(1687) Kultúrák ütközése

Az alábbiakban olvashatjátok a 2004-ben megjelent könyvem (Van-e jövőnk?) 18. fejezetét. Véletlenül ez most hirtelen aktuális lett.

Középiskolai tanulmányaim első évében Magyarországon kötelezővé tették az orosz nyelv tanulását. Egyszeriben sok ezer orosz nyelvtanárra lett volna szükség, de nem volt. Az angol, német, francia nyelveket tanítók gyors tempóban kezdtek oroszt tanulni, és sokszor csak 4-5 leckével jártak előbb, mint az általuk tanított osztály. Az egész orosz tanulás, legalább is a kezdeti időben, viccnek számított. Arról nem is beszélve, hogy sokan úgy éreztük, hazafias kötelességünk leszabotálni az orosz nyelvet. Nem csoda, hogy négy év „tanulás” után még a személyes névmásokat sem tudtam.

Később, amikor elkezdtem angolul tanulni, furcsa elképzeléseim voltak egy idegen nyelvről. Úgy gondoltam – valószínűleg nem egyedül – hogy minden magyar szónak van egy angol megfelelője, amiket meg kell tanulni, és kész. Egy kicsit később, legnagyobb megdöbbenésemre kiderült, hogy egy idegen nyelv ennél lényegesen több. Gondolom ezzel nem árultam el semmi újat, mert ötven év alatt ma már mindenki idegen nyelvet, elsősorban angolt tanul, és így mindenkinek lehet személyes tapasztalata.

De itt nem ér véget a történet. Maradjunk az angolnál. Egy társaságban azt kérdezi a háziasszony, kérek-e egy csésze kávét. Erre én magyarul azt mondanám, hogy „igen, köszönöm szépen”. Csak hát ezt most angolul kell mondanom. Semmi baj, megy ez már nekem! „Yes, thank you.” Most jön a meglepetés, az angol háziasszonynak fogalma sincs, hogy kérek-e vagy sem. Ezért aztán egy kissé elbizonytalanodva újfent megkérdezi. Én pedig megismétlem a válaszomat. Most áll be a csőd. A háziasszony csak áll és vár, fogalma sincs, mit kellene tennie. Az egész, úgy ahogy van, rettenetesen kellemetlen, tudom, mert velem pontosan ez esett meg.

Ugyanis minden nyelven belül kialakulnak bizonyos szokások, amik együtt járnak a nyelv ismeretével. Angol nyelvű Kínálásra két válasz lehetséges: „Yes, please” (igenlő) és „No, thank you” (elutasító). Olyan tehát, hogy „Yes, thank you” nem létezik. Természetesen ennél az egyszerű példánál a másik fél, ha elegendő intelligenciája, vagy némi gyakorlata van, rá fog jönni, hogy az egyszerű összetett-mondat első részét kell érvényesnek tekinteni, vagyis a „yes”-t vagy a „no”-t. De hát ennél vannak sokkal kevésbé „evidens” szituációk és ráadásul sok millió. Az illusztráció kedvéért vegyünk még néhány példát!

Angolul van: jó reggelt, jó délutánt, jó estét és jó éjszakát. Nincs viszont: jó napot (újabban -a globalizáció miatt- már van „good day”, de azért még ma is egy kicsit bunkónak számít). A „good morning” az ágyból való kilépéstől déli 12-ig mondandó. Ezt követve a „good afternoon” dukál, egészen estig, amikor is felváltja a „good evening”. A „good night” csak úgy, mint a magyar „jó éjszakát”, elköszönésnek, nem pedig üdvözlésnek szánják. Én ugyan elég régen éltem angolszász területen, de még manapság is előfordul, hogy bemegyek a helyi ABC boltba délelőtt 10-kor, és (angol szokás szerint) „jó reggelt”-tel köszönök. Ez sose marad kellő reakció nélkül. Minimum, hogy a pénztáros fájdalmas arccal visszaszól: „Jó reggeeeelt? Hol van már a reggel!”, de az se ritka, amikor alaposan megkapom: „Jó magának, hogy most kelt fel.”

Akkor most merészkedjünk mélyebb vizekre. Egy nem ismert harmadik személy bemutatása magyar kultúrkörben többnyire botrányos, ne is foglalkozzunk vele. Angolszász országokban megvan a pontos koreográfia, ami az angol kultúra szerves része, és a következőképpen zajlik: Belépek valahová, ahol a barátom egy fiatal, előttem ismeretlen hölgy társaságában van. Én érkeztem, tehát köszönéssel kezdem, de csak a barátomnak köszönök, jelezve ezzel, hogy a másik személy részemre „nem létezik” (hiszen hivatalosan nem ismerjük egymást), de nem a barátomra nézek, hanem a fiatal hölgyre, -jelezve- hogy azért tudomást szereztem róla. Ekkor a barátom azt mondja „Margaret, ez a pasi Tibor, akiről már tettem neked említést” (amennyiben várhatóan baráti viszony fog közöttünk kialakulni), illetve „Szűcs kisasszony, ez az úr a barátom, Antalffy Tibornak hívják, és mint már említettem ő keres egy titkárnőt” (amennyiben várhatóan nem baráti, hanem valami más, vagy éppen semmilyen, viszony kialakulása várható). Hogy a nyelvismeret mellett ez milyen fontos, vegyünk egy esetet a múltból!

Egy amerikaiul tökéletesen beszélő cseh kém úgy bukott le az USA-ban, hogy felemelte a telefonkagylót, és tárcsázás helyett belehallgatott van-e már „vonal”. Amerikában mindig és azonnal van „vonal”. A pártállami időkben (ha van még, aki emlékszik rá) „vonal” vagy volt, vagy nem volt. Ilyenkor volt „süket” a telefon.

Most vegyünk egy egészen friss példát a közelmúltból (2004. április). Egy magyar cég megpályázott egy brüsszeli fordítási munkát, de az elküldött pályamunkát ki se nyitották, mert a lezárt csomagra ráragasztották a posta „törékeny” címkéjét, amit a címzett úgy értékelt, hogy üveg van a csomagban, valószínűleg itallal töltve, amit „vesztegetésnek” szánnak. Ezért a pályázatot tartalmazó csomagot visszaküldték. Magyarázat: A Magyar Posta jóval hanyagabb a belgánál (én például már kaptam postán begörbült floppyt), ezért a magyar gyakorlat (de nem a belga) szerint a feladó óvatosságból mindent ráragaszt a küldeményre, amit csak tud.

Na még egy utolsó ráadást! Magyarul egyet felfelé álló hüvelykujjammal mutattok. Ez az Ó-kori Romában a gladiátor életben hagyását jelentette. Ma Angliában a hüvelykujj mutatásának jelentése: LFS, amiben az L = ló. Angliában a jelentés nem ismerése adott esetben igen kellemetlen lehet.

Ezeket a kellemetlen, kényelmetlen szituációkat lehetne nevezni a „kultúrák ütközésének”. Viszont az Európai kultúrához (amiben bennfoglaltatik többek között a magyar és az angol is) az is hozzátartozik, hogy más nyelvű „nyugati” emberrel szemben illik nagyfokú toleranciát mutatni, ami kizárja egy valós konfliktus kialakulását. Ezen kívül a nyugati kultúra szerves része a vallási tolerancia. Nyugati emberek körében a vallás nem téma, hanem magánügy. Ez, például az iszlám kultúrából teljes mértékben hiányzik. Egy mohamedán férfi első kérdése hozzám, hogy milyen vallású vagyok. A legrosszabb, ha ateistát válaszolok, amivel egyenértékű a zsidó. Egy árnyalattal, de csak egy árnyalattal jobb, ha keresztény vagyok, és két árnyalattal, ha valami más. Abban az esetben, ha mohamedán lennék, folytatódna a faggatás, szunnita, sihita? És most jön a slussz poén. Ha mohamedán lennék, és meg szeretnék keresztelkedni, mert nekem Jézus tanítása szimpatikusabb, akkor minimum halált érdemlek, és ez nem csupán elmélet, az ügy gyakorlati végrehajtással fejeződhet be, ha van rá lehetőség.

Kulturális különbségek igen könnyen félreértésekhez vezethetnek. Még a pártállam időkben járta egy vicc. Ezek szerint a szovjet párttitkár Amerikába látogatott, ahol a sajtó a múltbéli disznóságainak a felsorakoztatásával fogadta. A szovjet pártfőtitkár első mondata az Egyesült Államok elnökéhez az amerikai sajtó bepanaszolása volt. Az amerikai elnök sajnálatának adott hangot, de kifejtette, hogy az amerikai sajtó szabad és ezért nem áll módjában bármit is tenni. Erre a főtitkár közölte, hogy náluk is szabad a sajtó, de ilyen nem fordulhatna elő, arról ő személyesen gondoskodna. Nem kell magyarázni, hogy a „sajtószabadság” mint fogalom egészen mást jelent Nyugaton, mint Keleten, és ez a mai napig fennáll, mert mi mással lehet megmagyarázni, hogy Moszkvában a nyílt utcán hetente gyilkolnak le újságírókat.

A fenti példák azt jelzik, hogy a különböző kultúrák létezése, illetve az a tény, hogy az emberiség nem egyetlen, egységes kultúrában él, nagyon fontos, sőt mondhatnánk, életbevágóan fontos téma. Ennek ellenére alig figyelnek rá, és a döntéshozók többnyire teljesen figyelmen kívül hagyják. Megkockáztatom, nem is fogják fel fontosságát.

Vegyük a Magyarországi cigánykérdést, ha szabad ezt a szót használnom. A cigányellenességet „rasszizmusnak” nevezik, és természetszerűen elítélik. Pedig nincs semmi másról szó, mint arról, hogy két egymástól elütő kultúra (bármelyik két kultúra) nehezen viseli el egymást. Ugyanis az Ember már csak ilyen.

Feleségemmel egy három-generációs családi házban, de nem közös háztartásban élek 37 éves leányommal, aki adott esetben besétál a mi konyhánkba, felkap egy 2 literes üdítőt és átviszi magához. Ez a családi kultúrába belefér. Ha leányom ugyanezt tenné egy panelházi szomszédjával, az illető tolvajt kiáltana. Ugyanígy tolvajt kiált (na meg büdös cigányt) az a magyar szomszéd, akinek a kertjében lévő barackfáiról a cigányrajkók leszedik a termést. A cigány­ szülők ezt nemigen értik (vagy csak úgy tesznek). De azért valahol egy kicsit nekik is igazuk van.

Ezzel szemben kicsit sincs igazuk, amikor ötvenen bemennek „látogatni” egyetlen beteget és elképesztő cirkuszt csapnak egy kórházban (ahogy ez a közelmúltban történt). Az, hogy igazuk volt-e vagy sem, teljességgel másodlagos. A magyar cigányság itt él beágyazódva a magyar kultúrába. Nem igaz, hogy ne tudnák, ötvenen nem mehetnek be meglátogatni egyetlen beteget, és nem üvöltözhetnek egy kórházban. Egyszerűen arról volt szó (és sajátos „élősködő” kultúrájuknak ez is szerves része), hogy a magyar kisebbségi politika részükre kedvező változása miatt egyszerűen „vérszemet” kaptak.

A Magyar Alkotmány szerint minden magyar állampolgárnak joga van az emberhez méltó élethez. Helyes! Csakhogy, amikor lemegyek a Nyugati téri aluljáróba, látok néhány szedett-vedett ágyat, amelyeken hajléktalanok emberhez nem méltó módon tengetik életüket. Az „illetékesek” azt állítják, ez még csak nem is a jéghegy csúcsa, mert Budapesten legalább 30.000 hajléktalan él, csak nem látjuk őket. Csoda-e ha egy cigány család úgy gondolja, hogy mielőtt éhen pusztulna, megfogja a szomszéd kakasát és megeszi? Ugyanis a cigány kultúrában az élethez való jog erősebb a kakas birtoklásának jogánál. Tud-e róla, hogy ezt nem tehetné meg? Persze, hogy tud. Csak hát az alternatíva az éhezés, amit nem vállal. Igaza van, miért is vállalná.

Az természetesen egészen más kérdés, hogy a kakas tulajdonosa ezzel nagyon nem ért egyet. De hát a kultúrák ütközése éppen erről szól. Mi tehát a megoldás? Álláspontom szerint akkor járna mindenki a legjobban, ha hatalmi szóval akadályoznák meg a különböző kultúrák keveredését, és mindent megtennének, hogy a már összekeveredett kultúrák közti különbségeket kényszer alkalmazása nélkül megszüntessék. Erre azonban példát nem, csak az ellenkezőjére láthatunk, ami előbb vagy utóbb egész Európát zsongó méhkashoz fogja hasonlóvá tenni, aminek hosszú távú következményeit elképzelni se nagyon merem.

A II. világháború előtt Anglia nagyhatalom volt, amit sikeresen eljátszott, de persze nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az angol koronához tartozó népek iskoláiban úgy tanították, hogy a Brit Birodalomban sose nyugszik le a Nap. Ez a birodalom, vagy ahogy ők szerették hívni magukat a Commonwealth (The Commonwealth of Nations, ami a Brit Birodalomból kialakult független államok laza szövetsége.), Kanadától Új-Zélandig terjedt, beleértve a karib-tengeri szigeteket, a brit szigeteket, Dél-Afrikát, Rodéziát, Indiát, Pakisztánt, Ausztráliát, stb. Nem vitás valamelyik országban a Nap biztos fenn volt az égen. A Commonwealth országaiban élők valamennyien az Angol korona alattvalói voltak, és mint ilyen brit útlevélre voltak jogosultak. Ki is váltották.

A háború után Angliában egy darabig még megmaradt a jegyrendszer (nem azért mondom, nálunk is), de aztán szép lassan konszolidálódni kezdett az angolszász élet. Ekkor aztán, minden különösebb feltűnés nélkül a Karib szigetekről, Indiából, Pakisztánból megindultak a brit alattvalók Anglia felé. Tehették, mert attól a pillanattól kezdve, amikor angol földet ért a lábuk, élvezhették a jóléti állam minden áldását. Tehát: kapták a munkanélküli segélyt, és ha az nem volt elég a megélhetéshez (mert mondjuk jött a családfővel a feleség meg a hat gyerek), akkor kipótolták szociális segéllyel.

Az angol tőkés dörzsölte a markát, a hagyományosan erős szakszervezetekkel rendelkező angol munkás sakkban tartása biztosítva volt. Ugyanis a gyárkapuk előtt hatalmas színes bőrű tömegek várták, hogy átvegyék az angol munkások helyét. Hogy ennek nem lesz jó vége, az borítékolható volt. Hát ez be is jött. A színes és fehér tömegek között hatalmas összecsapásokra került sor. Ez azonban a törvényalkotókat egy cseppet sem érdekelte, hiszen valamennyi (még a munkáspárti honatyák is) képviselő a színes bőrűek beáramlásában volt érdekelt. Ez az elrendezés gyakorlatilag húsz éven át, a hatvanas évek közepéig fennmaradt, és csak akkor kezdtek tenni valami ellene, amikor kiderült, hogy veszélybe került az angol jóléti állam (és úgy mellesleg Nothinghill nevű külvárosban a színes bőrű suhancok, és az angol munkásosztály fiatal tagjai szabályos háborút vívtak egymással). Végre a hülye honatyák számára is kiderült, hogy még a viszonylag gazdag Angliát se lehet megterhelni primitív, de igen jó étvágyú, nincstelen milliókkal.

Ez természetesen nem nevezhető sikertörténetnek, amiből nem is ez a tanulság, hanem az, hogy senki nem tanult belőle.

A Ludwig Erhard (1897-1977 – német közgazdász és politikus) nevéhez fűződő német gazdasági csoda a múlt század ötvenes éveiben jelentős munkaerőhiányt eredményezett. A Német Szövetségi Köztársaságban teljes volt a foglalkoztatott­ság, ami nem nagy öröm a tőkés részére. A gazdasági fellendülés a GDP erőteljes növekedését jelentette, s a munkás a megtermelt javak növekedéséből ki kívánta venni a részét. Magyarul egyre nagyobb fizetést követelt magának. Ekkor a német állam először olasz, majd főleg török vendégmunkásokat toborzott. Nem tanultak az angol példán. Az indok egyszerű, és nem túl átlátszó: „Német munkás nem hajlandó óránként 3 márkáért utcát sepregetni”. A török vendégmunkás természetesen hajlandó volt. Csakhogy a dolognak volt egy aprócska kis szépséghibája.

A török vendégmunkás első fizetéséből vonatjegyet vett a felesége és a gyermekei számára, akik rendre meg is érkeztek az NSzK-ba. Ez azonban egy fokkal rosszabb volt, mint a karib-tengeriek. Ugyanis Anglia elsősorban keresztényeket kapott, illetve hindukat (ami egy békés vallás), és mellesleg valamennyien beszélnek az angolul. Ezzel szemben a törökök muzulmánok, és az iszlám nem pacifizmusáról híres, különben egy árva mukkot se beszéltek németül. Mást ne mondjak, a muzulmán hitre kifejezetten jellemző az agresszív terjeszkedés. Az csak természetes, hogy a németországi törökök megmaradtak hitük mellett.

Ezzel azonban a történetnek még koránt sincs vége. A török családok egészen tisztességesen szaporodtak. Igen ám, de a Németországban született és ott felnőtt gyerekek egyfelől már tökéletesen beszéltek németül, másfelől viszont muzulmánok maradtak. Bizony, bizony. A vallás egy adott kultúra legerősebb továbbvivője. Ha például a romániai románok nem a görögkeleti hitet követték volna a római katolikus helyett, akkor ma már a Székelyföldön néhány öregen kívül aligha beszélne más magyarul. A magyar anyanyelvű papok érdeme, hogy 80 évvel a trianoni diktátum után, még mindig 2 millió magyar ajkú él Romániában. Az anyanyelv megfogó ereje jóval gyengébb a vallásnál. Pontosan ezt sugallja a német példa, ahol ma már milliós tömegek vallják magukat németnek (és természetesen joggal), német az anya nyelvűk (és vagy beszélnek valamicskét törökül vagy nem), de a végsőkig muzulmánok. Kálvin meg forog a sírjában.

Időközben persze napirenden van a német-török „háború”, illetve a keresztény-muzulmán „háború”, hiszen mind a két oldalon németek vannak. A frusztrált „igazi” németek egy kicsit felgyújtják a török leszármazottakat, egy kicsit megölik őket, akik ott ütnek vissza, ahol tudnak. Na most, kinek kellett ez? Aztán persze jön a kioktatás. Tanuljanak meg békésen egymás mellett élni. Ez egy nagyon szép, sőt keresztényi intelem. Csakhogy az Ember nem ilyen fából van faragva. Miért nem mondták ezt a vallásháborúk idején? Pedig akkor nem volt ekkora különbség a hittételek között. Nem mondták, mert nincs értelme. Az európai kultúrában csak odáig tudtunk eljutni, nem kevés felvilágosodás után, hogy a közel azonos tanok megtűrik egymást. A hitélet magánüggyé vált. De ez a tolerancia a muzulmánok körében teljességgel ismeretlen. Angliában például, ahol időközben a muzulmán közösségek is alaposan elszaporodtak (a szintén Commonwealth tag Pakisztán jóvoltából), a mohamedánok kifejezetten harciasokká váltak.

Mindenesetre tudják, hogy mit csinálnak. A végső győzelem számukra biztosított. Hogy miért? A válasz egyszerű. Amíg a képviselők millió dologgal vannak elfoglalva és nem égnek a vágytól, hogy ilyesmivel foglalkozzanak, addig az angliai mohamedánok éjt nappallá téve csak azon törik a fejüket, hogyan lehetne még nagyobb teret hódítani maguk részére. A küzdelem aránytalanul egyoldalú. Vegyünk egy egyszerű szcenáriót. Egy pakisztáni mozlim család vesz egy házat valamelyik peremváros egyik utcájában. A szomszédos házak értéke azonnal a felére esik. Az ok természetesen egyértelmű, nem érdemes kiakadni rajta legyen az igazságos vagy igazságtalan. Az egyed nem számít, a társadalom pedig így működik. Na jó. Most jön a többi mozlim család és immáron fél áron vehetnek házat. Vagyis egy kicsit máris győztek. Aki pedig elveszítette háza értékének a felét, szívhatja a fogát, de ennek ellenére okosan tette, hogy megszabadult a házától. Ugyanis ezt követően az utca házainak az értéke az eredeti érték harmadára, negyedére esik.

{A Le Figaro (2004-06-17.) szerint: Az USA-ban és Kanadában 2050-re az alapítók utódai kisebbségbe kerülnek. Vagyis a népesség 50 százaléknál kisebb részét fogják kitenni. Helyüket arab, afrikai és kelet-ázsiai bevándorlók fogják elfoglalni. [Némi francia csúsztatással] Amit Franciaországban három idegen inváziónak (1870, 1914, 1938) nem sikerült elérni, azt most egy fegyvertelen elözönlés megvalósít. Franciaországban is kisebbségbe kerülnek a franciák, amennyiben a jelenlegi trend folytatódik.

A Népszabadság (2004-07-23.): Kétmillió afrikai a kapuknál. Az olasz belügyminiszter szerint Líbiában, hevenyészett táborokban összezsúfoltan kétmillió afrikai és ázsiai illegális bevándorló várja, hogy az Európai Közösségbe csempésszék őket. Ezek az emberek nem a kontinens legszegényebbjei, mert a csempészéshez össze kellett szedniük 1500-2000 US dollárt.}

Az igazi buli akkor kezdődik, amikor nagyobb tömegben élnek együtt. Első dolguk egy minaret megépítése, ahonnan – hála a modern technikának – a müezzin hangszóróval hívja hittársait az imára, na meg ami még ezen kívül fontos. Viszont ezen meglehetősen hangos kellemetlenkedésükön kívül, számtalan csendes disznóságuk is van. Mivel az angol törvények az állampolgárság elnyeréséhez nem teszik szükségessé az angol nyelv ismeretét, ezek a derék muszlimok semmit sem hajlandók megérteni, ami a számukra kicsit is kellemetlen. Ezért egy viszonylag egyszerű rendőri intézkedést se lehet végrehajtani tolmács segítségének az igénybevétele nélkül. Az eredmény? A rendőr csak akkor intézkedik, ha feltétlenül szükséges. Apróbb kihágások esetén inkább hagyja futni a delikvenst, mert az egyszerűbb. A muszlim Angliában tehát nem másodrangú állampolgár, hanem VIP. A helyi törvényekre pedig nagy ívben tojnak. Nem ritka, hogy fiatal leányaikat „nyaralás” céljából haza viszik valamelyik afrikai faluban, ahol elvégzik rajta a klitorisz kimetszést, aztán visszahozzák Angliába. Hogy ezt a barbár szokást miért teszik? Csak! Azaz van rá más magyarázat is [A múlt század hatvanas éveiben valakinek eszébe jutott, hogy kiderítse Európában miért az olaszok és az írek a legprűdebbek (akkor ez még igaz volt). A katolicizmus nem lehet az igazi ok, mert a franciák és az osztrákok is majd tiszta katolikusok. A kinyerési technika nem érdekes, de az eredmény igen. Európából a legtöbb kivándorló ebből a két országból érkezett Amerikába, Ausztráliába, stb. A kivándorlók 90-95 százaléka férfi. Következésképpen ezekben az országokban a vénkisasszonyok aránya a társadalomban jóval meghaladja más országokét. Márpedig a nemi erkölcsök elsőszámú őrei mindenütt a vénkisasszonyok. Nyilván úgy gondolják, ha nekik nem lehetnek osztályrészük a nemi örömök, akkor ne legyen másnak se.]

Beolvadásról, helyi szokások átvételéről, vegyes házasságról szó sem lehet. Ha valamelyik fiatal mozlim leány tévedésből egy angol fiúba szeret bele, akkor egyszerűen „bedrogozzák” és befektetik a család által kijelöl férj mellé. Amikor a lány magához tér, pontosan tudja, mit kell tennie, egyszerűen nem tehet mást, illetve öngyilkos még lehet, ha van hozzá kedve.

Ezzel a horror sztorinak még nincs vége. A népesedési statisztikák előrejelzése szerint 2050-re Anglia lakósságának a fele afro-indiai származású lesz, és természetesen muszlim. Más szavakkal az ezeréves Angliának száz év alatt sikerült elveszítenie az ország felét, ráadásul háború nélkül. Ha ezt Hitler a pokolban megtudja, belehal a röhögésbe. Ráadásul a helyi muszlimok ezzel tökéletesen tisztában vannak, és felkészülnek rá. Elkezdődött a romos, üres, használaton kívül álló anglikán templomok bagóért történő felvásárlása. Csak egy előre gyártott minaretet kell hozzáragasztani, és lehet szaporodni tovább.

De nincs megállás! Ezek a folyamatok, mármint a felhozott német és az angol esetek, a szemünk előtt zajlottak, amiből Ausztrália egy cseppet sem tanult. Jegyezzük meg, hogy a múlt század hatvanas éveiben még Ausztráliában tombolt az úgynevezett White Australia Policy, vagyis a „fehér Ausztrália politika”. Színes bőrű nem tehette be a lábát, illetve jöhettek az egyetemekre tanulni, például maláj-ázsiai diákok, de a tanulmányok befejezése után szigorúan vissza kellett menniük. Ha pedig menet közben megházasodtak, akkor vihették magukkal a házastársát is, de maradni nem maradhatott.

Ennek már vége! Anglia után, most már Ausztrália is büszkén hirdeti magáról, hogy múlti-kulturális ország. Legyen nekik! Ez azonban nem akadályozta azt meg, hogy Indonéziában egy felrobbantott szállodában ne lelje halálát száznál több ausztrál vendég. Az indonézek nyilván nem hívei a múlti-kultúrának.

A zsidó-keresztény kultúrkörben élők „hülyesége” egészen megdöbbentő. Statisztikai adatok szerint Kanadában az elmúlt húsz évben a bevándorlók 80 százaléka színes bőrű, elsősorban kínai volt. Ha most ehhez hozzátesszük, hogy a színes bőrűek szaporodási rátája sok esetben háromszorosa a nem színes bőrűekének, akkor számolgatás nélkül is ki lehet jelenteni, hogy Kanada 100 éven belül Anglia sorsára jut.

Nem baj, mondják egyesek. Szépen összekeverednek a kultúrák és kész. Ez is ember, az is ember (ismerősen cseng: legyen a bőre barna vagy fehér). Csakhogy az Ember nem így működik. Sok mindent lehet csinálni, de nem lehet, és nem érdemes hadakozni az emberi természet ellen. Aki erre adja a fejét az egyértelműen kudarcra van ítélve. Nézzünk egy kis történelmi visszatekintést.

Az Amerikai Egyesült Államokban a néger rabszolgákat a polgárháború idején szabadították fel. Ez pedig legalább öt emberöltővel ezelőtt volt. Martin Luther Kinget (akinek ragyogó álmai voltak 😀 ) 1968-ban simán lelőtték, bizonyára az álmai miatt. „Na babám ott aztán álmodozhatsz Isten színe előtt”. Ez se mai történet, legalább egy generációval ezelőtt történt, de nem ez a lényeg. Nézzünk figyelmesen bele egy ma készült amerikai filmbe. A napi munka után hazamegy a néger rendőr, akinek ajtót nyit a –természetesen – szintén néger felesége. A fehér rendőrnek a felesége viszont fehér. Bármelyik filmet nézzük, azt látjuk, hogy a négerek és a fehérek mind a munkahelyen, mind a társaságban szabadon keverednek, de érdekes módon a házastársak mindig azonos színűek. Vajon miért? Mert az amerikai filmet néző amerikai közönség természetellenesnek találná, ha a házastársak vegyesek lennének. Egy ilyen film nem lenne életszerű.

Na jó, mondják kritikusaim. A dolgok lassan haladnak előre, hiszen nézzem meg például, hogy az amerikai külügyminiszter színes bőrű (Colin Powell, aki mellesleg az öbölháború főparancsnoka volt). Ahá, de miért? Mert az amerikai hadseregben a feketék erősen felül reprezentáltak. Ugyanis a hadsereg kifejezetten karriert jelent a nincstelen fekete fiuk részére. (Hát, ha már tömegesen viszik a bőrüket a vásárra az amerikai életforma megőrzésének érdekében, akkor legalább a főparancsnokuk legyen színes bőrű, már csak azért is, mert úgy könnyebb meghalni.)

Időközben 2008. November elején az Amerikai Egyesült Államok népe úgy döntött, hogy a következő elnök színes bőrű lesz, Barack Obama néven. Az egy kicsit gyanús, hogy az amerikai nagytőke több mint 750 millió dollárt adományozott Obama kampányára, és a jobboldali sajtó jelentős része is mellé állt, de ettől a tény még tény maradt. Obama változásokat ígért, és az amerikai nép pedig változásokat akart egy vallási fanatikus és fél hülye elnök után. Igazi változás pedig csak egy igazi színes bőrűtől várható el. Obama még át se vette a hivatalt (2009. Január 20.), december elején az Obama szög már kezdett kibújni a zsákból. Obama a bőrének színe ellenére republikánusabb, mint maga a republikánus elnökjelölt McCain colt. Világpolitikai ambíciói semmivel se térnek el Bushétól.

Jól van, de ebbe csak nem pusztul bele az emberiség? Mert ugye a könyvnek végül is ez a témája. Nem, ebbe nem pusztul bele, de romboló hatása oda vezet, hogy egyszer csak minden felrobban. Ez a felrobbanás pedig már tényleg nagyon veszélyes, ugyanis 1945-óta nagyon nagyot is tudunk robbantani. Végső soron tehát a különböző kultúrákkal az a baj, hogy összekeveredve robbanó elegyet alkotnak. Nézzünk erre példákat!

Abban a magyar községben, ahol nincsenek cigányok, békésen folyik az élet, nincs cirkusz az iskola körül, nincs cirkusz egyes házak eladása és megvétele körül. Ellenben, ahol cigányok is vannak, ott az élet kibillen normális medréből. Ahol csak egy cigány család él (és persze az alkalmazkodik a magyar kultúrához), ott semmi probléma. A probléma akkor kezdődik, amikor többen vannak, és kihívóan gyakorolják saját kultúrájukat.

A Közel Keleten se lenne semmi baj, ha kétezer év után a cionistáknak nem jut eszükbe, hogy végeredményben a Jeruzsálem körüli sivatag az ő hazájuk és egy huszárvágással be lehet telepedni 100 millió arab közé. Több mint ötven éve irtják egymást, és képtelenek megegyezni. Vajon miért? Persze mind a két oldal fel tud sorakoztatni ezer és egy okot, amiknek túlnyomó többsége talán még igaz is. De nem ez a szűnni nem akaró, kölcsönös öldöklés igazi oka. Két arab ország, vagy két európai, már réges-régen megállapodott volna. Az igazi ok az, hogy a két nép két élesen elkülönülő kultúrához tartozik. Megjósolható, hogy soha az életben nem fognak megegyezni. A szembenállás vége – ha egyáltalán lesz vége – az lesz, hogy valamelyik végleg kiirtja a másikat. Különben a küzdelem igen kiegyensúlyozott. Egyik oldalon a rengeteg pénz és tudás, a másik oldalon a megszámlálhatatlan számú ember, és a fanatizmus. A küzdelem meglehetősen kétesélyes. Még az is lehet, hogy ez lesz az egész emberiségnek a végső veszte!

De ne legyünk igazságtalanok. Az pedig végképp hibás lenne, ha Izraelt kiáltanánk ki minden bajok forrásának. Az természetesen megfelel a valóságnak, hogy az állig felfegyverzett izraeli katonák eléggé civilizálatlanul élnek vissza katonai fölényükkel (hogy finoman fejezzem ki magam), de ez nem zsidó specialitás, ez emberi.

Szudánban például éppen a fordítottja történik. Az elarabosodott kormány szabályos népirtást végez a szudáni négerek között. Ki tudja mi az igazi ok? Az lenne az ok, hogy feketék? Az igazi ok természetesen nem az. Valódi ok – mint erről a Víz című fejezetben már volt szó – az, hogy a Szahara évente körülbelül 4-5 kilométert dél felé húzódik. Ez pedig azt jelenti, hogy Szudánban az arab etnikum élettere évente ennyivel csökkenne, ha nem irtanák a négereket. Mennyit? Az iszlám törvénykezés 1983-as bevezetése óta körülbelül 23 milliót. Ez az eset különben plasztikusan aláhúzza azt, amit minduntalan állítok. Amikor nagyon szorul a kapca, a népek egymás torkának ugranak.

Itt Magyarországon viszonylag keveset hallani India és Pakisztán szembenállásáról. Pedig a probléma nem semmi. Évtizedek óta lövik egymást a határ mentén, időnként összehoznak egy kisebb háborút. Kifejezetten a szembenállás miatt váltak atombomba birtokosokká, ami mellesleg nem kis pénzbe került. Na és mi az ok? Persze jön a szöveg, hogy támogatják a gerillákat, meg ez meg az. De az igazi ok máshol keresendő. Pakisztán iszlám, India hindu. A pakisztániak agresszívek, de gyengébbek. Az indiaiak passzív meditálók, de vannak úgy egy milliárdan és jóval erősebbek. A végkimenet? Ki tudja, mivel mind a két helyen van termonukleáris fegyver.

A könyv első kiadásának megjelenése óta újabb fejlemények születtek. Amerika Afganisztánban keresgéli a terroristákat, természetesen megölési szándékkal. Afganisztán pedig határos Pakisztán kietlen, úgynevezett „törzsi területeivel”. Stratégiailag ez az afgán felkelőknek kedvez, akik bázisaikat részben Pakisztán ezen területein helyezik el. A Pakisztáni hadsereg – mint az USA szövetségese – természetesen üldözi az afganisztáni felkelőket (lásd: terroristák), de csak olyan ímmel-ámmal. Hogyan is másképp, amikor ők is muszlimok. Ez az amerikai vezetésnek természetesen nem tetszik. Először próbálták a belpolitikai válsággal küszködő Pakisztániakat jobb belátásra bírni, de azok egymás vezetőinek a kiirtásával voltak elfoglalva. Ekkor Bush elnök a rá jellemző határozottsággal kiadott egy titkos parancsot, hogy csapatai Pakisztán területen belül is végezhetnek hadműveleteket. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy irányítható repülőbombákkal olyan pakisztáni falvakat támadtak meg, ahol értesüléseik szerint Al Kaida vezetők bujkálnak. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy Ali Zuk Mohamed megharagszik a szomszéd faluban élő Zula Huk Kalira, aki történetesen azt a lányt veszi feleségül, akit ő szeretett volna. Ali Zuk Mohamed tehát elmegy a legközelebbi amerikai táborba és bejelenti, hogy legjobb ismeretei szerint az Al Kaida második embere abban a faluban bujkál, ahol a rivális férfi éppen a következő nap tartja az esküvőjét. A pasi bele is kezd az esküvői szertartás lebonyolításába, ami azt jelenti, hogy egy-kétszáz rokon összegyűl ünneplés végett, amit az amerikai megfigyelők csapatösszevonásnak néznek, és már küldik is a szárnyas bombát. Ezek a bombák rendkívül pontosan találnak célba, így aztán az esküvői menetből 70 ember a helyszínen meghal, további 200 pedig megsebesül. Zula Huk Kalira természetesen meghal, de vele hal mennyasszonya is, vagyis Ali Zuk Mohamednek továbbra se lesz felesége.

Tudom, hogy ez így viccesnek hangzik, de sajnos ez a teljes valóság. Természetesen lesz olyan olvasom, akit a történet hidegen hagy, mert nem tudja magát azonosítani a pakisztániakkal. Akkor tegyük át magyar vonatkozásba. A délszláv háború alatt Magyarország, mint NATO tag, az USA szövetségese volt. Most képzeljük el, hogy az amerikaiak olyan információt kapnak, hogy az agyon keresett Radován Karadžić a Szeged melletti Mórahalmán bujkál. Odaküldenek egy szárnyas bombát és megcélozzák vele a település közepét. Meghal 70 ember, akik között vagy ott van Karadžić, vagy nincs. Az ártatlan emberek halálát az amerikaiak a háború „sajnálatos járadékának” (colateral demage) tekintik, és a szövetséges státusz számukra az égvilágon semmit se jelent, illetve azt jelenti, hogy azt tesznek velük, amit akarnak.

Amerika, de helyesebb, ha Busht írok, mániákusak üldözi a terroristákat. Sajnálatos módon ennek következménye, hogy az USA és UK belehajszolta magát egy minden képzeletet felülmúló háborús bűn sorozatba. A „terrorellenes hadjáratnak” 2 millió ártatlan iraki és afganisztáni halálos áldozata van, amihez sok millió súlyos sebesült és otthonától megfosztott ember társul. Minden egyes áldozat az angolszász demokrácia által indított, törvénytelen háború következménye. És még nagyon messze vagyunk attól, hogy ennek a demokratikus őrjöngésnek vége legyen. Nyilvánvaló, hogy a koalíciós csapatok vezetői az afganisztáni, pakisztáni parasztokat hadműveleti fogyóanyagnak tekintik. Nem csoda, hogy a békés muszlim parasztok tömegesen válnak radikálissá és a demokratikus társadalmak polgárait ők is fogyóanyagnak tekintik.

Az általunk terroristáknak nevezett emberek üzenete világos, csak nem akarjuk megérteni. A muszlim világ nem kér a liberális nyugati demokráciából! Főleg most nem, amikor a kirobbanó világválság egyértelműen bizonyítja, hogy a mindenható szabadpiac elmélete egy katasztrófához vezető zsákutca. Ki kellene már nyílni a szemünknek és észre kellene venni, hogy az arabok és a muszlimok nem kérnek a mi, felsőbbrendűnek hitt életfilozófiánkból. A népeket meg kell hagyni saját kultúrájukba.

Egy-egy nagyobb méretű támadást követően valaki mindig kijelenti, hogy merényletet követteke el a nyugati demokrácia ellen. Talán észre kellene venni, hogy amíg az amerikai NATO csapatok az ártatlan muszlim parasztok életének kioltását a terrorellenes hadjárat sajnálatos velejárójaként kezelik, addig a nyugati országok állampolgárai se követelhetnek maguknak ennél kedvezőbb státusz a végsőkig frusztrált muszlimoktól. Ha a Nyugat végre felhagyna a világ „demokratizálásával”, a Föld lakói nagyobb biztonságban élhetnének.

A múlti-kulturális álmokat kergetők természetesen egészen másként látják az eseményeket, mint például én, és ragaszkodnak elképzeléseikhez, ami szerint a különböző kultúrák nagyon szépen elférnének egymás mellett, csak hát…. Ezek az emberek valami általam kideríthetetlen okból kifolyólag vagy vakok, vagy a homokba dugják a fejüket, és nem hajlandóak észrevenni a nyilvánvaló valóságot. Addig rendben van, hogy a különböző kultúrába belenőtt emberek békében képesek élni egymás mellett (csak hogy a mondatot folytatni kell): ideig óráig, és amikor eljön a „megfelelő” pillanat a nyilvánvaló összeférhetetlenség kimutatja foga fehérét. Tessék kiértékelni a következő kőkemény tényeket! A felbomlott Jugoszlávia területén békésen éltek egymás mellett: szerbek, horvátok és bosnyákok. Genetikailag mind a három csoport délszláv, ami azt jelenti, hogy a legmodernebb genetikai eszközökkel sem sikerül kimutatni közöttük semmi különbséget. Vagyis ha bármelyik csoportból bárkit kiválasztva annak (mondjuk) hajszálából kiértékelik a teljes genomot, abból csak az állapítható meg, hogy tulajdonosa genetikailag a délszlávokra jellemző karakterekkel rendelkezik, de hogy szerb-e horvát-e vagy bosnyák, az nem állapítható meg. Mind a három csoport egyazon nyelvet beszéli, amit anyanyelvének vall és ismer. Lakóhelyeik jelentősen átfedik egymást, majd hogy nem ugyanott laknak. Az egyetlen különbség közöttük, hogy a horvátok katolikusok, és latin betűket használnak, a szerbek pravoszlávok, ás cirill betűket használnak, míg a bosnyákok mozlimok. Ez az egyetlen, a múlti-kulturális lovagok szerint jelentéktelen különbség, több százezer életet követelt a kilencvenes években.

Különben a vallások (kultúrák) szembenállása, ellenségeskedése nem új keletű. Ezt mindenki tudja, aki egy kicsit is odafigyelt a történelem órákon. Azonban a múltban tényleges konfliktusra csak egy országon belül, vagy közvetlen szomszédok között került sor. Ma, a globalizáció miatt egészen más a helyzet. A több száz éven át csendben magába forduló iszlám úgy gondolja, hogy az egész világgal le kell számolnia. Nagy hirtelen a Föld túl kicsinek bizonyul 5-6 élesen elkülönülő kultúra számára. Az pedig csak olaj a tűzre, hogy a Nyugat nincs tisztában azzal, hogy már egy ideje benne van az iszlám célkeresztjében. Nem védekezik egyértelműen és félreérthetetlenül. Múlti-kultúrával hülyéskedik, és liberális álszemérem mögé bújik, és túlzott mértékben bízik gazdasági és katonai erejében. Rosszul teszi!

A mohamedán – igaz szekuláris – Törökország nem csak bent van a NATO-ban (ahonnan a szovjet konfrontáció megszűnése után ki kellett volna rakni), de aspirál az EU tagságra is, és egyértelműen nem mondják meg nekik, hogy ne tegye. Törökországnak egyszerűen nincs helye a keresztény kultúrára épült nyugati országok között. Ugyanez alapon kellene Romániától is megtagadni az EU taggá válást. A „Similis simili gaudet” (Hasonló a hasonlónak örül) által sugallt bölcsesség a római időktől maradt ránk, élni kellene vele.

Természetesen nem élünk vele, nem vesszük észre a gyülekező viharfelhőket, nem lépünk időben. Mi marad? A civilizációk egymásnak feszülése, akkor és ott, ahol az agresszívabb fél megszabja. Mikor? Neves szakértők, a téma ismerői szerint ez a közeljövőben várható. Az összecsapás elérheti a nukleáris szintet. Vajon miért?

Azért mert a Nyugat a termonukleáris fegyvereiben, mint a legfőbb és végső védelmezőjében bízik. Az iszlám azonban nem hajlandó másodhegedűs lenni a világban. Éppen ezért addig nem nyugszik, amíg nem lesz saját hidrogén­bombája. Amikor aztán megvalósul a mohamedán álom, és valahol a Közel-Keleten valaki birtokolni fogja a nukleáris robbanófejjel felszerelt rakétát (rajta zöld betűkkel felírva, hogy „Allah akbár”), a végső alternatíva egyértelműen lesz olvasható a nyugati politikusok arcán. Atomháború vagy behódolás. TESSENEK VÁLASZTANI!

A könyv már rég nem kapható. Aki kéri, annak a teljes szöveget elküldöm E-mailben.

__________________________________________________
__________________________________________________
________________

118 gondolat erről: „(1687) Kultúrák ütközése

 1. Sajnos ez egy teljesen életszerű leírás, és a végkövetkeztetés is nagyon elképzelhető, max. az időponton lehet vita.

  Szívesen elolvasnám a könyvet, ha lehet, akkor élnék az elektronikus változat elkérésével!

 2. Én is kérném a teljes anyagot. Előre is köszönettel!

 3. Kérném a könyvet. Előre is köszönöm !

 4. 4-5:
  Természetesen, de ezentúl nem jelzem vissza, hogy küldöm.

 5. Tiszteletem Tibor bá, valóban semmit se vesztett aktualitásából.
  Én is kérem szépen a teljes anyagot ( még a klíma fejezetet is elfogom olvasni 🙂 ). Köszönöm.

 6. Én innen letöltöttem:
  https://ncore.cc/torrents.php?action=details&id=535851 🙂

  Könyv címe: Van-e jövőnk?
  Kiadás dátuma: 2004
  Formátum: pdf

  Antalffy Tibor Van-e jövőnk? című könyve napjaink égető problémáit öleli fel olvasmányos és a szerzőre jellemző cinikusan humoros stílusban. Olyan témákat feszeget, amibe már sokaknak beletört a bicskája. Olyasmikről ír, ami politikus körökben, és legyünk őszinték, a nyomtatott sajtóban is tabunak számit, annak ellenére, hogy az élet és halál kérdéseiről van szó. Biztos vagyok benne, hogy sok magyar honfitársam fogja hozzám hasonló lelkesedéssel forgatni a könyvet, és fel fogja fedezni benne azokat az értékeket és igazságokat, amelyeknek feltárását csakis hosszú évek tapasztalata tehet lehetővé, beleértve az író tengerentúli élményeit is. (Temesi Iván, Kanada, Vancouver, 2004.november 8.)

 7. 8:
  Ennek ellenére, aki eddig kérte, és aki ezután kéri, mindenkinek elküldöm.

 8. Nagyon jó elemzés!
  Ha az ember csak az anyag és hormonok játéka és nincs, ami tovább él belőle, nem mindegy mi a következmény.

 9. Tisztelettel kérem a könyvet „E” formátumban egy igaz kedvelője!TIBORBÁ! Köszönöm ,hogy van!!!

 10. Kedves Tibor bá’
  Kérem küldjed a Van-e jövönk? című könyvedet .pdf-ben az e-mailomra.
  Köszönettel : elek

 11. Tibor bá’ 10 évvel később ugyan- és ingyen- de csak fogy az a könyv!
  Mondjuk a klíma- rész mai tudásunkhoz képest felületes- de a legfenyegetőbb veszélyek közé veszi.

 12. Tibor bá’

  ” Atomháború vagy behódolás. TESSENEK VÁLASZTANI!”

  Saját „zsidókeresztény” kultúrkörű elitünk még ezt a választást sem adja meg…
  Legalábbis ezt bizonygattad a menekült hiszti előtti posztokban.
  Maximum az atomháború vagy klímaösszeomlás de az se annyira a mi választásunk.

 13. A volt francia elnök Sarkozy is bevallotta, hogy a multikulturalizmus kudarcot vallott, de ahogy a többi naiv, lib.-nyug. politikus szerint is, szerinte a keveredés talán segítene.
  Idézet tőle: „Biztosítani kell, hogy muzulmán honfitársaink gyakorolhassák vallásukat, mint bármely más vallású honfitársunk, de csak franciaországi iszlámról lehet szó és nem valamilyen iszlámról Franciaországban.” – a kérdés, létezik-e csak francia iszlám ?
  Mert előbb-utóbb az egész (shita-szunnita-vahabista-dzsihadista-szalafista) konfliktuskör exportálódik, áttevődik az EU-ba.
  (Tibor bá, én is kérném a könyvedet, köszönettel)

 14. 13:
  A nyomtatott verzió már rég elfogyott. Az E-verzió pedig kifogyhatatlan. 😀

 15. 15.
  A dél-európai–szefárd származású, háttérhatalmi kapcsolattal rendelkező Sarko nyíltan a fehér faj keveredésére szólított fel, Reginam Occidere-szerű kétértelmű beszédével:

  „A cél a faji keresztezés kihívásával való szembenézés. A fajkeveredés az a kihívás, amellyel szembe kell néznünk a XXI. században.

  Ez nem választás, ez kötelesség. Ez parancs. Nem tehetünk másképp. Azt kockáztatjuk, hogy súlyos problémákkal találjuk szembe magunkat.

  Meg kell változnunk, ezért meg fogunk változni. Megváltoztatunk mindent az üzleti életben, a közigazgatásban, az iskolaügyben, a politikai pártokban, és elkötelezzük magunkat az eredmények iránt.

  Ha az önkéntesség nem kielégítő a Köztársaság számára, akkor az állam még keményebb eszközökhöz fog nyúlni. A faji keveredés kihívása mindig ismert volt Franciaországban. Amikor Franciaország szembenéz ezzel a kihívással, hű marad történelméhez.”

 16. 16: akkor mégiscsak létezik a „Végtelen Növekedés” és a Föld is végtelen 😀

 17. Egész Európában a staff -személyzeti problémakört a zsidók vették át, s közel 100 éve az USA-ban is ök döntenek a bevándorlás-témakörben. Ehhez egy csiklandósan aktuális fakta a kultikus-vallásos szakirodalmukból, amit nem szoktak számításba venni; nem tartják magukat fehérnek!

  A náci-fasisztának aposztrofált nemzetiek általában azon lovagolnak, ami persze igaz, hogy egy kevert népességnek alacsonyabb fokon van az identitása, s ezáltal könnyebben kezelhetö. Ez lenne az oka a tudatos keverésnek. Viszont a fehérek az ellenséges goj csürhének is egy kiemelten veszélyes rétege még mindig, s elsösorban minket kell lerendezni, hogy továbbléphessenek világkormány és annak a harmadik templom környékén elterülendö megvalósítása ügyében.

  A hatalom csúcsán Netanyahu egyszer kimondott egy akkor már alapjaiban ledermesztö gondolatot, de csak síma szokásos gyülölködésnek hangzott, viszont most kissé túlságosan belepasszol a nagy egészbe: -mindegy, hogy honnan éri támadás Israelt, válaszul nukleáris töltettel megszórják az európai fövárosokat …

 18. Ne keverjük a ’60- as évekbeli bevándorlást a mai, tömeges menekültkérdéssel.
  Ezek az emberek nagy részt azért jönnek, mert nincs elég kaja (Szíria) vagy víz (Jemen).
  A növények tartósan 40 C felett „elfelejtenek” fotoszintetizálni.
  Sőt, ha az éjszakai hómérséklet nem megy 28 C alá, akkor is visszesik a termékenységük.
  A Föld egyes részei tartósan alkalmatlanná váltak mezőgazdaságra- és ez még csak a kezdet.
  Az Egyenlítő környékén pedig már- főleg a tengerek közelében- az ember számára elviselhetetlen 35 C, 100% páratartalmú helyek is időről időre felbukkannak.
  Pár hete Irán délkeleti részén 48C volt, amit ha a társuló páratartalommal (47%) is figyelembe veszünk egy 34,7 C 100% páratartalomnak felel meg. Ez már nagyon aggasztóan közel van az abszolút gyilkos hőséghez.
  Ezt lehet várni nagyban, amint tényleg beindul a klímaváltozás abrupt/ exponenciális szakasza.
  Az USA csupán oszd meg és uralkodj elvvel igyekszik lokálisan, ott helyben tartani a konfliktusokat- de az okosabbak nyilván nem állnak be az öldöklésbe, hanem inkább embercsempészhez fordulnak/ nek állnak és irány a- még- mezőgazdaságilag működő illetve élelmiszer- importáló Európa.

 19. Nem a kaja meg a víz, hanem a tudatos egymásnak ugrasztás, háború, és otthonok százezreinek a lerombolása a fő ok.
  A mai menekülteket már előkészített vallási-kulturális táptalaj fogadja nyugaton, és mellé az identitásukhoz való jog.
  Az eliminálás a „nagy egészben”, másság-toleranciában , a kollektív, határtalan, nemzetek feletti önazonosságban a jól „nevelt” bennszülötteknek van fenntartva 🙂
  Európa ezáltal lesz könnyebben kezelhető – „oszd meg és uralkodj!”

 20. 22: Szűklátokörű, idióta összeesküvés- elmélet.
  Embercsempészek mindig is lesznek, a klímaváltozás is egy üzleti lehetőség. Ahogy a hadiipari cégeknek is.
  A tömeges kihalásokat tömegvándorlások előzik meg

 21. Nem idióta összeesküvés elmélet, hanem egy jól bevált, régi, politikai módszer, amely végig jelen volt az évszázadok során, csak a hiányos tör.-könyvek inkább a „jó nevelést” tartották szem előtt 🙂

 22. 23:
  Én már 10 éve küzdök az összeesküvés elméletek ellen, de hiába. Egyesek nem képesek belátni, hogy az emberi természet kollektív megnyilvánulását érzékelik ők összeesküvésnek, pedig mindenki csak megy a saját érdeke után. Mi abban az összeesküvés, hogy minden bankár ugyanúgy tesz-vesz. Nyilván profit maximalizálásra törekszik.

 23. 26:
  Ezer köszönet. Akkor most kiderült, honnan másolja Attila (PV) a véleményét, szinte szóról szóra.

 24. 26. Ouse M.D.,
  Remek cikk, az írója szerint a keresztény Nyugat okolható a menekülthullám miatt.

 25. 29: Az Imperialista Nyugat.
  Tudod, hagyományos gyarmatbirodalmak (Brit, Spanyol, Holland, Francia, majd az Antant, USA, NATO, EU..)
  És persze a főleg az általuk összehozott klímaváltozás

 26. 26,29:
  Látod, itt egyetértek veled.
  És van egy érdekes kijelentésed is: a „klímaváltozás is egy üzleti lehetőség” – ehhez nincs mit hozzáfűzni…

 27. 29. Ouse M.D.,

  Ja, persze. A szerző, a menekültekkel kapcsolatban felteszi a költői kérdést; morálisan elfogadható-e a gyarmatosítás ill. neokolonializmus.
  A válasz erre: a keresztény Nyugat számára bizonyosan.

  Más helyeken újra meg újra a keresztény dogmák és a gyarmatosítás között vél összefüggést felfedezni.

  A szerző kifejti, hogy Európában és Észak-Amerikában is jó keresztény emberek pusztítják el a világot. Természetesen a keresztény igazságosság is csak egy átverés, a túlélés érdekében… stb, stb.

 28. 31: Azért azt nem merném állítani, hogy a mostani bevándorló tömeghez az euroatlanti „kultúrkör” korábbi /és jelenlegi/ viselt dolgainak semmi köze ne lenne.
  Technológiai fölényét kihasználva Nyugat-Európa elég tisztességesen lenyomta a világ nagy részét – kizárólag haszonszerzés céljából. Az tény, hogy a ‘kereszténységnek’ ehhez vajmi kevés köze volt. A korábban kifosztottak viszont most benyújtják a számlát. Ezt feltehetően gyorsítja az is, hogy Délnyugat-Szíria elnéptelenedése egészen jól jönne egy szomszédos államnak. 😉

 29. 33. Observer,
  Ugye nem a templomba járó, keresztény tömegre gondolsz, akit ugyanúgy hülyének (baleknak, ágyútölteléknek stb.) néztek, mint a gyarmatlakókat?
  A többivel egyetértek. Szíria, mint regionális katonai hatalom kivéreztetése is új helyzetet fog teremteni.

 30. 34: A templomba-járás önmagában semmit sem jelent, egészen nagy gazemberek is jártak/járnak templomba.
  De természetesen a pénzéhes gazemberekre /szinonim nevük „kapitalista”/ gondolok, nem a galamb-lelkű ‘mezei’ keresztényekre.
  Bár azt szintén nehéz lenne vitatni, hogy a galamblelkűeknek is jutott/jut a haszonból, csak jóval kisebb mértékben. Ittál ma már kávét vagy teát? Használtál olyan eszközt, amiben pl. koltánércből nyert tantál van /eg. telefonáltál ma/? stb. 😉

 31. 35.
  „De természetesen a pénzéhes gazemberekre /szinonim nevük “kapitalista”/ gondolok, nem a galamb-lelkű ‘mezei’ keresztényekre.”

  Ez így van. Kétségtelen, hogy a ‘galamblelkűek’ természetesnek veszik, hogy minden VAN, jókat lehet pakolni a bevásárlókocsiba, a háttérmunkával ritkán szembesülnek.

 32. 35:
  Minden nap iszok teát. Yellow Label-t iszom, amiből egy doboz 750 Ft. A benne lévő leveleket 1 perc alatt leszedi a szüretelő. Hogy a 750 forintból ki mennyit kap, az nem az én kompetenciám. De engem felelőssé tenni a gyarmatosításért pontosan akkora igazságtalanság, mint rajtam számon kérni Szálasi vagy Rákosi rémuralmát.

 33. 35 vs 38
  Observernek a koltán kapcsán igaza van… 10 millió halott, hogy itt okos telefono legyen stb.

 34. 38: Nem felelős vagy, senki nem állított ilyet. Viszont a 3. világ ‘kihasználásának’ valamilyen mértékben te is a haszonélvezője vagy – vigasztaljon, hogy velem és a többi itt kommentelővel együtt. Nem tehetünk róla, nem tehetünk ellene, mert minket is kihasználnak. Te, én és a többiek realizáljuk a kapitalista hasznát, amikor kicsengetjük neki a 750 Ft-ot a teára.
  „Hogy a 750 forintból ki mennyit kap, az nem az én kompetenciám.” Még millió más dologra rámondhatjuk, hogy nem az én kompetenciám. És a szó szoros értelmében igazat mondunk. Pl. nem az én kompetenciám, hogy szétk.rjuk a klímát – de azért hozzáteszem a magam részét /hűtés, fűtés, közlekedés stb./ Nem az én kompetenciám, hogy Kongóban rabszolgák bányásszák a koltánt – ezért én vígan használom a mobiltelefont /tudom, neked nincs 🙂 /. És hosszan sorolhatnám, hogy mi minden nem az én kompetenciám. Vajon valóban így van?

 35. 40,41 egyetértek. Mindnyájan felelősek vagyunk a kialakult helyzetért – még ha ennek nem is vagyunk tudatában, ne adj isten, tagadnánk.

 36. Hahó korán kelő, későn fekvő barátaim!
  Amerikában külön neve van azoknak a zsidóknak, akik nem helyeslik az izraeli politikát: self hating jews. Szóval, szerintem ti „self hating christians” vagytok. A világnak van egy „rendje”, és mi ebbe a világba beszülettünk. Tudomásul kell vennünk. Ha valakinek van röstelkedni valója, akkor az a teremtő isten, ha volt ilyen. „Mindnyájan felelősek vagyunk” Ez egy eget verő marhaság. Csak a tetteiért felelős az ember. Mit tettem én azért, hogy Afrikában 20 cent az órabér? Az emberiség szép lassan (vagy nem is olyan lassan) megy a lecsóba, és most lelkiismeret furdalásotok van miatta. Ne legyen, „ez meg vagyon írva.” Nem a csillagokban, hanem az evolúciós rendszerben. Ilyenre fejlődtünk ki.

 37. 43: „mi ebbe a világba beszülettünk”

  Pontosan erről van szó. Csücsülünk viszonylag közel a piramis csúcsához, és élvezzük a helyzeti előnyünket, miközben alattunk milliárdnyi ember él nyomorban. És sajnos részben ebből fakad a mi jólétünk is /meg persze ezer más dologból is/.
  Ez a helyzeti előny pedig a korábbi gyarmatosításból, és a mai gazdasági elnyomásból fakad, nem a mi tehetségünkből. Részei vagyunk egy rendszernek, amit ugyan nem mi építettünk fel, de részt veszünk a működtetésében. Nem mi gyarmatosítottunk, nem mi irányítjuk a gazdaságot, de a rendszerben előállított haszonból mi is részesedünk, jóval nagyobb mértékben, mint az alattunk levők.
  Ezzel nem azt mondom, hogy Tibor bá’ felelős vagy ezért, vagy én felelős vagyok /Gyurcsány a felelős, meg az ’emútt nyóc év’ mint tudjuk 🙂 /- kettőnk között csak annyi a különbség, hogy te a saját (európai) jólétedet teljesen természetesnek tartod, én az enyémet nem, mert nem tettem érte semmit, egyszerűen csak beleszülettem.
  /Viszont azzal is tisztában vagyok, hogy ha a négerek gyarmatosították volna Európát, akkor most mi trógerolnánk derékig vízben valami rézbányában./

  „Mit tettem én azért, hogy Afrikában 20 cent az órabér?” Egyszerűen elfogadod ezt a helyzetet, mert neked ez jó. Mit tettél azért, hogy ne annyi legyen? A magas IQ-dat kihasználva, gondolkodtál-e egyáltalán valaha is azon, hogy mit lehetne tenni azért, hogy a világ páriáinak is egy kicsit emberibb élete lehessen? Attól tartok, hogy ilyesmi sosem járt a fejedben. Büszke vagy a ‘racionalitásodra’, de humanizmusból bizony van mit pótolnod. Az embert nem a racionális cselekedetei teszik emberré. Érzelmek és együttérzés nélkül csak egy robot vagy.

 38. Egy meglepően jó írás:

  Úgy tálalják, mintha valami váratlan és érthetetlen ufótámadásról lenne szó, mintha semmit sem tudnánk arról, honnan jönnek, és miért ezek az idegen lények, a kultúránkat fenyegető marslakók. Pedig a népvándorlás most is, mint a történelemben már annyiszor, a birodalmi érdekszférák kiterjesztéséért folyó háborúk következménye, amit nyilvánvalóan nagyhatalmi érdekek vezérelnek. Valamiben mégis nagyon más a modern változat. Míg a régi birodalmak propagandája büszkén hirdette hódító céljait és azt, hogyan sikerült kiirtania, illetve elűznie ellenségeit, ma illik mindezt úgy előadni, mint valami véletlenül bekövetkező természeti katasztrófát, miután egyik nagyhatalom sem vállalja nyíltan törekvéseit, sőt: ma már kifejezetten humanitárius ideológiával folynak a legdurvább hódító gyarmatháborúk is.
  Ha nem érjük be azzal, hogy a menekültáradat csupán az olcsó félelemkeltés és a nyíltan idegenellenes uszítás demagóg propagandaeszköze, ha meg akarjuk érteni, mi is történik itt, körülöttünk, nem árt feltenni a médiában rendre elmaradó kérdéseket. Mégis milyen nagyhatalmi átrendeződés áldozatai vagyunk épp mindannyian? Mert történetünkben a menekültek és az európai őslakosok egyaránt áldozatok. Ennél is fontosabb azonban feltenni a kérdést: milyen nagy háború körvonalazódik ilyen drámai népmozgások mentén?
  http://mno.hu/velemeny/a-nagy-bevandorlasatveres-1300729

 39. 45 Observer: „“Mit tettem én azért, hogy
  Afrikában 20 cent az órabér?”
  Egyszerűen elfogadod ezt a
  helyzetet, mert neked ez jó. Mit
  tettél azért, hogy ne annyi legyen?”

  Ne is menj olyan messzire: A termelötöl itthon átveszik 15 Ft-ért az almát amit te 200 Ft-ért veszel meg a boltban. Mit teszel ellene? (de lehet dinnye vagy kolbász is a téma)

 40. A macedónok külső hatásra beintettek a menekülteknek, ezzel visszaszorulnak a görögökhöz, akik két tűz közé kerülnek.Lehet hogy tudatos ? Valamivel meg kell őket szorítani, hiszen hamarosan megint választások lesznek szeptemberben.
  http://hidfo.ru/2015/08/europaban-ujra-eljon-a-turannoszok-ideje/

  47.A hasznot mindig a hatalmat gyakorlók fölözik le, de azért valamit lecsöpögtetnek a demosnak, hogy ne törjön ki éhséglázadás.Nem a csöppnyi haszonélvezetért kéne meaculpázni, hanem a kussolásért.

 41. 45.,47.: +1
  Tibor bá, neked elég széles a látóköröd, térben és időben is van áttekintésed az emberiségről. Ne hagyd, hogy néha szemellenzőid fejlődjenek! Sajnos vannak disznóságok, amihez nem mondhatjuk, hogy nincs közünk. Valóban kurva világba születtünk s nem is tudtunk szüzek maradni. Valószínüleg nem is lehet, de ne tagadjuk.

 42. 49:
  Én ezt felesleges önmarcangolásnak tartom. Eltekintve a bank szektortól, valamint az összeharácsolt vagyon tulajdonosaitól, Magyarországon senki se kap nagyobb jövedelmet, mint amennyi javakat ő előállít közvetve vagy közvetlenül. Az afrikai 20 centes órabér haszonélvezői nem mi vagyunk. Mi „50 centért” állítjuk össze a német gyárak motorjait. Minket is kihasználnak, mi is gyarmat vagyunk. Akkor miért lenne lelkiismeret furdalásom. Pláne, hogy akik kimennek nyugatra a „200 centes” munkahely reményében (és szintén támadnak engem a nézetem miatt) viszont sokkal inkább élősködnek az afrikai rabszolga munkán. Nekik mondjátok el, hogy lelketlen kizsákmányolók, ráadásul ők tényleg tehetnek róla, mert nem kötelező kimenni, míg aki ide született, attól nem lehet elvárni, hogy lelki kényszerből elmenjen Kenyába dolgozni még kisebb fizetésért.

 43. 50:

  „míg aki ide született, attól nem lehet elvárni, hogy lelki kényszerből elmenjen Kenyába dolgozni még kisebb fizetésért.”

  Pedig kimehetnél kenyai nyugdíjasnak! Szégyelld magad, hogy érdemtelenül felveszed a zsíros magyar nyugdíjat. 😀

  Tibor bá szerinted mi történne otthon, ha kivonulna az összes német cég?

  ja és a kultúrák ütközése. Szó szerint.

  http://index.hu/kulfold/2015/08/22/sokkolo_felvetelek_a_macedon_kaoszrol/

  Gondolom Attilának tetszik a felvétel, ő szereti a menekülteket. Jöjjenek csak eltartjuk őket, semmi gond.

 44. Ez egy rossz kérdés, mert nem vonulnak ki. Olcsó és jól képzett munkaerőt kap, valamint jelentő adókedvezményt. Ha mégis, akkor itt hagyná nekünk a zöld beruházást, amit meg lehetne tőlük venni nyomott áron. Néhány száz szakember munka nélkül maradna, akik azonnal mennének nyugatra. Orbánnak kevesebb adó folyna be, tehát szarba kerülne és kevesebb stadiont építene. A forint azonnal gyengülne. De nem itt kell kezdeni a témát, hanem a privatizálásnál.

  Ez pedig: „Pedig kimehetnél kenyai nyugdíjasnak! Szégyelld magad, hogy érdemtelenül felveszed a zsíros magyar nyugdíjat. ?” kivizsgálást érdemel. Engem a magyar állam alaposan kihasznált. Három kemény évig voltam katona, majd 40 éven keresztül bagóért fordítottam. Valamint építettem egy 50 milliós házat, amit nem viszek el magammal. Itt marad nemzeti vagyonnak. Ehhez képest a nyugdíjam nyomorúságos alamizsna.

  Jut eszembe. Observer tegnap „lebaszott” hogy magamnak való, önző fráter vagyok. Szabadna rámutatnom, hogy ezen eléggé hasznos honlap fenntartása nekem napi 10-12 óra munkát jelent, amiért mindössze apró forintok csepegnek, azt is azért, mert nem akarok nevetségessé válni, hogy még az önköltséget is nekem kelljen állni.

 45. 52:

  Csak az Audinál dolgoznak 5-6000-en. Ha kivonulna minden német cég holnap, akkor Mo holnapután lehúzhatná a rolót. Ki a hibás ezért? Németország?

  Tudom bizalmas, max nem válaszolsz. Mennyi nyugdíjat kapsz?

 46. 53: Tibor bá’ válaszol, ha akar, de már több alkalommal leírta a posztokban, hogy mennyi a nyugdíja.
  Na, ezért éppen nem irigylem. 🙂

 47. 53:
  Ezt a kérdést nyilvánosan akkor se tehetnéd fel, ha itthon élnél. Onnan pedig végképp. Kérdezd körbe a kollégáidat mennyi a fizetésük, ha megmondják, én is kötélnek állok. 😀

 48. 52: „Observer tegnap “lebaszott””
  Ja, hogy te ezt lebaszásnak vetted… 🙂 Nem az volt. Hogy ki milyen tulajdonságokkal rendelkezik, az egy ‘adottság’, véleményt alkotni lehet róla, de lebaszni miatta értelmetlen lenne.
  Az egyértelmű, hogy sok mindenben eltérően gondolkodunk.
  Pl. vegyük a mai posztot /(ACs-58) Azok a csodálatos nők – Ritka járat/: Felszedett egy nő, annak fejében megdughattad, hogy nála maradsz, mert egyedül érzi magát. Megdugtad, majd egyből leléptél. Az „üzlet” magadra kedvező részét ‘elvetted’, amit ígértél, azt viszont nem tartottad be. („Persze megígértem, hogy reggelig maradok, amit eszem ágában se volt betartani .) Nem foglalkoztál vele, hogy ezután mit érezhet az a nő. /Én ilyet egészen biztosan nem tettem volna meg. Vagy maradok, vagy nem dugok./ Az posztnak pedig van egy /számodra/ pozitív kicsengése, hogy milyen ügyes voltál. Legalább is én így éreztem.

 49. Tibor bá’ a Jövőnk weboldala sincs ám ingyen, igaz nem is kerül vészesen sokba. Magam fizetem. 😀 csak egy apró kötözködés.
  A kutatás nálam napi 12-16 óra, senki nem fizet érte, a tanulmányaimért sem kérek pénzt, mert állampolgári kötelességemnek tartom. 😀 😀 csak egy újabb apró kötekedés.

  Observer 😀 😀 😀 ez qurva jó volt. TAPS!

  Tibor bá’ nem sértésnek szánom, egyszerűen most üres kapu volt, meg a labda és a a labda a hálóba került… ki tudja hogyan. 😀

 50. 55:

  Oh egy magyar mindent megkérdezhet. Én is állom a hülye kérdések özönét ha otthon vagyok.
  Am azért is kérdeztem meg, mert ha jól emléxem már leírtad itt a komment felületben, de most nem tudok visszaolvasni több tízezret. Ebből gondoltam, hogy nem top secret az adat. Csodálkoztam is rajta, mert úgy rémlik tényleg kevés, főleg a korodhoz képest.
  Úgy jellemezted a nyugdíjadat, hogy „nyomorúságos alamizsna.”

  Hát ne mondj ilyet, mert abból meg lehet élni. Emlékszel még az 50-es évekre? Hát hogy ne emlékeznél, te szoktad elmesélni. Csak az igényeid lettek közben magasak, de az 50-es évekbeli életszínvonalat a zsíroskenyérrel lazán ki tudod belőle fizetni. Kell ennél több?

  Ja, hogy te autót is tartasz? Ja, hogy kutyád is van? Kerti kisgépeket is tartasz? Füvet nyírsz?
  Hát Tibor bá ez durván luxus mind! Durván és kegyetlenül jobban élsz, mint ahogy azt megtehetnéd. A globális klímaváltozásból igen méretes lábnyommal veszed ki a részed. Hát szégyelld magad! Nem a nyugdíjad kicsi az igényeid nagyok!
  Már Kádár is megmondta, hogy nem a zsemle kicsi….

 51. 56, 57 & 58:
  Most jól nekem jöttetek. Féltek, hogy felszólitlak benneteket donation-ra? mert ahová én járok információkért, ott naponta figyelmeztetnek, valahogy így:

  This month has been a disaster with only 160 readers contributing to support our efforts to provide an alternate source of News and Information. We need another 190 people who value this service to click the link below.

  Na jó, akkor a felvetett témák.

  1) Azt felnőtt férfiaknak és nőknek illik tudni, hogy első találkozáskor senki se őszinte. Mindenki iparkodik azt hazudni, amit elvárnak tőle. Egyes feleségek ezt 20-30 évig is képesek fenntartani.

  2) neked jogodban áll bármit önként felvállalni, de ezzel nem szerezted meg a jogot, hogy ugyanazt mástól elvárhassad. Ezen ferde logikával általában a nők élnek. tesz valamit, és elvárja, hogy te is tedd ugyanazt vele. Nem látják be, hogy ha ez szabály lenne, akkor kitűnő lehetőséget biztosítana a jogosnak tűnő presszionálásra.

  3) Ha te állod a hülye kérdések özönét, és ezért elvárod, hogy én is álljam, akkor olvasd el, amit Jövőnknek írtam 2) alatt! Különben az adat nem top secret, de nem fogom bevezetni, hogy tőlem bármit meg lehessen kérdezni.
  Nem a koromhoz képest nyomorúságos alamizsna, hanem ahhoz képest, amit tettem az országért, és ahhoz képest, amit a képviselők stb. kapnak elképesztően hanyag munkájukért.
  Nekem az igényeim az 50-es években is magasak voltak a te mércéddel mérve, ezért tettem róla, hogy ki is tudjam őket elégíteni.
  A felsorolásból kihagytad a házamat. A lakhatást. Bizony ez mind megvan. Ugyanis kivártam, hogy meglegyen. Nem vettem fel kölcsönt, ezért a gépkocsiért 4 milliót fizettem 10 helyett. A házamon annyit építettem, amennyi anyagot meg tudtam venni, nem vettem fel 20 millát 30 évre. A kutya tartás nem drágább, mint a lopás, betörés elleni biztosít ás, és sokkal kellemesebb.
  Rossz fogalmaid vannak a luxusról. Luxus az, amit nem engedhetsz meg magadnak. Kérdezd meg Ady Vajnát, hogy Yacht körút a Földközi-tengeren luxus-e? Én azt teremtettem meg magamnak IDEHAZA amire szükségem volt. Az lenne luxus, ha a Riviérára mennék nyaralni szeptemberben. Szerencsére nincs rá igényem. Vagyis nem élek durván és kegyetlenül jobban, mint ahogy megtehetem. Éppen ez a lényeg. Addig nyújtózkodom, ameddig a takarom ér.
  És a felsorolásból valamit kifelejtettél. Az ingyen szexet. Nagyon sok férfinek a szex-re elmegy jövedelmük jelentős része. Na, ez az igazi luxus, és persze ezért kell nekik hajtani, és külföldre menni. 😀

 52. Tibor’bá ezzel az olcsó munkaerővel kapcsolatban vannak homályos képzeteid.
  1,a magyarországi munkaerő nem sokkal olcsobb mint pl egy holland
  indoklás:minimál bér 105E ft + járulékok(ez is a dolgozó keresete) ez összesen cirka 280E ft majd 1000 euro kicsit felkerekitettem jelen esetben.1000/176=5,68 euro
  Holland minimálbér ha jól emlékszem 1500 euro környéke.1500/176=8,5 euro
  járulékot mindenki saját maga fizeti,saját maga után.Cégek egy fillért nem fizetnek
  Nem hinném h a 3 euro óránkénti külömbséget olcsó munkaerőnek nevezhetjük.
  2,Szakképesítés:Itt is valami illuziok vannak, mert egy gyártósoron szakképesség a legutolsó szempont.Az betanított munka és a kézügyességen kivül mást nem követel.
  A Holland rendszer azért irtam és irhattam volna még angolt is ,mert ezt a két rendszert ismerem.A felvetett német rendszert nem ismerem ,de majd megkérdem a lányomat erről.
  Magyarországon a fizetés első körben 75%-os jövedelem elvonáson esik át.Második lépcsóben pedig a 27%-os AFA alapján ismételten.Na ez a luxus, hogy a regnáló hatalom gyakorlatilag hazavágja az országot.
  Innen ez már csak matek.
  Épp,éssze, hittel tudással az összes értelmes ember el is fogja hagyni az országot.Onnan a szüleink megérdemelt nyugdijja egy illuzió lesz csak .Mint minden más

 53. 61:
  Ha ez így van, akkor miért nem tanítják be a cigányokat dolgozni gépsorokon?

 54. Mert a szociális ellátásukat a 75%-os elvonásból bőven finanszirozzák, de ez nyilvánvaló ,hogy a kérdés inkább költüi volt.

 55. 61 a minimál bér bruttó 105.000 HUF, azaz járulékokkal ca. x1,4 azaz ~147.000 Forint, s nem 280.000.

 56. 61. nod

  A munkáltatót terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás) összesen 28,5%-ot tesznek ki, aminek az adóalapja a bruttó minimálbér (105e Ft). Ebből az következik, hogy a munkaadó összes költsége a minimálbér után 135e Ft, nem 280e Ft.

  Nem ismerem a holland adórendszert, de tegyük fel, hogy a munkaadó összes költsége a minimálbér után 1500 euró.

  Ebben az esetben 472 500 Ft versus 135 000 Ft.

 57. 65:
  Úgy örülök, amikor nem mindent nekem kell megválaszolni. Köszi.

 58. 65.

  Tücsöktávlat, egy kiegészítés.

  Szakközépiskolai vagy szakmunkásképző végzettségű „szakmunkások” esetén kötelező jelleggel nem a minimálbért, hanem a garantált bérminimumot kell alkalmazni, ami 2015-ben brutto 122.000 Ft.

  A munkavállaló netto bére 79.910 Ft, mert a 122.000 Ft-ból még fizet 16% SZJA-t + 10% NY.járulékot + 8,5% EB járulékot.

  A munkáltató 122.000 Ft felett még fizet szoc. és szakképzési hozzájárulást, összesen 28,5%-ot. Így egy szakmunkás teljes bérköltsége 156.770 Ft.

  (Ehhez még hozzájöhet közel 1.000.000 Ft/fő/év, ha a munkáltatónak rehab.hozzájárulást is fizetnie kell.)

 59. 59:
  Tibor bá túl személyesnek vetted, amit írtam és nem érezted ki belőle az iróniát, sajnálom, legközelebb igyekszem ezt jobban vagy észrevehetőbben jelezni.

  Egy kérdésem azért még lenne. Szerinted mikor jártam volna el jobban? Ha otthon maradok és kölcsönt veszek fel házra, vagy ha itt Németországban megspórolom rá a pénzt?

  Elolvastam a könyved azon részét, amiből azt gondoltam megértem miért vagy ennyire ellene a külföldre költözésnek.
  Végül is meg is értettem, csak nem azt, amire vártam.
  Valójában a különbséget értettem meg, ami kettőnk közt van és ez óriási!
  Te a németországi munkavállalásra próbálod ráhúzni az ausztráliai élményeidet holott a kettő ég és föld.

  Lenne még egy kérdésem. Mikor odaértél Ausztráliába mikor tudtad meg, hogy PONTOSAN melyik lesz az a nap, amikor hazautazhatsz Magyarországra? Másképp: Mennyi időt töltöttél úgy Ausztráliában, hogy a hazautazás dátuma még bizonytalan volt?

 60. A holland rendszerben te fizetsz magad után munkáltató semmit.
  igazatok van a bérkalkulátor volt rossz amit használtam.
  De a lényegen semmit nem változtat
  105+135 lenne a béred ebből kézhez kapsz 68E ft akkor is gratulálok.
  tehát összegezve:
  http://www.aktualitasok.hu/berkalkulator-frissitett-brutto-netto-fizetes-szamitas.html
  Akkor is jól meg vagy szivatva.
  Ja és ha nem voltam beteg tehát nem vettem igénybe TB szolgáltatást akkor X%-át vissza is kapom tehát fizetek jelenleg 99,99 eurot a holland állam meg minden hó 20.-án menetrendszerűen 73 eurot visszautal ebből.
  Ez a kultúrák találkozása.
  Igy újra számolva akkor:105E minimálbér + a munkáltató által kifizetett összeg 135E =240 E Ft /300 =800 euro
  800/176=4,54 / óra
  240E-nek megkapod a 28,75%-át tényleg nem 75%-os jövedelem ellopás csak közel 70%-os és még fizet AFA-t is gratula.
  akkor is otthon valami nem stimmel mert itt az adóból tudják fizetni az összes többi dolgot amire otthon szépen lehúzigálnak.
  De igazatok van benéztem az első bérszámolóval.
  Miveel gondoltam hazamegyek dolgozni ki is vertem ezt az ötletet a fejemből.Családot hozom ki inkább és felszámolok ott mindent úgy is eladták a fejünk felől.A felcsúti a libás a fletó meg a jobbos meg a lumpen is.Az új mohács előtt keresek valami frankó helyet.
  De abban meg nekem van igazam nem nekünk kéne eljönni hanem ezeket kéne mind elhajtani egy-től egy-ig.

 61. Még egy fontos kiegészítés munkavállalóknak.
  A béradót (SZJA) mindig az adott országban (ahol a munkavégzés történik) kell megfizetni, DE! az unión belül mindegy, hogy hol vagy TB és nyugdíj szempontjából biztosított; ezt a jogviszonyt alkalmazza a többi tagállam is.

  Ez azt jelenti, hogy ha pl. valaki Magyarországon munkavállaló, de kiküldöttként Németországban dolgozik, akkor a jogszabályok szerint elég itthon a 122 ezer Ft-os bérminimum szerint fizetnie a nyugdíj- és egészségbizt.járulékot; ezzel az egész EU-n belül biztosítva van.

  Németországban ráadásul a nem német rezidens munkavállaló visszaigényelheti az előző évben befizetett béradót a német államtól. Így egy ilyen vegyes konstrukcióban, a visszaigénylés után, a munkavállaló német minimálbérét (kb. 1350 EUR), összesen 22 ezer Ft levonás terheli. Ezzel le van tudva a TB és a nyugdíj kassza, valamint a béradó (SZJA) is.

  Tehát magyar munkáltatón keresztül dolgozni a legtöbb esetben jobban megéri a munkavállalónak, mint egyénileg, mert az adott bér után fizetendő járulékok könnyebben minimalizálhatóak.

 62. 69.

  „Igy újra számolva akkor:105E minimálbér + a munkáltató által kifizetett összeg 135E =240 E Ft /300 =800 euro”

  Összesen fizet a munkáltató (alapesetben) minimálbér mellett ennyit: 135e Ft-ot! Ebben benne van az, amit az államnak fizet, és az is, amit a munkavállalónak fizet. Miért adnád össze a 135e Ft-ot és a 105e Ft-ot? Ne add össze.

  Istenem…

 63. 71 😀 ugyanez jutott eszembe „Istenem…”

  (Amúgy 135e és nem a jó öreg 1,4-es szorzóval 147e körül?! Hú, ma kirúgok valakit! Csak vicc volt, annak is rossz!!!)

 64. 69:

  Nod tényleg nem jól számoltad. A 68 ezres nettó bér 135 ezer szuperbruttót jelent. Ezzel együtt sajnos igen is olcsó, sőt irreálisan olcsó a magyar munkaerő. Kb negyede a némethez képest. Egy olyan sok embert foglalkoztató cégnél, mint az Audi is ez igen sok megtakarítással jár.
  A holland bérek pedig a németnél is magasabbak.

 65. 68:
  Valóban egy kicsit elmegyünk egymás mellett.
  Azt természetesen én is tudom, hogy hatalmas különbség van Au-1960 és Ge-2010 között, de NEM érzelmi alapon. Az én winchesteremben számtalan emigráns van a világ minden tájáról. A legújabb kérdésed nagyon jó (bár már nyilatkoztam róla). Az első 6 hónapban apámékat biztattam, hogy jöjjenek utánam és tervezgettem a családi együtt létet. Aztán ez elhalt. Egy év után azt számolgattam mikor és hogyan tudok visszamenni. Most még azt kérdezheted meg, hogy miért? Sok mindenért, de legjobban azt fogod megérteni, ha elmondom, hogy elmentem a magyar klubba és találkoztam néhány tucat olyan magyarral, akik már 10 éve ott voltak. Számomra akkor derült ki, hogy ha valaki élete első 20 évét ott tölti el, ahol született, majd áttelepül máshová, mi történik vele „lelkileg”. Ráadásul részben nem tud róla, részben iparkodik letagadni. — Ha van időd és hasznosan akarsz szórakozni, olvasd el Zilahy Lajos: A lélek kialszik című könyvét. Gondolom az Inteneten megtalálod.

 66. 74:

  Azt gondolom érzelmi alapon is vannak különbségek és persze hasonlóságok is.
  Ami a legnagyobb különbség mindjárt és talán a legfontosabb is, hogy én innen 2-3 havonta hazajárok, így az a mély honvágy érzés nálam nem tud kialakulni, mint ami nálad felszínre bukkant Ausztráliában.

  Ami viszont ki tud alakulni az a hontalanság, főleg az én koromban már. Még túl kevés időt töltöttem itt el ahhoz, hogy elszakadjak Magyarországtól. Egyelőre minden szempontból magyarnak érzem magam és németnek egyáltalán nem. Mégis elindulni látszik egy folyamat, amelyben otthoni emberektől kezdek eltávolodni és itteniekhez kezdek közelebb kerülni.
  Mint mindennek az életben a nyugateurópai munkavállalásnak is vannak előnyei és hátrányai. Azt gondolom, hogy ha ezeket folyamatosan mérlegen tartom, akkor tudom mi a teendőm.

 67. 75:
  Eltávolodás? Jó kifejezés, de igaz-e. Nemzettagadásban én odáig jutottam el, hogy ha lenne reinkarnáció, én semmi körülmények között nem jönnék vissza Magyarországra, bár nem egy unalmas hely, az biztos. De a „békebeli” (ezt már ők is eljátszották) mondjuk az 1930-as évekhez csatlakozó angol társadalomnál nincs kellemesebb hely a világon. De MINDENT összevetve, a legokosabb amit tettem, hogy a harmincas évek elején születtem. Izgalmas, érdekes, színes eseménydús életem volt és még hátra van a legnagyobb dobás, az összeomlás.

 68. 76:

  Nocsak, hinni kezdtél a reinkarnációban? 🙂
  Na látod meg is találtad életed értelmét.

 69. Kikérem magamnak, hogy a nyugati civilizációt és annak minden káros hatását egy az egyben összemossák a kereszténységgel.
  A felvilágosodás óta egyre nagyobb mértékben uralja a Nyugatot a nem-keresztény értékrend. A Nyugat (sajnos) már rég nem keresztény. Éppen mostanában vezetik be hatalmi erővel a kötelező buziházasságot, és hallgattatják el azokat a keresztényeket, akiknek ez nem tetszik.

  A muzulmán radikalizálódás egyik legnagyobb fűtőereje az a szexuális erkölcstelenség, fertő, ami egyre jobban elhatalmasodik Nyugaton, amit a muszlimok a kereszténységgel azonosítanak. Legalább mi tegyünk különbséget: Nem ez a kereszténység! A keresztény képes együtt élni a liberális multikultival, de nem azonos vele.

  Amúgy amit a harmadik világbéli rabszolgatartás ellen tehetünk a mindennapokban: léteznek Fair Trade, illetve UTZ certified termékek, lehet ezeket választani, és ezzel nem a rabszolgatartást támogatni.

 70. Ábel,

  Kikérheted magadnak, de szembe kell nézned vele, hogy egyre inkább ez lesz a trend.
  A valódi azaz nem zsidó-keresztény erkölcsrenszer nem tehette volna lehetővé a modern fogyasztói társadalom konzumidiótáninak kialakulását.
  Amit tehetünk az az, hogy igyekszünk a különbséget kidomborítani.
  Ebben remek munkát végzett Miklósvölgyi János az „Emésztő Tűz Van Előtte, S Körülte Erős Forgószél”, Avagy Gondolatok Az Ószövetségi Istenképről című könyvében…

  A „zsidó” a kereszténységben elvégezte azt a rombolást ami sokak számára a valódi kereszténységet ellenkező irányba fordította.

  A Fair Trade mozgalom nagyon jó dolog, de talán túl kevés, túl későn… Az afrikai mezőgazdaság 99%-a sajnos nem ebben utazik…

 71. 76. Tibor bá’

  El tudnálak képzelni egy Szerb Antal könyvben megírt joviális angol úriemberként egy ódon kastélyban, csak a szexuális túlfűtöttségedet kellene visszafogni némileg. 😀

 72. 80:
  Nem hiszem, hogy szexuálisan túlfűtött lennék. Inkább arról van szó, hogy nem ismerek tabukat.

  78:
  Szívesen visszamennék az inkvizíciók idejére, ha én lehetnék a fő inkvizíciós pap. 😀 — Különben nem hiszem, hogy tudod miről beszélsz. Engem papok neveltek egy bentlakásos internátusban. Annál minden jobb, mint amikor a papoknak van élet-halál feletti hatalmuk.

 73. Tibor bá’! Légy szíves nekem is küldj egy példányt a könyvedből!
  Régi tisztelőd és csodálód.

 74. 82:
  Tudom. Még elég jó a memóriám. 😀 Küldöm.

 75. 79: Nekem egyszer egy Fair Trade propagandista elmagyarázta, a Fair Trade nagyon is sokat tesz, hogy a termelő a 20 dolláros kávéból ne csak alig 1-et kapjon. Hanem 1,5-öt! Na ez kicsit visszavett a lelkesedésemből. Már nem tudom mi a több benne, a marketing vagy a társadalmi igazságosság.

 76. Felmerült a bérek „csatája”… Noss…A kedves vállalkozó az egy bejelentett emberre vonatkozó munkabér után annyi járulékot fizet, ahány órára az a dolgozó be van jelentve, egy hónap intervallumot számítva. Nem divat ma magyar-honban teljes munkaidőre bejelenteni senkit. Négy-hat órás napi munkaidő elszámolás van az állam felé a valós nyolc-tíz óra munkavégzéssel szemben. A négy óra még a nyugdíjba sem számít bele. Persze mindegy, mert én tudom 35-évesen, hogy nem lesz nyugdíjam, hiába is dolgoznék le negyven évet. A pillanatnyi érdek dominál a bejelentéssel kapcsolatban, illetve a kényszer…. Hosszú távon jelenleg itt senki sem gondolkodik, mert nincs rá lehetőség. Borzalmas adót csalnak el ezzel a cégek, csak valahogy senki sem járt még utána számokban, és a N.A.V. is szemet huny mert a magyar gazdaság legnagyobb részét a simlis vállalkozók, cégek teszik ki. Persze a való világban csak az lát tisztán, aki benne él….

 77. Viszont ennek vajmi kevés köze van a kultúrák ütközéséhez, sőt még az érdekek ütközéséhez sincs köze. A kultúrák ütközése majd akkor élesedik ki, amikor arab bevándorló férfiakat akarnak elítélni Európában, európai bíróság előtt és törvények szerint bigámiáért vagy nemi erőszakért, vallási alapon történő önbíráskodás miatt.

 78. Hogy vannak adócsaló cégek az így igaz. Az igen ritka kivétel, amelyik betartja maradéktalanul az összes adótörvényt és a számtalan előírást.
  Volt szerencsém közelről ismerni egy olyan vállalkozót, aki betartotta a törvényeket. Még az ajándékba készített árut is leszámlázta, hiszen a cég eszközeivel készítette azokat.
  Igen sok megrendelése volt kezdetben. De mert mindenről számlát állított ki, a kereskedőknek már nem volt akkora biznisz tőle vásárolni. Na meg az adója is az egekbe szökött. Elsőként az alkalmazottól vált meg, aki szintén teljes munkaidőre be volt jelentve, úgy ahogy a törvény azt előírja. Nem sokra rá a céget fel kellett számolni.
  A lényeg, nem kezdhetsz el tisztességes lenni, ha körülötted mindenki csaló. Tönkremegy a cég, az alkalmazott meg mehet közmunkára. Saját bőrön is meg lehet tapasztalni, milyen út vezet a szemét, csaló vállalkozó titulus elnyeréséig. Szabad a pálya mindenki előtt.

  Szerintem nem kell tartani abban az országban a kultúrák ütközésétől, akikről az a kép él a világban, hogy másodikként megy be a forgóajtón és elsőként jön ki.
  Ez az alapállásunk eddig minden kultúrát felemésztett. Ahogy ismerem magunkat, nincs az a vallási előírás, amit ne tudnánk kicselezni.

 79. Ezért írtam le a pillanatnyi érdeket és a kényszert egy mondatomban. A valódi témához, pedig annyit, hogy a kultúrák alapja a vallás. Kultúrák, és vallásaik nem fognak véráldozat nélkül „ütközni”, ez történelmi tény. A keletebbre élő kultúrákhoz képest mi vagyunk azok akik kevésbé ragaszkodunk a kultúránk alapjául szolgáló vallásunkhoz, ezzel tulajdonképp feladtuk a küzdelmet, amikor pedig vér fog folyni, már késő lesz eszmélni.

 80. Esküszom most vesztettem el végérvényesen a hitem a német vezetés józanságában:

  „Különleges eljárás a szír menekülteknek Németországban”:

  A most bevezetett lépések röviden azt jelentik, hogy Németország soron kívül ismer el menekültként minden Szíriából érkezett migránst.

  A zindekszen olvastam és nem akartam hinni a szememnek. Gyakorlatilag ez kimeríti a hazaárulás fogalmát. Aki ezt az intézkedést hozta, azt be kellene perelni (és ez csak a polkorrekt véleményem).

  Vagy, amire gondolni tudok: úgy vélekdenek a német politikusok, hogy a szírek még mindig jobbak, mint a feak afrikaiak? Végülis közelebb vannak Európához. Ezekkel a szírekkel feltölti magát Németország, hogy aztán a többieknek a végképp selejtes menekültek jussanak? A kisebbik rossz elve mentén hozták meg ezt a döntést? Akárhogy is nézem, gáz. Ez a rohadt túlkompenzálás a második vh. óta. Soha nem marad abba? Tipegni a zsidóknak, most meg a menekültekre sem szabad ferdén nézni, különben rögtön náci az ember? Egyébként jól érzékelteti a közvélekedést, hogy szaporodnak a menekültszállók elleni attrocitások. Na ez az igazi véleménye az embereknek.

 81. 89:

  Itt laksz egyébként Münchenben?

  Szeretném azt gondolni, hogy Németország tudja mit csinál, de úgy néz ki, hogy nem.
  A szíreket eddig is gyorsított eljárással bírálták el, most valóban mindenkit felvesznek, akik onnan jönnek.
  Sok kicsi ketyegő bombát telepítenek éppen Németországba (is). Majd robban.
  Természetesen tovább fog nőni az idegenellenesség, ami egyébként érthető, csak jó vége nem lesz ennek.

 82. 89-90: Merkel nem a zsidók szekértolója véletlenül? Mert akkor nem meglepő… Így állnak bosszút Németországon. Felhigítják az árjákat mindenféle alsóbbrendű népfajjal. 😉

 83. 91:

  Németország még mindig erősen amerikai befolyás alatt áll, a kormány is és a sajtó is baromira liberális, ellenben maguk a németek legalább annyira ellenzik a bevándorlást, mint mi magyarok.

 84. 89. vasgyuszi

  már nyomatják orrán-száján a nagy-izrael térképét, ami tervbe van véve, s magábafoglalja Libanont, Szíriát, fele Irakot, meg még egy kicsit … a németek mélységesen benyalva ezzel is a szír terület minél elöbbi kiürítését szorgalmazzák… sírjon az én anyukám jelszóval …

 85. @90: Obersendling/Solln

  @93: Erre az aspektusra nem is gondoltam, de sajnos van benne logika…

 86. 93:
  Na ja ha elhisszük a zsidók világuralmi törekvéseit, akkor ez is hihetőnek tűnik. Vajon miért lenne szükség az említett területekre? Mert az csak úgy megy, hogy kihajtunk mindenkit az országból és átírjuk az ország névtábláját? Nem tudom, nekem ez nem tűnik egy reális érvelésnek, mármint nagy izrael.

  94:
  Nem laksz olyan messze én a Starnbergi tó „alatt” vagyok.
  Németországi blogtalálkozó nem lesz? Tibor bá jössz ide náci földre? 😀

 87. 95.

  Mindig elámulok azon, hogy mennyire nem hisztek a saját szemeteknek meg fületeknek. Megírják a Haaretzben az izraeliek terveit Ukrajnával, a Krím-félszigettel kapcsolatban, tudjátok, hogy mit mondott Simon Perez Magyarországgal kapcsolatban. Látjátok, hogy egyre erőszakosabban nyomulnak nálunk már a közigazgatásban is, a szabadkőműves társaságuk a „Szövetség Fiai” építi ki a médiabirodalmukat nálunk, költöznek ide még Kanadából is (Nyírtass), ismeritek a 2004-es paktumot. Tudjátok, hogy az ISIS vezére izraeli, tudjátok, hogy az ISIS vadállatokat izraeli kórházakban ápolják, tudjátok, hogy Babilon műkincseinek lerombolása (pl. Tadmur) micsoda örömujjongást okoz az ortodox zsidók környezetében, tudjátok melyik az a nép, akinek Babilon a mai napig gyűlölt ellensége….

  Tulajdonképpen mindent tudtok, hogy összeálljon a kép a fejetekben, de nem… Mi ez nálatok? Valamilyen gyógyszert szedtek a logikus gondolkodás ellen?

  A zsidó közösségekben ma domináló askenázi zsidósághoz tartozók a közép-ázsiai kazároknak az utódai. Ezen az alapon tartanak igényt ezekre a területekre.

  http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=147463&n=lambert

 88. 95.Curix

  „Nem tudom, nekem ez nem tűnik egy reális érvelésnek, mármint nagy izrael.”

  Pedig két oka is lenne.
  Az egyik, hogy „eredetileg” ezt a területet kapták Jehovától, a másik, hogy akik mot ott laknak azok ádáz ellenségek, tehát házon belül vagy megszoknak, vagy megszöknek.

 89. 96. Kyra

  „Valamilyen gyógyszert szedtek a logikus gondolkodás ellen?”

  A flór lesz az…
  Egyre többet hallom, hogy a flór tompít bizonyos agytevékenységet…
  Már gyerekkoromban sem szerettem nagyon fogat mosni, inkább almát ettem meg répát… Most is „alternatív” fogkrémeket használok…
  Lehet hogy ezért lázadok annyit?

  És tényleg…
  Azt veszem észre, hogy azok, akik bio kaját esznek, azok sokkal kritikusabbak a rendszer egészével szemben, mint akik válogatás nélkül tömik magukba a ki tudja mivel telenyomott ipari hulladélot.
  Szóval, ha van olyan szer, ami „nyugtatja” és/vagy tudatmódosítja a tömegeket, akkor a hatalom megállná, hogy ne használja?

  Tiszta Mátrix…

 90. 99:

  „akik bio kaját esznek, azok sokkal kritikusabbak…”

  Lehet hogy az észrevétel megállja a helyét, csak az ok okozat került felcserélésre, mint olyan sokszor.
  Arra nem gondoltál Attila, hogy nem a biokajától lesz kritikusabb, hanem azért eszik bio kaját, mert már kritikus a hagyományos kajával szemben?
  Mi van ha azok esznek biokaját, akik már eleve tudatosabbak és tudják miért veszik meg az ételt drágábban?
  Hmm erre nem gondoltál?

  Egyébként nem gondolom, hogy nyugtató lenne az élelmiszerekben, de tudatmodosító sem.

  98:
  Nem látom reálisnak háború nélkül elvenni az említett országokat.

 91. @100: Vele már nem állok le vitatkozni… 😉

  Mindenesetre érdekes lesz hallani a hírekben, hogy zsidó telepesek nyomulnak be elnéptelenedett szír területekre. Vagy addigra a hírek már témát kapnak fel és itt Európában kisebb bajunk is nagyobb lesz annál, mint ami a Közel-Keleten történik?

 92. 101:

  Vajon tudják e azok a menekültek, akik most ide jönnek Németországba a polgárháború elől, hogy itt ők maguk lesznek a polgárháború okozói?
  Vajon elmeséli e nekik bárki is, hogy a puszta jelenlétük is destabilizálja azt az országot, amire úgy tekintenek, hogy gazdag és biztonságos?
  Te is látod gondolom a tévében, hogy azzal van tele, hogy hol gyújtottak föl már megint egy menekültszállót.
  Ezek a szállók egyelőre üresek, de ha így megy tovább, akkor fognak következni a nem üresek is…
  Egyszerűen nem lehet ennek jó vége, hogy ennyire hülyére veszik a németeket, és ennyire leszarják az akaratukat.
  A következő német kormány az lesz, amelyik ésszerű megoldást tud nyújtani a bevándorlásra.

 93. 99: Mi az a flór? Rákerestem, de a Gugli is csak a Flórián teret dobta ki.

 94. Fluor. Gondolom hangzás után írta. Sőt azt is gondolom, hogy ezt te is tudod. 😀

  Én a saját termésemet eszem, ami nincs sem permetezve, sem trágyázva, sem ásva, sem kapálva… Ebbe elég nehezen kerül bele valami, ami nem odavaló. Hacsak nem az égből. Persze nem tudok gabonát aratni és őrölni. Teljesen senki nem vonhatja ki magát a környezetét károsító dolgokból.

  Ábel, nem azt mondta az izraeli miniszterelnök, hogy kerekedjen fel egész Izrael, hanem azt, hogy az izraelieknek senki nem mondhatja meg hol szabad nekik élni. Izrael mindig a spirituális hazájuk lesz, de a kazárok földje az új telepesek számára nyitva áll. Ukrajna különben is rászorul a segítségükre katonailag és anyagilag is. Kaptak felkérést is és most is több ott harcoló alakulatnak izraeli parancsnoka van. Például a Delta álnevű katona a „majdan” kéksisakosait vezeti. Akik ugye fasiszták…

  De az állami vezetés is tele van izraeli és ukrán kettős állampolgárságú vezetőkkel. Van köztük olyan is, aki egy hetes ukrán állampolgársággal rendelkezett, amikor „megválasztották”.

  Mikor hallottad te Soros Györgyöt azt kérni, hogy engedjék el egy szegény országnak az államadósságát? Soha! Viszont Ukrajna esetében ez a ragyogó ötlete támadt. Vajon miért is?

  Ami meg nagy Izraelt illeti. Még annál is nagyobb Izrael van tervbe véve, mint a linkelt cikkekben a térképeken látható. Az első fokozat Izrael az ismert keretek között. A második fokozat Izrael az Eufrátesztől a Nílusig (Eretz Izrael). A harmadik fokozat, pedig a teljes Izrael, amely bolygónk egészét felöleli. Ez lenne az egész földre kiterjedő Zsidó Világköztársaság, amelyet egy zsidó világmonarchia révén kívánnak elérni. Ennek az elérését természetesen nem nyílt politikával hajtják végre, hanem titkos társaságokkal, amelyek közül a fent említett „B’nai B’rith”, ami oly aktív most nálunk, csak a legalsó fokozat, őket megelőzi a B’nai Sion, alatta a B’nai Mose. Az ő befolyásuk alatt állnak a jezsuiták.

  Mondanom sem kell, remélem, hogy mindehhez a zsidó népnek és vallásnak az ég világon semmi köze. Ők ugyan azt hiszik, hogy számítanak, de nem. Ugyanúgy mennek a lecsóba majd, mint mi fehér, keresztény európaiak.

  Ezt már le sem merem írni, mert Tibor bá’ előkapja a zeuszos énjét és villámokat szórva elátkoz, de ennek a Tervnek a nyomai a New Age-ben megtalálhatók. Az egyetemes Új Világvallást már megalkották, szép lassan megvalósul az ateisták hathatós közreműködésével.
  ” Amikor ezek (azaz a világvallás elterjesztői a „világszolgálók”) átveszik az irányítást, addigra az elavult teológiai tevékenységek teljesen össze lesznek zúzva. A judaizmus gyorsan el fog tűnni. A buddhizmus terjedni kezd, és egyre dogmatikusabbá válik. A kereszténység a szakadások és benső felfordulások miatt a teljes káosz állapotában fog állni.” (A. Bailey, Externalisation, 573. o.)

 95. Sőt leginkább a Fluorid az, amire azt szokták mondani, hogy agyilag zokni lesz tőle az ember.

  105:
  Kyra te mindent elhiszel a zsidó világuralmi törekvésekből?

 96. 105. Na jó, de milyen nyelven hangzik flórnak a fluor? 🙂

  Megtisztelő, hogy ezt a hosszú írást nekem címzed. A nagyrésze nem is kevésbé hihető, mint általában mindenféle, amit olvasni lehet.

  De a jezsuiták mért éppen egy zsidó titkos társaság befolyása alatt állnának? Mért ne inkább a pápa alatt?
  Ismerek személyesen egy pár jezsuitát. Nagyjából olyanok, mint a többi szerzetes, csak még jobbfejek és intelligensebbek. És némelyikük hihetetlen közel van Istenhez.
  Baromira egyértelmű, hogy nem valami sátánista szekta tagjai.

 97. Curix, nem, csak a megvalósult történéseket csak a vakok nem veszik észre, vagy azok, akik nem akarják észre venni, mert érintettek.

  Az ügyefogyott viselkedését az Uniónak legkönnyebb arra fogni, hogy hülyék a vezetőik. Pedig dehogy. Miért lennének hülyék. Teszik, amit tenniük kell.

  Képzeld el, hogy eszméletlen mennyiségű pénzzel biztosították, hogy terroristák ne tudjanak belépni USA vagy Európa területére. És most mi van? Özönlik boldog boldogtalan, annyi telik tőlük, hogy figyelmeztetnek: vigyázzunk, mert becsempészik az Iszlám Állam terroristáit Európába a Földközi-tengeren keresztül a menekültek közé rejtve. Ezt Michèle Coninsx, az Eurojust, vagyis az európai uniós igazságügyi együttműködési egység elnöke. A belga ügyésznő szerint az értesülés titkosszolgálati forrásokból származik, további részleteket azonban nem árulhatott el.

  Te komolyan elhiszed, hogy ennyire idióták? Nem! Ezt kell tenniük.

  És nagy baj lesz. Nem csak annyi, hogy nekünk kell majd hozzájuk alkalmazkodni, hanem így fogják kiirtani a fehér európai fajt és ebbe benne lesznek a zsidók is.

  Nézd meg ezt a videót, ahol a nyílt utcán lőnek fejbe egy nőt a muszlim „férfiak”, mert kilátszott a hosszú szoknya alól a szandálja és a fekete kendővel nem takarta el az arcát.

  https://szabadriport.wordpress.com/2015/08/23/ezek-ellen-mar-csak-egy-atom-segithet-semmi-mas-18/

 98. 108. Ábel

  Hát Ábel, van erre egy sokkal hivatottabb személy itt, aki nagyon ismeri a Vatikán érintettségét és a judaizmus és a kereszténység összekeverését… Hidd el nagy hatással van a judaizmus a Vatikánra. Amikor volt a P2 szabadkőműves páholy botránya, akkor derült ki, hogy mennyire összefonódott a Vatikánnal ez a titkos társaság. Akkor derült ki az is, hogy milyen sok zsidó származású pápa volt, aki eltitkolta a származását. Például II. János Pál pápa édesanyja is zsidó volt. Magyarországon a 3 utolsó esztergomi érsek is zsidó. A II. Vatikáni zsinat nagyon érdekesen zajlott le. Ha hiszed ha nem, a zsidó rabbiknak komoly befolyása volt arra, ami a zsinaton történt. Ne érts félre, nem az a baj, hogy zsidó volt, mert mint írod, az emberek nem attól jó fejek, hogy nem zsidók vagy nem jezsuiták. Miért titkolják? Mi szégyellni való van azon? Talán az, hogy a keresztények befogadják a zsidókat, viszont láttál-e már olyan római főrabbit, aki ferences rendi szerzetes volt először? Ugye ez azért már kínos, nem?

  Én magam is ámulok, amikor ilyesmit olvasok, mert azért elképzelni sem tudom mi lenne, ha mondjuk Erdő Péter bemenne a jeruzsálemi főrabbihoz és töröltetné a Talmudból azokat a részeket, amelyeknél Jézus édesanyját gyalázzák. Szerintem világraszóló botrány lenne. Pedig ilyesmi történt a II. Vatikáni zsinat alatt. Van erről egy jó cikk egy bennfentes hívő keresztény tollából, megpróbálom megkeresni.

  Megtaláltam: http://www.jozan-katolikus.hu/?p=971

 99. 109:

  Nem értem, ha ez zsidó terv, akkor a zsidókat miért irtanák ki?
  A holokausztkártya már eljátszva.

  Amúgy egészségükre, amíg saját fajtájukat ölik azzal semmi baj nincs. Egyébként meg lehetne törni őket is, pont ezt a vallási fanatizmust kellene saját maguk ellen fordítani. Csak erre most nincs lehetőség.

 100. 103 Ábel

  Bocs…Fluor…
  Így megtalálod: „fluor hatása a szervezetre”
  A háborúban is használták a foglyok kezelhetőbbé tételére…

 101. 111. A II. Világháborúban is válogattak közülük, akkor sem volt olyan nagyon drága az életük, ha a cionizmus ügye volt a tét. Egészen elborzasztó mondatok hagyták el az akkori politikusok száját, pedig a saját véreikről beszéltek. Még ezt az állandó feszültséget is szándékosan szítják körülöttük. Ugye nem gondolod, hogy nem tudnák egyetlen óra alatt eltüntetni a Kurucinfót, ha akarnák? Szükség van a gyűlölködésre. Sajnos egyik fél sem érti meg, hogy önmagának árt és az ellenségeik közben a háttérben szurkolnak. Egy esetben tudnánk jól kitolni velük, ha csakazért sem esnénk egymásnak! 😀 Képzeld! A muszlim menekültek úgy viselkednének, mint a kezesbárányok, a zsidók nem követelőznének és mi meg boldogan barátkoznánk velük és nagy bulikat csapnánk nálam vagy Tibor bá’ kerti-partiján.

  Megütné a guta ezt az őrült társaságot.

  A nagy tervhez az egyetlen kormány, egyetlen vallás, egyetlen pénz megvalósításához azért kevés lenne Netanjahu. 😀 Egészen elképesztő összefonódások vannak és nagyon izgalmas olvasni róluk, de egyben ijesztő is. Az ember lánya nem győz csodálkozni azon, hogy ezek az őrültek vezetik a 7 és fél milliárd embert a vesztébe. Kitaláltak maguknak egy származás-elméletet is már. Mindenki a Meroving dinasztiából származik a jézusi vérvonalon át Dávidig és még azon is túl. A Rokefellerek is és 43 amerikai elnök. A Rothschildok még Nimródot is beiktatták a sorba. Egyik Rothschild 2. keresztneve Nimród volt. Komolyan mondom, hogy a „Jézus király, pártus herceg” ehhez képest tudományos igényességű munka volt.

  Talán ez a montázs mindent elmond (bár lehet, hogy nem is montázs, mert rendszeresen találkoznak a Colorado állam beli Baca nevű New Age üdülőközpontban) http://2.bp.blogspot.com/-vzgmJDqnyWI/UUjQzMz9CCI/AAAAAAAAFbU/5zlaaPmP7_I/s1600/535463_156423617845809_2132166180_n.jpg

  Rockefeller többször is nyíltan kimondta, hogy mi a céljuk és a többi nagy hatalmú globalista sem nagyon kertelt. „Egy globális átalakulás szélén állunk. Csak egy megfelelően nagy válságra van szükség és a nemzetek el fogják fogadni az Új Világrendet.”

 102. 113. „Egy esetben tudnánk jól kitolni velük, ha csakazért sem esnénk egymásnak!”
  Sajnos ez nem így működik. Ha nem ütsz vissza, azért vernek agyon, ha visszaütsz azért. Ezt nem akarja Attila PV is megérteni és ajnározza itt a menekülteket, közben persze semmi cselekvési terve nincs. Szeretetrezgéssel ebben a kegyetlen anyagi világban nem mész semmire, felzabálnak. Akkor már inkább harc közben elesni, mint birka módjára várni a kést.

 103. Ezt muszáj betennem, egy hozzászólás a Peak-Oil-os fórumból, amely nagyon jól összefoglalja a dolgok mechanizmusát. A világ eseményeit senki nem irányítja, mert arra senki sem képes, akárhogyan is erőlködik:

  „A konteó-hívők következetesen összekeverik a szándékot és érdeket a tényleges cselekvéssel, és elfelejtik a katonai stratégia leges-legfontosabb bölcsességét, miszerint minden haditerv kizárólag az ütközet első öt percéig érvényes…
  A világ ellentétes, párhuzamos és kölcsönösen közömbös érdekek, elvek, hitek és szándékok kesze-kusza szövevénye, olyan nagyjából, mint amikor valakinek ötvenféle gyógyszert adnak: külön-külön mindről tudják, mire való és milyen hatásokkal/mellékhatásokkal lehet számolni, de így együtt?? Ember nincs a Földön, aki megmondaná, mi is lesz ebből…

  Egészen biztosan el lehet mondani azt, hogy ha az elmúlt 6-8 év történései mögött lehet is sejteni érdekeket, célokat, konkrét lépéseket – gyakorlatilag soha sehol semmi nem alakult úgy, ahogy azt akarták. És a dolgok fele egyszerűen csak megtörtént, anélkül, hogy bárki akarta volna. Senki nem akarta például a 2008-as válságot sem, senki a világon – egyszerűen nem volt nyertese, ebben a formában nem állhatott érdekében senkinek. Ugyanakkor ereje sem volt senkinek erre… Mégis, az emberi mohóság és ostobaság ide vezetett. Ez a legjellemzőbb ok sok minden más mögött is.”

 104. Ez állandó szemléletbeli különbség.

  Egy dolog, hogy minden mindig magától zajlik.
  A másik meg az, hogy ha valakik a számukra előnyös folyamatokat meglovagolják, sőt igyekeznek újragenerálni. A hátrányokat meg eliminálják, mondjuk mert megtehetik erővel.

  Jó dolog mindig a véletlenre fogni hogy szerencséje volt xy népnek, de úgy is lehet mondani hogy jól érvényesítik az érdekeiket.

 105. 110: Azt mondod, nagy hatással van a judaizmus a Vatikánra? Nahát tényleg… De mintha ez nem a II. V. zsinattal kezdődött volna.
  1. Jézus zsidó
  2. Az összes apostol zsidó
  3. Az első nemtom hányezer keresztény mind zsidó
  4. Miután kitalálták, hogy pogányokat is keresztelnek, azután is csak lassan hígult, még párszáz évig gyakorlatilag egy zsidó szektának számított a kereszténység.

  Csak azt nem látom, mi itt a probléma.

  112: Bocs a fluoros kötözködésért. Úgy látszik, engem nem tett még elég kezelhetővé… :E

  113: Ha egyetlen vallást akarnak, akkor mért szaporítják a vallásokat szakítással tendenciózusan? Áldatlan tevékenységük nélkül már rég egy vallás lehetne.

  115: Egyetértek.

 106. 113:

  „A nagy tervhez az egyetlen kormány, egyetlen vallás, egyetlen pénz…”

  Ha valóban ez a cél, annak megvalósítása alsó hangon is legalább 100 év még.
  Tényleg valós félelmed ez Kyra?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük