már ellenfele 1990 után, szemben azzal a helyzettel ami 1945- ben volt akkor a SZU-val számolni kellett és ezért lett más sorsa németeknek és a japánoknak mint ami az oroszoknak lett volna vagy lesz … Lehet hogy most tényleg megpróbálják végleg lerendezni az orosz kérdést…..

 5. … és akkor az orosz perimetr szerinti protokoll lép életbe, vagy válaszul, vagy elsőként: mindenre is atom, 20-40 millióan pedig le a Föld alá. Ők kijönnek majd, igaz amolyan technológiai hanyatlással a középkor felé, míg Écak’-Amerika egy nukleárisan szennyezett wasteland lesz. Kína sem biztos, hogy ezt túlélné. És, pontosan itt téved minden szakértő; ezt nem értik meg. Amúgy a „háttérhatalmak”, nevezzük nevén amit szintén senki nem fog fel igazán, a láthatatlan gigacégek baromira nem akarnak atomháborút… az ő céljuk: védett hipervárosok hightech és AI, aztán a 9 milliárd zöme mehet a levesbe; kis biohadviseléssel. Klíma megoldódna, a hipervárosokban max. magasabbra tekernék a központi klímát. (Ha 500 mrd dollár a „The Line” kirakati város, 170 km hosszával, 9 millió lakossal, 2,5 kilométeres szélességgel és 200-300 méteres falával, amely kívülről tükör… akkor tessék matekozni, hogy ez mennyire aprópénz.)

 6. 3.,4. Tibor bá, Kerub: nyilván egyik rendszer sem tökéletes, nem tudom miért kell oly sokszor leírnom hogy mennyire megvetem az USA által elkövetett szörnyűségeket melyeket Vietnamban, Iraqban, Afganisztánban vagy a fent jelzett helyeken csinált.
  Azt ne feledjétek viszont, hogy ezekre jórészt ameriaki állampolgárok, amerikai média, szivárogtatók, szabad sajtó derített fényt. Vannak jelenleg is futó alapítványok, programok melyek ezzel és az áldozatok kártalanításával foglalkoznak. Hsaonló elő sem fordulhatott volna egy Orosz vagy Kínai, diktatúrában. Ott nem derülhet ki a rendszer korruptsága, nem lehet a sajtóban erről beszélni, nem hogy kárt enyhíteni. Nem tökéletes az az oldal sem, sosem állítottam, de még mindig jobb. Nem is tudom miért vagytok ennyire polarizáltak.

 7. Azért érdemes kicsit elméllyülni a szovjetek afgán kalandjában… nem egészen ők kezdték, bár nehéz menet kideríteni.

 8. Van itt valaki, aki követi-keresi, pl. a mai napi szerb-albán erőszakos eseményeket esetleg KFOR-os családtagja van ott…?

 9. „Van itt valaki, aki követi-keresi, pl. a mai napi szerb-albán erőszakos..”

  Ja, pont holnap reggel indulunk 3 nap Szerbia, 2 nap Kosovo, 4 nap Albánia kis elő – nyaralásra:-)
  Balkán, te csodás!

 10. 7. Minato: No de Minato, újra és újra kell emlékeztesselek, hogy ha még neked is eszedbe jutott, hogy „az oroszokat le kéne rohanni és elvenni tőlük erőforrásaikat” (és meg volt hozzá a mentális képességed, hogy le is írd), akkor nem kellett volna méltányolni a biztonsági igényeiket???
  A te kívánatosan bársonyos lerohanásod (Kamcsatkáig?), meg azé az embertelen Putyiné az nagy különbség mi? Polarizált mi? 🙂

  Én mondjuk fent idézett kijelentésed óta nem veszlek komolyan, de hátha valaki lemaradt róla. 🙂

  Szerintem te itt már nyugodtan hagyhatnád, hogy más mondja az okosat.

 11. 11: Csont:
  Putyinnal nem az a baj, hogy nincs igaza, hanem az, hogy a hadműveletével végleg elcseszte azt, hogy ebből nyertesen jöhessen ki (s vele együtt az orosz nép is). Ő nem ismeri hogyan lehet az amerikaiakra hatni, a jenkik meg fordítva, álmukban nem gondolták, hogy Putyin ezt meglépi. Fasza kis politikai patthelyzet lett belőle egyelőre…
  Vérlázító, hogy emiatt Ukrajnában -beleértve az oroszajkú területeket is- ártatlan emberek halnak meg, vagy kényszerülnek elmenekülni!
  Kína helyébe oda…sznék mindkettőnek egyet, hátha észhez térnének.

  A másik, amiben viszont Minatonak adok igazat, ki a francnak hiányzik Putyin, Hszi, Erdogan, Lukasenko, vagy Orbán rendszere?! Tényleg elfogadható számodra, ha bizonyos dolgokban igazuk is van, amiket -nekem meggyőződésem- csak kizárólag politikai hatalmuk érdekében lovagolnak meg, hogy ilyen diktátorok irányítsanak?
  Az ember elképed pl. a német regnáló vezetőkön és tetteiken is, de ettől még sztem. értelmes ember nem vágyakozhat a diktatúrák világába.
  Látva az orosz helyzetet, a török választásokat, csak engem zavar a párhuzam, ami alapján a hazai vizeken várható jövő alakulása miatt aggódom?

 12. 12 – Horváth Csongor

  A kommented második felére reagálnék: Itt szerintem senki nem vonja azt kétségbe, hogy a nyugati demokrácia, mint rendszer jobb. Ugyanakkor jelenleg hoz magával egy olyan elfajult, életidegen ideológiát (pl. lmbtqiabc+ téma, illegális bevándorlás támogatása, black lives matter mozgalom) amit főleg a ’90 körül rendszerváltáson átesett országok, arab országok, és egyéb fejlődő országok polgárai gyomra nem vesz be (joggal szerintem). Ezek a diktátorok pontosan erre játszanak rá és ez a fő mondanivalójuk, hogy megvédik a népüket ettől a nyugatról érkező ‘rémálomtól’.
  Véleményem szerint, ha az utóbbi 15-20 évben nem nyert volna egyre nagyobb teret és nem vonult volna be a mainstream-be is ez a (szerintem) beteges ideológia, sokkal kevésbé tudnának ezek a diktatúrák és egyéb hasonló rezsimek nagy támogatottsággal működni és könnyebb lett volna a nyugatnak maga mellé állítania a világ nagyobb részét Ukrajna oldalán.

 13. Van sok igazság a cikkben, meg egy csomó csúsztatás is.

  Azért elég gyorsan elfelejti mindenki 2001 szeptember 11.-ét, a war on terror végtelenített változatát, a PNAC projektjét és az erre épülő Wolfowitz-doktrínát, a „gonosz tengelyének” geopolitikai szinten történő kihirdetését, a szervezett arab tavaszt és ennek égisze alatt az ISIS/ILIA elég furcsa amerikai támogatását, a szíriai polgárháború szítását és pénzelését, az igencsak kétes White Helmets propaganda tevékenységét, az INF-szerződés, az iráni nukleáris megállapodás, az Open Sky megállapodás, a párizsi klímaegyezmény, valamint az ABM-szerződés egyoldalú amerikai felmondását.

  Azt is értem, hogy a nyugati féltekén mindig minden is rendben volt, most a McCarthy-féle eszelős politikai boszorkányüldözéstől kezdve az 1963-as dallasi merényleten túl egészen a drogdíler Floyd-szoborig meg sem említem a hasonló eseményeket.

  Összeesküvésről hadoválni a felsorolt történelmi tények esetén kabaré. Értem én, hogy Putyin borzalmas sztálinista rendszert épít és mindenért is ő a hibás, de ennyire kétbites szinten tolni az agitprop-ot mostanra az egykori Pravdát is megszégyenítő műsor.

  Senki se jöjjön a szokásos másik debil érvvel, hogy ki hol szeretne jobban élni, Oroszföldön vagy Amerikában, mert én speciel itt szeretnék élni, ameddig az igen mélyen tisztelt nagyhatalmak ezt el nem lehetetlenítik végleg.
  A lényeg: az orosz reakciók és lépések sajnos nem pozitívak, de ebbe vastagon és nyakig benne van a Nyugat, nem pedig egy ártatlan külső szemlélője a világtörténelemnek.

  Emlékeim szerint 1991 óta éjjel-nappal azt harsogja a nyugati politika és mainstream is, hogy az USA a világ egyetlen vezető szuperhatalma és íme, elérkezett a fukuyamai történelem vége is – most meg hirtelen a világ vezető szuperhatalma már nem is tehet arról, hogy hova jutott a világ?
  Akkor most vagy nem volt vezető szuperhatalom egy percig sem és ez is csak egy agitprop kamu volt, vagy pedig nettó felelőse a dolognak.

  B@szni is meg szűznek is maradni egyszerre nem fog menni gyerekek.

 14. Re:12 Csongor
  Miből gondolod, hogy az egyedüli üdvözítő út a tömegdemokrácia?
  Platón is megmondhatója volt, hogy zsákutca, és mai napig abba a hitbe ringatjuk magunkat, hogy ha elég sokszor próbálgatjuk, akkor jó is lesz…
  Maga a természet sem demokratikus, működése sem demokratikus, minden természeti rendszer hierarchikus, szintenként korlátos autonómiával. Ha működő társadalmi modellt akarsz, akkor ezt kell lemásolni, ami azt jelenti, hogy a tömegdemokrácia kuka, helyette egy hibrid részben választásokon(ez a szintenként korlátos autonómia) részben meritokrácián alapuló „királyság” lesz a befutó.
  Hogy a proletár nem tud beleszólni a dolgokba? Na bumm, most sem tud, csak úgy hitetik el, hogy bele tud szólni, és 10 kiló krumplival meg lehet vásárolni.

  Na látod, tudsz te normális is lenni.

 15. 12 – H.Cs.
  Mindenki olyan következtetéseket von le, amilyet akar, vagy képes. Mindenki annak drukkol, akinek akar. Ez engem nem zavar. Ami zavar, és ami ellen felemelem a szavam, ha valaki a tényeket elhallgatja, megmásítja, letagadja. Lásd: Minato.

  Diktatúrában is lehet élni, csak be kell tartani a játékszabályokat. Ezek nem kellemetlenebbek a kapitalista játékszabályoknál csak más fajták. Az Orbán rezsimnek nem az a baja, hogy diktatúra, hanem hogy leszarja az ország (a nép) érdekeit. Nem az a baj, hogy lopnak, hanem, hogy végtelen kapzsiságukban millióktól veszik el az életteret. A legszarabb feudalizmusban (rabszolga tartó társadalomban) is a zsellérnek hagytak annyit, hogy dolgozni legyen ereje és utódokat tudjon nevelni. Orbánnak nincs ennyi esze.

 16. 11: Csont, 🙂 talán görbe tükör? Komolyan veszed nálam sokkal komolyabb emberek, pl. Medvegyev úr, vagy a többi Orosz politikus kijelentéseit a nyugatra célozgatva? Elpusztítás, elfoglalás, atom, van minden, vagy az Orosz közmédiát? Na látod. Ha igen, akkor viszont érdemes lenne elgondolkodnod.
  16. Tibor bá, kérlek szépen idézz tőlem olyat, amit tényként állítottam be és megmásítottam. Általában a komoly dolgokat URL hivatkozással linkelelem ide, a saját véleményemre ne tekints tényként, azt hangsúlyozom, tudod jól.
  Visszatérve az eredeti postra, gondolom Putyin úr a Sztálini rezsim alatt a gulagon, a vörös terror alatt megölt alsó hangon 9-10millió honfitárs Orosz-al dicsekedik? Vagy azt is vissza szeretné hozni? Ez is a tények ferdítése Tibor bá, vagy nincsenek kutatások, levelek, történelem? Tagadjunk történelmet?

 17. 8. Jövőnk

  Zbigniew Brzezinski többször is eldicsekedett azzal, hogy a szovjetek beugrasztása az afgán kalandba az ő háttérben összehozott életműve volt – nem olyan nehéz ezt kideríteni… – persze kellett hozzá Pakisztán támogatása és Moszkva előre kiszámított katonai reagálása is.

  Más témák:

  CFE szerződés hivatalosan is kivégezve, Putyin aláírta erről a törvényt. Mostantól hivatalosan is mindenki akkora konvencionális katonai erőt állomásoztat az európai térfélen (értsd: Ural hegységtől nyugatra), amennyit csak bír vagy akar. Tehát az eddig állomásoztatott katonai hardvert innentől kezdve már nem korlátozza semmi, a letárolt/raktározott cuccok aktiválása megkezdődik.
  #https://biztositomagazin.hu/2023/05/29/oroszorszag-felmondta-az-europai-hagyomanyos-fegyveres-erokrol-szolo-szerzodest/

  Megkezdődik (vagy már meg is kezdődött) az orosz taktikai atomfegyverek Belaruszba történő telepítése – eredetileg júliust ígértek, ez most kicsit hamarabb lesz.
  #https://hellomagyar.hu/2023/05/29/lukasenka-putyin-barkinek-ad-atomfegyvert-aki-velunk-tart/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator

  A cseh hadsereg vezérkari főnöke egy NATO-orosz háborút már mint realitást jelezte:
  #https://privatbankar.hu/cikkek/makro/nem-zarhato-ki-egy-haboru-oroszorszag-es-a-nato-kozott.html

  Magyar katonák sérültek meg Koszovóban tömegoszlatás közben, indulnak a magyar katonaorvosok:
  #https://telex.hu/kulfold/2023/05/29/katonaorvosi-csapat-indult-koszovoba

  Amerikai bombázók Bosznia légterében:
  #https://balk.hu/2023/05/29/bombazo-cvijanovic-allamelnokseg/

  Elindult Koszovó felé a szerb hadsereg:
  #https://index.hu/kulfold/2023/05/26/szerbia-koszovo-alekszandar-vucsics-hadsereg-keszultseg-milos-vucsevics-konfliktus/

  A közvetlen és közvetett jelek, nyilatkozatok és katonai mozgások egy földrajzilag is kiterjedő nagyobb háború egyértelmű előkészületeire utalnak.

 18. 12. Csongor: Azt csak Te mondod hogy elfogadhatók számomra a diktátorok. Akinek meg hiányzik a rendszerük, az olyan hülye, hogy itt sem szólal meg. Szerintem is „ha bizonyos dolgokban igazuk is van, amiket -nekem meggyőződésem- csak kizárólag politikai hatalmuk érdekében lovagolnak meg”. Szerintem még a politikában sincs köztünk nagy nézetkülönbség. Csak engem a politika annyira sem érdekel, mint kéne.
  Fentebb csak arra figyelmeztettem, hogy ne egy lerohanós dumás finnyáskodjon a putyini lerohanáson.
  Annak idején nem éreztem, hogy közvetlenül érintene, de nem örültem a Szovjetúnió széthullásának, tartottam az ilyen ellenségeskedésektől, a külső sérülékenységtől is. És ennek mindig az általad is említett „ártatlan emberek” isszák meg a levét, nem a Putyin félék.
  De akkor nem lázadt a vérünk, hogy a hidegháború után a kelet-európai országokból nem lett egy széles és hosszú semleges sáv a kétségtelenül ellenséges nagyhatalmak, politikai tömbök között, hanem az egyik fölfalta Kelet-Európát. Majd a volt Szovjetúnió testét harapdálta. Az oroszoknak meg meg kellett volna érteni, hogy a kés a nyakukon meg a végbélnyílásukhoz támasztott karó az „védelmi szervezet”
  De kétségtelen nem lázadt a vérünk évekig a donbas-i civilek terrorizálása miatt sem. Annyira megszoktuk már, hogy valahol mindig ölik egymást.
  A háborúig fogalmam sem volt, hogy a régebbi kétségtelenül népirtóknak manapság Ukrajnában kétségtelenül szobrokat állítanak. Így e miatt sem lázadt a vérem.

  Ahogy mondod, jó nagy szart kevert itt a nyugat is meg az oroszok is, de nem az fogja eldönteni a konfliktust, hogy itt melyiket finnyázzuk, a politikusok úgy tűnik amúgy is leginkább gátlástalan szociopaták.

  De leginkább azért nem érdekel az egész, mert attól tartok ez csak helyi teadélután ahhoz képest ami akkor indulhat be, a kritikus erőforrások tényleg a szűkösség közelébe érnek. Márpedig egyre gyorsulva dolgozunk ezen! És abból annyira sem lehet kijönni, mint újraépítkezni egy világháború után.

 19. Fenti válaszaitokat köszönöm!
  Sok mindent megvilágítottak számomra, s egyben félelemmel töltenek el, mert úgy érzékelem, a III.vh. elkerülhetetlen. Elképzelem, hogy az erőteljesebb érintettségű területeken mennyire visszafordíthatatlan, felhevült indulatok dúlnak már, amelyek legyőzésére egy generáció élete is kevés lesz. Ez nem sok jót vetít előre ránk nézve, itt az ütközőzóna kellős közepén.

  13: Tao:
  Különösen köszönöm véleményed kifejtését! Ez most megvilágított számomra sok okot és ok-okozati következményt…
  Politikai téren, ha meg szeretnénk ezt és O-t úszni, szükség lenne egy olyan erőtérre, ami elsőként az aberrációt számolja fel az ellenzéki oldalon. De ki ad/na erre pénzt?! S főleg, hogy az átkozott Gy. O-nak a legerősebb szövetségese… Tényleg végünk van!

  15: dajtás:
  Ha így vesszük, elkönyvelhetjük, hogy az ember örökre a „majmok bolygóján” ragadt.
  Ökológiai szempontból valóban rendben van, de ostorozzuk az „embert”, amiért oly sok dologban kárt szenvedve elszakadt a természettől, ám az egyetlen, talán pozitívumnak tekinthető elszakadásától meg visszatartanád?

  16: Tiborbá:
  „Diktatúrában is lehet élni, csak be kell tartani a játékszabályokat.”
  – Ez a mondat azért szíven ütött. Én nem kívánok diktatúrában élni!!
  S -véleményem szerint- ez a fajta társadalmi polarizáció az igazán veszélyes hazai vizeken, mert ez az az aprócska kis ellentmondás, ami miatt az országban bármikor kipattanhat egy véres polgárháború. Ahogy a szavakat tettek követik (pl. kilépés az EU-ból)…
  Egyébként meg igen. OV legnagyobb mulasztása, hogy önös érdekében elúszni hagyott millió jó lehetőséget! Nyilván másként ítélném meg én is, ha pozitív és értelmes dolgokba fektette volna az erejét… De hát ez már a múlt!

  19: Csont:
  A leírásaid alapján nekem az jött le, hogy nem zavar, ha egy keleti típusú diktatúra uralja majd a térséget. Köszönöm, hogy kifejtetted, nem ez a vágyad, csak a kilátástalanság szülte kényszerű következmény. Mit mondjak, nem vagyok túl bizakodó az olvasottak után! Őszintén megmondom, egy kicsit olyan érzésem van, mint amikor nem mentem hónapokig boltba, aztán a megugró infláció miatti áremelkedés 3 hónap múltán ütött szíven… Szerintem elmondhatjuk, hogy a háborús előkészületek terént átmentünk, ill. épp most átmegyünk a visszafordíthatóságot jelölő határvonalon. Hamarosan sikerülni fog a klímával kapcsolatban is. Hogy egy klasszikust idézve zárjam soraimat, mert: „elkúrtuk, nem kicsit, nagyon”.

 20. Re:20 Csongor
  Az emberiség jelenlegi tudati szintje mellett nem pozitív elszakadás, hanem anarchia lesz a vége, lásd a mostani állapotot. Érdemes kicsit az integrál pszichológiával foglalkozni, Wilber féle tudati szintekkel jól be tudod lőni egy adott egyén vagy társadalom fejlődési állapotát.

  Re: Tibor bá
  Nem tudok, hanem mindig ilyen vagyok. 🙂
  Attól függ miről van szó. Ha kell elvadult parapszichológia, akkor arról, ha porkohászat, akkor arról beszélek sokat.

 21. 20 – H.Cs.
  Szívesebben élek Magyarországon „diktatúrában” mint „demokráciában” bárhol máshol. Nekem külföld kellemetlenebb, mint itthon „diktatúra” alatt. Ez persze én vagyok és megértem azt, akik másképp gondolja.

  Én Ukrajna megtámadásának másnapján megírtam, hogy ennek atomháború lesz a vége. Ez egyértelmű a felállásból. Hogy mennyi idő kell hozzá, azt nem tudom, de egyre közelebb a Vég.

 22. Hogyan is történt?

  A Szu felbomlásával. -1991 – történelmi lehetőséget kapott a Nyugat, hogy konstruktív együttműködés keretében kialakítani egy eu- orosz kooperációt .

  Nem ez történt.

  Tegyük hozzá: az usa stratégiájának mindig is fontos eleme volt, hogy ne engedje túl közelegymáshoz europát ( mint technologiát ) és Oroszországot, mint erőforrást és nyersanyagot egymáshoz.

  A kapzsi Nyugat éhes krokodilként rontott a rogyadozó Oroszorszàgra. Baráti vállvetegetesek közepette fosztották ki Oroszorszàgot, készséges és mohó oligatlrchák segítségével. ( Ukrakna esetében is – mily meglepő – szinte lépésröl lépésre megismétlödött ez.
  A külpolitikában sorra alázzak az oroszokat, miközben folyamatos támogatást nyújtottak pl. a csecsen terroristáknak. Ne felejtsük el: elsödlegesen az USA volt az, aki megigérte Gorbacsovan, hogy nem tolják a NATO határait az oroszokhoz közel.
  De becsapták az oroszokat és gögös pimaszsággal kérdezték: és hol a papir?

  Az oroszok kifosztásának fénykorában az USA gazdasági tanácsadók hozhattak jelcinnel olyan elnöki rendeleteket, mely által a nyugati cégek hatalmas profitra tettek szert: eközben az orosz nép kb. a XIX. Sz. színvonalán nyomorgott. A nyugati szajha média eközben dicshimnuszokat zengett Jelcinröl, S hogy mekkora a demokrácia, holott Jelcin időnként alig állt a lábán, illetve tankkal követte a saját parlamentjét.

  1996 ban a nyugat segítségével tisztán elcsaltak a választást Jelcin javára, miközben a szajhamédia Jelcin vállát veregette. .

  1998 ban gyakorlatilag csődbe vitték Oroszorszàgot, az egyik művelet az. ún. ‘ kuponos privatizáció” volt …

  A nyugat hűséges, és tettre kész kijáróemberei: Berezovszkij, Hodorkovszkijt, Nyevzlin, Guszinszkij ott raboltak, ahol csak tudtak. Bankok, hírközlő csatornák, tv társaságok, olajipari cégek tucatjai kerültek a mohó kezükbe, S a velük dolgozó főleg USA tanácsadókékba.

  Kik is voltak a fö menedzserek a Menatep bankban, vagy a Jukoszban? O igen, amerikai szakemberek. ”

  Hodorkovszkijt pl. sikeresen megszerezte az orosz kőolaj vezeték feletti rendelkezési jogot, holott előtte annak privatizálását törvény tiltotta . Segitettek neki.

  2000 re Oroszorszàgot kifosztotta, tönkretette, megterdeltette a Nyugat. Senki nem gondolta volna, hogy valaha képes lesz talpra állni. Már csak döglött oroszlánként tekintettek rá, kb ugy, ahogy au egykori Osztrák- Magyar Monarchiára.

  S ekkor megérkezett Putyin.

  2001 Ben, szept. 11 után az USA beszüntette a csecsen terroristák támogatását. Mivel Putyin a támadás idején elsőként hívta fel Busht, az igen jókat mondott Putyinról- természetesen a nyugati szajhamédia készségesen bevette utána a dicsérő szavakat.

  Bush: belenéztem Putyin szemébe és megláttam a lelkét.

  etc, etc.

  2003 ra viszont Putyin megtörte a nyugati intézők, az oligarchák uralmat. A zömük külföldre iszkolt. Hodorkovszkijt maradt, megpróbálta a nyugati elvárásokat teljesíteni. Putyin világos intelem ellenére- hogy oligarchák többé nem politizálhatnak, az a Kreml dolga- pimaszul részt vett a Putyin ellenes politikai erők munkájában. 2003 re pedig előkészítették az orosz kőolajvezetékek USA cégek részére történő átjátszását.
  Nem véletlenül volt elbizakodott. A legföbb nyugati érdeletségek mügütte álltak és ezek az emberek a világ minden pontján törvényeken felül álltak.

  2003 ban Hodorkovszkijt lecsukták.

  Ez elképzelhetetlen volt a nyugati rablók számára. Megszokták, hogy az intézőik érinthetetlenek ( ahogy a 2008 As gazdasági válság fő okozói is mind, mind egy szálig mentesültek bármilyen felelősségre vonás alól. )

  Ahogy a lámpa a kereszteződésnél zöldrol pirosra vált úgy váltott át a nyugati szajhamédia ekkor Putyin ellenességre. Bár Oroszországban jól látható módon kezdtek rendeződni a dolgok, az emberek élete javulófelben volt, a maffia hatalma megtört- előzőleg gyakran , az orosz városokban fegyveres bandahaboruk zajlottak – a szjhamedia elkezdett aggódni az orosz demokráciáért.

  A nyugat propaganda és információs háborút indított nyitott Oroszország ellen.
  Össztüzet.

  Hirtelen kritikus hangok jelentek meg a nyugati sajtóban. Hirtelen Putyin már nem is volt olyan szimpatikus. Hirtelen aggasztó jelzések érkeztek a nyugati médiumokhoz az orosz állapotokról.
  ( ugyanezekenk a jelcini idószak szörnyöségei – ahogy a 2013 utáni ukrajnai – nem érték el az ingerküszöböt.)

  Nos, mára a nyugati szajhamédia csakis a Hitlerhez hasonlatos Putyinról tud irni. CSakis rosszat, Putyin erőszakos, Putyin diktátor, Putyin a demokrácia ellensége, bla, bla bla.
  Ebben a hadjáratban minden felület résztvesz.
  A google, a YT, a Facebook ( amely pillanatok alatt töröl minden olyan bejegyzést, amely esetleg kedvező szinben tüntenté fel Putyint vagy az oroszokat. Ez ugyanis “orosz propaganda.”
  Hollywood is kitesz magáért. A filmjeikben, a sorozatokba a főgonoszok jó ideje oroszok, vagy oroszul beszélnek. Nem volt ez mindig igy: egy időben a főgonoszok németül beszéltek, majd : arabul.
  Lásd pl. a Die Hard sorozatot, vagy a Taxi c. filmek első változatait.
  De immár a múlté: a hollywoodi filmek minden alkotásukkal azt sulykolják: az orosz rossz, gonosz, kegyetlen. A barbár banda Putyinnal az élén.

  Értjük, ugye?

  A propaganda nem az észre: az érzelmekre hat. Gyülölni kell, gyülöklödni, és rettegést szitani.

  Putyin maga az ördög és sátáni tervei vannak. A legkevesebb, hogy vissza akarja állitani az egykori Szu-t.

  – ez visszatérú eleme az atlantista propagandának-

  Novicsokkal és poloniummal felszerelt gyilkosai ott settenkednek a világ minden részén, alig várva, hogy eltiporják a szabdságot. Ez utobbi nagyon dühiti a gonosz Putyint: mindent megtesz, hogy elfojtsa az igazat és a szabad szót – melyet természetesen bátor nyugati ujságirók vagy derék nyugati tisztes politikusok képviselnek.

  Az atlantista agymosó rendszerben hollywood is a fronton van. Jó ideje a sorozatok , a filmek mind beálltak a propaganda sugallataira. Ennek megfelelően az oroszok szinte minden filmben a főrosszak. Ők gonoszok, erőszakosak és kegyetlenek. Egy kép többet mond ezer szónál, és a hollywood kézségesen üti a tömegember agyába az oroszokról szóló hazug kliséket.

  Az egyik utolsó ilyen film, a

  https://port.hu/adatlap/film/mozi/a-gyilkos-jarat-bullet-train/movie-224491

  – amugy nagyon látványos és szorakoztató film, Megéri megnézni.

  De mit látsz benne? Ki a főgonosz? A fehér Halál? Hát egy orosz, meg a lánya, akik természetesen a film végén oroszol beszélnek egymással ( hogy a képi hatás erejét még az orosz beszéd is fokozza. Megvan, ki a gonosz, kitöl kell félni, sőt, gyülölni. Erőszakos gazemeberek ezek az oroszok, szól ez az üzenet is. )

  Ugye a propaganda nem az észre, az érzelmekre épit. A sztori Japán környezetben játszodik, és kezdetben egy yakuza banda volt a főrosszcsont, de megjelent az orosz és átvette a hatalmat.

  Értjük, ugye? Mert ezek ilyenek.

  Az senkit ne zavarjon, hogy a valóságban a yakuzákhoz SENKI idegen nem tud betérni, beférközni. Egy szigorú, zárt kaszt. Orosz? Viccelsz? Elöbb fogadnak be egy pingvint.

  De ez az ész: az érzelmekre jól lehet hatni.

  Helyben is vagyunk. Nem csupán megszületett, de gondos ápolás utján él a gonosz, kegyetlen orosz figurája., Nem csoda, hogy Putyin az agymosott fejekben vissza krja állitani a szovjetuniót. Hiszen a filmekben még különb gonoszságokat csinálnak azok a barbár oroszok.

  Csak kapásból: A “védelmező” , a Tom Cruise által megformált Reacher, John Wick, és a többiek mind: oroszoktól mentik meg az emberiséget.

  Ne csodálkozzunk, hogy ilyen agressziv kampány nyomán néhány ide iró a sok hazugság hatása alá kerül.

  A lengyel rakétaeset után az RTL honlapján nem csak arról üvöltöttek,m hogy oroszok lötték ki a rakétát, de az is megjelent, hogy orosz trollok már elkezdták terjeszteni , hogy a rakéta ukrán volt.

  Értjük, ugye?

  Ahogy az agymosott tömeg ilyenkor szokta: feszitsd meg!

  Naná, hogy nem akadnak fenn azon, hogy a gyülöletkeltő propaganda nyomán müvészeket, sportolókat, üzletembereket üldöznek csak azért, mert oroszok.

  Nincs a józan észnek lap osztva.
  S most kapargassuk meg a felszint: kik is ennek a propagandahadjáratnak a fő szervezői?

  Hát nem mind tösgyökeres usa érdekeltségek?

  S most szomorkodnak, hogy az oroszok már nem szeretik őket.

 23. 23 – F.K.
  Köszönöm, hogy vetted ehhez a fáradtságot, de sajnos, akik beszopták a nyugati propagandát, azokat ez nem téríti el.

 24. 23, 24 FK, Tibor bá: a propagnada sajnos jelen van régóta mindenhol. Volt hogy a vietkong volt gonosz, can hogy az arabok, csecsenek, németek, most az oroszok, űrlények, UFO-k, piramisok, múmiák, meg vírusok, stb.. Kérlek, most mozifilmekre meg Tom Cruisra-ra hivatkozol? 🙂 Nyilván az egység sugarú emberekben ez lehet megül, de itt hivatkozási alapnak használod, Tibor bá meg bólogat? Ne röhögtess már! Arra hivatkozol hogy a CCCP felbomlása után az USA széthordta azt? Az meg sem fordul a fejedben, hogy az Orosz oligarchák tárt karokkal várták a nyugati tőkét és a saját hazájukat tették tönkre? Na ja ez nem ül, mivel szegény ártatlan Oroszoknál ilyen nem szokás.

 25. 16 Tiborbá
  Hát ja , nekem is van olyan érzésem hogy bármelyik korban jobb volt élni bizonyos szempontból.Persze bizonyos szempontból most nagyobb kényelemben élünk mint valaha.
  De amúgy meg ha az összképet nézzük tényleg az van hogy pl. a szaporodás , gyereknevelés is nagy anyagi teher lett pl. a 30 évvel ezelőtti állapothoz képest. Pl. látom hogy ahol van pénz (managerek, magasabb vezetők stb…)
  és nagyobb létbiztonságban él a család ott jönnek a gyerekek.Ahol ez nincs meg ottt nem jön vagy csak egy gyerek.Vagy egy sem mert párkapcsolata sincs:D Hát igen érdekes hogy még a rabszolgatartó társadalomban
  is szaporodtak az emberek ma meg lassan kihalunk 😀 Persze sokszor gondolkodom azon hogy ez ugye nem csak a rendszer miatt van hanem a globalizáció miatt is(mozgalmak, feminizmus, pénzközpontúság, rohanás , másabb párkapcsolatok, fogyasztói társadalom stb….)


  Pedig már azt hittem lecsengőben van az ukrán háború.Pl múltkor az ultrahang youtube csatornát megnyitom azthiszem azzal a címmel hogy Románia is beléphet a háborúba? Hallgatom 40 percig és nem is arról beszél ami a cím.De más előadásainál is ez van már hogy nem is a címről beszél de ad neki egy hatásvadász címet..Ezért mostanában nem is hallgatok semmit.Jó tudom nem a legjobb hírforrás ez a youtube csatorna….

  Kíváncsi vagyok mikor csattan el az első csók akarom mondani az első taktikai atom 😀 Izgi-izgi 😀 Persze kérdés hogy van e indoka Oroszországnak elcsattantani ? Miért nem halad a sima hagyományos szárazföldi hadművelet? Gondolom akkor veti be ha valami fennakadás történik a tervben. Vagy esetleg Putyinnak is van egy háborús, összeomlásos fétise és szép lassan felvezeti az atomot. Hihihi 😀

  19.Csont
  Hát igen a kritikus erőforrások fogynak.Épp az jutott eszembe hogy már az is kb. 1 deciliter benzinbe kerül hogy a gyerek az iskolába elmenjen 6×45 percet tanlni ugyans mindneki autóval hordja a napi tanuláshoz a kölyköt az ovodába,iskolába.Ez átlagban 1 dl üzemanyag /fő És most nem a gyerekkel van baj csak az energiafogyasztást szemléltettem hogy hogyan rohanunk a vesztünkbe.De ha azt nézzük leegyszerűsítve hogy van 2 milliárd „nyugati” ember és 100 millió hordós napi kőolajfogyasztás akkor 1 ember naponta
  10 liter üzemanyagfogyasztás jut(durva kalkuláció) Persze nem közvetlen pöfékeli el hanemem éppen utat építenek neki (is) vagy az majd éppen az audijához olvasztják be a vasat vagy a lidlbe hozzák neki a szalámit..Napi 10 liter olajrabszolga, ami nem kevés mert pl a rotakapám 10 literrel elpöfékel kb 10 óra hosszát.Iszonyú sok rabszoljája van a nyugati embernek, mégis lassan előjön az hogy nem tud normálsian megélni. Mégis rohan egész nap , mi lesz ha ez a 10 liternyi/nap üzemanyagrabszolga nem lesz a segítségére?

 26. Azért kár lenne a fürdővizzel kiönteni a gyereket.
  Ha valami nem jól működik egy demokráciában, az nem azt jelenti hogy le kell cserélni királyságra vagy valami személyi kultuszos diktatúrára!
  A demokrácia biztosítja az egyenlőséget és az igazságosságot.
  (persze ez viszonylagos és soha nem lehet abszolut)
  A demokrácia biztosítja a szabadságot, akár szólás, akár választás, akár a vallás terén.
  Van olyan ember, van olyan jellem aki ezekre nem tart igényt?
  A demokráciát csiszolni kell, jobbá tenni, amíg a lehető legjobb nem lesz!
  Egy jól működő demokráciában szerintem fel lehet lépni bármilyen túlkapás ellen.
  (lmbtq erőltetése, homo házasságok … stb)
  Lehetnek erős szakszervezetek, nemzetiségi érdek képviseletek, meg bármilyen érdek képviselet.
  Ezeket a lehetőségeket valakik lecserélnék egy valamilyen kényúr kényekedvére hozott szabályokra?
  Valakiknek nincs igénye a személyes szabadságra, függetlenségre, vlakitől elvárják hogy mindig mondja meg, merre az arra?
  Ilyenkor az jut eszembe hogy ezek az emberek nem nőttek fel?
  Számomra döbbenet a véleményük!
  Egyébként érdekes módon a rendszerváltáskor mindenki a demokráciára szavazott.
  Mi változott hogy homlokegyenest más vélemények alakulnak ki 30 év után?
  Mondjuk az is megérne egy tanúlmányt hogy K-eu országainak lakossága hogy viszonyul a demokratikus berendezkedéshez.
  Pl a csehek egész jól, M.o. meg ….. khm …. hát így!
  Vajon mi lehet a nagy különbség oka?
  Persze a zsenge és még nem teljesen kifejlődött demokráciákat könnyen tönkre teheti a nagy mértékű korrupció, ez valószínű jelentősen befolyásolta pl Oroszország jövőjét.

 27. 12. H.Cs

  „a jenkik meg fordítva, álmukban nem gondolták, hogy Putyin ezt meglépi.”

  Tudták ezt az amcsik , illetve azt biztos tudták hogy a ruszkiknak csak két lehetőségük maradt. Vagy elfogadják hogy a szájukba dugják a pisztolycsövet („rakétavédelmi rendszerek ” telepítése ukrajnába) vagy megtámadják a ruszkik ukrajnát.
  (azt most hagyjuk hogy az ensz-ben hangosan kiabálhattak volna)
  Sakk-matt. A ruszkik mattot kaptak és ebből már jól nem tudnak kijönni.
  A világ közvéleménye elítéli őket, ráadásul nyerni se tudnak ukrajnában.
  Mondjuk azt nem értem hogy miért nem tiltakoztak erélyesebben az 1999-es és a 2004-es Nato bővítéskor. Én akkor rácsodálkoztam a dologra, de gondoltam ők tudják.

 28. 27. moda

  „Egy jól működő demokráciában szerintem fel lehet lépni bármilyen túlkapás ellen.
  (lmbtq erőltetése, homo házasságok … stb)”

  Jelenleg úgy fest, hogy nem. Illetve fel lehet, csak egyből megbélyegzés és kitagadás a jutalom érte.

  Ezt a cikket érdemes elolvasni, nem mai, de tanulságos: /https://mandiner.hu/cikk/20220119_miert_nem_vagyok_tobbe_professzor_a_torontoi_egyetemen

  28. moda

  „A világ közvéleménye elítéli őket” – Nem, a világ közvéleménye nem egyenlő a nyugat közvéleményével, nagyon nem. A nyugaton kívüli világnak elege van az évtizedek óta tartó kioktatásból, arroganciából és az lmbtqiabc jogokból is. Ők (ha nem is kifejezetten támogatják,de) nem ítélik el Oroszországot.

 29. Minato

  Fényhozó Kerub 25 sort szentel arra, hogy az ország kifosztásában milyen szerepet játszottak az orosz oligarchák. Jelcinről szóló sorokat nem számolom ide.
  Majd azzal folytatja, mi okozta az amerikaiak pálfordulását, – és itt a lényeg.
  Itt fogható meg, ki az akinek az érzelmi viszonyulását az oroszokhoz, az amerikai érdekeket kiszolgáló sajtó zsinóron rángatja.

  Amíg az amerikai cégek az orosz vagyonhoz az oligarchák segítségével hozzájutottak a természeti kincsekhez, addig demokratikus volt az ország. Abban a pillanatban, hogy a kapuk bezáródtak az amerikai üzleti körök előtt, patásördögök lettek.
  Ezzel ellentétben Ukrajna a a fegyveres puccsnak köszönhetően nem zárta el a mézesbödönt az amerikaiak elől, ezért belefért a demokráciába a fegyveres hatalomátvétel, a fasiszták nyílt színrelépése, a szakadár területeken élő civilek folyamatos gyilkolása, a Minszki szerződés felrugása.

 30. 26, andrew

  A regionális háború előszobájában vagyunk.

  Nem csengett le az ukrán-orosz konfliktusnak látszó bemelegítés.

  $Jövőnk$ hozzászóló jól írta, hogy az EU keleti sávjában 200-300 km mélységben csatatér lesz.
  Ez nemcsak a keleti országokat, hanem a teljes európai társadalmat érinti, mivel a kormányok átállnak hadigazdálkodásra és az elsődleges fontosságú biztonsági és védelmi stratégiákra.

  Ha nem lesz kiváló honvédelmi marketing, akkor hiába lesz pl. 50 tonnás lánctalpas „szerver” vagy drónpilóta ha nem lesz hozzá olyan civil hacker-informatikus, aki mellesleg a gyapjúsapkát is fel tudja tenni!!

  A fronttól távolabbi országok sem lesznek biztonságban, mert útvonalaikat a logisztika fogja használni…no persze Svájc már javában építi a földalatti teherszállítási útvonalakat.

  Naivak ne legyünk kérem. A legrosszabra érdemes edzeni.

  ProfessionálisMarketing nélkül nem fog működni a területvédelem se, hiába van mesterséges intelligenciával segített hadműveleti tervezés.

 31. Talán ide is kapcsolódik Schiffer egyik beszélgetése … érdemes végighallgatni.

 32. Az Egyesült Államok nem támogatja, hogy Ukrajna orosz területen hajtson végre támadásokat
  #https://telex.hu/kulfold/2023/05/31/orosz-ukran-haboru-462-nap-percrol-percre-ukrajna-oroszorszag-zelenszkij-putyin

  Ukrajnának szabad önvédelemből támadásokat végrehajtani orosz területeken lévő célpontok ellen is – jelentette ki kedden James Cleverly brit külügyminiszter Tallinnban
  #https://karpathir.com/2023/05/31/brit-kulugyminiszter-ukrajnanak-szabad-tamadasokat-vegrehajtani-orosz-teruletek-ellen/

  Kettős beszéd, „jó zsaru – rossz zsaru”, angolszász megosztási stratégia, brit-amerikai érdekellentétek…, na hogy is van ez?

 33. 31.Gumihuszar

  Ha ez így lesz akkor nem kell több katasztrófafilmet letöltenem mert lesz mit nézni, de amúgy is elfogynak, mert csak a régebbieket szeretem nézni 😀 Gondolom nyáron még egy kis unalom és majd ősztől indulhat a buli.
  Kíváncsi leszek mit takar majd a hadigazdálkodás a gyakorlatban ha tényleg így lesz. Árak emelkedése, bevételek átcsoportosítása hadianyagra, infláció, stb stb…..Esetleg kijárási tilalom, korlátozások, besorozás, gyárleállások, áramszünet stb…Kollapszistáknak igazi nyalánkságok 😀
  Még ilyenben nem volt részünk.
  Hát igen érdemes követni svájcot hogy mit csinál, mert sajnos ezt nem nyomatja a main stream és a netről is nehéz és időigényes kibogarászni a lényeges lépéseket.
  —–

  Múltkor antikváriumban jártam és egy könyvet láttam: Világriadó. Itt a harmadik világháború ? című könyv Szerintem régebbi könyv , nem vettem meg mert nincs időm olvasgatni nyáron, esetleg akit érdekel annak jó lehet.
  Persze sok újdonság nincs benne szerintem kb. oylan mint Tiborbának a könyvei amiben megjósolta anno a ránk leselkedő veszélyeket: atom,vírus, terrorizmus stb…..

 34. 31. Gumihuszár

  Igen, valószínű az van amit Te is említesz.
  Oo.-ot a NATO nem csak sarokba akarja szorítani, hanem végleg legyőzni (talán meg is semmisíteni!).
  Erre pedig csak úgy van esélye, ha beleáll ebbe a háborúba közvetlenül is. Amint látható, nem megy ez proxival.
  De hogyan álljon bele?
  A NATO védelmi szervezet! Így az USA ezért nem használhatja támadó feladatra, ha csak meg nem támadják valamelyik tagját. Persze lehet hamis-zászlós akciót szervezni, de ezt a mai világban csak azok veszik be, akik egyébként is elkötelezettek az USA m,ellet és ki is szolgálnák, ha kell, akár katonával is (egyébként ők is tisztában lennének a hamissággal). A többi vonakodó tag (így, Mo és Töo, na meg a lapító, de háborúzni nem akaró számtalan tag) és a világ országai nem vennék be. Azaz ez a terv nem működne (egyébként, ha működne, addig meglépték volna). Egyből hasadna a NATO mint ócska kabát, ezenkívül még annyi globális egységet sem tudnának teremteni az ügy mellé nyugatiak, mint most.

  Ezenkívül egy Oo. elleni háborúban még ott van az a probléma is, hogy a nyugati társadalom – hedonista, nihilista szemlélete és elkényelmesedett természete okán – teljes mértékben alkalmatlan egy tartós, nagy emberveszteségekkel járó háború megvívására. Amelyik nyugati kormány beleállna egy ilyen háborúba, annak kb. egy hónapon belül rezeltek!

  Vagyis az Oo. elleni háború nyugati megvívása a NATO védelmi szerepe miatt és a Lajtától nyugatra eső népesség alkalmatlansága okán sakk-matt közeli helyzetben van.
  Az egyetlen feloldást az adhatja amiről az örökéletűgyuribá 1993-ban beszélt, azaz,, hogy egy ilyen háborút a kelet-európai országokkal kell megvívatni (ti. azok társadalmai megbírják az emberveszteséget).
  Ez az ötlet tetszik usánkának is, így a bukaresti 9-ek „szövetségének” létrehozásával meg is teremtették a feltételeket. A keleteurópai országok alkotta csapat kapcsán minden is rendbe lenne, ha egy tag, aki történetesen Magyarország, hajlandó lenne beleállni ebbe az ukrán területbiztosítónak álcázott, de egyébként teljes mértékben támadó műveletbe. De nem akar. És nem is úgy néz ki, hogy be tudják kényzseríteni.
  Az idő pedig fogy. Márpedig ebből van a legkevesebb a nyugatnak. Lépni kell nekik, mert a motiválható ukránok szép lassan elfogynak a frontról, aztán jön az összeomlás.
  És itt jön be az általad is emlegetett 300 km-es kelet-európai sáv, amiben elvileg (nyugat reményei szerint) vívni kellene a háborút. Ez a vonal lefedi kb. a három balti országot, Lo. keleti területének felét, Ro. területének a moldvai részét és Dobrodzsát, a teljes Moldáviát és Ukrajnát. Ez lenne a Verdun II.
  Nekünk szerencsén van a területünk elhelyezkedése okán (Kárpátok koszorúja). Max. utánpótlás és háttérbázis létrehozására tesz alkalmassá minket egy ilyen háborúban (igaz, ha atomra kerülne sor, akkor az utánpótlási bázisok okán nem maradnánk ki az „adományból”).
  A nyugat katonai kibontakozásra a lengyel síkságot és a Kárpátokon túli román síkságot fogja használni. Erdély, pontosabban a Kárpátok vonala, marad második védelmi vonalnak. Ez azért fontos, mert egy bukott nyugati akció után a Kárpátok maradnak határnak. Ami azon túl van, a Balkán egy részével (Albániára és Boszniára a török tart igényt) megy a medve karjába. Egy ilyen helyzet kialakulása során, nagy valószínűséggel a románok átállnak Oo. oldalára, így jó eséllyel Erdély megmaradhat önálló entitásnak, ahol valamennyi ott lakó nemzet egyenlő jogokkal bír. Párcium, azaz a Részek sorsa (Aradtól Nagybányáig) kérdéses. Remélem jól játszunk és lesz egy olyan konzervatív USA vezetés aki mellénk áll. Egyébként a maga 2 millió lakósságával (aminek 1/3-a magyar) ezt a területet tudjuk nagy eséllyel integrálni az anyaországba.

  És ami még fontos. Mo.-nak semmilyen ígéretre nem szabad beállni az orosz elleni háborúba. Arra kell törekedni, hogy jó távol maradjunk a medvétől, ne érintkezzünk vele. Erre alkalmas a logisztikai feladat, amire a területünk is predesztinál. Ennek értelmes voltáról meg kell győznünk az USA-t. Biztosítékként be kell lengetni, hogy, ha minket tisztel a szövetséges, mi magyarok nem szoktuk azt cserben hagyni, ahogy ezt a történelem igazolja is. Ha minden kötél szakad, és a medve leveri a bukaresti 8-akat, akkor lehetőségünk lesz szerepet vállalni a Kárpátokon belüli területek (hátország) biztosításában. Ehhez a feladathoz (hogy ezt főleg ránk ruházzák – mert lesz itt minden féle fajta csapat, de az irányításban ott kell lennünk) pedig még az előtt meg kell nyernünk az USA-t, hogy kialakulna a szorult helyzet. Az ehhez szükséges mennyiségű fegyvert pedig el kell kérjük tőlük.

 35. 36. Tibor bá’

  Az utolsó harmada, nagy valószínűséggel, igen.

 36. 38. Ábel
  Lehet, hogy élénk, de valami okból pont ma gyűlt össze a bukaresti kilenceknek nevezett csapat. Rogán emberei is ott sertepertélnek.
  Megtörténhet, hogy nem is annyira háború ellenesek a vezetőink, mint mondják?

 37. Azt sohasem lehet mondani, hogy akár Bendegúz fantáziálása nem valósulhat meg (a világháborúk előtt sem tudtak a következő évek pokláról), de „szép álom”-nak nem nevezném. A felsorolt (meg további bevont) területek lakosságának kb. világháború nagyságrendű élményei lennének egy ilyen történet folyamán.

 38. 39, Bendegúz

  Gyúrnak a június 6.-i pozsonyi csúcsra a Bukaresti Kilencek, ahol a vilniusi-nagytanács megbeszéli Ukrajna felvételét (meddig bolondítják még Zelenszkij elnököt a tagsággal?), napirendre tegyék avagy sem…

  (De persze eközben a szerb hadsereg logisztikája magasabb harckészültségbe kapcsolt május utolsó hétvégéjén a szerb állampolgárok védelme érdekében – készülve a Szergej Lavrov-i előrejelzésre – miszerint ismét nagy, erős durranás készülődik.
  Biztos a tányéros repülőgép sem véletlenül van/volt pont ma errefelé a légtérben.)

 39. 40. Csont

  Szerintem Tibor bá’ a szép álmok kifejezéssel az Erdély kapcsán felvetett „fantáziálgatásomra” utalt. Nem hiszem, hogy az azt megelőző fejtegetésemre célzott, hisz tájékozottsága okán ő is nagyon jól tudja, hogy mi a nyugat szándéka Oo. megtámadása kapcsán. Vagyis mivel nekik (nyugatnak) nincs háborúra alkalmas lakosságuk meg a „demokratikus” rendszerük sem bírná meg a hatalmas emberáldozatot (főleg úgy, hogy az nem egy honvédő háborúban keletkezne), nincs jobb ötletük, mint minket K-Európaiakat nekihajtani az orosznak (örökletűgyuribá is megmondta ezt 1993-ban, ennek eredménye a bukaresti 9-ek kompániája!). Pénzt, fegyvert és paripát majd tolnák alánk,éppen úgy mint az ukránok alá és mivel nem NATO ügy lenne a keletiek háborúja, még az a veszély sem állna fenn, hogy belekeverednek. Ha véletlenül nem jönne össze a tervük, és elpi@ázna minket az orosz (csak szólok, elpi@ázna), hát akkor sem lenne semmi különös, elmorzsolnának egy könnycseppet a szemük alatt (csak vicceltem), aztán elfogadnák a kialakult helyzetet. Pl. azt, hogy k-Európa nagy része ismét orosz csizma alá kerülne.
  Ebben az esetben, azonban minden esély megvan arra, hogy megvalósuljon egy általam fent írt forgatókönyv, mivel a muszka nagy valószínűséggel (tanulva a történelmi mulasztásaiból) újrahúzza a határokat errefelé. Ha nem is a mi kedvünkért, hanem, hogy az olyan nagyra hízott gömböcöket, mint a lengyelek és románok, visszavágja eredeti állapotába. Románia esetében csinálna a romániai Moldvából és a beszarábiai Moldvából egy önálló Nagy-Moldva államot, Dobrodzsát – ahogy már 150 éve is akarta – szláv korridorá alakítaná, „ukrán”-bolgár elosztással (megteremtve ezzel a fizikai kapcsolatot a délszlávokkal), Erdélyt (ha csak a nyugat nem blokkolná a behatolást a Kárpátok hágóján) orosz befolyás alatt egy többnemzetiségű állammá alakítaná (ami nekünk kifejezetten jó lenne), Párciumot, ha nem tennénk csúnyát irányába, talán ide is passzolná. Végeredményben maradna egy „tiszta” Románia a valamikor Havasalföld területén.
  Hogy ezt Lo. kapcsán miként csinálná, az számomra talány. De biztos van a Kremlnek ötlete a mikéntre.

  Erdélyre még visszatérve, megjegyzendő, hogy ha nyugatnak sikerül kimenekíteni a medve ölelő karjából ezt az egyébként mindig is nyugathoz tartozó területet, akkor neki sem marad más lehetőség (ha meg akarja őrizni a békét és nem egyből Koszovó szindrómával kezdeni, amit az orosz ki is használna), mint egy többnemzetiségű állammá alakítani (amilyen mindig is volt, amíg be nem kebelezte a balkáni kisgömböc).
  Na és innen kezdődne a nagyon „Ha”. Ugyanis, ha jól játszik a magyar politikum (amit nagyon nehéz elképzelni az elmúlt 100 év eseményeinek a tükrében) akkor a Párciumra esélyes lehetne Magyarország. Azonban, figyelemmel arra, hogy mennyire szeret minket a nyugat, erre majd semmi esélyünk nincs. Csak és kizárólag Orosz-Kínai rendezte „békekonferencia” döntő-bírósága adná nekünk az Arad-Nagybánya vonalat (a történelmi Erdélyt, még ők sem!).

 40. 42 – A Parciummal az a baj, hogy hiába tartozik földrajzilag nagyon is szervesen Magyarországhoz, teljesen elrománosították már. Nem mondom, hogy nincs magyar, de a románok többségben vannak.

 41. Mamgamozguz:

  Vajon miféle motivációja lehetett annak az álhírnek, hogy Wagner-harcosok a Balkánon vannak ugrásra készen?
  Angelo Mikelle Ristuqa (kfor) szerint a mai napig nem találtak erre utaló kapcsolatokat.

 42. 45 Szép lenne mindent visszakapni, és azt gondolom én is, hogy megbírkóznánk valahogy a kisebbségek problémájával, de szerintem az elmúlt 100 éve történelme nem azt mutatja, hogy sokat segítene, ha ráfeszülünk a témára.

  Persze, ha kínálkozna lehetőség, azzal élni kell, de addig is maradjunk a pragmatikus reálpolitikánál. Több értelme van.

  Azt hiszem, amikor Szíjártó elkezdett kicsit keménykedni a korábbi szokás helyett, hogy mindenkinek csontig benyalunk és aláfekszünk, abban igaza volt. De mostanra totál túltolta az Orbán-kormány ezt a biciklit. Az nem működik hosszú távon, hogy mindig mindent széttrollkodunk, mindenkinek betartunk, mindenkit magunk ellen fordítunk.

 43. 43. Ábel
  Ahogy a románok a majd színmagyar Párciumot elrománosították, majd ha magyar adminisztráció alá kerül, akkor mi visszamagyarítjuk. Van kb. 1.8 millió lakósa. Ennek 25-30%-a magyar (azért csak ennyi, mert sokan eljöttek a románok arcoskodása miatt), 25-30%-a trianon előtt is ott élő román, és vagy 30-40% betelepített kárpátokon túli román. Ha lenne egy hatalomváltás arrafelé, az utóbb említett románok nagy része eltakarodna, mert nem érezné jól magát magyar fennhatóság alatt, illetve megszűnne az őket kreált munkahelyek által tápláló állami csöcs. 10 év alatt a lakósság összetétele 50-50%-ra változna. És mindez úgy, hogy még nem is kellene velük arcoskodni. Ha az ő módszereket alkalmaznánk (teljes nyelvi és egyébb jogfosztás, masszív betelepítés ingyen-lakások biztosításával, stb.), ez az arány 10 év alatt 70-30%-ra változna a magyarok javára.
  De sajnos a magyarok többsége úgy áll az elveszített területekhez, mint Te is.
  Csak szólok, ha nem változik ez a szemlélet, akkor még a meglévő csonka Magyarországból is területeket fogunk veszíteni. Hogy mást ne mondjak, a Tiszántúlt. Ti. a románoknak már régen fáj a foguk erre a területre. Érdekes, felettébb érdekes, hogy őket nem zavarja, hogy alig 30 ezre román él (azaz 1%) azon a területen.
  Kár, hogy nem a te „optimizmusoddal” vannak megáldva.
  Egyébként meg van a receptjük a Tiszántúlra is. Ahogy elfoglalnák a magyar lakosság egy jelentős részét – ilyen olyan módszerrel – elüldöznék, a helyükre hoznának moldvai és havaslaföldi tájidegen románokat, akik viselkedésükkel a maradék magyart is elüldöznék. Ismerve a jelen magyar társadalom nehézségtűrő képességét, na meg nagyfokú konformizmusát, nem kellene 50 év és a Tiszántúl 90%-a román lenne. Persze tudom. Szerintetek nem lehet ilyen a demokratikus, bal, bla bla Európában. Aha. Nem lehet. Akkor nézd meg, milyen sorsra jutottak a krajnai szerbek, meg egyéb balkáni népek. És amennyire szeret minket az európai népség, még örülnének is, hogy valaki pusztítja és kicsinyíti a magyrarokat.
  Csak szólok!

 44. 43. Ábel
  Ahogy a románok a majd színmagyar Párciumot elrománosították, majd ha magyar adminisztráció alá kerül, akkor mi visszamagyarítjuk. Van kb. 1.8 millió lakósa. Ennek 25-30%-a magyar (azért csak ennyi, mert sokan eljöttek a románok arcoskodása miatt), 25-30%-a trianon előtt is ott élő román, és vagy 30-40% betelepített kárpátokon túli román. Ha lenne egy hatalomváltás arrafelé, az utóbb említett románok nagy része eltakarodna, mert nem érezné jól magát magyar fennhatóság alatt, illetve megszűnne az őket kreált munkahelyek által tápláló állami csöcs. 10 év alatt a lakósság összetétele 50-50%-ra változna. És mindez úgy, hogy még nem is kellene velük arcoskodni. Ha az ő módszerüket alkalmaznánk (teljes nyelvi és egyéb jogfosztás, masszív betelepítés ingyen-lakások biztosításával, stb.), ez az arány 10 év alatt 70-30%-ra változna a magyarok javára.

 45. Kedves Tibor bá’

  Megint beragadt egy hozzászólásom.
  Próbáltam ügyeskedni és megbontva is betettem. Az első fele megjelent, a második nem.
  Ha kérhetem, szíveskedjél átengedni őket. Az első egységes formátumút nem kell, mert azt megbontottam és az első fele már fent van, úgy hogy azt törölheted. Azonban a megbontás második részét – ha lehet – enged át, mert így egységes a mondandóm.
  Tisztelettel.

 46. 43. Ábel

  Még valami.
  Sajnos a magyarok többsége is úgy áll az elveszített területekhez, mint Te most. Ezzel nem leértékelni akarlak, csak felhívom a figyelmet a Kádár kor kártékony szemléletére, amit oly eredményesen elültettek a magyarba (merjünk kicsik lenni).

  Csak szólok, ha nem változik ez a szemlélet, akkor még a meglévő csonka Magyarországból is területeket fogunk veszíteni. Hogy mást ne mondjak, pl. a Tiszántúl kerülhet a románokhoz. Ti. azoknak már régen fáj a foga erre a területre.
  Érdekes, felettébb érdekes, de valahogy őket egyáltalán nem zavarja, hogy alig 30 ezre román él arrafelé, azaz az összalkóság 1%-a. Csak nekünk gond ez, a nem vagyunk többségben. Megjegyzem, amikor 1878-ban megkapta Románia Dobrodzsát alig 25%-os volt a románok lélekszám. Aztán 1900-ra már 70%!!!
  Kár, hogy nem a te „optimizmusoddal” vannak megáldva és lennének ennek megfelelően mértéktartók.

  Egyébként meg van a receptjük a Tiszántúlra is, ahogy Dobrodzsára is megvolt.
  Ahogy elfoglalnák a magyar lakosság egy jelentős részét – ilyen olyan módszerrel – rövid idő alatt elüldöznék, a helyükre pedig hoznának moldvai és havaslaföldi tájidegen románokat, akik viselkedésükkel a maradék magyart is elüldöznék.
  Ismerve a jelen magyar társadalom nehézségtűrő képességét, nem kellene 50 év és a Tiszántúl 90%-a román lenne.
  Persze tudom, tudom, ilyen nem lehet Európában, bla, bla, bla.
  Aha, hogyne.
  Nem lehet? Akkor nézd meg, milyen sorsra jutottak a krajnai szerbek, meg egyéb balkáni népek. És amennyire szeret minket az európai népség, még örülnének is, hogy valaki pusztítja és kicsinyíti a magyarokat.
  Csak szólok!

 47. „Oroszország új taktikát alkalmazhat ukrajnai intervenciójában, amely illeszkedik a haditengerészeti átalakítás folyamatába is. Moszkva Ukrajnában, a háborúban szabadul meg a lassan a használhatósági időszak végére érő, hidegháborús, szovjet eredetű/gyártmányú nehézfegyverzetétől, adott esetben a 70-es években készült, elsősorban hajók ellen tervezett, manőverező pilóta nélküli repülőgépeitől (cirkálórakétáitól). ”
  https://www.vg.hu/kozelet/2023/06/oroszorszag-ukrajna-ellen-veti-be-kiszuperalt-raketait?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator

 48. „És amennyire szeret minket az európai népség, még örülnének is, hogy valaki pusztítja és kicsinyíti a magyarokat.” – Ez igaz, és ennek a legfőbb oka, ahogy az elmúlt 12 évben viselkedtünk at EU-ban. Főleg a kormányunk.

  Tényleg azt képzeled, hogy a te mentalitásod majd visszahoz valamit az elvesztett részekből?

 49. Talán előbb a megmaradt országrészeket kellene felvirágoztatni. Borsod, Szabolcs, Hajdú, Heves és a többi tizenöt megyére is ráférne egy kis ráncfelvarrás. Továbbá a lakosság, kilencmillió ember életszínvonalának legalább az európai középmezőnybe emelését végezzék el az ország vezetői.
  Továbbá, most hogy a szomszédaink gazdaságilag is kezdenek elmenni mellettünk, meg kellene az elszakítottak unokáit, dédunikáit is kérdezni, akarnak e ismét hozzánk tartozni.

 50. A migráció fenyegető árnyékában szerintem jobb lenne ha az itt élő kisnépek inkább összefognának egymással minthogy megpróbálnak a zavarosban halászni és újrajátszani a múltat. Mert a végén jön a nevető harmadik aztán a mindenki megy a levesbe és például Partium nem lesz magyar sem román…..persze ehhez előbb rendezni kellene a kisebbségi problémákat. Egyébbként ilyen katasztrofális demográfiai kilátásokkal is elég súlyos már a jövőnk nem kellene fokozni ezt háborúkkal…2050-ben a 100millios Törökország fog szembeállni egy 7,5millos Görögországgal ha utóbbit nem özönlik addig el migránsok ,ha igen akkor az lényegében ugyanazt fogja jelenti majd mindkét ország szempontjából a végkifejletet tekintve ……nyilván a Nato majd megvédi őket ahogy Cipruson is történt anno…..

 51. 52, Károly

  Felvirágoztatják vajon a NER-ordítóemberek, kancellárok, alispánok, elnökök, miszter húsz százalékok, pénzkivonó cégekecskék a vármegyéket a saját zsebre dolgozással, eu-s pénzek előre elköltésével?

  Nem is értem, ők és családtagjaik vajon Uruguay/Katar/Marokkó-ba fognak emigrálni az összelopdosott milliárdjaikkal, míg a nemzettesthez erősen kötődő kelet-közép európai hazafiak a drónokat reptetik az álcaháló alól, hogy beteljesüljön
  A.I. Podberezkin, Bobrova O.V., Baiguzin R.N., kontra W. Courtney és P. Wilson…stb. jóslatai a 2010 (2014)-2025-ig terjedő romló európai és kínai biztonságpolitikára vonatkozóan?

 52. 54. Gumihuszár

  Ezektől, az általad említettektől, nincs amit várni, csak sima percemberek.
  Semmilyük nincs (de szó szerint), a milliárdjaikon kívül!
  Ettől függetlenül a csonka magyarországon lakók döntő többsége (kb. 65-70%) csak magyar állampolgár. Nem több és ne kevesebb! Ez az alap, ebből kell kiindulni egy országmentés kapcsán.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük