(1817) Lélek

Tibor bá’ online

 

~q191Balázs niknevű társunk ügyel arra, hogy minden egyes (kissé hosszúra sikeredő) hozzászólásában közölje velünk, hogy ő hisz istenben, a lélekben, a túlvilágban, amire megígértem, hogy hamarosan foglalkozni fogunk a témával. Lássuk!

Ha engem valaki megkérdezne, van-e az embernek lelke, akkor gondolkodás nélkül válaszolnám, hogy természettudományos alapon gondolkodva, nincs. Egy hívő katolikus ugyancsak, gondolkodás nélkül úgy nyilatkozna, természetesen van, méghozzá örök élettel felruházva. Ugyanakkor egy hivatásos lelkiatya még a kérdés felvetését is blaszfémiának találja. A hívő katolikussal, vagy bármely más vallású emberrel nincs gond. Aki hisz, az hisz, és kész. Hívők számára a racionális érv nem jelent semmit. Vita esetében a (keresztény) hívők végső érve a Biblia, vagyis a Szentírás, ahol a bizonyítást elintézik azzal, hogy „írva vagyon”. Ezzel szemben az „írva vagyon” természettudományos megközelítéssel értékelhetetlen.

A magyar társadalom nagyobbik hányada nem fogadja el az úgynevezett történelmi egyházak bibliamagyarázatát. Egyszerű szavakkal kifejezve a Bibliát irodalmi műnek, kulturális örökségnek tekinti, de valóságtartalmát nagyon is megkérdőjelezi. Ennek ellenére az „ateista” bélyegzés ellen tiltakozik. Templomba nem jár, vagy ha igen, akkor sokkal inkább hagyományból, követendő szép, régi szokásból (feltámadás, szentestén éjféli mise stb.), és úgy gondolja, valami lélek félének kell lenni, meg talán másvilágnak is. Ez az emberi magatartás több mint érthető. Nehéz elfogadni, hogy eddig és nem tovább. Az ember halála az abszolút vég. Persze más a helyzet, ha van lélek, mert akkor lényünk láthatatlan fele, haloványan bár, de kecsegtet valamifajta folytonossággal (mennyország, purgatórium, reinkarnáció, stb.). Minden bizonnyal ez a legfőbb csábereje a különböző vallásoknak is, hiszen nincs olyan közöttük, amely ne biztosítaná híveit a túlvilági lét megtapasztalásáról.

Az emberek egy része több mint passzív hívő, bizonyosságot akar. Nemcsak arról van szó, hogy lélek nélkül a biológiai halál egyben a lét utolsó állomása, de arról is, hogy elhunyt szeretteink sincsenek tovább, legfeljebb emlékeinkben. Viszont ha van lélek, akkor a dolgok sokkal megnyugtatóbbak. Nemcsak az egyén továbblétezése biztosított, de úgy lehet gondolni az elhunytakra, mintha még mindig élnének, mintha valahol még mindig lennének, lehet gondolatban beszélni hozzájuk, bizonyságul hívni őket, és azt képzelni, hogy valahonnan figyelemmel kísérnek, esetleg „vigyáznak” ránk. Sokunk részére ez megnyugtató.

Éppen kiemelkedő fontosságánál fogva az ember mindig is törekedett bizonyosságra. Jó-jó, hogy „köztudott”, de azért megnyugtató volna biztosan tudni, van-e lélek. Az ember ez irányú törekvéseitől különösen a XIX. század volt hangos. Nem átalltak bonyolult és kissé kegyeletsértő kísérletekbe fogni, amikor is a haldoklót ágyastul felhelyezték egy pontosan egyensúlyba hozott mérlegre, és lesték, hogy a halál beálltával csökken-e a súly (tömeg), még ha a gramm tört részével is. Talán említésre se érdemes, bármily pontos mérlegelést végeztek, a lélek tömegtelennek tűnt, vagyis nem volt köthető az anyagi világhoz. Végeztek persze modernebbnek nevezhető parapszichológiai vizsgálatokat is, szintén negatív eredménnyel. A kísérletek természetesen nem azt bizonyították, hogy nincs lélek, sokkal inkább azt, hogy léte a hitetleneknek felé nem bizonyítható.

Édesanyám, akit tizenkét éves koromban vesztettem el, nagy mestere volt a spiritizmusnak, így aztán otthonunkban rendszeresen voltak szeánszok. Ezeken az „eseményeken” én ugyan nem vehettem részt, de a később itt-ott hallott beszélgetéseket végighallgathattam. Érzékeny gyermekfülem csakhamar detektálta, hogy a nagymama megjelent szellemének érzékelhetőségéhez anyám jócskán hozzájárult. Akkoriban némi gúnnyal ezt hívták asztal­táncol­tatásnak. Arról már nem is szólva, hogy hatásában még anyagiakat is hozott anyám konyhájára. Nem kell szépíteni, alaposan megvágta azokat, akik hittek a lelkek megidézhetőségében. Anyám egyértelműen csalt, de minden simlissége ellenére hitt a szellemidézésben. Mikor legjobb barátnője egy ízben rákérdezett, anyám készségesen bevallotta, megidéznie még senkit se sikerült, ő azonban úgy gondolta, a sikertelen megidézés csak azt bizonyította, hogy nem elég jó médium, de azt nem, hogy az egész csak humbug.

A parapszichológiával foglalkozó irodalom köteteinek száma minden bizonnyal százezrekre tehető. Ezekben a látnokok vallomásai alapján főleg megjelent szellemekről van szó. Tipikus esetnek mondható, amikor egy megnevezett személynek este ľ11-kor megjelenik húga szelleme, és szomorúan mosolyog rá a gyengén megvilágított szoba távoli sarkából. Másnap jön a távirat, hogy húga tegnap este 11-kor vasúti szerencsétlenség áldozata lett. Természetesen létezik „anti-szellemirodalom” is, melynek szerzői részletekbe menő pontossággal cáfolják a jelenségeket, illetve a csalás lehetőségére hívják fel a figyelmet, de ha minden kötél szakad, még mindig ki lehet találni, hogy a látnok vizionált.

Akár hogy is nézzük, újabban kezd divatba jönni a halál utáni élet. Természetesen nem a történelmi és a kevésbé történelmi egyházakra gondolok, melyek tanításának elsődleges témája mindig is az emberi lélek volt, és akkor már meg is érkeztünk a halál utáni élethez, elvégre a lélek a hívők szemében halhatatlan. Amire gondolok, azok a megnyilvánulások, amelyek tökéletesen nélkülözik a vallásosságot, viszont az emberi lélek létezésének tényét tudományos színekben tüntetik fel.

Tekintettel arra, hogy a világ minden tájáról évtizedek óta gyűjtenek eseteket olyan személyekkel kapcsolatban, akik úgymond a „halálból jöttek vissza”, precízebben fogalmazva, akiket a beállt klinikai halált követően sikeresen újraélesztettek, a jelenséget nem lehet egyszerűen lesöpörni az asztalról azzal, hogy kikiáltjuk őket csalóknak. Tudomásul kell venni a tényt, hogy szép számmal vannak olyanok, akik tökéletesen meg vannak győződve arról, ők egyszer már meghaltak, lelkük kilépett testükből, látták magukat „kívülről”, majd valamilyen okból kifolyólag lelkük visszatért a testükbe és „feltámadtak”. A kérdés csak az, ennek a jelenségnek van-e természettudományos magyarázata? Természetesen van. Susan Blackmore tollából, aki a Bristoli Egyetem Agyi Érzékelések Laboratóriumának a munkatársa, megjelent egy figyelemre méltó tanulmány „Vision from the Dying Brain” (A haldokló agytól származó látomások) címen. Dr. Black­more így nyilatkozik: „A halál közelében nyert tapasztalatok erősen misztikusak, legalábbis ezt akarják elhitetni velünk. Azonban ezek a tapasztalatok magáról a tudatunkról és agyunk működéséről árulkodnak, nem a síron túli életről”. Magyarul, a lélek létezését nem lehetett bizonyítani, de az emberi agy extra képességeit viszont igen.

Belátom, öntudatunk birtokában, (ami nagyon más, mint fizikai aktivitásunk) igen csábító azt feltételezni, hogy „lélekkel” gondolkodunk. Végtére is végigfeküdhetünk puha ágyunkon, és nagyokat gondolkodhatunk akár kisujjunk legkisebb megmozdítása nélkül is. Mi más gondolkodna, mint a lelkünk, azaz mi. Csakhogy a látszólagos függetlenség a fizikai világtól (ami a lélek ismérve lenne) nagyon is látszólagos. Gondolkodás közben fizikai (elektronáramlatok) és vegyi folyamatok (oxigénnel táplált átalakulások) zajlanak. Természetesen mikró szinten, és nem könnyen detektálható módon. Csakhogy elektroenkefalográfia, és komputertomográfia segítségével a fizikai aktivitás kimutatható. Szó sincs anyagon kívüliségről. Én magam is nagyon sajnálom, de mint oly sok más esetben, a „látszat” itt is csal.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

135 gondolat erről: „(1817) Lélek

 1. Köszönöm ezt a posztot. Érdekes, tudományos szemlélettel is hasznos leírása a tényeknek és az emberek viselkedésének. Magamra is ismertem sok sorodban.

 2. Láttyátuk feleim szümtükkel mik vogymuk. Isa pur es chomuu vogymuk.
  Pray-kódex 1195 körül

 3. Hát sokmindent hallottam/olvastam, de azt, hogy a lelkünkkel gondolkodnánk…..
  ez egy kicsit erős!
  Valahogy ki kellene jönni a „gondolkodom, tehát vagyok” téves azonosulásából, és szétválasztani a tudat-elme(ego)-lélek-test részeinket és úgy megnézni, hogy mi-mi és mi nem.
  Szerintem.

 4. Az ember mindent tudni akar. A vallás magyarázatot ad a világ keletkezésére. Erkölcsi útmutatást ad, a zsidóknál még a mindennapi életre is aprólékosan. Feloldja a halál félelmet, hisz nem halunk meg csak elköltözünk egy jobb helyre. Tompítja az ösztönös agresszív indulatokat. Egy átlag embernek feltétlen szüksége van Isten hitre.
  A világ dolgainak természet tudományos megközelítésében látni lehet egy igen magasrendű intelligencia „keze nyomát”
  Persze ehelyett mondják sokan, hogy a véletleneken múlt, múlik minden. Ez azonban csak hit, (materialista, Darwinista) ugyanúgy mint a Teista hit.

 5. Valóban a lélek nem bizonyítható! Amíg ez a hit területe, addig az ember vagy ezt hiszi, vagy az ellenkezőjét. Tudományosan nincs magyarázat. Azonban nekem a kialakult vitagyakorlattal van problémám. A lélek és a test egy összezárt egység, tehát nem mérhető külön az aktivitás. Azt mérhetjük, hogy valakinek éppen dolgozik az agya, de hogy miért pont azt dolgozza, milyen parancsok mentén dolgozik, vagy miért nem dolgozik, az már nehezebb kérdés. Miért van a nevelésnek olyan nagy hatása, ha az agy pusztán az anyagi létéből működhetne? Ha pusztán az anyag, képes, tőle idegen módon, határait szétfeszítve, nem anyagi természetű elvont dolgokon elmélkedni és tájékozódni, akkor egy másik agy, pl egy állaté, miért nem hozza ugyanezen anyagi jellemzőket?
  Remélem érzékelitek, hogy értelmes vitára invitállak Titeket, Gondolkodókat!
  Nem lenne helyes, az értelmes vitát megkerülve, olcsó hit eredményeket számon kérni egymástól.
  Még egy: A biblia szemlélete szerint Isten országa nem fizikai természetű, s nincs idő korlátok közé szorítva, tehát nem az élet utáni élet… A mennyország ilyen értelmezése, véleményem szerint téves. Tudom ez egy másik vita téma, csak hát az alap írásban szerepelt…

 6. 5: „egy másik agy, pl egy állaté”
  Más a fejlettsége, vagy még inkább a „képessége”. Mint a bicikli, meg a repülőgép.

  „Miért van a nevelésnek olyan nagy hatása”
  A csecsemő agya olyan, mint egy barebone számítógép. Egyrészt még „fizikai részegységekkel” is bővül (fejlődik az agy), másrészt információval (szoftver) is fel kell ahhoz tölteni, hogy rendesen működjön.

 7. 5:
  Zsolti! Nincs logikus alapja a vitának, ha elismered, hogy a lélek léte nem bizonyítható. Minden élőlény számára az van, amiről tudomást szerez az érzékszervei által, vagy az agya bizonyosságot fed fel (például a radioaktív sugárzásnál). Ha valamiről nem lehet tudomást szerezni, akkor az nincs. Ha mégis úgy gondolom, hogy létezik, akkor az hit. Hittel pedig nem lehet vitázni, mert nincsenek kapaszkodók.

  4:
  A teisták régi trükkje azt állítani, hogy a darwinizmus is egy hit. Ezzel átlépitek a nyelvi definíciót. Hit az amit tényként elfogadunk bizonyíték nélkül. A darwinizmus bizonyított tényeken nyugszik. Ott nem kell elhinni semmit.-
  3:
  Mi más lenne a lelkünk, mint a tudatunk? Egy plüss állat, amibe akkor bújik át a tudatunk, amikor a test meghal? OK, állj elő, szerinted mi és hol van a lélek?

 8. 3: Már miért kéne „szétválasztani a tudat-elme(ego)-lélek-test részeinket”? Úgy jó az egyben, ahogy van.

  6: Az emberi agyra úgy tekinteni mint hardwerre, amin fut a szofwer, csábító, de nagyon félrevezető lehet. Nagyon másképp működik, mint egy számítógép.

  7: Ha nincs logikus alapja a vitának, akkor minek írsz róla posztot? Hogy kinyilatkoztathasd az igazságodat?

 9. 7.Tibor bá’
  „Minden élőlény számára az van, amiről tudomást szerez az érzékszervei által, vagy az agya bizonyosságot fed fel (például a radioaktív sugárzásnál). Ha valamiről nem lehet tudomást szerezni, akkor az nincs. Ha mégis úgy gondolom, hogy létezik, akkor az hit.”
  Értem, ha tehát kétszáz évvel ezelőtt nem voltam képes tudomást szerezni korlátozott ismereteim miatt a radioaktív sugárzásról akkor az nem létezett. Ma már természetesen létezik. Tehát valami létének ha nem is az egyetlen de legfontosabb feltétele az, hogy tudomást szerezzünk róla.
  Ebből a levezetésből logikusan következik, hogy nyugodtan hihetek akár a reinkarnációban is. Most ugyan még nincs, de majd lesz.
  Mit veszíthetek?
  Elvégre egyszer élünk.

 10. Tibor bá’

  „Én magam is nagyon sajnálom, de mint oly sok más esetben, a „látszat” itt is csal.”

  Ne sajnáld…
  Ez egyedül azt jelenti, hogy a tudomány még nem elég fejlett.

  100 évvel ezelőtt a gondolkodást is cáfolni lehetett volna, mert nem volt semmi amivel ki lehetett volna mutatni.
  Szóval csak ki kell várni, mire a műszerek elég finomak lesznek ahhoz, hogy a lelket is érzékelni tudják.
  Meg talán a tudat is fejlődik annyit, hogy fel tudja fogni a fizikailag érzékelhető dolgokon túli létet is.

  Én azt gondolom, hogy van egy olyan „képesség”, mint az abszolút hallás, vagy annak hiánya, mint a színvakság, tehát vannak akik érzékelik valahogy a lélek világát, mások meg nem.

  Ha kutatni próbáljuk, akkor nem annyira a természettudományok felől, hanem a pszichológia felől kellene nekifutni, és a telepátia, a „megérzés” meg hasonló dolgokat kellene vizsgálni.

 11. Háát, nem akarok ünneprontó lenni de nem tudom szerencsés-e a mostani időkben ezt pejoratíve feszegetni. Tartok tőle ha beindul a sáskahad szükségünk lesz hitünkre, lelkünkre, bármire, amiben meg tudunk kapaszkodni, akár létezik akár nem.

 12. Felmerül néhány kérdés, amit szerintem jó lenne tisztázni, mielőtt egymás torkának esünk:
  -Érdemes-e olyan kérdésről vitatkozni, amiről előre megegyeztünk, hogy sem cáfolni, sem bizonyítani nem lehet?
  -Lehet-e úgy érvelni valami mellett, hogy az nem bizonyító erejű, de meggyőző?

 13. 8: „Nagyon másképp működik” Mit nem mondasz.. 🙂

  Tudod mit, ha ilyen okos vagy, akkor magyarázd meg te ezt közérthetőbben, félrevezető példa nélkül: “Miért van a nevelésnek olyan nagy hatása” 😉

 14. 8:
  Ne fél mondatot idézz!

  9:
  Természetesen bármi létezhet (feltételes mód), de számomra csak az van, amiről meg tudok győződni. És akkor mi van? Mit akarsz mondani, vagy bizonyítani?

  12:
  Nem seperhetünk le mindent az asztalról. Lehetőséget kell adni arra, hogy előállhasson bárki valami bizonyítékkal.

 15. 15: Na ugye… 🙂

  ——-
  Lélek vagy van, vagy nincs.
  De ha nincs, akkor miért érezzük szükségét annak, hogy legyen?
  Kicsit ‘félreértelmezve’:
  Bizonyára mindenki / kivéve Tibor’ bá-t 🙂 / volt már olyan helyzetben, hogy ‘lelkiismeret furdalása’ volt.

  Ez vajon egy tanult „tevékenység” a szocializáció hatására, vagy valamiért az agynak szüksége van egy ilyen ‘javító’ mechanizmusra?
  Lehet-e az állatoknak „lelkiismeret furdalása”? Azzal egy kutya pl. nagyon is tisztában van, ha ‘rossz fát tesz a tűzre’…

 16. 16:
  A helyzet roppant egyszerű, nem kell rossz fát tenni a tűzre. Tessék betartani a „szabályokat”.

 17. Számomra ez a lélek fogalom azzal is erősen kapcsolódik az anyagi testhez, hogy hogyan lehet, hogy minden egyes megszülető lélek megjelenésének alapfeltétele egy olyan materiális biológiai folyamat, mint a szaporodás, hogy ugyanazzal a mechanizmussal jön létre, mint minden oktalan állat.
  És ha ez a biológiai folyamat nem következik be, akkor nincs hallhatatlan lélek sem, ha sok bekövetkezik, akkor a lelkek számának sincs korlátja. Mintha valami lélek csírák ott lapulnának az ivarsejtekben, amelyek vagy megvalósulnak, vagy eltűnnek a semmiben.
  Az állatoknál meg nincsenek ilyen lélek előcsírák… Szóval valahogy nincs logikája.
  Ettől függetlenül Feco fejtegetése tetszik.
  Mert sajnos tetszik, nem tetszik, úgy néz ki, a hívő ember hite révén könnyebben mozdítható olyan célokért is, amelyek hittársainak, nemzetének, családjának, szóval közösségének hasznát szolgálják még akár a halál felvállalásával is.
  És itt óriási előnye van egy hitbeli közösségnek, akár van, akár nincs alapja hitének. És igaz, hogy a hívő ember, ha hite szerint cselekszik, akkor élete utolsó pillanatáig igaza tudtában, nyugodtan fog élni, legfeljebb azon izgulhat, hogy a legfelsőbb bíra hogyan ítéli meg földi pályafutását.
  De ez csupán egy célszerűségi érv, semmi köze a bizonyíthatósághoz.

 18. 17: Világos, így lehet elkerülni, hogy a lelkiismeretem furdaljon. (Vagy úgy, ha betömöm a száját, nem figyelek rá, egy idő után nem fogom hallani, de ezt nem javaslom.)

  A kérdés az, mi a lelkiismeret, honnan származik és hogyan működik?

 19. Mivel kb annyi kézzel fogható érve a materialistáknak mint a hívőknek, ezért én is kinyilatkoztatok:

  Van e lelke az embernek? -> van, hipotalamuszban tanyázik
  Mit csinál a lélek, mire kell? -> fenntartja a biológiai testet, célja a tanulás, több életeken keresztül. Ha jól tanult a delikvens, akkor a záróvizsga után szintet lép, és elhagyja a 3D-s világot(nem kell újraszületnie)
  Van-e reinkarnáció? ->van, de emberi lélek csak emberi testbe születik. Leggonoszabb tömeggyilkosból sem lesz csótány,de kap majd a pofájára a következő körben…
  Hol születik a gondolat? -> a lélekben, agy csak a lelket körülölelő és feldolgozó interface.
  Van-e az állatoknak lelke? ->van, de nem emberi, sőt még a növényeknek is van… (Ezért hazug képmutató az összes vegetáriánus. Szerencsétlen növény se sírni, se elszaladni nem tud, de ugyan úgy megöli aki megeszi…)
  Miért van a lélek? -> Hogy végrehajtsuk a teremtés játékát. Szeret az Isten kísérletezni, és mindent ki akar próbálni, ebben vagyunk mi partnerei.
  Véges számú lélek van, honnan van az sok plusz lélek? -> Lelkek folyamatosan születnek, és ők az élet kisiskolásai(gyilkosok, kapzsik, erőszakosak,stb). Vagy kinövi, vagy megy a levesbe(limitált az újraszületések száma)
  Van-e más intelligens lélek az emberen kívül? -> van, eléggé együgyű azt hinni Istenről hogy csak emberi lelkekkel kísérletezne.

  Legvégén Bónuszként csak annyit mondanék, hogy a legelvetemültebb materialisták akármennyire tagadják is Isten létét, nagyon félre vezetik magukat, mert minden porcikájuk, minden atomjuk Istenből van. Sőt még a hányás is Istenből van, és a lehúzott klotyó tartalma is Istenből van.
  Nem kell keresni sehol az Istent, abból vagyunk, az vesz körül minket 🙂
  Így nyer értelmet, hogy Isten mindent lát(naná, hisz minden belőle van), így nyer értelmet az, hogy Isten megteremtette az embert a saját képmására( sok vallási fanatikus egyből öreg bácsira asszociált, miközben pont arról van szó, hogy
  az anyag is Ő maga, egy nagy kupac atom is Ő maga(ember), ergo valóban saját képmása az ember. Ebbe a történetbe kell a lélek, mint önszervező erő, ami az élettelen atomkupacból gondolkodó és élő atomkupacot varázsol(számítógépes hasonlattal élve a test a hardware, lélek a szoftware, a tervező és gyártó mérnök pedig az Isten)

 20. Re Ábel:

  A lelkiismeret a felsőbb éned szava, aki rád szól, hogy nem kellene a kést beleszúrni Gizibe, mert mással lefeküdt.

 21. Re: hubab

  Nincs oktalanság, minden precízen le van szervezve, még az utolsó légynek is van értelme a létezésben.
  Tibor bá’ sokszor feszegette hogy túl precíz működésű az egész univerzum, gyanúsan belenyúlt/kitalálta valaki. Ebben 100%-ig igaza van, egyedül ott hibázik Tibor bá’ gondolata, hogy elképzelése szerint magára lett hagyva a rendszer. Nem, nem lett magára hagyva, folyamatosan vezérelve van az utolsó atomig.

  Te az anyaghoz kötöd a lelket, én viszont nem. A lelkeket Isten teremti, nem az anyag. Más kérdés, hogy az elő! anyaghoz már kell valamilyen fajta lélek, hogy vezérelni tudja magát a rendszer. Mert az atomok maguktól nem alakulnak DNS-é, arra várhatnak a materialisták.

 22. 20…22:
  És te ide jársz megnyilvánulni, döbbenet!

 23. Az, hogy van, vagy nincs ugyanúgy hit kérdése (legfeljebb a tudományban) és ennek semmi köze a vallásossághoz. Ha csak azt fogadjuk el, ami meglévő ismereteinkkel bizonyítható, az általunk kidolgozott módon, akkor a világ dolgaiból csak nagyon keveset érthetünk. A „megmagyarázhatatlan” dolgokkal akkor nem kell foglalkozni, azok nincsenek.
  A saját tapasztalatommal tudok csak jönni. A 30-as éveimben elkaptam valami betegséget, az ágyat nyomtam, magas lázzal. Ekkor történt az, hogy a szoba mennyezetén lévő csillártnál lebegtem, onnan láttam magamat, mérges voltam, hogy pont ilyen gyenge testet fogtam ki. Teljesen idegenként néztem magamra, furcsa, de nem rossz érzés volt. Nekem, ott fönt semmilyen formám nem volt, csak voltam. Vacilláltam, hogy otthagyjam-e, vagy folytassam. Édesanyám unszolására végül is folytattam. Fura, mert akinek most is magamat látom, az még napokig (egyre csökkenő mértékben) más volt. Pl. egy kéz, ami kezet mos, de nem az enyém. Ma már megint teljesen természetes, szét sem tudnám választani magamtól. Amit, ha megszúrok, az én vagyok. Ezt az érzést azóta sem tudtam produkálni, pedig kíváncsi lennék az okára, a tulajdonságaira.
  Viszont ez az élmény alaposan megváltoztatta az életemet. Abbahagytam a rohanást, minden relatív lett, semmi nem olyan fontos.
  Bizonyára valamilyen vegyi folyamat okozta az agyban, a magas láz hatására.
  Erre, jó húsz évvel később hallottam Papp Lajos prof. előadásában (ami nem erről szólt) egy esetet. A műtét után az egyik hölgy betege mondta neki, láttam ám mindent, ami a műtét alatt történt és elmesélte. De hogyan? Ott voltam a szoba sarkában fent, onnan. Másnap létrát hozott a doki és megnézte, valóban onnan belátható volt a műtét helye. Erre a részletre én a korábbi élményem miatt figyeltem fel.
  Azt sem tudom, hogy a csudába van az, hogy eddig álmomban mindig megéreztem, amikor a tőlem 80 km-re lévő telken betörtek és szétvandálkodtak mindent. Rossz álom volt, mert megpróbáltam megakadályozni, de nem ment. Ilyen álom csak akkor volt, amikor valóban betörés volt.
  Ezek alapján én nem merem határozottan állítani, hogy nincs, valaminek kell lennie, csak nekem fogalmam sincs róla. Jó lenne tanulmányozni, ebben sokkal nagyobb lehetőséget látok, mint a ma már csapatban végzett kutatásokat.
  Ehhez a véleményhez kellett a szétválási élmény. Enélkül én is marhaságnak tartanám, elképzelhetetlen.

 24. 22.
  Az oktalan állatot természetesen úgy értettem, ahogy azt általában értelmezik, azaz nem gondolkodó, tudattal nem rendelkező, ennek az oksághoz semmi köze.
  De megkerülted a felvetésemet, a két ivarsejt egyesülésekor hirtelen megszületik ott egy anyagi világon kívüli valami végtelen létű entitás, ami az állatoknál nem születik meg, ők csak simán materiálisan szétbomlanak… Ugyanakkor az anyagi világ manipulációival létre is hozhatok új lelkeket, vagy megakadályozhatom létrejöttüket? Túl sok az anyagi feltétel és kötődés…

 25. 25: Ez a gondolat tényleg nehezen emészthető, ha kihagyod belőle Istent.

  De ha azt mondom, hogy az anyagi világ manipulációjával nem hozol létre lelket, csak megadod a lehetőséget Istennek, hogy az általa teremtett lelket beleültesse a megtermékenyített ivarsejtbe, az már más. De ehhez persze megintcsak hinni kell… 🙂

 26. Minden élő anyagnak van lelke, még a lapostetűnek is, igaz nem túl komplikált. Ugyan ez érvényes a növényekre is,
  Növények lelkét ott érzed leginkább, ha matuzsálem fa közelében vagy. Teljesen más minőség egy kis csenevész akácfa, és egy több száz éves tölgy alatt ülni. Nem véletlenül, még az eleink is vigyáztak az öreg fákra, mert tisztelték őket. Röviden, nem csak az embernek van lelke, növénynek/állatnak is van, csak más minőségű.

  Szögezzük le még egyszer. Mikor a petesejtbe befurakodik a sperma, és megtermékenyül, akkor költözik be a lélek a testbe(ezért tiltja minden vallás az abortuszt). Nem akkor születik, már létezik, és arra vár hogy legyen fizikai megtestesülése. Hozzá teszem a lélek nem csak úgy beleesik az anyja hasába, tudatosan kiválasztotta az apát/anyát, és csak a startpisztolyra vár.

  Lelkek eredendő forrása maga az Isten. Lehet-e vagy nem Istentől független lelkeket gyártani azt nem tudom, de nem tartom kizártnak. Normál földi körülmények között nem szül az anyag lelket, alacsonyabb rendű forrással rendelkezik az anyag, mint a lélek(nem a befőtt rakja el a nagymamát esete).

 27. 24. Pedzi már! Mivel a test nem ÉN vagyok, csak az enyém, ezért logikus, hogy ÉN a Lélek vagyok, amit a külvilág elnevezett Pitykepálnak és azt én az elvárásoknak megfelelően a magam nevének tartok, mint kisiskolás a becenevét is!
  Ha bármelyikőtök bármely testrészével találkozunk nem mondjuk, hogy ez x.y., csak azt, hogy ez a keze, lába, haja stb. Még az is mondhatjuk, hogy vág Tibor bá esze… De az esze sem ő!!
  1.-től 25.-ig jó kedélye vagy morcossága sem ő! Csak „valamije”!
  Ergo, mindnyájan „csak” lelkek vagyunk is ilyen tekintetben semmi közünk az anyagi világhoz! Uff, én beszéltem! 🙂

 28. Re: Tibor bá’

  Bevallom,, nem vagyok az a típus, aki a dogmákat túlságosan szereti. Ettől hamis kb a mai egyházak 95%, és ettől hamis az összes materialista dogma(pl ősrobbanás). Sok a lyuk, és sok félremagyarázás, ezért keresem és alakítom ki a saját vallási/tudományos filozófiámat, ami nem meglepő módon szembe megy a mai mainstream felfogással. Egy dolog biztos, ha tovább folytatjuk ugyan ezt az egy helyben való topogást a vallásban/fizikában, akkor nem jutunk sehova.

  Mindig kell egy felforgató, aki nem fújja ugyan azt a dumát, én felvállaltam ezt a szerepet ebben az életemben 😉

 29. Re Réd:

  Kb egyet értek az elmondottakkal, de félrevezető amit írsz.
  Ha valaki most kezd ezzel a témával foglalkozni, akkor egy csomó infó nincs meg, és nem érti az oly sokszor használt rébuszokat.

  Más kérdés, hogy nem kell mindent szó szerint elmondani, mert milyen siker élménye lenne a diáknak, ha a tanár néni egyből elmondja a megoldást…

 30. 27. dajtás

  „Minden élő anyagnak van lelke, még a lapostetűnek is…”

  Akkor hogyan magyarázod azokat az embereket, akikbe látszólag még lapostetűnyi lélek se szorult ?
  Tömeggyilkosok, politikusok, akik háborúkat robbantanak ki, drogdílerek, akik gyerekeknek adnak drogot, meg a többi ?

  Az is érdekes, hogy sokan egyetértenek Isten és a lélek létezésében, de valahogy a legtöbben különbözően látják, képzelik el az egészet.

 31. Re Attila

  Leírtam, ezek a kezdők. Mondhatni hogy friss lelkek, akik nem ismerik a játékszabályokat. Lassan, de megtanulják, ha kell, erőszakkal.
  Ismered a mondást: ki kardot ránt, kard által vész el

 32. 27: „Mikor a petesejtbe befurakodik a sperma, és megtermékenyül, akkor költözik be a lélek a testbe”

  Biztos, hogy pont akkor és nem 42 másodperccel később? 😉
  És ha ezután a zigóta kettészakad, és egypetéjű ikrekként fejlődik tovább, akkor az eredetileg beköltözött lélek is kettészakad, vagy választ magának egy felet, a másik félbe meg egy másik lélek költözik?

  Persze hasra ütés szerűen bármelyiket kinyilatkoztathatod, hogy szerinted így van.. De az eddigi állításaid igazolására sem hoztál fel semmit, csak öntöd ide a légbőlkapott dolgokat.

  pl honnan veszed, hogy van egy Isten, aki teremtgeti a lelkeket? Mi van ha a lélek nem csak halhatatlan, hanem születhetetlen is, az összes lélek mindig is létezett, csak esetleg némelyik még sosem testesült meg?
  Ha meg azt mondod „limitált az újraszületések száma” akkor az is lehet, hogy ez a limit pontosan 1, tehát az egyetlen földi életed után mész a pokolba/mennybe. Vagy épp nincs is limit. Vagy épp olyan lélek sincs, ami túlélné a test pusztulását. (Mint ahogy szoftver sincsen hordozó hardver nélkül! Ha a szoftvered csak egy pendrive-on/winyón volt meg, az meg leég egy lakástűzben, akkor a szoftvered nem lesz meg sehol túlvilági szoftverként.)

  Ha az állatoknak és növényeknek is van lelke, akkor mondjuk a szivacsnak telepes testként van lelke, vagy sejtenként? A zuzmónak zuzmóként, vagy külön a gombafonalaknak és külön a moszatrészeknek; esetleg itt is sejtenként külön?

  Esetleg a köveknek is van lelkük? Hiszen egész más egy hatalmas szikla tövében üldögélni, mint egy nyomoronc kis kavics mellett…

 33. Dajtás guru, a satnya tudomány előrelendítése érdekében nyilatkoztass ki még igazságokat!
  Azt már tudjuk tőled, hogy a felnőtteknél a lélek a hipotalamuszban tanyázik… De egy konkrét sejtben bújik meg, vagy egy sejtcsoportban van szétosztottan, esetleg redundánsan?
  De hol van megtermékenyített petesejt első osztódása előtt a lélek a sejtben, amikor még hipotalamusznak se híre, se hamva?
  És mondjuk klónozáskor, mikor pl egy bőrsejt sejtmagját ültetik be egy üres petesejtbe, és abból képeznek új egyedet, abba mikor költözik lélek? Vagy abba nem is, és Dolly birka 6 évig lélek nélkül élt?

 34. 34. Avatar

  „Esetleg a köveknek is van lelkük? ”

  Lehet…
  Valahogy úgy kellene elképzelni, hogy úgy kötik a „lelkek” a teremtményeket a teremtőhöz, mint a fák ágai, gallyai kötik a leveleket a Földhöz…

  Végülis az egész világ „teremtmény” és összetartozik.
  Ezt próbálja szemléltetni a Gaia elmélet, amiben a Föld egy élőlény, és mi egyes szervei , sejtjei vagyunk.

  A kőszikla, meg a homok szemcséi is hozzátartoznak a világhoz, és össze vannak kötve vele, valamilyen lélekkel.
  „Nekünk” vak hívőknek nem okoz problémát, hogy a szivacsnak telep-lelke van-e vagy másmilyen.
  Nem ez viszi előre a dolgokat, hanem az egyén és a közösség közötti egyensúly megtalálása.
  A hit mindig feltételez egy közösséghez való tartozást, a kultúrák által szabályozott keretrendszerrel.
  A „hitetlen” hajlamosabb az egoizmusra, mert hát „egyszer élünk” és mindent bele… Ő béklyónak érzi a vallásos erkölcsrendszereket.

 35. 36. A rákos sejt is béklyónak érzi a szervezet törvényeit, mert ő individuum, ki akar teljesedni, önmagát megvalósítani. Hiszen csak egyszer élünk és utána nincs semmi. Hát úgy tényleg nincs is utána semmi.
  A hit közösségmegtartó ereje. Ez a lényeg. Enélkül a túlélésről még beszélni is szimpla bohóckodás. Istentelen, materialista, egoista, széthulló nyugati civilizáció. Lásd Avatárt, mint állatorvosi lovat.

 36. 37. Pugacsov elvtárs

  Süketek párbeszéde.
  Aki nem „érzi” hogy van valami az anyagi világon túl, annak hiába magyarázzuk. Mint egy vaknak, hogy mitől szép az őszi erdő, vagy a naplemente.
  Bennünket meg hidegen hagy, hogy a „tudomány mai állása szerint” a lelket nem lehet megmérni. Na és ?

 37. Nem feltétlenül azért van ez, mert nem „érzik”. Ez inkább egy sértettségből, a teremtés törvénye elleni lázadásból táplálkozó jelenség. Folyton keresni kell az alkalmat a konfrontációra, a hívők hülyévé, nevetségessé nyilvánítására. Nem véletlenül van a mondás, hogy az ateista arról ismerszik meg, hogy mindenki másnál többet foglalkozik istennel.

 38. Én sajnos kőkemény materialista vagyok, mert logikailag nem is lehetek más: ha adott területben és/vagy kiterjedésben megsérül az agy, a tudat elveszik, vagy vegetatív állapotba süllyed az ember, vagy megváltozik a személyisége. Hol van itt a lélek? Emlékeink és tapasztalataink összessége vagyunk, míg agyunk működik, aztán vége. De irigylem azt, akinek van hite, mert könnyebb az élete. Egy valami van, ami szöget ütött a fejembe, hogyan lehetne megmagyarázni azokat a történeteket, amiket kisgyerekekről írnak le, akik „emlékeznek előző életükre”, olyan dolgokat tudnak, amikről semmiképpen nem tudhatnak?

 39. Re 34 Avatar

  A megtermékenyülés előtt már a lélek ott sündörög a szülők körül.
  Ha ikrekről van szó, akkor 2,3,akármennyi lélek. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a lelkek mielőtt leszületnek, eltervezik az életüket, ergo tudják már előre hogy ki lesz a gyerek, és ki lesz a szülő, és még azt is tudják előre hogy ikrekként születnek-e meg, vagy egykeként. Tisztán logikai, és materialista alapon ez amit leírok egy bullshit, de semmivel se rosszabb, mint hogy összefújta a „szél” az őstengerben a molekulákat és lett belőle egy fehérje.

  Isten létét lehet tagadni, de felettébb egoista hozzáállás(csak az ember az értelmes lény az egész univerzumban, és punk tum.. 🙂
  Mivel az Isten transzcendens, ezért direkt méréssel nem fogod bebizonyítani hogy létezik. Közvetett módon igen, erről beszélt többször Tibor bá’. Csak úgy nem jönnek ki a világot szervező konstansok, plusz minden ami körül vesz minket, mértani és fizikai pontossággal működik. Pl a Hold pontosan akkora, hogy napfogyatkozáskor a Földről nézve pontosan csak a napkorona látszik. Ja ez is véletlen, pont ahogy a homo-sapiens is csak úgy magától jelent meg a Földön minden előzmény nélkül(elő lehet jönni a bizonyítékokkal, elég gyönge lábakon állnak).

  Minden élő anyagnak, ami önállóan képes reprodukálni magát, annak van lelke. Ha telepekbe szerveződnek, akkor csoportlélekről beszélünk. Pl rajban úszó halaknak, vagy a hangyáknak csoportlelke van, ami egyben működik jól, feldarabolva működés képtelen.
  Ember ezzel szemben külön entitás, ugyan úgy ahogy a bonobo is, de a majomnak majom, embernek emberre szabott lelke van.
  Hogy borzoljam a kedélyeket, az emberi lelkek folyamatosan születnek, erre logikailag is rá lehet jönni. Jelenleg több ember él a Földön, mint bármikor korábban->valahonnan fel kell tölteni lelkekkel a testeket, ergo születniük is kell. 🙂

 40. Re: 35. Avatar

  Valóban hipotalamuszhoz kapcsolódik a lélek, de mivel nem anyagi jellegű a lélek, ezért direkt sejtekhez nem kapcsolódik. Ahhoz hogy a lélek maximálisan meg tudjon nyilvánulni ez a szervrész szükséges, különben csak részlegesen fog funkcionálni.
  Feszegetve volt, hogy az agy nem csupán ingerek-ingerreakciók alapján működik, hanem kvantumfizikai jelenségek is beleszólnak a működésbe. Valahol itt lehet a megoldás, de erre nem vennék mérget.

  Lélek akkor kap lehetőséget a fizikai test irányítására, ha megtermékenyült, ha klónozták, akkor klónozva. Megtermékenyülés a lényeg, nem az aktus.
  Hogy hol van a lélek miközben egy szem megtermékenyült petesejtről beszélünk? Egyszerű a válasz, benne. A lélek kő keményen dolgozik, hogy kialakítsa magának azt a környezetet, hogy megnyilvánulhasson.
  Egy egyszerű hasonlattal élve: egy becsomagolt zip fájl lehet egy működő operációs rendszer egy DVD-n? Működik csupaszon a DVD-n? Feltelepítve és kicsomagolva vajon többszöröse méretben, mint egy DVD-n? Kicsomagolva és feltelepítve működő lenne az operációs rendszer?
  Hasonlat nem tökéletes, de kellőképpen szemléletes ebben a témában.

  Ha bizonyítékokat követelsz, akkor ugyan úgy te is bizonyítékokat mondhatsz ennek az ellenkezőjéről.
  Én csak annyival vagyok beljebb, hogy több ezer éves irodalmakból idézek(pl Védák könyve)

 41. Re: Ivett.
  Én pl alig várom hogy a 2 éves fiam elkezdjen beszélni rendesen.
  Pl nem egy ismerős mondta, hogy a gyerek el tudta mondani milyen volt megszületni. Elmondta, hogy mit csinált az anya miközben vajúdott, mit csinált amikor a pocakban volt, stb. Szemfüles szülők rákérdeztek pl arra is, hogy mi történt vele mielőtt anya hasában volt, és a legnagyobb megdöbbenésre el tudta mondani, hogy férfi/nő volt, mit csinált stb. A gyerekeknél ez a korszak lezárul 7. életévüknél, utána csak hipnózissal lehet „kiszedni” belőlük valamit.

  A válasz nagyon egyszerű de a dogmáink gúzsba kötnek. A lélek emlékszik az előző életeinkre, és mivel a lélek transzcendens, ezért nem korlátozza a fizikai testek halála. Többek közt ez volt a cél is, hogy minél többet tanuljunk, ha kell több ezer leszületés árán.

 42. 36:
  Miből veszed, hogy neked mindenbe bele kell szólnod?

  39:
  Jók ezek a mondások, csak sajnos nem felelnek meg a valóságnak. A teisták naponta többször imádkoznak. Én meg akkor gondolok istenre, amikkor valaki hivatkozik rá.

  40:
  Gratulálok. Ennyi sok tökkelütött férfi között világítasz, mint egy fáklya.

  41:
  Azt hittem ezt a hülyeséget fokozni már nem lehet, de erre alaposan rácáfoltál. Ez szinte már szórakoztató.

 43. 0: Tibor’bá posztjára:
  Írod:
  „Ha engem valaki megkérdezne, van-e az embernek lelke, akkor gondolkodás nélkül válaszolnám, hogy természettudományos alapon gondolkodva, nincs.”

  Respekt hogy beszúrtad – „ természettudományos alapon” !

  Fizika : A megfigyelhető világnak kb. 4 százalékát látjuk (érzékeljük a műszereinkkel együtt) A fennmaradó 96%-ot elnevezzük sötét anyagnak, sötét energiának, csak hogy tudjunk róla beszélni, de halvány fogalmunk sincs mi az. A tudomány által vizsgált 4% is igencsak töredékesen lett feltárva – még ha alkalmazzuk is a kvantumfizika törvényeit (lásd mikroelektronika) , annak alapvető mechanizmusát saját bevallásuk szerint sem érti a tudósok közül senki .

  Biológia: A DNS kb. 4%-áról sikerült felmérni, hogy mi a szerepe az életfunkciókban. A maradékot tartaléknak tartjuk , ami akkor kap szerepet, ha a megváltozott környezetben majd a benne végbement mutáció fontossá válik. De hogy miként , nem tudjuk.

  Pszichológia (agykutatás) : Az agyi tevékenység kb. 4% -ának a szerepét tudjuk vizsgálni. (ezt sokan úgy magyarázzák – hibásan – hogy agykapacitásunknak csak töredékét használjuk)
  Az a fránya 4%.

  A lényeg ,hogy defiiníciót kellene megfogalmazni arra amit tárgyalni akarunk.
  Nekem ez jutott eszembe:
  Lélek: A megfigyelő általi azon tapasztalás, mely az érzékszervei által közvetített ingerek, illetve az érzékszervei által közvetített információ kapcsolódásából származó következményektől független.

  (remélem lesz ennél jobb komment is)

 44. Valaki mutasson már nekem egy olyan szoftvert ami hardver nélkül is működik!!! És nem igényel a menifesztálódásához semmilyen matériát. Ráadásul olyan szellem sem kell hozzá aki kitalálja.
  40. „Világítós” Ivett, rengeteg olyan esettanulmány van ahol gyerekek visszaemlékeznek előző életükre. Korregressziós hipnózisban bárki visszatekinthet előző életeibe. (Pl. azért, hogy kiderüljön jelenlegi életében miért lett ilyen öntudatos materialista?? 😀 )
  Amúgy ez az egész nem annyira bonyolult. Amennyiben nem az anyag primátusát hirdeti valaki fennhangon. (Főleg, hogy már derék tudósaink is állítják, hogy az ún. anyag rezgésekből áll. És egyéb nem anyagi természetű erők kötik őket össze.) Akkor megsejthetné, hogy messze az anyagon túlmutató dimenziókat kell alapvető megnyilvánulási közegünknek tekintenünk. Ettől még ez a 3D világ is nagyon izgalmas és érdekes.Sok olyan tapasztalatot lehet (sőt kell) benne gyűjteni amit pusztán elméletileg nem lehetne. A lélek, minden létező vezérlését adja. De, hogy ne legyek túl szirupos, csak használja a matériát mint megnyilvánulási közeget. Aki kizárólag az egójával és a matériával azonosítja önmagát, csak egy részét láthatja a jóval nagyobb egésznek (ha úgytetszik a teljes spektrumnak). De nincs ezzel sem gond, mert addott életben adott tapasztalatokat kell szereznünk. Ehhez pont annyi információval,testi, szellemi, lelki ( 🙂 ) adottsággal rendelkezünk amire szükségünk van. Végtelen időtávlatban értelmezhető viszont csak a játék logikája. A szabályok elég ridegek ugyan, de van benne humor és emelkedettség is. Viszont jobb, mint ha csak a vak véletlen sodorta volna össze alkotóelmeinket. 🙂

 45. Dajtás !
  Mi lenne ha az elején kezdenéd ?!
  A Teremburáját .
  Szerintem Tibor bá’nak csak egy szikra kellene,hogy átbillenjen (van annyira intelligens).
  Az írás nem a kenyerem,szóban viszont hetekig tudnék mesélni a teremtésről (folyamat,nem egyszeri esemény),az ősnyelvről , a körkörös történelemről , stb.
  A helyedben én az isten kifejezést teremtő forrásra cserélném .
  Ajánlanék egy olvasmányt is kezdetnek(mindenkinek) :
  Marlo Morgan :Vidd hírét az igazaknak

  Üdv.:Kemecse

 46. 46:
  Ha jól értem olyan tapasztalásról beszélsz, amihez nem az érzékszerveink segítségével jutunk. Vagyis, amit te tapasztalsz ily módon, azt én nem tapasztalhatom meg. Ezt úgy hívják, hogy hallucináció, vagy vizionálás. Ez létezik. Tudunk róla, de nincs mögötte valóság, az egész csak képzelődés. De mit akartál ezzel mondani?
  Valamint, ha mindennek csak a 4 százalékát ismerjük (amit nem kívánok vitatani) miért jelenti ez azt, hogy a hátralévő 96 százalékban ott lapul az emberi lélek?

  48:
  Juj de izgalmas. Hová kellene billennem?

 47. 49. Tibor bá’

  „Vagyis, amit te tapasztalsz ily módon, azt én nem tapasztalhatom meg. Ezt úgy hívják, hogy hallucináció, vagy vizionálás.”

  A helyzet az, hogy ha a történelem folyamán az emberiség túlnyomó többsége folyamatosan „lelket” meg „Istent” hallucinált, akkor abban lehet valami.
  Azt se lehet mondani, hogy csak a hülyéket lehetett megvezetni a gonosz és agyafúrt papság által, mert minden korban, beleértve a mait is rengeteg tudós, bölcs és gondolkodó számította magát a lélekben, Istenben hívők közé.

  A 96%-ba meg belefér sokminden a lélektől a telekinézisen keresztül a lélekvándorlásig sokminden…

  A VALÓSÁGOT pedig sosem fogja zavarni, hogy a Felvilágosodás során lerakott természettudományos alapokon álló eszközökkel mennyit ismernek meg belőle.

 48. Re: Kemecse

  Tibor bá’ az billentené ki a materialista hitéből, ha megjelenne előtte az Isten, és lenyomnának egy sakkpartit 😉

  Tibor bá’-nak leírhatnám a teremtést a kezdetektől, de a saját dogmái miatt fölösleges. Nem akarok én itt hittéríteni, csak értelmes emberek módjára vitatkozunk, (látszat ellenére ; )

 49. Egy dolog biztos, írhatunk/hadoválhatunk bármit, ha eljön az idő, fény derül minden igazságra.
  Bevallom jobban érzem magamat ettől a filozófiától, mint ha kőkemény dogmatikus materialista lennék, akinél a vég = kukacok rágta hulla, és sötétség.
  (nem csoda hogy ennyire kapaszkodnak az anyagi világhoz, mert be vannak szarva a haláltól)

 50. 51 dajtás: honnan tudhatnánk, hogy a te kinyilatkoztatásod a nagybetűs igazság? Nem lehet, hogy te is csak olvastál valamit és elfogadtad igaznak? Ez esetben miben különbözöl egy jehovistától, aki bibliai idézetekkel érvelget?
  Vagy netán van saját tapasztalatod is? Ha igen, akkor inkább arról mesélj… Persze a megtapasztalásod sem lesz perdöntő bizonyíték mások számára.

 51. Re: Intuitív

  Van saját „mérési” eredményem, nem levegőből beszélek.
  Egyik a feleségemé, aki végigcsinált egy regressziós hipnózist.
  Történet ott kezdett érdekessé válni mikor a jelenlegi születése előtti időpontokról kezdett beszélni. Plusz nem ennyire direkt módon, de én is visszautaztattam magamat, ahol nőként éltem, és nem férfiként ahogy most.

  Jehovistákkal nincs semmi baj, igaz kicsit együgyű társaság.
  Állításaim egy részét azért nem fejtem ki, mert se időben, se terjedelemben nem férne ide. Most van kialakulóban bennem egy olyan vallási irányzat(eredendően keresztény), ami nem pusztán hitalapon működik, hanem kő kemény fizika támasztja majd alá. Ettől Tibor bá’ frászt kapna, de nálam a vallás és fizika szorosan összefonódik. Pl ebben az évben több kísérletet fogok végrehajtani, ami gravitációs hullámokkal foglalkozik.
  Ez az egész ott kapcsolódik a valláshoz, hogy a teremtés mítoszomban van egzakt magyarázat a gravitációra, fényre, téridőre, anyagra(földelem), Istenre, lelkekre,stb. Utóbbi pár tétel már baromira nehezen mérhető/megfogható, és nem kapcsolódik az anyaghoz, ezért anyagi műszerekkel nehezen mérhető bármilyen paramétere. Kell még pár év mire teljesen felfogom az egészet, de senki se születik úgy hogy mindent tud… 🙂

 52. Tibor bá’

  Én kérek elnézést, de a Darwinizmus egy félreértésen alapuló hit, véleményedtől (hitedtől)eltérően.
  A Darwinizmus összekeveri egy egyedi állatfaj Pl hüllő, madár, emlős, megjelenését, azzal, hogy egy faj pl. kutya, különböző éghajlatokhoz, és különböző táplálékforrásokhoz képes alkalmazkodni, specializálódni, szelekció módszerrel.
  Ez azonban nem jelenti azt, hogy lassú, vagy gyors átalakulással a kutyából, a kutyától teljesen eltérő életmódú, megjelenésű fajta állat jöjjön létre.
  Tehát van létrejövés, (alkotás, teremtés) és utána
  a megalkotott lény alkalmazkodása a környezethez.
  Ez két különböző dolog, Darwinisták ezt keverik össze.

 53. 54 & 55 és a többiek:
  Maradjunk annyiban, hogy nyugodtan garázdálkodhattok itt, át nézek felette, de választ tőlem ne várjatok, mert senkit se kívánok megsérteni, pedig az lenne a minimum.

 54. 54. dajtás

  Engem viszont érdekelne az a kialakulóban levő vallási irányzat…
  Én úgy vettem észre, hogy az ősi vallások a természet (fizika) megfigyelésén alapultak, csak a könnyebb megértés miatt megszemélyesítették a különböző erőket, jelenségeket, de mára jórészt lekoptak az Istenek nevei mögül a jelentések. Leginkább a hermetikában és az asztrológiában lehet még a nyomokat megtalálni.
  Tibor bá’ megadja az email címem… Ha esetleg össze tudnád foglalni röviden.

 55. Dajtás, esetleg írhatnál egy saját blogot, ahol kifejthetnéd a tanaidat.

 56. 14-49.Tibor bá’
  „Ha jól értem olyan tapasztalásról beszélsz, amihez nem az érzékszerveink segítségével jutunk. Vagyis, amit te tapasztalsz ily módon, azt én nem tapasztalhatom meg. Ezt úgy hívják, hogy hallucináció, vagy vizionálás. Ez létezik. Tudunk róla, de nincs mögötte valóság, az egész csak képzelődés. De mit akartál ezzel mondani?”
  Tisztázzuk. Tehát ha én a rádióaktív sugárzás-amelyről az érzékszerveim segítségével semmiképpen nem szerezhetek tudomást-által okozott rákba belehalok akkor az csak egy illúzió, én vizionálom azt a daganatot és tulajdonképpen még élek.
  Hogy mit akarok ezzel mondani?
  Hogy a hülyeség fokozhatatlan.

 57. 47. gjekler
  „Valaki mutasson már nekem egy olyan szoftvert ami hardver nélkül is működik!!!”
  No, saját magadnak mondasz ellent és velem értesz egyet: ha az agynak vége, mindennek vége! Hova lenne a „lélek” a hardver nélkül?
  Több könyvet olvastam a regressziós hipnózisról és a spontán megnyilvánuló gyerekekről is, mindazonáltal nem győzött meg egyik sem: felnőtteknél abszolút nem zárható ki, hogy a korábbi életévekben szerzett olvasmány vagy egyéb élmények jönnek elő (ld. milyen fura dolgokat tudunk álmodni), gyerekeknél meg talán van valami genetikai emléknyom, mint az archetípusoknál, kombinálódva valamilyen korai években öntudatlanul összeszedett információkkal….. meg hát tudjátok, hiszem, ha látom…. ha én neveltem azt a gyereket, ha minden egyéb kizárható, meg ne felejtsük el a szenzációhajhászokat….

 58. 56. Tibor bá’ túl lágyszívű vagy velünk. Pedig ki kéne nyilatkoztatni, hogy mindenki egy sötét állat, egy babonás, téveszmékben vergődő agyhalott, aki nem akarja megérteni, hogy semmiből lett valami. Természetesen csak úgy. (bizonyítéka a felkent tudománynak sincs persze rá, de higgyük el neki, mert mégis ők a szaktekintélyek.) Mindez persze öröktől fogva volt, majd kirobbant egy felfoghatatlan kis térfogatról. Majd ebből a káoszból, kizárólag a vak véletlennek köszönhetően, emberi ésszel alig felfogható bonyolultságú és precizitású rendszerek (közöttük, élők is) jöttek létre. Természetesen céltalanul. De mi büszkén fogadjuk el ezt a céltalanságot és véletlenséget. Mert mindezt „megállapították” egy nézőpontból, rendkívül rövid időtávon a tudósaink. Az ezt megelőző civilizációk, és máig élő ősi tudások persze csak képzelődtek teremtésről, istenekről, lelkekről, mindent átfogó és átható energiákról, etc., etc. Miközben a büszke materialista tudomány vezetésével (semmiben nem becsülve a lelket, a szellemet, az egyediséget, az önvaló értékét) 150 év alatt tönkretettük az egész bolygót. Nem jól lesz ez így…. 🙁 Valaki dobjon már egy képet nekem a gravitációról, vagy egy feketelyukról (jó lesz a Tejútból is, az van a legközelebb hozzánk)! 😀

 59. 37: Te meg fikázod a nyugati civilizációt, miközben dagonyázol benne, és használod a termékeit, mint pl a számítógép, meg az internet. Ha én állatorvosi ló vagyok, akkor te meg isten barma.

  41: „Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a lelkek mielőtt leszületnek, eltervezik az életüket, ergo tudják már előre hogy ki lesz a gyerek, és ki lesz a szülő, és még azt is tudják előre hogy ikrekként születnek-e meg, vagy egykeként.”
  Hát ezek a lelkek baromi okosak. Pláne, ha előre tudják, hogy pl a marhatenyésztő telepen a nyolcsejtes zigótát szét fogják-e választani többfelé, és előre annyian bújnak be a pete mesterséges megtermékenyítésekor, hogy pont minden részbe jusson belőlük.
  Esetleg azt is tudják előre a lelkek, hogy ők majd elvetélt magzat lesznek, vagy halva született csecsemők? – mert sajnos ilyen esetek is bőven vannak a világban.

  „a homo-sapiens is csak úgy magától jelent meg a Földön minden előzmény nélkül”
  A mesekönyved szerint. A tudomány szerint meg elég sok előzménye volt.

  „az emberi lelkek folyamatosan születnek, erre logikailag is rá lehet jönni. Jelenleg több ember él a Földön, mint bármikor korábban->valahonnan fel kell tölteni lelkekkel a testeket, ergo születniük is kell. :)”
  Vagy van ezerbillió öröklétű, így a mostani hétmilliárd ember mellett is bőven van még tartalékba is belőlük. Mesének ez is pont olyan jó. Ennyit a logikádról.

  42: „mivel nem anyagi jellegű a lélek, ezért direkt sejtekhez nem kapcsolódik” vs „Hogy hol van a lélek miközben egy szem megtermékenyült petesejtről beszélünk? Egyszerű a válasz, benne.”
  Döntsd már el, hogy most akkor benne van-e, vagy nem kapcsolódik direktben… Össze-vissza hadoválsz, ami épp eszedbe jut.

  „hanem kvantumfizikai jelenségek is beleszólnak a működésbe”
  És tudod is, hogy mi az a kvantumfizika, vagy csak olyan nagyon okosnak akarsz tűnni ilyenek bedobásával?

  „Megtermékenyülés a lényeg, nem az aktus.”
  De a zigóta szétválasztás az nem megtermékenyülés, sem a sejtmag transzplantáció.

  „Ha bizonyítékokat követelsz, akkor ugyan úgy te is bizonyítékokat mondhatsz ennek az ellenkezőjéről.”
  Ez itt egy klasszikus „Bizonyítási kényszer áthárítása” érvelési hiba. Te teszel itt kinyilatkoztatásokat, így bizonyítás felelőssége téged terhel.

  „Én csak annyival vagyok beljebb, hogy több ezer éves irodalmakból idézek(pl Védák könyve)”
  Ezek a több ezer éves irodalmak még egymásnak is ellentmondanak. Pl. az általam már többször felemlgetett örök (nem születő, nem teremtett) lelkek a dzsain vallás koncepciói.
  De több ezer éves hagyománya van egyébként a materialista, ateista szemléletnek is, pl. a Lókájata filozófia a Rigvédával egykorú, és az ókori görögök között is voltak ateista filozófusok már. Szóval a „régiségre való hivatkozás” érvelési hibával se érdemes próbálkozni.

  43: Azt akarod mondani, hogy a lelket nem akadályozza a halál az emlékezésben, de a 7. életév betöltése olyan akadály, hogy utána csak a hipnózis tud az emlékeknek utat nyitni? Akkor mégis csak befolyásolja ez a fránya anyag a transzcendens lélek emlékező képességét…

  48: „hetekig tudnék mesélni a teremtésről (folyamat,nem egyszeri esemény),az ősnyelvről , a körkörös történelemről , stb.”
  Mesélni én is tudok bármiről bármennyit. Hogy lesz-e bármi igazságtartalma, az más kérdés.

  50: „A helyzet az, hogy ha a történelem folyamán az emberiség túlnyomó többsége folyamatosan “lelket” meg “Istent” hallucinált, akkor abban lehet valami.”
  A többség a történelem folyamán nem „Istent” hanem isteneket hallucinált… Ezen az alapon tehát a politeizmusban „lehet valami”.

  52: Ha nagyon undorodsz a kukacoktól kérhetsz hamvasztást is halálod utánra.

 60. 62: Tudod mit, Avatar? Készséggel elhiszem neked is, Ivettnek is, Tibor bának is, hogy nektek nincs lelketek.

  Nekem a legelemibb tapasztalásom, hogy ÉN VAGYOK. Sokkal alapvetőbb és hitelesebb, mint az érzékszervi érzeteim, amikről tapasztaltam már, hogy néha becsapnak. De hogy én vagyok, az minden kétségen felül áll, már csak azért is, mert különben nem lennne aki ezt gondolja.

  De ha nektek nincs ilyen megtapasztalásotok, akkor lehet, hogy Ti valóban csak jól felprogramozott robotok vagytok. Nem akarom ezt elvitatni tőletek.

 61. 59 – Melampo:
  7. alatt (amit én írtam) például ez is található: „Minden élőlény számára az van, amiről tudomást szerez az érzékszervei által, vagy az agya bizonyosságot fed fel (például a radioaktív sugárzásnál).” Ezt próbáld figyelembe venni, hogy ne kelljen állandóan visszaidéznem. És akkor most fuss neki még egyszer. Hátha ki tud jönni belőled valami értelmes mondat is.

 62. 60. „Fénylő” Ivett, nem igazán értelek?? Egy szoftver kizárólag 3d matériában tud megnyilvánulni. Önmagában, a 3D-ben nem érzékelhető/értelmezhető. Így van ezzel a lélek is,a teremtés is. Meg kellett nyilvánulnia más formákban, más dimenziókban is.
  Amíg nem érted az anyagi rendszerek hátterét és alapját biztosító energetikai rendszereket (én sem teljesen még) addig kénytelen vagy az összes tapasztalatod az amúgy megfoghatatlan jelenségekre (mint pl. álmok) valamilyen materiális működésnek tulajdonítani. Amúgy, hogy visszatérjek informatikai analógiához. Egy pc is mutat életjeleket minimális szoftveres feltöltöttséggel is, de bonyolultabb feladatokra nem tudod használni. A „gyári huzagolásunkkal” is el tudunk feltehetően vegetálni. De komolyabb értelmi, érzelmi, szociális aktivitást produkálni nem tudunk komolyabb szoftver belénk plántálása nélkül. Miután nem értem még nagyon a reinkarnáció és a karma törvényszerűségeit. Nem tudom biztosan megmondani miért kell kinek, kinek az adott életét úgy leélni ahogy az megtörténik. Viszont sok olyan előző élet megtapasztalás esettanulmány van ami teljes képtelenség volna, minden más magyarázattal. Ha csak nem fogadjuk el, hogy egy 5 éves gyerek pl. elmondja, hol és hogy halt meg előző életében, majd követeli, hogy vigyék a volt feleségéhez. Ott megismer sok mindent és több embert megnevez akik már meghaltak előtte, hogy ő megszületett. Nos mindezt írjuk a véletlen számlájára. Vagy aki kómából felébredve svédül kez kizárólag beszélni (úgy, hogy előtte svédet nem is látott lévén usában élt született. De ezután vissza akar menni Svédországba de ott sem találja a helyét mert úgy megváltozott minden. De itt van a jelnlegi Dalai Láma, hogy és mi alapján találták meg (az előző inkarnáció utasításai alapján).

 63. 63: Olvastál már Descartes-ról, rendkívüli!
  Ez miben is cáfolná azt, hogy ha szétloccsan az agyad, akkor már nem lesz mivel elgondoljad azt, hogy TE VAGY, és akkor már nem is leszel?

 64. 65. Avatar

  „ha szétloccsan az agyad, akkor már nem lesz mivel elgondoljad azt, hogy TE VAGY, és akkor már nem is leszel?”

  Igy van.

  ÉN, TE, ŐK, mindenki a tudatával, lelkével együtt egy személy, szétloccsant aggyal pedig egy fehérjehalmaz.
  A halállal pont a lényeg tűnik el.

  Ez is érdekes kérdés… Mi teszi a fehérjehalmazt élővé ?
  Látszólag ugyanaz a vegyi összetétel, egyik percben élt, a másikban már nem.

 65. 65:
  Szerinte aki gondolkodik az a lelke. De akkor az egy napos csecsemő miért nem gondolkodik, mert szerintük annak is van már lelke. És a 20-90 éves lélek miért nem emlékszik élete első 4 évére? Hiszen a léleknek nem kell fejlődni, pláne, ha már előtte is volt egy másik test lelke. – Sebaj, mar erre is varrnak egy gombot.

  66:
  Te tényleg bosszantóan hülye vagy. Bármit a földhöz baszol, annak annyik. Próbáld ki a számítógépeddel. Földhöz vágod és egy csomó drótot kapsz. És ezzel mit cáfolsz vagy állítasz? Az érdekes kérdés lenne, hogy a földhöz vágás előtt mikért működik? Talán neked igen, de nekem természetes.

 66. 67: Ellenkezőleg, a léleknek fejlődnie kell. Ez az élet értelme.
  Mondtam én, hogy az egynapos csecsemő nem gondolkodik? Sőt, a feleségemnek például párhetes magzat korából vannak emlékei.

  Mért hülyézed le Attilát, amikor a materializmus mellett érvel? Megszokásból?

 67. 62. Tipikus példánya vagy a kekeckedő ateistának. Ivettnél ezt egyáltalán nem érzem, ő csak leírja az álláspontját. Te viszont a szó szoros értelmében ateista vagy. Nagyon is tudatában vagy isten létezésének, de haragszol rá. Nem fér a fejedbe, hogy minek teremtett egy ilyen világot a nagy szakállas, tele szenvedéssel, reménytelenséggel, fájdalommal.
  Megfigyeltem, mindig a hívős témáknál jelensz meg és írod frusztrációval terhelt, kioktató hozzászólásaid, abban a hamisítatlan, hápogó pesti stílusban.

 68. 40.”Emlékeink és tapasztalataink összessége vagyunk, míg agyunk működik, aztán vége.” Honnan tudod, hogy vége? Szellem vagy?
  Tibor bá is hívő -és ebben egyformák vagyunk,-abban HISZ, amit igaznak tart!
  De nézz végig magadon Tibor bá,Ivett és a többiek(Most ez ismétlés!), ki is vagy Te? Nem a tested, nem az agyad ,sem… és sem, mert az csak a tied, tehát NEM TE VAGY!
  Tetszik nem tetszik, mindnyájan lelkek vagyunk!

 69. 70: Hívhatsz kekeckedőnek, én a szkeptikus szót jobban kedvelem.
  Ha mindenki csak leírja az álláspontját, és szó nélkül hagyjuk a következetlenségeket, nem kérjük, hogy igazolja az állításait, akkor ez nem vitafórum (pedig állítólag az).
  De biztos van, akinek idegesítő, ha azt kérem, hogy ha állít valamit azt támassza is alá.
  „Nagyon is tudatában vagy isten létezésének, de haragszol rá.”
  Ez meg baromság, ne próbálj meg arról kinyilatkoztatni, hogy én mit tudok és kire haragszom. Semmi okom semmilyen isten létezésében hinni, a nem létezőre meg nincs értelme haragudni.
  Én inkább a hazugságokra és az ostobaságokra haragszom…

 70. Bőven elég lenne, ha életében mindenki emberhez méltóan tudna élni.
  Ha meg nem, akkor majd a lelke fog a túlvilágon… na persze. Az nem kerül semmibe.
  Ki gondolkozik: a test, vagy a lélek?

 71. 59 Melampo
  Márpedig minden működő, ható dolgot az érzékszerveinken keresztül érzékelünk. Nem feltétlenül közvetlenül, hanem az anyagi világgal történő interakciói révén, amelyek viszont nagyon is jól felfoghatók érzékeinkkel. Ha a Geiger-Müller számlálót a sugárforráshoz közelítjük, az az érzékeinkkel jól felfogható jelet produkál.
  Ami viszont az anyagi világgal semmiféle interakcióba nem fogható, semmi módon nem kimutatható, arról nem bizonyítható, hogy létezik.
  Ha ezt a kiskaput nyitva hagynánk, akkor semmi sem szabhatna gátat bármiféle elképzelt szellemi konstrukció igazságának elfogadásától, legyenek azok bármennyire is ellentmondásban egymással, akár ki is zárhatják egymást. Ekkor legfeljebb azt tudnánk kijelenteni, hogy a kettő közül az egyik biztosan hamis, de azt már nem tudnánk eldönteni, hogy melyik.
  Szóval amíg nem lehet detektálni semmiféle eszközzel, addig nem hiszek semmi létezésében.
  Másrészt miért tételezzem fel, hogy a régmúltban, a babonák ködében élő emberek okosabbak voltak, tisztábban láttak, hitelesebben tanúskodhattak ezekről a dolgokról, mint a mai bölcselkedők? Az ő forrásaik sem lehettek hitelesebbek, mint a mai embereké…

 72. Re: 62. Avatar

  Birkózzunk egy kicsit(bár teljesen meddő lesz veled)
  Mivel a lelkek transzcendens lények, ezért az idő teljesen másként értelmezhető náluk. Keleti filozófiák szerint a Mostban vannak, és időtlenek. Nekik nincs múlt-jelen-jövő, csak a Most.
  Nagyon nehezen emészthető, mert egyik legfontosabb tapasztalásunk a testünkben az idő megélése, ettől érezzük magunkat élőnek, mert van múltunk, jelenben élünk, és van jövőnk ami lóg a levegőben.
  Lelkeknek ha kell, földi léptékkel több száz/ezer évet is várhatnak, nekik nem számít, mert a Mostban vannak. És igen tudják hogy egy ember által buherált petesejtbe mennek, és azt is tudják, hogy nagy eséllyel selejtesek lesznek.
  Pl az elvetélt magzat lelke előre tudja hogy el fog menni, gyakran szól is az édesanyjának, és álmában elbúcsúzik tőle(ha emberről van szó). Nem minden nő képes erre, mert sokszor fontosabb a nőknek az aktuális sminktrend, mint a saját magzatuk… Én pl hamarabb megmondtam mindig a feleségemnek hogy várandós, mint hogy ő maga sejtette volna. Nem a reggeli pisiből szagoltam ki elhiheted, csak egyszerűen tudtam.

  Hogy borzoljam a kedélyedet, anyja hasában lévő gyerekkel kedélyesen el tudtam beszélgetni a megszületéséig. Technikailag kb úgy történt, mint egy médiummal való beszélgetés(anya hangja és tekintete megváltozott, érezni lehetett hogy nem ő beszél). Főleg érzelmi témájú beszélgetések voltak, de direkt rákérdeztem műszaki kérdésekre is. Vicces volt, mert a gyerek kategorikusan azt mondta hogy nem mondhatja el, beszéljünk másról.

  Na most egyszer igazat adok, valóban ezer billió értelmes lény lélek is lehet, sőt, még annál is több 🙂 Más kérdés, hogy ebből nem mindegyik homo-sapiensre szabott. Találd ki mire célzok… 🙂

  A lékek az élő anyaghoz kapcsolódik, de nem úgy hogy odaragasztja magát egy fehérjével egy agysejthez. Benne van, de te nem tudod kivágni és megfogni a lelket egy csipesszel.
  Erre írtam, hogy kvantumfizikai hatásokkal manipulálhatja az anyagot. Pontosan nem tudom hogy hogyan, de nem most is ez foglalkoztat jelenleg. (vitapartner akkor kezd el hülyézni ha kifogyott az érvekből…)

  Tapasztalati tény, hogy 7 éves kor után a gyerekek agyi fejlődése megváltoztatja a visszaemlékező képességet. Átalakul a hardware, és bizonyos funkciók lezáródnak, nincs ebben semmi különös. Nézd meg a saját kamasz gyerekeidet, tinédzserként baromira másként kezdenek viselkedni, biztos ez is kóros agyi funkció 🙂

  Mindig is voltak Isten tagadók, és mindig is lesznek, világ már csak ilyen. Ennyi erővel egy sátánista vallás(szigorúan kis betűvel) is lehetne autentikus világkép… Belső ösztöneim azt súgják hogy most jó úton járok, majd kiderül hogy jól döntöttem-e.

 73. Re: 57,58

  Nem fogok blogot írni, mert nem vagyok grafomán.
  Plusz időm sincs erre, mert leköt fizikailag a munkám.
  Ezen kívül más céljaim vannak, amiben nem szerepel egy vallási közösség alapítása 🙂
  Szerencsére tudom mi az életcélom, ami maga módján kő kemény fizika/műszaki tudományok/ami le van öntve egy jó nagy adag vallásossággal.
  Erről a témáról max egy blogtalálkozó keretén belül beszélnék, de lehet hogy 5 perc után kirúgna a trollkodásom miatt Tibor bá’ 🙂

  Tibor bá’ átadhatja a levélcímemet, nem titkos, írhatsz nyugodtan.

 74. 64.Tibor bá’
  74.hubab
  „“Minden élőlény számára az van, amiről tudomást szerez az érzékszervei által, vagy az agya bizonyosságot fed fel (például a radioaktív sugárzásnál).””
  „Ami viszont az anyagi világgal semmiféle interakcióba nem fogható, semmi módon nem kimutatható, arról nem bizonyítható, hogy létezik.”
  Az univerzum anyaga, szerkezete, jelenségei nem függenek attól, hogy egy jelentéktelen élőlény érzékszerveivel érzékelhetőek-e.
  Ezek vannak. Függetlenül attól, hogy csökevényes tudásunk és érzékszerveink segítségével képesek vagyunk-e észlelni vagy megérteni őket. Ezek közül számunkra az érzékszerveinkkel közvetlenül észlelhető, vagy az érzékszerveink számára észlelhetővel valamilyen módon kölcsönhatásban lévők azok amelyekről valamilyen szinten fogalmunk lehet.
  A többiről nincs. De ez nem azt jelenti, hogy más nem is létezik.
  A tudásnak az a szintje amikor ezzel felvértezve már képesek vagyunk felmérni, hogy mennyire vagyunk hülyék az egy óriási lépcső.

 75. 58.
  Annyit hozzátennék, hogy ezek nem az ő tanai. Csak Dajtás sokat olvasott és elég koherensen látja a történetet. _Biztos meglepődtök, ha
  hozzátesszük ezek egyáltalán nem új keletű dolgok. Komoly irodalma van neki(ennek a témának). Ez nem hit kérdése, és „természettudományosan” is be lesz bizonyítva, bár ehhez a természettudományos nézet is hozzá kell, hogy fejlődjön ami épp történik.
  Maga az anyag is transzcendens, csak sűrűbb a megjelenési forma maga. és a lélek is megfogható, bár nem nekünk.
  Eljöhet az idő, mikor a dolgok összeérnek és a forrásból fakadó rendszer „értelmet” nyerhet.
  De addig nem ameddig az „ateista” kineveti a szakállas transzcendens bácsi Istenben hívő „vallásost”. A teremtés folyamatos, létezünk mert létezünk, saját magából táplálkozik, a saját képéből. Kulcs az idő.
  Ez egy nagyon logikus rendszer, melyben helye van a léleknek.
  Van irodalma, nagyon is. Rengeteg, egy élet nem is elég végigolvasni:-) ezért van a reinkarnáció, ha nem tudnátok?! Na itt az óriási, eszetlen nagy király titok:-)
  Hülyülni csak lehet?!
  Nagyra becsült Tibor bátyám tényleg feltűnően sokat érdeklődik a téma iránt, és tényleg nagyon intelligens. Márpedig az intelligencia együtt jár a fejlettséggel, bár a korreláció mikéntjét csak most tanulgatom.

 76. Re: 78 Balázs

  Nem megyek bele a teremtés mítoszba, de félre vezető ez a „sűrűség” fogalom használata. Más minőség az anyag, és más minőség pl a fénykvantum. A dogmatikus materialisták itt már elvesznek, mert a sokat köpködött vallásos/regék szövegei nyújtanak segítséget a megértéshez. Igaz rébuszokba beszélnek, de ki lehet hámozni a lényeget(pl egy foton 8-as szimmetriájú kvázi részecske, amiben 7 tachion másolat kelti folyton önmagát) Ez a mesebeli hét fejű sárkány és a királylány története…

  Hogy a mai bombasztikus fizikai hírhez is szólják pár szót.
  Végre valahára, és 1mrd elköltött USD után sikerült gravitációs hullámokat mérni. Ingyen is megmondtam volna, ez fújom már kb bő 1 éve. 🙂
  Hamarosan rájönnek, hogy a longitudinálisan és fénysebességgel terjedő gravitációs hullámtér maga az éter.

  Bosszantóan sok a hibás ábrázolás a gravitációs hullámokról:
  http://www.space.com/images/i/000/043/028/original/2-black-holes-gravitational-waves.jpg?interpolation=lanczos-none&fit=around|300:200&crop=300:200;*,*
  Ez viszont jó ábrázolás:
  http://grg.uib.es/images/research/gravity3.jpg

 77. Javaslom, hogy aki képtelen elszakadni a lelék létezésétől kövesse nyomon egy alcheimeres, vagy demenciás beteg leépülését. A lélek itt elsorvad? Fokozatosan szökik el, mint a lufiból a hélium? Hol „tárolódik” a lelekem a leépülés hosszú, akár évekig tartó folyamatában? Mi van ha agysérülés következtében (mondjuk el kell távolítani ahomloklebeny egy részét) teljes személyiségem átalakul, és gátlástalan, gonosz emberré válok? Lélekcsere? Mi van azokkal a szerencsétlen epilepsziásokkal, akiket régebben úgy próbáltak gyógyítani, hogy a két agyféltekéjüket összekötő idegrostokat átvágták, és szó szerint két személyiségük lett? Kaptak még egy lelket?
  Aki informatikával kicsit is foglalkozott, annak beugrik egy megfelelő analógia: agy-hardver, lélek-szoftwer. De sajnos itt minden hardver egyedi felépítésű, és a szoftver nem kompatibilis(nem másolható más hardverre), ahogyan a RISC processzor sem tud x86-ra fordított kódot futtatni. A szoftver fejlődik, sérülhet, és a hardver is, kiesnek emlékek, funkciók a harver sérülésekor. Ha ezt a szöveget nem posztolnám, csak elmenteném egy pendrive-ra, majd összetörném azt, ugyanúgy örökre elveszne, mint a lelkem, ha beadom a kulcsot. Nincs ebben semmi felséges misztérium.

 78. 80:
  Értelmes megközelítés, de aki hinni akar, annak nem, probléma átlépni rajta.

 79. 80: Nagyon egyszerű: a transzcendens (nem anyagi) lélek ebben az anyagi világban az idegrendszeren (beleértve a hormonrendszert is) keresztül, az által nyilvánul meg. Az idegrendszer, agy tökéletlensége lehatárolja a lélek megnyilvánulásának lehetőségeit. Ha sérül – akár hirtelen, akár lassú leépüléssel – akkor a lélek megnyilvánulásának lehetőségei is tovább korlátozódnak. Az ideg- és hormonrendszer hibái a megnyilvánuló személyiséget is megváltoztatják.
  Tibor bá’: Nem megmondtam, hogy könnyedén, elegánsan (de bizonyíték nélkül) átlép rajta. 😀

 80. Érdekes tapasztalat, hogy bélyegezni/megbélyegezni könnyebben tudunk, mint vitázni. A viták általában több érzelmi elemet tartalmaznak, mint értelmes, mérhető, vizsgálható tényt. Ha valamit nem tudunk mérni, az is tény, nem érzelmi fűtőanyag.
  Az elmélkedés területe higgadtságot követel, s bizalmat a másik felé. Egy újságíró ismerősöm küldte: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/vilaghiru-magyar-agykutato-dobbenetes-vallomasa-az-urrol
  Érdekes gondolatok vannak benne…
  S lás csodát Observer 6. is választ kap az állatos kérdésre, mert élve a képpel, sok bicikliből sem lesz repülő!
  Tibor bá 7. bármilyen megállapításra is jut valaki, azt hinni fogja, mert a lélek szót sok ezer év óta használjuk valaminek a leírására, ami nincs is?! Van még olyan szavunk, amit folyamatosan használva kiderül, hogy a semmit jelenti, merthogy nincs? Tehát elhiszed, hogy lélek nincs, mert nem bizonyítható! Én azt mondom, hogy elhiszem, hogy lélek van, de nem tudom bizonyítani. Marad az információk gyűjtése, hátha egyszer…

 81. 83 – Zsolti:
  Amit belinkeltél az nem más mint teista propaganda. Először is tekintély elvvel kezdődik. Egy neurobiológust az egekig dicsér. Tehát amit ő mond, az szentírás 😀 . Aztán pedig… Idézzük fel a szöveget:

  ” Az idegtudós az anyag evolúciójának a csúcsát, az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul az anyagi világ számára. És olyan funkciók produkálásra is képes, amire semmi más biológiai, fizikai-kémiai anyag nem. Ha a neurobiológus megismeri az idegsejthálózatokat, nehezen tudja elképzelni, hogyan lesznek ebből új gondolatok, hogyan tehet föl az idegsejtek hálózata olyan kérdéseket, mint hogy mi az élet értelme. Akármennyire komplex terméke az agy az evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kitermelni egy olyan nem anyagi entitást – nevezzük elmének, éntudatnak, szabad akaratnak, léleknek, de leginkább ezek együttesének – amely irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek hálózatára.

  Inkább azt tudom elképzelni, hogy, mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi világ és ami fontosabb, a többi lélek számára.”

  Kijelentéssel kezdődik: Az agyon keresztül a lélek megnyilvánul. Ezt nem kijelenteni kell, hanem bizonyítani. Majd egy megállapítás: Az agy olyasmire képes, amire semmi más. Szenzációs Miért, amit a szív tud, arra más szerv is képes? Amit a vese vagy a máj tesz, azt más szerv is el tudja látni? NEM. felesleges szócséplés. És az bizonyíték bármire is, hogy a neurobiológus „nehezen tud valamit elképzelni” Ezzel akarják az olvasót befolyásolni. Engem nem érdekel, mit tud és mit nem tud elképzelni. Amit elképzelt (mert minden kutató így kezdi: ésszerű elképzeléssel) azt szíveskedjen bizonyítani. Bizony, ez így működik Majd megtudjuk az úriember mit nem gondol. Kit érdekelnek a gondolatai. Az mindenkinek van. A gondolatainak a helyességét kérjük bizonyítani. Ezzel a „tudományos” cikkel pontosan az a baj, ami a Bibliával. Bizonyítás helyett „írva vagyon”. Mert ugye, amit egyszer valaki leírt, azt szerintük kötelező elhinni. Én nem estem tőle seggre.

 82. 84: Nyugi, Tibor bá. Az elején megbeszéltük, hogy sem bizonyítani sem cáfolni nem fogjuk tudni egyik irányból sem. Egyelőre bejött a papírforma.

  Nem tudom, feltűnt-e, hogy ez nem egy tudományos cikk, hanem egy interjú.

  Freund Tamás szavai nem bizonyító erejűek, de meggyőzőek. Elmondja, hogy a tapasztalata és lokikus sorba rendezett gondolatai útján milyen meggyőződésre jutott. Nem tudja elképzelni, hogy egy ilyen hihetetlenül kifinomult szerv, mint az agy, ami a ma sem tökéletesen értett elmét és tudatot hordozza, evolúciósan kialakulhat, de el tudja képzelni, hogy teremetett.

  Ha a Te fantáziád könnyebben megbírkózik a véletlen összefútt lélek-szoftverrel az agy-hardweren, mint a Teremtő képével és a transzcendens lélekkel, nyugodtan hihetsz a puszta evolúcióban.

 83. Igazolható laboratóriumi körülmények között, hogy az evolúciót a véletlen irányítja? Ha nem igazolható, akkor hogyan lehet állítani tényként valamit?

 84. 85:
  Nem hiszem, hogy Zsoltinak szüksége lenne a segítségedre. 🙁

  86:
  Kinek tetted fel a kérdésedet?

 85. 87: Nem Zsoltinak segítek, hanem bekapcsolódom a társalgásba.

 86. Én is csak bekapcsolódnék a beszélgetésbe. Az evolúció tudományos tényként van tálalva, de tényleg ennyire biztos a dolog? Véletlenek irányítják az evolúciót? Ha igen, hogyan lehet ezt kísérletileg igazolni? A fény sebességét is meg lehet mérni, tehát erre is lennie kell valamilyen speciális kísérletnek.

 87. Tibor bá!
  Akárhogy is, mi egy oldalon vagyunk! Együtt keressük a gondolatokat, vagy ha találunk bizonyítékot, akkor szólunk egymásnak. Közös kutató munkánk teljes körű igyekszik lenni, mert keresünk a teista és az ateista gondolkodók között is!
  Szívesen veszem a racionalitásodat, s elvárom, hogy minden résztvevő a kutatási feladatra koncentráljon, a másik csesztetése helyett (persze csak ha tehetek ilyet, vendégségben, más honlapján 🙂 ) A cikkből ajánlom a tudományos rész kiemelését, s nem a hitre vonatkozót. Érdekes amit az állatok és emberek agyának összehasonlításából vezet le. Hasonlóság és különbség! Amikor a lélek anyagtalan, nyilván nem köthető teljes mértékben, az anyag viselkedés jellemzőihez. Ha kötni lehetne, akkor igazad van, hogy agyi tevékenységről beszélünk. Azt tudjuk vizsgálni hogy milyen módon válik szét az anyagi és az anyag feletti? Tapasztalati adatbázis?

 88. 86.
  „Igazolható laboratóriumi körülmények között, hogy az evolúciót a véletlen irányítja?”

  Nagyon egyszerűen igazolható.

 89. 86: „Igazolható laboratóriumi körülmények között, hogy az evolúciót a véletlen irányítja?”

  Vicces kérdés egy olyan dologról, ami évmilliók alatt ‘zajlik’…

  Viszont az evolúció ‘termékeinél’ sokszor látni következetlenségeket – funkciót ugyan nem rontó, de nem logikus megoldásokat. Ha van irányító, akkor néha elég gyenge munkát végez.

 90. 92. De miért kell feltételezni egy irányítóról, hogy mindenható? Lehet, hogy próbálkozásokkal tapasztalja ki a megoldásokat. De tegyük fel, nincs irányító. Akkor bizonyítanunk kell a véletlen szerepét, bizonyíték nélkül nem lehet valamit tényként állítani. Akkor sem, ha azzal takarózunk, hogy ez nem a mi időléptékeink szerint történik. Perdöntő bizonyítékok hiányában ez csak hipotézis.
  91. Én kíváncsi vagyok az igazolásra.

 91. 92.
  Nem érdekes, hogy évmilliók óta zajlik. A lényeg az, hogy véletlen környezeti változások természetes úton idézhetik elő új fajok és genetikai jellemzők kialakulását, és visszahatását az élő és élettelen környezetre. Laboratóriumi körülmények között is modellezhető a dolog, megfelelően rövid életciklusú élőlények, pl. baktériumok esetén.

  Bizonyíték híján van valamilyen pszichológiai vagy bármilyen magyarázata annak, hogy sokunknak szüksége van egy Irányítóra(?) Félelem az ismeretlentől, felelősség megosztása stb.; ilyenekre gondolok.

 92. 90 – Zsolti!
  Én nem keresek semmit. Én odafigyelnék, ha valaki előállna valami bizonyítékkal. Nem pedig azzal, hogy ő mit gondol, mit tart valószínűnek és miben hisz. Ezekkel én nem tudok mit kezdeni.

  91 & 92:
  Nem vagyok hajlandó oda lesüllyedni, hogy vitába szálljak az ismeretek hiányából fakadó okoskodással. A darwinizmust már a rendkívül konzervatív Vatikán is elfogadja, akkor most kezdjem el én bizonygatni olyanoknak, akik mélységesen meg vannak győződve sötét agyuk világosságáról? Kilátástalan erőfeszítés lenne. Ráadásul már több ciklusban végigmentem rajta, de mindig jönnek újak, akik nem veszik maguknak a fáradtságot, hogy korábbi munkáimat megismerjék, aztán (meglehetősen agresszív módon) újra feltalálják a spanyol viaszt.

 93. A hitről: „Zuhanó kasban nincs ateista bányász!” a vég közeledte racionális kapaszkodó nélkül, a hithez fordul. Ilyen például az idősödő elme.
  Tisztelet a kivételeknek.

 94. 95. De hát azzal, hogy bizonyítást kérek, még nem igazolom isten létét. 😀 Hol van itt agresszió? Az, hogy a szabadkőműves Vatikán mit fogad el és mit nem, az mire bizonyíték?
  Éppen, hogy sötét agyam megvilágítására kellene ez a bizonyíték, hogy egyértelműen ki legyen zárva egy külső erő a DNS formálásában.
  Ha jól emlékszem, te az anyag azon tulajdonságát szoktad emlegetni, hogy már eleve magában hordozza az összeállásra való képességet. De az most mit igazol, vagy cáfol?
  Azon hiába vagy felháborodva, hogy újra és újra futjuk a köröket, hiszen a lélekkel kapcsolatban sem ez az első poszt. Írta itt valaki, hogy a személyeskedés akkor jön elő, ha elfogynak az érvek. De ha nincsenek érvek, akkor te dogmát védesz, a düh is ezt támasztja alá.

 95. 97:
  Szerinted, hogy lehet annak elmagyarázni az integrált, aki kételkedik a 2×2=4 helyességében? 😀

  Különben érvei annak vannak, aki bizonygat valamit. Én semmit se bizonygatok. Bizonyítékokat várok. És bosszankodom az értetlenkedéseken.

 96. Én voltam odaát, úgyhogy számomra bizonyosság az, amit itt hittel és racionális gondolkodással próbáltok megfejteni.

 97. Emlékszem, volt itt egy poszt korábban a véletlenről. Az volt a végkicsengése, hogy véletlen igazából nincs is. Egy matematikai, logikai levezetés volt, de nem vonatkoztattad a biológiára.
  Én úgy látom, hogy a materialisták legnagyobb problémája maga az élet. Ha egy élettelen bolygón filozofálgatnánk 😀 , nem is volna semmi probléma az anyagelvű magyarázatokkal, de az élet beleköp a levesbe.
  Én azzal sem tudok mit kezdeni, hogy az anyag magában hordozza az élet kialakulásához szükséges képességet. Vagy, hogy a világegyetem örök és mindig is volt. Nem tudom, hogy ez most mit bizonyít. Tibor bá’, te ezeket állítod emlékeim szerint. Viszont ez akár ellent is mondhat a DNS véletlenszerű megváltozásának és az evolúció irányítatlan mivoltának.

 98. 94: „Laboratóriumi körülmények között is modellezhető a dolog”

  Éppen azért nem „véletlen”, mert a laborban te állítod be a körülményeket. Irányítasz.
  🙂

  93: „De miért kell feltételezni egy irányítóról, hogy mindenható?”

  Én eddig azt hittem, hogy abban közmegegyezés van, hogy ‘Isten’ mindenható… 🙂

  99: Ha leírod az élményeidet, szerintem Tibor bá’ közzé tenné. Nem kell hozzá, hogy higgyen benne… 😉

 99. 100.
  DNS-ek állandóan mutálódnak, ez tény. Ha ezáltal a környezeti feltételeknek jobban megfelelő egyedek jönnek létre, akkor ez a mutáció lesz a nyerő. Ha jól emlékszem, akkor közel egymilliárd év alatt alakultak ki az egysejtűekből az első összetettebb élőlények, ami alatt elképzelhetetlenül nagy számú mutáció történhetett. A véletlen ill. a külső feltételek adottak voltak, mert a Föld korai időszakában mostoha körülmények uralkodtak; pl. a nem létező ózonréteg miatt a mainál lényegesen nagyobb volt az UV-sugárzás.
  Ezek adhatták az alapját a későbbi, eltérő tulajdonságokkal rendelkező fajok kialakulásának, ami számomra sokkal logikusabb magyarázat, mint egy intelligens teremtő nem bizonyítható létezése.

 100. 49:
  Van egy objektum tőlünk mondjuk 1 fényévre. Amit te észlelsz most, az az objektum 1 évvel ezelőtti állapota. A te szemszögödből. Tehát számodra a foton 1 évesnek látszik. A relativitás elmélet szerint, a foton szemszögéből nézve az eltelt idő nulla. Tehát a foton szemszögéből nézve az indulás és az érkezés között eltelt idő nulla. Ezt kiterjesztve, van olyan valós objektum, mely az időn kívül létező. Mert ha v=c és v=s/t , és a foton saját ideje t= 0 , akkor bajban vagyunk. Tehát a minimum t>0 . Ez a Planck idő ( kb 10 a mínusz 43.-on hatvány sec.) Ha a fénysebességet elfogadjuk határértéknek (tehát ha a spec.-rel-t), akkor ezalatt a fény 10 a mínusz 35-en métert tesz meg. (ez a Planck hossz) Ez a világunk felbontása, ha TV-re gondolsz, a frekvencia (Hertz) és a pixel (felbontás). (jó cucca lehet a teremtőnek)
  Ezek véges számok. Nagyon nagy szám jön ki, ha az egész univerzum összes pixelét, az összes frekvenciával figyelembe vesszük, de még mindig véges, amennyiben az univerzum véges , és/vagy az idő véges.
  Házi feladat: Tibor’bá létezése és gondolatai egyszeriek-e az alábbi paraméterek mellett:
  a: tér: véges , idő: véges
  b:tér:véges , idő : végtelen
  c: tér végtelen , idő: véges
  d: tér: végtelen , idő végtelen .
  (segítség, csak –„a”- ba kell behelyettesíteni,)
  Hogy jön ez a témához? Úgy, hogy a lélek létezését talán lehet vizsgálni.(Persze csak annak ajánlott aki nem a saját (determinált) rögeszméjébe van beleragadva.
  A családomban a szavazás eredménye:
  Van lélek:4
  Nincs:0
  Tartózkodik:1

 101. Az evolúció folyamata igen lassú ahhoz, hogy természetes körülmények között az ember korlátos idő alatt megtapasztalhassa.
  Ezért csak mesterségesen felgyorsított mutáció bekövetkezések segítségével láthatjuk a folyamatot gyorsabban.
  A növénynemesítésnél pl. használják a vetőmagok radioaktív besugárzását, amely a DNS-ek szerkezetében véletlenszerű mutációkat okoz, – nem előre eltervezetteket, hanem véletlenszerűeket – amelyek így a természetben végbemenő mutációknál sokkal nagyobb sebességgel, gyakorisággal lépnek fel.
  Ezek többsége életképtelen egyedekhez vezet, akárcsak a természetes környezetben, de egy kis töredéküknél olyan új tulajdonság jelenik meg az egyedben, amely eltér a szülőegyedekben genetikusan kódolt tulajdonságokhoz képest.
  Aztán ezeket az egyedeket teszteli a környezet, kiderül, hogy ezen új tulajdonságuk növeli-e a versenyképességet a régi típusú egyedekhez képest, és ha igen, akkor ez a mutáción átesett gén be fog épülni a faj génállományába, és hasznossága függvényében elterjed a faj egészében.
  Persze tudom, itt a végső válogatást nem a természet, hanem az ember végzi igényeinek megfelelően, de ez nem elvi különbség. A válogató elv teljesen mindegy, hogy milyen természetű, lehet az ember gazdasági igénye, de lehet egy megváltozó természeti külső feltétel változása is, a működési elv ugyanaz, ami megfelel megmarad, amelyik nem, az kiesik.

 102. 85 Ábel
  „Nem tudja elképzelni, hogy egy ilyen hihetetlenül kifinomult szerv, mint az agy, ami a ma sem tökéletesen értett elmét és tudatot hordozza, evolúciósan kialakulhat, de el tudja képzelni, hogy teremtett.”
  De hiszen az idegrendszer, agy evolúciója, lassú lépésekben történt fejlődése is végigkövethető az állatvilág százmillió éveken át tartó fejlődésében.
  Ennek a végtelenül kifinomult szervnek megvannak a fokozatos előzményei, amelyek mind szerkezetileg, mind funkcionálisan szépen egymásra épülnek, nem csak úgy előpattant a semmiből valamiféle külső akaratból.
  És az emberi agyon is felismerhetők mindazok az anatómiai vonások, amelyek az állatvilágban jellemzőek, követhetők a mennyiségi és minőségi változások.

 103. Ez a poszt és a kommentek nem fogják elhozni a bizonyítékot, így mint ilyen, haszontalan. Ha rugalmasak vagyunk és vitázunk, akkor gondolatokat megismerhetünk, de ettől több szerintem nem lesz… vagy igen?

 104. 106.
  Hit esetében – mint a neve is mutatja – nincs értelme egzakt bizonyítékról beszélni.

 105. 103.
  Azt mondják, nem a fénysebesség a határérték. A fluidszálakon gyorsabban terjed az információ.
  Az, hogy végtelen meg véges csak a viszonyítási pontokhoz képest jelent értelmet. A forrás mint egy möbiusz szalag csavarodik magába és egydimenziós, így a végtelen és véges fogalmak nem értelmezhetőek.
  A tér sem értelmezhető önmagában, téridő ugyebár. Az, hogy valaminek a képe eljut a szemünkig evidens. Mindig csak a múltat érzékeljük, még ha csak a gépelő ujjaimra nézek, akkor is.
  Istent mondják az abszulot jelennek és minden csak abból fakadhat.
  Mintegy gömbszerűen kiárad. Mintegy folyamatosan táguló egyetlen egydimenziós pont. De ez még mindig nem a megnyilvánult. De semmi fizikai izé nincsen persze.
  Kicsinység és nagyság egyben. A”A világegyetem elfér egyetlen pontban”.
  Az én problémám, hogy a tapasztalataim hatására kezdtem el foglalkozni a témával, de a háttértudásom olyan kicsiny, hogy alapvető dolgokkal kell kezdenem. Azért is, mivel ezen tudatállapot lényegesen kisebb lehetőséget rejt magában. Az elme mint finomhangoló eszköze a léleknek azért korlátoz is. De ha egyszer is meghaladtad, nem kérdés, hogy mi az irány. Például a tapasztalataim segítségével(és nem az itteni tudásommal) igazodom el ezen területen is.
  Egyáltalán nem hülyeség amit Dajtás kollega pedzegetett példának okáért.
  Persze ő is beleeshet egy-két csapdába mint mindannyian, de legalább keresgélünk. Ki így, ki úgy.

 106. 105: Ha elolvastad, pont azt állítja, hogy hihetetlen és elképzelhetetlen, hogy ezek a változások spontán módon alakultak. Kicsit több rálátása van a témára, mint neked vagy nekem, tudomása van egy sor olyan elképesztően bonyolult részrendszerről, működésről, amit nem lehet ennyivel elintézni.

  108: Mi az a fluidszál? Ha azon gyorsabban megy, akkor az egész relativitáselméletet kukázhatjuk? Eddig elég jól bejött.
  „A forrás mint egy möbiusz szalag csavarodik magába és egydimenziós, így a végtelen és véges fogalmak nem értelmezhetőek.” – Te itt valami konkrét dologról beszélsz, vagy csak volt egy LSD utazásod, amiről itt beszámolsz? Nekem teljes katyvasz, amit itt írsz, de lehet, hogy csak én vagyok hülye, hogy nem értem.

 107. Fluidszál egy 1 dimenziós „tér”, ami a világunk keletkezésekor született(nem, nem az ősrobbanással). Ez a fluidszál adja a teremtő órajelet, ami kvázi végtelen sebességű. Hozzá teszem a fluidszál nem a semmiből a semmibe tart. Forrás a teremtő, és a vége az univerzumunk határa.
  Amit leírok annyira más, mint amit megszoktál, hogy nem kell magadat pörölnöd, hogy nem érted. Ehhez a világteremtési mítoszhoz amiről már többször beszéltem ez is hozzá tartozik, de mivel darabokba írtam/írtuk le páran, így nehéz megérteni.
  Védák könyvében ez is benne van, nem kell hozzá LSD trip( testet elhagyó lelkek „ezüstfonala” pontosan ez a fluidszál, amivel a lélek és test össze van kapcsolva)

 108. 110:
  Ugye te még sose adakoztál. Tök ingyen ideöntöd ezt a temérdek sok szart. Legalább dicsérd meg a türelmemet, és légy hálás a lehetőségért. 😉

 109. 75: Bocs, hogy ilyen soká reagálok, ritkán van időm végigolvasni a sok kommentet, választ írni meg még riktábban.

  „Mivel a lelkek transzcendens lények, ezért az idő teljesen másként értelmezhető náluk. Keleti filozófiák szerint a Mostban vannak, és időtlenek. Nekik nincs múlt-jelen-jövő, csak a Most.”

  Ezt te most kinyilatkoztattad, de nem igazoltad. Van egy halom mese, amiből ráböktél néhány neked szimpatikus elemre.

  „Hogy borzoljam a kedélyedet, anyja hasában lévő gyerekkel kedélyesen el tudtam beszélgetni a megszületéséig. Technikailag kb úgy történt, mint egy médiummal való beszélgetés(anya hangja és tekintete megváltozott, érezni lehetett hogy nem ő beszél).”

  Hát én a médiummal beszélgetésben se hiszek. Hogy a feleséged viccelt meg téged, vagy még magát is becsapta, azt nem tudom eldönteni, de meggyőzőnek nem tűnik ez a beszámoló…

  78: „Maga az anyag is transzcendens”

  Ebben az esetben a „transzcendens” szónak semmi értelme.

  79: „fénykvantum”

  magyarul ezt fotonnak hívjuk, csak úgy talán nem annyira misztikus

  „Igaz rébuszokba beszélnek, de ki lehet hámozni a lényeget(pl egy foton 8-as szimmetriájú kvázi részecske, amiben 7 tachion másolat kelti folyton önmagát) Ez a mesebeli hét fejű sárkány és a királylány története…”

  Jesszusom… ez egy igazi facepalm volt. Ha te a hétfejű sárkányos meséből tachionokat hámozol ki, akkor tulajdonképpen bármilyen történetből bármit ki tudsz hozni…

  103: „Ez a világunk felbontása, ha TV-re gondolsz, a frekvencia (Hertz) és a pixel (felbontás). (jó cucca lehet a teremtőnek)”

  Az élet egy nehéz játék de baromi jó a grafikája. 🙂

  108: „A fluidszálakon gyorsabban terjed az információ.”

  Újabb meseelem került bevetésre, hogy übereljük a fizikát…

  „A forrás mint egy möbiusz szalag csavarodik magába és egydimenziós”

  A möbiusz szalag 2 dimenziós.

  „Mintegy folyamatosan táguló egyetlen egydimenziós pont.”

  A pont 0 dimenziós. Ha tágul, akkor már nem pont, hanem valami más…

  „háttértudásom olyan kicsiny, hogy alapvető dolgokkal kell kezdenem”

  Na végre igazat szólsz… Kezdhetnéd pl a dimenzó fogalmával. Ezt az egydimenziós dolgot szereted emlegetni, nem ártana tudnod, hogy ez az egyenest jelenti…

  110: „Védák könyvében ez is benne van”

  ??? Védák könyve? Ennek nincs értelme… Van olyan, hogy Védák, ami áll pl Rigvédából, Számavédából, stb.
  Olyan, mintha azt írnád, „Biblia könyvében ez is benne van”. És pont annyira számít évnek is…

 110. Nem fogok sokáig birkózni veled, de egy dolgot leírnék. Mindenki hihet abban amiben akar, részemről nem a térítés a cél, de ahogy már mondtam, ha elfogynak az érvek, jön a személyeskedés.
  Én tiszteletben tartom a te álláspontodat, lelked rajta 🙂
  Egy dolog biztos, inkább mondom a hülyeséget, mint a dogmákat, valahogy viszketegségem van tőle 🙂

 111. Re:111
  Ezért szeretlek Tibor bá’, mert bármennyire is ostobának tartod az embert, hagyod végig mondani az agymenését. Sokszor én se értek veled egyet, de ki mondta hogy mindenben egyet kellene értenünk 🙂
  (nem vagyunk mi egy bebélyegezett hippi kommuna)

 112. 113: „ha elfogynak az érvek, jön a személyeskedés”

  Én várom az érveket, meg a bizonyítékokat, amik az általad a 20. hozzászólásban megkezdett kinyilatkoztatásokat alátámasztják… De úgy tűnik nem elfogytak, hanem sose voltak.
  Mert az nem érv, hogy ez benne van a Védákban…

 113. 113.”Egy dolog biztos, inkább mondom a hülyeséget, mint a dogmákat, valahogy viszketegségem van tőle”
  A dogma, bizonyítást nélkülöző kinyilatkoztatás. (A hívők számára ezért megkérdőjelezhetetlen)

  A fizikai törvényeknek más a természetrajzuk, mint ahogy a tudományos gondolkodásnak is…Érdemes legalább felületesen megismerkedned a jelentésükkel az általad használt kifejezéseknek.
  pl.: Az az, a radioaktív izotópok felezési ideje konstans, az izotópra jellemző érték, pl. ezért is alkalmas a kormeghatározásra. Lásd: Torinói lepel

 114. Re: Arany Sakál

  Nem pékként tevékenykedek, és nem is gyrost árulok a Blahán elhiheted. Teljesen tisztában vagyok a fizika alapvető igazságaival/törvényeivel, sőt, nap mint nap használom is, mert a munkám megköveteli, de. Vannak olyan dogmák, ami a belső ösztönöm azt súgja hogy nem igazak, vagy nem úgy igazak(csak egy intervallum között).

  Mondok egy dogmát, amiről egyértelműen tudom hogy nem igaz:
  információ nem terjedhet fénynél gyorsabban.

  Másik ilyen „dogma” a konstans felezési idő. Ami igaz egy bizonyos peremfeltételek mentén.

  Mindkettőre meg van a kísérleti elrendezésem, hamarosan le is fogom tesztelni, hogy tévedtem/nem tévedtem. Ha igazam van, akkor a világképem kirakós darabjai helyére kerülnek, ha nem, akkor hibás a világképem. Ennyi, nem fogok ettől kardomba dőlni.

  Furcsa lehet amit írok, de így bizonyosodok meg a Teremtő létében(közvetetten ráutaló mérésekkel). Ki a templomba jár, ki a laborjába… 🙂

 115. A dogmák jellemző sajátossága hogy irracionálisak. Azaz tények nem igazolják. Nem ellenőrizhetőek, tudományos módszerekkel nem igazolhatóak, nem cáfolhatóak. Ezért „dogmák”, fogadd el és kussolj!

  „Teljesen tisztában vagyok a fizika alapvető igazságaival”
  Az izotópok bomlási sebessége (felezési ideje) is ezek közé tartozik.

  „információ nem terjedhet fénynél gyorsabban” khm. nem gond, ha egyénileg definiálod pl. a saját „információ” fogalmadat.

  A teremtő alatt a gonosz és unintelligens „tervezőt”, vagy a nagy zöld spagettiszörnyet kell értenem, vagy az „intelligens designert” netalán a természet IQ-át?

  Ugorj neki!! Hidd el, ha természettudományos módszerekkel igazolod a teremtő létét, akkor kapsz egy külön szárnyat esetleg egy új székesegyházat a Vatikánban.
  És legalább kétszer feltámadsz! Pénz visszafizetési garanciával! Hidd el nyugodtan, miért vernélek át? különben is feltámadsz és po(r)fán vernél!

 116. 118 & 119:
  A „dogma” nem így szól, hanem úgy, hogy a fény sebességét semmi se múlhatja felül. (mert Einstein képélete szerint a tömeg végtelen naggyá nőne). Tehát semmi se. Ez alatt valamit kell érteni, valamit, aminek van tömege (a fotonnak nincs). De az információ nem valami. Az információnak nincs tömege. Az „entangled” (összefonódott) részecskepárok információ átadása gyorsabb, mint a fény. Ezt az isten szerelmére fel ne találd már.

 117. 120 Tibor bá’ Says:

  „részecskepárok információ átadása gyorsabb, mint a fény.”

  Miért, mi a bizonyíték hogy információ cserén alapszik az „együttmozgásuk”?

  Hogyan anyagiasul az információ (csere) és mi a receptor ami fogja azt.

 118. 121:
  Nem bassz már ki velem. Tudod nagyon jól, hogy az együttmozgás „információn” alapszik. A pár egyik tagja „értesíti” a másikat. Másképp hogy a fenében tudnak együtt mozogni.

 119. Re 119

  Értő olvasás. Azt írtam, hogy bizonyos keretek között érvényes a bomlási idő. Ezzel nincs is gond, mert nem vitatom, de azt már igen, hogy minden körülmények között igaznak mondható konstans érték.
  Lehet hogy nincs igazam, el fogom fogadni, de azért megmérném egy spec körülménnyel megfűszerezve.

  Nem leszek egy újabb keresztény szekta alapítója,(lenne elég munícióm hozzá) nincsenek ilyen irányú törekvéseim. Maga módján vicces lenne ha belegondolok, mert a liturgia része lenne az időfizika,alap villanytan, stb.
  Nem tolongana a nép a templomban az garantált, nem abban a korban élünk ahol a hívőktől elvárják a gondolkodást… 🙂

  Lehet viccet csinálni mindenből, pl maga módján az is vicces, hogy valaki abban hisz hogy csak úgy a véletlen folytán összefújta a szél az atomokat, és lett belőle az élet…
  És egyben az is nagyon szomorú, sőt egyenesen sajnálatra méltó, akik azt gondolják, hogy halál bekövetkeztével jön a végtelen sötétség, és rágják a kukacok a lábukat. Ne vedd magadra, ha nem így gondolod.

  Tedd fel ezt a kérdést az ismerőseidnek:
  Majomtól származol, vagy téged az Isten teremtett?
  Garantálom, hogy >50% felett lesz, aki nem akar majom ősöket 🙂

 120. 118: Ha az információ a fénynél gyorsabban terjed, akkor a terjedése egy térszerű vektorral írható le. Két térszerű vektorral vissza lehet menni az időben.
  Tehát ha ez működik, akkor várom a következő heti ötöslottó nyerőszámait. 🙂

 121. 124. Érdemes olvasgatni a,,Késleltetett választásos kvantum-radir kisérletről,,Vagy ásd bele magad a,,Kék citrom projekt,,-be
  A lényege hogy elvileg láthatsz a jövőbe is.Fénysebességnél gyorsabban juthatsz információhoz,de az adott dolog amiről az információt szerzed az nem a te jövőd, pl a lottószámok,hanem egy olyan térben távoli esemény ,amit a fénysebesség korlát miatt úgysem tudsz megváltoztatni. Nem érsz oda időben hogy közbeléphess.

 122. 123:
  Azért ha már vitázol néhány dolgot tudnod kellene. Az evolúció nem állítja, hogy a szél összefújja az atomokat. Azt meg határozottan cáfolja, hogy a majomból lett a homo sapiens. De ne búsulj, holnap folytatom.

 123. 123. dajtás

  „Majomtól származol, vagy téged az Isten teremtett?”

  Azt ismered, amikor a hittanórán, amikor a pléános arról beszél, hogy hogyan teremtette Isten Ádámot és Évát, a cigánygerek beszól:
  – Tisztelendő atyám, nekem apukám azt mondta, hogy mi a majomtól származunk, akkor az most nem igaz ?
  – Dehogynem, Gazsikám, de most nem rólatok van szó.

 124. 124. Ábel

  „Tehát ha ez működik, akkor várom a következő heti ötöslottó nyerőszámait. 🙂 ”

  Azt várhatod !
  Gondolod miután levezettem és megoldottam az egygenletrendszereket, első dolgom lesz, hogy megosztom ?

  Pontosan erre épül az Illuminátitól a vakolókon keresztül Sion Rendig az összes titkos társaság… Olyan tudásokat használnak, amik nem elérhrtők a tömegek számára.
  Ezért tartják a népet távol az okkult tudományoktól, és a „normális” vallásszemlélettől.

  Szóval amíg mi az ősrobbanás gumicsontját rágjuk, addig ők egy féreglyukon keresztül módosítják a tudatunkat…

 125. 128:
  Könyörgöm, ne spórolj a szmájlikkal!

 126. 125: Világos, ha egy pont hozzám képest térbeli vektorral érhető el, az az én jövőm soha nem lesz. Viszont ez a távoli pont egy térbeli vektorral láthatja az én jövőmet.

  Kell csinálni két ilyen információtovábbító egységet, az egyiket a Földre, a másikat (mondjuk) a Naprendszer túloldalára. Mind a kettőben létre kell hozni olyan sebességű alrendszereket, amik a másik irányába mozognak, ezzel a lokális inerciarendszerük úgy módosul, hogy a jelenjük a másik jövőjében van. (Mondjuk az információtovábbító egységet rárakjuk egy-egy centrifugára, aminek a síkját úgy állítjuk be, hogy a másik egység a síkba essen). Ezzel a két rendszerrel aztán lehet kölcsönösen ide-oda üzengetni, megfelelő számú iteráció után vissza lehet küldeni időben mondjuk a nyerőszámokat vagy egy részvény értékét.

  Világos, hogy aki ezt megcsinálná, először is maga nyerészkedne rajta. Azért hogy csak nullszaldós legyen a projekt, ahhoz sem egyszer kéne megnyerni az ötöst 🙂

  Már persze akkor, ha a részecskeösszefonódások valóban használhatók információküldésre, és nem csak egy félreértés az egész. 🙂

 127. 126: Az evolúció cáfolja, hogy majomból lett a homo sapiens? Ez új. Akkor miből, szöcskéből?

 128. 114. dajtás
  „nem vagyunk mi egy bebélyegezett hippi kommuna”
  Kéretik a hippiket nem annyira leszólni. Az elmúlt két éjszakát Goán a dzsungelben töltöttem egy csomó nomád hippi között, akik megfőzik maguknak nyílt tűzön a kajájukat, kézműveskedésből összegyűjtik a kajára a pénzt, és naponta néhány kilométert vizet hordanak hegyen-völgyön át. Áram nélkül tök jól elvannak, zenélnek, beszélgetnek, tanulnak egymástól. Sokkal életképesebbek, mint a „normális” városiak.

 129. „126: Az evolúció cáfolja, hogy majomból lett a homo sapiens? Ez új. Akkor miből, szöcskéből?”

  Ez olyan mintha azt írtad volna, hogy a gravitáció cáfolja a szabadesést.

  De mosolygást azért keltett!

 130. Re: Jani

  Nem azokra a hippikre gondolok, hanem a díszhippikre EU-ban/akárhol. Könnyen felismerhetőek, raszta haj, bő ruhák, bölcsésztáska,stb,stb. Előfordulási helyük az aktuális zene fesztiválok, és net/áram nélkül sír a szájuk, hogy a mama/papa nem utalta át a zsebpénzt…

  Ne vedd magadra, kivételek erősítik a szabályt.

 131. 134. dajtás
  Nem vettem magamra, nem is tartom magam hippinek, csak le kellett reagálnom, ha már pont akkor írtál róluk, amikor velük lógtam. A fesztiválozókra én a „goás” kifejezést használom, valóban nem sok tudná megtermelni a kaját magának, de egyre többen törekednek rá. Odáig már eljutottak, hogy valami nem OK a világgal, csak még nem találták meg a helyüket. Általában 30 felett kinőnek ebből a céltalan életből.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük