(4187) A mindenség elmélete

Tibor bá’ fordítása online

A fizika nagy rejtélyei: valóban szükségünk van a mindenség elméletére?

(sz: 1933.02.11.)

Mindenre találni elméletet, megmagyarázni az univerzum összes erejét és részecskéjét, vitathatatlanul a fizika szent grálja. Bár a fő elméletek rendkívül jól működnek, egymással is ütköznek, arra ösztönözve a fizikusokat, hogy egy mélyebb, alapvetőbb elmélet után kutassanak.

De tényleg mindenre kell egy elmélet? És közel vagyunk ahhoz, hogy ezt elérjük? A két legjobb természetelméletünk a kvantummechanika és az általános relativitáselmélet, amelyek az univerzum legkisebb, illetve legnagyobb léptékét írják le.Mindkettő rendkívül sikeres, és kísérletileg újra és újra tesztelték. A baj az, hogy egymással sok tekintetben matematikailag összeegyeztethetetlenek.

„Az általános relativitáselmélet a geometriáról szól.Így görbül a tér, és hogy a téridő is görbül – vagyis az egységes entitás, amely három térdimenziót és egy idődimenziót tartalmaz –  magyarázza Vlatko Vedral, az Egyesült Királyság Oxfordi Egyetem fizikaprofesszora.”A kvantumfizika valójában az algebráról szól.”

A fizikusoknak már sikerült egyesíteniük a kvantumelméletet Einstein másik nagy elméletével: a speciális relativitáselmélettel (amely elmagyarázza, hogyan hat a sebesség a tömegre, az időre és a térre). Ezek együttesen egy „kvantumtérelméletnek” nevezett keretrendszert alkotnak, amely a részecskefizika szabványos modelljének alapja, ami a legjobb keretünk az univerzum legalapvetőbb építőköveinek leírására.

A standard modell az univerzum négy alapvető ereje közül hármat ír le – az elektromágnesességet, valamint az atommagot irányító „erős” és a „gyenge” magerőket. Tehát a gravitációt nem.

Míg a standard modell megmagyarázza a részecskefizikai kísérletekben tapasztaltak nagy részét, van néhány hiányosság.Ezek áthidalására egy „szuperszimmetria” nevű kiterjesztést javasoltak, amely arra utal, hogy a részecskék mély kapcsolaton keresztül kapcsolódnak egymáshoz.A szuperszimmetria azt sugallja, hogy minden részecskének van egy „szuperpartnere”, amelynek tömege azonos, de forgása ellentétes.Sajnos a részecskegyorsítók, mint például a svájci Cernben található Large Hadron Collider (LHC) nem találtak bizonyítékot a szuperszimmetriára – annak ellenére, hogy kifejezetten erre tervezték őket.

Másrészt, az LHC és a Fermilab az Egyesült Államokban a közelmúltban utal arra, hogy létezhet egy ötödik természeti erő.Ha ezeket az eredményeket meg lehetne ismételni és tényleges felfedezésekként megerősíteni, az hatással lenne a kvantummechanika és a gravitáció egyesítésére.

„Azt hiszem, [egy új erő felfedezése] csodálatos lenne” – mondja Vedral. „Ezt a már jó fél évszázada létező dolgot megkérdőjelezné, már hogy négy alapvető erő létezik”.

Vedral azt állítja, hogy ha felfedeznénk egy ötödik erőt, az első lépés az lenne, hogy megállapítsuk, leírható-e a kvantummechanika.

Ha lehetne, az azt jelezné, hogy a kvantumelmélet végső soron alapvetőbb lehet, mint az általános relativitáselmélet, mivel ötből négy erőt tud kifejteni – ami arra utal, hogy az általános relativitáselméletet végül módosítani kell.Ha ez nem sikerülne, az felrázná a fizikát – ami arra utal, hogy esetleg a kvantummechanikát is módosítanunk kell.

Mi a helyzet a többi titokzatos tulajdonsággal?

De mit kell tartalmaznia egy mindenről szóló elméletnek?Elég lenne egyesíteni a gravitációt és a kvantummechanikát?És mi a helyzet más titokzatos tulajdonságokkal, mint például a sötét energia, amely az univerzum gyorsulását okozza, vagy a sötét anyag, egy láthatatlan anyag, amely az univerzum anyagának nagy részét alkotja?

Amint azt Chanda Prescod-Weinstein, a New Hampshire-i Egyetem fizika és csillagász adjunktusa kifejti, a fizikusok szívesebben használják a „kvantumgravitáció” elméletet a „mindenség” elmélete helyett.

„A sötét anyag és a sötét energia alkotja a világegyetem anyagenergia-tartalmának legnagyobb részét.Tehát ez valójában nem mindenre vonatkozó elmélet. – érvel.„Éppen ezért örülök, hogy munkánk során nem használjuk a „mindenség” elméletét.

Bár lehet, hogy nem magyaráznak meg mindent, de a kvantumgravitációnak számos javasolt elmélete létezik.Az egyik a húrelmélet, amely azt sugallja, hogy az univerzum végső soron apró, vibráló húrokból áll.Egy másik a hurok kvantumgravitáció, ami azt sugallja, hogy Einstein tér-ideje kvantumhatásokból származik.

„A húrelmélet egyik erőssége az, hogy a a kvantumtérelméletre épül” – magyarázza Prescod-Weinstein.”Az egész standard modellt magával hozza, amit a kvantumgravitáció nem ugyanúgy csinál.”De a húrelméletnek is megvannak a maga gyengeségei, érvel, például olyan extra dimenziókat igényel, amelyekre nem láttunk bizonyítékot.

Az elméleteket nehéz kísérletileg tesztelni – sokkal több energiát igényelnek, mint amennyit bármely laboratóriumban elő tudunk állítani.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31 gondolat erről: „(4187) A mindenség elmélete

 1. Ez a cikk legjobb bizonyíték arra, hogy fogalmunk sincs arról, hogy hogyan lettünk, miért vagyunk és mivé leszünk.

 2. Évekkel ezelőtt már írtam egy hozzászólásomban, hogy magyar fizikusok felfedezték az ötödik erőt.

  2016 Krasznahorkay Attila
  „az Atommagkutató Intézet tudósai a Physical Review Letters-ben publikált egy tanulmányt, amely egy eddig még nem ismert erőt mutatott be, amit a berillium-8 izotóp bomlásakor sikerült kimutatni. Ugyanennek a kutatócsapatnak egy éppen publikálásra váró tanulmánya szerint ismét sikerült érzékelni ezt az erőt, ezúttal hélium atomokban.”

 3. Az ember által megfigyelt világ és az objektív valóság között nagy különbség van!

  1. Ez még az ember által megfigyelt háromdimenziós világban is igaz. Az ég kék, a fű zöld – mert az ember látószervén keresztül és agya így dolgozza fel az információt. De egy kutya, bogár stb. teljesen máshogy érzékeli a világot.

  2. Képzeld el, hogy egy moziteremben ülsz, hátulról érkezik a fényforrás, ahogy ez megszokott. Nem egy film van vetítve, csak jön a fénysugár. A háromdimenziós teremben gömbök lógnak a mennyezetről, amelyek mozgatva vannak. Mit fog látni az ember a kétdimenziós vetítővásznon? A gömbök ilyen-olyan irányban mozognak, és sokszor egyszerűen csak csak egy időre egybeolvadnak illetve „az egyik átmegy a másikon – miközben a háromdimenziós térben nem is kell érinteniük egymást.
  Tehát mást lát az ember egy kétdimenziós térben és mást egy háromdimenziósban, miközben egy és ugyanaz a folyamat zajlik a mi általunk ismert háromdimenziós térben.
  Kérdés: mi van, ha az objektív folyamatok nem a háromdimenziós térben zajlanak, hanem a negyedik vagy x dimenziósban? Ezek folyamatok tükrözését viszont mi csak a háromdimenziós térben fogjuk tudni megfigyelni, mert ilyenek az mi érzékszerveink, sőt az ember által konstruált eszközök is ezeken az alapokon nyugszanak.
  Megtudjuk tehát figyelni az objektív valóságot? Vagy inkább csak annak egy kivetülését? Lehet, hogy az egész háromdimenziós világ nem is az objektív valóság?

  3. Arról már nem is beszélve, hogy az emberi elme kondicionálva, manipulálva van, erre megvannak az eszközök, volt itt már szó itt a blogon is erről, nem is egyszer.

  Hozzászólásomhoz illik Platón is:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Barlanghasonlat

  Azok a fizikusok, akik sötét erőről meg sötét energiáról hadoválnak, lényegében beszélnek, csak azt nem tudják, hogy miről! Maximum azt tudják ezzel demonstrálni, hogy az agyukban van jó nagy sötétség és a tudatlanság. Sajnos, ezzel messze nincsenek egyedül az úgynevezett fősodrású tudomány terén (fundamentális tévedések, ideológiai téveszmék, pénzügyi motiváltság, egocentrikus gondolkodásmód, lebutított modellrendszerek irányított vagy kényszeres prezentálása az elhülyített tömegek számára stb.).

 4. 3 „Azok a fizikusok, akik sötét erőről meg sötét energiáról hadoválnak, lényegében beszélnek, csak azt nem tudják, hogy miről! Maximum azt tudják ezzel demonstrálni, hogy az agyukban van jó nagy sötétség és a tudatlanság.” – Miért Te talán tudod, amit ők nem? Publikálhatnád akkor a Phys.Rev.Lettersben, kinéz neked a következő Nobel-díj! Hajrá!

 5. 3 – Zsolt:
  A 3 + idő dimenzión túli további dimenziók csak matematikai játékok. Ténylegesen hol van a 4. 5. stb. dimenzió?

 6. 5 Jó kérdés! Ezt írja róla a wikipédia:
  A húrelmélet egyik furcsa tulajdonsága, hogy feltételezi, hogy az univerzumnak sok dimenziója van, és megjósolja a számukat. Sem Maxwell elmélete az elektromágnességről, sem Einstein relativitáselmélete nem adja meg a dimenziószámot. A jól ismert 3 tér és egy idődimenziót „kézzel” helyezzük bele ezekbe az elméletekbe. Ezzel szemben a húrelméletben megjósolható a téridő dimenziószáma alapvető elvekből. (Adott dimenziószám szükséges ahhoz, hogy az elmélet Lorentz-invariáns legyen.) Az egyetlen probléma, hogy ha kiszámoljuk a szükséges dimenziószámot, akkor nem négyet (3 tér + 1 idő), hanem 26-ot, 10-et, illetve 11-et kapunk a bozonikus húrelméletben, a szuperhúrelméletben, illetve az M-elméletben.

  Ezek a tények komolyan ellentmondanak a megfigyelt eseményeknek. A fizikusok a következő két lehetőség egyikével oldják meg a problémát. Az első módszer, ha összezsugorítjuk a hiányzó dimenziókat. Ez azt jelenti, hogy a 6 vagy 7 dimenzió olyan kicsi, hogy nem észlelhető a kísérleteinkben. A 6 dimenziós esetben ezt a Calabi–Yau-terekkel oldják meg. 7 dimenzióban úgynevezett G2 manifoldokkal. Lényegében a hiányzó dimenziókat úgy teszik kicsivé, hogy azok magukba hurkolódnak. A szokásos hasonlat erre a locsolócső. Távolról nézve egydimenziós alakzatnak, vonalnak látszik, de ha közelebb megyünk, láthatóvá válik a második kiterjedése, amely kör keresztmetszetű. Ehhez hasonlóan úgy gondoljuk, hogy a hiányzó dimenziók csak közelről nézve láthatóak.

  (Természetesen a locsolócső 3 dimenziós, de mi csak a felületén mozgunk. Ekkor a helyünket két számmal adhatjuk meg. Az egyik kitüntetett végétől való távolsággal és kerületén például a felső ponttól egyik kitüntetett körüljárási irányban mért távolsággal. Mivel a hely megadásához két adat kell és elegendő, ezért mondjuk, hogy a locsolócső felszíne kétdimenziós. A földfelszín is kétdimenziós, hiszen a földrajzi szélesség és hosszúság (két adat) ismeretében a hely adott.)

  A másik lehetőség az, hogy mi a világegyetemnek egy 3+1 dimenziós alterében élünk, ahol a +1 emlékeztet arra, hogy az idő egy másfajta dimenzió, mint a tér. Mivel ez a látásmód D-brán nevű matematikai objektumokkal írja le elméletét, ezért ezt bránvilág elméletnek nevezzük. Egy érdekes mellékterméke, hogy eszerint elképzelhető, hogy a kvantumgravitációs jelenségeket akár a CERN 2008-ban elindult gyorsítógyűrűjében, a Nagy Hadronütköztetőben (LHC) megfigyeljünk. Bár ez érdekes dolog, ebben a lehetőségben azért nem sokan hisznek.

 7. 5 – Tibor bá´

  Ha a pont oszcillációja az egyenes (1. dimenzió), az egyenesé a sík (2. dimenzió), a síké a test (3. dimenzió), akkor egy térfogattal rendelkező test oszcillációja a 4. dimenzió.
  Logikusan. Csak emberi ésszel nehezen felfoghatóan.

  Mert ugyebár, példának okáért, egy térben mozgó sík idomból is csak úgy lesz térfogattal rendelkező test, ha olyan irányba mozog, amely önmagán kívül esik. Mert ha a benne szereplő irányok valamelyikében mozog, mindig csak sík marad.

  Bizonyított tény, hogy olyan jelenségek léteznek, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok, emberi fül számára nem hallhatóak. Olyanok meg miért ne lennének, amelyek az emberi ész számára lényegében nem felfoghatóak? Amit (ma még) nem értünk, az nincs és nem is lehet?

 8. 7 „Bizonyított tény, hogy olyan jelenségek léteznek, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok, emberi fül számára nem hallhatóak. Olyanok meg miért ne lennének, amelyek az emberi ész számára lényegében nem felfoghatóak? ” – Teljesen igaz!

 9. A végtelennek hitt lapos Földről is kiderült, hogy véges gömbfelület, csak ki kellett hozzá ruccanni a világűrbe. A téridővel kapcsolatban is körvonalazódtak már hasonló elképzelések, nekem a kedvencem a Möbius szalag:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6bius-szalag
  Egy tanulmányban olvastam, hogy a „nagy bumm” és a „nagy reccs” valójában nem más, mint a tér és az idő dimenziók felcserélődése. Nem tudom részletesen kifejteni, mert nem tudom elképzelni, hogyan lehet 3 idő és egy térdimenzió (a túloldalon)…
  Paul Dirac is rég előállt azzal az elképzeléssel, hogy a pozitron (mint antianyag részecske), valójában egy időben visszafelé haladó elektron.

  Most, a jelenlegi műszereezettség és információk ennyi betekintést engednek.
  Ha megfeszülünk is! Leonardo korában is voltak ilyen korlátok, hiába a feltaláló zsenialitása, egyszerűen nem volt lehetősége rá, hogy kora technikai korlátai között megvalósítsa elképzeléseit. Felesleges tehát túlmisztifikálni az érzékszerveinket, hiszen bármelyik érzékünk kiterjeszthető és kibővíthető, csak a megfelelő műszert kell hozzá megépíteni!

  A UV sugarakat sem látjuk, sőt, még egy vírust sem látunk, mégis jól ismerjük hatásait és veszélyeiket! Amikor jelenségeket vizsgálunk, nem szükséges közvetlenül megfigyelni azokat. Viszont, amiről közvetett módon sem tudunk meggyőződni, azt nyugodtan elfogadhatjuk számunkra ténylegesen nem létezőnek, mert egészen addig nem releváns megléte, ill. létezése, amíg vagy fel nem fedjük, vagy valamilyen közvetett hatását meg nem ismerjük. Eformán tehát semmi sem lehet körülöttünk, ami nem létezik, mindössze olyan jelenségek is befolyásolhatják a világ működését, amelyek létéről, finomhangolásáról még nem szereztünk tudomást. Pl. a vírusok régen is pusztítottak, esetenként sikeresen védekezhettek is ellenük eleink, de tudatosan csak azóta tehetjük ezt meg, amióta megfelelő mikroszkóppal láthatóvá tettük őket és a korábban is meglévő ok-okozati összefüggésekre vonatkozó következtetéseket levontuk. A vírus ugyanúgy pusztított, mint most, nem a nem létező kategóriába tartozott, csak eleink számára nem volt érthető, hogy miként történik mindez. Sztem. most a csillagászattal, tértopológiával, s a kvantumfizikával is így vagyunk, de bármikor jöhet olyan felfedezés, ami a filozófiai okfejtések közül végleg a fantázia világába dob jópárat, s egy esetében pedig helyére kerül a világ még mélyebb megértése utódaink számára, mindenféle misztikum, vallásfilozófia és teológiai tanok nélkül. A többi meg felesleges halandzsa, mint minden, ami az ember állatvilágból örökölt csökevényeihez kapcsolódik.

 10. Re:9 Csongor
  Ha nem síkban gondolkozunk, hanem térben, akkor egy térbeli Möbius topológiájú objektumot kapunk, ami tökéletesen teljesíti a kezdeti forráselem leírását.
  Nem ez nem a Klein palack, hanem a Qbitet is leíró önmagát kifordító torodikus univerzum modell:
  https://html.scirp.org/file/3-1650921×4.png

  Azt már meg sem említem, hogy ennek van egy igen komoly vallási vetülete is a Tórában, de ez számodra úgy sem mérvadó… 😉

 11. 10: dajtás:
  Nem köpködöm meg a vallásokat, s legfőképpen nem a múltat, aminek temérdek titka éppúgy kifürkészhetetlen, mint a jövő!
  Egyedül azokat a hókusz-pókusz halandzsákat utasítom el, amelyeknek a működése sziklaszilárdan kellene, hogy menjen, ha bármelyikünk valóban birtokában lenne az arra vonatkozó különleges tudásnak (lásd pl. távolba látás Tiborbá házában).

 12. Re:11 Csongor
  Ha azt várod hogy a mentális képességek mindig sziklaszilárdan működjenek, akkor nem olvastál elég szakirodalmat arról, hogy ez nagyon nem az. Az ember nem gép, és nagyon hullámzó a teljesítménye. Pl a CIA programokban is rendszeresen rotálták a látnokokat, mert egyszerűen kifáradtak, és elkezdtek hibázni. Én mivel műszaki ember vagyok, ezért magamon kívül min 2 ember azonos észlelését követően tekintem validnak az eredményt, de mivel ez nincs meg, csak a részeredmények, ezért a „projekt” húzódik, mint egy végtelen rétes tészta, és bevallom nem is prioritás. 😉

 13. 12:
  A projekt húzódik és nem prioritás…
  Pont, mint az EU-s pénzek utalása, miközben Mo. előre megy, nem hátra…
  Kitől tanulsz te dajtás? 🙂

 14. Re:13 Csongor
  Kitől tanulok?
  Inkább ők tanulnak tőlem! ?
  Egyébként kicsit olyan vagy, mint a vicc beli Móricka, mindenről az jut eszedbe, csak neked nem a nők, hanem OV a gondolat tárgya.
  Egy jó ideje nem különösebben foglalkozok a közéleti témákkal, mert tökéletes idő és energia rabló, igazi mocsár, amiben csak vergődni lehet. Inkább elsőnek saját magamat teszem rendbe, és a portámon söprögetek, pontosan a mesterségesen célt tévesztett kifelé figyelés miatt van akkora káosz az emberek fejében.

 15. 15. A be nem teljesített látnoki témád óta számomra nem mérvadó amit írkálsz.Illetve pontosan a helyén kezelem,ahogy Tibor bá sem reagál rá. Egyfajta légüres térbe kerültél,mert ez nem ezoterikus fórum : ))))
  A ,,részeredményeket,, azért megírhattad volna.
  Az elején már sejtettem mi lesz, ugyanis ejtettél egy freudi elszólás írásban..

 16. Re:15 kamunév
  Arcvesztésnek tekinted a nem teljesítést, ám legyen.
  Ha ettől igaznak véled az igazadat, akkor érezd jól magadat, kaptál egy újabb „bizonyítékot” arra, hogy az egész egy blöff. 😉

  A részeredmények pedig akkor lennének itt mérvadóak, ha nem részeredmények lennének. Ha azt mondom, hogy nevek vannak a párnán, de nem mondom meg hogy mik, akkor az a baj, ha nem mondom meg a konyhabútor pontos színét az a baj, szóval inkább arcot vesztek, és lenyelem a békát.

  Egyébként az agymenéseimet amúgy sem vettétek túl komolyan, bár titokban reménykedtetek abban, valld be, hogy elő bukkan egy csalhatatlan parafenomén(eddig sem voltam az, ezt már többször leírtam). 🙂

 17. 16. ” ha nem mondom meg a konyhabútor pontos színét” – Dajtás, nekem elég az árnyalat is… Sőt azt is elfogadom, hogyha azt mondod, hogy nem megy. Én Dajtásfan vagyok, drukkolok, nem ítélkezek.

 18. A dajtás téma!
  Kedves dajtás! Kedvenc témádat halál magabiztosan, hallatlan nagyképűséggel, évek óta fel-feldobod, Mivel, amit (most) állítasz, mármint, hogy a szobámban látod a párnám feliratát egy abszolút nonszensz, vártam, hogy mikor bújsz ki szellemi kötelezettséged alól, és hogyan. Megtörtént. „Lenyeled a békát” Elfogadom, de akkor ezentúl egyetlen ezoterikus szót se.

 19. 14:
  „Inkább legyek üldözött, mint áruló latrok között!”
  Sok hazaáruló fogja még a jövőben elkendőzni felelősségét és közönyét a legfontosabb figyelmen kívül hagyásával és a saját önös érdekének előtérbe helyezésével kapcsolatban…
  „Volt is, lesz is…”

 20. 19 Miről beszélsz, kedves Csongor? Min és mennyit segítek, ha „közöny” helyett agyvérzést kapok a felháborodástól a karosszékemben olyan dologokon, amik felett semmi hatalmam?

 21. 20:
  Hát, ha Te strucc vagy, leked rajta…
  Én attól nem kapok agyvérzést, ha következetesen, rendre rámutatok ennek a rendszernek az egyre súlyosabb hibáira és azok egyre erőteljesebb, negatív következményeire.
  A szavazatok még mindig képviselnek, ha csak csipetnyit is, a ráhatásból és a hatalmból.
  Dajtás vállaltan támogatója a „bajok” fennmaradásának, s közben (megint) pimaszul és értelmetlenül személyeskedett egyet. Erre reagáltam.
  Szerintem egy abszolút jó hasonlatot találtam, s az bosszanthatta fel, hogy mindkét példa a hazugságról és a hiszékeny fogyasztóikról szólt, melyben a saját marhaságait illetően Ő képviseli OV. megtévesztő és a vágyakat/hiszékenységet, valamint az emberi ostobaságot kihasználó szerepét.

 22. Re:17 infos
  Kettő színű, sötét a keret(kékes), és fehér(világos) a belső korpusz
  Vagy nem. 🙂

  Re:18 Tibor bá’
  3 név van ráírva, egyik név fiú, másik kettő lány név
  Neveket ne kérdezd, nem tudom.

  Zsolt macskája pedig téglavörös, nevét nem tudom, de egy dolog biztos, nem Sziamiáú. 🙂

  Mivel elég bizonytalan volt az ülés, és több azonos észlelésre lenne szükség, ezért fenntartom a tévedés lehetőségét. 🙂
  (Csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit.)

  Re:21 Csongor
  Ne szívd mellre, de ahogy én jövök a zöldségeimmel, te mindig OV-val jössz.
  Máskülönben ha van kedved a szellemi mocsárban birkózni, lehet, csak éppen nem érsz el vele semmit. Ez nem cinikus közöny, hanem a realitás. Valamit nem lehet megmenteni, hagyni kell összedőlni, még ha fájó is. A magyar politika pont ilyen, ezt már nem lehet toldozni-foltozni, és abban hinni, hogy majd n-edik választás után jobb lesz, és ha kicseréljük a figurákat, akkor megoldódik minden gond.
  Nem lesz jobb, mert ez a szisztéma nem tud jó lenni, ilyenre van csinálva.

 23. 22 – dajtás

  Kedves fórumtárs! Nem az volt a kérdés és nem az volt a vállalásod tárgya, hogy hogyan nem hívják a macskát, hanem hogy hogyan hívják. A színét sem találtad el, nem téglavörös. Ez elég sajnálatos. Plusz a hiányzó, beígért infók Maud királyné földjéről…

  „Vajúdtak a hegyek és egeret szültek” – s ez engem nem tölt el ebben az esetben egy kicsit sem örömmel. Annak örültem volna jobban, ha komolyabban állsz a vállalásodhoz és helyes válaszokat adsz. Csak rögzítem a tényeket: ez nem történt meg, a találati arányod a nullával egyenlő.

  Harag nincs, kis csalódottság igen.

 24. Re:23 Zsolt
  Nem véletlenül mondtam, hogy „több azonos észlelésre lenne szükség”…
  Igazából azért is írtam le, még ha nem is jó, mert már arcvesztés nélkül úgy se jövök ki belőle. 🙂

 25. 22 – dajtás:
  A párnán lévő írás „megfejtése” kizárólag logikán alapult. De én cseles voltam. A párnát azért ajánlottam fel, mert a 3 szavas felírat rendhagyó volt: MY MAGIC DAY

 26. Re:25 Tibor bá’
  Akkor már csak a konyhabútorban reménykedhetem. 🙂
  Komolyra fordítva a szót, teljesen mindegy mi lesz a konyhabútor színe, jól beleszaladtam a f.szerdőbe, de az élet már csak ilyen. 😉

 27. Re:27 Tibor bá’
  Nem is a te konyhabútorodról van szó, infos bútoráról van szó.

  Tudom.

 28. Nálam bejött. Türkizkék, fehérrel. Egy ablak nélküli sötèt nyárikonyhában. A választ elfogadom.

 29. Re:29 infos
  Köszönöm az infót, már nem vártam semmit sem… 🙂
  A gyűjtött adatok nem egy embertől származnak, az összes hibás észlelés X-től, és a jó észlelés Y-tól származik. Levonom a megfelelő következtetéseket.

 30. 30 – dajtás

  Na várjunk, tisztázzunk még itt valamit, kérlek!

  X és Y mondott mindhárom feladatra valamit vagy Y, akinél jó volt a találat a konyhabútor színét illetően, csak erre reflektált? Ha nem, akkor Y mondott valamit a két további feladványt illetően? Ha igen, akkor mit?
  Nekem az lenne a logikus, hogy mindkét személy mondott valamit mindhárom esetre, mert te beszéltél sokszor arról, hogy nem egyeznek a találatok…

  Tibor bá´már leírta, hogy mi a felirat azon a bizonyos párnán, de én még a macskát illetően nem nyilatkoztam.
  Persze, a macskák szőrzetének a színe nem végtelen számú, abba elvileg akár véletlenül is bele lehet trafálni, főleg másodszorra, de ha a neve is stimmelne, akkor az már bizonyíték lenne.

  Nálam sem lehetett semmiféle „mentális blokk”, többször mondtam már, hogy annak drukkoltam, hogy legyen találat!

  Akkor ezt még tisztázd, hogy mi a helyzet, hogy végleg lezárhassuk az ügyet!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük