(4048) Putyin kontra Sztálin

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

Putyin Sztálin nyomdokaiban

Andrej Kolesnikov a Carnegie Alapítvány a Nemzetközi Békéért főmunkatársa.
89. útban a 90. felé

Minél keményebbé és elnyomóbbá válik Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimje, annál sikeresebbnek tűnik Joszif Sztálin uralma az egyszerű orosz számára. A független Levada Center közvélemény-kutatása szerint a 2021-ig tartó öt évben 28-ról 56 százalékra nőtt azoknak az oroszoknak a száma, akik egyetértettek abban, hogy „Sztálin nagy vezető volt”. ugyanebben az időszakban 23-ról 14 százalékra csökkent azoknak a száma, akik nem értenek egyet ezzel az állítással. 2015 óta Sztálint a nemzeti ünnepek alkalmával dicsőítették, és az elnyomásáról szóló vitát nagyrészt elfojtották. Akkora az érdeklődés a szovjet diktátor iránt, hogy néha úgy tűnik, mintha Putyinnal versenyezne. Valószínűbb azonban, hogy egyszerűen segítő kézként szolgál a távoli múltból, megnyugtatva modern kori tanítványát, hogy jó úton jár.

Nem csak arról van szó, hogy Sztálin vasuralma a mai Kreml mintájává vált. Az utolsó éveiben maga Putyin is egyre inkább hasonlít Sztálinra. A második világháború végén Sztálin már több mint 20 évig volt hatalmon, és ettől kezdve egészen 1953-ban bekövetkezett haláláig autokratikus rezsimjét végletekig vitte. A megnövekedett intolerancia mások véleményével szemben; közeli munkatársainak állandó gyanakvása; hivalkodó, valóban szemérmetlen brutalitása; és megtévesztett, megszállott gondolatai a végsőkig fokozódtak. Sztálinhoz hasonlóan Putyin is több mint 20 évet töltött a hatalmon (beleértve a 2008-tól 2012-ig tartó miniszterelnöki közjátékot is), és jelenlegi, 2018-ban kezdődött elnöki ciklusa során is sok hasonló volt tapasztalható nála. Ez idő alatt módosította az orosz alkotmányt, hogy átállítsa elnöki mandátumát, megszervezte Alekszej Navalnij ellenzéki vezető megmérgezését és letartóztatását, és háborút indított, amelynek pusztító következményei voltak az egész világra nézve.

Most, 2022-ben Oroszország teljes értékű, személyes autokráciává változott. A birodalmi és nacionalista ideológia kíméletlenül leveri a civil társadalmat és a nézeteltérések minden formáját. Putyin a sztálinista totalitarizmus szinte minden klasszikus elemét alkalmazta, beleértve a személyi kultusztól egészen a a hősi halál kultuszig.

Az alkony zóna

A késői Putyin és a késői Sztálin diktatúra közötti hasonlóságok a stílusukban és vezetési módszerben kezdődnek. Putyinnak, akárcsak Sztálinnak személyes a döntéshozatala. A munkatársak és tanácsadók nem képesek befolyásolni a zsarnokot, vagy alternatív lépéseket javasolni. Ez nemcsak a demokratikus rendszerekben vagy akár a fél-autoritárius rendszerekben való politikaalkotás módjához mutat kevés hasonlóságot. A szovjet történelem más korszakainak, például Leonyid Brezsnyev korszakának kollektív vezetésétől is nagyon távol áll. Putyin bizonyos szempontból még bálványát is felülmúlta uralma személyre szabásával. Sztálin például előszeretettel beszélt többes szám első személyben: „Le fogunk lőni”. Putyin is szeret az ország vagy az elit nevében beszélni, de októberben arra a kérdésre, hogy nem bánt-e valamit az ukrajnai „különleges hadművelet” kapcsán, elismerte, hogy a háború az ő személyes projektje. „A tetteim a megfelelő időben voltak helyesek” – válaszolta.

Putyin azt is megtanulta a szovjet diktátortól, hogyan kezelje saját rendszerét. Sztálin élete végén egyre gyanakvóbb volt belső körére. Gyakran szabadjára engedte dühét olyan közeli munkatársára, mint Vjacseszlav Molotov, külügyminisztere és régi helyettese. 1945 őszén, távolléte után visszatérve Moszkvába, Sztálin szidalmazta azokat az embereket, akik egykor leghűségesebb hadnagyainak tűntek – Lavrenty Beriát, a titkosrendőrség főnökét, Georgij Malenkovot, a Politikai Hivatal befolyásos tagját, Anasztasz Mikojant, kereskedelmi miniszter és Molotovot azért, mert megengedte a Pravdának, hogy kivonatokat közöljön Winston Churchill brit miniszterelnök beszédéből.. Sztálin Beriának, Malenkovnak és Mikojannak küldött táviratában panaszkodott, hogy „úgy tűnik, Molotov nem tartja fontosnak az állam érdekeit vagy kormányunk presztízsét”. Ezt az epizódot követően a Szovjetunió második legkiemelkedőbb alakját már nem tekintették a diktátor utódjának. Molotov sem volt egyedül ebben az időszakban. Sztálin belső körének más tagjai is azon kapták magukat, hogy ilyen vagy olyan okból, vagy gyakran ok nélkül, kiestek a kegyből.

Sztálinhoz hasonlóan késői éveiben Putyin is teljes irányítást szerzett Oroszország elitje felett, akik titokban gyűlölik uralkodójukat. Sztálin alatt ennek a gyűlöletnek a mértéke soha nem volt olyan nyilvánvaló, mint halála előtt és közvetlenül azután, amikor Nyikita Hruscsov, Berija és Malenkov az utódáért küzdve versengtek a rezsim minél gyorsabb liberalizálásáért. A mai elitek félnek Putyintól, de még jobban félnek egymástól, akárcsak elődeik Sztálin idején. Sztálinhoz hasonlóan Putyin is szívesebben tartózkodik különböző lakóhelyén, ahol politikai és emberi szinten is elszigetelődött. Vegyük Putyin szocsi rezidenciáját, ahol egyre több időt tölt. A sokkal szerényebb, de ugyanolyan gondosan őrzött abházi dácsára emlékeztet, ahová Sztálin 1945 októberében visszavonult, miután agyvérzést vagy szívrohamot kapott. Figyelemre méltó, hogy a két diktátor visszavonulási helye egymástól mindössze 50 kilométerre van a Kaukázus Fekete-tenger partjának kényelmes szubtrópusi övezetében.

Sztálinhoz hasonlóan Putyin sem tett semmilyen drasztikus lépést belső körének tagjai ellen, de ingerültsége Sztálinét idézi. Emlékezzünk vissza például arra a hírhedt, televíziós találkozóra, amelyet Putyin tartott legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadóival Oroszország ukrajnai inváziója előestéjén. Egy nagy oszlopos teremben egy íróasztalnál ülve, tanácsadóival a szoba távoli sarkába szorulva Putyin letolta a külföldi hírszerzés vezetőjét, Szergej Nariskint, miután az nem csinálta meg a házi feladatát, és megzavarta a szeparatista orosz kelet-ukrajnai köztársaságok Oroszország részévé válásával.

Ugyanezen a megbeszélésen Putyin zavaros és dühös beszélgetést folytatott Dmitrij Kozakkal, egy régi munkatársával, aki a minszki megállapodások végrehajtásáról Ukrajnával folytatott tárgyalásokért volt felelős. A találkozót követően Kozak teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Szeptemberben több, a Kremlhez közel álló ember felfedte a Reuters hírügynökségnek, hogy a különleges hadművelet előtt Kozák nyilvánvalóan  tárgyalt Ukrajnáról, miszerint nem csatlakozik a NATO-hoz, ami eloszlatta volna az orosz invázió egyik kulcsfontosságú aggályát. Putyint azonban ez nem érdekelte: már háborúra készült.

Putyin télen

A katonai erő alkalmazása a problémák megoldására – ami a huszonegyedik században szinte anakronisztikusnak tűnik – egy másik taktika, amelyet Putyin Sztálintól örökölt. Gondoljunk csak az 1939-es téli háborúra. Közvetlenül a második világháború kitörése előtt Sztálinnak nem sikerült kivonnia Finnországból a kívánt területi engedményeket, ezért inváziót indított. Akárcsak Putyin Ukrajnában, Sztálin is olyan területeket akart elfoglalni, amelyekről úgy gondolta, hogy stratégiailag fontosak lennének pufferzónaként a saját országa elleni támadás esetén. És ahogy Putyin ukrajnai „védelmi” akcióihoz, Sztálin ürügyet keresett, és provokációt szimulált a határon, lehetővé téve Moszkva erői számára, hogy „legitim” háborút indítsanak.

A diktátorok mindkét esetben olyan ellenséges csapatok felsorakozásáról beszéltek, amelyek valójában nem is léteztek. És mindketten drasztikusan alábecsülték azoknak az elszántságát, akiknek országába betörtek. Sztálin arra számított, hogy a finn proletariátus gyakorlatilag virágcsokrokkal árasztja el munkástársaikat, Putyin azt feltételezte, hogy az ukránok felszabadítóként köszöntik az orosz katonákat. Mindkét autokrata siralmasan tévedett. Amikor Putyin egyezséget kötött a mesterségesen létrehozott donyecki és luhanszki kormánnyal, Sztálin nyomdokaiba lépett, aki létrehozta a Kreml által irányított alternatív finn vezetést, majd megállapodást kötött a bábrendszerrel.

Putyin azon állítása, miszerint az ukrán kormánynak a nyugati hatalmak parancsolnak, szintén Sztálin téli háborúval kapcsolatos állításának visszhangja volt. Juho Kusti Paasikivi, a moszkvai finn küldött, aki később Finnország elnöke lett, emlékirataiban azt írta, hogy „az oroszok véleménye szerint ez a háború nyilvánvalóan Anglia és Franciaország háborúja volt Szovjet-Oroszország ellen”. A téli háború alatt a Sztálin által felállított finn árnyék kormány támogatást kért a Szovjetuniótól a finn nép ősrégi törekvésének megvalósításához. Putyin ukrajnai háborújában mantrává vált a „testvéri népek újraegyesítése”. Putyin az ukrán területek annektálásának szükségességét indokolva szinte szóról szóra megismételte Molotov lengyel nagykövetnek 1939 szeptemberében írt feljegyzését, amely kijelentette, hogy „a szovjet kormány nem maradhat közömbös, miközben a Lengyelország területén élő rokon ukránok és fehéroroszok a lengyelek kegyére vannak bízva, minden védelem nélkül”.

De van egy másik sztálini háború, amelyre Putyin ukrajnai kalandja bizonyos mértékig hasonlíthat: a koreai háború. Végül is Sztálin volt az, aki jóváhagyta Észak-Korea támadását dél ellen 1950. június 25-én. És egyes történészek szerint, Putyinhoz hasonlóan Ukrajnában, Sztálin azt feltételezte, hogy Dél-Koreát heteken belül meghódítják. És akárcsak Oroszország idei Ukrajna elleni inváziójával, az Egyesült Nemzetek Szervezete elítélte az észak-koreai támadást. (Utóbbi esetben az Egyesült Államok csapatai az ENSZ zászlaja alatt szálltak be a konfliktusba.) A Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti proxy háborúként a koreai háborúban mindkét hatalom vadászrepülőgépei szálltak fel, bár a szovjet pilótáknak azt az utasítást kapták, hogy ne lépjenek be Dél-Korea légterébe. Amikor világossá vált, hogy a háború elhúzódik, Sztálin nem sietett a befejezéssel, és utasította az észak-koreai kormányt, hogy hosszabbítsa meg a béketárgyalásokat. Csak Sztálin halála után vált lehetségessé a konfliktus lezárása, ahogyan sok más személyes kezdeményezésével is megtörtént. Sztálint a halálon kívül semmi és senki nem tudta megállítani utolsó éveiben – akárcsak ma Putyint.

Iván, az autokrata

De Putyin affinitása a szovjet vezető iránt túlmutat Sztálin kíméletlen módszerein, és magában foglalja tényleges világnézetét is. Sztálinhoz hasonlóan Putyin is úgy gondolja, hogy a világ befolyási övezetekre oszlik, és azt feltételezi, hogy elsöprő vonással meg tudja jelölni a térképen azokat a területeket, amelyekről azt gondolja, hogy hozzá tartoznak. Putyin is úgy véli, hogy Oroszország virágozhat politikai elszigeteltségben és az ő gazdasági politikája mellett. Osztja Sztálin birodalmi nacionalizmusát is. Érdemes felidézni, hogy Sztálin minden szovjet ortodoxiája ellenére kész volt feladni a marxizmus-leninizmust, amikor az neki megfelelt, és ügyesen kijátssza a nacionalista kártyát, a domináns etnikai csoport érzéseire apellálva. Ez különösen igaz volt a második világháború idején. A háború kitörésekor a szovjet néphez intézett első beszédében Sztálin nem azzal kezdte, hogy „elvtársak!” hanem „Testvérek!” A háború végén 1945. május 24-én nem a szovjetek, hanem az orosz nép előtt mondta el híres pohárköszöntőjét: „Köszönjük az orosz nemzetnek a bizalmat!” Ezekben és más esetekben Sztálin mindenekelőtt az orosz történelemre és az orosz büszkeségre hivatkozott. Ez a stratégia a késői putyinizmus, vagy a korábban „nagyhatalmi sovinizmus”-nak nevezett sarokköve.

Még nyilvánvalóbb, hogy Putyin Sztálin legitimációs narratívájához folyamodott Oroszország második világháborús győzelméről. Sztálin szinte azonnal arra törekedett, hogy egy tragédiát, amelyben mintegy 20 millió orosz meghalt, a diadalmas hősiesség történetévé változtassa. Ugyanakkor a diktátor gyorsan megfékezett minden olyan tábornokot, akiknek a tömegek körében való népszerűsége veszélyt jelenthetett rájuk: sokakat letartóztattak és meggyilkoltak; még Georgij Zsukov, a szovjet győzelem központi katonai parancsnoka és építésze is kiszorult. Sztálin aggódott a katonai parancsnokok növekvő népszerűsége miatt, és mindent megtett, hogy a háború részleteit gyorsan elfelejtsék. Putyin saját legitimitását arra az elképzelésre építette, hogy most ő a Nagy Honvédő Háború örököse – ahogyan a második világháborút hivatalosan Oroszországban ismerik, a Napóleon elleni 1812-es honvédő háború visszhangjaként.

Ezzel egyidejűleg Putyin kisajátította a Halhatatlan Ezredet, az évente megrendezett polgári megemlékezést, amelyen hatalmas számú orosz vonul fel a második világháborúban részt vevő rokonok fényképeivel, és saját vezetésével hivatalos tömeges felvonulássá tette. A szovjet győzelem kultuszát is háborús kultuszává változtatta. Miután előkészítette az utat a történelem átírásához, Putyin Ukrajna megszállását a „nácizmus” és a Nyugat elleni háborúnak nyilvánította, és nem kevesebbet, mint a befejezetlen Nagy Honvédő Háború folytatását. Ez egy hatalmas léptékű történelemhamisítás és egy egész ország kollektív tudatának manipulálása.

Putyin számára a történelem kulcsfontosságú eszközzé vált saját uralma fenntartásához és az ország irányításához – akárcsak Sztálin esetében. Mindenekelőtt Rettegett Iván és Nagy Péter példája a kegyetlenség és az imperializmus ikerpillére. Sztálin Rettegett Ivánhoz kívánta kapcsolni rezsimjét azzal, hogy megbízta Szergej Eisenstein filmrendezőt, hogy készítsen két részes filmet a történelmi uralkodóról és félelmetes rendszeréről. (Az egyik akkori irodalmár, Leonyid Szobolev válasza mindent elmond: „Meg kell tanulnunk szeretni az oprichninát”, Ivan hírhedt őrzőit.) Nem csoda hát, hogy Putyin alatt visszatért a szóbeszéd Ivan brutális uralkodásáról. A négy ukrán régió annektálása alkalmából rendezett tüntetésen Ivan Okhlobisztin, egy orosz színész és Putyin-hűséges híve fellépett a színpadra, és azt kiáltotta: „Goida!” – ez a csatakiáltás volt Rettegett Iván oprichnikijének jelszava. És ahogy Sztálin feltámasztotta az új orosz nacionalizmust a második világháború éveiben, Putyin ukrajnai háborúját Nagy Péter svéd birodalom elleni hadjáratához hasonlította.

A hidegháború első éveiben Sztálinhoz hasonlóan Putyin is megszakította a Nyugattal való kapcsolatokat, és elkezdett mindent, ami idegen, az orosz ideológiával és értékekkel összeegyeztethetetlennek feltüntetni. A Sztálin „gyökértelen kozmopolitáknak” nevezett embereket, akiket munkahelyükről üldöztek el. Putyin Oroszországában a „külföldi ügynöknek” titulált, saját országukban száműzöttek követték. Sztálin idején a külföldiekkel való kapcsolatok miatt börtönbe kerülhet az ember. 2022 októberében Putyin Oroszországa új – szellemében és homályos megfogalmazású – törvényt kezdett alkalmazni „a külföldi állammal való bizalmas együttműködésről”. Putyin 2021 decemberében fejezte be Sztálin rehabilitációját, éppen a háború idejében, amikor megengedte saját oprichnikijének – jelen esetben ügyészeknek és az úgynevezett igazságszolgáltatási rendszer többi tagjának –, hogy elpusztítsa a Memorial nevű kutatószervezetet, amely már létezett, éppen azért, hogy életben tartsa a sztálini korszak elnyomásának emlékét. Többek között Oroszországban a Memorial egyike volt azon kevés független szervezeteknek, amelyek képesek voltak megőrizni Oroszország tényleges történelmét, nem pedig sztálinista változatát.

Ezzel a taktikával Putyin kikövezte az utat – szimbolikusan és  gyakorlati értelemben is – a háború és a totalitarizmus elemei számára saját politikai rendszerében. Valójában a folyamat évek óta bontakozik ki: történelemváltozatával doktrínálta az oroszokat, cikkeivel, beszédeivel támadja tudatukat; munkásságát pedig felerősítette a Sztálin-barát történelmi propaganda, többek között a Kreml-barát Orosz Történelmi Társaság és az Orosz Hadtörténelmi Társaság részéről. Így 2022 elejére Putyin kész támogatást találhat a történelem elleni rohamhoz és háborújához, valamint az ehhez szükséges sztálini paranoiához, amelyben az emberek elítélik szomszédaikat, a tanárok és a diákok pedig egymást.

Egyedül az Ő erejével

Demokrácia hiányában Putyinnak nem sikerült a hatalomátadás mechanizmusát létrehoznia, mivel Sztálinhoz hasonlóan neki sem áll szándékában feladni a hatalmat. Ennek eredményeként az orosz történelem egy ördögi kör csapdájába került. De nem világos, hogy Oroszország számíthat-e az 1953. márciusi események megismétlődésére, amikor Sztálin haldoklott, és legközelebbi munkatársai versengtek öröksége felszámolásáért.

Akárcsak a Szovjetunió Sztálin idején, az a benyomásunk, hogy Oroszországnak ma nincs alternatívája Putyinnal szemben. Ez azt jelenti, hogy semmi máshoz, amit mond vagy tesz, nincs más út, felesleges ellenkezni vele. Oroszország elitjének e logika szerint kell cselekednie. Sztálin elitjéhez hasonlóan nekik is egyszerűen meg kell várniuk, hogy a zsarnok élete véget ér, remélve, hogy valahogy eltűnik, mielőtt ideje lenne kirúgni vagy bebörtönözni őket. Putyin választói ezért érdeklődnek annyira az egészsége iránt. Sztálin korában a diktátor egészségi állapota kevésbé volt ismert, de azok a munkatársai és apparacsik, akik közel álltak hozzá utolsó éveiben, megértették, hogy rossz az egészsége. Ez a közvélemény számára a 19. kongresszuson vált nyilvánvalóvá 1952 októberében, amikor Sztálin öregnek és törékenynek tűnt. Társait azzal tette próbára, hogy azt javasolta, hogy cseréljék le őt egy fiatalabb vezetőre.

Putyin hasonló utat járhatna be, és részben már meg is tette, különösen regionális szinten, ahol lelkes, fiatal hűségeseknek adott kormányzói tiszteket. De bár Sztálin halálának korához közeledik, Putyin egészségesebbnek tűnik, és több ideje van, mint Sztálinnak az 1950-es évek elején. Mindazonáltal Putyin számára van itt egy döntő tanulság: a Sztálin iránti gyűlölet és félelem az utolsó éveiben olyan erős volt, hogy amikor utolsó agyvérzését elszenvedte, abban az órákban, amikor még megmenthető lett volna, legközelebbi munkatársai nem jöttek a segítségére, és kínlódva, gyakorlatilag egyedül halt meg. Putyin ma erősebbnek tűnik, mint valaha. Ugyanakkor nem világos, ki mentheti meg, ha valaha is elveszítené az erejét.

A szöveg nagy része tény. Mégis,  most végigélvezhettetek egy igazi démonizálást, saját olvasó tábor részére. Mert ugye a Foreign Affairst a hazai (művelt) közönség olvassa. Az a legjobb, ha az a ember elhiszi a saját propagandáját.    

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

87 gondolat erről: „(4048) Putyin kontra Sztálin

 1. Tibor bá´: „A szöveg nagy része tény.”

  Nem, nem az. Így kár is rá a továbbiakban szót pazarolni. Majd elvégzik ezt a feladatot a tilinkók, ajózaneszek, kacorok és társaik, akik igazi „szakértői” e témának is.

  A Carnegie Alapítvány egyik fő célja megalapítása óta nem más, hogy tevékenységével hatást gyakoroljon a „megfelelő” információk tényként tálalására, főleg az oktatáson keresztül. Tehát amikor egy felnőtt a médián keresztül újra szembesül ezekkel a „tényekkel”, amiket korábban megtanult, akkor már automatikusan fogadja el őket igazságként.

  Messze nem egyedi ez a működési mód, a Carnegie Alapítvány csak egy pici alkatrész egy hatalmas gépezetben, amit akár Hazugságiparnak is lehetne nevezni. Oktatás, tudomány, média, kütyük, nyelvszerkezet, nyelvhasználat, fogalmak és azok értelmezése – ez mind része eme jól felépített világnak, amely az embereket egy virtuális világba zárja, ahonnan nehéz kinézni és így felismerni ezt az egész undorító, embertelen struktúrát. Embertelen, mert alapvetően azt kívánja megakadályozni, hogy az ember szert tegyen a genetikailag adott lehetőségeinek, potenciáljának a kiszélesítésében, teljes megélésében.
  Ennek megakadályozása igazából a kulcsa annak, hogy egy emberek egy kis csoportja olyan hatalmat tud gyakorolni az egész emberiség felett, amit jelenleg is gyakorol (és gyakorolt már sok-sok ezer éve).

  Újra idézem a klasszikust, most eredetiben:
  „Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.”
  George Orwell

  Lehet vitázni Orwellel, hogy a szerencsétlenje milyen egy hülye volt!

 2. Ha tény amit írnak, akkor az nem démonizálás. Ha az igazság ilyen sötét, akkor nem az a bűnös aki kimondja. Putyin saját magát démonizálja a tetteivel, nem az feketíti be őt aki nevén nevezi a tetteit, magát feketíti be aki ilyeneket tesz.

  Ha kimondjuk az igazat az magáért beszél. Merkel nem épített totalitárius elnyomó rendszert, nem hagyott maga mögött halottak tömegét és romok sokaságát, nem ragaszkodott a hatalomhoz és békésen nyugdíjba vonult. Ezek tények, így vonul be ő a történelembe.

  Putyin totalitárius elnyomó rendszert épített, halottak tömegét és romok sokaságát hagyta maga mögött, ragaszkodott a hatalomhoz, megölette és bebörtönözte azokat akik leválthatták volna. Ezek is tények, ő így vonul be a történelembe.

  Ez az igazság róluk és ha ezt kimondjuk az nem azért van mert az egyiket tömjénezni, a másikat démonizálni akarjuk. A tetteik magukért beszélnek, a tények mutatják melyikük volt jó ember és melyikük volt rossz.

 3. Igazán érthetetlen hogyan is lehet egyszerre igaz e kettő ?
  1. A szöveg nagy része tény.
  2. Mégis igazi démonizálás.

  Egy kicsit így, egy kicsit úgy kedves Tevje ?
  Mi tetszik annyira Putyinban ?
  Miért olyan nagyszerű Ember Ő a szemedben ?
  Megmondom : Mert elég bátor, elég intelligens, és elég brutális.
  A nyers, erős, igazi hamisíthatatlan Férfi archetípusa.
  (A patológiásan felfújódott feljogosítottság érzéssel törtető , nárcisztikus pszichopata díszpéldánya.)

  „Nincsen hezitálás, nincsen érzelgős, nyavajgó empátia, az történik, amit én akarok! Mert ez az egyetlen az, ami helyes !”

 4. 2 Tilinkó “ Ha tény amit írnak, akkor az nem démonizálás” ha valakiről csak a rosszat írják meg, az hiába tény, attól még démonizálás.

 5. 3 Mosógépszerelő azt kell látni, hogy mi volt a Szovjetunió felbomlása után – emberrablások, maffia, prostitúció, stb, ezt tette nagyjából rendbe Putyin – erre emlékeznek az oroszok. Ez pl kimaradt a cikkből.

 6. A szöveg nagy része tény. Valóban, hiszen Sztálin kapcsán a történelmi tények felsorolása történt. Az atlantista hazudozás ott kezdődik, hogy Putyint párhuzanositják Sztálinnal: innentöl kezdve minden szó hazugság. Segítek kicsit az atlantista tudatú hiveknek. Vajh, ha Biden vezért párhuzamositnánk valamelyik, a vérfertőzés által teljesen elhülyült Habsburg ivadékkal, mondjuk V. Ferdinánddal?
  Oh, mennyi mókás – vagy vérfagyasztó , ha úgy tetszik- analógia irható le!

  Csupa igazság!

  Ugye?

 7. 4.

  Biden, egy botrányos anomáliája a demokráciának.
  Ki is vitatná ?
  Ahogyan Trump is az volt.
  Két egyenes pedig vagy párhuzamos vagy nem !

 8. „Egy kicsit így, egy kicsit úgy kedves Tevje ?
  Mi tetszik annyira Putyinban ?
  Miért olyan nagyszerű Ember Ő a szemedben ?
  Megmondom : Mert elég bátor, elég intelligens, és elég brutális.
  A nyers, erős, igazi hamisíthatatlan Férfi archetípusa.
  (A patológiásan felfújódott feljogosítottság érzéssel törtető , nárcisztikus pszichopata díszpéldánya.)”

  Mosógépszerelő: 100 %, telitalálat! A legjobb komment ma megvolt. (Pedig még korán van).

 9. 2. Tilinkó
  „Ha kimondjuk az igazat az magáért beszél. Merkel nem épített totalitárius elnyomó rendszert, nem hagyott maga mögött halottak tömegét és romok sokaságát”

  Elösször tegyük időrendi sorrendbe a 2014-s eseményeket. Nagyon nem mindegy, mi mire volt válaszreakció.
  Fegyveresek megdöntik a demokratikus választásokon győztes kormányt. Az új kormány puccsal kerül hatalomra. Ebben USA szerepétismerjük, a demokráciára oly kényes nyugat reakcióját szintén.
  Ezt az eseményt követi a nagyrészt orosz nyelvű kissebbség által lakott területek elszakadási törekvése Oroszországi segítséggel.
  Majd születik egy szándék megállapodás a szakadár területek magas fokú autonómiájáról Ukrajna határain belül. Itt kapcsolódik a történetbe ez a légynek sem ártó Merkel.
  Ugyanis Merkel hathatós segítségével készült a Minszki szerződés.

  És akkor napjaink eseménye.
  Merkel nyilatkozat a Zeit című lapnak a 2014-s szerződésről.
  A 2014. szeptemberi minszki megállapodást “kísérletnek nevezte, hogy időt adjunk Ukrajnának Kijev katonai megerősítésére, -vagyis Ukrajna fegyverkezésére- ezt én teszem hozzá.

  Tehát Merkel szándéka szerint a szerződés csak egy béke álca, hogy később a megerősödött Ukrajna fegyveresen leverje a szakadárokat. Azokat, akiket széleskörű autonómiával kecsegtetett a Minszki megállapodás.

  Közben történik.
  2014 és 2022 között áramlik a fegyver Ukrajnában és amerikai szakértők segítségével a katonák kiképzése. Ukránkatonák már tizennégyezer többségében civil szakadárt megöltek.
  Még egy idézet a cikkből Merkeltől, „Ahogyan azt a 2015 elején a Debalcevóért vívott csatában láthatták, [Vlagyimir Putyin orosz elnök] akkoriban könnyen lerohanhatta volna őket. És nagyon kétlem, hogy a NATO-országok akkor is annyit tudtak volna tenni Ukrajna megsegítéséért, mint most”. Láss csodát, Putyin mégsem rohanta le őket. Vajon miért nem?

  Petro Porosenko Ukrajna elnöke 2014 „A Minszki megállapodás csak csel volt, hogy időt nyerjünkk a katonai megerősítéshez.” Ugyan arról beszél, mint Merkel.
  Nem volt itt béke szándék. Itt egy vérengzés hosszútávú előkészítését láthatjuk.
  Magyarul, átverjük az oroszokat, mert ha katonailag megerősödünk lerohanjuk a szakadár területeket. Putyin ezt már nem várta be.

  A kedves Merkel csak annyit tett, hogy előkészítette ezt a háborút. Véresebb a keze, mint ezer böllérnek.

 10. 7. Károly
  Itt a pont!
  ?x1000!

  Merkel egy beépített USA helytartó volt, ahogy 1945-óta majd az összes német vezető, illetve ahogy mára már az EU és legtöbb európai állam vezetőinek nagy része is az (meg kell nézni, hogy az EU-s és európai országok csúcsvezetők honnan jöttek, melyik USA pénzügyi keletetőből, egyből kiderül az égbolt)!

  Ha így mennek a dolgok a németeknek és az EU-nak is befellegzett pár éven belül.
  Lesz itt Európa területén egy szép nagy Orwell-Huxley (meg a Jó Isten tudja csak, milyen elborult elmék) elképzelése alapján létrehozott digitális disztópikus rezerváció.
  Bár csak így lenne, hogy Európa végre lakjon jól kommunizmussal. Nem hiszem el, hogy 32 évvel az őrület felszámolása után megint elővették ezt a lemezt és tömegek kaphatók az eszmére. Igaz most nem a prolik és tőkések az ellentét (előbbi megszűnése okán is), hanem mindenféle deviancia/abnormalitás harcol a normalitás képviselői ellen.
  És ez is csak úgy tiszta véletlenül jött elő, nem volt semmi előzetes tervezés, terelés.
  Persze, kinyitotta a tömeg a másság elnyomása elleni esőernyőjét, csak úgy mert mindenkit ez a téma érdekelt. Nem volt semmilyen előzetes megdolgozás, oktatás, média és közösségi oldalak által. Persze, hogy nem.
  És ha ezek egy időben ugyanazt a lemezt is játszották, az is tisztán a véletlen műve!

 11. 9. Károly

  Először tegyük tisztába az időrendi sorrendet. A Majdant megelőzte az, hogy Putyin megpróbálta megakadályozni az együttműködési megállapodást az EU-val. Ezért kezdődtek a tüntetések, ha ezt nem tette volna, akkor nem történt volna semmi.

  Aztán tegyük tisztába a hazugságaidat. Nem fegyveresek döntötték meg a kormányt, a hadsereg nem avatkozott bele, százezrek tüntettek Ukrajna szerte, civilek százezrei, őket fegyvereseknek nevezni hazugság.

  Nem puccsal távolították el a kormányt. Janukovics pártja szavazta meg törvényesen az előrehozott választást. A megválasztott kormány írt ki alkotmányos módon új választást, ez nem puccs. Az új választás is törvényesen zajlott le, és az azt követő választás is.

  Nem öltek meg az ukránok 14 ezer civilt, hiába ismételgeti ezt az orosz propaganda ettől még nem lesz igaz. A ENSZ becslése a 14 ezres szám, de ebben benne vannak az oroszok által megölt civilek és katonák is, Putyin propagandája ezt nem említette neked.

 12. 10, 11:
  Ha 45 óta USA helytartók irányítják a németeket, akkor lássuk be, hogy sokkal jobban jártak velük, mint azok, akik szovjet/orosz helytartók alatt élték meg az elmúlt évtizedeket. A „hamarosan összeomlik a Nyugat” szöveget meg már unásig hallottuk.
  Ha csak Merkel időszakát nézzük, hát bárcsak a Gyurcsány-Orbán időszakok helyett úgy betett volna nekünk valaki, mint ő a németeknek.

 13. 6 – Fényhozó Kerub

  „A szöveg nagy része tény. Valóban, hiszen Sztálin kapcsán a történelmi tények felsorolása történt.”

  Amit te történelmi tényeknek vélsz Sztálin kapcsán, az – a te szavaiddal élve – atlantista hazudozás. Igazából ahogy Tilinkó és társai hiszik, hogy a Donbászt az oroszok lőtték 8 éven át vagy hogy a saját maguk által ellenőrzött atomerőművet is ők lövik, te lényegében ugyanebben a cipőben jársz a „történelmi tényeket” illetően. Nem megsérteni akarlak, jókat írsz, jól látod a dolgokat, éppen ezért neked írom ezt, amit írok. De ebben a dologban tévedsz, ahogy az emberek nagy többsége. Ha nem hiszed, járj utána még alaposabban, mint eddig tetted! Értelmes vagy, jó tanácsként mondom, ezt így értsd, kérlek!

  Az igazi tények csak a kisebb része ennek az általános tudásnak és itt igazából beszélhetnénk teljesen más történelmi időszakokról és szereplőkről is. Akár a magyar történelemből is. A nagy részük hazugság meg féligazság illetve rengeteg az el nem mondott tény is.

  Sztálin nem volt hibátlan, sem valamiféle szent. Csak az róla elmondott „hivatalos sztorinak” nincs sok köze a valós történelmi tényekhez.

  Valamelyik nagyokosnak tán eszébe is jutna, hiszen részben maguk a szovjetek beszéltek a sztálinizmus borzalmairól, Nyikita Hruscsov elvtárs aztán jól megmondta az igazságot Sztálinról!

  Nyikita Hruscsov, Leonyid Brezsnyev – igen, ezek is pontosan az atlantisa propaganát terjesztették, mégha ez az első hallásra hihetetlennek tűnik is. Trockisták voltak. A szovjet vezetésből az 1960-as évek végére szorították ki teljesen a sztálinistákat, a hadseregből és a flottából viszont ez teljesen soha nem sikerült. Lényegében ekkora már eldőlt a Szovjetunió sorsa, a kérdések közül már csak a „hogyan“ és „mikor“ maradtak.

  Kedves Kerub, talán tudod, talán nem, de Lev Trockijt szó szerint az Atlanti-óceán partjáról, egy New York nevű városból küldték Szentpétervárra forradalmat csinálni. Lenint Svájcból. Igazán emblematikus helyszínek!
  Trockij egyébként a herszoni régióból származott. Kazár volt.

  Trockij útját kár részletezni, utána lehet olvasni meg annak is, hogy milyen funkciókat töltött be később. A trockisták a bolsevik párt (később kommunista párt) egy nagyon jelentős és befolyásos részét képviselték az egész Szovjetunió története folyamán. Az a szellemiség, amit ezek az emberek képviseltek viszont jelen van az orosz történelemben kb. ezer év óta a mai napig. Ott vannak az embereik most is a mai Oroszország civil és fegyveres struktúrájában, a Kremltől kezdve a regionális kormányokon keresztül, a minisztériumok, FSZB, ügyészségen keresztül egészen a legmagasabb katonai vezetőkig. Nem tudtad? Ez akkor is tény, és sok mindent megmagyaráz, amit sokan nem és nem tudnak megérteni, mondjuk az orosz oldal lépéseit ebben a háborúban. Bendegúz tegnapi fejtegetéseire is nagy részben választ ad ez a szomorú helyzet.

  Oroszország legnagyobb ellenségei nem az USA-ban, Nagy-Britanniában vagy máshol vannak- a legnagyobb ellenségei magán Oroszország belül találhatóak, s ez már nagyon régóta így van. A Szovjetunió összeomlása (sőt, sok korábbi problémája!) egyáltalán nem lett volna eme erők közreműködése nélkül. A Nyugat minden reménysége újra bennük van, csak és kizárólag azért mernek packázni egy nukleáris nagyhatalommal, mert abban bíznak, hogy a megfelelő időben újra lépni fognak ezek az árulók és kiszolgáltatják az országot úgy, mint azt a kilencvenes évek elején már megtették.
  Annyit viszont már látni, hogy ez már nem lesz olyan könnyű menet a számukra, mint annak idején. Oroszországban ugyanis vannak egyéb erők is, akiknek van tudásluk, akaratjuk, erejük is, hogy az események ne úgy alakuljanak, ahogy ezt ezek az új hazaáruló trockisták és irányítóik elképzelik.
  (A rossz hír az, hogy nem csak Oroszországban vannak jelen ezek az erők. Az összlakossághoz képest mindig nagy kisebbségben vannak, sok helyen elenyésző kisebbségben. Viszont közel a tűzhöz…).

  S hogy ki küldte, utasítgatta és pénzelte annak idején Lev Trockijt született Bronstejnet? Ezt nagyon pontosan lehet tudni.

  Jacob Schiff, a Kuhn, Loeb & Co. vezetője, aki viszont nem csak a maga nevében cselekedett, hanem az amerikai bankárok úgynevezett német-amerikai szárnya nevében (Warburgok, Guggenheimek stb.). A cél természetesen az orosz kincsesláda kifosztása volt, minden tekintetben.

  Sztálin legnagyobb ellenségei a trockisták voltak. Hatalmas erőt képviseltek országszerte Sztálin egész ideje alatt is, az akkori Kremltől kezdve a gulág-táborok vezetéséig. A legtöbb bűn, amit Sztálinnak tulajdonít a mainstream történelem, igazából az ő lelküket terheli. Csak ezek a kellemetlen tények nem illenek bele a „jól elmondott” narratívába. Sztálin legnagyobb bűne a szemükben és mai híveik szemében pedig az volt, hogy éppen a trockistákat kezdte tizedelni, miután azok ártatlan állampolgárok millióit küldték a halálba vagy károsították meg valamely módon. Ugyanis ők a permanens káoszban, terrorban és ezek exportálásában (világforradalom címszó alatt) voltak érdekelve. A zavarosban lehet a legjobban halászni….Gondolták a „humanista halászok“.

  Sztálin egyébként hatalma csúcsán élete utolsó tíz évében volt. A kurszki csata győzelme és a halála közt eltelt időszak alatt volt csaknem olyan hatalma, mint amilyet az egész regnálása alatt tulajdonítanak neki. Teljesen olyan soha, csak hasonló mértékű. Ezért az ez idő alatt hibák, atrocitások miatt fokozottabban terheli őt a felelősség. Érdemeikre vonatkozóan is igaz ez.

  Putyin teljhatalma még inkább egy sokkal nagyobb mítosz, mint Sztáliné. Putyin lavírozik és a „belső környezetre” legalább annyira kell figyelnie, mint a külföld lépéseire.

  Egyébként minden olyan vezető, amely a történelem folyamán Oroszország (és a Szovjetunió) szuverén jogait védte a külföldi érdekek ellenében, démonizálva van. Akik meg éppen ellenkezőleg cselekedtek, azok vannak a jóknak beállítva Nyugaton. Az ilyen gorbacsovokkal meg jelcinekkel az élükön.

  Úgyhogy az nem baj, ha ismered az „atlantisták“ által elmondott történelmet, de az már igen, ha csak azt ismered! Mert akkor biztos lehetsz abban, hogy nem fogsz tisztán látni még a magyar történelem fontos eseményeit illetően sem! Más ország, nemzet történelméről már nem is szólva!

 14. 1. – Zsolt –

  Egyszer már kértelek, hogy ne személyeskedj, azért mert nem egyezik a véleményem a tiéddel! Vagy úgy gondolod, hogy nálad van a bölcsek köve?
  Persze , ne törődj vele, majd újra és újra utána igazíthatod a történések szerint a véleményed, ahogyan eddig is volt!

 15. 14. Zsolt

  Köszönöm a tájékoztatást. Jómagam nem akartam most részletesebben Sztálinra kitérni: én azokkal értek egyet, akik szerint egy XX. sz.i despota volt, afféle XX. sz-i Rettegett Iván.
  Ugy gondolom, hatalomra kerülése nem várt tényező volt az akkori SZU ban, afféle „rendszrhiba”, mint az „Öszvér” megjelenése az Alapitvány trilogiában.

  Mindenesetre Sztálin ma negativ jelentéssel bíró személy. Az atlantista propaganda pedig általában a karaktergyilkosságok során Hitlerhez – mint anno Szaddamot – vagy más , negativ megitéséü személyekhez kapcsolja a célpontjait, jelen esetben Putyint.

  Remélem, lesz majd alaklom , hogy eszmecserét tudunk folytatni Sztálin koráról, személyéröl és a többi szereplőröl is- valóban, a hivatalos narrativa csak nagyon felszinesen, és pont a lényegröl elterelvén a figyelmet tájékoztat, mint „történelem”.

 16. 12. Tilinko.

  Tegyük tisztába a szerénységed hazugságait. Lássuk csak:

  „A Majdant megelőzte az, hogy Putyin megpróbálta megakadályozni az együttműködési megállapodást az EU-val. Ezért kezdődtek a tüntetések, ha ezt nem tette volna, akkor nem történt volna semmi.”

  A Valóság az, hogy Janu pénzt kért az Eu-tól és nem kapott.
  Putyin pedig adott – ezt követően.

  Ez a tény. Putyin nem Ukrajna Eu-s megállapodását akarta megfúrni, hanem azt szerette volna elkerülni, hogy Ukrajna az atlantisták olyan bábállama legyen, mint amilyen lett 2014 után. Számtalan egykori Szu tagköztársaságnak van Eu-s megállapodása – pl. Moldáviának 1993 óta:

  https://hu.frwiki.wiki/wiki/Accord_d%27association_entre_la_Moldavie_et_l%27Union_europ%C3%A9enne

  Ellenben Oroszország biztonságát veszélyeztetö katonai tömbbe integrálás, Orosz határhoz ellenséges támadófegyverek felsorakoztatása: nos, e téren Oroszország nem nagyon szeret további terert engedni. Hiszen folymatosan becsapták a NATO bövités kapcsán.

  Röviden: Oroszországnak nem Ukrajna és az Eu gazdasági kapcsolataival volt baja. S a tüntetések nem kizárólag emiatt voltak: jól megszervezett bandák garázdálkodtak a Majdanon.

  További hazugság:

  „Nem puccsal távolították el a kormányt. Janukovics pártja szavazta meg törvényesen az előrehozott választást. A megválasztott kormány írt ki alkotmányos módon új választást, ez nem puccs. Az új választás is törvényesen zajlott le, és az azt követő választás is.”

  Te nem nagyon ismered a történéseket, ugye?

  Demokráciában nincs forradalom, csak puccs. Az ukrán alkotmány nem teszi lehetővé a hatalom erőszakos megragadását. Ukrajnában választott, legitim vezető volt, a választások demokartikus voltát elismerte az ET kiküldött megfigyelő stábja, is. Aki ezt nem érti , vagy úgy tesz, mintha nem értené, az propagandát nyomat.
  Vagy hazudik, jó atlantista módján.

  Maga Obama is elszólta magát ezzel kapcsolatban.

  Ez meg gyöngyszem:

  „Nem öltek meg az ukránok 14 ezer civilt, hiába ismételgeti ezt az orosz propaganda ettől még nem lesz igaz. A ENSZ becslése a 14 ezres szám,”

  tehát az ENSZ becslése. Nem orosz propaganda.

  Ugye?

  Felfogtad, hogy még saját magadnak is hazudsz?

 17. Konkrétan 357 halállista van Sztálin aláírásával amivel 681692 embert végeztek ki. Ez nem nyugati propaganda, az összes lista ott van az orosz levéltár archívumában. A másik hírhedt listái a deportálási listák voltak amivel milliókat küldött a Gulágra. Minden terület kapott egy számot amit teljesíteni kellett. Mindegy volt, hogy kit, miért visznek el, kvótát kellett teljesíteni. Addig fogdosták az embereket amíg be nem telt Sztálin kvótája, aztán ráírták az aktájukra, hogy „a nép ellensége” meg „a szovjethatalom ellenzője” és már mehettek is a lágerbe. Így zajlott a málenkij robot is.

  Hitler és Mao mellett a történelem legynagyobb bűneit hajtotta végre Sztálin. Aki őt védi az vagy nagyon ostoba, vagy nagyon gonosz.

 18. 14. Zsolt

  Ezt így is írhattad volna:

  „Magyarország legnagyobb ellenségei nem a Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, USA-ban, Nagy-Britanniában vagy máshol vannak, a legnagyobb ellenségei magán
  Magyarországon belül találhatóak, s ez már nagyon régóta így van.
  Nagy-Magyarország összeomlása (sőt, sok korábbi problémája!) egyáltalán nem lett volna eme erők közreműködése nélkül. A Nyugat minden reménysége újra bennük van, abban bíznak, hogy a megfelelő időben újra lépni fognak ezek az árulók és kiszolgáltatják az országot úgy, mint azt a kilencvenes évek elején (lásd: privatizáció) már megtették.”

  Egyébként 100%-ban igazad van, mint mindig, amikor a mélyrétegek felfejtését végzed!

  16. Fényhozó kerub

  Sztálin volt az aki a nagy kommunista kísérlet palacsintájába bele@art, azzal, hogy kicsinálta az összes nyugati delegáltat. Meg is haragudtak rá rendesen. Még a kefebajszast is összehozták ellene! Aztán az nőtt a fejükre és végül marad Sztálin, mint utolsó lehetőség a nácikkal szemben. Két rossz közül a kisebbik. Ez a félrecsúszás is mutatja, hogy a magát nemlétezőnek beállító háttérhatalom nem mindenható.

 19. Sztálin védelmében felvethető , hogy a II. Világháborút követő időszak kivételével
  a szovjethatalom 1917 – től kezdve folyamatosan, igen zivataros évtizedeket élt túl.
  Ellenséges környezetben próbálták meg, sikeresen megvédeni az új társadalmi rendszert.
  Aminek megszámlálhatatlan áldozata és némi tagadhatatlan eredménye is volt, az utóbbiakról beszélni ma szalonképtelenség.
  A legtragikusabb áldozatok a Holodomor, és a gulágokon kiszenvedett „osztályellenség” ehhez jön még a 20 millió, II. Világháború halottja !
  A legnagyobb siker a III. Birodalom legyőzése a szövetségesekkel.
  Fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon kevésbé brutális és gátlástalan módszereket alkalmazva, hogyan alakult volna Sztálin és a Szovjetúnió története ?

 20. 18 – Tilinkó

  Számodra az emberiség történelme, úgy látom, a XX. században kezdődik és végződik.
  Szóra sem érdemes a sok tízmillió kiirtott észak-amerikai indián. Egyedül a belgák mészárlása Kongóban sok milliós nagyságrendű volt, s akkor még nem is szólva az olyan nagy kolonialista hatalmak Afrikában és máshol a világban elkövetett mészárlásait, mint Nagy-Britannia vagy Franciaország. Az USA is igyekszik, hogy „öregbítse efféle jó hírnevüket”, nem lehet azt mondani rájuk sem, hogy nem tesznek ez irányban semmit! Ja az más, tudom… Az demokratikus népirtás, példának okáért Irakban, az így persze mindjárt más!

  Európában is rendesen hullott a nép több háborúban is, ahol egymás között harcoltak. Hány millióan haltak meg mondjuk csak a 30-éves háborúban?

  A sort lehetne folytatni, kontinenseken és évszázadokon keresztül.

  … Dzsingisz kán meg marha pipa lenne rád, hogy éppen őt hagytad ki a sorból! 🙂

 21. 17 Fényhozó Kerub

  Akkor tegyük tisztába a te hazugságaidat is.

  Putyin az EU-s együttműködési megállapodást akarta megakadályozni. Janukovics éveken át tárgyalt erről, mindenben sikerült is megegyezniük, közösen írták a szerződést, mindenki elfogadta, már csak aláírni kellett. Ekkor jött Putyin Kijevbe, másnap Janukovics már nem akarta aláírni és még aznap elkezdődtek a tüntetések, mert nem tűrték el, hogy Putyin elvegye tőlük a szuverén jogukat az EU-val való gazdasági együttműködésre.

  Puccs az Mianmarban volt, meg Egyiptomban, azt nevezik puccsnak. Ha egy kormány törvényesen előrehozott választást ír ki az nem puccs. Mást nem is tehetett Janukovics pártja miután a Putyin által korrumpált elnökük Moszkvába szökött. Azt mégsem mondhatták, hogy akkor ezentúl Moszkvából fog kormányozni Janukovics, ők is megszavazták az előrehozott választást.

  Az ENSZ becslése, hogy 8 év alatt 14 ezren haltak meg az Oroszország által indított háborúban Ukrajna területén. Ebben benne vannak mindkét oldal veszteségei, katonák és civilek együtt. Az orosz propaganda rendületlenül hazudja, hogy ezek csak civilek és csak az ő oldalukon, mert így számukra jobban hangzik, csak éppen nem igaz. Ebben benne vannak az általuk megölt civilek és katonák és a saját elesett katonáik is akiket ki akarnak radírozni a történetből mintha ott se lettek volna.

  De a történelmi tényeket nem lehet kiradírozni, azok előkerülnek a fiókból mint Sztálin halállistái amiket szintén tagadott a hazug propagandájuk.

 22. Óriási dicsőség: A TIME magazin „év embere” Zsilinszkij lett. Megjegyzem annak idején Hitler is volt az év embere.

 23. Annak idején Putyin is volt az év embere…

 24. Azért az utolsó pár kék sor helyrebillenti . Ez a párhuzam erős túlzás, ez volt az első benyomásom. Putyin nem küzd kommunista világrendért (megteszik azt mások máshol…mindegy), nincs Komszomol, nem csinál tízmilliós kiéheztetést Ukrájnában (jó-jó…), nem tüntet el a térképről népeket szeszélye szerint, nem dolgoztat halálra milliószám ártatlan embereket értelmetlen munkán koncentrációs táborokban a nép megfélemlítésére, nem sorakoztatja fel a haderőt hogy elfoglalja Európát stb. Nem hiszem hogy szándékosan tolná a sztalini kultuszt, inkább taktikusan megtűri mint „hasznos idiótákat” /Lenin/ , 70 év nem rövid ám. Alapvető különbség, hogy Sztálin mögött erős támasznak ott állt titokban Roosevelt már 1934-től, valamire készülve… Sokkal-sokkal többet megtehetett. A bizánci politizálás belső harca pedig miért volna más egy bizánci meghatározottságú térségben a sztalini időkben, mint Putyin alatt, vagy éppen Nagy Péter idején?

 25. 7. Mosógépszerelő

  Biden egy üzenet. Arról hogy ki NEM gyakorol hatalmat az USA-ban és a világon egész biztosan. Ő a lófej a szabadságszobor ágyában.

 26. 22. Tilinko.

  A tények makacs dolgok.

  1. Ukrajna kapcsán a Nyugat nem hazdasági, hanem politikai, katonai befolyást akart szerezni. Janukovicsnak és Ukrajnának pénzre volt szüksége.

  A nyugat azt követelte, hogy Janukovics engedje be a hatalomba a nyugat embereit.

  Nidda:

  „Viktor Janukovics ukrán elnök már hetek óta tudja, hogy valahonnan pénzt kell szereznie, mert Ukrajna mindjárt csődbe megy. ”

  ” Mert közben a belpolitikai válságot kihasználva a nyugati hatalmak is elkezdtek nyomulni. Nemzeti egységkormányt követeltek, az utcai tüntetéseket támogató ellenzék részvételével. Janukovicsra rátelefonált Angela Merkel német kancellár, Joe Biden amerikai alelnök, járt nála Cathy Ashton EU-s biztonságpolitikai főmegbízott. Az amerikaiak és az európaiaik elkezdtek sakkozni, hogy kiket kellene bevinni az ellenzékből az új kormányba.”

  https://444.hu/2014/02/19/az-oroszok-2-milliardot-igertek-hetfon-kedden-verbe-borult-kijev

  Ezek dokumentált, igazolt tények. Kár hazudoznod.

  Továbbá:

  Ismétlés:

  „Demokráciában nincs forradalom, csak puccs. Az ukrán alkotmány nem teszi lehetővé a hatalom erőszakos megragadását. Ukrajnában választott, legitim vezető volt, a választások demokartikus voltát elismerte az ET kiküldött megfigyelő stábja, is.”

  Nem mellesleg a majdani puccs elött egy nappal Janukovics megállapodást irt alá német és francia biztositás mellett az ellenzékkel. Már másnap felrúgták.

  Nuland néni és Obama maga is dokumentálta, hogy ők finanszírozták és hajtottak végre a dicstelen puccsot.

  https://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2015/02/01/pres-obama-on-fareed-zakaria-gps-cnn-exclusive/

  A majdanon nyilvánvalóan szervezett volt a tér vérbe borítása. A neonáci ultrákat felfegyverezték, kiképezték, utaztatták etették. Fegyveres örség volt, voltak gyors reagálású egységeik, gyártották a molotov koktélt és ott voltak a mesterlövészeik az főhadiszáláásuknak otthont adó hotel emeletein.

  A tevékenységüket koordinálták azok a politikusok, akik naponta jártak instrukciókért és felderítési adatokért az amerikai követtségre, akik persze megpróbáltak mindent és mindenkit lehallgatni, nyomás alá helyezték az eu politikusokat, tematizálták a hírek tálalásával a nyugati sajtót.
  Eközben a nyugati politikusok megfenyegették Janukovicsot, hogy ne merjen rendvédelmisekkel keményen fellépni a “tüntetők” ellen.

  Pl a majdan egyik parancsnoka Pasinszkij volt. Ő volt az aki kimenekítette a be nem avatott tüntetők által megállított mesterlövészt. Az egész fent van a youtubeon. A kocsi mögött a háttérben avakov testőre várja hogy beavatkozzon, de pasinszkijnak végül sikerül kimenekíteni a mukit, sőt azt is megakadályozza, hogy megvizsgálják a fegyvert (beleszagoljanak a csőbe) hogy lőttek e vele. Avakov testőre akkor jön elő és beszáll a mesterlövész mellé.

  https://www.youtube.com/watch?v=nErNAbcWymc

  A BBC emberei is az “ellenzék” főhadiszállásának az emeletéről látták tüzelni az orvlövészeket.

  https://www.youtube.com/watch?v=mJhJ6hks0Jg

  Pasinszkij ott volt a majdanon. Avakov a titkosszolágati vonalon nyomult. Ő rögtön belügyminiszter lett és nyilván ő intézte el az amerikaik pénzével hogy az ukrán titkosszolgálatok fölött ilyen simán átvették a puccsisták a hatalmat.

  Parubij a védelmi tanács feje lett, (egy náci párt alapító)

  Ő és avakov nyittaták ki a fegyverraktárakat és osztották ki a könnyű és nehézfegyverzetet a megbízható és akkor szerveződő neonáci ulrtákból és más nacionalista szélsőségesekből verbuvált megbízhatóan oroszellenes csapatoknak.

  Ron Paul (volt elnökjelölt és kongresszusi képviselő) a következőt mondta a http://studentsforliberty.org/ konferenciáján Washingtonban : Az ukrán hatalomváltást az egyesült államokban tervezték meg, a végrehajtás az USA az EU és a NATO közös erőfeszítéseinek az eredménye. Előtte a (z ukrán) képviselőjük és a nagykövetünk megvitatták kit készítenek fel a hatalom átvételére, és a hatalomátvételben az EU és a NATO is részt vettek.

  Egy baloldali lengyel hetilap, a Nie, a rendelkezésére álló dokumentumok alapján azt állítja, hogy 2013 szeptemberében a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski 86 Pravy Sector (Jobb szektor) harcost hívott meg 4 hetes intenzív kiképzésre a Legionowo-i kiképző központba.

  Hivatalosan egyetemi diákcsere programként szerepelt, ám minden diák 40 év felett volt és nem a Varsói Műszaki Egyetem óráit látogatták, hanem gáztámadás elleni védekezést, barikádépítést, mi több, mesterlövész puska kezelését tanulták.

  A lap állítása szerint fényképes bizonyítékokkal rendelkeznek, a Jobb szektor harcosai egyenruhában, a kiképzők civilben.

  Lengyelül tudóknak, a google translator angolra viszonylag értelmes fordítást ad: http://nie.com.pl/13-2014/tajemnica-stanu-tajemnica-majdanu

  Szeretnéd folytatni a hazudozást?

 27. Riadtan körbevizslat , a szája elé teszi a kezét , szinte suttogja :

  – Lárifári , mégsem ők indították a háborút, amiben eddig meghalt 100 000 ember.
  Továbbá elmenekült Ukrajnából 10 millió személy.
  A világgazdaság meg készül belerokkani.

 28. 28 Fényhozó Kerub

  A tények bizony makacs dolgok.

  Az EU ugyanolyan együttműködési megállapodást ajánlott Ukrajnának mint Moldovának, Grúziának, Azerbajdzsánnak is. Semmi rossz nem volt benne, csak kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés. Ha Putyin csak pénzt akart volna adni Ukrajnának azt odaadhatta volna akkor is ha megkötik a szerződést, de ő azért adta a pénzt Janukovicsnak, hogy mondja fel azt. Azt hitte elég lesz egy embert megvennie és akkor megveszi az egész országot, de az ország már mást akart és amikor választania kellett az EU-s megállapodás és Janukovics között akkor inkább az előbbit választotta.

  A Nuland 5 milliárdjáról szóló mese ugyanolyan hazugság mint amit az ENSZ 14 ezres becsléséről írtál. A szám itt is stimmel, de itt sem azt állította az illető mint amit az orosz propaganda terjeszt róla. Nuland egyértelműen azt mondta, hogy 1991 és 2014 között 5 milliárd dollárral támogatták Ukrajnát, tehát 14-ben ez a pénz már rég el lett költve. Hiába ismételgeti a putyini hazugsággyár, hogy ebből szervezték a Majdant, ez akkor is hazugság marad.

  Sem pénz, sem idő nem volt a szervezésre. Janukovics reggel bejelentette, hogy nem írja alá a szerződést és délután már gyülekeztek a tüntetők. Nem is volt mit szervezni, addig azt se tudta senki, hogy több éves ígérgetés után Janukovics megtagadja az aláírást, mindenki arra számított, hogy megkötik a szerződést, nem volt miért szervezkedni, semmi sem történt volna ha Putyin nem próbálja meg elszabotálni a szerződést.

  Az orosz propaganda csak a Jobb Szektorról beszél mintha a több százezres tömeg mind belőlük állt volna, de a választáson kiderült mekkora a támogatottságuk, 1%-ot sem kaptak, a 99%-ról meg tudomást sem vesz az agitprop mert nem illenek bele a nácizós narratívába. A tömegbe lövő Berkutosokról sincs egy szó sem a putyini propagandában, meg arról sem, hogy ők azóta már Oroszországban verik szét az orosz tüntetéseket.

  Hiába teremt egy komplett alternatív valóságot a Kreml médiája, a való világ tényeit akkor sem tudja megváltoztatni. Ez pedig az, hogy Ukrajna az EU-t választotta és sem pénzzel, sem erőszakkal nem lehet ettől a választásától eltéríteni. A Putyin pénzéből szervezett puccskísérletre forradalommal válaszoltak, az erőszakos invázióra pedig hősies ellenállással. Döntöttek és nem kérnek Putyinisztánból, amit 100%-ig meg tudunk érteni, mert mi is inkább az EU-t választottuk helyettük.

 29. Miért kell itt egymást folyamatosan hazugozni?
  Állítólag ez az értelmes emberek vitafóruma, amit erősen rombolnak az ilyen megnyilvánulások.
  Tessék már minden hozzászólás előtt venni néhány nagy levegőt, és visszafogva az indulatokat inkább írni azt, hogy nincs igazad, rosszul tudod, mert….
  Mert már úgy néz ki, nem is az a cél, hogy kibontsuk a valóságot, hanem hogy a másik idegrendszerét felcsesszük, és átmenjünk dühöngőbe, mit valami prosztó fórumon…
  Ne menjünk el józanész irányába… 🙂

 30. 29. Mosógépszerelő
  „A világgazdaság meg készül belerokkani.”

  Nem a világgazdaság, hanem CSAK a nyugati (azon belül főleg az EU) gazdaság rogyadozik.
  A világ többi része gazdaságilag, köszöni szépen elvan. Dől Kínába, Indiába és Délkelet Ázsiába az olcsó orosz olaj és nyersanyag. Fel fog pörögni az ipar a kereskedelme, lévén, hogy kiesik egy csomó EU-s termék a drága előállítási költség okán. Hogy nem fog az EU vásárolni, mert leszegényedik és ezzel Ázsiát megszívatja. Hát persze. Az 420 milliós EU majd bedönti a maradék 7.6 milliárdot. Álom álom. Itt csak mi fogunk szívni, ha ez a Brüsszeli gittegylet tovább okoskodik.

  Megjegyzem, hogy ha a nyáron nem lesz orosz gáz amiből feltöltsék az EU-s tározókat, a jövő tél nagyon cudar lesz. Ami jó lesz ebben, hogy a németnek sem lesz amit lenyúlnia tőlünk hatalmi szóval, illetve az ukránok sem fognak kapni tőlünk semmit.

 31. 30 – Tilinkó:
  Ki pénzel téged? Azért kérdezem, mert jó pénzért én is tudnám csinálni azt, amit te. Bocsi fiúk, de kicsi a nyugdíjam és egyszerűen nem jövök ki belőle. A tartalékom pedig egyre fogy.

  😀

 32. Tilinkó
  a kognitív disszonanciát tárgyilagos érveléssel nem tudod áttörni.
  Putyinnak sem racionális oka, sem joga nem volt lerohanni Ukrajnát.
  Hiába másolja a Sztálin gyakorlatát.
  Ezt azok is tudják akik itt nyilvánosan tagadják. A legkülönfélébb butaságokat szajkózva.

 33. 33 Tibor bá

  Jó pénzhez jó kommenteket kell gyártani. Úgy tűnik az enyémek elég jók, ha úgy véled ez jó pénzt ér meg valakinek 🙂

 34. 28. Fényhozó Kerub
  Tilinkónak adott alapos válaszoddal, mert hogy tények, egyetértek.

  12. Tilinkó
  Valóban, hozzászólásod tartalmaz tényeket, de ami egy kicsit is gyengítené az érvelésed, azt kiszelektálod. Annak örülnék, ha a nyugat ártatlan lenne ebben az Ukrán Oroszország konfliktusban.

  Mindent elmond az, hogy Putyin 2015-ben simán megszállhatta volna Ukrajnát, Merkelt idézve, de nem tette. Ehelyett azt remélte, a nyugat és Ukrajna betartja a Minszki megállapodást. Egyértelműen kiderült, Merkellel az élen átverték Putyint.
  Ne felejtsük el, Ukrajna elzárta a vízhez jutástól a szakadárokat, hogy szomjanhaljanak. A szakadárok miért lődöztek volna Ukrajna felé, ha nem támadták őket? Azért, mert az Ukránok folyamatosan lőtték a civil lakosságot. Erről jó pár videó fent van a neten.
  A békefenntartóknak és ENSZ megfigyelőknek miért nem volt elég 8 év, hogy bevonuljanak a szakadár területekre biztosítani a fegyverszünetet ill. dokumentálják a népírtást? Azért, mert a nyugat, ahogy Merkel és Porosenko fogalmazott, cselből kötötték a Minszki megállapodást.

 35. 31 hubab

  Nem egymást kell hazugozni, de a hazugságot azt annak kell nevezni ami.

  Felmerültek itt egymásnak ellentmondó állítások, amelyek közül nyilvánvaló, hogy nem lehet igaz mindkettő. Vagy azt mondta Nuland, hogy a Majdanra költöttek 5 milliárdot, vagy azt mondta, hogy az azt megelőző húsz évben költötték el azt az 5 milliárdot. Valamelyik állítás nem igaz, egyébként bárki megnézheti a felvételt, hogy mit mondott. Vagy ott vannak az egymásnak ellentmondó állítások a 14 ezer áldozatról. Az ENSZ azt állítja ez az összes áldozat, civilek és katonák mindkét oldalon. Az orosz média azt állítja ezek csak civilek csak az orosz oldalon. Az egyikük hazudik. Nincsen jobb szó erre, az egyik verzió hazugság.

  De ott vannak a különböző verziók a lelőtt maláj repülőről is. A holland bíróság szerint Oroszország légvédelmi rakétája találta el a gépet. Az orosz sajtóban több verzió is fut, egyikben sem ők a felelősek. Csak az egyik verzió igaz, az összes többi hazugság. Bucsában is valaki legyilkolt több mint 400 civilt, az egyik fél ezt mondja a másik azt, de csak az egyiküknek lehet igaza, a másik hazudik. Ezt a konfliktust hazugságok özöne kíséri végig. Lépten nyomon hazugságokba botlunk, ki sem lehet kerülni, hogy hazugságokkal foglalkozzunk. A hamis állításoknak meg az a becsületes neve, hogy hazugság, az még nem személyeskedés ha nevén nevezzük a hazugságot.

  Ha nem nevezhetnénk nevén a hazugságokat azzal pont az álhírek kitalálóinak a célját érnénk el, ők akarják elérni azt, hogy az emberek ne tudják megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól, hogy elvesszenek a verziók sűrűjében és azt higgyék, hogy nincs is igazság, pedig van.

 36. 36 Károly

  Putyin azt remélte betartják a minszki megállapodást? Akkor ő miért nem tartotta be? Azt vállalta benne, hogy kivonja Ukrajnából az összes fegyvert és katonát. Betartotta? Azt vállalta, hogy választásokat tartanak a megszállt területeken az ukrán törvények szerint. Betartotta? Ha be akarta tartani a megállapodást akkor miért nem tette?

  Az EBESZ megfigyelők végig dokumentálták a 8 évet. Oda-vissza ment a lövöldözés végig, katonák és civilek haltak meg mindkét oldalon, az ENSZ is ezek alapján becsülte meg az áldozatok számát. Putyin meg veszi ezt a számot és pofátlanul kihagyja belőle nem csak a saját civil áldozatait és az ukrán katonákat, de még a saját katonáit is. Azért hazudik mert tudja, hogy ő a felelős a halálukért. Eleve senki nem halt volna meg ha ő nem támadott volna 14-ben. Idén sem haltak volna meg tízszer annyian ha Putyin nem támadott volna februárban. Miatta van az összes áldozat, ő indított háborút 14-ben is és 22-ben is. Ha nem tette volna még mindenki élne, nélküle háború se lett volna, ez az ő háborúja, amiért felelnie kell.

 37. 38.

  „Eleve senki nem halt volna meg ha ő nem támadott volna 14-ben.
  Idén sem haltak volna meg tízszer annyian ha Putyin nem támadott volna februárban. Miatta van az összes áldozat, ő indított háborút 14-ben is és 22-ben is. Ha nem tette volna még mindenki élne, nélküle háború se lett volna, ez az ő háborúja, amiért felelnie kell.”

  De hát támadni kényszerült a nyomorult.
  Mi kényszerítette ?
  A torz világnézete. Az öregkori menopauzája.
  A paranoiás félelme.
  A küldetéstudat téveszméje.
  Mert úgy gondolta, meg kell védelmeznie Oroszországot.
  Mitől ?
  A globalistáktól , az LMBTQ lobbytól , a BLM -től , a PC – től , woke- tól , a színes bevándorlóktól , a NATO – tól és az Ukrajnába telepíteni tervezett védőrakétáktól, amiket rövid idő alatt támadó rakétákká lehet alakítani.
  Nos, a hatékony védelmezésben meghalt cirka 50 000 orosz állampolgár férfi.
  cirka 50 000 ukrán, lerombolta Ukrajnát és csak a sötétség látszik az alagút végén.
  Ha valaki úgy gondolja,hogy nem érte meg azzal egyetértek.

 38. 39. Mosógépszerelő

  Azt honnan lehet tudni, mi történt volna, ha nem támad Putyin? Feltételezed, hogy jobb lenne, ha nem támad de ez miből tudható biztosan?
  A támadás megtörtént, így ez már a fekete hattyú esete.

 39. 40.

  Természetesen tudni nem lehet biztosan csak valószínűsíteni lehet.
  Megkockáztatom, ha Putyin minden rémálma valóra vált volna,
  az Orosz Nép akkor is jobban járt volna !
  Mi is túléltük a rendszerváltást, a privatizációt, és a
  „globális karvalytőke szörnyű rohamait ”
  Gondolom az oroszok is túlélnék, ha a jelenlegi konzervatív, nacionalista, despota menne a levesbe, a diktatúrájával együtt.

 40. 39 Mosógépszerelő

  Ha kialakult volna a demokratikus hatalomátadás Oroszországban és a 80-as, 90-es generáció vezetné az országot ez a háború nem történt volna meg. De túszul ejtette az országot egy csapat vén KGB-s akik kudarcot valottak a szovjet birodalom fenntartásában és képtelenek voltak beletörődni ebbe.

  Őrült hazárdjátékba kezdtek abban a téveszmében bízva, hogy az ukrán hadsereg megadja magát, a lakosság virággal várja őket, a nyugat pedig nem tesz majd semmit. Saját magukat verték át a vén KGB-sek. Pár hét alatt kiderült, hogy nem volt jó ötlet, azóta csak azért megy az értelmetlen öldöklés, hogy ne kelljen beismerniük mekkora történelmi hibát vétettek.

 41. 42 Tilinkó

  Azért tegyük hozzá, Ukrajnában „megtörtént a demokratikus hatalomátadás”, ugyebár. Meg is lehet nézni, egy végletekig kizsákmányolt maffiaállam lett belőle, USA tulajdonú termőfölddel, olajcéggel, stb-stb. A hatalomnak nem természete hogy átadják – „tetszettek volna”- Antall Jóskánk így fogalmazta meg szemtelen cinizmussal.

 42. 37 Tilinkó
  Akinek nem inge, ne vegye magára…
  Az biztos, hogy vannak hazugságok, de hazudni az hazudik, aki ismerve az igazságot, azt szándékosan eltorzítja céljainak megfelelően.
  Van, aki meg rosszul tudja, vagy rosszul értékeli az ellentmondó tényeket, az nem hazudik, hanem nincs igaza.
  Aki téved, az nem hazudik, aki meg hazudik, az nem téved, hanem szándékosan nem az igazat mondja.
  Csak ennyit akartam mondani…

 43. Tulajdonképpen a két tábor kétféle hitvilág, kétféle meggyőződést eredményezve – ezen nem lehet egyhamar változtatni. Van aki mélyebben lát, van aki csak az anyagi (hatalmi) felszínt látja, nem a több generáción is átnyúló folyamatokat!
  Ez csap most össze a frontokon és a médiában, a közösségi hálón, és ezen a blogon is. Elérkezett az ideje annak, amit sehogy sem lehetett elkerülni hazudozással és szajha médiával sem!
  Csurka erről a világról beszélt több mint 10 éve, ami most elérkezett. A háború csak a felszín.
  @https://www.facebook.com/100002725551847/videos/865421751496642/

 44. 41 – Mosógépszerelő

  „Mi is túléltük a rendszerváltást, a privatizációt, és a
  “globális karvalytőke szörnyű rohamait ”
  Gondolom az oroszok is túlélnék, ha a jelenlegi konzervatív, nacionalista, despota menne a levesbe, a diktatúrájával együtt.”

  Ugyan mi beszél belőled, a totális tudatlanság vagy a végtelen cinizmus?

  Hetykén beszélsz a rendszerváltás magyar viszonyairól. De beszélhetnél akár Romániáról, a privatizációs őrület mellett a függetlenséggel is nyakába szakadt Szlovákiáról vagy akár Lengyelországról, Bulgáriáról…

  Nem lehet az egyiket sem összehasonlítani a jelcini Oroszország múlt század 90-es éveinek a poklával. Szó szerint tömegesen haltak éhen az emberek. A nyomor leírhatatlan volt. Még a katonaságnak sem jutott zsold, egy átlagos nyugdíjasnak lenni pedig apokaliptikus élmény volt ott.

  A minisztériumokban százával dolgoztak amerikai „szakértők”. Az oroszok sok stratégiai katonai bázisán amerikai zászlók lobogtak.

  Az ország ki volt zsigerelve, kifosztva és a nyugat által meg volt alázva.
  Pedig a lehetőség ott volt a győzedelmes Nyugat kezében… Nem éltek vele, hanem csak visszaéltek. Ők választottak ki néhány gátlástalan nímandot is, akikből oligarchákat csináltak. Persze, a tökük mindig is amerikai vagy brit kézben volt, sőt, van olyan is, akinél máig ez a helyzet.

  Sokan szó szerint nem élték túl a „fényességes kilencvenes éveket”. Akik igen, azok pedig nem felejtették el. Ha valamit tudnak az oroszok az az, hogy ilyet még egyszer nem fognak hagyni megtörténni!

  Egyébként meg Putyint valóban lehet konzervatívnak nevezni, de despotának meg nacionalistának nem. Már sokszor elmagyaráztam, hogy a nacionalizmus biztos, hogy nem áll a Föderáció érdekében kormányzati szinten. Sokszorosan ismételném magam, hogy miért nem…
  S hatalma és népszerűsége egyik alappillére az, hogy erre a rémisztő évtizedre már csak mint egy rossz álomra emlékeznek az ország polgárai, persze a privilegizált rabszolgákon kívül, aki visszasírják ezeket az „arany éveket”! Csak hát azok meg marha kevesen vannak ám! Egy átlagos orosz most nagyságrendileg él jobban, mint akkor.

 45. Mennyi a zsold Zsolt?
  Ezeket a hisztis „tényállításaidat” magadtól találod ki, vagy kész templateket használsz?
  Komolyan kérdezem.

 46. Re:47
  Ugyan ezt viszont is vissza lehetne kérdezni…

  Szolgálati közlemény, amivel Tibor bá’ is talán egyet ért:
  Arra kérném az orosz/ukrán/amerikai psyop Tibor bá’ különítményeket, hogy hanyagolják az oldalt.
  Köszönöm.

 47. 48 – dajtás:
  Talán figyelembe vehetnéd, hogy egyenlőre a honlap még az enyém. Ja és tartozol még egy ezoterikus látogatással.

 48. Re:49 Tibor bá
  Tisztelettel Tibor bá’ tudom hogy ez a te oldalad, de jelenleg műveleti területté tették az oldaladat psyop ügynökök, ezért is írtam, hogy talán egyet értesz azzal, ha hanyagolják a kommentelést.
  Alapvetően jól működik az oldalad közössége, de ezekkel a műveletekkel szét lehet cseszni mindent, mert mindenkit mindenki ellen kijátszanak, és tele van már a hócipőm a rombolással ami idáig legyűrűzött. Mondjuk nagy gáz lehet, ha már a te oldalad is célpont lett, de legalább nagy lesz a pofára esés ha a gazdik pácban hagyják a csinovnyikat… 😉

  Nincs elfelejtve, szólok ha készen vagyok vele.

 49. 47. Z Próféta

  Rossz hírem van. Itt senki nem zsoldért közöl
  Információt. Zsolt igazat írt, a 90 és években Oeoszország olyan hely volt, ami a helyi lakosoknak pokol, a nyugati lobbistaknak a mennyek országa volt. Úgy, vagy még ‘u gyabbul”, ahogy 2014 után Ukrajna.

  Olvasgass utána, hinni nem érdemes semmit. Főleg nem az atlantista mainstream meséit.

 50. Figyelem!
  Innentől a szélsőséges atlantista szöveget törlöm.

 51. 51. Tilinko.

  Te kezdted el lehazugozni többieket. Mégis, ha egy egy állitást dokumentációval kellene alátámasztani, akkor e téren deficites vagy. Szerénységem pl. minden esetben dokumentálok, nem csupán állitok.

  Ahogy most is tenni fogom:

  Akkor tanulnivaló, mi is történt a Majdanon:

  https://karpataljalap.net/2020/02/26/majdan-kiabrandito-igazsag

  Nuland volt az, aki 2013 december 13-án a washingtoni Nemzeti Sajtóklubban szó szerint ezt mondta: „Több mint ötmilliárd dollárt fektettünk be abba, hogy elérjük ezt és más célokat.” Az „ezt” a törvényesen és demokratikusan megválasztott ukrán kormány elleni, gyújtogatásokkal, épületfoglalásokkal és gyilkosságokkal kísért puccs („forradalom”) volt. Hogy mennyire nem kell túlgondolnuk a “befektetés” valódi okát és céljait a hangzatos “Europa konform intézmények megteremtésének a támogatása, ” jól lellemzi Nuland megjegyzése az Eu ról: 2014 február 6-án Geoffrey Pyatt kijevi amerikai nagykövettel folytatott beszélgetésében pedig az angol nyelvben használt legdurvább szóval küldte el az uniót („Fuck the EU”) a pokolba, mert Washington brüsszeli szolgálója nem az önök által elvárt sietséggel támadta Moszkvát.

  Az, hogy miként kell szart kavarni és puccsal eltávolitani legitim kormányokat, abban az usa politikai méregkeverőinek nagy gyakorlatuk van: 1953 Irán tól keudve 1973 Chile, 1989 Panama, 2003 Grúzia, – persze ezek mind a teljesség igénye nélkül. A balul sikerült sziria, venezuelai, török puccsot már nem is emlitem.

  Az, hogy puccs volt, sok független politikus észlete.

  Ő is:

  https://hawknewshungary.wordpress.com/2015/06/22/francia-kepviselo-ukrajnaban-amerikai-puccs-tortent/

  Külön érdekesség, a nyilvánosságra került amint Pyatt megmondja ki legyen ukrajna miniszterelnöke. Ennyit arról ki fizette és szervezte a “forradalmat”.

  Lásd itt

  http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2014/0206/Amid-US-Russia-tussle-over-Ukraine-a-leaked-tape-of-Victoria-Nuland

  Nuland: Nem hiszem, hogy Kliccs (Klicskó) a kormány tagja kell, hogy legyen. nem gondolom hogy ez szükséges. Nem hiszem, hogy ez jó ötlet.

  Pyatt: Csak maradjon távol és csinája a politikai házi feladatát és amit kell.

  Nuland: Azt gondolom Jacc (Jacenyuk) az akinek megvan a gazdasági és kormányzási tapasztalata. stb stb..

  Nuland: “I don’t think Klitsch (Klitschko) should go into the government. I don’t think it’s necessary, I don’t think it’s a good idea.”

  Pyatt: “Just let him stay out and do his political homework and stuff.”

  Nuland: “I think Yats (Yatsenyuk) is the guy who’s got the economic experience the governing experience. I just think Klitsch going in… he’s going to be at that level working for Yatseniuk, it’s just not going to work. We want to try to get somebody with an international personality to come out here and help to midwife this thing.”[96

  Természetesen nem egy feldolgozás, elemzés jutott arra a következtetésre, hogy puccs történt.

  „2.9.1 A Majdan téri események kronológiája Az eseményeket elemezve megállapítható, hogy a tüntetések kezdetétől fogva Viktor Janukovics nem volt ura a helyzetnek. A valós kezdeményezés az ellenzéké volt, akik valószínűleg jóval korábban szövetségre léptek a nyugat-európai és amerikai politikai vezetéssel.

  ..A tüntetések forgatókönyve megegyezett a belgrádi, tbiliszi-i, „arab tavasz”, stb…, jelenetekkel, ahol naiv, jó szándékú egyetemisták az utcára vonulnak, majd helyüket a jól kiképzett, agresszív tüntetők veszik át.

  …Az utcai megmozdulások eldurvulnak, a tüntetők profi módon szembeszállnak a rendőrség különleges erőivel, az erőviszonyok fokozatosan a demonstrálók javára változnak, amit a 9. számú függelék 16. ábrája egyértelműen bizonyít. Kétségtelen, hogy az utcai harcra való felkészülést már korábban elsajátították.

  ….2014. február 19. Kijevbe látogat Laurent Fabius francia, Frank Walter Steinmeier német és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter, akik garantálják, hogy amennyiben előrehozott választások lesznek, úgy az ellenzék beszünteti az erőszakot, az országban helyreáll a rend. Viktor Janukovics amnesztiát hirdet és leváltja az erőszakpárti minisztereit. [1 p. 416-420] Janukovics félrevezetéséhez aktívan asszisztálnak az európai országok politikusai, később vállalásaikat senki sem kéri számon rajtuk.

  …Az események alakulásából jól látszik, hogy előre megtervezett és megszervezett akciósorozatról van szó. Az egyetemistákat valószínűleg azért használták fel, hogy kiváltsák a széles tömegek szimpátiáját, azt a látszatot keltve, hogy a rendfenntartó erők erőszakot alkalmaznak a védtelen fiatalokkal szemben.

  …Jelentős számú aktivistát toboroznak, akik kiképzése, rendőrök elleni támadásra történő felkészítése a kamerák előtt történik. Az is megfigyelhető, hogy a vezető szerepet betöltő Majdan téri aktivisták kiképzettek, tevékenységük összeszokott, összehangolt, valószínűleg felkészítésük már jóval korábban megtörtént.

  …A tüntető tömeg dühét az váltotta ki, hogy ismeretlen mesterlövészek a tömegbe lőttek és válogatás nélkül ölték úgy a tüntetőket, mint a rendőröket.

  …Egy olasz TV csatorna, a „Mátrix” 2017 novemberében megszólaltatott három grúz mesterlövészt, akik korábban Szaakasvili egykori grúz elnök testőrségében szolgáltak. Elmondták, hogy ők lőttek és most azért fordulnak a nyilvánossághoz, mert társaik furcsa körülmények között tűnnek el, vagy haltak meg. [129] Ezt a témát 2018. február 20-án ismét feldolgozza az ILAND orosz nyelvű izraeli TV csatorna is, amely megerősíti az olasz TV információit. Nem zárható ki, hogy oroszérdekű megrendelésre készültek a TV műsorok, ahogy az sem, hogy lehet valóságalapja, hiszen a tömegbe való lövetés nem szolgálta Viktor Janukovics érdekeit. Tény viszont, hogy Szergej Pasinszkij ellenzéki képviselőt, a tüntetők koordinátorát és Andrej Parubijt, a későbbi ukrán parlament elnökét a rendőrök akkor tartóztatták fel, amikor megpróbáltak mesterlövész puskát becsempészni a Majdan tér melletti egyik épületbe.

  ( van youtube dokumentum is )

  …Fontos megismételni Zbigniew Brzezinski „A nagy sakktábla” című könyvének két tézisét Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban: – „Kulcsfontosságú, hogy időközben ne jöjjön létre olyan eurázsiai hatalom, amelyik uralkodó tényező lehet ott, és kihívást jelenthet Amerika számára.” [226 p. 8] – „Ukrajna nélkül Oroszország többé nem eurázsiai birodalom.” [226 p. 65]

  ( megj: ugyanez szinte szórol szóra megismétlöd Kissinger „Új Világrend” c. múvében is. )

  ….Barry Buzan szektorelmélete alapján összességében kijelenthető, hogy a nyugati vezetők igazi célja nem feltétlenül Ukrajna EU-integrációs törekvéseinek előmozdítása volt, hanem annak teljes szembefordítása Oroszországgal, ami elsősorban az USA érdekeinek kedvez világhatalmi elsőbbségének megőrzése céljából.

  ( a jelen ukrán állapotok megismére ezt fényesen igazolja. )

  http://www.lib.uni-obuda.hu/sites/lib.uni-obuda.hu/files/Nemeth_Gyula_ertekezes.pdf

  Nos, ezek dokumentált tények. Mi erre az ” érv”?

  A gyerekes dedegés, hogy ” denemisz” mert az atlantista mesemondók azt makogják, hogy a gonoszputyinvót’?

 52. Putyin, bátor hazafiként meghozta a nehéz döntést.
  Elindította az igazságos Különleges Hadműveletet.
  Meg kellett állítania, az ukrán nácikat, a terjeszkedő NATO -t.
  A döntése kockázatos,de értelmes racionális és védhető.
  A globalisták az Usa vezetésével világuralomra törnek.
  El kívánnák tüntetni a nemzetek identitását és függetlenségét,
  a tőke érdekeit menedzselik elsősorban.
  Ne dőlj be, az atlantisták hazúg propagandájának !

 53. Természetesen Putyin monnyonle, de az atlantistáknak és cimboráiknak szabad, sőt, nem csupán joga, hanem kötelessége is saját államuk biztonsága érdekében más országokat fegyverrel kezelgetni ….

  Nidda:

  Izraeli légicsapás ölhetett meg öt gyermeket, nem pedig az Iszlám Dzsihád eltévedt rakétája

  https://index.hu/kulfold/2022/08/16/iszlam-dzsihad-legicsapas-izrael-hadsereg-legicsapas-halalos-gyermek-aldozatok/

  https://www.portfolio.hu/global/20220806/izrael-fokozza-a-legicsapasokat-a-gazai-ovezetben-559925

  https://index.hu/kulfold/2022/03/07/izrael-sziria-legicsapas-naftali-bennett/

  https://infostart.hu/tudositoink/2022/04/22/mikozben-a-vilag-ukrajnara-figyel-zajlik-egy-masik-katonai-muvelet-is

  https://www.portfolio.hu/global/20221018/amerika-beszall-a-rendteremtesbe-a-bandahaboruk-miatt-kaoszba-sodrodott-orszagban-573627?amp

  Értjük, ugye?

  Csak a gonosz oroszoknak nem lehetnek saját biztonsági igényeik. Az skandallum, népirtás, emberiség elleni büntett. Ha jóságos atlantisták gyilkolnak a saját biztonságukra hivatkozva, az polkorrekt, demokratikus, sőt, cuki.
  Bizony. Putyinmonnyonle!

 54. 55 Fényhozó Kerub

  Itt az eredeti dokumentum, maga a beszéd amiben azt mondja Nuland, hogy 91 óta költötték el azt az 5 milliárd dollárt demokratikus intézmények és civil szervezetek számára.
  https://m.youtube.com/watch?v=rPVs5VuI8XI

  Nézd meg gyorsan mielőtt az igazság szélsőségesnek ítéltetik és cenzúrázásra kerül.

 55. 58 – Tilinkó:
  Amit belinkeltél az Victoria Nuland propaganda szövege. Semmit se bizonyít.

 56. 58. Tilinko

  A Valóság;

  Obama elnök a CNN-en jelentette be a puccsot, és a tiltott beavatkozást az Ukrán belügyekbe.

  „Mr. Putin made this decision around Crimea and Ukraine — not because of some grand strategy, but essentially because he was caught off-balance by the protests in the Maidan and Yanukovych then fleeing after we had brokered a deal to transition power in Ukraine ”

  https://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2015/02/01/pres-obama-on-fareed-zakaria-gps-cnn-exclusive/

  Tehát:

  Hát tudod, az én állitássimat t EBESZ jelentések, a német közszolgálati TV és a BBC tényfeltáró dokumentum anyagai, az Ukrán alkotmány, az Ukrán parlament jegyzőkönyvei, és persze Obama CNN en tett saját szavas beismerése, no és persze az in flagranti kapott Nuland asszony szavai támasztják alá.
  Dokumentumok sokasága.

  A tiédét meg a vakhit, és a szemforgatás.

  Persze, te vádolsz itt hazugsággal másokat.

  A tények azok, hogy Janukovicsot demokratikusan választották elnöknek, és a demokratikus választásokon a későbbi puccsisták mind csúfosan megbuktak. Még 2013 decemberében is – novembertől már kint randalíroztak a majdanon karöltve a szvobodás szektoros nácikkal, amit megint nehéz lenne tagadni.

  Nézd, a vakhited már már mókás. Vetekszik a vallási fanatikosokéval. Csak kicsit sokan jönnek szemben az autópályán.
  Tények formájában.

  Nehéz beismeri, megértem. Az elvakultság sosem adja meg könnyen magát. Tények? Dokumentumok?

  Ugyan kérem .

  Putyin a sátán és kész.

 57. De kemény….
  „atlantista mainstream”

  Értem.

 58. 61

  A birodalmi logika itt is ott is . Megfelelő csomagolásban. Média….és más. Viszont az ,hogy melyik birodalom lépte át a másik birodalom vörös vonalát az tény az viszont ,hogy a másik erre a számára a legjobb választ adta az kérdéses. Szerintem nem.

 59. Azért az elég meredek, hogy Tibor bá nem enged ellenvéleményt a covid & vakcina bullshit-tel és az oroszokkal szemben sem. Az értelmes emberek vitafórumán…

  Az már csak hab a tortán, hogy amíg egyik esetben teljesen benyalja a mainstream media állításait, a háborúval kapcsolatban viszont ugyanaz a media szajhamedia és hazudik nonstop…

 60. 63 – quattro:
  Értelmes ellenvéleménnyel szemben nincs kifogásom. A szemérmetlen propagandát viszont nem kedvelem.

 61. 49. Tibor bá’
  „Ja és tartozol még egy ezoterikus látogatással.”

  5O. dajtás
  ” Nincs elfelejtve, szólok ha készen vagyok vele.”

  Kedves „dajtás”

  Javasolnám még egy kis időre elhalasztani ezt a látogatást és átállni egy sokkal kifizetődőbbre .

  A kormány titkos „művelete” egy Szkopiai besúgó „forrással” az Arideai „Arkangelos” kolostorban, hogy 4 tonna aranyat találjanak!

  Kirúgták a szerzeteseket a kolostorból, körülkerítették a területet, és az EYP ( Nemzeti Hírszerző Szolgálat ) „Giorgos”-szal és „Katerinával” koordinálja a „munkát”.
  Az „antikváriusok csépelnek” vagy valami más történik???

  / /https://edolio5.blogspot.com/2022/12/4.html#more//

 62. 63. quattro

  Jó kérdés!

  Neki lehet, hogy”kevert” látásmódja van. A Covid létezik és veszélyes, az eredete lehet szándékos, de az másodlagos számára-érthetően. Elsődleges az élete és mas életek védelme.

  Mivel a szajhamédia információi között nehéz eligazodni, ezért biztosra megy. Ugyanis a szajhamédia is tartalmaz igazságot(igen, létezik covid!)meg persze a legnagyobb részt hazugságot(a konkluziót, mortalitási rátát illetően stb.), de mint a jó hazudozók a hazugságot igazságmagra építik fel.
  Egyébként ha szándékosan terjesztenek el egy vírust, vagyis hazudnak az eredetéről, akkor az miért ne lehetne gyilkos?

  A szajhamédia hazugsága többről szól.
  Tudati módosítást hajt végre befolyásolás révén.
  Félj, félj!

  Ha megértjük, hogy hogyan gondolkozunk, már csak logika, milyenségi- és mennyiségi információ kell és máris nem fogjuk ellentmondásosnak érezni Tibor bá’ álláspontját.

  Mindenkinek van egy világképe.
  A világban vannak általánosan elfogadott folyamatok, közös ismeretek. Ezek részben a közös kultúrális háttérrel magyarázhatóak. Úgymond egy nagy közös gondolati halmaz van, egy kép, hogy na! Ilyen a világ. Ettől való eltérések viszonylag kicsik az egyéni életutak bevésődési különbözőségei miatt. Azonban ugyanarra a hibás premisszára épülnek.

  Minél jobban fejlesztjük a gondolkodásunkat annál több dolgot veszünk észre a nagy közös gondolkodási halmaz hazug szteteotipíáival kapcsolatosan.

  Ennek a folyamatnak több megértési lépcsője van. Pl. a társadalom legszegényebb részei (akiknek ha nekidőlnek a polcnak lyukas lábos esik a fejére és nem egy könyv) nagyon alacsony a logikájuk, hagyományok, belterjes szokásrendszerek alapján építik fel életszemléletüket. Deviánsabbak is a közös értékrend gyakorlásában.
  A nagy többség tv-t néz és a bevitt információk alakítják az un. világképét.
  Aztán megint másvalakik már nem néznek tv-t, más információkat visznek be,
  már a saját gondolkodásukat fejlesztik nem csak más információk bevitelével, hanem a sajátjukétól eltérő logikai, gondolkodási rendszerek elemzésével, tanulmányozásával.

  Ezért azokon a szinteken ahol mozgunk nem nagyon van abszolút igazság sehol, csak a tudatlanságunk mértékében van eltérés.

  Lefele mindenki kompatibilisabb, hamarabb észreveszi a nálánál alacsonyabb intellektusú ember gondolkodási paneljainak ellentmondásait. Esetünkben nem mondható, hogy Tibor bá’ ezért látja máshogy, pusztán más a logikája.

  Sok embert lehet-akár itt is- hallani, látni megnyilvánulni profin egy-egy témában, de ha megnézzük pl. az önreflexiós szintjét egyértelműen látszik, hogy hol vannak gondolkodásának határparaméterei. Az, hogy tudom a telefonkönyvet az még nem tesz sokkal okosabbá. Ha a révai lexikont akkor egy fokkal jobban stb.

  Pl. L.S. vagy Zsolt, Vaszil stb. rengeteg információval tudja az összeesküvés valódi hátterét alátámasztani, én nem. Mégis kb. azonos végkövetkeztetésre jutottunk a háttérhatalom kényszerű meglétével kapcsolatosan.
  Nem hisszük, hogy van, hanem tudjuk.
  Persze tévedhetünk is, de nem valószínű, ugyanis a hazudozókkal közel egy szellemi szinten vagyunk. Tehát minket ők nem egykönnyen tudnak lózungokkal az erdőbe bevinni, mint a nagy többséget. És ez nem egy szellemi kié a nagyobb körverseny, hanem puszta túlélés.

 63. 66 – Balázs

  Teljesen jogos amit írsz. Természetesen abban nincs vitánk, hogy a covid létezik. Ugyanakkor teljesen félrement az egész járványkezelés és rengeteg hazugságot és szándékos (felesleges) félelemkeltést közvetített a mainstream. Ennek folyományaként sok-sok embernek teljesen elment az esze és már-már követelte a még szigorúbb korlátozásokat, oltatlanok diszkriminálását, a kötelező oltást, gyerekek oltását, stb. A probléma pedig itt van, ők nem vették észre, hogy ez rendkívül messzire vezethet társadalmilag, nem számított nekik semmi, se a gyerekek normális fejlődése, se az, hogy tömegesen mentek tönkre családok, életek, egzisztenciák. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy jött Putyin és a háború. Emlékezzünk, hogy 2022 januárjában Ausztriában a képviselők megszavazták, hogy lehessen pénzbüntetést kivetni az oltatlanokra…Aztán jött a háború és a covid eltűnt szinte egyik napról a másikra. Ez önmagában is milyen érdekes…
  Eközben napról napra derültek ki dolgok, amik nem azt bizonyítják, hogy azoknak volt igazuk, akik benyalták a mainstream covid narratívát.

  Vajon miért jelent meg ez a cikk a The Atlantic-ben? #https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/10/covid-response-forgiveness/671879/

  Tehát ott már legalább eljutottak odáig, hogy beismerték, hogy tévedtek és túl messzire mentek…Itt ez valamiért elmaradt, sőt, tovább fújják a covid sípot, továbbra is rettegtetni próbálnak és nagy mellénnyel azt hirdetik, hogy a vakcinák milyen jók…Köszönöm, én továbbra is kiválóan vagyok nulla covid vakcinával.

 64. 67.
  „a covid eltűnt szinte egyik napról a másikra”
  Feltéve ha szándékosan nem vesszük figyelembe a populáció természetes és mesterséges immunizálását, mint átoltás és/vagy a betegségből való felépülés.

  a heti 50/60 Covidos halott meg kit érdekel. (Kínában a „lipsik” miatt vannak korlátozások?) 🙂

  Ennyit a Covid eltűnéséről.
  Jöhet az igazságos orosz honvédő különleges műveletek igazolása.

 65. 66 – Balázs

  A világ működését, amiben az emberiség már nagyon hosszú ideje él a mai napig bezárólag, igazán jól jellemzi az egyik legismertebb szimbólum: ez a piramis.

  Természetesen a tömeg-elitarista társadalomban a hatalmi struktúra szempontjából nem kell magyarázni a lényegét, a felépítését.

  A tudás szempontjából is igazából egyszerű a képlet: csak a feje tetejére kell állítani az egész szerkezetet: a széles tudásmennyiség fent van, s ahogy megyünk lefelé, a tudás mennyisége és minősége is egyre kisebb illetve szűkebb.

  Ebben az állapotban van a mai emberiség, a nagy tudás egy szűk embercsoport kezében összpontosul, a széles tömeg számára meg szinte semmi nem maradt, már ami a lényeges tudást illeti. Esetleg annak az illúziója. S ezen kéne változtatni!

  A fősodrású média nap mint nap azon dolgozik, hogy ez a jelenlegi struktúra fennmaradjon. Ahogy az oktatás is. De az emberek gondolati rabságának a története nagyon hosszú időre nyúlik vissza, ez e külön téma, ebbe nem megyek bele.

  Az meg nem is kérdés, hogy igazságmorzsákat elszórogat a szajha média is, abban a hiszemben, hogy ez elég lesz a hitelességük megőrzéséghez. Persze az igazságot legtöbbször „átcsomagolják”, féligazsággá degradálják, „helyesen megmagyarázzák meg értelmezik” stb. De a lényeg a lényeg: a feladata az, hogy konverzálja a mai hatalmi és tudásbeli állapotokat illetve ez utóbbit tovább züllessze.

  A médiaipar tulajdonosi szerkezete pedig igazából ugyanazokban a kezekben összpontosul, mint a többi iparág meghatározó vállalatainak a tulajdonjoga, beleértve a pénzügyi szektort is.

  S hogy van egy csomó olyan információ, amely a pórnép számára nem publikus, nos az is nyilvánvaló a már említett fordított piramis szerkezetéből.

  Persze a sok maszlag között szelektálni kell! A hiteltelenítés ezerrel folyik olyan témák, információk tekintetében, amelyeket jó lenne a továbbiakban – a csúcselit szempontjából – megőrizni a maguk számára. Ha ezeket vegyítik a laposföldes és hasonló marhaságokkal, akkor ez azért van, hogy a pórnép szemében egy az egyben minden infó, ami ellenkezik a mai tudományos állásponttal illetve a mainstream média, oktatás stb. által hangoztatott állásponttal, akkor az azért van, hogy a lényeges infók is hiteltelenítve legyenek.

  A mai tudomány rengeteg képviselője igazából nem sokban különbözik a legősibb mesterség képviselőitől. Csak itt szellemi prostitúcióról van szó. Természetesen, tisztelet a kivételnek! Szerencsére, ilyenek is léteznek. De az összkép, sajnálatosan, elég viharvert képet mutat ilyen szempontból. Ez is sok minden, csak nem véletlen!

 66. 63. quattro
  ” Azért az elég meredek, hogy Tibor bá nem enged ellenvéleményt a covid & vakcina bullshit-tel és az oroszokkal szemben sem. Az értelmes emberek vitafórumán…”

  Sajnos ez így van „quattro”, de nem csak Tibor bá’ kis blogjában, hanem nagyobb léptékekben még nyilvánosabb ez a reménytelen helyzet amellyel szembesülünk amely végül zsákutcába is vezet…
  A hatalmukkal visszaélve tehetik és meg is teszik …

  „Εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα”;
  Előttünk szakadék és mögöttünk vad folyó.

  66. Balázs
  ” A szajhamédia hazugsága többről szól.
  Tudati módosítást hajt végre befolyásolás révén. Félj, félj!”
  „Tehát minket ők nem egykönnyen tudnak lózungokkal az erdőbe bevinni, mint a nagy többséget.”

  A szólásszabadságot leginkább az EU fenyegeti most!

  Az Egyesült Államokkal ellentétben a közösségi média kötelező „moderálása” itt már törvénybe van foglalva.

  /https://vilaghelyzete.substack.com/p/a-szolasszabadsagot-leginkabb-az?utm_source=post-emailtitle&publication_id=988923&post_id=89416750&isFreemail=true&utm_medium=email//

 67. 67. Qattro
  „Itt ez valamiért elmaradt, sőt, tovább fújják a covid sípot, továbbra is rettegtetni próbálnak és nagy mellénnyel azt hirdetik, hogy a vakcinák milyen jók…”

  Érthető a törekvésük. Ti. a Pfizer von der Leien által megrendelt több 100 millió oltással kellene valamit kezdeni, mert a végén még aranyoskám nyakán maradna, tovább súlyosbítva korrupció miatt kialakult helyzetét.

 68. 67. quattro

  Ezért csinálják!
  Tibor bá’ék azért, mert azt hiszik ez a helyes. Persze így önkéntelenül támogatják amit szerintem se kéne! Tia is csak „jót” akar! Az más kérdés, hogy mi mivel van kikövezve.
  Nem tesz mást csak egyetemi és
  a tanulmányai doktrínájának tekintélytiszteletét viszi bele ebbe is. Ez valamikor jó, valamikor nagyon nem.
  Csak az egyéni programját hajtja végre, mindeközben teljes igazáról van meggyőződve.

  69. Zsolt

  Ez is csak tévedés. Nem direkt prostituálják magukat. Meggyőződésből.
  Hogy honnan kapták meggyőződésük alapjait az már más kérdés!
  Tudom, hogy unalmas a mondókám sokak számára, mert a végtelenségig ismétlem magamat, de! a helyzet az, hogy amíg ezt az alaptémát nem értjük meg
  minél többen akkor addig valódi párbeszéd sohasem lesz, hanem csak
  klikkesedés. Melynek témáit, tárgyait váltogathatjuk, de az alapprobléma folyamatosan fennáll és önmaga áll a megoldás útjába. Szeretné, hogy a világ megértse őt, ahelyett, hogy a fordítottjára törekedne.

  Az emberiség alapproblémája ez!

  Mindenhol ezt látom. A legtöbb ember szellemi gyermeknek lett nevelve szintén „gyermek” szülei által. Mindeközben lelkük megkérgesedett, az élet harccá lett és valóban egyre inkább az mindannyiunk számára. Magamat is ebbe a családba sorolom.

  Nagyon nehéz feladat ez, testközelből látom, hogy mit okoz!
  A változás nagyon erős fokozatba kapcsolt.
  Aki csak a felszíni eseményekre koncentrál annak még nehezebb lesz a belső változás. Gyakorlatilag széttépi az új a régit.

 69. 71 – Bendegúz

  Plusz van itt még egy felmerülő kérdés: Miért rendelt Von der Leyen 1.8 milliárd vakcinát 2021 májusában? Kb. 365 millió felnőtt lakosnak…Honnan tudta előre, hogy több adagot fognak rátukmálni az emberekre a későbbiekben? A gyerekek oltása még szóba sem került ekkor…Dehát akárhogy is nézzük, 1.8 milliárd az rengeteg…

 70. 72 – Balázs

  „Nem direkt prostituálják magukat. Meggyőződésből.
  Hogy honnan kapták meggyőződésük alapjait az már más kérdés!”

  Igazad van, a nagyobb részüknél ez a helyzet, de van egy kisebbség a tudomány emberei között, aki érti a dörgést és így áll bele egy-egy adott hazugságcunamiba.

  „A változás nagyon erős fokozatba kapcsolt.”

  Megkérdezhetem, hogy a te véleményed szerint mi ennek a változásnak a kiváltó oka vagy okai? És miért éppen most történik?
  Nekem erről van véleményem, sőt, írtam is erről itt, de érdekel, hogy te mit gondolsz róla.

 71. 75. hubab

  Mutti annyi kritikát kapott az elmúlt időben, h most mentegeti magát és ezért beszél erről nyíltan. De más ok sem kizárható.

  76. Tibor bá’

  Érdekes felvetés, de így elsőre nehéz elhinni, h kitalálta, mert anno Porosenko is erről beszélt. + az USA/EU elve nem törte össze magát a minszki megállapodás végrehajtása érdekében. Valószínűleg tényleg ezért.

 72. 69. Zsolt
  ” a nagy tudás egy szűk embercsoport kezében összpontosul, a széles tömeg számára meg szinte semmi nem maradt, már ami a lényeges tudást illeti. Esetleg annak az illúziója. S ezen kéne változtatni! ”

  Ebben teljesen egyetértek veled, Zsolt!

  Talán ennek is köszönhető, hogy a nagy tömegeket ilyen könnyen át lehet verni. Az ellenkező oldalt cenzurázva a tömegek más infomácio hiányában amit csak eléjük tálalnak minden gyanakvás nélkül elfogadnak, lenyelnek.

  ” A mai tudomány rengeteg képviselője igazából nem sokban különbözik a legősibb mesterség képviselőitől. Csak itt szellemi prostitúcióról van szó. ”

  És még hozzátéve nagyon jól megfizetett ” szellemi prostitúcióról van szó.”

  72. Balázs
  ” azért, mert azt hiszik ez a helyes. ”

  Én ezt kétlem. Ha igy lenne akkor idővel bevallanák, hogy tévedtek, de nem teszik.
  Szerintem az „azt hiszik ez a helyes” ez egyfajta mentség az esetleges lelkifurdalásaikra.

 73. 77 SZVP
  Elég furcsa mentegetőzés, hiszen ezzel aláássa a nyugati hivatalos állításokat, arról nem is szólva, hogy önkritikával is felér, hiszen ő is ezt a szekeret tolta, amíg a posztján volt.

 74. 78. hubab

  Furcsa? Itt szinte minden furcsa.
  De ezzel tulajdonképpen azt mondja, h ne kritizáljatok már, mert a döntéseimmel (a sajátjai voltak?) több időt, erősebb Ukrajnát, és jobb helyzetet nyertük. Érződik, hogy magyarázkodni kényszerült. Ja, hogy ezzel végleg kiderült, amit eddig is sejtettünk/tudtunk…

  De egyetértek, csak ártott magának. Most majd mások ezzel fogják támadni, de lehet, ez már nem is érdekli.

 75. 70

  L.S.

  Kedves szimpatikus görög , magyar hozzászóló !

  Érdemes mindig mérleget készíteni mi szól mellette , mi szól ellene.
  Mit nyerünk vele és mit veszítünk.
  A szólásszabadság egy jótékony elv , de vannak határai.

  Senkisem tudja, hány covid halott van, aki covid nélkül is elhunyt volna a következő hónapban.
  Senkisem tudja,hány életet mentettek meg a lezárások és a vakcinák.
  Senkisem tudja, hogy hosszú távon milyen hátrányaik lesznek az mrns vakcináknak.
  Senki sem tudja hány ember halt meg vagy szenvedett el súlyos következményeket a vakcinák miatt.
  A vírustagadók , a lezárásellenesek , a vakcinaellenesek saját szakállukra megválaszolják ezeket az adatokat.
  Aztán hangosan huhognak.
  Amikor 2020- ban Bergamo hullaházzá változott , majd Spanyolország, akkor mindenki messuiásként várta a védőoltást.

 76. 80 SZVP
  Az igaz, értelmezhető úgy is, hogy ne vádoljatok már azzal, hogy Putyin barát voltam, hiszen ez csak színjáték volt, hogy időt adjunk Ukrajnának.
  Ugyanakkor leleplezi azt amit a nyugat le el akarna titkolni, ezzel meg megint Putyinnak kedvez… 🙂

 77. 74. Zsolt

  „Megkérdezhetem, hogy a te véleményed szerint mi ennek a változásnak a kiváltó oka vagy okai? És miért éppen most történik?”

  1. A folyamatban -már egy jó ideje-láthatóan szűkűl az időablak a tervezés és az azt követő kivitelezés tekintetében. Kevesebb a takargatás, kevesebb a díszlet, az is nagyon gyatra. Gyenge, könnyebben átlátható magyarázatok, egyszerűbben szólva, nagyon kilogó lett a lóláb.
  Ez szélesebb rétegeket lökhet a kételkedésbe a rendszer szavahihetőségével kapcsolatban, de láthatóan már! nem annyira törődnek vele, ami azt jelenti, hogy eszkalációra készülnek.
  A felgyorsult világ, pl.internet) egyben ki is tágította az információáramlást. Ez a folyamat is kulminálni látszik és ez sietteti a dolgokat.

  2.Más részről ez a küzdelem- ahogy bizonyos körökben nevezni szokták- a tudati terek harca.
  Láthatóak azok a pszichés változások amik ezt az ingadozást mutatják. Általánosságban véve növekszik az értelmetlen agresszívitás és jóságra való hajlam is. Ez most az Advent időszaka, tehát ez a fajta szélsőség valamennyire normálisnak mondható, de az idei évben óriási méreteket öltött.

  3.Ezenkívül a vallási iratok szerint most a „vaskor” legsötétebb időszakában élünk. Most válik el az ócsú a búzától.
  Komoly asztrológiai elemzések is ezt mutatják.

  4. Ezt érzem. Bár ezzel azért nagyon óvatos vagyok. Rengetegszer megjártam már saját magammal!

  5. Egyre szélesebb körben készülnek a bajra. Ami ha elér egy kritikus szintet triggerként szolgál majd. Ezt is sulykolják nem mellesleg.

  Nyilván rengeteg, apró(lmbtq nyomatása, tanártüntetés, romló inflációs helyzet stb.) vagy éppen óriási( háború, mindenhol komoly belpolitikai csatározások stb.) jelentőségű társadalmi, gazdasági eseményt stb. fel lehetne sorolni, de valójában teljesen felesleges.

  Ezek mellett sok ezo izé-mizét fel tudnék sorolni amik ugyanezt támasztják alá. Alátámasztják, de egy sokkal mélyebb szinten a fent felsorolt-és ebben a vonatkozásban- már következményjellegű pontokat.

  Nagyon a tavaszt mondják! Majd meglátjuk.
  Mindenesetre -ahogy proton nevű
  fórumtárs is javasolta- testileg-lelkileg készülök.

 78. 81. Nomilktoday
  ” Senkisem tudja, hány …”

  Kedves „No milk today”
  Már e hét elején elolvastam az említett cikket amiτ egy fórumtársunk linkelt be.
  A cikk ( * * * Nem tudjuk.hu) szerintem túl óvatos és nem mer állást foglalni, de elég gyanút kelt a témában.

  „Amikor 2020- ban Bergamo hullaházzá változott , majd Spanyolország, akkor mindenki messuiásként várta a védőoltást.”

  Aki bevette a csalit az igen, ezt tette. Voltak azonban ellenkező vélemények is úgy mint például:

  Orvosok Világszövetsége:
  Nyílt levél az Egyesült Királyság kormányához,
  a világ kormányaihoz és a világ polgáraihoz
  az Orvosok Világszövetsége által
  2020. október 16

  World Doctors Alliance: Open Letter to the UK Government, Governments of the World and the Citizens of the World
  by World Doctors Alliance
  October 16, 2020

  MEGELŐZÉS
  Megelőző intézkedéseket, mint például a hidroxiklorokin vagy a D-, C-vitamin és a cink, ajánlott volna a nyilvánosság számára. (1)
  A kórházi COVID-19-betegek korai kalcifediollal (25-hidroxi-D-vitamin) történő kezelése jelentősen csökkentette az intenzív osztályra történő felvételek számát (2)

  A D-vitamin csökkenti a covid súlyosságát. (2,3)
  A törékenyek önkéntes elkülönítése – ha úgy döntenek; a megelőző intézkedésekkel kombinálva sokkal jobb stratégia lett volna. A társadalom többi része a szokásos módon folytathatta és kellett volna.

  De voltak olyan államfők is akik nyíltan kiálltak az igazság mellett akik a búsás megvesztegetés helyett életükkel fizették népük védelmét.
  Egy államfő azonban (a Fehérorosz Elnök Aleksandr Lukashenko ) nyilvánosan lehurrogta a Szerbek államfőjét, mivel napraforgós borravalóért elfogadta népe beoltását.

 79. 73. quattro
  ” Miért rendelt Von der Leyen 1.8 milliárd vakcinát 2021 májusában? ”

  Na, vajon miért tette ezt az Uniós Bizottság Elnöke?

  a. Mert azt hiszi, hogy ez a helyes?
  b. Mert alul van értékelve a munkája és rosszul fizetik?
  c. Mert megvesztegethető?
  d. Mert egy felsőbb hatalom ezt diktálja számára?
  e. Ki áll Ursula von der Leyen mögött?

  /https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/09/ki-all-ursula-von-der-leyen-mogott//

  «Το ψάρι βρωμάει απ’ το κεφάλι.»
  Fejétől bűzlik a hal.

  Friss hir:
  Kaili Éva az Európai Parlament 14 Alelnökének egyike aki a pénzért mindent elárult: Hazáját, Pártját és a rá szavazó polgárokat.

  A korrupt Eva Kaili letartóztatták Belgiumban a Katarból küldött „ötszázasokkal” teli bőröndökért.
  Az egyetlen módja annak, hogy letartoztassák a mentelmi joga által védett európai parlamenti képviselőt, ha rajtakapják olyasvalami illegális cselekményén, ami egyértelműen megtörtént.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük