(2251) Elmélkedés a világunkról

Tibor bá’ online

 

Richard Dawkins a nagynevű biológus, a Darwinizmus nem csak híve és tanítója, de minden idők legelszántabb védelmezője is, 2006-ban megírta a „The GOD Delusion” című könyvét, amit eleve bestsellernek szánt, és az is lett belőle. Nem csoda, hogy a rákövetkező évben már a magyar fordítás is megjelent „Isteni téveszme” címen. Némi iróniával megjegyezhetném, hogy ezért az egy éves késés elkerüléséért kár volt az eredetit 10.000 forintért megrendelnem, már csak azért is, mert a fordításban semmi nem vész el az eredeti mű szellemes szóáradatából. Ugyanis Dawkins a témát egy kicsit túltárgyalja. A 430 oldalon kifejtett mondanivalója elfért volna 130 oldalon is, amit mi se bizonyít jobban, mint az Interneten keringő néhány Dawkins videó, melyekben a darwini elveket hirdető szerző igen plasztikusan adja elő érveit, jóval rövidebben.

Ha az eddigiek úgy hangzottak volna, hogy az írót suba alatt kritizálom, akkor a hiba az én szövegszerkesztőmben van. Dawkins rendkívül jó munkát végzett, sőt kifejezetten hasznosat, mert a mai modern – és a nihilizmusba vezető – világunkban az emberek tömegesen fordulnak mindenfajta bálványok, ezoterikus őrültségek felé. Nem árt egy józan hang, ami felhívja a figyelmünket, hogy szilárd bizonyítékok nélkül ne fussunk semmifajta délibáb után.

Dawkins különös mérge – nem tudni miért – elsősorban azon értelmiségiek felé fordul, akiket így jellemez „én ateista vagyok, de…” A helyzet az, hogy ezzel a kifejezéssel megszólítottnak érzem magam, és a Dawkins által fogalmazott, de kötőszó után álló 3 ponttal jelzett indokot kénytelen vagyok kifejteni.

A biológusszerző Bibliaellenességével tökéletesen egyetértek. A bibliai isten – az ő szavaival élve – valóban elfogadhatatlan. Íme, az Isteni téveszmék 2. Fejezetének kezdőmondata: „Az Ószövetség Istenéről joggal mondhatjuk, hogy az összes létező irodalmi mű legkellemetlenebb figurája, egy féltékenységére büszke, kicsinyes, igazságtalan, megbocsátani képtelen hatalommániás, bosszúvágyó, vérszomjas, etnikai tisztogató, nőgyűlölő, homofóbiás, rasszista, gyermekgyilkos, népirtó, halálosztó, megalomániás, szadomazohista, szeszélyes, rosszindulatú zsarnok.” Erről a gyönyörűen összeszedett mondatból nekem elsősorban az derül ki, hogy Dawkins valóban nem hisz a túlvilágban, mert azt tudnia kell, hogy ilyen kritikáért minimum a pokol örök tüze jár 😀 . Én viszont azt hiányolom, hogy Dawkins nem vesz figyelembe két alapvető dolgot, amikor ostorozza az „én ateista vagyok, de…” értelmiségieket, és nem tér ki a következő két releváns témára.

1) Az elmúlástól való rettegés olyan hatalmas méreteket is ölthet egyes értelmes és tanult embereknél, hogy szellemi képességük (elnézést szójátékért) teljes bevetésével iparkodnak bizonyítani mások, de elsősorban önmaguk számára, hogy az emberi agyban kell lenni egy léleknek is. Igen, tudomásul veszik, hogy Darwin tanai a megcáfolhatatlan valóságra épülnek, de szeretnének maguk számára hagyni egy kiskaput, ami megkönnyíti a halállal való szembenézést. [példa: F. J. Tipler matematika és fizika professzor Omega pontja egy olyan kozmológiai állapotot jellemez, amit a Világmindenség valamikor a jövőben fog elérni. Az Omega Pont Elmélet szerint, amint a Világmindenség összehúzódásakor egy szingularitásban véget ér, a Világmindenség computer kapacitása kellő mértékben felgyorsul ahhoz, hogy exponenciálisan gyorsabb legyen, mint a még hátra lévő idő. Elvben ezen az univerzális számítógépen futtatott szimuláció végtelen ideig eltart, annak ellenére, hogy a Világmindenség fennmaradása véges idejű. Tipler azt állítja, hogy ehhez az elmélethez szükséges, hogy a jelenleg ismert fizikai törvények a valóságot pontosan leírják, és szükség van arra, hogy legyen egy intelligens civilizáció a megfelelő időben, amely ilyen körülmények között ki tudja használni a komputer kapacitást. Tipler ezt a végső szingularitást, és ennek a végtelen információs kapacitását istennel azonosítja. Ez az elmélet a mai ember számára azt jelenti, hogy ez a kozmikus számítógép az összes, valaha élt intelligens élőlény szimulációját képes lesz futtatni, azaz minden értelmes elme újból létre lesz hozva, ami egy szimulált valóságban fog megjelenni. Az újraélesztett lények szempontjából az Omega ponthoz közel álló állapot feltámadást jelent egy végtelen ideig tartó másvilági életbe, ami, virtuális természetéből kifolyólag, bármilyen elképzelhető formát felvehet.]

2) A manapság divatos megtervezettségre épülő istenérvek már nem is az élőlények bonyolult és célszerű struktúráira (lásd William Paley tiszteletes tengerparton talált óráját), hanem azoknak a fizikai-kozmológiai feltételeknek a finomhangoltságára hivatkoznak, amelyeknek teljesülniük kellett ahhoz, hogy az evolúció egyáltalán lehetséges legyen.

Részemről viszont a de… másképp folytatódik, és ezt szeretném veletek megosztani. Ugyanis úgy gondolom, hogy fordítva kell tartani a vasat a tűzben. Hagyjuk békében a Bibliát és az ember-teremtette isteneket. Viszont le kell vezetnünk, hogy a Világmindenséggel kapcsolatban két lehetséges változat állhat fenn. Vagy van lét, vagy nincs. Ez utóbbi azt jelentette volna, hogy soha sehol semmi. Filozófiailag lehetséges változat, de hát nem ez a tapasztalat. A lét egyértelmű valóság. A kérdés az, hogy mióta van, és honnan származik? A kérdés első fele viszonylag egyszerű, legfeljebb az emberi agy számára nem felfogható. Mindig is volt. A második kérdés két lehetőséget vet fel, vagy az a Világmindenség, amit ismerünk, vagy pedig amit ismerünk az a tényleges Világmindenségnek csak egy része. Ha elfogadjuk a pillanatnyilag majd minden kozmológus által bizonyítottnak vélt tényt, hogy az általunk ismert Világmindenség egy Ősrobbanással kezdődött, (amit nem lehet másképp értelmezni, mint „teremtés”, hiszen a semmiből jött létre egy igen jelentős méretű valami, konkrétan 10-43 másodperc alatt 100 milliárd galaxisban rejlő összes anyag), akkor csak arra gondolhatunk, hogy az általunk ismert Világmindenség mindössze egy kis része a tényleges Világmindenségnek. A szingularitást kutató Stephen Hawkins egyszerűen intézi el a dolgot, szerinte a 10-43 másodpercen belüli rész már a teológusok dolga.

Mindenesetre a magam részéről arra a hipotézisre szavaznék, hogy a mi Világmindenségünk mindössze egy apró része egy sokkal nagyobbnak, mert elképzelhetetlennek tartom, hogy a létnek volt egy kezdete (13,7 milliárd évvel ezelőtt). Ez esetben pedig az Ősrobbanás „valakinek” a műve. Ezt a valakit én már az évekkel ezelőtt megjelent könyvemben is (Mi volt előbb Isten vagy Ősrobbanás?) – nagyon udvariasan – „teremtő istennek” neveztem, mert nem volt kedvem kitalálni rá egy új szót, ami különben sokak kedvenc játéka (lásd: Freud Felettes-énje).

Feltételezésem szerint a „Szuper Világmindenségben” van és mindig is volt egy „teremtő isten”, aki egészen egyszerűen szórakozik. Létrehozta a kezdeti, finoman hangolt fizikai feltételeket, ha úgy tetszik törvényeket, és beavatkozás nélkül várja, hogy mi lesz a végkifejlődés. Ennek a feltételezésnek az a nagyszerűsége, hogy minden olyan tény természetesnek vehető, amik a vallások által hirdetett isten esetében kétségeket ejt. Nem kell magyarázatot találni arra, hogy a jó miért nem nyeri el jutalmát, a gonosz pedig a büntetését, hogy miért hagyja isten a szenvedést, és miért nem hallgatja meg a neki címzett könyörgéseket. Gyűjtőmondatban, miért tűnik ez a teremtett világ olyan gyatrának. Azért, mert velünk egyszerűen csak kísérletezik „valaki”, akinek – ha lehetne – a fejére olvasnám: „A létért való küzdelem világa egy tökéletesen amorális, az érző lények szenvedései iránt merőben közömbös világ. Elvileg Ön egy erkölcsileg tökéletes lény, akkor miért akarta, hogy Önhöz hasonló erkölcsű lények egy tökéletesen amorális evolúciós folyamatból lépjenek elő, sőt öntudatra ébredjenek, és rádöbbenjenek arra, hogy létük véges. És végül miért gondolta vállalható árnak az ehhez elvezető mérhetetlen állati szenvedést, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy vélhetően csinálhatta volna másképp is, hiszen mindenható?”

Persze, ha kiderül, hogy nem volt Ősrobbanás (teremtés) és valójában a Steady State világban élünk (amire a mai ismeretek szerint alig van esély), ahol nincs kezdet és nincs vég, akkor a fenti kifakadásomat tessék sztornónak tekinteni. Amen

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

37 gondolat erről: „(2251) Elmélkedés a világunkról

 1. Ki korán kell, első posztot lel 🙂
  Elsőnek egy szemantikai hiba Tibor bá’:
  Isten nem egyenlő a Teremtővel.
  Előbbi egy teremtmény, utóbbi egy originális, örökkön létező „entitás”(annál jóval több), és ami legfurcsább az egészben a Teremtő tartja fenn az Istent, ergo Isten nem tud fennmaradni a Teremtő nélkül. Azt meg sem említem, hogy mivel véges élettartamú a Téridő, ezért az ebben a rendszerben definiált Isten élete is véges. Van infó erről a védikus irodalomban, 311 040 mrd évről van szó. Hogy mi ennek a bődületes nagy időnek melyik szegletében vagyunk, fogalmam sincs, de majd megkérdezem 😉
  Miért hozom ezt elő? Azért mert a Teremtő nem olyan teremtéseket hozott létre, amit magára hagyott, és azon röhög, hogy „nézd már, mit szerencsétlenkedik ez a hangya(ember)”. Egyszerűen maga a létének működése arra predesztinálja, hogy folyamatosan foglalkozzon a teremtéseivel, mert ha nem tenné, összeomlana az összes teremtése. Tudom hogy ez egy látszólagos fordított érvelés, de ha picit is ismeri az ember a Teremtő működését, akkor helyére kerül minden.

  Bibliával egy apró bökkenő van Tibor bá’.
  Köphetnek rám egy nagyot a vallásosok, de ez a mai fércmű, minden már, csak nem referencia anyag… Agyon cenzúrázott, beleszerkesztett, önellentmondásoktól hemzsegő anyagról van szó, ami kb olyan, mint a 20. ember által elmondott pletyka, rég kifordult önmagából a jelentés tartalma.
  Ez az érvelés, miszerint a vallásos alapok rosszak, kb olyan, mintha Blikket tekintenénk a Magyar közlönynek, nem már… Jól látszik hogy valami nagyon félre van csúszva, mert ha betűre be akarod tartani a Bibliát, akkor nagyon hülye szekták lesznek a végeredmény… Ezzel nem azt mondom, hogy a Biblia rossz, én azt mondom, hogy a mai rossz. Ez is jól látszik, mert nem emberekkel kitömött templomokat látok vasárnaponként…
  A mai keresztény egyházak részben azért veszítenek annyi hívet, mert a középkorra kicsiszolt „agymosó” formulák a mai kor emberénél nem működnek. Ha pl egy szentmise arról szólna, hogy hogyan teremtette Isten a lelkeket, és milyen a felsőbb rendszer, tömve ülnének a hívek, és a bamba nézelődés helyett jegyzetfüzettel jönnének…

  Azért abban egyetértünk, hogy a világ csak úgy nem jött létre ad-hoc. Kellett valamilyen szervező erő, mert egy majomcsapat akár hogy is próbálkozik a billentyű püföléssel, nem lesz belőle Háború és béke…

 2. Még egy apróság Tibor bá’
  Maga a lélek, mint működő-működtető „eszköz” a teremtés végén jelenik meg.
  Addig ezzel a kérdéssel nem lehet foglalkozni, amíg nincsenek tisztázva az alapok, márpedig nincsenek. Kb olyan ezen a témán rágódni, mintha egy általános alsósnak magyaráznád az integrál számítást. Abban a filozófiai értelmezésben, amiben mozgok, én is csak a Szentlélek/Téridő részénél tartok, ami a 4 rész közül a 3. Hozzáteszem a 4. rész a „Földelem” (ami az anyagi világ) a legszerteágazóbb, mert variabilitásban itt nyílik ki a rendszer, és lesz belőle az, amit ma látunk…

 3. dajtás!
  Teli van a tököm a kinyilatkoztatásaiddal. pl: „Maga a lélek, mint működő-működtető “eszköz”, a teremtés végén jelenik meg.”

 4. Most mi csináljak ezzel Tibor bá’, ha így működik?
  Nem én találtam ki ezt a rendszert,reklamálj a Főnökségnél… 😉
  Nem kell ezen felhúzni magadat, tekintsd úgy,hogy ez is egy vélemény,még ha számodra oly zavaró, és hülyeségnek is tűnik.

  Ui:
  Bibliában is a végén jelenik meg Ádám és nem az elején…

 5. 4.

  Kétszer van leírva a teremtés folyamata.
  Az elsőben az utolsó teremtmény az ember; másodszorra viszont az első teremtmény:

  I. „Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”

  II. „….a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét”…..És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.”

  Akkor most melyik az igaz verzió?

 6. Ha nincs lét, akkor nem létezik semmi. Idő sem. (Avagy események, amiknek az egymásutánisága jelöli ki az időt.) Tehát a nemlét nulla ideig tart. De ebből miért következik, hogy a lét öröktől fogva van? Hogy időben végtelen? Miért nem lehet a létnek időbeli kezdőpontja?

 7. Tibor bá’

  „világunkban az emberek tömegesen fordulnak mindenfajta bálványok, ezoterikus őrültségek felé.”

  Csodálkozol?
  A racionalitás, az anyagelvűség már testközelbe hozza a világ végét, ráadásul a legszörnyűbb módokon az atomháborútól a kiszáradáson át az éhenhalásig.
  Ráadásul kapaszkodónak ott van a sokezer éves hagyomány, hogy nem kell ennek így lennie.

  Kicsit olyan ez a materialista bizonygatás mint aki egy süllyedő csónakból röhög a parton állókon, hogy nekik még csónakjuk sincs !

 8. Re:5
  Látom nem úszom meg a vallásfilozófiai magyarázat nélkül… 🙂
  Mindkettő igaz, de van némi értelmezésbeli elcsúszás pár ezer év alatt,és látod hova lyukadunk ki(vallásháborúkrúl nem is beszélve).
  Mikor arról van szó hogy „képére és hasonlatosságára”,akkor nem arról van szó,hogy a Mennybe csücsülő antropomorf kaporszakállas Isten lemásolta magát, ennél nagyobb mellélövés nem is lehetne. Eleve nem ember kinézetű,és ez a szöveg semmi másról nem szól,csak arról hogy belőle van minden anyagi részecske,és ha minden anyagi részecske ő maga,akkor képére és hasonlatosságára alkotta az embert,mert minden atomunk kvázi Ő maga…
  Ugyan úgy képe és hasonlatossága a zebra,az oroszlán a majom, de még egy darab kő is,persze ez már kikopott a szövegből, mert csak még jobban megzavarta volna az embereket.
  Ez az egész lóg a levegőben,de minden tiszta és érthető lenne,ha nem a végéről kezdenénk a világ megértését.

 9. Ismét, egy nem létező valamiről szól a kb. 1000-dik blog. Másik nem létező dologról is lehetne ennyi?

 10. Tény, hogy dajtás egyre szórakoztatóbb! 🙂

 11. A hit, az ember elválaszthatatlan kelléke. Hozza magával. Nem is az a kérdés, hogy az mi, hanem hogy képes-e kitekinteni belőle. Szívesen hallgatok másként gondolkodókat, érzőket, s ha nyitottság is van, egészen jó tapasztalatokat lehet összeszedni! Ha nem hiszel a másik hitében, attól még beszélgethetsz vele. Neki is megvan az életútja, méghozzá tapasztalatokkal teli. A probléma a bezárkózó hit, amelyik nem figyel rád, csak a saját dogmáira. Az nehéz eset…

 12. 5. előforduló

  „Akkor most melyik az igaz verzió?”

  Nem biztos, hogy egy relative kis nép eredetmítoszát kellene alapul venni.
  A zsidó teremtéstörténet elemei megtalálhatók már a régi mezopotámiaia írásokban is.
  Dajtás nem véletlenül nyúl vissza a sokezer évvel korábbi indiai hagyományokhoz.

  Ráadásul sok a gond az értelmezésekkel.
  A valláskritikusok kedvenc hobbija, hogy kiragadnak egy-egy mai módon értelmezett kijelentést, mint a 6 nap alatt teremtett világot, hogy mekkora hülyeség má’ az, hogy 6 nap alatt, mikor még föld se volt az elején…
  Nyilván nem véletlen, mert mindenáron el akarják kerülni, hogy a lényegről kelljen beszélni, ami pedig az az erkölcs, amit a legtöbb vallás igyekszik átadni.
  Például, hogy könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdag embernek a menyországba jutni.
  Szóval, sok pénzt nem nagyon lehet erkölcsösen keresni. Lehet, de nehéz.
  Nyilván a mai világban ez a filozófia nem népszerű az elit számára, és igyekszik hitelteleníteni.

  Persze, születtek vallások, amik egy huszárvágással kikerülik a témát.

 13. 8.

  Értem , de logikailag

  csak az embernél „hangzik ” el, hogy teremtsünk, képünkre és hasonlatosságunkra… és uralkodjék…,

  Vagy egyáltalán mindenható, kizárólagos teremtő, avagy csak egy a teremtők közül. Talán az utóbbi…?

  Az ember nem fizikailag, mintsem tudatosság, esetleg alkotó, teremtő képességű lényként hasonlatos?

  12.

  Nem a kis népen van a hangsúly, hanem a leírtakon; épp az a bibi, hogy a többi teremtésmítosszal is nagy az összecsengés.
  És teljesen mindegy hogy másolták-e egymást, vagy ki kit.

 14. 13. előforduló

  „És teljesen mindegy hogy másolták-e egymást, vagy ki kit”

  Tulajdonképpen meg kell nézni, hogy mi a közös pontok a legtöbb teremtésmítoszban.
  A zsidó teremtésmítosz eredetileg uralkodni rendeli az embert a világ felett, majd büntetésből inkább szenvednie és dolgoznia kell rajta…
  A többi teremtésmítosz inkább a teremtéssel való harmóniára törekvést hirdeti.

 15. Biblia: milyen segítséget jelent nekünk, ha nem tudjuk értelmezni a bibliát? Ha szidjuk úgy jobb? Próbálj meg egy 500 éves iratot értelmezni, lehet ott is problémák adódnak, mert sem a kultúra, sem a kommunikáció jellege nem magától értetődő! Ha szidjuk i/Istent úgy nem lesz vége a világnak? Mire megy ki a hitbéli berendezkedésünk?

 16. Re:9
  Nem a személyem a fontos,ha az lenne,akkor egy szekták alapítanék pl az USA-ban,és élnék egy halom ágyassal körülvéve,mint Marci hevesen. 😉
  Az én dolgom az,hogy amit megértettem azt átadjam,mert ez a tudás előrébb vihet bárkit,ami jobbá teheti ezt a helyet(országot).
  Ez a látszólag fiktív létfilozófia nem csak szájkarate, nehezen,de átfordítható a mai technikai szintünkre is, és én ezen is dolgozok mellékesen. Pár infomorzsát már elejtettem, de nagy részük inkább alapkutatás,mint fizikai termék.

 17. Ez egy magasröptű, kitűnően megírt poszt Javaslom olvassátok el még egyszer, figyelmesebben és ne kezdjétek elölről az elkopott mantrák felsorakoztatását.

 18. Re:12
  Nem akarom még jobban megzavarni az olvasókat, de nem lőttél nagyon mellé a Teremtők számosságával kapcsolatban,azonban itt nem erről van szó.

  Teremtő képességünk valóban van,de ez a képesség erre a Téridőre korlátozódik,szemben a Teremtővel,akik önmaga képes egy teremtést létrehozni egy másik relatív spinben eltérő Teremtővel.
  Mi esetünkben az Anyáról és az Atyáról van szó. Anya keresztény kültúrkörben amúgy Nagyboldogasszony név alatt fut.
  Nincs itt akkora ellentmondás,fő gond az hogy egy szétcuncált anyagból főzünk,ami halmozza az értelmezésbeli hibákat.

 19. Re:14
  Eredeti Biblia óhéber, direkt ezen a nyelven írva(nem véletlenül mondom,és ezt nagyon jól tudják a zsidók is).
  Minden átfordítás információ vesztéssel, és átértelmezéssel jár a fordító szubjektív személye miatt, ami x ezer év után ide juttatta a szöveget…
  Szerinted miért zúzatják be a rabbik a félrenyomtatott tórákat ha egy betű elütés is van benne? Kb ennyit ér a fordítás az eredeti funkciója szerint.

 20. Re:20
  Hát azért a nuclearmorphology.hu már tényleg az alja. Egyszerűen nevetséges!

 21. 19. dajtás

  „Eredeti Biblia óhéber, direkt ezen a nyelven írva…”

  Nem véletlen.
  A héber Biblia nem annyira világmagyarázat, mint a kiválasztottság, és a kiválasztottakat minden körülmények között megvédő Jehova hirdetése.

  Nem a széles tömegekhez szól, hanem a kiválasztottak közül is a kiválasztottakhoz.

 22. Nagytiszteletű Urak:

  Univerzumunk termodinamikai egyensúlyát az információ – energia – anyag hármas adja.
  A jelenlegi tudományos felfogás szerint ezek egymásba átalakulnak (például a fekete lyukak elnyelik még az információt is – vagyis elméletileg feltételezhető egy körforgás).

  Szerintem – ha az ősrobbanás elmélet igaz – az univerzum információból jöhetett csak létre, ugyanis annak gyakorlatilag nincs kiterjedése ( tehát nem „a semmiből jött létre egy igen jelentős méretű valami” – a Biblia utal is erre: „Kezdetben vala az Ige”).

  Sem az információ, sem az energia, sem az anyag nem vész el, innét kezdve adja magát a kérdés: na és mi lesz az életünkben (kinek mennyi) felhalmozott információval?

 23. 21. solouse

  esetleg kifejtenéd mire is gondoltál?

 24. 20 – sleeper:
  Has szerinted ez kapcsolódik a poszthoz, akkor nálad valami hiányzik a fejedből: a józan ész.

  23 – kesey
  Ezt a zagyva marhaságot honnan vetted? Újabba a termodinamika dfvatba jött, de meg kellenen tanulni hozzá, hogy mi is az.

 25. Re: 23
  Persze!
  Amit a nevezett honlapon írnak az nettó hülyeség. Méghozzá totális. A szerző a legalapabb fogalmakkal sincs tisztában. Az egész hablaty áltudományos agymenés.

 26. Richard Dawkins néhány írását olvastam. Nagyon jó előadó. Szépen összegyűjtött sok valódi tény információt. Ezeket megkeverte néminemű feltételezéseken alapuló elméletekkel, az evolúcióról, az élet keletkezéséről. Együgyű embert jól meg lehet vezetni azzal a hasonlatával, ha egy tízezer méter magas hegy egyik oldala függőleges meredek, nem tudjuk megmászni, vagy iszonyatosat kell erőlködni a feljutáshoz, de ha hegy másik oldalán van egy tízezer kilométer hosszú lejtő, akkor szépen végigsétálva könnyedén, különösebb fáradtság nélkül is feljuthatunk a hegyre. Színtiszta szemfényvesztés. Azért mert valaki jó vitatkozó, és ügyesen csoportosított tényekkel és hamis magyarázatokkal félrevezet, azért az még csak parasztvakítás marad.

 27. 27 – bogozy:
  És te lennél a tudatlan paraszt? Dawkins nem tévedett sokat. 😀

 28. Bogozy Úr. ha valami tízezer méter magas, és a lejtő tízezer méter hosszú, akkor az szintén függőleges. Trigonometria.

 29. 29 – Dan:
  Olvasd el még egyszer, türelmesen!

 30. Daytásnál a pont. Az egész mindenség maga a LOGOSZ ami fény önazonos és a legkisebb atom is ezzel fényazonos..fényből van minden. Csak a fizikai szemmel nem látható többnyire. (Aura)
  Az anyag is sürüsödött fény ha elkezdik bontani eltünik, hullámként vagy fényként….
  Javaslom ilyen dőg melegben ugyse lehet semmit csinálni Granpierre Atilla Élő világegyetem. Jelzem az iró csillagász is.

 31. 32. Kékavian és Dajtás

  Van anyag, látható és láthatatlan formában,
  van energia
  van intelligencia

  Ennél jobban nem kell kavarni. 🙂

 32. Tibor, töröltem, de még is bentmaradt. utólag vettem észre a m-km-különbséget.

 33. 34 – Dan:
  Nyugi! Mindenki elnézhet ezt-azt időnként.

 34. „A lét egyértelmű valóság. A kérdés az, hogy mióta van, és honnan származik? A kérdés első fele viszonylag egyszerű, legfeljebb az emberi agy számára nem felfogható. Mindig is volt.”
  Semmi sem indokolja ezt, legalábbis emberi elmém számára. Az élet keletkezhetett és el is múlhat.

  Az univerzum és a teremtőjének áthelyezése a szuperuniverzumba, csupán problémák áthelyezése, hisz ott is felmerülhet, hogy esetleg több univerzumot teremtő lény létezik, akiket az ottani evolúció hozott létre, illetve az ottani kozmológusok nyilván vitatják, hogy nagy bumm vagy Steady State.

  A Steady State amúgy nincs véglegesen elvetve, sok efféle modern elmélet létezik.

 35. 36 – mix:
  Az emberi elme azt sugallja, hogy mindennek volt kezdete és lesz vége, mert élete folyamán ezt tapasztalja. A végtelent el se tudja képzelni, mert agya erre nem alkalmas. Logikailag viszont más nem fogadható el, mint a lét végtelensége mind időben, mind pedig térben, hiszen az alternatíva (vagyis, hogy volt kezdet) elképzelhetetlen. [Lét alatt nem az ismert világmindenséget értem]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük