(1359) Mondatelemezés

Tibor bá’ online

 

~ab108Középiskolás koromban, magyar órákon volt szokás a mondatelemzés. Megvizsgáltuk egy adott mondat valóságtartalmát, „mondanivalóját” és politikai korrektségét,csak akkor ezt nem így nevezték.  Az volt a lényeg, hogy hozzájárult-e a szocializmus építéséhez, a szocialista embertípus kialakításához. Ma persze egészen más politikailag korrekt, mint akkor, és persze kapitalista embertípus a menő, bár erre nem tér ki senki. A helyzet nem sokat változott, mert saját véleményed csak addig lehet, amíg az megfelel az USA adminisztráció elvárásainak.

A dolog úgy adódott, hogy néhány hete, egészen pontosan március 24-én egy bírónő, Dr. Mucsi Erika, ítéletének indoklásában volt egy ilyen, azóta sokszor idézett mondat: „A cigányság, mint kategória nem elsődlegesen faji alapon értelmezhető, hanem az ekként jelzett életformát követő, faji hovatartozástól függetlenül a lakosságnak egy elkülönült, a többségi társadalom hagyományos értékeit és a már hivatkozott jogszabályok által is védett értékeket semmibe vevő csoportjaként, akik egy bizonyos munkakerülő életforma, a magántulajdont együttélési normákat nem tisztelő erkölcsi felfogás követői.”

Hát akkor elemezzünk! Mit állít a bírónő? A cigányság nem faji alapon értelmezhető. Akkor pedig a sorok írója nem lehet rasszista, hiszen ezt a kategóriát kizárja. Mi a bírónő mondanivalója? Egy csoport a többségi társadalom hagyományos értékeit semmibe veszi. Létezik ilyen csoport? A társadalom tapasztalatai szerint létezik. És csak úgy mellesleg ennek a „csoportnak” a tagjai majdnem kivétel nélkül mind cigány származásúak. De tegyük hozzá, nem minden cigány tartozik ehhez a „csoporthoz”.

Bennem felmerül a kérdés, kiknek érdeke az, hogy a tényeket megváltoztatva, hátráltassák az arra alkalmas szervek megbénítását a bűnüldözés terén? Kik gondolják úgy, és főleg miért, hogy a többségi társadalmon való élősködést elő kell segíteni? Kik gondolják úgy, hogy a társadalom szétzüllesztéséből nekik hasznuk van, vagy lesz? És ha így gondolják, vajon igazuk lesz-e, és tényleg húznak-e belőle hasznot?

Ezekre a kérdésekre nem fogok most választ adni. Inkább meghívlak benneteket egy közös gondolkodásra.

_________________________________________________
_________________________________________________
____________________________

 

70 gondolat erről: „(1359) Mondatelemezés

 1. Teljesen mindegy, hogy mit jelent a mondat, ha benne vannak olyan szavak mint cigány, faj, bűn, munkakerülő, erkölcs, akkor azt úgyis megtámadják a mi nagy értelmiségi liberálisaink. Szerintem tulajdonképpen különösebb érdek nélkül is.

 2. A pesti belvárosi zs értelmiség szerint a magyarok rasszisták és mucsaiak. A bírónő nevében a végzete… 🙂

 3. 1:
  Ha valóban egy mondat tartalma nem számít, akkor a nép annál is hülyébb, mint amit eddig feltételeztem. Ez a szerencsétlen bírónő nagyon óvatosan fogalmazta meg a valóságot, és mégis a torkának estek. Az összes média egyöntetűen, figyelmen kívül hagyva a többségi társadalom érdekeit.

 4. Cigány bűnözés igen is létezik, bármennyire is tagadja néhány párt. A Jobbik meri csak kimondani, hogy van cigány bűnözés Magyarországon.
  (OFF: Megszorítások is léteznek, az ’emútt’ 4 évben bőven voltak, csak a fideSS szerint nem volt egy megszorítás se, de attól még vannak, ha az Orsós Vitya tagadja is.)

 5. A cigánybűnözés már a politika csúcsait is elérte!!! 😀
  Ezért nyírta ki magát a bírónő.

 6. 3: Nem a nép a hülye azért, mert néhány liberális értelmiségi fellázadt? Vagy annyira haragszik a nép erre a bírónőre?

  4: A cigánybűnözésről tud a Fidesz is, csak valóban nem meri kimondani. Valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy ők nyerték a választást. Mi lett volna, ha kimondják?
  Sőt sztem a többi pártnál is tisztában vannak ezzel (kivéve talán a DK-t, meg az MLP-t).

 7. Mint liberális érzelmű értelmiségi kijelentem, hogy teljes mértékben egyetértek a bírónő megfogalmazásával!

 8. Különben meg mi ez a liberálisozás mostanában? Olyan értelemben használják, mint a bolsi, zsidó, stb jelzőket. Számomra azt jelenti, hogy szabad, felelős polgárként szeretnék élni, nem az állam gyámságában, gyerekként kezelve.

 9. 8: Akkor te nem liberális vagy, hanem konzervatív. A liberálisok a falanszterek létrehozói.

 10. A bírónő azt a marhaságot mondta hosszú mondatában, hogy minden bűnöző cigány, – származásától függetlenül. Ezért támadják a bírónő szavait, és szerintem teljesen jogosan.
  Ha egy zsidó lopott, akkor az már cigány lett? 😀 😀
  Nem érdemes foglalkozni azzal, amit mondott, ha kitart az állítása mellett, akkor ez a nő egyszerűen hülye.

 11. Arma, hagyd meg nekem a döntés jogát, hogy mi vagyok, jó?
  „A liberálisok a falanszterek létrehozói” ez mi a faszt jelent?

 12. 12: Azt, hogy akik liberálisnak nevezték magukat, többnyire tudták, hogy a fennálló rend lerombolása a céljuk és többnyir eegyüttműködtek az önkényuralmi rendszereket létrehozni kjvánó mozgalmakkal, ideológusokkal. Pl. kedvencem Kossuth és Szemere kapcsolata Marxszal. Ha te liberálisnak hiszed magad, nem tudod, mi a liberalizmus. A gyámkodó állam épp a modernizációs ideológia műve és azt a liberálisok készítették elő.

 13. 11 :
  De, ezt mondta, csak hosszú körítéssel.
  Azt, hogy a bűnözői életformát választó emberek számítanak cigánynak, és elsősorban nem a származástól függ, hogy ki cigány és ki nem …

 14. „hátráltassák az arra alkalmas szervek megbénítását” – Tibor bá, ezt biztos így gondoltad?

  Amúgy mélységesen egyetértek.

 15. 14: Nem, egyáltalán nem lehet úgy érteni, hogy csak cigányok bűnöznének. Attól, hogy szerinte a cigány definíciója, hogy a cigány, rassztól függetlenül bűnöz, még mások is bűnözhetnek. Ez logika kérdése.

  „a lakosságnak egy elkülönült, a többségi társadalom hagyományos értékeit és a már hivatkozott jogszabályok által is védett értékeket semmibe vevő csoportjaként, akik egy bizonyos munkakerülő életforma, a magántulajdont együttélési normákat nem tisztelő erkölcsi felfogás követői.”

  Nyilvánvaló, hogy ez a definíció nem illik a tipikus fehérgalléros bűnözőkre, csak a bűnözésnek egy primitívebb formájára.

 16. Úgy nagy általánosságban véve,nem szeretem a cigányságot.És most finoman fogalmaztam.
  Ennek ellenére tudom hogy a magyarság többsége, ugyanúgy mint én ,-kivételt tesz a ,,normális,,életvitelt folytató cigókkal.
  Az ilyeneket nem is tekintik cigánynak és az illető is gyakran teljes természetességgel magyarnak vallja magát.
  Ráadásul sohasem lehetünk benn biztosak hogy tényleg cigó az illető. Sok keleti nép vándorolt be ide és ők nem a szőke hajukról és kék szemükről voltak felismerhetők.
  Maradt itt török népesség,a besenyők,kunok maradékai,jászok ,székelyek.A hajdúknak nevezett csoportban is volt mindenféle keverék.
  A nácik, vizsgálataik során megállapították hogy tiszta fajú cigány nincsen csak mixelt.Igaz genetikai vizsgálatot még nem végezhettek csak antropológiai jellemzőkön rágódtak tudósaik.
  Egy teljesen a közgondolkodásban jelen lévő dolgot fogalmazott meg a bírónő.
  Jelesül: nem 100% os az átfedés a bűnözők köre és a cickányság mint faj között.
  Ezzel tulajdonképpen védte őket.Nincs kollektív bűnösség, csak jóval nagyobb arányban vélhetünk kreol honfitársunkat egy bizonyos cselekmény mögött.
  A ,,szebbjövősök,,et libsiék teljes erővel támadják, mondván hogy kinéztek maguknak egy adott népcsoportot.
  Nyilván az átlag polgárőrt ugyanúgy zavarja a fehérgalléros bűnözés,de az ellen nem sokat érnek egyszerű járőrözéssel.
  Oda titkosszolgálati eszközöktől,a jogi környezetig ,sokféle változtatás kell,amit viszont a kisember nem tud elérni.
  Állampolgárok egy tenni akaró csoportját démonizálták a liberósok,ami közgazdasági értelemben is öngyilkosság.
  A saját egyenruha,elhivatottság, ingyen végzett rendőrpótló munka pénzben is kifejezhető.
  A javuló társadalmi közérzet is lehet GDP növelő ./ most minek ültessek,ha úgyis ellopják és csak a sáskákat etetném vele/
  Szerencsére egyre több ember tudja mi van e mögött a szándékos semmittevés mögött.
  Pintér, orbán! Tudjuk kik vagytok.

 17. Amúgy Mucsi Erika itt nagyjából azt teszi a cigányság fogalmával, mint Arma a zsidóságéval: újradefiniálja azt, egy társadalmi csoportra jellemző viselkedésmintázatot leírva.

  Ha a társadalomtudomány matematika lenne, akkor ezzel nem is lenne semmi gond, abban mindenki szabadon definiálhat bármit bárminek, csak azután a levezetésben tartania kell magát a saját definíciójához.

  De azért ezeknek a szavaknak, hogy cigány és zsidó, mégis van egy hagyományos, általánosan elfogadott elsődleges jelentésük, ami a származásra utal. Ez azért okozhat gondot, főleg, hogy a definíció meglehetősen dehonesztáló.

  Az újradefiniálók mentségére fel lehet hozni, hogy egyrészt ezek a viselkedésformák az adott társadalmi csoportok nagy részére valóban jellemzők, másrészt a köznyelvben is előfordul, hogy az adott viselkedést azonosítják a cigánysággal, illetve a zsidósággal, adott esetben maguk az érintettek is.

  Ezzel együtt szerintem érthető, hogy aki cigánynak/zsidónak született, de normális erkölcsi érzékénél fogva normális, a társadalomba beilleszkedő életet él (nyilván különös erőfeszítéssel, hiszen nem ezt hozza otthonról), de ezzel együtt nem tagadja meg a származását és ehhez kapcsolódó identitását, azt az ilyen definíciók mélyen sértik. Még akkor is, ha valós jelenségeket írnak le.

 18. Most mit hülyéskedtek. Nagyon sok cigány folytat bűnöző életformát, de nem minden cigány bűnöző. Szerintem úgy kellene megkülönböztetni, hogy cigány az, aki bűnöző életformát folytat, és roma az, aki cigány származású, de nem bűnöző.

 19. Valóban terminológiai vita van. Nem lenne akkora változás, ha életmód alapján neveznének valakit cigánynak, és nem származási alapon. Nemzetközi trendekhez igazodhatnánk vele, mert angolul a gipsy is életmódot jelöl. Itthon is eleve sokan így használják a cigány szót. Mivel amúgy is kifogásolják népcsoportként, ha cigánynak nevezik őket, akkor lemondhatnak erről a szóról, hogy egy bűnözői kör jellemzésére szolgáljon, és ne faji általánosításra. Ez persze úgy sem fog megtörténni. Kinevezhetünk egy új szót is erre, de arra is rá fogják fogni, hogy rasszizmus.

 20. 18: aki beilleszkedett a társadalomba, az mi vonzót lát a cigány, vagy zsidó identitásban? Hogy szeret hegedülni? Mások is szeretnek. Hogy magáénak tartja a Bibliát? Mások is. stb.

 21. 21: Az teljesen természetes dolog, hogy az ember származása erős és meghatározó része az identitásának. Akármiből is jön az ember, az benne van, az a gyökere, arra támaszkodik – még ha részben le is kell küzdenie ezeket a gyökereket. A normális élethez kell, hogy az ember ismerje és elfogadja azt, ahonnan jön, az értékes részét felhasználja, a káros részét pedig kontroll alatt tartsa.

  Ennek fontos része az is, hogy szeretettel kötődöm a rokonaimhoz, ismerőseimhez, és ez független attól, hogy ez milyen népcsoportot jelent. Nekem a magyar, egy cigánynak a cigányt – egy notórius tolvaj is lehet jó apa a maga módján, és a gyerekének nem kell megtagadnia azt, amit az apjaként kapott tőle, még akkor sem, ha nem követi.

  Ha provokálni akarnék, megkérdezhetném, hogy egy magyar vagy lengyel vajon mi vonzót lát a maga identitásában – de pontosan tudjuk, hogy mit látunk. Ilyeneket lát a cigány is.

  20: Nem a cigányok kérik ki maguknak a cigány szó használatát, és erőltetik a romát. Ezt a liberális lobbi taláta ki, akik politikai tőkét kovácsolnak a rasszizmus elleni harcból.

 22. 19: még Tibor bá’ is belekeveredett. „Szerintem úgy kellene megkülönböztetni, hogy cigány az, aki bűnöző életformát folytat, és roma az, aki cigány származású, de nem bűnöző.”
  tehát roma az , aki bűnöző életformát folytat, de nem bűnöző.
  Szerintem van bűnöző és nem bűnöző, ha a cigány vagy roma kifejezést is hozzá tesszük már faji megkülönböztetést végzünk.

 23. A cigány szó már önmagában bűnözőt jelent, a bűnözésnek pedig igenis van genetikája, tehát faji determináltság is. Persze, hogy üvöltöznek a felforgatók. A bírónő megfogalmazása új idők új szeleit vetíti előre keletről. Nyugatról csak dögszagot hoz a szél. Meg lehet nézni, hogy mit műveltek a zsidó kosár klubtulajdonossal egy lehallgatott magánbeszélgetés(!) alapján, amiben semmi súlyos megfogalmazás nem volt, mégis maga az elnök szólalt meg. Olyan ez, mint az ebola, a fertőzött az utolsó stádiumban vonaglódva csapkodja szét a vérét mindenfele.

 24. Számomra valahogy nem világos, hogy miért kellene feltételeznem, hogy egyeseknek az a szándékuk, hogy szétzüllesszék a társadalom működését, hogy elősegítsék a bűnözői életforma fennmaradását, vagy éppen terjesztését.
  Ezt én irreális feltételezésnek tartom, hiszen ez a társadalom gépezetét rombolja, csökkenti az ország gazdasági potenciálját.
  Márpedig a társadalom haszonélvezői is ebből profitálnak anyagilag, egy sikertelen, frusztrált országból a haszon is kevesebb, amit le lehet fejni.
  Ha az a sok semmittevő valahogy bevonható lenne az ország gazdasági potenciáljába, amivel az ország előbbre juthatna a nemzetközi munkamegosztásban, akkor abból mindenki előnyökhöz jutna.
  Azt már reálisabb elképzelésnek tartom, hogy vannak, akik a cigányok faji megbélyegzését kínos precedensnek tekintenék, amelyhez hasonlóban volt már részük a történelem során, igen mélyen ülő következményekkel. Ezért ugranak minden olyan megnyilvánulásra, ami ebbe az irányba mutat. És ez olyan mumus számukra, hogy emellett lenyelik azt a békát is, hogy ebből súlyos károk származnak.
  De másik oldalról azért azt is végiggondoltam, mi lenne, ha igenis kimondanák azt, hogy van cigánybűnözés?
  Miféle jogi előnyt jelentene ez a bűnözés elleni fellépéseknél?
  Valójában semmit, hiszen faji alapon meghatározhatatlan kategória a cigány, hasonlóra lehetne lyukadni, mint Himmler, hogy az a cigány, akire én azt mondom.
  Továbbra is csak azt vehetné figyelembe a bíróság egy tárgyaláson, hogy ki mit követett el, milyen bizonyítékok vannak ellene. Minden más szempont súlyos jogtalanságokhoz vezethetne.
  A jog tényleg nem nézheti azt, hogy ki milyen származású, ez veszélyes fegyver lenne, amivel a világban sokan visszaélnének.
  Hogyan képzelnétek el, hogyan lehetne jogi értelemben megkülönböztetően értékelni a cigány fogalmát, és hogyan lehetne a gyakorlatban alkalmazni?
  Nem egy egyszerű dolog, valószínű, pillanatok alatt összeütközésbe kerülne az elfogadott jogi alapelvekkel…

 25. 25: Valóban, a jobb közbiztonsághoz nem szükséges bevezetni semmilyen új fogalmat, vagy régit elővenni, a cigánybűnözés fogalmára sincs szükség. Elég lenne mindenkivel betartatni a törvényeket, de ma ezt nem teszik, mert van egy cigánykivételezés. Ezt a fogalmat kell bevezetni ahhoz, és megszüntetni a gyakorlatát, hogy helyreálljon a törvény előtti egyenlőség.

 26. „A cigányság, mint kategória nem elsődlegesen faji alapon értelmezhető”
  „Mit állít a bírónő? A cigányság nem faji alapon értelmezhető. Akkor pedig…”

  Igaz az, amit állít a bírónő? _Szerintem_ a magyar nyelv beszélőinek többsége számára a „cigány” szó egy népcsoportot jelöl elsődlegesen. A „cigány” az államilag elfogadott megnevezése a legnagyobb etnikai kisebbségnek, a 2011-es népszámlálási kérdőíven „cigány (roma)” nemzetiségűnek jelölhette magát, aki akarta.
  És persze aki ezt jelölte, az nem azt nyilvánította ki, hogy ő „egy elkülönült, a többségi társadalom hagyományos értékeit … semmibe vevő csoport” tagja, „akik egy bizonyos munkakerülő életforma, a magántulajdont együttélési normákat nem tisztelő erkölcsi felfogás követői”.
  Ezek alapján a bírónő állítása hamis, így az „Akkor pedig…” egy hamis érvre építkezik.

 27. A kivételezés nem faji alapon történik? Mert én úgy látom, hogy igen. Usában néger helyzet, itthon cigány helyzet, valakik ki akarják csinálni a fehér fajt. A második világháborút a zsidók nyerték meg, akik köztudottan a legrasszistábbak. Azóta fetrengünk ebben a „faji” mizériában. Vajon az immunrendszer milyen döntést hoz, mikor a szervezet integritását védi? Nem mondhatja, hogy ez a betolakodó más fajhoz tartozik, de mivel nem agresszív, így maradhat. Dagonyázunk a saját magunk által kiásott sárfürdőben és várjuk a csodát.
  A törvény előtti egyenlőség egy ideig talán működne, de aztán hosszabb idő után jön Trianon.

 28. 25: Világos, a bíróságnak a tett megítélésekor nem kell, nem szabad mérlegelnie azt, hogy az elkövető cigány-e, hanem a jogegyenlőség a kívánatos: ugyanannak a tettnek ugyanaz legyen a következménye, akárki követi el.

  Amiben fontos az egyenes beszéd, az a cigányság problémájának a kezelése. Ha folyton csak azt hangsúlyozzuk, hogy ez egy szegény, elesett népréteg, akiket mindenki elnyom, gyűlöl, akikkel szemben igazságtalan előítéletek vannak, de nem tesszük mellé azt, hogy mi ebben az ő felelősségük, hogy miket tesznek, hogy nekik hogyan kell változniuk ahhoz, hogy a társadalom befogadhassa őket, akkor semmi esély rá, hogy normális, felelősséget vállaló, a szó igazi értemében felnőtt emberré váljanak.

  Ez az, amiben mind a Jobbiknak, mind például egyes cigánypasztorációval foglalkozó katolikusnak igaza van: a cigányság speciális problémája csak speciális, rájuk szabott eszközökkel orvosolható, ami a fejlődésük egy bizonyos szintjén szegregációt jelent. Ha a teljesen antiszociális, agresszív, tudatlan, tanulni nem képes és nem hajlandó cigánygyerekeket egyszerűen összerakjuk egy osztályba a normális gyerekekkel, abból tragédia lesz: nemhogy őket nem húzzák föl a mi gyerekeink, de a mieink se tudnak tanulni. De ha előbb egy speciálisan rájuk szabott intézményben megtanítják őket viselkedni, motivációt és célokat adnak nekik, akkor már lehet őket integrálni, és együtt tanulhatnak, fejlődhetnek a mieinkkel.

  De egyébként ez a bírósági ítélet nem is erről szólt, hanem arról, hogy a magyar társadalom létrehozhat-e olyan önvédelmi struktúrákat, amik kordában tartják az életet tönkretevő, elviselhetetlen cigány agressziót. A bírónő válasza az volt, hogy igen – ami magától értetődő kellene, hogy legyen egy normális országban. Ennek fényében az egész hisztéria társadalomellenesnek minősíthető.

 29. 9: Nem, az csak a te saját egyéni terminológiádban egyezik a „liberális” szóval.

  13: „Szerintem úgy kellene megkülönböztetni, hogy cigány az, aki bűnöző életformát folytat, és roma az, aki cigány származású, de nem bűnöző.”

  Szerinted tehát roma az, aki bűnözőktől származik, de ő már nem bűnöző?

  20: „angolul a gipsy is életmódot jelöl”

  Ezt honnan veszed?
  „Rom, plural Roma, also called Gypsy, also spelled Gipsy, any member of the traditionally itinerant people who originated in northern India but live in modern times worldwide, principally in Europe.” Encyclopaedia Britannica Online
  „Gypsy (plural Gypsies)
  1. (sometimes offensive) A member of the Romani people, or one of it sub-groups (Roma, Sinti, Romanichal, etc).
  2. A member of other nomadic peoples, not only of the Romani people; a traveller.” wiktionary

  Az angolban is csupán másodlagos jelentésben utal életmódra, elsősorban etnikai jelentésű.

 30. Kedves Avatar.
  Én azt mondom hogy a roma egy népcsoport és nem egy bűnügyi kategória. Nem származhat senki faji alapon bűnözőtől. A mondat szerkesztését vázoltam így.

  Minden cigány bűnözést kiáltónak ajánlom hogy gondoljon bele egy kicsit, lehet ezt más szemszögből is nézni:
  Osztrák falu valahol a határ mentén, csendesen éli életét, nem igazán van bűnözés egészen addig míg meg nem nyílik a határ. Rövid időn belül sok házat kirabolnak a kábeleket felszedik nem mer senki éjjel közlekedni. A rendőrség hatékony és mindig felderíti a bűnesetet amikor is kiderül hogy minden elkövető MAGYAR.
  Kiáltsák ki hogy van „MAGYAR BŰNÖZÉS” és minden magyar bűnöző,esetleg tiltsanak ki minket vagy menjünk vissza az Ural mellé!!!!!
  Nem, van bűnöző és nem bűnöző!!!
  Ha faji alapon közelítik ezt meg előbb utóbb az egész faj vagy népcsoport kiírtásáig fajul a dolog.
  Aki nem hiszi olvassa el a 38-as törvényt a zsidók megkülönböztetéséről, ajánlom a törvény magyarázatát is.

 31. Szegény bírónő megzakkant, teljesen értelmetlen HIBÁSAN újradefiniálni a mindenki által évszázadok óta értett fogalmakat. Az érintettek is cigánynak tartják magukat (bűnözők és tisztességesek is). Magyarnak akkor mondják magukat, ha a magyarok faggatják őket. Van ugyan egy „cigánykodás” nevű fogalom, de ez is inkább az agyafúrtságot, átverőst jelent mintsem bűnözőt.

 32. Lehet a szavakon lovagolni, kérdés, hogy van-e értelme?

  Nagyjából tisztában vagyunk vele, hogy mit jelent a „cigány bűnözés”. /Tulajdon elleni bűncselekmények egy szűkebb köre, jellemzően felesleges erőszakkal megspékelve./ Van ilyen? Van. Jellemzően /anyagi szempontból/ kisebb súlyú bűncselekményekről van szó, ugyanakkor a társadalom sokkal érzékenyebb rá, mint a fehérgalléros bűnözésre, hiszen ezt közvetlenül a saját bőrén érzi.
  A politika hibája, ha ezt megpróbálja a szőnyeg alá söpörni – mert aztán erősödik a Jobbik, ami legalább beszélni mer a kérdésről. 😉
  Tiszta sor, bűnügyi kategória, vannak törvényeink, érvényt kell nekik szerezni – bőrszíntől függetlenül.
  Mai hír, Páva lányát megerőszakoló „fiatal” /mi lenne, ha a nevén neveznénk/ 12 évet kapott. /”Nevenincs Mariska” megerőszakolója vajon mit kapott volna?/
  Minden cigányra jellemző-e a cigánybűnözés? – persze hogy nem. De szerintem nem is gondolja ezt senki.

  „Cigány életmód”. Ez nem csak cigányokra jellemző! Bár a cigányság körében elég nagy arányban előfordul, így általánosan használatos kifejezéssé vált a „klasszikus” munkavégzés nélkül ‘biztosított’ „megélhetésre”. /Segélyek, ‘ügyeskedés’, esetleg követelőzés /jár nekem a lakás…/ stb./ Elindult a segélyezés, mert a rendszerváltással megszűntek azok a munkahelyek, ahol cigányokat egyáltalán foglalkoztattak korábban, éhen halni meg csak nem hagyhatták őket. /Az állam megszabadult a saját vállalataitól, ahol biztosíthatta volna a foglalkoztatást, így csak pofázni lehet a kérdésről, megoldani nem. 1 millió új munkahely… 😉 /
  A közmunka egy kicsit talán segít a munkára szoktatásban, de nem rendszeres, inkább csak propagandisztikus /és statisztika javító/ célokat szolgál, és az alap problémát sem oldja fel – az adók nem ott hasznosulnak, ahol többlethozamot produkálnának a társadalom javára.
  Az adófizetők nagy része pedig nem képes átlátni és elfogadni, hogy az adójukból ezt a jelenlegi helyzetet miért kell finanszírozniuk.
  Azt is látjuk, hogy a cigányság felzárkóztatásába beleölt /és részben ellopott/ pénz ‘hozama’ konvergál a nullához. Felhőcske és napocska rajzoltatással nem lehet felzárkóztatni.
  A fő /és kezelhetetlen/ probléma, hogy a cigánygyerekek egy /nagy/ részét nem tudjuk motiválni arra, hogy megfelelően tanuljanak. Nem tűrik a kötöttséget és nem látják át annak a hasznát, hogy szakmát tanuljanak és abból éljenek meg később. /Amihez persze munkahely is kellene./ A többségük az ilyen „dolgos” életmódra a környezetében semmilyen mintát sem lát. Amit lát, az a BMV-vel száguldozó vagány cigány csávó – és ő is olyan akar majd lenni… – amit viszont tanulással, majd „becsületes” munkával biztosan nem fog elérni a mai Magyarországon… és ezt nagyon is jól tudja.
  A problémára jelenleg nincs megoldás! Hengergetjük magunk előtt felfelé, amíg vissza nem gurul, magával rántva mindent.

  31: „A rendőrség hatékony és mindig felderíti a bűnesetet amikor is kiderül hogy minden elkövető MAGYAR.” Magyar állampolgár. Az osztrák rendőrség lehet, hogy polkorrekt, de egészen biztosan nem hülye – tökéletesen tudják, hogy az elkövetők kik is valójában /nem ok nélkül ‘derítik fel a bűnesetet’ és találják meg az elkövetőket könnyedén. 😉 /
  Az átlag osztrák meg úgy is utálja a magyarokat és cigánynak tart bennünket, úgyhogy tök mindegy, mit írnak az osztrák újságok.

 33. 31. Sok néger Dél-Afrikában visszasírja az apartheidet. Az is megfigyelhető ugyanakkor, hogy ezek az „alsóbb” szinten álló népcsoportok csak demokratikus körülmények között válnak ilyen állattá. Ha rájuk van bízva a dolog, akkor középkori módszerekkel ugyan, de megoldják a kérdést(nagyon helyesen), mert semmiféle emberi közösség hosszú távon nem létezhet úgy, hogy naponta gyilkolják, lopják egymást a tagjai. A cigányság esetében inkább a magyarokkal szembeni, rasszista indíttatású bűncselekményeket látunk, persze egymással szemben is azért bűnöznek. Ha különböző vérmérsékletű népek tartós egymás mellett élését a faji megkülönböztetés szolgálja, akkor nincs mese, azt kell követni. Persze ehhez előbb le kell rázni a dögszagú, nyugati demokratikus rabigát. Mert jelenleg az van, hogy miközben a purdé körzővel szurkálja az osztálytársait tanári felügyelet mellett, addig azoknak hangosan meg kell köszönni ezt, különben „rasszista gyűlölködővé” válnak.

 34. 31 – RZ72:

  A hozzászólásodból azt szűröm le, hogy a bűnöző cigányok védelmét, hatékony visszaszorításuk megakadályozását, a progromoktól rettegő zsidók forszírozzák. — Az elmúlt 40 éveben én több alkalommal is alkalmaztam cigányokat, minden egyes esetben megbántam, mert állandóan azon jár az eszük, hogyan tudnának tisztességtelenül (vagy bűnözéssel) előnyhöz jutni, nem törődve a másik megkárosításával. — Megkérdezném tőled, mitől van az, ha az utcánkon látok egy cigányt közeledni, felkapom a fejem, bevárom, és meggyőződök arról, mit akar. Ha nem cigányt látok, észre se veszem? Vona Gábornak sikerült belém verni a rasszizmust?

 35. 33.”Mai hír, Páva lányát megerőszakoló “fiatal” /mi lenne, ha a nevén neveznénk/ 12 évet kapott. /”Nevenincs Mariska” megerőszakolója vajon mit kapott volna?/”
  Azt tegyük hozzá, hogy ez csak a mi „igazságszolgáltatásunkban” tűnik most soknak ilyen cselekményért. 12 év koszt, kvártély, orvosi ellátás, edzési lehetőség, benti magyarok életének megkeserítése, csicskáztatása. Az, hogy nem ölte meg a polgármester lányát, valószínűleg nem rajta múlt, hanem a lány lélekjelenlétén, aki még az erőszak után is képes volt elmenekülni.
  A folyamatosan elmaradó katarzis, az ordító igazságtalanságok erős frusztráltságot okoznak. Ilyenért már másnap köztéren kellett volna lógnia és utána menni a kutyatápos zsákba. Az már elfogadható bánásmód lenne.
  Ez a bírónő lehet, hogy tud valamit, változások előszele. Kizárt, hogy valaki így akarjon nyugdíjba vonulni. 🙂

 36. 36: „Azt tegyük hozzá, hogy ez csak a mi “igazságszolgáltatásunkban” tűnik most soknak ilyen cselekményért.”

  Nekem nem tűnik soknak. Meg feltehetően Páva lányának sem. Bevallom, leggyakrabban én keveslem a kiszabott ítéletet, illetve nem értem a súlyos testi sértés helyett a garázdaság tényállást, nem értem, hogy amikor 5-6 cigány beleköt egy magyarba, akkor miért osztják meg a felelősséget azzal, hogy „szóváltás után” kitört „verekedésben” sérült meg az áldozat stb.

  Egyszer végre el kell kezdeni valódi nevén nevezni a dolgokat, mert ez az első lépcső ahhoz, hogy legalább olyan biztonságos országban élhessünk, mint azt elvárjuk. Ez a bírónő már rájött erre.

 37. 38: ‘Rászistáknak’ nincs helye a Fideszben, mert nem fér össze a keresztényi szellemiséggel. 🙂
  Realista vagy rasszista a bírónő, ez itt a kérdés 😉

 38. „12: Azt, hogy akik liberálisnak nevezték magukat, többnyire tudták, hogy a fennálló rend lerombolása a céljuk és többnyir eegyüttműködtek az önkényuralmi rendszereket létrehozni kjvánó mozgalmakkal, ideológusokkal. Pl. kedvencem Kossuth és Szemere kapcsolata Marxszal. Ha te liberálisnak hiszed magad, nem tudod, mi a liberalizmus. A gyámkodó állam épp a modernizációs ideológia műve és azt a liberálisok készítették elő.”

  Ekkora baromságot még életemben nem hallottam. Arma, nekem úgy tűnik, valami feldolgozatlan, mély gyűlölet van benned a liberális nézetek ellen. Az elnyomó rendszerek híve vagy.

 39. 40:
  Legyen a „baromság” az abszolút maximum egymás nézetei minősítésénél! 🙁

 40. 31!
  Akkor a havi járandóságodat ajánld fel nekik légy szíves.Mindenki csak pofázik.Akkor adja nekik mindenki oda a havi keresetét..Nem csak hangoskodni kell a másik (fehér)ember kárára..

  Mitől olyan nagy a pofájuk meg a bendőjük?A havi 20 ezres támogatástól?Megyek az orvoshoz mindegyiknek fél millás cipő a lábán meg fél millás telefon,a kocsiról ne is beszéljek.(futtatják a lányokat,amit más fehér embernek nem lehet)Fel van nekik osztva a piac..Uzsoráznak..Mindenkit terrorizálnak a 2 általános iskolai osztályukkal..Eszükbe sincs a tisztességes munka..De annyi pénzük van hogy szememmel nem láttam annyit..A fészbukon is hencegnek vele..
  A minap Miskolcon én is szembe találkoztam 2 suhanc cigánnyal a belvárosban,nagyon méregettek,de nálam volt egy hosszú nagy ernyő,már emeltem is volna fel hogy oda verjek,de láttam meggondolták magukat elmentek..Minden szív fájdalom nélkül elvertem volna őket..
  Adok én nekik olyan mondatelemzést ..

 41. 40: Dehogy, egyszserűen csak napi több órában történelmi és eszmetörténeti műveket olvasok, ezért van fogalmam róla, mit jelentenek ezek a szavak. Teljesen megértem, hogy neked ez baromságnak tűnik, de ennek oka csak ismerethiány.

 42. Arma érveléséhez kapcsolódva: Azért én sem tartom jónak, hogy a „liberális” szó egyértelműen negatívan legyen használatos. Pl. én sohasem szerettem a „tessék beállni a sorba” elveket, akár pártgyűlés, akár istentistelet látogatására buzdításról legyen szó. Ez személyiség kérdése is. De ettől inkább liberálisnak, mint konzervatívnak gondolnám magam. És szerintem, ha egy kifejezést bálmennyire le is járatnak, attól a fogalom tartalma nem kell, hogy megváltozzon. Így a „liberális” szóban foglalt „szabadság” sem egy negatív fogalom számomra. Persze a szabadság nem lehet mások kárára, de ez klasszikus. Te is Arma, úgy fogalmaztál „akik liberálisnak nevezték magukat” és ebben a megfogalmazásból azt olvasom ki, hogy akik nem valóságos liberálisok. Szóval talán nem a liberalizmustól kellene tartani, hanem azoktól, akik ezt felhasználják, eltorzítják bármilyen saját „rossz” érdekből. Még ha „igazi”, „jó” liberálist keveset is találnál illetve társadalmi hatásuk kevésbé számottevő is volna.

 43. Nem véletlenül olvasgattam végig ennek a posztnak hozzászólásait, kiváncsi voltam véleményetekre, érveitekre. Ezek után is azzal tudok azonusulni, hogy ennek a „cigány” kérdésnek a bűnüldözésben és igzságszolgáltatásban indiferensnek kellene lenni. A bűnt kellene hatékonyan üldözni és büntetni. Ezt nem helyettesítheti hatékonyan a cigányozás sem. Márpedig nekem a bűnnel van a problémám, nem a cigánysággal. Ők csak közvetítik nekem. 🙂
  Mondom ezt, miután fiamat eddig csak cigányok támadták meg (többször), lányom munkáját meg csak zsidók használták ki.

 44. 45:
  Ez esetben (gyermekeid) tényleg liberális vagy. 😀

 45. Hogy hatékony védelmet szeretnék magam, családom és mindenki számára az a liberalizmus? Ezt nem gondolnám. Valamelyikünk valamit félreérthetett. Én arra akartam utalni, hogy szerintem nem csak tévedés (még bírónőtől is!), de haszontalan is volna mondjuk a „rablás” szó helyett ezután a „cigány” szót alkalmazni. Lehetne ugyan a rablás után nem rablót, hanem cigányt keresni. Sőt ez egyszerűsíthetné is az eljárást. Csak készíteni kellene egy fegyvert, amire egy színérzékelő van építve. Amikor valaki elkiabálja magát: „Kiraboltak!” a rendőrségnek csak a halántékához kellene tartania ezt a fegyvert minden közelben tartózkodónak és az az előre beállított színnél már nem csak a bűnösséget állapítaná meg, de rögtön végre is hajtaná az ítéletet.
  Milyen egyszerű volna! És végre történne VALAMI!!!

  Mert a jelenlegi rendszerben is van rablás, de nem történik sok. Mert alighanem szar a bűnüldözés, szar az igazságszolgáltatás, szar az egész politika.

  De ha jobban utána gondolok, ha csak VALAMI történne, nem biztozan a bűnös volna megkeresve és megbüntetve, akkor lehet, hogy nem is érezhetném jobban biztonságba magam. Akkor meg talán nincs is értelme a szavak jelentését átcserélgetni.

 46. 47: „liberalizmus”

  Ezt a szót az szdsz bombázta szét tetteivel olyan mértékben, hogy mára inkább pejoratív csengése van.

  Mára azokat jelenti – ha már a bűnözésnél tartunk – akik kizárólag a bűnöző jogait védik az áldozatéval szemben.
  Aztán ők viszik az izraeli zászlót az élet menetében. De valaki mondja meg, hogy miért? 🙂
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/377686_valaki_mondja_meg
  Ma azokat jelenti, akik a magyar gyerekeket arra kényszerítik, hogy /a szegregáció elleni küzdelem jegyében/ végig kínlódják a 8 általánost egy csomó cigánygyerek között, soha nem érve a tananyag végére, mert a tanárok nem tudnak haladni.
  Ma a „megélhetési rettegőket” jelenti, akiknek a jobboldali eszmék azonosak a náci eszmékkel.
  Akiknek a ‘haza’ szó nem jelent semmit.
  A sor még folytatható lenne… miközben magamat is inkább liberálisnak tekintem a klasszikus Leben und leben lassen jegyében.

 47. 47:Igazad van, a „liberalizmus” szót minderre használják, amit felsorolsz. És éppen ezért szólaltam fel (mint előttem más is), hogy legalább az ún. értelmes emberek vegyék már észre, hogy mindezt nem jelenti. Hiszen te sem a felsororltak miatt érzed magad liberálisnak. Azokra legyetek dühösek, akik szétbasszák a szavakat, velük járatják le legnemesebb érzéseiteket is. És ne a szavakra.
  Én pl. szociálisan érzékenynek tartom magam és ezt az igényemet a társadalmi igazságosságra sokkal közelebbinek érzem a baloldalisághoz, mint a múlt kommunistáinak csoportérdekekér egyes emberek és egy egész társadalom életét megnyomorító működését. Nem a baloldaliságot utálom, hanem az akkor sem hitt hazugságokat, amik végigkísérték a gyerekkoromat és fiatalságomat. Nem a baloldaliságot utálom, hanem a kopaszseggű KISZ-titkárt, aki addig kezeli a közvagyont míg milliárdos lesz és akkor még hatalomvágy a is támad. Nem az a baloldaliság, hogy a pártfőtitkár A6-os Audiból akarja terelgetni proletár nyáját.

  Talán inkább vissza kellene adni a szavaknak eredeti, tiszta jelentésüket. Nem azt a szót köpködni: szabadság. Nem szabadna hagynunk, hogy a bűn szavak mögé bújjon. De főleg nem segíteni!

  Visszakanyarodva az idézett bírónő definíciójához: nem értek egyet vele, mert nekem a cigányság igenis etnikum, azzal a vegyes arculatával, ami van neki. Engem is irritál a cigányság egy a környezetemben élő része, hogy néha örömet szerezne egy napalmbomba a putrijaik közé. De ismerve azt a cigányembert is aki az ország másik felébe költözött, hogy több évtizedes bányamunkával törjön ki a kilátástalanságból, miért értenék egyet azzal, hogy cigányság = bűnözés. Hogy ne érezném, mennyire igazságtalanul sérti ez őt, mikor együtt örültem vele kislánya sikerén egy énekversenyen és sietve vittem máskor autómmal, hogy zárás előtt érjünk az ékszerbolthoz, ahol kinézett egy szolíd kis ezüstnyakláncot, amit a nálam keresett bérén felesége születésnapjára szeretne venni.

  Cigányság = bűnözők csoportja. Ez a tehetetlenség elismerése, hogy a társadalom nem tudja kezelni a bűnözést. A tehetetlenségüget ismerik el, akik cigányoznak, zsidóznak. Ez marad, mert a valódi bűnökkel, gátlástalansággal, erkölcstelenséggel szemben valóban tehetetlenek vagyunk. Én is, ti is, mert valóban szarul működik társadalmunk. De ez a mocskolódás ugyanolyan kevéssé hatékony, mint mikor hallom, hogy az egyik cigány átkiabálja a szomszéd putriba a roma kultúra egyik gyöngyszemét:”Baszd szét az az anyád picsáját te faszszopó geci!”
  Ennyit ér el aki cigányozik, és ide süllyed. Szerintem.

 48. 49.Mindenki cigányozik, elődeink is évszázadokon át, hiszen már maga az elnevezés is pejoráló, megbélyegző. Eddig az volt a kérdés, vajon a cigányság integrálódik e a többségi társadalomba. Ma már az a kérdés, hogy te integrálódsz e közéjük.
  Farsang egy karcagi általános iskolában:

  (5:26-tól jönnek az igazán szimpatikus arcok)
  A tanárok arcán beszédes kifejezés van. Ahhoz tudnám hasonlítani, mikor az embert meghívják vendégségbe, a kaja viszont nagyon rossz, rágja-rágja a mócsingokat és közben kínosan mosolyogva mondja a háziasszonynak, hogy nagyon finom.
  Ennél a háziasszonynál viszont kés van és azonnal szúr, ha valakinek nem ízlik az ebéd.

 49. Szerintem a társadalomban nem véletlenül alakulnak ki előíteletek bizonyos jelenségekkel, népcsoportokkal szemben.

  Kedvenc idevágó mottómat hadd idézzem megint :


  – Honnan lehet felismerni az előítéletes embert?
  – Honnan?
  – Hát hogy MINDIG a piros csapot nyitja meg amikor meleg vizet akar.

  Az előítélet tulajdonképpen életmentő evolúciós folyamat.
  NEM adunk még egy esélyt annak a szép fehér pöttyes piros kalapos gombának, ami egyszer már kiirtotta a család felét.
  És amikor egy kutyának alsó és felső metszőfogai is látszanak, lehet hogy valójában mosolyog, de azért nem megyünk közelebb hozzá…

 50. 8.

  liberalizmus…
  „Számomra azt jelenti, hogy szabad, felelős polgárként szeretnék élni, nem az állam gyámságában, gyerekként kezelve.”

  Szép elgondolás, de a társadalom zöme nem képes átlátni a közösségi lét zegzugat és muszály őket szabályokkal terelgetni.
  Ráadásul elég sokan vannak, akik határozottan a „rövidebb” utat próbálják választani anyagi vagy politikai haszon érdekében.
  Tehát az állam „gyámkodása” nehezen kikerülhető dolog.

  Igaz… van egy szűk réteg, aki „tud magára vigyázni” és elég befolyásos sok téren hogy érdekeit az állam szabályozó segítsége nélkül is tudja érvényaeíteni.
  Ők azok, akiket inkább zavar a sok szabály.
  Ők a liberálisok, akik úgy érzik, hogy sokkal többre vihetnék ha kevesebb kötöttség venné őket körül.
  De ez nem más mint a meglévő előnyök további, lehetőleg gátlások nélküli növelése.

  És itt jut eszembe Sándor György :

  Egyenlő pályák, egyenlő esélyek !
  Éééééén,… biciklivel megyek…

 51. 52: El vagy tévedve. Az állami szabályrendszer arra van kihegyezve, hogy az a szűk réteg, aki „tud magára vigyázni”, konkurencia nélkül játszhassa a kisded játékait, és neked vagy nekem esélyünk se legyen labdába rúgni.

  Nem, felnőtt embereknek nem kell az állam gyámkodása.

  Persze, vannak feladatok, amiket legjobb, ha az állam végez az adónkért cserébe, az oktatás, a közrend fenntartása stb. De ez nem jelenti azt, hogy bele kell szólnia az életünkbe minden apró-cseprő dologban. Egyrészt milyen alapon szól bele, másrészt ez társadalmi szinten kontraproduktív. Csak sajnos a magyar társadalom egy nagy része erre van szocializálca, és kikövetelitek nekünk a gyámkodást.

 52. 53.

  „Az állami szabályrendszer arra van kihegyezve, hogy az a szűk réteg, aki “tud magára vigyázni”, konkurencia nélkül játszhassa a kisded játékait…”

  Ha így lenne akkor a liberálisok nem akarnának „még nagyobb” szabadságot.

  Persze… én az ideális esetet írtam le, hogy az állam elsősorban a többség érdekeit védve korlátozza a nagyobb kapacitású egyedeinek mozgásterét.

  A mostani helyzet senki számára sem ideális.
  A liberálisoknak nem elég liberális, a többieknek meg túl liberális…

  Azt szerettem volna megmutatni, hogy a liberálisoknak az „ideális” egész más, mint a többség számára…

  És ez nem magyar jelenség…
  Nézd meg Svájcot, ahol az is szabályozva van, hogy mikor nyírhatod a kertedben a füvet… Az állami gyámkodás magasfokú és az emberek igénylik is. És összességében nem jártak vele nagyon rosszul.
  A magasabb szabadságfokú rendszerek, általában egy szűkebb elit számára előnyösek, a tömegek számára alig élhető káosz.
  Az persze kérdés, hogy kinek mi az apró-cseprő…
  Hogy az orrod alá dughatok egy szerződést, amiben nem veszed észre, hogy át vagy vágva?
  Vagy két felnőtt ember mit csinál a hálószobájában?
  A vallás háttérbe szorulásával az állam igyekszik az erkölcs-csősz szerepét átvállalni, mindeddig katasztrófális eredménnyel.
  Tulajdonképpen erre építenek a liberálisok.
  Nekik jobban megy a zavarosban halászás, amikor nehéz lekövetni és felelősségre vonni egy csomó tevékenységet.
  Szerintem az állami befolyás és a személyes szabadság helyes egyensúlyának felállítása lenne a kulcs, de az hogy mi is az a helyes egyensúly az nagyban függ attól, hogy akit megkérdezel, az milyen társadalmi pozíciót tölt be.
  Akinek folyamatosan lopják a tyúkjait, az inkább „rendpárti” és több rendőrt szeretne.
  Aki szeretné elkerülni magas jövedelmének adóztatását, az beérné egy minimális állammal és lehetőleg zéró ellenőrzéssel.

 53. 54: Az tény, hogy én nem valamiféle utópisztikus ideális állapotból indultam ki, hanem abból, amit látok mostanában Magyarországon.

  Valószínűleg Svájc tényleg máshogy működik. Én nem tudom elképzelni, hogy lehet úgy élni, hogy a szomszéd feljelent, ha este 10 után zuhanyzol, de tényleg jól megy nekik a szekér. Ebben biztosan benne van az is, hogy a társadalom szövete erős, és szigorúan bünteti azokat, akik vétenek a normák ellen, de én el tudok olyan normákat is képzelni, amiben nincs szabályozva a fűnyírás és a zuhanyzás időpontja, mégis hatékony.

  Ezzel szemben ott az Egyesült Államok, ahol alapvető érték az egyén szabadsága, ami szintén egész jól fejlődött az utóbbi párszáz évben. Igaz, most megakadni látszik a fejlődés, de én nem azt látom emögött, hogy túl sok lenne a szabadság, hanem inkább azt, hogy a tőkések elfelejtették, hogy ahhoz, hogy legyen fizetőképes kereslet, bért is kell adni az embereknek.

 54. Lehettem volna, szerintem nem is látjuk olyan nagyon különbözően ezeket a dolgokat, mint ahogy most ebből a vitából tűnik.

  Azt gondolom, hogy a mindennapi életbe való állami beavatkozás ideálisan azt jelenti, hogy az állam üldözze hatékonyan a bűnt, hogy az embereknek biztonságos élete legyen, de ne foglalkozzon erkölccsőszködéssel, mert az emberek úgyis a saját lelkiismeretük szerint fognak élni, és nem ez az állam feladata.

  Az meg egy másik kérdés, hogy milyen rendszer az, ami hatékonyan tudja megakadályozni, hogy tisztességtelen úton lehessen nagy vagyonokhoz jutni, ezeket megtartani és gyarapítani. Magyarországon (legalább 99 óta) egyértelműen az látszik, hogy az aktuális kormány beállítódásától (libsi, balos vagy konzerv) függetlenül nemcsak hogy elnézi ezt a viselkedést, de összefonódik, szimbiózisban él vele.
  Úgy látom, mintha lennének országok a Földön, ahol ez nem így működik: Svájc, Dánia, Skandináv országok. Én a kulcsot nem abban látom, hogy liberálisok vagy rendpártiak lennének, hanem hogy mennyire van átszőve a társadalom civil közösségekkel, ezek mennyire hatékonyan képviselik az őket alkotó polgárok érdekeit, és milyen erkölcsi tartást ad ez a közösségi rendszer az egyéneknek.

  Egyébként én a rend és a szabadság ilyen szembefordítását tévesnek és károsnak tartom. Ha a kettő közül választani kell, akkor baj van, mert egyik sem ér semmit a másik nélkül. A jó rendszerben nem is kell választani.

 55. 55: Bocs, de pont az USA területén jrtak olyan 20 éve olyan lakásszövetkezetekről (amikor ott éltünk), ahol a lakókkal leszedették a szárítókötelet és a kosárlabdapalánkot, mert nem illett az előírt kinézethez. Ugyanakkor a Wal-Martban lehetett vadászpuskát venni és az állami erdőkben mindenki ingyen vadászhatott vele, amit lőtt, hazavihette, stb. Furcsa egyvelege a szabadságnak és a náci ideológiai terrornak.

 56. 54: „A vallás háttérbe szorulásával az állam igyekszik az erkölcs-csősz szerepét átvállalni, mindeddig katasztrófális eredménnyel.”

  Szerintem az erkölcs terén csakis azóta van előrehaladás, amióta a mese alapú erkölcs („Isten így akarja”) háttérbe szorult, és a konszenzuális erkölcs vette át a helyét.
  Nekem elég furcsa, hogy minden vallás erőszakellenes erkölcsöt hirdet, de az erőszakellenességet simán félreteszik, ha más vallásúaknak kell nekirontani.

  http://szekularis.blog.hu/2014/03/10/a_vallasi_eroszak_nem_csokken

 57. 57: Furcsa világ ez az Amerika. Azt mindenesetre megteheti a polgár, hogy kiköltözik a lakószövetkezetből, és beköltözik egy olyanba, ahol lehet kosarazni és ruhát szárítani. Ezeket nem az állam szabályozza (ugye?) hanem egy-egy ilyen kis közösség, mint a lakószövetkezet.

 58. 58: Érdekes, én nem látok semmiféle erkölcsi előrehaladást, különösen amióta a szekularizáció beindult.

  Bár valami mintha mégis lenne: az opportunisták kiléptek az egyházból, így az tisztább és erkölcsösebb lett. Én legalábbis így látom, de ahogy ismerlek Titeket, ezzel nem fogtok egyetérteni.

  Egyébként máshol is azt olvastam, hogy a vallási eredetű erőszak megint növekszik, konkrétan a keresztényüldözések egyre gyakoribbak és brutálisabbak a muszlim országokban.

 59. Még egy érdekes példa a vallás által kínált erkölcsi kibúvókra:
  „A 48 megvizsgált elkövető majdnem mindegyike hívő keresztény volt. Ketten is úgy fogalmaztak, a pokol itt és most van, és nincsen kárhozat. Egyikőjük mindig imádkozik egyet, mielőtt portyára megy, hogy jóban legyen Jézussal, mert szerinte ha bűnbocsánatot kérsz, Jézusnak meg kell bocsátania. Egy másik szerint Jézus tudja, hogy csak a körülmények kényszerítik a bűnözői életmódra, ezért ennek nincsen jelentősége. Sőt, „rossz” emberek ellen irányuló bűncselekmények mármár felmagasztosulnak, mert ezeken keresztül Jézus bünteti a gonoszokat.”
  http://szekularisfigyelo.blog.hu/2013/03/01/jezus_mindenkit_szeret

 60. 61.
  “A 48 megvizsgált elkövető majdnem mindegyike hívő keresztény volt.”

  Persze.
  A hívő keresztények sem „jobbak” az ateistáknál.
  A különbség talán annyi, hogy ők tisztában vannak vele hogy bűnt követnek el, és „gyengeséggel” próbálják kimenteni.
  A nem hívők szerint meg az a bűn, amit észrevesznek és nem is mentegetődznek…

 61. 65: És ha megnézzük, hogy azokban a társadalmi az osztályokban, ahonnan az elítéltek túlnyomó része jön milyen az ateisták aránya, akkor is alulreprezentáltak vajon?

  Valószínű, hogy az ateisták nagyobb része közép- vagy felsőosztálybeli, ezek közül pedig kevesen kerülnek börtönbe.

 62. 66:
  A gondolkodó emberek hatalmas hányada (nem mind) elfordul a teizmustól (népszerűen ateista), viszont a gondolkodó embereket a börtön visszatart a bűnözéstől. A hülyéket nem, mert fel se fogják mi az a 10-15 év (ahogy a hitel felvevők se) 😀

 63. A nyugati demokráciákban a gondolkodó bűnözők nem nagyon szoktak börtönbe vonulni, így nem is tartja vissza őket attól a szintű bűnözéstől. Még Hodorkovszkij sem ült sokat Putyin birodalmában, máris kegyelmet kapott.
  Nemrég volt a film a mozikban, A Wall Street farkasa. Jól látható ott is, hogy az olyan gusztustalan bűnözők, mint Jordan Belfort(természetesen zsidó) kapnak maximum pár évet a gazemberségeikért, aztán kijönnek, írnak egy bestsellert, amiből még annál is népszerűbb film készül.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük