2016. február hónap bejegyzései

(1833) Marx és Lenin viszontlátása

Tibor bá’ online

 

~q191Tudnotok kell, hogy annak idején utáltam a politikai gazdaságtant (kötelező középiskolás anyag), aminél jobban csak Marx, Engels, Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársakat utáltam. Aztán vagy 30 évig szabadúszó (szakfordító) voltam, vagyis nem volt főnököm, szarhattam nagy ívben a pártra. Nem kellett megvennem Lenin összes műveit és békekölcsönt se jegyeztem. A kommunizmus előbb felsorolt nagymesterei kiestek a látókörömből. Most viszont az angol-amerikai alternatív médiában (köszönet az Internetnek) vagyis nem a presstitute (céda sajtó) mainstream-hez tartozó tollforgatók szellemi termékeiben, egymás után bukkannak fel Marx és Lenin idézetei. Például: „A tőke egy olyan holt munka, amely az élő munka vérét kiszívva tartja fenn magát, és minél tovább él, annál több vért szív ki.” Természetesen arról van szó, hogy az amerikai gazdaságélénkítő csomag legnagyobb része a tőkések zsebébe landolt, miközben a munkanélküliség egyre fokozódik. Minden esetre Paul Craig Roberts véleménye szerint, ha Marx és Lenin ma élnének, jó eséllyel indulhatnának a közgazdasági Nobel díjért. Marx hosszútávra megjósolta a munkásosztály nyomorának a mélyülését (ami most Amerikára feltétlenül igaz), míg Lenin előre látta a javak előállításának másodrendűségét az értékpapírok adásvételéből származó profitra épülő finánctőke akkumulálásának elsődlegessége mellett. Ugyanis a jelenlegi gazdasági világválságot pontosan ez robbantotta ki. Amerika nem termelt, hanem elektronikus úton spekulált és összeharácsolta a világban fellelhető virtuális tőkét. Minden esetre Lenin jóslata lényegesen jobb, mint a „Kockázati Modellek” tézise, amiért odaítélték a közgazdasági Nobel-díjat. Arról nem beszélve, hogy a Federal Reserve (FED) elnöke, az amerikai pénzügyminiszter és olyan Nobel-díjas közgazdászok, mint például Paul Krugman még több hitel felvételében, még több tartozás felvállalásában látják a gazdasági válságból való kilábalás kulcsát. Nem is tudom, hogy Marx Károly miért nem kap egy posztumusz Nobel-díjat!

Nem mintha nagyon sajnálnám őket, de tény, hogy az amerikai munkás (a németről és a franciáról adatok hiányában most ne tegyünk említést) reáljövedelme 1970 óta nem nőtt, sőt az utolsó két évtizedben effektív csökkent, viszont az oligarchák vagyona meredeken emelkedett. Mondjuk ez nálunk is megfigyelhető, ha egy kicsit elgondolkodunk, hogy Demjánnak, Csányinak (na, jó, nem sorolom tovább) vajon miből lettek milliárdjai?

Itt azonban megáll a párhuzamosság, mert a globalizáció az egyszerű amerikai dolgozó (kék és fehér galléros) számára a munkahely elvesztését jelentette, egyszerűen azért, mert Kínában és Indiában ugyanazt a minőségi munkát sokkal olcsóbban elvégezték. Ez pedig aktuálissá teszi annak megfontolását, hogy annakidején jó ötlet volt-e nálunk a minimálbért egy csapásra, duplájára emelni, ami lehetőséget adott a szlovákoknak arra, hogy alaposan elhúzzanak mellettünk? Viszont a párhuzamosság megint jelentkezik, ha azt mérlegeljük, hogy az amerikai középosztály miként tartotta fenn az életszínvonalát. Kölcsönök felvételéből, amit a magyar társadalom középső szegmense ragyogóan leutánzott. Az apák és nagyapák által oly annyira áhítozott panellakások helyett, viszonylag szerény jövedelmek mellett, szilárd pénzügyi alapok nélkül, hatalmas kölcsönöket vettek fel, hogy a meghirdetett lakóparkokban luxuslakásokba költözve, évtizedeken át nyögjék a kölcsön visszafizetésének kínjait. Persze nálunk a helyzetet megfűszerezte a politika is. A parlamenti képviselői székek olyan jövedelmezőknek bizonyultak, hogy a pártok mindent megtettek a minél több szék megszerzéséért. Ennek érdekében egyetlen céljuk az újraválasztás volt, aminek eszközének az ország népének gazdaságilag nem megalapozott életszínvonal emelését látták. Ezt természetesen csak hitelek felvételével lehetett biztosítani. Ugyanazt az őrültséget követték el, amit annak idején Kádár. Aki nem tudná, azzal közlöm, a megszorításokból származó „források” a tartozásaink kamataira megy el, vagyis úgy húzunk a nadrágszíjon, hogy abból semmilyen kézzelfogható hasznunk sincs. De térjünk vissza Amerikához, mert fejétől bűzlik a hal! Marx Károly azt mondta, hogy a vallás a tömegek ópiuma. Ez egy kicsit megváltozott. Ma a tömegek ópiuma a mainstream média. A sok millió barom leül a TV elé, oda rak maga mellé 4-5 doboz sört és boldog megelégedettséggel hallgatja a propagandát. Erről szólt néhány napja a (1829) Működik a Presstitutes című poszt. Tehát a mainstream média ezerrel nyomja a szöveget, hogy a gazdasági válságból megindult a kilábalás. Vagyis az uralkodó oligarchia be akarja szopatni a néppel, hogy minden OK. Bizonyíték? A részvénypiac szárnyal, a részvényár index az egekbe emelkedik. Aztán most, hogy a pincébe száll, egyszeribe nagy rohadt csend. Na és mit szól ehhez Lenin elvtárs (szelleme)? Semmit, csak hozzáteszi. Amerikában 2009 szeptemberében 785.000 ember veszítette el a munkáját. A tőzsde spekulánsok papírjainak az értéke egyre nagyobb, miközben minden ötödik amerikai munka nélkül tengeti az életét, a négyötöde pedig nyögi a jelzáloghitelt és a hitelkártyák tartozásait, valamint egész éjjel forgolódik az ágyában, azon töprengve, neki mikor mondanak fel. Ha ezt nevezik gazdasági fellendülésnek, akkor mentsen meg tőle az Isten. Tudom, még nem magyaráztam meg mi a fenétől szárnyaltak a börzék. Akkor bepótolom: A nagybankoknak juttatott sok százmilliárd dolláros „mentőcsomag” és a FED több ezermilliárd dollárnyi (amerikai trillió) pénzkibocsátása (éljen a hőn szeretett likviditás) megtalálta útját a tőzsdékhez. Közben a kis bankokat tucat számra nyelték le a nagybankok („túl nagyok ahhoz, hogy bukni hagyjuk őket” jelszó alatt), ami további tőkekoncentrációhoz vezetett. Most ennek nagy hirtelen vége lett. Ez természetesen a dollár iránti bizalom tovább csökkenését eredményezi. Amikor már a dollárban denominált kötvények tulajdonosait az se izgatja, hogy értékeiket veszíteni fogják, és megindul a dollártól való menekülés, aminek első jelei jelentkeznek az arany ár óvatos emelkedése szerint.

A valóság az, hogy Amerika egy olyan nagyméretű munkanélküliség és dollárinfláció előtt áll, amit még Marx és Lenin se láthatott előre. Pedig be kell látnunk, hogy a marxista-leninista politikai gazdaságtan (emlékeztek, kurvára utáltam) tökéletesen leírja a jelenlegi gazdasági és politikai helyzetet. Marx és Lenin nézeteivel az volt a baj, hogy dogmának kellett őket tekinteni, ami egyszer és mindenkorra megszabja a követendő irányt. Nagy hiba! Valójában Marx és Lenin irományai egy bizonyos helyen és időben tapasztalt állapot analízise, amin az időpont és földrajzi hely által megkívánt módon, változtatni kell. Fogalmuk se lehetett például az Internetről és annak gazdasági szerepvállalásáról, ami természetszerűen átszabja a gazdasági változás minőségét.

Ha jól emlékszem (hogy legalább a pótvizsgán átmenjek) Marx és Engels rámutattak, hogy a fejlett kapitalista országok gyarmatosító politikájának lényege az olcsó nyersanyagokhoz való hozzájutás, amit feldolgozva méregdrágán visszavitték a gyarmatokra, örökös gazdasági függésben tartva, és a végtelenségig kizsákmányolva őket. Az így összeharácsolt javakból egy apró részt nagy kegyesen átadtak az anyaország munkásainak, hogy a megjósolt forradalom ne következhessen be. Lenin szerint a kapitalizmus legmagasabb foka a fentebb körvonalazott imperializmus. Amikor is a fejlett ipari országok munkásait „megvásárolták” a jóléti állam áldásaival: betegbiztosítás, szociális háló, stb., ami leglátványosabban a Hidegháború alatt volt érzékelhet. Az osztályharc leszűkült a munkabér emelkedések kikényszerítésére, a legrosszabb esetben sztrájkokkal. Mára azonban egy teljesen új, és némileg meglepő helyzet állt elő. A fejlett ipari országokon belül a relatív jól fizető munkahelyek kiváltására a volt gyarmaton élők minden vonatkozásban alkalmasak, jelentősen alacsonyabb bérezés mellett. A fejlett országok munkaerői számára csak az alacsony bérezésű szolgáltató ipar maradt és a munkanélküliség. Ennek következtében a fejlett országok munkásai és tőkései között az érdekellentét soha nem látott méretekre nőtt. Ez az a szituáció, amit Marx-Engels és Lenin nem láthattak előre. Nyilvánvaló, hogy a fejlett ipari országok munkásosztályának (plusz, ma már a középosztálynak is) újra kell értékelni helyzetüket, mert ha nem teszik, akkor a szélsőjobb ki fogja használni az adódó alkalmat. Egyes európai országokban ennek már meg vannak az előjelei, és természetesen nem csak Magyarországra gondolok. Hogy nálunk a szélsőjobb előretörése pontosan mivel jár, nehéz megmondani. Minden esetre, ha a történelem alkalmas az események megjóslására, akkor biztosra vehető, hogy a kapzsi oligarchák helyét felváltó, alapvetően primitív észjárású jobboldal vezette diktatúrával aligha járunk jobban, mint az oligarchák tovább garázdálkodásával.

Visszatérve a jelenlegi gazdasági helyzetre, minden optimista nézet hangos terjesztése ellenére, véleményem szerint a jövő számunkra rosszabb lesz, mint a közel múlt. Ne feledjük az alacsony költségvetési hiány (amire a kormányzat oly büszke), még mindig hiány és a tartozásunk tovább növekedését jelenti. Hogy Amerikában mi fog történni, el se tudom képzelni. Tízmilliók egzisztenciája forog kockán. A folyamat megfordíthatatlan. Amerikában valódi gazdaság nem létezik. Úgy értem értéknövelő termelés. A dollár tartalék valuta szerepéből származó haszon napjai meg vannak számlálva már nincs mihez nyúlni a nyílt, katonai erővel végrehajtott rabláson kívül. A híres amerikai életformának befellegezett. A nyugat európai (angol, francia, német, olasz) jólét némi késéssel követi az amerikait. Nyilván a versenybe maradás miatt nem tudják tovább fizetni a magas németországi munkabéreket. Ez lehet a legfőbb oka a „menekültek” befogadására. Ezekből akarnak olcsó munkaerőt faragni.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(1832) Bikini

Tibor bá’ online

 

~q191Hogy a bikini szó hallatán ki mire gondol, az erősen életkor függő. Tehát, nem az atombombákról, és nem a fürdőruháról akarok értekezni, hanem a zenekarról.

Ifjúkoromban, a kávéházakban, bárokban, mulatókban zenekar adta a hangulatot, akik mellett felléptek táncdalénekesek is. A parkettán pedig táncolt a nép. A tánc az tánc volt, és nem ormótlan vonaglás, a táncdalnak volt értelmes szövege, ami rendszerint romantikus volt, némi tanulsággal: Holdvilágos éjszakán, miről álmodik a lány, hogy jön egy királyfi tán, hófehér paripán. A királyfi oly kevés…. Mindig az a perc a legszebb perc, mit meg nem ád az élet. Az a legszebb csók, mit el nem csókolunk….

Szóval ezeknek a dalszövegeknek volt (romantikus) „mondanivalójuk”. Aztán amerikai kezdeményezésre megváltozott a világ. A zene minden lett, csak nem romantikus, a szöveg pedig eljelentéktelenedett. El lehetett énekelni harminchatszor egymás után azt a fantasztikusan érdekes állítást, hogy „sajtból van a Hold”. Aztán jött az üvöltő korszak (máig tart), ahol az énekes elhiteti a hallgatósággal, hogy minél jobban üvölt, annál drámaibb a téma, és persze annál kevésbé lehet megérteni a szöveget.

Aztán bevezették a bohóckodást is. Először csak enyhe formában néhány gida ringatta magát. Később egyre nagyobb csoportokban lengették túlnövelt, zsíros seggüket, más feladatra teljesen alkalmatlan lányok, és egyre inkább elcigányosodott a szakma.

Csakhogy volt igény ennél többre. Szükség volt olyan zenekarra, olyan szövegre, és olyan énekesre, ami társadalmi kérdésekkel foglalkozik, és elgondolkoztatja a közönséget.Ezt az igény elégítette ki az 1985-ös Bikini formáció Nagy Feró szövegével, és D. Nagy Lajos énekével, amely mind a mai napig tart.

A legnagyobb sikert elért dalszövegek korunk nő-férfi beteges viszonyáról szólnak. Beteges, mert az én felfogásom szerint a régi rendet alaposan felkorbácsolta az Amerikából importált feminizmus. Lássuk! Mielőtt végleg elmegyek, Kapsz egy képet rólam, Ha hiányzom, ezt mindig nézheted, Szét is tépheted. Elég nyeglén bánik a másik érzelmeivel. Persze vannak hagyományos kapcsolatok is, ahol viszont a szép új világ teszi be az ajtót: Lehet, elmúlik ez a világ. Leírom a porba a túlélők dalát. Valahol vár ránk egy másik szép, új világ. A míg én élek és te vársz, Énekeljük a túlélők dalát. Na és a belefásulás korunk valóságába? Kösz jól vagyok, az éveket nem számolom. Boldog vagyok, nyelem a sok gombócot. Múló állapot, panaszkodni nincs okom. Az benne a , ha nem ízlik, hát eldobom. Mert nyalni csak úgy lehet, Ha élvezzük az ízeket. Nyaljuk a fagylaltot, a Mézes madzag elfogyott. Éljük az életet, Élvezzük, amíg lehet. Nyaljuk a fagylaltot, A mézes madzag rég elfogyott.

Nem csoda, hogy életkorom ellenére, vagy talán éppen azért, szívembe zártam ezt a formációt. Így esett, hogy tegnap este elmentünk a Bikini koncertre. 83 éves csápoló pasit még úgyse látott a világ. És persze magam is lázba jöttem a dekadencia csúcsteljesítményét megörökítő daltól: Kiszívott nyakkal jött haza, de nem jött igazán zavarba, Belehazudott a szemembe, kinyílt a bicska a zsebemben. Megüssem, vagy ne üssem, azon tűnődtem,
Egy nagy pofon nem old meg semmit sem. Statiszta voltam melletted, a gyűjteményedbe kellettem, Azt mondtad, kevés vagyok már, mint mackósajtban a brummogás. Te nem szeretsz, Én nem szeretlek téged, Érzés nélkül múlnak el az évek. Jól megértjük egymást itt az ágyban, Éjjelnappal hazudunk egymásnak. – Hát igen, itt tart a modern házasság. És akkor videón:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(1831) Mayday Mayday Mayday

Tibor bá’ online

 

~q19155 millió évvel ezelőtt 13 év alatt a Föld átlaghőmérséklete 5 °C-al emelkedett. A hirtelen (abrupt) klímaváltozás tehát bármennyire is hihetetlen, egyszerűen nem lehetetlen. A híres vészmadár, Guy McPherson biztos abban, hogy 20 éven belül az emberiségnek annyi. McPherson nézetével kevesen osztoznak, bár az emberiség kihalását többen megjósolják, de nem 20 éves távlatban, hanem 45-50 évre teszik. Azonban a legfrissebb események McPherson jóslatát teszik valószínűbbé.

Az alábbi grafikonon az Északi-sark körül elterülő jég kiterjedése látható. Hosszú évek óta az tapasztalható, hogy a jégmező a tél folyamán napról-napra növekszik. Aztán március 5. környékén az a növekedés leáll, majd lassú olvadásba kezd, ami szeptember 15. körül áll le. Az idén azonban nem csak rekord alacsony volt a maximális terület, hanem a növekedés már február 9.-én leállt, kerek 25 nappal korábban, mint „kellett volna”. A rákövetkező 15 nap alatt a jégmező mérete gyakorlatilag stagnál, illetve egy jelentéktelennek számító 15.000 km2-el csökkent, ennyi olvadt el.

~q044

Az így ránézésre is világosan kitűnik, hogy a görbe gyakorlatilag vízszintesen halad, és nehezen képzelhető el, hogy akár csak megközelítse az eddigi rekord, szaggatott vonallal jelölt 2011-2012 évi értékeket.

Még abban az esetben is, ha ez csak egy véletlen kiugró év lenne, mondjuk az El Nino miatt, a hatás nem lebecsülendő, mert a nyári magas napállásnál a beérkező napsugarak nem a fehér jégről fognak visszaverődni, hanem a sötét vízfelületben fognak elnyelődni. Ez egy igen jelentős pozitív visszacsatolás lesz, ami nagyon könnyen lehet egy gyors klímaváltozás előestéje.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(1830) Amiket rosszul tudunk

Tibor bá’ online

 

~q191Van néhány tévhit, amit nem lehet kiirtani. Ezek a tévhitek generációról generációra szállnak át, és csak ritkán kérdőjelezik meg valódiságukat. Az alábbiakban csokorba kötök néhányat.

Darwin szerint a majomtól származunk – Darwin ezt sose állította, ezt csak az egyházak találták ki, hogy az embereket a darwinizmus ellen hangolják. Az igaz, hogy az emberszabású majmok, és a homo sapiens DNS-e 98,8 százalékban azonos, de valójában csak arról van szó, hogy valamikor a múltban volt egy közös ősük, amiből a majmok és az ember külön-külön fejlődtek ki.

Erős csontokhoz sok tejet kell inni – A tejes lobbi számára ez kellemesen hangzik, de eddig még semmi bizonyítékot nem lehetett rá találni.

A C-vitaminnal megelőzhető az influenza – Az influenza a fertőzés elkerülésével, vagy a megfelelő vakcina alkalmazásával előzhető meg. A C-vitamin (mint minden vitamin) szükséges az élet fenntartásához, de betegség megelőzésére alkalmatlan.

A méz egészségesebb a cukornál – A méz pont olyan cukor, mint az, amit répából vagy a nádból vonnak ki. Talán annyi haszon van belőle, hogy a méz édesebbnek tűnik, mint a finomított cukor, ezért kevesebbel is el lehet érni ugyanazt a édességet. És, ha már it vagyunk, a barna cukor semmivel se jobb, mint a fehér cukor, mindössze nincs kifehérítve.

A béka váladék megvakulást okoz – Másik verzió, hogy bőrrel érintkezve szemölcs nő a helyén. A béka nem egy gusztusos állat, de se szemölcs, se vakulás.

A vak denevérek hanghullámokkal tájékozódnak – A hanghullámos tájékozódás megfelel a valóságnak, de látni is legalább olyan jól látnak, mint az ember.

A hálószobába elhelyezett több szál liliomtól örökre el lehet aludni – Na most, erre mit lehet mondani? A liliomnak nagyon kellemes az illata, de az mese, hogy nem lehet tőle felébredni.

A villám kétszer ugyanarra a helyre nem csap be – Felületes megfigyelésből származik ez a hiedelem. A villám nem válogat, arra megy, amerre a legkisebb az ellenállás, ha kell akár kétszer is.

Fürdőkádba ejtett hajszárító halált okoz – Ezt a megoldást filmekben szokás alkalmazni, de a valóságban nem működik. A tiszta víz nem vezeti az áramot, persze a kádba eresztett víz nem tiszta, egy rakás dolog fel van benne oldva, de ebben az esetben is az áram az egyik pólustól a másik felé halad. Márpedig a hajszárítón belül mind a két pólus létezik, tehát ott fog rövidre záródni. Átmehetne a kádban lubickoló emberen is, ha az ember rajta ülne a fém dugón (újabban műanyag) és ha a lefolyó cső műanyag helyett fémből lenne, de nincs (valamikor régen ólom volt).

A gyémánt szénből van – Ez erősen megtévesztő. Annyi igaz, hogy a gyémántban szén atomok vannak, de keletkezéséhez iszonyatos nyomásra, különleges körülményeke van szükség. Szénbányákban gyémántot találni nem lehet.

A középkor embere úgy tudta, hogy a Föld lapos – Ha így lett volna Kolumbusz aligha kockáztatta volna az életét.

Sárgarépa fogyasztása javítja a látást – A sárgarépában rengeteg A-vitamin van, ami nélkül a szem nem működik, de fordítva nem működik. A nagyadag A-vitamintól nem fogunk jobban látni.

Halál után a szakáll és a köröm tovább nő – A halállal minden biológiai funkció leáll. Ez a tévhit onnan eredhet, hogy a halál után a test elkezd kiszáradni, ami miatt a szőr és a köröm jobban kiáll, de nem növekszik.

Agyunknak csak 10 százalékát használjuk – Mese habbal. Nem azért fejlődött ki, mert nem használtuk. Valóságban az emberi agy igen aktív. A test tömegének mindössze 3 százaléka, de a felhasznált energiának 20 százalékát követeli magának.

Napi két liter folyadék fogyasztása kötelező – Semmi nem bizonyítja, hogy ennyi folyadékra valóban szükség lenne. Ráadásul a szükséges mennyiség erősen függ a körülményektől. Akkor kell inni, amikor az ember szomjas.

Az alkohol megöli az agysejteket – Valójában az alkohol árt az agysejtek kapcsolódásának, de magukat a sejteket nem öli meg.

Valószínűleg te is tudsz néhány tévhitről. Írd meg a hozzászólásokban.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(1829) Működik a Presstitutes (Paul Craig Roberts nyomán)

Tibor bá’ online

 

~q191(Bár erről már volt szó) kezdjük a Presstitute-tel! Ez egy nem rég gyártott angol szó, ami úgy keletkezett, hogy összeolvasztották a „press” vagyis a sajtó és a „prostitute” vagyis a kurva szavakat. Gyártsunk mi is egy új magyar fogalmat, ami legyen mondjuk „elkurvult média” esetleg „céda sajtó”, végleges formában „cédajtó”. Ezek szerint: Működésben a cédajtó. Lássuk!

Tudtok-e róla, hogy a szíriai szörnyűségekért Putyin és Assad a felelősök? Bizony! Washingtont semmiféle felelősség nem terheli. Amerika harcol az ISIS ellen (amit egyébként ők hoztak létre, és ők segítik), miközben a bűnös oroszok és Assad az ártatlan „demokratikus felkelőkkel” harcolnak, akik demokráciát szeretnének hozni a szír népnek és megszabadítani a (nagy többséggel megválasztott) brutális diktátortól. Közben az oroszok iskolákat és kórházakat bombáznak, ami háborús bűntény. Amikor az amerikai gépek teszik ugyanezt, akkor az „járulékos vesztesség”. Az orosz bombázásokkal kapcsolatban nincs semmi bizonyíték, csak az amerikai kormány állításai.

Habár nem létezik iraki „tömegpusztító fegyver”, Nem létezik iráni atombomba, és Assad nem intézett gáztámadást saját népe ellen, ezek a hazugságok tovább vannak tényként idézgetve úgy, ahogy azt az amerikai kormány állítja.

Tudjátok-e, hogy Kína militarizálta a Dél Kínai-tengert? Mégpedig úgy, hogy egy apró szigetet feltöltött, épített rá egy kifutópályát és odaszállított destruktív fegyvereket. Az természetesen nem militarizáció, amikor egy kivételes ország (exceptional country = USA) flottájának 60 százalékát összevonja a Csendes-óceánon, és kijelenti, hogy a partjaitól sok ezer kilométerre lévő területhez Amerika nemzeti érdeke fűződik, ezért hajókat küld oda, hogy szembehelyezkedjen a kínai fenyegetéssel.

Ezek bizony csúnya dolgok, de nehogy azt hidd, hogy a magyar média nem – miben is állapodtunk meg – cédajtó. Bizony az, amit az amerikai hírügynökségek kiadnak, azokat egy az egyben leközlik, amit nem adnak le, azt elhallgatják. Csak azt nem tudom eldönteni, hogy ezt magánszorgalomból teszik, vagy fizetnek nekik érte.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(1828) A büszke magyar

Tibor bá’ online

 

~q191Elég sokat jártam a világban. Huszonéves koromban sok fiatallal találkoztam a Youth Hostel-ekben. Akkoriban annyira akcentus mentesen beszéltem, hogy a kérdésre: where are you from – a válaszom kinevették – még hogy te magyar lennél? Yes, I am a Hungarian, and a very proud of that. Büszke voltam, hogy magyar vagyok. Büszke voltam gyönyörű anyanyelvemre. Büszke voltam kultúránkra, és kulturált megjelenésünkre. Büszke voltam, hogy az egyetemes európai kultúrához mi magyarok is hozzájárultunk, hozzájárulunk. Not anymore.

A mai napon erősen megközelítettük Bolíviát, ahol a politikai ellenfelek, női kézért versengők, sport vetélkedők egyszerűen lelövik egymást. Nálunk a Fidesz úgy akadályozza meg, hogy a nép kifejezze véleményét a vasárnapi nyitva tartással kapcsolatban, hogy a kérelem benyújtóját bérelt „őrző-védők” fizikailag megakadályozzák, elállják az útját. Amikor láttam a felvételeket azon gondolkodtam, tud-e Orbán ennél mélyebbre süllyedni? Tud-e Habony ennél aljasabb ötlettel szolgálni? Az ország valóban megérett a pokolra.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Legyen saját halálunk a téma

VIP.109.

 

Akit foglalkoztat saját halála, annak ez rányomja bélyegét arra, hogyan vélekedik a politikáról, az idegenekről, a vallásról, és sok minden másról.

A vitatémák között a halál ez ideig tabunak számított, de már nem az, hiszen (a múltkor már volt erről szó) léteznek halál-kávéházak, amelyekből az elsőt 2004-ben nyitották meg Svájcban, de hamarosan elterjedt az egész Földön, ahol az emberek egy csésze kávé és néhány sütemény mellett kiönthetik a félelmüket.

Az, hogy nem szívesen beszélünk róla, az arra utal, hogy félünk tőle, és ezért – ha lehet – nem gondolunk rá…….

___________________________________________________________

A teljes anyagot elküldöm a VIP előfizetőknek. Kapcsolat felvétel: evatibor#t-online.hu

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(1826) Szelfizés

Tibor bá’ online

 

~q0432014-óta a mai napig 49-en haltak bele a selfi készítésbe. Nem mintha a selfi készítés olyan veszélyes művelet lenne, de ez a teljesen felesleges divatcucc elveszi az emberek eszét, akik nagy része mindent megtesz, hogy megfeleljen a divat elvárásainak. Az elvárás pedig az, hogy a fényképen szereplő személy valami rendkívüli, egyedülálló, vakmerő, megismételhetetlen helyzetben legyen rögzítve, mert szó szerint meghalnak minél több lájkolásért. Hülye világ! Aztán, ahogy ez lenni szokott, valaki csinált belőle egy posztot, mert az élet már csak ilyen. A poszt pedig arról szól, hogy negyvenkilencen adták eddig az életüket ezért az eszement divatért.

A pálmát a magasról való lezuhanás vezeti 16 áldozattal. Van közöttük egy 68 éves belga turista (egyben nyugdíjas orvos), aki egy csillei gejzírbe beleesett, majd egyszerűen megfőtt. Aztán két jakartai középiskolás diák, akik lecsúsztak egy szikláról egy vízesésbe. Volt, aki halálát a fulladás, vonatgázolás, gépkocsi ütközés és felrobbanó, ártatlannak hitt gránát okozta. Statisztikailag ez így néz ki:

Lezuhanás: 16

Vízbefulladás: 14

Vonatgázolás: 8

Fegyvergolyó: 4

Felrobbanó gránát: 2

Repülővel lezuhanás: 2

Gépkocsi karambol: 2

Állati áldozat: 1

Részletezve, egy mexikói lelőtte önmagát. Előbb meghúzta a ravaszt, és csak az után szándékozott exponálni. Egy kisgép pilótája eleresztette a kormányt, hogy lefényképezze magát és kísérőjét, ami után nem tudta egyenesbe hozni a gépet, majd néhány másodperccel később a földön találta magát. Az Ural hegységben két orosz tinédzser talált egy gránátot, amely nem hagyta magát lefényképezni. Egy pasi pedig Spanyolországban az okos telefonját figyelte, pedig a felé száguldó bikát kellett volna látnia.

És hogy néz ez ki országokra bontva? Vagyis hol mennyire hülyék az emberek? Első helyen India áll 19 esettel. Nem csoda, hogy Mumbai-ben a reptéren van egy tábla, jelezve, hogy hol nem szabad selfit készíteni. Mondjuk közel a jet-gépek farához.

A következő statisztika, hol hányan?

India: 19

Oroszország: 7

USA: 5

Spanyolország: 4

Fülöp-szigetek: 4

Portugália: 2

Indonézia: 2

Dél Afrika: 1

Románia: 1

Pakisztán: 1

Mexikó: 1

Olaszország: 1

Kína:1

A 19 indiai halál rekordnak tűnik, de ne felejtsük el, hogy egy milliárd emberről van szó, Igaz Kínában is élnek néhányan és csak egy eset fordult elő. De hogy teljes képet kapjunk, érdemes összevetni a különböző halálokokat 2015-ben. Ebben az esetben a selfi nem is olyan nagyon rossz.

Árusító automata: 2

Cápatámadás: 8

Amerikai foci: 12

Mount Everest megmászása: 17

Gördeszka: 28

Selfi: 28

Darázscsípés: 58

Repülő szerencsétlenség: 513

Szexjáték (fulladás): 625

Szóval, nem a selfivel van baj, hanem azzal, hogy a selfizők felesleges kockázatokat vállalnak fel. Magyarul nem a fényképezés gonosz, hanem a figyelmetlenség lehet halálos.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(1825) Isten nem teremtett, hanem gányolt – II.rész

Tibor bá’ online

 

~q191Paley tiszteletes volt az első, aki isten létezését bizonyítani akarta a tengerparton talált órával, amit nyilvánvalóan valaki alkotott, ami valakinek a keze munkáját dicséri. Az ember esetében ki más lehet az alkotó, mint isten. A mai teista biológusok ugyanígy vitáznak, de ők zsebóra helyet az emberi szemet nevezik meg olyan komplikált biológiai szervnek, amit csak teremteni lehet, ami semmiképpen nem fejlődhetett az evolúciós szabályok szerint.

George C. Williams
George C. Williams

Ez az álláspont kényszerítette George C. Williamst (1926-2010), hogy foglalkozzon a témával. Ki volt ez a G.C.Williams? A Google szerint a XX. Század leghíresebb és legbefolyásosabb elméleti evolucionistája, akinek legalább három alapvetőötlete volt. Ő tehát a következőképpen vélekedett az emberi szemről:

Az embernek két szeme van, ami nagyon jó, mert lehetővé teszi a térbeli látást, de ha három szeme volna, az még jobb lenne, mert azt is láthatná, ami a háta mögött van, ami a túlélés szempontjából nem elhanyagolható. Lépjünk tovább! A szemgolyót hat izmocska mozgatja különböző irányokba. És miért éppen hat ilyen izom van? Három, megfelelőképpen elhelyezett, és együttműködő szemizom elegendő lenne. Nincs funkcionális magyarázat arra, hogy miért van háromnál kevesebb szemünk, vagy háromnál több szemizmunk. Ezen kívül a szem bizonyos sajátosságai kifejezetten akadályozzák a működését. A retinából elágazó idegrostok nem befelé, az agy irányába futnak tovább, hanem kifelé a fényforrás felé. Ezért a szemen belül egyesülnek látóideggé, majd egy lyukon át elhagyják a retinát. Ezzel a bejövő fény egy része elvész, miközben áthalad az idegdúcok hálózatán, ahol ezeket tápláló véredények jelentik a legnagyobb akadályt. Szemünk vak a látóideg kilépésénél (vakfolt). Ráadásul a retina csak lazán tapad az alatta fekvő ínhártyához, ami miatt könnyen bekövetkezhet a retina leválás. Ez a veszély nem állna fenn, ha az idegrostok előbb áthaladnának az ínhártyán, és csupán a szem mögött hoznák létre a látóideget. Ez a suta elrendezés semmiképpen nem lehet tervezett, ez a vak evolúció terméke.

Még mielőtt valaki elkezdené bizonygatni, hogy…. Williams után megjegyzem, hogy a jelzett ésszerű elrendezés megtalálható a tintahalnál és egyéb puhatestűeknél. Ezzel szemben az emberi szem és az összes gerinces szeme funkcionális szempontból egy értelmetlen elrendezést mutat. Lehetséges lenne, hogy Isten a puhatestűekre jobban odafigyelt, mint saját képmására?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(1824) Na, most mi lesz?

Tibor bá’ online

 

~q191Amikor a törökök lelőtték az orosz bombázót, azt írtam, hogy Putyin helyében én most megszórnám Ankarát egy hidrogénbombával. Erre itt mindenki elképedt, és kaptam hideget-meleget. Pedig igazam volt, csak az utca embere képtelen beleélni magát a döntéshozók helyzetébe, ahol százezrek se számítanak egy bizonyos nagy volumenű cél érdekében. Az állítólagos 17 másodperces légtér sértésért lelőtt gépért válaszként Putyin betiltotta a török zöldségek importálását. Big deal! Mondanák az amerikaiak. Csak arra volt jó, hogy Erdogan vérszemet kapjon. Hat napja a szír határhoz felvonultatott török tüzérség belő Szíriába, ami minimum hadüzenettel ér fel, amire az oroszok nem tudnak mit válaszolni. Most a Szaúd Arábia bejelentette, hogy 20.000 tankkal, 350.000 katonával, 2450 harci géppel, és 460 helikopterrel behatol Szíriába. Ha ezt meglépik – és nem látom, miért ne lépnék meg – akkor Putyinnak csak két opciója marad: kapitulál, ott hagyja Szíriát és hazasomfordál, vagy a 20.000 tankot letörli a Föld színéről, néhány taktikai atomtöltettel. Persze a „hazasomfordál” csak egy elméleti lehetőség, nincs olyan nemzetvezető, aki ezt lépné, ugyanis a harc ezzel nem elkerülhető. A békés egymás mellett éléshez két fél kell, a háborúhoz elég az egyik akarata. Ennek ellenére kíváncsi vagyok, átlépik-e a határt, amire Putyin hogyan reagál. Minden esetre a szaúdi bejelentésre Oroszország azonnal reagált: Amennyiben bármily idegen hadsereg a szír kormány kifejezett engedélye nélkül belép szír területre, azt Oroszország hadüzenetnek fogja értékelni.

Azt szinte készpénznek lehet tekinteni, hogy a szaúdi hadsereg napokon belül behatol Szíriába, amit az oroszok perceken belül megsemmisítenek. A világ meglepődik (de nem az amerikai politikusok). Most mi várható? 1) Az USA másfelé néz. Jó, de mi lesz a határon átlépő török erőkkel, akik történetesen NATO tagok. Amerika hogyan fog reagálni. Azt mondják-e, hogy a NATO tag, Törökországot nem támadták meg, ők támadtak, az V. klauzula nem lép életbe, vagy úgy gondolják, hogy segítségükre kell sietni, ami egy meglepetésszerű első atomcsapást jelent. Mi van, ha ennek a lehetőségére számítva az oroszok indítják el az első csapást? Semmi különös, így is, úgy is beköszöntött a termonukleáris világháború. Jövőnknek igaza lett. 2) Az USA nem cicizik, a szaúdi vereség után ők nyúlnak először az ICBM-ekhez.

Az emberiségnek egy aprócska kis esélye van csupán: 1) A szaúdi hadsereg visszafordul (hatalmas presztízs vesztesség) 2) A szaúdi hadsereg nem fordul vissza, megsemmisül, Amerika pedig nem lép, amiről az oroszokat előre értesíti. Jó lenne ebben hinni. Ha nem, akkor ez volt az utolsó karácsonyunk és húsvétunk, Már az életben több nem lesz.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(1823) Mérgek

Tibor bá’

 

~q191Florence Williams oknyomozó újságírónő fő területe a tudományos világ volt. Aztán teherbe esett és életet adott egy leánygyereknek. Ez adott neki jó alkalmat arra, hogy megvizsgálja az anyatejet a környezetből felvett mérgek tekintetében. Az eredmény meglepő volt, vagy talán nem is volt olyan meglepő. Az anyatejben ftalátokat, triklozánt és Biszfenol-A-t talált. Ez jó alkalmat adott neki ahhoz, hogy Emlők címen írjon egy könyvet. De előbb nézzük ezeket az anyagokat!

Ftalátok: olyan szerves vegyületek, amelyek igen lassú párolgással szabadulnak fel a különböző PVC termékekből, ahol lágyítás céljából vannak. Megtalálhatók élelmiszerekben, flakonokban, ruhákban és műszaki cikkekben, valamint csövek, autóalkatrészek, adalékanyagok, festékek, és szerszámok műanyag részeiben is. A nehezen lebomló ftalátok a legelterjedtebb szennyező anyagok, gyakorlatilag minden ember vérében, a hazai élővizekben és a házi porban is kimutathatunk ftalátszennyezést. Az emberi szervezetbe elsősorban élelmiszerrel valamint porral belélegezve kerülhetnek. Egyes ftalátok a hormonrendszerbe avatkozva korai pubertást okoznak, károsítják a férfiak szaporodási képességét és csökkentik a serdülő hímneműek tesztoszteronszintjét, ami alacsony spermaszámhoz vezet. A ftalátok át tudnak jutni a placentán, és a gyermeket már az anyaméhben is károsítják.

Triklozán: klórozott aromás vegyület, melyet fertőtlenítő-, gomba és baktériumölő szerként használunk. Peszticidként 1969-ben vették nyilvántartásba. A triklozán, mint antimikrobás anyag, sok fogyasztói termék összetevője. Fertőtlenítő adalékként (antibakteriális, gombaölő szerként) megtalálható kozmetikumokban (szappanok, dezodorok, fogkrémek, borotválkozás utáni krémek, szájvizek, és tisztítószerek), konyhai eszközökben, játékokban, ágyneműben, sportruházatban, zokniban, szemetes zacskókban, kereskedelmi, intézményi, és ipari berendezésekben, például szállítószalagokban, tűzoltó tömlőkben, festékekben, ruházatban, cipőkben, bútorokban, ragasztókban, műanyagokban (fogkefék), tömítőanyagokban, gumi, szőnyeg, latex termékekben. A triklozánt alkalmazzák a kereskedelmi szellőző, légkondicionáló termékek előállítása során, melyekben megakadályozza a mikroorganizmusok növekedését.  Több kutatás szerint is a triklozán beavatkozik a hormonrendszerbe. Az egészségügyi kockázatok miatt Európában  elkezdődött a triklozán korlátozása, több területen. Egészségügyi és zöld szerveztek szerint a fejlett világban nagyobb egészségügyi kockázatot jelent a triklozán, mint amennyi előnyt jelent a fertőtlenítő hatása.

Biszfenol-A: Elsősorban polikarbonát műanyagok előállításánál használják, így elsősorban polikarbonát műanyagból készült étel- és ital tárolására használatos edényekben, például palackok, ételhordók, műanyag tányérok, stb. tárgyakban található. Kutatások szerint a biszfenol-A felelőssé tehető rákos megbetegedésért, cukorbetegségért, pajzsmirigy zavarokért, hormonális zavarokért. A vizsgálatok szerint már alacsony koncentrációban is magas kockázatot jelent.

A házi mérések azt mutatták, hogy ezekből az anyagoknál az átlagos szintnél többet talált saját tejében. Ekkor Williams kislányával együtt beindított egy „detoxikáló diétát”. Ez adta neki az ötletet, hogy 2012-ben megírja könyvét Emlők címen. Az alábbiakban egy interjút olvashattok a szerzővel.

Kérdés: Van-e még egy emberi szerv, vagy testrész, ami ennél nagyobb változásokon megy át?

Válasz: Nincs, aminek az oka az, hogy az emlők az a testrész, ami a legutoljára fejlődik ki. Valójában akkor éri el teljes fejlettségét, amikor terhesség alatt elérkezünk az utolsó 3 hónaphoz. Elképesztően dinamikus szerv, mert ciklikusan változik a menstruációs ciklussal, és persze a terhességgel is.

~q041Kérdés: A könyv legizgalmasabb része, hogy tulajdonképpen saját emlőiddel végezted a kísérletet annak felderítésére, hogy milyen mérgeket tartalmaz a tejed és az miként hat a gyermekedre. Miért választottad ezt az utat?

Válasz: Nekem tetszik a közvetlen részvétel, mert ezzel a tudományos munka emberközeli lesz. Rájöttem, hogy van néhány vegyi anyag, amelyek siettetik a serdülőkor beköszöntését. Ezeket a vegyi anyagokat könnyen ki lehet mutatni a vizeletben. Én, és akkor 7 éves leányom kíváncsiak voltunk testünkben mennyi van ezekből az anyagokból.

Kérdés: És mire jöttetek rá?

Válasz: Ezekből a hormonálisak aktív anyagokból néhányat kivizsgáltunk. Ilyenek voltak például a ftalátok, amiket tömegesen használnak festékeknél és plasztikoknál, valamint a triklozán, amit gyakran kevernek hozzá szappanokhoz, mivel baktériumölő hatása van. Néztük a biszfenol-A szennyezésünket is. Kiderült, hogy a testünkben több van, mint az amerikai átlag. Munkákba bevontunk egy toxikológust is, akinek az volt a szerepe, hogy csökkenteni tudjuk ezeket a mérgező anyagok szintjét. Egyik utasítása az illatosított samponok és szappanok elkerülése volt. A biszfenol-A csökkentése nem okozott problémát, de más anyagok, például a ftalátok csökkentése komoly gondot okozott, mert nem tudtunk rájönni, hogy honnan történik a fertőzés.

Kérdés: Azok a vegyi anyagok, amiknek koncentrációját nem tudtad csökkenteni, biológiailag akkumulálódnak? Úgy értem, életed végéig benned maradnak?

Válasz: A vizsgált vegyi anyagok a vizeletben észlelhetők. Ezek tehát kiürülhetnek. Ezeket a szervezet gyorsan lebontja, mondjuk 24 órán belül. Ezekkel elsősorban azért foglalkoztunk, mert könnyen és olcsón voltak vizsgálhatók. Azokat a vegyi anyagokat, amelyek zsírokban oldódnak csak vérből és anyatejből lehet kimutatni. Magamon teszteltem, de a lányomon nem, hogy van-e bennem rovarölő vagy égésgátló anyag.

Amikor még volt tejem, leteszteltem és azt találtam, hogy az átlagnál több égésgátló van benne. Ez az anyag Amerikában nagyon el volt terjedve, de azóta csökkentették jelenlétét a termékekben.

Kérdés: Tehát nem tudtad, hogy az átlagnál több vegyi anyag van benned?

Válasz: Tényleg nem tudtam. Próbáltam kitalálni, hogy honnan szereztem be ezt az égésgátlót. Elsősorban bútor textíliában és elektronikus eszközökben található, például számítógépekben.

Kérdés: Milyen volt, amikor rádöbbentél, hogy az a tej, amivel a gyermekedet táplálod teli van vegyi anyagokkal?

Válasz: Hatalmas kérdőjel jelent meg a szemem előtt. Rájöttem, hogy fogalmunk sincs hogyan hatnak ki az egészségünkre. Például ez az égésgátló közvetlenül hat a pajzsmirigyre, ami több testi funkciót is irányít. Szerencsére, amint felhagynak az anyag alkalmazásával, az a szervezetükből gyorsan távozik. Így a tejemből is gyorsan eltűnt.

Kérdés: A könyvedben teszel említést, hogy férfiak emlőrákot kapnak. A férfiak melle ilyen érzékeny lenne?

Válasz: Sokáig fogalmam se volt róla. A női emlő különböző fázisokon megy át. Ezért, amikor egy nő mellrákot kap, nem lehet könnyen rájönni, miért is történt. Viszont, amikor egy férfi kap mellrákot az a tudósok részére sokkal egyértelműbb, mert nincsenek beavatkozó hormonok, tehát a vegyi anyagok felé mutat a nyíl.

Kérdés: Vannak-e jelek, hogy a nők jobban odafigyelnek a mellük egészségére? Mit értél el a könyveddel?

Válasz: A nők egyre inkább követelik maguknak a jogot, hogy szoptassanak közhelyeken. Celebek vezetnek ebben a „mozgalomban”. Angelina Jolie felhívta a figyelmet a nők sebezhetőségére. Még többet kellene beszélni ezekről, mert itt vannak a fiatal nők, akik futnak bizonyos mellformák kialakítása után, ami káros plasztik beoperálásokhoz vezet.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(1002) Isten nem teremtett, hanem gányolt – repríz

Tibor bá’ online

 

~at448Ha jól emlékszem a Biblia szavaira, Isten saját képmására teremtette az embert. Ez volt az oka annak, hogy amikor festők istent akarták ábrázolni, akkor (lásd a Sixtusi kápolna) istent egy tekintélyes, szakállas férfi testesítette meg. Ez kimondatlanul is azt jelenti, hogy a férfi teste tökéletesre lett teremtve, hiszen isten maga nem lehet más, csak tökéletes. Azonban, igen sajnálatos módon a férfi test igen messze esik a tökéletestől, egyszerűen tökéletlen. Ha tehát ragaszkodunk ahhoz, hogy az embert isten teremtette, akkor jogos a kritika: nem teremtett, hanem gányolt. Nézzük a bizonyítékokat.

George C. Williams a „Pónihal lámpása” (The Pony Fish’s Glow) című könyvében rávilágít az emberi herével kapcsolatos anomáliákra. Ezek szerint az ondóvezeték értelmetlenül megkerüli a húgyvezetéket. Ez az oktalan komplikáció kizárja a teremtés tényét, hiszen ennek a felesleges „kerülgetésnek” nincs funkciója, és persze nem is volt. Viszont az egyetlen magyarázat az lehet, hogy fejlődés közben fokozatosan alácsúszva megkerülhette a húgyvezetéket.

Az alant látható ábrán a bal oldali here azt mutatja be, miként nézne ki az ondóvezeték, ha teremtve lett volna. A jobb oldali here a tényleges „megoldást” mutatja be, ami az evolúció eredménye. A szaggatott vonalú rajz jelzi a here eredeti helyzetét, ahonnan az evolúció folyamán a mai helyére került. Tegyük mindjárt hozzá, ez nem az egyetlen bizonyíték az evolúció mellett, legfeljebb a biológiát kevésbé ismerők részére a legszemléletesebb.

~AT449De menjünk tovább, a nyelőcső és a légcső nyílása veszélyesen közel van egymáshoz. Nincs olyan ember, aki életében néhányszor ne tapasztalta volna a „cigányútra ment” helyzetet. Itt mindössze arról van szó, hogy a biztonsági mechanizmus pillanatnyi meghibásodása miatt a nyelőcső helyett a légcsőbe ment az étel vagy ital jelentéktelen része – szerencsére – mert nem jelentéktelen mennyiség esetén köhögésen kívül fulladás is származhat belőle. A tervezői gyakorlatból jól tudjuk, hogy egy valamirevaló mérnök egy adott egység beömlő és kiömlő nyílásait nem teszi közvetlenül egymás mellé úgy, hogy a főnyílás egy váltózár segítségével kétfelé oszlik, bemenetre és kimenetre. Ez a maflaság csak az embernél létezik. Ez nem lehet tudatos tervezés eredménye, ilyet csak a vak evolúció követhet el.

És akkor most következik két vegyi nonszensszel. Az izmok működéséhez glükóz szükséges. A glükóz egy igen agresszív cukor. Ha a vérben a normál koncentrációt kicsit is meghaladó szint áll elő (diabétesz), tönkreteszi az idegvégződéseket, a hajszálereket, ami vakságot, vese elégtelenséget, végtag amputációt von maga után. Ha isten tervezett, akkor kitalálhatott volna ennél ártalmatlanabb üzemanyagot. Pocsék tervező munka. Isten vagy nem ért a kémiához, vagy nem ő tervezett. Jobban mondva senki se tervezett, a vak véletlen rendezte ezt el így.

A fehérjék emésztéséhez a gyomorban szükség van pepszinre, amit a gyomor elő is állít, mert a fehérjék lebontásához ez az enzim elkerülhetetlen. A pepszin viszont csak savas közegben tudja kifejteni bontó hatását, kell tehát sav is, amit szintén a gyomor állít elő. És milyen savat? Sósavat. A sósav viszont egy roppant agresszív, veszélyes sav. (ezért olyan gyakori a gyomorfekély) Isten miközben tervezett nagyon felelőtlenül járt el, sőt pazarlóan. Köztudott, hogy a női hüvelyben tejsav biztosítja a védelmet. A tejsav egy kevésbé agresszív, baktériumölő, kellemes sav (pl. kovászos uborka), miért nem tervezett úgy az öregúr, hogy a gyomorban is tejsav legyen? Két különböző sav helyett csak egy, és ráadásul a veszélytelenebb. Azért, mert nem tervezett. De ha mégis, akkor pancser munkát végzett, minimum nem a saját képmására.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(1822) Zika vírus másodszor

Tibor bá’ az igazság keresése online

 

~q191Nem tudom, hogy ezt hányszor lehet csinálni, valószínűleg sokszor. Szóval a WHO (Egészségügyi Világszervezet) jelezte, hogy a Zika vírus elterjedése egy globális egészségügyi vészhelyzetet jelent, de részleteket nem árult el. Minden esetre a „presstitude” mainstream média átvette a terepet és teli kürtölte az étert a veszéllyel. Lehet tehát beszarni és rohanni a háziorvoshoz, hogy gyerünk azzal a vakcinával, ki a fene akar kis fejű gyereket. Csakhogy van egy kis baj, még a vakcinát nem fejlesztették ki.

Viszont időközben történt valami érdekes. Argentínában a „Physicians in Crop-Spayed Towns” nevű szervezet, vagyis néhány orvos, akik hadakoznak a vegyszeres irtás ellen, jelezték, hogy a Zika vírus által okozott betegek legnagyobb része olyan helyen él, ahol a Piriproxifen nevű vegyszert tettek a ivóvízbe, hogy megöljék a szúnyogokat. Ez a megölés úgy történik, hogy a fejlődő szúnyoglárvák a vegyszer hatására deformálódnak. Csakhogy, az orvosok szerint, nem csak a szúnyog lárvák deformálódnak, de a terhes nők méhében fejlődő embriók is. Az ivóvíz vegyszeres kezelését 2014-ben indították be, és mit ad isten, azokon a területeken a kis fejű (mikrocefáliás) gyerekek azóta születnek tömegesen. Azon töprengek, mekkora baromnak kell lenni ahhoz, hogy valaki az ivóvízbe szúnyogirtót keverjen, mindenféle biztonsági teszt nélkül. Azt pedig az 1957-es Thalidomide eset óta tudja a világ, hogy a vegyszerek az anyaméhben lévő embriókra fokozott erővel hatnak.

Még egy érdekesség, a piriproxint egy japán cég, a Sumitomo Chemical állítja elő, akik a Monsanto stratégiai partnereik. És ezzel nem fogytunk ki az érdekességekből. A Global Research 2016. február 15.-i jelentése szerint a zika vírust mesterségesen állították elő laboratóriumban. A vírus szabadalmi joga a Rockefeller Alapítványé. Akit érdekel az angol nyelvű forrás az ide kattintson. Érdekes módon erről a magyar médiai is hallgat, viszont megtudhatjuk, hogy VV Éva milyen színű bugyit húzott ma fel. Tudatosan hülyítik a népet.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Atomipar

VIP. 108.

 

Az összes ipari létesítménnyel szemben az atomipar egyedi tulajdonsága, hogy a radioaktivitás körül forog. A radioaktivitás pedig megzabolázhatatlan. Ez az a tény, amit az atomreaktor hívők állandó jelleggel hagynak figyelmen kívül. Például, tudod-e, hogy az Amerikai Nukleáris Szakbizottság által jóváhagyott vasbeton koporsók, amiket az elhasznált fűtőelemek hosszú távú tárolására használnak, 100 évnél kevesebb élettartammal bírnak? Tudod-e azt, hogy semmi elképzelés nem született, hogy ezen beton koporsók hasznos élettartamuk lejárta után mit lehet tenni? Tudod-e hogy nincs kialakított terv, hogy lehetne elhárítani a veszélyt abban az esetben, ha a radioaktív anyag kiszabadul ezekből a beton koporsókból?

_______________________________________________________________

A teljes anyagot elküldöm a VIP előfizetőknek. Kapcsolat felvétel: evatibor#t-online.hu

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

(1821) Gravitáció

Tibor bá’ online

 

~q191Az újságíróknál mihasznább társadalom nem létezik. Az égvilágon semmihez se értenek, de mindennel foglalkoznak. A legutóbbi gyöngyszem a gravitációs hullám, amiről azt állították, hogy sok milliárd dolláros költséggel végre feltalálták pont 100 évvel Einstein általános relativitás elméletének megjelenése után.

A helyzet az, hogy a fizikusok halál biztosak voltak abban, hogy léteznek gravitációs hullámok, csak meg kell őket találni, mindössze bizonyítani kellene. Vagyis azt, amin az előző posztok hozzászólásaiban megállás nélkül lovagoltam. Emberek, nem érdekel, mit fogadtok el és mit nem (mibe hisztek és miben nem) bizonyítsatok.

Szóval az történt, hogy ezeknek a bértollnokoknak (akik okosságukat az angol jelentésekből szedik) megakadt a torkukon a „the most significant scientific discovery”. Ugyanis a „discovery” szót lehet fordítani „felfedezésnek”, de lehet fordítani „megtalálásnak” is (az angol kollegák nem véletlenül használták ezt a kifejezést). Na és hogy fordítottak? Természetesen „felfedezésnek” (mint már írtam). Valójában sikerült bizonyítani létezését. Ez már csak azért is így van, mert angolul azt is jelezték, hogy „detect gravitational waves”. A detektálás pedig nem feltalálás. Persze itt kibújik a szeg az angol zsákból. Mivel az angol újságírók se különösen zsenik, mert valójában azt kellett volna írniuk, hogy „The gravitational waves are confirmed” – ebből a „confirmed (mondjuk: megerősítés)” a kulcsszó.

Na tehát bizonyítottan létezik gravitációs hullám. És?….. Semmi különös. Irgalmatlan mennyiségű pénzt költöttek arra, hogy ez a detektálás, vagy inkább konfirmáció megtörténhessen, tehát lármáztak egy nagyot, elsősorban azok felé, akik finanszírozták a kutatásokat. Az újságírók pedig szorgalmasan beszámoltak az eseményről, azt állítva, hogy most aztán szabad az út a további asztronómiai felfedezések előtt. Hülyeség, minden marad a régiben. Maximum, a hatalmas tömegek esetében, például két egymásba eső fekete lyuknál, fognak tudni vizsgálódni, ahonnan nem érkezik fény. De, hogy ne menjen el a Péterkétek iderakok egy gyönyörű fantáziaképet.

~q040

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(1820) Én így látom az életet

Tibor bá’ online

RICHARD DAWKINSTHIS IS MY VISION OF „LIFE”

 

Az alábbiakban az Edge-ben megjelent iromány lényegét adom közzé az én saját véleményemmel együtt, ami nincs teljesen szinkronban Dawkins „viziójával”.

~q191Dawkins úgy „vizionálja” az életet, hogy ezen a bolygón minden a replikátoroktól (megkettőzőktől) származik, ami a gyakorlatban DNS molekulákat jelent. A replikátorok beavatkoznak az életbe, úgy, hogy befolyásolják megkettőzésük bekövetkezésének a valószínűségét. Legtöbbjük nem jut tovább, mint az a test, amiben léteznek, de ez a gyakorlati előfordulás, nem pedig az elméleti lehetőség. Az egyedi szervezet [mondjuk egy ember] meghatározható, mint fenotipikus termékek sokasága, aminek egyetlen lehetőség van biztosítva a génjeinek jövőbeli létezéséhez, miközben önmaga a lehetőség hordozója.

Szerintem ezzel az általános megfogalmazással Dawkins nem mondott újat, de azzal igen, amit a Darwinizmusról állít. Szerinte a világmindenséget 10^22 csillag (azaz Nap) népesíti be. Nyilvánvalóan egy nagyságrenddel több bolygónak kell lenni (10^23). Ilyen elképesztő számú bolygó között igen nagyszámú élet kialakulására alkalmas bolygó létezik. Szinte kizárt, hogy az élet máshol ne indulhatott volna be. [eddig ezzel csak egyetérteni lehet] Az nem mondható meg, hogy az élet milyen formát vesz fel, de Dawkins abban biztos, hogy az életnek a Darwinizmus mentén kell fejlődni a világmindenség bármelyik sarkában. [amivel egyet kell érteni]

Azonban ezt én másképp fogalmaznám meg. Álláspontom szerint a „teremtés” (bármit is értsünk ez alatt) meghatározta a kezdeti feltételeket, vagyis a szubatomi részecskék milyenségét, és a természet négy alapvető erő (gravitáció, gyenge magerő, erős magerő,elektromágneses erő) nagyságát és egymáshoz viszonyított arányát. Ezt meg kellett „teremteni” mert csak ezekkel a kezdeti feltételekkel lehetséges az élet megjelenése, de (ellentétben az okosabb hitharcosok véleményével, akik elfogadják a darwinizmus létezését, de azt állítják, hogy azt is isten teremtette) az evolúciót nem kellett „megteremteni”, mert az evolúció semmi más, mint logikus következmény. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy folyamatos mutációk mellett mindig annak van lehetősége életképes utódnemzésre, aki erre alkalmasabb. A kevésbé alkalmasaknak nem lesz utódja. Ez a „teremtőtől” teljesen független, magától érthető történés. Ez a folyamat teljesen független a kezdeti feltételektől, bármik is legyenek azok. Dawkins-nek igaza van. Bármilyen formát is vegyen fel a létrejött élet, annak fejlődése darwini vonal mentén kell, hogy történjen.

És még egy gondolat. Az evolúció nem egy törvény, nem egy szabály, hanem egy jelenség leírása. Azt senki se teremtette, az önmagából „adódik”.

http://edge.org/conversation/richard_dawkins-this-is-my-vision-of-life

Függelék

~ab146Az itt, balra látható sematikus ábrán a bal oldali here azt mutatja be, miként nézne ki az ondóvezeték, ha teremtve lett volna. A jobb oldali here a tényleges „megoldást” mutatja be, ami az evolúció eredménye. A szaggatott vonalú rajz jelzi a here eredeti helyzetét, ahonnan az evolúció folyamán, lépésről-lépésre a mai helyére került. Az eredmény, egy teljesen felesleges, a húgycsövet megkerülő ondóvezeték, ami feleslegessége mellett még baj forrása is könnyebben lehet. Így senki se teremt. Így csak a vak és nem gondolkodó evolúció eredménye jöhet létre. Tegyük mindjárt hozzá, ez nem az egyetlen, fényes bizonyíték az evolúció mellett, legfeljebb a biológiát kevésbé ismerők részére a legszemléletesebbek egyike.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

 

(1819) A boldogság nyomában

Tibor bá’ online

 

~q191Hogy mi a boldogság, azon külön el lehetne vitázni, de felesleges, mert nagy vonalakban mindenki tudja. Ennél sokkal érdekesebb téma, hogyan lehet birtokába kerülni, illetve kik boldogok és kik nem.

Szerencsére a Gallup intézet 39 éve folytat egy felmérést, aminek segítségével kvantitatív módon meg lehet állapítani a boldogság szintjét az egész világra kiterjesztve. A múlt hónapban nyilvánosságra hozták legújabb eredményeiket, ami 68 országban, több mint 66 ezer ember megkérdezésével készült, azok kilátásaiknak, elvárásaiknak, nézeteiknek és elképzeléseiknek mérlegelése útján. Bár a felmérés jelzőszámai messze állhatnak az abszolút valóságtól, érdekes módon feltárja a kapitalizmus hatását az emberek életminőségére. A felmérésben szereplő országokat három csoportba osztották: fejlett országok (G7), fejlődő országok (G20), és minden más.

Egy dolog azonnal szembetűnő még a laikusok számára is, a boldogság nem függ, sőt inkább úgy tűnik, hogy fordítva arányos az ország gazdagságával. Számokban kifejezve, míg a fejlett országok boldogsága 42 %, a fejlődő országoké 59 %, az összes többié pedig 54 %.

A legkapitalistább országnak, az Egyesült Államoknak a boldogság indexe mindössze 43 %, amivel élesen szembe helyezkedik Mexikó a maga 76 százalékával. Ez még kontrasztosabb, ha figyelembe vesszük a tényt, hogy az USA egy főre eső jövedelme ötszöröse a déli szomszédjánál. Tény az, hogy a G7 csoport (Kanada, Franciaország, Németország, Nagy Britannia, Olaszország, Japán és USA) egyetlen tagja se került be a 10 legboldogabb ország közé. Viszont két tagja (Olaszország, és Franciaország) benne van a 10 legkevésbé boldog ország között.

Bár a gazdasági optimizmus és a remények mutatója legalább annyira homályos mint a boldogságé, viszont legalább annyira árulkodó. Talán annak köszönhetően, hogy ezekben az országokban nem lehet felvenni kölcsönt, Nigéria (61%) és Banglades (60%) azt optimizmus itt a legmagasabb. Egyáltalán nem meglepő az utóbbi idők fényében, hogy Görögország gazdaságilag a legpesszimistább ország. Az viszont már meglepő, hogy a lista végén közvetlenül előtte áll Ausztria a maga -49 százalékával és Svédország -47 százalékkal. Általánosságban elmondható, hogy a peroperáló országok átlagos reménykedési mutatója 6 %, miközben a feltörekvőknél ez az érték 50 %. Nehéz megmondani, hogy ezek az adatok mit árulnak el egy ország boldogságának a természetéről, viszont könnyen fel lehet állítani egy hipotézis, ami szerint minél kevésbé tombol valahol a fogyasztás, annál jobban érzik magukat. Magyarul, minél kevesebb van egy embernek, annál kevésbé kell neki aggódnia.

Mindent összevetve, mit mond el ez a felmérés a világról? Csak nem azt, hogy a fogyasztói kapitalizmus jóléti ígérete egy hatalmas csalás? De bizony.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(1817) Lélek

Tibor bá’ online

 

~q191Balázs niknevű társunk ügyel arra, hogy minden egyes (kissé hosszúra sikeredő) hozzászólásában közölje velünk, hogy ő hisz istenben, a lélekben, a túlvilágban, amire megígértem, hogy hamarosan foglalkozni fogunk a témával. Lássuk!

Ha engem valaki megkérdezne, van-e az embernek lelke, akkor gondolkodás nélkül válaszolnám, hogy természettudományos alapon gondolkodva, nincs. Egy hívő katolikus ugyancsak, gondolkodás nélkül úgy nyilatkozna, természetesen van, méghozzá örök élettel felruházva. Ugyanakkor egy hivatásos lelkiatya még a kérdés felvetését is blaszfémiának találja. A hívő katolikussal, vagy bármely más vallású emberrel nincs gond. Aki hisz, az hisz, és kész. Hívők számára a racionális érv nem jelent semmit. Vita esetében a (keresztény) hívők végső érve a Biblia, vagyis a Szentírás, ahol a bizonyítást elintézik azzal, hogy „írva vagyon”. Ezzel szemben az „írva vagyon” természettudományos megközelítéssel értékelhetetlen.

A magyar társadalom nagyobbik hányada nem fogadja el az úgynevezett történelmi egyházak bibliamagyarázatát. Egyszerű szavakkal kifejezve a Bibliát irodalmi műnek, kulturális örökségnek tekinti, de valóságtartalmát nagyon is megkérdőjelezi. Ennek ellenére az „ateista” bélyegzés ellen tiltakozik. Templomba nem jár, vagy ha igen, akkor sokkal inkább hagyományból, követendő szép, régi szokásból (feltámadás, szentestén éjféli mise stb.), és úgy gondolja, valami lélek félének kell lenni, meg talán másvilágnak is. Ez az emberi magatartás több mint érthető. Nehéz elfogadni, hogy eddig és nem tovább. Az ember halála az abszolút vég. Persze más a helyzet, ha van lélek, mert akkor lényünk láthatatlan fele, haloványan bár, de kecsegtet valamifajta folytonossággal (mennyország, purgatórium, reinkarnáció, stb.). Minden bizonnyal ez a legfőbb csábereje a különböző vallásoknak is, hiszen nincs olyan közöttük, amely ne biztosítaná híveit a túlvilági lét megtapasztalásáról.

Az emberek egy része több mint passzív hívő, bizonyosságot akar. Nemcsak arról van szó, hogy lélek nélkül a biológiai halál egyben a lét utolsó állomása, de arról is, hogy elhunyt szeretteink sincsenek tovább, legfeljebb emlékeinkben. Viszont ha van lélek, akkor a dolgok sokkal megnyugtatóbbak. Nemcsak az egyén továbblétezése biztosított, de úgy lehet gondolni az elhunytakra, mintha még mindig élnének, mintha valahol még mindig lennének, lehet gondolatban beszélni hozzájuk, bizonyságul hívni őket, és azt képzelni, hogy valahonnan figyelemmel kísérnek, esetleg „vigyáznak” ránk. Sokunk részére ez megnyugtató.

Éppen kiemelkedő fontosságánál fogva az ember mindig is törekedett bizonyosságra. Jó-jó, hogy „köztudott”, de azért megnyugtató volna biztosan tudni, van-e lélek. Az ember ez irányú törekvéseitől különösen a XIX. század volt hangos. Nem átalltak bonyolult és kissé kegyeletsértő kísérletekbe fogni, amikor is a haldoklót ágyastul felhelyezték egy pontosan egyensúlyba hozott mérlegre, és lesték, hogy a halál beálltával csökken-e a súly (tömeg), még ha a gramm tört részével is. Talán említésre se érdemes, bármily pontos mérlegelést végeztek, a lélek tömegtelennek tűnt, vagyis nem volt köthető az anyagi világhoz. Végeztek persze modernebbnek nevezhető parapszichológiai vizsgálatokat is, szintén negatív eredménnyel. A kísérletek természetesen nem azt bizonyították, hogy nincs lélek, sokkal inkább azt, hogy léte a hitetleneknek felé nem bizonyítható.

Édesanyám, akit tizenkét éves koromban vesztettem el, nagy mestere volt a spiritizmusnak, így aztán otthonunkban rendszeresen voltak szeánszok. Ezeken az „eseményeken” én ugyan nem vehettem részt, de a később itt-ott hallott beszélgetéseket végighallgathattam. Érzékeny gyermekfülem csakhamar detektálta, hogy a nagymama megjelent szellemének érzékelhetőségéhez anyám jócskán hozzájárult. Akkoriban némi gúnnyal ezt hívták asztal­táncol­tatásnak. Arról már nem is szólva, hogy hatásában még anyagiakat is hozott anyám konyhájára. Nem kell szépíteni, alaposan megvágta azokat, akik hittek a lelkek megidézhetőségében. Anyám egyértelműen csalt, de minden simlissége ellenére hitt a szellemidézésben. Mikor legjobb barátnője egy ízben rákérdezett, anyám készségesen bevallotta, megidéznie még senkit se sikerült, ő azonban úgy gondolta, a sikertelen megidézés csak azt bizonyította, hogy nem elég jó médium, de azt nem, hogy az egész csak humbug.

A parapszichológiával foglalkozó irodalom köteteinek száma minden bizonnyal százezrekre tehető. Ezekben a látnokok vallomásai alapján főleg megjelent szellemekről van szó. Tipikus esetnek mondható, amikor egy megnevezett személynek este ľ11-kor megjelenik húga szelleme, és szomorúan mosolyog rá a gyengén megvilágított szoba távoli sarkából. Másnap jön a távirat, hogy húga tegnap este 11-kor vasúti szerencsétlenség áldozata lett. Természetesen létezik „anti-szellemirodalom” is, melynek szerzői részletekbe menő pontossággal cáfolják a jelenségeket, illetve a csalás lehetőségére hívják fel a figyelmet, de ha minden kötél szakad, még mindig ki lehet találni, hogy a látnok vizionált.

Akár hogy is nézzük, újabban kezd divatba jönni a halál utáni élet. Természetesen nem a történelmi és a kevésbé történelmi egyházakra gondolok, melyek tanításának elsődleges témája mindig is az emberi lélek volt, és akkor már meg is érkeztünk a halál utáni élethez, elvégre a lélek a hívők szemében halhatatlan. Amire gondolok, azok a megnyilvánulások, amelyek tökéletesen nélkülözik a vallásosságot, viszont az emberi lélek létezésének tényét tudományos színekben tüntetik fel.

Tekintettel arra, hogy a világ minden tájáról évtizedek óta gyűjtenek eseteket olyan személyekkel kapcsolatban, akik úgymond a „halálból jöttek vissza”, precízebben fogalmazva, akiket a beállt klinikai halált követően sikeresen újraélesztettek, a jelenséget nem lehet egyszerűen lesöpörni az asztalról azzal, hogy kikiáltjuk őket csalóknak. Tudomásul kell venni a tényt, hogy szép számmal vannak olyanok, akik tökéletesen meg vannak győződve arról, ők egyszer már meghaltak, lelkük kilépett testükből, látták magukat „kívülről”, majd valamilyen okból kifolyólag lelkük visszatért a testükbe és „feltámadtak”. A kérdés csak az, ennek a jelenségnek van-e természettudományos magyarázata? Természetesen van. Susan Blackmore tollából, aki a Bristoli Egyetem Agyi Érzékelések Laboratóriumának a munkatársa, megjelent egy figyelemre méltó tanulmány „Vision from the Dying Brain” (A haldokló agytól származó látomások) címen. Dr. Black­more így nyilatkozik: „A halál közelében nyert tapasztalatok erősen misztikusak, legalábbis ezt akarják elhitetni velünk. Azonban ezek a tapasztalatok magáról a tudatunkról és agyunk működéséről árulkodnak, nem a síron túli életről”. Magyarul, a lélek létezését nem lehetett bizonyítani, de az emberi agy extra képességeit viszont igen.

Belátom, öntudatunk birtokában, (ami nagyon más, mint fizikai aktivitásunk) igen csábító azt feltételezni, hogy „lélekkel” gondolkodunk. Végtére is végigfeküdhetünk puha ágyunkon, és nagyokat gondolkodhatunk akár kisujjunk legkisebb megmozdítása nélkül is. Mi más gondolkodna, mint a lelkünk, azaz mi. Csakhogy a látszólagos függetlenség a fizikai világtól (ami a lélek ismérve lenne) nagyon is látszólagos. Gondolkodás közben fizikai (elektronáramlatok) és vegyi folyamatok (oxigénnel táplált átalakulások) zajlanak. Természetesen mikró szinten, és nem könnyen detektálható módon. Csakhogy elektroenkefalográfia, és komputertomográfia segítségével a fizikai aktivitás kimutatható. Szó sincs anyagon kívüliségről. Én magam is nagyon sajnálom, de mint oly sok más esetben, a „látszat” itt is csal.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

VM-312 Kávé

Tibor bá vissza a múltba online

 

~q039Ha hiszitek, ha nem, a kávé Magyarországon hatalmas karriert futott be az én életem folyamán. Asz 1930-as években, amikor én gyerek voltam, kávé alatt, megpörkölt árpából állították elő a malátakávét, amit tejjel vegyítve ittak, rendszerint reggelire. Természetesen létezett babkávé is, de azt csak középosztálytól felfelé ismerték. A pörkölt babkávé beszerzése a Meinl üzletekben történhetett, ahol nagyméretű rézhengerekben tároltak, és mértek ki belőlük. Jó is volt ez így, mert gyarmatáru lévén 1939-től nem importáltuk kávét. Így aztán, akinek volt otthon egy kis tartaléka, az úgy vigyázott rá, mint a két szemére.

A háború után nyers (nem pörkölt) babkávét az IKKA-ban lehetett kapni, ha külföldi rokon befizetett némi kemény valutát. Az csak természetes, hogy kéz alatt drágán és csak ritkán lehetett kapni. Nevelőanyám 1946-ban hozott magával egy kávéfőző lombikot, ami alatt spirituszégő adta a hőt. Működtetésére nagy ritkán, jeles vendég jelenlétében került sor, ünnepélyes keretek között. Néhány évvel később már presszókban lehetett kapni „feketét”, mégpedig „szimpla” és „dupla” kiszerelésben, valahogy így: „kérek két dupla feketét”. A presszó és a dupla fekete fogalommá vált a zsúfolt, lakás mizériás városban, ahol a fiatalok nyugodtan csak egy füstös presszóban szorongathatták egymás kezét, két dupla fekete mellett. Hamarosan az lett a menő, aki a dupla feketéjébe kért egy fél deci rumot is.

Kádár honfoglalása ezen a téren is idézett elő változást. A babkávéhoz már bárki hozzáférhetett, nem lett olyan nagy szám a kávé. Babkávé helyett szemes kávét kezdtek emlegeti. Megjelentek a kotyogók, és egyre szélesebb néprétegek kezdtek hozzászokni a kávéiváshoz. A munkahelyeken is kezdték bevezetni a kávéfőzést, hol nyíltan, hol csak suba alatt. Megszűnt az „ünnepélyes” kávéfogyasztás, mondjuk a vasárnapi ebéd után, helyét kezdte felváltani a vedelés. Aztán kezdtek megjelenni a különböző márkát, minőségek, ami a rendszerváltás után csak fokozódott.

Az csak természetes, hogy a kávéfőző gépek terén is beindult a tolakodás. Hamarosan százféle kávéfőző között lehetett válogatni, bár a kotyogó egészen a mai napig sikeresen verte vissza a támadást. Állítólag a kotyogó minőségét nem lehet felülmúlni, de azért megpróbálják. Az utóbbi időben kezd elterjedni a kapszulás kávé, amihez természetesen kell egy gép is. Meg is veszik, miközben a régit kidobják. Hoppá! A minőség javulása körül hatalmas vita dúl, de a lényeg, hogy ennél drágábban kávét inni nem lehet, de mit számít ez a fogyasztói társadalomban?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(1816) ivóvíz és víztisztítás

Tibor bá’ online

Az emberi test átlagosa 42 liter vizet tartalmaz, és ebből, ha csak 2,7 liter elvész dehidrálásról beszélünk, ami szédüléshez és eszméletvesztéshez vezet. Nyilvánvalóan patológiai eset áll fenn.

Ma már mindenki tisztában van azzal, hogy a Föld vízkészlete véges. Harmincegy országban vízhiány van, és több mint egy milliárd embernek nem jut megfelelő vízellátás. Azzal is tisztában lehetünk, hogy 2025-re a Föld lakosságának kétharmada nem fog elég vízhez jutni. Az emberiség ahelyett, hogy megbecsülné a tiszta vizet, szennyezi azt, elképesztő sebességgel meríti ki a forrásokat. Előbb vagy utóbb neked is szembe kell nézni a vízhiánnyal. A megoldás?

Ivóvíz tárolása – Vészhelyzetre a legjobb megoldás az ivóvíztárolás. Van, aki 25 literes tartályokban tárol vizet. Ha nincs is erre lehetőséged, a különböző edényeket fel tudod tölteni vízzel. Arra viszont emlékezned kell, hogy a nem teljesen tiszta tartályban tárolt víz, fogyasztás helyett csak tisztálkodásra használható. Ha addig vársz, amíg beüt a geddon, valószínűleg nem lesz könnyű dolgod vizet találni. Egyszerűen azért, mert sok ezer ember hirtelen mind vizet akar majd vásárolni. A polcokról elsőnek a víz fog eltűnni.

Hol tároljunk vizet? – Vizet ne tárolj hőnek, fénynek kitéve. A legjobb egy sötét, hűvös helyiség, például pince. Észben kell tartanod, hogy valamelyik tartály eresztheti a vizet, ezért ne tárold olyan helyen, ahol a kiszivárgott víz bajt okozhat, például parketta.

Amikor a víz ivásra nem alkalmas.  – A Vízművek mindent megtesz, hogy a hálózati víz minősége emberi fogyasztásra alkalmas legyen. Rendkívüli estben ez nem feltétlenül valósul meg. Megszűnhet a vízszolgáltatás, vagy a víz túl szennyes lehet fogyasztásra. Éppen ezért a tartalékolt ivóvíz, túlélési esélyed legfontosabb záloga. Tartalék víz elfogyasztása után szükséges lehet kellő mennyiségű, biztonságos víz előállítására. Ne feledkezz meg arról, hogy a tífusz, dizentéria, fertőző hepatitisz veszélye fenyeget, ha szennyes vizet fogyasztasz. Ne kockáztass. Rendkívüli helyzetben ne feltételezd, hogy a víz tiszta – ivásra és főzésre használt vizet tisztítani kell. Három fajta vízben található patogén van: protozoa, baktérium és vírus.

Protozoák – Állat testen kívül, rovarokban vagy cisztában található. Egyszerű, vízi protozoák az amőbák, giárdiák, és a kripto-sporídium. A protozoák mérete 1 és 100 mikron között változik, ahol az átlag 16 µm. Ezektől könnyen meg lehet szabadulni egyszerű forralással. Viszonylag nagy méretük miatt a kereskedelemben kapható szűrőkkel is eltávolíthatók. Némelyik viszonylag ellenáll klórral és jóddal szemben. Becslések szerint a felszíni vizek 90 százalékában található protozoa.

Baktériumok – Olyan egysejtű organizmus, amely levegőben és vízben is életben marad. A baktériumok átlagos mérete 0,2 és 1,5 µm közé esik, de van olyan nagy is, ami 10 µm. baktériumoktól könnyen meg lehet szabadulni forralással, vegyi kezeléssel (klór, jód), vagy megfelelő szűrővel. Szerencsére nem minden baktérium fertőző. A leggyakoribb fertőzők: dizentéria, tífusz, kolera, campílo-baktérium, E-coli, és szalmonella.

Vírusok – A legismertebb, vízben található vírus a hepatitisz, sárgaláz, polio, rotavirus, és norwalk. A vírusok sokkal kisebbek, mint a baktériumok. Méretül 0,004 és 0,1 µm közé esik. Forralással és vegyi kezeléssel könnyen meg lehet tőlük szabadulni. Viszont apró méretük miatt minden szűrön átmennek. Az a vírus azonban kiszűrhető, amelyik valami nagyobb anyaghoz kapcsolódik. A fenti vírusok fertőzése után a megbetegedés lappangó ideje néhány óra és néhány hét között változhat, ami függ a patogéntől és a patogén koncentrációtól. A megbetegedés szimptómái: összeroppanás, láz, görcsök, hasmenés, kiszáradás és hányinger. Ha a betegséggel nem veszik fel a harcot, az végül halálhoz vezethet.

Ha elhagyott területen vagy, vagy orvosi ellátásban nem részesülhetsz, akkor tartsanak melegen, fogyassz sok biztonságos folyadékot és pihenj. A hasmenés megszüntethető széntablettákkal, vészhelyzetben faszén is megteszi. Szükség esetén lázcsillapító alkalmazható. Amint lehet, orvoshoz kell fordulni.

Víztisztítás – Mihez kell tiszta víz? 1) Ívásra, 2) Italok készítéséhez, 3) Főzéshez, 4) Fogmosáshoz, 5) Kéz és arcmosáshoz. 6) Mosogatáshoz. — Amennyiben a rendelkezésedre álló víz túlzottan zavaros, tedd egy nagyobb edényben és ne zavard meg 12 órán át, hogy a lebegő részecskék leülepedhessenek. Ezt követve óvatosan merd le a víz tetejét úgy, hogy közben a többi részt ne zavard fel.

Függetlenül attól, hogy milyen víztisztítást választasz az első lépés mindig a következő. Szűrd át a vizet egy kávészűrőn, vagy tiszta fehérnemű vásznon, de papír zsebkendő is megteszi. Ezzel a viszonylag nagyobb lebegő részeket sikerül visszatartani. A kávészűrőt újra és újra fel lehet használni, hacsak a víz nem túl agyagos. Az előszűrés után a víztisztításra a következő módszerek közül választhatsz.

Forralás – Forralással megölöd a protozoákat, a baktériumokat és a vírusokat. Azonban káros, feloldott vegyi anyagokat, radioaktív részecskéket nem. Az összes vízben lévő patogén semlegesítésére a forralás a legjobb módszer. A kereskedelemben kapható, legdrágább víztisztító berendezésről se lehet ezt elmondani. Nézzük tehát ezt a módszert.

Minden patogén megsemmisül 85 °C hő hatására, de van, amelyik már alacsonyabb hőmérsékleten is megsemmisül. Mire a víz eléri a forráspontot, még magas hegy tetején is, az összes vízben lévő patogén megsemmisült. Tehát a tisztítandó víz érje el a forráspontot és tartsd forrásban 1 percen keresztül. Nagyon magas hegy tetején, ahol alacsony a légnyomás és a víz 100 °C alatt forr, 2 percig. Ennél tovább forralni teljesen felesleges, csak annyit érünk el vele, hogy a víz egy része elpárolog, és az íze kedvezőtlenebb lesz. Egy patogén nem lehet még elhaltabb.

Hogyan javíthatunk a felforralt víz ízén? – 1) Kevergesd a vizet, hogy oxigént vegyen fel a levegőből. 2) Vagy ismételten öntsd át a vizet az egyik tiszta edényből a másikba. 3) Vagy tegyél egy kevéske konyhasót a vízbe. 4) Vagy tegyél 50 mg C –vitamint kb. 1 liter vízbe.

Klór tisztítás 5-6 %-os nátrium-hipoklórit [NaOClja jó öreg magyar hipo ] alkalmazásával – Ezzel sikerül megölni a baktériumokat és a vírusokat, de nem a protozoákat. Nem közömbösíti a káros vegyi anyagokat és esetleges radioaktív részecskéket. Ha a víz viszonylag tiszta, akkor literenként adj hozzá 2 cseppet. Zavaros víz esetében adj 4 cseppet. A víz nem lehet túl hideg (a kémiai reakció miatt), minimum 18 °C-nak kell lenni. Ha szükséges, tedd ki a vizet a napfényre, hogy megemelkedjen a hőmérséklete. A hőmérséklet csökkenésével a klór hatékonysága rohamosan csökken. A becsepegtetés után engedj egy órát, hogy a klór megtegye a hatását. Ezt követve a víz szabadon iható. Ha viszont egy óra után a víznek nincs klór szaga, akkor ismételjük meg az eljárást. A vizet akkor lehet biztonságosan meginni, ha enyhe klór szaga van. Ha a második csepegtetés után se marad klór szaga, akkor a vizet ki kell önteni, ívásra alkalmatlan, mert túl sok mikroba van benne. Ne alkalmazz túl sok klórt, mert ártalmas az egészségre.

68 %-os kalcium-hipoklorit granulátum – Ez egy drasztikus vegyi kezelést tesz lehetővé. Ezt alkalmazzák az úszómedencék fertőtlenítésére. Megöli a baktériumokat és a vírusokat, de nem semmisíti meg a protozoákat, valamint nem semlegesíti a káros vegyi anyagokat és a radioaktív részecskéket. A víz nem lehet túl hideg, minimum 18 °C hőfokúnak kell lennie. Ha szükséges tedd a vizet a napfényre, hogy felmelegedjen. A vízkezelés hatékonysága a hőfok csökkenésével rohamosan romlik. Tegyél kb. 300 mg (amit fel tudsz csípni a hüvelyk és mutatóujjaddal) 68 %-os kalcium-hipokrolitot 4 liter vízhez, és várj egy órát. Ha egy óra után a víznek nincs klór szaga, akkor ismételjük meg az eljárást. Ha ezt követve a víznek enyhe klór szaga van, akkor biztonsággal iható. Ne alkalmazz túl sok klórt, mert ártalmas az egészségre. A nátrium-hipoklorit eltarthatósága sokkal rövidebb ideig tart, mint a 68 %-os kalciumhipoklorit granulátumé. Ezért vészhelyzetre ez utóbbit tanácsos tartalékolni.

2%-os jódtinktúra – Az eljárás és mennyiségek pontosan megegyeznek a nátrium-hipokloridnál alkalmazottakkal. A jódtinktúrán általában fel van tüntetve a lejárati idő. Ezt követve a jódnak jelentősen csökken a hatékonysága, ezért nem ajánlott a hosszú távú tárolása. Figyelem! Jódozott vizet terhes és szoptató nők, valamint pajzsmirigy komplikációban szenvedő betegek nem ihatnak. Hosszú ideig jódozott vizet ívóknál májkárosodás léphet fel. Az előző módszerek mind jobbak, mint a jóddal történő tisztítás.

 A kereskedelemben kapható víztisztító tabletták – A kereskedelemben kapható víztisztító tabletták hatóanyaga általában klór vagy jód. Mindkét anyagnak viszonylag rövid az eltarthatósága, ami után hatékonyságából elkezd veszíteni. Ha van a birtokodba ilyen tabletta, és már lejárt a szavatossági ideje, akkor tanácsos őket kicserélni. Ügyelj arra, hogy még nem tisztított vízzel kanál, evőeszköz vagy edény ne kerüljön kapcsolatba.

Vízszűrök – A legjobb vízminőség javításához a kereskedelemben kapható víztisztító berendezések. Hátrányuk, hogy meglehetősen drágák. Ezért javasoljuk, hogy készítsd el saját víztisztítódat.

Cserépedényes biológiai szűrő – Ezzel a szűrővel nagyon szennyezett vízből igen tiszta vizet lehet előállítani. A vízszűrő szerkezete egyszerű, megépítése olcsó, könnyen beszerezhető anyag kell hozzá. A felépítése agyag edénnyel történik.

~q038Megépítés – Nagyméretű (kb. 90 cm magas) agyagedényt kell beszerezni, aminek oldalán ki kell alakítani egy lyukat a cső részére egy csavarhúzó, és kalapács vagy megfelelő nehezebb kő segítségével. A lyukat az edény aljától kb. 50     centire kell kialakítani. Kell még egy 75-80 centi hosszú hajlékony cső, aminek 2,5 cm az átmérője, amit be kell helyezni a lyukba úgy, hogy a vége az edény aljáig érjen. Behelyezés után a cső körüli rést cementes homok keverékével be kell tapasztani. Ezen kívül kell még egy edény a megszűrt víz tárolására. Amennyiben ez egy csappal ellátott tartály, akkor elég magasan kell elhelyezni ahhoz, hogy a csap alá lehessen helyezni egy kancsót.

Krumpli méretű megmosott kövekből ki kell alakítani egy réteget a cserépedény alján. A kövek közötti rés lehetővé teszi, hogy a víz könnyen bejusson a csőbe. Kisebb mosott köveket rá kell helyezni a nagyobb kövekre, hogy a köztük lévő résbe kerüljenek. A következőben mosott, bab méretű köveket kell az egész tetején szétteríteni. Ezek a kő rétegek nem haladhatják meg a 10 centit, mert különben nem lenne elég hely a homoknak. Végül mosott homokot kell az egészre ráhelyezni, aminek a felső szintjének 12-13 centire kell lenni a cső-becsatlakoztató lyuktól.

Egy szennyes vizet tároló cserépedény aljába fúrjunk egy lyukat 8-10 centire a szélétől egy százas szög segítségével. Ezt a kisebb edényt rá kell helyezni a nagyobbra. A vízszűrő berendezés működése a rajzon jól látható. A vízszűrés beindulása után fontos, hogy a homokot ne bolygassuk meg. A homok felületére hasznos baktériumok telepednek, amelyeknek fontos szerepe van a szűrésben. Amennyiben a felhasznált kövek és a homok alaposan meg lettek mosva, a szűrt víz minősége folyamatosan javulni fog.

Amikor a szűrési sebesség erősen lecsökken, esetleg leáll, a homokból ki kell mosni a piszkot egy vödörben, majd a homokot vissza kell helyezni a helyére. Közben ügyelni kell arra, hogy a homok visszahelyezése után annak felszíne 12 centivel legyen alacsonyabban, mint a kivezető cső furata. Mire az eldugulás bekövetkezik, ami kb. 3 hét, ajánlatos készíteni egy másik szűrőt is, mert a jó baktériumok elszaporodásához körülbelül három hétre van szükség.

Sikeres működtetéshez ügyelni kell a következőkre: A homok alatt a köveket egyenletesen kell elhelyezni, hogy ne legyen megszökési útja a víznek, egyenletesen hatoljon át a homok rétegen, érintkezve a hasznos baktériumokkal. A homok réteg magasságának kb. 30 cm-nek kell lenni, ami elégséges a hasznos baktériumok részére. A szűrő edény belső átmérője legyen 25…35 cm (ez teszi lehetővé, hogy az első 30 perc alatt kb. 15 liter vizet eresszen át. A cső kimenetének 12-13 centire kell lenni a homokréteg tetejétől. A hasznos baktériumok akvatikusok, vagyis víz alatt kell őket tartani. A beáramló víz nem zavarhatja meg a homokréteget. A 12-13 centi biztosítja, hogy a vízszint a homok fölött legyen 2,5 cm ráhagyással az esetleges pontatlan szűrőépítés figyelembevételére. 2-3 centit felvehet a párolgás, és 6 cm vízmagasság puffer zónát alkotva, hogy a beáramló szennyvíz ne zavarja fel a homokot. A felső edényen kialakított lyuk nem lehet több mint 3 mm dia. A két cserépedény között kell lenni egy kis résnek, hogy oxigén juthasson be a rendszerbe. Ez egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy a becsurgó vizet ellenőrizni lehessen.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

 

(1815) Geci

Tibor bá’ véleménye online

 

~q191Simicska Lajos egy éve jelentette ki, hogy Orbán egy geci. Szerintem ilyet egy közismert ember nem mondhat, mert nem illik. Lehet, hogy Orbán egy geci, az is lehet, hogy nem, de viszont egészen biztos egy miniszterelnök. Ez az érem egyik oldala, a másik oldala, hogy ezen ugyan meg lehet sértődni, de ilyen látványosan egy államférfi nem állhat bosszút. Valami egészen más választ kellett volna adni a sértésre. — Ez lenne a felszín.

Érdekes módon nekem egészen más jut erről az eszembe, és persze nem az első alkalommal. Valójában én egy erős párhuzamot látok az „Átkos” és a jelen között. Az Átkosban csak egy párt volt, annak vagy a tagja voltál, vagy nem. Ma ugyan sok párt van, de vagy Fideszes vagy, vagy nem. A hatás ugyanaz. Az Átkosban bizonyos pozíciókat csak akkor kaphattál meg, ha párttag voltál. Illetve, ha valami isteni csoda, megkerülhetetlen szaktudásod révén valami pozícióban találtad magad, akkor kaptál egy felszólítást, hogy szíveskedj belépni a pártba. Ez ma is így van. Tovább megyek. Mindenki tudta, hogy mi az elvárás. Ha érvényesülni akartál, akkor hoznod kellett az elvárást. Ez ma is így van. Ha kiváltságokat kellett szétosztani, mondjuk, ki kapjon 70 dollárt és 30 nap eltávozást Nyugatra, akkor ehhez párttagnak kellett lenni. Ez ma is így van, ha trafik engedélyt osztanak, vagy állami földeket lehet megvenni, akkor az elosztók pontosan tudják, hogy a kedvezményezett csak Fideszes lehet. Az Átkosban nem volt közbeszerzés, de engedélyezhették, hogy legyen egy maszek üzleted a körúton, vagy a belvárosban, ha jó nagy párttag voltál. Ma, ha közbeszerzést nyersz, ami átlagosan 50 millió tiszta hasznot jelent (munka és kockázat nélkül), akkor jó nagy Fideszesnek kell lenned.

De azért változtak az idők. Rákosi megharagudott Rajk Lászlóra, hát felakasztotta. Kádár megharagudott Nagy Imrére, hát felakasztotta. Orbán (a geci) akárhogy haragszik Simicskára, nem akasztja fel. Simicskának az a mázlija, hogy Orbán feji az EU-t. Rákosi és Kádár nem fejték az SZU-t, az SZU fejte Magyarországot. A mi életszínvonalunk pedig semmit se változott 70 év alatt. Ezt nevezik magyar stabilitásnak.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(1814) Ízlések és pofonok

Tibor bá’ ízlése online

 

Hagyjuk magunk mögött a lehangoló témákat legalább a hét végére, és a változatosság kedvéért teszteljük le ízlésünket összehasonlítási alapon. Az alábbiakban közzéteszek 6 női aktképet, aminek a megtekintése után el kell döntened, hogy neked melyik nyerte el legjobban a tetszésed.  Ezt követve a jobb felső sarokban szavazhatsz, ami után meglátod, hogy hány százalék osztozik az ízléseddel.

Első:

~q032

Második:

~q035

Harmadik:

~q034

Negyedik:

~q033

Ötödik:

~q036

Hatodik:

~q037

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(1813) Felkészülés az egészségromlásra

Tibor bá’ online

 

~q191Figyelmeztetés: Az itt leírtak csak, és kizárólag akkor érvényesek, ha orvos igénybevétele teljességgel lehetetlen. Ezek a „tanácsok” határozottan nem azért jöttek létre, hogy segítségével elkerüld az orvosi beavatkozást, hanem, hogy vészhelyzetben ne kelljen ölbe tett kézzel, tehetetlenül nézni az „eseményeket”.

Egészen biztos lesz a jövőben egy olyan, előre megbecsülhetetlen ideig tartó periódus, amikor nagy valószínűséggel nem lesz orvosi ellátás, vagy számodra nem lesz elérhető. Hiába élsz túl bármennyi támadást, nehézséget, hiányt, ha te, vagy valamelyik családtagod egészsége megroppan, és minden korábbi iparkodás hiábavalóvá válik, kárba vész. Fel kell tehát magadnak is készülni ezekre az időkre. Ennek a felkészülésnek több aspektusa is van.

Gyógyszerek tartalékolásának fontossága. – Primitív körülmények között a leggyakoribb betegség a hasmenéssel járó bélfertőzés. Ebből legegyszerűbben aktív szén segítségével lehet kijönni. Aktív széntabletta (Carbo activatus – 40 db/doboz) vény nélkül kapható. Ebből érdemes beszerezni vagy 10 dobozzal. Ez tulajdonképpen nem más, mint tisztított faszén. Ezért vészhelyzetben közönséges faszénnel pótolható. Mennyiségileg nincs korlátozás, mert ez nem gyógyszer. Nem megöli, hanem „felszívja” a kórokozókat.

Kisebb-nagyobb sebekre, feldörzsölésekre lehet számítani. Fontos, hogy ezek ne fertőződjenek el. Legegyszerűbb védekezés a jódtinktúrával való lekenés. Ezt újabban „Betadin” néven forgalmazzák. Vény nélkül kapható.

Primitív körülmények között gombás fertőzés felcsípése nem probléma. Ezek elsősorban viszketésből ismerhetők fel. Nem túl veszélyesek, de kellemetlenek. Kiirtásuk egyszerű „Canesten” krémmel vagy olajjal. Vény nélkül kaphatók.

A leggyakoribb betegség egyike a húgyúti fertőzés, különösen nők esetében. Ez rendszerint gyakori vizeléssel, csípős érzéssel, és lázzal jár. Ebből kigyógyulni antibiotikum nélkül nem lehet. Be kell tehát spájzolnod antibiotikumokból is. Az összes gyógyszer között talán ez a legfontosabb.

Számítani lehet tüdőgyulladásra is, amit szintén könnyű beszerezni mostoha körülmények között. A tüdőgyulladás lehet vírusos és baktériumos. Az előzőt le kell győznie az immunrendszerednek, az utóbbinál be kell segíteni antibiotikummal. Az antibiotikumok bespájzolása létfontosságú. Mivel te magad semmi körülmények között nem tudod megállapítani, hogy vírusról vagy baktériumról van-e szó (ráadásul a vírusos fertőzés legyengíti a szervezetet, amit aztán megtámad egy baktérium = másodlagos fertőzés) ezért feltételezned kell, hogy baktériumos a fertőzés, tehát azonnal antibiotikumhoz kell nyúlni.

Egyszerű megfázásnál ágynyugalom és sok folyadékbevitel kell. Az egészséges ember kigyógyulásához ez elég. Tünetileg az influenza súlyos megfázásnak tűnik, magas lázzal, fejfájással, stb. ami ellen antibiotikum nem alkalmazható. Fontos az ágynyugalom, sok folyadék, és óvás a fertőzésektől, mert a másodlagos fertőzés veszélye fennáll.

Egyes betegségek velejárója a láz. Tudnunk kell, hogy az emberi agy nem viseli el a szokatlanul magas testhőmérsékletet, egyszerűen felbomlik. Ennek elkerülése végett tartalékolni kell lázcsillapítókat is. Előfordulhat, hogy a lázcsillapító nem hozza a kívánt eredményt. Ebben az esetben nem fokozni kell a dózist, hanem priznicet kell alkalmazni, vagyis egy nagyobb textíliát (törülköző, lepedő) be kell vizezni és a lázas testre rá kell tekerni. A víz párolgása hőelvonással jár, ezért így a lázas testet hűteni tudjuk. Ugyanis mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a test ne lépje át a 40 °C biztonságos határt (a tragédia 42 °C-nál következik be).

Én nem vagyok a híve, és magamon sose alkalmazom, de másoknak szüksége lehet egyszerű fájdalomcsillapítókra is. Ne felejtsd ki a tartalékolásból.

Körülbelül ez az ameddig orvos nélkül, magad is el tudsz boldogulni. Az antibiotikumok alkalmazásánál tudnod kell, hogy ma már elég sok baktériumtörzs létezik antibiotikum rezisztenciával. Éppen ezért 3-4 fajta antibiotikumot kell tartalékolnod. Ha az antibiotikum szedése után 48 óra elteltével semmi javuló változást nem tapasztalsz, akkor át kell állnod egy másik antibiotikumra, mivel a kórokozó kitenyésztéséhez, és annak megállapításához, hogy mire rezisztens, eszköz és szakismeret kell.

Szükséges egyszerű eszközök: lázmérő, vérnyomásmérő, vércukormérő. A lázmérő fontosságát nem kell kihangsúlyozni. Más a helyzet a vérnyomás és vércukor mérőkkel. Ugyanis se a magas vérnyomásnak, se a magas vércukornak nincs semmi jele, mindkettő észrevétlen. Viszont az életkörülményeink változásából kifolyólag egyre nagyobb tömegeket kap el a gépszíj. Ma már mindkettő gyakorlatilag népbetegségnek számít, amiket 40 év felett bárki megkaphat. Fontos tehát, hogy 3 havonta minden felnőtt családtagot megmérj. Ugyanis, mindkettőnek nagyon komoly szövődményei vannak: szív elégtelenség = elkerülhetetlen halál, sztrók = lebénulása vagy halál, érszűkület = végtagelhalás = csonkolás, megvakulás, vese elégtelenség = dialízis hiányában halál. Ezeknek a megelőzése még akkor is fontos, ha van normális orvosi ellátás, ha nincs, akkor pedig életmentő.

A vérnyomásmérők és a vércukormérők el vannak látva használati utasítással. Ezzel nem érdemes itt foglalkozni. Viszont a vérnyomásmérésnek van szabványos módja. A szabványos vérnyomásmérés 5 perc nyugalom után, egymást követve két mérés átlagát kell venni. Méréskor a mandzsetta érzékelőjének azonos magasságban kell lenni a mérőműszerrel (rendszerint az asztal lapján) Amennyiben a mérési eredmény meghaladja a 140/90 értéket, magas vérnyomásról (hipertónia) beszélhetünk. A magas vérnyomásnál gyógyszer nélkül mást nem tehetünk, mint erősen lecsökkentjük a só-bevitelt (NaCl), Aki nagyon alaposan fel kíván készülni a társadalmi összeomlásra, az tartalékolhat vérnyomáscsökkentőket. Azt viszont tudni kell, hogy szedése egy életre szól. A magas vérnyomás előbb vagy utóbb szívelégtelenséghez vezet, és állandóan fennáll a veszélye a sztrók bekövetkezésének. A sztrók azonnali halállal vagy bénulással jár. Ha a családban már szed valaki vérnyomáscsökkentőt, akkor a téma megismerhető. Ha ilyen nincs, és erre is fel akarsz készülni, akkor javaslom, hogy kérj tőlem egy példány, a Szeretném, ha sokáig dobognál című könyvemből.

Gyógyszerek alkalmazása – Orvos hiányában el kell olvasni minden gyógyszerhez adott utasítást, ahol megtaláljuk az ajánlott dózist és a szedés időtartamát. Ez elsősorban antibiotikumoknál fontos. Lényeg, hogy a betegség megszűnésének a látszatára az antibiotikum szedését nem szabad abbahagyni. A teljes tünetmentesség után még legalább 3 napig kell szedni az antibiotikumot, bár ez típusokként változik. Általában annyi antibiotikum van egy dobozba csomagolva, ami egy kúrára elegendő.

Arra is fel kell készülnöd, hogy kisebb-nagyobb sérüléseket el kell látnod, amihez szükséged lesz gézre, ragtapaszra, vattára és a már említett jódtinktúrára.

 

Vitaminok:

A napjainkban kialakult vitamin őrület nevetséges. Viszont várható, hogy geddon után kevesebb friss ételt, és több elraktározott tartalékot fogtok fogyasztani, ami azt jelenti, hogy majdnem biztos nem fogtok megfelelő mennyiségű C-vitaminhoz jutni. Ezt tehát feltétlenül be kell spájzolni, de nem kiszerelt, pirulák formájában, mert úgy méregdrága. Lehet kapni patikákban kimérve dekára is. Egy fél kiló C-vitamin = aszkorbinsav nem árt, ha van a spájzban.

Időskori betegségek: Meglett- és idős korban fellépő vagy felléphető betegségek elkerülése, észlelése, megelőzése lehet az egyetlen ésszerű opciónk orvos hiánya esetén. A társadalom újraszerveződéséig évek telhetnek el, ha az újraszerveződés egyáltalán bekövetkezik. Éppen ezért tisztában kell lenni azzal, hogy előbb vagy utóbb valamelyik családtag „idős” lesz, és orvosi ellátás meg sehol. Azzal is tisztában kell lenni, hogy szélsőséges megpróbáltatások idején (testi vagy lelki) gyorsabban „öregszünk”, a tipikus öregkori betegségek hamarabb jelentkeznek. Tekintsük tehát át ezt a témát. Először is betegség szempontjából bárki lehet „idős” 40 év után, de előfordulhat, hogy 70-nél se számítasz idősnek.

Ezzel kapcsolatban tudnotok kell, hogy a magas vérnyomás, időskori cukorbetegség (kettes típusú diabétesz) gyakorlatilag garantált az egyéni szerencsének megfelelően 40-től felfele. Mindkettő lassú gyilkos, egészen biztos nem elkerülhetők, de a bekövetkezés esélye csökkenthető, és ha már elkapott, akkor kezelhető olyan szinten, hogy ne ezek vigyenek a sírba.

Magas vércukorszínt: Amennyiben reggel, étkezés előtt a vércukorszint 6,2 mmol/L értéket meghaladja, kettestípusú diabéteszről beszélünk, aminek elsősorban a szertelen finomított szénhidrátok (főleg finomított répacukor, nullás liszt termékek) tömeges fogyasztása az oka. Se a magas vérnyomás, se a magas vércukorszint nem okoz tüneteket, az elszenvedője ellenőrzések nélkül nem szerezhet róluk tudomást, csak a szövődmények megjelenésekor. Mik ezek? Cukorbetegség esetében apró sebek lassú gyógyulása, érszűkület miatt hideg (és érzéketlenné váló) végtagok, vizeletben megjelenő cukor (bár ez nem észrevehető), majd a vizelet aceton szaga, fekélyek megjelenése a lábon, látásromlás, sőt megvakulás, végtagüszkösödés, amit csak amputációval lehet „gyógyítani”. Komoly vesekárosodás. Mit lehet tenni a kialakult cukorbetegség esetén. Teljesen meg kell szüntetni a cukor és búzaliszt készítmények fogyasztását. Erősen le kell csökkenteni a rizs és burgonyafogyasztást. 24 órán belül nem háromszor kell étkezni (jó sokat), hanem „egész nap kell eszegetni”. Minél kevesebbet és minél gyakrabban, annál jobb. Sok zöldség fogyasztás. A szükséges kalóriát zsírokból és fehérjékből kell biztosítani. Ezeknek a betartásával hosszú évekig, évtizedekig el lehet húzni gyógyszer nélkül. Természetesen jó lenne gyógyszeres kezeléssel is beavatkozni, de ahhoz a megfelelő gyógyszerekből tartalékolni kell(ene). Ezek szedése is egy életre szól.

Nem betegség, de együtt jár az idős korral: Mire 50 leszel, egészen biztos, hogy elkezdődik az öregkori távollátás, amit pozitív lencsével lehet korrigálni. Jó ötlet beszerezni néhány +1, +1,5 +2 dioptriás olcsó olvasószemüveget. Ha rövidlátó vagy, hordasz szemüveget, akkor tartalék szemüveg beszerzése se rossz ötlet (bár költséges) plusz olyan szemüveg készíttetése, ahol a lencsék dioptriája egy-másféllel kevesebb, mint a jelenlegi szemüveged. Majd ezzel fogsz olvasni, amikor a szemlencséd izmai kezdenek elernyedni.

 

Fogak egészsége:

Gondoltál-e arra, hogy egy lyukas foggal mit tehetsz fogorvos hiányában? Semmit! A lyukas fog szép lassan rohadni fog a szádban. Amikor a szuvas rész eléri a gyökérben húzódó ideget, akkor néhány napig meg fogsz őrülni a fájdalomtól, majd az ideg elhal, és egy csapásra megszűnik a fájdalom. A fog szépen rohad tovább, darabok letöredeznek róla, mígnem eléri az ínyt. Ekkor begennyesedik, feldagad a képed és fáj, most már a gyulladás. Van, aki csak ilyenkor keresi fel a fogorvost, aki a fog maradványait és a gyökeret kivési.

Ha tetszik ez neked, ha nem. Be kell szerezned egy olyan fogót, aminek a segítségével egy fogat ki lehet húzni. Elképzeléseim szerint, ha fogorvos nem is lesz, a környéken valaki fel fogja vállalni a felcser szerepét, és jó pénzért fogakat fog kihúzni, de ha nem, akkor végszükségben neked kell fogat húzni, erre készülj fel.

Végtagtörés: Sajnos erre is fel kell készülni. A csontok általában 6 hét alatt összeforrnak, de a sikeres összeforráshoz rögzíteni kell őket a megfelelő helyen. Ne riadj vissza a helyzettől, ha nincs, aki ellássa a sérültet, neked kell megtenni a szükségeseket. Első problémád maga a sérült lesz, aki hisztériázni és kiabálni fog a fájdalomtól, mert a két törött csontvéget össze kell passzoltatni, méghozzá „tapogatva a sötétben”, de jó érzékkel próbálva az összetartozó részek szinte beugranak a helyükre. Ezt az állapotot rögzíteni kell, amit az orvosok gipsz beágyazással végeznek. Nem valószínű, hogy lesz gipszed. Ebben az esetben két erős fadarab közé kell helyezni a törött részt és erősen rögzíteni kell őket megfelelő zsinórok segítségével. Kívánom, hogy erre sose kerüljön sor, de ha mégis bekövetkezik a puszta óbégatással a probléma nem oldható meg.

Felfekvés: Fontosságához mérten, alig tesznek róla említést, ezért csak keveset tudunk róla. – Amikor ülünk vagy fekszünk – tehát nem a talpunkon állunk vagy járunk – a testsúlyunk egy bizonyos testrészünkre nehezedik. Ezen a részen a vérellátás, ha nem is nullára, de minimum alá csökken. Vér nélkül a szövetek elhalnak, de elhalás előtt fájdalomérzet keletkezik. Alvás közben erre fordulunk egyet, fel se kell hozzá ébredni, mert kiskorunktól fogva ehhez hozzászokunk. Gépkocsivezetés közben általában 80-90 perc után szokott jelentkezni, amire a rutinos vezető fészkelődik egy kicsit, hogy menjen vér a fenekébe.

Igen ám, de eszméletét vesztett vagy mozgásra képételen, lebénult beteg nem tud se forogni, se fészkelődni. Ebben az esetben következik be a szövet elhalás, amit „felfekvésnek” neveznek. Rendkívül súlyos eset, mert az elhalt szövetek rohadni kezdenek és szepszis áll elő, ami egy elhúzódó, rendkívül fájdalmas halálba végződik. Éppen ezért tudnod kell, ha eszméletlen beteged, vagy magatehetetlen sebesülted van, minden körülmények között gondoskodni kell arról, hogy óránként – igen éjszaka is – meg kell forgatni.

Ajánlott antibiotikumok (személyenként minimum 1-1 doboz, vagy több) – Duomox (amoxicilin)1000 mg – 20 db tabletta, Ciprinol (ciprofloxacin) 500 mg – 10 db filmtabletta, Nolicin (norfloxacin) 400 mg – 20 db filmtabletta, Levofloxacin Bluefish (levofloxacin) 500 mg – 7 db filmtabletta, Sumetrolim (szulfametoxazol) 400 mg – 20 db tabletta.

Megjegyzés: Az utóbbi időben a kórokozók egyre nagyobb gyakorisággal mutatnak rezisztenciát a modern antibiotikumokkal szemben. Ezért újra hozzányúlnak a 80 éve felfedezett szulfó készítményekhez, amelyeknek legjobb magyar formája a Sumetrolim. A szulfó készítmények azonban a kórokozót nem ölik meg, csak a szaporodásukat meggátolják, így a szervezetben elöregednek és kihalnak. Ez adja a gyógyulást, de ehhez 2-5 napra van szükség, tehát lassabban, de biztosan hatnak.

Összefoglaló: Nehéz elképzelni egy orvos nélküli világot, ami sokban hasonlít az olyan világhoz (mondjuk 4-500 éve), ahol voltak ugyan orvosok, de nem volt orvostudomány. Minden esetre azt tudnod kell, hogy ezer meg ezer betegséget kaphatsz, száz irányból leselkedik rátok a halál, de statisztikailag a fentiek lehetnek a legfontosabbak, mert ezekkel majdnem biztos, hogy fogsz találkozni. Egy közönséges vakbélgyulladásba is bele fogsz halni sebész nélkül, ahogy 200 éve is belehaltál volna, erre mégse tudsz felkészülni (nem is lehetne) csak bízhatsz a jó szerencsédbe, hogy nem kap el.

Amennyiben tartalékolási célból antibiotikum beszerzéssel kapcsolatban problémád adódik, mert vény nélkül nem boldogulsz, fordulj hozzám E-mailben.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(1812) Cigány vicc óh!

Tibor bá’ véleménye online

 

~q191Bizonyára hallottatok arról, hogy a Studium Generale, érettségi előkészítő, emelt szintű trigonometriai feladatai közé bekerült két cigány vicc is, amit óriási botrány követett. Hogy matematikai feladatok közé vicc kerül be, azt én is megmagyarázatlan hibának tartom. De a felháborodók nem ez ellen keltek ki, hanem a „cigány” minősítésen és rasszizmust kiáltottak. Oké, nézzük az egyik viccet! „Mi az a három szó, amit a legkevésbé akarsz hallani egy cigánytól? – Jó reggelt szomszéd.”

A vicc komikuma abból ered, hogy senki se szeretne cigány szomszédokat. Ugyanis, ez egy kellemetlen élethelyzet, és nem egyedül álló. Ugyanez van az USA-ban, csak ott cigány helyett néger a vicc lényege. De hol itt a rasszizmus. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha veszek egy családi házat 30 millióért, ezt követve az egyik szomszédom eladja a saját házát egy cigány családnak, az én frissen vásárolt házam értéke azonnal a felére esik vissza. 15 millióért is nehezen fogok rá vevőt találni. Ez egy jól ismert tény, mondom tény. Jogos a feltételezés, hogy semmi kedvem egy cigány szomszédhoz.

De akkor miért kiabál a média rasszizmust? Nyilván mert ez PC. De ki a fene szabja meg, hogy mi PC és mi nem? Ez csak azért érdekel, mert a rasszista bélyeg lebegtetése egy igen erős presszionálás, egy súlyos zsarolás, mert ilyenkor jön a vizsgálat, a felfüggesztés, elbocsátás, stb. Szóval kinek van ekkora hatalma? Erre sokan azonnal előállnak a válasszal, a zsidóknak. A zsidók kiáltják, hogy rasszista. Nehéz elhinni, sőt lehetetlen. A zsidó állam nem csak arab vicceket csinál, hanem írtja őket. Lerombolja a házaikat, elveszik a földjeiket, még se mondja senki, hogy rasszisták.

De tökéletesen mindegy kik állnak a PC kódolás mögött, valami mindenképpen bűzlik, mert akik tiltakoznak a cigány viccek ellen, azok ide csalogatták a bevándorló arabokat, oda hatottak, hogy az arab atrocitások nem jelenhetnek meg a médiákban és oda hatnak, hogy a rendőrök nem a szexuálisan zaklató arabok, hanem az ellenük tüntető lakosság ellen lép fel. – Európaiak, ébresztő!

u.i.: Lenne egy ötletem. A PC bajnokok próbáljanak oda hatni, hogy a magyar lakosságnak változzon meg a véleménye a cigányokról, aminek első stációja nyilvánvalóan az lenne, hogy a cigányok változtassák meg életmódjukat. Persze, ha 400 év alatt nem sikerült….

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(1811) Áram nélkül a puszta valóság

Aki adakozik kérem jelezze E-mailben.

Tibor bá’ online

 

Az alábbi anyag nem szentírás, de komolyan megfontolandó.

– Áram nélkül a Vízmű nem tud vizet szivattyúzni a hálózatba. Víz nélkül az emberi szervezet 24 órán belül dehidrál. A dehidrálás nagy szenvedés mellett maximum 72 órán belül halálhoz vezet.

– Víz nélkül a vécék nem működnek. Hol tudsz székelni, és mit tudsz tenni a széklettel? SEMMIT

– Városokban rendszerint nem lehet vízhez jutni, hacsak nincsen folyó vagy tó a közelben. Víz nélkül a legjobb körülmények között se lehet 3 napnál tovább élni.

– Piszkos, szennyezett víz fogyasztása minimum hasmenést okoz, ami a dehidrálódási folyamatot felgyorsítja.

– Víztisztításhoz (lásd a korábbi anyagot) szűrőre vagy más eszközre van szükség. Esetleg forralásra, amihez üzemanyag szükséges.

– A társadalom vízellátása egy erősen sebezhető rendszer. Áramhiány vagy cyber támadás használhatatlanná teheti.

– Egyetlen esemény egyéb események sorozatát indíthatja be, aminek következtében majd minden lerobban.

– Egyetlen, látszólag jelentéktelen esemény rettenetessé válhat, utóhatása szétterülhet, aminek súlyos következményei lehetnek.

– A Világ gazdasága úgy össze van fonódva, hogy amikor egy ország gazdasága összeomlik, az mindenre kihat.

– Ha nincs, a háztartásodban élelmiszer tartalék az azt jelenti, hogy amikor az üzletek egy bizonyos helyzetben kiürülnek, számítani lehet, hogy hosszabb időre nem lesz élelmiszer utánpótlás. A tapasztalat azt mutatja, hogy az üzletek kiürítése percek alatt bekövetkezhet.

– Gondold át, mit jelent, hogy éhes vagy, és milyen éhes lehetsz, hogy bármit megegyél.

– Szükségállapot bejelentése után az összes üzlet bezárhat.

– Vésd a fejedbe, hogy „beindulás” után nem fogsz tudni semmit venni, pláne hitelkártyával.

– Gondold át milyen összetett az élelmiszer és ivóvíz ellátás. Ha bárhol bármit kiütnek ebből a rendszerből, semmi se jut el az emberekhez.

– Csak egy apró kérdés: milyen lesz az életed vécépapír nélkül?

– Vésd a fejedbe, hogy világítás nélkül éjszaka sötét van, mint a bányákban. A látótávolság nulla.

– Semmilyen kommunikáció nem lesz, kivéve rádión keresztül történő központi utasítások a szükségállapotról, amennyiben lesz elemed a rádióhoz.

– A rövidhullámú amatőr rádiókon kívül minden információ a kormánytól fog érkezni teli propagandával és hazugságokkal.

– Elektromos áram nélkül – gondold át – nem fogsz tudni melegíteni, ha fázol, bekapcsolni a lég kondit, ha meleged van. És ezen a helyzeten nem fogsz tudni változtatni.

– Utazás, helyváltoztatás gyalog vagy kerékpáron fog történni, mert nem lesz üzemanyag és az utakat lezárhatják.

– Készülj fel rá, hogy az otthonodon kívül minden mozgás nagyon veszélyes lehet, mivel a helyváltoztató emberek célponttá válnak.

– A felkészületlenek el fognak tűnni, mert nem lesznek tartalékaik.

– A felkészületleneknek tudomásul kell venni, hogy a kormány egyénileg nem fog törődni velük. Valószínűleg semmi segítséget nem fognak kapni.

– A felkészületleneknek meg kell érteni, amikor arról van szó, hogy „nincs élelmiszerük”, nem azt jelenti, hogy nélkülözniük kell kedvenc ételeiket. Azt jelenti, hogy egyáltalán, semmilyen élelmiszerük nem lesz.

– Fel kell figyelni a tényre, ha olyan szerencsés vagy, hogy csapvíz áll a rendelkezésedre, hideg vízben kell fürödnöd és mosakodnod, mert a vízmelegítés üzemanyag hiányában nem lesz megoldható.

– Meg kell érteni azt, hogy nagyon furcsa és totálisan váratlan dolgok történhetnek, amit csak tovább ront, ha semmi önvédelmi eszköz se áll a rendelkezésedre, vagy nem tudod kellően kezelni.

– Élelem és víz nélkül kénytelen leszel idődet ezek utáni keresgélésre fordítani.

– Meg kell érteni, hogy a kellemetlenség sokszorosára nő élelem, ivóvíz, és más szükséges dolgok hiányában, amelyek beszerezhetőségét korábban természetesnek vettünk.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(1810) Húsz tanulság Kairó utcáiról

Tibor bá’ fordítása online

 

 1. Tanulság: A legjobb túlélési fegyver = akármilyen lőfegyver, amire szert tudsz tenni. A legkisebb mértékben se számít, hogy az mi. Az én utcámban egy srácnak egy 22-es flóbert kispuskája volt, aminek a birtokában jóval nyugodtabban viselkedett, mint azok makik baseball ütőkkel mászkáltak.
 2. Tanulság: A szomszédokkal fenntartott barátság többet ér, mint az alapos felkészülés. Egy rosszindulatú szomszéd totálisan lenullázhatja a gondos felkészülésed. – – – Egyik este összefutottam a szomszédban lakó rendőrrel, aki megkérdezte, honnan van a birtokomban ez a sörétes puska. Mondtam neki, hogy „találtam” és kacsintottam hozzá. Azt válaszolta, hogy „az más” és továbbment. Ez annak az eredménye, hogy 6 éven át nem játszottam meg a felsőbbrendű amerikait, hanem mindenkivel elálltam beszélgetni.
 3. Tanulság: A lelépés nem több, mint egyetlen lehetőség, ha vagy olyan szerencsés és kitűnő fizikai állapotban vagy, és pontosan látod mikor szarik a macska a ventilátorba (SHTF). A tapasztalat azt mutatja, hogy SHTF esetén majdnem biztos, hogy az utak le lesznek zárva. Amikor árt akartunk menni Alexandriába kiderült, hogy a kormány leállította a vonatközlekedést. Ennek ellenére, ha látsz lehetősége a menekülésre, akkor fuss, amíg tudsz (lásd a 4. és 11. tanulságot).
 4. Tanulság: Óriási a különbség a sóher menekült, és a pénzzel kitömött utazó között, amikor egy légitársaság segítségével akarsz elmenekülni (lásd a 13. tanulságot).
 5. Tanulság: Az emberek hülyék. Nem lehetetlen, ismétlem, nem lehetetlen, hogy amikor beáll a SHTF, de akár egy-két nappal később is, hogy az üzletek kinyitnak és árusítanak. Ekkor kell mindent megvenni, amit lehet. Már három napja állt a forradalom, és mégis a Tahir tértől két háztömbre az üzletek nyitva voltak és árusítottak.
 6. Tanulság: Murphy törvénye érvényes marad. „Ami elromolhat, az el is romlik.” A cirkusz kitörése előtt egy héttel jött meg a feleségem az Államokból egy vadonatúj műhold-telefonnal, ami ragyogóan helyettesítette volna a kormány által leállított mobil szolgáltatást. Na mit gondolsz? Az akkumulátora tök tossz volt. Megoldás, legyen mindenből tartalékod.
 7. Tanulság: Megfontoltan kell házasodni. Az én feleségem csodásan viselkedett. Megszervezett dolgokat, mindenre figyelt. Ellátta étellel a szomszédság őrszemeit, ezért mindenki imádja, mert más nők erre nem voltak képesek.
 8. Tanulság: Az eltávozás nem feltétlenül lelépés. Könnyen lehet, hogy 10 kilométerrel odébb nincs semmi gond. Amikor a 11. Nap elmentünk a repülőtérre meglepődve tapasztaltuk, hogy 10 perc autózás után minden a legnagyobb rendben volt. Sehol egy tank vagy katonai jármű. Az emberek nyugodtak voltak. Találkoztunk egy esküvői menettel is, mintha béke lenne, mert ott az is volt. Nem tudtuk 10 napon át, hogy csak el kellett volna utazni egy 20 kilométerrel távolabb szállodába és minden rendben lett volna. Mi ebből a tanulság. Ne ragaszkodj körmöd szakadtig az előzetes elképzeléseidhez.
 9. Tanulság: Amikor egy konfliktusban szereplők célja nem meghatározható, távol kell maradni. Ha tudod, hogy kiktől kell félni, nincs problémád. De amikor már mindenki mindenki ellen van, akkor kívül kell maradni, mert ott mindenki vesztes lesz. A február 2.-i forrongás erre nagyon jó példa. Nem csak a fosztogatóktól kellett félni, hanem mindenkitől. Az épületeket elfoglalták a konfliktus minkét oldaláról. Kialakulóban volt egy polgárháború. Egyszerű game over lett. Lépnünk kellett.
 10. Tanulság: Halmozz fel rengeteg élelmiszert. Az se probléma ha több  van, mint amire szükséged lehet, mert a felesleggel megvásárolhatod mások barátságát.
 11. Tanulság: Az emberek el fognak árulni. Légy rá felkészülve mert bárhonnan megkaphatod: „barátok”, rokonok, alkalmazottak, bárki lehet, ha azt hiszi, hogy mentheti saját bőrét a te károdra. A legszörnyűbb a dologban, hogy sokszor védhető, sőt megbocsátható az elárulás. Bizonyára megérted, hogy bizonyos helyzetben a saját családod lesz az elsőszámú gondod, és te lehetsz az, aki elad másokat. Nem egy kellemes dolog, de ez a valóság.
 1. Tanulság: Egyeseken meg fogsz lepődni. Olyanok, akikre a legkevésbé számítottál meg fognak lepni, hogy szükség esetén milyen mértékben fognak segíteni, esetleg saját maguk bajba keverése árán.
 2. Tanulság: Diverzifikiáld anyagi tartalékaidat, vagyis fektesd többféle dologba a pénzed. Arannyal nem lehet élelmiszert venni (de lásd a következő pontot), készpénzért nem tudsz repülőjegyet venni szorult helyzetben. De mit ad isten a bezárt élelmiszer kereskedő ad neked árut hitelkártyára. Legyen tehát készpénzed, de nem csak helyi valutában. Esetleg elrejthetsz készpénzt ott, ahová tervezed az elmenekülést.
 3. Tanulság: Legyen aranyad! Nem fogják elfogadni a az ABC-ben, de kellemes alkupozícióban találhatod magad. „Figyelj ezt az aranyat letétbe helyezem nálad az élelmiszerekért, és amint működnek az ATM-ek visszaváltom tőled.” De nagyon jól fel lehet használni megvesztegetésre. Például, ha a kedvenc kutyádat fel akarod csempészni a repülőgépre.
 4. Tanulság: Ezüst. Legyen nálad nagyobb mennyiség az aranyad mellett, ha nem tervezed a lelépést, mert az ezüstből nagyobb tömegnek van megfelelő értéke. Több kiló ezüsttel nehéz a mozgás. Konszolidáció után viszont jól jön, ha van ezüstöd.
 5. Tanulság: Légy rugalmas és találékony. SHTF a környékeden mindenkinek meglepetés lesz. Ez szükségessé teszi a gyors gondolkodást és döntést nem szokványos döntések mentén. Ne ragaszkodj semmihez se automatikusan. Ami ma eredményes, holnap nem biztos, hogy működik.
 6. Tanulság: Légy félelmetes, ha a helyzet úgy kívánja. Beszélj hangosan és határozottan, vágj szigorú képet, hitesd el, hogy bármire képes vagy. Ezzel minimálisra lehet csökkenteni a vitát, és maximalizálod az ellenlábas megnyerését. Tapints rá, hogy mikor kell visszahúzódni, vagy „támadni”. Az SHTF eseményei gyorsan változhatnak, amit követned kell. Neked is változni kell a szükségletnek megfelelően.
 7. Tanulság: Alaposan töltsd fel szeszes italokkal a házi raktárod. Ennek egy részével cserekereskedelmet folytathatsz másik részét lekenyerezésre használhatod.
 8. Tanulság: Az SHTF elmúlása után várható, hogy ismerőseid furcsán fognak viselkedni. Lesz egy csomó szöveg, hogy ki mit csinált, mit kell tenni legközelebb, hogy lehet elkerülni ilyen helyzeteket. Mindenki azt fogja hinni, hogy az ő ötlete a jó. Ezek a szövegek rontani fogják a helyzetedet. A lényeg, ha nem hazai vizeket evezel fogd be a szád. De ha őslakos vagy, a vita akkor se éri meg az árát.
 9. Tanulság: SHTF alatt rájöhetsz ki az igazi barátod. SHTF után bánj velük ennek megfelelően.
 10. Tanulság: SHTF alatt rájöhetsz ki az igazi barátod. SHTF után bánj velük ennek megfelelően.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Az emberek kérdezik, hogyan készüljenek fel a gazdasági összeomlásra?

VIP.106.

 

Questions People Ask About How To Prepare For The Collapse Of The Economy

 

Honnan lehet tudni, hogyan készüljek fel a gazdasági összeomlásra? Mit csináljak a pénzemmel? Mit tehetek a családom biztonságáért? Hogyan készüljek fel, ha nem dúskálok az anyagiakban? – Ezeket a kérdéseket teszik fel az emberek újból és újból. Abban a pillanatban, amikor valaki rádöbben, hogy a gazdaság folyamatosan zsugorodik, az első gondolata az, hogyan tudna felkészülni az előttünk álló eseményekre.És most pont ebben a helyzetben vagyunk. A világ tőzsdéinek indexei karácsony óta folyamatosan csökkennek. A Baltic Dry Index (BDIY), ami a tengeri kereskedelmi forgalmat tükrözi, folyamatosan csökken, pénteken 317 ponton állt, amire még nem volt példa. A gazdasági elemzők néhány hete egyöntetűen soha nem látott összeomlást jósolnak, és ügyfeleiknek eladást javasolnak. Vagyis itt az idő, hogy komolyan elgondolkozzunk. – Akkor vágjunk bele.

Az igazság az, hogy nincs két egyforma ember, ami a körülményeit illeti. Éppen ezért a felkészülés mindenkinél más és más kell, hogy legyen. Ezen belül azonban vannak közös elvek, amelyek valahányunkra vonatkoznak. Például, a gazdaság lejtmenete esetén nem a legjobb ötlet százezreket költeni nyaralásra, vagy valami új szórakoztató ipari eszköz megvásárlására. Szinte hihetetlen, milyen sokan állítják, hogy nincs egyetlen felesleges forintjuk se, aztán lefutnak a TESCO-ba és vesznek fél tucat DVD-t. Nehéz időkben minden egyes forintért keményen meg kell dolgozni, éppen ezért alaposan meg kell nézni, mire költjük el. Az a viszonylag gondtalan jólét, amit a múltban élvezhettünk, most a végéhez érkezett, és közben kiderül, hogy fogalmunk sincs, hogyan álljunk hozzá a húzósabb dolgokhoz. Ha még nem múltál el 60 éves, nem ártana olvasni néhány könyvet a háború előtti depressziós időkről. Elég sok mindent megtanulhatunk saját történelmünkből.

Egy másik közös elv, hogy a jövőben nagyobb rugalmasságot kell mutatnunk. Aki már volt katona, az tudja, hogy a feladatok megtervezése kötelező, de a tervek sose válnak pontosan valóra. Amint a gazdaság összeomlik, a világ egyre bizonytalanabbá válik, mialatt a körülmények igen gyorsan fognak változni. Ami egy bizonyos helyzetben jó megoldásnak tűnik, hat hónappal később totálisan katasztrófa lehet. Ha nem vagy képes, vagy nem vagy hajlandó alkalmazkodni a drámai változásokhoz, akkor igen sok nehézségbe fogsz ütközni az eljövő időkben.

Igen sokan vészmadárnak csúfolnak, amiért a gazdasági összeomlás bekövetkezésére szavazok, és folyamatosan rámutatok, hogy az egész emberiség egy totális gazdasági káosz felé tart. – Rendben, de mi haszon van abból, ha fejünket bedugjuk a homokba? Szerintem az egyetlen helyes, amit tehetünk, hogy iparkodunk megérteni azt a folyamatot, ami körülvesz minket, és felkészülünk rá, amennyire lehetséges.

A magam részéről iparkodom minél több olvasómmal megértetni, hogy minek nézünk elébe, és ezzel lehetőséget biztosítani számára a felkészülésre. Nem kötelező velem egyetérteni, és lehet vitatni az egyes elképzeléseket, de azt állítani, hogy erőfeszítésem káros vagy helytelen, nagyfokú balgaság lenne.

Rá szeretnék mutatni még valamire. Általánosságban, a dolgok folyamatosan egyre rosszabbul mennek az évek múltával. Véleményem szerint a gazdasági összeomlás nem egyetlen esemény. Sokkal inkább esemény sorozat lesz, krízis pontok sorozatával. Éppen ezért a felkészülést differenciálni kell annak megfelelően, hogy rövidtávban, középtávban, vagy hosszútávban gondolkozol. Remélhetően a válaszok olvasásakor ezt nem téveszted szem elől.

A következőkben azokat a kérdéseket sorakoztatom fel, amelyeket foglalkozni fogok:

Hogy fogjak hozzá a felkészüléshez?

Mire használjam a pénzem?

Mi a helyzet az arannyal?

Megszabaduljak-e az adósságaimtól?

Mi van, ha nincs pénzem a felkészülésre?

Vegyek-e lakást/házat vagy béreljek?

Mi van az egészségünkkel?

Tároljak-e élelmiszert

Tartalékoljak-e vizet?

Vízen és élelmiszeren kívül mi másra lesz szükségem?

Mi van, ha elmegy az áram?

Kiköltözzek-e a nagyvárosból?

Felkészüljek-e az önvédelemre?

Mit tegyek, ha a családom és a barátaim nem hallgatnak rám?

Az eredeti cikk teljes  fordítását elküldöm a VIP előfizetőknek. Kapcsolat felvétel: evatibor#t-online.hu

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________