(2490) Húsvéti locsogás?

Tibor bá’ online

 

~at501A kereszténység legnagyobb ünnepe nagypéntek délután kezdődik a templomokban felállított keresztek fekete fátyollal történő leterítésével, mert majd 2000 évvel ezelőtt délután háromkor hangzott el Jézus szájából az „Eli Eli lama sabachthani?”  Valóban atyám, miért hagytad el saját fiad, aki úgy mellesleg a Trinitás egyik tagja. Én mindig meglepődöm, amikor szembesülök a ténnyel, hogy a mai „modern” embert hogy meg lehet vezetni több ezeréves praktikákkal. Hogy lehet az, hogy oly kevesen képesek objektív szemmel és ésszel megközelítőleg kihámozni a valóságot. Finnyás nyugati ízlésünk botrányosnak tartja a lóhús vagy kutyahus emberi táplálékként történő simlis felhasználását. Közlekedési balesetet követően az elhunyt testet letakarják, a TV hírekben még ezt is kisatírozva mutatják és figyelmeztetnek, hogy „megrázó képsorok következnek” viszont sok családban az ágy fölé (tantermekben a tábla fölé) ki van akasztva egy keresztre feszített hulla, fém vagy gipsz másolata. Illetve, sokan a nyakukba akasszák ezüstből vagy aranyból megformázva. Szimbólummá vált egy régen volt kivégzés, ráadásul olyan kivégzés, ami elkerülhető lett volna, ha a kivégzett el akarta volna kerülni, de nem akarta. Ismert szindróma. Ha Nagy Imrét nem végzik ki, ma már senki se emlékezne rá, néhány történész kivételével. Nagy Imre is elkerülhette volna a halált, de neki nevének fennmaradása többet ért, mint a saját élete. Ez lehetett Jézussal is. Ha nem feszítik keresztre, nincs kereszténység, nincs a világon sok ezer templom, bennük egy keresztről lelógó hullával. De miért volt erre szükség?

A keresztény tanok szerint az első emberpár, akit az Atya teremtett, bűnt követett el (amit a mindenható isten előre tudhatott volna, hiszen ő teremtette), amire az alkotó haragra gerjedt, és kiűzte őket a Paradicsomból. Ez lett volna a kisebbik rossz, de bűnük átka apáról fiúra szállt és továbbra is szállt volna, ha Isten fia nem engeszteli ki az atyját, na mivel? Életének a feláldozásával. Ez a megoldás magán viseli a kőkorszaki ember primitív logikáját, amit sikeresen át tudtak menteni mind a mai napig. Nincs olyan büntetőkönyv a világon, amiben az szerepel, hogy az apa bűnéért az utódoknak kell bűnhődni. Ez a legprimitívebb észjárás szerint is abszurd. Nincs olyan apa a világon, akit saját gyermekének a megölésével ki lehetne engesztelni, ellenkezőleg, felbőszülne még a gondolattól is. Ez azonban a hithű keresztényeket egy másodpercig se zavarja. Gyilkolással teszünk jóvá egy sima engedetlenséget.

Különben is az evangelisták leírásaiban, a keresztre feszítést illetően jelentős hiányosságok vannak, amik miatt még egy isten háta mögött lévő bíróságon se hoznának elmarasztaló ítéletet. Egyáltalán nem indokolható meg, hogy ilyen jelentős eseményt miért jeleznek ilyen hézagosan:

Máté és Márk szerint Jézus csak ennyit mondott a keresztfán:  Atyám, atyám miért hagytál el engem? Lukács egy kicsit többre emlékezett: Bocsáss meg neki atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. (a két latornak) Bizony mondom néktek, még ma velem lesztek a Paradicsomban. Atyám, a kezedbe ajánlom lelkemet. János ezekről mit se tudván, a következőkre emlékezett: Asszony, ímhol a te fiad! Ímhol a te anyád! Szomjúhozom. Elvégeztetett.

A kereszténység legfőbb ünnepének megszemélyesítését érdemes megtekinteni az alábbi videón.

Ugyanis, ezt ünnepeljük, az idén 50 milliárd bevásárlással, többnyire sonkára.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

44 gondolat erről: „(2490) Húsvéti locsogás?

 1. „Nincs olyan büntetőkönyv a világon, amiben az szerepel, hogy az apa bűnéért az utódoknak kell bűnhődni.”
  Bocs! Az emberi viselkedésbe minden belefér. Még ez is.

  http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/analecta/trip_hung.htm
  WERBŐCZY ISTVÁN, Tripartitum
  „5. § És ez akkor, ha atyjukat még az ő életében hívták perbe, mert különben, ha a perbehívás a szülők halála után következett be: már nem az apa vétkét szokás beszámítani és mérlegelni, a ki netán valamely birtokjogot elfoglalt avagy másnak ingó vagyonát magához ragadta, hanem a fiúkét, a kik a vétkesen elfoglalt vagy elragadott dolgokat maguknál tartják.”

  A posztod végnélküli vitára adhat okot.

  Kellemes ünnepet kívánok mindenkinek.

 2. Sok érthetetlen ellentmondás számodra, és sokak számára annak tudható be, hogy a mára megmerevedett vallási alaptételek egy része finoman szólva nem Jézus tanokra épül, hanem kizárólag hatalmi érdekek hozták anno…
  Milyen lehet egy szentírás, amiben szavazás útján döntik el, hogy mi kerülhet bele és mi nem?
  Ennek fényében én nem a Jézusi tanokat korholnám, hanem akik ennyire elferdített az egészet.
  Megjegyzem, hogy a keresztények sokáig nem keresztel jelöltek magukat, hanem egy szimbolikus hallal, Jézus sem egy ma ábrázolt kereszten halt meg, és sorolhatnám még a ma dogmatisták kezelt ellentmondásokat…

 3. 01 – n/a:
  Egy 500 éve megírt, ráadásul bosszúból megírt könyvre nem illik hivatkozni. Ezen az alapon visszamehetsz akár Hammurapiig is. Nem tudom mit szolnál, ha te kerülnél börtönbe, mert a 33 éves , felnőtt fiadat útonálláson érték.

 4. 02 – dajtás:
  Ebben igazad lehetne, de az eredendő bűn, és Jézus keresztre feszítése a kereszténység alapkövei.

 5. 03 Tibor bá’
  Igazad van.

  A „megrázó képsorok következnek” és a „keresztre feszített hulla” ellentmondásos.
  Ebben is igazad van.
  Aki a feszületet ékszerként (bárhogyan) viseli, az minden bizonnyal ezt nem tartja hibának.
  Neki is igaza van.
  Ezért nem is vitatkozok erről, és így nekem is igazam van.
  🙂

 6. Re:Tibor bá’
  Én nem azt vitatom, hogy egy kegyetlen római kivégzési móddal kínozták meg Jézust, hanem azt, hogy tűzkeresztre feszített meg.
  Egyszerűen nem így nézett ki a keresztfa, ezt utólag alakították így, mert a tűzkereszt egy teremtési szimbólum, ahogyan a vízkereszt is.
  Megint más kérdés, hogy miért egy szenvedő halálraítélt a római katolikusok szimbóluma, mit sugallhat az embereknek, ha ezt nézik.
  Nekem jobban esik nézni az álldást adó Jézusi ábrázolását, mint egy haldokló emberi roncsot…
  Ez bizony kő kemény voodoozás,el lehet gondolkozni kinek jó ez, mert Jézus biztos nem a halált és szenvedést propagálta.

 7. Szívesen olvasnék egy ilyen hangvételű írást a iszlám vallásról .
  A kereszténység az évszázadok alatt sok sok ágra szakadt. Miért nem tud ez megtörténni az iszlámmal?

 8. Re:07
  Nem elég neked a szunita-siita halálos ellentét? Gyanítom a lazább muszlim közösségeknél még jelen van a helyi kulturális jegyek is, ami még tovább színesíti a vallást.

 9. egy keresztre feszített hulla

  Ja.

  Így Nagypénteken el lehet gondolkodni, hogy mit is jelenthet Európának ez a keresztre feszített hulla.
  És hogy 10-20-30 év múlva jelnt-e majd egyáltalán valamit. Jelenthet-e ?
  Lesz-e egyáltalán keresztény templom kereszttel (hullával vagy anélkül) a tornyán?
  Van-e összefüggés a kereszténység hobbyvá korcsosulása vagy felszívódása és a muzulmán térnyerés között?

  Nem tűnik fel, hogy ugyanazok, akik elhozták nekünk a humanizmust, a felvilágosodást, a modern tudományokat, a demokráciát é s a liberalizmust, most ugyanazok próbálják a migrációt is legalizálni, levenni a kereszteket a templomokról, hogy a jövevényeket ne zavarják, és ezerrel lobbiznak az EU-ban és az ENSZ-ben hogy minnél hatékonyabban lehessen felszámolni mindazt ami Európát Európává teszi?

  Persze… Lehet cinikusan a tudománnyal és észérvekkel felvértezve belerúgni még egyet a hullába, és a haldokló keresztény hagyományokba így Húsvét táján, de hát pontosan erre emlékezünk… Csak hát más-más oldalról.

  De azt is jó felvillantani, hogy ha Európa végre feltápászkodik és megpróbálja útját állni a muzulmán terjeszkedésnek, az azok miatt lesz, akik a kereszten lógó hullában, azaz a feltámadásban, az újrakezdésben hisznek, és nem azok miatt, akik évtizedek óta a világvégét várják, jósolják, és megdönthetelen bizonyítékaik vannak rá, hogy a világvége tulajdonképpen már el is érkezett, csak még nem vettük észre.

 10. 09:
  Arról vagy híres, hogy folyton-folyvást rámutatsz a nemzetre nehezedő, a nemzetet kihasználó bűnös erőkre. Közben nem veszed észre, hogy a tömegek szédítését és kihasználását a lehető leghatékonyabba, immáron 2000 éve az rk egyház végzi.

 11. Egyik igazi történelmi kereszten sem „fityeg” hulla. Sem az eredetin, sem a latinon, sem a pápain, sem a kettős-kereszten.

 12. eli eli lama sabacthani-
  Isten, miért hagytál el engemet? Ez a meghamisított variáns, mivel az eredeti arámi nyelven az eredeti így hangzott: Éli, Éli Lama Sabag Ta-Nim!
  Ez nem farizeus-arámiul fordítva:
  -Isten, emeld az örökkévalóság honába a megsebzettet! …

  Továbbá nem a kereszrefeszítés a csúcspont, hanem a feltámadás. Ezt próbálja az egész konstrukció hiteltelenné tenni, de nem jön össze. Az utolsó párszáz évben 4-5 ezer kisebb változtatást eszközöltek az agyonsanyargatott szövegen, de még így sem tudták teljesen eltüntetni a reinkarnáció nyomait, amiröl Jézus beszélt.

 13. 02. dajtás
  „Megjegyzem, hogy a keresztények sokáig nem keresztel jelöltek magukat, hanem egy szimbolikus hallal, ”

  Hal: Krisztus szimbóluma
  A hal – ΙΧΘΥΣ- görög szó, a következő szavak kezdőbetűiből ered:
  Ιησους Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ.
  Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó.
  Az első keresztények a hal titkos szimbólumát használták fel, hogy felismerjék egymást, és ezzel egyidejűleg titokban a hitüket vallótták be.

 14. 10. Tibor bá’

  ” Közben nem veszed észre, hogy a tömegek szédítését és kihasználását a lehető leghatékonyabba, immáron 2000 éve az rk egyház végzi. ”

  Hát, nem tudom…. A Való Világ, a materializmus, liberalizmus, és a szocializmus/kommunizmus eszméi sokkal hatékonyabbaknak tűnnek, és nagyságrendileg is több hullát produkáltak.

  Meg aztán a bankrendszer a Mediciektől a Goldman Sachsig azért egy hajszálnyival többet kaszált, mint a Vatikán, azzal együtt, hogy időnként azért egy gyékényen árultak.

  Mondjuk a fair pay érdekében elvárnám, hogy ne a kereszténység számlájára írjuk a keresztésnység „nevében” történő rablásokat és tömeggyilkosságokat.

  Az egyház a korrupciótól a pedofil papokig megérdemli a kritikát, de szerintem eléggé övönaluli módszer az egyház bűneivel kisiklatni a kereszténység valódi értékeit (önfeláldozás, szeretet, tisztelet, stb).
  Persze… tudom én, hogy ez a harc megy már 3-4000 éve, eltörölni még az emlékét is annak az „ideológiának” hogy NEM az az ember alaptermészete, hogy egymás torkát vágja el, és hülyének, idiótának, elmaradott birkának kell beállítani azokat, akik még „hisznek” abban, hogy az ember alapvetően jó, csak vezetői vezették őket félre.
  Ugyanis ezek az elmaradott birkák viszik a hátukon a világot… Őket használják ki a felvilágosult humanisták… Nélkülük már rég elvagdosták volna egymás torkát a racionális entellektüelek, mert hát Darwin is megmondta, hogy az erősebb kutya…

  Szóval csak annyit remélnék, hogy legalább Húsvétkor nem kell csesztetni a birkákat, hogy legalább ők reménykedhessenek abban, hogy holnap és holnapután is ki lesznek használva…

 15. Re:12
  Minden keresztény hisz a reinkarnációban, csak maguk sem tudnak róla…
  Még a temetők bejáratára is felírják, hogy feltámadunk, ami nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy zombiként kitámolyog a tömeg Jézus megérkezésekor (hamvasztott elhunytakkal mi lesz? 🙂 …
  Feltámadás bizony új testben adatik meg, és ezt akárhogy ferdítik, bizony klasszikus reinkarnáció.

  Akkor már csak azon kell kicsit töprengeni, hogy Jézus mit szól a mai rá hivatkozó egyházakról…

 16. Vicc :
  Még a kommunisták is hisznek a feltámadásban .Emígy:
  Fel ! Támadunk !

  „Jézus mit szól a mai rá hivatkozó egyházakról…”
  Azt nem tudom ,de Dosztojevszkij Bűn és bűnhődése szerint az egyház,az újból megjelenő Jézusnak azt mondta:Nincs rád szükségünk,menj el közülünk,nekünk elég ,ha rád hivatkozhatunk(fejből ,nem szó szerint) .

  Újjá kell születnetek ,mondja Jézus Nikodémusnak .
  Itt vajon nem a megvilágosodásról van szó ?
  Szegény materialista N. nem érti .
  „Hát hogyan bújhatnék én vissza ezzel a testtel ,oda ahonnan jöttem ,kérdi .”
  Egyik vesszőparipám Melchisédek .
  Szent Pál szerint :Jézus Melchisédek rendje szerint való főpap .
  Feltűnően keveset lehet tudni M.-ről .
  Mikor Ábraház Kánaánba érkezett M. papkirály kenyérrel és borral fogadta őt .
  Nem ismerős ez a kenyér és bor test-véreim ?

  Ennyit bírtam kipréselni magamból .

  Áldott Húsvéti ünnepet !

  A locsolás szokását(meg a kántálás,regölés szokásait) kitől vettük át ?

 17. Kicsit a történelemből;
  Pilátus felesége a római Caesár lánya volt, Julia. Ha az ember csak a bibliai térképeket látná, akkor azon morfondírozna, miért akart ennyire kiszúrni a vejével és a lányával, de nem egészen; a Jordánon túl volt a kor másik gigantikus nagyhatalma, amit a rómaiaknak soha nem sikerült legyőzni, bár többször is próbáltak, de beletörödtek tehát Jerusalem a legfontosabb diplomáciai poszt volt, Róma és Pártia a szkíta nagyhatalom között.
  A másik teljhatalmu képviselő a Galileai Betlehemben élő, királyi herceg Adiabene Nákeb, és felesége Karax Grapte káldeus hercegnő. ők Maria, Jézus anyjának szülei, s hibátlanul képviselték hazájukat. Haláluk után sok bosszuságot okozott a farizeusoknak, hogy Szíriáig terjedőleg a legnagyobb birtoka Máriának volt, szolgálati villa kishatár forgalmon belüli Jerusalemben is, (a villához tartozó kert volt a Gecsemáne, az olajfák hegye, ugye ismerös …) A szülök halála után egy József nevü szkíta herceg-nagybácsi vette át az óriás birtok kezelését, akinek ez nem hobbiszinten, de valóban kiemelkedöen profi volt nagybirtokok kezelésében …) meg is kapta büntetését gúnynevekben farizeuséktól. Egy történész-rabbival beszélgetve, csak bólintott, igen, ezeket mi is tudjuk …
  A svéd televízióban a szokásos késő hajnali időpontban ment egy filmsorozat, amit az iraki autópályát építő kinaiak készítettek az ott elterülő sokszáz fantasztikus szkíta templom-romról. Jézus halála után pár évig Szíriaban, majd Babilonban egyházfői rangban élt Péter, mig a többi kilenc tanítvány Szkitiában Egyiptomban, Afrikai országokban szolgált, de egyik sem a romai birodalom területén; oda egyszerüen nem volt útlevelük, mivel galilai szkíták voltak.

 18. 17. pimpo

  „tt elterülő sokszáz fantasztikus szkíta templom-romról.”

  Erre célozhatott Saddam Hussein, amikor azt mondta, hogy olyasmit tud mutatni a magyaroknak, amiért örökre hálásak lesznek….

 19. Nagyon sok mindennel egyetértek Tibor bá, de azt se felejtsük el illetve meg kell említeni, hogy a paradicsomi bűnbeeséstől kezdve nagyon sok része a bibliának nem így volt eredetileg megírva. Ezeket utólag dolgozta át az egyház a hatalmának és befolyásának növelése céljából. Valójában nincsen semmiféle bűnbeesés és még napestig lehetne sorolni hogy miket irtak át és hagytak ki az eredeti bibliához képest. Ha jól tudom az eredeti szövegben nincs is pokol és nincsen eredendő bűn se és Istent sem úgy szerepel benne mint ahogy később „megalkották” vagyis hogy egy villámló szemű bosszúálló jóságos vénember. Az Isten benned van és mindenkiben ott nem pedig a mennyben. És a gonosz nem a pokolban van hanem szintén az emberben. Ezt a sok marhaságot mind utólag rakták bele és utólag hamisitottak meg szövegrészeket. Ezeket mind megtalálni a neten illetve visszakereshetőek.

 20. Re:16
  Miből gondolod hogy átvettük?
  Miért van az, hogy abból indulunk ki alapból, hogy a régi népszokásainkat valakitől átvetettük, ahogy a nyelvünk is csak finnugor eredetű lehet?
  Erre mondom, hogy vagy nem. 🙂
  Pl az Arvisurában „meseként” elolvastam a fiamnak a mákos bejgli történetét, ami azért érdekes, mert a kínaiaktól szereztük el a mákot, akikkel elég sokáig hadban álltunk. Unták is a harcolást, meg is építették ellenünk a kínai Nagy Falat… 🙂

  Re:17
  Ha a vak vallási fanatikusok/keményvonalas ateisták kilépnének a dogmatikus világukból, akkor ki-kiesne 1-2 csontváz, hogy mi miért volt akkor anno, és egyből nem lenne logikailag értelmetlen a történet. Pl Jézus mért feszítették keresztre a zsidók (az mindegy hogy technikailag rómaiak intézték el a piszkos munkát), ha megváltóként született le közéjük, és miért várják még most is a zsidók a messiásukat?
  Csupa furcsa kérdés, amire az az egyszerű válasz, hogy Mária okán Jézus bizony nem volt zsidó származású, mondhatni gój volt(te is ezt írod). Ráadásként vallási felforgató tevékenységet folytatott (akkori zsidók szerint), és el is tették láb alól…
  Így egyből más a leányzó fekvése… 🙂

  Arról nem is beszélve, hogy a feltámadás után nem a Mennybe, hanem Indiába ment vissza, és „unaloműzésként” megalapította a mahájána buddhista iskolát.
  Persze ez már nem kánon része, és az sem hogy Srinagarban van eltemetve.
  Nem mintha bármit csorbítana Jézus erényein… 🙂

 21. Megjegyezném azt is, hogy „Jézus a mi megváltónk”, nem adott biankó csekket 2000 évre előre a bűnösöknek… Sokan ezt gondolják, de nem. Nem lehet megváltani azt, ami nem történt még meg. Közel 2000 évnyi bűn rakódott ránk, mint a galambguanó a padláson, és ahhoz hogy ezt rendbe tegyük, kell egy új megváltó.
  Pech, aki Jézusra próbálta rálőcsölni a disznóságait… 🙂

 22. Köszi fiúk! Jót röhögtem. De elsiettétek a dolgot. Ennyi marhaságot holnap, április elsején kellett volna összeírni.

 23. Nem csodálom Tibor bá’, hogy eltávolodtál az egyháztól, mert ezeken más is fönnakadt.
  Ma elfogadott egyházi propaganda mára elég halovány teljesítményt nyújt, csak a 3. világban tud új híveket szerezni, miközben az óhazában virágzik az ezotéria, mert már az is hitelesebb az embereknek, mint a történelmi egyházak.
  Nem tudom miért félnek ennyire az igazságtól, sokkal nagyobb balhékat is túlélélt már, cserébe csillárokon is lógnak a hívek, ha kiterítenék a kártyákat.
  (Amiről beszéltünk, mindennel tisztában vannak…)

 24. 17. Pimpo és 18. valaki más

  Ismerős a történet. Mégpedig egy 2000-es évek eleji videóból, amelyen egy nő lelkesen magyarázza, hogy Jézus magyar volt, pártus herceg. Szerintem fönn van a youtube-on, eléggé nagy röhej tárgya volt ez annak idején.

  Több fenntartásom is van ezzel a történettel.
  – Legelőször is, hogy mi a bizonyíték? A Biblia biztos nem ír erről semmit, hát akkor miből lehet tudni mindezt?
  – Aztán, a rang: egy herceget, vagy főpapot nem szoktak megkorbácsolni, keresztre feszíteni. Vagy „zsidók királya”-ként gúnyolni és megszégyenítésül töviskoronát tenni a fejére. Teljesen bizonyos, hogy egy magas rangú emberrel egészen másként beszélt volna Heródes is, Pilátus is.
  – A Bibliából kiderül, hogy Jézus zsidó vallású volt, a vallási előírásokat követte, az ünnepeket tartotta. A farizeusokon kérte számon, hogy azok viszont nem tartják be az előírásokat.
  – Etnikumára nézve is zsidónak kellett lennie, neki is és a követőinek is, mert egyszer azt mondta, midőn egy nem zsidót visszautasított (!), hogy „Nem küldettem, csak Izráel megtévedt juhaihoz.” Aztán ott van a példabeszéde az irgalmas szamaritánusról. „Szeresd felebarátodat!” „Kik az én felebarátaim?” És erre mondja példának a megtámadott (zsidó) utazót, akin sok arra járó zsidó nem segít, végül egy szamaritánus viszont igen. (Tehát, hogy akár egy idegen is lehet felebarátod.)
  – Hogy milyen nyelvet beszélt arra ott az „Eli Eli lama sabachthani?” példának.
  – És ami a pártusokat illeti, szinte teljesen bizonyos, hogy semmi közük a magyarokhoz. Több helyen olvastam, hogy a „szkíta” egyszerűen lovasnépet jelent, tehát nem egy adott nép neve. Tehát, még ha azt is vesszük alapul, hogy a magyarok őseit szittyának nevezi Anonymus, az nem jelent rokonságot a pártus szkítákkal. És a földrajzi távolság is óriási.

 25. Dajtás !
  Dehogy gondolom ,sőt .
  Az a bajom, hogy nem szeretek írni,ezért spórolok,így meg félreérthető .
  Nyilván nem vehettük át ,hisz a Kárpát-medencén kívül sehol sem szokás .
  Tibor bá’ !
  Még egy „marhaság”:
  A magyar királyoknak Szent Istvántól Mátyásig invesztitúra joga volt,
  azaz ők nevezték ki a főpapokat.Vagyis a magyar keresztény egyház nem tartozott
  Róma alá .Még zsinatot is összehívhattak,pl. szabolcsi .

 26. Jóskapista!
  Olvasd el Badiny Jós Ferenc könyveit, meg Götz László: Keleten kél a nap (Püski) kétkötetes művét. Hihetetlen információáramlás! Persze hosszú időre leköt, de én alig tudtam letenni őket. Mondjuk, aki nem történész -mint én sem – nem tudja biztosan helyén kezelni ezeket az adatokat, ezzel együtt egy új világ nyílik ki a történelemre, amit a hivatalos kánon teljesen mellőz.

 27. Az evangéliumokat legkorábban(!) hetven évvel Krisztus halála után foglalták írásba. Ha csak a szinoptikusokat – a három, ugyanazon forrásból táplálkozót, Mátét, Márkot és Lukácsot – vesszük figyelembe, két forrásunk van: ők hárman és János. Nagy valószínűséggel csak Máté – érintőlegesen esetleg még Márk, mint Jézus elfogásakor jelenlévő szereplő – találkozhatott személyesen Jézussal. Hetven év távlatából – egyéb híján szájhagyományra támaszkodva – vetettek papírra egy történetet. Hiteles szemtanú sehol, úgyhogy bőven volt idő keverni a benzint.
  A dolog pikantériája és a zsidó pofátlanság netovábbja, hogy az Újszövetségi iratokat és az egész keresztény teológia alapjait egy olyan véreskezű, keményvonalas rabbi – Saul – a későbbi „Szent Pál” jegyzi és határozza meg (páli levelek), aki különös örömét lelte Jézus követőinek kivégzésében, és aki csont nélkül csempészte át az Ószövetségből az Újba perverz, beteg és aberrált Jehovájukat (aki mellesleg egy kozmikus briganti, de mivel Tibor bá’ kényes erre a műfajra, nem ragoznám tovább:-), aki kizárólagosan csak égő véráldozatot fogadott el népétől bűneik bocsánatára.
  Így lett a Teremtőből az „Én és az Atya egyek vagyunk”, és az „Aki engem lát, az ismeri az Atyát is” és a „Ha egy gyermek kenyeret kér az atyjától, az miért adna neki követ?” egy olyan beteg állat, aki azért küldi ide a saját fiát, hogy az borzalmas kínok közt elpusztuljon a happy end kedvéért.

  Cherchez le juif…

 28. 29 – papírusz.
  Ha ismernéd a könyvem (Mi volt előbb, isten vagy ősrobbanás) akkor tudnád, hogy Jehováról még különbeket írtam. Fel is soroltam bűntetteit.

 29. Re:24
  Kihagytad a sumér-magyar kapcsolatot, ami szintén egyik nünükéje a magyarság kutatóknak(nem az MTA kutatóknak)…
  Jaj bocs, lehet még is igazuk van, lásd tatárlakai leleteket.

  Vedd el egy népnek a múltját, és nem lesz jövője. Ennek fényében gondolj a halszagú finnugor eredetre… 😉

 30. Papirusz(Pap-írós)!
  „Jehovájukat (aki mellesleg egy kozmikus briganti)”
  Szívesen olvasnám erről szóló nézeteid .
  Megadom a villámposta címem.
  Eddig csak Tibor bá’,a CIA,KGB,MOSZAD,stb. tudta .
  A TEK lehet hogy nem 🙂
  Tehát :
  szemakf@t-email.hu
  „Geocentrikus „világképű lévén(még nem jártam a világűrben,pláne nem a naprendszeren kívül) JHVH-t egy atombunker mélyéből előbúvó akárkinek
  képzeltem.
  De azért nyitott vagyok…
  Hajrá !

 31. 17.: Pimpo, hol olvastad ezeket az állításokat?

  29.: papirusz, ezzel nagyon egyetértek. Pál elég rendesen hazavágta az eredeti jézusi tanításokat.

  Egy ex-katolikus pap ismerősöm írt egy könyvet, melyben egy fejezetet szentel annak, hogyan is keletkezett a húsvéti hit.
  Gromon András: Ki dobja az első követ?
  Kedvcsinálónak egy tényleg rövid részlet:

  „A Jézus feltámadásáról szóló evangéliumi beszámolók kapcsán érdemes egyszer végiggondolni, hogyan is keletkezhetett az apostolok és az ősegyház húsvéti hite, azaz Jézus feltámadásáról vallott hite.
  Az egyház hivatalos tanításának elfogadása esetén nincs probléma, a kérdés ekkor voltaképpen nem kérdés, és ha mégis, a válasz roppant egyszerű: Isten bármit megtehet, egy halott föltámasztása egyáltalán nem okoz gondot neki.
  Akinek azonban gondot okoz, hogy vakon igaznak tartsa és aztán felelősséggel vallja, hogy itt egy hulla a teremtés (megszokott) rendjével ellentétes módon „feltámadt”, és olyan szellemalakká változott, amely képes tetszése szerint a túlvilágban vagy e világban mozogni, önkényesen láthatóvá vagy láthatatlanná lenni, és ha kell, megtapogattatni magát (Lk 24,39: „Tapintsatok meg!… A szellemnek nincs húsa és csontja, mint nekem”), s a végén a felhőkben lebegve a mennybe távozni (Lk 24,51; Csel 1,11) – annak számára mégiscsak értelmes a kérdés: Hogyan jött létre az ősegyház húsvéti hite?”
  Bővebben online olvasható itt:
  http://mek.oszk.hu/03900/03991/03991.htm#56
  Böngészni lehet a tartalomjegyzékben, és érdemes is. Egészen más megvilágításba kerülnek a dolgok, valóban racionális nézőpontból.

  Békés húsvétot mindenkinek!

 32. Tulajdonkeppen az hogy egy profetat vagy magat messiasnak tarto szemelyt a sajatjai vagy romaiak kivegeznek nincs semmi rendkivuli voltak peldak a tortenelemben a legutolso ilyen Simon bar Kochba volt. .Altalaban a vezeto halala utan minden ilyen mozgalom egy ido utan megszunt letezni.Azonban tortent valami ami miatt a keresztenyseg nem erre a sorsra jutott…a vezeto feltamadasanak tana ebben valoszinuleg kulcsszetepet jatszott …. miert csak itt jelenik meg a szo fizikai ertelmeben egyszer bekovetkezo tortenelmi esemenykent s nem ciklikus modon mas okbol mint kozel -keleti miszterium vallasokban lasd:Ozirisz,Tamnuz stb. Kulonben meg szamit az hogy a regeszet sorra bebizonyitja az O es az UJ szovetsegben letezo szemelyek es esemenyek letezeset?Jeruzsalemi Heber egyetem stb….Persze mindenki letezett ugye -kenytelenek elismerni-:Poncius Pilatus,Kajafas stb..csak foszereplo nem.Ez nevetseges.Miert ez a irracinalis felelem es gyulolet egy 2000 evvel ezelott elt es meghalt -allitolag nem is letezo szemely irant .A tudosok tobbsege mar elfogadja a letezeset.Ez mar nem egyhazrol szol az mar regen nem kepvisel ot .Soha nem is arrol szolt a tortenet hanem rola…vagy igy vagy ugy.

 33. 31. dajtás

  Kihagytam a sumér-magyar kapcsolatot, mert nem volt róla szó. De ha már így fölhoztad, elég valószínűtlennek gondolom, hogy egy többezer éve letelepedett életmódot folytató nép egyszercsak lovas nomáddá váljon párezer km-rel arrébb. Hogy a nevek, meg a vallás is más, azt inkább nem hozom föl, mert most is más az 1000 évvel ezelőttihez képest.
  De a tatárlakai lelet csak annyira bizonyítja a sumer rokonságot, mint a mai latin betűink pl. az angol rokonságot. Rovásírást levezetni belőle – ugyan hagyjuk már! A rovásírás a keleti sztyeppéken terjedt el, annak is megvan a maga fejlődéstörténete, a steppei rovástól a kárpát-medencei rováson át a székely rovásig. Meghatározó sajátossága, hogy a jeleket belekarcolják az anyagba, amely általában fa. Ez adja a jellegzetes formáját, mert a olyan jelek kellenek, amiket könnyű karcolni. Ezzel szemben a közel-keleti ékírás (nem csak sumer, a perzsáknak, meg számos népnek volt még ilyen írása) jellemzője, hogy agyagba nyomkodták a jeleket. Annak ez adja meg a jellegzetes formáját, mert agyagba meg ilyen jeleket könnyű megformálni.

  Ami meg a finnugorizmus kritikáját illeti, mondok neked egy érdekességet: az angol az orosszal rokon nyelv. (Újat mondtam? Nem hiszem, legföljebb nem gondoltál bele.) Pedig nagyon különbözőek, a hangzásuk is teljesen más – és mégis. Mindkettő indo-európai. És ami az orosz meg az angol népet illeti? Genetikailag is különböznek, fenotípusuk is más, kultúrájuk, történetük is különböző. És mégis nyelvrokoság van köztük. És ezzel nincs is különösebb problémája se az angoloknak, se az oroszoknak.
  Ennek fényében értékeld át, hogy mennyire problémás a finnekkel egy nyelvcsaládba tartozni.

 34. Tiborbá : Kicsit szánalmas szerintem betolni ezeket a posztokat húsvétra meg karácsonyra… néha az aljasabb zsidó felforgatóknál is nagyobbat rúgsz a katolikusokba az ünnepeikkor 🙁
  Nem arról beszélek, hogy nincs igazad vagy akár a vallás előrébb legyen mint a tudomány, hanem arra célzok, hogy lehet tisztelni a másik hitét és békén hagyni… főleg olyan ünnepekkor ami nekik fontos.

  Az a szerencse, hogy a fanatikus katolikus nem tesz semmit ilyenkor… próbálnád ezt eljátszani a zsidó vagy a muzulmán vallással, huhúúúúú 😀 Előbbitől minimum egy per utóbbitól meg nyaklevágás lenne a jutalom.

 35. 36 – freeetoaster:

  Ma már a Húsvét és a Karácsony nem más, mint fogyasztói tobzódás. Voltál a szombati feltámadáson? Lefogadom, hogy nem. Gyóntál? Áldoztál? Pedig a katolikus liturgia arra kár, hogy legalább évente egyszer, Húsvét táján menj el a templomba, gyónj meg és áldozzál. Templomba? Röhej!!!! Aki teheti, az wellnessre jár.

 36. 36. freeetoaster
  A kritikai észrevétel ilyenkor időszerű, de még így sem éri el bigotték ingerküszöbét.
  Fanatikus katolikus pedig nincs , ha pedig mégis van, akkor szóról-szóra követi a Katolikus Egyház, a Szent Officium (leánykori nevén Inkvizíció) tanításait, különvéleménye egyébként nincs.
  Pedig ha tudná a boldogtalan, hogy a pápa épp néhány nappal ezelőtt jelentette ki, hogy a pokol nem létezik…
  Ezzel okafogyottá vált a mai poszt is, és a kiváló értekezés szerzője – ha nem is teljesen feleslegesen dugta meg Sandrát – mégsem tud semmiféle tudományos következtetést levonni a coitus és a pokol hőháztartás-változásának viszonylatában.

 37. 37: többes szám harmadik személyben beszéltem nem pedig magamról. A tíz parancsolatot se tudtam felsorolni fejből de most elolvasva azt látom, hogy a 80-90%-át tartom tulajdonképpen. Jómagam talán ha 1-2 évente egyszer megyek templomba persze plusz a keresztelők, esküvők, temetések.
  Ismerek több katolikust akik viszont komolyan veszik a vallási ünnepeiket vannak akik a böjtöket is megtartják. Nekik rosszul eshet olvasni ilyen posztot húsvét és karácsony táján.

  38: ez a pápa amit művel az már sokaknál kiverte a biztosítékot. Nem tudom meddig fog élni de lehet hogy tényleg ő lesz az utolsó ahogy Malakiás írta 700 éve a pápákat listázván : szerinte a 112. pápa alatt jön el kínok között a világvége (vagy egy újfajta világ)…
  Érdekes, hogy ez a blog is erről szól ugye, hogy a következő évek/évtizedek alatt az emberiség nagy részének kínok és háborúk között lesz kampec.

 38. 39 – Bubo:
  Zseniális. Azoknak, akik nem értenek angolul. A pápa és egy elvakult ateista vitatkoznak. A pápa az ateistára azt mondja, hogy te olyan vagy mint az az ember, akinek be van kötve a szeme egy sötété szobában, és egy olyan macskát keres, ami nincs is asszobában. Az ateista azt válaszolja, hogy akkor mi hasonlítunk egymásra. Hogy-hogy hasonlítunk? Úgy, hogy a szemed bekötve, egy totálisan sötét szobában, egy olyan fekete macskát keresel, ami nincs is a szobában. Csak annyi a különbség, hogy te megtalálod a macskát.

 39. 40 – freeetoaster:
  „Nekik rosszul eshet olvasni ilyen posztot húsvét és karácsony táján.” Mióta veszik figyelembe a kisebbség vágyait? Mellesleg, nekem is sok minden rosszul esik, és? Ki nem szarja le?

 40. 25: Az invesztitúra jogát Könyves Kálmánig gyakorolták a magyar királyok, utána (vagy már ő, vagy fia II. István) lemondtak róla, és a császár és a pápa közti invesztitúra harcokban is a pápát támogatták…
  Később több királyunk is bekavar beiktatás jogának gyakorlásába, de némi Rómával való huza-vona után rendszerint visszakoznak és a pápasággal kötött megállapodásaikban újra megerősítik, hogy lemondanak az invesztitúráról (pl, II. Géza, III. István).

  Zsinatot pedig nem csak a pápa hívhat össze, létezik nemzeti zsinat, sőt egyházmegyei zsinat is.
  Ajánlom figyelmedbe a 2. Esztergomi Zsinatot is (1112) amely kimondta: „Ut nullus laicus ecclesie potestatem habeat.”.
  A 3. Esztergomi Zsinaton pedig III. István nem csak a püspökök, hanem az apátok és prépostok kinevezéséről is lemondott.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük