2022-08-15 nap bejegyzései

(3936) Vallás

Tibor bá’ szerkesztett fordítása online

forrás:AlterNet

A tudósok összefüggést találnak a vallási fundamentalizmus és az agykárosodás között.

89. útban a 90. felé

A Neuropsychologia folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy a vallási fundamentalizmus részben a prefrontális cortexnek. (kéregnek) nevezett agyi régió funkcionális károsodásának az eredménye, ami arra utal, hogy a prefrontális cortex bizonyos területeinek károsodása közvetve elősegíti a vallási fundamentalizmust azáltal, hogy csökkenti a kognitív rugalmasságot és nyitottságot. Ez a pszichológiai megfogalmazás olyan személyiségvonást ír le, amely a kíváncsiság, a kreativitás és a nyitottság dimenzióját foglalja magában.

A vallási hiedelmek társadalmilag átvitt mentális reprezentációknak tekinthetők, amelyek természetfeletti eseményekből, és valóságosnak feltételezett entitásokból állnak. A vallási hiedelmek különböznek az empirikus tényektől, amelyek a világ megtapasztalásán alapulnak, és frissülnek, amikor új bizonyítékok gyűlnek össze, vagy amikor új, jobb előrejelző erővel rendelkező elméletek jelennek meg.

Másrészt a vallási meggyőződések – válaszul – általában nem frissítik az új bizonyítékokra vagy tudományos magyarázatokra, és ezért erősen összefüggenek a konzervativizmussal. A meggyőződések rögzítettek és merevek, ami elősegíti a kiszámíthatóságot és a társadalmi szabályokkal való koherenciát a csoporton belüli egyének között.

A vallási fundamentalizmus olyan ideológiára utal, amely a hagyományos vallási szövegeket és rituálékat hangsúlyozza, és elriasztja a vallásról és a társadalmi kérdésekről való progresszív gondolkodást. A fundamentalista csoportok általában mindent elleneznek, ami megkérdőjelezi hiedelmeiket vagy életmódjukat. Emiatt gyakran agresszívak mindenkivel szemben, aki nem osztja sajátos természetfeletti hiedelmeiket, valamint a tudománnyal szemben, mivel ezeket a dolgokat egész világnézetükre nézve egzisztenciális fenyegetésnek tekintik.

A vallási fundamentalizmusban szerepet játszó kognitív és idegrendszerek vizsgálatára Jordan Grafman vezetésével, a Northwestern University kutatóinak egy csoportja végzett egy tanulmányt, amelyben a vietnámi háború veteránjaitól származó, korábban összegyűjtött adatokat használtak fel. A veteránokat kifejezetten azért választották ki, mert sokuk az agyterületeiken sérültek, amelyekről feltételezhető, hogy kritikus szerepet játszanak a vallási fundamentalizmussal kapcsolatban.

A CT-vizsgálatokat 119 agysérülést szenvedett veterán és 30 károsodás nélküli, egészséges veterán összehasonlításával elemezték, és egy felmérést végeztek, amely a vallási fundamentalizmust értékelte.

Míg a résztvevők többsége keresztény volt, 32,5%-uk nem adott meg konkrét vallást. Korábbi kutatások alapján a kísérletezők azt jósolták, hogy a prefrontális kéreg szerepet fog játszani a vallási fundamentalizmusban, mivel ez a régió köztudottan összefüggésbe hozható az úgynevezett „kognitív rugalmassággal”.

Ez a kifejezés az agy azon képességére utal, hogy könnyen átválthat az egyik koncepcióról a másikra, és egyszerre több dologról is gondolkodhat. A kognitív rugalmasság lehetővé teszi, hogy az alanyok új bizonyítékok fényében frissítsék hiedelmeiket, és ez a tulajdonság valószínűleg az ilyen képességek nyilvánvaló túlélési előnye miatt alakult ki.

Kulcsfontosságú mentális jellemzője az új környezethez való alkalmazkodásnak, mert lehetővé teszi az egyének számára, hogy pontosabb előrejelzéseket készítsenek a világról új és változó körülmények között. Az agyi képalkotó kutatások kimutatták, hogy a kognitív rugalmassággal összefüggő fő idegi régió a prefrontális kéreg.

Ez, azért érdekelte a kutatókat, mert a korábbi tanulmányok feltárták a kapcsolatot a fundamentalista típusú hiedelmekkel. Például, az egyik tanulmány kimutatta, hogy az agyi elváltozásokkal küzdő egyének mérsékeltebbnek ítélték meg a radikális politikai kijelentéseket, mint a normál agyúak, míg egy másik tanulmány közvetlen kapcsolatot mutatott ki az agyi károsodás és a vallási fundamentalizmus között.

Végeredményben feltételezhető, hogy a vallásosság kisebb fokú agykárosodás következménye, ami nélkül az egyén reálisabban láthatja a világot.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________