(2811) Gustave La Bon

Tibor bá’ online

 

~ab016Lehet, hogy már hallottál róla, lehet, hogy nem. Egy biztos, Orbán Viktor naponta forgatja fő művét, vagy ha nem ő, akkor a tanácsadója. De forgatta művét Göbbels is, a Harmadik Birodalom propaganda minisztere, meg mindenki más, aki manipulálni akar a tömegekkel. Szóval Gustave Le Bon a tömeglélektan első, azt alaposan ismerő apostola. Fő műve A Tömeg (1895), de a magyar fordításban A Tömegek Lélektana címet kapja. A magyar fordítás (és most kapaszkodj) 1913-ban látott napvilágot. Mielőtt folytatnám az ismertetést – csakhogy kedvet kapj – lefordítom neked az egyik leghíresebb megállapítását, elgondolkodás végett: „A tömegeket sose érdekli a valóság. Aki illúziókat ad nekik, az lesz az istenük. Aki megpróbálja összetörni az illúziójukat, az áldozatukká válik.” Ezt kellene a magyar ellenzéknek megtanulni.

Gustave Le Bon – bár mint kisgyerek – de átélte az 1848-as Februári Forradalmat, valamint az 1871-es Kommünt. Volt alkalma élőben tanulmányozni a tömeglélektan megjelenési formáit. Az elszemélytelenedést, a szélsőségek eluralkodását, a felszabadulást a felelősség alól. Le Bon művéből kitűnik a tömeg negatív értékelése, sőt kifejezett lenézése, és joggal, ahogy azt napjainkban is tapasztalhatjuk. Hiszen a tömegben még a kellő kritikai érzékkel, átlag feletti intelligenciával rendelkező, kulturált egyedek is elveszítik józan ítélőképességüket és barbár módon viselkednek, hiszékennyé, és a kiemelkedő vezető vezényszavai által könnyen irányíthatóvá válnak. Ismétlem, értelmes, művelt emberek is.

Le Bon állítja, hogy a tömegek éhes ragadozóként teszik magukévá a politikai ideológiákat, a vallási tanokat. Külön kitér arra, kik és hogyan lesznek a pótolhatatlan vezetők, de azt is felvázolja, hogy hol vannak a befolyásolhatóság határai. Kitér a névtelen és nevesített tömegek közös és eltérő magatartására, mely utóbbihoz – például – besorolja a Parlamentet is, ahol nem egyszer birkaként tevékenykednek. Mintegy tanulságként a későbbi ellenzékek számára felvázolja, hogy a megtévesztett tömegek észhez térítéséhez a racionális indoklások jóformán semmit se érnek, kizárólag érzelmileg lehet rájuk hatni. (tessék tudomásul venni kedves ellenzék)

És akkor most még több idézet: „Racionális érvek által megnyert, logikus észjárású emberek mindig meglepődnek a tömegek irracionalitásán.”

„A tömeget nem érdekli a valóság. A nekik nem tetsző eredményt nyújtó bizonyítékok felett elnéznek.”

„A valószínűtlen dolgok jobban befolyásolják a tömeget, mint a valószínűek.”

„A tömegre gyakorolt hatás ellen szóló bizonyítékoknak nincs semmi foganatja.”

„A tömeg egy szolgalelkű nyáj, amely vezető nélkül tehetetlen. A vezetőt saját ideológiája hipnotizálja, amelynek lelkes apostola, és amely oly mértékben ejti rabul, hogy minden más elhomályosul előtte, és minden ellenvéleményt eleve hibásnak tart.”

„A meggyőzés kulcsa az ismétlés. Az állandóan ismételt állítás igazsággá válik, mélyen beül az emberi agy azon területére, ahol a cselekedetek döntése születik.”

 ___________________________________________________________________________

Gondolom ehhez nem sokat kell hozzáírni, az elmúlt 9 év politikai eseményei tökéletesen tükrözik Gustave La Bon megállapításait.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

20 gondolat erről: „(2811) Gustave La Bon

 1. Ennek fényében felmerül az a hipotetikus kérdés, hogy a tömegdemokrácia az egyedüli üdvözítendő út, vagy valamilyen más politikai berendezkedés az optimális.
  Halkan megjegyzem, az ókori görögök levonták már a sommás véleményüket erről, és ahogy mi is haladunk az egyre „sűrűbb élet” felé, mi is le fogjuk vinni a sajátunkat…

 2. „Egy nemzet nem tartja be a szavát. A nemzet egy nagy, vak féreg, és mi szerint cselekszik? A gondviselés szerint, talán. Egy nemzetnek nincs becsülete. Nem kell semmiféle szót betartania. Ezért tartottak maguknak korábban a nemzetek királyokat, akiknek volt személyes becsületük és megtartották a szavukat.
  Tudja-e, hogy ha a világ száz legintelligensebb koponyáját kiválasztjuk és összegyűjtjük őket, az eredmény egy ostoba tömeg lesz? Tízezer belőlük együtt egy krokodil átlagos intelligenciájával rendelkezne. Sohasem vette még észre, hogy egy vacsoránál annál bárgyúbb beszélgetés folyik, minél több embert hívott meg? Egy tömegben azok a tulajdonságok sokszorozódnak meg, amelyek mindenkiben megvannak, és ezek lesznek az egész tömeg fő ismertetőjegyei. Nem mindenkinek vannak erényei, de mindenki rendelkezik az alsóbbrendű állati ösztönökkel, a mélységesen primitív barlanglakók befolyásolhatóságával, a vadak gyanakvásával és bűnös szenvedélyeivel. Ezért, ha önnek több millió emberből álló nemzete van, az még emberinek sem nevezhető, az csak egy őshüllő vagy egy krokodil, vagy egy farkas színvonalán áll. Államférfiainak nem lehet magasabb rendű moráljuk, mint a nemzet állati tömegmorálja, noha a demokratikus államok néhány államférfija igyekszik valamivel emberibben viselkedni. ” Carl G. Jung

 3. Tibor bá!
  Én csak az alábbi mondatoddal nem értek egyet:
  „Ezt kellene a magyar ellenzéknek megtanulni.”
  Először „magyar” ellenzéket kellene felépíteni, aztán ösztökélni, hogy tanuljon…

  Egyébként köszönet illet a cikkért ismét!
  Ha nem klímás a témád, élvezet itt olvasgatni nálad!

  Csorbatibi

 4. 3 – Statikus:
  Tudom, ha valakit emlékeztetek arra, hogy közeleg a vég, azonnal antipatikus leszek nála. De ezzel így van minden más klímával foglalkozó blogger is. Ez egy fajta védekezési mechanizmus. Ne mindenki választja ezt. Megbocsátható.

 5. „A tömegre gyakorolt hatás ellen szóló bizonyítékoknak nincs semmi foganatja.”
  Hogy mennyire igaz, lásd Statikus hozzászólásának utolsó mondatát.
  🙂

 6. A könyv szerzője rengeteget tanulhatna egy mai hárombetűs szervezet tömeglélektan- szakembereitől.
  Természetesen, a könyv, figyelembe véve milyen hamar, korát megelőzően jelent meg, egy alapmű, minden szava, minden kitétele sziklába vésett igazság ma is.
  És még valami: azt hihetné az ember, hogy a szerző megállapitásai a korabeli közönség szellemi szinvonalát fikázzák, és az idő haladtával a tömeg intelligensebb lesz, és ime, nem!Hiába a fejlettebb közoktatás, kötelező, sőt ingyenes iskoláztatás, a nép, az istenadta, éppoly barom, mint anno.

 7. Azt tudom, hogy én kerülöm a tömeget, nem szeretem sem a tűntetéseket, sem a felvonulásokat, sem a sport rendezvényeket, sem a koncerteket. Ez a ma és az elmúlt 25 évben stabilan így volt.

  Gyermekként voltam majálison, imádtam! A hangos zenét, a hömpölygő tömeget (Budapesti emlékeim), emlékszem, hogy imádtam és mentem, hömpölyögtem velük – persze szülői felügyelet mellett.

  Közben felnőttem, kifejlődött az agyam…lehet, hogy ma sokaknak nem fejlődik ki az agya ?? Tele vannak a stadionok ? Ezt nem tudom, de a fesztiválokról látok videókat, azok tele vannak….Ma nem fejlődik ki az agy, ennek kell utána járni, hogy mi az oka, és meg lesz a megoldás az agyatlan tömegek ellen 🙂

 8. A Biblia, a Talmud, Tőke, és Mein Kampf és a Nyílt Társadalom és Annak Ellenségei sorában még nagyon sok könyv igyekezett megmondni a tutit, hogy hogyan is működik a világ, és benne az emberek.

  A többségük befuccsolt emberkísérletekbe torkolltak.

  Talán azért, mert nem ismerték eléggé se a világot, se az embereket, és megvalósítóik az embereken kívüli álláspntból álltak neki a dolognak.

  Most is elkeseredve látom, hogy akik tudni vélik, hogy milyenek az „emberek” úgy viselkednek, mintha ők nem ebbe a fajba tartoznának.

  Mindenki MÁS viselkedését, főleg a hülye tömegekét szeretné megváltoztatni.
  Az is aki érteni véli mozgatórugóikat.
  Aztán valahogy mindig az a vége, hogy a lenézett tömeg eltapossa mestereit… Azok meg csodálkoznak.

 9. 11.

  Szerintem az a nagyon fura paradoxon, hogy olyan emberek kerülnek meghatározó pozíciókba, akik csörtetnek, eltaposnak, nem ismerik az élni és élni hagyni szabályt, a felelős gondoskodást meg még csak nem is hallották. Ebből egyenesen következik, hogy minden társadalmi állapot addíg tartható fenn, amig ezek a tekintettel nem lévő vezetők a végsőkig ki nem facsarják a szegényedő többséget az értelmetlen gazdagságuk felesleges fokozása során. Amikor elfogy a többség hozzáférése a szükségletekhez, akkor az ember állttá lesz és eltapossa az egyre szűkebb vezető réteget, akik elvágták a hozzáférést a javakhoz.
  Most annyival néz ki rosszabnak a helyzet, hogy ezek az agyatlan kapitalista vezetők teljesen tönkretették a környezetet a tudatlan externizálásukkal, így amikor borul a bili, a földi élőrendszer már nem lesz képes eltartani az emberi tömegeket, szóval szerintem az utolsó ballépések sorozatának vagyunk a szemtanúi, és sajnos nem a „buta tömeg” okozta ezt az állapotot, henem a tudatlan, ál tudományokban (gazdaság elmélet, pénz elmélet) igazán jártas kisebbség.

 10. Az antiszociális viselkedés nem érdem. Az embertömeg utálata nem emel a tömeg fölé senkit.

  Nyilvánvaló a közgondolkodás viszonylag alacsony szintje. Ezen jelenségeket látva és megértve azt kell észrevennünk, hogy a megismerés folyamata egy baromi magas létra. Egy-két fokkal az átlag fölött még senki ne verje a mellét, mert az nem más mint a különbözőség, kiválóság illúziója.

  Az, hogy pl. Orbánék(de bármelyik másik hatalom) felhasználják ezen ismereteket, hogy manipulálják és írányítsák a népet nem utal másra mint korlátozottságukra.
  Kiskakas a szemétdombon tipikus esete.mert szegénykém kiken akar ez uralkodni? Munkaerőállatoknak tekinti saját embertársait? Jaj neki.

  Ellenzék? Paff vagyok ettől.
  Olvassák el ők is a könyvet!
  A probléma csak annyi, hogy a kiskakas lét határáig látnak maguk is. Kakascserét nincs értelme végrehajtani, ha a baromfiólban kell örökké élnünk. A szaros baromfiólból kéne elvágyódnunk elsősorban. Mondjuk a kertbe elsőre. Természetesen szellemi értelemben.

  Valódi változás valódi EMBEREKTŐL várható.
  Mondjuk Indira Gandhi nem egy Dobrev Klári az már igaz.?
  Biztos az ő agya sem fejlődött ki.? Akkor hogyan beszél, vagy hogyan lát, hogy koordinalja vegetatív idegrendszere a légzését vagy szívverését?
  Ja értem, szimplán hülyék.
  Atyaisten!

 11. A könyv minden megállapítása tény. Az ember nyájban élő, a tömeg adja a túlélés biztonságát. A tömegben mindíg kialakul a hierarchia, a nyers erőre, az okosságra alapulva. Nyilvánvalóan a mai magyar társadalom két részre szakítása, nem más, mint a hatalomért és a vele járó gazdagságért vetélkedő csoportok küzdelme, a propagandisták eszközeivel. Teljesen azonos az eszköz készletük. Gyűlölet keltés, a felelősség másra tolása, személyeskedés, lejárató kampányok, stb. Mivel a rendszer lényege a „váltakozás” a hatalomban, hatalmas indulatokat kelt, ha az egyik tábor jobban vetíti a hazugságokat, és sorozatban nyeri a választásokat. Persze a választás sem jelent semmiféle lényeges előrelépést a kisembernek, hiszen ugyanúgy kizsákmányolja a hatalomra került ellenzék, mint az előző kormányzat.

 12. 14 – Bögözy:
  Ezt a szöveget ismerjük. Nem érdemes semmit tenni, mert úgyis minden mindegy. Ez az Orbáni propaganda főtétele.

 13. Meg a Horn Gyula és bandájáé! Majdnem ugyanezt mondták csak a nem a nép „nyúzásra”, hanem a lopásra kihegyezve.
  Egyéb nem ment választás előtt az újpesti piacon (nyugdíjas suttogó propagandaként), hogy nem kell az MSZP-t leváltani, mert ők már megszedték magukat, nekik nem kell több. Bezzeg ha az újak jönnek, elölről kezdik a lopást, mert új száj éhes száj. Annyira emlékszem erre, mintha ma lenne. Akkor volt amikor a MIÉP azzal kampányolt, hogy ‘jön a nyuszi, megy a Gyuszi”.

 14. Tibor’bá, és sólyom róbert. Mikor írtam, mondtam, hogy hagyjuk ezeket, vagy azokat a hatalomba, mert már telelopták magukat. ???Politikus sosem telik el, kapzsisága végtelen. Ha százezer milliárd dolláros csillagászati méretű vagyont halmozott már fel, akkor sem ad egy garast sem, mert kevesebb lesz. 🙂 Becsületeseket kell keresni, a Kleptokrácia helyett olyan jogszabályokat szerkeszteni, ahol a lopás az lopás, és nem közpénz jellegvesztés. 🙂

 15. 12: Szabolcs
  „Szerintem az a nagyon fura paradoxon, hogy olyan emberek kerülnek meghatározó pozíciókba, akik csörtetnek, eltaposnak, nem ismerik az élni és élni hagyni szabályt, a felelős gondoskodást meg még csak nem is hallották.”

  Nincs itt semmi paradoxon, így működik a szentté avatott evolúció. Ugyanis alaptétele (a „Survival of the fittest”) sem igaz emberi környezetben amióta a tűzfegyvereket kitalálták…
  Mindig a süreje megy felülre – ezt az én időmben kontraszelekciónak nevezték. És ők is szaporodnak nagyobb tempóban – olvasd el a (2813) bejegyzést!

  Majd ha szakad a part, csak akkor kell legény a gáton, addig mehet a legények (leányok) itatása/kábítása a globális lebujban nagy-nagy haszonnal…

 16. Minden politikus lop, hiszen közületek kerülnek ki.

 17. Már bocsi! Csak szeretném felhívni a figyelmet, de ebben a könyvben az is benne van, hogy az entellektüellekből álló tömeg ugyan olyan ostoba, vagy még ostobák, mint az ostobákból álló tömeg! Akkor hogy is van ez?

  (Már rég jártam erre, üdv mindenkinek! 🙂 )

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük