(4182) McPherson

Tibor bá’ fordítás online

Ez a poszt három napig lesz az első helyen a fontossága miatt

Egy átfogó, objektív, tudományos interjú McPhersonnal

 

(sz: 1933.02.11.)

Légy szíves fejtsd ki a te általad felismert, az emberiséget veszélyeztető környezetváltozást, ami az utóbbi időben oly híressé tett.

Elsőre egy kis áttekintést.Ahogy ez a Föld történetében az összes többi fajjal megtörtént, kivéve néhány túlélőt, az emberiség ki fog halni. Jelenleg a hatodik tömeges kihalás közepén járunk. Mint a megelőző öt ilyen eseménynél, a Föld lakóinak nagy része viszonylag rövid időn belül ki fog halni.

A Perm utáni tömeges kihalás során, körülbelül 252 millió évvel ezelőtt, a földi élet több mint 90 százaléka kihalt. A korábbi tömeges kihalások közül ez volt a legrosszabb. Ahogy ez a Föld korábbi öt tömeges kihalásakor történt, a Földnek több millió évre volt szüksége ahhoz, hogy élénk, kezdetleges, többsejtű organizmusok hada terjedjen el. A jelenlegi helyzet mögött tízszer gyorsabb atmoszferikus szén kibocsátás van, mint ami a Perm korszak után előállt. Ezért nem meglepő, hogy a jelenlegi tömeges kihalás nagyságrenddel gyorsabban halad, mint a Perm korszakot követő tömeges kihalás. Az Egyesült Nemzetek 2010. augusztusi jelentése szerint, becslésre támaszkodva naponta 150-200 faj hal ki. Az elmúlt néhány év alatt a tényleges szám meghaladta a napi kettőszázat.

Az én esetemben az elhíresülés annak köszönhető, hogy megjósoltam a Homo sapiens 2026-ra történő kihalását. Így tehát csatlakozni fogunk a másik hat Homo nemzetséghez, amelyek már kihaltak.

Specifikusan azt jósoltam meg, hogy nem lesz ember a Földön 2026-ra, amit a bolygó hőmérséklet növekedésének kivetítésére alapoztam, valamint arra, hogy létünk fenntartásához hozzájáruló fajok tízezrei pusztulnak el.

Ez milyen mértékben tér el a már bekövetkezett klímaváltozásról alkotott fősodrú elképzeléstől?

Az én nézetem a konvencionális, konzervatív nézettől mindössze az időzítésben tér el.

Minden konzervatív biológus tudja, hogy fajunk csatlakozni fog a többi kihalóhoz, nem sokkal azt követve, hogy elveszítjük életterünket. Ennek ellenére kevés tudós hajlandó összerakni a képet, ami küszöbönálló halálunkat írja körül, munkaköri és családi okok miatt. A családi körülményekhez tartoznak a kiskorú gyerekek. Munkaköri ok a kiváltságos alkalmazás elveszítése.

Hogy, mikor, és miért jutottál ezen tétel elfogadásához?

Egész életem alatt a bizonyítékokat kerestem, amihez társult a konzervatív biológia ismerete, ez vezetett engem annak elfogadására, hogy a közel jövőben a kihalással kell szembenéznünk.

A konzervatív biológia nyugszik 1) a speciation-on (új fajok kialakulása az evolúció során) tehát mikor, milyen elődökkel jön létre egy új faj. 2) Valamint a kihaláson (egy faj utolsó tagja mikor hal meg), végül 3) élettéren (számtalan tényezőből áll, melyek egy faj populációját fenntartja: tiszta levegő, ivóvíz, egészséges étel, és lehetőség, hogy a test hőmérsékletét fenn tudja tartani egy szűk határértéken belül).

Csakúgy, mint bármelyik másik faj, az ember-állat túlélése az élettéren múlik.

Több mint 15 évvel ezelőtt arra a következtetésre jutottam, hogy a Homo sapiens utolsó tagja 2030-ra meghal. Abban az időben másodmagammal szerkesztettünk egy, a klímaváltozásról szóló könyvet, az található bizonyítékok levettek a lábamról.

A konklúzió olyan lehangoló volt, hogy a témáról két évig nem beszéltem, nem írtam róla. Közeledő emberi kihalás következtetésre jutásom után nem egész két évvel felfedeztem az időhúzó mentő-passzolást, amiről azt hittem, hogy néhány generációra elkerüli a kihalást: Peak olaj, nettó energia csökkenés.

Sajnos 2005-ben vagy 2006-ban átlépve a hagyomány olajkitermelés csúcsát, nem következett be a civilizáció motorjának a leállása. Ráadásul 2011-óta kiderült, hogy az ipar leállása ténylegesen felgyorsítaná az ember kihalását.

Több mint egy évtizede elkezdtem nyilvánosan hirdetni az emberi kihalást. Néhány éve csatlakoztam ahhoz a hagyományos elképzeléshez, miszerint az emberiség kábé 100 év múlva kihal. Ahogy további bizonyítékok álltak elő, az időpontot előbbre hoztam 2050, 2035, 2030, végül pedig 2025-re.

Fajunk 2025 előtt el fogja veszíteni globális életterét, ami egyben azt jelenti, hogy elérkezik a funkcionális kihaláshoz. Fajunk néhány tagja az élettér elvesztése után még fennmarad, míg a Homo sapiens utolsó néhány tagja magányosan, éhesen, szomjasan, és zavart állapotban meg fog halni.

Milyen tudományos bizonyítékok vannak, legyen az saját kutatásodból, vagy másoktól származók, amelyekből ezt a következtetést vontad le (ha lehetséges laikus nyelven fogalmazva)?

Ez rutinszerűen két paradoxont ír le, valamint azt a tényt, hogy a hatodik tömeges kihalásban vagyunk.

Először a paradoxonok:

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) arra a következtetésre jutott az ötödik, hőn várt kiértékelésben, hogy majd mindegyik 2100-ig tartó elképzelés elvárja az atmoszférában lévő széndioxid nagy fokú kivonását és tárolását. Ezt a geoengineering eljárást elképesztő méretben kellene elvégezni, ha életben akarunk maradni. Olyan ismert technológia nem létezik, amivel ez megvalósítható lenne, mutatott rá az Amerikai Egyesült Államok Tudományos Akadémiája, valamint hasonló státuszú Európai testület. Röviden, amire szükség lenne, az csak a fantáziákban létezik.

A második paradoxonhoz tartozik az üvegházhatású gázok, és az eroszól részecskék árnyékoló hatásával kapcsolatos ismereteink. A termodinamika törvények szerint a civilizáció egy hőerőgép, még akkor is a civilizáció „megújuló” technológiát alkalmaz. Mégis, ha a civilizációs hőerőgépet kikapcsoljuk, a Föld még gyorsabban melegedne az eroszólok árnyékoló hatása miatt (ami megszűnne). Az ipari tevékenység részecskéket juttat az atmoszférába, részletesebben szulfátokat, ami a szén elégetéséből származik. Ez, mint egy ernyő működik, ami a bejövő napsugarakat megakadályozza abban, hogy elérjék a Föld felszínét. Ezek a részecskék folyamatosan leszállnak az atmoszférából, de az ipari tevékenység folyamatosan pótolja a leszálló részecskéket.

Míg az iparosodás okozta üvegházhatású gázok „paplanként” hatnak, visszatartva a hőt, az iparosodás okozta részecskék „ernyőként” hatva nem engedik, hogy a hő a Földre jusson.

Szar, ha csináljuk, akkor is szar, a nem csináljuk. A civilizáció egy időben elpusztítja a földi életet legnagyobb részét, miközben a földi élet hatalmas hányadát pedig megóvja. Az ipari civilizáció közeli kihalását okozó hőmérséklet hirtelen emelkedése a legtöbb faj részére túl gyors ahhoz, hogy lépést tudjon vele tartani.

Az emberi táplálkozáshoz szükséges növények nem tudnak elmozdulni. Mi nem tudjuk őket kellő gyorsasággal mozgatni, és létük különleges környezeti körülményektől függ (vagyis: adott hőmérséklet, adott csapadék, szükséges talaj, szükséges társnövények).

Mintha két paradoxon nem lenne elég, a hatodik földi kihalás közepén helyezkedünk el. A minket életben tartó fajok életterének az elpusztítása önmagunk kiirtásához vezet. Az Ember életterének jelenlegi elvesztése a közeli elhalásunkhoz vezet.

Adtam tényekkel alátámasztó részleteket a Nature Bats Last esszében (Utoljára a természet jön).

(https://guymcpherson.com/climate-chaos/climate-change-summary-and-update/).

Ez a hosszú esszé alig tesz említést a sarki óceán jégmentességének valószínűségéről és következményeiről.

Finnország elnöke, Niinistö több mint egy éve rámutatott, a jégmentes északi sarkot gyorsan fogja követni az emberi élettér elvesztése http://finlandtoday.fi/president-niinisto-in-north-russia-if-we-lose-the-arctic-we-lose-the-world/.

2012-ben a hamarosan bekövetkező „kék óceánt” 2016 ± 3 évben adták meg egy az Annual Review of Earth and Planetary Sciences-ben megjelent cikkben.

(https://www.annualreviews.org/doi/suppl/10.1146/annurev-earth-042711-105345).

Ha ez így van, akkor a többi tudós miért nem vette észre azt, ami neked oly nyilvánvaló?

A legtöbb tudósnak nincsenek ismeretei más tudományágban, ami szükségszerű a konzervatív biológiánál. A többség egy szűk területre fókuszál, ahol ezért jutalmazzák. A legtöbb tudósra érvényes a közmondás, nem látja fától az erdőt. Ezen kívül a klímatudósok jelentős ismerettel rendelkeznek biológiából és ökológiából. Azt hiszik, mindenféle környezeti körülményt túl tudunk élni az intelligenciánk következtében, és nem veszik észre, milyen fontos az élettér fajunk számára.

A politika, vagy valami más társadalmi mechanizmus játszik-e szerepet a nyilvánvaló „tagadásban”, aminek egy része a kollégáidtól származik az „abrubt” (hirtelen) jelző miatt.

Feltételezem, kevés tudós hajlandó lemondani három tételről, ezek: remény, privilégium és az emberi felsőbbrendűség. Remény, mint félelem, a jövő bekövetkezését vetíti elő. Úgy, mint a félelem, a remény megbénít.

Ez a két 4-betűs szó (angolban: hope, fear) a legtöbb embert megbénítja. És most hogy, a „hirtelen” bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozás közepén vagyunk, már túl késő tenni valamit arra, hogy elkerüljük az emberiség kihalását.

A privilégiumokat az „első világ” kaukázusi férfijai élvezik. Nekem pedig nagyon sok tapasztalatom van ezzel a privilégiummal kapcsolatban. Nagyon ritka azon egyén, aki kockáztatja privilégiumát, ami a mai társadalomban jól fizetett tudósnak jár.

Végül pedig a legtöbb ember meg van fertőzve azzal a képzettel, hogy az Ember a többi lényhez képest felsőbbrendű. Hatalmas agyunk lehetővé tette, hogy átalakítsuk a Földet, növeljük élettartamunkat, elképesztő kényelmet teremtve magunknak. Végül azonban mi függünk egy zöld Földtől, amely teli van élettel. Azzal, hogy vágjuk azt a faágat, amin ülünk, fajunkat a kihalás felé hajtjuk. (hogy idézzem Paul Ehrlich körülírását a konzervatív biológiáról).

Meggyőződésedért megfizetted az árát: légy szíves >részletezd!

Ahogy az néhány másik tudósnál is van, engem nyíltan cenzúráztak az Arizonai Egyetemen foglalkoztatásom alatt. És ahogy azt a legtöbb tudós teszi, én is cenzúráztam saját magam.

A végén, különböző okok miatt, úgy döntöttem több mint, 9 évvel ezelőtt, hogy különböző okok miatt hátat fordítok az egyetemnek. Így elvesztettem a fizetésem, és hallgatóságomat. Azzal, hogy elhagytam az egyetemet, szabadon fejthettem ki a véleményemet, és kitettem magam karaktergyilkosságnak, rágalmazásnak, és becsületsértésnek.

Elképzelhető, hogy meggondolhatják néhánya magukat a mainstream médiában, ha igen, akkor mi provokálhatja azt ki?

Egy ilyen változás természetesen lehetséges.

Ha ez bekövetkezik, amit nem hiszek, akkor azt nagy fokú privilégium elvesztése okozhatja. Amint a víz és élelem beszerzése nehézségekbe ütközik, a tömegek észre fogják venni a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozást.

Sajnos a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozás következményeinek az észlelése nem teszi azt se visszafordíthatóvá, se pedig lassabbá.

Hogy birkózol meg ezzel az „elutasítással” miután az életedet feláldoztad az elképzelésednek?

Camust utánozva, az életet az abszurditás lencséjén keresztül nézem. Az én elképzeléseimet erős bizonyítékok motiválják, vagyis racionalista vagyok.

Értem, hogy másokat miért nem motiválnak bizonyítékok, de ez a megértés nem hajt engem el a racionalitástól.

Van-e olyan fontos szakértő, aki támogatja az elképzeléseidet?

Nézeteimnek alapja az elképesztően konzervatív „refereed journal” kiadványokban közzétett esszék. [Tibor bá’ magyarázata: refereed  journal-nak nevezik azokat a kiadványokat, ahol egy szakértő csoport dönt a felett, hogy egy közlésre beadott szakcikk tartalma elfogadható-e a szakterületen tevékenykedők részére. Ez tehát egy szakmai minősítésre utal]

Nincs olyan szakmabéli tudós, aki vitatná azokat a bizonyítékokat, amiket bemutatok. Lényegében ezeket a bizonyítékokat azok a szakmabéliek adták a kezembe, akik becsmérelnek, rágalmaznak, és sértik a becsületemet. Következésképpen ezek a szakmabéliek abban a kellemetlen helyzetben vannak, hogy választaniuk kell a következők közül (a) elfogadják azokat a bizonyítékokat, amikkel ők álltak elő, (b) cáfolják azt a szakmabélit (vagyis McPhersont), aki ezeket a bizonyítékokat összerakja, integrálja és szintetizálja.

Egy közvetlen válasz a kérdésedre. Dr. Peter Wadhams és Paul Ehrlich támogatják munkámat és következtetéseimet. Támogatnak még a Sam Carana álnév alatt publikáló tudósok is.

Költséges tevékenység-e üzeneted átadása a fennálló hatalmi rendszer (esztáblisment) makacssága ellenében?

Ha az évezred szépítő körülírása (understatement) a célod, akkor megfontolhatod a „Mission accomplised”-t [Tibor bá’: utal George W. Bush elnök 2003-as beszédére az USS Abraham Lincoln csatahajón, aki szerint a „műveletet végrehajtottuk”]

Egy neves egyetemen feláldoztam a professzornak járó fizetésemet, az ezzel járó privilégiumomat és az esszékért járó pénzt, és gyakorlatilag az összes kapcsolatomat a racionális tudomány érdekében.

Téziseidet néhány éve alkottad meg: a naponta közzétett új adatok mellett van-e ok, ami miatt megváltoztatnád a véleményedet?

Ahogy azt már korábban megjegyeztem, gyakran változtatok a véleményem. A változás az összegyűlő bizonyítékok súlya alatt a Homo sapiens kihalásának időpontjának előrehozását jelenti.

Hogy látod a Nagy Veszélyt, amiről beszélsz, hogyan fog kialakulni (amikor megérkezik)? Milyen veszélyekkel jár együtt a rendfenntartás, és társadalmi béke területén? Megfékezhető-e valamilyen módon?

Az úgynevezett vezető réteg tudja azt, amit én tudok. Ennek eredménye, erősen feltételezem, nyilvánvaló és jelentős katonai akció felé tart. Cél a globális hegemónia fenntartása. Bármilyen szükséges eszköz be lesz vetve, amik nem fognak eredményt hozni, és amik után bekövetkezik a társadalom összeomlása. A meglévő és fenntarthatatlan elrendezést nem lehet örökké életben tartani. Utoljára a természet jön.

Szerinted az uralkodó réteg, vagy annak egy része tud a te aggodalmaidról? Ha tud, akkor mi lehet a POA (Plan of Action = Tervbe vett teendő)?

Lásd válaszom a megelőző kérdésre.

Elképzelésed a környezeti krízissel kapcsolatban szokatlan azért, mert úgy tűnik egy javíthatatlan, végső állapotot jelöl meg. Létezik elképzelhető alternatíva?

Civilizációk jönnek és a mai napig majd mind elment. Az eroszól árnyékoló hatásának megszűnése okozta hirtelen bekövetkező hőmérséklet emelkedés az ipari civilizációnak különleges helyzetet teremt a történelemben.

Fajok jönnek és elmennek.

Közel se vagyunk olyan bölcsek, mint amit hiszünk magunkról. Feltételezem, hogy a Homo nemzetség ma már kihalt hat fajtájának legalább néhány tagja szintén úgy gondolta, hogy különleges helyzetben vannak.

Ha igazad lesz, mi fog történni az evolúcióval? Minden kihal, beleértve a Földet is?

Ha a hatodik tömeges kihalás követi az előző öt eseményeit, akkor a Föld egy élénk, zöldellő bolygóvá válik, amire jellemző lesz a többsejtű életforma körülbelül 10 millió év múlva. Ez az optimista feltételezés, aminek alapja a bolygó történelem.

Ennél egy reálisabb kiértékelés magában foglalja a jelenlegi kihalás sebességét a korábbiakhoz viszonyítva, plusz a Föld atom reaktorainak kellemetlen leolvadását.

Összhangban a Fermi Paradoxonnal, feltételezem a felügyelet nélkül maradt, több mint 450 atomerőmű katasztrofális leolvadását, ami a Földi élet összes élőlényét elveszejti.

Természetesen nem azonnal, és talán egyáltalán nem.

Azonban nem tudom megérteni, hogy az ionizáló sugárzásban fürdés, vagyis több generáción át tartó, halálos mutáció miért lenne hasznos a földi életre. Valamint bizonyos ionizáló sugárzás esetleg megfosztja a Földet atmoszférájától, aminek következtében a Földünk csatlakozni fog a Mars bolygóhoz, ami egy élettelen szikla, keringve egy közömbös világmindenségben.

Véleményed szerint, hogy jutottunk ide? A modern életforma meg tudja-e

A nem kíván történelmi pontra egyedülálló lépés sorozattal érkeztünk meg.

A szembeforduló hüvelykujj vezetett volna minket a halálhoz? Vagy, hogy lemásztunk a fáról? Esetleg a tűz feltalálása? Vagy talán a stabil, hűvös hőmérséklet, miután a Föld kijött az utolsó jégkorszakból és megajándékozott minket az egyedül álló lehetőséggel, hogy gabonát termeljünk, tároljuk és szétosszuk megfelelő mértékben (vagyis, hogy a civilizáció kinőhessen)? Az ipari forradalom, vagy az atom meghódítása lett volna? Esetleg az összes együttvéve?

Nem tudom!

Nem hiszem, hogy valaha is biztosan meg tudjuk. Mégis itt vagyunk az emberi történelem legkiváltságosabb pillanatában, ami egyben (talán nem) egyúttal az emberi történelem végét is jelenti. Hamarosan a kihalás következik.

Bizonyára tudsz az észak-dél választó vonalról a globális ügyekkel kapcsolatban. Szerinted a hibáztatást egyformán kellene felosztani?

Ahhoz semmi kétség nem fér, hogy az Észak több fossziliát éget el, mint a Dél. Ez azt jelentené, hogy Északon mindenki egyformán hibás?

Semmi kétség, hogy az Egyesült Államok vezeti a sort az elkerülhetetlen halálunk felé. Azt jelentené ez, hogy az Egyesült Államokban mindenki egyformán hibás?

Az ember meggondolatlanul szokott vádaskodni.

Nem hiszem, hogy ezzel túl sokra megyünk. Nincs időnk igazságot tenni a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozással kapcsolatban.

Ha ezt az elképzelést behelyezzük a társadalomba, mondható, hogy a nagyvállalatok és a plebsz egyformán hibáztatható?

Még egyszer, semmi kétség, hogy néhány ember „bűnösebb”, mint a többi a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozással kapcsolatban. Ezek sokkal előbb tudtak, mint legtöbbünk a kollektív tevékenységünk következményeiről.

Az ember gyorsan kiosztja a bűn elkövetését.

Nem hiszem, hogy sokra megyünk vele. Nincs idő az igazság megkeresésére a hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozással kapcsolatban azon rövid idő alatt, ami még hátra van.

Volt-e olyan időpont a lényeg megismerését követően, amikor még visszafordítható lett volna ez a vágtatás a szerencsétlenség felé.

Feltételezésem szerint a hamarosan bekövetkező emberi kihaláshoz vezető, hirtelen bekövetkező, visszafordíthatatlan klímaváltozást garantálta az elmúlt három évtizedre jellemző, egyre nagyobb méretű fosszilia égetés.

Vagy talán az volt rá garancia, amikor az Ember befogta az atomot, esetleg amikor az ipari forradalom beindult. Esetleg, amikor az első civilizáció beindult.

Ezek akkor mind jó ötletnek tűntek.

Úgy gondolod, hogy mindent megtettél, hogy megmentsd a Földet?

Feltétlenül!

Évtizedeken keresztül szorgalmasan dolgoztam, az olyan akadályok ellenére, amik minden más, általam ismert embert leállított volna. Lemondtam pénzről, időről, és kapcsolatokról.

Feltételezem, hogy nehezen találnál olyat, aki többet tett volna mint én a teljes igazságért folytatott harcban a bizonyítékokra támaszkodva. Hogy ez mibe került nekem? Minden elveszítettem, kivéve a becsületemet.

Minden úgy megy előre, ahogy azt te látod. Van valami, ami elhiteti velünk, hogy létezik „intelligens tervező” aki teremtett?

Az intelligens tervezésre nincs semmi bizonyíték. Ha van teremtő, akkor a teremtményében rettenetesen csalódhat.

Mi a személyes véleményed istennel, vallásokkal, stb. kapcsolatban?

Tudós vagyok,

Racionálisan gondolkodom.

Munkám során agnosztikus vagyok. Magánéletemben – filozófiai berendezkedésemből kifolyólag – naponta változom közömbös agnosztikustól a harcias isten ellenségig.

Általában 5 százalék esély van arra, hogy egy elképzelés nem állja meg a helyét: elképzelhető, hogy nincs igazad?

Feltételezem, hogy a bizonyítékok, amikre támaszkodom, rendkívül konzervatívok, mert így készültek.

Ha ezek nem felelnek meg a valóságnak, akkor valószínűleg olyan irányba térnek el a valóságtól, amiből további létezésünk nem húzna hasznot.

Mi kellene ahhoz, hogy „bizonyítsa” elképzelésed hibás, a világvége kivételével?

A két paradoxon és a hatodik kihalás visszafordulása.

Aki kíváncsi, hogy tud hozzájutni az elképzeléseidhez? Van-e honlapos? Van-e megfelelő könyv, cikk? Más forrás?

Munkámhoz szabadon hozzá lehet férni guymcpherson.com.

Munkásságom eredménye számtalan forrásból táplálkozik, elsősorban ellenőrzött folyóiratokból. Mint egy hírneves egyetem nyugalmazott professzora hozzáférhetek egy olyan könyvtárhoz, ami teli van online publikációkkal. Lehetőségem van (és élek vele) olyan prímér irodalomhoz hozzáférni, amit viszonylag kevesen olvashatnak.

Egyszer azt mondtad, hogy nem lesz gyereked a bizonytalan jövő miatt. Ez a döntés nem traumatizált?

Különösképpen nem.

Késő tinédzser koromban racionális, radikális voltam miután kezembe került a „Növekedés határai” és befejeztem a biológiai szakot.

Könnyen beláthattam a folyamatosan fenntartott exponenciális populáció növekedés valószínű következményeit.

A szenvedés már elindult.

A felgyorsításának nem láttam értelmét.

Mit javasolsz az átlagembernek, készüljön fel a végsőre, amennyiben igazad van?

Nem ismerek átlagembereket. Csak különleges embereket ismerek.

Fogadd el a teljes igazságot a hamarosan bekövetkező kihalással kapcsolatban. Senki se ússza meg, senki se marad életben, ami vonatkozik mind az egyénekre, mind pedig a fajra.

Maradj nyugodt: Semmi sincs leszabályozva. Kivétel az általad ismert emberek képeznek. Mond el a teljes igazságot. Kezeld az embereket, beleértve önmagadat is méltósággal és tisztelettel.

Keresd a tökélyt. Bár ez kevés külső jutalommal jár, szégyenkezés nélkül nézhetsz a tükörbe.

Mit javasolt azoknak, akik megszabják az irányvonalat ezzel a témával kapcsolatban (hogy az állampolgárok kevesebbet szenvedjenek)?

Mondják el a teljes igazságot.

Adják meg az embereknek a tiszteletet és a kellő méltóságot.

A legjobbat várd el az emberektől.

Jutalmazd őket, ha teljesítenek.

Mi a végső üzeneted az emberiségnek?

Majd minden nap tanácsot kérnek tőlem, hogyan éljenek. Javaslom a teljes életet. Éljenek kitűzött céllal. Éljenek gyorsan úgy, hogy gondolnak a halálra. Javaslom, törekedjenek a kiválóságra. Javaslom, hogy keressék a szerelmet. Nem csoda, hogy engem a korosztályom tudósai gyakran kigúnyolnak, csúfolódnak velem, elutasítanak és kiközösítenek. Tekintve, hogy az életed hátralévő része igen rövid, csakúgy, mint az enyém, még hangosabban javaslom a fent felsoroltakat. Annál is teljesebb mértékben, amit el tudsz képzelni, kultúránk korlátozásainak határágig, sőt azon túl.

Neked, nekem, nekünk, itt és most.

Élj nagyvonalúan. Légy önmagad, és bátrabb, mint bármikor voltál. Élj úgy, mintha haldokolnál. Mert haldoklasz.

Semmi bűntudat.

Valamennyien fogságba születtünk. Nincs bűnbak. Nincs szégyen.

A kihalás szélén csak a szeretet marad meg.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

118 gondolat erről: „(4182) McPherson

 1. Ez a MekkFerszon egyszer már besült a jósolgatásával, nade majd most, majd most igaza lesz a nagy prófétának. Mindmeghalunk.

  Már holnap, de majd csak holnap.

  Előbb-utóbb igaza lesz. 🙂

 2. Azért vannak a szerzőnek komoly tévedései a korábbi kipusztulások kapcsán.
  Azt írta, hogy a kipusztulásoknál mindig újra kellett indulni az evolúciónak az alsóbbrendű fajokból.
  A valóságban ez egyáltalán nem így volt, a kipusztulások után is mindig megmaradtak a rendszertanilag legmagasabb szervezettségű fajok képviselői is.
  A Perm végi kihalásnál már voltak bőven hüllők is, amelyeknek igaz, kihalt igen nagy hányada, de voltak túlélő fajok is, amelyek a később kialakuló fajok ősei lettek.
  Szóval a kihalások soha nem állították vissza az evolúció óráját, legfeljebb egy időre megtorpantották.
  Most sem fog kipusztulni az emlősvilág, lesz honnan folytatódjon útjuk…

 3. Felsült, nem is egyszer, nem lehet készpénznek venni az állításait.
  Az irányvonal helyes, de a jóslatai olyanok mint a magyar Országos Meteorológiai Szolgálat 1 napos előrejelzései. Egyszerűen megbízhatatlanok. 🙂
  Aki jóslásokat akar olvasgatni, annak ajánlom Nostrodamust, a Teknyőkaparót, vagy a nyirkai jóslat sámánjait. Több igazságuk lesz a végkifejletben, mint gondolnánk!

  hubab:
  Igaz, sosam pusztult el az összes fejlettebb faj, de jelentősen visszaszorult életterük, s tény, hogy minden túlélő faj később evolúciós zsákutcába került. Ez igaz az ízeltlábúakra és a hüllőkre is, hogy csak a két legnagyobb túlélő csoportot említsük.

 4. Most is felsül McPherson Úr, mivel a „tehetlenség” szót úgy tűnk bem ismeri. Gyorsan nem zajlik semmi egy ekkora rendszerben. Persze, kivéve ha egy meteorit elpusztít minket.

 5. Szépen összefoglalt írás, ami egy félelmetes jövőképet fest le.

 6. 4. Minato
  Ha egy -lassú- neutron ütközik az U-235 magjának, … lassú neutron
  Elképesztő új felvételeken a -közeli- galaxisok, … közeli galaxisok
  Kontextus.
  Ha 2026 lesz a végünk kezdete és 10-30 évig tarta az agóniánk, akkor az emberi élet megszünés sebességének érzékeltetésére a villámgyors jelző is kevés.

  Az lesz egy billenőpont a társadalmi rendünk számára, mikor már kritikus tömeg ismeri fel, hogy nincs tovább.

  Akik átverésnek tartják a felmelegedésről szóló anyagokat, igazuk lehet.
  A svájciak átverésből takargatják lepedőkkel a gleccsereiket, ez már bizonyított. A ponyvakészítő lobbi áll a háttérben. De negyvenezer éves gleccserek is csak azért olvadnak, mert a szárazföldek délebbre vándorolnak.
  A mérsékelt éghajlaton megjelenő délről származó kártevőket pedig repülgépekről szórják le. Ezt a kártevőírtókat gyártók csinálják.

  De komolyan, mikor Arany a „tikkadt szöcskenyáj”-akról ír, akkor a 30 C° feletti hőmérséklet olyan ritka volt, mint most a 35 C° feletti. Lehet, Arany is a háttérhatalom embere volt.
  A háttérhatalom több ezer évig építgetett csúfos kudarca, ha kihal alóluk a szolga had.

 7. Kedves hozzászólók!
  McPherson nem klíma kutató. Egyetlen saját állítása sincs. Hozott anyagból dolgozik. Amikor téved, akkor más tévedése derül ki általa. És mért tévednek mások? Azért mert közigényt elégítenek ki, az emberek kíváncsiak a jövőre, ami nehezen jósolható meg. Az irány látható, az időpont nem mondható meg bizonyosan. A 2026-os berobbanás nem bizonyosság, csak nagy valószínűséggel bekövetkezhető lehetőség. — Tény viszont az, hogy a hőmegfutásnak vannak egyértelmű előjelei. Ezeket nem figyelembe venni hülyeség.

 8. 8. Tibor bá’

  Tökéletesen egyetértek ezúttal!

 9. 3 Horváth Csongor
  „tény, hogy minden túlélő faj később evolúciós zsákutcába került”
  Ez azért így önellentmondás, hiszen ma is élnek az akkor túlélt fajok leszármazottjai, vagy úgy is fogalmazhatok, hogy az összes ma élő faj a kihalásokat túlélő fajok leszármazottai, ezt nehéz cáfolni… 🙂
  Esetleg úgy igaz lehet, hogy a túlélt fajoknak alkalmazkodni kellett az új körülményekhez, tehát új fajokká fejlődtek, míg az eredeti forma, ami túlélt, az később kihalt, de ez egyébként is az evolúció normális menete tömegkihalás nélkül is…

 10. 3 Csongor, ezt kifejtenéd, kérlek, hogy az ízeltlábúak és a hüllők evolúciós zsákutcába kerültek? Próbálom értelmezni, de számomra nem vág egybe azzal, amit tudok az életvilágról. Nekem úgy tűnik, hogy az ízeltlábúak és a hüllők hatalmas fajgazdagsággal lakják be a bolygót, különféle szerepeket betöltve, és sokuk kifejezetten alkalmazkodókész, és kihasználja a változások adta új lehetőségeket.

 11. 3 – & 11:
  Őszintén. Ha mi kihalunk, nem mindegy mit fog tenni az evolúció? Nehogy már aggódjak a földi élet miatt. Aggódjon az, aki hisz a teremtő istenben.

 12. Az a probléma hogy azt állítja a fazon, hogy 2026-ra kihalunk pont.
  Ez egy annyira gyors dolog ami tényleg csak meteorral jöhet össze.

  A hőmegfutás sem úgy néz ki hogy hopp elnino azt +5 fok.
  Eddig kb száz év alatt emelkedtünk 1,2 fokot az évi 0,01 fok nyilván ha exponenciálisan nézzük akkor az lehet akár évi 0,03 is mostanában.
  Ez ha „megfut” akkor lesz mondjuk évi 0,1 fok, ami 10 év alatt egy egész fok lesz. Remélem érzékelhető hogy ez már extrém gyorsulás lenne.

  Ha lenne egy 5 fokos melegedés ripproppsz akkor se fogom fel hogy hogyan lesz 50 fok a tagja tundra határon. Valaki tudja?

  Ergo szó nincs hőhalálról, de mindenféle egyéb gondok lesznek. Elsősorban kaja, víz, nyersanyag, energia szinteken.

 13. Egyes hozzászólók jelentős ismeret hiányról tanúskodnak.

  Az éghajlattudományban a billenőpont olyan kritikus küszöb, amelynek átlépése nagy és visszafordíthatatlan változásokhoz vezet az éghajlati rendszerben.
  Ha átlépjük a billeőpontokat, azok súlyos hatással lesznek az emberiségre.
  Az óriás jégtakarók, az óceáni áramlatok és a permafrost régiók már túljutottak a visszafordíthatatlan változáson.

 14. 8: Ha a 2026-os megfutás épp olyan biztos előrejelzés, mint a 2016-ra jégmentes Északi sark, akkor egy kicsit még van időnk szívbajt kapni…
  De valójában ez a fickó nem is azt állítja, hogy 2026-ban megkezdődik a kipusztulás, hanem hogy addigra nem lesz ember a Földön. Hát bocs, de ezt baromságnak gondolom… Ehhez már most látványos tempóban kéne fogyjon a népesség, jelentős területek élhetetlenné válása mellett. Vagy mind a 8 millárd ember egy éven belül hal majd meg?
  Skandináviában, Szibériában, Kanadában, Alaszkában, Patagóniában se marad élő ember 2026-ra? Egyelőre még a meleg égövön se látszik az emberiség kipusztulása a melegedés miatt, India épp most vált a legnépesebb országgá.

 15. 15:

  Levezethetné esetleg valaki a lózungok dobálása helyett hogy szerinte mi és hogyan fog történni.

  A 18 fok lehet tőlem 50 is, az már ugyanúgy indiferens mint az hogy mi lesz az emberi faj után.

  De az addig vezető út az első 2-3-5-8-10 fokkal a nem mindegy.

 16. 14:
  A billenő pont nem ad plusz hőt a rendszerhez, csak annyit tesz hogy a folyamat irrevezibilissé válik, illetve extrém ellenhatás kéne hogy megváltozzon az irány.

  Ráadásul írod is hogy azon már túl vagyunk.

 17. Ezt is írja.

  „következtetésre jutottam, hogy a Homo sapiens utolsó tagja 2030-ra meghal”

 18. 16. Avatar

  Teljesen jó észrevétel.
  Írtam én is korábban, hogy a sarkkör közeli területek akkor sem fognak extrém módon felmelegedni, ha a többi helyen +50 fok felett lesz a hőfok. Ti. a földbolygó mozgása okán a sark közeli részek továbbra is 6 hónap világosság és 6 hónap sötétség periódusában fognak létezni, ami azt jelenti, hogy még a nyári időszakban sem lesznek képesek a nagyrészt rézsűn eső napsugarak felmelegíteni az ottani klímát. Nem beszélve a teljes sötétség időszakáról, amikor -50 C° feletti hideg van/lesz. Ez a sötét időszak, önmagában is azt eredményezi, hogy a tundrai területek legrosszabb esetben is mérséklet égövi jellegűek lesznek (akkor, amikor mindenhol máshol pusztító forróság lesz), sőt a sarki napos időszakban sem futnak feljebb, mint jelen esetben a mediterán vidékeken.
  Ezzel csak azt akartam szemléltetni, hogy lesznek jó nagy területek, ahol elviselhető lesz a klíma, és ahol – ha nem is 8 milliárd ember – de több száz millió túl tud élni egy nagy felmelegedést.

 19. Elég hiteltelen, hogy biológusként ilyen marhaságokat ír, hogy a nagy kihalásokban eltűnik a többsejtű élet. Ezek után nem csoda, hogy amikor a nem-szakterület pszichológiába kontárkodik, ott megfejeli azzal, hogy a remény megbénít. Pont ellenkezőleg, remélytelenség bénító.

  Sok részletben igaza van, de összességében mégis nagy tévedései vannak.

  Biológusként tisztában lehetne vele, hogy az élőhelyek összeomlása nem egyenértékű azzal, hogy minden többsejtű élet kipusztul, hanem ehelyett új élőközösségek jönnek létre, megváltozott fajösszetétellel. Nyilván több nagyságrenddel kevesebb fajjal, mint korábban, de ez nem jelenti a többsejtű élet eltűnését.

  Akik megmaradnak, azok jellemzően a generalisták, amik közé az ember is tartozik.

  Szerintem ezek miatt a tudománytalanságok miatt közösítették ki, nem amiatt, hogy kimondja a tabukat.

 20. 21 Ábel
  Így van, az eddigi összes kihalási hullámot túlélték az addig létezett nagy állatcsaládok, a férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, halak, kétéltűek, hüllők, madarak és emlősök, akárhány faj is kipusztult közülük, mindig volt, ami tovább vitte a stafétát…
  Egyetlen lépcsőt sem ugrott vissza közben az evolúció.

 21. 23 Dehogy pénzkidobás! Ők így élnek teljes életet!

  „Élj nagyvonalúan. Légy önmagad, és bátrabb, mint bármikor voltál. Élj úgy, mintha haldokolnál. Mert haldoklasz.

  Semmi bűntudat.

  Valamennyien fogságba születtünk. Nincs bűnbak. Nincs szégyen.

  A kihalás szélén csak a szeretet marad meg.”

  A szeretet atomtengeralattjárója…

 22. 18 – D:
  „A billenő pont nem ad plusz hőt a rendszerhez, ” Már hogyne adna. A jégmező eltűnése a korábban visszavert fényt elnyeli. Az pedig plusz hőt jelent. A permafroszt elolvadása több metánt jelent a légkörben, ami több hő visszatartását eredményezi. stb.

 23. 12 „Őszintén. Ha mi kihalunk, nem mindegy mit fog tenni az evolúció? Nehogy már aggódjak a földi élet miatt. Aggódjon az, aki hisz a teremtő istenben.” – Ellenkezőleg: aki hisz a Teremtő Istenben, annak nincs min aggódni. Az istenszeretőknek minden a javukra válik.

  De szerintem nem kell ahhoz hinni, hogy az ember megnyugvást találjon abban, hogy ha én magam meg is halok egyszer, megmaradnak olyan dolgok, amiket szeretek. A legjobb, ha az utódaim megmaradására számíthatok, de ha ez elmarad, még mindig maradnak mások. Más emberek, emberi értékek, tájak, szépségek, állatok, növények.

  Ha a civilizáció összeomlik is, hátha lesznek túlélők, akik a legértékesebb darabjaiból továbbvihetnek valamit? Ha ember esetleg nem is élné túl, hátha lesznek cuki állatok, akik majd az új életközösségekben akár jobban meg is találják a helyüket, és hosszú idő múlva majd valami szépet hoznak létre? Akár hangyák egy új civilizációt?

  Szerintem nem elvetemült vagy elrugaszkodott ilyen gondolatokban vigasztalást találni.

 24. 21, 22:
  Az ember nagyon is specialista faj lenne, ha a technológia és az eszközhasználat nem állna rendelkezésére. Őseink többször is a kipusztulás szélére sodródtak. A mai kozmopolita jelenlétre csak a technikai civilizáció segítségével vagyunk képesek!
  Pontosan emiatt, rendkívül kíváncsi lennék, egy megfutás esetén egyáltalán hogyan jutnának el a kedves túlélők a megfelelő „túlélési” földrajzi pontokra, ill. ott hogyan oldanák meg a létfenntartásukat és az élelmezésüket? A majd beszántjuk Szibériát sem fog sokáig működni!

  A kaszkád folyamatok olyan gyors hőmérsékleti kilengések produkálására is képesek lehetnek, ami ténylegesen 5-6 C emelkedést is jelenthet lokálisan! Azt, hogy pontosan hol jelentkezik ez, nem lehet előre tudni. Először nyilván India, a szubtrópusi öv lakossága kerülne veszélybe, elúsznak a csendes-óceáni szigetek, megindul a még erőteljesebb migráció, aztán sorra jönnek a mérsékelt égövi anomáliák is, egyre többször, s egyre durvábban. Akkor majd Dumburnyák is elcsodálkozik, hogyan lehetséges, hogy az eddigi max. 40C nyári hőhullám után most pl. 48C hőhullám sújt le, ráadásul nem pár napig, hanem mondjuk 2 héten át. De az anomáliák sorába beleilleszthető egy nyári havazás is, amire ma simán azt mondanánk, hogy kizárt dolog…
  S mindez egy energiaválsággal küzdő, egyre ostobább és semmirekellőbb társadalomban, ahonnan elmenekülni is éppoly nehéz lesz, mint túléni!
  Szóval lehetne menni ideig-óráig jobb helyekre, de nem lesz miért és legfőképpen nem lesz mivel.

  Az evolúciós zsákutca fogalma valóban mesterkélt. De azért abban egyezzünk már meg fiúk, hogy amennyiben az emberi fajt sikeresnek tekinthetjük, s a mai élővilág csúcsára helyezzük, akkor a fejlődésben a hüllőket és a rovarokat egy csöppet lehagytuk. Szóval hiába a legnépesebb csoport a baktériumoké, s igen számos faj tartozik az ízeltlábúakhoz is kiváló alkalmazkodási mutatókkal, s valóban túléltek a hüllők közül is néhányan, ill. egy részük tényleg átalakult madárrá, sőt emlőssé, de ennek ellenére nem ezeket a fajokat tartjuk az evolúció csúcsának. S nem csak emberi értelmünk kifejlődésére tekintettel, hanem a testfelépítés és a testműködés biológiai komplexitása, ill. fejlettsége miatt is, hiszen egy anyaméhben könnyebb a fejlődő utódot megvédeni, mintsem egy tojásban a fészekben hagyni, még akkor is, ha nevezetesen már meszes héjú krokodiltojásban gondolkodunk! Ha lesz még ennél is komplexebb, védettebb biológiai stratégia egyszer, az biztosan nem egy hüllőben, de nem is egy emlős állatban fog kifejlődni, hanem olyasvalami lesz, amihez ugyanúgy lesz közünk, de kb. annyi, mint a jelenlegi hüllő és ízeltlábú rokonságunk a fentiek alapján. Egyébként ennek a témának nincs köze most a felvetett kérdéskörhöz, mert az élővilág új alkalmazkodási stratégiája csak akkor bontakozhat ki, ha a környezeti tényezők jelentős megváltozása azt kikényszeríti, egy jelenleg nem ismert környezeti állapot alapján.

 25. 26:

  Akkor most már túl vagyunk a billenő pontokon vagy sem?

  Se a permafroszt nem olvadt még fel, sem az artic nem lett még jégmentes.

 26. 26: Tiborbá:
  Vajon akik ilyen állításokat írnak le óriási magabiztossággal, van fogalmuk arról, mekkora energiamennyiséget közöl óráról – órára a Nap a Földdel és ebből az energiamennyiségből mi alapján és mekkora egységek kerülnek be a bolygónk környezeti rendszerébe, ill. ökológiai körfolyamataiba? Vajon tanult valaha is biológiát, fizikát, kémiát? 🙁

 27. Az emberiség nem hal ki.

  Ennyitől nem.

  Egy hatalmas supernova vagy szupervulkán, az talán képes lenne.

  Ja meg persze atomháború… ha fel akarják gyorsítani a kihalást.

  (Ezért is szükséges a Mars kolonizálása, önfenntartó módon.)

  A technologia megvédi az emberiséget.
  Persze közel sem 8 milliárd egyedet!

  Szóval lesz nagy baj. De nem az „emberiség”, hanem sok milliárd egyed számára.

  /off:

  Ettől én ez EU helyében nagyon erős határőrizeti hadsereget fejlesztenék fel, komoly technologiával és magas kerítésekkel, falakkal körbe.
  Mert az élhetetlen területekről (valamint étel és vízhiányos területekről) valóban sok-sok területről akár tíz-száz milliók indulhatnak el, azt meg képtelenség befogadni

 28. 31:

  Tisztességesebb lenne ha érvelnél, ha már úgyis tájékoztatni szeretnél.

  Csak hogy ellenpólust mondjak:
  Stumpf-Bíró Balázs összeomlás kutató arról beszél a betyárosvilág podcast sorozatában hogy nem várható semmilyen extrém katasztrófa, és pont ez a baj, mert ha lenne ilyen akkor az emberiség végre észbekaphatna. A folyamatosan romló feltételekhez pedig hozzászokunk mint a halászok akik 100 év alatt kipusztítottak pár fajt.
  Viszont az egyes halász generációk nem érzékeltek nagy gondot, igaz ugyan hogy csökkent a halállomány de azt megszokták.

  Ne már mindig McPerson előtt essünk hasra úgy hogy az északi sark jege még most sem olvadt el és lehet 2026-ig se fog.

  30:
  Te is megpróbálhatod, a kis alázós beszólásaid helyett.

 29. 33: Dumburnyák:
  Tudod Te, kikből lettek a „klímaszakértők”, „összeomlás kutatók”, meg hasonló titulusokat önként magukra aggató megmondó emberek? És sejted, hogy mi a valódi céljuk? Nos én erről is tudnék mesélni, mert aktív kortársként tevékenykedtem mellettük, s a legtöbbjüket személyesen is ismerem. Tisztában vagyok vele, hogyan jöttek létre a zöld forradalomra felesküdt politikusok vezetésével a legkiválóbb EU kifizetőhelyek, miként sikerült elképesztően jövedelmező, a világ sorsát azonban tovább rontó cégeket alapítani és működtetni, s mindezt úgy, hogy közben atyaúristenné váltak, akiket valójában a kezdetek kezdetén is csak a pénzrugó hajtott, de az megállíthatatlanul.

  S akkor jön valaki a tudatlanságával, megkapja a magyarázatot, de neki az nem jó, nem elég, hiszen tájékozódott, s az aktuális konteós oldal mindig biztosabb forrás számára, a tudomány hamis, csak rosszat akaró, megtévesztő forrássá silányul. Aztán én vagyok az alázós… Pfff! Csinálj, amit akarsz, higgy, amit akarsz, de biztos lehetsz abban, hogy a Tiborbá féle nagy tudású emberek leírnak (akkor is, ha szépen az arcodba mosolyognak közben)!

  Ellenpólus?! 🙂
  Fizika, kémia, biológia! Ezek legyenek az ellenpólusaid!!
  S igen, aki McPerson előtt hasra esik, az sem normális…

  Tiborbá blogjával az a „baj”, hogy nagyon előre betolja a jövő várható következményeit, nem 1-2 évre előre, hanem 20 évre előre figyelmeztet. S miközben telik – múlik az idő, az egyszeri olvasó ezt farkaskiáltásként éli meg, s mire tényleg jön a farkas (mondhatnánk, hogy végre megérkezik), már senki sem emlékszik arra, hogy miből is lett az a farkas, hiszen akkor már semmit sem számít, mert nyakunkon a következő, még nagyobb farkas. Pedig a farkasokat mi hozzuk létre (vagy nagyképűen odavághatnám, hogy ti hozzátok létre), a hülyébbnél – hülyébb konteókkal, a tudományos tények mellőzésével, a XXI.század ostoba szemléletével és digitális, megtévesztő hírforrásainak felhasználásával…

 30. 33 Dumburnyák
  Azért az az állításod, hogy a billenőpont nem tesz több energiát a rendszerbe, jogosan vált ki felzúdulást, mikor erről szól minden…
  Hogy ne tenne, mikor egyrészt a földre jutó energia egyre kisebb része sugárzódik ki a világűrbe, részben a jeges havas fényvisszaverő felületek lecsökkenésével, másrészt a légkör is kevesebb hőt sugároz ki a magasabb CO2 tartalom miatt.
  Arról nem is szólva, hogy a hőmérséklet emelkedésével egyre több folyamat indul be, ami még jobban növeli a CO2 és metán arányát a légkörben, ami egyre jobban gyorsítja a felmelegedést…
  Hogy nem lehet ezt felfogni?

 31. A billenőponton túl vagyunk. A megfutásban épp MOST benne vagyunk. Épp most. Ilyen „belülről” szemlélve: nagy a rendszer, a tehetetlensége miatt lassan melegszik, egyre több időjárási anomáliával, egyre melegebb évekkel. Évről évre. Ha eltűnne az ember, akkor is megtörténne a felmelegedés, leállítani nem lehet.

 32. 35:

  Billenőpont az a pozitív visszacsatolás?
  Én nem tudom.

  A billenőpont tudtommal az a pont ahol a rendszerbe tett plusz energia nélkül már egy másik egyensúlyi helyzetbe tart a rendszer.

  Vagy ti más definíció szerint gondolkodtok?

  Akkor nosza írjátok már le hogy ti hogy gondoljátok!

  Negatív visszacsazolások nem is léteznek csak a pozitívak? Vagy az elegendő nagyvonalúan elhanyagolni?
  Pl minél melegebb egy test ( bolygó) annál több az űrbe kisugárzott hő is.
  Ez sem igaz?

  Aki nem fogadja el a konteótokat az csak ütődött lehet? ?

 33. 34:

  Drága szívem! ?

  Most ez a poszt pont arról szól hogy 2026-ra kihal az emberiség. Az 3 év múlva van mert 2023-at írunk.

  Minek neked a kémia, fizika ha a matek se megy?

  Mindez a 2026 úgy, hogy még az északi sark jege se fog addigra elolvasni.
  Azaz annak pufferhatása, hőelnyelése mai napig aktív.

  Beszélgessünk már arról ami szerinted valós tény az azonnali kihalás mellett. Ha már ennyire tudod a fizikát, kémiát állítólag (matekot most hagyjuk ?).

  Tibor bá előtt se kéne ennyire hasra esni. 2012 óta megszámolni se tudom hányszor nem jött be amit közzétett.
  Mindezek mellett nagyon is iránymutató amiket megoszt, csak mindig a véglet.

 34. Ma éjjel nálam befagyott az esővizes hordóban a víz – nem sokkal messzebb BP-től, mint a bloggazda…

 35. 38:
  „Aki nem fogadja el a konteótokat az csak ütődött lehet? ?”
  – „Nomen est Omen” = Dumburnyák
  Ennyire hülye nem lehet valaki! És milyen büszke is rá…
  🙂

 36. McP:

  „megjósoltam a Homo sapiens 2026-ra történő kihalását.”

  „azt jósoltam meg, hogy nem lesz ember a Földön 2026-ra..”

  „Fajunk 2025 előtt el fogja veszíteni globális életterét..”

  Futóbolond.
  Az is, aki elhiszi.

 37. Egymás fikázása helyet inkább külön kellene választani a jelen nyugati civilizációnk összeomlásából adódó kihalási hullámot és az emberi faj biológiai értelemben vett kihalását.
  Az előbbi bármikor bekövetkezhet (akár néhány éven belül), míg az utóbbinak jelen tudásunk szerint kicsit hosszabb lehet a kifutása, és a végkifejletet illetően sincs konszenzus.

  A másik, hogy aki felvállal bármilyen időpontot egy ennyire komplex rendszerben az jóslásokba bocsátkozik.

 38. Egyébként szép és igazi (amolyan gyerekkorban tapasztalt) tavaszunk van. Utoljára a 2021-es tavasz volt hasonló, akkor májusban még elő kellett venni a melegebb kabátot. Az az év nyara, pedig kifejezetten kellemes volt. Erre tekintettel remélem, hogy az idei, teljes mértékben normális tavasz azt jelzi, hogy szélsőségektől menetes nyarunk lesz. 2017 nyarát leszámítva (amikor is négy, hét napot meghaladó hőségriadó volt), illetve a tavalyi aszályosat, az eltelt hat nyárból négy kifejezetten hűvös volt. Kíváncsian várom, hogy mit hoz az idei nyár. Elvileg – az el nino miatt – nagyon meleg kellene legyen. Ha nem így lesz és jövőre sem lesz extrém meleg, akkor újra kell gombolni a kabátot, azaz a klímamegfutás elméletét.

 39. Tibor bá?
  4O.Horváth Csongor hozzászólása nem személyeskedés? Nem zavar?

 40. 41 – szokja:
  Értelmezés kérdése: „Fajunk 2025 előtt el fogja veszíteni globális életterét..” Már elveszítettük, csak még nem haltunk ki, de ki fogunk, mert az életterünk megszűnése folyamatban van.
  Ha Spanyolországban áprilisban 40°C van, akkor július végén könnyen lehet 55°C, ami biztos halál légkondi nélkül. És ha 2023-ban 55°C, akkor 2024-ben könnyen lehet 60°C. És ami 2023-ban lehetséges Spanyolországban az egy évvel később lehet nálunk, stb.

 41. 45 – L.S.
  Ha valaki orbitális hülyeséget ír be, és a figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, ahelyett, hogy tanulna. Nos az mindenkinél kiveri a biztosítékot.

 42. 28 Köszi a kifejtést!

  Na persze, a technológia meg az eszközhasználat! Na de mért is kellene ezeket elhagynunk? A jövő emberének tán nem lesz keze?
  Felhívnám a figyelmet az eszkimókra és a bushmanokra: mint egy skála két végpontjára, akik a lehető legzordabb körülmények között is képesek voltak a helyben fellelhető, kézzel megmunkálható anyagokból olyan eszközhasználatot és technológiát fejleszteni, amivel vígan eléltek.
  Ha leáll a chipgyártás, akkor majd visszalépünk arra a szintre, amire szükséges. A szemétből lesz alapanyag bőven.

  A migrációval valóban gond lesz, de nyolcmilliárdból van hova válogatni, ha nem is igen mozdulna senki sehova, már most mindenütt élnek emberek, akármelyik terület lenne is a nyerő, lesz aki már ott van, és túlélhet.

  „De azért abban egyezzünk már meg fiúk, hogy amennyiben az emberi fajt sikeresnek tekinthetjük, s a mai élővilág csúcsára helyezzük, akkor a fejlődésben a hüllőket és a rovarokat egy csöppet lehagytuk.” – Ne haragudj, de én ezt a „csúcsot”, meg hogy „lehagytuk”, nem tudom értelmezni. Mi pont intelligensebbek lettünk mint a többi, hát kineveztük az intelligenciát értékmérőnek – de hát nem totál önkényes ez?
  Még ha biblikus alapon mondanád, érteném, de ha jól tudom, Te agnosztikus, tudományos alapokon állsz, nem? Akkor meg egy objektív mérce marad: a túlélésre való fittség.

 43. Csak egy felvetés.
  Tegyük fel igaza van McPhersonnak abban, hogy 2026-ig a billenőpontok átlépése miatt annyira drasztikus klímaviszonyok lesznek ami megbontja a jelenlegi társadalmi rendet, hogy az államok és nagyvállalatok nem tudják szerepüket betölteni.
  Hagyjuk figyelmen kívül egy atom világháború okozta következményeket. Van 438 atomerőmű a világon, ami gazdátlanul marad. A társadalmi rend felbomlásakor a káosz kellős közepén, mikor a család számára a biztonság és élelem megszerzése napi kihívást jelent, valószinűsítem, hogy az atomermű biztonságos leállítása sokadrangúvá válik.
  Légből kapva mondok egy számot, az emberre halálosan veszélyes kórokozókkal kisérletező laborból a világon van 500 létesítmény. A helyzet majdnem ugyan az, mint a gazdátlanul maradó atomerműveknél. Azértmajdnem, mert a felbomlóban lévő rend a megbomló elméket is kitermeli és szándékos kórokozó szabadon engedések történhetnek. Tudok a biztonsági protokolokról, de ez nem zár ki minden eshetőséget.

  Egy másik azonnal következmény a szervezett gyógyítás, gyógyszerek megszűnése.
  Erre mondhatja valaki, hogy ő sosem volt beteg azért ez nem érinti. Igen, de vérhasas, tüdgyulladásos emberekkel sem kellett napi szinten érintkeznie. A temetetlen halottak sem lesz egy életbiztosítás.

  Van egy rossz hírem azoknak, akik a felmelegedés miatt kiolvadó területben látják a túlélés reménysugarát.
  „A szibériai permafrosztban, vagyis az „örökfagy” területein rekedt vírusokat élesztett újjá egy nemzetközi kutatókból álló kutatócsoport.” Pestis, spanyolnátha, lépfene, feketehimlő a kiolvadó permafroszt hozadéka.

  Már írták, nem az a fő gond, hogy melegebb lesz, henem az ahogy Csongor írja, eshet akár nyáron is a hó.
  Egy sokadik megoldhatatlan probléma, hogy hiába visz valaki egy egy kultúrnövényt északabbra, kiszakítva az életközösségéből az életképtelen lesz. Talajt, bogarakat, vírust, gombát, méhet nem tud vinni.
  Egy tömeges tengeri hal pusztulását az okozta, hogy a felmelegedett vizekről északabbra úszott egy faj, amivel nem ment a zsákmányállata, ezért éhendöglöttek.

  Lehet, hogy életben maradna sok száz millió ember, ha a klíma megfutásának nem lenne egyéb következménye, mint hogy melegebb lett és ezért kevesebb a kaja.

  Ha a rendszerek egymást erősítve omlanak össze egyre halálosabbá téve a földet az ember számára, akkor 2030-ig bekövetkezhet az ember nem 100%-os kihalása.

 44. 50 Károly, ez már reálisabb gondolatmenet.

  A gazdátlanul maradó atomerőművek tényleg gondot okozhatnak. Nekem az ad reményt, hogy az ott dolgozók elég pontosan tisztában vannak a dolog kockázataival, és nem hiszem, hogy a család etetése kedvéért otthagynák az erőművet – pontosan tudják, hogy semmi értelme nem lenne a családot ma megetetni, ha holnap mind halottak. Az erőművi dolgozókat és családjukat muszáj etetni, és ezt szerintem még a katonák is tudják, akik egy összeomlás esetén átveszik a hatalmat – hisz náluk van fegyver.

  Aztán ha az erőmű leállt, akkor már „csak” a vízutánpótlásról kell gondoskodni. Örök időkig…

  A biolaborokkal egyszerűbb a helyzet, a dolgozók szintén mind tisztában vannak a dolgokkal, és tudják azt is, hogyan kell megsemmisíteni mindent, ha végképp bebasz a gebasz. Biztos vagyok benne, hogy minden laborban van autokláv, abba berakják, oszt jónapot. Ha nincs áram, egy kicsit bonyolultabb, de egy jól felfűtött kemence akkor is segíthet. Pszichopaták persze akadhatnak, de az összeomlás nélkül is előfordulhat.

 45. Klímaváltozás! A geológus professzor Ian Pilmer leveti a félelmet

  A legjobb választ az Αusztrál geológus és a Melbourne-i Egyetem emeritus professzora, Ian Pilmer adja, aki elmagyarázza, miért nincs klímaválság, és miért működik minden normálisan:
  „Nem szokatlan éghajlati időszakot élünk, hanem egy nagyon kedvező éghajlati időszakot. Valójában még mindig a jégkorszakban élünk. Ez a korszak a hideg időszakok – glaciális időszakok – és a meleg időszakok – interglaciális időszakok között ingadozik. Ezeknek az interglaciálisoknak egy (időszakában) járunk.
  Ezek közül az interglaciálisok közül, amelyeket az a nagy hőgömb kering az égen, amelyet Napnak nevezünk, és a gázainak a nyomaival semmi közük a saját klímánkhoz. Ez a Nap, és ha a Földünkkel távolabb kerülünk a Naptól akkor hidegebb lesz, és ha közelebb kerülünk a Naphoz, akkor melegebb lesz…”

  /https://www.el.gr/nea-taxh/me-tromokratia-xekina-to-kalokairi-st//

  Az angol nyelvű videóban több információt ad.

 46. 52 – Kis szépséghiba, hogy a legutóbb, 12 000 éve, amikor a jégolvadás miatt megemelkedett a tengerszint, az akkori globális civilizáció megsemmisült. Ennél kevesebbre, könnyebbre most sem számíthatunk.

 47. 50:

  Először is respect, hogy valaki végre hajlandó beszélgetni is a kinyilatkoztatások és a bólogatás helyett.

  A feltevés is necces, de fogadjuk el.
  A vírushelyzetet Ábel leírta nem is értek annyira hozzá. Pár gondolat:
  A jelen civilizációnk a táptalaja mindenféle fertőzés terjedésnek, ha az nincs mert összeomlott akkor lehet hogy x helyen kiirtja a népességet de nem tud továbbterjedni.

  Atomerőművek:
  A legtöbb atomerőmű úgy van megépítve hogy a reakció leáll ha bármi rendellenes történik. Azaz atomrobbanás nem tud lenni.
  Az nem vitás hogy ettől még leolvadhat, de az megint csak lokális szennyezést okoz leginkább az erőmű területén sokszor zárt kontainmenten belül.
  Szóval a felrobbannak az atomerőművrk és elszennyezik a világot eléggé bulváros, alap nélküli félelem.

  A szervezett gyógyitás hiánya nem vezet az emberiség kihalásához. Simán elég ha az akkori népesség mondjuk 30 éves koráig él, mert akkor már van egy- kettő-x 10 év körüli gyerek és a verkli mehet tovább.

  Ha netán összeomlik a civilizáció 2026-ban, akkor a túlélők simán elvegetálnak 20-30 évet is akár. Ha annyira lecsökken a népesség akkor már egymástól sem kell tartanunk.
  A homo sapiens létszáma egyszer már lecsökkent annyira hogy DNS elemzés alapján egy nőre visszavezethető az összes ma élő ember géntérképe.

  Mondanom sem kell pármillió embernek bőven lesz élettér +5 foknál is, mert ha sokszáz hektár jut egy emberre akkor az alsó dolgok összeszedése még vadászó-gyűjtögető életmóddal is megoldható.
  A hőhalál meg akkora bullshitt hogy azt most nem cáfolgatom újból.

 48. Lassú megfőléssel/összeomlással az a gond hogy még fájdalmasabb mint ha gyors lenne,PL ha globálisan kiesik az élelemtermés 30%-a ugye ez sokak szerint túlélhető az emberiségnek mert sok a tartlék és úgyis csak húst zabálunk.
  DE ha kiesik globálisan 30% akkor azt a világgazdaság nem biztos hogy békésen reagálja le.Pl a gabona árát a pánik miatt felnyomják a világtőzsdén 2-300%-ot plusz még hiány is lesz.
  Megszűnnek a munkahelyek és beindul a spirál.Elküldönek munkahelyről pl van 1 millió ft megtakarításod ami mondjuk a majdani 2-3000ft/kg kenyérár mellett 1-2-3 hónapig elég.Nézed az állláshirdetéseket de nem is lesz semmi és 1 állásra 500-an adják be
  a pályázatot.A pénzed elfogy 1-2 hónapon belül az extrém drága élelemre.(pl most vettem anikó sajtot 15-20 dkg 1700ft-> ez majd lesz 5-8000ft/20 dkg), állás nem lesz .Bedől minden, a vállaklozók tönkremennek aki eddig milliókat keresett semmi megrendelése nem lesz.
  És így megyünk lefelé évekig.Azt látjuk hogy a hullaszálíltók napi rendszerességgel mennek az éhenhalt emberekhez.
  Na ilyen szempontból egy gyors összeomlás sokkal jobb és élvezetesebb lenne.
  Egy darabig vagyoni alapon fog szelektálódni a dolog, nade ha összeomlik az ipari termelés akkor a managerek is repülnek a muticégektől , a jólmenő vállalkozóknak nem lesz megrendelés így a most jókeresetű vagyonos réteg is
  hamar le tud csúszni bevétel hiányában.Haha 😀
  Szóval gy 10-20 évig történő lassú lefelémenet csökkenő terméshozamokkal és lassan összeomló iparral az egyén számára rémálom.Inkább a gyors , hirtelen vég.

 49. 52 L.S.
  Az úr erősen érdekelt az ausztrál bányaiparban, ne csodáld, ha védi érdekeit…
  Egyébként is megállapítottuk, hogy a felmelegedés már megállíthatatlan, csak idő kérdése mikor fokozódik fel.
  Ha neki lenne igaza, akkor is katasztrófa vár az emberiségre, csak akkor nem a CO2 lenne a bűnbak, hanem természetes folyamatok, de a végeredmény akkor is a társadalmak összeomlása, ő sem tud gyógyszert ellene…

 50. 65 Bírom az őszinte stílusod, Andrew… meg se próbálsz úgy tenni, mintha nem az összeomlásnak drukkolnál.

 51. 37 Dumburnyák
  A billenőpont pont a pozitív visszacsatolások kritikus növekedésének a következménye, mert olyan folyamatokat indít be a földön, ami még durvább CO2 kibocsátást idéz elő, mint az eredeti emberi hatás, az csak mintegy begyújtja a kályhát.
  Mi ebben csak a gyutacs vagyunk…
  „Pl minél melegebb egy test ( bolygó) annál több az űrbe kisugárzott hő is.
  Ez sem igaz?”
  De igaz, de minél jobban szigetel a légkör, mint egy paplan, annál melegebbnek kell lenni alatta, hogy a paplan felszíne ki tudja sugározni ugyanazt a hőmennyiséget…

 52. 55:

  Pedig ez a scenárió az ami valószínűbb.

  A gyors összeomlást mindenki ki tudja vívni magának ha arra vágyik.

  Egyébként annyira nem vészes mint amennyire első olvasatra tűnik.
  Az éhenhalás réme egy olyan társadalomban ahol van/volt szociális háló és az emberek szolidárisak egymáshoz annyira nem tűnik reálisnak.
  Az egy tálka kaja összeszedése munkával sokáig lehetséges lesz.
  Aki nem képes dolgozni vagy deviáns (büszke, kivagyi, stb) az hamar változik vagy megszökik (meghal).

  Egyébként erről is beszélt Stumpf-Bíró Balázs valahogy úgy hogy a kapitalista rendszer működését elemezte.
  Amíg a rendszer tud növekedni addig az van amit ismerünk. Amikor a rendszer már nem tud növekedni akkor is hasznot gyárt majd mindenki azzal hogy lebont egy-egy nem létfontosságú rendszerrészt. Kis túlzással meleg vizet állítanak elő atomhulladékból, és mert van rajta profit ezért még az is lehet hogy ilyet is látni fogunk.

  A vagyoni alapú szelekciót nem úgy kell érteni hogy a jólmenők fognak minden megúszni ideig óráig, hanem úgy hogy a vagyon is át fog rendeződni (pénz elinflálódik, termelőeszközök egy része értéktelenné válik, más rész felértékelődik, stb), simán lesznek tulipánhagyma őrületek is (bitcoin).
  Magyarán aki alkalmazkodni tud az lesz vagyonilag is előnyben és persze tőke ehhez is feltétel, mert a semmiből nem lesz semmi a kapitalista világban.

 53. Biológus és biológiatanár blogtársakhoz lenne egy kérdésem: mekkora az a populációméret, ami alatt egy fajt veszélyeztetettnek szokás minősíteni? Feltételezem, hogy nem kizárólag a populáció méretén múlik, de ez azért biztosan lényeges faktor kell legyen. Úgyhogy gondolom, azért egy nagyságrend belőhető. 10 000-100 000 környékén?

 54. 58:

  Akkor máshogy mondom:

  Ha hirtelen 5 fokkal melegebb a test akkor a rajta lévő változatlan paplan alól is többet fog kisugározni.
  Azaz a hirtelen 5fokos test ezért hűlni fog, amíg be nem áll az adott paplan által determinált egyensúlyi állapotra

  Tehát a melegedés gyorsulhat, de annak tartósságához kell valami (paplan vastagodás, hőnyelő kimerülése, hőtárolóból hő felszabadulás, stb.).

  Ezért vitatkozom McP dolgaival, mert nem látszik hogy mi az oka a plusz hőnek ami hirtelen drasztikusan megjelenik szerinte Plusz ezek olyan lassú folyamatok amik nem évek alatt fognak beállni.

 55. 54. Dumburnyák
  Nem írtam, hogy felrobbannak. Inkább Fukushimai történet ismétlődésére gondolok, 438 atomermű lesz potenciális veszélyforrás.
  Ábelben nagy a bizalom. Az erőművek magukra hagyását egy folyamatként képzelhetjük el. A műszakváltáskor egyre kevesebb ember jelenik meg. Eljön a pillanat, hogy kevés és fáradt lesz a személyzet.

  A nagyon biztonságos laborokhoz. Van legalább 500 négyes szintű, nem tudjuk, hogy milyen betegségeket, milyen átviteli sebességgel terjesztenek az ott kifejlesztett kórokozók.
  Szudáni harcosok elfoglalták a szudáni Nemzeti Közegészségügyi Laboratóriumot Kartúmban. A képzett laboratóriumi technikusok már nem jutnak be a laboratóriumba, és az áramkimaradások miatt nem lehet megfelelően kezelni a laborban orvosi célokra tárolt biológiai anyagokat.

  Ami még felturbózhatja a kihalást, nem is olyan régen egy családban a hat-nyolc gyerekből 2-3-4 élte meg a felnőtt kort. A gyenge ellenálló képességűek a modern ellátás hiányában meghaltak. Ma ezek az emberek életben vannak. A lakosságnak ez cirka a fele. Megszűnik a védelem, akkor a szelekció azonnal teszi a dolgát.

  A gondot a túlélőknek sok egyéb mellett a fejlődés irányváltása, zuhanás a középkorba, jelenti.

  „Ha annyira lecsökken a népesség akkor már egymástól sem kell tartanunk.”
  2000 évvel ezelőtt 300 millióan éltek a földön, horú háborút követ, 1200 táján 450 millióan voltunk.
  Dzsingisz kán, Batu kán, és a másik száz háború jelzi, mindegy milyen kevés ember él a földön, harcolni fognak egymás ellen.
  Jól példázza a bibliai történet, mindig találunk okot gyilkosságra, háborúra.
  Káin féltékenységből megöli Ábelt.

 56. 59

  Scenário és szolidarítás egy hsz-ben,megfejelve büszkeséggel és kivagyisággal…?

  Tudod hány értékes ember értékes agya rohad lennauccán? ( lent az utcán)

  ..akik büszkék ?

 57. 62 – Ebben mondjuk igazad van, a „szudáni harcosok” szellemi színvonalával nem számoltam. Én olyasvalakiket képzeltem el, mint amilyennek „Vadász” blogtársunk mutatkozott be, mielőtt felbosszantotta volna Tibor bát. Akármennyire is kihúzta a gyufát, ő azért szerintem nem volt síkhülye, kétlem, hogy egy biolabort így foglalna el.

  Mindent összevetve, nem mondom, hogy az élet habostorta, és semmi fennakadásra nem kell számítani. Nyilvánvalóan lesznek gondok, olyan súlyosak, amiket el se tudunk képzelni. Csak azt mondom, hogy a játszma nincs lefutva, és egyáltalán nem reménytelen, hogy lesz emberiség 100 év, 1000 év múlva is, olyan méretű stabil populációval, amivel nem számít veszélyeztetett fajnak.

 58. 61 Dumburnyák
  A szaki véleményével én sem értek egyet, szerintem orbitális túlzásokba esik, mindig a legrosszabb forgatókönyvből indul ki, és meg sem rezzen, ha nem jönnek be jóslatai, máris előáll egy újabb, legalább olyan mellbevágóval… De félő, hogy egyszer csak igaza lesz a sok tévedés után…
  És hogy én is másképp mondjam, elérhető egy olyan billenőpont, mikor szinkronban fog dolgozni a már korábban felhalmozódott CO2, és ehhez adódik hozzá egy exponenciálisan emelkedő, új forrásokból származó is, ami a korábbihoz képest többszörös ütemben növeli a paplan szigetelőképességét.
  Meglehet, több billenőpont is van, amelyek valamilyen sorrendben következnek be, a jégfelületek eltűnése, a permafroszt felolvadása, a metánjég felolvadása, és mindegyik lök még egyet az egyre gyorsuló folyamaton.

 59. 55:

  Azt hittem látszik hogy tájékozódom amiben csak tudok.

  Mi volt az a hülyeség ami kitiltást von maga után?

 60. 56:

  Minden lehet, csak az a gond hogy mindezek nagytehetetlenségű rendszerek, amik szintén nagy tehetetlenségű légkört és földfelszínt fogják változtatni.

  Ezek nem mennek évek alatt tudomásom szerint, illetve azt sem tudjuk a rendszerek bonyolultsága miatt hogy milyen negatív visszacsatolások fognak beindulni.

 61. Dumburnyák, úgy tűnik, hogy nem érted az üvegházhatás fogalmát. Javaslom, hogy olvasd el a wikipédián. Szerintem erre a „hülyeségre” hivatkozik Tibor bá és Csongor.

 62. 59:

  Szerinted mi volt a hülyeség az 51-es hszben?

 63. 61: Dumburnyák:
  Soha nem tudom eldönteni, hogy amikor ilyen felvetésekkel éltek, akkor direkt szívattok és élvezitek a kiakadást rajta, vagy tényleg nem értitek a lényeget… Ezért is engedem el már inkább a fülem/szemem mellett.

  Szóval adott a napocska, ami akkora energiamennyiséget sugároz ki magából, hogy, ha az mind a Földön összegyűlne (természetesen felszínarányosan), akkor a bolygó felszíne szinte egy pokoli izzó kőrengeteggé változna. Az, hogy ebből az energiamennyiségből mennyi kerül ténylegesen a bolygó „csapdájába” és fejti ki hatását attól függ, hogy miként viselkedik a bolygó légköre és felszíne. A légkörnek van egy kémiai összetétele, ami meghatározza a fénysugarak, hősugarak, sőt az UV sugarak elnyelési értékeit, így annak akár kismértékű megváltozása is jelentős klimaktikus változásokat idézhet elő.

  Ne zárt rendszerként gondolj a Földre! A Napból rengeteg energia érkezik rá, a belső hőtermelés is működik, s természetesen van kisugárzás, sugárzási veszteség is. Ezek érzékeny egyensúlyban kialakított aránya határozza meg a tényleges éghajlati-, ill. klímaviszonyokat. Ezért van az, hogy az élet kialakulásának zónájában található Vénusz pokoli, a Mars hideg, mint a rosseb, a Föld meg egyelőre frankón élhető (nekünk). De ez megváltozhat, s ezért kutatják a Vénusz és a Mars klimaktikus múltját is… S persze a Földön is változik, millió szempont, kisebb – nagyobb finomhangolások, így a napciklusoktól kezdve, a növényzeten át, a klasszikus éghajlatot befolyásoló tényezőkig minden játszik. De nem ugyanakkora súllyal és aránnyal!

  Ha egy pohár tiszta vízen átvilágítasz, a napsugarak szinte mind, tovább haladnak rajta. Ha csak egy késhegynyi kálium-permanganátot is beleteszel, az oldat sötétlilára változik, a fényelnyelő képessége megváltozik, s alig enged tovább fényt magából. Ez ugyanígy működik a hősugarakkal is (IR)! Csak a Földön a légkör, az atmoszféra veszi át az oldatban példaként bemutatott tiszta víz szerepét. Egyszerűsítettem a végletekig, de talán így megérted (ha tényleg ennek hiánya volt a gond), hogy miért lehetséges, az emberiség által kibocsátott szén-dioxid gáz plusz egyenlegével óriási változásokat is előidézni.

  Ezeket az egyértelműen felmelegedés irányába toló mechanizmusokat a bolygó ökoszisztémája puffereli, ellensúlyozza, valamint sok fizikai folyamat van, ami mellette, s ami ellene hat. Ilyen például az, amikor a felszínről elolvadó jég miatt a fehér felszín sötétebb színű lesz, így több hőt nyel el, meghúzza a felmelegedést.
  Amikor sok ilyen egymást erősítő folyamat kezd el hatni, azt hívjuk kaszkádnak. A kaszkád gyorsan és nagy változásokat idéz elő. Lásd atombomba…

  A megfutásra korábban már leírtam neked a fázisátmenet problémáját a folyékony víz – vízgőz átmenet kapcsán. I. egyensúly – II. egyensúly. A billenőpontot valójában nem tudjuk sem azonosítani, sem előre jelezni, de garantálom neked, hogy érzékelni fogod, hamisítatlanul érzékelni fogjuk mind! Egyetlen dolgot tudunk a II. éghajlati egyensúlyról biztosan, mégpedig azt, hogy az emlősök nem fogják túlélni. És hát, mi is azok volnánk… Több időt nem pazarolnék erre, ha megbocsátasz!

 64. Nem először a történelemben a legártatlanabb kapja a legsúlyosabb ítéletet, és még védekezni sem tud.
  De egyszer minden kiderül: a-nagy-szendioxid-svindli/

  CO2 ellenes propagandát nem engedélyezek.

 65. 71 Horváth Csongor
  Egyetértek a leírtakkal, kivéve azt, hogy az emlősök nem fogják túlélni az elkövetkező hőmérséklet megfutást.
  Legalábbis erre semmi bizonyíték nincs.
  Ezek szerint te olyan mértékű felmelegedést vizionálsz, ami eddig még nem fordult elő a föld történetében?
  Mert eddig is voltak a földnek igen meleg periódusai is, de az emlősök eddig legalábbis mindet túlélték, hiszen itt vannak, vagyunk…
  Abban az esetben lehet ebben igazad, ha a mostani felmelegedés sokkal nagyobb lesz, mint bármely korábbi, amikor szintén igen magas volt a CO2 a légkörben.
  Teljesen nem kizárható ez a lehetőség sem, amennyiben a nap mai sugárzása sokkal magasabb, mint a korábbi felmelegedési ciklusok idejében, habár ez az erősödés geológiai léptékben igen lassú…

 66. 73: hubab:
  Nem kell hozzá erősebb napsugárzás! Nem a napból kisugárzott energiamérleg számít, hanem elsősorban az ide érkező energia befogása és megtartása az aktuális atmoszférikus állapot szerint.

  A geoengeneering projektek is ezzel próbálnának ellensúlyozni, de a megvalósításuk pénz, pénz, pénz, ill. befeketetendő energia, ami (már) nincs…

  Az emlősök abban az időben, amikor a II. egyensúly működött ki sem fejlődtek. Kicsi a valószínűség arra, hogy pl. egy Triász kori anomáliát túléljenek…
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1sz
  Azt se felejtsük el, hogy nem a Triász jönne el újra, hanem annak egy olyan változata, ami a mai kilengéseket, a sivatagosodást és minden egyes szélsőségét is magán viseli (porviharok, extra szárazság, extrémforgószelek, stb.)!

 67. Faszságokat bárki tud linkelgetni!
  Tessék parancsolni:
  https://hvg.hu/tudomany/20070309_legenda_globalis_felmelegedes

  Miskolczi elmélete visszaköszön, a baromságok mindig nagyot mennek, mert ritka, mint a fehér holló, aki érti a lényeget! Ha nem így lenne, ezt a túlnépesedés – energiafelhasználás problémát már rég túllépte volna az emberiség. Ehelyett belepottyant a saját maga ásta verembe, a hülyék! 🙂

  Gondolatkísérlet:
  Egyél meg 3 tál csilis babfőzeléket.
  Utána ejtőzz egyet. Zárkózz be alaposan egy kis légterű, szűk szobácskába.
  Maradj ott 12 órán át és figyeld meg, mi fog töténni!
  Aztán mondd azt utána, hogy egy fing nem tud kárt tenni benned… Hidrogéntermelők előnyben, de menjünk tutira, tegyünk a végére egy szikrát is.
  Nyugalom, a fingjába még senki sem fulladt bele, ellenben a bölcsességébe igen!
  🙂 🙂 🙂

 68. 75. ,,extrém forgószelek,,
  . Nem tudom előhalászni, hol olvastam,de olyan forgatókönyv is létezik, hogy kialakul egy állandó, hatalmas méretű forgószél góc,mint a Jupiter nagy vörös foltja.
  Évezredekig fennmarad, legalább 300 km/órás sebességű lesz,akár kontinensnyi méretben.
  Ez európában, /vagy akárhol/mindent szétszed.Temőföld, épület növények,- idővel minden eltűnik.
  Fokozzam? Nem hiszem hogy kell,így is túl sok szmájlit vált ki andrewből.

 69. Akkor Tibor bá’ miért akkora ellensége a „kondenzcsíkoknak”?
  https://gray-kpho-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/RfLZEbdHHzBw3jPMLRbmfuA4Q7w=/800×600/smart/filters:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/A4C2TQHM2FCO5DYP2WURZ3YBRI.jpg

  Geoengineering…

  Azért ide acélos idegzetű repirányítók kellenek.

  Ha a fing bennmarad,akkor ez a szétterülő szar ami hivatalosan arra hivatott hogy a nap sugárzása ellen védjen,a hőt és egyebet ugyanakkor benn is tartja,ahelyett hogy a légkör felé hűljön illetve a felhalmozott káros anyag némileg híguljon.
  Saját bőrömön tapasztaltam egy nyári napon ennek hatását.2-3 óra alatt a viselhető kánikula egyszer csak pokollá változott.

  Engem senki nem tud a kvóta biznisz előidézett hatásairól meggyőzni.

 70. Próbálom védeni magam hátha rájövök mit tartotok hülyeségnek abban amit írtam.

  Nyílt rendszerként a föld beszedi a napsugárzást, és kisugározza amit kisugároz. Ez van most.

  Ehhez képest valamiért annyi energia szabadul fel hőként a földön, ami az átlaghőmérsékletet feljebb löki 5 fokkal. Ugyanazon rendszerben ami most van.

  Eddig azt mondtam hogy akkor ez a rendszer elkezd hűlni, mivel többet fog kisugározni.
  Azt az észrevételt elfogadom hogy mivel a magasabb CO2 szint miatt eleve lassú melegedési pályàn vagyunk ezért azt az rést egyszerre betöltené és maximum a különbözetet kezdi kisugározni és nem a jelenlegi szintre igyekszik vissza hanem arra ahová tartott eredetileg.

  A metán felszabadulással annyi az észrevételem, hogy az sem egyszerre fog kitörni a földből, tengerből így annak is van egy növekedési íve valamint a légkörbe került metán melegítő hatása sem azonnal jelentkezik ahogy a CO2 melegítő hatása is 30-50 év alatt áll be.

  A tengerben lévő metánhidrát felszabadulást azért nem tartom reálisnak mostanában, mert az arctic jege akadályozza a metánhidrát felbomlásához szükséges melegedést.
  Plusz a föld melegedéséhez is akadály a jég jelenléte, mert amíg az el nem olvad addig folyamatosan nyeli a hőt.

  Ezek után csak azt kérdezem, hogy mitől is melegednénk abrupt módon?
  Úgyértem mielőtt elolvad az északi sark jege és kiszabadul a metán!

 71. 53. Ábel
  „Kis szépséghiba, hogy a legutóbb, 12 000 éve, amikor a jégolvadás miatt megemelkedett a tengerszint, …”

  Igen Ábel, persze ezt is „súgva” tudjuk, nem hivatalos szakemberektől és nem ismerjük pontosan, mi okozta.

  56. hubab
  „Az úr erősen érdekelt az ausztrál bányaiparban, ne csodáld, ha védi érdekeit…”

  Én is utánanéztem még mielőtt idéztem. Igazad van ebben. Szerencsénkre vannak ilyen beállítotságu emberek is akik a mérleg másik oldalát nyomják érveikkel így magunk is képbe lehetünk.

  Guy R. McPherson amerikai tudósról ismerjük, hogy:

  „Arról ismert, hogy feltalált és népszerűsített olyan végzetes elméleteket , mint például a közeli emberi kihalást 2026-ra.” Wiki
  „Számos olyan jövőbeli jóslatot fogalmazott meg, amelyekről azt hitte, hogy valószínűleg bekövetkezik. 2007-ben azt jósolta, hogy az olajcsúcs miatt 2012-től állandó áramszünetek lesznek a városokban.
  2012-ben az emberiség „valószínű” kihalását jósolta.
  2018-ban azt idézték, hogy „konkrétan azt jósolta, hogy 2026-ra nem lesz ember a Földön”.

  Guy R. McPherson és Tibor bá’ lelkesen, mint egy focicsapat szurkolói, az összeomlásnak drukkolnak?

  72. Tibor bá’
  ” CO2 ellenes propagandát nem engedélyezek.”

  Tisztelt Tibor bá’
  Kevés embert sokáig, sokat rövid ideig meg lehet téveszteni, de sok embert sokáig nem lehet az orránál fogva vezetni.

  Egy jó példa erre a német autógyárak diesel motorjainak a leleplezett levegőszennyezési botránya.

  Valaki újra elvesztette modorját?
  4O. és 76. Horváth Csongor elvesztette a jókedvét, és kimutatta haragját

 72. 80 – L.S.
  Mára már tudományosan elfogadott, cáfolhatatlan tény, hogy a Föld globális felmelegedéséért elsősorban a légkörbe juttatott CO2 a felelős.

  Én azt hirdetem, hogy 2026-ra nagy eséllyel megfut a melegedés, és kihalhat az emberiség.

 73. 79: Dumburnyák:
  Van egy aprócska gond:
  A természetet és törvényszerűségeit kurvára nem érdekli, hogy te mit észrevételezel, ill. mit gondolsz!

  A 2026 nem fog bejönni, túl közel van. Viszont a 2036-ra már nem merném a fejemet tenni én sem… De nem azért, amit leírtál, mert ugye kapásból az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását nem tegnap kezdtük el, s nem akármilyen volumenben. CO2 légköri tartózkodási és behatási ideje 50 éves távlatú! Vízgőzé max. napokban mérhető… A metán megérne egy külön misét, főleg együtt vezetve a CO2-vel!

  80: L.S.:
  Ebben te haragot érzel ki? Szimplán megvetésnek szántam.
  Az én elvrendszerem szerint a butaságnak van egy határa, amit nem szabad megtűrni!

 74. 82 – H.Cs.
  Iskolás koromban volt egy mondás: Hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Ez néhányan megszívlelhetnék.

 75. Tibor’bá, a sok klima aktivista és „Zöld” program hívő a CO2 termelésben látja a veszélyes melegedést a Földünkön. Ok, legyen így.
  Nem tudom h a magyar vagy pld német kormányt erről senki sem tájékoztatja?
  A németek ujranyitják + bövítik a bányákat áram + CO2 termelés növelésére.
  A magyar kormány épp most rendel le tenderen 3 db új gázturbinás erőművet, CO2 generátort, 1560 MW összteljesítménnyel. . Senki nem szólt neki h ne tegye? Mellesleg mi is újraindítjuk a lignites erőművet, kedvenc oligarchánk verheti a falba a fejét h eladta.. Nálunk is újra indul a lignitbányák kihantolása, sőt új bányákat terveznek nyitni a Mátrában. A bánya projectet egy török vállalkozó fogja végezni. . A „Zöld” mozgalmat erről idehaza is elfelejtették tájékoztatni? Vagy tudatosan öngyilkos akar lenni a kormányunk a néppel együtt.. Mi az igazság?

 76. „A Kormány 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozata az energia-veszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről”
  Ebben található:
  2. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a lignit tüzelőanyagkitermelésének növelése érdekében;
  Felelős: technológiai és ipari miniszter
  Határidő: azonnal
  3. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
  a Mátrai Erőmű mind a négy blokkja újra termelésbe álljon, és a termelése folyamatos legyen;
  Felelős: technológiai és ipari miniszter
  Határidő: azonnal
  4. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a hazai földgázkitermelés 1,5 milliárd m3-ről 2 milliárd m3-re való emelése érdekében;
  Felelős: technológiai és ipari miniszter
  Határidő: azonnal

  Megvan a februári Orbán nyilatkozat ez közgyűlésről, ahol szóban beszél az 1560 MW új gázturbinákról. A közbeszerzési értesítőben is olvashatjátok, 3 napja járt le a tender határidő. Persze a F.O.S médiában ez nem szerepelt mint hír.

 77. 84, 85: Sunlight56:
  Igen, az emberiség 50 éve tudatosan a vesztébe rohan.

  Az, hogy a magyar kormány kényszerből ostobasággal reagált az energiavészhelyzetre (mindig a saját gazdasági érdekétől hajtva), valamint általában a megválasztott politikusok a hülyék csoportját gyarapítják, nem újdonság.
  A tragikum kizárólag az, hogy az őket megválasztó szavazók (nemzeti hovatartozásuktól függetlenül), egyre nagyobb hányadban szintén ezt a kört erősítik!

  /Elképesztő! Megkajálta a narratívát és most már hivatkozik is rá./

 78. 84-85-86.

  Már rég kényszerpályán vagyunk, nemcsak mi,hanem a politikusok is.
  Kettős szinten zajlanak a dolgok, min.kettős, de inkább több.
  Csak az időre játszanak!

 79. 79 Dumburnyák
  „Ehhez képest valamiért annyi energia szabadul fel hőként a földön, ami az átlaghőmérsékletet feljebb löki 5 fokkal. Ugyanazon rendszerben ami most van.”

  Nem tudom, hogy van összerakva a fejedben a történet, de nem értem mit értesz azalatt, hogy „energia szabadul fel hőként a földön”.
  Lehet, hogy félreértésben vagy, a többlet hőt nem az emberi létesítmények bocsátják a légkörbe, az olyan csekély, hogy semmi jelentősége, azt valóban könnyen ki tudná sugározni a föld.
  A föld ma is ugyanazt a napenergiát kapja, mint az iparosodás előtt, csak akkor a légkör átlátszó volt a hő kisugárzása szempontjából, és le tudott hűlni, ma meg a kisugárzódó hő egyre nagyobb hányadát visszasugározza a föld felé, nem engedi távozni.
  Szóval nincs többlet bevétel, de most már csak a magasabb hőmérsékletű légkör képes kisugározni az űrbe a beérkező energiát, ami régebben alacsonyabb hőmérsékleten is kisugárzódott.
  A metán felszabadulással meg az a helyzet, hogy az már most is folyamatban van, az északi tengerpartok mentén mindenütt bugyborékol már a tenger, ha ez a zóna tovább növekedik a sarkok felé és a nagyobb tengermélységekben, akkor ennek óriási kifutási lehetősége van, és biztos, hogy ez nem lineárisan változik, hanem gyorsul.
  Az óceánok hőmérséklete mérhetően emelkedik, így ez is egyre nagyobb terület et von be a metánhidrát felszabadulásába, nem csak a sarki régiókban, mert nagy mélységben ott van a metán hidrát a többi régióban is, ahol hidegebb a víz, mint a felszínen, és ahogy a melegebb víz lejut az áramlatokkal, ott is egyre több helyen fog feltörni a metán.

 80. 81. Tibor bá’
  „Mára már tudományosan elfogadott, cáfolhatatlan tény, hogy …
  83. Tibor bá’
  ” Hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Ez néhányan megszívlelhetnék. ”

  Tisztelt Tibor bá
  Milyen tudományosan elfogadott, cáfolhatatlan tényekről és milyen tudományos értelmiségről beszélünk?

  Az értelmiségiek túlnyomó többségének a csendje a Világhatalmi Bank Elit és a „Nagy Reset” szekerének nem arany, hanem tömjén és mirha.

  Az életünkben elérkezünk olyan helyzetekben, mind egyénin, mind társadalmin, amikor ki kell mondani a nagy IGEN-t és a nagy NEM-et is.

  „A lényeg az, hogy szabadok, állva egyenesek maradjunk, szabadok maradjunk, és ellenálljunk a foglyokra kötelező kényszerítő és ideológiai mechanizmusaikra.”

  „Ha a hatalom, amely abban érdekelt, hogy passzív és politikailag közömbös állampolgárai legyenek, és azt mondja, hogy Ön nem körültekintő és törvénytisztelő, bizonyítsa be nekik, hogy a JÓ állampolgár csak a SZABAD állampolgár, a TUDATOS és AKTIV állampolgár.

  Aki közömbös hazája politikai ügyei iránt, az nem békés, hanem haszontalan, semmirekellő állampolgár.”

  /https://kvathiotis.substack.com/p/130?/

 81. 84 – S.:
  Az embereknek energia kell a kellemes élet biztosítása végett. Erről nem mond le. A megújulók nem képesek folyamatos termelésre. Az energia tárolás nincs megoldva. Az atomreaktorok veszélyesek. Marad a fosziliák égetése. — Én a reaktorokra szavaznék, mert a biztonság fokozása megvalósítható lenne, és ha gáz van, a Földnek csak apró része vész el, nem az egész.

 82. 89 – L.S.
  Bla-bla-bla. Unalmas vagy. Kétségtelenül rengeteget dolgozol, de van egy mindent felülíró képességed a hülyeség magadévá tételen terén, minden területen.

 83. 88 hubab

  Érdekes dolog a metán.Ha azt nézzük hogy pl. van 2 milliárd jármű a világban ami mondjuk megy átlagban fél órát (van aki napi 3 órát autókázik, van aki heti 10 percet) akkor 2 milliárd/48= 41 666 666 . Tehát olyan mintha a földön állandóan kipufogna 41,6 millió autó a nap 24 órájában.Ezzel szemben a metán vajon hány kocsikipufogó egyenértékével felel meg? Terület van bőven így lehet 400 millió autó kipufogó egyenérték? Plusz még 10-20 x erősebb üvegházhatású gáz így legyen mondjuk a metánkipárolgás miatt 400 millió autó x10-szer erősebb = 4 milliárd
  Tehát gondolatban eljátszva a metánkipárolgás miatt durván számolva olyan mintha 4 milliárd autót pluszba beállítanánk napi 24 órába pöfögni Haha , így már rémísztőbb a kép 😀
  Meg milyen erős lesz az UV ha anyni metán a légkörbe kerül?Már most is elviselhetetlen nyáron.Szerintem a nagy meleg még nagyob diszkomfortérzetet ad .Tehát nagy meleg (pl 45 fok) +még erősebb uv exponenciális növekedésben .Ajaj 😀

 84. 84 Sunlight56 – a gázturbinákra pontosan azért van szükség, hogy tovább lehessen fokozni a nap (és szél, bár nem tudom, erre van-e akarat) arányát a villamosenergia-mixünkben.
  Ugyanis van, hogy a nap nem süt (és a szél se fúj), de az áram kell, és ilyenkor a legjobb a gázturbina, mert azt másodpercek alatt be lehet kapcsolni. Ráadásul kevesebb a CO2 járuléka energiaegységenként, mint a szénnek.

  A németek átállása az atomról a szénre tényleg színtiszta agyrém lenne, ha nem azzal kellene szembenéznünk, hogy akármikor összeomolhat a civilizáció. Mert akármilyen káros is a CO2 a levegőben, az a pár ppm, amit ebben a hátralévő rövid időben a németek elpöfögnek, már nem sokat oszt vagy szoroz. Viszont ha szeretnénk, hogy néhányan túléljék az összeomlást, abban sokat segít, ha nincsen a vidék telepöttyözve leolvadó atomerőművekkel.

 85. 91. Tibor bá’
  „… van egy mindent felülíró képességed a hülyeség magadévá tételen terén, minden területen.”

  IGAZ – ad van Tibor bá’ „menthetetlen” vagyok: mivel

  … van egy mindent felülíró univerzumi vastörvény is, amely szerint:

  * Az IGAZSÁG mindig utat tör magának és végül felfedi önmagát!

  * Három dolgot nem lehet sokáig elrejteni: a Napot, a Holdat és az IGAZSÁG – ot!

 86. 93 Ábel
  Ebből is látszik, hogy mindenki más lóra tesz, mindenki megpróbálja megtalálni a maga útját egy elképzelt optimális végeredmény alapján.
  A németek szerintem pontosan tudják, hogy számukra is a gáz lenne a legideálisabb, de gázuk nincs, szenük, lignitjük viszont van, és ezzel a legkevésbé kiszolgáltatottak.
  Talán tényleg rájöttek, hogy életveszélyes teljesen függővé válni a kiszámíthatatlan szándékú oroszoktól, vagy nem merik bevállalni, hogy az orosz függéssel szembekerülhetnek az amerikai érdekekkel, és ezt látják a kisebbik rossznak.
  A magyar kormány meg láthatóan bízik benne, hogy az oroszokkal sikerül megőrizni egy olyan viszonyt, hogy biztosítható lesz egy bizonyos mértékű gázhoz jutás, amire lehet alapozni, de azért biztosítékként nem árt egy szenes kapacitás se, ne legyünk teljesen kiszolgáltatottak.
  Mindenkinek lehet egy filozófiája, aminek alárendeli politikáját…
  És biztos, hogy a gáz használata teszi lehetővé a legmagasabb megújuló arány elérését a legalacsonyabb CO2 kibocsátás mellett.

 87. 95. Igen. Itt néhányan úgy tesznek, mintha meglepő lenne a német és nyugat-európai fordulat a szénbányák megnyitására. Hát, pajtikáim, mondogattátok egy darabig, hogy Oroszország nem támad, nem olyan – hát támadt. A németek meg levonták a konzekvenciákat.

 88. 94 – L.S.
  Az általad emlegetett igazság, a te beteges igazságod. Most éppen a CO2 tagadás. Ez a mindent elsöprő butaság megengedhetetlen. Olyan mintha a perpetuum mobilét hirdetnéd. Innentől az ilyen hangvételű hozzászólásaidat szó nélkül törlöm.

 89. 57. Ábel
  Nem szurkolok az összeomlásnak, és magam amúgy úgy gondolom , hogy talán lassú leépülés lesz.Viszont szeretnék egy gyors 2026-os összeomlást, mert amit írtam nincs kedvem egy leszállóágban szívni noha van nagy kertünk
  és régen úgy gondoltam hogy jó lehet az önfentartósdi.
  Valójában senki sem tudja megmondani hogy mi lesz 2026-ban.Lehet semmi és mosolygunk amikor visszaolvassuk az ittenieket, de lehet egy kicsit nehezebb élet (ez a legvalószínűbb) de az is lehet hogy mad max.
  Persze ha tudnánk hogy mad max lesz akkor simán kiélvezném ezt az utólsó 3 évet (csak lazulnék otthon) de mivel nem tudjuk biztosra így nem merjük meglépni.

  Ha már csak 3 évünk lenne és tudnánk biztosan akkor munkahelyen felmondanánk és élnénk a megtakarításainkból.Amikor azt látnánk hogy pl. 2024 nyarán olyan megfutás lesz amivel drasztikusan csökken az élelemelőállítás a világban
  akkor bevásárolnánk tartós kajából chipsből, csokiból, kólából mindenből ami eláll 2-3 évig.(már nem számítana az egésséges táplálkozás sem) Majd csak figyelnénk az összeomlást a klimatizált szobából vagy a fák hűvös lombja alól..
  Végül is nem is lenne rossz stratégia mert a klímaösszeomlás így gyakorlatilag egy kellemes élménnyé tehető az ember számára.Főleg az összeomlásos , katasztrófaturista fétises egyén számára 😀
  Nyugdííjunk a mai 40-50 éves korosztálynak nem valószínű hogy lesz így aki elég merész lépje meg a fentieket és pár évig élvezheti fiatalon a „nyugdíjas ” éveket.

  Alapvetően azért is „várom” az összeomlást mert elég rossz a világ berendezkedése , fogyasztói társadalom, felesleges autógyártás, emberek kifordult viselkedése , pénzközpontúság mindenhol stb….
  Amúgy meg átstruktúrálást igényel az életben ha lesz felfordulás., mert pl. házfelújítási dolgokat már nem kell megcsinálni ,karriert nem kell hajtani stb stb….ezt megmeri lépni az ember de a munkahelyen felmondást és a tartalékok felélését még nem. Kicsit mosolyogva nézi az ember a pénzharácsoló ismerősöket, karrieristákat mindazokat akiknek még nem nyilvánvaló a vég.Persze lehet nekik lesz igazuk még pár évig és nem történik semmi.
  Viszont összegezve már ma elkezdhető az összeomlás kellemessé tétele:
  1 szint: olyan dolgok elhagyása amit normál esetben megtennél pl , házfelújítás, ajtócsere, , kocsibeálló betonozás stb…hosszútávú célok…….felesleges. Ezt te döntöd el hogy mit hagy el, milliós költések vagy csak pár tízezres tétel….
  2. szint: munkahelyen felmondás vagy vállalkozás megszüntetése és csak láblógatás ha már nyilvánvalóvá válik majd a megfutás a jelekből (pl duna kiszáradása, 50 fok nyaranként Mo-on, extra drága élelem stb….)

 90. Kitartás L.S.

  Itt a lúgos orvos is fasza csávó,de veled még szóba áll a horvátsongor is a maga módján.

  Komolyan,sok sikert az érveidnek.

 91. 99: outlet:
  „sok sikert az érveidnek”
  – Pont ez a baj, nem L.S. a sikertelen, hanem az érvei sánták, mint ahogyan „a hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát”!
  Egyébként ennek a tragédiának tényleg megvan a bájos komédia vetülete is, mert most már őszintén sajnálom azokat, akiknek nem adatott kellő muníció, mégis prófétának képzelik magukat… S ebben követő mindig bőséggel akad, ahogyan a fák körül ugráló hordákban is, százezer éve, de ki kell ábrándítsalak, mert -sajnos- a következmény is ugyanaz.

 92. 99.ötlet
  Kedves ” ötlet ”
  Köszönöm szépen az együttérzésből fakadó és kitartásra buzditó szavaidat.

  1OO. Horváth Csongor
  Nem kommentálhatlak szabadon.

 93. Én nem tudom, hogy mi van ezzel a felmelegedés dologgal, de azt látom, hogy június, július és augusztust leszámítva, egész évben fűtök. Na jó, május és szeptemberben csak kb. 50%-os az ez irányú aktivitásom. Ha felmelegedés van, akkor nem kellene kb. az év 2/3-ában nagy melegnek lennie? Hogy nem kemények a telek, az is tény, de azért fűteni kell. Vagyis 0 fok körüli a hőmérséklet. Ez pedig egyáltalán nem meleg. Legalább is szerintem. Az idei tavasz pedig, amint írtam és tapasztalható is, kifejezetten hűvös. Éppen úgy mint a 2021-es.

  Nem vitatva a túlzott CO2 kibocsátás tényét, megjegyzem, hogy ennek az „anyagnak” nagy szerepe van a növények életében. Ti. ebből is építik fel magukat.
  Meg kell nézni a parkokban lévő több száz éves platán-mamutokat, soha senki nem trágyázza évszázadok óta és mégis, évről évre több tonna levelet hajtanak. Vagyis a levegőből kötik meg a szenet. Ha ez nem lenne, akkor bajban lennének ezek a fák.
  Az, hogy bizonyos szint felet káros-e ez a CO2 a levegőben, a tudósok mai napig vitatkoznak. Egyesek azt állítják, hogy minél több a CO2 annál bujább lesz a növényzet és egyre több pára képződik, ami megint jót tesz a növényeknek, egyben pedig leárnyékolja a földet, megakadályozva ezzel a további felmelegedést, ezzel pedig időt biztosít a túlburjánzott növényi vegetációnak, hogy megkösse a CO2-t. Aztán, hogy kifogy a CO2 a levegőből, a növények „táplálék” hiányában ismét az visszaállnak az eredeti mennyiségükre. Kb. ezt fejtegette egy kutató. Ennek is van annyi valószínűsége, mint annak, hogy megfut a klíma. Eddig egyik sem következett be.

 94. 102 – Bendegúz:
  Ezt gondold át újra: „Egyesek azt állítják, hogy minél több a CO2 annál bujább lesz a növényzet és egyre több pára képződik, ami megint jót tesz a növényeknek, egyben pedig leárnyékolja a földet, megakadályozva ezzel a további felmelegedést,

 95. Re:103 Tibor bá’
  Nem annyira elvetélt maga a gondolat, mert valós a CO2 trágyázás(üvegházas termesztésben használt technika), több növény több vizet párologtat(másodlagos vízkörzés), több víz a légkörben több felhőzetet jelent, ergo megváltozik a lokális „albedó”, mert kap egy fehér tükröt a világűr felé a Föld.
  A probléma az elképzelésbe ott van, hogy a vízpára nagyon erős üvegházhatású „gáz”, és megváltozik a légkör egyensúlyi állapota, kérdés az hogy hova billen…
  Bő 70 millió éve hasonló állapotok uralkodtak, mint az elképzelés sugall, akkor élték a fénykorukat a dínók, és extrém buja volt a vegetáció.

 96. 102: Bendegúz:
  Olvass kérlek utána a C3 és C4 fotoszintézis közötti különbségeknek.
  Ha ezt a tananyagrészt megértetted, fel fogod ismerni, hogy a több CO2 megkötése előtti időszak egy óriási növénypusztulással járó átalakulással is jár majd (plusz annak ökológiai hatásai), tehát nem olyen egyszerű, hogy több CO2 = bujább növényzet.
  (Egyébként számomra rendkívül bájos, amikor felnőtt emberek ezeket a rendkívüli tudással is nehezen megérthető folyamatokat facebookos, gyermeteg összefüggések szintjére egyszerűsítve tálalják, lásd Dajtás szakértőnk áldott, de áldásosnak cseppet sem mondható tevékenységét.)

  A fotoszintézishez minden esetben a légkörből kerül megkötésre a CO2.
  De az is remélhetőleg mindenkinek tiszta, hogy a fotoszintézis „üzemanyaga” nem a CO2, hanem a napfény. A CO2 molekulákból épül a keményítő óriásmolekulája, így köt kémiai kötésben energiát, ami a lebontáskor (lassú égéskor) később felszabadítható. A szükséges enegia pedig a napfény energiája. Ezt a folyamatot utánoznák a szintetikus üzemanyagok előállításánál. Azonban a fotoszintézisnek sincs túl jó hatásfoka, nemhogy ezeknek a mesterséges utánzatoknak. Még mindig egyszerűbb és jobb megoldás baktériumokkal elvégeztetni a folyamatot, mint a szennyvíztisztítás esetében, vagy a fermentációs élelmiszergyártásnál is történik.
  Meg kell jegyeznem azt is, hogy a növények is lélegeznek, tehát a sötétben ugyanúgy fogyasztják az oxigént és termelik a szén-dioxidot, mint az állatok, vagy az ember (ezért nem érdemes a hálószobából palackkertet varázsolni). A CO2 termelő – megkötő mérleg csak akkor lesz pozitív, amikor kisüt a nap és megfelelő hatékonysággal tud a fotoszintézisen dolgozni.

  Az időjárás nem egyenlő éghajlattal! A globális felmelegedés velejárója, hogy lokálisan akár jelentősen hidegebb is lehet az időjárás, ill. ebbe az irányba is hathat a földrajzi helyszín sajátosságaiból adódóan az ott tapasztalható klímaváltozás. Elég csak Angliát, de akár egész Európát példának állítani, amely esetében a Golf-áramlat gyengülésével csökken annak éghajlati kiegyensúlyozó hatása, nincs elég melegvíz, csökken a felmelegítő hatása, így lokálisan egyre hidegebb lesz. Ez persze nem zárja ki azt, hogy a jelentősen növekedő fűtésszámlák ellenére a nyári kiugró hőhullámokban ne olvadjon el az összes gleccser, megszüntetve ezzel az ivóvíz utánpótlást és a ma még stabilan működő vízi erőművek energiahozamát.

  A felgyorsuló átalakulások csak annyit fognak ezeken a folyamatokon hozni, hogy amit 30-40 év távlatába vártunk, az bekövetkezhet gyorsabb ugrásokkal és erőteljesebb kilengésekkel 10 éven belül is!

  Most is azzal zárom, mint mindig, hogy adja Iszten, ne legyen igazam!

  101: L.S.:
  Ha az érveimet próbálnád ésszerűen támadni és nem a személyemet, bizonyára kapnál teret rá!
  A covidnál is voltak egyezéseink annak célja, eredete kapcsán, de nem az egyértelmű tudományos tételek tagadásában, mint pl. az indokolt maszkviselés.
  Ugyanez a helyzet a klímaváltozással is. A CO2 hatásmechanizmus tagadása, a Miskolczi-féle elméleten kapálózás, az emberi tényező pusztító hatásának tagadása struccpolitika és ostobaság. Azon lehet joggal elmélkedni, hogy a megoldást kínáló zöldlobby, vagy a magyar kormány intézkedései viselnek -e nagyobb dilettanciát. Véleményem szerint mindkettő esetében az a baj, hogy kizárólag a pénzhaszon oldaláról közelítik meg a dolgokat, így alapvetően mindkettő befolyása és tevékenysége káros a társadalomra.

 97. 81. Tibor bá’
  „Mára már tudományosan elfogadott, cáfolhatatlan tény,..”

  Tisztelt Tibor bá’
  Nem létezik olyan, hogy tudományos konszenzus ( egyhangúság).
  Ha konszenzusról van szó, az nem tudomány.
  Ha tudományról van szó, akkor nem egyöntetűségről van szó.

  Maryanne Demasi, reumatológiai orvos ιrásábol:

  Egy nemrégiben adott interjúban a neves asztrofizikust, Neil deGrasse Tysont megkérdezték a COVID-19-ről alkotott tudományos nézeteiről, és azt mondta:
  „Engem csak a konszenzus érdekel”
  – Az ilyen kijelentésektől Kopernikusz és Galilei forognának a sírjukban.
  A „tudományos konszenzus” iránti vonzalom tele van problémákkal, akárcsak „a tudomány döntött”, „bízz a tudományban” és más hasonló tekintélyelvű kijelentések, amelyek uralták a médiát a járvány idején…

  Egy széles körben elfogadott elmélet, mint például az evolúció elmélete, a tudományos közösség konszenzusától függ, de ezt cenzúra vagy megtorlás nélkül kell elérni.

  Ahogy Aaron Kheriaty, az Etikai és Közpolitikai Központ munkatársa nemrégiben mondta: a tudomány az igazság folyamatos keresése, és ez az igazság nem a konszenzuson múlik. Minden nagyobb tudományos előrelépés kihívást jelent minden konszenzussal szemben. Azok, akik a konkrét kísérleti eredmények helyett a tudományos konszenzust védik, nem a tudományt, hanem az egyoldalúságot védik.

  Egyöntetűség (egyhangúság) a cenzúrának köszönhetően

  Nem nehéz tudományos konszenzust elérni, ha az eltérő hangokat elnyomják. A COVID eredete egy klasszikus példa. Huszonhét tudós tett közzé egy levelet a Lancet-ben, amelyben elítélte az „összeesküvés-elméleteket”, amelyek azt állították, hogy a vírusnak nincs természetes eredete. Az ellentétes nézeteket a közösségi médiában cenzúrázták, és „dezinformációnak” titulálták. Csak most, hogy az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma és az FBI azt állítja, hogy a vírus valószínűleg egy Vuhani laboratóriumból származó szivárgás eredménye volt, így csak ezek után vált lehetségessé ezeket a megbeszéléseket nyíltan folytatni.

  A Great Barrington-nyilatkozat egy másik példa. A Harvard, a Stanford és az Oxford Egyetem három kiváló professzora emelt szót a bezárások ellen, amelyek szerintük aránytalanul nagy károkat okoznának a hátrányos helyzetűeknek. Francis Collins, az NIH korábbi igazgatója azonban „szélsőséges járványügyi szakembereknek” minősítette őket, akik Anthony Faucitól kérték a nyilatkozat „gyors és átfogó visszavonását”.

  A tudományos konszenzus önkényes konstrukcióvá vált, amelyet a politika és a hatalom diktál. A „Twitter Archívum” nemrégiben megjelent kiadása felfedi, hogy a kormányzati szervek, a nagy technológiai cégek, a média és az akadémia hogyan szövetkezett az online tartalom ellenőrzése és az ellentmondó hangok cenzúrázása érdekében, hogy látszólagos egyhangúságot hozzanak létre.

  Meglepő példa volt a Stanford Egyetem Virality Projectje amely összehozta az akadémiai közösség elitjét, mesterséges intelligencia szakértők és közösségi média cégek, hogy a félretájékoztatás elleni küzdelem leple alatt cenzúrázzák a vakcinák mellékhatásairól szóló „igaz” történeteket. Robert Malone orvos, az mRNS-technológia úttörője pontosan összefoglalta a helyzetet, amikor azt mondta: az igazi probléma itt az átkozott sajtó és az internetes óriások. A sajtó és ezek a technológiai szereplők a kiválasztott és jóváhagyott narratívák körüli „konszenzus” megteremtése és megerősítése érdekében járnak el. Aztán fegyverré válik a másként gondolkodók, köztük az egészségügyi szakemberek ellen.

  Konszenzus a mainstream médiában

  Televíziós műsorvezetőként az ABC Catalyst kiemelt tudományos programjában több mint egy évtizede az a szerepem volt, hogy tudományos kérdéseket vizsgáljak át, és ha szükséges, megkérdőjelezem a domináns narratívát. Az ABC nem magánfinanszírozású, hanem állami finanszírozású, hogy elkerüljük a kereskedelmi hálózatokat sújtó elfogultságot. Vagy is legalábbis azt hittem.

  Néhány évvel ezelőtt sikeres karrierem az ABC-nél gyalázatos véget ért, amikor a „tudományos konszenzus” védelmezői kritizáltak több általam készített dokumentumfilmet, amelyek megkérdőjelezték az orvostudomány különböző bevett álláspontjait, például

  a koleszterinszint-csökkentő gyógyszereket.
  az étrendi irányelveket és
  a gyógyszerek túlzott felírása.

  Egy dokumentumfilm megkérdőjelezte az alacsony frekvenciájú sugárzást kibocsátó vezeték nélküli eszközök (például iPadek, laptopok és okostelefonok) tartós expozíciójának egészségre gyakorolt ​​hatásait – megtettük kellő gondosságunkat, és ellenőriztük, hogy dokumentumfilmünk jogi, szerkesztőségi és adatérvényességi szempontból hibátlan legyen.

  A dokumentumfilmben azt kérdeztük, hogy az ausztrál kormány sugárvédelmi hatóságának (ARPANSA) miért voltak elavult biztonsági szabványai, és miért zárta ki a fontos bizonyítékokat a független tudósok által lektorált számos tanulmányból. Ez számos panaszt váltott ki a távközlési iparágtól, a szabályozó hatóságtól és az ARPANSA-tól, amely a vezeték nélküli hálózatok ország valaha látott legnagyobb kiépítésére készült. Iparági szakértők jelentek meg (és a média teret adott nekik), hogy lecsapjanak a dokumentumfilmre, miközben figyelmen kívül hagyták azokat, akik azt védték. Nem fordítottak figyelmet az ipar tudományra gyakorolt ​​hatására.

  Kritikusaim panaszkodtak, hogy olyan „perem” álláspontot képviseltem, amely nem a tudományon alapul. A „perem” alatt pedig Devra Davist, a Pittsburghi Egyetem epidemiológia professzorát értette, aki a Nemzeti Tudományos Akadémián és a Nemzeti Kutatási Tanácson végzett jeles karriert.

  Az ABC meghajolt a kíméletlen nyomásnak, és elvetett a műsorok bemutatásától, és arra a következtetésre jutottam, hogy „a tudományos konszenzust megkérdőjelező nézeteket” helyeztem előtérbe. A „tudományos konszenzus” alatt pedig az ARPANSA álláspontját értették, ugyanaz a szervezet, amelyet én kritizáltam a laza szabályozása miatt. Végül az ABC betiltotta a dokumentumfilmet, és személyzeti elbocsátással „átszervezte” az osztályt.

  Azt mit a hálózat gyors megoldásnak gondolt, annak súlyos és messzemenő következményei voltak. Nemcsak hogy a jövőben elriasztaná az újságírókat attól, hogy megkérdőjelezzék a domináns narratívát, hanem azt a dermesztő üzenetet is közvetítette, hogy az ABC meghajol az iparági nyomásnak a tudományos konszenzus nevében.

  Azt hiszem, Michael Crichton – orvos, producer és szerző – magyarázta ezt a legjobban, amikor 2003-ban előadást tartott a tudományról, a politikáról és a konszenzusról:

  – A tudományos konszenzust rendkívül káros fejleménynek tartom, amelyet azonnal meg kell állítani. Történelmileg az egyhangúság állítása jelentette az első menedéket minden gazembernek. Ez egy módja annak, hogy elkerüljük a vitát, arra hivatkozva, hogy az ügyet már elintézték. Így folytatta:
  – Az egyhangúság politika kérdése…A történelem legnagyobb tudósai éppen azért nagyszerűek, mert szembementek a konszenzussal. Nincs olyan, hogy „tudományos konszenzus”. Ha konszenzusról van szó, az nem tudomány. Ha tudomány, akkor nem egyhangúság.

  /https://brownstone.org/articles/scientific-consensus-a-manufactured-construct//

 98. 106:
  Az 1 meg 1 egyenlő kettő, bárhogyan is csavarod! Szavakkal varázsolhatsz, megtéveszthetsz, de a matematikát maximum csodálhatod… A természettudományok erre építenek. És arra, hogy a tételeik működnek, nem mint a politika, ami az emberi gyengeséget és gyarlóságot még fel is erősíti!

  Az általad vázoltak az útkeresésre igazak csak. A doktrínák megdöntése esetén alkalmazható, amikor valami újat fedeznek fel, s az nem illik a korábban ismert/bevált világképbe, így mindenképpen szükséges máshogyan megmagyarázni a dolgokat.
  Ez azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi doktrína teljesen érvényét vesztené! Például Newton fizikája ma is vígan működik Einstein relativításelmélete mellett, de ahogy a világ megismerése, az is eltörpül a mai ismereteink mellett. Ahogyan a jövő fizikája is teljesen más lesz, de attól még Newton és Einstein tételei is ugyanúgy működni fognak a maguk keretei között.

  Amiről Te beszélsz, az a bizalom elvesztése. S ennek megint a politikusok a fő okozói, akik leginkább a jogászok és közgazdászok, bankárok, ill. más szélhámosok közül kerültek ki.
  A tudatlanokat könnyű megvezetni! S erre az általad rendre ide is elhozott sok zagyvaság az iskolapéldánk.

 99. Könnyen felejtesz HCs.
  Fogsz Te még újra bújkálni, nevet cserélni…

  Mit tanulhatunk az ókori spártaiaktól
  (Θράσος και Ανδρεία)

  /https://brownstone.org/articles/what-we-can-learn-from-spartans-about-courage//

 100. Horváth Csongor
  400 éve abban is konszenzus volt, hogy lapos a föld.
  A konszenzus nevében meg is égettek egy pár tudóst.

  A virológiát és a klímát (ami önmagában is tucatnyi tudományra épül) nem lehet egy, önmagában művelt tudomány (pl. fizika) mellé tenni. Ötvözetet az aranyhoz hasonlítani? Apropó, tudtad, hogy nem létezik két hasonló ötvözet? Lehetetlen előállítani.
  A klíma esetében, ha az elemzésnél használt sok tudományág közül az egyik által adott eredménybe (pl. Levegő összetétele – kémia vagy a hőmérséklet meghatározása – fizika) egy kis hiba csúszik, menten más eredmény jön ki.
  Nagyon nehéz egy ilyen több tudomány metodológiáját használó kutatási területre tudományos konszenzust kiáltani! Mindenkit meg kellene hallgatni, de e helyett amint látjuk, a politikum által “igaznak” kikiáltott eredményeket tudományos konszenzusnak nevezik! A többit elhallgatják, cenzúrázzák, és ha nem megy másként, nevetségessé teszik. Tiszta tudományos dogmatika! Lassan ismét égni fognak a máglyán.
  Elnézve, hogy mi folyik elmemosás ügyben, lásd woke, egy cseppet sem csodálkoznék!

 101. Ha ezeket a jelenségeket nem a felmelegedés okozza, akkor mi?
  @https://termvil.hu/wp-content/uploads/2019/01/V%C3%A1ltoz%C3%B3%C3%A9ghajlat3.jpg

  Magyarországon, a másodfokú hőségriadós napok átlagos évi száma 1961–1990-re megduplázódott, 1991–2020-ra pedig megháromszorozódott a múlt század első három évtizedéhez képest.
  Szemmel láthatóan felcsökkent a forró napok száma, de lehet, hogy ez stagnálás vagy lehülés.

  Betegségek márpedig nem léteznek, azt a gyógyszerlobbi találta ki a rettegtetésünkre. Bizonyíték. Jóskabácsi 95 éves és soha nem szedett gyógyszert, nem is volt beteg.
  A korházakban pedig sokkal többen halnak meg, mint otthon. A korházbanmegölik azembereket.
  Sokkal több halálos balesetet okoznak a józan sofőrök, mint az ittasok. Ez tény.
  A felmelegedés mítoszát a ventillátor és bikinigyártók terjesztik.

  Oké, több magyarázatot is lehet gyártani a felmelegedés okozta jelenségek magyarázatára, de az élőlények északabbra vándorlására nem lehet azt mondani, hogy felültek a propagandának vagy több faj is pár éven belül evolúciós ugrást hajtott végre.
  Elég, ha csak egy jelenséget nem lehet mással magyarázni, mint a felmelegedéssel, akkor a felmelegedés valós. Ez a fekete hattyú hatás.
  A trend nyilvánvaló. Most nem McPhersonról van szó, de a tudósok, ahogy a technikai fejlődésünk és az adazhalmaz növekedése lehetővé teszi a pontosabb becslést, egyre közelebbi időpontokat és durvább hatásokat tárnak elénk.

 102. 108:
  Minden értelmes ember tudja/tudta, hogy politikai okból nem vállalhattam mindig a nevemet, mert nincs szabad véleménnyilvánítás, legalábbis most idehaza nem mindenkinek. Akkor számomra tétje is volt ennek, most már nagy ívben teszek rá és a buta siserehadra is. Könnyen okoskodsz a szabad és dúsgazdag Görögországból!
  Ráadásul mindez a milliónyi sületlenségen semmit sem változtat, megint érvek helyett jössz a harmatgyenge érzelmi szállal, de hát ilyen vagy, ha magasabb a léc, ennyire telik tőled…

  109:
  Nem egy nyelvet beszélünk, nem értetted meg a gondolatmenetem lényegét!
  A lapos földön is működött és működik a fizika, csak, ha a Marsra akarsz utazni, akkor el kell engedned, különben örökre a Földön ragadsz…
  Az inkvizíció nem tudományos eredetű (Leonardo da Vincit pl. nem égették meg, pedig elég sok újítást letett az asztalra, s megőrizte a humorérzékét is), hanem színtiszta politika, ami ma is megtéveszti és megvezeti azokat, akik nem képesek Leonardo mintájára gondolkodni és cselekedni. Lassan egy ilyen sem marad, aztán az idiokráciában majd vitázhattok egymással, hogy miért nem jó a Xixo üdítő öntözővíznek.

  A kiművelt elme ismérve, hogy sem pro, sem kontra nem lehet politikai érvekkel megvezetni, mert képes távlatokban gondolkodni. A baj az, hogy ez nem magától adódik, s az erre irányuló igényszint az önpusztító társadalmakban nullára csökkent! Ennek ékes példái az egyre szaporodó értetlenkedések és a már tapasztalati tényekkel is szembe menő facebookos gondolatmenet-koppintások.

  110:
  Nem tudom mivel lehetne meggyőzni őket, mert -olyan „jómagyar” módra- az ilyen gondolkodásmódú emberek (nem konkrét személyre értve, hanem a mindenki által ismert megnyilatkozásaikra!) akkor sem fogják elfogadni, hogy mekkorát tévedtek, ha a pokollá váló Föld tüzében égnek majd a családjukkal együtt. Esetleg ránk fognak mutogatni, hogy a mi „rosszindulatunk” és negatív kisugárzásunk miatt alakult így…

 103. Ötlet, Csongor: Személyeskedés indul:
  Szerintem L.S.-el nem lehet „szóba állni”, nincsenek „érvei”. Legalábbis én nem emlékszem, hogy itt lett volna egyetlen saját gondolata. Ő egy médium, továbbadja amit összekeresgél.
  Van benne egy mindennek ellenálló, mindent, akár a legjobb szándékot is elpusztító szabadságvágy. Nem hiszem, hogy el tudná viselni, hogy egy iránytű rákényszerítse merre van észak.
  Elég fontosnak érzi magát, hogy minden őt akarja tönkretenni és talán egy félelem vagy döhödt ellenállás van benne ez ellen. Én nem irigylem ezeket tőle.

  Ami erkölcsileg számomra nem elfogadható, hogy megengedi magának, hogy nicknevekből próbáljon gúnyt faragni (na, ez saját kútfőből teszi), illetve hogy minap elkezdett zsidózni.

  Majd megmondjátok, ha nem kellene ilyesmiket leírnom, tudom, nem ez a blog célja. Belőlem, így átgondolva L.S. már kevésbé vált ki kellemetlen indulatokat.

 104. 112 . Csont:
  Hozzászólásodat nem lehet off topik személyeskedésnek felfogni, mert L.S, egy unikum, akit egyesek hasznosnak, én károsnak tartok. Az kétségtelen, hogy mindenhonnan kicsipegeti azt, ami szembe megy az általánossal, és teszi ezt válogatás nélkül, mert hiányzik belőle a természettudományok minimális ismerete.

 105. 111. Horváth Csongor
  ” Könnyen okoskodsz a szabad és dúsgazdag Görögországból! ”

  H. Cs. hol élsz és mivel itatnak?

  Hazám szabad és dúsgazdag?
  Igen, lehetett volna ha hagyták volna, de Kapódísztriász elleni merénylet (1832-ben került sor) után a kamatuzsorások bábkormányait görögül is beszélő, antigorög embereik vezetésével mindent megtesznek, hogy semmi se maradjon ami emlékeztetne Hellász-ra.

  „A görög nép anarchikus és nehezen megszelídíthető. Emiatt mélyen bele kell nyúlnunk kulturális gyökereikbe: talán akkor kényszeríthetjük őket alkalmazkodásra. Természetesen
  a nyelvükre,
  vallásukra,
  kulturális és történelmi tartalékaikra
  kell lecsapni ,
  hogy semlegesítsük fejlődési, megkülönböztetési vagy érvényesülési képességüket; ezzel eltávolítva őket a stratégiailag létfontosságú Balkánon, a Földközi-tengeren és a Közel-Keleten megvalósítandó terveink elől.”

  /https://rommsart.wordpress.com/2012/03/06/henry-kissinger-i-wonder-why-on-earth-they-would-give-this-man-a-noble-prize//
  (Amint arról a népszerű görög magazin, az Oikonomikos Tachydromos 1997. augusztus 14-én beszámolt, Henry Kissinger, miközben 1974. szeptemberében beszédet mondott Washington DC-beli üzletemberek egy csoportjához)

  De ez nem volt nekik elég!
  Tizenhárom éve, hogy az első – zsidó származású – amerikai állampolgár Giorgos Tsad Mineiko Papandreou (GAP), aki uralkodott rajtunk, berúgott minket az IMF-be, a trojkához láncolt, és aláírt egy gazdasági memorandumot amely 99 évre szól.
  A Kastellorizói prédikációjában bejelentette a jóléti állam felbomlását, az ország átadását a „kölcsönző hatalmaknak”, a fiatalok tömeges menekülését külföldre az elszegényedett hazából.

  * Egy új, akár 700 ezer ingatlanból álló „véres” piac jön létre hazánkban az első társadalmi javak, az emberek első otthonának védelmének összeomlásával.
  13/02/2023 / https://www.ieidiseis.gr/oikonomia//

  H. Cs. hol élsz és mivel itatnak?

  112. Csont (kutyaeledel?)
  „Ami erkölcsileg számomra nem elfogadható, hogy megengedi magának, hogy nicknevekből próbáljon gúnyt faragni (na, ez saját kútfőből teszi), illetve hogy minap elkezdett zsidózni.”

  Akik azt gondolják, hogy az alábbi tények nem igazak ítéljék el úgy ahogy az ENSZ is elítélte a cionizmust!

  FELFEDJÜK AZOKAT GÖRÖGEKET AKIK
  A CIONIZMUS ÜGYNÖKEI (hogy legalább … újra szavazhassatok rájuk…..)

  / https://panparatiritis.blogspot.com/2014/08/blog-post_97.html/

 106. 112 Csont
  Abban van igazság, hogy a tudomány által képviselt tanokban a nagy áttöréseket végrehajtó tudósok mindig megkérdőjelezték az addig képviselt álláspontot, és újra gombolták a kabátot.
  De nem sportot űztek abból, hogy mindent elvessenek, ami addig érvényes volt, hanem a saját tudományterületükön feltártak mélyebb összefüggéseket is.
  L.S. viszont szinte mindent elutasít, és az alternatív magyarázatokat részesíti előnyben, bármiről is van szó, ezzel egy minden hivatalos állásponttal szembeszegülő hozzáállással, legalább annyira hiteltelen, mint a mindenre bólogató pragmatikusok.
  Az mégsem lehet minden filozófiának alapja, hogy minden korábbit elvetünk.
  Hajlandó mindet feláldozni egy-egy esetleges véletlen találatért, feláldozva sokkal több igazságban való hitet.
  Magyarul, felkarol minden alternatív magyarázatot, ami szembe megy a hivatalos állásponttal, és ezeket tartja hitelesnek…

 107. 115. hubab
  „Az mégsem lehet minden filozófiának alapja, hogy minden korábbit elvetünk.”

  ” hubab” ?!?
  Ne légy annyira hű báb!!!

  Ha L.S. néhány dolgot kétségbe von akkor szerintetek ez egyenlő a „minden korábbi”- nak az elvetésével?
  Komolyan?
  Van egy olyan érzésem, hogy végül csak „a mindenre bólogató pragmatikusok” maradtok ebben a blogban.

 108. Na, ezt mindenki, a dogmatikustól a pragmatikusig a magáénak érezheti. Nem mellesleg, marha jó!
  Mikor ilyen párbeszédeket olvasok, mindig ez jut az eszembe!?

  A konszenzus és annak hiánya is mellékes, ha hülye valaki.
  Tények! Tények?
  Részhalmazok a halnazokban! Doktrínák! Naná!
  A repülő emelkedik, a nézőpont szélesedik.
  Az autóm jól suhan, ez tény. A 100 méter magasan köröző helikopterből jól látszik, hogy a száguldó autó a kanyar után belerohan a feltorlódott sorba. Van e adóvevő a kocsiban és a kopterban?
  Egy nyelvet beszélnek-e?
  Tudják-e használni az adóvevőt megfelelően?

  A klíma felülírja a politikát! Tény.
  Van e vmi ami felülírja a klímát?!
  Tény.

 109. 114: L.S.:
  Ne szívd mellre, én ezt egyszerűen a jelenlegi magyar belpolitikai helyzetre értettem.
  Téged nem keresnek meg és hurcolnak meg érte a görög hatóságok, vagy a görög maffia, ha itt marhaságokat teszel közzé.
  Ellenben engem meghurcolhatnak, ha egyszerűen feltárom az igazságot, a saját tapasztalataimat és ellehetetleníthetnek bárkit, ha ellentmond a kötelező narratívának bármiben. Lassan már azt sem fogjuk tudni mi az elvárt, így sokan majd akkor esnek arcukra, amikor az ő pofijuk is sorra kerül, mert nem tudhatod már azt sem, mit szabad és mit nem. Kádár legalább meghúzta egyértelműen a vörös vonalat. Görögországban pedig sem a múlban, sem a jelenben ilyesmitől nem kellett, ill. kell tartanod, s ezzel a ténnyel kérem, hogy ne vitatkozz!
  Ha erre a demokráciára vágysz, amiben én élek, s meggyalázod a nevem, ahelyett, hogy megköszönnéd a fontos információkat, amelyekhez rajtam keresztül juthattál, szívesen cserélek.
  A fórumot pont a magamfajta, gondolkodó emberek hagyták el, ill. mellőzik, s aggódva figyeljük, hogy mivé lesz minden a sok hangoskodó, de előre látni nem tudó, sokszor még műveletlennek is beillő megmondóember miatt. Az országunkkal kapcsolatban ugyanez a helyzet… S mielőtt olyanoknak is szemet szúrna a megjegyzésem, akik ártani is tudnak a butaságukkal, inkább ismét csendben maradok!

  S, ha már klímaváltozás a téma, ugye tisztában vagy azzal a ténnyel, hogy én hoztam létre Magyarországon az első civil szerveződésű klímavédelmi kört? A nevem pedig azért nem ismert, s az egészből pontosan azért nem lett semmi, mert a politika belerondított, ill. nem voltam hajlandó soha a maistream és a PC elvárásait teljesíteni! De némi tudást azért szedtem magamra, ellentétben bizonyos zöldkörök anyagilag érdekelt lobbystáival, tudom, mi az amitől valóban félni kell, s mi az, ami mellett el lehet menni. S azt is tudom, hogy mi ért volna, ill. mi érne még bármit is, ill. azt is, hogy ez a balfék emberiség soha nem fog tudni a saját kelepcéjéből kimászni, s én már nem is akarom ettől megmenteni… De a tények tagadása és az egyértelmű dolgok félremagyarázása máig rendkívüli módon felbőszít!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük