(3212) Trianoni magány

Tibor bá’ online

Átvéve a / Felvidék.ma hírpotáltól

Egyedül maradtunk. Teljesen. Pedig olyan sokan voltunk valamikor. A város főterén, aztán a falu kultúrházában. Lelkesen, nagy terveket szőve: földreform, úrbéres erdők, saját önkormányzat és határnyitás. Olyan szépen indult minden, mert sokan voltunk, magyarok.

Micsoda fintora a sorsnak, hogy megint zsákfalu lettünk a koronavírus-járvány miatt. Most alig van forgalom, kicsit jól is esne ez a csend, ha nem lenne ennyire síri…

Csak itt-ott hallani a gyerekzsivajt a focipályán, vagy az ó-faluban, de már nem magyarul. Szlovákul. Csak szlovákul. Az újranyitott kocsmateraszon az aktuális öregek még meg-megszólalnak palócul, de már csak egymás között. Ha letelepszik (vagy inkább betelepszik?) közéjük egy a másik fajtából, akkor váltanak, szlovákra, automatikusan.

Igazából nem izgat senkit a határzár, csak a kocsmárost, mert elesett a mély torkú „magyarok” pénzétől. Igen-igen, mert ők „a magyarok”. Mi meg… hát szlovákok, nem?! Hiszen Szlovákiában élünk. Alkalmazkodunk.

Persze anno jó volt, amikor együtt énekelték a szomszéd „magyarokkal” meg Attilával a koncerten, hogy „ment a hűtlen nehéz fejjel… érzi, hálátlan lett sorsa, keserű könnye arcát mossa… hogy a magyar múltat soha ki nem tépheti szívéből”. Csak hát Attila üzenete igazából nem ért célba a hűtleneknél.

Hűtlenek? Nem is tudják, hogy azok. Élet sodorta embermassza mozaikdarabjai. Nem is értik, nem is érzik, hogy elvesztettek valamit. Ők csak alkalmazkodtak, ez a „dolguk”, az alkalmazkodás. Váltottak, na és?! Nem is fáj annyira, „cso?”.

Tetszettünk volna megmenteni őket! De mi ezt nem tettük.

Nem értük éltünk, hanem belőlük. Nem, nem a szlovák falta fel őket, hanem mi.

Magyarevő szörnyetegek vagyunk! Mindezért nincs isteni megbocsátás.

Végignézek a völgy fölé magasodó dombról, látom a falvainkat, amelyekben 2020-ban a gyermekkorú lakosság esetében a magyar gyermekek aránya 5% körül mozog.

A Losonc vonzáskörzetébe tartozó 15 kis palóc faluról írom mindezt. Még egyszer: a 0-18 éves korosztályban 5% a magyarok aránya!

Ülök a dombtetőn, az idegeneknek eladott akácfaerdőnk ontja illatos virágait a völgy felé, minden olyan szép. Csend van. Síri csend.

Egyedül ülök a csendben, csak Trianon ül a vállamon. Száz tonna elviselhetetlen Trianon.

A faluban egy kutya csahol. A kutyát még érdekli valami, de felénk már a kutya se néz.

Utóirat: Azt mondod, ez egy túl sötét gondolatfüzér? Akkor leírom harmadszor is: A Losonc vonzáskörzetébe tartozó 15 kis palóc falu 0-18 évesek korosztályában a magyarok aránya 5%.

Értitek?! Meghaltunk! Majd írjatok szép gyászbeszédeket rólunk!

Papp Sándor / Felvidék.ma

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

112 gondolat erről: „(3212) Trianoni magány

 1. Ez is csak megerősíti azt az eszmefuttatást, amit tegnap írtam be egy fórumba:

  „Valljuk be, aki Trianont kitalálta, ügyesen hajtotta végre, úgy, hogy az sok érvvel, minden szempontból eladható legyen a külső felek számára.

  -Az elcsatolt területek mindegyikében többségben volt az új nemzetalkotó korábbi kisebbség. Még akkor is, ha voltak benne magyar és egyéb többségű szigetek, zónák.

  -Az újonnan létrejött államok ellehetetlenítik az erőviszonyok visszarendeződésének esélyét, hiszen a kisantant szükségszerűen automatikusan újraszületik, ha Magyarország bármelyik taggal konfliktusba keveredik.

  -A határon túli magyar kisebbségek problémáját az idő feloldja, hiszen a mai modern korban az asszimiláció sokkal gyorsabb mint valaha. Az utódállamok nyugodtan meg is adhatják a nemzetiségi jogokat, az sem segít rajtuk, a létszámuk generációnként csúszik egyre lejjebb. Ma már sokkal rosszabb a magyarság létszámaránya az utódállamokban, mint volt Trianon idején.

  Ez egyébként ránk is vonatkozik, gyerekkoromban ha kimentem a piacra, a kofák egy része svábul, más része tótul beszélgetett a magyarok mellett, de nemzetiségi származású osztálytársaim közül egy sem tudott már ősei nyelvén, legfeljebb valamit értett még a dédi beszédéből…

  Szóval Trianon számunkra már csak fájdalmas nosztalgia, el nem tudok már képzelni olyan történelmi felfordulást, amelyben találhatnánk olyan külső politikai támogató erőt, amelynek érdekében állhatna egy olyan területvisszaadás, amely még a jelenleginél is nagyobb nemzetiségi feszültségeket, konfliktusokat szülne…

  Tényleg az az egyedüli esély, ha egy egységesülő, határok nélküli Európában, autonómiákkal megtámogatva mindenki úgy élne, ahogy akarna, állampolgárságától függetlenül, és ha államiságában nem is, de nemzetiségében egyesülne a magyarság.

  De ezt sem akarják hagyni, mert akkor elveszne a hatalmak számára a nemzetiségi ütőkártya, amit válságok idején elő lehet húzni figyelemelterelésre. Úgy kell ott egy kis magyarellenesség, mint egy falat kenyér, amit hol el lehet altatni, hol újra feléleszteni…”
  Trianon óriási trauma volt az akkori magyarságnak, hiszen egy élő ország lett darabokra tépve, tele volt az ország vérző sebekkel.
  Egy mai magyarnak már inkább csak valami nosztalgikus múltidézés, olyasmi, mint hogy egykor három tenger mosta Magyarország határait.
  Persze a megmaradt határontúli magyarság léte még erősen életben tartja ezt.
  Sokszor hallottam már azt a megközelítést, hogy csak az veszett el végleg, amiről mi magunk is lemondunk.
  Ez jól cseng, de azt is tudnunk kell, hogy amíg a magyarság hangoztatni fogja elveszett jussát, addig a környező utódállamok gőzerővel fognak dolgozni azon, hogy a magyar tömböket minél gyorsabban szétmorzsolják, és a nemzetiségi arányokat visszafordíthatatlanul megváltoztassák.
  Egy biztos, az utódállamok bármilyen magyar hozzáállás esetén sem lesznek hajlandóak soha visszaadni a területeikből, azok csak kizárólag erővel lennének visszaszerezhetők, amihez meg senki külső hatalom nem lenne hajlandó asszisztálni, ahhoz legalábbis egy világégés kellene, ami elsöpörné az egész világot…
  Szóval csak a saját sebeinket tépkedjük fel minden eredmény nélkül.
  Szerintem más mozgásterünk nem marad, mint hogy kiállunk a határontúli magyarok európai normák szerint elvárható nemzetiségi jogai mellett, ha azokat a hatalom csorbítja, de a lassú felmorzsolódást ez sem állíthatja meg, legfeljebb lassíthatja.

 2. Re:1
  Ezt a dilemmát az tudná feloldani, ha Önként lépnének be a Magyar Korona fennhatósága alá a környező országok.
  Sci-fi?
  Az, de ne feledjük, mai is interregnum van, és ezzel tisztában vannak a szomszédos országok is.

 3. Vae victima !
  Csak a változás örök.
  ……..native americans
  …………native hungarians

 4. 1 & 2:
  A helyzet az, hogy a gazdag és egységes Nagy Magyarország feldarabolása nem csak részünkre volt egy gazdasági csapás, de az utódállamok részére is. Nekik viszont megédesítette a függetlenség a magyar földesuraktól és a magyar hatóságoktól. Okosabb lett volna egyben maradni és a nemzetiségeknek abszolút önrendelkezést adni. Ehhez viszont ész kell, ami a tömegknek sose volt és sose lesz. Már csak az maradt, hogy minél szorosabb kapcsolattartás a határon túli magyarokkal, és maximális segítség nyújtás magyarságuk megtartásában.

 5. Érdekes lesz Erdély helyzete, a koronavírus miatt gazdaságilag kevésbé lesz sújtva, mint Románia többi része, valamint a románság/cigányság körében sokkal nagyobb lesz a halálozás, mint a magyarság körében. Előfordulhat, hogy többségben lesznek 2 éven belül a magyarok, egy gazdaságilag sokkal fejlettebb régióban. Polgárháború?

 6. 1. Hubab. Ez lenne a folytatás, illetve a gazdasági terjeszkedés, amelynek révén vissza lehetne magyarosítani

 7. 7 Ábel
  Ezt én sem nagyon értettem, de lehet, hogy arról van szó, hogy a gazdasági kényszerek, a boldogulás keresése szétforgácsolja a homogén tömböket, a magyarok egy része onnan is kimegy nyugatra, más része nem magyarlakta területeken talál megfelelő munkahelyet, ahol a felnövő generáció már elszakad gyökereitől.
  Ez a folyamat mindenhol zajlik, és a nagyobb létszámú etnikumnak kedvez…

 8. Békés úton sajnos nem megy. Vagy megy csak hosszú távon. Mondjuk, 100-150 év távlatában a magyarság létszáma megduplázódik, míg az utódállamok létszáma csökken (nem lehetetlen, csak dugni kell, pl. Egyiptom az 50-es évek körül alig volt húszmilliós, ma 80 felett van).

  Kezdem a békés úttal.
  A szerbek nagy szarban vannak demográfiailag, horvátok úgyszintén. Szlovénok, szlovákok kb. mint mi. Románokról majd hosszabban. Kárpátaljai ruszinok, jönnének maguktól is már holnap, ha adnánk nekik egy erős autonómiát és az atlanti „barátaink” engednék.

  Szerbek.
  Náluk a kivándorlás már a 70-es évek végétől nemzeti sport volt. Legtöbben ideiglenesen mentek nyugatra, azzal, hogy majd hazamennek. Kezdték is építeni szépen a nagy házakat. Aztán közben jöttek kintdolgozás negatív hozadékai. Válások, kevés vagy egyáltalán nem vállaltak gyereket. Akinek megmaradt a családja, vagy kivitte magához, mert hát rájött, hogy a kettős lét nem fenntartható, vagy hazatelepült és kezdett kínlódni. Utóbbi sem járt jobban, mert a gyermekei ahogy nagyobbak lettek, azonnal vándorbotot vettek. És a szülő még azt sem mondhatta, hogy maradj itthon, mert az ő példája vezette a kölykeket. Maradt az öregedő szülő a nagy szerb álmokkal. Aztán mindent vagy semmit alapon, utolsó rúgásként a szerb nemzet magára omlasztotta a világot. Kirobbantott egy háborút, amit el is vesztett. És nem csak a háborút, hanem jelentős szerbek által tömbben lakott területeket (pl. Krajnák), illetve kevésbé tömbben lakottakat de történelmi jelentőségűt, mint Koszovót (ez nekik olyan volt mint nekünk Erdély). A nagy Szerbiából nem lett semmi, ellenben van egy olyan fokon traumatízált társadalom, mint a miénk volt 100 évvel ezelőtti. Jelenleg ott vannak, mint Mo a 30-as években. Mindent vissza. Keresik ehhez a szövetségeseket. De e miatt nem tudnak csatlakozni az EU-hoz sem, ami adhatna egy kis laufot a gazdaságuknak. És ez a traumatizált állapot kilátástalanság állapotába lökte őket, ami azt hozta magával, hogy tömegesen vándorolnak ki nyugatra. Vannak falvak (tapasztalatból tudom) hogy alig van már lakója és azok is 60 felettiek zömében, minimális jövedelemmel. Totál kilátástalanság az egész országban. Még a Krajnából és Koszovóból áttelepített szerbek (akikben egyébként a demográfiai probléma megoldását látták egyesek) azok gyerekei is települnek nyugatra.
  Ha a szerb népesség csökkenése nem volt elég gond, akkor erre még rájön a dél-szerbiai tömbben élő muzulmán közösség szaporasága. Minimum öt gyermek per család. Ez a régió is hosszú távon elveszett a szerbek számára (ahogy Koszovó is az albánok szaporasága miatt veszett el). És még nem is beszéltünk a délről nyomuló albánokról. Ha a szerb állam nem talál rövidesen valami ellenszert ezekre a problémákra, akkor Szerbia 100 év múlva egy emlék lesz.
  Egy szó, mint száz, a szerbek irányába a revízió hosszú távon magától megoldódik. Nem kell őket baszogatni (sőt támogatni kell őket, mint Orbán), hadd főjenek a levükben.

  Horvátok dettó. Pedig ők győztes háborút vívtak, elűzték a kisebbségeiket nemzetközi asszisztálás mellett és országot alapítottak. Mégse szaporodnak, óriási a kivándorlás. Sírnak is az öregek rendesen, hogy akkor ők miért harcoltak egy Horvát államért, ha lassan kiürül. Egyébként érthető az elvándorlás, mert iparuk alig van. Turizmus csak a tengerparti részeket élteti. Nem tudom, hogy most mi lesz ezzel az ágazattal, ha a vírus miatt nem mernek menni a külföldiek. Egy szerencséjük (de a könnyű elvándorlást lehetővé tevő körülmény miatt lehet ez is hátrányuk) az EU-s tagság. Ha ez a pénz sem lenne, mehetnének fel a padlásra nagypapi usztasa egyenruháját elővenni.

  Románia más tészta. Az állatorvosi ló eset. Győztes oldalon végzett háborúk, területszerzés rendesen és mégis döglődnek. És ennek egyik oka a balkáni, bizánci és ortodox mentalitás. De nem is ez az elsődleges problémájuk (mert ennek okán nem szűnik meg az országuk, a nyugat mindig egyben tartja őket, mert ez az érdeke), hanem a demográfia. Abban pedig a kreátoruk, vagyis a nyugat, nem tud segíteni nekik, mert ő is a népességfogyástól szenved, így inkább elszipkázza a lakósságot. Helyettük persze küldene egy kis migrácsot, de az nem kell a nackó románnak. A lakóinak közel 20%-a kint dolgozik, gyerekekkel, családdal együtt. Sok gyermek (kb. 100 ezer) úgy nőtt fel az elmúlt években, hogy a testvérek vagy a jószívű szomszédok nevelgették őket (a szülők kint dolgoztak, nem vihették őket, csak pénzt küldtek haza). Ez az antiszociális tömeg önmagában óriási probléma az országnak. A kivándorlással már a közel egy tucat román szolgálat is kezdett foglalkozni, mert nemzetbiztonsági kockázat a fogyás. De nem tudnak tenni semmit, mert az okokat (rossz a gazdasági szerkezet, irtózatos bürokrácia, korrupció, nepotizmus ezerrel, gyenge fizetés, lopás és kizsákmányolás minden szinten – és még egy csomó ilyen) nem tudják megszüntetni, mert ebből élnek ők is. Vagyis a belső rothadás miatt, óriási a kivándorlás, ami nagy demográfiai omlást fog hozni egy generáción belül. Akkor már a gyenge lábakon álló vékonyka iparuk is meg reccsen. És ne feledjük a kivándorlók között a haladó gondolkozású értelmiségiek is ott vannak, vagyis akik még tehetnének valamit az országért. De pont nekik van tele a hócipőjük az egész balkáni mizériával (pl. azzal, hogy mérnökként felét keresi, mint egy beosztott csendőr, akikből van vagy 50 ezer, mert ugye a magyarok miatt kell). És bár mennyire próbálják a román elitek nyomatni, hogy a románok ott vannak már vagy 4000 éve, semmit sem változtat azon a genetkiailag rögzült tényen, hogy a román egy vándorló nép, mely szokása mai napig meg van. A vándorpásztorkodással jutottak el már a középkorban a Balkánról egészen a Pireneusokig, Alpok közé, Tátrába és a Kárpátokba. Meg van az a jó szokásuk, hogy ha nem tetszenek a létkörülmények, mennek tovább, ha csak a gazda (mint pl. Csáuseszku) meg nem tiltja nekik. Most a suzabad határok mellett ez a vándorló vér előjött.
  Visszatérve a demográfiájukra, bár mennyire tudják és fáj nekik a csökkenés, nem tudnak mit csinálni ellene. Még egy nyamvadt CSOK-ot sem mernek bevezetni, mert akkor a magyarok és egyéb velük élő nemzetek is kezdenek szaporodni (mert nem csak a magyar van ott ám, hanem a dobrodzsai szapora népek is, mint macedon, tatár, lipován és török, akik nyelvileg asszimilálódtak, de nemzettudatuk maradt és nagyrészt muszlimok és utálják a románt mint a szart). Ezt a CSOK-os problémájukat a renegát elnökük elő is adta egy kormányülésen. Szóval szarban vannak rendesen, az idő nekünk dolgozik, csak ne csökkenjünk tovább.
  Erre meg még rájön, hogy a történelmi tartományok közül Erdély fejlődik a legjobban, ami elkezdte az ottani románokban is a Bukaresttől történő részleges elkülönülés gondolatát ébresztgetni, ami a politikai elit rémálma.
  Nekünk nem kell mást tenni, mint támogatni ezen kialakult állapotokat. Erdélyi magyarokat támogatni gazdaságilag, hogy ne tűnjenek el, akkor ezzel is tovább kell bajlódjanak a románok, komoly erőket elvonva a fejlődésüktől. Ezenkívül az erdélyi gazdaságot bekötni infrastruktúra által a magyar gazdaságba. Na ettől a legidegesebbek (az elnökük el is utasította Orbán ez irányba tett együttműködési javaslatát). Erdély azért sem fog gazdaságilag tartósan kötődni a régi oláh királyság területeihez, mert – mivel az országot ketté vágják a 2000 m-es Kárpátok – rendkívül körülményes a kapcsolattartás. Egy Kolozsvári román (nem beszélve a Temesvári, Aradi, Szatmári, Nagyváradi románokról), ha repülőre akar szállni, nem Bukarest, hanem Budapest irányába megy. E tekintetben a vízválasztó Marosvásárhely, de az sem annyira, mert tőle keletre magyar tömb van, ami elvből Budapest irányába megy. Na ezzel a természetes kapcsolattal (mint ahogy azzal sem, hogy a víz lejtőre folyik) nem tudnak mit kezdeni a naci szolgálataik és politikusaik. Földrajzi elhelyezkedése okán is hosszú távon életképtelen Románia. Ezt ők is tudják egyébként. És ez veszélyes ránk nézve (hogy írjak rosszat is). Az elitjük szerint akkor tudnák kezelni ezt a problémát, ha a Tiszáig megszereznék a területeket. Ugyanis oda átdobnák az ókirályságuk lakósságának a jelentős részét, vagyis beköltöznének a Kárpát medencébe. Lennének hegyeik (védhető déli és keleti határ a Kárpátok koszorúja által), dombjaik és az alföldön bőségesen termő földjük és ismét védhető határ a Tiszánál. Szóval résen kell lennünk. A leírtakat nem az ujjamból szoptam. Sokat járok Erdélybe és az ottani elég népes baráti köröm által több évtized alatt elmondottakból szűrtem le.
  És még annyit, hogy Magyarországért nem meghalni kell hanem élni (vagyis jó sok gyermeket szülni). Gondoljátok el. Volna itt egy 30-35 milliós nemzet, ki merne itt ugrálni?
  U.i: Eddig írtam a békés megoldásról, de ha Tibor bá’ a sok fecsegésért nem csesz ki, akkor engedelmével írnék a nem békésről is.

 9. 7. „Hova lettek a magyar gyerekek?”
  Ahova az anyaországban, de itt még fokozottabban.

  18:40 „az ENSZ előrejelzése szerint 2100-ban az ország lélekszáma 3,8 millió, abból kettő a cigányság. …az 50-es években a 20-as évei során egy magyar nő 90 %-os valószínűséggel adott két gyereknek életet. A következő nemzedék, a hetvenes években már csak 60%-os valószínűséggel, a 2000-es években ez 30 %-os, akkor a 30-as években nulla valószínűséggel fog megszületni a következő nemzedék?…”
  Ez viszont nemcsak a magyarokra igaz a Kárpát -medencében. Viszont egy terület nem marad lakatlan, majd benépesíti más.
  Amit most lehet tenni, az valóban az, hogy a gazdasági és a kulturális kapcsolatokat erősíteni, hiszen az utódállamos jó részében nem tudtak él ni a lehetőségekkel és nem tudják jól működtetni azt, amit megkaptak. Még mindig a felélés folyik. Tipikus példája Erdélyben a szász falvak, ahova, mivel nem volt más, cigányokat telepítettek be.
  Viszont egy államalakulat felbomlásakor szabad a gazda, az elvek akkor nem számítanak, ahogy eddig is volt. Jelenleg két bizonytalan államalakulat van a környezetünkben, Ukrajna és Románia. Mindkettő egy lapra tett fel mindent, onnan nagyot lehet bukni.
  A Kárpát-medence egészében élet-és fejlődőképes, ezt látják a leválók is. De itt jön be a legfontosabb kérdés, ami majd Nyugaton is megjelenik, hogy ki legyen a főnök, ki diktál? Erre a szokásos magyar mellérendelő hozzáállás adhatna csak megoldást

 10. Bogár mondandójához!

  Hányszor temették ezt a nemzetet az évszázadok során. Tatárjárás után dörzsölték a nyugati krónikások (főleg francia) a kezüket, hogy na végre megszűnt Magyarország. Aztán a Mohácsi vészt követően azon örömködtek, hogy most aztán végleg megszűnik Magyarország. Jöttek mentek az elnyomok, magyarítók, de a magyarság csak nem akart eltűnni. Ezt megelégelve a haladó nyugat, vette kezébe az ország letörlésének az ügyét. Ebből lett trianon. Alig, hogy szétszedték az országot, már írták kint, hogy „sajnos” ez az állam életképtelen és szegény „bármennyire sajnáljuk” meg fog szűnni (lásd, pl Pulitzer „kesergését”). Akkoriban nagy többség nyugaton ezen az alapon állt (nem véletlenül szabták úgy a határokat, hogy az országnak, erőforrások híján, törvényszerű esetben meg kell szűnnie) DE, mégsem ez történt. Talpra álltunk és leköröztük gazdasági teljesítményben az összes utódállamot 30 év alatt. Le is esett a „barátaink” álla.
  De tanulékonyak a gyerekek. Tudják, hogy ha fenn akarják tartani a létrehozott aljasságukat, meg kell akadályozniuk, hogy Magyarország vonzó legyen, vagyis centripetális erő legyen a kárpát medencében. Egyik tényezővel, a földrajzival nem tudtak mit kezdeni (csak ha kiirtanak, de azt lévén finom úriemberek, nem vállalják be, mert a fehér mandzsetta összepiszkolása az olyan, nem elegáns – habár van elég vér a kezükön e nélkül is), de a másikkal, a gazdaságival próbálkoztak(-nak). Példaként írom. Köztudomású tény, hogy a rendszerváltáskor többek között (Cseh, Szlovén) a mi gazdaságunk volt a legjobb állapotban az összes szoci ország közül. Az első években meg is indult egy masszív orientáció Mo felé, főleg az átlag kárpátmedencei polgár (román, szerb, ukrán, szlovák) részéről. Na ezt megakadályozandó, indult meg a gazdaság különböző címszó alatti szétzüllesztése. Egy Magyar központi erőtér létrejöttének megakadályozás a nyugat gyes államainak ma is nagyon fontos.
  Bogárnak meg üzenem még, hogy mielőtt hülyeségekre hivatkozik nézze meg a forrást. Hogy lehet nekünk egy olyan szervezet szavára adni, mint az ENSZ, akit a minket tönkretevő országok működtetnek. Ez az adat amire Bogár hivatkozik, csak a nyugat álmának kivetítése. Eddig sem jött be amire számítottak, ezután sem fog.
  Mellékesen nagytudású közgazdász urunk elmondaná, hogy miként lesz 2 millió cigány és 1 millió magyar. Mert szerintem már az 50-50%-os aránynál nem lesz aki eltartsa a cigányokat (nekünk az 50%-ból legalább 2/3-ad öreg, nekik fordítva), így vagy éhen döglenek velünk együtt, vagy elmennek.

 11. 10 – Vadegér:
  Engem nem bosszant, ha egy hozzászólás hosszú, csak ha zagyvaság. A tied értelmes és informatív. Élvezettel olvastam.

 12. Köszönöm Tibor bá’
  Mint már írtam, jól esik a dicséret egy olyan Embertől mint Te, ugyanis tudom, hogy nem hízelgés és ennyi erővel indokolt esetben jól ki is osztasz bárkit (engem is beleértve).
  Szóval ha lesz ma időm leírom a nem békés revízió lehetőségét is. Ez nem lesz annyira hosszú. Köszönöm a lehetőséget. Ez a kérdés a családomnak már 100 éve nagyon fáj (az ősök, mindkét ágról, Erdélyből lettek elüldözve, mert nem esküdtek fel az oláh királyságra).

 13. Nyilvánvaló, hogy az ENSZ legrosszabb forgatókönyve marhaság. 100 év alatt csak a duplájára növekedne a cigányság? Ahhoz nem kell ennyit várni.
  A kérdés az, hogy a gyengülő nyugat mekkora befolyással lesz majd az itteni fejleményekre?
  A népességfogyás sajnos tény, kérdés mennyire lehet lassítani. A betelepítést egyre inkább erőltetik, de egyre kevesebb az erejük. Ennek megakadályozásában nincs ellentét az élő népek között.
  Viszont a másik irányból érkezhet majd egy valódi menekülthullám. De már nem a nyugdíjasok jönnek majd Németországból, hanem a polgárháború elől a fiatalok, ráadásul olyan nagy számban, hogy többséget alkothatnak. Vajon ők szövetségesek lesznek, vagy átveszik az irányítást? Ellent tudnak állni az itteni országok ennek a menekülthullámnak? Egyedül aligha. De ki lehet az az erős szövetséges, akinek ez érdeke? Mi lenne ennek a segítségnek az ára?

 14. Várpalotán van a trianon múzemum. Érdemes meglátogatni.Én 3 éve a 84 éves Imre bátyámmal látogattam meg aki jó ismerősöm és történelemtanár volt.Ő még átérezte ezt és jó volt vele végigsétálni a múltban, megnézni egy régi osztáélytermet kályhával,és mellette e régi zene. De ha egy fiatallal mennék el ugyanoda már nem lenne ugyanaz az élmény.Imre bátyám még átélte ezeket, de mondjuk egy mai 20 évesnek az már nem olyan.Pl már mi sem sopánkodunk azon hogy megtámadtak anno a törökök, inkább csak tudunk róla.A mai rohanó világban meg olvasni sincs idő ezekről a régi dolgokról.Általában az és az utána lévő generáció emlékezik meg, a 3,4,5-ig már nem,20-50 évig még sokakot bosszant, de 100-150 éves évfordulón már az emberek nem annyira erősen fájlalják.
  Szép lehetett a régi magyarország az akkori korban, akkor még nem multik, és globalizáció volt így teljesen más volt az élet. Nem éltem abban a korban de az egész kor feelingje nagyon jó lehetett motorizáció és globalizmus nélkül ,meg persze szar is a hátrányaival:D.
  Ma már jobbára az marad nekem legalábbis hogy ha engedi időm akkor a google earth-al megnézem a romániai , felvidéki, délvidéki városokat és a tájat.
  Viszont a mai globlaizációban ma már szinte teljesen mindegy hogy a miénk lenne e a terület vagy sem, nyilván a magyarság szempontjából nem de nincs már összetartás.
  De ha nemsokára annyi lesz az emberiségnek akkor úgyis mindegy 😀

 15. 10 vadegér
  Ami a népesedésre vonatkozó fejtegetésedet illeti, ott csak azt nem értem, hogy honnan veszed azt a határtalan optimizmust, hogy a magyarok leszaporodják a többi népeket?
  Az európai jövő elveszett, hiába is keresgélsz a különböző országok között, egyik sem képes népességét még csak szinten tartani sem, nem hogy szaporodni, mi is nagyon rosszul állunk a kormány minden erőlködése ellenére.
  Ez majdnem olyan, mint amikor Ádám beleharapott az almába.
  Vagy a szellemet nem lehet visszatuszkolni a palackba.
  Az európai ember megszédítette a viszonylagos jólét, amit azon az áron lehet megszerezni, hogy nem nevel gyereket, és még a természetes kényszer is ki lett kapcsolva a fogamzásgátlók és a terhességmegszakítás elterjedésével.
  És hiába minden észérv, erről nem hajlandó lemondani.
  Nem is tudom, mit lehetne ez ellen tenni, a magyar családpolitikának eddig nagyon sovány a hozama, mérföldekre a fenntarthatótól, a nyugat meg vállrándítással lemond a saját nemzeti jövőjéről, és fogadja a bevándorlókat, jöjjenek bárhonnan is…

 16. Volt idő amikor három tenger mosta határainkat!Nem az a lényeg mit szerzünk meg,hanem az ,mit tudunk megtartani,megőrizni.Akár hogy is de vesztesek oldalán fejeztük be a második világháborút.Sajnos elpolitizáltuk-nem időben ismertük fel-az erőviszonyokat!Ma kizárólag úgy tudunk megmaradni,ha létszámban és gazdaságban gyarapodni tudunk és politikai tudásunkkal a győztes oldalra,a függetlenség oldalára állunk.Saját lábon UNIO nélkül!

 17. 14 – Vadegér:
  Az én apám Szatmárnémetiben élte át a román hatalomátvételt. Ötödik osztályba járt és azzal kezdték a napot, hogy kórusban dicsérni kellett Romániát. Ezt nem bírta elviselni és feljöttek Pestre. A Hetvenes években az egyik unokatestvére eljött hozzá, találkoztam vele, alig tudott magyarul, 50 évvel Trianon után.

 18. A Kelet európai országok demográfiai változása nagyon jól le van írva Pokol Béla: Európa végnapjai című könyvében. Ez tíz évvel ezelőtt íródott, mikor a munkaerő piac még nem volt teljesen nyitott. És mégis jóformán az összes előrejelzés beigazolódott. Ahol Pokol Béla tévedett, ott sajnos csak a valóság még rosszabb lett a prognózisnál.
  Egy szó mint száz, a könyvben meg van jósolva, hogy Nyugat Európa el iszlámosodik, Kelet Európa pedig el cigányosodik.
  A Kelet Európai országokból az értelmiség és a fiatalság eltávozik nyugatra. Maradnak az idősek és a szapora cigányok. Egyelőre a jóval alacsonyabb életszínvonal miatt a migránsáradat nem érdeklődik Kelet Európa iránt, csak tranzit országoknak tekintik. Viszont a felborult egyensúly miatt, előbb-utóbb a keleti társadalmak beleroppannak a szociális terhekbe.
  Ugyanakkor esetleg várható, hogy nyugatról masszívan betelepülnek az ottani őslakosokból- akik „elmenekülnek“ a migránsáradat elől, viszont többnyire csak az idősebb korosztály.
  A könyv egyébként itt olvasható: https://www.docdroid.net/n89w/pokol-bela-europa-vegnapjai-pdf

 19. 20 – Mackómuki:
  A cigány szaporulat úgy jár, mint a baktérium szaporulat a Petri csészében. Elfogy a táptalaj, megál a szaporulat. Nincs kin élősködni, megáll a cigány létszám növekedése.

 20. „Értitek?! Meghaltunk! Majd írjatok szép gyászbeszédeket rólunk!”

  Magyarként mondom azt, hogy megérdemli ezt a sorsot ez az ország…
  Sajnos.
  Az, hogy 100 éve nyavajgunk Trianonon, az minősíti ezt a népet.

  Félreértés ne essék: tragédiának tartom a történteket én is.

  De itt volna az ideje továbblépni, előre nézni.
  Trianon továbbvitt panasza ott van a mindennapokban, a magyar ember lelkében.
  Az utcán, a boltban, a rendelőben.

  Nyavajgással, hamis, melldöngetős magyarkodással (üres, alaptalan büszkeséggel belül) nem fog ez a nép egyről a kettőre jutni sosem.

  A külhonban ragadtak magyarsága sokszor megható, és sokszor igazabb, mint a határon belülieké.

  DE!

  Ne feledjétek, hogy ez a rezsim az ő aktív részvételükkel (választások alkalmával nagyon nagy részük a jelenlegi brancsra szavaz) rombolhatja tovább immáron 10 éve a megmaradt 93e km2-en az itt élőket.

  Anyagilag és lelkileg is.

 21. 22 – Tibor:
  Neked pedig azt nem kellene elfelejtened, hogy Gyurcsányék is megadhatták volna a magyar állampolgárságot a határon túli magyaroknak. Nem tették. Aki hülye, az is marad.

 22. 21.Tibor bá
  Sajnos mire az a pont eljön,addigra a gazdatest is jóvátehetetlenül károsodik,mert a társadalmi béke megőrzése miatt addig segélyezik a cigányokat ,amíg a magas adók miatt aprópénzt érő fizetés nem lesz elég a fiataloknak, ezért lelépnek boldogabb égtájak felé.
  Az itt marad öregeket meg kirabolják az erre szakosodottak.
  Nyugaton teljesen egyértelmű a rosszindulat a beáramló muszlimok kezelése esetén is.
  Kit zavarna a származás, ha a rendőrség,polgárőrség vasszigorral rendet tarthatna és az idegenek hálával,barátságosan közelednének az őslakos európaiak felé?
  De van egy sötét ,sunyi csoport,-nem kívánom őket megnevezni-akik egyszerűen élvezetből rombolják le a keresztény alapokon nyugvó európai országokat.Nem engedik a rendet.
  Ezt akár saját érdekeik ellenében is megteszik.
  Trianonnal kapcsolatban hadd mondjam el a saját tapasztalatom.
  Bármerre nézek,kallódó tipródó fiatalokat látok.
  Vagy nincs kedve dolgozni,vagy kimegy pár hónapra aztán elvan itthon egy évig a keresett pénzből.
  Lébecolása köbön.
  Ha dolgozik,akkor meg abban nincs köszönet.Olyan lassúak hogy nekem fáj.
  Nekem 200 a vérnyomásom ha látom a szerencsétlenkedésüket.
  A másik, meg hogy nem tudnak nőt szerezni sokan.
  Tudom egy időben a te fiad is ilyen cipőben járt,de ma már ez tömeges.
  Néz ki bambán a fejéből és azt várja 30 évesen is, hogy majd a lány házhoz megy amíg ő önfeledten Xboxozik sötét szobája mélyén.
  Ezzel a generációval nem fog menni az orbán által sulykolt ország építés.
  Egyébként kétlem hogy komolyan gondolja a fővajda.
  Csak a lopás érdekli,ez nála kódolva van.
  Az elcsatolt részek közül a Csallóközre van rálátásom.
  Vagy iszik,drogozik a fiatalúr, vagy ha nagy nehezen megnősül akkor,hamarosan válás.
  Általában az első gyerek után 35 év körül.
  Az egyedül maradt anyához hozzá csapódik egy fiatal kiéhezett kandúr,de ő már gyereket nem akar, csak a nőt kezelgeti.
  A lelépett férj meg a ,,csalódás,, után új nő után néz,de már nem akar több gyereket,hisz fizet eleget a sajátjára.
  Nem egy,nem kettő hanem legalább 50 ilyen esetről hallottam az ismeretségi körömben.
  Gyanítom hogy ez általános kórkép.
  A Csallóközben mindig is divat volt az egykézés,aki utána olvas az tudja.
  A szlovák,a valamikori 1 800 000-ről,már feltornázta magát 4 millió fölé száz év alatt.
  Igaz,sokat köszönhet a nem túl agresszív,de hatásos asszimiláló képességének.
  Még ők vannak meg legjobban a magyarokkal.Persze a hátad mögött elmondanak mindennek..

 23. Szóval ahogy ígértem, „röviden” kitérek a keményebb, azaz egy estleges háborús forgatókönyv okozta trianoni revízióra.

  Kárpátaljával nem foglalkozok, mert az, idő kérdése és önként jelentkezik. Szlovákia ebben a játékban – még kis antantos felállásban (ami már nem lesz) sem – játékos . Ausztria nem fog területre ácsingózni, esetleges területi gyarapodásunkat lenyeli, végül is mi vagyunk nekik egyik szövetségesük, illetve megértetjük velük, hogy nincs követelésünk velük szemben (egy előre, mondom halkan:-)). Szlovénia sem tényező, egyébként Osztrák érdekszféra. Horvátok a Szerbek miatt nem pattoghatnak, s ha igen, akkor már is ugrik Bosznia horvát része, illetve még egy két területrész. Nem is kell oda magyar katona.
  Apropó Bosznia. Mit gondoltok miért nem annektálta a nagy naci Horvát állam a boszniai horvát részeket. Azért, mert ha támogatta volna is ebben valamelyik nyugati hatalom őket (de nem támogatta) szépen belerokkantak(-nánk) volna. Ezt ők is látták (-ják). Meg nekik is ott vannak a muszlimok a seggükben és egy esetleges konfliktus esetén kihez rohannának, ha nem hozzánk (na ki is adott nekik fegyvert a függetlenségi háborújukban, a 90-es években?)
  Szóval, visszatérve a témához, a Horvátokkal nem lesz baj egy estleges magyar területgyarapodás esetén. REgyébként sem kérnénk tőlük semmit (egyelőre:-))
  A Szerbekkel sem lesz baj. Megígérni nekik mindent, támogatni őket (EU-s, NATO csatlakozást – úgy sem lesz semmi belőle, egyik fél sem akarja), segíteni neki építeni délen a muzulmán kerítést (csak amilyen hülyék, nem fogják belátni, hogy 100 km-el feljebb kéne építeni, különben egy rakás bugyogós marad belül, és kezdhetik elő a Koszovo never end-et). Ezek tükrében a szerbek is megülnek szépen a kis fenekükön, mert ha sikerül még 50 évet létezniük, éppen elég elfoglaltságuk lesz erre az időre.
  És elérkeztünk a drága barátainkhoz, a románokhoz. Az előzőeket csak azért írtam le, hogy az estleges kisatnatantozók is lássanak tisztán.
  Vagyis Románia. Na ezek elkövették azt a hibát amit még életükben soha. Elkötelezték magukat egy segg mellett. Sírnak is rendesen e miatt az ottani Tink-Tank-ok, hogy ilyen hibát még nem vétettek, mert mindig két kapura játszottak, és volt is eredmény. És most a múlthoz képest Amerika fúlban.
  Bezzeg az Orbán Viktor azt játssza amit ők annak idején. Kína és Orosz vonal fenntartása, úgy hogy közben NATO és EU tagok vagyunk (mondják az ő agytrösztjeik). Brühühü.
  Ez az egysegges megoldás jelen állás szerint – azért írom, hogy jelen, mert a román politika kreatív – nekik nem nyerő. Mi van ha beleviszi a NATO őket egy oroszok elleni háborúba, aztán veszítenek?
  Közbevetőleg írom, hogy, ennek a helyzetnek a kezdetén – ha okosak vagyunk – meggyőzzük az Amikat, hogy mi támadáskor szépen itt maradunk a háttérben, nem megyünk az orosz pusztára (mert amúgy is rossz emlékeink vannak) és biztosítjuk a hátteret, mert ugyebár mi van ha a fránya románok átállnak a muszkákhoz (ezt annak idején a németeknek is előadtuk, de ők nem hittek nekünk és kivitettek két hadsereget az oroszokhoz, hogy aztán amikor a román átállt, ne legyen aki védje a seggét – remélem az USA tud erről). Folytatva javaslatunkat, ha pedig mi itt vagyunk egy jó hadsereggel akkor dzsiájdzsonak van hová visszavonulnia. Na jó, ekkor kiesik az ami tábornok szájából a rágógumi, de azért lassan megért (nem kell szegénynek felróni, hát nem ezt tanulta a főiskolán). De aztán végül kinyögi, hogy mondanak valamit ezek a magyarok (és felveszi a rágót a földről, lefújja és bekapja).
  Szóval feláll a nagy nyugati haderő az orosz határra és támadnak két részletben. Azért kettőben, mert a második vonal, amit főleg haladó európaiak és alternatív amik alkotnak, még nem tudta eldönteni, hogy fiú-e, vagy lány-e, vagy férfi testben élő fekete nő, gazella lélekkel. Szóval, feltéve de meg nem engedve, mondjuk támadunk, azaz támadnak, mert mi itthon leszünk, hogy biztosítsuk a hátteret a szövetséges ellen. Oszt elfoglalják egy részét Oroszhonnak. És innen válik érdekessé a történet. Az oroszok visszavágnak, az ülve pisiló, bocsánatkérés okán legalább felerészt térdeplő dandárokat legyalulják, majd megindulnak nyugat felé. Na akkor kezd szorítani a kapca a bocskorban az oláhoknál. Átálljanak az oroszokhoz, akiknél már vagy három hete garázdálkodnak, vagy maradjanak az USA segge mellett. Egyik sem jó nekik. Ha átállnak, az USA-tól sok jóra nem számíthatnak az orosszal való egyezkedés során, ha nem akkor mi van ha az orosz a Kárpátokig nyomul? Utóbbi estben lesz egy elszlávosodásra ítélt egyesült Moldva és a többi szar a románokra nézve. Mert a nyugat sem akar megdögleni egy nuki háboruban, az USA azt mondja, na jól van medve, akkor osszuk fel keleteurópát, ahogy eddig is tettük. Legyen a tiéd Moldova, plusz a Dobrodzsai korridor a Bolgárokkal és szerbekkel való szláv összeköttetés miatt. A miénk, mármint a nyugati érdekszféra, legyen a kárpátokig (az északiakkal, Lengyelekkel és a többiekkel most nem foglalkozom). Jól védhető mindkét részről. Ezt valószínűleg mindkét fél elfogadja. Ezzel a nagyoláh eszmének annyi ebben a verzióban.
  Másik opció, hogy átállnak. Na akkor mi megmentjük dzsiájdzsóékat, a Kárpátokig előrenyomul a NATO, a hágókat lezárják és az előbbiek szerint megegyeznek az oroszokkal. Azok a fránya Kárptok, mondják a románok, hogy nem tudnak Szatmár-Temesvár vonalán húzódni:-).
  Ekkor kell mi Magyarok észnél legyünk. Bár melyik forgatókönyv is valósul meg. Ha az oroszok jönnek idáig, eladható (és hiteles is), hogy na drága ruszki barátaink, ti is mi is nyugat páriái vagyunk a románok okán is, hát kérünk tisztelettel az érdemeinket elismerni. Ha a nyugatot elárulják a románok és a NATO az oroszokat a Kárpátokon fogja meg, akkor mondhatjuk az USA-nak, hogy na látjátok ezek a románok megint árulók, mi mentettük meg az irhátokat, hogy Erdélyben is nem gyilkolt halomra a román csürhe, mint anno a Wermacht 10 ezer sebesült katonáját a Plojest és Bukarest közti katonai kórházban a 44-es kiugrásukat követően. Igazán megérdemlünk egy kis jóvátételt, drága USA (és egyébként is Te „nem is akartad” ezt a csúf trianont, hisz nem is ratifikáltad anno – vagy mégis, a párizsi békével:-().
  Bár melyik helyzet áll elő, egy béketárgyalás során mind az USA-nak, mind az Orosznak mondhatjuk akkor, hogy érdemeink alapján a Párciumot „add már ide nekünk, Arad, Nagykároly, Nagyvárad, Szatmár és Nagybánya városaival az erdélyi középhegység felét érintő határral, délen a Maros vonalával” (Temesvár már nem férne bele és egyébként is soha sem volt az elmúlt 300 évben magyar többségű, Araddal ellentétben ahol 90%-os magyarság volt Trianonkor). Továbbá javasolhatnánk, hogy a románok által 20-ban megszerzett többi részből, a történelmi Erdélyből, pedig legyen egy többnemzetiségű tampon államot (ezt mindkét félnek jó, főleg ha Havas-alföldön /történelmi Valahia/ is orosz csizma csattog), ahol minden nép egyenlő jogokkal bír.
  Na ez szerintem egy konfliktusos helyzetben, ahol a románok nem a mi oldalunkon végeznek és mi a győztessel vagyunk, megvalósítható (a szkeptikusoktól kérdem, hogy miért ne lehetne ez? kétszer már voltunk a fasz rossz oldalán, most miért nem lehetnénk a jón? a történelem kereke forog!).
  Kérdeznék sokan, hogy mi lesz azzal a sok románnal aki a Párciumban van. Hát semmi. Egyrészt nincsenek sokan, másrészt kb. felerészt elrománosodott magyarok, akik öt év magyar adminisztráció alatt egyből megtanulnának magyarul (na jó, ez az elem sem jó az országnak, de legalább nem fog hőbörögni). A közel 2,5 milliós Párciumi lakosság 40%-a tiszta román, azok több mint fele az elmúlt 70 évben lett betelepítve. Na azok önként veszik a bőröndöt, mivel nem akarnak megtanulni magyarul. Szerintem 20 év alatt a románok számaránya jóval 1/3-ad alá csökkenne.
  Elismerem, az egész Erdély túl nagy falat lenne, de a Párcium lenyelhető a jelenlegi Magyarországnak is, főleg ha lesz egy többnemzetiségű Erdély a határán.
  Szóval csak ezt akartam írni a románok megnyugtatására, trianon 100 alkalmával.

 24. Trianoni terület elcsatolás nagy fájdalom, de napjainkban tapasztalható génsorvadás is hasonló számomra és már nem csak a keleti megyékben.
  Tegnap voltam Pesten. Ritkán járok már fel, borz-alom amit láttam.
  A társadalmi összetétel 20-30 év alatt kicserélődött, nem jó irányba.

 25. 25 – Vadegér:
  Szép-szép, de ma már nem gyalogsággal háborúznak, hanem atom bombákkal meg rakétákkal.

 26. Vadegér!
  A kisakkozott katonai verzióra vonatkozóan jelzem, hogy akad más megoldás is, bár tudom lesz néhány lekezelő vélemény a jelelevő „hitetlenek” részéről. Mert miről is szól a történet? 1920-ban kiosztották 10országnak a Szentkorona Országát a Magyar Királyságot, tették ezt katonai erőszakkal. Az erőszak nem ad jogcímet mert „jogtalanság jogot nem alapít” állapítja meg a nemzetközi jog. Ezért az 1920-után a Magyar Királyság területén megalakult bármely államalakulat jogcím nélküli rosszhiszemű terület használó. Tekintettel a tényre, hogy az eltelt száz évben egyezséget nem kezdeményeztek, okunk és jogunk van a terület használatáért egyoldalúan „használati díjat” kiszámlázni részükre. Na kinek is? Hát a soha meg nem szüntetett Magyar Királyságnak, amit meg is tettünk az elmúlt hónapban, és azt azóta megkapta mind a tíz érintett pénzügyminiszter. https://apostolimagyarkiralysag.info/news.php?readmore=183

 27. 25: Vadegér
  Jót írsz, logikus és érdemes többszőr átolvasni amit írsz.
  Logikusnak tűnik, de TiborBának igaza van, nem parcellán megy már a játék. Ezek kontinensben játszanak.

 28. Tudom Tibor bá’
  Föleg, hogy az Oroszok már akkor bevetnék, amikor a nyugati csapatok a határt átlépnék. Csak azt nem értem, hogy ennek tudatában a NATO miért telepít annyi katonát az Orosz határra? Atom esetén ennek pont annyira nincs értelme, mint az én fejtegetésemnek.

  Nem is tudtam, hogy édesapád Szatmárnémetinől származik. Nagyon jó kis hely. Még mindig van egy 40% körüli magyar lakóssága. Ellenben az is igaz, amit Te említettél. Nagyon sokan feladták a magyar nyelvüket, még úgy is hogy apa anya magyar, otthon románul beszélgetnek (Nagybányán többször találkoztam ezzel a jelenséggel – jól össze is vesztünk). Sajnos a felvidéki magyarok egy részénél ez még inkább gyakorlat, sőt – szemben az erdélyi magyar románozokkal – ott még az identitásukat is lecserélték. Hivatalosan azért ami a cikkből is lejön, hogy meguntak várni az őket cserbenhagyó Magyarországra, belefáradtak az etnikai létbe, nem hivatalos és általam is konstatált ok, az érvényesülés megkönnyítése. A cikkben előadott siránkozás, nem más mint a felvidéki gyenge gerincért, mást tenni felelőssé.
  És, hogy miért van csak 5% magyar gyermek a valamikori palóc falvakban. Hát azért, mert a kedves magyar szülők inkább adják szlovák iskolába a gyermeküket, mint magyarba. Jobban érvényesül a lelkem, és nem is cikizik (mikor kérdeztem, hogy kik? a tótok? akiknek egy zsebnaptárban elfér a történelmük? és az államuk mindennel együtt fiatalabb mint én? Ezek cikizik a magyart? – még én lettem a soviniszta! na hát jó utat a dicső szlovák nemzetbe. ha a magyarnak ez kell). Megy az önkéntes identitásfeladás 1000-el felvidéki magyaroknál. Sajnos a romániai szórványvidékeken is ez van, az egyházak roppant erőfeszítései ellenére is.

 29. 25 vadegér: szépen levezetted, de ha háborús konfliktusra kerül sor, akkor nehéz megjósolni a dolgok kimenetét. Az én véleményem az, hogy másképp kell ezt a témát megközelíteni. Nyilván, ha valami nagyobb konfliktus kitörne, akkor nagyon észnél kell lenni a helyezkedéssel, mert ezen múlhat minden.

  Én úgy látom, hogy a politikai helyzetet a földrajzhoz kellene igazítani, ami azt jelenti, hogy az erdélyi medencét minél inkább függetleníteni kell. A medence földrajzilag teljesen zárt keleten és valamennyire zárt nyugaton. Tehát akkor lesz itt boldogság, ha Erdély független lesz Romániától és nyugatról enyhén befolyásolva lesz Magyarország által.
  Hogy mit tehet ezért Magyarország?
  Elsősorban lelki támogatásra van szüksége az erdélyi magyaroknak, tehát a mindenkori magyar politikának arra kell törekednie, hogy minket ne idegenekként kezeljenek, hanem a nemzet részeként. A mostani kormány ezt meg is teszi (most ne menjünk bele, hogy ez politikai húzás vagy sem).

  Másodsorban a gazdasági támogatás is nagyon jól jön. Tudom, hogy ez egy fájó pont a magyarországiak egy részének, de ha jól belegondolnak, akkor beláthatják, hogy elég sok jó embert kaptak tőlünk, akik kulturálisan, nyelvileg teljesen be tudtak illeszkedni, tehát nem a migráncsokkal találnak. Ezek az elvándorolt erdélyi emberek órási veszteséget jelentenek nekünk és nyereséget Magyarország számára.
  A gazdasági támogatások terén a mostani kormány elég sokat tett és ez fáj is a románoknak(tehát jó). Nyilván ezt is lehetne okosabban és becsületesebben csinálni, úgy is lehetne alakítani, hogy Magyarországnak is legyen belőle gazdasági haszna (szerintem van is)

  Harmadsorban mi is össze kell szedjük magunkat is szaporodjunk mennyiségben és minőségben. Most elég sok ismerősömnek van legalább három gyereke és a statisztikák is azt mutatják, hogy picit jobbak a demográfiai mutatóink ( főleg Székelyföldön), mint a románoknak. Ha egy kicsit belehúzunk, hosszútávon tudunk javítani a helyzeten (persze, ha nem pusztulunk ki globálisan).

 30. 30. Vadegér

  Ahogy írtad volt, azért gáncsoskodik a nyugatiak egy része már vagy 30 éve, hogy ne legyen egy erős, vonzó Magyar Állam. Mert ha lesz, akkor az utodállamok népei nem nézhetik le a magyart, sőt az ottani magyarok büszkék lehetnek nemzetükre és nem fognak törekedni az asszimilációra. Erő Magyarország esetén már nem biztos, hogy szívesen akarna tartozni egy vegyesháztasságból eredő kölyök a nem magyar szülője nemzetéhez. És a végén hirtelen még túl sokan lennének ebben a Kárpát hazában a magyar kötődésűek, ami hosszú távon azt is eredményezhetné, hogy részben vagy akár egészben felbomlik a Trianoni disznóság. A létrehotóinak és jogutódaiknak ennek megakadályozása a küldetés. Mindennek keresztbe tesznek, ami ezt a „rendet” veszélyezteti, így a Magyar Nemzet megerősödésének is.
  1000 éve ezen vannak, de csak nem sikerült nekik valami okból. Ez ad némi optimizmust nemzetünk túlélése tekintetében.

  Az ENSZ-es jelentés meg egyenessen manipulatív, tendeniózus és hazug. Nekünk lett direkt gyártva, hogy a maradék életkedvünket is elvegyék. Nem véletlen, hogy az utolsó 5 éves felülvzsgálat során nem módosítottak rajta (pedig illet volna). Éppen úgy ahogyan a gazdasági mutatóinkat sem akarták figyelembe venni 2017-ig, és a befektetésre nem ajánlott kategóriában tartottak, holott sokkal jobbak voltak a mutatóink mint sok befektetésre ajánlott országnak. Jó ez a magyarnak! Nehogy elbizza magát. Még a végén lesz képe szaporodni.

  Megjegyzem, hogy az sem igaz, hogy az Orbán kormány intézkedése nem hozott eredményt. Amikor átvette a hatlmat a Mo.-i szaporulati mutató 1.4 volt most közel 1.7. Persze ez is a reprodukciós ráta alatt van, de akkor is reménykeltő, hogy megindult felfelé, szemben például a Románokéval, ahol szabad esésben van (lassan már az erdélyi magyarok születési mutatói is jobbak!). Egyébiránt, pártatlan egyetemi kutatóintézet által készített előrejelzés szerint a Románok száma 2050-re 16 millióra csökken, az othoni magyarok lélekszáma akkorra sem fog 1 millió alá csökkeni.

  Még csak annyit a magyarországi szaporulatról, hogy soha ennyi háromgyermekes családot nem láttam mint manapság, illetve annyi 30 és 40 közötti várandós kismamát sem mint mostanában.

 31. 25.vadegér
  Nagyon jól látod a dolgokat, de csak elméleti sikon.
  Amerikára ne számits, ők most, ezen napokban egy nagyon megrázó társadalmi földrengésen mennek át, nem lehet tudni, milyen változásokat hoz majd ez a trauma.
  Még akár széteshet az unió.
  A magyarság természetes szaporulásáról, ami hosszútávon esetleg segitene: fehér ember a nyomoruságnak nemigen szül gyereket.

 32. Re:28
  Ez szép és jó, de milyen kényszerítő erővel bír ez „törvény”?
  Pofánkba röhögnek, hogy elmentek ti a …, és tovább forog a világ kereke.
  Jogilag hiába védhető valami, ha nincs meg mögötte az az erőszak szervezet, ami kikényszeríti a jogot.

 33. Re:33 Bálint
  Ez az emberek egy részére igaz.
  Másod sorban lehet azt a régi bölcseletet vallani, hogy „Ha báránnyal áldja meg az Isten az embert, akkor ad hozzá legelőt is”
  (Nem biztos hogy pontosan idéztem, de ez a saját élettapasztalatom is)

 34. 35.dajtás
  …”lehet azt a régi bölcseletet vallani, hogy “Ha báránnyal áldja meg az Isten az embert, akkor ad hozzá legelőt is”…”
  Régi igazságokat idézel, nálunk is az járta az én régi világomban, hogy ” minden gyerek a maga kis darab kenyerével születik”…
  Ez valamikor igaz lehetett, de nem manapság, kedves dajtás barátom. Neked esetleg szerencséd volt / van ezen téren, de átlagban nézve, a mai ember nemigen hoz gyereket a világra, ha megitélése szerint nem tudja majd megadni neki mindazt, amit ő, a szülő biztositani szeretne a gyereknek.
  Annakidején, mikor ez a bölcsesség született, egészen más, gyökeresen más volt a társadalomi mentalitás, az elvárások, nem mindenki szánta a gyerekét – még az anyja hasában – diplomás pályára, fényes, minél fényesebb karrierrre, mindarra, ami nélkül a mai ember számára nem élet az élet.
  Annakidején, kedves dajtás, egy érettségivel kész ember voltál, ha nem, akkor lett belőled egy tisztes kisiparos, sikeres embernek számitottál mindenki szemében, ha nem, hát istenem, lettél napszámos, az sem baj.
  A nagycsaládnak más okokból is megvolt a helye-értelme azon régi időkben, nagy volt a gyermekhalandóság, ne feledd.

 35. 37: Ugyanakkor sosem volt annyira igaz, mint manapság.

  Azért a legtöbbünknek van annyija, hogy éhezni, fázni nem kell. A gyerek kap állami iskoláztatást, onnatól kezdve csak rajta múlik, hogy mire jut.

  A Kárpát-medencében, akinek munkája van, gyereket is vállalhatna.

 36. Re:37 Bálint
  Lehet az általad leírt attitűdöt folytatni, de felteszek egy kérdést:
  Ha nem pont olyan az anyagi helyzete valakinek, hogy az számára ideális lenne(ez is megérne egy misét, hogy az igényeket feltolták a csillagos égig), akkor haljon ki a családja, közössége, végül a nemzete?

  Egyébként lehet most is boldogulni, igaz nem könnyű.
  Csak az nem csinál valamit, aki nem is akar.

 37. 33. Bálint

  Amerikára én sem számítanék, mert egyértelműen ő az egyik örzője ennek Trianonban és Párizsban kialakított rendnek, mint az Antant jogutódjának a NATO-nak legfőbb irányítója.

  1991-ben egy nem kormányzati szerv, valami alapítvány (talán PER) már összehozta az erdélyi magyarok háta mögött a Neptuni találkozót, ahol RMDSZ-es áruló politikusokkal (Frunda György, Borbély László, Tokay György & co.) és a románokkal egyeztetett kisebbségi ügyben. Mint később kiderült, az volt az elvárás, hogy az RMDSZ féken tartja a magyar követeléseket és közösséget, a románok cserében húzdmeg-ereszdmeget alkalmaznak és ennek eredményeként megoldódik az erdélyi magyar kérdés, vagyis 30-50 éven belül – konfliktusmentesen – feloldódik a magyarság és ezzel megszűnne románia (mint szeretett országuknak) zsarolhatósága kisebbségi ügyben.
  Egyébként a trianoni disznóságban is nyakig benne voltak. Csak teteve hogy nem értenek azzal egyet, a zárórendezvényen (bárányölésen) nem vettek részt. Ennyit Amerika esetleges segítségéről.

 38. Re:41
  Sajnos nem vagyok natív japán, szép lyukrafutás. 🙂
  Mondjuk gyanús volt, hogy a Trianon fordításnál egy kukk Trianon szerű hangzó se volt hallható.
  Megjegyzem, ha az index vette a fáradtságot ennek a videó cáfolására, akkor nagyon figyelnek a dologra.
  Az is sokat elárul, hogy hányan nézték meg a videót, ergo a téma forró, hiába próbálják elmismásolni a dolgot.

 39. 39.dajtás
  …”Ha nem pont olyan az anyagi helyzete valakinek, hogy az számára ideális lenne(ez is megérne egy misét, hogy az igényeket feltolták a csillagos égig), akkor haljon ki a családja, közössége, végül a nemzete…”
  Per macro igazad van, az a fajta általános hozzáállás, ami a mai embert jellemzi, a nemzetek pusztulásához vezet hosszútávon.
  A baj, hogy per micro, egyes emberekre lebontva, nem vállalnak gyereket. Csinálja a másik, a szomszéd, a nemtudomki, de mi nem! Senki nem gondolkodik nemzetben.

 40. Egyébként az egykézés se lenne baj, csak csinálják a sáskák is!
  Ez lenne a békés mód arra, hogy az emberiség fenntartható létszámra csökkenjen. De persze már úgyis késő…

 41. 34. dajtás

  csak lesnél, ha látnád, hogy milyen hivatkozási alapok léteznek a nemzetközi jogban. Több száz éves szerződések még ma is érvényesek, azonkívül mindenki igyekszik (akár mondvacsinált ürüggyel ) alátámasztani álláspontját.
  Az igaz, hogy végső soron az erő számít ( jogod lehet rá, de ha nem tudod megszerezni, megtartani … ), de lemondani róla sosem szabad, mert eljöhet az az idő, amikor csillagok állása olyan lesz, hogy a nagypolitikai támogatás is meglehet, csak reálpolitikus módján kell gondolkodni, semmi érzelem ( ahogy a románok „érveltek” azzal a bizonyos összeggel anno )

 42. Re:45
  Nem kell részletezned, tudom, de ez ma még nem reális, még nem.

 43. 42. Dajtás
  Na ná, hogy figyelnek. Minden erejükkel azon vannak, hogy akadályozzák a felemelkedést és a jogtalanság korrigálását. Egy erős Magyarország nem kell a nyugatnak és képviselőinek.
  Nekem is furcsa lenne, ha a Japánok megemlékeznének, ugyanis ők is aláírói voltak az aljas diktátumnak és egyébként is részei az Atlanti rendszernek.

 44. Re:47
  Ok, szívatnak X száz éve(pozsonyi csata kicsit régebben volt 🙂 ) kérdés az, hogy miért?
  Erre van némi tippem, de kíváncsi vagyok a te véleményedre is.

 45. Szerintem:
  A magyarok közt sok kiemelkedő alak volt, van, és lesz is!
  De a magyar nép sosem becsülte őket határain belül, ezért minden időben, szinte mind külhonban vált sikeressé, itthon erre egyszerűen nem volt lehetőségük.
  Ilyen a magyar nép, szűk rétege rettentő szorgalmas és tehetséges, a nagy többsége pedig -sajnos- nem jobb az amerikai átlagnál. És ami még rosszabb, irígykedik, és nem becsüli, nem emeli fel soraiban a tehetségeket. A tehetséges magyarok itthon szenvednek. És, ha külhonban véletlen összetalálkoznak, ott is rendre összevesznek… 🙂

  Előnyünk a hátrányunk. Míg „magyarságunk” kiemelkedik a népek tengeréből, ezek a derék emberek nem tudnak egy hazában, egymás közt helyt állva együtt élni vagy ezer éve… ahogyan a turáni átokban megfogalmazódott.

 46. Re:50
  Ez a klasszik a magyar a hibás narratíva.
  Mi van, ha ez szisztematikusan és szándékosan történik pont azért, nehogy felvirágozzon a haza(hogy költői képpel éljek)?
  Túl sok az olyan történet a környezetemben, ahol aki kicsit is sikeres volt, egyből elkezdték fúrni. Egyik ismerősöm most akar visszamenni az USA-ba, mert a kisstílű hivatalnokok mindenféle csip-csup üggyel hátráltatták az üzletét, pedig kifejezetten potens területen működött.

 47. 5. dajtás,
  Csak hogy jól értem e.
  Azt gyanítod, hogy tudat alatt azért szemétkedünk egymással, azért gáncsoljuk el a másikat, hogy mentsük a hazánkat?!
  Ha nem így tennénk, akkor megsemmisítenének, mert eszünk kenterbe veri a világot?

 48. 51:
  Melyik ország hivatalnokairól van szó?
  Azok a hivatalnokok talán nem magyarok?
  Vagy már beépültek közénk a … sejtjei?
  Pont erről beszéltem…

 49. Re: 52
  Mondtam én egy szóval is ilyet?
  Nem, ez az attitűd azoké az embereké, aki magyar állampolgárnak mondhatóak, de a saját hazájukat/népüket megvetik, semmire sem tartják, sőt ott rúgnak bele ahol csak tudnak. Erre jó példa Feri, ahogy belerúgott a határon túli magyarokba, nem is feledik soha, az egyszer biztos. Ezért is érthetetlen Tibor bá’ Klára asszony pártolása, kutyából nem lesz soha szalonna…
  Ez az attitűd amúgy elég fura, saját rokonságomban is van ilyet(pont DK szimpatizáns), de számomra is kérdés, hogy miért gondolkodik így, megjegyzem bőven a felső közép osztály része, még az sem mondható el róla, hogy megverte a sors a csórósággal.

  Nem a magyarok találták fel a kanálban a mélyedést, de ha hagyják a magyart érvényesülni, akkor jól tud teljesíteni.

  Re:53
  Írtam, van papírjuk róla, hogy magyar állampolgárok, de a cselekedeteik nem ezt tükrözik. Gyakorlatilag az államigazgatás középvezetői rétege tömve van az ilyen alakokkal, de más területen is van bőven ilyen ember.
  Pl milyen körök vezényelték le a privatizációt, vagy pl ki adta el a magyar aranytartalékot némi papír fecniért? Neveket is mondhatok, mert a „Halottról jót vagy semmit” mondás nálam nem játszik, nagyon is ki kell beszélni a problémákat, és mindegy, hogy él-e, vagy hal az illető személy.
  Kapcsolódva a kérdésedhez. Parlamenti képviselők kettős állampolgársága miért is érzékeny adat?
  https://www.naih.hu/files/Ogy-kepv-kett-s-ap-koezlemeny.pdf
  Ha én pl kanadai-magyar kettős állampolgár lennék, akkor miért is kellene ezt titkolnom?

 50. 51. dajtás

  egyszer szeretnék olvasni egy elemzést a magyar, az osztrák, valamint az utódállamok jogrendi sajátosságairól. Kialakult bennem egy olyan érzés, hogy ha rávilágítanánk bizonyos pontokra, jellemzőkre, nagyon érdekes dolgok derülnének ki. Többek között talán az is, hogy mi az ami amiatt van úgy ahogy, mert nem is lehet másképp. Érzek itt némi disszonanciát, de sajnos nem látok bele annyira, hogy értékelni tudjam.
  Viszont ha akad itt ilyen szakember, akkor hajrá.

  ( és nem is vagyok annyira biztos, hogy elég visszamenni a XX. század elejéig …)

 51. 54 – dajtás:
  Ha politizálsz reálisnak kell lenned. Én ma úgy látom, egyedül Klára asszony képes Orbánt megverni 2022-ben. Nem lenne rosszabb, mint Orbán.

 52. 56 Tibor bá – Nem lenne rosszabb, mint Orbán.

  De.

  (talán ez elég tömör így, a kifejtés megvolt nyolc éve, az eltelt idő igazolta)

 53. 56. Tibor bá’

  „Ha politizálsz reálisnak kell lenned. Én ma úgy látom, egyedül Klára asszony képes Orbánt megverni 2022-ben. Nem lenne rosszabb, mint Orbán.”

  Egy magyar ember nem írhat olyat, hogy egy Klein ivadék vezesse az országot! Így is a politikai prominensek többsége oldaltól függetlenül a néhai patkányok leszármazottai és/vagy erősen kötődnek hozzájuk (mondjuk ezt figyelembe véve végülis igaza van Tibor bá’-nak). Sokuk kettős/többes állampolgár. Az persze nem nyilvános adat, hogy melyik másik állam polgárai, de senki sem hülye, hogy ezt átlássa és felmérje, hogy egy-egy döntés meghozatalánál a tisztelt honatyák melyik identitásuk érdekei szerint nyomnak gombot. Ez az ország már csak nevében magyar, miként a képviselők is csupán magyarul beszélnek, de leszarják nemzetüket.

 54. 57 – K.L.:
  A liberalizmus nem jó, de a katonai diktatúra még rosszabb. Különben, én nem vagyok érdekelt. Nekem mindegy.

 55. 58:
  Olvasd el még egyszer, amit írtam, és próbáld megérteni.

 56. re 48. Ajánlom Bunyevácz Zsuzsa : Félni csak…. kinek is lehet ? c könyvét, s a választ megleled…

  ” És amikor már a tengerhajózással kapcsolatban is vádakat fogalmaztak meg ellenünk, nyilvánvalóvá kellett válnia, valójában nem arról szól a történet, ami a felszínen látszik.

  • Okkal kérdezhetjük: mi a valódi baj velünk?
  • Honnan ered ez az ellentét a magyarok és a „művelt Nyugat” között?
  • Csak korunkban tapasztalható mindez?
  • Vagy már sokkal korábban kezdődött?
  • Tán valami ősi ellentéttel van dolgunk?
  • Gondolkodásbeli különbség az oka a köztünk és a művelt világ némely irányítója közti véleménykülönbségeknek?
  • És valójában mi az, amit nem tudnak megbocsátani nekünk? „

 57. 61: zsidany:
  Ez a fajta okfejtés sztem. túl messzire megy… Nincs elég információm hozzá, így nem fogok/tudok vitába szállni se pro, se kontra, nem is fontos, hogy én mit gondolok.
  Sztem. most az az egyetlen kérdés, van -e egyáltalán esélye annak, hogy az orbáni diktatúrából ez az ország komolyabb sérelem nélkül kimehessen?
  A fentiek alapján -nekem most úgy tűnik-, nem nagyon…

 58. re 2. re 54 A kiút mindenki számára a Szent Korona alá való csatlakozás. Ha egyesek nem nyilatkoznak a kettős állampolgárságukról, azért ez a lehetőség számunkra is megadatik hogy önként felvegyünk egy másikat. S ettől kezdve épitsük fel az új országunkat. Erőszak nélkül máshogy is megtehető.

  A világot mindig az új gondolatok viszik előre. S mert nem látszik sok minden azért még van.

 59. 63: zsidany
  „A világot mindig az új gondolatok viszik előre. S mert nem látszik sok minden azért még van.”

  Trianon kapcsán több helyen elmondtam, hogy ez egy nehéz és bonyolult kérdés, talán zsidók közt lehetnek egyedül olyanok, akik megértik. Ha azt mondom egy vallásos zsidónak, hogy szentély pusztulása meg holokauszt, akkor kb ugyanazt mondom: Trianon. De persze magyarok és zsidók között is egyaránt vannak bőven, akiknek ezek már semmit se jelentenek. Attól még parázslanak a szőnyeg alatt…

  Abszurd gondolat, hogy addig nem lesz béke sem az olajfák hegyén, sem hunniában amíg ezeket a kérdéseket meg nem válaszoltuk?

 60. 100 év alatt egy lépést sem tettünk:
  „Néznek bennünket kultúrnépek. Látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy szamojéd erkölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor, látják, hogy üresek és könnyűk vagyunk, ha nagyot akarunk csinálni, zsidót ütünk, ha egy kicsit már józanodni kezdünk, rögtön sietünk felkortyantani bizonyos ezeréves múlt kiszínezett dicsőségének édes italából, látják, hogy semmittevők és mihasznák vagyunk, nagy népek sziklavára, a parlament, nekünk csak arra jó, hogy lejárassuk. Mi lesz ennek a vége, szeretett úri véreim? Mert magam is ősmagyar volnék, s nem handlézsidó, mint ahogy ti címeztek mindenkit, aki különb, mint ti. A vége az lesz, hogy úgy kitessékelnek bennünket innen, mintha itt sem lettünk volna.

  Legyünk ez egyszer számítók. Kerekedjünk föl, s menjünk vissza Ázsiába. Ott nem hallunk kellemetlenül igazmondó demokratákat. Vadászunk, halászunk, verjük a csöndes hazai kártyajátékot, s elmélkedhetünk ama bizonyos szép ezredéves álomról.

  Menjünk vissza, szeretett úri véreim. Megöl itt bennünket a betű, a vasút, meg ez a sok zsidó, aki folyton ösztökél, hogy menjünk előre. Fel a sallanggal, fringiával, szentelt olvasókkal, kártyákkal, kulacsokkal, agarakkal, versenylovakkal és ősökkel! Menjünk vissza Ázsiába!…”(1921, Ady Endre)

  Bár Orbán,mintha felvette volna az irányt.

 61. 57. Kedves Loránd
  ” De.”

  A spártaiak bölcs és egyben lakonikus válasza Nagy Sándor édesapjának.

  Nagy Sándor (Μεγάλος Αλέξανδρος) apja, II. Fülöp (Φίλιππος ο Β’), volt az, aki a perzsák elleni hadjárati kampányt kezdte Görögországban.
  Három egymást követő olimpiai lovasversenyeken nyert győzelme után, II. Fülöp, megpróbálta rávenni a déli görög városállamokat az egyesülésre és a perzsa elleni hadjáratra.
  Kr. e. 352-ben azt mondják, hogy hihetetlenül okos és nagyon rövid levélváltás következett a Spártaiakkal.
  Philip állítólag azt mondta nekik: „Ha megnyerem ezt a háborút, akkor örökre rabszolgák lesztek.”
  És a válasz méltó volt a Spártaiak lakonikus „szűkszavú” hírnevére: „Ha.”

 62. 65 – K.Z.:
  Felesleges volt Adynak ennyit zsidózni. Trianont nem a zsidóknak köszönhetjük, de felfigyelt valaki arra, hogy Erdélyben a zsidóknak mind a mai napig magyar az anyanyelve? Mert ott a kultura nyelve a magyar.

 63. 67.
  Nem tudom mit olvastál, Ady nem „zsidózott”.
  Éppen hogy szembe ment ezzel a kordivattal, de amit írt az máig helytállóan rólunk: magyar-magyarokról és még magyarabbakról („nemzsidókról, mondhatnám, hogy fehér, hetero, keresztényekről) szólt. Érdemes újraolvasni. Valójában 1902-ben írta.

  A mai rezsim is magára ismerhet.

 64. 68 – K.Z.:
  Tudod te mit jelent handlézsidónak lenni? Rohanhatsz a wikihez. 😀

 65. 69.
  Tudom. Mint ahogy azt is tudom mit jelent „zsidózni”, mint ahogy azt is, hogy Ady sem itt sem – máshol sem „zsidózott”.
  Ellenkezőleg.

  …és azt is tudom miről szólt a tárcája amit beidéztem, ami máig érvényes.
  Akit érdekel, az pontosan tudja ezt, vagy pontosan ezt fogja megtalálni ha utánaolvas.
  És igen, van forrás a wikiden túl.
  Ajánlott irodalom a Magyar nyelv értelmező szótára: „zsidózik” címszava. Maradnék ennél a terminológiánál. Ennyi.

  Más?

 66. Re:70
  Ady nagy költő volt, de nem tudott mit kezdeni azzal, hogy szídja-e népet, mert ezt kívánták a szabadkőműves patronálói, vagy álljon a népe mellé…
  Ettől függetlenül sok mindenben igaza van.

 67. Ajánlott olvasmány: Raffay Ernő: Szabadkőműves béklyóban
  Adyról szól.
  Az ő „haladásuk” valójában bomlasztás.

  Ami irányt ők mutatnak, azt semmiféleképpen sem követném.

 68. 72.
  Aha… és az azóta zajló „haladásért” kit okoljunk? E.T.-t??

 69. 68 Koczka Zoltán
  Hát igen, Ady itt pontosan a konzervatív, nemzetieskedő magyarokat kritizálja, akik megsértődnek, mikor a zsidóság, mint valami külső élesztő gyorsabb előrehaladásra akarná ösztönözni őket, itt ezen polemizál…
  Nem valami hízelgő a magyarság felé, ahogy sok versében ezt már láthattuk.
  De hát a mai kor megint erről szól, hiszen a világ sokat köszönhet a zsidóságnak, ha azt nézzük, hogy a jóléti társadalmak, a folyamatos modernizálódás, a régi társadalmi kötelékek felszámolása erősen köthető hatásukhoz, de ma már azt is látjuk, hogy ezek a folyamatok tulajdonképpen felgyorsítják az emberi faj útját a végkifejlet felé, és ahogy az eredményei látványosak, úgy az árnyoldalai is egyre sötétebbek.
  Innen kezdve mindenki a saját szemszöge alapján ítéli meg szerepüket, a „szabadság vándorai”, vagy „ócska handlézsidó” vagy éppen „vérszívó szörnyeteg” között…

 70. 74. hubab

  A magyarság világbajnok a bűnbakkeresésben. Minden bajunk külső belső ellenségeinknek köszönhető.
  A sikerek meg a sajátjaink…
  Persze ahol rajongtunk Horthyért, Rákosiért, Kádárért, Orbánért és Dzsudzsákért ott ez a normális. És nem Ady. Maradnék kisebbségben.

 71. 74: hubab
  Fentebb már írtam Trianon kapcsán, hogy igen mély lelki folyamatok megértése nélkül nem lehet megérteni miről is van szó (http://www.antalffy-tibor.hu/3212-trianoni-magany#comment-257397)
  Most csak röviden tudok írni, épp indulunk kirándulni…

  A magyarságot régi divat a zsidósággal versenyeztetni, ez már nagyon lerágott csont – ráadásul ez mindig megmarad felszínes összehasonlítgatásoknák, holott a mélyben sokkal többről van szó, pont a lényeg sikkad így el.
  Van ugyanis egy óriási különbség is a két nép fájdalma okában! Ha ezt nem is érti/értheti meg az emberiség többsége, ez nyilvánvaló, de belátható. Ugyanis a szentély pusztulása egy misztikus ködbe vész, míg Trianon máig ható ezer-éves megélt valóság. Amíg az egyik fájdalom ahhoz kötődik, hogy egyetlen nép hogyan válik ki a többi közül és ezért szenved, a másik pedig pont arról szól, hogy egyetlen hazában sok nép élt békében amíg ezt hatalmi osztozkodással a fejek felett meg nem szüntették – és a „Trianon-szindrómás” meg ettől szenved.

  Micsoda különbség!

  A „divide et impera” még a római-birodalom öröksége (majdnem azt írtam: ökörsége). Nehéz a fejekben sok évszázad nevelését felülírni – de éppen ideje ébredezni a kábításból, mert a megosztás gyümölcsei az utóbbi száz év alatt már mindenhol beértek: most vigyázó szemeteket Amerikára vessétek! Lásd L.S. kommentjét a másik bejegyzésben (64)
  http://www.antalffy-tibor.hu/3109-az-emberek-az-elmult-ket-vilaghaborut-se-lattak-elore-logikai-levezetes#comment-257418

 72. 66 L.S.

  Nyilván tisztában vagy vele, hogy egyáltalán nem vagyok „spártai”. Viszont a történelem lecke kicsavarva egész pontos. A nyolc évvel ezelőtti üzenet valahogy úgy hangzott: „Ha elvesztem ezt a háborút, akkor örökre rabszolgák lesztek.” Megtörtént. Most az üzenet ennyi: „Paid my dues.” Szóltam, megtettem amit bírtam, az idő elmúlt. Nem tartozom nektek semmivel.

  https://torokgaborelemez.blog.hu/2013/10/22/499_a_forro_krumplik_politikaja/full_commentlist/1#c20891411

 73. Provokativ leszek, mint általában.

  Azt gondolom a határon belül maradt magyarságnak már rég nem fáj Trianon.
  Nekem se fáj. Miért is kéne fájjon? Éreztem már át fájdalmat tudom milyen az, tehát érzéketlen nem vagyok, de Trianon nekem nem fáj.
  A történelemkönyvek azt tanítják, hogy a magyar nép legnagyobb tragédiája. A társadalom azt sulykolja belém ha nem fáj Trianon akkor én nem magyar vagyok hanem egy agymosott liberalista.
  Isten lássa lelkem én nagyon nagyon erölködök, hogy végre fájjon márTrianon, legalább egy kicsit………. de semmi..
  Nem szenvedek miatta. 100 éve történt, elmúlt. Le kell vonni a tanulságait és lapozni kell. Minden más esztelen.
  Fel lehet tépni minden évben a sebeket és nyalogatni a gennyes tályogot. Van értelme?

  Ellenben!
  Biztos másképp éli meg Trianont egy határon kivül maradt magyar. Hogy nekik fáj e még Trianon? Azt én nem tudom.
  Csak azt tudom, hogy ha fáj ha nem, nekik is lapozni kell.

  Egyébként én nagyon remélem hogy megérem még ebben az országban hogy ő lesz a miniszterelnök:

  https://www.youtube.com/watch?v=gCNMWcU0yb8

  Vona Gábor az egyik, ha nem a legértelmesebb politikus ebben az országban.
  A Jobbik keretei között nem igazán tudott kiteljesedni, mert kötött irányban ment de ezek a videoblogok megismerhetövé teszik öt.
  És amit én megismertem belöle az rendkivül pozitiv.

  A magyar néplélek vagy tudatszint még sajnos nincs azon a szinten hogy ezt megértse.

  Dobrev Klára valoban nem az ideális miniszter lenne de abban igaza van Tibor bának, hogy jelen pillanatban az egyik legesélyesebbek közt van, akik válthatnák Orbánt.

 74. Re:78

  Ha levágjuk a kezedet és lábadat, és azt mondjuk ne búsúlj, ez a természetes, elfogadnád?

  Vonával egy apró ici-pici probléma van, ő lökte bele a szakadékba a Jobbikot. Nem a youtuber színészkedés számít, hanem a tett, és ez mindent elmond. Orbáni hasonlattal élve Ne azt nézzétek mit mondok, hanem azt hogy mit csinálok. Vona bizonyított.

  Klára asszony futtatását egyszerűen nehezen értem meg. Nyíltan kiállt az Európai Egyesült Államok mellett, ami a neoliberális körök vágyálma. Pontosan ez a kör juttatta ide a világot, és te meg az utolsó pillanatban oda is akar adni nekik a kormányt?
  „Margit, maga noormális?”

  Ha érdemi változást akarsz, akkor illene már rájönni arra, hogy nem a megszokott keretek közt és a megszokott emberekkel lehet megoldani.

 75. Dajtás

  nagyon rosszak a hasonlataid és előítéletes vagy mint a magyarok 99 százaléka.

  Dajtás, mit csinál egy fa, ha levágsz róla ágakat?

  Kesereg 1000 évig vagy hoz új hajtást?
  Na látod……

  Tudod mikor nem hoz új hajtást? Ha már nincs benn elég erő.
  Ilyen most a magyar is……

  Hibáztat Mohácsot, Trianont, zsidót, muszlimot, Európát…..bárkit…csak ne hogy tükörbe kelljen néznie. Ez a magyar ma.

 76. 79.

  Vona ellen van fogólapja Orbánnak. Így akadályozták meg a még szélesebb ellenzéki összefogást az LMP vel együtt.
  Vona nem volt és nem is lesz faktor.
  Dobrev Klárának abban lehetne szerepe, hogy „Gyurcsánytalanítsa” a DK-t. Fletó bármit tehet, bármit mondhat, ideális alany mint céltábla, amire a hasznos idióták fogékonyak.

 77. 81

  Orbánnak ki ellen nincs fogólapja Zoltán? Orbán a világ legtisztább emberét is bemocskolná a NER segítségével.. Ez nem ezen fog múlni…

  Ez csak is azon fog múlni, hogy a magyar néplélek mennyire lát ezen át, vagy mennyire lát ez mögé. Mennyire tudja meghaladni önmagát.
  Egyelöre nagyon szarul állunk.

 78. 78 – Curix:
  Meghalt a szomszédom felesége. Szarok rá, semmi közöm hozzá, nem én jártam a lába közé. De, amikor találkozom a szomszéddal nem ezt mondom, hanem „fogad őszinte részvétem”. Ugyanis társadalmi közösében élünk. Ezt neked még meg kellene tanulnod.

 79. 80. Curix

  Na ezt nem hagyhatom szó nélkül.
  Mi nézzünk tükörbe (egyébként mindig ezzel jönnek a magyarellenesek)? Mire fel? És miért nem kéred ezt más népektől is?
  Addig amíg más népek (Angol, Spanyol, Holland, Portugál, Francia) más népeket leigáztak, kiraboltak, kiirtottak, addig mi egy csomó népet beengedtünk és jól rosszul de fejlődtek és szaporodtak, hogy aztán egyszer csak elvegyék az ország egy részét. Ha francia mentalitású lenne ez a nép, szerinted hány kisebbségi lett volna 1920-ban ebben az országban? És még mi nézzünk tükörbe?
  Miért nem az említettek néznek tükörbe akik az említett bűneiken túl még – hentest megszégyenítő módon – szétdarabolták országunkat is, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy megszűnünk. De mégsem szűntünk meg.
  Sírunk mohácsért. Hát hogyne sírnánk. E miatt rendült meg véglegesen Magyarország és minek következménye lett a Kárpát hazába történt bevándoroltatás. Ekkor veszítettük el a többséget ebben a hazában. Ennek okán telepítettek be tömegesen németet és rácot a török kiverése után, hogy a magyar feloldódjon és ahogy Mária Terézia képzelte, lesz itt egy német tartomány. Majdnem sikerült is, de aztán a németből lett magyar – valamiért.
  És ne sirassuk az a Mohácsot, ahol a török tüzérséget velencei tűzérek működtették és amelyik hadjáratot a török akkor még nem is tervezet két okból is. Egyrészt a perzsiai tartományok lázadását szerette volna előbb leverni és esetleg utána Mo-ot, másrészt nem is volt pénze a hadjáratra. Utóbbit nagylelkűen megoldotta a sértett Fugger bankház (akik egyébként nem voltak zsidók!). Isztambuli levéltári adatokból már kiderült, hogy ők sürgették a szultánt, hogy mielőbb meginduljon Magyarország ellen, ugyanis a király elvette a felvidéki arany és ezüstbányáikat. És szépen meg is előlegezték neki a háború költségeit a bányák visszaadása fejébe.
  Ne okoljuk Mohácsot ahol az ország színe java elesett, német (Fugger) és olasz (velencei tüzérek) segítségével? Ha nem lett volna Mohács Magyarország ma európa egyik meghatározó nagyhatalma lenne. És nem kellt volna Trianon sem és nem lett volna Holokauszt sem. Hanem lett volna olyan jólét itt, hogy arról most álmodni sem merünk.
  Egyébként Curix, megsúgom neked, hogy ha mi leülünk a seggünkre (vagyis a te szóhasználatoddal, lapozzunk) és engedjük, hogy az utódállamok azt csináljanak a magyar kisebbséggel amit akarnak, akkor amikor azokkal leszámolnak, mi jövünk csonka magyarországiak! Mert csak hogy tudd, pl. a románok a mai napig nagyon komolyan gondolják a Tiszáig való területszerzést.
  Sírunk a vereségeink okán, azért is mert, amíg mi véreztünk Európa határán az oszmán ellen, addig a nyugat unalmában egymást és a gyarmatokat öldöste, hogy aztán a seggének védelméért hálából adott egy Trianoni diktátumot.
  Mellékesen nekem is szent meggyőződésem, hogy ezek mögött az évezredes disznólkodás mögött egy előlünk elrejtett ok húzódik meg.
  A leírtakat annyival zárnám, mint amit Apponyi mondott a trianoni asztaltól felállva. Valahogy így. Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyar hazám sírját.

 80. Tibor bá

  és ha 100 évvel ezelött halt meg a felesége akkor is azt mondod hogy „fogadd őszinte részvétem”? Odamész minden évben ezután, hogy részvétet kívánj?
  Ugye nem.

  Nem azt mondtam hogy érzéketlennek kell lenni. Ha megtörtént egy fájdalom akkor gyászoljuk meg, engedjük át a fájdalmat magunkon majd engedjük el.

  Mi meddig akarjuk Trianont még gyászolni?
  A gyászban leragadást az egyénre tekintve a pszichológia is kórosnak tartja. Miért lenne ez társadalmi szinten másként?
  Ilyen egyszerü ám ez, csak a magyar szeret dagonyázni, addig sem kell fejlödnie és tanulnia.

  Vadegér

  tulbuzog benned a nemzeti identitás és ez néhány dolgot elfed elötted.
  Mint pl. azt ami 1989-ben történt. Amikor Magyarországot MAGYAR segédlettel széthordta a nyugati tőke.
  Miből gondolod, hogy ez a MAGYAR 200-400 évvel ezelött különb volt?
  Fáj ezt hallani mi?
  Pedig mi vagyunk a kiválasztott nép, ugye Vadegér?

 81. Ha komoly emberekre hallgatnánk, akkor Trianonnak már szakkérdéssé kellett volna válnia. De ma is intenzív érzelmeket vált ki határokon innen és túl, és ez nyilván nem véletlen.

 82. 86:

  Ennek roppant egyszerű oka van Zoltán. A magyar ember tul sok jelentöséget ad az érzelmeinek és kevésbé tudatos.
  Ezek az érzelmek keltve vannak mert egyébként nem lennének jelen.

  Az átlag magyar néplélek nem dolgoz fel semmit! hanem cipeli a hátán. Lassan ezer év terhét cipeljük, és ha nem tesszük le, akkor bele fogunk pusztulni a teherbe.
  NEM elfelejteni kell a történelmünket, hanem FELDOLGOZNI. Ez a magyarnál SOHA nem történik meg. Mi mindenért okolunk valakit. Olyanok vagyunk mint Vadegér, aki jol mutatja az átlag magyart.
  Minket mindenki csak bánt, pedig mi jobbak vagyunk mindenkinél itt Európában.
  A meg nem értett magyar lélek.

  Jól mondod Zoltán Trianon ha fájó is de szakkérdéssé kellett volna már váljon. MINDEN józan ész ezt mondja.

  Mikor a zsidok Holokausztoznak akkor sok magyarba felötlik hogy nem kéne ezen már átlendülni? Hiszen lassan nem is él egyetlen tulélö sem?
  Pedig ez 25 évvel frissebb sztori.

  Mi viszont bőszen trianonozunk még mindig. Mi fenntartjuk a jogot. Mert mi vagyunk a kiválasztott nép, nem a zsidó.
  Mondja el nekem valaki, mi haszna ennek?
  Komolyan gondolja bárki is hogy a határokat visszaállítják?

 83. Re:85
  Nem túlbuzgó magyar, hanem realista, különösen a román kérdésben.
  Egy katonai konfliktusban a románok egyből atlépnék a határt, meg is tették már egyszer, szóval az se mondható hogy példa nélküli lenne.

  Az hogy teljesen jogtalanul elvették, és feldarabolták az országot, és eltelt 100 év azóta, nem fog törvényi erőre emelkedni a törvénytelenség. Avagy ha a szomszédod illegálisan elfoglalja a házadat, attól még nem lesz az övé.
  Fás példád amúgy rossz, itt gyökerestül kivágták a fát, és még ki is döntötték, ennek ellenére még ma is él a fa valahogy.
  Arról nem is beszélve, hogy a szerződésben vállalt feltételeket se teljesítették a felek, ergo mai napig támadható a szerződés.

  Békés megoldás amúgy lenne, de nem jött még el az ideje. Észre fogod venni, meglátod.

 84. 85 – Curix:
  Érzéketlen fafej vagy. Pedig elég világosan megmagyaráztam. Nem az a lényeg, hogy mikor halt meg a feleség, hanem, hogy a férj mit érez. Ha fájdalmai vannak, nem azt mondom, hogy faszfej, hagy már abba, hanem minimum befogom a szám, ha más nem, udvariasságból.

  87 – Curix:
  „Komolyan gondolja bárki is hogy a határokat visszaállítják?” Talán kérdezzük meg Deák Ferencet, a haza bölcsét.: „Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják. De amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges.” — Tehát te nem Vadegérrel vitázol, hanem Deák Ferenccel. De te újabban mindenkinél okosabb vagy.

 85. Curix

  Nem vagyunk kiválasztott nép, és jobbak sem sokszor mint a környékünkön élők. De az biztos, hogy annyi disznóságot nem követtünk el mint a nyugatiak.
  Egyébként nem válaszoltál arra a kérdésemre, hogy miért kén nekünk tükörbe nézni inkább, mint a nyugati népeknek.
  És egyébként tényleg bántottak épp elegen, még a hivatalos történelemírásból is jól kiderül. Persze könnyebb vagdalkozni, mint a tények mentén vitázni.

  És igen, Semmivel sem voltak jobbak őseink, mint napjaink magyar emberei. De azt állítani, hogy a magyarok maguktól tették tönkre 89 után az országot, hát az túlzás. A helyi komprádor erők megtalálták az együttműködő magyarokat és szépen levezényelték közösen az ország kifosztást. Mostanában elég sok dokumentum- és riportfilm megy a televízióban a rendszerváltásról. Na azokból szépen kiderül, hogy mi is folyt a rendszerváltás környékén és kik irányították úgy a dolgokat hogy abból az ország csak veszítsen. Nem hiszem, hogy ennyire nem vagy tisztában az akkori történésekkel.
  A magyar ember hibája az, hogy tétlenül nézte ezt és önként ment a kés alá, mint a megbűvölt béka a kígyó szájába.
  És igen hiszem, hogy ha olyan helyzet áll elő, ahol pl. mi a győztes oldalon és a román a vesztesen végez és a vezetésünk nem egy Karigeri vagy Klárasszony kaliberű személyekből fog állni, lehet igazságosabb határokat kiharcolni. Mondtam, hogy a Párcium tipikusan egy ilyen hely (Kárpátalja szintén). A történelemben nincs olyan, hogy soha! Csak ti liberálisok rettegtek mindentől ami a magyarnak jó lehet.

 86. Tibor bá

  ha a férjnek 2 év után még mindig fájdalmai vannak (ez a gyász egészséges idötartama az embernél) akkor udvariasan meg lehet emliteni neki, hogy a feldolgozás idöszerü lenne.
  Ez nem udvariatlanság. Ez segítség.
  Csak más más nézöpontbol.

  Vagy ugy gondolod Tibor bá, hogy mondjuk egy 40 éves gyereknek érzéketlenség megemlíteni, hogy külön kéne esetleg költöznie?
  Mert te kb. ugyan ezen rugozol.
  Persze hogy érzéketlennek tünik, hisz a gonosz szülö hogy képzeli, hogy kidobja 40 éves kis picinyét.
  Pedig mindenki tudja hogy ez a helyes…..
  hát ugyan ez a helyzet Trianonnal is.

  A magyar ember tele van érzelemmel Trianon kapcsán is, és képtelen ezeket az érzelmeket helyesen kezelni.
  Egy átlag magyar nem tudna két percig sem összefüggöen Trianonrol beszélni.
  A fájdalommal azonban hamar tud azonosulni. Mert van neki itt és most a kis nyomorult életében is böven elég.

 87. 57. Kedves Lóránd

  Ez egy nagyon találó megfogalmazás

 88. Vadegér:

  tele van az ország ilyenekkel mint te, akik azt hiszik, ha ez meg az nem ugy történt volna ahogy, akkor ma Magyarország tulajdonképpen Svájc lenne.

  Kergettek valami délibábot, valami homályos ködöt, mindig mikor a horizonton felbukkan valami bekiabáltok, hogy már csak „20 év és utolérjük”.

  Ezzel szemben tudod mi a valóság Vadegér?

  Lassan 20 éve hogy beléptünk az EU-ba 10 másik országgal együtt. A kötelezettségek mellett rengeteg lehetöséget is kaptunk. Ahelyett hogy a szlovák, szlovén, cseh, lengyel régióval legalább együtt fejlödtünk volna mit csinált a MAGYAR vezeztés?
  Lezüllött az ország és már csak Romániával és Bulgáriával vagyunk versenyképesek.
  Nézd meg a NER rendszerét. Nézd meg az Orbán rendszert.
  Szagolgasd izlelgesd mert ez ízig vérig MAGYAR.

  (egy halovány reményem hogy vannak Vona Gáborok ebben az országban és van egy viszonylag széles réteg, akik nem akarják már magukat se jobbra se balra besorolni csak egyszerüen tudatos értelmes embernek.

  Vannak ilyenek ma Magyarország, de az ország még nem tőlük hangos, hanem a hülyéktől.)

 89. elolvasva az eddigi hozzászólásokat, egy régi mondás motoszkál a fejemben:

  hogyan tudod meghülyíteni az amúgy értelmes embereket? Kezdj el velük politizálni …

  🙁

 90. 90 Vadegér
  Szerintem te tényleg álomvilágban élsz.
  El tudod képzelni, hogy egy határontúli területet, amelynek túlnyomó többsége már nem magyar lakosságú, visszacsatolva Magyarországhoz, micsoda iszonyatos ellenállásba ütközne?
  Ezek már az elcsatoláskor is többségében nem magyar nemzetiségűek voltak, azóta a betelepítésekkel, elvándorlásokkal ez az arány még rosszabb lett.
  A nacionalizmus súlyos méreg, aminek lázában az emberek még az életüket is odadobják az idegen uralom ellen, még akkor is, ha az új hatalom előnyöket hoz.
  Lásd Bosznia-Hercegovina, ahol a hegyekben kiépült infrastruktúra nagy része még osztrák és magyar mérnökök révén épült ki.
  Ne hidd, hogy egy visszacsatolt román vagy szerb többségű területen egy pillanatig is béke lenne.
  A szomszéd országok a mai napig is azzal hergelik a lakosságukat a magyarok legkisebb önérdek érvényesítési kísérlete esetén is, hogy a magyarok területi revíziót akarnak.
  Magyarul, egy revízió csak és kizárólag katonai eszközökkel, idegen nagyhatalom tevőleges szerepvállalásával lenne lehetséges. El nem tudnám képzelni afféle „hideg napok” féle szörnyűségek nélkül.
  A lakosság nagy része tevékeny ellenszurkoló lenne, és ott az önrendelkezés elve sem minket támogatna, abban biztos lehetsz.
  Én bőven kiegyeznék azzal, ha az európai politika el tudna jutni odáig, hogy az utódállamokban kikényszerítse, elfogadtassa a nemzetiségi jogok tiszteletben tartását, és megakadályozná az erőszakos asszimilációs intézkedéseket, mert még ettől is messze állunk, még ha egy falurombolás ma már nem is lenne szalonképes…

 91. No hazazavart minket a vihar…

  94 sleeper
  „hogyan tudod meghülyíteni az amúgy értelmes embereket? Kezdj el velük politizálni …”

  Azt kell látni, hogy mi magyarok erősebb érzelmekkel éljük meg az életünket (ez itt is látszik a hozzászólások vehemenciáján – hadd ne nevesítsem hogy kinél mennyi az EQ) – nyilván innen ered a “sírva vígad a magyar” kiszólás is. Viszont ennek nem csak előnyei, de hátrányai is vannak: https://www.wmno.hu/eletvitel/lelki-harmonia/a-magas-erzelmi-intelligencia-hatranyai
  “ha fejlett vagy ezen a téren, akkor mindent sokkal intenzívebben érzel, élsz át. Ez a pozitívumoknál jó dolog: sokkal jobban tudsz örülni a legkisebb apróságoknak is, mint mások. Emellett azonban, ha csalódsz, ha átvernek, ha visszaélnek a szeretetteddel, jóindulatoddal vagy bármivel, akkor ezerszer nagyobb fájdalmat élsz át, mint egy átlag ember. Már csak azért is, mert pontosan belelátsz annak a gondolataiba, érzéseibe, lelkébe, aki megbántott, és nem csak a saját fájdalmadat érzed, hanem a másikban megbújó színtiszta rosszindulatot, masszív önzőséget.”
  Akit kicsit tudom’nzosabban is érdekel: https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/VEABtanulmanyok/stifter_viktoria.pdf

  De a témára visszatérve: a történelemnek nincs vége – amíg ember él a földön. Az hogy következmények nélkül maradnak cselekedetek, csak a jogtalanságok és igazságtalanságok elburjánzásához vezethet. Lehet ezen vállrándítással továbblépni, de a „fagyi visszanyal” – még évszázadok múlva is! Egy-egy generáció nem láthatja át történelmi szemüveg nélkül a következmények láncolatát. Mert egyszer benyújtják a számlát, hiába szeretnének erről az egyszerű emberek tömegei nem tudomást venni – a haszonélvezők meg elterelni és elfeledtetni – nem fog menni!

  Már épp a Fehér-házat ostromolják…

 92. 96.
  …nem sok köze van ennek az EQ-hoz.

  Inkább az érvtelenséget pótolják itt többen „személyeskedéssel”, vagy „szalmabáb érveléssel”, vagy éppen „tekintélyelvű érvelésssel”.
  Ezek az érvelési hibák erősen leárazzák a blogot.
  Ha visszanézed az itteni hsz.-eket mindegyikre van több példa is.

 93. 97.
  … szerinted. Pedig többé-kevésbé senki se kivétel.

 94. Hubab

  minden szavaddal egyetértek, nagyon jól felvázoltad miért nem lehetséges már egy visszacsatolás, illetve milyen következményei lennének.
  Én nem értem hogy ezt a nagymagyarok miért nem látják.
  Akik reviziópártiak azok tulajdonképpen vért szeretnének látni…..

 95. Ezen mindenki nagyvonalúan átlépett. Persze elsősorban Curix:

  Komolyan gondolja bárki is hogy a határokat visszaállítják?” Talán kérdezzük meg Deák Ferencet, a haza bölcsét.: “Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják. De amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges.”
  – Pedig roppant logikus gondolat.

  És a másik téma. Az elcsatolás.
  Nos nézzük Katalóniát, le akar válni Spanaolországról, mert az ott megtermelt értékeket Spanyolország elveszi tőlük. Ha Erdélyben az egy főre eső megtermelt javak háromszorosa mint Románia többi résén, akkor az erdélyi románok is szívesen leválnának. Ha nem, akkor ezen ellehet vitázni, de ne söpörjétek le Vadegér nézetét az asztalról.

 96. Tibor bá

  Deák szavaira azért nem reagáltam, mert ö nem Trianonról beszélt mikor ezt mondta.
  Egyébként meg igaza van: „Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják.” Ennyi elég is. Ez áll Trianonra, a többi nem.

  Egyébként a haza bölcse ezt is mondta:

  „Sok kincsekkel áldotta meg a természet hazánkat, de az irigy sors megtagadta tőlünk a legszebb áldását, a közértelmet és egyetértést – talán azért, hogy a magyar soha virágzó nagyságra ne emelkedhessék, soha igazán szabad és független ne lehessen.”

  Istenem milyen igaza volt.

  Más:

  Bajorország is szívesen kiválna Németországból. Van realitása, vagy értelme? Nincs.
  Déltirolt is vissza lehetne csatolni Ausztriához…..és gondolom a sor folytathato.
  Nosza hát inditsunk háborut és mutassuk meg mindenkinek hol a helye…..

 97. 77. Kedves Loránd
  „Nyilván tisztában vagy vele, hogy egyáltalán nem vagyok “spártai.”

  Lehet, hogy ez a gyenge oldalad is egyben ?!?

  Tisztelt Kedves Loránd
  „Milyen haza az, ami legbuzgóbb fiait nem megtámogatja, hanem jobb esetben észre sem veszi, rosszabban szántszándékkal gáncsolja?”

  Ez, sajnos nem csak Magyar Hónra érvényes.

  Szinte szóról szóra Hellaszra is érvénes. Görögország hosszú története során nem kevés az olyan példa, amikor Görögország felfalja saját testét és megtagadja vagy elítéli dicsőséges gyermekeit a homályba és a kivándorlásba, mint ahogy az most történik, hanem szükségtelen és tisztességtelen halálesetekhez is vezeti.

  Íme néhány példa :

  Püthagorasz: ie 500-ban, 80-ik évén száműzetésben éhségtől halt meg
  Miltiadész: ie 489 -ben, 65 évesen börtönben halt meg
  Arystydes: BC 468-ban, 72 éves száműzetésben éhségtől
  Temistokles: ie 461-ben 66 évesen száműzetésben
  Aeschylus: ie 456-ban 69 évén száműzetésben
  Periklész: 429-ben A 66 éves vád miatt lemondott
  Pheidiasz: ie 429-ben, 66 év börtön
  Anaksagoras: ie 428-ban, 72 év száműzetésben
  Hérodotosz: ie 429-ben, 59 év száműzetésben
  Iktinos: ie 420-ban, 58 év száműzetésben
  Szophoklész: ie 406-ban, 90 év száműzetésben éhségtől
  Euripidész: BC 406-ban, 74 év száműzetésben
  Alkibiadész: ie 404-ben, 48 év száműzetésben
  Szókratész: ie 399-ben, 71 éves mérget ivott
  Thuküdidész: ie 396-ben, 64 évén száműzetésben
  Arisztophanész: ie 385-ben 61évén száműzetésben éhségtől
  Platón: Kr. E. 347-ben, 80 év száműzetésben
  Izokrates: Kr. E. 338-ban 99 év száműzetésben
  Demostenes: ie 322-ben 62 éves mérget ivott

  Számukra azonban megmaradt a megtiszteltetésünk a haláluk után.

  Ma a tíz éve válságban lévő Görögország kiűzi gyermekeit külföldre, annak érdekében hogy munkát találjon. Így, most a „szerencsés” nemzedék, a diplomáikkal és felsőfokú végzettség utáni diplomáikkal a kezükben (több mint 5OO.OOO), búcsút mondott a szülőföldjétől, és szerencsét kereset külföldön.
  Hogyan lehet meggyőzni egy fiatal személyt, aki a legkreatívabb korában van, hogy maradjon olyan országban, amely minden nap elteltével egyre mélyebbre süllyed?
  Mindaddig, amíg ezeknek a gyermekeknek nem adnak lehetőséget, a kiáramlási hullám fokozódik.
  Az anyaországnak lehetőséget kell adnia számukra, új lehetőségeket kell nyitnia, új ágazatokat kell kialakítania, be kell fektetnie az innovációba, a kutatásba és az új technológiákba.
  Ezt azonban nem lehet elérni amikor az ország élén hol jobboldali és hol baloldali hazaárulok váltják egymást akik a média előtt ellenfélnek adják magukat a függöny mögött azonban bűntársak és cimborák.
  Mindegyikük a gyarmati helytartó szerepét végzi, az EU utasításait és parancsait követve, ellenzés nélkül, semmire sem számítva a görög nép óhaját és akaratát.

 98. 99. Curix

  nincs igazad, lehetséges a visszacsatolás, természetesen lennének következmények is.

  De hirtelen minden visszacsatolt területen megduplázódna-triplázódna a magyarok száma, mert van egy nagy többség, amely bármit is mond, bármit is érez, ereje a változtatáshoz nincs, csupán sodortatni tudja magát az árral. Ugyanez történik persze ma is ellenkező előjellel. Ugyanis élni kell, sőt élni elsősorban, minden utána jön csak, sajnos. Az utódállamok ezért annyira biztosak magukban, mert az idő nekik dolgozik.

  Ami pedig a belső ellenállást illeti, nem eszik olyan forrón a kását. A történelem megmutatta, hogy ezeknek külföldi támogatás nélkül nincs jelentőségük. Pont.

  Ahogyan ma is sokan azt mondják, hogy lehetetlen visszacsinálni mindent, ugyanúgy száz éve sem tudták az egyszerű emberek elképzelni azt, ami jött.

  Csak ismételni tudom magam: száz (vagy 103) évvel ezelőtt az emberek nem tudták elképzelni azokat a változásokat, amik jöttek. Ma már sokan természetesnek veszik ezeket, de gondoljatok csak bele, élitek a világotokat. Az ország erős és tekintélyes, és nemcsak itt nálunk. A háború egyszeriben elsöpri a cárt, a német és az osztrák császárt (és ezzel a magyar királyt), Európában kő kövön nem marad.
  Azok a királyi házak, akik megmaradnak (ill. újak is keletkeznek egy-kettő), azok csupán azok, akik kiegyeztek – maradhatnak, de hatalom nélkül, csupán díszpolgárok hazájukban, és a tömegek féken tartásában segítkeznek. Ennyi. Pár jelentéktelenebb közülük meg azért még ment a levesbe, persze.

  És aki hagyományos értelemben vett józan ésszel próbálja megérteni a dolgokat, beleőrül, mert egyszerűen nincs magyarázat. Pedig van.

  Szóval ha van akarat, és van erő, akkor minden lehetséges, még a Kárpát-medence egységének visszaállítása is. A kérdés csupán az, hogy egy ilyen újjászületett nagyhatalom vajon kinek, ill. kiknek állna az útjában. És akkor tudni fogjuk ki az igazi ellenség. Nem a szerb, nem a szlovák, nem a román ( ezek csak hiénák, akik eszközök az irányítók kezében – jut eszembe, milyen mesteri elmék az irányítók, akik képesek voltak elérni azt, hogy pl. anno ők akartak a románoktól valamit, és a románok ezért képesek voltak még fizetni is ). Vadegér gondolatmenete pont ezért nem hülyeség. Nem reális persze, most nem, de lehet hogy holnapután az lehet, vagy sose. De az biztos, hogy nem lehetetlen.

 99. „Kárpát-medence egységének visszaállítása is”

  Sleeper
  volt valaha is egységes? Éppen a szemeid előtt szakad a kis Magyarország további darabokra. Még 20 év és az északikeleti délkeleti régió olyan szinten lemaradnak északdunántúltól, hogy a különbség behozhatatlan lesz. Két különböző ország lesz.

 100. Van egy esemény ami fehéren feketén megmutatta Trianon mennyire foglalkoztatja az embereket és a regnáló politikai vezetést.
  Székely autonómia törekvést támogatók. „Valahol 420 ezer és 600 ezer aláírás között lehetünk” – becsülte meg a jelenlegi helyzetet a kezdeményezés kampányfőnöke, Pesty László.”
  Olvasatomban ez azt jelenti, ha csak a népnemzeti érzelmű Fidesz-KDNP szavazó írt alá, akkor is a 3.5 milliós szavazótábor 15%-nak fontos annyira a külhoni magyarok sorsa, hogy fáradságot nem kímélve aláírásával támogatta az autonómia törekvést.
  A jelenlegi politikát irányító garnitúra színt vallott, ők hogy éreznek.
  Se egy országos visszatérő oriásplakát kampány, se egy a média által sulykolt hírdömping nem volt arról, ebben pedig profik, hogy népnemzeti keresztényi kötelessége az anyaországi magyaroknak aláírásunkkal támogatni a Székely autonómia törekvést.
  Ezeknek tehát az a jó, hogy a külhoni magyaroknak rossz legyen.

  Ebből mindenki láthatja Trianon fontosságát, jelenlegi szerepét,azaz, manipulálni tudják ezzel az embereket, reményeik szerint még vagy száz évig.

 101. Bár ennek semmi köze Trianonhoz de most olvasom a Facebookon hogy a kormány betiltotta az avarégetést.
  Beleolvastam a hír alatti kommentekbe.
  Elkeserítő 🙁 én ilyenkor kicsit szégyenlem hogy magyar vagyok.
  Szétszedik az emberek egymást ezért is. Ilyen aproság miatt. Komolyan….. 🙁

 102. Mi van ebben meglepő?
  A mi falunkban van „zöldhulladékelszállítás”.
  Műanyagzsákban. Évek óta deponálják.
  Viszont hamarosan megtiltják a saját komposztálást.
  A csatornázás óta nem használhatom a 3 lépcsős szikkasztómat amiből a vizet kiöntözhettem.

  Gondolkodik még itt valaki normálisan?

 103. 89. Tibor bá’
  “Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják. De amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges.”

  Mélységesen bölcs szavak.
  Mint minden bölcs mondásra, úgy erre is igaz, hogy az idő múlása egyre inkább igazolja Deák Ferencet.

  9O. vadegér
  „A történelemben nincs olyan, hogy soha!”

  Ebben bízunk mi is görögök: 1453 Konstantinápoly bukása.
  «Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δική μας θάναι»
  „Évekkel és időkkel ismét a miénk lesz.”

  93. Curix
  „tele van az ország ilyenekkel mint te, akik azt hiszik, ha ez meg az nem úgy történt volna ahogy, akkor ma Magyarország tulajdonképpen Svájc lenne.”

  Curix szerinted Magyarország tulajdonképpen miért nem lehetne egy Svájc?
  Mikor és mitől lett Svájc? Alig 2OO éve, hogy egy többnemzetségű hegyvidék kapott egy kitűnő alkotmányt (Kapodisztriasz-tol) békén hagyták a szomszédai mivel elfogadták az ország függetlenségét, és bevezették az örök érvényű semlegesség elvét.

  96. Vaszil
  „a történelemnek nincs vége – amíg ember él a földön.
  Mert egyszer benyújtják a számlát, hiába szeretnének erről az egyszerű emberek tömegei nem tudomást venni.”

  Igy van. Aki békében akar élni az készen álljon a háborúra.

  1O3. sleeper
  „Szóval ha van akarat, és van erő, akkor minden lehetséges, …”

  Kitünő példa erre Izrael állama. Vajon hány évszázad telt el azóta, hogy a Haza nélkül maradt nép újra elfoglalta Hazáját?

 104. 102 L.S.
  Újabb érdekes történelem lecke, kínos is jelezni, hogy azon a fórumon 2013-ban hozzám intézett kérdésre reagáltál vele, szóra sem méltatva a válaszomat, amely egyébként előre leírja és magyarázza a mai helyzetet. Nyilván az utóbbi miatt hoztam fel egyáltalán.
  Ehhez sincs mit hozzátennem.

 105. 111. Kedves Loránd
  Igazad van. Helyesbítem az idézetet.

  „Mondok egy példát azért a komoly kérdésekre.

  Tudomásom szerint jelen pillanatban a magyar egészségügyi dolgozók nem kis része a vállalhatatlan emberi és szakmai körülmények elől külföldre megy. Egyszerűen azért, mert a mindennapi megélhetési gondok nem férnek össze a magas szintű munkával, és ezt egy határon túl nem lehet „hazafisággal” sem pótolni. Nem látok semmi kivetnivalót abban, hogy családot, tisztes életet is szeretnének a nagyon sok munkával megszerzett, hatalmas napi felelősséggel járó munkájuk mellé.”

  1O2.L.S.
  Tisztelt Kedves Loránd

  „Ez, sajnos nem csak Magyar Hónra érvényes.
  Szinte szóról szóra Hellaszra is érvényes.”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük