(1300) Shlomo Sand új könyve angol és magyarnyelvű kiegészítéssel

Tibor bá’ online

 

~ab108Shlomo Sand új könyve: The Invention of the Land of Israel (Izrael kitalálása)A cionisták egy újabb pofont kaptak. Az izraeli archeológusok (Lidar SapirHen és Erez BenYosef)  [pdf] posted at the University of Tel Aviv web site kimutatták, hogy a hibáktól hemzsegő bibliát utólag írták.

Akárhogy nézzük, ez kellemetlen hír a szélsőjobbos izraeli nacionalisták számára, akik a Bibliára hivatkozva követelnek jogokat. Az archeológusok kimutatták, hogy a Biblia legrégebb fejezetei a Genesis, az Exodus és a Bírák könyvének főcélja, hogy több ezeréves eseményeket tudasson. A bibliaszakértők álláspontja szerint Ábrahám 4000 évvel ezelőtt, tehát i.e. 2000 körül élhetett. Ezt az adatot úgy ötlötték ki, hogy megszámolták az egymásra következő generációkat és egy-egy generációhoz feltételezetek egy bizonyos időtávlatot, amivel beszorozták a generációk számát. A Genesis tulajdonképpen teli van pakolva mitológiával és olyan emberek állításaival, akik élete több száz éven át ívelt. Ezt valahogy rendezték a XIX. században, de van egy kis hiba.

Bizonyítható, hogy a Bibliát jóval később írták mint, amiről beszámolnak, és az eseményeket egyszerűen visszadátumozták a távoli múltba. A Biblia szerint a mai Izrael területén élő emberek a tevét durván ezer évvel korábban háziasították, mint a valóság, döbbent rá Sapir-Hen és Ben-Yosef. Konkrétan, a Genesis 24:64 így szól: „Rebeka is felemelé szemét, s meglátá Izsákot, és leszálla a tevéről.” Ez megközelítőleg i.e. 2026-ban történt, ez pedig ezer évvel korábban volt, mint bárki is ült volna tevén. Ugyanis a Jordán határhoz közel végzett ásatások arról tanúskodnak, hogy kb. i.e 900 körül háziasították a tevét. Tény, hogy i.e. 930 előtti településeknél a tevének se híre se hamva. Az ásatások szerint konkrét választóvonal fedezhető fel a teve háziasítás előtti és utáni települések között.

Minden valószínűség szerint a Bibliai történetek szájhagyomány szerint maradtak fenn, de a körülbelüli mai formájában nem lehetett korábban leírva, mint a babilóniai fogság, Kr.e. 586-537 között. Amikor ezeket leírták, az i.e. VI. évszázad körülményeit vetítették visszamenőleg, és mivel i.e. 580-ban a teve jelenléte természetes volt, fel se tűnt a biblia írójának, hogy Rebeka nem ülhetett tevén.

Első nekifutásra ez semmiségnek tűnhet, de ez világosan megmutatja, hogyan dolgoztak az írástudók: saját koruk természetes életét visszavetítették a múltba. De az archeológiai kutatások azt is feltárták, nem csak nem lovagoltak tevén, de Dávidnak és Salamonnak nem volt hatalmas palotája Jeruzsálemben i.e. 900-1000 környékén, amikor Dávidnak élnie kellett volna. Az asszírok az égvilágon mindent leírtak az agyagtábláikra. Mindenről tudtak, ami az egész Közel keleten történt, de semmit se tudtak a Jeruzsálemben uralkodó Dávidról és Salamonról. I.e. 1000-ben, amikor a feltételezés szerint Dávid uralkodott, az ásatások szerint Jeruzsálemben senki se élt. Semmi ok azt feltételezni, hogy i.e. 1000 környékén nem a kánaániak éltek volna Jeruzsálem területén. Igen valószínű, hogy néhány kánaáni behódolt Y*H*W*H-nek a babiloni fogság során, amikor kitalálták a judaizmust és zsidókká váltak, amit aztán visszavetítettek a távoli múltba.

Mindent összevetve azok a szélső jobboldali zsidók, akik a bibliára hivatkozva üldözik el a palesztin arabokat kelet Jeruzsálemből az emberjogok megsértésén kívül történelmi hibát is elkövetnek. http://www.juancole.com/2014/02/jerusalem-archeology-written.html

Az Ó-szövetség kitalált tevéi problematikusak a cionizmus számára

Mózes 5 könyvében 21-szer tesznek említést tevékről, miközben a tevék háziasítása másfélezer évvel később történt. Egyes említések nem hagynak teret az összetévesztésre, mint például a Teremtés könyvének 24:10 „És vőn a szolga tíz tevét az ő urának tevéi közül, és elindula; (mert az urának minden gazdagsága az ő kezében vala). Felkele tehát és elméne Mésopotámiába, a Nákhor városába.” 24:11 „És megpihenteté a tevéket a városon kívül egy kútfőnél, este felé, mikor a leányok vizet meríteni járnak.”

Az ásatások és a C14 meghatározások szerint i.e. 930-nál öregebb csontok nem kerültek elő. Tévedés kizárva, mert a háziasított és a vad tevék csontjait nem lehet összekeverni. A teherszállítások miatt a háziasított tevék lábszárcsontja vastagabb. Ráadásul a teve-kanca jobban bírja a cipelést, ezért a kanca és csődör csontok aránya meghatározó.

There are 21 references to camels in the first books of the Bible, and now we know they are all made up.

Some of them are quite startlingly verisimilitudinous, such as the story of Abraham’s servant finding a wife for Isaac in Genesis 24: „Then the servant left, taking with him 10 of his master’s camels loaded with all kinds of good things from his master. He set out for Aram Naharaim and made his way to the town of Nahor. He made the camels kneel down near the well outside the town; it was towards evening, the time the women go out to draw water.”

But these camels are made up, all 10 of them. Two Israeli archaeozoologists have sifted through a site just north of modern Eilat looking for camel bones, which can be dated by radio carbon.

about 1,500 years after the stories of the patriarchs in Genesis are supposed to have taken place. Whoever put the camels into the story of Abraham and Isaac might as well have improved the story of Little Red Riding Hood by having her ride up to Granny’s in an SUV.

How can you tell whether a camel skeleton is from a wild or tamed animal? You look at the leg bones, and if they are thickened this shows they have been carrying unnaturally heavy loads, so they must have been domesticated. If you have a graveyard of camels, you can also see what proportion are males, and which are preferred for human uses because they can carry more.

All these considerations make it clear that camels were not domesticated anywhere in the region before 1000BC.

Lidar Sapir-Hen and Erez Ben-Yosef, the scientists who carried out the research, point out that the domestication of camels was hugely important economically, because they made trade possible over much larger regions of the Arabian peninsula. But that is not what has provoked excitement about their claim.

Obviously it has upset fundamentalists. Everyone else has known for decades that there is even less evidence for the historical truth of the Old Testament than there is for that of the Qur’an. But the peculiarly mealy-mouthed nature of the  quotes they gave the New York Times (which is not much concerned with the feelings of Christian fundamentalists) shows where the real problem is.

The history recounted in the Bible is a huge part of the mythology of modern Zionism. The idea of a promised land is based on narratives that assert with complete confidence stories that never actually happened. There are of course other ways to argue for the Zionist project, and still further arguments about the right of Israelis to live within secure boundaries now that the country exists. But although those stand logically independent of the histories invented – as far as we can tell – in Babylonian captivity during the sixth century BC, they make little emotional sense without the history. And it is emotions that drive politics.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________

106 gondolat erről: „(1300) Shlomo Sand új könyve angol és magyarnyelvű kiegészítéssel

 1. Azt hiszem a világon a legtöbb ásatást Jeruzsálemben végezték, és alig találnak ie. X. századból leleteket, ami szintén azt mutatja, hogy nem volt ott olyan nagy királyság.
  Az Ószövetség hamissága szerintem ilyen tudományos magyarázatok nélkül is egyértelműen látszik laikusok számára is. Az Újszövetség sokkal pontosabban, jobban van megírva, sokkal összeszedettebb, sőt az néha hátborzongatóan igaz dolgokat ír.

 2. ….zsidó írás hivatalosan i. e. 600 óta, de a legrégebbi létezö emlék i. e. 400-ból, az is másolat.
  Ismerös papok szerint az ó-szövetséget korábbi emlékek felhasználásával római zsidó csoport szerkesztette görög nyelven, i. u. 200-225 között. Az új-szövetséget római zsidókból álló keresztény csoport szerkesztette, görög nyelven, i. u. 375-395 között. Az ó-szövetségi rész hogy benne legyen azt egy Ireneusz nevü (zsidó)keresztény püspök egyszerüen elrendelte.

  1970 körül egy nemzetközi archeologiai tábort szerveztek Jeruzsalemben, a Siratófal és környéke emlékeinek regisztrálására. Mikor pár méterre leástak, az alap kövein érdekes, belekarcolt (nem zsidó) írást találtak. A tábornak azonnal vége is lett, a nemzetközi csapat csodálkozására …

 3. Hülyék ezek a zsidók. Miért nem mennek Romániába vagy a tótokhoz, ott simán megtanulhatnák a történelem-hamisításos ásatási technikát. 🙂

  Azon nem találok kivetnivalót, hogy a legendák /Biblia/ dicső királyok nagy tetteiről szólnak, ez szinte minden népnél előfordul.

  Még a végén az is kiderül, hogy a mai zsidók tényleg a kazárok leszármazottai… és semmi közük Palesztinához 😉

 4. Azt elvileg felesleges is hangoztatni, hogy a Biblia tele van mitológiával, mert minden vallási Szentírás definíció szerint mitológia. Nem történelemkönyv.
  Azért ettől a tevecsonttól a tudományos filológia sokkal többet tud ma felmutatni a Biblia utólagos szerkesztettsége témájában…

 5. 5: Sehogy, családdal voltunk a kassai dómnál, és persze magyarul dumáltunk /hogy kellett volna? 😉 / Ez nem tetszett mindenkinek.

 6. A bibliáról mindent ki lehet mutatni.Még azt is hogy kódolt üzeneteket tartalmaz a jövőre nézve/Drosnin firkálmánya/
  Egyes felekezetek a szó szerinti ,mások meg a képletes értelmezés mellett tették le a garast.
  Németh Sándor szerint másolási hiba lehetetlen mivel betűnként írták újra az elhasználódott példányokat és ellenőrzési folyamat is volt ugyanis azokban az időkben sok ember fejből tudta az egész művet.
  A tevés bibi kb olyan szarvashiba lenne ,mintha ma azt mondanák a pártgyűlésen hogy orbán viktor fiatalon egy nemzeti dohányboltban futott össze Rogán Antallal és ott konspirálták ki fejben a fideszt.
  ,,. Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, a kik a szőlőket elpusztítják,,
  Ez meg egy fordítási hiba a bibliából amit extragalaxis tudna esetleg megmagyarázni.
  A gyümölcsevő denevért tévesen rókára fordították és ,,így maradt,,
  Az oláhokat sem érdekelte soha a dáko-román kontinuitás elmélet hamis volta.
  Az ideológia a buta tömegeknek kell,a tanult réteg meg általában az államhatalom oldalán áll mert tőle függ.
  Németh Sándor házi történésze állítólag mindent,- és annak ellenkezőjét is képes bebizonyítani főnöke utasítására.
  Természetesen főleg zsidó szemszögből 🙂

 7. 3: Ráadásul ezeknek a különböző népeknek a legendái sokszor hasonló történeteke alapulnak. Például az özönvíznek is volt megfelelője a suméroknál, ha jól tudom, csak részletekben voltak eltérések.

 8. 9: És pont ezért melléfogás a tevecsontokra bizonyítékként hivatkozni. A Bibliai sztorik nem kis részben importtermékek más régiókból, pl. az özünvíz az Ararát hegyén ér véget, (ott köt ki a bárka), ami elég messze van Izraeltől. A tevés sztorikat átvehették olyan vidékekről, ahol ezer évvel korábban volt teve, mert az idézett cikk szerint is ezer évvel korábban volt az araboknál. (ami nincs messze!) Ábrahám a káldeai Úrból, vagyis Mezopotámiából származott a Biblia szerint, vagyis ez eleve utalás arra, hogy az egész figurát és történetét az özönvízhez és másokhoz hasonlóan (Teremtés) Mezopotámiából vettték át a bibliaírók, bizonyára a babiloni fogság idején, tehát magában Mezopotámiában.

 9. 9.
  A mitológiák valahol mind egy gyökérből táplálkoznak.
  Az özönvíz, a fény, remény születése december végén, a szűz által világrahozott megváltó születése, a három királyok, és nem utolsó sorban a szeretet, az önzetlenség és az ehhez tartozó erkölcsi tanítások mind egy „aranykort” idéznek, ahova akkor lehet visszatérni, ha követjük ezeket a tanításokat.

  Ezek vannak korok és kultúrák szerint kiszinezve, időnként politikai okokból torzítva.

  A zsidók voltak talán az elsők, (mindenesetre ma a legismertebbek) vagyis közözzük a farizeusok, akik kidolgoztak egy koherens elméletet, hogy amíg a többség betartja a szabályokat, addig egy kiválasztott kissebbség ragyogóan megélhet a szabályok felett.
  Ehhez persze fel kellett vállalni a folyamatos konfliktust a normakövető többséggel.
  Ennek ellensúlyozására készült a zsidó mitológia, ami tele van példázatokkal arra, hogy az ő Istenük milyen borzalmasan bánik el a zsidók ellenségeivel.
  Végül, sikerült elérni, hogy a saját mitológiájuk belekerült a Bibliába, vagyis inkább az Új Szövetségből egy függelék lett az Ó szövetség végén.
  Pedig a Zeitgeist című film (igaz egész más más indíttatásból) világosan demonstrálja, hogy a kereszténység egy sokezer éves ideológiai rendszer legutolsó fejezete, amiben ismétlődnek a mitológikus események, szoros kapcsolatban az égövi csillagjegyekkel.
  Ezek szerint a kereszténységnek sokkal több köze van a perzsa, görög, indiai vagy arab mitologiákhoz, mint a zsidóhoz, mert a zsidó ideológia jórészt mindegyikkel szemben áll.

 10. 11

  Minden hozzászólásod egy egy jól bevitt ütés a zsidóknak.
  Isten hozott minálunk a „dehogyisantiszenmiták” gyújtőhelyén !

 11. Nem tudom, hogy akkor mi az antiszemita.
  Attól, hogy valakit kritizálunk, és elvárjuk, hogy javítsa ki hibáit, még nem feltétlenül gyűlöljük őket
  Egyszerűen el kell olvasni az Ó Testamentumot.

  Itt van mindjárt az Aranyborjú esete…
  Amíg Mózes a hegyen van, Áron összegyűjti a zsidóktól az aranyat, és egy borjút önt belőle (most hagyjuk, hogy az egyiptomi rabszolgaságból mennyi aranyat tudtak elhozni a szegény kizsákmányoltak). Aztán mikor Mózes szól, hogy nem jól van ez így, Áron az első, aki elkezdi irtani azokat (3000 férfit) akik beadták az aranyat, merthogy bálványimádók. Áronnak haja szála se görbül.

  Ez talán arra példa, hogy a zsidó mitológia, erkölcsük alapjai, elég nehezen illeszthetők a „fősodratú” erkölcsök közé.

  Ennek kimutatása antiszemitizmus ?

 12. 13: Én nem ismerem kívülről-belülről a zsidó hitet, de amennyit ismerek, abból az derül ki számomra, hogy az önzés sokkal nagyobb teret kap náluk, mint más vallásokban. Tulajdonképpen bármit megtehetnek, ha a szükség úgy hozza, ez pedig már értelmezés kérdése.

 13. 10:
  Elkerülte a figyelmedet ez a mondat: „Az ásatások szerint konkrét választóvonal fedezhető fel a teve háziasítás előtti és utáni települések között.” A mai Izrael területén tehát nem volt teve, ha a teve sztorit átvették volna onnan, ahol már akkor is volt teve, akkor a teve helyett mást tettek volna be, hiszen náluk ismeretlen gyakorlat lett volnas, olyat pedig minek raknának be. Berakták, mert volt már akkor teve, de ez nem Rebeka idejében volt, hanem sokkal később.
  Furcsának tartzom, hogy te csak spekulációt fogadsz el, szilárd, kézzel fogható bizonyítékot nem.

 14. 15.

  Az antiszemita vádakra mindig jön egy „bezzeg a zsidók…” féle válasz, ami első ránézésre az antiszemitizmust élteti.

  Itt inkább arról van szó, hogy a zsidó és nem-zsidó értékrend közötti különbséget próbáljuk megfogni. (nem könnyű dolog)

  Amint néhány olyen különbségre rámutatunk, időnként elutasítólag – mivel NEM azt az értékrendet képviseljük – ránksütik hogy antiszemiták vagyunk.

  Tehát NEKÜNK el kell fogadnunk mások MÁSSÁGÁT, de mi nem jelenthetjük ki, hogy nem a mások értékeit tartjuk elsődlegesnek.

  Persze, időnként kinyílik a bicska az ember zsebében, aztán lehet lesöpörni a dolgot azzal, hogy ugyemegmondtamogyantiszemita !

 15. 16: A cikked azt írja, hogy az arab félszigeten ezer évvel korábbiak a háziasított teve-leletek. Ábrahám családja a sztoriban arról érkezett. Hogy a zsidók a Bibliájukat a teve behozatala után szerkesztették, az nem zárja ki, hogy olyan sztorikat szerkesztettek bele, amik egy része tevetartó vidéken már ezer évvel azelőtt létezett. Az özönvíz sumér sztorija attól is régebbi, azt is beleszerkesztették később. Tehát ahol a sztori keletkezett, ott lehetett teve, ezt a kutatók vagy nem gondolták végig pontosan, vagy a közvetítésben sikkadt el. A finnugor-vitákban hasonló érv volt, hogy élt-e méh az Uráltól keletre, hogy mikortól van ott ilyen pollen, meg olyan. Nem sziklaszilárd logikájú dolgok ezek.
  Minden őstörténet mitológia, a magyar, a zsidó, a német, stb.

 16. A Biblia lényege nem a tevében rejlik.

 17. 18:
  Teljesen új sztorival senki se áll elő. Mohamed is visszanyúlt Ábrahámhoz. Tehát az amit felvetsz az gyakorlatilag evidencia. De az átvételeknél alkalmazkodnak a helyi szokásokhoz. Például Virágvasárnap angolul palm sunday. Azaz az angol átvette a pálmnát, talán mert az angol hajósok találkoztak pálmával és így az elbeszéléseik alapján az angol nép előtt a pálma nem volt ismeretlen fogalom, de a magyar sose hallott pálmáról, tehát lett belőle „virág”. Ha a Mozes könyveit Rebeka korában írták volna, amikor ott nem volt teve, de hallottak róla, hogy máshol van, Rebeka nem tevéről, hanem szamárról szállt volna le, mert ott és akkor az volt mindennapi, nem pedig valahol az operenciás tengeren túli tevék. A teve azért került bele a történetbe, mert ott és akkor már volt teve, de az kb. 1000 évvel később volt, mint Rebeka lemászása a nem létező tevéről. Ez szerintem abszolút bizonyíték arra, hogy az ószövetséget utólag írták meg. Plusz: Salamon és Dávid királysága se létezett. Nincs neki semmi nyoma. Ahogy Jézusnak sincs, csak utólag írták meg.

 18. 19:
  A lényege valóban nem, de az időrendi autentikussága nagyon is. Az isteni kinyilatkozás egy hatalmas humbug. Az egész biblia a megélhetési főpapok munkája.

 19. 20: Tibor bá! Hiába próbálod Jézust papírlapokon és régészeti emlékek között keresni. Ott soha nem találhatod meg. Jézus személyét elfogadni egy látásmódot jelent. Mint amikor két ember néz egy ábrát, amiben egy másik ábra van elrejtve. Az egyik észreveszi, a másik nem.

 20. 22:
  Keresi a hóhér. Kaptam belőle eleget. Ha már trükközni kell a látás módjával, megette a fene.

 21. 21: Tibor bá! A hit bizonyossága nem papírlapok olvasásából ered, ezért teljesen felesleges lett volna megírni a Bibliát a megélhetési főpapoknak. Ezt Te is tudod, hiszen a Bibliát jóval megelőzte a keresztény gyülekezetek elterjedése, amelyek tapasztalati tényeken szerveződtek, nem pedig „papírból”.
  Az emberek akkor sem voltak hülyék, hogy így megvezesse őket egy-két írástudó. A legjobb bizonyíték Isten létezésére éppen a papírnélküliség korszaka, amikor hiteles tanúkra, saját tapasztalataikra, intuícióikra támaszkodhattak. A valós hit belülről fakad, az ember bensejéből és egy teljesen új látásmódot jelent, teljesen új létértelmezést.

  Mégha az egész Biblia és Jézus alakja mese lenne is, a mese közlendőjén van a lényeg: újjá kell születnie minden embernek a látásmódjában, világszemléletében. Jézusnak léteznie kell és Istennek is. Ha nem kétezer éve, akkor bármelyik pillanatban meg kell születnie, szükségszerű!

 22. 23: Tibor bá! Nem kell trükközni a látásmódjával, csak fel kell ismerni. Valaki felismeri, valaki nem. Ez nem trükk, hanem látásmód kérdése. Úgy is mondhatnám, a kulcs Te magad vagy, nem Isten.

 23. Csakhogy az Újszövetség és maga Jézus nagyon sokszor hivatkozik az Ószövetségi írásokra és idézi. Jézus beszél Mózesről , Salamonról.
  Az apostolok pl István szó szerint ismétli a zsidó kivonulást a Sza hedrin előtt. Aki tagadja az Ószövetséget az tagadja az Újszövetséget is.

 24. 25:
  Itt nincs szó tagadásról. Arról van szó, hogy csaltak. Kb. 1000 évvel később, vagyis utólag írták meg az isteni suggalatot, és beleraktak olyan „történelmi” tényeket, amik valójában sose történtek meg.

 25. 2: a papoknak ne higgy, még ha ismerősök, akkor se!

  „….zsidó írás hivatalosan i. e. 600 óta, de a legrégebbi létezö emlék i. e. 400-ból, az is másolat.”

  Ha csak a jelenleg is élő kvadratikus betűkre gondolsz, akkor van alapja, azt az írásrendszert a babiloni fogság idején vették át a héberek. Előtte is volt már írásuk, amit az angol Wikin Paleo-Hebrew_alphabet néven találhatsz meg, ezzel írták pl. az ie 8. században Ezékiás király alagútjának falába bevésett héber nyelvű feliratot (Siloam inscription). Párhuzamosan használták mindkettőt egy ideig, a Holt Tengeri tekercsek között is van paleo-héber betűkkel írt, és még a Bar Kochba lázadás idejéből is van ilyen írással írt lelet.

  „Ismerös papok szerint az ó-szövetséget korábbi emlékek felhasználásával római zsidó csoport szerkesztette görög nyelven, i. u. 200-225 között.”

  Jó lenne mire is gondolsz „szerkesztette” alatt. Az biztos, hogy jóval régebben íródtak a könyvek, eredetileg héber nyelven, de a görög kultúra és nyelv térnyerése idején, már az ie 3.-2. században elkészült a görög fordítás is.

  „Az új-szövetséget római zsidókból álló keresztény csoport szerkesztette, görög nyelven, i. u. 375-395 között.”

  Már az előző mondatnál is gyanús volt, hogy a kanonizáció folyamatára utalsz, ami az újszövetség esetében isz. 382-ben zárult le Római Zsinaton, de jóval korábban kezdődött, mint amit megadtál.

  „Az ó-szövetségi rész hogy benne legyen azt egy Ireneusz nevü (zsidó)keresztény püspök egyszerüen elrendelte.”

  Iréneusz isz 202-ben halt meg, ebből is látható, hogy a kánon kialakítása korábbra nyúlik, mint a 4. század. A galliai Lugdunum (ma Lyons) püspökeként nem nagyon rendelhetett volna el az egész kereszténységre kötelezően semmit… Apologétaként viszont ragaszkodott a kereszténység zsidó gyökereihez a gnosztikus Markión ellenében.

  „1970 körül egy nemzetközi archeologiai tábort szerveztek Jeruzsalemben, a Siratófal és környéke emlékeinek regisztrálására. Mikor pár méterre leástak, az alap kövein érdekes, belekarcolt (nem zsidó) írást találtak. A tábornak azonnal vége is lett, a nemzetközi csapat csodálkozására …”

  Ez sajnos elég kevés információ ahhoz, hogy hitelesíteni lehessen az igazságát. A Siratófal a hagyomány szerint a Heródes által kibővíttetett Templom része volt, aminek elkészülte után nem nagyon sokkal Róma leverte a zsidókat, kitiltotta őket Jeruzsálemből és lerombolta a Templomot, tehát a zsidók Jeruzsálemi tartózkodásának a végéhez kapcsolódik. Addigra már jórészt az arámi volt a köznyelv, de a görög-latin kultúra is jelen volt, szóval ezek bármelyikének betűit használó írást találhattak ott.
  Az igazán régi zsidó leletek pedig semmiképp nem a kvadratikus betűket használják, hiszen azokat a babiloni fogság idején tanulták el, hanem a paleo hébert.
  De Jeruzsálemben tavaly találtak a Siloam feliratnál is régebbi betűírást egy korsótöredéken (Ophel inscription) ami a 10. századra datálódik és a jebuzeusoknak tulajdonítják, 2010-ben pedig egy akkád ékírásos töredéket, amit az ie 14. századinak mondanak, azaz simán Dávid kora előtti.

 26. 27: Tibor bá! A közlendő szempontjából majdhogynem lényegtelen a körítés. Ha az egész Bibliát csalásból akarták megírni, nyerészkedési és hatalomvágyból, akkor nagyon ráhibáztak valamire: ugyanis a csalók nem tudhatták vagy nagyon is tudták, hogy a hit bizonyossága az ember bensejéből ered. Istent és Jézus igazságát az ember benső késztetésből ismeri fel és fogadja el, nem a Biblia alapján. Ez különbözteti meg a „tanult” hitet a valós hittől. Sok embernek „tanult” hite van, de ez nem valós megtapasztalása a valóban létező Istennek.
  Ezt honnan tudták a csalók? Valós hitük volt, amin nyerészkedni akartak vagy véletlenül hibáztak rá?

 27. 26.

  „Aki tagadja az Ószövetséget az tagadja az Újszövetséget is.”

  Kezdhetnénk mindjárt Jézussal : „Új Szövetséget adok néktek….”
  Az, hogy vannak Ószöv utalások az Újszövben, az nyilván köszönhető, hogy Jézus a zsidók közé született…
  A két szövetség az alapvető erkölcsi kérdésekben alapvetően eltér egymástól, és csak történelmileg lehetnek közös események köztük és nem ideológiában.
  Abban a kereszténnyé vált zsidók is egyetértenek, hogy a zsidók tértek el az „igazi” alapoktól a farizeusok okoskodása miatt.

 28. 29: A Biblia nélkül Te egy szót se hallottál volna Jézusról, az „igazságait” nem ismernéd, így fel sem ismerhetted volna belülről. Elég lett volna, ha valami kis indiai faluba születtél volna, és most olyan bőszen hirdetnéd a hindu tételeket és azok „igazságait”, hogy ihaj.

  A teve ügyhöz visszakanyarodva: az anakronizmusok kiválóan mutatják, ha valamit utólag alkottak meg, mert beleszövik a múltba az épp aktuális helyzetet, amiről esetleg kimutatható, hogy korábban nem is állt fenn. Nézd meg a Feszty körképen a szürkemarhákat, amiket ugye ősmagyar fajnak gondolunk. De ha az 1360 körül készült Képes Krónikában nézed meg a magyarok bejövetelét, az ott szereplő képen picike kis barna marháik vannak a magyaroknak.
  A régészek meg azt mondják: „a hosszú szarvú magyar szürke marha létezésére utaló leletanyagot legkorábban csak a 14–15. századi régészeti anyagban találtak. A kora Árpád-kori szarvasmarhaleletek arról árulkodnak, hogy őseink állatai átlagban mindössze 112 cm marmagasságúak voltak, s valószínűleg hasonlíthattak a Képes krónika A magyarok bejövetele Pannóniába című miniatúráján látható kis testű, rövid szarvú egyedekre.”
  De persze az „igazi nemzeti érzelmű” emberek között sokan nem hajlandóak ezt elfogadni, ők hisznek a honfoglalók szürkemarháiban…

 29. 31: Avatar! Teljesen igazad van, Jézus életének és tanításainak az ismerete szükséges a hithez, de önmagában kevés. Szükséges hozzá az egyén azonosulása, új látásmódja.
  Igazi hit csak tapasztalásból eredhet. Az kevés, hogy „írva vagyon” egy könyvbe valami. Hogyan reagál a Te bensőd erre?

 30. 33:
  Ezzel: „Jézus életének és tanításainak az ismerete szükséges a hithez, de önmagában kevés. Szükséges hozzá az egyén azonosulása, új látásmódja.” tökéletesen egyetértek, de ezt én másképp nevezném. Az új látásmód, vagyis a normálistól eltérő = indokrinálási eredmény.

 31. 34: Tibor bá! Csak akkor lehet indokrinálási eredmény, ha az illetőnek „papírhite”, „tanult hite” van. Isten valós megtapasztalása esetén viszont az új látásmód egyenlő az igazság felismerésével.

 32. 34-35.

  Szerintem a dolog egyszerűbb ennél.

  Van egy látásmód, amit a többség elfogad, sőt „hiszi” hogy az emberi közösségekben vannak betartandó szabályok, hogy megfelelően működhessen.
  Ezzel párhuzamosan van egy látásmód, hogy amíg a többség a szabályok szerint él, egy kissebség a szabályok megkerülésével az átlagnál jobban élhet.

  A kettő közül melyiket lehet tanulni, „indoktrinálni” és melyik jön természetesen?

  Az, hogy a szabályok köré kutúrafüggő „meséket” körítettek különböző korok, az egy dolog, de az bizony igaz, hogy a szabályok tömeges felrúgásával kihalna az élet. És ez akkor is úgy van, ha a római pápa pecsétes oklevélben ismeri el, hogy Jézus Krisztus soha nem létezett, és a zsidók csak viccből találták ki az egészet.

  Extragalaxisnak igaza van abban, hogy nem a betűkre kell hivatkozni… mert ugye „írva vagyon”: A betű öl, a szellem éltet”.

  Aki betű szerint olvassa ránk a Bibliát, az pont a lényeget nem akarja észrevenni. Az pedig nem más, mint hogy az önzés csak akkor működhet, ha létezik mellette bőven önzetlenség.

 33. 36:
  Nem számoltam, de becslésem szerint most írtad le tizedszer ezt a eléggé jól ismert tézist, ami tökéletesen megállja a helyét, ha az emberi közösség fejlődésére alkalmazzuk. Ezt azonban már a rómaiak idejében is felváltotta a jogrend. A mai alkalmazása nem indokolt, mert azt implikálja, hogy a vallást nem gyakorlók erkölcstelen emberek, akik rászabadulnak a társadalomra, ami messze nem felel meg a vaalóságnak. Igen sok vallásos ember élősködik az embertársain és igen sok nem vallásos ember él erkölcsös életet. Ma már a nagy többség úgy él, hogy mosolyog a túlvilági jutalom/büntetés intézményen.

 34. 37: a túlvilági jutalom igérete és büntetés fenyegetése abban a korban, amikor az emberek zöme elhitte, arra szolgált, hogy az evilágban viselkedjenek erkölcsösen egymással szemben. Ma is irracionális hitekkel tömik az emberiség fejét (Tudományvallás, Haladáshit, New Age, Sátánizmus – Tégy Amit Akarsz), de ezek nem az erkölcsös életre buzdítanak, néha épp ellenkezőleg. A New Age és a sátánizmus-hedonizmus lényege az önmegváltás, az önzés. (az „és” felesleges is.)A világ legnagyobb hatalmú körei a popzene- és filmipar és más eszközök révén ezt a vallást támogatják, ez korunk „államvallása”, ahol az állam helyén a globalista nagytőke áll.

 35. 37.

  A jogrend „emberi” és mindig a hatalmon levő elit érdekeit képviseli, és mint olyan, visszalépés egy abszolút értéktől.

  A vallásos ember, hacsak nem valami sátánista, definíció szerint nem lehet élősködő, ha komolyan veszi magát, különben egyszerűen csaló.
  Sokan mondják magukat kereszténynek, eljárnak templomba is, de azon kívül lopnak, csalnak… Ezek nem vallásosak, kár rájuk hivatkozni.
  Olyanok is vannak, akik nem kötelezik el magukat a széles választékból semmilyen dogma irányában, de hiszik/tudják, hogy alapvető erkölcsök nélkül összeomlana a társadalom és igyekeznek betartani az emberi normákat.

  Mint ahogy észrevetted, már sokszor leírtam, a vallás (vállalás) alapja egy tudatos áldozat, amivel lemondunk bizonyos érdekeink azonnali kielégítéséről a közösség (tágabban véve a természetes környezet) érdekében. Ehhez szükséges egy „erő” a spiritualitás, ami dinamikus harcban/egyensúlyban van az intellektussal, ami az önérdek kielégítését keresi.
  A spiritualitás az ami az univerzumhoz, a természethez, (Istenhez?) kapcsol az intellektus pedig egyébként teljesen jogosan a saját érdekben működik. E kettőnek az egyensúlya adhatja az egyéni bologulást és a társadalmi haladást is.

 36. 35: „Isten valós megtapasztalása esetén viszont az új látásmód egyenlő az igazság felismerésével.”

  A fura az, hogy akik azt állítják, hogy megtapasztalták Istent és felismerték az Igazságot, azok mind egészen más igazságokat hirdetnek. Az én véleményem szerint vagy direkt hazudnak, vagy csak valami hallucinációjukat veszik túl komolyan.
  Mindenesetre egy felnőtt embernek már nincs szüksége képzelt barátokra…

 37. 40: A cikk értelmében a kor közmunkaprogramja keretében alkalmaztak 18 ezer munkanélkülit a Templomhegy építkezésein és amikor elfogyott az EU-pénz a folytatásra, a melósok fellázadtak… 🙂
  Értjük, mire kellenek OV-nak a szakrális stadionok.

 38. 41: Avatar! A vallások különbözősége csak kereteket biztosít a különböző kultúráknak, hogy ugyanazt az Istent megtapasztalva megéljék hitüket. A forma lényegtelen, a funkció számít. Olyan ez, mint amikor van öt ember és azon vitatkoznak, melyikük vázája a szebb és jobb, miközben mindegyikük virágot tart benne. Egy igazság van, de az emberek sokfélék és sokféleképpen tapasztalják, élik meg.
  Ettől még valóságos volt Jézus és tanítása, de egy buddhista, hinduista, zsidó és mohamedán ugyanúgy élhet szeretetben, az igazság szerint, mert nem a külsőségek számítanak, a vallások csak kereteket adnak a mindennapokban megélt szeretet szolgálatoknak.

 39. 43: Csak épp az a probléma, hogy még abban se értenek egyet a vallások, hogy a szeretetben élés lenne a nagy igazság, van aki kimondottan remetének megy, hogy elszakadjon az emberektől, ezáltal az emberi szeretettől is, és magányosan él „Istennek” haláláig.
  Még Jézusnak is tele van a töke a Bibliában a néppel, a csodás gyógyulásra váró betegekkel, és bár ugye a keresztények szerint egy csettintéssel meggyógyíthatná mindet, úgy tűnik, hogy mégse szereti őket annyira, hogy ezt megtegye, pedig semmibe se kerülne neki.

  A te szinkretista „minden vallás ugyanazt az Istent hirdeti másként” szövegedet pedig nagyjából minden komolyabb vallás vezetői és hívei visszautasítják, ragaszkodnak hozzá, hogy ők ismerik jól az Igazságot, a többiek meg valami tök fals dologról beszélnek.
  Hogy lehet eldönteni, hogy neked, vagy nekik van-e igazuk?

 40. 44: VAnnak egymással tényelg ellentétes értékrendű vallások, ezeket szinkretizálni nem lehet. Pl. kereszténység-gnoszticizmus. Tudom, hogy a mai kereszténységgben rengeteg a gnosztikus hatás, de ez ellenséges célú behatolás. Vagy a zsidó vallás sem kompatibilis semmivel. Vagy ők a választott nép, vagy nem. Hogy lehet ezt összehozni?

 41. 45.
  „Hogy lehet ezt összehozni?”

  Sehogy.
  A vallásokban általában közös dolog az univerzalitás.
  Aki követi a törvényeket az a jó hívő és a menyországba, Nirvánába, stb jut.

  A zsidó ideológia elvet és lenéz mindent ami a többi valláshoz kötődik… Ilyen ellentét alapvetően ( a politikai mahinációkat leszámítva) nincs a többi vallás között.

  A zsidó ideológiát vallásnak tekinteni talán tévedés.
  A kiválasztottság szembe megy az univerzalitással.

 42. Vajon a szcientológia is ugyanazt az Istent hirdeti, mint a többi mesekönyv…? 🙂

 43. 44: Avatar! Egyszerűen eldöntheted az igazságot. Ne a különböző vallások külsőségeiben keresd, hanem magadban. Úgy keresd magadban az igazságot, hogy elolvasod a különböző vallások fontosabb tanításait, megismered a tudomány álláspontját, összeveted belső vágyaiddal, intuícióiddal, tapasztalataiddal. Honnan jössz, miért vagy és hová tartasz.
  Az igazság benned van és minden kérdésre a válasz is, ami a létezés lényegét illeti. Ne máshol keresd, csak Te válaszolhatod meg önmagadnak, hogy mi az igazság.

 44. Hogy fészkes fenében lesz az izraeli ásatások eredményéből már megint vallásvédelem? Krisztus feltámadása, aminek igazságát magamban kell megtalálnom?
  A porszivó házaló ügynököt kirúgják az ajtón, vissza jön az ablakon át. Bedezkázzák az ablakot, bejön a kéményen. Extragalaxis! Már kiütést kapok tőled. 🙂

 45. 46: „Ilyen ellentét alapvetően ( a politikai mahinációkat leszámítva) nincs a többi vallás között.”

  Egy fenét nincs, mivel mindegyik szerint mások a törvények, amiket be kell tartani, hogy osszanak neked cukorkát a túlvilágon. A kereszténység szerint aki nem keresztény, arra a pokol vár, attól csak az mentheti meg, ha egy kis hókuszpókusz keretében leöntik vízzel.

  48: „Az igazság benned van és minden kérdésre a válasz is, ami a létezés lényegét illeti. Ne máshol keresd, csak Te válaszolhatod meg önmagadnak, hogy mi az igazság.”

  Akkor az én válaszom, hogy nincsen semmiféle Jóistenke. A tiéd meg hogy van. Ez tehát egy kurva szar módszer, semmiféle objektív igazság felderítésére sem alkalmas…

 46. Az igazság az extragalaxisban van.
  Persze és csak le kell fejteni a fölösleges részeket, mint
  művésznek a szoborról a fölösleges kősziklát.

 47. 50:
  Erre a sztandard válsz, hogy még nem találtad meg magadban a jóistent. 😀
  Ök viszont megtalálták. Ami nem más, mint egy enyhe varriáció arra, aki önmagában Napoleont találja meg, és megsértődik, ha mások ezt nem látják meg. 😀

 48. 50: HA tudsz angolul, javaslom BAkantól a Sigmund Freud and the jewish mistical tradition elolvasását. Hogy Freud nyomán Bakan szerint mi az Isten és a Gonosz pszichoanalitikus felfogással. Bakan egy racionális fajta volt.

 49. 50-52: A világmindenség és benne az ember márpedig valahogy létrejött. Avatar, Bódi Gábor és Tibor bá materialista szemlélete egy jottányival sincsen jobban alátámasztva, mint bármilyen más vallás. Az egyik materialista alapon, a másik szellemi alapon származtat. Ezért mindenkinek saját magának kell eldöntenie, miben találja meg az igazságot. Ez a szemlélet pedig benső látásmódunkból ered.

  Minden jel azt támasztja alá, hogy a világmindenséget egy értelmes, tudatos személyiséggel rendelkező lény hozta létre meghatározott céllal, hiszen az ember ezt modellezi le. Csak úgy a semmiből most sem lesz semmi. A most élő hétmilliárd emberből egy sem fog élni 100 év múlva, alkotásaik pedig jelen lesznek, melyet egy következő generáció használ majd. Az alkotás látható lesz, de hovátűnik az a hétmilliárd alkotó, akinek a tudatos személyisége létrehozta a fennálló vívmányokat?

  A világmindenség is látható alkotás, de hol rejtőzik az alkotó személyisége? Istennekléteznie kell, mint ahogy a hétmilliárd ember személyisége sem tűnhet el nyomtalanul.

 50. 54: „Minden jel azt támasztja alá, hogy a világmindenséget egy értelmes, tudatos személyiséggel rendelkező lény hozta létre”

  Semmi nem támasztja alá…

  „A világmindenség is látható alkotás, de hol rejtőzik az alkotó személyisége?”

  Te azt gondolod, hogy a világmindenséget alkotta valaki, más meg nem gondolja. Tudod, ha találsz egy órát a tengerparton, abból nem következik, hogy van isten… 😉

 51. 54:
  A „materialista szemléletet” nem kell alátámasztani. Az csak úgy magától van. Kinyitod a szemed és már láűtod is a materialista világot. Ezzel szemben a szellemi világ észlelhetetlen, azt mindenkinek el kell képzelni, és a képzeletét valóság színtre kell emelni, és az csak az ő személyes valósága lesz.

 52. 55.
  „Semmi nem támasztja alá…”

  Ezzel azért vitáznék.
  Ha fogsz egy pohár tarkababot meg egy pohár fehér babot, összeöntöd őket egy tálban és elkezded véletlenszerűen kevergetni, akkor „elvileg” elég hosszó idő után a tarka és a fehér bab jól elkülöníthetően újra szétválik.
  De ez NAGYON soká tartana… tovább, mint az ősrobbanástól mostanáig saccolt idő.
  A világ pedig valamivel bonyolultabb dolog, mint egy tál bab.
  Aki ért valamit a valószínűségszámításhoz, az látja, hogy olyan komplex dolgok, mint az agy, de akár egy falevél, DNS, vagy a pók hálószövő képessége véletlenszerűen alakuljon ki a megadott időkeretben.
  Ide szokták citálni a majmot az írógéppel is : Mennyi idő alatt hozna össze egy Shakespeare szonettet ?

 53. 56.
  „Ezzel szemben a szellemi világ észlelhetetlen, azt mindenkinek el kell képzelni…”

  Ezt el elhet mondani az intellektuális világra is.
  A matematika, a logika, mind láthatalan, egyfajta képesség kell hozzá, hogy tudomást szerezhessünk róla.
  A „szellem” ugyanolyan „képesség” mint az intellektus. Van akinek több jutott, és számára ugyanolyan kézenfekvő Isten vagy a lélek létezése, mint egy atomfizikusnak a kvantummechanika.
  A szerencsésebbek mindkettőhöz konyítanak, de úgy tűnik, hogy általában akinek az egyikből az átlagosnál több jutott, az a másikból az átlagosnál kevesebbel rendelkezik.

  Ezért beszélnek el rendszeresen egymás mellett.

 54. 57:
  Biztosra veszem, hogy nem olvastad se G.C. Williams: A pónihal lámpását, se pedig Richard Dawkins: A vak órásmesterét. Ezt a hiányosságot még bepótolhatod, és akkor ilyen hozzászólásoktól meg fogsz minket kímélni. Ezt már csak azért is megteheted, mert le fordították őket magyarra és ki is adták néhány ezer példányban. Ezt a lehetőséget illik megragadni.

 55. 58:
  Mi az hogy intellektuális világ? Kitalálsz egy új fogalmat és sakkozol vele? Ne mond, hogy nem értetted meg mi a különbség az anyagi világ és a szellem világ között! Az anyagi világot mindenki érzékeli, hacsak nem születik szem, fűl, orr nélkül. Ezzel szemben a szellemi világot „meg kell találni magunkban”. Ha-ha-ha! Vagyis csak egyesek tudnak róla, amire semmi más bizonyíték nincs, mint az ő állításuk.

 56. 60.
  „Ne mond, hogy nem értetted meg mi a különbség az anyagi világ és a szellem világ között!”

  Dehogynem.
  A spiritualitás ugyanolyan absztrakció mint az intellektus, külön struktúrával és koncepciókkal… De hát a kettő nem kompatibilis.

  Az intellektust is „magunkban” kell keresni, mint a lelket, van aki nehezebben találja meg, van aki könnyebben.
  A kvantumok létezésére sincs mindenki által érthető bizonyíték, az emberiség túlnyomó többsége rá van utalva egy maroknyi „tudóra” ez ügyben.

 57. 61:
  Nem akarok veled elszigetelten foglalkozni, de most már benne vagyok nyakig. Ez a mondatod: „A spiritualitás ugyanolyan absztrakció mint az intellektus, külön struktúrával és koncepciókkal… De hát a kettő nem kompatibilis.” egy nagy rakás, értelmezhetetlen zagyvaság, ami nálam nem megy el észrevétlenül.
  A kvantum fogalmat pedig simán nem ismered, de akkor miért használod?

 58. 61: „az emberiség túlnyomó többsége rá van utalva egy maroknyi “tudóra””

  Vannak bizonyított tények, amelyek bizonyítása bármikor megismételhető. Pl. a jód szublimál – vagy csináltál ilyen kísérletet a suliban, akkor magad láthattad, de ha nem, akkor elvileg bármikor megnézheted ezt a jelenséget, csak jódot kell szerezned.

  Vannak olyan kísérleti eredmények, amik ‘újrajátszásához’ ennél kicsit több pénz kell, pl. nem fogsz hadron-ütköztetőt építeni, de az ott szerzett eredmények is megismételhetők egy másik berendezésben, más emberekkel, – tehát elfogadtatod, amit a (maroknyi 😉 ) tudósok állítanak.

  Vannak tudományos teóriák, amiket a jelenleg rendelkezésre álló ismeretanyag alapján alkotnak meg, de még nem bizonyíthatók, jó eséllyel viszont később vagy beigazolódnak, bizonyíthatóvá válnak – vagy nem, kiderül, hogy az adott elmélet téves, akkor megy a kukába.

  Ez azért messze nem olyan kategória, mint a hittel kapcsolatos – soha nem bizonyítható – elképzelések.

 59. 63.
  „Ez azért messze nem olyan kategória, mint a hittel kapcsolatos – soha nem bizonyítható – elképzelések.”

  Még mindig nem érted, hogy egy bizonyos IQ alatt (a tudomány bonyolultságától függően) a tuósban vagy a szerkezet működésében hinni kell. Azt, hogy a víz hidrogénből és oxigénből áll, az emberiség 98%-a soha nem fogja megtapasztalni… kénytelen elhinni az iskolában. A kisérletileg való igazolások is csak akkor érnek valamit, ha a folyamatok és a szerkezetek működését 100%-ig érti a megfigyelő.

  A bizonyítás a tudomány eszköze, a hit világában nem ér sokat, mert egyáltalán nem oda tartozik.
  Ezért nem vágynak a hívők a lélek vagy istan bizonyítására.
  Egyszerűen minden „ellenkező híresztelés ellenére” ők úgy érzik, hogy van és kész.
  Ezért van az hogy sok tudós prímán össze tudja egyeztetni a vallást és a tudományt.
  Sőt, sok tudományos felfedezés úgy jött létre, hogy a felfedező szembement a kialakult logikai rendszerekkel, mert bár még nem tudta, nem tudhatta, de hitte, hogy kell ott lennie valaminek.

 60. 64: „hinni kell”

  Ez nem igaz.

  Ha akarod, fizikusnak tanulsz, és elmész dolgozni a hadron-ütköztetőbe. VAN LEHETŐSÉGED, hogy megbizonyosodj egy kutatás valóságtartalmáról.
  Elvileg lehetsz űrhajós, és saját szemeddel nézheted meg, hogy mi van a hold túlsó oldalán.

  Viszont ha meggebedsz, akkor sem ‘találkozhatsz’ Istennel személyesen.
  A Mennyországból még senki sem jött vissza élménybeszámolót tartani.

 61. Találóskérdés zsidóknak, ami komoly felháborodást szokott okozni …
  -Mi volt a neve Izraelnek a zsidó csapatok bevonulása elött? (Izrael)
  Is-Ra-El szumir betünév, ami nagyjából fordítva Isten naparcú (Nap-felé imádkozó) gyermekeinek földjének értelmezhetö. Késöbb a zsidó megszállás idején eleinte a maradék goyokat jelentette az izraelita, de idöszakonként a judeán-kívüli zsidókat is ….

  Ami az 1500 oldalnyi Bibliából feltünöen hiányzik: egyszer sem hangzik el a Partus királyság neve, említése. Területileg megegyezett a római birodalommal, gazdagsága, kulturalis színtje semmivel sem volt alatta, viszont katonailag messze fölötte … többször is ronggyá verték Rómát. 500 évig állt fönn, végülis a babiloni zsidókkal megerösített perzsák robbantották szét …
  Jeruzsalem volt a legexponáltabb római támaszpont szemben a pártusokhoz tartozó Galileával szemben. A római helytartó Pilatus a császár veje volt, ami jelezte a „nagykövet” extrém fontosságát. A galileai kormányzó, Adiabene Nakeb (volt zsidó beceneve is…) a pártus királyi klánhoz tartozott, korábban az ö jóváhagyása is kellett, hogy az idomeus Herodes lehessen a zsidó király. Tehát arról se esik szó, hogy a Jézus által „vissza a régiekhez” tanok, azok szószerint megegyeznek Sippar szeretetvallásának a tételeivel, nemám a zsidó ò-szövetségével … 900 évvel késöbb az Adiabene királyság romjaiban találták meg a Mandoliont, Jézus halotti leplét, s vitték Bizáncba.

  Jézust azzal a trükkel jelentették föl Pilátusnak, hogy beszivárgó terrorista ügynök, aki mellesleg a volt kormányzó unokája …

  Ezek után már nem is csodálkoztam, hogy egy izraeli történész-rabbi beszélgetéskor csak bólintott az Adiabene-névre …

 62. 54: Most már hiába kapálózol, az általad javasolt módszerrel kiderítettem, hogy az az Igazság, hogy nincs Jóistenke, és punktum. Felesleges minden további vita. 🙂
  „A világmindenség és benne az ember márpedig valahogy létrejött. ”
  Az ember létrejöttére az evolúció számomra elég jó válasz, sokkal hihetőbb, mint a földből gyúrt férfi orrába lihegő Isten és a férfi bordájából alkotott nő meséje.
  Az pedig csak a te feltevésed, hogy a világmindenség a semmiből keletkezett (szintén a Bibliai mese alapján), valójában semmi okunk azt hinni, hogy az ősrobbanás előtt ne lett volna semmi, épp csak nem tudunk egyelőre semmiből se következtetni arra, hogy mi volt előtte.
  Ha egy aranyláncot beolvasztanak és aztán egy gyűrűt öntenek belőle, akárhogy vizsgálod a gyűrűt, nem lesz nyoma annak, hogy az korábban lánc volt.
  Ha lenne Isten, arra is mondhatnánk, hogy „valahogy létrejött”, tehát kellett lennie olyan időnek amikor nem volt. Ha meg el tudunk képzelni örök létezőt, akkor a világmindenség is lehet örök létező, ami folyamatosan változik, így nincs szükség feltételezni Istent is.

  57: „Ha fogsz egy pohár tarkababot meg egy pohár fehér babot, összeöntöd őket egy tálban és elkezded véletlenszerűen kevergetni, akkor “elvileg” elég hosszó idő után a tarka és a fehér bab jól elkülöníthetően újra szétválik.
  De ez NAGYON soká tartana… tovább, mint az ősrobbanástól mostanáig saccolt idő.
  A világ pedig valamivel bonyolultabb dolog, mint egy tál bab.”

  Hát igen, a világ bonyolultabb, mint egy buta példa, többek között szelekciós mechanizmusok is működnek benne, ami a te példádban nem szerepelt.
  Ha mondjuk babot és mákot öntesz össze egy pohárba, jól elkevered, aztán egy enyhén rázkódó felületre teszed, akkor igen hamar szét fognak válni a mákszemek és a babszemek.
  De ha olajat és vizet öntesz össze, az szétválik magától ha nyugton hagyod, akárhogy kevered őket össze előtte.
  És ehhez épp csak egy kis sűrűségkülönbség és gravitáció kell, nem Isten válogatja a bab és mákszemeket, mint Hamupipőke madárkái a lencsét…
  Aki ért valamennyit mondjuk az evolúciós folyamatokhoz, az képben van, hogy nem csak a véletlen változásoknak van szerepe, hanem a szelekciónak is.

 63. 64: „Azt, hogy a víz hidrogénből és oxigénből áll, az emberiség 98%-a soha nem fogja megtapasztalni… kénytelen elhinni az iskolában.”

  Gimiben a szemem előtt bontott a tanár vizet kémiaórán, és igazoltuk, hogy a nagyobbik fele hidrogén (elég), a kisebbik fele oxigén (felizzítja a parazsat) a keletkező gázoknak. Szerintem a 2%-nál jóval többen vannak, akik jártak gimibe és látták ugyanezt a kísérletet, sajnálom, ha Te lemaradtál róla, mert tényleg érdekes. Youtubeon megnézheted, és ha kedved van otthon magad is végrehajthatod, nem kell „elhinni”.

 64. 65.
  „Ha akarod, fizikusnak tanulsz, és elmész dolgozni a hadron-ütköztetőbe.”

  Ez nem egészen így van.
  Az IQ nem egyemletesen lett elosztva a népességben, és nem lehet bárki atomfizikus.
  Ezért „logikus”, hogy az alapvető igazságok nem tartozhatnak egy szűk IQ alapján kiválasztott elithez, hanem inkább univerzálisak, azaz a népesség túlnyomó része számára hozzáférhetők.

  Most ott tart a modern világ, hogy a tudományos elit nélkül éhenhalnánk. Amíg a „szellemi” elit kezelte a világot, addig ez a veszély nem állt fenn, mindenki rendelkezett az életbenmaradás eszközeivel.

 65. 69: „nem lehet bárki atomfizikus”
  Persze hogy nem, űrhajós meg pláne nem. De ELVI AKADÁLYA nincs… „szerencsés csillagállás” esetén lehetsz és megvizsgálhatod a kérdéses dolgot.

  Ahhoz viszont mit kell tenni, hogy Istent szemtől szembe láthasd? Nekem fingom nincs, illetve amit „tudni vélek” (mennyország), ahhoz el kellene patkolnom, ami nem jó alternatíva…

  „a tudományos elit nélkül éhenhalnánk”
  Ez nem a tudomány és nem a tudósok hibája, hanem azoké, akik nem akarnak hajnali négykor kimenni tehenet fejni (hajnali egyig bámulták a tv-ben a kedvenc sorozatukat). Meg hajnali négytől este tízig kaszálni a búzát a rekkenő nyári hőségben stb.

  Ehhez a „szellemi elitnek”(az mi?) vajmi kevés köze van… A lustaságnak és kényelemszeretetnek annál inkább.

 66. 66: „Ami az 1500 oldalnyi Bibliából feltünöen hiányzik: egyszer sem hangzik el a Partus királyság neve, említése. Területileg megegyezett a római birodalommal, gazdagsága, kulturalis színtje semmivel sem volt alatta, viszont katonailag messze fölötte … többször is ronggyá verték Rómát.”

  Az Ószövetség történeti része jóval korábban véget ér, mint a Pártus birodalom létrejönne. Nagy Sándorról dolgairól se ír a Biblia, azt miért nem hiányolod? Nagyobb birodalma volt, mint a Pártusoknak.
  Az újszövetségi időszakban meg a Római birodalom része a terület, így Róma az érdekes számukra, nem Ktésziphón. A Pártusok ekkor már túl vannak fénykorukon, 35-ben a rómaiak támogatásával kerül III. Tiridatész pártus király trónra (de csak egy évre), a 2. században pedig többször is elfoglalja Róma a pártus fővárost.
  Mellesleg az ApCsel 2.9-ben említésre kerülnek a pártusok.

 67. 56: Tibor bá! A materialista szemléletet nem kell alátámasztani, de a szellemit sem. Hiszen minden emberi alkotás az ember szellemében születik meg, mielőtt megalkotják. A szeretetet sem kell alátámasztani, hiszen mindennek a szeretet a mozgatórugója, ami előrevivő a világban. Szeretet kapcsolatokban éljük le az életünket, mindennapjainkat. Nem mondhatod, hogy az anyag az elsődleges, hiszen a szellem és szeretet mozgat mindent.

 68. 65: Observer! Honnan tudod, hogy nem találkozhat valaki Istennel személyesen? Ismered Isten természetét, hogy ilyet kijelenthetsz? Tudod, hogy néz ki Isten és hogyan lehet vele találkozni és hol van a mennyország? Vagy csak egy sajátos elképzelésed van róla?

 69. 67: Avatar! A Te meséd is éppen olyan duma, mint amit Te feltételezel a Bibliáról. Saját magadat hazudtolod meg, mert élő, tudatos személyiséggel rendelkező emberként azt mondod, hogy nincs teremtőd, hanem magadtól jöttél létre, csak éppen nem tudod, hogyan. Te nem lehetsz több, mint a forrás, amiből származol. Éppen ezért léteznie kell egy olyan forrásnak, amely örökké élő, tudatos személyiség és szeretetből hoz létre mindent. Hiszen ezekre Te magad is képes vagy, csak kicsiben. Istenre a legjobb bizonyíték, ha kinyitod a szemedet és megvizsgálod az életedet. A világ nem azért jött létre, hogy a Mars bolygó Nap körüli pályára álljon, hanem azért, hogy szeretetet adj és kapj.

 70. 74:
  Evvel a megátalkodott bigott szövegeddel minden normális olvasórt elriasztasz. Hogy a fenében lehet egyetlen egy ember, önmaga szellemileg ennyire beteg? 🙁

 71. 70.
  „De ELVI AKADÁLYA nincs…”
  Gyakorlati annál inkább… a populáció 95-98%-ának blabla az egész.
  Inkább választják a vallást, mert ott nem kell hülyének érezniük magukat.

  „Ez nem a tudomány és nem a tudósok hibája, hanem azoké, akik nem akarnak hajnali négykor kimenni tehenet fejni… ”

  Ahogy én tudom, a parasztokat mindenütt ERŐSZAKKAL zavarták el a földjeikről, mert a profithajszolásban nem voltak elég hatékonyak… Tehát ne varrd az ő nyakukba, hogy kihúzták a lábuk alól a hagyományos kultúrát, és amit kaptak cserébe az nyálacsorgó konzumidióta státusza, akinek a kultúráját is úgy dekázzák ki, hogy mennyi hirdetés férjen bele… Nyilván képtelen ésszerű döntéseket hozni, de szerintem pofátlanság az ő nyakába varrni, hogy ide jutott a világ.

 72. 76:

  Ahogy én tudom (mert ott voltam)a parasztok elhagyták a földeket és tömegesen mentek elsősorban Budapestre 8 órás ipari munkásnak munkásszállókban lakva. Hétvétgeken pedig utaztak „haza”. A tömeges felköltözés ellen hozták a rendeletet, hogy budapesti ingatlan vásárláshoz minimum 5 év helyben lakás volt szükséges. Az erőszakkal történő elzavarás egy kitalált mese. Akinek volt egy kis esze, az háztájizott, fürdőszobás házat épített, és kultúrálisan felzákozott.

 73. 76: „a parasztokat mindenütt ERŐSZAKKAL zavarták el a földjeikről” /Ja, eredeti tőkefelhalmozás, Anglia…/

  Nálunk? Mikor? Már a TSZ-ek idején is a dolgozók zöme ALKALMAZOTT volt a tsz-ben, mert a ‘parasztok’ gyerekei /ahogy Tibor bá’ is írta/ elmentek inkább a városokba, minthogy húzzák az igát a földeken.

  Különben hallottál már a kereslet-kínálat találkozásáról? A „tudósok” gyárthatnák a kütyüiket, ha nem kellene senkinek…

 74. 78.
  „Nálunk? Mikor? ”

  Az 1800-as években… A „liberális” gazdasági csodákkal megjelent a hitel intézménye és a naív paraszttól seperc alatt elszedték a földjeiket… ahová aztán egy darabig néhányan visszamehettek béresnek dolgozni.

  Ami a kereslet-kínálatot illeti, szerintem te is tisztában vagy vele, hogy az borzasztóan manipulálható és manipulált is.
  Nagy lenne a kereslet kisfogyasztású autókra például, a technológia is adott, de valahogy a kínálat nem akaródzik megteremtődni.
  Ha kíváncsi vagy hogy ez valójában hogy működik, ajánlomm a „Century of Self” című BBC dokumentumfilmet, amiben pont a tömegek manipulálásáról van szó, marketing és politikai oldalról.
  Bár szerintem te is tisztában vagy ezekkel, csak kényelmesebb „az áldozatot hibáztatni”….

  Ami meg a TSZ parasztot illeti, a kommunizmus tett róla, hogy semmi köze ne legyen a hagyományaihoz, nem beszélve arról, hogy az ipari munkásnak többet fizetett hogy a vas és acél országa lehessünk, és hogy elszívja a földekről a „fölös”, ahol máris ipari eszközökkel dolgoztatott …

  A parasztság felszámolása Európaszerte az 1700-as évektől kezdődőtt, a „műltat végképp eltörölni” jelszó mellett, hogy kialakulhasson a „mobilis” munkaerő, akit sem hagyományok, sem kultúra nem köt már semmihez. A paraszt egyszerűen útjában állt a kapitalizmusnak.

 75. 79:
  Elképesztő az elvkövető szubjektívitás nálad. A termelékenység fokozódását észre se veszed. Átugrod például a kombájnok megjelenését, amelyekkel több tucat kaszás munkáját váltották ki.

 76. 74: „Saját magadat hazudtolod meg, mert élő, tudatos személyiséggel rendelkező emberként azt mondod, hogy nincs teremtőd, hanem magadtól jöttél létre, csak éppen nem tudod, hogyan.”

  Nekem nem teremtőm van, hanem apukám és anyukám, és elég jól tudom, hogyan „csináltak” engem.

  „A világ nem azért jött létre, hogy a Mars bolygó Nap körüli pályára álljon, hanem azért, hogy szeretetet adj és kapj.”

  Persze, sőt a Nap azért süt, hogy teremjen a búza, amiből majd az én kenyerem lesz, a tél meg azért enyhe, hogy nekem ne kelljen havat lapátolni reggelente.
  De akkor mi f@sznak van a Mars, ha már a példádban szerepel… Az is feltétlen szükséges ahhoz, hogy szeretetet adhassak és kaphassak?

 77. 79: „a naív paraszttól seperc alatt elszedték a földjeiket”

  No, úgy látszik az én őseim ugyan parasztok voltak, de nem a naiv fajtából. Én ugyanis olyan darab földön építkeztem, amit már több száz éve birtokol a család… még Rákosiék sem vették el 😀

 78. 81 & 82:
  Boldogok az agyalágyultak, mert ővék az örök szeretet (meg az egész, tök felesleges világmindenség azzal a 100 milliárd galaxisével együtt). 😀

 79. 81!
  Igen Avatar,mert ha nem lenne a Mars ott ahol van,akkor a Föld elszállna innen,és nem adhatnál és kaphatnál szeretetet.. 🙂

 80. 81.
  „De akkor mi f@sznak van a Mars, ha már a példádban szerepel… Az is feltétlen szükséges ahhoz, hogy szeretetet adhassak és kaphassak?”

  Olvass egy kis horoszkópot.
  Évezredek óta vallják, kultúrától és időszaktól függetlenül, hogy a bolygók és a csillagok hatással vannak ránk.
  Igaz, van egy elenyésző kissebbség, aki szerint hülyeség az egész, de szinte nincs kultúra, amelyik ne venné tudomásul az égitestek hatásait.

 81. 76
  „Inkább választják a vallást, mert ott nem kell hülyének érezniük magukat.”

  Már megint visszajutunk oda, hogy a világról alkotott képet ne az objektíven vizsgálható valóságból próbáljuk meg leszármaztatni, hanem a társadalmi hasznosság, és az általános emészthetőség legyen a fő szempont.
  Csak az a gond, hogy ezt hivatalosan csak úgy lehet fenntartani, ha kizárunk bizonyos kutatási területeket, amelyek ütköznek a hittel, nehogy lelki problémákat okozzon a szegény hívő embernek.
  Én még el is ismerem, hogy az emberek nagy részének tán előnyösebb is egy hitre alapozott világnézet, de ez nem változtat azon, hogy a tudomány által feltárt tények rendszeresen konfliktusba kerülnek ezzel.
  De azt tudomásul kell venni, hogy ez csak úgy élhető meg, ha folyamatosan kibúvót keresünk a tudomány által megfejtett valóságelemek alól, egyfajta szándékos vakságot fogadunk.
  Akit ez kielégít, az legyen boldog vele. 🙂

 82. 75: Tibor bá! Te magad ellen beszélsz minden kritikáddal, amit velem szemben fogalmazol meg, hiszen saját megélt élettapasztalataidnak mondasz ellent.Ha önző lettél volna, nem tartanál itt, ez csak rengeteg lemondás és önfeláldozás árán jöhetett létre, amit elértél, ahhoz pedig szeretet kell. Mindannyiunk életében jelen van az önzés is, de egyedül a szeretet éltet és ad energiát. Hiszen önmagunkra is azért vigyázunk, hogy másoknak megtartsuk magunkat. Mivel az ember a létezés csúcsa, az általa megélt szeretet minden létezésnek az alapja, hiszen a szeretettől magasabb minőségű kifejezési formája nincsen az anyagnak és a világnak. Ez személyesen Isten, aki rajtunk keresztül fejezi ki magát. És minden rossz azért van, mert nem engedjük Istent megnyilvánulni, hanem önzésünkkel más utat választunk, bezárva Iste előtt szeretetének megnyilvánulási lehetőségét. Ezért teljesen téves az az álláspont, hogy Isten leszarja a világot, hiszen ő císak annyit tehet, hogy megnyilvánul azokon az embereken keresztül, akik úgy döntenek. Akik háborút akarnak, azokon keresztül nem tud megnyilvánulni, megakadályozni pedig nem tudja őket direkt módon, mert akkor beleavatkozna a szabad akaratba.

 83. 88:

  Itt a bibliai tevék a topik, és az, hogy a biblia emberek által készített csalás.

 84. 89: Tibor bá! Éppen erről van szó, hogy a Biblia fő közlendője a szeretet. Ki hogyan értelmez benne szavakat és történeteket, mi a szimbolikus, mi a valós, mi a tévedés benne, az szinte lényegtelen. Az írók egyértelmű szándéka, hogy közöljék az emberiséggel azt a tényt, hogy a világmindenség forrása Isten és szeretetét tükrözi és fejezi ki minden élő és élettelen, amely építő, szolgáló és előrevivő.

 85. 90: Érdekes, ha valóban ennyi lett volna a szándékuk, akkor minek írták ilyen hosszúra, teletömve olyan részekkel, amik az állítólagos fő üzenetnek ellentmond… ?
  Amikor leírják, hogy Isten kiadta parancsba csecsemők legyilkolását, az is nyilván csak a szeretet megnyilvánulása…

  „Ezt mondja a Seregek Ura: Meg akarom torolni, amit Amalek Izrael ellen vétett: nem adott neki utat, amikor kivonult Egyiptomból.
  Rajta hát, menj, és támadd meg Amaleket, és töltsd be rajta és mindenén, amije csak van, az átkot. Ne kíméld, hanem ölj meg férfit és nőt, gyereket és csecsemőt, marhát és juhot, tevét és szamarat!” (1Sám 15.2-3)

  (Figyeled? Ott a teve! 😉 Nem vagyok offtopic!)

 86. 91: Avatar! Te aztán igazi szőrszálhasogató vagy! Szerinted ki teremtette Amaleket? Mi ez a részvét Amalek iránt benned? Megint jobbnak tartod magadat Istennél? Bezzeg Te megkímélted volna…Ha Te lennél Isten, ilyet nem tennél sosem saját teremtményeddel. Hogy a fenébe lehetséges, hogy Tebenned sokkal több részvét és jóság van, meg szeretet, mint Istenben? Te sokkal jobban tudod, mit kellene tennie Istennek bizonyos helyzetekben. Ez az „isten” tényleg felháborító! A Te bölcsességed messze túlszárnyalja. Te sokkal jobban tudsz mindent istennél. Főleg annál az istennél, akit Te teremtettél meg a fantáziádban.

 87. 92: HA nem vagy zsidó, akkor amálekita vagy. A zsidó keményvonalasok számára ez magától értetődő. Aki megteremtette a Bibliát (írta, ezt a részt, meg a hasonlókat), az jól tudta, hogy a vallás tekintélyével felruházott mesék közösségi viselkedésmintává fognak válni.

 88. 92: Szerintem Amaleket se teremtette holmi Isten, hanem szüleinek köszönhette, hogy élt (ha élt).
  Tebenned nem éled részvét gyerekek és csecsemők iránt, ha a hülye könyvedben az van, hogy az állítólagos szeretetisten adta ki a parancsot a legyilkolásukra?
  És még azt mered állítani, hogy ennek a könyvnek a fő üzenete a szeretet…

 89. Szerintem az Ó- és az Újszövetség ég és föld, nem értem, a keresztényeknek mért nem elég az Újszövetség…

  „Nem az az igazi Isten, akiről a képek és írások beszélnek. Nem az a szakállas, mindenkit fenyegető, hisztériás, vén zsidó. Az igazi Isten személyéről nekünk gondolatunk sem lehet. Csak az értelmét és szeretetét láthatjuk”

  Na, melyik általános iskolai kötelező olvasmányból idéztem?

 90. Nyirtott szemmel, titeket olvasva sok mindenre rá lehet jönnik. 🙁

 91. 94: Avatar! Te egy fantáziádban élő isten ellen hadakozol, akit Te állítottál össze a fejedben a Biblia sajátos értelmezése által. Ne egy papíristen ellen hadakozz, hanem saját megélt szeretet kapcsolataidból indulj ki, amikor a valóságos Istent keresed.

 92. 98:

  Az isten szerelmére, ne erölködj már! Senkit se érdekelsz. 😀

 93. Megdöbbentő, hogy az egész római katolikus vallás, amely a legelterjedtebb és a zsidók elfogadását hirdeti, hazugságra épül. Egész izrael létjogosultsága a „kitalált történelmükre épül”. Egyébként ha igaz lenne, akkor sem lenne joguk azt tenni, amit tesznek. Magyarországnak sokkal több joga lenne a trianoni területek visszakövetelésére, még sem teszi zsidó ráhatásra. Ugye, milyen érdekes dolgok vannak? Amit szabad a zsidónak, azt nem szabad a magyarnak, gójnak, rabszolgának.

 94. 100: Csak szólok, hogy a római katolikus egyház elég sokáig istengyilkosként tartotta számon a zsidókat és eléggé hanyagolta az Ószövetséget, nem is erőltette a nemzeti nyelvekre való lefordítását. Ekkor jöttek a protestánsok, akik kimondottan az ószövetségből nyertek inspirációt, elterjesztették az ószövetségi keresztneveket és zömmel a protestánsokból kerülnek ki a mai „keresztény-cionisták”.

 95. 101. És kik a protestánsok? A szabadkőművesség protestáns környezetben jött létre, de maga a protestantizmus is ezen szellemiség mesterkedésének eredménye?

 96. 102: Miazhogy.

  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0017_0_16560.html

  Egy 2008-as Encyclopaedia Judaica címszava:

  „Reformáció” (részletek)

  ” in Jewish history the Reformation was not only, nor even largely, negative and harmful. Not only were many elements of Catholic faith changed in a way that removed the grounds for anti-Jewish accusations – e.g., charges of desecration of the *Host disappeared in Protestant circles because of the change in beliefs about transubstantiation – but many of the reformers’ innovations removed some differences between Jews and Christians in the Reformation environment. About 1524, Jews coming from Europe described with joy to the kabbalist Abraham b. Eliezer *ha-Levi in Jerusalem the iconoclastic and anti-clerical tendencies of the reformers. On the basis of this much exaggerated report the kabbalists regarded Luther as a kind of *Crypto-Jew who was trying gradually to educate Christians away from the bad elements of their faith (Abraham’s letter of 1525; see KS, 7 (1930/31), 444–5).

  Of more importance and real impact for the future relationship with Christians – and for that matter for the relationship with Christians of other denominations in the post-Reformation period – was the great weight the Reformation gave to the Bible in Hebrew and to Hebrew in general. Although it had originated with the Renaissance, this tendency was given major religious sanction in the Reformation. According to Abraham b. Eliezer ha-Levi, this was one of the mysteries of „God’s mind, who decreed this beforehand… when He turned the hearts of many nations in the lands of the uncircumcised toward the study of the Hebrew language and writing. And they delve into these, each according to his powers of attainment” (ibid., 445). Later, in many Protestant groups and sects, this was combined with the appreciation of the law and values of ancient Jewish society which were seen as the proper basis for the life of a model sectarian society. Away from the individualistic spiritual path of the evangelists, they looked to the Hebrew Bible for the modes of justice and moral way of life appropriate to a closely knit group. Many of them – both before and after him – would have agreed with Samuel Langdon, president of Harvard, when he declared in his election sermon delivered in 1775 that „the Jewish government, according to the original constitution which was divinely established, if considered merely in a civil view was a perfect republic” (in J. Wingate Thornton, Pulpit of the American Revolution (1860), 239). This sums up the attitude of many settlers in New England from the time it was first expressed by John Cotton in his Moses, His Judicials (1641). The great debate in Reformation countries, in Cromwellian and Restoration England in particular, about the divine right of kings and regicide was conducted to a large degree on the basis of texts and ideas from the Old Testament, which were taken as valid paradigms for actual Christian society. In many such circles, from the Netherlands to the eastern boundaries of Reformation Europe, Jews and Judaic ways came to be considered respectable and exemplary. Gradually this appreciation of the Jewish past developed into an appreciation of the Jews of the day, as abundantly shown by the paintings of *Rembrandt and a great deal of literary and social evidence.

  Yet the main importance of the Reformation for Jewish history lies more in what it failed to achieve than in its direct attitudes and achievements. No less fervently than the pope, its leaders wanted to have one Christian, all-embracing, orthodox Church. In the clash between the various strands of the Reformation and between all of them and the Catholic Counter-Reformation, this concept of an all-inclusive orthodoxy had perforce gradually to be abandoned. Through the fire and blood of the wars of religion (at least up to 1648), toleration reluctantly dawned in European culture.”

  „As noted, Jewish reaction to the Reformation was related from the beginning to the actions and expressions of the movement, but from the very first moment the Jews appreciated the element of revolutionary breakthrough, as they had done much earlier in relation to other heretical and revolutionary movements in Christianity, as evident in their disputations and in their attitude toward the *Hussites. Old traditions and ideas looked to a change in Christianity that would bring back its beliefs to the right Jewish way that they had erroneously departed from. Some made an extreme evaluation of the reports of the new leader and his acts. In a „prophecy” ascribed to „the sage and astronomer R. Abraham *Zacuto,” Abraham b. Eliezer includes „what a great astrologer in Spain, named R. Joseph, wrote in a forecast on the significance of the sun’s eclipse in the year 1478. He states: ‘Having no desire to favor any particular religion or mores I say that a man will arise who will be great, valiant, and mighty. He will pursue justice and loathe butchery. He will marshal vast armies, originate a religion, and destroy the houses of worship and clergy. In his days Jerusalem shall be rebuilt.'” Abraham b. Eliezer adds that „at first glance we believed that the man foreshadowed by the stars was Messiah b. Joseph [see *Messiah]. But now it is evident that he is none other than the man mentioned [by all; i.e., Luther, according to the general trend of Abraham b. Eliezer’s thought at this time], who is exceedingly noble in all his undertakings and all these forecasts are realized in his person” (in H.H. Ben-Sasson, Yehudim mul ha-Reformaẓyah (1969/70), Eng. translation in bibl.).”

  Na, ezért tán kitilt Tibor bá… 🙂

 97. 103: „Na, ezért tán kitilt Tibor bá…”

  ‘Bammeg’, meg is érdemelnéd. Vagy minimum a kukoricán térdepelést… 😀

 98. 104:
  Eszem ágában sincs. It is not my cup of tee.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük