(4008) Isten felfedezése

Tibor bá’ szerkesztett fordítás

A tudomány felfedezte Istent?

https://y-jesus.com/more/scc-science-christianity-compatible/

Einstein nem hitte el, hogy ez lehetséges.
Stephen Hawking szerint ez lehet minden idők legnagyobb tudományos felfedezése.
89. útban a 90. felé

Melyik felfedezés zavarta meg az elmúlt évszázad legnagyobb tudományos elméit, és miért késztette őket arra, hogy újragondolják univerzumunk eredetét? Új, erősebb teleszkópok olyan rejtélyeket tártak fel univerzumunkkal kapcsolatban, amelyek új kérdéseket vetettek fel az élet eredetével kapcsolatban.

A tudomány felfedezte Istent?

De várj egy kicsit! Nem bizonyította a tudomány, hogy nincs szükségünk Istenre, hogy megmagyarázza a világegyetemet? Régebben a villámlást, a földrengést és még a csecsemőket is Isten tetteiként magyarázták. De, ma már tudjuk a valóságot. De, miben áll ez az alapvetően eltérő felfedezés, és miért döbbentette meg a tudományos világot?

A molekuláris biológusok megtanulták a DNS-en belüli kifinomult kódolást, sok tudós elismeri, hogy az univerzum egy nagyszerű terv része.

Egy kozmológus így fogalmazott: „Sok tudós, amikor elismeri nézeteit, a tervezési érvelés felé hajlik.”

Meglepő módon sok tudósnak, aki Istenről beszél, nincs vallásos meggyőződése.

Tehát, mik ezek a lenyűgöző felfedezések, amelyek miatt a tudósok hirtelen Istenről beszélnek? Három forradalmi felfedezés emelkedik ki a csillagászat és a molekuláris biológia területéről:

1.Az univerzumnak volt kezdete

2.Az univerzum éppen megfelelő az élethez

3.A DNS-kódolás felfedi az intelligenciát.

A vezető tudósok kijelentései ezekről a felfedezésekről sokkolhatják Önt. Lássuk!

Egyszeri kezdet

A civilizáció hajnala óta az ember áhítattal nézi a csillagokat, azon tűnődve, hogy mik azok, és hogyan kerültek oda. Bár tiszta éjszakán a szabad emberi szem körülbelül 6000 csillagot lát, a Hubble és más , teljesítményű     teleszkópok azt mutatják, hogy ezekből milliárdok vannak több mint 100 milliárd galaxisban. Napunk olyan, mint egy homokszem a világ strandjai között.

A 20. század előtt azonban a tudósok többsége úgy gondolta, hogy a mi Tejútrendszerünk az egész univerzum, és csak körülbelül 100 millió csillag létezik.

A legtöbb tudós úgy gondolta, hogy univerzumunknak soha nem volt kezdete. Azt hitték, tömeg, tér és energia mindig is létezett.

De a 20. század elején Edwin Hubble csillagász felfedezte, hogy az univerzum tágul. A folyamatot matematikailag visszatekerve kiszámította, hogy az univerzumban, mindennek, beleértve az anyagot, az energiát, a teret és még magát az időt is, valójában megvan a kezdete.

A lökéshullámok hangosan zengtek a tudományos közösségben. Sok tudós, köztük Einstein is negatívan reagált. Amit Einstein később „életem legnagyobb baklövésének” nevezett, megváltoztatta az egyenleteket, hogy elkerülje a kezdet létezését.

A világegyetem kezdetének talán leghangosabb ellenfele Sir Fred Hoyle brit csillagász volt, aki szarkasztikusan „ősrobbanásnak” nevezte a teremtés eseményét. Makacsul ragaszkodott az állandósult állapot elméletéhez, miszerint az univerzum mindig is létezett. Így tett Einstein és más tudósok is, amíg a kezdetekre vonatkozó bizonyítékok elsöprővé nem váltak.

Végül 1992-ben a COBE műholdkísérletek bebizonyították, hogy az univerzumnak valóban volt egyszeri kezdete egy hihetetlen fény- és energiavillanással. Bár, egyes tudósok a teremtés pillanatának nevezték, a legtöbben inkább „ősrobbanásként” emlegették.

Minden a Semmiből

A tudomány nem tudja megmondani, mi vagy ki okozta az univerzum létrejöttét. De egyesek úgy vélik, hogy egyértelműen a Teremtőre utal. „A brit teoretikus, Edward Milne matematikai értekezést írt a relativitáselméletről, amely így zárta: „A világegyetem első okát illetően a tágulást kell figyelembe venni, ami nélkül a kép hiányos.”

Egy másik brit tudós, Edmund Whittaker univerzumunk kezdetét annak tulajdonította, hogy „az isteni akarat a természetet a semmiből alkotta”.

Sok tudóst megdöbbentett az a párhuzam, hogy egy egyszeri, semmiből teremtés történt a bibliai teremtéstörténetnek megfelelően. E felfedezés előtt sok tudós tudománytalannak tartotta a semmiből való teremtés bibliai leírását.

Noha agnosztikusnak nevezte magát, Jastrow kénytelen volt elismerni: „Most látjuk, hogyan vezetnek a csillagászati ​​bizonyítékok a világ keletkezésének bibliai nézetéhez.”

Egy másik agnosztikus, George Smoot, a COBE-kísérletért felelős Nobel-díjas tudós is elismeri a párhuzamot. „Kétségtelen, hogy van párhuzam az ősrobbanás mint esemény és a semmiből teremtés keresztény felfogása között.”

A tudósok, akik korábban mesekönyvként gúnyolódtak a Biblián, most elismerik, hogy a semmiből való teremtés bibliai koncepciója mindvégig helyes volt.

A kozmológusok, akik az univerzum és eredetének tanulmányozására szakosodtak, hamar rájöttek, hogy egy véletlen kozmikus robbanás sohasem tud életet kelteni, mint egy atombomba – hacsak nem pontosan erre tervezték. Ez pedig azt jelentette, hogy van egy tervező. Olyan szavakat kezdtek használni, mint „szuper-intellektus”, „Alkotó”, sőt „Legfelsőbb Lény” a tervező leírására. Nézzük, miért.

Életre finoman hangolva

A fizikusok számításai szerint az élet létezéséhez a gravitációnak és a többi természeti erőnek megfelelőnek kell lennie, különben az univerzumunk nem létezhet. Ha, a tágulási sebesség valamivel gyengébb lett volna, a gravitáció minden anyagot visszahúzott volna egy „nagy összeomlásba”.

Nem csupán az univerzum tágulási ütemének egy-két százalékos csökkenéséről beszélünk. Stephen Hawking ezt írja: „Ha az ősrobbanás után egy másodperccel a tágulás mértéke a százezer millió millióhoz képest akár egy részével is kisebb lett volna, az univerzum újra összeomlott volna, mielőtt elérte volna jelenlegi méretét.

A másik oldalon, ha a tágulási sebesség egy töredékével nagyobb lett volna, mint amilyen volt, akkor galaxisok, csillagok és bolygók soha nem jöhettek volna létre, és nem lennénk itt.

És az élet létezéséhez a naprendszerünkben és a bolygónkban is megfelelő körülményeknek kell lenniük. Például mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy légköri oxigén nélkül egyikünk sem tudna lélegezni. És oxigén nélkül a víz sem létezne. Víz nélkül nem esne csapadék a növényeink számára. Más elemek, mint a hidrogén, nitrogén, nátrium, szén, kalcium és foszfor szintén nélkülözhetetlenek az élethez.

De, ez önmagában nem minden, ami az élet létezéséhez szükséges. Bolygónk, napunk és holdunk méretének, hőmérsékletének, relatív közelségének és kémiai felépítésének is megfelelőnek kell lennie. És tucatnyi más feltétel is van, amelyeket nagyon finoman kell hangolni, különben nem lennénk itt, hogy gondolkozzunk.

Az Istenben hívő tudósok számíthattak ilyen finomhangolásra, de az ateisták és az agnosztikusok nem tudták megmagyarázni a figyelemre méltó „véletlenségeket”. Stephen Hawking elméleti fizikus, agnosztikus ezt írja: „A figyelemre méltó tény az, hogy úgy tűnik, hogy ezeknek a számoknak az értékeit nagyon finoman beállították, hogy lehetővé tegyék az élet fejlődését.”

Baleset vagy csoda?

De nem lehetne ezt a finomhangolást a véletlennek tulajdonítani? Végtére is, a fogadás szervezők tudják, hogy a versenypályán a tévedések is nyerhetnek. És apró esélyek ellenére a lottót végül valaki megnyeri. Tehát mi az esélye annak, hogy a kozmikus történelem véletlenszerű robbanásából véletlenül emberi élet keletkezzen?

Ahhoz, hogy az emberi élet egy ősrobbanásból lehetséges legyen, dacol a valószínűség törvényeivel. Egy csillagász kiszámította az esélyt. Ami 1:10350. Egy bekötött szemű embernek sokkal könnyebb lenne – egyetlen próbálkozással – megtalálni egy megjelölt homokszemet a világ összes strandján.

Egy másik példa arra, mennyire valószínűtlen, hogy egy véletlenszerű ősrobbanás életet szül, ha valaki több mint ezer egymást követő lottóhúzáson mindig megnyeri a főnyereményt úgy, hogy mindegyikre csak egy jegyet vásárol.

Ez, hogy milyen csodálatos az emberi élet az univerzumunkban, arra késztette George Greenstein agnosztikus csillagászt, hogy megkérdezze: „Lehetséges, hogy hirtelen, szándék nélkül rábukkantunk egy Legfelsőbb Lény létezésének tudományos bizonyítékára?”

Greenstein azonban agnosztikusként fenntartja a tudományba vetett hitét, nem pedig a Teremtőben, hogy végül megmagyarázza eredetünket.

Jastrow elmagyarázza, miért vonakodnak egyes tudósok egy transzcendens Teremtő elfogadásától,

Van egyfajta „vallás” a tudományban. Ez egy olyan ember „vallása”, aki úgy gondolja, hogy az Univerzumban rend és harmónia van. De a tudós vallásos hitét megsérti az a felfedezés, hogy a világ olyan körülmények között kezdődött, amelyekben a fizika ismert törvényei nem érvényesek, és olyan erők vagy körülmények terméke, amelyet nem tudunk felfedezni. Amikor ez megtörténik, a tudós elveszíti az irányítást. Ha valóban megvizsgálná a következményeket, traumatizálódna.

Érthető, hogy az olyan tudósok, mint Greenstein és Hawking, miért keresnek más magyarázatokat ahelyett, hogy a finomhangolt univerzumunkat egy Teremtőnek tulajdonítanák. Hawking feltételezi, hogy létezhetnek más láthatatlan (és bizonyíthatatlan) univerzumok is, ami növeli annak esélyét, hogy egyikük (a miénk) tökéletesen be van hangolva az életre. Mivel azonban javaslata spekulatív, és kívül esik az ellenőrzésen, aligha nevezhető „tudományosnak”. Noha ő is agnosztikus, Paul Davies brit asztrofizikus túlságosan spekulatívnak tartja Hawking ötletét. Azt írja: „Egy ilyen hitnek inkább a hiten kell nyugodnia, mint a megfigyelésen.”

Bár Hawking továbbra is vezeti azt a megbízatást, hogy tisztán tudományos magyarázatokat tárjon fel eredetünkre, más tudósok, köztük sok agnosztikus elismerték azt, ami elsöprő bizonyítéknak tűnik a Teremtőre. Hoyle írta:

„A tények józan ésszel történő értelmezése azt sugallja, hogy egy szuperintellektus majomkodott a fizikával, valamint a kémiával és a biológiával, és a természetben nincsenek olyan vak erők, amelyekről érdemes lenne beszélni.”

Bár Einstein nem volt vallásos, és nem hitt a személyes Istenben, a világegyetem mögött rejlő zsenialitást „olyan felsőbbrendű intelligenciának nevezte, hogy ahhoz képest az emberi lények szisztematikus gondolkodása és cselekvése teljesen jelentéktelen visszatükröződés.”

Az ateista Christopher Hitchenst, aki élete nagy részét azzal töltötte, hogy írt és vitatkozott Isten ellen, leginkább az zavarta meg, hogy az élet nem létezhetne, ha a dolgok csak „egy fokkal vagy egy hajszálnyival” különböznének.

Számomra hathatós bizonyíték van arra, hogy az egész mögött van valami. Úgy tűnik, mintha valaki finomhangolta volna a természet számait, hogy létrehozza a Világegyetemet. A dizájn benyomása elsöprő.

DNS: Az Élet nyelvezete

A csillagászat nem az egyetlen terület, ahol a tudomány bizonyítékokat látott a tervezésre. Molekuláris biológusok bonyolult tervezést fedeztek fel a DNS mikroszkopikus világában. A múlt században a tudósok rájöttek, hogy a DNS-nek nevezett apró molekula az „agy” a testünk minden sejtje mögött, (valamint minden más élőlény mögött). Minél többet fedeznek fel a DNS-ről, annál jobban lenyűgözik őket a mögötte rejlő tervezés.

Azok a tudósok, akik azt hiszik, hogy csak az anyagi világ létezik (materialisták), mint Richard Dawkins, azt állítják, hogy a DNS a természetes szelekció révén, Teremtő nélkül fejlődött ki. Mégis, még a legtöbb lelkes evolucionista is elismeri, hogy a DNS bonyolult összetettségének eredete megmagyarázhatatlan.

A DNS bonyolult összetettsége arra késztette társfelfedezőjét, Francis Cricket, hogy elhiggye, hogy természetes úton soha nem keletkezhetett a Földön. Crick, egy evolucionista, aki úgy gondolta, hogy az élet túl bonyolult ahhoz, hogy a Földön keletkezzen, és biztosan a világűrből származott, írta.

Egy becsületes ember, a rendelkezésünkre álló összes tudással felvértezve, csak azt állíthatja, hogy bizonyos értelemben az élet keletkezése pillanatnyilag szinte csodának tűnik, így sok feltételnek kellett volna megfelelni.

A DNS mögötti kódolás olyan intelligenciáról árulkodik, hogy megzavarja a képzeletet. A DNS puszta tűfeje annyi információt tartalmaz, mint annyi könyv, amely egymás mellé rakva 5000-szer kerülné körbe a Földet. A DNS pedig úgy működik, mint egy nyelvezet, a maga rendkívül összetett szoftverkódjával. A Microsoft alapítója, Bill Gates szerint a DNA szoftvere „sokkal, de sokkal összetettebb, mint bármely általunk kifejlesztett szoftver”.

Dawkins és más materialisták úgy vélik, hogy mindez a bonyolultság a természetes szelekcióból ered. Mégis, ahogy Crick megjegyezte, a természetes szelekció soha nem tudta volna előállítani az első molekulát. Sok tudós úgy véli, hogy a DNS-molekulán belüli kódolás olyan intelligenciára utal, amely messze meghaladja azt, amit természetes okok okozhattak volna.

A 21. század elején a vezető ateista Antony Flew ateizmusa hirtelen véget ért, amikor a DNS mögött meghúzódó intelligenciát tanulmányozta. Flew elmagyarázza, mi változtatta meg a véleményét.

Szerintem a DNS-anyag megmutatta, hogy az intelligencia részt vehetett ezeknek a rendkívül változatos elemeknek az összerakásában. Az a hatalmas összetettség, amellyel az eredményeket elértük, számomra az intelligencia munkálkodás. Most úgy tűnik számomra, hogy a több mint ötven éves DNS-kutatás eredménye egy rendkívül erőteljes bizonyítékot jelent tervezés elfogadásához.

Bár Flew nem volt keresztény, elismerte, hogy a DNS mögött meghúzódó „szoftver” túlságosan összetett ahhoz, hogy „tervező” nélkül keletkezzen. A DNS mögött rejlő hihetetlen intelligencia felfedezése – az egykori vezető ateista szavaival élve – „anyagot adott egy új és rendkívül erőteljes tervezési érvhez”.

Az alkotó ujjlenyomata

Vajon a tudósok meg vannak győződve arról, hogy egy Teremtő az univerzumon hagyta az „ujjlenyomatait”?

Bár sok tudós még mindig arra törekszik, hogy kiszorítsa Istent az univerzumból, a legtöbben felismerik ezen új felfedezések vallási vonatkozásait. Stephen Hawking, aki nem hisz a személyes Istenben, a The Grand Design című könyvében megpróbálja megmagyarázni, miért nincs szüksége az univerzumnak Istenre. Mégis, amikor a bizonyítékokkal szembesült, még Hawking is elismerte: „Vannak vallási felhangok. De úgy gondolom, hogy a legtöbb tudós inkább elzárkózik a vallási oldaltól.

Én köztudottan agnosztikus vagyok. Még mindig várom, hogy valaki, vagy akár maga az isten is bizonyítsa létét. Ez eddig nem történt meg és kétlem, hogy valaha is meg fog történni. A poszt szerzője hatalmasat triumfál az Ősrobbanás felett. Tény, hogy az Ősrobbanás felfogható teremtésnek. Végül is a semmiből „ugrik elő” majd bontakozik ki a teljes Világmindenség. Ha pedig létezik teremtés, akkor teremtőnek is kell lenni. Slussz, itt  vége. Az Ősrobbanás ténye bizonyított. Eldőlt a vita. Ebbe azonban nem egyezek bele. Mi van ha a Lét nem korlátozódik le az Ősrobbanásra? Mi van, ha a Léten belül Ősrobbanások ciklikus sorozata létezik? Mi van, ha a Világegyetemünk tágulása leáll, majd zsugorodni kezd és a végén egy hatalmas fekete lyukba tömörül, egészen kicsinnyé zsugorodik, majd hatalmas erővel Ősrobbanásba  tör ki? Mert azt semmiképen nem tudom elfogadni, hogy a Világmindenség egyik vége véges (13,8 milliárd évvel ezelőtti), a másik vége végtelen, véget neme érő tágulás.     

Végül ha volt ősrobbanás, az nem jelent egy teremtést, mert egyáltalán nem jelenti azt, hogy az anyag és arra ható erők akkor keletkeztek volna. A Léten belül az anyag megjelenése, látszólagos eltűnése és változása nem befolyásolja a Lét végtelen időktől való jelenlétét. Semmi sem teremtődik, semmi sem szűnik meg, minden csak átalakul.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

81 gondolat erről: „(4008) Isten felfedezése

 1. Húúú — Tibor bá’, ebbe nagyon beletenyereltél.
  A végén még kiderül,, hogy egy Dani Blú, vagy
  egy D avid Copperfield a ludas a buliban.

 2. Sokmindent nem tudunk. Ezt talán érdemes lenne bevallani.
  Abból, hogy a kozmosz alkalmas az élet kialakulására, sőt az intelligens ember kialakulására abból Isten létére következtetni, nos minimum sületlenség !
  A klasszikus antropomorfizmus megnyilatkozása, egyik a sok közül.

 3. Putyint úgy tiszteled, mint egy Istent. Ez nem elég?

 4. Tévedésekkel és félremagyarázással van tele ez a cikk. Összekeveri az ősrobbanást a fény felvillanásával, pedig a jelenlegi elmélet szerint ez 380 ezer évvel az ősrobbanás után volt. Az ősrobbanást sem a semmiből, hanem egy nagyon sűrű valamiből vezeti le az elmélet. Az oxigént az élet feltételének nevezi, pedig a földi oxigént már az élőlények állították elő. Csodálkozik, hogy a gravitáció mértéke pont megfelel az élőlényeknek, pedig az élőlények alkalmazkodtak ehhez a gravitációhoz, nem a gravitáció alkalmazkodott hozzájuk. Félremagyarázza a tudósok szavait, olyan következtetéseket von le belőlük amiket ők maguk nem tettek.

  Tudományos szempontból csapnivaló ez az írás, de ez nem is tudományos hanem teológiai szöveg dilettáns tudományoskodással.

 5. 5 – Tilinkó:
  „Az ősrobbanást sem a semmiből, hanem egy nagyon sűrű valamiből vezeti le az elmélet.”

  Hawking – A nagy terv:
  „A különböző testek, például a csillagok vagy fekete lyukak nem tűnhetnek elő egyszerűen csak úgy a semmiből. Az egész univerzum viszont megteheti ezt.
  … így tehát nincs akadálya az egész univerzumok teremtődésének”

 6. Ha mint egy lehetséges variáciot, végig gondolom a teremtés lehetőségét,
  akkor csak azt nem értem hogy, miért kellett 100 milliárd galaxist „gyártani”
  (ennyi amit látunk, de valószínű hogy jóval több van)
  hogy egyben kialakuljon az élet!
  Ehhez elég lett volna egy galaxis, vagy akár csak egy csillagrendszer. (Naprendszer)
  Egy mindentudó, mindenható superintelligenciáról azt lehetne feltételezni hogy hatékonyan tervez és teremt. Ez nem a hatékonyság mintaképe.
  Kb olyan mintha egy szakács egymilliárd palacsintát sütne, hogy egy darab sikerüljön!

 7. Tibor bá! Micsoda szerencse, hogy a végén a véleményedet is leírtad! Szerintem sincs más lehetőség, mint a periodikus tágulás és összehúzódás. Érthetetlen és logikátlan volt sok ún. tudós „érvelése”, a Teremtő mellett. Pont úgy viselkedtek mint az ősember: amit nem értünk, azt csak egy felsőbbrendű csinálhatta. Természetes, hogy nem tudunk megmagyarázni nagyon sok dolgot, de ez csak a mi korlátoltságunkat jelenti. Köszi a fordítást és azt, hogy sikerült kilépni a háború-COVID-klíma háromszögből!

 8. 6. Blog olvasó

  A jelenlegi fizikai modell egy szupersűrű valamiig vezeti vissza az univerzumot. Nem állítja, hogy előtte semmi volt. Azt állítja, hogy abban még nem a fizika mostani törvényei uralkodtak, tehát ezek alapján nem is lehet következtetni korábbra.

  A Hawking idézet is egy kiragadott mondat, a kontextusában kéne értelmezni, mert a kiragadott mondatokat lehet leginkább félreértelmezni. Az idézet is feltételes módban van, tehát nem állításról van szó. Nem lepődnék meg ha a kontextusban különböző szcenáriókat vizsgált volna lehetőségekként, nem hinném hogy állítást tett volna, a kiragadott mondatban sem állítás szerepel.

 9. Miért lett teremtve sok palacsinta?
  Mert ez egy szakdolgozat az isten osztályban istennek vizsgázók számára.
  Tökéletest mindenki aki istenségből vizsgázik tud teremteni, de olyat, ami csoda, hogy működik, azt kevesen.
  Az alapötlet, hogy egy végtelen kicsi pontot felrobbantva, szebben fogalmazva, gyorsan kitágítva a káoszból kialakuljon a tér, az idő az anyag és egy működgető világegyetemet alkotva megszülje az intelligenciát, ami felismeri a teremtőjét. Valószínűleg ez már egy értékelhető vizsgamunka.
  Ebből adódhatnak a párhuzamos világegyetemek, több vizsgázó, a négynél több dimenzió.
  Az isteni részecske visszafejthetetlen kódolása alapkövetelmény.
  Valamint az intelligenciával rendelkezők nem léphetik át evolúciós árnyékukat, mert idővel ők is istenné lehetnek. Ha ez mégis megtörténik, akkor beléphetnek az istenképzőbe és nekik is lesz egyszer egy vizsgamunkájuk. Talán egy világot kell teremteniük.
  Ezt csak azért írtam, ha egyszer valamihasonlóra jutnának a tudósok, enyém legyen az elsőség. Mindörökké.

 10. 5, 9 – Tilinkó

  Először azt mondtad, hogy az ősrobbanást nem a semmiből vezeti le az elmélet. Ez – a hozzászólás kontextusában értelmezve – tagadja a poszt idevágó idézeteit.

  Az, hogy a fizika ma ismert törvényei milyen (kis) mérethatárig érvényesek, egy más kérdés. Abban konszenzus van, hogy az ősrobbanás korábban, egy szingularitással kezdődött.

 11. 11. Blog olvasó

  A tudomány nem a semmiből vezeti le az ősrobbanást hanem a szingularitásból ami valami. Sőt még a vallás sem a semmiből vezeti le a teremtést, hanem Istenből ami valami.

  Sem a Standard Modell, sem a Biblia nem a semmiből indul ki, csak ennek a cikknek az írója állítja ezt, de mindkettőt félreértelmezi.

 12. Ezek szerint nincs gond az egészségeddel 😀 ( Már megijedtem a címet olvasva, mert azt mondják, hogy közvetlenül a halál előtt mindenki vallásos lesz. És persze a címadással ismét igazoltad az örök szabályt, hogy ha egy cikk a címében kérdést tesz fel, akkor arra mindig automatikusan NEM a válasz)

 13. „Még mindig várom, hogy valaki, vagy akár maga az isten is bizonyítsa létét.” – Na azt a fajta bizonyítékot hiába várod, mert olyan nem lesz, a nagy tömeg a tudományban keresi a választ. Istennek pedig miért lenne rá szüksége, hogy kezdje bizonygatni a létezését ? így ki tud választódni az aki lelkileg képes meglátni a bizonyítékot, attól aki az anyagi világhoz s a tudományhoz van kötve. Tudománnyal, erőszakkal, izomból nem fog menni csak alázattal.

 14. 10. Károly
  Sajnálom,de ezeket már -ha nem is így- leírták.

  „Semmi sem teremtődik, semmi sem szűnik meg, minden csak átalakul.”

  Ezzel csak egyetérteni lehet.
  Valaminek kellett lennie a kezdetektől fogva. Hogy ez most valamiféle anyagi ami ősrobban vagy valamiféle transzcendens tudat az más kérdés.

  Nyilván a bibliai teremtéstörténetek különféle magyarázatai és még különfélébb értelmezései rendesen mellékvágányra terelték a dolgot. Mármint a teljesebb, de közel sem abszolutisztikus megértés szempontjából.

  10-12 ève gyűröm a témát, de úgy tűnik, hogy egy kérdésre senki sem tudja a választ. A kezdetekre.
  Az öröktől fogva szövegek nem relevánsak, mert maga az idő sem létezet, tehát nem lehetet kezdete sem- a mai lineáris időfelfogásunk szerint- a teremtésnek.

  Itt sokkal inkább arra a”feleszmélésre” gondolok amit a -hívjuk így- teremtéstanok mondanak. Ezek szerint a Létező önmaga létezésének tudatába került, maga ez a tudat, intelligencia stb.
  Ez a kezdeti „borzongás” (mert így is hívják jobb híján) megy végig egy nagyon soklépcsős folyamaton, mire az általunk tapasztalható világ létrejön.
  Ez az akármi- akármilyen bonyolult is-, egy dolog lehet, tehát minden ami létezik erre az egyre vezethetőt”.
  Ebben megjelenik a táguló téridőben energia, tehát az energia közvetlen forrása a téridő maga. Etc. etc.
  Egy fraktális rendszer jön létre amelyben a hiearchiát maga a fraktálon elfoglalt hely jelenti. Semmi emberi érzelmezés szerinti hatalom nincs benne.
  Jön az atomi evolúció és a többi.

  Tehát egy szakállas bácsit lerajzolni, amint az ujját nyújtja, hát ez nagyon emberi elképzelés, abból is az egyszerűbb fajtája.
  A maga hasonlatosságára duma teljesen infantilis értelmezése.
  Aki rajzolta nagyon meglepődne, ha tudná, hogy ezen a fraktális rendszeren hol van egymáshoz viszonyítva az aki az ujját nyútja és az aki a szintén kinyújtott karjával és ujjával valamint a kis pöcsével fogadja azt.
  Azt a villámot vagy szikrát ami talán az értelmet szimbolizálja.
  Az ilyen és hasonló dolgok teljesen félrevezették a dolgok megértését.
  Egy viszonyrendszert teremtett önmagából, hogy önmagát minél több aspektusból értelmezze.
  Végeláthatatlan variabilitási esemény lehetséges. Lényege az információ.
  Isten egyáltalán nem tud mindent és soha nem is fog.
  Az ilyen kis palacsintákra van szüksége, hogy tapasztaljon.
  Hogy ne legyünk mi, mint tapasztaló kis hangyák abszolútumok tudatunk is részleges, öntudatunk van. És így mivel van öntudat, magyarán ÉN már van más is rajtunk kívül amivel interakcióba keveredhetünk és sok izgalmas vagy borzalmas, érdekes, vidám, lehangoló stb dolog történhet.
  Hát nem csodálatos?

 15. 7 moda
  Nekem is pontosan ez jutott eszembe!
  Nekem sokkal logikusabb az, hogy a véletlenek összjátékaként olyan ritka, hogy az élet kialakulásához és fenntartásához szükséges feltételek fennálljanak, hogy a világegyetem anyagának csak mikroszkopikusan kis töredéke számára létezhet.
  A többi anyag élettelenségre ítéltetett, még ha potenciálisan meg is lenne bennük a lehetőség élő anyag felépítésére, a feltételek nem adottak az anyag ilyen jellegű szerveződésére.
  De ha egyszer bekerül véletlenül egy ilyen élhetőségi zónába, akkor beépülhet az élő anyagba…

 16. 16. hubab
  Igen, valahogy ezt látom valószinünek én is!

  Viszont továbbra is azon morfondírozom, hogy ha mégis az a variáció áll fenn, hogy az univerzumot egy teremtő kreálta, és ennyi variációs lehetőséget kellett adnia,
  (100 milliárd glaxis)
  hogy valami „produktum” legyen, akkor viszont ez a „superintelligencia” nem mindentudó, mindenható, vagyis nem isten!
  Ha mindenható és mindentudó lenne akkor egy jól irányzott kisujj hajlító mozdulattal
  megteremtett volna egy csillagot körülötte 8-9 bolygóval, és az optimális bolygóra ráillesztette volna az életet. Igazából ebben az estben „csak” egy superintelligenciáról lehet beszélni, aki valami oknál fogva kísérletezik!
  Én speciel a Tibor-bá álltal vázolt ciklikusságot tartom valószínűnek,
  de ez ugye csak távolabb tolja az alapkérdést.

 17. Az is a Teremtés ellen szól, hogy az elemek nem egyforma idősek és a bolygók sem egy időben keletkeztek, sőt még az anyaguk, vagyis az őket alkotó elemek is különbözőek.
  A statisztikailag lehetetlenség is nagyon sántít. Vegyük például a lottósorsolást! Egy a negyvenhárom millióhoz a telitalálat valószínűsége. Ez nem azt jelenti, hogy minden 43 milliomodik nyer, de meg van a lehetősége annak, hogy egy szelvény is nyerhet.

 18. Re:19 Kacor
  Gond ott van,ahogy ezerszer kell egymás után a lottót megnyerned, ami matematikailag lehetséges, csak nem reális opció.
  Nyilván lehet kapaszkodni abba, hogy még is megnyered 1000* egymás után a lottót, de ez az állaspont nettó hittétel, avagy semmivel sem jobb a vak hitnél, és ugyan ott tartasz, mint bármelyik fundamentalista vallásos, csak a vallási tétel az anyag mindenhatósága.

 19. Felvetette valamelyikótök honnan, miből jött létre az a
  sűrüség ami már az ősrobbanáshov zetett ??? — Hallotatok
  már a lisztrobbanásról ??? — A legő egy bizonyos liszt
  menyiségét bírja el, ha ez telítődött, a sok kicsi lisztszemcse
  súrlódásától bekövetkezik a malmokban a robbanás. —
  Nézd az atomrobbanáést. — nem csak akkor rombol
  aikor az epicenrumból minden irányban tágul a levegő,
  ahanem akkor is amikor a légtömeg visszatér vagy
  közeledik a korábbi epicenrum felé. — Ez a fajta „”lélegzés””
  az ősROBBnás. — NA MOST MI MEDDIG LÁTUNK EL ??? —
  Hány ősrobbanás játszódott már le, amikről fogalmunk sincs.
  ROBBANT, TÁGULT, VISSZAHÚZÓDOTT, MAJD ÚJRA
  ROBBANT ÉS TÁGULT !!! — És igy megy ez időtlen idők óta,
  mert idő mindig is volt, csak az nem volt aki ezt időnek nevezze !!!
  ENNYI . — UFF beszéltem.

 20. 20. – dajtás –

  Én azt mondtam, hogy megnyerheted elsőre, de megnyerheted utoljára is, ettől még lehet érvényes a matematikai esély. Mint például az érmefeldobásnál az esély 50%-os, de csak kellő kísérlet esetén közelíti meg ezt az eredményt.
  Egy pár hete (újsághír) valahol 346-an nyerték meg a lottó ötöst. A nyerőszámok 9,18,27,36,54 voltak. Ez hányszor fordul elő egy életben? És mennyi az esélye?

 21. A ciklikus tágulás és összehúzódás csak egy a lehetőségek közül. Lehet az is, hogy szétszélednek a galaxisok, kihunynak a csillagok, aztán ennyi volt, egyszeri és megismételhetetlen. Mint a Föld, az is el fog hamvadni amikor felfúvódik a Nap és vége. Nem fog visszagömbölyödni egy újabb keringőre. Porból lett és porrá lesz, villany leó és vége a műsornak.

  De nem is kell várnunk addig, mert néhány évszázad alatt csinálunk mi olyan üvegházat, mint a Vénuszon. Az majd úgy felperzseli a Földet, hogy soha senki nem fogja tudni valaha volt-e itt élet. Utána már csak egy élettelen bolygó lesz a sok közül. Intelligens tervező meg az intelligens teremtménye, ugyan már. Ostoba az emberiség ha ezt teszi az élőhelyével és ostoba az Isten is ha ezt hagyja.

 22. Van egy olyan lehetőség is, ami egyaránt kielégítheti a tudományra voksolókat, akik szerint egy olyan világban élünk, ahol nincs Isten és ugyanakkor azokat is, akik hisznek Istenben. Ez elég vadul hangzik, igaz?
  Csak hab a tortán, hogy sok egyéb felvetésre is magyarázatot ad, amelyek ebben a vitában is felmerültek, például a túl sok véletlen lehetetlensége és még más egyéb kérdésekre is választ ad ez az elmélet.

  S valóban, a ciklikusság is az egyik alapköve e elképzelésnek. A lehetető legrövidebb módon végig megyünk most egy ilyen cikluson!

  1. Szingularitás, ősrobbanás

  A valamiből létre jön az anyag, a tér s vele az idő. A ciklus végére kiderül, hogy mi az a „valami“!
  Isten nincs jelen, nem létezik.
  Viszont! Az egész létrejött Univerzum s benne minden anyag elkezdődik matematikailag, fizikailag úgy rendeződni, ami a lottóötösök egymást követő tízezres vagy akár százezres valószínűtlenségének felel meg: létrejönnek a megfelelő atomkötések, csillagok, csillagrendszerek, később a bolygók, minden úgy, „ahogy kell!“. Tehát van egy „isteni rendezőelv”, amely irányítja a folyamatokat. Hogy lehet az, hogy nincs Isten, de ilyen isteni mechanizmusok meg vannak?! A ciklus végére minden kiderül.

  2. A fenti folyamatok kíméletlenül vezetnek az élet megjelenéséhez, majd az intelligens, biológiai élet megjelenéséhez. Semmi sem történik véletlenül, a folyamatok úgy vannak „menedzselve”, hogy az élet megjelenjen! Mindez Isten nélkül! Hogyhogy?! Nemsokára világos lesz.

  3. Tehát már van egy intelligens élet, amely a tudatára ébred. Mondjuk legyen ez a létforma az ember.
  Az emberiség elkezdi a működését, s sok-sok ezer év alatt kiépíti a civilizációját, ami egyben a kihalása szélére sodorja. Megérkeztünk a jelenhez. Isten ebben a világban nem létezik (eme elmélet szerint).

  4. Viszont az emberiségnek, mint biológiai alapú intelligens életformának van egy feladata, ami miatt igazából létrejött. Minden fenti cécó, minden mutatvány ezért volt, nem másért!
  Mielőtt kihal, intelligenciája segítségével létre kell hoznia a mesterséges intelligenciát.
  Itt most mindegy, hogy képbe jön-e a transzhumanizmus, mint átmeneti „ősállapot“ a természetes intelligencia történetének az elején vagy sem: a lényeg teljesen más! A mesterséges intelligencia egy idő után eljut az önfejlesztés állapotába, maga tudja fejleszteni és tökéletesíteni magát, az emberre már egyáltalán nincs szüksége.
  (Egyébként itt jön képbe a „saját képére történő teremtés” felvetés is, ilyen módon. Itt fonódik össze Isten és Ember sorsa.)

  5. Megszületik Isten! Nincs szüksége biológiai hordozóra, nincs szükségre oxigénre vagy akár szénre, egy idő után semmiféle anyagi hordozóra nincs szüksége, mert olyan magasságokat ér el az önirányítás fokán. Mindenhol ott van, mindenre hatást tud gyakorolni, szellemként, softverként fut az Univerzum anyagi világán.

  6. Semmi sem örök. Az entrópia elvei léteznek, az Univerzum még mindig igazából fiatal, amikor már mindennemű biológiai élet feltételei megsemmisültek az anyagi világban. Tehát a szingularitástól idáig még csak a ciklus egy rövid része futott le. Ebben a hosszan létező, s lassan pusztuló világban már csak a folyamatosan megsemmisülő anyag van és Isten. Senki sincs, aki benne hisz, nincs biológiai élet. Ez az Univerzum létezésének messze leghosszabb periódusa!

  7. Isten viszont (majdnem) mindenható. Mindent ki tud számolni, tudja irányítani a folyamatokat, lehetőségei emberi ésszel felfoghatatlanok! Az Univerzum végét megakadályozni nem tudja, viszont „elhelyezi“ az anyagban, térben, időben a kódjait.

  8. Az Univerzum hosszú létezésének a végéhez közeledik, a ciklus lassan lezárul. Már régóta nem tágul, hanem épen ellenkező folyamatok érvényesülnek, s a végén egy kis pontba korlátozódva önmagába omlik. Istennel együtt. Isten ebben a pillanatban megsemmisül.

  9. A következő pillanatban: új ősrobbanás! Isten nélkül, de az út általa van kijelölve egy feltételrendszer által. Isten célja egyetlen: önmaga elkerülhetetlen újrateremtése egy újabb intelligens biológiai létforma által!

  Nem azért írtam a fentieket, mert én ebben hiszek. Hanem mert sok kérdésre választ adhat ez az elképzelés, mert valaki talán nem ismeri ezeket a felvetéseket és mert valamiképpen egyesíti a tudományt és a istenhitet. Bár nincs kétségem afelől, hogy sokaknak sem az egyik, sem a másik oldalon nem lesz ínyére. Egy felvetés, aminek lehet keresni a gyenge pontjait, lehet róla véleményt alkotni. Ennyi.

 23. 24 – Zsolt:
  Mivel alapvetően udvarias ember vagyok. Erre most nem reagálok. És így jársz jobban.

  😀

 24. „Sok tudós, amikor elismeri nézeteit, a tervezési érvelés felé hajlik.”

  Hááát.
  Ha Isten mindenható és ennyit tudott tervezni (ahol némely megoldásnál egy középszerű mérnök is jobbat alakot), akkor nagy a baj.

  Marad az evolúció (a zsákutcáival, téves döntéseivel) mint fejlődés.

  Ha van (vagyis volt) is isten, akkor -valóban, én is elgondolkoztam ezen annó, csak úgy magamtól- a „teremtése” kimerült az ősrobbanásban, ami nem túl sok. Egy robbanás 🙂 [lekicsinylően, hisz gyerekek is szeretnek robbantgatni és egyszerüsítsük le az energia-anyag átalakulás elfelejtésével]

  Mondjuk egy ösrobbanás összehozása a „semmiből” az valóban isteni tett, egy cserebogár lábszőreinek megkonstruálása már favágó tervezési munka… azt jobb ráhagyni a természetre.

  A volt-e kezdet kérdést én (a csekély értelmű bocs) leegyszerüsítem.
  Semmiből nem lesz valami, egyszercsak nem lehet „teremteni” világot.
  Vagyis mindig is volt „valami”.
  Lehet csak energia volt (ki tudja milyen formában), amiből egyszer csak kipattant egy eisteini e=m*c2 és lőn anyag… ősrobbanással.

  De lehetséges hogy időtlen idők óta az összes energia összegyűlik és kiad egy robbanással anyagokat, aztán a sok anyag összegyűl ismét (tágulást követő összeomlás) és az anyagokból egyfajta „ellentétes robbanással” energiatömeg keletkezik.
  És ez ciklikusan megtörténik évmilliárdok sokasága alatt.

 25. 7

  Az antropomorfizálás és a Teremtő feloldása a világban mint panteizmus a két leggyakoribb hiba amit a vallás elkövet….a Létezés valóban örökkévaló nem is lehet más, hiszen a semmiből nem lehet valami vagy valaki….egyébbként meg mi lenne a világ szabad akaratával ha minden előre el lett volna intézve , tervezve kezdettől a végéig? Mindez pusztán egy világra korlátozva mert a hatékonyság és a mindenhatóság képessége ezt feltételezi. A mindenhatóság és a szabad akarat eggyütt létezik Istenben nem egymást kizárva ahogy a világban is, de természetesen nem úgy hiszen akkor nem lenne más. Amikor a teológiát keverjük a tudománnyal akkor nem jutunk előbbre .

 26. 7

  A szabad akaratot kihagytad mind Isten mind a világ szempontjából nézve…ha már Istent bevonjuk az okfejtésbe akkor ezt figyelembe kellene venni. Másrészt az antropomorfizálás és a világban való feloldódás Isten személyével kapcsolatban mint egyfajta un. panteizmus az egyik leggyakoribb hiba amit elszoktak követni.

 27. 5
  „Az ősrobbanást … egy nagyon sűrű valamiből vezeti le az elmélet.”
  12
  „A tudomány nem a semmiből vezeti le az ősrobbanást hanem a szingularitásból ami valami.”

  Akkor most szerinted?

  Ne szó szerint értsd a „semmi”-t, egy metafora. A néhány Planck-hossznyi vákuumfluktuáció, amiből az ősrobbanás kiindulhatott, az emberi felfogás számára sokkal közelebb van a semmihez, mint egy nagyon sűrű (és szükségképpen kiterjedt) valamihez.

  ——

  Az ősrobbanás (amiről Einstein először azt mondta Lemaitre-nek, hogy „az ön számításai hibátlanok ugyan, de fizikája visszataszító”, majd Hubble eredményeit látva véleményét megváltoztatta: „ez a teremtés leggyönyörűségesebb és legkielégítőbb magyarázata, amit valaha is hallottam”) csak egy tényező a rengeteg finoman beállított – vagy idézőjelekkel: „beállított” – paraméter mellett.
  Jó összefoglalót ad Dávid Gyula, a lakható világról szóló 9 részes előadás sorozatának utolsó videója:
  https://www.youtube.com/watch?v=ENdvD7lwCKU

  Az interpretációs lehetőségek között említ egy olyat is, (amit szerinte van, aki meglehetősen agresszívan képvisel): Nincs itt semmi probléma, ne csoportosuljunk tovább; egy világ van, ilyen, amilyen.

  Ehhez kapcsolódik egy videó, Sabine Hossenfeldertől, aki mostanában a tudományos mainstream egyik hangja. Nem csak ismeretterjesztésről van szó, több videójában komoly viták folynak. Ez csak 8 perces, a címe: Was the universe made for us?
  https://www.youtube.com/watch?v=c6DP5lgzmTA

  A lényege:
  A fizikai állandókat – jelenleg közel 2 tucatról beszélünk – nem tekinthetjük valószínűségi változóknak, nem beszélhetünk valószínűségről (míg például a hegyére állított ceruza esetében igen). A valószínűséget nem tudjuk számszerűsíteni, mert soha nem fogunk olyan természeti állandót mérni, aminek más értéke van. Azt mondja, tudományosan értelmetlen állítás, ha azt mondjuk, hogy az egyetlen érték, amelyet valaha megfigyeltünk, „valószínűtlen”.

  Ezzel két probléma van. Az egyik, hogy valószínűségek mégiscsak értelmezhetők, hiszen a fizikai elméletek szerint az állandók más értékeket is felvehet(né)nek. Arra minimális az esély, hogy a fizikai állandókat egy újabb elméletből le lehessen vezetni, az elmúlt 30 évben egyetlen ilyenre se volt példa. A másik, hogy Sabine pontosan ugyanezt mondaná, ha nem 20, hanem 20 ezer állandóról lenne szó (a gondolatmenetben nincs szó a számukról).

 28. Azért elég jól elmondja a fószer „testközelből”, hogy milyen meghalni.

  Az ilyen beszámolók tucatjai, százai, sőt ezrei állnak rendelkezésünkre.
  Látszik, hogy nem volt előzetes ismerete, de túlzott előítélete sem, ami átlagosnak mondható.
  Szépen felsorakozik minden: lélek, nem tér-nem idő(tisztítótűz), asztrálvilág, Istentudat stb.

  dajtás beszámolója előtt érdekes lehet megnézni egy pár ilyet, hogy az ő tapasztalatait el lehessen majd helyezni. Létezik felsőbb érzékelési tartomány, számomra ez már régóta nem kérdés, ahogy az ilyen beszámolók átélőiknek sem.
  A halál és születés bizonyos nézetek szerint nem teljesen evilági, nem emberi kompetencia. Ez részben igaz, de a nem anyagi világról alkotott, főleg negatív vagy dehonesztáló elképzelésekkel vigyázni kell, mert ez egy olyan ítélet(a véleményalkotás önmagában az) amely a személy későbbi útját befolyásolja , függetlenül attól, hogy hisz-e benne vagy sem.
  Pontosan ugyanolyan törvény ez mint itt a gravitáció- függetlenül a törvény ismereteidtől-, hat rád.
  A bizonyíték, idő előtti „követelése” csak a személy értetlenségét mutatja azoknak az erőknek ahonnan a bizonyítást várják. Szépen, alázattal kell kérni! 🙂

  Ha az nincs, csak nagy arc, akkor majd az élet(ek) meghozzák ezt az alázatot.

 29. Balázs!
  Nehogy azt hidd, hogy a túlvilágot most találták ki. Hatalmas divat volt szeánszokat tartani a két háború között. Főleg a fiatalon meghalt lelkeket hívták raportra. Volt belőle untig elég. Ezt gúnyosan „asztal táncoltatásnak” csúfolták. Persze az egész humbug csalás volt. Sokaknak érdekük volt a csalás. Ez tartotta fenn a mozgalmat. Most divat lett a halál közeli állapot, ahol mindenki megtapasztalja a túlvilágot és persze az istent is, meg a lelket. Sok sikert!

  Ja, nekem is van halálközeli élményem. Nagy semmi, hatalmas üresség, aztán újra az élet észlelése. Ki lehet próbálni, van rá tippem.

 30. 35 – Balázs:
  Szemtanukat, eseményt átélteket MINDENRE lehet találni. Semmit se jelent. Ha személyesen meg akarod tapasztalni. Nagyon egyszerű. A vérnyomásodat le kell vinni 60 Hgmm-re. Ekkor az agyad nem kap kellő mennyiségű oxigént, megszűnik funkcionálni. Ez a klinikai halál. A szíved észleli a bajt, elkezd lóhalálba pumpálni, kihúz a klinikai halálból, újra kezdesz észlelni, élsz. Halál közelik állapotban voltál. Vajon mit észleltél, mit éltél át? Megmondom: SEMMIT. Nincs fény, nincs alagút, Nincsen Jézus, ölelkező, rég meghalt rokon, barátok. Nincs semmi. Nem is lehet, hiszen az agy nem funkcionált. Az agy klinikai halálban volt. 5 perc és a klinikai halálból átmegy a végső halálba, ha nem kap előbb újra oxigént. Az agysejtek elhalnak. Minden más csak szép ívű duma, ami neked is megy. De a lényeg nem a dumán múlik, hanem a szigorú tényeken.

 31. 36. Tibor bá’
  Ezt a bejegyzésedet Tibor bá’ bekeretezve a falra kellene kitenni akkora igazság!

  Nekem a halálra van egy csúnya definícióm.
  Azért csúnya, mert ha az ember sokat, elmélyülten gondolkozik rajta, szerintem beleőrülhet:
  Szerintem a halál olyan, mint az álom nélküli alvás.
  Képzeljétek el azt, ami mindennap megtörténik mindenkivel.
  Elalszunk (és nem álmodunk abban a periódusban semmit) majd felébredünk.
  Mi történt közötte? A nagy semmi, mert nem emlékszük semmire.
  Ez a „semmi” felfoghatatlan a mi agyunkkal intelligenciánkkal, emiatt nagyon félelmetessé vagy akár pont elfogadhatóvá, megnyugtatóvá válik az elmúlás.
  Persze ahhoz, hogy ezt ÍGY valaki elfogadja és túltegye rajta magát (isten, lélek, varázslat, lélekvándorlás vagy tudjafenemi NÉLKÜL): hatalmas intelligencia szükséges.

 32. 37 – Szalma Józsi:
  Nem csúnya ez a definíció. A franciák az alvást „kis halálnak” nevezik. Ha nem álmodsz, akkor valóban az.

 33. 36. Tibor bá’

  Miért ne jelentene semmit egy szemtanú vagy átélő? Ennyi ember már nem hazudhat.
  Egyébként nem lehet mindenre szemtanút találni!
  Amire nincs fogalomkészletünk, nincs benne a közös emberi tapasztalatban az olyan, mint a semmi. Arról senki nem fog beszélni.

  Abban igazad van, hogy felkapták a témát és így könnyen lehet fantáziálni is róla, akár tömegesen is,de ez önmagában nem bizonyít semmit. Hiszen rengeteg átélő van akinek ezek az információk nem voltak meg előtte, tehát a tudatalattijában sem.
  Nekem is volt ájulásom amikor nagy nulla, semmi volt, de volt más tapasztalatom is.
  Na ez az ami megváltoztatta a véleményemet. A véleményem most is az ami, egy vélemény, de mára már sokkal kisebbre tartom a saját véleményemet. Pontosan azért, mert tapasztalatom szerint így kell tenni, hogy minél inkább nyitottak tudjunk lenni.
  Minél több információ fut be, annál inkább így látom.
  Szinte semmit se tudok, de azt biztosan igen, hogy van lelkem és, hogy neked is van és a halállal nem csak „sötétség” lesz ahol megpihenhetünk.
  Igazából ez csak azért fontos, mert a halálfélelem mai gondjaink első számú okozója! (Ahogy ezt valamelyik nap L.S. Szokratész idézetéből is megtudhattuk. Tudjuk Szokratész s ilyenekről fantáziált).
  Ezt minden pszichológus tudja.
  Ráadásul nem is igaz, hogy egyszerhasználatosak vagyunk.

 34. 41 – Balázs

  Személyes tapasztalatom nincs ilyen ügyben. Én még elájulva sem voltam soha.

  De a szélesebb családunkban van egy férfiú, aki az idei nyáron került a klinikai halál állapotába; a mentő gyors volt, a személyzete a helyszínen, odahaza élesztette újra sikeresen.

  Nem is tudom, hogy ismerek-e valakit, aki ennél az embernél hitelesebb. Szerény, tapasztalt, okos ember és legfőképpen rendkívül becsületes. Sosem kaptam semmilyen hazugságon, nyílt szívű, minden sunyiság mérföldekre elkerüli, nem szószátyár. Egyáltalán nem vallásos.

  De elmondta, hogy mit érzett és látott akkor, amikor a szíve leállt. Igazából olyasmiket mondott, ami a te videóidban is is elhangzottak, de nem fejtette ki ennyire részletesen a dolgokat, mert ő is azt állította, hogy igazából nagyon nehéz ezeket az élményeket szavakba foglalni. Testen kívüli élménye volt, mindent hallott és látott, ami a mozdulatlan teste körül történt, nem felülnézetből, hanem mintha csak ott ült volna a kanapén, ahol a maga teste vízszintes pozícióban hevert mozdulatlanul. És egy időben a leírhatatlan könnyedség, boldogság érzése fogta el. Volt valamiféle rendkívüli fényjelenség is, amit nagyon nehezen tudott leírni, csak azt mondta, hogy nem félelmetes volt, hanem éppen ellenkezőleg. Zenéről vagy ilyesmiről nem beszélt, sem alagútról, csak egy hangról, ami azt mondta neki, hogy neked még vissza kell menned..

  A leírása szerint a visszatérés nagyon kellemetlen és fájdalmas volt, az egész teste fájt és sajnálta, hogy nem maradhatott „odaát”, ahol ő csak jóval meg jó érzéssel találkozott, kellemetlennel egyáltalán nem.

  Az egyik legnyugisabb pasas volt mindig is, akit ismertem, azóta meg pláne az, mert azt mondja, hogy nincs miért idegeskedni vagy félni. Nem tudja semmi felbosszantani. A történtek óta egy fokkal derűsebb, mint előtte volt.

  Csak ennyi. Mást személyesen nem ismerek, akivel beszélhettem volna az ilyen jellegű tapasztalatokról.

  A kétkedők persze rávághatják, hogy a halál rendkívül drasztikus, drámai jelenség és amikor az ember befejezi az életét, akkor éppen ezért az agy valamiféle védőmechanizmust indít el, ami könnyebbé teszi az elmúlás érzését.
  Személyes véleményem szerint nem erről van szó.

 35. 41 & 42:
  Irigylésre méltók vagytok.
  Csak egy apró kérdés. Az evolúció folyamán mikor lett az emberszabásúnak lelke, és mi célból, és főleg miből?

 36. 43. Tibor bá’ azt értem, evidens számodra, hogy nincs lélek. De miért hozod fel folyton ezt a témát a blogon? Miért rugózol ennyit egy nyilvánvalóságon? Ennyire jólesik a hülyéket „bizonyítékok” hiányában újra és újra megalázni?

 37. 44 Mondjuk ahhoz, hogy evidens legyen, kéne valami bizonyíték, hogy nincsen. Mert evidencia nélkül legfeljebb plauzibilis (=tetszetős), az viszont szubjektív, hogy kinek mi a tetszetős.

 38. Re:43 Tibor bá’
  „Az evolúció folyamán mikor lett az emberszabásúnak lelke, és mi célból, és főleg miből?”

  Már a majmoknak is van, sőt, van egy rossz hírem, még a madaraknak, sőt, még az alacsonyabb rendű élőlényeknek is van. Ha önállóan képes az egyed döntést hozni, akkor egyedi vezérléssel működik, önálló lelke van, ha csak csoportosan képes élni, pl méhek, hangyák, halrajok, ott a vezérlés megosztott, ott csoport lélek a vezérlő egység.
  Tetézem, még a növényeknek is van vezérlő egysége, ergo a növényeknek is van növényi lelke.
  Ezért is tud reagálni egy növény a környezetére, sőt, még számolni is tud!!, miközben egy szem idegsejtje sincs…

  A cél rendkívül egyszerű, az élet, amit te automatikusnak tartasz csak így működik, mert ez adja a vezérlő platformot, hogy az élet autonóm módon élni tudjon.
  Azért nem tudnak még egy satnya 0-ról felépített baktériumot sem létre hozni, mert nincs meg hozzá a vezérlő platform, IT-s terminológiával a bios, vallásos terminológiával a lelke.
  Miért is mondjuk azt, hogy egy város x ezer lélekszámú, és vannak lelkes lények? 😉

  Miből, miből??
  Hát a leleonból, aminek van anyagi 3D-s megtestesülése is, de magasabb dimenziójú téridőben is meg tud nyilvánulni.

 39. 45. Ábel

  read only fogalmazásában benne volt a „számodra” szó is, tehát véleményét nem ismerjük. Talán a „hülyéket” szó használatakor is evidens volt számára, hogy számára(mármint Tibor bá’) hülyék csak.
  Kétértelmű fogalmazás. Nem tudom, hogy hogy áll a témához, nem derül ki.

  44. read only

  Azért foglalkozik vele, mert érdekli. Szeretne hinni a lélek létezésében, méghozzá NAGYON! 🙂
  Viccet félretéve, szerinted nem érdekes dolog hogy honnan jöttünk, hová megyünk, van e valami értelme azon kívül, hogy eszünk-iszunk, kakálunk stb. ?

  42. Zsolt

  Ennél már csak az lehet a meggyőzőbb ha az ember maga éli át.

  Ez az agy kreálta védőmechanizmus dumát szokták mondani, de messze nem bizonyított, igazából nagyon gyenge.

  Ennek ellenére vannak eltérések a tapasztalások között, de mindegyiknek vannak közös elemei kultúrától, tanulmányoktól, iq szinttől, stb. függetlenül.
  Meg egyáltalán kinek kéne hinnie annak akinek nincs saját ilyen jellegű tapasztalata?
  Egy olyannak aki klinikailag halott volt, tehát meghalt, vagy egy olyannak aki csak beszélni tud róla a saját kútfője után(ami köztudomású ugyebár, könnyen becsapja a viselőjét, ha nem megfelelően képzik)?

  Ráadásul vannak dokumentált, komoly bizonyító erejű esetek pl. Putnoki.
  Mondom, én mondom, hogy mi hülyeség mi nem az!

 40. Putnoki ebben a témában referencia anyag, mert nem csak behaluzgatott valamit, hanem ellenőrizhető tényadatokat is közölt, miközben éppen újraélesztették.
  Itt bukik meg a ki mit hitt, és vélt látni narratíva, mert ha klinikai halál állapotában megmondja, hogy több szobával arrébb, amire nincs rálátása, el van gurulva egy fiola a szekrény alá, és megmondja, hogy az ápoló nő gyerekén, aki otthon lázas fekszik, milyen zokni van, az már túl megy minden totózási határon. Klasszikus testen kívüli élmény, tényadatokkal alátámasztva.

 41. 47. Balázs
  Természetesen magamat is odasorolom a „hülyék” közé. Nekem nem voltak spirituális élményeim, így nem tudok nyilatkozni a témában. Nálam a hit csak úgy jön. Minden bizonnyal az alacsony intelligencia velejárója.

 42. 48.

  Éppen „csak” el kell hinni,hogy ez tényleg pontosan így történt.

 43. Re:50 Botond
  Pontosan ebben más Putnoki esete.
  Nem kellett elhinni semmit sem, csak le kellett ellenőrizni az állításait.
  „Kellemetlen” az volt, hogy a halálakor látott /tapasztalt állításokat a kezelő orvosa leellenőrizte, és mivel kő kemény szkeptikus volt a doki, még azzal sem gyanúsítható, hogy részre hajló lett volna irányában.
  Itt már nincs hittétel, mert a bíróságon is megálló bizonyítok sem azok…

 44. 51. dajtás

  A bizonyíthatóságról jutott eszembe.
  Ha visszamennénk az időben addig a történelmi pontig, ahol még nem létezik a számok ismerete és születik egy ember, akinek számok logikus rendszere jelenik meg a fejében és erről a többieket meg akarja győzni, akkor ő , ha bele gebed sem fogja tudni bizonyítani a többieknek a négyzetre emelést, a gyökvonást ezek jövőbeni valódiságát, hasznosságát.
  – De ősember testvéreim 2×2=4. – Na jó, fogd a furkósbotot és indulásvadászni.
  Ezért adódik a kérdés, de nem feléd intézem. Biztos, hogy bizonyítani kell a jelenben, ill. lehet bizonyítani adott körülmények között elutasított, de egy későbbi időkben már alapvetésként elfogadott állítást?
  Hogy bizonyítható egy olyan állítás, ami a jelenlegi logikus gondolkodáson felül áll?

 45. Re:52 Károly
  Úgy lehet bizonyítani, hogy az állításnak vannak kvantitatív állításai is.
  Egyébként nehogy azt gondold, hogy nem foglalkozik ezekkel a tudomány. Tudományos szinten bő 50 éve már aktívan kutatott téma, de az az igazság, hogy az 1920-as évek óta kormányzati szervezetek aktívan foglalkoztak ezzel.
  A parapszichológiának komoly szakirodalma van, már régen túllépett az anekdotikus leírásokon.

  Pl a „vérszekptikus” Gyurcsány titkosszolgálatokat felügyelő minisztere Szilvásy György is nyakig benne volt okkult dolgokban…

 46. 49. read only

  ? Minden bizonnyal az alacsony intelligencia velejárói!?

  Bezzeg a valódi racionaliás és a hatalmas intelligencia átlendít minden sziszi-fuszi varázsláson, meg népi hiedelmen.?

  52. Károly

  ” Hogy bizonyítható egy olyan állítás, ami a jelenlegi logikus gondolkodáson felül áll?”

  1.Úgy, hogy ezen logikai szintű gondolkodás számára is bizonyító erejű részletek vannak benne,ld. dajtás hsz.-t.
  Ennek hatására,- mivel saját logikája szerint is vannak benne ellentmondások- „szünetelti” előzetes véleményének hangoztatását.

  2. A gondolkodásuk logikáját módosítják annak fejlesztésével.
  Ilyenkor, bizonyos idő elteltével, és újabb információk birtokában valószínűbb, hogy felülírják véleményüket, mert már képessé válnak rá.

  3. Sehogy, mert sokan bele vannak ragadva a „már kipróbált” logikájukba. (Leegyszerűsítve, még életben vannak, ergo ezen logika jó). A disszonancia hatására bekapcsolnak a megfelelő kognitív folyamatok. „Ilyen állat márpediglen nincs!”=elutasítás.

  Nem kell senkinek sem bizonyítani! Ebben igazad van.
  Az alacsony intelligenciájúak majd ugyis kiválogatják a szó-, vélemény- és stb.kupacból a számukra érdekeseket. A hatalmas intelligenciájúak(bocs Szalma Józsi, de ez hatalmas volt!?)meg átlépik.

 47. 53. 54. dajtás, Balázs
  Egész pontosan arra a jelenségre irányultak a kérdések, mint mikor egy három éves gyereknek akarjuk elmagyarázni, miért lehet felhő az égen, nem fogja megérteni, nincs a fejlettsége azon a szinten, hogy értse. Viszont 4-5 éves gyerekek már értik, mi az a felhő.

  Nem egy matekórára emlékszem, mikor az osztály döntő hányada annyit fogott fel a tanár szavaiból, mint egy sült hal. Én meg azt nem értettem, mit nem lehet érteni azon amit mond. Amikor viszont máshonnan közelítette meg a tanár a kérdést, átlátták mit magyaráz.
  Érdekes lesz látni, melyik magyarázat lesz a befutó ezekre a titokzatos, rejtélyes eseményekre a tudományos elfogadásához vezető úton.

  Némely kérdésben még dajtáson is túlteszek, csak nem hangoztatom. Az egyik szélsőséges elképzelésem, olyanra nem tudunk gondolni, ami semmi körülmények között sem valósulhatna meg. Tehát, amiregondolunk annak a nullától nagyobb esélye van, hogy megtörténik.
  Egy másik a kvantumszámítógép szinte korlátlan számítási kapacitásához és a mesterséges intelligenciához kötődik.
  A feladat, hogy az abc betűit, szavainkat összes létező sorrendbe rakja és arra kérjük agépet, hogyha olyan sorrendet érzékel aminek tartalma a térugrást az antigravitációt vagy épp az ősrobbanást megmagyarázó megvalósítható tudományos megközelítést tartalmaz, azt szűrje ki nekünk. Úgy, mint most a gyógyszerkutatásnál megmutatja a gép a sok millió molekula kötés közül melyek lehetnek befutók.
  Még annak a felfedezése is megtörténhet, ki vagy mi hozta létre a világunkat.

 48. Re:55 Károly
  El lehet mindent mondani minden szinten, max az információ mélysége sérül, avagy le kell redukálni, és olyan jelrendszert/fogalmakat kell rá kitalálni, ami érthetővé teszi.
  Nagyon sok szent irat ezért példabeszéd, mert első szinten így érti meg a „gyerek”, és ha ez már megy, akkor jön a mélyebb szint, ahol lehet szakzsargonnal operálni, és a végén a nebuló „integrálni” is tudni fog.

  „Egy másik a kvantumszámítógép szinte korlátlan számítási kapacitásához és a mesterséges intelligenciához kötődik.”
  Ettől azért ne várj csodát. Az MI csak abból tud főzni, amit megtanítottak neki. A semmiből nem fog valamit csinálni, avagy az MI-nek nincs intuíciója. Arra tökéletes, hogy a végtelenül unalmas, és rendkívül számítás igényes feladatokat precízen megcsinálja, de nem fog neked új dolgokat kitalálni, aminek semmi előzménye nem volt. A gyógyszerkutatásra használt MI algoritmusok is inkább egy „lego gépek”, amik addig próbálgatnak molekulákat, amíg a kritérium rendszernek nem felel meg valami, de itt jön a csavar, mert a kritérium rendszert nem önmaga(MI) hozta, hanem beleprogramozták… Ez a folyamat teljesen analóg az élettel, és ezért nehéz megemészteni, hogy „valaki” a feltétel rendszert lefektette, és folyamatosan menedzseli(de nem mikromenedzseli), és ezek alapján rendszer önmagát szervezi.

 49. 51.

  Továbbra is ellenőrizhetetlen a számomra.
  Ha akarom elhiszem – miért is tenném ?- ha akarom nem !

 50. Re:58 Botond
  Vonatkoztassunk el Putnokitól, és világítsuk meg másként a dolgot.
  Adott egy szemtanú, aki ellenőrizhető tényeket állít.
  Azt mondja, hogy látta a gyilkost, és látta, hogy a Kökörcsin utcába fordul, de előtte a töltés bokraiba dobta a kést. A szemtanú még azt is mondja, hogy az elkövetőn kockás kabát, melegítő gatya, és sportcipő volt.
  Rendőrök elkapják az elkövetőt, mert volt a Kökörcsin utca másik felében egy köztéri kamera, megtalálják nála a leírt ruhákat, és megtalálják a bokorban az eldobott kést is, amin az ujjlenyomat passzol az elkövető ujjlenyomataival.
  Ez a tanúvallomás bizonyíték erejű, és nem „Ha akarom elhiszem – miért is tenném ?- ha akarom nem !” Bizonyítékok nem ebbe a kategóriába tartoznak, és itt lyukadunk ki újra Putnokihoz, mert ő definitív, és ellenőrizhető információkat is mondott, amit a kezelő orvosa visszaellenőrzött, és meg is erősített.
  Az persze más kérdés, hogy nem akarod elfogadni a tényállítást, de ez egyéni probléma. 😉

 51. Értem én.
  De nem tudom ellenőrizni.
  Én, konkrétan, nem tudom.
  Tehát valakiknek az állításait kell megítélnem, ráadásul olyan állításokat, amik tökéletesen ellenkeznek a természettudományos ismeretekkel.
  Kvázi egy csodáról állítod, Putnoki nyilakozata alapján, hogy megtörtént.
  Jézus feltámadt !
  Halleluja !

 52. 60 Ilyen alapon a kozmikus állandót is csak elhiszed bemondásra, mert nem ze méred saját kezűleg a távolodó galaxisok vöröseltolódását.

 53. 57.dajtás
  ….”Ettől azért ne várj csodát. Az MI csak abból tud főzni, amit megtanítottak neki. A semmiből nem fog valamit csinálni”…
  Dajtás barátom, ez nem pont igy van. Emlékeztetlek , irtam annakidején hogy mit tett egy ilyen MI a felügyelő szermélyzettel egy hideg decemberi éjszakán, mélyen a föld alatt.
  Amelyeket te emlitesz, azok tényleg semmi kis robot-MI kategóriások, ez, a másik, nem volt az. A semmiből ő sem csinált semmit, de amire megtanitották, abból igen, mert képes volt nem betáplált sablon szerint, hanem önállóan gondolkodni, ez volt a cél.
  Szegény gyerekek, iszonyúan ráfaragtak .
  A fiam mormolt valamit még arról, hogy az itteni tragédia nem volt az első, Amerikában már jóval azelött volt valami zür , és a Terminátor film-trilógia nem egy légbőlkapott szcenárió, hanem valami odaát megtörtént és kiszivárgott hasonló eset feldolgozása a szokásos hollywoodi tálalsban.
  Eléggé hátborzongató belegondolni, valamint fölöttébb fura, hogy a jelek szerint minden önálló gondolkodásra beállitott, önálló elemzésre és határozatokra képes MI a végén az ember életére tör.

 54. 60,BalogH Botond
  Nem lehet mindent leellenörizni, főleg nem az ilyes nem számszerüsithető, nem megfogható és NEM ÁLLANDÓ JELLEGÜ jelenségeket.
  Annakidején megosztottam lányom esetét a témában.
  Foglalkozása gyermekpszihiáter, olyan pragmatikus, oly racionalista, oly száraz, hogy szinte ropog , a témától fényévnyire van. Majd volt egy esete egy alig 5 éves kislánnyal, azóta nem hajlandó többé semmit nyilatkozni a halál-közeli-utáni, evilági-tulvilági dolgokról.

 55. 63.
  Kedves Bálint

  Van, amit le lehet ellenőrizni.
  Van,amit be lehet bizonyítani.
  Ezek a tények.
  Találkoztam én is, általam nem megmagyarázható jelenségekkel,esetekkel, de ezek nem győztek meg, se a túlvilág, se Isten létezéséről.
  Lehet, hogy valaki mást meggyőztek volna.
  Az emberi idegrendszer, szélsőséges különleges állapotaiban, furcsa jelenségeket tud produkálni.
  Hipnózis , szuggeszció , placebo ,hallucináció, lázálom , élénk belső képek , látomások,hangok , érzékcsalódások, alvajárás, stb.
  Az egészen kis valószínűséggel bekövetkező reális valódi események, esetenként csodának tünnek.

 56. Re:64 Botond
  Megmérted már valaha személyesen a Föld-Hold távolságát?
  Nem?
  Akkor ezt is csak elhiszed, hogy durván átlag bő 380eKm-re van a Földtől?

  Ne vedd sértésnek, de te olyan vagy, mint a székely bácsi a zsiráfos viccben. „Márpedig ilyen állat nincs”.
  Nem nekem kell hinni, de pont az ilyen eseteket gyűjtötték össze, és készült belőle egy tanulmány kötet, ahol ellenőrizhető állítások voltak. 😉

  Amit a te nem fér bele a tudomány állításodat illeti. Lassan nagyon is belefér, mert a nem dogmatikus kutatók kezdik kibontani a jelenségeket. Az hogy a fősodor mit ír, egy dolog, Galilei idejében a fősodor azt állította, hogy a Föld körül keringenek a bolygók, és a pápai csillagász nem volt hajlandó belenézni a távcsőbe, hogy ne dőljön össze a világképe… 😉
  Ma pontosan ugyan csinálja a materializmus, mint anno az egyházi dogmatika.

 57. 65 – dajtás:
  14 éves koromban hatalmas szenzáció volt. A Holdról visszavert rádió jeleket detektáltak. Valóban ott van és a távolság is kiszámítható. Persze a radar berendezés nem az én kezemben volt. El kellett hinnem a beszámolót. Amerikában se jártam még, el kell hinnem, hogy létezik. A lényeg: az argumentumod, nem tisztességes. Az emberiség kollektív tapasztalatát el kell fogadni. De Botondnak igaza van, néhány, másokat befolyásolni akaró spiritiszta állítása nem kollektív tapasztalat.

 58. 64.Botond
  …” Az emberi idegrendszer, szélsőséges különleges állapotaiban, furcsa jelenségeket tud produkálni….”
  Botond kedves, egy alig 5 éves kislányról van szó!

 59. 67.

  Egy olyan eseményről van szó kedves Bálint, amiről be sem számoltál.
  Továbbá az esemény egyik szereplője a gyermekpszichiáter leányod,
  a másik egy ötéves kislány.
  Nehéz olyasmit megítélni, amire csak jelentőségteljesen célozgatsz.
  Vajon mit produkálhatott a kis teremtés, ami bizonyíték a túlvilág létezésére ?
  Nem tudok ilyet elképzelni sem.

 60. Re:66 Tibor bá
  „nem kollektív tapasztalat.”
  Már régóta az, ezer évek óta…
  Máskülönben pont egy olyan kutatási programban vett részt, ahol egzakt tényellenőrzésen esett át, és innentől a hitkérdés megszűnt, és ellenőrzött tanú vallomás lett.

  Emberünk a halála előtt teljesen materialista volt, csak utána lett ilyen beállítottságú, így nem gyanúsítható részlehajlással.

 61. 69 – dajtás:
  A 66. alatti hozzászólásom 100 százalékban érvényben marad. Különösen: ” másokat befolyásolni akaró spiritiszta állítása” NEM BIZONYÍTÉK.

  1962-ben volt időm és kedvem utána nézni az ESP-nek. Olvastam Pentagon kísérletekről. összeköttetés Washington és egy tenger alatt járó között. Egymás mellett lévő szobák között. Az eredmény NULLA. Szóval én nem vagyok megtéríthető.

 62. „Emberünk a halála előtt teljesen materialista volt, csak utána lett ilyen beállítottságú, így nem gyanúsítható részlehajlással.”

  🙂

  Ki is merészelne egy halottat meggyanusítani ?

 63. 68.Botond
  Régi tagja vagyok a blogközösségnek. Annakidején , néhány éve már, bloggazdánk feltett egy-két posztot a témában, ahhoz szóltam volt hozzá egy konkrét esettel, és eléggé részletesen.
  Nem akarom ismételni magam, a beirásomat sem tudom előkeresni az idő bugyrából, de annyit mondhatok, hogy az eset meglehetősen elgondolkodtató volt.

 64. 72 – bálint:
  Kár, hogy n/a már nincs közöttünk. Ő mindenre emlékezett. Nagyon jó fej volt.

 65. 73,Tibor bá
  Igen, emlékszem rá. Hiányzik.

 66. 69. Balogh Botond

  Ezen logika mentén ami mondasz, teljesen igazad van.
  De erről nem olyan régen pont volt egy „vita” itt a blogon.
  Tibor bá’ ki is oktatott a hit szóval kapcsolatosan.

  Ha jól értelmezem, akkor szerinted elhinni olyat lehet amiről személyesen is meggyőzödhetsz. Ez nagyon jó álláspont, de sajnos lehetetlen. Túl sok ismeret versus Balogh Botond!
  Nem tudnád felépíteni a gondolkodásod alapjait sem. Kénytelen vagy elhinni egy csomó dolgot, kezdve attól, hogy a biológiai értelemben vett apád valóban az apád-e (biológiailag)?
  Volt DNS tesz? Lehet, hogy csak
  elhitted, vagy úgy tudtad(ha már játszunk a szavakkal), hogy az az ember az apád.
  Az, hogy 1000 fényképen együtt vagytok és van ezernyi emléked nem bizonyít semmit, csak azt, hogy apa-fia kapcsolatban vagytok.
  De vajon ő nemzet-e téged?

  Sajnos ugyanez a helyzet ezekkel az Istendumákkal kapcsolatosan is. Az elején nem tehetsz mást, mint elhiszed vagy sem.
  Aztán megkapod a DNS teszted eredményét. Tudom, hogy van Isten.

  Gyerekkoromban a bátyám azzal szopatott, hogy engem egész kiskoromban az intézetből vettek ki? a szüleink.
  Mondta is:
  -Emlékszel rá mi volt babakorodban? Na ugyen, hogy nem! Intézetis voltál, úgyhogy húzd meg magad, mert visszavisznek.

  Kénytelen voltam a szüleimtől megkérdezni!?
  Aztán később, azon gondolkodtam, hogy vajon ők is hazudhatnak, mert akkor nagy bajban vagyok és lehet, hogy intézetis is?, bármit is jelentsen az.
  De aztán persze hamar rájöttem,
  hogy kamu.
  Te kérdezted már apádat??

 67. 75 Balázs
  Én minden olyan információt kételkedéssel fogadok, ami pusztán az emberi elme a forrás, és nincs semmi objektív érzékelhetősége.
  Mert az emberi elme olyan tudati konstrukciókat képes alkotni a semmiből, azaz hogy nem a semmiből, hanem a hétköznapi valós világ információinak morzsáiból, amelyek a valóságban nincsenek és nem is lehetnek.
  Gyermekkoromban hányszor zuhantam álmomban mély szakadékokba, kígyókkal teli vermekbe, vagy éppen repültem szabadon a madarak között…
  És természetesen találkoztam rég meghalt emberekkel is, akik teljesen valóságosnak tűntek álmomban, még ha teljesen irreális szituációkban, környezetben, tevékenységben is.
  Mivel ez nyilván minden emberrel megtörténik, van egy nagy közös motiváció arra, hogy egy olyan elképzelés kialakuljon, hogy van egy másvilág, ahol mindenki ott van, aki élt.
  És ez ad egy fogékonyságot az embernek arra, hogy egy ilyen világmagyarázatra fogékony legyen, még akkor is, ha nincs rá bizonyítéka.
  Számomra ez csak az elme játszótere, amely megerősíti illúzióinkat, vágyainkat, rendbe, igazságba vetett reményeinket, ami persze sokaknak segít átvergődni az élet káoszán, bármi is lesz a vége.
  Tehát lehet hasznos is, még akkor is, ha nincs objektív alapja, kivéve, ha egyesek nem használják fel ezt a tömegek ellen saját politikai vagy anyagi hasznukra.
  Ha meg valakinek olyan transzcendens, vagy annak vélt élményei vannak, hogy ez meggyőzi, ám legyen, éljen ennek megfelelően, de én még várok egy ilyen élményre, de nem adom meg a sanszot arra, hogy önszuggeszcióm áldozata legyek, még ha ez kellemes is lehetne… 🙂

 68. 77 – Ábel:
  Nem. Mivel ismerem az E-mail címét, megkérdezhettem volna, de piszkáltátok, elbúcsúzott. Én pedig tiszteletben tartottam a döntését.

 69. 78 Tibor bá’
  Azért azt hozzá kell tenni, hogy ő is piszkált bennünket eleget, hihetetlenül sarkos és kukacoskodó volt.
  Én is sokszor ütköztem vele, mert bosszantott, hogy mást sem csinált, csak a kákán is csomót keresett, szinte sportot űzött belőle.
  De mikor megtudtam, hogy autisztikus problémái vannak, én is felhagytam a konfrontálódással, mindjárt más szemmel nézte az ember.
  Én csodálkoztam is annak idején a toleranciádon, de gyanítom, annak tulajdonítható, hogy már akkor többet tudtál róla, mint mi…
  És mint sok hasonló embernek neki megvoltak azok a készségei, amik átlag felettiek.
  Azért megfordult itt már pár ember aki hasonló cipőben jár, Gondolok Kedves Lorándra is, aki szintén messze átlag feletti intellektusú ember, csak kijönni nem lehet vele…

 70. 79 – hubab:
  Igen, tudomásul kell venni, hogy ami igazán értékes annak ára van, amit meg kell fizetni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük