(4059) Fermi paradoxon

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Arctic News

A technológiai civilizációk rövid élettartama és a Homo sapiens jövője

írta: Andrew Glikson
89. útban a 90. felé

Jared Diamond „Összeomlás” (2011) című könyvében olyan társadalmak sorsát mutatja be, amelyek a kudarcot vagy a sikert választják. Nagyobb léptékben a Fermi-paradoxon azt sugallja, hogy a fejlett technológiai civilizációk mulandó entitásokat alkothatnak a galaxisban, amelyek aztán rövid időn belül összeomlanak. Fermi paradoxonának ilyen értelmezése, amit a közelmúlt földi történelme is alátámaszt, azt jelenti, hogy a Tejútrendszer bolygóiról érkező rádiójelek nyilvánvaló hiánya olyan civilizációk eredendően önpusztító természetének tulajdonítható, amelyek elérték a rádióhullámok terjesztésének képességét, összhangban Carl Sagan nézeteivel. Várható tehát, hogy az univerzumban a fejlett technológiai társadalmak száma arányos lesz átlagos élettartamukkal, ami talán nem tart tovább néhány évszázadnál. Megmagyarázhatatlan módon a Homo sapiens viselkedése felfedi Fermi paradoxonának valóságát.

Hadd szúrjam közbe a Tibor bá’ paradoxont. Az evolúció azt mutatja, hogy az önzés előnyös az egyed életben maradásához, tehát sikeres az utódok létrehozásához is. Így belénk kódolódott az önzés. Ez mind addig nem veszélyezteti a faj fennmaradását, amíg a technológiája nem ér el olyan szintet, ami lehetővé teszi a nem szándékolt öngyilkosságot. Majd ha társadalomban élő hangya, vagy méh faj éri el ezt a civilizációs szintet, akkor történhet egy átlépés, tovább fejlődés, velünk nem.

Az üvegházhatású gázok elterjedése, a légkör kémiájának megváltozása, valamint a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek elterjedése rámutat Fermi paradoxon jelentőségére a 20-21. században.

A geológiai és csillagászati tanulmányok azt mutatják, hogy a bolygók között a Föld egyedülálló volt a fejlett életformák megjelenése terén már ~3,5 milliárd évvel ezelőtt. Ha feljegyeznék a Homo sapiens sorsát, a történelem azt mondaná, hogy miközben a légkör túlmelegedett, az óceánok elsavasodtak és a radioaktivitás nőtt, az emberek soha nem szűntek meg üvegházhatású gázokkal telíteni a légkört, uránt bányásztak, végzetes háborúkat szabadítottak fel és rakétákat lőttek ki a Naprendszerben ismert élet egyetlen menedékén.

A „Globális felmelegedés folyamatban” című új cikkében Hansen et al. (2022) kijelentette: „A glaciális és interglaciális globális hőmérséklet változás azt jelenti, hogy a gyors visszacsatolású egyensúlyi éghajlati érzékenység legalább 4°C. A megduplázódott CO₂ esetében ez 5,5°C körüli. Az üvegházhatású gázok kényszere 2021-ben 4,1 W/m2 értékkel volt nagyobb, mint 1750-ben. Ez kétszeres CO2 kényszert jelent.  A mai ÜHG-kényszer miatti bekövetkező globális felmelegedés, lassú visszacsatolás után, körülbelül 10°C. Az ember által előállított aeroszolok jelentős éghajlati kényszer, főként a felhőkre gyakorolt hatásuk miatt. A globális felmelegedés bukópontja 1970-ben következett be, mivel a megnövekedett ÜHG-felmelegedés meghaladta az aeroszolok lehűlését, ami évtizedenként 0,18°C-os globális felmelegedést eredményezett.

Ennek elkerülhetetlen következménye a Föld éghajlati zónák helyzetének eltolódása, a Föld albedójának csökkenése (klimatológiailag jelentős ~0,5 W/m² csökkenés két évtized alatt), az üvegházhatású gázok geológiailag példátlan mértékű, 2-3 ppm/év emelkedése. Az óceánok elsavasodása (körülbelül 26 százalékkal), a jégtakarók visszahúzódása, a tengerszint emelkedése (1900 óta kb. 20 cm), a növényzet, az erdők és a talaj valamint az éghajlat változása, és a tömeges kihalás.

Több mint 50 éven át kevesen voltak tudatában annak, hogy a légkör CO₂-szintjének ~100 ppm emelkedése, évi 2-3 ppm-es ütemben a Föld nagy részének lakhatatlanná válásához vezethet (The Unhabitable Earth, David Wallace-Wells). Magunkat most a következmények vesznek körül: a levegő és a víz szénhidrogén-telítettsége, elszabadult globális felmelegedés, elsavasodás, mikro-műanyagok terjedése, élőhelyek pusztulása, radioaktív túlterhelés, vegyi fegyverek elterjedése. Ez a Fermi-paradoxon létezésének a megerősítése.

Ám éppen abban az időben, amikor a világot egyre inkább elárasztották a szélsőséges időjárási események, súlyos tüzek és árvizek, a klímatudósokat egyre inkább figyelmen kívül hagyták, helyettük politikusok, bürokraták, közgazdászok, stratégák és érdekképviseletek léptek fel, akik nem ismerték a fizika alapvető törvényeit és az alapelveket. A tudomány által vezérelt politikákat és ígéreteket elárulták, és az értelmes mérséklést és alkalmazkodást megcáfolták az új szénbányák és gázmezők megnyitásával. Az Egyesült Nemzetek Alapokmányát sértő hidegháborús stratégiák kimerítik a közelgő éghajlati katasztrófa mérsékléséhez szükséges erőforrásokat. Egy geológiai szempillantás alatt, a dinoszauruszok kihalása óta példátlan ütemben, a Föld nagy részei egyre lakhatatlanabbá váltak számos faj számára, meghaladva a 350 ppm CO₂-t, és közeledve a miocén állapothoz. Az emberek mindvégig szorgalmasan dolgoztak egy valódi világvége-gépezet fejlesztésén, amely közel 1300 nukleáris robbanófejet tartalmazott.

A 20. században a náci koncentrációs táborok és a népirtó konfliktusok, például Vietnámban, Kambodzsában és Laoszban bebizonyították, hogy az emberek képesek a legszörnyűbb bűnök elkövetésére egymás, más fajok és a természet ellen, beleértve a tömeges kiirtásokat is. Lásd: Ruanda, Jemen, Irak, Afganisztán, Bosznia, Ukrajna, stb.

A Fermi-paradoxon felé vezető végső lépést az új-mexikói, Novaja Zemlja-i nukleáris kísérletek, Hirosima és Nagaszaki bombázása, valamint a nukleáris háború növekvő kilátásai, az azt követő tűzviharok, a kihullásból származó sugárzás és a nukleáris tél nyomán tették meg. Robock és Toon (2012) „Önbiztos pusztítás: Az atomháború éghajlati hatásai” című tanulmánya szerint a termonukleáris háború a modern civilizáció végéhez vezethet, a hosszan tartó nukleáris tél és a terméspusztítás miatt.  Az egyik modell szerint a Föld átlaghőmérséklete egy nukleáris tél során, amikor a városokból és az iparból származó fekete füst felszáll a felső sztratoszférába, több évre 7-8 Celsius-fokkal csökkenti a globális hőmérsékletet.

Amint azt Hansen et al. (2012): „Az összes fosszilis tüzelőanyag elégetése más bolygót hozna létre, mint amit az emberiség ismer. A paleoklíma rekordja és a folyamatban lévő éghajlatváltozás világossá teszi, hogy az éghajlati rendszer túl lesz tolva a fordulópontokon, visszafordíthatatlan változásokat indítva el, beleértve a jégtakaró szétesését a folyamatosan változó partvonallal, a bolygó fajainak jelentős részének kiirtását, és egyre inkább. pusztító regionális éghajlati szélsőségek”.

A szénnel telített légkör hátterében zajló nukleáris háború csak rendkívüli károkat okozhat a bolygó életfenntartó rendszereiben. A „sapiens” népirtásra és öko-cídiumra való hajlamát aligha leplezi el a politikusok uralkodó orwelli nyelvezete az általunk ismert bioszféra pusztulásának elkerülésére irányuló érdemi cselekvés hiányában. Mivel a globális felmelegedés végső következményei valószínűleg egy évszázadon belül jelentkeznek, beleértve a hőmérsékleti polaritásokat, a hőhullámokat és az óceáni régiók regionális lehűlését, az Antarktiszról és a grönlandi jégtakaróból származó jégolvadás következtében (Gikson 2019).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40 gondolat erről: „(4059) Fermi paradoxon

 1. A hangya- és vagy méhkolóniák csak önmagukban egészek. A szinte tökéletes kooperáció csak az egy kason, bolyon belül valósul meg.
  Más bolyból, kasból való egyedekkel nem. Ott ugyanaz van mint mondjuk 2 szarvasbogár között és minden-mondhatni-szokásosan zajlik. Ösztönszerűen, amit ti előszeretettel hívtok evolúciós kényszernek, az is.
  Ugyanis a vezérlő egység ezeknék a fajoknál csoportos.
  Az embernél nem, ezért az egyedek lépnek interakcióba, ott meg a csoportok a más csoportokkal. Az egy ember is elég jól összehangolja a mozgását és nem akad állandóan össze a keze, akárcsak az egyes méhecskék mozgása is jól koordinált.

  Az emberi tudat más szintről indul mint a méhecskéé. Pontosabban szólvaceredendően ugyanonnan indul, de egy más softver van benne.

  Ha foglalkoznátok vele(mondjuk teremtéstannal), így értenétek és rájönnétek. Rájönnétek, hogy minden rendelkezik tudattal és intelligenciával.
  Valaminek csak annyi van belőle, hogy fenntartsa magát a létezésben és valaminek pedig annyi, hogy komplexen gondolkodjon.
  Az ösztön egy program ami determinálja egy-egy faj mükődését és annak határait jelöli ki.
  Az ösztön, mint program bizonyos szinten felülírható. Ez az egyed vagy csoport önreflexiós szintjétől függ.
  A méhecskék soha nem fognak evolúciósan továbblépni ezen a szinten.

  Sajnálom, de az emberi faj nagyon eltékozolja a képességeit, pontosabban a lehetőségeit.
  Mi egy önfejlesztő modell vagyunk. Hogy fejlesztjük-e magunkat az elsősorban magunkon múlik.

  Nyugodtan hívhattok naívnak, de én sosem a konkrét viláhelyzetre utalok ilyenkor, hanem a lehetőségre és a bennünk lévő potenciálra.
  A jelenlegi világhelyzet, a jelenlegi emberi viselkedés olyan amilyen.

  Az emberi faj a hasonló kaliberű teremtmények között az univerzumban csak egy óvodás, aki épp telekakilta a homokozóját és most ajvékol, hogy minden tiszta szaros.
  Egyre hangosabban fog ajvékolni, de az nem segít.
  Jó lenne ha félretenné a nagy arcát és használná amije van.

 2. Tibor bà’ (Mi van most Kinàban? Visszavettek a szigoritàsokbòl, és a hivatalos adatok kevesebb halottròl számolnak bei mint ami valòjàban van.)

 3. „A geológiai és csillagászati tanulmányok azt mutatják, hogy a bolygók között a Föld egyedülálló volt a fejlett életformák megjelenése terén már ~3,5 milliárd évvel ezelőtt. ”

  Egyedülálló sületlenség.
  Már csak az univerzum elképzelhetetlenül nagy méretéből adódóan biztosra vehető, hogy az élet rengeteg helyen megjelenhetett. Természetesen, ezek egy része értelmes is.
  És ugyanígy borítékolható az is, hogy sok helyen tőlünk fejletlenebbek, más helyeken meg jóval fejlettebb civilizációk is létrejöttek.

  Az meg hogy, a hisztis dedós szintjén dünnyögő emberiség nem veszi észre a fejlettebb civilizációk létét, egyáltalán nem meglepő. Elvileg lehet, hogy túl messze van a legközelebbi szomszéd is, persze ez is benne van a lehetőségek között. Igazából viszont jóval valószínűbb az, hogy voltak már itt a Földön is, akár több faj is, sőt, meglehet, hogy jelenleg is itt vannak vagy a Földön (fejlettségük miatt részletkérdés, hogy az óceánok mélyén vagy éppen abban a helyiségben, ahol a kedves fórumozó ezeket a sorokat olvassa) vagy akár a közelben, ezt úgy értem, hogy például a Naprendszer határain belül. Körülnézve a sok mobilozó biorobot között a helyükben én is százszor meggondolnám, hogy előugornék-e eme emberiség elé, mint a lengén öltֲözött törülközős szatír Julcsának a Népligetben.

  „Fermi paradoxonának ilyen értelmezése, amit a közelmúlt földi történelme is alátámaszt, azt jelenti, hogy a Tejútrendszer bolygóiról érkező rádiójelek nyilvánvaló hiánya olyan civilizációk eredendően önpusztító természetének tulajdonítható, amelyek elérték a rádióhullámok terjesztésének képességét, összhangban Carl Sagan nézeteivel. Várható tehát, hogy az univerzumban a fejlett technológiai társadalmak száma arányos lesz átlagos élettartamukkal, ami talán nem tart tovább néhány évszázadnál.“

  Ilyet is csak az emberi hübrisz, de még inkább a korlátoltság és primitivizmus mondhat!

  Mások talán nem lehettek sikeresebbek, mint az emberiség?
  Sőt, maga az emberiség nem lehetett volna sikeresebb és csak arra való, hogy egy önpusztító mókuskerékbe navigálja magát?
  Egyáltalán, biztos az, hogy az emberi történelemben nem voltak olyan időszakok, amikor ez volt a realitás, de tettek arról bizonyos erők, hogy ez máshogy legyen és máig jól eltitkolják előlünk a tényeket? Mi minden veszhetett oda csak az alexandriai könyvtárban, miféle és mennyi információ?
  Miféle potenciál és jövőkép veszett oda, például, Észak-Amerikában; hol lennénk ma, ha az ottani őslakosok vezették, egyengették volna az emberiséget az útján? Csak a földjükért kellett kiirtani őket? Biztos ez?
  Nincs itt is jelen bizonyos ciklikusság az emberiség fejlődésében ilyen értelemben is?
  Csak néhány kérdés, lehetne a sort folytatni még egy ideig…

  Ebben a kérdésben száz százalékosan Balázzsal értek egyet, az ő 1-es számú kommentjébe sokszorosan több igazság és értelem szorult, mint ennek a cikknek az írójáéba, akinek a nevét is lebaszom megjegyezni! Ugyanúgy, mint hasonszőrű, pénzért vagy eleve ostoba társainak a nevére sem vagyok kíváncsi.
  Ahogy mondani szokás: nagy különbség van aközött, ha egy okos hülyéskedik vagy egy hülye okoskodik. Ez a cikk ez utóbbira egy jó példa.

 4. 2 Az van, hogy jönnek szépen az adatok olyan országokból, ahol a 3,4 milliós lakosság miatt nagyon szépen kibukik a szög a zsákból: Uruguay.
  2020-ban sehun nem volt mindmeghalunk, ellenben 2021-ben a két oltási ciklusnál (86% első, 84% második) 70%-al és 50%-al emelkedett a halálozás. Mellesleg kicsi sokkal többen hunytak el felső- és alsó légúti szirszarban 2019-ben, mint 2020-ban.
  Ez van most.

 5. Tegyük hozzá, hogy ennek a paradoxonnak van 6-8 különböző lehetséges magyarázata, amik mind legalább ilyen valószerűek, mint ez, hogy minden magas civilizáció kipusztítja önmagát.

 6. 5 – Ábel:
  Sorold fel őket.

  3 – Zsolt:
  Ha veled egyetértenék, akkor nem fordítottam volna le a cikket.

  4 – Jövőnk:
  Ezt jó lenne bizonyítani.

  2 – Tia:
  Állítólag hullanak, mint ősszel a legyek.

 7. 1 – Balázs:
  Igen hatásosan nyomod a szöveged, egyesek lehajolnak előtte, de ha senki nem ellenkezik (adtam rá elég időt) akkor nekem kell ellen vetéssel előállni.
  Kezdjük mindjárt ezzel: „Ha foglalkoznátok mondjuk teremtéstannal.” A teremtéstan nem tudomány, hanem kitaláció. És akkor már nem is érdemes foglalkozni a nézeteddel, aminek állandóan hangot adsz.
  A méhecskének van tudata? Micsoda abszurd állítás. Tudom minden élőlénynek van lelke, a harangvirágnak is. Ha nem haragszol, minden ékes szólásod ellenére, én nem tudlak komolyan venni.
  „Mi egy önfejlesztő modell vagyunk.” Frászt vagyunk „önfejlesztőek”. Megyünk az ösztöneink után. Ezért nem sikerül egyetlen egy (jó szándékú) izmus megvalósítása se. A belénk kódolt önzés mindent felborít és most visz minket egyenesen az örök sírba. És ezen az okoskodásod semmit se változtat.

 8. 6 Itt vannak összegyűjtve, illusztrációval:
  https://9gag.com/search?query=fermi%20paradox
  Szóval a lehetséges okok magyarul:
  1. A lakható bolygók ritkák
  2. Nem éltek túl – Ez a Tibor bá féle
  3. Kozmikus kataklizmákban kihaltak
  4. Túl fejlettek ahhoz, hogy szóba álljanak velünk
  5. Megelőztünk mindenki mást
  6. Nem olyanok mint mi (pl. nem szén alapú biológiai organizmusok)
  7. Még tovább kell keresni, nem hallgatóztunk eleget, nem jó frekvencián, stb.
  8. Messzebb vannak, mint ahol kerestük őket

  9-nek én még azt is hozzátenném, hogy elképzelhető, hogy itt vannak a földönkívüliek, kapcsolatban is vannak emberekkel, kormányokkal, csak ez az információ nem publikus, ezért száműzték az összeesküvés-elméletek közé.

 9. 9 – Ábel

  A 9-es pontodhoz csak egy érdekesség:

  „Tudnotok kell, hogy azok, akik messziről figyelnek minket, aggódnak. Sok más bolygó vezetőjét láttam, hallgattam és hallottam, és nagyon aggódnak, mert azon tűnődnek, hogy az EU milyen utat fog követni. Ezért meg kell nyugtatnunk mind az európaiakat, mind azokat, akik messziről figyelnek minket”.
  Jean Claude Juncker

  https://nypost.com/2016/07/10/ec-president-got-the-interplanetary-memo/

  Szerintem egyébként ebben az esetben nagy valószínűséggel Juncker-ből a vodka vagy a brandy beszélt.
  Vagy arra, hogy az Európai Bizottság elnöke lehessen az ember, nem csak korruptnak, de hülyének is kell lenni!

 10. 9 Mondjuk Juncker hülye, de ez nem zárja ki, hogy néha véletlenül igazat mond.

 11. 6. Tibor bà’

  Na ez az. Hullanak mint a legyek, dugig vannak a krematòriumok. A szàmaikat pedig alacsonyabbra hazudjàk. Az idôseik nagyobb része nincs oltva.

 12. 11 A krematóriumok használatát indokolhatja az is, hogy az utóbbi időben sok tüntetés volt, lázadoztak a kínaiak, amit tudjuk, hogyan oldanak meg arrafelé.

 13. 12. Àbel

  De be vannak öltözve a munkàsok a krematòriumoknàl. Ha csak agyoncsaptàk volna az embereket, akkor nem teljes mentfelszerelésben dolgoznànak a hamvasztò melòsai.

 14. 13 Vagy csak elő van írva a védőruha, oszt hordják.

 15. Vagy csak bohóckodnak, Tedroszuk a WHO élén összecsinálja magát és a média… majd ismét lehet paráztatni az embereket a kínai képekkel.

  Tibor bá’ tudom, hogy ebben sziklaszilárd a meggyőződésed, meg sem próbálom ezt kikezdeni. Jobb a békesség. (De azt tényleg nehéz megérteni, hogy orosz kérdésben, ahogy klímában és sok mindenben pengeéles a meglátásod, ebben viszont kategórikusan kitartasz, hogy az oltás a nagy altruista segítség, a mindmeghalunk meg mindmeghalunk; halkan jegyzem meg egy istenverte koronavírus, nem EBOV (Ebola) vagy sorolhatnánk együtt.)

 16. Tibor bá!
  Beérett egy vendégposzt dajtástól vagy akár tőled földönkívüliek témakörben.

 17. Re:9 Zsolt
  Magát a Fermi paradoxont Medvegyev vágta át egy huszárvágásos interjúval:
  https://www.youtube.com/watch?v=SbyG6FO02JU

  Még hogy léteznek? Egyenesen útlevelet kapnak! 🙂
  MIB amit említ(megnéztem), egy orosz doku film, és nem az amerikai sci-fi limonádé, bár a témája pont beleillik abba amiről beszél.

 18. A orvoslásban kb. három dolog működik:
  sebészet
  immunizálás (pl. védőoltás)
  antibiotikumok

  Az persze hogy a Sinopharm vakcina mennyire hatékony legyen Kína gondja.

 19. Re:16 Margit

  Elsőnek meg kellene szereznem azt az orosz akadémiai anyagot, amiben a tételesen le vannak írva a környező csillagrendszerek civilizáció, életformák morfológiája, és a jellemzői járműveik. Utóbbira különösen nagy hangsúlyt fektettek, mert ez a könyv volt(most is az) a vadászgép pilóták egyik tankönyve, hogy csak úgy ne lövöldözzenek minden UFO/UAP-ra, mert netalántán visszalő, és akkor abból nem lesz köszönet.

 20. A hivatalos adatok szerint Kínában 90 százalék feletti az átoltottság. Index.hu
  Ahogy feloldották a drákói intézkedéseket Kínában, napokon belül berobbant a covid járvány.
  Fehéren feketén kiderült, nem a 87%-os hatékonyságú vakcinával átoltottság védte őket, hanem a maszk, a távolságtartás és a fertőzöttek azonnali elkülönítése. Nem fertőződött át a közösség.
  A leg ésszerűbb intézkedés, ha mindig a veszélyeztetetteket védik, oltják.

 21. A kínaiak most dolgozzák le a 3 év alatt kialakult immundeficitüket, a lezárásoknak köszönhetően. Így kell rövid idő alatt immunhiányos kriplitársadalmat nevelni. Ha Afrikának nem is, mert ott sok a D vitamin, de Romániának mindenképpen ki kellett volna már rég halnia. Különösen a nyakas székelyeknek, akik mind közül a legótatlanabbak voltak. Egyeseknek szerencsére helyén van még az eszük.

 22. 15 – Jövőnk:
  Én majd 90 éve kapok (kaptam) különböző oltásokat, és asszisztáltam gyermekeim oltásánál. Most legyek oltás ellenes, mert néhányan kitalálták, hogy hülyeség az egész? Ez a vírus különösen szívós, és nem olyan hatásos ellene az oltás, mint mondjuk a himlőoltás. De a semminél többet ér. Mellékhatások? Minek nincs? Még az étkezési sónak is van.

 23. 22 Tibor bá’

  Nátha. A koronavírusok nátha vírusok; konkrétan a nyári nátháké. A nátha egy víruskoktél, amelynél egy, de inkább több az alábbiakból ott van: rhino- (télen döntően ez), adeno-, korona-, parainfluenza és nagyritkán maga az influenza. A koronavírusokból 2020 előtt volt 4 variáns, plusz SARS és MERS, előbbi mára csak laborban, mindkét esetben a „járvány” protokollja igencsak kérdéses a magas halálozás kapcsán. Ez az 5., attól hogy SARS-CoV-2 a neve, nem lesz szuperszörny. Egy nátha vírus, fing a szélviharban. A kezelési protokoll(ok): 2 immunszupresszíva, 2 antivirális, 1 antibiotikum, és első négy lóadagban egy egészséges embert is lélegeztetőre visz, onnan meg a kremába. Ez történt. Hpye. Az oltás pedig nem egy klasszikus, egy qurva szót nem szólt volna senki, hanem egy mRNS (vagy vektoros), amely játszik a spike protein előállítással. Mára már rég beismerte a Pfizer, hogy soha nem is tesztelték, hogy képes-e bármilyen hatással lenni a fertőzés továbbadására, márpedig ez volt a nagy mantra, hogy oltassanak. Helyette annyi hirtelen szívhalál van, mint a sz@r, rögösödés, tüdőembólia stb. Az EMA engedte az 50%-os tisztaságút is… vagyis, sokan ennek köszönhetik az életüket, hogy csak löttyöt kaptak. Sokadszorra egy tucat ismerősöm adta le a kanalat röviddel az oltás után, 35-50 között, mind szív- vagy tüdő. A mindmeghalunk során senki. Az egész városban egy halott volt hivatalosan, a sok ortodox csak nézett nagyot, hogy akkor az ő rokona – pár ember, aki akkor elhunyt kábé 70 és a halál között – az mi, az már smafu…
  Az amerikai hadseregnél azért rendesen kiakadt egy orvos alezredes… az idegrendszeri károsodás, ami már földre kényszerít egy pilótát, 1000%-al nőtt és a többi statisztika. Ez a szar még nagyon sok fiatalnak fogja megrövidíteni az életét.
  Ha Ebola-rhino kiméra lett volna, oké. Ha Influenza-rabies, oké. Ha és ha és ha, oké: mellékhatások, pár ezer halott, de ez egy istenverte nátha vírus, fingnyi halálozással, a csalást ne vegyük már statisztikának, pcr pozitív autóbalesetes kovidos…
  A tüdőgyuszi csak azon ismerőseimnél fordult elő, akik szedték a pirulákat, másnál nem.
  DE, tegyük fel, hogy az első változat tudott valamit… az mára úgy elmutált, mint dagálykor homokvár. Üres génszekvenciák? Akkor meg biofegyver, vagy mesterséges szar (gain of function – mondjuk ez a bionál is érvényes).
  Jött február 24-én és Putyin elseperte… igen most megy megint az izzadságszagú nyögés: tridémia.
  Az a borzalmas, hogy ahhoz már a szakterületesek is hülyék, hogy sok országban az ágyszám, intenzív ágyszám egy évtized alatt drasztikusan csökkent… Kóka csak nyalhatná a tíz ujját.

  Died Suddenly…
  De ahogy mondtam, elfogadom, hogy Te úgy látod.

 24. Maszk… hány és hány emberen láttam az agyonhasznált – sz@ros – maszkot… édes Istenem, azokban mik lehettek, a saját szarjaik tenyésztelepe, s 70-80 felett jobban teszik, ha attól rettegnek, nem külső vírustól. Aztán negyven fokban… véroxigén és széndioxid szintek f@szák lehettek. (Amikor búvárkodok sűrített levegővel és a gyártó kérdez privátban, hogy a pékbe bírok 2 literes 200 baros palackkal, azaz 400 liter levegővel bő órát lent lenni, hiszen a felszínen – tovább bírja – 30-45 perc, mondom lassú légzéssel percenként 2 vagy 1-1,5… és mindig hosszan kilélegezve, nehogy a szén-dioxid felmenjen, mert krepa van. A maszk sokban hasonlít, csak éppen probléma, mert Átlag Béla nem scuba búvár.)

  Elnézést az OFFért.

 25. Jövőnket olvasva napirenden a kérdés:
  A „nemtudás” vagy a rosszul tudás veszélyesebb-e?

 26. 23. Jövőnk

  Röviden, erről van szó.
  Az állatorvosunk rögtön a legeslegelején ezt mondta.
  A coronavírus tégoza velünk van az állatvilágban és gyakorlatilag egy náthavírus.
  De figyeld meg!- mondta-, hogy mi lesz belőle. Megy majd a habverés

  Kedves Bözsike néni 3 pfizerral oltatta magát. Azóta nem tud dolgozni, fáj a szíve, nem kap levegőt stb.
  Hullanak ki a csontvázak a szekrényből, de csak tolják.

  Tibor bá’

  Ha vannak más fajok(több százezer, millió észlelés volt, sőt 4.tipusú találkozások tömkelege) akkor az azt jelenti, hogy ezek a vkik vagy vmik ide tudtak jönni. Ha ide tudtak jönni akkor nálunk fejlettebbek kellenek, hogy legyenek, mert mi nem tudunk 4 évet fénysebességgel repülni, hogy a legközelebbi csillagig eljussunk.
  Ők se. Tehát ez egy módon lehetséges, valahogy máshogy közlekednek a térben.
  Ugyanezért a rádióhullámos kapcsolatfelvétel is egy nonszensz.
  Szia! 4 év
  Szia! 8 év
  Xrfemz 12 év
  Mit is mondtál? 16 év
  Rakétákkal meg nem fogunk oda eljutni soha a büdös életbe.
  A teremtéstan nem tudomány? Mit nevezünk annak és hova jutott az, amit annak nevezünk?
  Múltkor valaki kioktatott egy feltételezés miatt és nem tudtam érdemben válaszolni rá, mert nem tudom olyan mélységében a témát.
  Csak tudod, van logikám és egyértelművé vált, hogy kötekedni lehet, de a kérdéses téma alapját ő sem tudta. Ez két visszakérdezésemből kiderült, tehát
  A tudomány-az én véleményem szerint ez: Fikcióból vagyis feltételezésből kiinduló, majd többszörösen bizonyított tapasztalati tény(ek) összegzése, illetve ezek koherens halmaza, összefüggései stb.

  Ha nem tudjuk milyen a téridő, akkor honnan tudjuk, hogy lehet-e benne -a számunkra még ismeretlen módon – máshogy közlekedni. Mondjuk a nem tér-nem idő sávban?

  HA! egyáltalán foglalkoznál ilyenekkel akkor nem az előítéleted szólna belőled.
  Igen, egy méhecskének is van tudata. Azért mert nem tud pörköltet főzni még egész jól elboldogul. Való igaz csak az ösztönei irányítják, de már maga az ösztön működése is tudatos valamilyen szinten, ugyanis pl.képes tanulni.

 27. 19. dajtás
  Addig is ha Tibor bá rábólint, tudnál ajánlani pár oldalt, fórumot, bármit a témával kapcsolatban? Persze nem Pataki élménybeszámolójára lennék kíváncsi. Köszönöm

 28. Re:27 Margit
  Ha klasszikus hivatalos(katonai) észlelésekről akarsz olvasni magyar nyelven, akkor ezt a könyvet ajánlom: Magyar UFO akták-Miskolci László. Nagyon alapos munka,több hónapnyi nettó kutató munka van benne.
  Magyar fórumokat nem ajánlok, eluralták a fizetett szkepó bértrollok.
  Külföldi fórumokon nem mozgok, erről nem tudok nyilatkozni.
  Külföldi szerzőket nem ismerem annyira, nem mozgok ufo szcénában(magyarba sem vagyok annyira benne, elég furcsa szubkultúra…), egyedül aki eszembe jut Steven M. Greer akin keresztül azért fel lehet göngyölíteni sok mindent.

  Máskülönben létezik a CE-5 protokoll, ha nem vagy betoji. Pár ismerősöddel, aki szintén nem betoji kipróbálhatjátok, pár alkalom után eredményei is vannak, és akkor már nincs himi-humi, hanem saját tapasztalatot is szerezhetsz a témában.

 29. Rosszabb a helyzet, mint sejtettem…
  Még a végén visszavonom a véleményemet a gyíkemberekkel kapcsolatban is, és megtérek a galaktikus Birodalom kebelébe, valamint elfogadom az angyalok, ördögök és egyéb földöntúli lények létezését is.
  Mindjárt érdekesebb, színesebb lesz a világ… 🙂
  Soha nem volt ennyi ezoterikus gondolkodású ember, mint az utóbbi években.
  Szerintem a valós világ megoldhatatlan problémái következtében egyre többen menekülnek az irracionalitásba, mesterséges fantáziavilágokba, mert a valós világban nem látják a kiutat.
  Lehet, nincs is, de akkor legalább a végsőkig lehet bízni egy messze felettünk álló gondviselésbe, aki nyújt egy remélt kiutat…
  Amíg volt vélt pozitív jövőkép, addig senki nem foglalkozott ilyesmivel…

 30. 29 – hubab:
  Talán az is az ok, hogy a magyar oktatás mélyen a béka segge alá süllyedt. Az én időmben az a srác volt a menő, aki jeles volt a suliban. Most az, akinek drágább kocsija van.

 31. Azt én sem tudhatom, hogy létezhetnek-e olyan földönkívüli civilizációk, amelyek túlélhették önmaguk technikai felvirágzásának ezen fázisát.
  De sajnos nagy esélyt látok arra, hogy az önzés, az előnyszerzés a többiekkel szemben kiirthatatlan az emberi természetből, sőt, bármiféle tudattal rendelkező intelligens lényből.
  Ezt egyszerűen a lét működése megmutatja.
  Egy közösségben mindig csak azok az egyedek kerülhetnek a szervezet élére, akikben erre kellő motiváció van, a motiválatlan, vagy altruista személy soha nem juthat a csúcsra, mert félreáll, nem vállalja fel a konfliktust, nem hajlandó taktikázni.
  Az fog győzni, aki foggal körömmel kapaszkodik a vezető szerepért, ezért fel is vállal minden eszközt, ami bevethető a konkurensek legyűrésére.
  Ha nem ezt teszi, akkor a másik fog győzni.
  Az altruista ember soha nem lesz biztos benne, hogy ő a legalkalmasabb a feladatra, a saját pozíciója, anyagi előnyei meg nem érdeklik.
  ha viszont valaki nem altruista, és motivált, az mindent el fog követni a sikerért, ellehetetleníti riválisait, kiépíti a maga támogatói körét, és millió más trükkel halad a cél felé.
  Hogy lehet altruista módon versenyezni?
  Én ajánlom a másikat, hogy ő álljon az élre?
  Ha viszont ő akar az élre állni, akkor az altruizmusát messze kell hajítani, különben sehová sem jut.
  Vagy a libaólból kelljen előrángatni, hogy püspökké válasszák?
  A hatalom meg mindig kihívás a tűzhöz közeli ambiciózus embereknek, akik ellen ha nem védekezel, akkor hamar megesznek szőröstől-bőröstől.
  Vezető szerepet mindig csak erővel lehet megszerezni, és megtartani, úgy az állatok, mint az emberek világában.
  Az intelligencia ehhez csak egy újabb fegyver a karmokon, fogakon és izmokon kívül.
  Még a jó célokat is csak úgy lehet megvalósítani, hogy ehhez hatalom kell, amivel kordában tarthatók a renitensek, ellenszurkolók, akik szükségszerűen lesznek minden társadalomban, olyan nincs, hogy mindenki lelkes támogató, és mindent úgy lát jónak, ahogy történik.
  Ha meg igen, akkor az már megint gyanús… 🙂

 32. tyűű baccki ,
  megint megfejeltem a padlót!
  gyikemberek a hatalomban! 🙂
  .
  Hát nem is tudom, szerintem itt túl toleráns a fórumozók sokasága,
  szóval én ezen a szinten már elküldenék pár nicket a búsba!
  De Tibor bá tudja! 🙂

 33. 31 – hubab

  „Sok lúd disznót győz”.
  Mi fog a végén győzni? A tényleges kooperáció vagy a vég nélküli konkurenciaharc?
  Az egész felfogás kérdése. A dolgok a fejben dőlnek el. Az meg azért van, hogy használjuk! Az ember nem egy végletes ösztönlény, talán ennyit te is elismerhetsz.

 34. Megyek aludni, úgyis be kell hoznom az elmaradást. Èn ezt a szintet nem bírom. Még beleolvasni sem, nemhogy végigolvasni…
  Az az állatorvos tényleg jó ötlet.

 35. „Csak tudod, van logikám” meg az hogy „racionális” vagyok!
  Na ezek a legnyagyobb téveszmék, és definicios zavarok egy mesehívőnél! 🙂

 36. 31 Az önzés kapcsán elfelejtitek, hogy onnan kezdve, hogy az ember közösségi lény, és hogy évtizedekig tartó nevelést igényel a kifejlődéséhez, máris megjelent az evolúciós szelekció az altruizmusra.

  És egy egészséges közösség kiveti magából azt, aki vét a közösséggel szembeni kötelesség ellen, pláne ha vezetőként teszi ezt.

  Az irányítási egységek növekedésével épp ez a probléma, hogy ezt az immunitást a pszichopatákkal szemben egyre nehezebb fenntartani.

  Ami kiutat jelenthet, ha a pszichopata vezetőnek hosszútávú tervei is vannak, amiben az általa vezetett közösség még szerepel. Ebben az esetben ugyanis fenn kell tartania a közösséget, lehetőleg jó állapotban.

  Egyébként minden emberben megvan a hajlam az altruizmusra éa az önzésre is, hogy melyik fejeződik ki inkább, az egyéni döntések és a közmorál függvénye.

 37. 36 Ábel
  Csak az a baj, hogy altruista módon soha nem lehet hatalomhoz jutni.
  A közösség érdekében vezetőként gyakorolt altruizmus csak úgy lenne elképzelhető, hogy előbb harcos módon megragadjuk a hatalmat, majd az ide vezető módszereket megtagadva, a hatalom birtokában alkalmasnak látom az időt, hogy most már önfeláldozó módon, a közösség érdekében tevékenykedem, mindenki javára, lemondva arról, hogy a hatalmat saját boldogulásom érdekében kihasználjam.
  Szóval fából vaskarika, hiszen ellenségeid bármikor szemedre vethetik, hogy képmutató vagy, miért nem voltál ilyen már az elején? (tán azért, mert akkor még könnyen eltapostak volna).
  A földi élet mindig azokat jutalmazza, akik a saját előrejutásukat teszik első helyre, és ebben az altruistákat csupán kihasználják.
  Ugyanakkor az altruisták teszik az életet élhetővé, ők a szükséges kenőanyag a gépezetben, nélkülük a világ földi pokol lenne…

 38. 37 – hubab

  Nem egy példa van rá a történelemben, hogy egy uralkodó dinasztikus úton jutott hatalomhoz – tehát nem kellett „harcos” módon magához ragadnia azt, mert mondjuk éppen ő volt a jogosult, megfellebbezhetetlen trónörökös – és utána jó vezetőnek bizonyult. Populista intézkedéseket hozott, a szó jó értelmében, nagy néptömegek számára valami módon jobbá tette az életet az előzményekhez képest.

  A dilemmádra tehát a felvilágosult abszolutizmus egy válasz lehet, főleg történelmi távlatból.

  Természetesen tudatában vagyok, hogy a monarchikus berendezkedés sem volt leányálom és semmi garancia nem volt arra, hogy az örökletes hatalomátadás folytán nem egy címeres hatökör vagy egy igazi pszichopata került a trónra. Ráadásul a mai világban már kevés az olyan hely, ahol a monarcha nem csak formális hatalommal rendelkezik.

  De az elvi felvetésedre ez is lehet egy válasz.

 39. 38 Zsolt
  Még egy uralkodó is kénytelen olyan praktikus dolgokkal foglalkozni, mint a saját hatalmi bázisa, a támogatói megtartása, ellenségei gyengítése.
  Aki ezt nem jól művelte, azt hamar letaszították a trónról, ezért gyakran kénytelenek voltak birtokaik jó részét átengedni az őt támogató hűbéreseknek.
  Tartok tőle, hogy bármelyik pozitív példát szemlélnénk meg közelről, mindjárt nem lenne olyan szép az összkép….
  Én a magam részéről legfeljebb annyit tudnék elképzelni, mint reális pozitív lehetőséget, hogy egy vezető finom egyensúlyt képes tartani a hatalmi játékok, és az elképzelt idealisztikus célok között…

 40. hubab, nem tudom, mért várnád el egy vezetőtől (vagy gondolod, hogy én elvárom), hogy tökéletesen önzetlen legyen és altruista.
  Egy egészséges ember a helyzethez alkalmazkodvan tud egyensúlyozni önzés és önfeláldozás között, és ez igaz egy jó vezetőre is.

  Senki nem várja el, hogy önként nyújtsa a nyakát akármilyen pártütőnek, vagy hogy nyomorogjon, éhezzen egy ország vezetője. Sőt, egy jó vezetőtől elvárom, hogy vigyázzon a hatalmára, ne adja át azt könnyedén egy rosszabbnak.

  Arra van csak szükség, hogy a népet úgy vezesse, hogy az a nép javára szolgáljon, és ne csak rövidtávon, hanem hosszútávon is. Ha nem hülye és szűklátókörú, akkor ez az ő saját érdekét is szolgálja, hiszen így a nép szeretni fogja, és a hatalma biztos és stabil marad.

  Nyilván akadnak olyan intézkedések, amik hosszútávon szükségesek, de rövidtávon fájdalmasak. Egy normális országban, ahol nem az azonnali kielégülésre van mindenki trenírozva, hanem a nevelés a jellemfejlesztésre koncentrál, ezeket el lehet magyarázni a népnek, lehet hatni rájuk észérvekkel és érzelmi manipulációval, hogy elfogadjanak egy kis lemondást a jelenben, a jövő nemzedék javára.
  Valójában minden szülő ezt teszi nap mint nap: rengeteg kényelmes, kellemes dologról mondunk le, hogy a gyerekeinknek minél jobb jövőt adhassunk. Egyáltalán nem olyan lehetetlen dolog ez.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük