2024-05-16 nap bejegyzései

Hírek Világ Oroszország Hosszú-hosszú háborúra rendezkedik be Oroszország, ezt jelzi az új védelmi miniszter személye

Andrej Belouszov és Vlagyimir Putyin
Írta: Ferenc SzéF

 

A kezdeti villámháborús reménykedések kudarca után Putyin elnök belátta, hogy a Nyugattal gazdasági és technológiai harcot is vívnia kell, és ehhez az új műsorhoz új férfi kell. Sztálin óta most először lett olyan vezetője a védelmi tárcának, akinek semmilyen katonai tapasztalata nincs.

Andrej Belouszov közgazdász védelmi miniszteri kinevezése azt jelenti, hogy Vlagyimir Putyin a hadiipari komplexumot a gazdaság motorjává kívánja tenni, és militarizálása révén hosszú ideig folytatni kívánja a háborút.

Totálisan Putyin-párti személyről van szó, de miért egy civil?

A moszkvai elnöki rendszerben a vezető felé mutatott lojalitás az első és legfontosabb szűrő, melyen az új védelmi miniszter kétség nélkül átjut. Méltatói emlékeztetnek arra, hogy a Krím 2014-es annektálásakor Putyin gazdasági környezetében Andrej Belouszov volt az egyetlen, aki feltétel nélkül támogatta a döntést, miközben az oligarchák féltették profitjukat az esetleges nyugati szankcióktól, a vezérkar pedig a logisztikai problémák felett aggodalmaskodott.

Az idő Belouszovot igazolta, mert bár érkeztek szankciók az Obama-kormány részéről, 2022-re Oroszország nemzeti jövedelme visszaállt a ‘Krím előtti’ állapotra. Gyakorlatilag tehát – átmeneti veszteséggel -, de megszerezték Európa egyik legértékesebb stratégiai pontját, amit azóta is szilárdan tartanak, és ami nélkül az Ukrajna elleni háború megvívása szinte lehetetlen volna.

Belouszov az elnök kinevezési ceremóniáján - 2024 május 7.
Belouszov az elnök kinevezési ceremóniáján – 2024 május 7.Vyacheslav Prokofyev/Sputnik

Putyin elnök akkor megjegyezte, hogy Belouszov katonásabban viselkedett, mint sok katona. Ha tehát bárki abban reménykedik, hogy egy polgári személy fölemelése a katonai hierarchia csúcsára egyben valamiféle civil enyhülés jele az orosz vezetésben, az valószínűleg csalódni fog. A döntés tisztán pragmatikus, hogy Oroszország felkészülhessen az ukrajnai háború technológiai szakaszára, és alkalmassá váljon egy esetleges háború megvívására a Nyugattal szemben is.

A védelmi miniszter nem vezeti a hadsereget, de ő biztosítja a fejlesztések feltételeit és a hadigazdaság működését

A döntés sürgősségét jelzi, hogy az ötödik elnöki ciklusát megkezdő Vlagyimir Putyin szinte egy percet sem várt a súlyos és merésznek mondható lépéssel. A háborúpárti bloggerek, akik többnyire veterán katonatisztek vagy titkosszolgálati szakértők, egyelőre óvatosan, de inkább pozitívan kommentálják a döntést. Legfőbb gondjuk az, hogy nem nagyon ismerik Belouszov személyét, de bíznak abban, hogy kézbe tudja venni a hadsereg szervezeti korszerűsítését, amiről elismerik, hogy halaszthatatlan.

Az előd, Szergej Sojgu egyre súlyosabb teher volt az elnök vállán. A miniszter sorozatosan kapta a nyakába a vádakat, hogy nem érti, és nem is ismeri a modern katonai stratégiákat, emiatt pedig nem képes a rendelkezésre álló hatalmas erőforrások célszerű felhasználására.

Ezek a kritikák – látva az ukrajnai háború első szakaszát – jogosak is voltak. Az orosz haderő aránytalan és gyakran szükségtelen vérveszteségeket szenvedett el, miközben Sojgu azzal dicsekedett az elnöknek, hogy naponta képes egy új ezredet kiállítani.

Az orosz katonai gondolkodást kívülről befolyásoló elemzők és bloggerek mantra szerűen ismételgették a hadsereg köreiben eluralkodott korrupciót és a rosszul kiválasztott csapatparancsnokok úrhatnám viselkedését, ami nem csak katonák ezreinek, de kulcsfontosságú tábornokoknak az életébe is került. Ezeket a jelenségeket egyöntetűen Sojgu személyéhez kapcsolták.

Azért is, mert a lopások és a korrupció elburjánzása miatt sokszor hiányoztak a frontról az alakulatok korszerű távközlési eszközei, és emiatt a magasabb parancsnokoknak fölöslegesen kellett túl közel menniük a vonalakhoz, kockáztatva ezzel személyes biztonságukat.

Felrótták a miniszternek azt is, hogy személyes hatalomféltéstől vezetve gátolta a Wagner-csoport ellátását, amivel szükségtelenül provokálta ki a mélyen lojális Jevgenyij Prigozsin lázadását. Ennek folytán az orosz haderő elveszítette egyik legértékesebb humán befektetését.

Kétségtelen, hogy a Wagner-lázadás és annak leverése hosszú hónapokra megzavarta az orosz műveleteket Ukrajnában. Emiatt kellett – például – megválni Szergej Szurovikin hadseregtábornoktól, aki pedig az előző őszön sikeresen óvta meg a szorult helyzetbe került haderőt a Dnyeper mentén.

Sojgu körül már április végén megfagyott a levegő, amikor a szövetségi nyomozók súlyos korrupció gyanújával őrizetbe vették helyettesét, Timur Ivanov vezérezredest. Az elemzők azonnal megjósolták Sojgu menesztését, de az utódját nem tudták megtippelni.

Mit várnak el Belouszovtól? A fő feladat a Nyugattal vívott hibrid háborúra való felkészülés

A legbefolyásosabb blogger csatorna, a Rybar szerint a kinevezés a védelmi hatóságokon belüli összes pénzügyi modell nagyszabású átstrukturálását jelenti. Hatalmas összegekről és ipari kapacitásokról van szó, hiszen Oroszország a legkeményebb szovjet időkre emlékeztető GDP-arányos katonai költségvetéssel vágott neki 2024-nek.

Belouszov és Putyin a Kremlben
Belouszov és Putyin a KremlbenTASS

A Rybar abban reménykedik, hogy Belouszov felhagy a „színlelt szépség” mutogatásával, és nem látványos diavetítéseket tart az elnöknek, hanem egy teljesen világos Excel-táblát tesz elé, a leggazdaságosabb lehetőségekkel. Belouszov olyan személy, akinek mindig volt határozott álláspontja a fontos ügyekről, és emiatt népszerűtlen is, de pontosan erre van most szüksége az orosz védelmi minisztériumnak, állítja a blog.

Kirill Fedorov háborúpárti blogger szerint Belouszovnak nem az a feladata, hogy harcoljon, hanem hogy gazdaságilag biztosítsa a győzelmet, mert a termelés és a technológia az, ami majd megnyeri a háborút. A jelöltnek van bizalmi hitele, és ezzel lehetősége is közgazdasági tapasztalatainak igazolására. Ő az a személy, aki a hazai totális háborúba tudja vezetni a nemzetet.

[Megjegyzés: a totális háború fogalmát Joseph Göbbels használta 1943 elején, amikor a nácik meghirdették azt a gazdaságpolitikát, amiben minden anyagi és személyi erőforrást úgy kellett felhasználni, hogy az a győzelem céljait szolgálja. Ennek keretében engedték meg például a női munkavállalást a hadiipari vállalatoknál, amit Hitler korábban szigorúan megtiltott.]

A Katonai Csatorna nevű blog szerint a kezdetben speciális műveletnek indult hadjárat mára egy hosszú lemorzsolódási háborúvá fajult, ezért egy gazdaságból érkező személy kinevezésének közvetlen gyakorlati értelme van. A védelmi miniszteri poszton szereplő katona általában „hülye”, aki a laktanyán és a felvonuláson kívül semmit sem látott az életben, és ez nem segít a győzelemben, hanem inkább a gátja annak. Szergej Sojgu ezt az akadályt nem tudta megugrani, és katonai menedzseri képességeinek hiányát a Putyin iránti hűség sem pótolhatta.

Maga a ‘hibrid háború’ azt a komplex hadviselést jelenti, ami meghatározza a 21. század katonai konfliktusait, és amelyre Oroszország még nem készült fel teljesen, de erőteljes léptekkel halad felé, és több fronton előnybe is került a Nyugattal szemben.

Belouszov kinevezése annak a felismerése és elfogadása, hogy a nagy háborúk megnyeréséhez a puszta katonai (kinetikus, csapásmérő) erő már nem feltétlenül elégséges, hanem elsősorban a különféle képességek szinkronizálására van szükség.

Az orosz hibrid rendszer csápjai
Az orosz hibrid rendszer csápjaiResearch Gate

A kifejezés Frank Hoffman amerikai tengerészgyalogos veterántól és katonai stratégától származik, aki szerint a modern hadviselésnek egészen újfajta szinergikus rendszert kell létrehoznia. Ebben a hagyományos és a nukleáris tényezők, a katonai és polgári célpontok ellen bevetett kiber-eszközök, a verbális fenyegetések, a gazdasági, politikai, jogi és diplomáciai kapacitások, a célország közvéleményének befolyásolása és vezetésének korrumpálása, de akár a bűnözés és még a terrorizmus bizonyos fajtái is beleférnek, egymást kiegészítő módon, és mindig az adott helyzethez igazodva.

A polip kulturális csápokkal is rendelkezik, és a végső csapás előtt szinte teljesen behálózza az ellenfelet, aki olyan helyzetbe keveredik, mint a pókhálóba esett légy.

Egy ilyen rendszer előfeltétele a lehető legszélesebb körű információszerzés, a rendkívül gyors reakciókészség, és a gazdasági-ipari kapacitások optimális kihasználása. Vagyis alapvetően nem katonai, hanem inkább menedzseri feladatról van szó.

Belouszov – egy tipikus szovjet-orosz karrierpálya

A 65 éves Belouszov a Moszkvai Állami Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett kibernetikai közgazdász diplomát, és azóta is foglalkozik tudományos munkával. 1986-tól a Szovjetunió Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozott, az ezredforduló után pedig a Makrogazdasági Elemző Központot vezette. Kormányzati munkát először 2006-ban vállalt, a gazdaságfejlesztési miniszter helyetteseként.

2013 és 2020 között Vlagyimir Putyin személyes tanácsadója volt.

Belouszov 2023-ban
Belouszov 2023-banTASS

2020-2024 között szolgált a Misusztyin-kormány első miniszterelnök-helyetteseként, ahol az egységes pénzügyi, hitel- és monetáris politika végrehajtását felügyelte. Portfóliója gigantikus volt, mert hatáskörébe tartozott a pénzügyek állami szabályozása, a piacfelügyelet, a bankszektor ellenőrzése, az infrastrukturális projektek és az orosz állam külföldi befektetései.

Közgazdasági felfogását tekintve Belouszov sosem volt híve a szabadpiacnak, hanem a kormányzati kiadások és az állami befolyás növelése mellett foglalt állást, némileg hasonlóan a Keynes-i iskola felfogásához, ami a 30-as években kirángatta az Egyesült Államokat a világválságból és új fejlődési pályára állította.

Az elmúlt években aktív részese volt az exportőrök többletnyereségének felderítésében és megcsapolásában, jegyzi meg a The Bell távirati csatorna.

Általában rideg, szókimondó figurának írják le, de nem törtetőnek, hanem olyan embernek, aki kivárja a neki rendelt időt. Az orosz üzleti világban sokan félnek tőle, mert a hirtelen szerzett nagy vagyonokat patkány-műveletnek szokta nevezni, másik állandó jelzője pedig a ‘vályú-vállalkozó’, amit azokra a külső haszonlesőkre ért, akik az állami megrendeléseket habzsolják fel, de ritkán teljesítenek megfelelően.

(Euronews)