(2156) Ha van véleményed Észak Koreával kapcsolatban, akkor ezeket tudnod kell

VIP.226.

 

Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy Korea miatt a III. (atom) világháború küszöbén állunk. A  Carl Vinson repülőgép anyahajó órákon belül megérkezik a Koreai félszigethez, és csak az isten a megmondhatója, mi fog történni. Személy szerint én nem hiszek a háború kitörésében, Washington fenyeget, mert ehhez van hozzászokva. Kim vissza fenyeget, mert azt hiszi elkerülhető a háború, ha Washington elhiszi milyen fegyverekkel rendelkezik. Engem inkább az érdekel, ebből hogy lehet kimászni. Viszont a megelőző 100 évről tudnunk kell, mert a szajha média propagandáját ezerrel nyomják.

Harry S. Truman, amerikai elnök – 1952: „Azért harcolunk Koreában, hogy ne kelljen harcolnunk New Orleans-ban vagy San Francisco-ban.”

A kérdés az, hogy ez a 24 millió lelket számláló apró állam miért fordított oly sok forrást csekély jövedelméből az atombomba kifejlesztésére? Ugyanis ez az, amiért általánosságban el van ítélve, mert mások szerint ez e tevékenysége irracionális. Álláspontom szerint Észak Korea ragaszkodása az atomfejlesztéshez nem választható el a XX. században elszenvedett turbulens történelmétől. Íme, az egyszerű tények.

Négy évtizeden keresztül Japán megszállás alatt állt.

A II. világháború után erőszakkal két részre lett szabva.

A feldarabolás után 1950-1953 között háború robbant ki az Egyesült Államokkal, ami tűzszünettel ért végett mind a mai napig.

Korea i.u. 608-ban vált egységes nemzetté saját kultúrájával a gigantikus méretű Kína szomszédságában. Nemzeti függetlenségüknek 1910-ben lett vége, amikor Japán leigázta. Ahogy az általában lenni szokott Japán könnyen szert tett kollaboránsokra a koreai elit soraiból, hogy gyarmatukat rendben tartsák.

A megszállás után a nemzeti ellenállás gyorsan megszerveződött, és mert ez a korai XX. Században történt, hamarosan a kommunisták jelentős szerepet vállalhattak a függetlenség visszaszerzésében. Az ellenállás fő bástyái a „népi bizottságok” voltak, amelyek mély gyökereket eresztettek az egész félszigeten, vagyis a déli részen is. Ezek a népi bizottságok szervezték azokat a gerilla csoportokat, amelyek szembeszálltak japán elnyomókkal.

Amikor 1945 augusztusában az SZU belépett a Japán elleni háborúba, majd Japán megadta magát, az Vörös Hadsereg bevonult Korea északi részébe. Megjegyzendő, hogy Korea felszabadításában az amerikai hadsereg nem vett részt, de mivel akkor még az oroszok és az amerikaiak szövetségesek voltak, és az SZU nem akart barátságtalan lépéseket tenni, beleegyezett abba, hogy Koreát felosszák két részre, az SZU és az USA között. A fiatal Dean Rusk tetszőlegesen jelölte meg az elválasztó vonalat az északi szélesség 38 fokában, aminek elsődleges célja az volt, hogy Szöul az amerikai érdekszférába essen.

Washingtont akkoriban sok kritika érte, amiért a Vörös Hadsereget beengedte Koreába, de a tény ennek az ellenkezője volt. Az SZU könnyedén el tudta volna foglalni az egész Koreát, de inkább abban bízott, hogy Korea jövőjében meg tudnak állapodni Washingtonnal. Azonban az amerikaiak azonnal azok mögé álltak, akik annak idején kollaboráltak a Japánokkal, saját hazájuk kizsákmányolásában. Ezek elsősorban a földesurak voltak. Washington pedig elkezdte felfegyverezni az ideiglenes kormányt a népi bizottságok ellenében. Természetszerűen a Szovjetek a nacionalista kommunista vezetőt, Kim Il Szung-ot támogatták, aki korábban a partizánháborút vezette Japán ellen.

1947-ben az ENSZ engedélyt adott a koreai szavazásra, de a szavazás ellenőrzését kizárólag amerikai küldöttek végezték volna, ezért az SZU, valamint a kommunista Korea nem vett részt a szavazásban. Ekkora ugyanis a Hideg Háború már javában dúlt Washington és Moszkva között. Így aztán az amerikaiak védnöksége alatt lefolytatott szavazásra csak azokat lehetett jelölni, akiket az USA jóváhagyott. Így esett, hogy Dél Korea első elnöke az Amerikában tanult Syngman Rhee lett. Következő lépés a Dél Koreai hadsereg felállítása volt ROK név alatt. Az ROK tisztjei főleg azok lettek, akik korábban kiszolgálták a megszálló japánokat. Még olyan is volt közöttük, akit Hirohito japán császár saját kezűleg tüntetett ki, aki különben megpróbálta elfogni és a japánoknak kiszolgáltatni Kim Il Szung-ot.

Miután Korea ily módon ketté lett osztva, mind az oroszok, mind pedig az amerikaiak kivonultak 1948-ban, bár visszahagytak néhány „tanácsadót”.

A helyzet továbbra is fennállt, hogy a déli vidék továbbra is lojális maradt a népi bizottságokhoz, ami nem azt jelentette, hogy kommunisták lettek volna, csupán olyan nacionalisták voltak, akik tudatában voltak annak, hogy Kim csapatai harcoltak a japánok ellen. Viszont Rhee csapatai elkezdték Kim követőit szisztematikusan felszámolni. E közben az amerikai tanácsadók mindent megtettek, hogy Rhee csapatait megakadályozzák a határ átlépésében, az észak elfoglalása végett.

1948-ban partizánháború tört ki a Rhee rezsim ellen a Cheju déli szigeten, ami forradalommá változott. A forradalom elnyomásába a CIA aktívan beavatkozott. A forradalom leverésénél 20 uszkve 30 ezer paraszt adta életét. A megtorlásban számtalan ROK katona nem volt hajlandó részt venni, akiket brutálisan elnyomtak. Ezek közül több mint ezer fő átszökött Kim hegyi partizánjaihoz. Washington azt állította, hogy a lázadást Moszkva irányította, de ezt semmivel se tudták bizonyítani. Az elkapott vagy megölt lázadóknál japán vagy amerikai gyártmányú fegyverek voltak.

Az észak koreai politikai rendszert több évtizedes megszállás és háború formázta meg. Ennek ellenére a világ úgy tudta, hogy Szovjet csatlósállam. Valóságban Észak Korea hasonló volt Tito Jugoszláviájával. Kim ügyesen lavírozott a Szovjetek és Kína között.

1949 volt a vízválasztó év: kínai kommunista forradalom, a szovjet atombomba, az USA belbiztonságának gyökeres átalakítása (McCarthy éra), ami egy globális antikommunista kampányt jelentett.

„Köztudott” hogy 1950. Június 25.-én az Észak koreai hadsereg átlépte a határt, és megtámadta Dél Koreát. A valóság az, hogy a kijelölt határvonalat folyamatosan megsértették mind a két oldalon, mindennapossá váltak a határvillongások. Az amerikai tanácsadóknak több alkalommal meg kellett akadályozni, hogy Rhee ne támadja meg Észak Koreát. A polgárháború viszont elkerülhetetlennek mutatkozott.

Mivel Amerika a II. világháború utáni politikája a nyersanyagokhoz, piacokhoz, és olcsó munkaerőhöz való globális hozzáférés volt, erősen ellenzett mindenfajta nemzeti felszabadítást, legyen az kommunista vagy liberális demokratikus. Ezért Truman utasította az USA ENSZ nagykövetét, hogy kérjen felhatalmazást Észak megregulázására. Ma se lehet megérteni, hogy a Szovjetunió miért nem élt vétó jogával az ENSZ Biztonsági Tanácsánál. Lényegében az történt, hogy az orosz követ látszólag bojkottálta a tanácskozást, mert nem akarták elfogadni, hogy Csang Kaj Sek Kínája helyett a kommunista Kína foglalja el a helyet. Történelmi tény, hogy Sztálin parancsára maradt távolt a szovjet követ a szavazástól. Vagyis az ENSZ hozzájárulását a háborúhoz meg lehetett volna akadályozni, de ez nem történt meg. Hivatalosan tehát az Északkal szemben az ENSZ harcolt, de valójában az amerikai katonák vettek részt a harcokban.

Nem tudni mi járhatott Sztálin fejében, de utasítására orosz katonák nem vehettek részt a harcokban, és Kim csapatai csak mérsékelt mennyiségű fegyverellátásban részesültek. Később előfordult, hogy szovjet pilóták légpárbajt vívtak amerikaiakkal. A kínaiak viszont azonnal elítélték az ENSZ akciót „amerikai imperializmus” néven, és fenyegettek, amennyiben Kínát is bevonnák a harcokba.

Az elején az amerikaiak vesztésre álltak túlerejük ellenére. A dél koreai volt partizánok természetesen megkeserítették a déliek életét. Egy rövid időre az Északiak Szöult is elfoglalták, és úgy tűnt az amerikaiakat beszorítják a tengerbe. Ekkor a főparancsnok Douglas MacArthur úgy gondolta itt a remek alkalom az atomfegyverek kipróbálására, amit az amerikai Kongresszusban többen helyeseltek. Truman elnök azonban irtózott az atom bevetésétől, helyette arra utasította a tábornokot, hogy szálljon partra Inchon-nál. Ez meglepte az északiakat. Az amerikai erők elkezdték az északiakat a 38. Szélességi fok mögé tolni, ami a háború végét jelentette volna, mivel az ENSZ felhatalmazás eddig szólt. Ezt azonban az amerikai külügy megfúrta azzal, hogy a határ nemzetközileg nincs elismerve, ezért a mandátumuk nem járt le. Ezt MacArthur úgy értelmezte, hogy joga van a háborút kiszélesíteni az északi területekre is. Így az amerikai erők átmentek a főleg hegyvidékből álló északi terültekre, ahol elképesztő vesztességeik voltak.

A kínaiak már a kezdetben megmondták, hogy a határaik közelébe kerülő katonai tevékenységeknek igen kellemetlen következményei lehetnek.

Egy mandzsúriai támadástól félve az éppen csak megkapaszkodott kommunista forradalmat, a kínai külügyminiszter Csu En láj kijelentette, hogy Kína nem nézi el, hogy szomszédját megtámadják az imperialisták. Ezt a figyelmeztetés Mac Arthur simán átlépte – „Nincs légi erejük, ha a kínaiak le akarnak jönni Penjam-ba, óriási öldöklés lesz, mi vagyunk a legjobbak.” Ezt követve elrendelte a légitámadást a kínai határ mellett elterülő sok száz négyzetkilométeren. A gyalogságot pedig még közelebb küldte a határhoz.

A bombázás szörnyű pusztítást végzett, kegyetlenebb volt, mint ami a II. világháború alatt bárhol tapasztalható lett volna, Hirosima és Nagaszaki kivételével. Az általános amerikai nézet az volt, hogy vissza kell őket bombázni a Kőkorszakba.

Az észak koreai nép küzdelme az amerikai megszállók ellen.

Erre 1950. november 27.-én több százezer kínai katona lépte át az észak koreai határt, fölényesen elsöpörve az amerikai erőket. Legnevezetesebb ütközet a Chosin víztározónál volt, ahol 50.000 amerikai tengerészgyalogos adta meg magát. Washingtont pánik söpörte végig. Most már Truman is komolyan elgondolkodott az atombomba bevetéséről, amit Mac Arthur folyamatosan követelt 30 uszkve 50 atombomba ledobását.

Ismert tény, hogy Mac Arthurt Truman kirúgta, mert nyilvánosságra hozta az atombomba bevetésének szükségességét. Valójában Truman is gondolkodott rajta abban az esetben, ha Kína légiereje megtámadná az amerikai erőket. Azonban nem akarta, hogy Mac Arthur maradjon a parancsnok, akitől kitelt volna egy megelőző csapás Kína ellen.

1951 júniusában a háború kezdete után egy évvel a kommunisták az amerikai csapatokat visszaszorították a 38. Szélességi fok alá. A kínaiak képesek lettek volna az amerikai csapatok leszorítani a félsziget aljára, de akkor azok bevetették volna a flottát is, de ennél is fontosabb, felhasználhatták volna az atombombáikat a kínai területeken, ami megával vonhatta volna a Szovjetek beavatkozását, és egy totális termonukleáris háború kirobbanását. Ezért aztán innentől kezdve kialakult az I. világháborúból ismert „kiéheztetési” taktika, vagyis egy állóháború, ami óriási vesztességek okozását jelentette mind a két oldalon egészen 1953-ig, amikor végül megkötötték a fegyverszünetet a két rész összecsatolása nélkül.

Mondani se kell, a legnagyobb vesztességek a civil áldozatok között voltak. Az 1951-ben beindított „Strangle” (megfojtás) hadművelet hivatalos becslés szerint 3 millió áldozatot követelt a 38. Szélességi fok mindkét oldalát beszámítva, de a valóságban inkább 4 millió lehetett. Arról nincs adat, hogy mi volt a kínai áldozatok száma a kínai területen végrehajtott bombázás következtében…………..

___________________________________________________________________________

A poszt folytatását elküldöm a VIP előfizetők részére. Kapcsolat felvétel evatibor(kukac)t-online.hu

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

71 gondolat erről: „(2156) Ha van véleményed Észak Koreával kapcsolatban, akkor ezeket tudnod kell

 1. A szájkarate megy tovább…:

  „Észak-Korea készen áll arra, hogy elsüllyessze azt az amerikai repülőgép-hordozót, amely a Koreai-félsziget felé tart – legalábbis ezzel fenyegetőzik saját médiájában Kim Dzsong Un rezsimje. A Koreai Munkapárt Központi Bizottságának lapjában, a Rodong Szinmunban arra figyelmeztettek, hogy a Carl Vinson repülőgéphordozó „egyetlen csapással” elsüllyeszthető.”
  http://privatbankar.hu/makro/eszak-korea-egy-amerikai-repulogep-hordozo-elsullyeszteset-igeri-306591

 2. Szerintem nem valószínű, hogy Észak Kórea miatt világháború törne ki.
  A világ szépen elnézné, ahogy az USA eltörli őket…
  Kínának se ér meg túl sokat, mert még nincs kész a nagy összecsapásra.


 3. 1 – Piton:
  Ez már a szajha média trükkje. É.Korea nem fenyeget, nem ígéri az anyahajó elsüllyesztését. É.Korea csupán bejelentette „képes rá”, ami elképesztően hihető. A mai rakéta technológia mellet az anyahajók biztos úszó céltáblák, csak a pentegon erről még valahogy nem tud.
  2 – Attila (PV):
  A világ természetesen elnézné, de ha egyszer elindul egy csihi-puhi sose lehet tudni mi történik menet közben. Egy kilőtt rakétáról a kilövés pillanatában nem lehet tudni, hol fog becsapódni. Arról nem beszélve, hogy egy rakéta célpontja menet közben megváltoztatható. Korea megleckéztetése mellett könnyedén el lehet indítani egy megelőző első csapást például Kína felé, de legalább is el lehet képzelni, hogy ez bekövetkezhet. Szóval én se gondolom, hogy most fog kitörni az „igazi” de sose lehet tudni. Minden esetre kíváncsi vagyok, hogy fog ez deeszkalálódni.

 4. Na, pont ezekért kedvelem ezt az oldalt, mert érdekes és informatikus tényeket tár fel és írója megfelelő bölcsességgel kommentálja a szörnyű híreket és a hazugságokra is felhívja a figyelmet.
  Én sem hiszem, hogy ez fogja kirobbantani a III. Világháborút, bár nem jó játszani a tűzzel.
  Valójában két teljesen kiszámíthatatlan vezetés geopolitikai és nagyhatalmi törekvéseivel állnak szemben és gondolom, óriási pénzről van itt szó.
  Bár nem vagyok Putyin imádó és kedvelő jobb a nagyoktól távol tartani magunkat elve alapján, de ebben tökéletesen igazuk van!

  Nem egészséges kiszabadítani a szellemet a palackból, mert nem tudjuk visszarakni..

  A KREML ÖNMÉRSÉKLETRE HÍVOTT FEL ÉSZAK-KOREÁVAL KAPCSOLATBAN
  MTI

  Az orosz elnöki szóvivő azt követően nyilatkozott erről, hogy az Egyesült Államok flottaköteléket vezényelt Észak-Korea partjainak közelébe, Phenjan pedig megelőző csapással fenyegetőzött.

  Lévai János
  Svédország

 5. Azt azért nehezen hiszem, hogy az USA egy anyahajóról megsemmisítő első csapást tudna mérni Kínára…

  Mert még mindig igaz a Mao doktrína: Én el tudok veszíteni pár százmillió embert, és még mindig a világ legnépesebb országa maradok… Az USA ezt nem mondhatja el…

 6. 5 – Attila (PV):
  Na jó! Mi történt? Trump küldött egy anyahajót 3 kísérővel Észak Korea felé, de nem érkeztek meg, mert Indonézia felé fordultak. Miért? Ki tudja! De van egy opció. Például azért, mert időt akart nyerni más eszközök készenlétre hozására. Nem biztos, de ez is egy szcenárió. És mit írtam? Hogy a koreai csete-paté közben sunyi módon mást is el lehet kezdeni, szinte észrevétlenül. Nem állítom, de ez is egy lehetőség.

 7. Azt azért el tudom képzelni, hogy ameddig Trump nem cseréli le minden poszton az ellenségeit barátokra, addig elképzelhető, hogy belezavarják egy megnyerhetetlen háborúba, amibe belebukik, és helyére beteszik Hillaryt…
  Ő meg aztán „befejezi” az elkezdett manővereket…

  De szerintem most inkább oroszország lenne a cél mint Kína…

 8. „Az észak koreai nép küzdelme az amerikai megszállók ellen.” Gondolom délen meg van olyan szobor, emlékmű, aminek témája: Dél hősies harca a kommunista rákfene ellen.

  Kórea áldozata a nagyhatalmi kötélhúzásnak. Ütközőzóna lettek és több millió áldozattal fizettek.

  Hogy melyik fél okozott több szenvedést a másiknak, meg melyiknek volt nagyobb vagy kevesebb igazsága, azon el lehet vitatkozni, de azon elég nehéz, hogy egy átlag kóreai melyikkel járt jobban.
  Ha szabadon dönthetne erről ma minden kóreai, akkor kíváncsi lennék, hány szolgája maradna a kim gyereknek.

  5.
  3-4 darab tengeralattjáró is lopakodik ott, ha kína letámadása a cél. Darabonként 24 atomrakétát tudnak vinni és indítani percek alatt? Az már elég ütős lenne.
  De ilyet nem kockáztat be az US. Inkább a kínaiakat puhítja, hogy csináljanak valamit az elkanászosodott kis szaros kitartott diktátorukkal.

 9. 8 – Gyarmathy:
  Kintről nézve senki se akarhatna inkább északon élni, mint délen. De….. egyfelől az anyagi jólét nem az egyetlen szempont, mert ha az lenne, akkor Magyarországon már nem élne senki, aki 20 és 40 év éltkor közötti. Másfelől a poszt nem észak és dél összemérését hangsúlyozza ki mindenféle aspektus szerint, hanem arra akar rámutatni, mi a kiváltó ok, és miért gondolja az északi azt, amit gondol.

  Különben utálom, amikor ilyen (igen alapos munkát igénylő) posztnál előállnak az aktív antikommunisták és nyomják a szokásos szövegeiket, miközben milliós tömegek jobban érezték magukat Kádár alatt, mint most.

 10. 9.

  Mert te tudod mit gondol az északi?

  A kádári korszakot meg nem mosnám össze kim uralmával. Miért nem rákosi korszakát vagy sztálin uralmát hasonlítod kim országához. Úgy már reálisabb lenne.
  Ha jól tévedek, írásaidból az jött ki, hogy a kádári korszak alatt nyugatra tekintgettél, utazgattál, valahogy te sem keletre vágytál akkor sem. És ha ma kellene menni, kíváncsi lennék, hogy merre indulnál.
  Több száz ezer magyar manapság is a „mocskos” usa fennhatósága alatti nyugatra szavazott. Vajon hányan mentek orbán élhetetlen rendszere miatt keletre?

  Mindig a szajha médiáról beszélsz, ami az amerikai propagandát nyomatja és jó sok hazugság és ferdítés van benne, ez nem kérdés. De néha az az érzésem, hogy te meg az orosz propangát cumiztad be úgy, hogy észre sem vetted.

 11. 10.
  Hogy te milyen okos vagy:-(!
  Nem is merek szólni:-).
  Vagy mégis!
  Te azt hiszed, hogy ez a talmi nyugati üres csillogás a mindenség? Ba..tod a nagy jólétet, ha nincs mögötte semmi. Persze tévedek, mert van. A nihilizmus, a parttalan és soha ki nem elégíthető hedonizmus és ezek folyománya a céltalanság és a depi. Emlegeted a Rákosi rendszert?! Tudod mit. Ott még volt az embereknek lelke. Nem mint most, a nagy nyugati jólétben, ahol az anyukat is eladnák egy Maldiv nyaralásért. Ezerszer jobb volt akkor élni korgó gyomorral, mint most a sok megalkuvó elhízott zombi között.
  Más. Nem szorul Tibor bá’ a védelmemre, de leírom. Ne feledd! Tibor bá’ saját példájával bizonyította, hogy nem minden az anyagi javak birtoklása. Otthagyta a fene nagy nyugati jólétet (ilyen szempontból az egyik legjobb helyet – Ausztráliát) és hazajött, csakhogy a barátokkal (ami nyugaton, one) egy langyos sör mellett a Dunán evezhessen és a Pilisben kirándulhasson (persze a szép csajok is játszottak).
  Nem vagyok kommunista párti (nagyon nem szerettem a zabrálásukat, meg az egyéb hülye dolgaikat) de mivel éltem abban a rendszerben, láttam és látom, hogy sokszor az, nem volt annyira emberellenes, mint a mosatni rendszer. Az átlag polgár ott találta meg a legjobban a valóságtól el nem rugaszkodott igényeinek a megoldását.
  És még annyit, hogy én – ha az időm engedi – mindig keletre megyek. Hála Istennek, a nap is keleten kel.

 12. 11.

  Arról nem tehetek, hogy te a nyugati létben csak a csillogást és az anyagiakat látod.
  Ez a nyugati nihilizmus meg az anyjukat is eladnák egy maldivi nyaralásért meg egyszerűen nem igaz. Persze van ilyen bőven, de eleget éltem nyugaton, hogy lássam, nem rosszabb erkölcsileg egy nyugati ember, mint egy elnyomó rendszerben élő vagy ott szocializálódott. Hiába próbálod beállítani rosszabbnak.

  Másrészt pedig szerinted egy ilyen blog, mint a Tibor bá-é,meddig létezne a kim gyerek rendszerében? Meddig létezett volna sztálin rendszerében vagy rákosiéban? És hol lenne már Tibor bá a megírt cikkei után? Melyik munkatáborban pusztult volna el?
  Volna „értelmes emberek vitafóruma”?

  Lehet szidni a „lakáj médiát”, de az usa fennhatósága alatt még az orosz Ruply tv is szabadon működhet és szerezhetsz más infókat is, szabadon hozzájutsz az ismerethez és magad dönthetsz, de mi a helyzet Kínában vagy akár Oroszországban, É.Kóreáról nem is beszélve. (Igen az oroszok jelenleg is keményen cenzúrázzák az internetet is, konkrét infóm van róla).

  Az elnyomó rendszerek nem csak anyagilag korlátozzák a többséget, hanem tönkreteszik, megnyomorítják az emberi lelket is, az infót meg elzárják. Rengeteg kárt okoztak a magyar néplélekben is, aminek még sokáig inni fogjuk a levét.

  Tibor bát meg nem akarom bántani, csak ez a „előállnak az aktív antikommunisták és nyomják a szokásos szövegeiket” némi válaszra szorult. 🙂

 13. 10 – Gyarmathy:
  Csak az történt ami általában, felületesen olvastad el 9. alatti szövegem, és beindult nálad a szokásos mechanizmus, csapkodtál jobbra-balra. Neked ilyen posztot nem kellene elolvasnod.

 14. 7. Attila
  „De szerintem most inkább oroszország lenne a cél mint Kína…”

  Oroszország mindig cél. Viszont Putyinnal most úgy jártak mint anno Sztálinnal. Paradox módon akkor is „homokszem” került a gépezetbe a NOSZF után, aki aztán a saját terveit valósította meg.

  12. Gyarmathy

  amit az elnyomó rendszerekről írsz, azzal egyetértek, de kiegészíteném azzal, hogy a nyugati erkölcs is csak akkor működik, amíg minden rendben van. A csillogás és (egyre fogyatkozó) jólét nem lenne lehetséges az egykori és mostani „gyarmatok” , népcsoportok kizsákmányolása nélkül, valamint a keletre nyitással szerzett ideig-óráig működö piacok nélkül. Az angol gentleman is gyorsan elfelejti a fair playt, ha érdeke azt kivánja.
  Személy szerint én is szívesebben megyek keletre, a nyugati kütyük elbűvölnek, de keleten minél egyszerűbben élnek (szándékosan nem szegényet írtam), annál több emberi tulajdonságuk van (tapasztalat).

 15. 14.
  A nyugati erkölcs egy külső máz, amely könnyen megtéveszti a benne élőket is.
  Jól mondod, az egész gazdasági alapját a világ könyörtelen kizsákmányolása teremti meg, aminek nyeresége az emberiség egy kis része számára lehetővé teszi azt a technikai kultúrát, amely soha nem látott jóléttel és létbiztonsággal ajándékozza meg őket.
  De ez csak úgy tartható fenn, ha a többség ki van zárva ebből a lehetőségből, mert ez csökkentené a kosárban lévők életszínvonalát. Mi meg elhisszük, mert el akarjuk hinni, hogy ez az emberiség fénykora, holott a többség, akiket nem látunk egyhelyben toporog a nyomorban.
  És ezen az sem változtat, hogy az itt élő emberek zöme ennek nincs tudatában, jólétét kizárólag a fejlettebb demokratikus társadalmi formának és a saját tehetségének, szorgalmának tulajdonítja.
  Viszont a politika valódi irányítói tökéletesen tisztában vannak ezzel, és feladatuk az, hogy a helyzetet megőrizni akaró politikai ténykedésüket olyan álruhába öltöztessék, amely igazolja ezek jogosságát, önzetlenségét, indokoltságát a saját népesség felé, míg valójában kegyetlenül megakadályoznak minden fordulatot, amely ezt az egyensúlyt felborítaná.
  De hogy cinikus legyek, én sem szeretném, ha ez összeomlana, és vissza kellene süllyedni az általános nyomorba.
  Nem szeretem, hogy Bayer és tsai. gátlástalanul kiszolgálják Orbánt, de Bogár László időnkét hihetetlen éles képet tud festeni a valóságról, mi zajlik a nagyvilágban, milyen tendenciák vannak, amelyekre esélyünk sincs, hogy megfordítsuk.
  Érdemes azt a részt meghallgatni úgy 8 perc negyven másodperctől:
  http://www.echotv.hu/video/120172/20170420_Hatterkep
  Nem tartom csodának, hogy a másik oldalon újra meg újra próbálkoznak különböző alakzatok bedönteni ezt a világot, neki más esélyük nincs.
  Mondhatnánk megint érik az a helyzet, amikor ők csak a láncaikat veszíthetik, egyre nehezebb lesz az egyensúlyt fenntartani, és egyre kevésbé lesz lehetséges a humánus nyugati világ látszatát fenntartani…

 16. 11.

  Ja, ja. Csak az, hogy abban a rendszerben volt még az embereknek lelkük(ma is van) az nem a rendszernek volt köszönhető.
  Nyugati jólét kontra volt kommunista idők? Ez komoly?

  Gyarmathynak igaza van meg Sólyom úrnak is.
  Én azt hittem, hogy ez a változás egy folyamat, melynek vannak állomásai és helyei és úgy néz ki végállomása is lesz.

  Kár ezeket összehasonlítgatni. A nyugati jólét hajója a 3. világ szenvedésén és a magunkfajta országok középszerűségén vitorlázik. Na és?
  Ez őket nem érdekli. A 3. világ is csak úgyanezt tenné, és mindent meg is tesz, hogy így legyen.

  Az arabok régóta látják a nyugati jólétet megtestesítő Amerika visszásságait, már vagy negyven éve dzsihád dzsihád hátán.
  Ördögnek tartják, mint ahogy minket is.
  Akkor viszont ne sírjunk ha az ördögöt ki akarják füstölni.

  Szidjátok a konzumidiótákat? Nagyon csúnyák vagytok, ők csak élvezik az életet.
  Utálják ha éhező vékony afrikai gyerekek fényképét mutatják nekik, mert akkor eggyel kevesebb füstölt lazac csúszik le.
  Nem is egészséges mert rosszul érzed magad tőle és ugyanúgy nem csinálsz semmit, mintha melledről a szőrt kitépnéd fene nagy igyekezetedben.

  Találtam egy videót arról a nihilről ami oly megbotránkoztattató. Vicces, hogy pont ezen a hajón szolgáltam ki a zsírfejű amcsikat, mint szaros kis 16 órát robotoló „keleti” rabszolga. Most Ausztráliában pörög, akkor még csak a karib tenger jutott nekik, kalózok nélkül.
  Az én véleményem, hogy semmivel nem rosszabbak mint bárki más.
  Persze a Dominikai köztársasághoz tartozó (vagy szomszédos)Haiti-n úgy ették a 20.flekkent, hogy a bennszülöttek szó szerint éheztek. Viszont az amcsik optimisták, vidámak, kedvesek, rengeteget dolgoznak és személy szerint semmi mást nem csinálnak mint boldogulnak a környezetükben. legalábbis próbálnak.
  De mi minden szükséget észreveszünk a környezetünkben? Az ál erények undorítóak és csak úgy hemzsegnek. Úgyhogy abba is hagyom:-)

 17. Elvtársak, hát akkor előre a lenini, esetleg a putyini úton. De lehet a kis pufi istenségét is választani. Végülis ha már amerika bírálat, akkor érdemes átesni jó alaposan a ló túloldalára. 🙂

  „Ha van véleményed Észak Koreával kapcsolatban, akkor ezeket tudnod kell”,

  lehet, de érdemes lehet megnézni ezt a filmecskét is. Magyar hanggal van.

  Külön figyelmetekbe ajánlanám 4.00-tól a tömegjelenetet.

  Én nem tudom felfogni, hogy valaki ezt a rendszert bármilyen szinten is védje, támogassa vagy csak mentegesse.

  Kína bűne, meg az oroszoké, hogy ezt a rezsimet 30-40 évvel ezelőtt nem irtotta ki, vagy nem hagyta, hogy a nyugat megtegye.

 18. 18 – Gyarmathy:
  Nem voltam párttag, pedig volt 40 évem, hogy belépjek. Nem voltam szakszervezeti tag se, mert a rendszer által fenntartott viccnek tartottam. Ha valaki elvtársnak szólított, kikértem magamnak. De nem álltam be a másképp gondolkodok táborába se, pedig tudtam, hogy át fogják venni a hatalmat. Miért, mert ilyen vagyok. Viszont rühelem azokat (nyugodtan magadra ismerhetsz), akik nyalták, és ma is nyalják a kapitalizmus seggét, mert az rendben van, hogy valaki buta és korlátolt, de akkor fogja be a száját. Az amerikai jólét (amit ki lehet használni, ha európainak születtél) az egész világ kizsákmányolásán alapszik, amit elképesztő méretűre felduzzasztott katonai gépezetével tart fenn. Akinek ez nem tetszik, vagy tenni kíván ellen, az egyszerűen likvidálják (lásd: Líbia, Irak, Jugoszlávia……). Hogy a buta tömegek ezt ne vegyék észre, ráültek a médiára majd az egész világon, aminek eredményeként ilyen pasik mint te beszopják a mindenkori „gonosz” ellenes propagandát. Ez volt Milosevics, Gaddafi, Szadam, most Aszad, Kim és Putyin. — Tekintettel arra, hogy most azt a hisztériát keltik, hogy a „kis pufi” el akarja pusztítani a világot, ezért az ő eliminálása van soron (nem lesz könnyű). Gondoltam tiszta vizet öntök a pohárba, és néhány óra ráfordításával iparkodtam összehozni egy elfogadhatóan alapos posztot. Engem nem érdekel, hogy milyen az a rendszer, eszem ágában sincs támogatni, vagy védeni. Mindössze iparkodtam a tőlem telhető objektivitással felvázolni a kialakult helyzetet, mert ezen tények hiányában a témában elérhető magyar nyelvű „ismeretek” nem érnek egy kalap szart se. Ma Észak Korea diktatúra (már 95 százalékban Magyarország is) A Szovjet Unió is az volt, most jóval kevésbé. Az USA értelmisége be van szarva, mert szerintük diktatúra felé tart az ország. Szaud Arábia kő kemény diktatúra, rendszeres lefejezésekkel, mégse emeli fel senki a szavát ellene, mert az USA fő szövetségese, és a szajha médiának egyetlen szava sincs ellene, és ugye te se kérdőjelezed meg, sőt észre se veszed, hogy pillanatnyilag irtják a szomszédjukat, atom fenyegetés nélkül. (Jemen). Ebből az következik, hogy a diktatúra minden ország belügye, értelmetlen dolog külpolitikai témában erre hivatkozni. É. Korea nem azért fejleszti ütőképességét, mert diktatúra, hanem mert a közelmúlt történelme megtanította rá, aki nem tudja magát megvédeni, azt az USA kegyetlenül letarolja, amennyiben nem hagyja magát vazallus sorba taszítani.

  Ami a belinkelt filmecskédet illeti. Az angolul jól beszélő észak koreai fiatal hölgy az elején állítja, mindenki boldog és normális életet él Észak Koreában. Nem ez lenne minden ember végső célja? És azt miért söpröd le az asztalról (bár ez nem a poszt témája) hogy milliók sírják vissza Kádárt? Mert a tények nem számítanak, csak „Éljen Amerika”?

 19. 19: „Az amerikai jólét (amit ki lehet használni, ha európainak születtél) az egész világ kizsákmányolásán alapszik, amit elképesztő méretűre felduzzasztott katonai gépezetével tart fenn.”

  Így van. Viszont – egyelőre – ennek mi is haszonélvezői vagyunk.
  És két éve ez még téged egyáltalán nem zavart… sőt. 😉 Ha akarod, visszakeresem a blogodon az akkori vitánkat…. 😀
  Gyarmathy és mások is jogosan teszik fel a kérdést, ha az emberek a lábukkal szavazhatnak, akkor miért a bűnös, rothadó és kizsákmányoló nyugatot választják a dicső kelet helyett?
  Te is jól tudod – szoktad is hangsúlyozni – hogy az emberi természet alapból arra van hangolva, hogy a saját érdekében kizsákmányol mindent és mindenkit. Azt hiszed, ha ma Oroszország átvehetné az USA-tól a világcsendőr szerepet, nem tenné meg gondolkodás nélkül? Vagy ha Kim Dzsung Un ráerőltethetné a rettenetes rendszerét az egész világra, nem tenné meg?
  Itt a blogodon az ‘ősmagyarok’ nem a magyarság régi dicsőségét sírják vissza – mert akkor nagyobb hatalom voltunk és mi igáztuk le a környező népeket?

  Itt azt kell eldönteni, hogy a fasz melyik végén akarunk állni. És a jelen helyzetben a kedvezőbbik vége az euroatlanti szövetség. A mi életünkben az USA nem fog „összedőlni” . /Az EU valószínűleg igen (részlegesen), de az USA nem./

 20. 20. „A mi életünkben az USA nem fog “összedőlni”. ” Azért én még több mint tíz évet szeretnék élni! 🙂

 21. 20 – Observer:
  Ma se zavar, de szerettem volna megtudni, hogy mi motiválja Észak Koreát. ma már tudom, és segítettem abban, hogy ti is tudjátok. A poszt nem arról szól, hogy melyik rendszer jobb, tisztességesebb, stb. A poszt a mához vezető múlt feltárásáról szól, és nem hagyom, hogy le legyen söpörve az asztalról különböző szentimentalizmusok alapján. — Két éve nem nyilatkozhattam másképp, mert most se nyilatkoztam, megpróbáltam tényeket felsorakoztatni. Nem kell a soraim mögé betagozni olyasmiket, amiket én nem szántam oda.

 22. 21: Csaxólok, ha 10 éven belül „bedől” az USA, akkor te sem éred meg a mától számolt 11. évet…

  22: „szerettem volna megtudni, hogy mi motiválja Észak Koreát” Észak-Korea nem számít. Az számít, hogy mi motiválja a diktátorát – azt meg logikusan ugyan az, ami a mienket is motiválja – hatalomban (és életben) maradni, bármi áron.
  Csak ott tolta el, hogy amíg az „erőpolitika” atomfegyver és hordozóeszköz nélkül csak mosolygást váltott ki az USA elnökeiből, Trumpot most lépéskényszerbe hozta az atomfegyverkezéssel, meg a hordozórakétáival. És Trump nem az a fajta, aki nem fogadja el a kihívást.
  A helyzet megoldása azon múlik, hogy Kínával miben tudnak megállapodni az amerikaiak. Kína is dühös KDzsU-ra, mert őket is kényszerhelyzetbe hozta. A kínaiak mindent megtesznek azért, hogy az USA befolyását csökkentsék a térségben, erre a hülye diktátor odavonzotta az amcsikat… Én most már egyre inkább arra saccolok, hogy háború nem lesz, de KDzsU-t a kínaiak lemondatják és egy kezelhetőbb makit ültetnek a helyére.

 23. 20. Observer

  „Gyarmathy és mások is jogosan teszik fel a kérdést, ha az emberek a lábukkal szavazhatnak, akkor miért a bűnös, rothadó és kizsákmányoló nyugatot választják a dicső kelet helyett?”

  hát mert gyarlók vagyunk. ezért vagyunk képesek a vesztünkbe rohanni még akkor is, ha tudjuk mi lesz a vége.

  22. Tibor bá’

  szerintem ez így is volt. pár olyan tény, ami kiegészíti a képet, és mindenki saját maga levonhatja a következtetéseit. ez nem arról szól hogy szeretünk / szeressünk valakit, vagy pedig nem.

  * ja, és kiváncsiságból megnéztem mit ír a magyar wikipédia Észak Kóreáról … :-DDD

 24. 24: „megnéztem mit ír a magyar wikipédia” Simán jelezheted a kifogásaidat, vagy át is írhatod, ha jobban tudod. 😉

  „mert gyarlók vagyunk” Tényleg vicces, amikor a nyugati jólétben élő magyarok ostorozzák a rothadó nyugatot. Mintha kötelező lenne ott lenniük és nem önként mentek volna oda.

  „A romlás centruma Nyugat-Európa, amelyik álmokból él. A régi nagyság fényében, a mindenbe beleavatkozás hajlamával, egy lenéző attitűddel minden iránt, ami nem nyugat, főleg Kelet-Európa iránt.”
  http://24.hu/belfold/2017/04/26/boross-peter-a-romlas-centruma-nyugat-europa-ami-almokbol-el/

  Így meg azok nyilatkoznak, akiknek savanyú a szőlő, akik a nyugati társadalmakban soha nem vitték volna semmire (BP ott nem futhatott volna be olyan fényes ügynök-kariert, mint amit itt sikerült neki).

 25. 23 – Observer:
  Nagyon rosszul látod a dolgokat, és tökölök, hogy pontokba szedjem-e.
  1) Nem számít a nép? Valóban, sehol sem, de azért kényelmesebb úgy irányítani, hogy az ne ütközzön a nép emlékképével.
  2) Miért tolta el? Ennek köszönheti, hogy még mindig él, és élni fog, ameddig a kövérsége engedni fogja.
  3) Hogy Trump milyen fajta az lényegtelen, azt tesz, amit az elődjei is tettek. Engedelmeskedik a „deep state-nek”.
  4) Kína nem állapodik meg az amerikaiakkal. Ez csak propaganda, amivel Kínát akarják befolyásolni.
  5) Az első percben megmondtam, hogy ebből nem lesz háború.
  6) A kínaiak semmit se fognak tenni Kim leváltása érdekében.

  Engem bosszant, amikor valaki magyar hírportálokat belinkel. Ezek mind-mind igazodnak az amerikai szajha médiához.

 26. 25. Observer

  „Mintha kötelező lenne ott lenniük és nem önként mentek volna oda.”

  89-ben és a 90-es években fingom sem volt, hogy mi történik, és hogy miért. Örültem a változásnak, mert láttam a csillogó Nyugatot, és ugyanezt igérték nálunk is. Emlékszem, volt néhány ember, aki kinyitotta a száját, és más véleményen volt. A sajtóban, tévében kifigurázták őket, bohócot csináltak belőlük, és mi nevettünk rajtuk, mert minél jobban igyekeztek, annál nagyobb hülyét csináltak magukból.

  89-óta eltelt pár év, és most már világosan kirajzolódnak a vonalak. megvannak a tapasztalaink, és aki akarja, az már megértheti a történéseket. Kis óvódások voltunk, akiknek mindent bebeszélhettek, megettük csont nélkül. Mi nem tudtuk mi vár ránk, de a Nyugat igen, és ha másért nem, már csak azért, ahogy a földbe döngöltek minket a „sokkterápiával”, nem hagyva időt az eszmélésre, és az átállásra, megérdemelnék a tökönrúgást. Kihasználtak, kiraboltak minket, és senkit nem érdekelt, ha éppen éhendöglöttél.

  Most már látunk, mert felnyílt a szemünk, és látjuk, hogy mi történik Ukrajnával. Szerinted ott kérdeznek most valakit hogy mit akar? a kormány nagy része idegen állampolgár, sőt olyanok, akik más kelet-európai országokban már elvégezték a munkájukat. Ott vannak a tanácsadók, a helyzet ugyanaz.
  Nézd meg Szaakasvilit, Grúziából kidobták mert pusztulásba vitte az országot, kiprovokálta az orosz medvét, mert elhitte azt amit az amarikai és izraeli tanácsadói mondtak. Istenem, szeretném azta drogot, amit ő szedett, én is másként látnám a világot.
  A szomorú az , hogy aki most felületesen olvassa ezt, azt fogja gondolni, hogy orosz párti vagyok. Pedig csak tények vannak, a tények pedig nem állnak senki pártján, csak akkor, ha körítést kanyarítunk melléjük.

  és igen, egyáltalán nem gondolom, hogy olyan sok tényleges választási lehetőség van. A legtöbb ember annyit tehet, hogy nyitva tartja a szemét, és a tényeket figyeli, nem pedig a hangulatjelentést.

  még egy dolog, a híres Nyugat. Miért a belga csokoládé a leghíresebb (ne keverjük ide Svájcot) ? talán ott terem a legjobb csokoládé? Vagy esetleg a legjobb kakaó? Hogyhogy azok az országok, akik a legjobb minőségű kakaóval rendelkeznek, nem csinálnak csokoládét? hiszen a hatalmas bevételeiket egy csapásra megtöbbszöröznék! Csupán pár gépsort kéne venniük, beállítani, és termelni. Dőlne a pénz. Biztosan ezek a primitív afrikaiak nem képesek normálisan dolgozni. Vagy esetleg ha probléma merül fel, jótét lekek még segítenek is eszkalálni a helyzetet? Margaret Tacher fia mit is keresett Afrikában? Üdülni ment, meg szafarira?

  bocsi a kirohanásért, de tényleg nem figyelünk oda a tényekre, csupán azokra, amelyek érdekesek, ne adj isten hasznosak a számunkra.

 27. 26.

  „Miért tolta el? Ennek köszönheti, hogy még mindig él, és élni fog, ameddig a kövérsége engedni fogja.”

  Korábban már feltettem a kérdést, hogy amerika miért nem bombázta szarrá É.Kóreát 20-30 évvel ezelőtt, amikor még nem volt atomfegyvere? Vagy miért nem bombázta szarrá 10 évvel ezelőtt, amikor bár atombombája már volt, de nem volt hordozótechnikája?
  Miért hagyta élni a kim dinasztiát? Közel 60 évig tudott élni amerika árnyékában a kim uralkodói család atomfegyver és hordozó nélkül, csak most nem tud már?

  És ezzel meg is dőlt az egész magyarázkodásod, hogy miért csinálja a kim gyerek, amit csinál.

  „Ami a belinkelt filmecskédet illeti. Az angolul jól beszélő észak koreai fiatal hölgy az elején állítja, mindenki boldog és normális életet él Észak Koreában. Nem ez lenne minden ember végső célja? ”

  Jól van Tibor bá, nincs több kérdésem!

 28. 26: „Engem bosszant, amikor valaki magyar hírportálokat belinkel. Ezek mind-mind igazodnak az amerikai szajha médiához.”

  Egy Boross Péter interjúban mégis hogyan tennék ezt??? BP mondott valamit, és leírták. Ha hazugságot írtak volna, akkor BP beperli őket helyreigazításárt, hitelrontásért, vagy a bánat tudja miért.

  Különben amiket belinkelek, egyetlen egyet nem találsz, amiről utólag kiderült volna, hogy nem igaz. /Ha esetleg kételkedem egy hír igazságtartalmában, akkor azt külön jelzem (és általában akkor is igazam van 😉 ./

  „A kínaiak semmit se fognak tenni Kim leváltása érdekében.” Erre azért én nem vennék mérget. A leváltást eleve képletesen értettem, majd leesik valahonnan, kezébe nyomnak egy kis polóniumot stb. Meg fogják oldani ezt a ‘problémát’.

  Kínának egyáltalán nem jönne jól egy újabb koreai háború, mert színt kellene vallania, hogy kit támogat. Ha É-Koreát, akkor baszhatja a világpiacot, a fejlett világ egy vasszöget sem fog venni tőlük.
  Egyelőre úgy gondolom, hogy Trump nem fog megállni félúton és ezt a kínaiak is tudják. Nem fognak kockáztatni.

 29. 28 – Gyarmathy:
  „És ezzel meg is dőlt az egész magyarázkodásod, hogy miért csinálja a kim gyerek, amit csinál.” Ezek szerint nem vetted észre, én nem magyarázkodtam, felsorakoztattam eseményeket, tényeket.

  Amerikával kapcsolatos kérdéseidet nekem hiába teszed fel, nem vagyok washingtonológus. 😀

  29 – Observer:
  A szajaha média nem csak hazudik, hanem szelektál is. Olyan igazságot hoz le, ami a céljainak megfelel.

  Egy koreai limitált atom háború mindenkinek, de Kínának különösen jól jönne, mert a sok hülye amerikai szembe találná magát az atomháború iszonyatával, amiről jelenleg fogalmuk sincs, és ez hosszan tartó békét jelentene Kínának, ahol agyon kereskedhetné magát.

  A fejlett világ a vasszögeket onnan veszi, ahol a legolcsóbb. A kínai árú nem a készítők ferde szeme miatt árasztotta el az egész világot, hanem a relatív olcsósága miatt.

 30. Érdeklődnék, hogy ki írja a kommenteket a „Tibor bá’ ” nicket bitorolva? 😛

  ” limitált atom háború” Nem te erősködtél, hogy nem lehet olyan, hogy korlátozott atomháború?

 31. 31 – Observer:
  De igen, a nagyhatalmak között. De Észak Korea és az USA között lehet. Kim felrobbantja azt az 5-10 bombáját, ami van, őket letarolják, behintik sóval, és kész. Ebbe miért avatkozna be bárki? Korábban Észak Korea szóba se jött. Ez most nincs így, de a dolgok állandóan változnak meg nem jósolható irányba, miért kellene ragaszkodnom egy régebbi elképzelésemhez?

  Nem az a problémám, hogy bitorolják a nickemet, hanem még a kék betűszint is. Ez már több a soknál! 😉

 32. 32: „Ebbe miért avatkozna be bárki?”

  Hát éppen csak Kínának és Oroszországnak van közös határa É-Koreával, de őket miért is zavarná, hogy ott éppen atomot robbantgatnak az amik…

  ___

  Fű alatt elteszik láb alól az ifjú Kim-et, ez lesz a megoldás, nem más. Lehetnek már ott a környezetében sokan, akik ebben szívesen besegítenek a kínaiaknak – vagy éppen a CIA-nek, bár utóbbi neccesebb.

 33. 33 – Oberver:
  Remélem ezt nem gondolod komolyan, csak a vita hevében jutott eszedbe.

 34. 34: Majd jövő áprilisban térjünk rá vissza. 😉

 35. 35 – Observer:
  A közös határ az nem jelent semmit. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy diplomáciai úton jelzik a szándékot Kínával és Oroszországgal, és garantálják azt, ami fontos. Ahogy például Szíria elleni rakétatámadásról előzetesen értesítették az oroszokat.

  Kim most mérgezte meg a féltestvérét. Nem hiszem, hogy ne lenne az eszében megmérgezésének a lehetőség. A végrehajtás esélye tört százalék. Sztálint 40 év alatt nem tudták eltenni láb alól, ő viszont mindenkit megölt, aki veszélyt jelenthetett volna. Hitlert se sikerült kinyírni a hazafiaknak. Nézd meg Orbánt! Páncélautóba jár 8 kigyúrt testőrrel. Kövér László gránát vetőt rendszeresít a parlamenti őrségnél. Ezek nem hülyék. De mindenki arra tippel, amire akar. Fogadjunk, hogy Kim mához egy évvel is élni fog, és addigra a környezetéből néhány embert kivégeztetett.

 36. 36: „Kim mához egy évvel is élni fog”

  Akkor majd ünnepélyes körülmények között elismerem, hogy rosszul tippeltem. 🙂

  36: ” jelzik a szándékot”

  Én úgy gondolom, hogy atomfegyver bevetése egy komoly „minőségi” változás. Messze nem olyan a súlya, mint néhány hagyományos rakétának.
  Erre az USA-nak csak akkor lesz lehetősége /elfogadtatni a kínaiakkal és az oroszokkal/, ha Kim előbb vet be atomfegyvert az USA – vagy valamelyik szövetségese – területén. Annyira meg csak nem hülye – bár diktátorok ép eszében bízni botorság.

 37. 37. Éppen körülveszik É.Kóreát a legfejlettebb rakétavédelmi technikával.

  Majd elindul több száz cirkálórakéta, Közben megszórják 7-10 tonnás bunkerrombolókkal a rakétasilókat és környékét, az irányítóközpontokat no meg a kim gyerek valószínű tartózkodási helyeit.

  Van itt valaki hozzáértő, hogy mi az esélye kimnek, hogy a rakétavédelmi gyűrűből kijutasson atomtöltetű hordozót?
  És mi történhet, ha atomtöltetű rakétáját vagy többet is leszedik még É.Kórea felett? Úgy értem, mi történik az atomtöltettel?

 38. 38 – Gyarmathy:
  Észak Koreának van a legtöbb tengeralattjárója a világon, több mint az USA-nak. A legutolsó katonai parádén bemutatta a tengeralattjáróból kilőhető rakétáit is.

  Atom töltet csak akkor robban fel, ha felrobbantják. Ha a hordozót eltalálják, akkor a hasadó anyag szétszóródik, ami egy bizonyos mennyiségű radioaktív szennyeződést okoz, de nem elviselhetetlenül nagyot.

 39. 39. Akkor ezek szerint már atomtöltetekkel karistolnak kint valahol az óceánokon?

  Ha így van, akkor az Usa ezt csúnyán elcseszte. Nem értem, hogy szúrhatta el ennyire.

  Ezek szerint már csak abban lehet bízni, hogy a kim gyerek nem akar hamar megdögleni.
  Ha muzulmán lenne, valszeg hinne a halál utáni paradicsomban és készülhetnénk egy nagy nukleáris öngyilkos holokausztra.

 40. 40 – Gyarmathy:
  Hogy most éppen mi van, azt nem tudom. 39. alatt tényeket közöltem. Azt se tudom, hogy mi lesz.

 41. 40: „az Usa ezt csúnyán elcseszte”

  Nem hinném. Erősen kérdőjeles, hogy olyan atomtölteteket tudtak-e készíteni, amivel egy tengeralattjáróról kilőhető rakéta felszerelhető.
  Másrészt, a tengeralattjáróik annyira zajosak, hogy viszonylag könnyen ki lehet őket szúrni. /Persze, mivel sok van belőlük, elvileg lehet olyan, amelyik ‘átcsúszik a hálón’./

 42. 43 – Observer:
  Tökéletesen bejött, amit írtam. Nem lesz háború, és USA meghátrál az é.koreai atomfegyver elől. Kim marad, és Amerika nem exportálhatja a demokráciát, magyarul tarolhatja le É.Koretát, ahogy azt szokta. Kim számítása bejött, nem hiába fejlesztette az atomfegyvereit.

 43. 44: Ezt azért én máshogy értelmezem: „atomfegyvermentes övezet”. Kim minek fejlesztette ki, ha nem akarná megtartani a bombáját…

  Mert azért a dolog elég bonyolult – ahogy Kína egyre nagyobb szerepet vállalt a világkereskedelemben, illetve a Szovjetunió széthullott, É-Korea annál inkább érzékelhette, hogy egy fegyveres konfliktus esetén (az USA megtámadja őket) korábbi két „feltétlen” szövetségesére egyre kevésbé számíthat. Mivel ezt az USA-ban is tudták/tudják, a Kim család saját érdekeinek védelmében a korábbi egyensúlyt a nukleáris fegyver kifejlesztésével próbálta biztosítani.
  Ezzel viszont nem a kívánt eredményt érték el, hanem „kiverték a biztosítékot” nemcsak az USA-ban, de mindenhol.

  Mint írtam korábban, erre a témára térjünk vissza egy év múlva… , addigra talán kiderül, ki tippelt jobban kettőnk közül.

 44. 46 – Piton:
  Nem tudom, hogy képzeli el, amikor Washington nem hajlandó leülni tárgyalni Észak Koreával, hanem Pekingen keresztül üzengeti az ultimátumait.

 45. 47: Valahogy így…:

  „Rex Tillerson amerikai külügyminiszter szerint „katasztrofális következményei” lehetnek, ha nem sikerül időben megfékezni a diktatúra atom- és rakétaprogramját. Azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem törekszik a phenjani rendszer megdöntésére, de a fegyverkezést azonnal le kell állítani. Csak idő kérdése, hogy Észak-Korea mikor lesz képes megtámadni az amerikai szárazföldet. Többször is kijelentették, hogy ilyen akciót terveznek. Ezt figyelembe véve az Egyesült Államok nem ülhet ölbe tett kézzel, és a BT más tagországai sem maradhatnak tétlenek, ha az észak-koreai rakéták hatótávolságán belül vannak – mondta Tillermann.”
  https://youtu.be/K9STp9coBPs

 46. Nagyon valószínű, hogy Kína befenyítette É.Kóreát, nem nagyon kap olajat az utóbbi napokban Kínától és további szankciókra is számíthat.

  Ha valaki képes megfékezni a kis puffancsot, akkor az Kína. A nagyfaternak nem mer visszapofázni, mert ahogy neki köszönheti a kim dinasztia a létét, úgy el is tudja taposni.
  A világ 1. és 2. számú gazdasági hatalma nem fog összekapni É.Korea miatt.

  És mivel a kim gyerek túlzottan elkanászosodott, már az USA-t fenyegeti, így Trump nem fog itt megállni, tovább fog nyomást gyakorolni Kínára, szóval sanszos, hogy az északi rezsim napjai meg vannak számlálva.

 47. 48 – Piton:
  Milyen nagylelkűek, hogy nem törekednek rezsimváltásra. Miért nem kötöttek velük békét 64 év alatt? Azt várták, hogy a nyomorba kergetett ország magától összeroskadjon? Hát ez nem jött be.

  49 – Gyarmathy:
  Hogy írjam le neked magyarul? Álmodik a nyomor.
  Angolul? wishful thinking.
  Az Észak koreai rezsim napjai pont azért nincsenek megszámlálva, mert van atomfegyvere. Majd Amerika leszáll a magas lóról és tárgyal velük, amire 64 éven át nem volt hajlandó.

 48. Egy KN-17-est teszteltek, sikertelenül. Ez egy újabb Scud/Hwasong továbbfejlesztés, látható volt az áprilisi díszparádén is.
  https://missilethreat.csis.org/missile/kn-17/

  Viszont ez az első olyan MRBM rakétájuk, amelyen egy manőverező robbanófej látható. Ez lehet hajók elleni nukleáris töltet is, de én inkább az alakja alapján az első működőképes MaRV visszatérő robbanófejüknek tippelném.

  Míg az ENSZ BT arról kezdett tárgyalni, hogyan vehetné rá Észak-Koreát nukleáris és rakétaprogramjának feladására, az újabb rakétát lőtt ki, igaz, az 77 km-es magasságban szétesett. Az amerikai külügyminiszter szerint Szöult és Tokiót rövidesen atombombával támadhatja a kommunista rezsim, és a mai események fényében úgy tűnik, tényleg megtenné.
  http://privatbankar.hu/makro/eszak-korea-ujabb-raketat-lott-ki-veszelyben-szoul-es-tokio-306815

  50: Mivel két hadviselő félről van szó, ugye ’53 óta csak egy tűzszünetre futotta, és az USA egyre idegesebb, hogy előbb v. utóbb Észak-Korea eléri a nyugati partot működőképes ICBM -el, v. SLBM -el. Így szerintem az idő előrehaladtával egyre nő a valószínűsége egy amerikai beavatkozásnak. Nem azt mondom, hogy épp most, de évek múlva már eléggé sanszos a dolog. Viszont az amerikai külügyér mondandójában minden lényegi bele volt szőve a sorok közé.

 49. Máshol is melegszik a helyzet, nem csak É.K. körül.
  Hétfőn történt meg , hogy egy amerikai hadihajó kitér a feléje rohanó, harci készültségbe helyezett iráni hadinaszád elől, tudomásom szerint a történelemben elöszőr.
  Az elképzelhetetlen eset a Hormuz-szorosban történt, és nekem úgy tünik, hogy Amerika napja leáldozóban van, mert egy ilyen presztizsveszteséget nem lehet kiheverni.

 50. Egy amerikai-észak-koreai háború kirobbantása – többek között – orosz érdek. Bele lehet rángatni az USA-t a legjobb esetben is egy olyan háborúba, amit voltaképpen már 60 éve vívnak és képtelenek megnyerni. Ha jól emlékszem Észak-Koreát nem győzték le a koreai-háború első felvonásában, azóta csak szünet van. Tűzszünet. Azaz továbbra is hadiállapot.

  Ha netán Kína is belesodródik, az még jobb: egy kínai-amerikai háborúnál nagyobb szívességet senki sem tehetne Moszkvának, gondolom ezt sem kell ecsetelni, hogy miért.

  Mivel nemcsak Észak-Korea és az USA, de Oroszország és Japán között sincs még békeszerződés, egy ilyen katonai fejlemény secperc alatt arra ösztökölné Tokiót, hogy hihetetlen gyorsan békét kössön az oroszokkal. Főleg azért, mert közben az USA és Kína éppen egymást pofozza rottyá, így sok ideje és energiája nem maradna az USA-nak arra, hogy közben Japánt is bevédje az esetlegesen agresszívvá váló orosz arzenáltól.

  Észak-Koreának nincs más dolga, mint minden kísérleti rakétaindítás után a hordozót a saját határai előtt mindig „önmegsemmisíti”, így nincs igazi casus beli egy amerikai csapásra. A sok félhülye szakértő persze minden alkalommal elmondja, hogy sikertelen volt a kísérlet – na ja. Nézőpont kérdése.

  Az USA ÉK-t atomfegyverek nélkül nem tudja lenyomni, illetve le tudná, de akkor a háromnegyed amerikai haderőt ott kellene partra tenni és abból se sok maradna a végére.

 51. Ma reggel néztem valamelyik szórakoztató csatornán egy angol nyelvű szatirikus műsort, amely többek között pont azon élcelődött, hogy micsoda beégés volt az amerikai flottaegység látványos felvonultatása, majd eltérítése É.Korea irányából.
  Az illetékes nyilatkozó komolyan vehetőségét kérdőjelezte meg, aki állítólag úgy nyilatkozott az akció elején, hogy az egység É.Korea felé tart.
  Mikor később elfordultak más irányba, és megkérdezték, hogy miért nyilatkozott így, azt mondta, hogy azért, mert akkor tényleg abban az irányban mentek, és ő azt nem mondta, hogy oda is tartanak.
  Szóval ez is egy látványos ijesztgető gesztus volt, mintha valaki ütésre emelné a kezét, aztán meg látványosan megvakarná a fejét…

 52. 54 – hubab:
  Külpolitikai elemzők szerint Washington blöffölt, Észak Korea pedig lehívta Amerika lapját, akik pofára estek. Na jó, de hogy lehettek ilyen hülyék. Tudhatták volna, hogy Kim nem fog meghátrálni. Nekik az atom létfontosságú, hiszen Gaddafi és Huszein példája ott lebeg a szemük előtt. Pontosan tudják, hogy atom nélkül Amerika lesöpri őket a térképről 100 % valószínűséggel. Ha nem hátrálnak, akkor van 50 % esély arra, hogy megússzák. Te melyiket választanád? Tillerson már elárulta, hogy az é.koreai ICBM katasztrófa, ezt el kell kerülni. Hát persze, de nem embargóval, lerohanással, fenyegetéssel, hanem tárgyalással. De ehhez semmi kedvük, mert nem szoktak hozzá, csak ahhoz, hogy a légierő szarrá bombázza azt, aki nem engedelmes.

 53. 53.
  Éppen ezért nem is fog egymásnak esni katonailag Kína és Amerika. Trump az utóbbi hetekben már meg is szerette Kínát. 🙂

  http://nepszava.hu/cikk/1126001-trump-180-fokos-fordulatot-vett.

  A két hatalmas ország nem fogja lenullázni egymást É.Kórea miatt. Amerika szerintem Kínát zsarolja gazdasági hátrányok kilátásba helyezésével, ha nem fékezi meg É.K-át. Persze csak finoman, mint ahogy a csecsen csávó a magyar festékdobálót. 😀

  Tibor bá azt mondja, hogy tárgyalnia kéne az US -nak Kimmel. Csak nem értem miről. Adjon garanciákat a US, hogy nem fog támadni, cserébe É.K szerelje és mondjon le atomprogramjáról? Belemenne egy ilyenbe a koreai rezsim? Mi lenne akkor az otthoni nagy atompropagandával?

 54. 56 – Gyarmathy:
  Észak Korea hosszú évek óta béketárgyalásokat akar, békét akar kötni és meg akar egyezni Amerikával. Erre Amerika nem hajlandó, fenntartja a hadiállapotot tűzszünettel. Tehát két ország hadiállapotban van, és az egyik az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordul, hogy a másik ne fegyverkezzen. Ez nonszensz. Egy háborúban mindenki úgy fegyverkezik, ahogy tud. Washington is simply not reasonable.

 55. És mit érne a békekötéssel É. K.-a?
  Azt követően, atom nélkül, ugyanúgy megbuktathatnák mint Kadhafit.
  Elvégre vele sem voltak hadi állapotban. Egy nem egyértelmű ENSZ határozat alapján léptek fel ellene, és tették el láb alól. Ezt pedig el tudnák játszani a köpcössel is. Ezt ő is látja, nem bolond.

 56. 58 – Sólyom Lóránt:
  Ez esetben magyarázd el, Amerika miért nem kötött békeszerződést Észak Koreával.

 57. Kedves Tibor bá’.

  Talán azért mert bízott abban, hogy rés lesz a pajzson. Vagyis, amikor egy kis időre a támogatók (Oroszország, Kína) pont nem figyelnek oda, vagy más kedvező körülmény áll elő a lerohanásra. Pechjére ez nem állt elő, ill. időközben még bombát is meg hordozót is sikerült gyártaniuk az északiaknak.
  Na már most azzal az usa is tisztában van, hogy egy nukitámadás valamelyik tőzsdeközpont ellen, beba…na a globális – nagyrészt virtuális alapokon álló – gazdaságnak. Ezért már nem mernek kockáztatni.

 58. 60.

  Vaskalap, köszönöm, leszedtem és el fogom olvasni!

  A pdf kiváló minőségű, a tartalomról majd később.

 59. Peking a saját biztonságát érő fenyegetésnek tekinti a rakétarendszer nagy hatótávolságú radarjait. A kínai külügyminisztérium korábban arra figyelmeztetett, hogy az ország határozottan meg fogja védeni biztonságát az amerikai rakétavédelmi pajzs Dél-Koreába telepítése után. Moszkva szerint az amerikai fegyverrendszer koreai telepítése fenyegetést jelenthet az orosz nemzetbiztonságra is. Az észak-koreai probléma rendezése érdekében szerintük inkább a diplomáciai erőfeszítéseket kellene fokozni és vissza kellene téríteni Phenjant a hatoldalú tárgyalásokhoz. Oroszországban úgy vélik, az észak-koreai rakétakísérletek ürügyül szolgálnak Washington számára ahhoz, hogy rakétavédelmi fegyverek gyűrűjébe zárja Oroszországot. Moszkva ezért ellenlépéseket fontolgat.
  https://mno.hu/kulfold/hadrendbe-allitottak-a-thaad-raketarendszert-2396961

 60. 2017. március 6-án Észak-Korea négy ballisztikus rakétát lőtt ki az ország északnyugati részén lévő Tongcsang-ri támaszpontról a Japán-tenger felé. Ezek közül három is Japán exkluzív gazdasági zónájában, vagyis a japán partoktól számított 320 kilométeres övezeten belül hullott a tengerbe. Az egyre gyakoribb rakétakísérletek között elsikkadhatott a híre, pláne, hogy Észak-Korea állandó kardcsörtetése, nevetségesen grandiózus nyilatkozatai mindig kissé komikusan hatnak. Pedig ez a március 6-i rakétakísérlet valódi fordulópont az észak-koreai fegyverkezés történetében. Ez a kísérlet ugyanis jelezte, hogy Észak-Korea immár képes lenne ún. szaturációs rakétacsapást mérni Japánra. A szaturációs csapás azt jelenti, hogy egyszerre több rakétát indítva túlterhelnék a japán rakéta-elhárítórendszert, garantálva, hogy pár rakéta átjusson a védelmen. Ez pedig figyelemre méltó fejlemény, pláne, ha hozzávesszük, hogy 2016-ban már 20-30 kilotonnás atomtöltettel végeztek kísérleti robbantást, és sikeresen kísérleteztek szilárd hajtóanyagú rakétával is. Az utóbbi jelentősége, hogy míg a folyékony üzemanyagú rakétákat hosszas és látványos előkészítés után tudják csak kilőni, a szilárd hajtóanyagú előkészítése sokkal kisebb felhajtással jár.
  https://444.hu/2017/05/04/az-uj-tipusu-eszak-koreai-fenyegetesre-uj-valaszokat-kell-talalni

 61. 67.
  „A szaturációs csapás azt jelenti, hogy egyszerre több rakétát indítva túlterhelnék a japán rakéta-elhárítórendszert, garantálva, hogy pár rakéta átjusson a védelmen.”

  Na ezt hogy tudják kiszámolni?
  —-

  Vajon lesz komolyabb konfliktus ebből?

 62. 68: Más néven túlterheléses támadás. Elindítanak x száz rakétát az első hullámmal, ami leköti a légvédelmet, és pár perces késleltetéssel indul a második, harmadik, stb. rakéta hullám is. Így a támadott fél légvédelme ellövi a légvédelmi rakétáinak a jelentős részét, újra kell tölteni az indítókat. Ez képez egy nem túl hosszú, de kihasználható időrést, amikor sikeres rakétacsapásokat lehet végrehajtani. Ez is egy képesség…, amit meglépett Észak-Korea.

 63. 70 – Observer:
  Én is olvastam az eredeti forrást, de szerintem ez csak része a szó karáténak. Kim megközelíthetetlen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük