2023-05-01 nap bejegyzései

(VM-314) Ferenc pápa

Tibor bá’ vissza  a múltba online

 

Ferenc Pápa látogatására

(sz: 1933.02.11.)

Megmondom őszintén, nem tudok lelkesedni Ferenc Pápa látogatása kapcsán. Esetemben, ezt jó 80 évvel ezelőtt eltolták.

Mint már többször írtam a 4. elemitől (általánostól) bentlakásos felekezeti iskolába jártam. Itt belénk verték, hogy ha bűn alatt halunk meg, akkor a pokolba jutunk, ahol az örök tűzben fogunk égni az idők végtelenségéig. Bűnözni bűnözhetünk, de azt meg kell gyónnunk és akkor feloldozást kapunk. Ezen kívül, ha egymás követő 9 hónapon át a hónap első péntekén gyónunk és áldozunk, akkor a Szűz anya gondoskodik róla, hogy ne kerüljünk a Pokolba.

A fentieknek megfelelően, minden első péntek előtti napon jött egy felszentelt pap, akinek meggyónhattuk bűneinket. A pap egy szobában,  egy három lépcsős emelvényen helyezkedett el, ahogy a királyok ülnek a trónjukon. Nyakában stóla, arca szigort sugárzott, elvégre isten földi szolgája, vagyis képviselője volt. Mi a folyosón álltunk sorban, várva, hogy ránk kerüljön a sor.

Beléptem a szobába, a látványtól majd összeszartam magam. Az emelvényen ült egy szigorú arcú pap, alatta vörös szőnyeggel leterített lépcső. A pap intett, hogy térdeljek le a lépcsőre. Letérdelés után elmakogtam a köszönést, vagyis a dicsértessék az úr Jézus Krisztust, amire a válasz: mindörökké ámen. Ezt követve eldadogtam a begyakorolt szöveget: Gyónom a mindenható istennek, isten helyett neked lelki atyám, hogy az utolsó gyónásom óta a következő bűnöket követem el. [már itt óriási hiba mutatkozik. Isten mindenható, pontosan tudja mit követtem el, mér kell meggyónnom?]

Persze készültem az eseményre de milyen bűnöket tud elkövetni egy 10 éves gyerek, ráadásul nem mai gyerek, hanem a régi jó időkben (pofonokkal) nevelt. És akkor most nekem elő kell adnom, hogy vétkezem. Elő kell adnom, mert elvárják őket. Nem fogadtam szót 5 alkalommal, nem mondtam igazat 10 alkalommal, kétszer ellöktem magamtól a szárazbab főzeléket.

Erre a lelkiatya 3 Miatyánk és 3 Üdvözlégy Mária elimádkozására ítélt. Majd azt mondta, hogy feloldozlak téged bűneidtől az atya és a fiú és a Szentlélek nevében. Erre nekem el kellett rebegnem, hogy telje szívemből bánom minden bűnömet, fogadom, hogy ezentúl a bűnt, és a bűnre vezető utat elkerülöm.

Akkor a pap intett, hogy elmehetek. Másnap áldozhattam, sőt harmadnap is. Mind addig, amíg nem követtem el egy újabb bűnt(persze halálosat, mert a bocsánatos bűn  nem zárja ki az áldozást). Mivel minden nap volt mise, és minden nap lehetett áldozni, érdekes volt nézni, hogy napról napra miként fogyott az áldozók száma. Nyilván, mert közben követtek el bűnt.

Tekintve, hogy a gyónás után pont úgy tettem-vettem mint előtte, valójában nem követhettem el bűnt, de ez nyilván nem elfogadható, így 5-6 nap után tovább nem áldoztam.

Csakhogy a gyónás egész intézménye szörnyű volt. Pszichésen erősen megviselt, pedig egy hónap múlva megismétlődött. Aztán újra és újra. Nem csoda, hogy az iskola elhagyása után soha többé nem mentem el gyónni. Viszont annál többet gondolkodtam a vallásos eseményekkel kapcsolatban.

Például volt olyan élményem, hogy péntek délben elmenve a szerzetesi étterem ajtaja előtt, az ajtó megnyílt, mert valamelyik szerzetes kilépett rajta. Miközben az étteremből sült hús illata tódult ki az ajtón. Pénteken! Isten szolgáinak nem kell böjtölni, csak nekünk isten gyermekeinek? A tíz éves gyerek nem hülye csak kicsi. Legalább is én nem voltam hülye.

Miért kell nekem gyónni. Isten tudja mit tettem. Nyilván a papok akarják tudni mit cselekedtem. Micsoda óriási előnyt ad nekik mindenkikkel szemben, hogy pontosan tudják mit tettek. Mert ugye a katolikus királyok, miniszterek, diplomaták is gyónnak, legalább is katolikus országokban. Csoda, hogy a Vatikán 2000 éven át zavartalanul létezik, prosperál.

Ez a szenteskedő, sötét banda ujjai köré csavarja a fél emberiséget. Most például Ferenc Pápa a „menekültek” hóna alá nyúl, mert őket nem zavarják a beözönlő muszlim tömegek, akik az ő számításaik szerint hamarosan meg fognak térni, és erősíteni fogják a kihasználható hívők táborát.

Isten nincs, az ember találta ki magának. Hívők viszont vannak, akik be vannak szarva a haláltól és a pokol örök tüzétől.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________